Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h"

Transkript

1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin Yiyit, Akın Yıldızhn, Ftih Hikmet Cndş, Ruf Göü, Tugut Işıtmngil GATA Hydpş Eğitim Hstnesi Göğüs Cehisi Sevisi, İstnbul, Tükiye Özet Amç: Jinekomsti benign ekek memesi büyümesidi. Bilinen en etkin tedvisi cehidi. Günümüze kd bi çok fklı teknik tnımlnmıştı. Çlışmmızd hstnemize jinekomsti tnısıyl kbul edilen hstlımız etospektif olk incelendi. Hstl uyguldığımız cehi tekniklei, sonuçlı, kompliksyonlı, hstlın memmuniyet duumu ile sunmyı mçldık. Geeç ve Yöntem: Şubt 2010 ile Ksım 2012 sınd 30 hst meliyt edildi. 5 (%16,6) hst biltel jinekomstili olduğundn ynı senst biltel meliyt edildi. Cilt fzlsı olmyn hstl semisiküle-peieol lt insizyonl, cilt fzlsı oln hstl sikümeol insizyon-peieol deepitelizsyon ile subkutn mstektomi ypıldı. Bi hsty ynı senst kşı tf meme ucu edüksiyonu ve 2 hsty eol edüksiyonu ypıldı. Sdece 3(%10) hsty den konuldu. Postopetif 1 y hstlın göğüs çevesine elstik bndj kullnıldı. Hstl postopetif bi y son kontole çğııldı. Bulgul: Çlışmmız dhil edilen 30 hstdn sdece biine evizyon ypılmsı geekti. Denj geektiecek düzeyde bi hstd hemtom, bi hstd seom gelişti. Bi hstd geçici memebşı iskemisi gelişti. 29(%96,6) hstmız sonucu iyi olk nitelendiiken 1(% 3,3) hstmız kötü olk değelendidi. Ttışm: Jinekomsti tedvisinde en etkin tedvi cehi ezeksiyondu. Hstd cilt fzllığı olup olmmsı duumun göe cehi teknik seçimi ypılmlıdı. Hedef he zmn için en iyi simetiyi sğlmk ve en z sk bıkck teknikle memeyi küçültmekti. Anht Kelimele Jinekomsti; Subkutn Mstektomi; Liposuction Abstct Aim: Gynecomsti is the benign enlgement of the mle best. Sugey is the most effective tetment. To dte, mny diffeent methods hve been defined. The ptients dmitted to ou hospitl with the dignosis of gynecomsti wee etospectively eviewed in ou study. We imed to pesent ou sugicl techniques, esults, complictions, nd ptients stisfctions. Mteil nd Method: Thity ptients wee opeted between Febuy 2010 nd Novembe (16.6%) ptients with biltel gynecomsti wee opeted biltelly in the sme session. The subcutneous mstectomy ws pefomed fo the ptients without skin edundncy by semiciculpeieol infeio incision nd the ptients with skin edundncy by cicumeol incision- peieol de-eptheliztion. Nipple eduction ws pefomed fo the opposite nipple of ptient. Aeol eduction pefomed fo two one. Din ws plced in only 3 opetions. All ptients used elstic bndge fo month in the postopetive peiod. The ptients wee checked fte one month postopetively. Results: Sugicl evision becme necessy in one (3,3%) of the ptients. The complictions involved postopetive hemtom equiing dinge (n=1), seom fomtion (n=1) nd tnsient ischemi of eol occued. 29 (96.6%) ptients the esult s good nd one (3.3%) ptient descibed s poo. Discussion: Sugey is the most effective tetment of gynecomsti. The most suitble sugicl tecnique should be selected ccoding to the skin edundncy. The tget lwys must be best eduction by the tecnique to povide the best symmety nd leve t lest sc. Keywods Gynecomsti; Subcutneous Mstectomy; Liposuction DOI: /JCAM.1456 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2014;5(5): Coesponding Autho: Nuettin Yiyit, GATA Hydpş Eğitim Hstnesi Göğüs Cehisi Sevisi Üsküd, İstnbul, Tükiye. GSM: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1 409

2 Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Giiş Jinekomsti, ekeklede fizyolojik vey ptolojik nedenleden dolyı memenin benign büyümesidi [1-4]. Obezlede şıı yğ biikimine bğlı pseudo jinokomsti olk dlndııln memenin beliginleşmesinden yılı [5]. Jinekomstide duktl ve peiduktl dokulın tışı sözkonusudu [4,6].Toplumdki sıklığı ekeklein % sı olk bildiilmişti [2,4,7]. En sık pubete döneminde göülü [4]. Nedeni genel olk idoptik olsd obezite, endokin nedenle, neoplzml(denl, testis, hipofiz ve bonkojenik), sistemik hstlıkl (böbek yetmezliklei, sioz, beslenme bozukluklı), ilç kullnımı nedeni ile geliştiği bildiilmişti [2,7,8]. Ayıc jinekomstinin fizyolojik olk doğum sonsı, pubetl dönem ve 65 yş sonsı dönem olmk üzee geliştiği 3 dönem vdı [4,7]. Uzun süedi v oln jinekomsti fibozis geliştiğinden spontn olk geilemez. Medikl tedvi ve ltt ytn hstlığın otdn kldıılmsındn fyd gömez. Asıl tedvi cehidi [1-3]. Jinekomstili hstl genel cehl, göğüs cehlı ve plstik cehl tfındn bi çok cehi posedü uygulnmktdı [1]. Jinekomsti için cehi tedvi ilk Pulus Aeginet (MS ) tfındn tnımlnmıştı. Hstlımız uyguldığımız subkutn mstektomi jinekomsti tedvisi olk ilk def 1942 de Thoek tfındn tnımlnmıştı. Günümüze kd tek bşın vey liposuction ile kombine edileek kullnılmıştı [5]. Çlışmmızd jinekomsti tnısıyl subkutn mstektomi meliytı uyguldığımız hstlı ve sonuçlını sunmktyız. tif olk incelendi. 5 (%16,6) hstd biltel diğe hstld uniltel jinekomsti mevcuttu. Uniltel jinekomstisi oln hstlımızdn bii 1 yıl önce bşk bi mekezde opee edilmişti. Yetesiz ezeksiyon nedeniyle eopee edildi. Uniltel jinekomstili hstlımızın biinde kşı memede meme ucu (nipple) hipetofisi mevcuttu. Aynı senst nipple edüksiyonu ypıldı. Hstlın tmmı peopetif meme ultsonogfi (USG) ile incelendi. Aynı zmnd endokinoji konsultsyonu ile ltt ytn hstlık olup olmdığı ştııldı. Hstlımızın tmmınd endokinolojik bi ptoloji sptnmdı. Hepsi idioptik jinekomsti olk kbul edildi. Cehi tedvi genel nestezi ltınd, hstl supin pozisyond ve koll 90 bdüksiyond olck şekilde uygulndı. Stndd olk tek doz ntibiyotik (1g. Sefzolin Sodyum) pofilksisi ypıldı. Hstl subkutn mstektomi ypıldı. Jinekomstisi oln ve dei fzlsı olmyn eve I ve eve II hstl meme bşının ltın st 3 il st 9 hizsınd semisiküle insizyon (semisiküle-peieol lt insizyon) ypıldı(esim1-4). Dei fzlsı oln eve IIb ve eve III hstl meme bşının etfın siküle insizyon ypıldı. Bu insizyonun dışındn dei fzllığının onın göe tn en z 1cm. lik ikinci bi insizyon ypıldı. İki insizyon sı deepitilize edil- Resim 1: Eve II jinekomsti Resim 2: Semisikule peieol lt insizyon Tblo 1. Simon sınıflmsı Simon Sınıflmsı Eve I Eve II Eve IIb Eve III Dei fzlsı olmyn küçük büyüme Dei fzlsı olmyn ot büyüme Dei fzlsı oln ot büyüme Dei fzlsı oln ilei deecede büyüme Geeç ve Yöntem Kliniğimizde Şubt 2010 ve Ksım 2012 sınd jinekomsti tnısı lmış ve cehi tedvi uygulnn 30 hst dhil edildi. Hstlımızın ilk değelendiilmesi Simon sınıflmsı [9] kullnılk ypıldı (Tblo 1). Hstl it tüm kyıtl etospek- Resim 3: Subkutn mstektomi Resim 4: Sutue insizyon httı 2410 Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

3 Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti di (sikümeol insizyon-peieol deepitelizsyon) (Resim 5-8). Aeolsı geniş oln 2 hstd eolyı küçültecek şekilde insizyonl eolnın içinden ypıldı. St 3 ile st 9 hizsınd kln lt bölümden cilt ltın kote ile ulşıldı. He iki meliyt tipinde de kşı meme ile simeti sğlyck şekilde eolnın ltınd supeio pediküllü demoglndüle doku klck şekilde pektol ks fsysının üzeine kd meme dokusu diseke edilip büyümüş meme dokusu çıkıldı. Etkin bi knm kontolü ypıldı. İlk opee edilen 4 hstdn 3 üne vkumlu denj ktetei konuldu. Emilebilen 4,0 sutull cilt kptıldı. Çıkıln dokul ptolojik incelemeye göndeildi. 1 y süeyle hstlın meme dokusu bskı ltınd klck şekilde elstik bndj uygulmsı ypıldı. Hstlın hepsi 1 y son kontole çğııldı. Hstl opesyon sonucunu kötü, ot, iyi olk değelendiilmelei istendi. Resim 5: Eve IIb jinekomsti, eol hipetofisi Bulgul 30 jinekomstili (5 biltel, 25 uniltel) ekek hsty 35 subkutn mstektomi meliytı ypıldı. Hstlımızın yşlı 20 ile 34 sınd değişmekteydi (otlmsı 22,4). Hstlın genel şikyeti meme büyüklüğü olmsın kşın 2 hst ğı ykınmsının olduğunu beyn etti. Hstlın ilk ypıln muyenelei neticesinde Simon sınıflmsın göe 3 hst eve 1, 13 hst eve 2, 6 hst eve 2b ve 8 hst eve 3b olk kbul edildi(tblo 2). Eve I kbul ettiğimiz hstldn Tblo 2: Eve ve cehi sonsı hst memnuniyeti Eve İyi Ot Kötü Eve I(n:3) Resim 6: Sikumeol insizyon, peieol deepitelizsyon Eve II(n:13) Eve IIb(n:6) 5-1 Eve III(n:8) Resim 7: Subkutn mstektomi ypılmış hst Resim 8: Sutue insizyon httı (eol simetisi sğlnmış) 1 i dh önce bşk bi mekezde jinekomsti meliytı olmuştu. Yetesiz ezeksiyon kbul edileek tek opee edildi. Tüm hstl meme USG ile değelendiildi. Sdece yğ dokusu tışı oln pseudö jinekomstisi oln hstl çlışmy dhil edilmedi. USG sonucund 20(%66,6) hstd glndüle jinekomsti bulgulı mevcut iken 10(%33,3) hstd kışık jinekomsti bulgulı tespit edildi. Peopetif endokinojik değelendiilmele de hiçbi hstmızd homonl ptoloji sptnmdı. Dei fzllığı olmyn 16(%53,3) hsty semisiküle-peieol lt insizyon ile dei fzllığı oln 14(%46,6) hsty sikümeol insizyon-peieol deepitelizsyonu ile subkutn mstektomi ypıldı. Sdece 3(%10) hsty vkumlu den konuluken 27(%90) hsty geek duyulmdı. Eksize edilen ve ptolojik incelemeye göndeilen dokuld mligniteye stlnmdı. Ptolojik pol benign ve jinekomsti ile uyumlu sonuçlndı. Hiçbi hstd enfeksiyon, meme bşı-eol etk-siyonu, eol nekozu ve hipeetofik sk meydn gelmedi. Bi hstd dene edilmesi geeken seom, bi hstd meliytt vkumlu den konulmsın kşın denj geektien hemtom gelişti. Bi hstmızd geçici eol iskemisi gelişti. Bi hstmızd ise kontü bozukluğu gelişti. Hsty evizyon meliytı ypılmsı geekti(tblo 3). Hstl stndt olk postopetif biinci yd kontole çğııldı. Hstlın memnuniyetlei değelendiildiğinde evizyon geektien hstmız dışınd hstlın yüksek düzeyde memnun olduklı göüldü(tblo 2). Ttışm Jinekomsti ekeklede ensık benign meme ptolojisidi Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd nd Anlyticl Anlyticl Medicine Medicine 411 3

4 Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Tblo 3: Kompliksyonl Eve I Eve II Eve IIB Eve III Hemtom Seom Meme bşı nekozu Meme bşı iskemisi Meme bşı çökmesi Reopesyon Hipetofik sk Enfeksiyon [2,5,7,10]. Jinekomstili hstlın fizik muyenesinde iyi sınılı ve yygın eol ltınd kitle ele geli. En sık semptom büyümüş meme göüntüsünün getidiği özgüven poblemi ols d ndien loklize hsssiyet vey ğı olbili [6,8]. Jinekomsti genellikle tek tflıdı. İki tflı jinekomstinin dh sık olduğu bzı seilede bulunmktdı [8]. Bizim hstlımızd sdece 5 (%16.6) hst bilteldi ve sdece 2 (%6.6) hstmız loklize ğı ykınmsı ile bşvudu. Jinekomsti benign olmsın kşın fizyolojik, ptolojik, fmkolojik nedenlele meydn gelebili. Jinekomstinin nedeni ne olus olsun sıl sebep östojen, ndojen dengesinin östöjen lehine bozulmsıdı [2,7,10]. Fizyolojik jinekomsti neontl, pubetl ve 65 yş sonsı oluşn jinekomstiledi. Noentl jinekomsti fetus geçen mtenl östojenle nedeniyle oluşu ve kıs süede düzeli. Ndien tedvi ihtiycı doğ. Pubetl dönemde zmnl geileyen jinekomstile meydn gelebili. Bu duum plsm östdiolünün testosteon onl öltif olk yüksek olmsı neden olu. Pubetl jinekomstile 3 yıld geilemez ve kendiliğinden geilemeyeceğine knt getiilene kd meliyt edilmemelidi [2]. 65 yş sonsı jinekomsti ise plsm testosteonun düşmesi, peifede testosteonun östojene dönüşmesi ve sonuçt plsm östojen testosteon onının tmsı nedeniyle meydn geli [2,7]. Jinekomsti genellikle idioptikti [2,4,8]. Anck biçok değişik hstlık, sendom ve ilç jinekomsti oluşumun neden olbilmektedi. Jinekomstiye, uzun süeli çlık, mbigus genitli sendomlı, Klinefelte sendomu, hipetioidizm, enl hstlıkl, hemodiliz, pime ve sekonde hipogondizm, kciğe ve kciğe hstlıklı, testiküle ve denl tümöle, ektopik humn koyonik gondotopin slgılyn tümöle (kciğe, kciğe ve böbek tumölei) neden olbili. [4,7,8]. Bu nedenle hstlın etyolojik incelemesi ihml edilmemelidi. Hstlın ilk bşvuusund stndt olk incelemesinde; seum LH, FSH, testesteon, östdiol, polktin, bet HCG, KC, böbek ve tioid fonksiyon testlei ve meme USG plnlnmlıdı [4,5]. Böylelikle jinekomstiyle ilişkili biçok hstlık ekte edilebilecekti. Bu doğultud tüm hstlımız endokinoloji konsultsyonu ve meme USG plnlnmıştı. Hiçbi hstmızd ltt ytn bi hstlık teşhiş edilmemiş olup idioptik olk kbul edilmişti. Ameliyt öncesi meme USG ypılmsı yğ dokusu tısı ile seyeden pseudo jinekomstinin ekte edilmesi çısındn önemlidi. Pseudo jinekomstinin tedvisinde öneilen yöntem liposuctiondı [10]. Pseudo jinekomsti tnısı lmış hstl çlışmmız dhil edilmemişti. Klinefelte sendomu nedeniyle jinekomstili hstl hiç tutulduğund meme knsei iski topluml benze ond olsd ekek meme knseleinde tnı genellikle geç konulduğundn, tümö hızl göğüs duvın yyılı ve metstz yp. Bu çıdn tüm hstl peoptif meme USG ypılmsı fydlı olcktı [8]. Ayıc jinekomsti geniş bi ilç guubu ile ilişkili olbili [8]. Çlışmmızd ye ln hstlımızın hiçbiinde ilç kullnım öyküsü sptnmdı. Jinekomsti için kulnıln biçok sınıflm olmsın kşın en yygın kulnılnn 1973 de Simon ve kdşlının yyınldığı sınıflm [2,9] olup biz çlışmmızd hstlımızı bu sınıflmy göe değelendidik. Simon sınıflmsı tblo 1 de hstlmızın bu sınıflmy göe dğılımlı tblo 2 de veilmişti. Jinekomstinin tedvisinde öncelikle ltt ytn nedenin düzeltilmesi esstı. Bunun ynınd homonl bozukluğun düzeltilmesi, medikl ve cehi yöntemle uy-gulnmktdı. Medikl tedvinin sunduğu bşı sınılı olsd testosteon, ntindojenle (klomifen, tmoksifen) ve dnzol kullnılmktdı [2,10]. Fizyolojik jinekomstilein dışınd kln ve12 ydn uzun süen jinekomstilede ise cehi tedvi seçilmesi geeken yöntemdi [2,10]. Jinekomsti cehi tedvisinde niple ve eol simetisi sğlnmsı, meme ltı ktlntısının düzeltilmesi, he iki meme dokusunun simetik düzeyde ezeksiyonu, fzl deinin lınmsı ve bunlın enz skl ypılmsı esstı [4]. Bu doğultud tnımlnmış bi çok teknik olsd en sık kullnıln teknikleden bii ilk def Webste tfındn jinekomstinin cehi tedvisinde tnımlnn semisiküle-peieol lt insizyonu ile subkutn mstektomidi [3]. Bu teknikte insizyon medile ve ltele uznı ve niple eol kompleksi supeio demoglndüle pedikül üzeinde eleve edilip lttki meme dokusu eksize edili [4,6]. Simeti sğlmk sıl hedef ols d, bunu enz skl ypmk bi o kd önemlidi. Bu nedenle dei fzlsı olmyn Eve I ve II hstlımız bu tekniği modifite edeek uyguldık. Peieol kesiyi medile ve ltele uztmdn yptık (esim 2). Diğe bi teknik ise sikümeol insizyon-peieol deepitelizsyon ile subkutn mstektomi olup Eve IIb ve eve III hstl dei fzlsı olduğundn ve meliyt sonsı skm olbileceğinden fzl deiyi lmk mçlıyl bu metot kullnıldı. Bzı yyınld bu metott kullnıln insizyon için ound blok insizyonu teimi kullnılmktdı [4]. Bu teknikte eol etfındki 1 cm lik ln dezepitelize edili ve dezepitelize lnın infeioundn ypıln diseksiyonl lttki meme dokusu ezeke edili. Deepitelize edilen ln içte klck şekilde işlemin dındn sutue edili. Fzl deinin duumun göe deepitelize lnın genişliği ylnbili. Aeolnın büyük vey simetik olduğu duumld bu teknikle eol küçültülebili. 2 hstmızd subkutn mstektomiye ilve olk eol bu yöntemle küçültülmüştü. Sdece 3 vkd vkumlu den yeleştiildi. İyi bi knm kontolü ve bskılı kptm yeteli olmktdı. Hstlın göğüs kfeslei 1 y süeyle elstik bndj ile bskı ltınd tutuldu. Bu hem şıı sıvı biikimi ve knmyı engellemesinin ötesinde göğüs duvı dokusunun yeleşip kontkte olmsı için zmn tnımktdı. Jinekomsti meliytlının eken dönemde en sık göülen kompliksyon hemtomdu [1,2]. Çlışmmızd bi hstd postopeetif biinci gün bu kompliksyonl kşılştık. Hstnın mevcut deninden iigsyon ve suction ypılk temizlendi. Yyınld bu kompliksyon olsılığını zlmk için vkumlu denj öneilmektedi [33]. Lkin bu hstmızd vkumlu denj mevcut ol Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

5 Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti msın kşın bu kompliksyonl kşılşıldı. Den konulmyn hiçbi hstmızd hemtom kompliksyonu oluşmdı. Bu duumun den konulmycğı bilinci ile dh etkin knm kontolu ypılmsı ve bskılı kpm ypılmsı sonucund oty çıktığını düşünmekteyiz. Bi hstmızd şıı seom oluştu sdece ponsiyonl boşltıldı. Bskılı kpmnın uygun şekilde ypılmmsının neden olduğunu düşünmekteyiz. Bi hstmızd eold geçici iskemi oluştu, nekoz dönmeden düzeldi. Bu hstmızd htmızın üst kısımd deepitelize edilen lnın cilt ltının şıı inceltildiği ve bu nedenle meme bşının beslenmesine z vediğimizi düşünmekteyiz. Bu doğultud eol nekozu ile kşılşmmk dın üst peieol lnı içten şıı inceltmemek geekmektedi. Bi hstmızd ise kontü bozukluğu gelişti ve evizyon ypmk geekliliği doğdu. Özellikle subkutn mstektomi işlemi esnsınd cilde çok fzl yklşmmk ve ciltltını koumk geekmektedi. Aksi hlde istenmeyen ypışıklıkl ve şekil bozukluklı olbilmektedi. Aeol ltındki meme dokusunu çıktıken yine kşı tfl simetiyi sğlmk hedef olmlıdı. Klın bıkıldığınd yetesiz ezeksiyon olck ve eopesyon gündeme gelecekti. Nitekim hstlımızdn bii dh önce bşk bi mekezde yetesiz ezeksiyon olmuş hst idi ve eopee edildi. Bu dokunun şıı çıkılmsıd eolnın çökmesine neden olcktı. Yyınld kompliksyon olk bhsi geçen hipetofik sk kompliksyonu [2] ile kşılşmdı. Ptolojik jinekomsti nedenleinden öne çıkn bi hstlık oln Klinefelte sendomu, en sık göülen komozom nomlileinin sınd ye lmkt olup jinekomsti, hipegondotopik hipogondizm ve infetilite tidı ile kkteizedi. Ekeklede meme knse insidnsı 1/ iken, Klinefelte sendomlu hstld meme knsei gelişme iski 60 kt fzldı ve insidnsı 1/400 ile 1/1000 onınd po edilmişti [2]. Ypıln biçok çlışmd jinekomstili ekeklede noml ekeklee onl tmış knse iski olmdığı gösteilmişti [2]. Klinefelte sendomlu hstld olbildiğince eksizyonel yöntemle tecih edileek mutlk ptolojik inceleme ypılmlıdı [2]. Çlışmmızd Klinefelte sendomu eşlik eden hstmız olmmsın ğmen tüm hstlımız it ezeksiyon mteyllei ptolojik incelemeye göndeildi. Ptolojik pol benign ve jinekomsti ile uyumlu sonuçlndı. Hstlımızın hepsi 1 y son kontole çğııldı. Opesyon sonuçlını değelendimelei istendiğinde kontü bozukluğu gelişen hstmız sonucu kötü olk deecelendiiken diğe hstl iyi olk beyn etti (Tblo 2). hst memnuniyeti çısındn bkıldığınd oldukç bşılı sonuçl oty koyduğunu göstemişti. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Hndschin AE, Biety D, Hüsle R, Bnic A, Constntinescu M. Sugicl Mngement of Gynecomsti 10-ye Anlysis. Wold J Sug 2008;32(1): Butc SA, Kutlu N, Üsçetin İ, Egemen O, Aks T, Askeoğlu U. Jinekomstiye Yklşım ve Sonuçlımızın Değelendiilmesi. Okmeydnı Tıp Deg 2011;27(1): Ksielsk A, Antoszewski B. Sugicl Mngement of Gynecomsti: An Outcome Anlysis. Ann Plst Sug 2013;71(5): doi: /SAP.0b013e31824e Sevim KZ, Yeşild AK, Imk F, Kılınç LT, Yeşiloğlu N. Jinekomsti olgulın yklşımımız ve cehi tekniklein kşılştıılmsı. Şişli Etfl Hstnesi Tıp Bülteni 2012;46(2): Qutob O, Elhi B, Gimell V, Ihsn N, Dew PJ. Minimlly invsive excision of gynecomsti novel nd effective sugicl technique. Ann R Coll Sug Engl 2010;92(3): doi: / X Mgeed MA. Sugicl tetment fo modete nd lge-sized gynecomsti. Egypt J Plst Reconst Sug 2007;31: Rohich RJ, H RY, Kenkel JM, Adms WP J. Clssifiction nd mngement of gynecomsti: defining the ole of ultsound-ssisted liposuction. Plst Reconst Sug 2003;111: Ylın T, Byk İK, Özen N, Belet Ü. Jinekomsti: Mmogfi ve Ultsonogfi Bulgulı. OMÜ Tıp Degisi 2004;21: Simon BE, Hoffmn S, Khn S. Clssifiction nd sugicl coection of gynecomsti. Plst Reconst Sug 1973;51(1): Johnson RE, Mud MH. Gynecomsti: pthophysiology, evlution, nd mngement. Myo Clin Poc 2009;84(11): Sonuç Jinekomstinin tek etkili tedvisi cehidi. Hedef olbildiğince fzl meme ve yğ dokusu eksizyonundn çok en z skl simetik meme göüntüsü yklmk olmlıdı. Bu doğultud yğ dokusu tışı ile seyeden pseudo jinekomstilede ve küçük jinekomstilede tecih edilmesi geeken metod liposuction olmlıdı. Açık cehi uygulmlınd dei fzlsı olmyn jinekomstilede subkutn mstektomi için medile ve ltele uztmdn lt yeleşimli peieol kesi yeteli olmktdı. Dei fzlsı oln jinekomstilede ise dei fzlsı lınmlıdı. Bunun için bu hstld sikümeol insizyon-peieol deepitelizsyon kullnmk en uygun yöntemdi. Ayıc çlışmmız iyi bi knm kontolü ve bskılı kpmy dikkt edildiğinde hstl den yeleştimeye geek olmdığını ve cehi tedvinin Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd nd Anlyticl Anlyticl Medicine Medicine 413 5

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI:

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI: 1) KONĐ: Bi çembein bütün noktlının çembein dışındki bi nokt ile bileştiilmesinden elde edilen cisme koni deni. Kısc Koni, tbnı die oln pimitti. DĐK KONĐ PĐRAMĐT 1-A)DĐK KONĐ: Bi dik üçgenin, dik kenlındn

Detaylı

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . `n 5j- `n- j - n - n vey n- n n 8. 8 8 LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp: evp:. - f p$ f - p f p 9 - - 5! 5 -! 5 5 5. 8... 5 5. 5.. y 8 8 5 5... z < y < z _. ` j. $ ` j ` ise y. ` j y $ ` j ` j yk. `

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir.

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir. I İSİMLR tı isimlein İsimlendiilmesi ve Özeliklei şğıdki şekilde, tnlı sekizgen dik pizmsı veilmişti. Pizml tnlındki çokgene ve diklikeğiklik duumun göe ' ' ' ' isim lıl., ' ' ' ', dikdötgenleine ynl yüzey

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu 10 ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Cse Report Progresif Suprnükleer Plsi: İki Olgu Sunumu Progressive Suprnucler Plsy: Two Cse Reports Mustf Ceyln 1, Bekir Enes Demiryürek 2, Bilgehn Atılgn Acr 3, Ayl Neslihn

Detaylı

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR 4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR Tım 4.1. M, bi G gubuu bi lt kümei olu. M yi kpy, G i bütü lt guplıı keitie M i üettiği (doğuduğu) lt gup dei ve M ile göteili. M i elemlı d M gubuu üeteçlei (doğuylı) dei. Öeme

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases e l A þ t ý m Inteestingly Foeign Bodies in Esophgel nd Bonchil System: Anlysis of 9 Cses n i j i O O i g in Özofgus ve Bonşil Sistemde İlginç Ybncı Cisimle: 9 Olgunun Anlizi h c s Re l İlginç Ybncı Cisimle

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ YS / TTİ N ÇÖZÜRİ eneme -. +. + + ti. - + + - + + > ise - + - + evp. ^ + ^- ^- +. z z + + + + evp z + -. c- m z z + - + + + z z z ^ ^ evp. çift sı olmlı Ç+ T T. Ştı sğln sdece vdı.. + + lde tne sl sı vdı.

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı