2012 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ HANE VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ HANE VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI"

Transkript

1 2012 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ HANE VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI Hane Değişkeni 1. BULTEN : Bülten numarası VERİ TÜRÜ: TEMEL VERİ Sayısal, 7 basamak Liste Bülten numarası tüm veri setlerini (Tüketim, Hane ve Fert) birbirine bağlayan ve diğer veri setlerindeki mevcut değişkenler arasında ilişki kurmaya yardımcı olan anahtar değişkendir. Her hanehalkı, den başlayıp, e kadar devam eden ve birer birer atlayan unique (eşsiz) bir numara almıştır yılından itibaren ankette ikame yaklaşımı yerine cevapsızlık düzeltmesi kullanılmaktadır. Bu nedenle hanehalkı ile çeşitli nedenlerden dolayı anket yapılamaması durumunda (hanehalkının anketi red etmesi, evde bulunaması, yeterli ve doğru bilgi alınamaması, anketin yarıda bırakılması vb.) bu hanehalklarına ilişkin bülten numarası gözükmemektedir. 1

2 Hane Değişkeni 2. HHTIPI: tipi VERİ TÜRÜ: HANE 1 Tek çocuklu çekirdek aile 2 İki çocuklu çekirdek aile 3 Üç ve daha fazla çocuklu çekirdek aile 4 Çocuksuz çift 5 Ataerkil veya geniş aile 6 Tek yetişkinli aile 7 Birarada yaşayan kişiler Çekirdek aile: Bir arada yaşayan anne, baba ve/veya çocuklardan oluşan ailedir. Ataerkil veya geniş aile: Anne, baba ve/veya çocuklar ile büyükanne, büyükbaba, hala, amca vb. akrabalardan oluşan, en az iki neslin birarada yaşadığı kalabalık ailelerdir. Tek yetişkinli aile: Tek başına yaşayan kişiler ile ebeveynlerinden birinin bulunmadığı (başka bir yere, çalışma amacıyla gidenler, boşanma veya ölüm gibi nedenlerden dolayı) ailelerdir. Bir arada yaşayan kişiler: Aralarında kan bağı olan (akrabalar) ya da olmayan (öğrenci, işçi vb.) ve bir arada yaşayan kişilerin oluşturduğu topluluktur. 2

3 Hane Değişkeni 3. KONUTTIP : Oturulan konutun tipi VERİ TÜRÜ: KONUT 1 Müstakil konut Bağımsız 2 Müstakil konut Tek duvarla bitişik 3 Apartman - Bodrum/Zemin 4 Apartman - Normal kat 5 Apartman - Dubleks daire 6 Apartman - Çatı katı 7 Diğer Müstakil konut: Kaç katlı olursa olsun içinde bir veya iki konut birimi bulunan ikamete ayrılmış binalardır. Apartman: Kaç katlı olursa olsun içinde üç veya daha fazla konut birimi bulunan ikamete ayrılmış binalardır. Apartman dairesi: Etrafı kapalı ve tavanı örtülmüş, bir aile, bir kişi veya bir grup insanın diğer kişilerden ayrı olarak yaşamasına yarayan, doğrudan doğruya sokağa, koridora veya genel yere açılan, kendisine ait kapısı bulunan mekandır. Diğer (Belirtiniz): yukarıda belirtilenlerin dışında bir konutta (prefabrik ev, baraka vb.) oturuyorsa diğer şıkkı işaretlenmiştir. 3

4 Hane Değişkeni 4. MULKIYET : Konuta mülkiyet durumu VERİ TÜRÜ: KONUT 1 Ev sahibi 2 Kiracı 3 Lojman 4 Diğer Ev sahibi: sorumlusu ya da hanehalkı fertlerinden birinin sahip olduğu (mülkiyetinde olduğu) konutta oturan hanelerin konuta tasarruf şeklidir. Kiracı: Mülkiyeti kendilerine ait olmayan bir konutta ayni veya nakdi bir bedel ödeyerek oturan hanelerin konuta tasarruf şeklidir. Lojman: Mülkiyeti devlete veya hanehalkı ferdinin çalıştığı işyerine ait olan bir konutta oturan hanelerin konuta tasarruf şeklidir. Diğer: nın hiç bir bedel ödemeden ya da piyasa fiyatının altında çok az değerde bedel ödeyerek baba evi, akraba evi vb. şeklinde oturduğu konuta tasarruf şeklidir. 4

5 Hane Değişkeni 5. KIRA_AY : Aylık ödenen kira tutarı VERİ TÜRÜ: KONUT Sayısal, 6 basamak Konuta mülkiyet şekli; kiracı, lojman ve diğer olan haneler TL Lojman ve diğer şekilde oturan haneler herhangi bir kira ödemeden oturuyorlarsa 0 yazılmıştır. döviz olarak kira ödemesinde bulunmuşsa bu soruda anket ayına göre ortalama kur fiyatı üzerinden TL olarak kayıt yapılmıştır. Kiracılar tarafından kira, 6 aylık veya bir yıllık peşin ödenmiş ise anket ayına düşen kısmı (1/6 sı veya 1/12 si) aylık kira bedeli olarak TL cinsinden kayıt edilmiştir. 5

6 Hane Değişkeni 6. KIRA_SEK : Konutu kiralama şekli VERİ TÜRÜ: KONUT Konuta mülkiyet şekli; kiracı olan haneler 1 Mobilyalı 2 Mobilyasız 6

7 Hane Değişkeni 7. LOJ_FERT: Lojmandan faydalanan ferdin sıra numarası VERİ TÜRÜ: KONUT Sayısal, 2 basamak Örnek seçiminde Konuta mülkiyet şekli; lojman olan haneler nın oturduğu lojman, hangi ferdin çalışması karşılığında verildi ise o ferdin sıra numarası yazılmıştır. 7

8 Hane Değişkeni 8. IZAFI_K: İzafi kira VERİ TÜRÜ: KONUT Sayısal, 6 basamak Örnek seçiminde Konuta mülkiyet şekli; evsahibi, lojman ve diğer olan haneler TL Aylık izafi kira; anket ayındaki piyasa koşullarında aynı bölgede benzer bir konutun kiralanması durumunda ödenmesi gereken aylık kira değeri olarak alınmıştır. 8

9 Hane Değişkeni 9. KONUTSAH: Konuta sahip olunan yıl VERİ TÜRÜ: KONUT Sayısal, 4 basamak Konuta mülkiyet şekli; evsahibi olan haneler nın oturduğu konutu satın aldığı veya hanehalkı fertlerinin üzerine intikal ettiği yıl kaydedilmiştir. Oturulan konut, hanehalkı fertlerinden birinin ebeveynine ait ise, konutta oturulan sürenin başlangıç yılı kapsanmıştır. 9

10 Hane Değişkeni 10. KON_BORC: Konutun borcu olup olmadığı VERİ TÜRÜ: KONUT Konuta mülkiyet şekli; evsahibi olan haneler 1 Evet 2 Hayır Oturulan konutun anket süresi içerisinde bir borç ödemesinin veya banka borcunun olup olmadığı kaydedilmiştir. 10

11 Hane Değişkeni 11. KONDEGER: Konutun piyasa değeri VERİ TÜRÜ: KONUT Sayısal, 6 basamak Konuta mülkiyet şekli; evsahibi, lojman ve diğer olan haneler TL Mülkiyet durumu; ev sahibi, lojman ya da diğer şeklinde olan hanelere oturdukları konutun anket ayı piyasa koşullarındaki satış fiyatının ne olacağı sorularak TL cinsinden değeri kayıt edilmiştir. Kırsal yerlerde ahır, arazi vb. mülklerin değeri hariç tutulmuştur. 11

12 Hane Değişkeni 12. OTUR_SUR: Konutta oturulan süre VERİ TÜRÜ: KONUT Sayısal, 2 basamak 0-99 Hane 6 aydan az bir süredir bu konutta oturuyorsa 00, hanenin oturduğu süre 6 ay ile 1 yıl arasında ise 01 yazılmıştır. 12

13 Hane Değişkeni 13. BINA_TAR: Binanın yapılış tarihi VERİ TÜRÜ: KONUT Sayısal, 4 basamak Konutun inşaa edilerek, kullanıma açıldığı yıl kapsanmıştır. 13

14 Hane Değişkeni 14. ODA_SAY: Oda sayısı VERİ TÜRÜ: KONUT Sayısal, 2 basamak 1 99 Döşemeden tavana kadar dört tarafı duvarla çevrili ve büyüklüğü en az 4 metrekare olan ve tavan yüksekliği 2 metreden az olmayan yerler (salon dahil) oda sayısına dahil edilmiştir. Genişliği ne olursa olsun banyo, tuvalet, antre, koridor, balkon ve kömürlük oda sayısına dahil edilmemiştir. oturduğu konutun bir bölümünü (odasını) mesleki veya ticari amaçla kullanıyorsa (örneğin; muayenehane, bakkal vb.) bu alanlar oda sayısına dahil edilmemiştir. 14

15 Hane Değişkeni 15. KON_ALAN: Konutun büyüklüğü VERİ TÜRÜ: KONUT Sayısal, 3 basamak Konutun dış duvarları içinde kalan ve dış balkonları hariç, gömme balkonlarının yarısının kapladığı alan metrekare cinsinden kaydedilmiştir. Kırsal yerlerde konutun etrafında bulunan avlu faydalanılan alana dahil edilmemiştir. Dubleks binalarda her iki katın toplam kullanım alanı alınmıştır. oturduğu konutun bir bölümünü (odasını) mesleki veya ticari amaçla kullanıyorsa (örneğin; muayenehane, bakkal vb.) bu alanlar faydalanılan alana dahil edilmemiştir. 15

16 Hane Değişkeni 16. zemin_sal: Oturulan konuttaki salonun zemin yapısı VERİ TÜRÜ: KONUT 1 Parke 2 Tahta 3 Karo seramik 4 Marley, PVC 5 Duvardan duvara halı 6 Şap (Kara beton) 7 Mozaik 8 Mermer 9 Diğer 16

17 Hane Değişkeni 17. zemin_oda: Oturulan konuttaki odaların zemin yapısı VERİ TÜRÜ: KONUT 1 Parke 2 Tahta 3 Karo seramik 4 Marley, PVC 5 Duvardan duvara halı 6 Şap (Kara beton) 7 Mozaik 8 Mermer 9 Diğer 17

18 Hane Değişkeni 18. zemin_mut: Oturulan konuttaki mutfağın zemin yapısı VERİ TÜRÜ: KONUT 1 Parke 2 Tahta 3 Karo seramik 4 Marley, PVC 5 Duvardan duvara halı 6 Şap (Kara beton) 7 Mozaik 8 Mermer 9 Diğer 18

19 Hane Değişkeni 19. zemin_ban: Oturulan konuttaki banyonun zemin yapısı VERİ TÜRÜ: KONUT 1 Parke 2 Tahta 3 Karo seramik 4 Marley, PVC 5 Duvardan duvara halı 6 Şap (Kara beton) 7 Mozaik 8 Mermer 9 Diğer 19

20 Hane Değişkeni 20. ISIT_SIS: Konutun ısıtma sistemi VERİ TÜRÜ: KONUT 1 Soba 2 Müşterek veya merkezi ısıtma 3 Kat kaloriferi/kombi 4 Klima 5 Diğer Isıtma sistemi birden fazla ise en fazla süre ile kullanılan ısıtma sistemi alınmıştır. 20

21 Hane Değişkeni 21. YAKIT_1: Yakıt türü VERİ TÜRÜ: HANE 1 Odun 2 Kömür 3 Doğalgaz 4 Elektrik 5 Tezek 6 Diğer Konutta en çok kullanılan birinci yakıt türü kaydedilmiştir. 21

22 Hane Değişkeni 22. YAKIT_2: Yakıt türü VERİ TÜRÜ: HANE 1 Odun 2 Kömür 3 Doğalgaz 4 Elektrik 5 Tezek 6 Diğer Konutta en çok kullanılan ikinci yakıt türü kaydedilmiştir. 22

23 Hane Değişkeni 23. YAKIT_3: Yakıt türü VERİ TÜRÜ: HANE 1 Odun 2 Kömür 3 Doğalgaz 4 Elektrik 5 Tezek 6 Diğer Konutta en çok kullanılan üçüncü yakıt türü kaydedilmiştir. 23

24 Hane Değişkeni 24. YAKIT_MUT: Oturulan konutta yemek pişirmek amacıyla kullanılan temel yakıt türü VERİ TÜRÜ: HANE 1 Odun 2 Kömür 3 Doğalgaz 4 LPG (Tüpgaz) 5 Elektrik 6 Tezek 7 Güneş enerjisi 8 Diğer Konutta yemek pişirilirken en çok kullanılan yakıt türü kaydedilmiştir. 24

25 Hane Değişkeni 25. YAKIT_SU: Oturulan konutta sıcak su elde etmek amacıyla kullanılan temel yakıt türü VERİ TÜRÜ: HANE 1 Odun 2 Kömür 3 Doğalgaz 4 LPG (Tüpgaz) 5 Elektrik 6 Tezek 7 Güneş enerjisi 8 Diğer Konutta sıcak su elde etmek amacıyla en çok kullanılan yakıt türü kaydedilmiştir 25

26 Hane Değişkeni 26. ZOR_ALIS: Konutun bulunduğu yer itibariyle Günlük alışveriş hizmetlerine kolayca ulaşabilme durumu VERİ TÜRÜ: HANE 1 Çok zor 2 Zor 3 Kolay 4 Çok Kolay 26

27 Hane Değişkeni 27. ZOR_BANKA: Konutun bulunduğu yer itibariyle Bankacılık hizmetlerine kolayca ulaşabilme durumu VERİ TÜRÜ: HANE 1 Çok zor 2 Zor 3 Kolay 4 Çok Kolay 27

28 Hane Değişkeni 28. ZOR_POSTA: Konutun bulunduğu yer itibariyle Posta hizmetlerine kolayca ulaşabilme durumu VERİ TÜRÜ: HANE 1 Çok zor 2 Zor 3 Kolay 4 Çok Kolay 28

29 Hane Değişkeni 29. ZOR_ULAS: Konutun bulunduğu yer itibariyle Toplu Ulaşım hizmetlerine kolayca ulaşabilme durumu VERİ TÜRÜ: HANE 1 Çok zor 2 Zor 3 Kolay 4 Çok Kolay 29

30 Hane Değişkeni 30. ZOR_SAGLI: Konutun bulunduğu yer itibariyle Sağlık Merkezi hizmetlerine kolayca ulaşabilme durumu VERİ TÜRÜ: HANE 1 Çok zor 2 Zor 3 Kolay 4 Çok Kolay 30

31 Hane Değişkeni 31. ZOR_EGITI: Konutun bulunduğu yer itibariyle Zorunlu eğitim hizmetlerine kolayca ulaşabilme durumu VERİ TÜRÜ: HANE 1 Çok zor 2 Zor 3 Kolay 4 Çok Kolay 31

32 Hane Değişkeni 32. KONUTIKI: İkinci bir Konut VERİ TÜRÜ: KONUT 1 Evet 2 Hayır nın anket ayı içinde ikamet ettiği konutun haricinde yılın belli dönemlerinde yaşamının bir bölümünü geçirdiği yazlık, kışlık, yayla evi vb. gayrimenkuller kapsanmıştır. 32

33 Hane Değişkeni 33. KONUT2_N: İkinci konutun nerede olduğu VERİ TÜRÜ: KONUT 1 Yurtdışında 2 Yurt içinde ama başka ilde 3 İkamet edilen il içinde nın ikamet ettiği esas konutunun haricinde kullandığı ikinci konutun bulunduğu yer, başka bir ülkede ise 1 kodu, Türkiye sınırları içinde başka bir il sınırları içinde ise 2 kodu, ikamet ettiği il sınırları içinde ise 3 kodu verilmiştir. 33

34 Hane Değişkeni 34. BANYO: Banyo sahipliği VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok 1 Var Kişilerin yıkanması için ayrılmış olan bu yerler, ilgili eylemi noksansız görecek şekilde donatılmış ise banyo sayılmışlardır. Banyonun dört tarafının ve üstünün kapalı olması, kirli sularının akması için bir yolunun bulunması gerekir. 34

35 Hane Değişkeni 35. SAUNA: Sauna sahipliği VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok 1 Var Apartman içinde sahip olunan ortak sauna da, konut kolaylığı şeklinde kapsanmıştır. 35

36 Hane Değişkeni 36. JAKUZI: Jakuzi sahipliği VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok 1 Var 36

37 Hane Değişkeni 37. TUVALET: Tuvalet sahipliği VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok 1 Var Birçok hallerde, özellikle lüks bina ve apartmanlarda banyo ve tuvalet aynı yerde bulunmaktadır. Bu durumda hem banyo, hem tuvalet Var olarak işaretlenmiştir. Kırsal yerlerde, sahip olunan tuvalet, konut dışında ise tuvalet yok olarak kabul edilmiştir. 37

38 Hane Değişkeni 38. MUTFAK: Mutfak sahipliği VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok 1 Var nın evinin bir bölümünü, oturma veya yatma hem de yemek yeme amacıyla kullanılıyorsa mutfak Var olarak kabul edilmiştir. Bir avlu içinde bulunan Mutfak müşterek olarak kullanılıyorsa yine Var olarak kabul edilmiştir. Bazı lüks konutlarda amerikan mutfak tabir edilen, salona açılan mutfaklar bulunmaktadır. Bu tür mutfaklar da Var olarak kabul edilmiştir. 38

39 Hane Değişkeni 39. COPOGUT: Çöp öğütücü sahipliği VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok 1 Var 39

40 Hane Değişkeni 40. KALORIF: Kalorifer sahipliği VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok 1 Var Kat kaloriferi ve kombi sistemleri de kalorifer konut kolaylığı olarak kabul edilmiştir. Doğal gaz sobaları, kalorifer olarak değerlendirilmemiştir. 40

41 Hane Değişkeni 41. TABANISI: Tabandan ısıtma sahipliği VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok 1 Var 41

42 Hane Değişkeni 42. SU_SIS: Borulu su sistemi sahipliği VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok 1 Var Tulumba, kuyu, kaynak, sarnıç, yağmur birikintileri, evin dışındaki çeşmeler borulu su sistemi olarak kabul edilmemiştir. Herhangi bir şekilde avlu içine kadar getirilen borulu su sistemi müşterek olarak kullanılıyorsa borulu su sistemi Var kabul edilmiştir. 42

43 Hane Değişkeni 43. DOG_GAZ: Dogalgaz sahipliği VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok 1 Var 43

44 Hane Değişkeni 44. SICAKSU: Sıcak su sahipliği VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok 1 Var nın güneş enerjisi sistemi, kombi, şofben veya termosifondan elde ettiği sıcak su ile merkezden gelen devamlı sıcak su kolaylığı bu soruda kapsama alınmıştır. 44

45 Hane Değişkeni 45. KABLOYAY: Kablolu yayın sahipliği VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok 1 Var 45

46 Hane Değişkeni 46. ASANSOR: Asansör sahipliği VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok 1 Var 46

47 Hane Değişkeni 47. GARAJ: Garaj sahipliği VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok 1 Var Garaj, binanın alt katında veya dışında, dört tarafı kapalı hanenin ulaştırma aracını park edebileceği bölüm olarak kapsanmıştır. 47

48 Hane Değişkeni 48. HAVUZ: Havuz sahipliği VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok 1 Var Bağımsız bir konut veya apartmanın müşterek kullanımında var olan yüzme havuzu kapsanmıştır. 48

49 Hane Değişkeni 49. JENRATOR: Jeneratör sahipliği VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok 1 Var Bu soruda kapsanan hanehalkının oturduğu konutun elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullandığı jeneratör olup, apartmana ait olduğu için sadece apartmanın aydınlatılması ve asansörün çalışması vb. için kullanılan jeneratörler kapsam dışıdır. 49

50 Hane Değişkeni 50. TELEFON: Telefon adeti VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok Var ise adeti 1-9 Sahip olunan eşyalarda hanehalkının oturduğu konutun dışında sahip olduğu yazlık vb. gibi konutlarda bulundurduğu eşyalar kapsanmamıştır. nda evlenecek bir fert için alınmış olan ve hanede kullanılmayan eşyalar (çeyiz amaçlı eşyalar) kapsama dahil edilmemiştir. 50

51 Hane Değişkeni 51. CEPTEL: Cep telefonu adeti VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok Var ise adeti 1-9 Sahip olunan eşyalarda hanehalkının oturduğu konutun dışında sahip olduğu yazlık vb. gibi konutlarda bulundurduğu eşyalar kapsanmamıştır. nda evlenecek bir fert için alınmış olan ve hanede kullanılmayan eşyalar (çeyiz amaçlı eşyalar) kapsama dahil edilmemiştir. 51

52 Hane Değişkeni 52. BILGISAY: Bilgisayar adeti VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok Var ise adeti 1-9 Sahip olunan eşyalarda hanehalkının oturduğu konutun dışında sahip olduğu yazlık vb. gibi konutlarda bulundurduğu eşyalar kapsanmamıştır. nda evlenecek bir fert için alınmış olan ve hanede kullanılmayan eşyalar (çeyiz amaçlı eşyalar) kapsama dahil edilmemiştir. 52

53 Hane Değişkeni 53. INTERN: İnternet adeti VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok Var ise adeti 1-9 Sahip olunan eşyalarda hanehalkının oturduğu konutun dışında sahip olduğu yazlık vb. gibi konutlarda bulundurduğu eşyalar kapsanmamıştır. 53

54 Hane Değişkeni 54. LCDTELE: LCD veya Plazma türü televizyon adeti VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok Var ise adeti 1-9 Sahip olunan eşyalarda hanehalkının oturduğu konutun dışında sahip olduğu yazlık vb. gibi konutlarda bulundurduğu eşyalar kapsanmamıştır. nda evlenecek bir fert için alınmış olan ve hanede kullanılmayan eşyalar (çeyiz amaçlı eşyalar) kapsama dahil edilmemiştir. 54

55 Hane Değişkeni 55. KAMERA: Kamera adeti VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok Var ise adeti 1-9 Sahip olunan eşyalarda hanehalkının oturduğu konutun dışında sahip olduğu yazlık vb. gibi konutlarda bulundurduğu eşyalar kapsanmamıştır. nda evlenecek bir fert için alınmış olan ve hanede kullanılmayan eşyalar (çeyiz amaçlı eşyalar) kapsama dahil edilmemiştir. 55

56 Hane Değişkeni 56. UYDUANT: Uydu anteni adeti VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok Var ise adeti 1-9 Sahip olunan eşyalarda hanehalkının oturduğu konutun dışında sahip olduğu yazlık vb. gibi konutlarda bulundurduğu eşyalar kapsanmamıştır. nda evlenecek bir fert için alınmış olan ve hanede kullanılmayan eşyalar (çeyiz amaçlı eşyalar) kapsama dahil edilmemiştir. 56

57 Hane Değişkeni 57. BUZDOLAB: Buzdolabı adeti VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok Var ise adeti 1-9 Sahip olunan eşyalarda hanehalkının oturduğu konutun dışında sahip olduğu yazlık vb. gibi konutlarda bulundurduğu eşyalar kapsanmamıştır. nda evlenecek bir fert için alınmış olan ve hanede kullanılmayan eşyalar (çeyiz amaçlı eşyalar) kapsama dahil edilmemiştir. 57

58 Hane Değişkeni 58. DERINDON: Derin dondurucu adeti VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok Var ise adeti 1-9 Sahip olunan eşyalarda hanehalkının oturduğu konutun dışında sahip olduğu yazlık vb. gibi konutlarda bulundurduğu eşyalar kapsanmamıştır. nda evlenecek bir fert için alınmış olan ve hanede kullanılmayan eşyalar (çeyiz amaçlı eşyalar) kapsama dahil edilmemiştir. 58

59 Hane Değişkeni 59. BULASIK: Bulaşık makinası adeti VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok Var ise adeti 1-9 Sahip olunan eşyalarda hanehalkının oturduğu konutun dışında sahip olduğu yazlık vb. gibi konutlarda bulundurduğu eşyalar kapsanmamıştır. nda evlenecek bir fert için alınmış olan ve hanede kullanılmayan eşyalar (çeyiz amaçlı eşyalar) kapsama dahil edilmemiştir. 59

60 Hane Değişkeni 60. M_FIRIN: Mikrodalga fırın adeti VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok Var ise adeti 1-9 Sahip olunan eşyalarda hanehalkının oturduğu konutun dışında sahip olduğu yazlık vb. gibi konutlarda bulundurduğu eşyalar kapsanmamıştır. nda evlenecek bir fert için alınmış olan ve hanede kullanılmayan eşyalar (çeyiz amaçlı eşyalar) kapsama dahil edilmemiştir. 60

61 Hane Değişkeni 61. CAMASIR: Otomatik çamaşır makinası adeti VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok Var ise adeti 1-9 Sahip olunan eşyalarda hanehalkının oturduğu konutun dışında sahip olduğu yazlık vb. gibi konutlarda bulundurduğu eşyalar kapsanmamıştır. nda evlenecek bir fert için alınmış olan ve hanede kullanılmayan eşyalar (çeyiz amaçlı eşyalar) kapsama dahil edilmemiştir. 61

62 Hane Değişkeni 62. KURUTMA: Çamaşır kurutma makinası adeti VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok Var ise adeti 1-9 Sahip olunan eşyalarda hanehalkının oturduğu konutun dışında sahip olduğu yazlık vb. gibi konutlarda bulundurduğu eşyalar kapsanmamıştır. nda evlenecek bir fert için alınmış olan ve hanede kullanılmayan eşyalar (çeyiz amaçlı eşyalar) kapsama dahil edilmemiştir. 62

63 Hane Değişkeni 63. HALIYIKA: Halı yıkama makinası adeti VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok Var ise adeti 1-9 Sahip olunan eşyalarda hanehalkının oturduğu konutun dışında sahip olduğu yazlık vb. gibi konutlarda bulundurduğu eşyalar kapsanmamıştır. nda evlenecek bir fert için alınmış olan ve hanede kullanılmayan eşyalar (çeyiz amaçlı eşyalar) kapsama dahil edilmemiştir. 63

64 Hane Değişkeni 64. KLIMA: Klima adeti VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok Var ise adeti 1-9 Sahip olunan eşyalarda hanehalkının oturduğu konutun dışında sahip olduğu yazlık vb. Gibi konutlarda bulundurduğu eşyalar kapsanmamıştır. nda evlenecek bir fert için alınmış olan ve hanede kullanılmayan eşyalar (çeyiz amaçlı eşyalar) kapsama dahil edilmemiştir. 64

65 Hane Değişkeni 65. OYUNKONS: Oyun konsolu adeti VERİ TÜRÜ: KONUT 0 Yok Var ise adeti 1-9 Sahip olunan eşyalarda hanehalkının oturduğu konutun dışında sahip olduğu yazlık vb. gibi konutlarda bulundurduğu eşyalar kapsanmamıştır. nda evlenecek bir fert için alınmış olan ve hanede kullanılmayan eşyalar (çeyiz amaçlı eşyalar) kapsama dahil edilmemiştir. 65

66 Hane Değişkeni 66. OTOADET: Otomobil adedi VERİ TÜRÜ: ULAŞTIRMA ARACI SAHİPLİLİĞİ 0-9 nın, taksi otomobil, dolmuş otomobil ve kamyonet, kamyon, tanker, çekici, tekne gibi ticari amaçla kullandığı ulaşım araçları bu soruda kapsanmamıştır. 66

67 Hane Değişkeni 67. OTOADET2: Otomobil adedi VERİ TÜRÜ: ULAŞTIRMA ARACI SAHİPLİLİĞİ 0-9 nın, taksi otomobil, dolmuş otomobil ve kamyonet, kamyon, tanker, çekici, tekne gibi ticari amaçla kullandığı ulaşım araçları bu soruda kapsanmamıştır. 67

68 Hane Değişkeni 68. OTOADET3: Otomobil adedi VERİ TÜRÜ: ULAŞTIRMA ARACI SAHİPLİLİĞİ 0-9 nın, taksi otomobil, dolmuş otomobil ve kamyonet, kamyon, tanker, çekici, tekne gibi ticari amaçla kullandığı ulaşım araçları bu soruda kapsanmamıştır. 68

69 Hane Değişkeni 69. ISOTOADT: İşverence sağlanan ücretsiz araç adedi VERİ TÜRÜ: ULAŞTIRMA ARACI SAHİPLİLİĞİ 0-9 nın, taksi otomobil, dolmuş otomobil ve kamyonet, kamyon, tanker, çekici, tekne gibi ticari amaçla kullandığı ulaşım araçları bu soruda kapsanmamıştır. 69

70 Hane Değişkeni 70. MOTOADET: Motosiklet adedi VERİ TÜRÜ: ULAŞTIRMA ARACI SAHİPLİLİĞİ 0-9 nın ticari amaçla kullandığı ulaşım araçları bu soruda kapsanmamıştır. 70

71 Hane Değişkeni 71. DENTADET: Deniz taşıtının adedi VERİ TÜRÜ: ULAŞTIRMA ARACI SAHİPLİLİĞİ 0-9 nın ticari amaçla kullandığı ulaşım araçları bu soruda kapsanmamıştır. 71

72 Hane Değişkeni 72. MUSKONUT: Müstakil konut sahipliği VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ 0 Yok 1 Var 72

73 Hane Değişkeni 73. MUSMIK: Müstakil konutun miktarı VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 2 basamak 0-99 Adet 73

74 Hane Değişkeni 74. MUSKIRA: Müstakil konutun kiraya verilen miktarı VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 2 basamak 0-99 Adet 74

75 Hane Değişkeni 75. MUSKDEG: Müstakil konutun toplam aylık kira değeri VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 6 basamak Anket ayı TL Kira, 6 aylık veya bir yıllık peşin alınmış ise, anket ayına düşen kısmı (1/6 sı veya 1/12 si) aylık kira bedeli olarak TL cinsinden kayıt edilmiştir. 75

76 Hane Değişkeni 76. APARTMAN: Apartman dairesinin olup olmadığı VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ 0 Yok 1 Var 76

77 Hane Değişkeni 77. APTMIK: Apartman dairesinin miktarı VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 2 basamak 0-99 Adet 77

78 Hane Değişkeni 78. APTKIRA: Apartman dairesi kiraya verilen miktar VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 2 basamak 0-99 Adet 78

79 Hane Değişkeni 79. APTKDEG: Apartman dairesinin toplam aylık kira değeri VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 6 basamak Anket ayı TL Kira, 6 aylık veya bir yıllık peşin alınmış ise, anket ayına düşen kısmı (1/6 sı veya 1/12 si) aylık kira bedeli olarak TL cinsinden kayıt edilmiştir. 79

80 Hane Değişkeni 80. YAZLIK: Yazlık olup olmadığı VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ 0 Yok 1 Var 80

81 Hane Değişkeni 81. YAZMIK: Yazlık miktarı VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 2 basamak 0-99 Adet 81

82 Hane Değişkeni 82. YAZKIRA: Yazlık kiraya verilen miktar VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 2 basamak 0-99 Adet 82

83 Hane Değişkeni 83. YAZKDEG: Yazlık toplam aylık kira değeri VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 6 basamak Anket ayı TL Kira, 6 aylık veya bir yıllık peşin alınmış ise, anket ayına düşen kısmı (1/6 sı veya 1/12 si) aylık kira bedeli olarak TL cinsinden kayıt edilmiştir. 83

84 Hane Değişkeni 84. TARLA: Tarla olup olmadığı VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ 0 Yok 1 Var 84

85 Hane Değişkeni 85. TARMIK: Tarla miktarı VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 4 basamak Dönüm 85

86 Hane Değişkeni 86. TARKIRA: Tarla kiraya verilen miktar VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 4 basamak Dönüm 86

87 Hane Değişkeni 87. TARKDEG: Tarla toplam aylık kira değeri VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 6 basamak Anket ayı TL Kira, 6 aylık veya bir yıllık peşin alınmış ise, anket ayına düşen kısmı (1/6 sı veya 1/12 si) aylık kira bedeli olarak TL cinsinden kayıt edilmiştir. 87

88 Hane Değişkeni 88. BAG: Bağ olup olmadığı VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ 0 Yok 1 Var 88

89 Hane Değişkeni 89. BAGMIK: Bağ miktarı VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 4 basamak Dönüm 89

90 Hane Değişkeni 90. BAGKIRA: Bağ kiraya verilen miktar VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 4 basamak Dönüm 90

91 Hane Değişkeni 91. BAGKDEG: Bağın toplam aylık kira değeri VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 6 basamak Anket ayı TL Kira, 6 aylık veya bir yıllık peşin alınmış ise, anket ayına düşen kısmı (1/6 sı veya 1/12 si) aylık kira bedeli olarak TL cinsinden kayıt edilmiştir. 91

92 Hane Değişkeni 92. SERA: Sera olup olmadığı VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ 0 Yok 1 Var 92

93 Hane Değişkeni 93. SERAMIK: Sera miktarı VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 4 basamak Metrekare 93

94 Hane Değişkeni 94. SERAKIRA: Sera kiraya verilen miktar VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 4 basamak Metrakare 94

95 Hane Değişkeni 95. SERAKDEG: Sera toplam aylık kira değeri VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 6 basamak Anket ayı TL 95

96 Hane Değişkeni 96. ARSA: Arsa olup olmadığı VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ 0 Yok 1 Var 96

97 Hane Değişkeni 97. ARSAMIK: Arsa miktarı VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 4 basamak Metrekare 97

98 Hane Değişkeni 98. ARSAKIRA: Arsa kiraya verilen miktar VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 4 basamak Metrekare 98

99 Hane Değişkeni 99. ARSAKDEG: Arsa toplam aylık kira değeri VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 6 basamak Anket ayı TL Kira, 6 aylık veya bir yıllık peşin alınmış ise, anket ayına düşen kısmı (1/6 sı veya 1/12 si) aylık kira bedeli olarak TL cinsinden kayıt edilmiştir. 99

100 Hane Değişkeni 100. DUKKAN: Dükkan olup olmadığı VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ 0 Yok 1 Var 100

101 Hane Değişkeni 101. DUKMIK: Dükkan miktarı VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 2 basamak 0-99 Adet 101

102 Hane Değişkeni 102. DUKKIRA: Dükkan kiraya verilen miktar VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 2 basamak 0-99 Adet 102

103 Hane Değişkeni 103. DUKKDEG: Dükkan toplam aylık kira değeri VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 6 basamak Anket ayı TL Kira, 6 aylık veya bir yıllık peşin alınmış ise, anket ayına düşen kısmı (1/6 sı veya 1/12 si) aylık kira bedeli olarak TL cinsinden kayıt edilmiştir. 103

104 Hane Değişkeni 104. OTEL: Otel olup olmadığı VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ 0 Yok 1 Var 104

105 Hane Değişkeni 105. OTELMIK: Otel miktarı VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 2 basamak 0-99 Adet 105

106 Hane Değişkeni 106. OTELKIRA: Otel kiraya verilen miktar VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 2 basamak 0-99 Adet 106

107 Hane Değişkeni 107. OTELKDEG: Otel toplam aylık kira değeri VERİ TÜRÜ: GAYRIMENKUL SAHİPLİLİĞİ Sayısal, 6 basamak Anket ayı TL Kira, 6 aylık veya bir yıllık peşin alınmış ise, anket ayına düşen kısmı (1/6 sı veya 1/12 si) aylık kira bedeli olarak TL cinsinden kayıt edilmiştir. 107

108 Hane Değişkeni 108. YILKULGEL: Yıllık hanehalkı kullanılabilir geliri VERİ TÜRÜ: HANEHALKI Sayısal, 7 basamak Son bir yıl Hesaplama yolu ile elde etme TL yıllık kullanılabilir gelire aşağıdaki formülasyonla ulaşılmıştır. + Maaş, ücret ve yevmiye nakdi yıllık gelir (S8.21+S8.22) + Maaş, ücret ve yevmiye ayni geliri (S8.23) + Müteşebbis nakdi yıllık geliri (S8.25+S8.27) + Müteşebbis ayni yıllık geliri (S8.26) + Gayrimenkul nakdi yıllık geliri (S8.29) + Gayrimenkul ayni yıllık geliri (S8.30) + Menkul kıymet yıllık geliri (S8.31+S8.32+S8.33) + Menkul kıymet ayni yıllık geliri (S8.34) + Transfer nakdi yıllık geliri (S S8.43+S8.45+S8.46+S8.48) + Transfer ayni yıllık geliri (S8.44+S8.47+S8.49) + Aylık izafi kira x 12 - Tüketim dışı harcama (Aylık) x Sıklık - Başka hanelere yapılan düzenli nakdi yardımlar (Aylık) x Sıklık x Tüfe (Endeks) Kullanılabilir geliri = [(Yıllık hanehalkı geliri x İndeks)]+(İzafi kira x İndeks x 12) [(Yıllık Tüketim dışı + Yıllık yapılan yardımlar) x İndeks] 108

109 Hane Değişkeni 109. EFB_OECD: Yenilenmiş OECD ölçeğine göre eşdeğer hane büyüklüğü VERİ TÜRÜ: HANEHALKI Sayısal, 4 basamak Hesaplama yolu ile elde etme 0..99,9 Hanedeki ilk yetişkin için 1, 14 ve daha yukarı yaştaki fertler için 0.5, 14 yaşından küçük fertler için 0.3 değerleri dikkate alınarak hesaplanan hanehalkı büyüklüğüdür. 109

110 Hane Değişkeni 110. HARCAMA: bazında aylık harcama değeri (TL) VERİ TÜRÜ: HANEHALKI Sayısal, 7 basamak Anket ayı Hesaplama yolu ile elde etme TL bazında tüketim veri setinde yeralan DEGERD değişkeninin toplamı olarak alınmıştır. + Satın alışlar toplamı (dayanıklı tüketim maddesi için (değer* 1/12) ) + Kendi üretiminden ay içinde tüketilen değer toplamı + İş stoğundan tüketilen değer + Ücretli çalışan ferde işvereni tarafından verilen ayni gelir niteliğindeki mal ve hizmet değeri + Verilen hediye ve yardımlar 110

111 Hane Değişkeni 111. HHB: Hanenin büyüklüğü VERİ TÜRÜ: HANEHALKI Sayısal, 2 basamak Hesaplama yolu ile elde etme Hanede yaşayan toplam fert sayısı alınmıştır. 111

112 Hane Değişkeni 112. KIRKNTKD: Kır ve Kent yerleşim yeri kodu VERİ TÜRÜ: HANEHALKI Harici dosyadan aktarma 1 Kır 2 Kent Nüfusu ve daha fazla olan yerleşim yerleri Kent, ve daha az olan yerleşim yerleri ise Kır olarak belirlenmiştir. 112

113 Hane Değişkeni 113. FAKTOR: Tahmin yapılırken kullanılan ağırlık VERİ TÜRÜ: ÖRNEKLEME BİLGİSİ Sayısal, 10 basamak Hesaplama yolu ile elde etme , Kitle tahminlerinin üretilmesi için kullanılan ağırlık katsayıları, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ne göre revize edilen 2011 nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanmıştır. 113

1. Veri Seti Yapısı, Hane, 2012 (Kesit Veri) (GYK12_H)

1. Veri Seti Yapısı, Hane, 2012 (Kesit Veri) (GYK12_H) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1...17562 HB010 Anket yılı 4 2012 HB020 Hanehalkının yaşadığı yer 1 1- Kır 2- Kent HB030 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey 3 Kod-Coğrafi

Detaylı

2013 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ FERT VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI

2013 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ FERT VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI 2013 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ FERT VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI Değişkeni 1. BULTEN : Bülten numarası VERİ TÜRÜ: TEMEL VERİ - Tüm fertler Liste 1300001-1313248 Bülten numarası tüm veri setlerini (Tüketim,

Detaylı

2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI SORU KAĞIDI

2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI SORU KAĞIDI 2 0 1 1 Nüfus ve Konut A r a t r m a s 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI SORU KAĞIDI Form D TÜİK T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DİKKAT! Ülkemizde yaşayan nüfusun yerleşim yerlerine göre büyüklüğü,

Detaylı

KKTC TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ KAVRAM, YÖNTEM VE KAYNAKLAR

KKTC TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ KAVRAM, YÖNTEM VE KAYNAKLAR KKTC TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ KAVRAM, YÖNTEM VE KAYNAKLAR (2008=100) KKTC BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA DAİRESİ İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GİRİŞ 1 2. TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ'NİN

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 28.12.2012 R. No: 2012REVE35 ISO9001:2008 FS 5O9685 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. ADRES VE NUMARALAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik İçişleri Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi : 31 Temmuz 2006 Resmi Gazete Sayısı: 26245 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAYSERİ KONUT SATIN ALMA VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ARAȘTIRMASI

KAYSERİ KONUT SATIN ALMA VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ARAȘTIRMASI KAYSERİ KONUT SATIN ALMA VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ARAȘTIRMASI EYLÜL 2014 KÜNYE Yayınlayan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği İktisadi İșletmesi Cumhuriyet Caddesi Pegasus Evi No:48 Zemin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ 2008 TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI HANEHALKI SORUKAĞIDI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ 2008 TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI HANEHALKI SORUKAĞIDI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ 00 TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI HANEHALKI SORUKAĞIDI TANITIM BİLGİLERİ KÜME NO... İL HANE NO... İLÇE 5 BÖLGE... BUCAK BÖLGE... KÖY YERLEŞİM YERİ -

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVB143 ESKİŞEHİR IBIS OTEL,

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANTALYA İLİ SERİK İLÇESİ'NDE YER ALAN 480 PARSEL ÜZERİNDEKİ ELA QUALİTY RESORT HOTEL TESİSİ (Daimi ve müstakil üst hakkı) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 OZGY-1410005-REV

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVF77 IBIS OTEL SEYHAN / ADANA TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker.

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker. GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Özgür Arun ve Zeynep Diker Ocak 2009 Ankara 1 Teşekkür Bu rapor, Yerel Gündem 21 Batman Kent Konseyi nin talebi üzerine

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 ... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 Raporu Talep Eden: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adres YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Sunum Planı Temal Kavramlar Özel İnşaat İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İnşaat-Taahhüt İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ'NDE YER ALAN 5708 ADA 63 PARSEL ÜZERİNDEKİ İŞ KULE BİNASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ISGY-1410001 ANKARA ÇANKAYA İŞ KULE RAPOR BİLGİLERİ

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2011 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BEYOĞLU İLÇESİ'NDE 299 ADA 29 PARSEL ÜZERİNDE YER ALAN BİNADAKİ 4 BAĞIMSIZ BÖLÜM (1 ADET ASMA KATLI DEPOLU DÜKKAN VE 3 ADET BÜRO) GAYRİMENKUL DEĞERLEME

Detaylı

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler BENİM EVİM SİGORTASI Genel Özellikler Benim Evim Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan ev paket sigortasıdır. Benim

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAZİANTEP İLİ- ŞEHİTKAMİL İLÇESİ 5020 ADA 2 PARSEL GAZİANTEP NOVOTEL VE İBİS OTEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Değer Tarihi: 31.12.2014 Rapor Tarihi: 02.01.2015

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine

Detaylı