E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen görevleri yapacaklardır: Temizlik Hizmetleri Personeli : Fakülteye ait olan bütün binalardaki hasta ve personel odaları, koridorlar, bürolar, poliklinik ve laboratuarlar, klinik salonları, tuvalet ve banyolar, duvar ve tavanlar, camlar, zemin ve halılar, koltuklar, sandalyeler, masalar, kütüphaneler, dolaplar, karyolalar, etajerler, havalandırma ızgaraları, kapı, pencere çerçeveleri, telefonlar, küllükler, çöp sepetleri, çöp kovaları ve bidonları, pano ve tabelalar, ışıklandırma aygıtları, kapılar, deskler ve bankolar, jaluzi ve dikey perdeler ile büro ve klinikler dahilindeki yapılması gereken yer değişikliklerinde eşya ve malzemelerin nakli ve evrak getirip götürme sonunda temizlenecek birimin sair yerlerinin temizliği, Fakülte Yönetiminin gösterdiği alanların cilalanması ve yukarıda belirtilen yerlerdeki tadilat ve tamirattan doğan artıklar firma temizlik hizmetleri personeli tarafından temizlenecektir. Temizlik Hizmetleri Personeli olarak görev alacakların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir. İhale konusu işte çalıştırılacak işçiler Kamu İhale Mevzuatı, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku mevzuatı başta olmak üzere yürürlükte olan kanun tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartıyla seçilecektir. Firma ihale konusu işte çalıştırılacak işçilerin İş ve Sosyal Güvenlik hukukundan doğan tüm hak ve sorumlulukları şirket yerine getirecek ve tüm önlemleri alacaktır. Hizmet, İdarenin genel çalışma ve toplam kalite ilkeleri doğrultusunda ve ihale dokümanında belirlenmiş nitelikte elemanlar ile yapılacaktır. MADDE 2. ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL SAYILARI VE PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER.: 2.1. Temizlik Hizmetleri Personeline asgari ücret ödenecektir. Ancak, Bakanlar Kurulunca belirlenen sadece asgari ücret fiyat farkı verilecektir. Fiyat farkı tarih ve 2004/7221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 8. maddesine göre hesaplanacaktır. ELEMAN Temizlik Hizmeti Personeli (En Az İlkokul Mezunu) Kişi Sayısı Ücret 42 Asgari Ücret 2.2.Yüklenici tarafından personele yemek ve yol giderleri nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir. a) Günlük brüt yemek bedeli : 5,00 TL, b) Günlük brüt yol bedeli : 4,50 TL, 2.3.Yüklenici tarafından 42 Temizlik Hizmetleri Personeline verilecek giyim (alpaka poliviskon 300 gr/m2 kumaştan 2 adet kışlık 2 adet yazlık iş elbisesi) idarenin kontrolünde en geç Ocak ayının 15 ine kadar personele teslim edilecektir Bu ihalede Sigorta Risk Prim Oranı Temizlik Hizmeti için % 1 dir. MADDE 3. GENEL ŞARTLAR : 1) Temizlenecek olan yerler ve eşyalar özelliğine göre temiz tutulacaktır. Fakülte idaresinin uygun görmediği bölgelere firma işçileri kesinlikle girmeyecek, Fakülte idaresinin belirlediği bölgelerde bulunan çok kıymetli teknik alet ve eşyaların temizliği, Fakültenin sorumlu ve yetkili personeli hazır bulunmadıkça yapılmayacaktır. Temizlik sarf malzemeleri Fakülte yönetimince karşılanacaktır. 2) Firma, Fakülte yönetiminin temizlik talimatları doğrultusunda hizmet vermek zorundadır. 3) Firma, TSE, Sağlık Bakanlığı gibi kurumların hazırladığı sağlık standartlarında belirlenen ve temizlik hizmetlerini ilgilendiren kriterlere uygun davranmak zorundadır. 1

2 4) Firma, devamlı surette son beş yılın üretimi olan; cila/yıkama işlemleri için en az 4 (dört) adet cila/yıkama makinesini, en az 8(Sekiz) adet elektrikli süpürgeyi (kuru temizlik yapabilen), 4 (Dört) adet sanayi tipi elektrikli süpürgesini (ıslak/kuru), koridorlar için 3 (üç) adet sanayi tipi yer otomatını, en az 1 (bir) adet sanayi tipi halı yıkama makinesini (koltuk yıkama aparatları ile), tamamını her an gürültüsüz çalışır ve bakımlı durumda olacak şekilde temin edecektir. Firma cihazların arızalanması halinde, hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri alacaktır. Dekanlıkça kullanım için verilen araç ve gereçlerin yedek parça ve tamir giderleri firmaca karşılanacaktır. 4 (dört) adet çöp arabası, 2(iki) adet emniyet kemeri, 10 (On) adet kat arabası (Büyük), 10 (On) adet kat arabası (Küçük) da yüklenici tarafından temin edilip temizlik hizmetlerinde kullanılacaktır. Firma, cihazların kullanımı için Fakülte idaresi ile birlikte program hazırlayacak ve firma bu programa mutlaka uyacaktır. Firmadan kaynaklanan herhangi bir hata ve eksiklikten dolayı Fakülteye resmi kuruluşların ceza uygulaması halinde, ceza aynen firmaya yansıtılacaktır. 5) Temizlik nedeniyle yerinden alınan eşyalar, temizlik işleri bittikten sonra eski yerlerine düzgün bir şekilde yerleştirilecektir. Fakülteye ait olan araç-gereç, eşya, duvar, kapı, cam, süpürgelik gibi yerlere hasar ve zarar verilmeyecektir. 6) Temizlik yapılan alanlarda yer döşemeleri, eşya, tezgâh gibi yerlerde leke meydana gelmiş veya kirlenmişse, derhal temizlenecek ve lekeler çıkartılacaktır. 7) Halılar, koltuklar ve paspaslar sürekli olarak lekesiz ve temiz tutulacaktır. 8) Her birimde, bütün tuvalet, lavabo ve banyolar sürekli olarak temiz tutulacak, yüzeylerde kireç ve pas birikmesine meydan verilmeyecektir, (banyo, tuvalet, lavabo temizleme talimatına göre hizmet verilecektir). 9) Temizlik işçilerinin haftalık çalışma süresi 45 (kırk beş) saattir. Birimlere dağıtılan temizlik elemanları birimlerin gerekli görmesi üzerine Fakülte idaresinin onayı alınarak diğer birimlerde görevlendirilebilir. İşçinin yıllık izne çıkabilmesi için dekanlıkça onayının verilmesi gereklidir. Firma 4857 sayılı kanun hükümlerine uygun olacak şekilde iş saatlerinin düzenlemesini yapar. Zaman, yer, sayı veya sistem bakımından programını iş kanununa uygun olacak şekilde hazırlar, Fakülte idaresinin onayını aldıktan sonra uygular. 10) Fakültenin temizliği temizlik planı ve periyotlarına uygun olarak yapılacaktır. Fakülte idaresinin uygun gördüğü şekilde hazırlanan plan çerçevesinde yapılır. Firma Fakültenin tamamında uygulayacağı cam silme programını sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde, Fakülte idaresine teslim edecektir. 11) Temizlik hizmetlerinde gerekli olan madde 4'te belirtilen malzemeler dışındaki her türlü temizlik maddeleri malzemesi her ayın l. ile 5'i arası ilgili Ana bilim dallarına, ilgili birimlere idarece dağıtılır. 12) Fakülte binalarının camları ve pencere çerçeveleri, ayda bir kez, genel alanlarda 3 (üç) ayda bir kez, bodrum katta idari bürolarda ve periyodik temizlik yapılan birimlerde ayda bir kez cam silme talimatına göre silinecektir. Firma cam işçilerinin güvenliğini mutlaka sağlamış olacaktır. Cam silme işi sırasında uygun ebatta merdiven veya uygun donanım kullanılacaktır. Firma İş kazası durumunda işçilerin sağlığını korumak için her türlü tedbiri almalıdır. İş kazası durumunda ilgili Kanun maddelerinde işverene yüklenmiş olan kuruma bildirimde bulunma ve diğer yasal yükümlülüklerini ivedi olarak yerine getirmekle mükelleftir. 13) Genel ve atık taşıma amaçlı kullanılan asansör yüklenici tarafından temizlenecektir. 14) Fakültenin kanalizasyon rögarları yüklenici tarafından temizlenecektir. MADDE 4. FAKÜLTEDE ÇALIŞTIRILACAK OLAN PERSONEL SAYISI, İŞÇİLERİN ÖZELLİKLERİYLE HER İŞÇİDEN İSTENECEK OLAN EVRAK LİSTESİ: Firma Fakülte hizmetlerini yürütmek üzere toplam olarak 42 (Kırkiki) işçi çalıştıracaktır. Firma çalışma düzenini ve koordinasyonunu sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu amaçla 42 işçinin Fakülte ile irtibatının kurulabilmesi için firma birim sorumlusu görevlendirecektir. İhaleyi alan firmanın merkezi İzmir ili dışında olduğu takdirde; firma en geç bir ay içinde İzmir ili içinde bulunan irtibat bürosunun adresini Fakülteye bildirmek zorundadır. 2

3 İdare ile yüklenici firmanın arasındaki koordinasyonu sağlayacak, yüklenici firmanın Fakültemizde vermiş olduğu hizmet ile ilgili yetkilisinin adı soyadı ve bu kişinin yetkilendirildiğine dair noterden alınmış vekâletname, sözleşme imzalandıktan sonraki 3 (üç) gün içinde idareye teslim edilmek zorundadır. Aynı yetkilinin değişmesi durumunda da firma 3 (üç) gün içerisinde bu değişikliği idareye bildirmek zorundadır. Firmada göreve başlayacak olan personel çalışacağı birimlere dağıtılmadan önce Fakülte birim sorumlularınca hizmet öncesi eğitime tabi tutulacaktır. Bu eğitimlerde, yapılacak işin niteliklerini açıklayıcı bilgileri içerecek konular mutlaka anlatılacaktır. Fakülte yönetimi, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 (üç) gün içinde birimlerde görevlendirilecek personelin dağılım listesini firmaya teslim edecek, firmada Fakülte yönetiminin yapılmasını istediği değişiklikler dışında her birimde en az bu listede belirtilen sayıda işçi çalıştıracaktır. İŞÇİLERİN NİTELİKLERİ: Çalışacak personel aşağıdaki nitelikleri taşıyacaktır: 1. Firma tarafından görevlendirilecek işçiler en az 18 yaşında olacaktır. 2. Tüm elemanlar, yapacakları işin özelliğine uygun tek tip kıyafet giyeceklerdir. 3. İş yasası ve genel kamu görevlilerinin işe girmesine ve görevine devamına engel olacak nitelikte sayılan bütün suçlar ile yüz kızartıcı davranışlarda bulunan firma personeli 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak yüklenici firma tarafından işten çıkarılacaktır. Firma işçilerin görev yerini değiştirme yetkisine sahip değildir. Fakülte idaresi ile mutabakata varılarak değiştirilmesi istenen personel değiştirilebilecektir. Personelin işe alınması ve işten çıkartılması ilgili mevzuat gereği yüklenicinin sorumluluğunda olup; işçi çalıştırılması ile ilgili tüm Kanunlar ve ilgili diğer mevzuatlar ile birlikte işe ait ihale dokümanında belirtilen şartlara aykırı hal ve hareketlerde bulunan personel hakkında idarece tutanak tutulması durumunda yüklenici gerekli yasal önlemleri alacak veya yasal yaptırımları uygulayacaktır. bulunacaktır: Firma Fakültede işbaşı yaptıracağı her işçi için birer dosya açacak ve bu dosyalarda aşağıdaki evrak mutlaka (1) Firmaya verilen iş başvuru form örneği, (2) 3 adet fotoğraf, (3) İkametgâh senedi, (4) Üniversite kampüsü içinde bankamatiği bulunan bir bankada işçi adına açılmış banka hesap numarası, (5) Adli sicil kaydı, (6) Sağlık kurulu raporu ve kan grubu belgesi, (7) Her personel için eğitim durumunu belirleyen diploma veya belge örneği, (8) Resimli nüfus cüzdanı fotokopisi, (9) Boğaz kültürü, gaita kültürü, akciğer grafisi, gaitada parazit testi. Bu evrakları içeren dosyalar, işe başlama talimatının firmaya bildirildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) gün içinde, Fakülte idaresine teslim edilecektir. Yukarıdaki koşulların tamamı zorunlu hallerdeki personel değişiklikleri yapılırken de geçerli olacaktır. MADDE 5. İŞ EMNİYETİ VE SAĞLIK TEDBİRLERİ: Firma hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan, gerekli olan tüm emniyet tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunmak usul ve çarelerini personeline öğretmek ve uygulatmakla mükelleftir. Bu itibarla, taahhüdünün yanında gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten, gerekse ehliyetsiz işçiler çalıştırmaktan veya herhangi bir sebeple vukuu bulacak iş kazalarından firma sorumludur. 3

4 Firma, iş kanununun iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine göre personelin sağlığını korumak üzere her türlü sağlık ve emniyet tedbirlerini alacak ve tehlikeli koşullarda çalışılmasına izin vermeyecektir Yüklenici, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş güvenliği mevzuatına bağlı olarak her türlü sağlık ve sosyal tedbirleri almak, İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik mevzuatı gereği işçi ve işveren ilişkilerinden kaynaklanan hakları ödemekle yükümlüdür. Yüklenici, hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın gerekli tüm emniyet tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma yöntemleri konusunda çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdür. Yüklenici, Sosyal Güvenlik Kurumu, vergi dairesi ve ilgili diğer kurumlara yapılması gereken beyan ve müracaatlarla ilgili olarak her türlü kusurlu, hatalı ve eksik işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün zarar, hasar ve cezaların tahakkuk ettirilecek ilgili vergi resim ve harçların sorumluluğunu ve ödemesini üstlenecektir. Söz konusu ödemelerin idare tarafından yapılmak zorunda kalması halinde idarenin firmaya rücu hakkı saklıdır. Bu hizmet kapsamında çalıştırılan işçilerin her türlü mali haklarının düzenlenmesi uygulanması ve çıkan uyuşmazlıkların çözümünde iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Sosyal Güvenlik mevzuatının her türlü işçi-işveren hakkındaki yasalardan dolayı işçi alınması, işçi çıkarılması ve işçi haklarının ödenmesi gibi sorumluluklar firmaya aittir. Sözleşmesi devam eden firma elemanlarından ihbar, kıdem tazminatı, aylık ücret gibi alacağı olan işçilerin alacaklı olduğu T.C. Mahkemeleri veya yetkili diğer kurumlarca tespit edilmesi halinde, firmanın borcu kadar miktar emanete alınır ve ilgililere usulünce ödenir. İhale konusu işle ilgili sözleşme süresi sonundan itibaren aynı yüklenici ile yeni bir sözleşme yapılmayacak ise yüklenici, işçilerin yıllık izin, ihbar ve kıdem tazminatları ile eksik kalan tüm sosyal haklarını mevzuatta öngörüldüğü haliyle son istihkakını alacağı zaman eksiksiz olarak işçiye ödeyecek ve bu ödemeleri yaptığını belgeleyerek idareye teslim edecektir. İşçilere yapılacak ödemeler için Fakültenin bulunduğu kampus içinde ATM' si bulunan bir bankada her işçi adına hesap açılacak, İdare firma tarafından her ayın en geç 10'a kadar iletilecek bordrolara göre ayın en geç 15'inde işçiler tarafından çekilebilecek şekilde hak edişini firmanın banka hesabına yatıracaktır. Firma hak edişini zamanında eksiksiz olarak aldığı halde işçi ödemelerini ilgili ayın 15 inden sonra yaptığı takdirde Cezai Hükümlerin 12. maddesi uygulanır. Herhangi bir sebeple idarenin yapacağı hak ediş ödemelerinde bir gecikme olması halinde yukarıda geçen tarihler gecikilen süre kadar uzatılır. İşe başlama talimatının firmaya bildirilmesinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde tüm işçilere ait banka hesap numaralarını içeren liste Fakülte idaresine teslim edilecektir. İşçiler için açılan hesap kredisiz hesap olmalı, hesap ekstresinde sadece aylık ücret hareketleri görülmelidir. Yüklenici firmanın çalıştırdığı işçilerin her türlü ücret ve borçları için İş Kanunu hükümleri uygulanır. MADDE 6. HASAR VE ZARAR TAZMİNİ: Yüklenici firma, iş esnasında meydana gelen hasar ve zararı tazmin etmekle mükelleftir. Meydana gelen hasar ve/veya zararın, idarece firmanın iş yerindeki yetkili elemanlarına bildirilmesinden itibaren, beklemeye tahammülü olmayan durumlarda hemen, normal şartlarda ise en geç 5 (beş) iş günü içinde firma tarafından yaptırılması gerekir. Firma tarafından yaptırılmaması durumunda Fakülte tarafından yaptırılır ve yapıldığı tarihten sonraki ilk hak edişinden kesilir. Hasar tespiti, olay meydana geldiği anda, bayram ve tatil günlerinde ise ilk tespit edildiği andan itibaren tutulan (ve en az 2 kişinin imzasını taşıyan) tutanakla kesinleştirilerek yapılacak; tutanak takip eden iş günü Fakülte İdaresine bildirilecektir. Aynı koşullar, firmaya tahsis edilen eşyalar için de geçerli olacaktır. MADDE 7. CEZAİ HÜKÜMLER: Yüklenici veya çalıştırdığı personel şartname hükümlerine uymadığı takdirde aşağıda belirtilen cezalar uygulanacak olup, yüklenicinin o ay ki hak edişinden kesilecektir. 1) Yüklenicinin adres değişikliği, telefon/faks değişikliği ve tüzel kişiliğinde meydana gelen her türlü değişikliği işlemin sonuçlanmasından itibaren idareye en fazla 7 gün içerisinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Tüzel kişilerde her türlü hisse devir işlemi vb. değişikliklerde noterlikçe yapılan bu değişikliklerin idareye noter onaylı bir suretinin verilmesi, ticaret sicil gazetesinde de değişikliğin yayınlandığı nüshanın bir örneğinin idareye teslim edilmesi zorunludur. Bu işlemler, yüklenici tarafından yerine getirilmediği takdirde Sözleşme Bedelinin %0,1 (Binde Biri) oranında ceza ilk hak edişinden kesilecektir. 4

5 2) İdareyle koordinasyonu sağlayacak, noter vekâletnameli, firma yetkilisinin idareye süresi içerisinde bildirilmemesi halinde her gün için 200 TL, 3) İşçi dosyalarını oluşturan belgelerden tümünün eksiksiz olarak bildirilmemesi durumunda her dosya için 500 TL, 4) İdarenin yazılı onayı olmadan, idarenin belirlediği çalışma saatlerine izinsiz geç gelen veya erken giden personele tutulan her tutanak için kişi başı günlük 50 TL, 5) Beş gün süreli eksik eleman çalıştırılması nedeniyle tutulan her tutanak için kişi başına günlük 50 TL, 6) Kıyafetlerini kullanmayan, yaka kartlarını takmayan ve teknik şartname hükümlerine uymayan her işçi için gün başına 100 TL, 7) Yüklenici, çalıştırdığı personele ait Sosyal Güvenlik primlerini gerçek çalışma süreleri ve gerçek çalışma ücretleri üzerinden yatırmak zorundadır. Bu kurala uyulmaması durumunda 300 TL, 8) Teknik Şartname kapsamında temizlik yapılacak birimlerden herhangi birinde, temizlik hizmetinin, temizlik planına göre yürütülmesinin aksaması halinde her birim için ayrı ayrı olmak üzere 500 TL, 9) Teknik Şartnamenin Genel Şartlar 4. maddesinde belirtilen makine-teçhizatın eksik veya kullanılamaz halde olması halinde her bir malzeme için 500 TL, 10) Yukarıda belirtilen hususların haricinde, personel hakkında tutulan her bir tutanak için 100 TL, Ceza kesilir. 11) Yüklenici, hizmet personelinin gerek işbu şartname ile kendilerine yüklenen görevlerini ifa ederken gerekse görevleri dışında kurumun mallarına ve/veya çalışanlarına (işçiler, idari personel teknik personelde dâhil olmak üzere) veya görevlerini ifa ederken üçüncü şahıslara verecekleri her türlü maddi, manevi ve cismani zarardan ve bunların telafisi için yapılacak masraflardan sorumludur. Bu hususta üçüncü şahıslar veya diğer resmi merciler İdareyi muhatap alarak Ege Üniversitesi veya bağlı birimleri aleyhine hukuki işlem başlattığı takdirde yargılama giderleri, vekâlet ücreti ve ihtilafın sulh yolu ile çözülmesi de dâhil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Ege Üniversitesi veya bağlı birimlerinin hususta uğrayacağı her türlü masraf Yüklenici tarafından ödenecektir. 12) Firma işçi ücretlerini ilgili ayın en geç 15'inde işçiler tarafından çekilebilecek şekilde işçilerin banka hesaplarına yatırmadığı takdirde her geçen gün için kişi başına Sözleşme Bedelinin %0,1 (Binde Biri) oranında ceza ilk hak edişinden kesilecektir. 13) Firma kıyafetleri 2 adet Yazlık 2 Adet Kışlık olmak üzere 15 Ocak a kadar işçisine eksiksiz olarak vermek durumundadır. Bu işlemi gerçekleştirmediği zaman her geçen gün için kişi başına 50 TL ceza öder ve bu ceza o ayki hak edişinden kesilir. 14) Yukarıda belirtilen cezalar, yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın hak edişlerinden kesilecektir. Kesinti yapılırken işçi ödemelerine dokunulmayacak, bu cezalar hak edişlerinden karşılanmadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil edilecektir. MADDE 8. FİRMA PERSONELİNİN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ VE KIYAFETİ: Bu şartnamede belirtilen hizmet kapsamında çalıştırılan bütün görevlilerin dış görünümleri "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafet ine Dair Yönetmelik" esaslarına uygun olacak ve iş kıyafetleri firma tarafından karşılanacaktır. Firma, görevlilerinin her an kendi ve Fakülte adına yaraşır, temiz ve muntazam bir şekilde, yırtık sökük olmayan kıyafetlerle çalışmalarını sağlayacaktır. Formalar Fakülte personelinin formalarından ayrı renk ve modelde olacaktır. İdare tarafından ücretsiz olarak işe başlama tarihinde firma çalışanlarına verilen yaka kartları forma yakalarında veya boyunlarında kolye tarzında asılı olacaktır. MADDE 9. FİRMANIN İSTİHKAKINI ALABİLMESİ İÇİN HER AY (E.Ü.DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ) DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ' NE TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER: İhaleyi alan müteahhit firmaya hizmet verdiği ayın ödemesinin yapılabilmesi aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşecektir. 5

6 1) Bir sonraki ayın, ilk mesai gününden itibaren 3 iş günü içinde fatura ve aşağıdaki maddeler halinde belirtilen belgeler Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Diş Hekimliği Fakültesi) ne firma yetkilisince elden teslim edilecektir. İşletme Müdürlüğünce fatura ile ekleri kontrol edilerek, hak ediş miktarı müteahhit firmanın göstereceği banka hesabına havale edilir. 2) Yüklenici hizmet ifası sırasında hak edişini tam aldığı halde işçi ücretlerini saymanlıkça hakedişinin firma hesabına aktarıldığı tarihten itibaren 20 gün içinde hiç ödemediği veya eksik ödediğinin tespiti halinde idare protesto çekmeye ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşmeyi fesh etmeye yetkilidir. İdare bu durumda firmanın kesin teminatını irat kaydeder. Sözleşme fesh edildikten sonra firmanın hizmet verdiği ve ödemesini almadığı ayın hak edişi firmaya ödenmeyip doğrudan işçi hesaplarına aktarılır. Hizmet alımları kapsamında yüklenici alacaklarına karşı üçüncü kişilerce başlatılan haciz ve icra takibinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 36. maddesinin son fıkrasında tanınan yetki kullanılır. Buna göre, yüklenicinin Ege Üniversitesi nezdindeki her çeşit teminat ve hakedişleri üzerinde yapılacak her türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya haciz ve icra takibi bu işte çalışan işçilerin ücret alacaklarını karşılayacak kısmı ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder. 3) Yüklenici firmaya her ay puantaj da belirtilen işçi sayısı kadar ödeme yapılacaktır. Her ayın son 3 ( üç ) günü şirket yetkilisi ile puantaj üzerinde karşılıklı mutabakat sağlanacaktır. Ancak işe giriş çıkış, hastalık, mazeret ve benzeri durumlardan kaynaklanan eksik çalışılan günlerin idarece tespiti halinde yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. 4) 4857 Sayılı İş Kanunun Kamu Makamlarının ve asıl işverenlerin hak edişlerden ücreti Kesme yükümlülüğü başlıklı 36. maddesinde " anılan müteahhitlerin bu işverenlerdeki her çeşit Teminat ve hak edişleri üzerinde yapılacak her türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya haciz ve icra takibi bu işte çalışan işçilerin ücret alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder" hükmü yer aldığından hizmet alımları kapsamında yüklenici alacaklarına karşı başlatılan haciz ve icra takibinde işçi alacaklarına öncelik tanınması zorunludur. 5) Müteahhit her ay aylık istihkakını talep ederken; a) Yüklenici Firma banka hesap numarası yazısı.(ilk Ay verilecektir.) b) Taahhütname (SSK ödemelerinin yapılacağına dair). c) İşyeri sigorta sicil numarası İdareye teslim edilecektir d) Fatura e) Puantaj cetveli f) Sigortalı hizmet listesi g) Sigorta primleri ödendi dekont veya makbuzu (SSK Tahakkuk Fişi) (İlk Ay Hariç) h) Firma tarafından hazırlanan ve onaylanan işçi maaş bordrosu suretleri i) İşçi ücretlerinin ödendiğine dair bankadan dekont ve resmi banka listesi (İlk Ay Hariç) j) SGK e-borcu yoktur belgesi k) Aylık prim ve hizmet belgesi l) Önceki dönemler için, işçilere ait ücret, izin ücreti, yıllık izin, bayram tatili veya fazla mesai ücreti alacağının olmadığını gösteren firmanın onayladığı ve imzaladığı belge, (İlk ay hariç) MADDE 10. ŞARTNAMEYE AİT EKLER: 1) Kullanılacak temizlik makinelerinin teknik özelliği. 2) İş talimatları. 6

7 EKİ 1: KULLANILACAK TEMİZLİK MAKİNELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ: KURU TİP (VAKUM MAKİNESİ) ELEKTRİK SÜPÜRGESİ: Motor gücü en az Emiş gücü en az 900 Watt 1700 mm SS Voltaj 220Volt Kablo uzunluğu en az 15 mt Ses Düzeyi 59 db(a) (+,-5 DBA) Toz torbası kapasitesi 8 litre Voltaj 220/240 V Vakum gücü en az 17 kpa Hortum uzunluğu en az 2.2 m Torba Tipi (Kağıt/Özel yapıda polyester) Her ikisi de SANAYİ TİPİ (ISLAK / KURU VAKUM MAKİNESİ ) ELEKTRİK SÜPÜRGESİ: Tank kapasitesi: ıslak 22 l Tank kapasitesi: kuru 28 l Tank hacmi en az 45 l Ağırlık (kablo dahil) en az 10,5 kg Ses seviyesi 64 db(a) Nominal elektirik tüketimi en az 1000 W Vakum gücü en az 22 kpa Maksimum hava akışı 60 l/s Kablo uzunluğu en az 10 m 7

8 SANAYİ TİPİ HALI YIKAMA MAKİNESİ : Motor gücü en az 1000 Watt. Emiş gücü en az 170 mbar. Su Kapasitesi en az temiz 8, kirli 35 Lt. Ses Düzeyi 70DBA (+,-5 DBA) SANAYİ TİPİ (Akülü, Disk Fırçalı Kombine Yer Yıkama Makinesi) YER OTOMATI: Çalışma genişliği en az 43 cm Vakum başlığı genişliği en az 68 cm Solüsyon tankı (nominal) en az 33 l Kirli su tankı (nominal) en az 30 l Nominal elektrik tüketimi en az 900 W Akü kapasitesi en az Ah/C5 Akü deşarj süresi en az 2-2,5 h Fırça basıncı (tekerlek sürüşlü/sürüşsüz) en az 32/35 kg Makineye entegre şarj cihazının kablo uzunluğu en az 2.5 m Ses seviyesi 58 db(a) CİLA / YIKAMA MAKİNESİ: Çalışma Genişliği en az 50 cm Devir Hızı en az 1200 rpm Elektirik tüketimi en az 1300 W Voltaj 230 V / 50 Hz Kablo uzunluğu en az 25 m Ses seviyesi 64 db(a) KAT ARABASI: Metal olmalıdır. 8

9 EK 2: İŞ TALİMATLARI: 1. EVSEL ATIKLARIN TOPLANMASI: 1. Tıbbi olmayan atıkların toplanması işi günlük olarak ve en az günde iki kez olmak kaydıyla yapılır. Atık kovası sepeti ve içinde biriken atıklar, siyah renkli poşetin ağızları bağlanarak tıbbi atıklardan ayrı olarak alınır ve evsel atık arabasına konur. Boşalan kova veya sepetlerde sızıntı sonucu leke olmuşsa hemen silinerek temizlenir. Temiz ve uygun ebattaki poşet takılır. 2. Birim veya bölümün evsel atıklarının tamamı evsel atık arabası ile toplandıktan sonra aynı taşıyıcı arabayla Fakülte deposuna taşınır. Bu depoda boşalan arabanın içi deterjanlı su ile yıkanıp basınçlı su ile durulanır. 3. Birim içlerindeki tıbbi olmayan atık kova veya sepetleri dolmuşsa bekletilmeden alınarak evsel atık arabasına atılır. Kirlendikçe ve haftada bir gün atık kovaları ve sepetleri % 1' lik klorlu suyla yıkanıp, durulanır ve kurutulur. İçlerine uygun ebatta yeni poşetler takılarak yerlerine yerleştirilir. 2. GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIKLARIN TOPLANMASI: 1. Geri dönüşümlü atıklardan herhangi bir şekilde konta mine olmamış olan serum şişeleri, setlerinden ayrılarak mavi torbalarda biriktirilir ve fakülte çöp merkezine götürülür. 2. Tüm idari birimler mutfak ambar, atölye vs. kaynaklanan tekrar kullanılabilir geri kazanılabilir atıklar (kâğıt, karton, mukavva, plastik, cam, metal vs.) mavi renkli torbalarda biriktirilir 3. KİMYASAL ATIKLARIN TOPLANMASI: 1. Radyoaktif atıklar üretildikleri yerden Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mevzuatına göre işlem görür. Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı toplanır. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre işlem görür. 4. TUVALET VE LAVABO TEMİZLİĞİ TALİMATI: 1. Klor tabletle hazırlanan dezenfektan kullanılırken, ağır kireç ve pas sökücü veya kireç çözücülü maddelerin karıştırılması hayati tehlike yaratacağından bu tür malzemeler birlikte kullanılmaz. 2.Tuvalet ve banyoların temizliğinde kullanılan araç-gereç ve donanım, klinik, büro, koridor gibi diğer alanlarda kullanılmaz. 3.Temizlik yapacak personel eldiven takmalı ve çizme giymelidir. 4.WC klorlu ovma tozu ile temizlenir. 5.Aynalar ayna temizleyici püskürtülerek bez ile ovulur ve ıslaklık kalmayıncaya kadar kurutularak temizlenir. 6.Lavabo etajerlerinin alt, üst ve yan yüzeyleri kireç çözücülü banyo WC temizleyicisi püskürtülerek silinir. 7.Lavabo temizliğine önce lavabo içini suyla yıkanarak başlanır, daha sonra etajer ve lavabonun alt kısımları, lavabo ile etajer arasındaki bölüm lavabo içi ve armatürlere kireç çözücülü banyo-wc temizleyicisi püskürtülerek ve süngerle ovularak temizliğe devam edilir. Çıkmayan lekeler varsa, lavabonun sabunluk bölümünde macun haline getirilen mekanik temizleme tozu ile ovularak lekeler çıkarılır. Durulanır ve bir bezle kurutulur. 8.Duvarlardaki fayans veya seramik yüzeylerin tamamı kireç çözücü ile temizlenir. Çıkmayan lekeler lavabolarda olduğu gibi mekanik temizleme tozu ile ovularak çıkarılır. Yüzeyler ve armatürler kurutulur. 9.Klozetlerin temizliğine, klozet kapaklarından başlanır, dış yüzeylerin temizliğinden sonra iç yüzeyin temizliğine geçilir. Bu işlem yapılırken de kireç çözücülü temizleyici kullanılır.lekeler varsa macun haline getirilmiş mekanik tozla çıkarılır.dış yüzeyler ve klozet kapakları kurutulur. 10.Tuvaletin atıkları, "Atık Toplama Talimatı"na göre boşaltılır. 11.Zemin deterjanlı suyla yıkandıktan sonra kuru mop veya yer bezi ile ovularak silinir. l2. Pisuvarlarda klozet gibi temizlenir. 9

10 13.Bütün metal armatürler, kapı kolları ve aynalarıyla diğer metal aksan metal parlatıcı ile parlatılır. 14.Tuvalet ve banyoların kapılarının temizliği için deterjanlı solüsyon hazırlanır. Kapılar ve pervazları silinir. 15.Tuvaletlerin duvarları haftada bir kez deterjanlı su ile duvar yıkama talimatına uygun olarak temizlenir. Duvarların temizliği gerekirse daha sık, kirlilik durumuna göre her gün yapılır. Bu işlem yapılırken aynaların arkasına su kaçırmamaya özen gösterilir. 16.Tuvaletlerin temizlik sayısı kullanım sıklığına göre değişir. Ancak tuvalet gün içinde çok az kullanılsa bile en az bir kez mutlaka temizlenir. Gün içinde çok sık kullanılan tuvaletler 3 4 kez veya gerekli görülürse daha fazla temizlenir. 17.Tuvaletlerin yüzey veya zemininde mermer gibi kireç çözücülerden olumsuz etkilenen malzeme varsa, bu yüzeyleri korumak amacıyla, üzerleri pamuklu temizlik bezler ile örtülür, kireç çözücüler de özenle kullanılıp yüzeye temas ettirilmez. 18.Yüzeylerde yoğun grileşme ve sarı pas lekeleri oluşmuşsa, ağır kireç ve pas sökücü lekeli kısma püskürtülüp 1 2 dakika bekletilir, daha sonra ovularak durulanır. 19.Bütün donanım araç-gereç tuvalet temizleme işi bitince deterjanlı su ile yıkanıp, durulanıp, kurutulur. 5.CAM SİLME TALİMATI 1-Tüm cam silen personel, emniyet kemerini taktıktan ve kullanacağı merdivenin sağlam olup olmadığını kontrol ettikten sonra, cam silmeye başlar. 2-Teknik şartnamede belirtilen periyotlarda silinecek şekilde, " Cam Silme Programı hazırlanarak tüm birimlere dağıtımı yapılır. 3-Cam silen eleman gerekli olan tüm malzeme ile cam silinecek alana gelir, cam silme kovası ve bez yıkama kovasında %1'lik deterjanlı suyla kovaların 2/3' ünü dolduracak şekilde temizleme solüsyonunu hazırlar. 4-Pencerelerde perde veya jaluzi varsa bunlar ıslanıp kirlenmeyecek şekilde toplanır. 5-Cam silme elemanı emniyet kemerini, pencere kenarındaki kancaya takar. Sonra cam silmeye başlar. 6-Cam temizliğine, camda boya, kireç lekesi gibi lekeler varsa cam jileti ile kazıyarak başlanır. 7-Bez yıkama kovasındaki solüsyona bez batırılıp sıkılır ve pencerenin çerçeveleri silinir, leke varsa çıkarılarak temizlenir. Bez kirlendikçe bu solüsyon içinde yıkanır. Kovadaki su kirlenince değiştirilir. 8-Çerçeveler silindikten sonra cam silme kovasında hazırlanan temizleme solüsyonunda pelüş ıslatılır, kovanın kenarındaki süzgüde pelüşün fazla suyu süzülür. Önce cam kenarları düz hatlarla, orta kısımları da hafif basınç uygulayarak dairesel hareketlerle silinir. 9-Camdaki kirli su cam lastiği ile su lekesi bırakmayacak şekilde alınır. Lekeli ve kirli kalan yer olup olmadığına bakılır, varsa 6.,7.,8. Maddedeki işlemler tekrarlanır. 10-Çerçeve kenarında biriken su, 6. Maddede belirtilen bezden başka bir bezle leke bırakmadan silinerek perde ve jaluziler düzeltilir. 11-Cam silinirken ulaşılması güç olan yüksek yerlerin temizliğini yapabilmek için merdiven veya emniyetli başka bir araç (firmanın temin edeceği masa gibi) kullanılır. 12-Silinen camın temizliği kontrol edilir gerekirse işlem tekrarlanır. 13-Camlar silinirken başka bir yerin kirlenmemesi için azami dikkat sarf edilir. 14-Temizleme solüsyonları kirlendikçe değiştirilir. 15-Gün sonunda bütün malzemeler %1' lik deterjanlı suyla yıkanır, durulanır. Bezler ve pelüşlerin fazla suları sıkılır, diğer malzemelerle birlikte uygun yerlere kurumak üzere bırakılır. 10

11 6. CİLA YAPIM TALİMATI: Cila öncesi yıkama ve cilalama işlemleri sırasında herhangi bir kazaya meydan vermemek için uyarıcı levhalar dikkat çekici yerlere konuşlandırılır. Çalışma alanı, bariyerlerle çevrelenir. 1. Cilalama Öncesi Temizleme: Cila yapılmadan önce zeminin temizliği yapılır. İlk kez kristalize cila yapılacak alanlar ile PVC kaplı tüm alanların her cila yapılışından önceki temizlik işleri aşağıda belirtildiği gibi yapılır: Temizlenecek alan kir ve cila sökücü madde ve altına yıkama padı takılan yıkama makineleri ile yıkanır. Temizleme solüsyonu zeminin kirliğine ve kullanılan ürünün sulandırma oranına göre hazırlanır. Zeminde yıkama usulüyle çok detaylı temizlik yapılarak kirin tamamen zeminden uzaklaştırılması eskimiş cila varsa tamamen sökülmesi sağlanır. Zemin bol duru su ile durulanır ve su çekeceği ve su toplama makinesi ile zemindeki su toplanır. Yeni bir mopla zeminin kurutulması sağlanır. Zeminin tam kuruması için kristalize cila ilk kez yapılacaksa mevsime göre ortalama saat geçmesi beklenir. Yıkama işlemleri yapılırken ve zeminin kuruması gereken sürede zemin trafiğe kapatılır veya trafiğin yoğun olmadığı zamanlar tercih edilir. Zeminin kuruması için beklenen sürenin sonunda zeminin üzerinde biriken toz, cila bakım maddesi ile hazırlanan %1'lik solüsyonla moplanır. Zeminin kuruduktan sonra cila yapımına başlanır. 2. Periyodik bakım cilası için temizleme: Aylık bakım cilası yapılacak olan mermer, karo taş, famerit mozaik alanlar %1'lik cila bakım maddeli solüsyonla 1 2 kez moplanır veya yıkanır. Zeminin kuruması için beklenir. Bu sırada zeminin tekrar kirlenmemesi için alanın uygun bir bölümü trafiğe kapatılır. 1. Kristalize cila aşamaları; Bu iş için kristalize cila maddesi, cila püskürtücüsü, cila makinesi ve pad taşıyıcısı, alüminyum telden pad, çalışılan alanı trafiğe kapatmak için bariyerler, kuru fırça ve faraş kullanılır. Alüminyum pad, taşıyıcıya takılır. Önceden temizlenmiş ve kurumuş olan zemine kristalize cila püskürtülür. Cila makinesi ile 1-2 m lik alana yayılan cilanın üzerinde, iyice yakılıncaya kadar, makine gezdirilir. Zemin üzerinde beyaz cila izlerinin oluşmamasına özen gösterilir. Cila işlemi yapılırken, cila tam olarak yakılmadan işleme ara verilmez m kadar alan cilalandıkça, cila yapan eleman, yeterli parlaklık oluşup oluşmadığını kontrol eder, hata varsa düzeltir. Alüminyum padı pas oluşmaması için ıslandıkça değiştirir. Yüzeyde biriken tel tozlarını kuru bir fırça ve faraşla süpürerek toplar. İlk kez kristalize cila yapılan alanla en az 4 5 kez olmak üzere parlayıncaya kadar cilalanır. Periyodik bakım cilası için 1 2 kat cila yapılması yeterlidir. Cilası aşırı yıpranan alanlarda cila onarımı yapılır. Cila yapılırken kullanılan tellerin ıslandığında pas lekesi yapacağı için zemine bırakılmaz, evsel atık poşetine atılır. Çalışmaya ara verildiğinde tel eskimemiş olsa bile siyah poşete konularak atılır. 2. Sürme cila aşamaları; Sürme cila yapmak için cilalanacak alanların hizmet dışı veya trafiğinin en düşük yoğunlukta olduğu zamanlar seçilir. Sürülecek cila, hiç kullanılmamış ıslak veya razan mop yedeği ve gereci, cila makinesi ve pad taşıyıcısı, parlatma padı, çift kovalı döner presli mop kovası bu iş için kullanılır. Kovaların birine, cila sulandırılmadan konur, mop yedeği cilaya batırılır, sıkılır, önceden yıkanıp kurutulan zemine bu mopla cila sürülür. Cilanın kuruması beklenir. Bu esnada iz kalmaması için bu alan kullanılmaz. Cilalama işlemi, aynı alanda tekrarlanır. Kuruduktan sonra yeterince parlamamışsa istenilen parlaklığa ulaşıncaya kadar tekrar cilalanır. 11

12 İstenilen parlaklığa ulaşıldıktan ve zemin kuruduktan sonra cila makinesine parlatma padı takılarak zemin parlatılır. Ameliyathane, ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda sürme cila işlemi 3-4 haftada bir kez tekrarlanır. 3. Günlük bakım: Cila bakım maddesi ile hazırlanan %1'lik solüsyon ile zemin temizleme ve ıslak moplama talimatına göre yapılır ve alanın trafik yoğunluğuna göre işlem tekrarlanır. Günde en az 2 kez moplanır. Islak mopla temizlenen alanın razan mop ile sürekli olarak tozu alınır. (Süpürme talimatı esaslarına uygun davranılır.) Gün içinde aşırı yıpranan kısımlar onarım (yama) cilası ile parlatılır veya acil veya özel günlerde yüzeysel parlatma yapılabilir. Haftalık Bakım: Cila bakım maddesi kullanılarak temizlenen zemin, kuruduktan sonra, cila makinesine takılan parlatma padıyla gerekirse de parlatıcı madde kullanılarak parlatılır. On beş günlük bakım : Trafiği yoğun olmayan ve cilası yıpranmayan alanlarda 15 günde bir kez 2. maddede açıklanan şekilde cila bakımı yapılabilir. 7.DEZENFEKSİYON TALİMATI: 1. Dezenfeksiyon çözeltileri, Fakülte idaresinin önerileri ve onayı doğrultusunda, ilgili birimlerde görev yapan Fakültenin sağlık personelinin gözetimi ve denetiminde hazırlanır ve uygulanır. 1.2 Solüsyon, "Dezenfektan Tabletlerin Kullanım Alanları Ve Dozaj Tablosu" nda belirtilen oranda ölçülerek hazırlanır. Önerilen yoğunluktan eksik ya da fazla olamaz. 1.3 Sulandırma ya da saklama kabının temiz ve kuru tutulması sağlanır. 1.4 Kullanılan solüsyon önerilen sürede yenilenir. 1.5 Solüsyon gün ışığından korunur ve hava ile temas etmesi engellenir. 1.6 Önerilen temas süresine uyulur. 1.7 Dezenfekte edilecek küvet, gibi tıbbi malzemeler işlemden önce uygun şekilde temizlenir. 1.8 Solüsyon, geçimsiz olduğu maddeler ile karşılaştırılmaz. (Örn. Klorlu çözelti asitli veya aldehitli çözeltilerle karıştırılmaz.) 8.0RTAM YÜZEY DEZENFEKSİYONU : l.her çalışma günü sonunda yerleri süpürme, zemin temizleme talimatları doğrultusunda temizlenir. 2.Deterjan ve dezenfektan atıkları birikerek anti statik özelliği bozacağından ve film tabakası oluşturacağından zemin haftada bir kez duru su ile yer yıkama talimatına göre yıkanır. 3.Kan ve vücut sıvıları her hangi bir yüzeye sıçrarsa, öncelikle sıçrayan materyal alınır zeminin durumuna göre önerilen dezenfektan solüsyonu ile temizleme işlemi yapılır. 4.Kan ve vücut sıvıları duvar veya tavana sıçrarsa, önce sıçrayan materyal alınır. Konta mine alan yüksek düzey klor tabletle silinir.. 5. Bu işlemlerde kullanılan malzemeler, iş bittikten sonra yıkanıp, durulanıp, kurutularak saklanır. 9. DUVAR SİLME TALİMATI: 1. Naylon temizlik kovasına temizleme solüsyonu hazırlanır. (Temizleme solüsyonu sıvı deterjan ile hazırlanır.) Diğer taraftan, başka bir temizlik kovasına duru su koyulur. Her kovanın 2/3 'nin doldurulmuş olması gerekir. 2. Temizleme solüsyonunda pamuklu bir duvar bezi veya uzun saplı duvar fırçası yıkanır. Bezin suyu sıkılarak su çekeceği üzerine koyulur. Fırça kullanılıyorsa fazla suyu kova içersine hafifçe silkelenir. 3. Duvar temizliğine kapının yanından ve kirin yoğun olduğu alt kısımlardan başlanır. Üst kısımlara doğru temizliğe devam edilir. Daha sonra alt kısımlar tekrar temizler. Çıkmayan lekeler varsa temizleme solüsyonu veya temizleme tozu ile ovularak leke çıkarılır. Duvarda temizlenmeyen yer bırakmadan başlanılan noktaya gelininceye kadar duvarlar temizlenir. 12

13 4. Aynı işlem durulama esnasında uygulanır bu kez pamuklu bez yâda fırça duru su içinde yıkanır. Durulama işlemi bitince duvar kuru bir pamuklu bezle kurutulur. Durulama ve kurutma işleri bir duvarın temizliği bitince yapılır. Uzun duvarlar bölümlere ayrılarak silinir. 5. Temizleme solüsyonu ve durulama suyu kirlendikçe, her oda veya koridor temizliği bittiğinde kovadaki sular değiştirilir. 6. Oda, koridor veya salondaki duvar silme işlemi bitince, işi yapan personel tarafından temizliğin yeterli olup olmadığı kontrol edilir. İyi temizlenmeyen yerler varsa, temizleme işlemleri tekrarlanır. 7. Duvar temizleme işlemi bitince bütün malzemeler klorlu temizleme solüsyonu veya sıcak su ile yıkanır, durulanır. Bezler iyice sıkılır, kuruması için serilir. Diğer ekipmandan fırça kullanılmışsa sapı aşağıya, kılları yukarıya gelecek şekilde, kovalar bir bezle kurutularak veya kuruması için bir parmak kadar boşluk bırakılarak ters çevrilerek yerine koyulur. 8. Duvar temizliği kirlendikçe deterjanlı su ile yapılır. 10. KOLTUK VE HALI TEMİZLEME TALİMATI: 1. Halı, koltuk ve paspaslar her gün diğer yüzeyler, kumaş kaplı yüzeyler haftada bir gün süpürme talimatına göre ıslak vakumlu süpürge ile süpürülür. 2. Bu yüzeylerde herhangi bir leke oluşursa, derhal uygun leke çıkarıcı, el fırçası ve halı bezi kullanarak Leke çıkarılır. 3. Halı ve koltuk ve paspaslar kirlendikçe silinir. 3.1 Bu yüzeyler elektrikli süpürge ile süpürüldükten sonra leke varsa kullanılan halı şampuanının kullanım talimatına göre silinir. Halı silme bezi ve fırça ile kapıya en uzak noktadan kapıya yaklaşılarak, koltuk ve diğer yüzeyler ise diğer temizlik bezleri ile düz hatlarla silinerek temizlenir. Halılar silinmeden önce üzerindeki eşyalar uygun bir alana alınır. Halılar kuruyunca yerleştirilir. 3.2 Silme işi bittikten sonra, işi yapan personel yaptığı işi kontrol eder ve lekeli veya kirli kalmış bir yer varsa lekeleri çıkarır ve temizliği tamamlar, leke ve kirlerin çıkması için gerekirse solüsyonun yoğunluğu arttırılır. 3.3 Halı silinirken temizleme solüsyonu kirlenince veya başka bir odaya geçildiğinde değiştirilir. 4. Halıların yıkanması: Bu iş için halı yıkama programı hazırlanır. İhtiyaç duyulduğunda halılar yıkanarak temizlenir. 4.1 Yıkanacak olan halı yüklenicinin birim personeli tarafından süpürülür. Halı yıkama ekibinin yıkama işlemini yapabilmesi için halıyı hazırlar. 4.2 Halı yıkama ekibi ve birim personeli halı üzerindeki eşyaları boşaltır. Ekip elemanı halı üzeride leke varsa çıkarır. 4.3 Fırçalama makinesinin su tankına halı şampuanı konularak temizleme solüsyonu hazırlanır. Halılar bu solüsyonla fırçalanarak temizlenir. 4.4 Sanayi tipi halı yıkama ve vakum makinesiyle birkaç kez halının fazla suyu alınarak kurutulur. 4.5 Halı yıkama işlemi bitince, yapılan iş ekip elemanları tarafından kontrol edilir, lekeli veya kirli kalmış yerler varsa, o bölgelerde işlem tekrarlanır. Gerekirse solüsyondaki halı temizleme şampuanı miktarı arttırılır. 4.6 Paspaslar ve koltuklar ihtiyaç duyuldukça yıkanır. Küçük parçalar halinde olan paspaslar makine kullanılmadan da yıkanabilir. 4.7 Gün sonunda makinelerinin su tankları boşaltılarak temizlenir. İş bitince makinelerin dış yüzeyleri de temizlenerek depoya koyulur. 11. SÜPÜRME TALİMATI: 1. Halı, koltuk ve paspaslar diğer kumaş kaplı yüzeyler elektrikli süpürge ile süpürülür. Ayrıca, diğer yüzeyler için yumuşak kıllı fırça, faraş ve evsel atık poşeti bu işte kullanılır. 2. Mozaik, karo taş, PVC gibi malzemeler ile kaplı olan yüzeyler elektrikli süpürge veya razan mop ile süpürülerek temizlenir. Bu tür zeminlerin üzerinde büyük parçalar halinde atık varsa yumuşak kıllı fırça ve faraşla alınıp evsel atık kovasına atılır. 13

14 3 Süpürme işlemine küçük ve boş alanlarda kapıya en uzak alandan başlanır, kapıya doğru yaklaşılarak her yer süpürülür. Büyük alanlar ve koridorlar bölümlere ayrılarak süpürülür. Süpürme işlemi yapılırken, havaya toz kaldırılmaz ve atıklar çevreye saçılmaz. 4 Oda, salon, koridor vb alanlarda süpürme işi bittikten sonra, alandan ayrılmadan önce süpürme işini yapan personel yaptığı işi kontrol eder ve iyi süpürülmemiş yer varsa süpürme işlemini tamamladıktan sonra alandan ayrılır. 5 Elektrikli süpürgelerin toz toplama hazneleri veya torbalan kontrol edilerek hazne veya torbaları Dolanlar naylon torba içerisine toz dışarı çıkmayacak şekilde konularak boşaltılır. 6 Toz dolan naylon poşetlerin ağızları sıkıca bağlanarak evsel atık kovasına atılır. 7 Zeminler kirlendikçe süpürme işlemi tekrarlanır. 8 Kullanılan malzemenin temizlenip depolanması. 8.1.Gün sonunda, süpürme işlemi bittikten sonra elektrikli süpürgeler silinerek temizlenir ve depoya kaldırılır. 8.2.Gün içinde kıl, toz vs. ile kirlenen yumuşak fırça ve razan moplar küçük bir fırçayla boş bir evsel atık poşetinin içine doğru fırçalanarak temizlenir. Gün sonunda bu yöntemle kuru olarak temizlenen naylon faraşlar, fırça ve razan moplar uygun dezenfektan solüsyon ile temizlenir."depolama Talimatı" na uygun olarak depoya yerleştirilir. 12.TOZ ALMA TALİMATI: 1. Masa, sandalye, koltuk, tabure, sehpa, raf ve dolapların görülebilen kısımları masa, sehpa vs. üzerlerindeki eşyalar, etajerlerin görülebilen kısımları, laboratuarların tezgâhları, pencere eşikleri ve çerçeveleri, radyatör peteklerinin üstleri, kapı kolları ve aynaları gibi yüzey veya eşyaların tamamı her gün silinerek temizlenir. Dolap ve etajerlerin iç kısımları, tüm yüzeyleri, masa, koltuk sandalye, sehpa, tabure, vs eşyaların ayakları ve iç yüzeyleri ile kapılar kirlendikçe silinir. Radyatör petekleri ve jaluziler kirlendikçe pencere çerçeveleri ise camlar temizlenirken silinerek temizlenir. 2. Temizliğe başlarken eşyanın az kirli kısmından başlanır. Daha kirli olan kısımlara doğru ilerlenerek toz almaya devam edilir. 3. Toz alma işlemleri için cilalı yüzey veya mobilyaların tozu alınacaksa cila koruyucu madde ile (cila bakım maddesi ile) mobilya veya yüzeylerde cila yoksa deterjanlı temizleme solüsyonu hazırlanır. 4. Temizlik kovasının 2/3'ne, solüsyon hazırlanır. Kullanılacak bezlerden biri bu solüsyona batırılarak sıkılır. Bez dörde katlanır. Toz alma işine başlanır. Bezin kullanılan kısmı kirlenince kirli kısmı içerde kalacak şekilde katlanır ve temiz kısımla işe devam edilir. Bezin her yeri kirlenince kovada tekrar yıkanır, sıkılır ve işlem sürdürülür. Toz alırken ıslak temizlenen yerler kuru bir bezle kurutulur. Bezlerin de tüy bırakmayan suyu emen bezlerden seçilmiş olması gerekir. 5. Toz alınırken her alana ayrı bir bez kullanılır. Toz alma işlemi nemli bez ile yapılır. 6. Temizlenecek alanda toz almaya kapının yanındaki eşyadan başlanır. Sırasıyla her biri silinerek başlanılan noktaya gelince toz alma işi biter. 7. Temizleme solüsyonu kirlenince ve büro, oda veya laboratuar gibi bölümlerin temizliği bitince, diğer oda, büro veya laboratuara geçmeden önce temizleme solüsyonu değiştirilir. 8. Toz alma işlemi bittikten sonra kullanılan bezler deterjanlı suyla yıkanır, kurutulur. 9. Oda, koridor, salon, büro vb alanlarının toz alma işlemi bittikten sonra alanı terk etmeden önce, işi yapan personel tozu alınmayan herhangi bir eşyanın olup olmadığını kontrol eder, eksik işlem varsa tamamlar. 14

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK HİZMETLERİ Temizlik El Kitabı EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi 2013 İÇİNDEKİLER Misyonumuz...7 Vizyonumuz...7 Temizliğin Ana Nedeni...9 Temizlik

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ Sayfa No Sayfa 1 / 15 1. AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI

FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde temizlik hizmetinin daha düzenli ve daha hijyenik olarak yürütülebilmesini sağlamak amacıyla Fakültemizde görevli bulunan temizlik

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

Yap, nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar. 24-28 Nisan. Kira Sözleflmesi

Yap, nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar. 24-28 Nisan. Kira Sözleflmesi Yap, nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar 24-28 Nisan Kira Sözleflmesi Fulya Mah. Yeflilçimen Sok. No:12/430 Fulya 34394 stanbul Tel: +90 212 266 70 70 Faks: +90 212 266 70 10 info@yapifuari.com.tr

Detaylı

MERKEZ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ KOD YAY.TRH REV.TRH REV.NO

MERKEZ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ KOD YAY.TRH REV.TRH REV.NO 1.AMAÇ: Laboratuvarda çalışan personelin, numunenin güvenliğini sağlamak. Laboratuvarın kimyasal ajanlara, yangın ve elektrik kazalarına karşı güvenlik tedbirlerini almak. 2. KAPSAM: Tüm Laboratuar sorumlusu

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

İSTANBUL PROHUNT 3. İSTANBUL AV SİLAH ve DOĞA SPORLARI FUARI 29 Mayıs - 1 Haziran 2014 İstanbul Fuar Merkezi Hall 9-10 KATILIMCI KILAVUZU

İSTANBUL PROHUNT 3. İSTANBUL AV SİLAH ve DOĞA SPORLARI FUARI 29 Mayıs - 1 Haziran 2014 İstanbul Fuar Merkezi Hall 9-10 KATILIMCI KILAVUZU İSTANBUL PROHUNT 3. İSTANBUL AV SİLAH ve DOĞA SPORLARI FUARI 29 Mayıs - 1 Haziran 2014 İstanbul Fuar Merkezi Hall 9-10 KATILIMCI KILAVUZU 1 Sayın Katılımcımız, Bu KATILIMCI KILAVUZU, katılımcısı olduğunuz

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından

Detaylı

Yap, nşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar. 6-10 Mayıs. (Salı - Cumartesi) Kira Sözleşmesi

Yap, nşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar. 6-10 Mayıs. (Salı - Cumartesi) Kira Sözleşmesi Yap, nşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar 6-10 Mayıs (Salı - Cumartesi) Kira Sözleşmesi Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No:12/430 Fulya 34394 stanbul Tel: +90 212 266 70 70 Faks: +90 212 266 70 10 info@yapifuari.com.tr

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

TEKNİK KATILIMCI KULLANIM KILAVUZU

TEKNİK KATILIMCI KULLANIM KILAVUZU 28.Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı 15-18 Ocak 2015 İstanbul Fuar Merkezi ( CNR) Hall 1-2-3-4 TEKNİK KATILIMCI KULLANIM KILAVUZU Sayın Katılımcımız, Bu KATILIMCI KILAVUZU, katılımcısı

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı