TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK SARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK SARTNAMESİ"

Transkript

1 TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK SARTNAMESİ Madde 1- İşin Konusu: 1.1. TRT Diyarbakır Müdürlüğü ve bağlı ünitelerin hizmet binalarına ait yaklaşık m2 açık ve kapalı alanın, 19 vasıfsız 2 vasıflı (1 i Ekip sorumlusu, 1 i cam temizleme işçisi ) olmak üzere toplam 21 işçi ile 730 (yediyüzotuz) takvim günü süre ile malzemesiz olarak genel temizlik hizmet işi Teknik şartnamede; TRT Diyarbakır Müdürlüğü için İdare, İhale üzerinde kalan istekli için Yüklenici Şirket, TRT Diyarbakır Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdür Yardımcılığının belirlediği sorumlu Şeflik için Sosyal İşler Şefliği ifadesi kullanılacaktır. Madde-2 İşin Yapılaması İle İlgili Genel Şartlar: 2.1. İhale konusu hizmeti, yüklenici şirket çalıştıracağı 19 vasıfsız 2 vasıflı (1 i Ekip sorumlusu, 1 i cam temizleme işçisi ) olmak üzere toplam 21 işçi ile yürütecek olup, işçilerin yaşları hususunda iş mevzuatı hükümleri ile öngörülen yaş sınırları uygulanacaktır. Buna göre; Kurumuzda çalıştırılacak işçilerinin dağılım yerleri; a) TRT Diyarbakır Müdürlüğü Hizmet Binası: 11 vasıfsız 2 vasıflı İşçi; İstasyon Bulvar No: 24 Yenişehir-Diyarbakır adresinde bulunan hizmet binası ile park ve bahçe gibi açık ve kapalı alanlarının genel temizliği, b) Çınar Radyo Verici İstasyonu: 3 vasıfsız işçi; Diyarbakır Mardin Yolu 17. km.de bulunan Radyo Verici İstasyonunun hizmet binası ile park ve bahçe gibi açık ve kapalı alanlarının genel temizliği, c) Malatya Başmühendisliği: 3 vasıfsız işçi ; Malatya ili Hatunsuyu Mevkiinde bulunan Radyo Verici İstasyonu hizmet binası ile park ve bahçe gibi açık ve kapalı alanlarının genel temizliği, d) Van Başmühendisliği: 2 vasıfsız işçi; Van ili Bardakçı köyü yolu üzerindeki Van Başmühendisliği Hizmet binası ile park ve bahçe gibi açık ve kapalı alanlarının genel temizliği, Madde 3- Genel Temizlik İşleri : 3.1.Binaların dış ve kullanım alanları ile her katta bulunan odalar, toplantı odaları, salonlar, koridorlar, tuvaletler, lavabolar, mutfak, yemekhaneler, kalorifer tesisat ve odaları (havalandırmalar dahil) asansörler, enerji santralleri, merdivenler, mermerler, marleyler, yer karoları, ayna ve camlar, çerçeveler, lambriler, duvarlar, tavanlar, kapılar, halılar, yolluklar, perdeler, koltuklar, sandalyeler, masalar, panolar, pencereler, lamba, florasan ve avizeler, kütüphaneler, dolap içi (açık olması ve istenmesi halinde) ve üzerleri, etajerler, sehpalar, kütüphanelikler (içi ve dışı) çöp kutuları, çiçeklikler (çiçeklerin sulanması dahil) depolar, güvenlik barınakları ve müracaat mahalleri, otopark ile bunların mevcut bilumum mefruşatının temizlik işleri ile bahçelerin bakım ve temizliğinin yaptırılmasıdır. Binaların tüm pencereleri ve aksamının temizliği ile camların temizliğinin ayda en az bir defa yapılması için ayrı bir cam silme ekibi oluşturulacaktır. Cam silme ekibinin her türlü emniyet tedbiri yüklenici firmaya ait olacaktır. Şartnamede belirtilen binaların ve çevrelerinin genel temizlik işleri günlük, haftalık, aylık olmak üzere hijyenik şartlara uygun 3 (Üç) türlü yapılacaktır. a) Günlük Temizlik: Çalışma saatleri hafta içi: ve Cumartesi: Sabah temizliği ve mesai saatlerinde yapılacak temizlik olmak üzere 2 aşamada, idarenin ihtiyaç göstermesi halinde akşam temizliği de dahil olmak üzere 3 aşamada yapılacaktır. Sabah temizliği, mesai saatinin başlangıcından bir saat önce başlayacak olup büro temizliğine ağırlık verilecektir. Çevre temizliği yapılması, binaların genel kullanılır mermer, suni mermer, pvc, famerit kaplama, mozaik ve sert zeminlerinin silinmesi, ahşap bölmelerin ve büro eşyalarının (masa, koltuk, etajer, sehpa, kütüphane, banko vb.) tozlarının alınması, yemekhanelerin, kantinlerin, alakart salonunun masa ve sandalyelerinin silinmesi, halı, halıflex vb. nin elektrikli - 1-

2 süpürgeyle temizlenmesi, girişlerdeki kapı camlarının silinmesi, girişlerin temizlenmesi, kül tablalarının dökülüp temizlenmesi, çöp sepetlerinin dökülüp temizlenmesi, asansör ve asansör önlerinin temizliğinin yapılması, çöplerin İdarece gösterilecek yerlere yükleniciye ait ses ve gürültü çıkarmayan çöp arabalarıyla poşetli olarak dökülmesidir. Mesai saatlerinde bina dış kullanım alanları ve girişleri, koridorlar, merdivenler, tırabzanlar, lavabo ve tuvaletler, tuvalet sahanlıkları, ambar ve depolar, kalorifer tesisat odaları, mutfak ve yemekhaneler, hizmet araçları, asansörler ve sair yerlerin temizliği yapılacaktır. Bürolardaki kül tablaları, çöp kovaları ve çörtenleri sürekli temiz tutulacaktır. Bu temizlik sırasında hiç bir şekilde gürültü yapılmayacak ve çalışanlar rahatsız edilmeyecek olup Yüklenici bu konuda gerekli tedbirleri alacaktır. Akşam temizliğinde ise, her katta bulunan odalar, toplantı odaları, salonlar, koridorlar, çay ocakları, merdivenler, mermerler, marleyler, yer karoları, ayna ve camlar, çerçeveler, lambriler, perde bantları, dolaplar, fayans ve seramik kaplama duvarlar, ahşap duvarlar, lavabo, tuvalet taşı, klozet ve kapıların temizlenmesi,duvarlar, tavanlar, kapılar, halılar, yolluklar, koltuklar, sandalyeler, masalar, panolar, lambalar (florasan ve avizeler), kütüphaneler, dolap içi (açık olması ve istenmesi halinde) ve üzerleri, etajerler, sehpalar, kütüphanelikler (içi ve dışı), kitaplar, çöp kutuları, çiçeklikler, binalarda bulunan bilumum mefruşat ve radyatör panelleri ile peteklerin temizlik işleri yapılacaktır. b) Haftalık Temizlik: Her hafta Cumartesi günleri 07:00-12:00 arasında yapılacaktır. Günlük temizlikteki işlemlerin tekrarı ve binaların çevre temizliğinin yapılması, mermer, suni mermer, pvc, marley, mozaik, karo gibi sert zeminlerin makine ile yıkanarak cilalanması ve parlatılması, lavaboların ovulması, sarı pirinç ve başka metal malzemelerin ovulup parlatılması, bina içerisindeki ahşap bölme duvarların, kapıların, çerçevelerin, dolapların (açık olması halinde içi, üzerleri ve arkaları dahil), koltuk ayaklarının, ısı santralı ile yakıt tanklarının bulunduğu yerlerin, yemekhane, kantin, misafirhane, toplantı salonları, yollar, açık kapalı otoparkın temizlenmesi, kar kürenmesiyle ayrıca asılması gereken günlerde bayrak ve Atatürk portresinin asılması, çatı aydınlatmaları ve çevre aydınlatmalarının temizlenmesi, günlük yapılması mümkün olmayan bütün yerlerin temizlenmesidir. İki haftada bir olmak üzere PVC (Heterojen) yer kaplamalı zeminlerin temizliği zemin yıkama makinesine kırmızı renkli temizlik pedi takılmak ve Expert-3 temizlik malzemesi kullanılmak suretiyle yapılacaktır. c) Aylık Temizlik: Günlük ve haftalık temizliğin dışında hizmet binalarındaki tüm pencereler ve aksamları, aydınlık camları, ısı santralı, kazan daireleri, galeriler, arşiv, ambar, depo, trafo binaları, kantinler, yemekhaneler ve kapalı hacimlerin yıkanması, temizlenmesi ve parlatılması, ahşap kaplama alanların cilalarının yapılması, silinmesi ve temizlenmesi, halı ve koltukların silinip yıkanması ve İdarece istenilen diğer yerlerin temizliğinin yapılmasıdır. Yüklenici tüm binalarda iç ve dış cam temizliğinin en az ayda bir defa yapılabilmesi için cam silme ekipleri oluşturacaktır. Cam temizliği ekibinin her türlü emniyet tedbiri ve risk sigortası yüklenici tarafından yerine getirilecek olup, bu konudaki sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Her altı ayda bir olmak üzere PVC (Heterojen) yer kaplamalı zeminlerin temizliği zemin yıkama makinesine kırmızı renkli temizlik pedi takılmak ve Expert-1 markalı temizlik malzemesi kullanılmak suretiyle yapılacak ve yüksek devirli cila makinesine beyaz renkli temizlik pedi takılmak suretiyle malzeme kullanılmaksızın parlatılacaktır. Bu maddede tanımlanan temizlik işleri birbirinin devamı niteliğinde olup, (bir saatlik öğle tatili hariç) yüklenici, işçilerin günlük çalışma süresini 8 (Sekiz) saat olacak şekilde planlayacaktır. Yüklenicinin çalıştıracağı, işçilerin işlerine başlama ve yine işlerini bitirme saatleri Kontrol Teşkilatınca, temizliğin yapılma durumu ve idarenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak saptanacak olup yüklenici idarenin kendilerine bildirmiş olduğu çalışma saatlerine uyacaktır. İdare bu konuda almış olduğu kararı her zaman değiştirebilir. Değişiklik halinde yüklenici 3 gün içinde gerekli tedbirleri almak zorundadır. Madde 4- Çevre Temizliği: 4.1.İdare hizmet binalarının kaldırım, beton saha ve bahçelerinde hiçbir zaman kağıt parçası vs. bırakılmayacak; çevre her gün süpürülecek ve temizlenecektir. Soğuk ve karlı havalarda binalara ait kaldırım, beton saha, yol, merdiven ve diğer dış kullanım alanlarında oluşan kar ve buzlar temizlenecek, ayrıca gerektiğinde konuyla ilgili tüm malzemeler yüklenici tarafından temin edilmek suretiyle tuzlama yapılarak buzlanma önlenecektir. Madde 5- İlaçlama Hizmetleri : 5.1.Bu ihalede; Haşerelere karşı yapılacak İlaçlama, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecek; Yüklenicinin Halk Sağlığı alanında Haşerelere karşı İlaç Uygulama İzin belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlama, anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacaktır. (Bu durumda yaptırılacak ilaçlama işi ile ilgili her türlü sorumluluk, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.) - 2 -

3 5.2. İdare hizmet binalarındaki tüm yerlerin haşarat ve her türlü böceklerden arındırılması için mücadele yüklenici tarafından yapılacak, kullanılacak ilaçlar İdare tarafından temin edilecektir İlaçlama, kapalı yerleşim alanlarının çeşitli zararlıları ve hastalık oluşmasına sebep olabilen hamamböceği, bit, pire, kene, karınca, sivrisinek, karasinek vb. haşerelerin larva yumurta erginleri ile mücadele yapılmasını da kapsamaktadır Binalardaki yemekhane, mutfak, depo, ambar, çalışma odası, toplantı salonları, çay ocakları ve sair yerlerin mikrop, bakteri, böcek ve diğer haşarata karşı iki ayda bir defa ilaçlanması yüklenici tarafından yerine getirilecektir. İdare isterse bunların dışında kalan yerleri ve daha kısa sürede ilaçlanmasını isteyebilir Yüklenicinin ilaçlama işinde kullanmak için idareden talep edeceği ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından Halk Sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlanmış veya ithal ürünler için ithal izin belgesi verilmiş olmalıdır. İlaçlar kapalı alanlarda kullanılmaya uygun olmalıdır İlaçların etken maddesi WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından kabul görmüş olmalıdır Kullanılan ilaçlar uçan ve yürüyen haşerelere (Hamamböceği, kalorifer böceği, bit, pire, tahtakurusu, karınca, örümcek, akrep ve fare) karşı öldürücü etkili, uygulanacağı mekanlarda en az 8 (sekiz) hafta süre ile kalıcı etkiye sahip olmalıdır. Binalardaki yemekhane, mutfak, depo, ambar, çalışma odası, toplantı salonları, çay ocakları ve sair yerlerin mikrop, bakteri, böcek ve diğer haşarata karşı iki ayda bir defa ilaçlanması işi yüklenici tarafından yerine getirilecektir. İdare isterse bunların dışında kalan yerleri ve daha kısa sürede ilaçlanmasını isteyebilir. 5.8 İdareden talep edilecek ilaçlar kokusuz olacak, kullanıldığı yerlerde leke bırakmayacaktır İlaçlama yapılırken bütün önlemler alınacak bundan doğacak zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Madde 6- Hizmetin Yapılmasına İlişkin Yükümlülükler: 6.1.Yüklenici çalıştırdığı işçilerin hangi bölümlerde görevli olduklarına ilişkin bir çizelgeyi idareye verecek olup, değişiklik halinde ise bu değişiklikleri de en geç 1 işgünü sonra idareye bildirmek zorundadır. Çalıştırılacak işçiler için Yüklenici, en geç işe başlama tarihinde itibaren 7 gün içinde İdareye aşağıda belirtilen belgeleri teslim edecektir. - Cumhuriyet Savcılığından sabıkasızlık belgesi, - Hükümet Tabipliğinden alınmış sağlık raporu, - İkametgâh ilmühaberi, - Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi - 4x6 ebadında 3 er adet fotoğraf, - Sigorta İl Müdürlüklerince Onaylı SSK İşe Giriş Bildirgesi. Ayrıca, Yüklenici kendisi, varsa ortakları ve işyeri temsilcilerine ait Güvenlik Soruşturmasını İdareye bildirecektir Çalışma süresince, İdarece uygun görülen ve Yüklenici tarafından temin edilecek kimlikler işçilerin sol yakasında takılı bulunacaktır. İşçiler binaya girişlerinden çıkışlarına kadar yaka kimlik kartını takacaklar, yaka kartı bulunmayan işçiler görevlilerce hizmet binalarına alınmayacaktır. İş elbisesiz personel çalıştırılmayacak ve kıyafetlerin uygun bir yerinde yüklenicinin ismi belirtilecektir. Çalıştırılacak personelin kıyafetleri daima temiz ve muntazam olacak, Kurum personeline ve ziyaretçilere karşı daima güler yüzlü, ölçülü ve saygılı olması sağlanacaktır. Temizlik ile ilgili personel saç ve sakal uzatmayacaktır İşçilerin çalışma saatlerinin belirlenmesi, sevk ve idaresi, dağılımı, ihtiyaç nedeniyle veya gerekli gördüğü zamanlarda farklı hizmet binalarında görevlendirilmesi İdare yetkililerince yapılacaktır. İdarece tespit edilen eksik ve aksaklıkların, Yüklenici tarafından aynen ve süratle yerine getirilmesi, tutulacak puantaj, form ve zabıtların imzalanması Yüklenicinin tam yetkili vekili veya ekip başı tarafından yerine getirilecektir. Hizmetin gereği yapılacak planlamada Yüklenici herhangi bir ad altında ayrıca eleman görevlendirmeyecektir İşçilerin bürolarda, koridorlarda, merdivenlerde, merdiven boşluklarında oturmaları, yemek yemeleri, sigara içmeleri, çay vb. şeyleri içmeleri, yüksek sesle konuşmaları kesinlikle yasaktır. Ayrıca hizmet yerlerinde ziyaretçi kabul etmeyeceklerdir. Yüklenici, işçilerinin görevlerinin bilincinde olmasından, görevleri yerine getirirken kabul edilmez bir sorun çıkartmamalarından veya Kurum yönetmelik ve prosedürlerinin ihlal edilmemesinden sorumludur İşçiler kesinlikle Kurum personeli ile lüzumsuz olarak kişisel veya resmi tartışmaya giremez. Böyle bir olay vukuu bulduğu takdirde yükleniciden işçinin değiştirilmesi istenebilir Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışma yaptırılmayacaktır

4 6.8. Yüklenici tarafından çalıştırılan işçilerin isimlerini gösterir imza föyü sabah ve akşam olmak üzere iki kez imzalanacaktır. İmza föyü her gün yüklenici ve idare yetkililerince birlikte imzalanıp onaylanarak İdarede saklanacaktır. İdare gerek yapılan işi ve gerekse Yüklenicinin istihdam ettiği personeli her zaman kontrol etme yetkisine sahiptir Temizlik ekibi çalıştığı yerlerdeki sıhhi tesisat ve elektrik donanımındaki tüm arızaları İdareye bildirecektir Yüklenici İş Kanunu ve İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine göre, işçilerin sağlığını korumak üzere her türlü sıhhi tedbirlerini almak zorunda olup, işçilerin tehlikeli şartlar altında çalışmalarına meydan vermeyecektir. Aksi takdirde doğabilecek her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan lüzumlu emniyet tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul ve çarelerini işçilerine öğretmekle mükelleftir. Taahhüdün ifası sırasında, kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik ve ehliyetsiz işçiler kullanmaktan dolayı ortaya çıkabilecek her türlü kazalardan Yüklenici sorumludur Yüklenici temizlik işinden sorumlu olduğu binalarda çalıştırdığı işçilerle ilgili özel bordro düzenleyecek, bu bordrolarda hiç bir şekilde şirketin maaş alan ve diğer yerlerde çalışan işçilerine yer vermeyecektir. Yüklenici ayrıca, ilgili SSK Sigorta Müdürlüğünden alınacak onaylı veya elektronik ortamda gönderilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi nin bir örneğini dinlenme odalarında işçiler tarafından görülebilecek bir yere asacaktır Temizlik işinin yürütülmesi ve bu işle ilgili olarak çalıştırılacak işçiler bakımından Ceza ve Hukuk Yasaları, İş Kanunu, Vergi Kanunları ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı, ilgili sair yasalar, Belediye Nizamnameleri ve sair tüzük, nizamname hükümlerinin uygulanmasından doğacak her türlü mali ve hukuki sorumluluk doğrudan doğruya Yükleniciye aittir. Keza istihdam edilecek işçilerin ilgili Kanunlar uyarınca tahakkuk edecek her türlü tazminat, prim, vergi, fon vb. kesintileri de Yükleniciye ait olacaktır. İşe alınma, izin, rapor ve işten ihraç gibi işlemler Yüklenici tarafından yapılır Yüklenici temizlik hizmetlerinde istihdam edeceği işçilere ilgili mevzuat uyarınca tahakkuk edecek her türlü prim, vergi, fon vb kesintileri, ilgili kurum ve kuruluşlara zamanında ödeyecek, işçi çalıştırmaya ilişkin tüm bildirimleri zamanında ilgili kurum ve kuruluşlara verecek ve bu konularda İdareye herhangi bir sorumluluk getirmeyecektir Binaların Temizliği için kullanılacak her türlü temizlik malzemesi (sıvı el yıkama maddesi, tuvalet kağıdı vs.) ile binalarının ilaçlanmasında kullanılacak malzemeler, su ve elektrik İdarece karşılanacaktır Güvenlik nedeniyle işçiler giriş ve çıkış saatlerinde, güvenlik görevlileri veya İdarece görevlendirilenler tarafından çanta, poşet ve üst aramasına tabi tutulabilir. Bu arama Yüklenicinin zarardan sorumluluk vecibesini ortadan kaldırmaz. Madde 7- Hasar Tespiti Ve Ödenmesi: 7.1.Yüklenici, iş esnasında işçilerinin meydana getireceği hasar ve zararı ödemekle yükümlüdür. Temizlik esnasında büro mefruşatı, binanın badana ve boyasında tahribat ve bozulma olduğunda veya meydana gelebilecek diğer her türlü hasar ve zarar vukuunda; durum bir tutanakla tespit edilecek ve yüklenicinin yetkilisine bildirilecektir. En geç üç (3) takvim günü içinde onarımı veya onarımı mümkün olmayan hallerde yenileme için yapılacak her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır. Karşılanmadığı takdirde, hasar ve zarar İdarece giderilecek, oluşacak masraflar Yüklenicinin ilk hak edişinden kesilecektir. Madde 7- Temizlikte Kullanılacak Araç ve Gereçler: 7.1. İstenilen, 389 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listelerde belirtilen amortismana tabi Makine ve ekipmanlar tebliğde belirtilen ömür yıllarından büyük olmayacaktır. 7.2-Sözleşme süresince kullanılacak makine ve ekipmanlarının tamamı, TSE veya TSEK standartlarına uygun olacaktır Yüklenicinin temizlik hizmetlerinde kullanacağı makine ve ekipmanların özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Sıra No KULLANILACAK DEMİRBAŞ MAKİNALARI MİKTARI ÖLÇEĞİ 1 Profesyonel Tip Elektrik Süpürgesi 8 Adet 2 Sanayi Tipi Elektrik Süpürgesi 3 Adet 3 Cila Makinesi (Ful Aparat) 3 Adet 4 Cila Bakım Makinesi (Ful Aparat) 3 Adet 5 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi (Ful Aparat Orta Boy) 3 Adet 6 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi (Ful Aparat Küçük Boy) 3 Adet 7 Soğuk Su Yıkama Makinesi 3 Adet 8 Kurutma Makinesi (Hava Üfleyici) 3 Adet - 4 -

5 9 İlaçlama Pompası 1 Adet 10 Çift Kovalı Temizlik Arabası (Presli) 8 Adet 11 Merdiven (Açılabilir İki Ayaklı 3 Metrelik Basamaklı) 4 Adet 12 Çift Kovalı Temizlik Arabası 8 Adet 13 Çok Amaçlı Kat Temizlik arabası 8 Adet A- KULLANILACAK İŞ MAKİNELERİ 1- PROFESYONEL TİP ELEKTRİK SÜPÜRGESİ a) Kuru Vakumlamada aa) Aparatları :Halı Süpürme Başlığı, Zemin S.Başlığı, Kalorifer Başlığı, Perde Başlığı. B-TEKNİK ÖZELLİKLER Asgari Azami : Motor Gücü : Watt. Hava Akışı : lt/sn. Emme Basıncı : mm /H20 Depo Kapasitesi : lt Ses Ölçüsü : dbs. a) Kuru Vakumlamada : Toz Filtresi (mikro, kağıt) 2-SANAYİ TİPİ ELEKTRİK SÜPÜRGESİ a) Islak Temizlikte aa) Aparatları : Metal Boru, Su Çekme Başlığı b) Kuru Temizlikte ba) Aparatları : Metal Boru, Toz Çekme Başlığı, Toz Filtresi B-TEKNİK ÖZELLİKLERİ : Asgari : Azami : Motor Gücü : 2X1000 Watt 3X1000 Watt Emme Basıncı : 1800 mm/h mm/H20 Depo Kapasitesi : Lt Lt. Ses Ölçüsü : dbs dbs. 3-DÖŞEME CİLALAMA MAKİNESI a) Cila Sökmek aa) Aparatları :Su Tankı, Pad Tutucu Disk b) Yer Yıkamak ba) Aparatları :Su tankı, Sert Zemin Fırçası c) Cila Yapmak ca) Aparatları :Pad Tutucu Disk d) Çok Kirli Halıların Fırçalanarak Yıkanması da) Aparatları :Su Tankı, Halı Fırçası B-TEKNİK ÖZELLİKLER Asgari : Azami : Motor Gücü : 1000 Watt 1100 Watt Fırça Dönüş Hızı : 160 dv./dk. 220 dv./dk. Çalışma Genişliği : Dar alanlar için küçük, geniş alanlar için büyük başlık. Ses ölçüsü : dbs dbs. a) Cila Sökmek : Kir ve Cila Sökücü, Yıkama Padı b) Yer Yıkamak : Genel Temizlik Maddesi, Cila Bakım Maddeleri c) Cila Yapmak : Sprey Dispersion, Kristalize Cila, Cila Teli d) Halı Yıkamak : Halı Şampuanı 4-CİLA BAKIM MAKİNESİ a)polimer Cilalı Yüzeylerin Bakım ve Parlatılmasında aa) Aparatları : Pad Tutucu Disk - 5 -

6 B-TEKNİK ÖZELLİKLER Asgari Azami : Motor Gücü : Watt Fırça dönüş Hızı : Dev./Dak. Çalışma Genişliği : Dar alanlar için küçük başlık geniş alanlar için büyük başlık Ses Ölçüsü : dbs. a)cila Parlatmada ve Bakımında: cm. Parlatma Padı, Sprey Dispersion, Bakım Cilası 5-HALI VE KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ a) Halı ve Koltuk Yıkamada (4 Adedi büyük boy) aa) Aparatları : Halı Yıkama Nozulu, Koltuk Yıkama Nozulu B-TEKNİK ÖZELLİKLER Orta Boy Küçük Boy : Asgari Azami Asgari Azami Su Tankı (Temiz + Kirli) lt lt Püskürtme Nozulu 3-4 memeli püskürtmeli 1-2 memeli püskürtmeli Vakum Motoru Watt Watt Pompa Motoru Watt Watt Emme Basıncı mm mm Kapasite m2/h m2/h Temizlik Basıncı 3-4 bar 2-3 bar Ses Ölçüsü dbs dbs. a) Halı Yıkamada : Halı Şampuanı b) Koltuk Yıkamada : Halı Şampuanı 6-SOĞUK SU YIKAMA MAKİNESİ a)wc Dip Temizliğinde aa)aparatları : Nokta Püskürtme Başlığı, turbo memeli lans b)dış Alan Sert Zemin Yıkamada ba)aparatları : Geniş Püskürtme Başlığı c)oto Yıkamada ca)aparatları : Tabancalı 7-10 mt. Hortumlu, Şampuan Dispersion, fırça apareyi B-TEKNİK ÖZELLİKLER Basınç bar, debi lt minimum, motor gücü 3-6 KW veya 5-7,5 HP Oto Yıkamada : Oto Şampuanı 7-KURUTMA MAKİNESİ (HAVA ÜFLEYİCİ) a) Halı, Koltuk yıkamasından sonra kurutmak için aa)aparatları : Üfleme Başlığı B-TEKNİK ÖZELLİKLER Motor Gücü : Watt 8-İLAÇLAMA POMPASI A-TEKNİK ÖZELLİKLERİ Manüel Pompalı : Püskürtme ve şişleme özellikli minimum 5 lt. Tank kapasiteli B-KULLANILACAK MALZEMELER 1-Haşere ilacı (Kapalı alanlarda kullanıma uygun kokusuz olacak.) 9- ÇİFT KOVALI TEMİZLİK ARABASI Teknik Özellikleri (Asgari) : Döner Presli, 4 tekerlekli, tekerleri 360 dönebilen, kolay yıpranmayan ve paslanmayan özellikte olmalı, itme kolu bulunmalıdır. Kova kapasitesi (Lt) : 2 x ÇOK AMAÇLI KAT TEMİZLİK ARABASI Teknik Özellikleri (Asgari) : - 6 -

7 Kırılmaz şase üzerinde paslanmaz elektrostatik gövdeli, paspas sıkma presli, 4 tekerlekli, tekerleri 3600 dönebilen, kolay yıpranmayan ve paslanmayan özellikte olmalı, itme kolu bulunmalıdır. En az 3 raflı olmalıdır. Üst rafında en az 2 farklı renkte temizlik kovası olmalıdır. Nemli mob takımına uyumlu presli çift kovası olmalıdır.(kovalar farklı renkte olacak) Çöp Torbalıgı (Lt) : 1 x 120 Malzeme sepeti (Lt) : 2 x 10 Temizlik Kovası (Lt) : 2 x 15 Temiz Su Kap. (Lt) : 20 Kirli Su Kap. (Lt) : Çift Kovalı Temizlik Arabası 11 Adet Faydalı ömür yılı 3 Yıl İşbu teknik şartname 7 (yedi) maddeden ibarettir

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI

FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde temizlik hizmetinin daha düzenli ve daha hijyenik olarak yürütülebilmesini sağlamak amacıyla Fakültemizde görevli bulunan temizlik

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK HİZMETLERİ Temizlik El Kitabı EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi 2013 İÇİNDEKİLER Misyonumuz...7 Vizyonumuz...7 Temizliğin Ana Nedeni...9 Temizlik

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ TSayfa ihi No 1/9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAŞERON / ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ AMAÇ DARÜŞŞAFAKA CEMİYİYETİ VE BAĞLI KURUMLARI çalışanlarının ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanların sağlık

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/23 1.AMAÇ VE KAPSAM: Meydana gelmesi muhtemel olağanüstü durumlarda(doğal afet, yangın, sabotaj, savaş vb.) hasta, hasta yakını ve çalışanların sağlığını, güvenliğini, can ve mal kaybının önlenmesi

Detaylı

T.C. TRABZON İLİ ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü TEMİZLİK HİZMET ALIMI işi TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TRABZON İLİ ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü TEMİZLİK HİZMET ALIMI işi TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TRABZON İLİ ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü TEMİZLİK HİZMET ALIMI işi TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 ŞARTNAMENİN KONUSU T.C. TRABZON İLİ ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU, KAPSAM VE TANIM:

TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU, KAPSAM VE TANIM: 1. KONU, KAPSAM VE TANIM: TEKNİK ŞARTNAME 1.1. KONU: Bu teknik şartname, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Yol Mekanik Atölye Müdürlüğü demirbaşında bulunan 88021 numaralı vagonun servis (hizmet) vagonu olarak dizayn

Detaylı

İSTANBUL PROHUNT 3. İSTANBUL AV SİLAH ve DOĞA SPORLARI FUARI 29 Mayıs - 1 Haziran 2014 İstanbul Fuar Merkezi Hall 9-10 KATILIMCI KILAVUZU

İSTANBUL PROHUNT 3. İSTANBUL AV SİLAH ve DOĞA SPORLARI FUARI 29 Mayıs - 1 Haziran 2014 İstanbul Fuar Merkezi Hall 9-10 KATILIMCI KILAVUZU İSTANBUL PROHUNT 3. İSTANBUL AV SİLAH ve DOĞA SPORLARI FUARI 29 Mayıs - 1 Haziran 2014 İstanbul Fuar Merkezi Hall 9-10 KATILIMCI KILAVUZU 1 Sayın Katılımcımız, Bu KATILIMCI KILAVUZU, katılımcısı olduğunuz

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL (15 yıla kadar bina kiralanması genel ve teknik şartları, değerlendirme kriterleri, ön protokol ve kira sözleşmesi ) 2015 1/22 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

ÖĞRETMENEVLERĠ, ÖĞRETMENEVĠ VE AKġAM SANAT OKULLARI, ÖĞRETMEN LOKALLERĠ VE SOSYAL TESĠSLER DENETĠM REHBERĠ

ÖĞRETMENEVLERĠ, ÖĞRETMENEVĠ VE AKġAM SANAT OKULLARI, ÖĞRETMEN LOKALLERĠ VE SOSYAL TESĠSLER DENETĠM REHBERĠ 0 / 32 Her hakkı mahfuzdur. Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının izni olmadan dokümanların hiç bir kısmı basılı ya da elektronik materyal olarak; kopya, kayıt, basım veya herhangi bir şekilde

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR 1 HAZIRLAYAN İNDEKS - TALİMATLAR T01.İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı T02.Sosyal Tesisler Konuşlanma Talimatı T03.İnşaat Sahası Güvenlik Talimatı T04.Güvenlik

Detaylı