MALAZGİRT BELEDİYESİNE AİT 2004 YILI ÇALIŞMA RAPORUDUR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALAZGİRT BELEDİYESİNE AİT 2004 YILI ÇALIŞMA RAPORUDUR"

Transkript

1 MALAZGİRT BELEDİYESİNE AİT 2004 YILI ÇALIŞMA RAPORUDUR İnsan Gücümüz ve Personel Durumu Belediyemizde mevcut 72 kadro bulunmaktadır. Mevcut kadrolardan 29 dolu ve 43 kadromuz münhal bulunmaktadır yılı içerisinde 3 personelimizin naklen ataması diğer Belediyelere yapılmıştır. Yine emeklilik süreleri dolan 5 personelimizin emeklilik işlemleri tamamlanarak emekliye sevk edilmişlerdir. Adilcevaz Aydınlar Belediyesinden bir zabıta personeli naklen atama ile Belediyemize gelmiştir. Belediyemiz kadrolarının çoğu boş olduğu için Valilikten alınan vize doğrultusunda 58 mevsimlik işçi çalıştırılmaktadır. Belediye Personellinin Performans değerlendirilmesi sonucu hedeflenen temel projeler ve idari işlerde görevli tüm personellerin davranışları gibi gözlem yapmayı gerektiren hususlar, gerek Amirler ve gerekse Başkanlıkça değerlendirilmiş olup mevcut kadronun halkla ilişkiler ve çalışma kriterlerine uyumunu sağlamak için çalışmalar yürütülmüş ve bu çerçevede çalışanların hizmet içi eğitim seminerlerine katılımı sağlanarak performansın arttırılması için çaba sarf edilmiştir. Fen İşleri 1-Belediye Hizmet binasında 2004 yılında Halkla ilişkiler bürosu açılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. 2- Kent Konseyi oluşturularak ilçe Mahalle muhtarları, sivil toplum örgütleri, esnaf ve halkın katılımı ile ayda bir toplantılar yapılmış, Halkın yönetime katılımı sağlanmıştır. 3-El sanatları atölyesi kurulması çalışmaları yapılarak gerekli halı ve kilim dokuma tezgahları alınmış yer temin edilmesi ile birlikte atölye faaliyete geçirilecektir. 4-Dere ıslahı projelendirilerek Bayındırlık Bakanlığına finansman temini için müracaatta bulunulmuş ancak maddi finansman temin edilmediğinden Dere ıslahı proje aşamasında bekletilmektedir. 5-Modern mezbaha inşaatı projelendirilerek ihale aşamasına getirilmiştir. Yine inşaat mevsiminin başlaması ile Mezbahanın yapımına başlanacaktır. 6-İmar Planı değişikliği için Halı hazır Harita alımı için İller Bankası Genel Müdürlüğüne müracaat edilerek ihale işlemleri yapılmış harita çizimleri devam edilmektedir. 7- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Otobüs, bir adet 4*4 iş makinesi, bir adet modern itfaiye aracı alımı için ihaleler yapılmış ve araçlar önümüzdeki günlerde teslim alınarak halkımızın hizmetine sunulacaktır. 8- Cadde ve sokaklarımızda şehircilik anlayışına yakışır bir şekilde yol düzenlemeleri işi devam ettirilerek, Şehir merkezinde aşağıda belirtilen cadde ve

2 sokaklarda yol düzenleme, beton parke taşı döşeme, oluk taşı döşeme, Bordür döşeme işi gerçekleştirilmiştir a-alparslan illköğretim Caddesi : 2967 m2 Parke, 463m Bordür, 454m Oluk b-eğri Sokak 1736 m2 Parke, 279m Bordür, 178m Oluk: c-kale Kapısı 784 m2 Parke, 164m Bordür, 101 m Oluk: d-kale Sokak 771 m2 Parke, 200m Bordür, 92m Oluk e-aslan Sokak ve Ask. şube civ 900 m2 Parke 58m Bordür, 60m oluk ve Toplam 7155m2 Parke, 1164m Bordür, 886m Oluk taşı ve Kaldırımlara 1500 m2 Renkli karo taşı döşenmiştir. Yollara çift taraflı kanal ve tretuvarlar da yapılarak ilçemizin modern bir görüntüye kavuşması sağlanmıştır. Çetin Kış şartlarının yaşandığı bölgemizde ilk bahar ve son bahar aylarında bozulan mahalle yollarına stabilize çekilerek toplam 15 Km lik yol bakım ve onarımları ile ihtiyaç hasıl olan yerlerde menfez ve sanat yapıları yaptırılmıştır. 9-Yollarımızın İmara uygun hale getirilmesi yol genişletme çalışmaları yapılmış ve yolları işgal eden ihale duvarları geriye çekilmiş bu çerçevede toplam 500 metre ihata duvarı belediyemizce yaptırılmıştır. 1O-Altyapı hizmetine köklü bir çözüm getirmek ve yol yapım çalışmalarında maliyeti düşürmek amacıyla bölgede benzeri bulunmayan çift bunkörlü yeni bir Beton parke bordür tesisi belediyemiz tarafından kurularak faaliyete hazır hale getirilmiştir. 11-Belediyemiz imkanları ile ilçe merkezinde Toplam 450 metre Kanalizasyon şebekesi döşenmiştir adet çöp konteynırı alınarak cadde ve sokaklara yerleştirilmiştir. Su işleri: İlçemizin temel sorunlarından içme suyu sıkıntısıdır. Bu konuda yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar neticesinde; Selçuklu mahallesindeki Sondaj kuyusundan Saltukgazi mahallesinin kuzey kesimi olan yeni yerleşim yerlerine 2450 metre ilave su hattı döşenmiştir. Altıntaş mahallesinde de 1 adet su deposu yaptırılmış olup, Adalar göletinden 860 metre ilave hat döşenerek depo ile bağlantı sağlanmıştır. Bu ilave hatların döşenmesi ile söz konusu yerlerin su ihtiyacı asgari seviyeye indirilmiştir.mengüçgazi mahallesi Çıkrak mevkiinde bulunan cazibeli su kaynağı üzerinde yeni bir toplama kaptajı yaptırılmıştır. Yine depolarımız periyodik bakımlardan geçirilerek klorlama işlemleri günlük yapılmaktadır. Su arızaları için gelen ihbarlar anında değerlendirilerek arızalara müdahale edilmektedir. Sosyal Hizmetler : 1. Belediyemizce 2004 yılında da sosyal faaliyetlere önem verilmiş ve İlçe halkımızın talepleri doğrultusunda gerekli ihtiyaçlar tespit edilerek çalışmalar yürütülmüştür. 2. İlçemizde maddi durumu düşük aileler tespit edilerek 600 ailenin çocukları toplu sünnet töreni düzenlenerek sünnet edilmiştir.

3 3. Belediyemize kum nakli, taş nakli, temel dolgusu gibi işleri için müracaat eden maddi durumu düşük toplam 256 kişinin işi Belediyemizce yapılmıştır. 4. Ramazan ayı içerisinde tespit edilen ve maddi durumları düşük olan 243 aileye gıda yardımı yapılmıştır. 5. Belediyemize yıl içinde müracaat eden Fakir ailelere gıda yardımı yapılmıştır. 6. İlçemizde vefat eden fakir ve kimsesizlerin cenaze ve defin işlerleri Belediyemizce gerçekleştirilmiştir. 7. Gıda denetimleri sonucunda elde edilen gramajı düşük ekmekler İlçede fakir ve mağdur durumdaki ailelere dağıtılmıştır. Hesap İşleri Müdürlüğü : 2004 yılı içerisinde Hesap İşleri Müdürlüğünce çalışmalarımız en verimli şekilde yürütülmüş ve Belediye kaynakları etkin kullanılmıştır. İdare harcamalarını, mali işlemlere ilişkin kararlarını, ilçenin kalkınması ve hedef programlara ulaşmayı ilke edinilerek yürütmüştür. Belediye hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için hazırlanan planlar 1 yıllık hedeflerine Belediye Personelinin Performansı ölçütleri ile mali yönetim ve kontrol sistemleri titizlikle uygulanmıştır. Belediyemizde çalışan işçi ve memurların maaşları, özlük hakları ve tedavi giderlerinin ödenmesine öncelik verilerek personel maaşları aksatılmamıştır. Belediye kendi borç ödemelerini bütçe imkanları nispetinde taksitler halinde kamu kurum ve Kuruluşları ile firma ve kişilere yapmaktadır. Belediyemizce yapılan Yatırım, mal ve hizmet alımlarına karşılık yükümlülükler bütçe imkanlarının elverdiğince yerine getirilmiş, işlerin aksamaması ve hizmetlerinin yürütülmesine gayret edilmiştir. Bu çerçevede Belediyemiz 2004 yılı içinde İçişleri Bakanlığınca yapılan periyodik denetimde Hesap İşleri Müdürlüğümüz takdire layık görülmüştür. 1 yıllık çalışmalarımızın kısa özeti olan kesin gelir hesap cetveli ve gider hesap cetveli aşağıya çıkarılmıştır. Bütçe Gelirleri : A) Vergi Gelirleri : (İller Bankasından gelen Hisse, Belediye vergileri, harçlar, ) Toplamı YTL B) Vergi Dışı Gelirler : ( Harcamalara katılım payları, Belediyeye ödenen diğer paylar, Kurumlar ve teşebbüsler hasılatı, işletme karları, Kira gelirleri, ücretler, para cezaları, Çeşitli gelirler) Toplamı : YTL C) Yardım ve Fonlar : (Devlet yardımları, İl özel İdare yardımları, Şartlı paralar) Toplam : YTL Belediye Gelirleri Genel Toplamı : YTL

4 Bütçe Giderleri : Cari Harcamalar (Personel Giderleri ) : YTL Yatırım harcamaları : YTL Transfer toplamı : YTL 2005 yılına yapılan Devir : YTL TOPLAM YTL Kamu Kurumlarına olan Borçlar Belediyenin 2004 mali yılı dönem sonucunda ilgili Kurumlardan olan borçları aşağıya çıkarılmıştır. a)- Türk Elektrik Kurumu b)- Emekli Sandığı 1,773,828,816,413 TL 188,416,060,000 TL c)- Sosyal Sigortalar Kurumu 402,071,500,000 TL d)- Malmüdürlüğü vergi dairesi 104,332,540,000 TL e)- Üniversite ve Hastanelere 150,554,420,000 TL TOPLAM TL dir. Tahakkuk ve Tahsilat Belediye alacaklarının tahsilatına hız verilmiş, alacaklarımız titizlikle takip edilmiştir. Halkın Belediyeye olan mevcut borçlarının tahsil edilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmüş yine 2004 yılında su borçlarının faizi affedilerek halka ödemelerde kolaylıklar sağlanmıştır. T.C MALAZGİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ İHTİYAÇ DUYULAN ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI LİSTESİDİR Sıra Ad Aracın Cinsi Düşünceler No 1 1 ad 4*4 Kazıyıcı yükleyici Dar kazı çalışmaları ve hafif işlerde çalıştırılmak için 2 1 ad Vidanjör Kanalizasyon hizmetlerinde 3 2 ad Midibüs (yarım otobüs) Komşu iller ile ulaşım hizmetini vermek için 4 1 ad İtfaiye İtfaye hizmetlerinde 5 1 ad 4*4 Pik-Up Fen işleri hizmetlerinde yapı

5 6 1 ad Beton parke ve bordur makinesi denetim ve kontrollük hizmetleri için Mahalle yol ve kanalizasyon hizmetlerini sağlamak için 7 1 ad Yükleyici Kum ve hafriyat işlerinde 8 1 ad Tanker Su taşımacılığı işlerinde 9 1 ad Pik-Up Cenaze taşıma işlerinde 10 1 ad Çöp kamyonu Temizlik işlerinde kullanmak için MALAZGİRT BELEDİYESİ MALİ YAPISI 1-EKONOMİK YAPISI : Malazgirt Belediyesi yapılan son nüfus sayımına göre 23,697 nüfuslu bir İlçe olarak görülmekte ise de Belediye ilçede 40,000 nüfusa hizmet götürmektedir.ekonomik olarak Belediyenin zaruri hizmet yapma mecburiyetinde olduğu asıl görevlerini yerine getirmesi çok zor ve sıkıntıları beraberinde getirmektedir. İller Bankası tarafından dağıtılan Belediyelerin Hisselerinin Pay dağıtımında Aylık hisse olarak Belediyeye ortalama son dört ay da 101,896,207,500.TL İller Bankası hissesi olarak gelmektedir. 2- BELEDİYE ÖZ GELİRLERİ : Belediyenin kendi yapısı içerisinde yasaların vermiş olduğu yetki çerçevesinde Belediye Gelirlerini oluşturan Vergiler, Kiralar gibi Tahsilatların ay içerisindeki Belediye hizmetlerine karşılık alınan tüm ücretler dahil olmak üzere Belediyenin aylık olarak elde ettiği Tahsilat Geliri 18,052,413,542,TL ortalama gelir gerçekleşmektedir.

6 3-BELEDİYE GİDERLERİ : Belediyede çalışanların ( Memur ve İşçi) lerinin Bir aylık maaş ve kesintileri aşağıdaki dört kalem ile Belediye hizmetlerinin yapılması için zaruri harcama gerektiren diğer giderler kalemler halinde belirtilen şekilde aylık 125,121,684,800.TL Personel ve Hizmet gideri olarak hesaplanmaktadır. a) Personel Aylık Maaşları 48,855,444,800,TL b) Emekli Kesenekleri.. 8,017,890,000,TL c) S.S.K.Primleri 11,033,000,000,TL d) Vergi Giderleri Gelir,Damga 5,815,350,000,TL e) Araç Gereç Malzeme giderleri 19,700,000,000,TL f) Araçlara alınan Akaryakıt Giderleri.25,000,000,000,TL g) Personel Tedavi ve İlaç Giderleri...6,700,000,000,TL TL 4- RESMİ KAMU KURUM BORÇLARI : Belediyenin içme suyu şebekesi terfili sistem ile çalıştığı için Harcanan Elektrik ve kamu Kurumlarına Çalışanlardan kesilen kesintiler Belediyenin büyük borç yükünü teşkil etmektedir. a) Türk Elektrik.Kurumu 1,115,651,904,688,TL b) Sosyal Sigortalar Kurumu (İşçi Primleri) ,102,909,428,TL c) Emekli Sandığı( Emekli Kesenekleri).82,951,833,200,TL

7 d) Vergi Dairesi(Malmüdürlüğü).48,650,714,000,TL e) Belediyenin Piyasaya borç bakiyesi...129,000,000,000,tl TL 5- BELEDİYENİN İDARİ YAPISI : Malazgirt Belediyesi 1580 sayılı yasa gereğince seçilen l5 Meclis,ve Meclisin kendi aralarında seçtiği İki Üyesi 2 Daimi Encümen ve 3 Daire Amirinin katılımı ile 5 kişiden oluşan Belediye Encümeni teşekkül edilmektedir. Belediyede çalışan Memurlar 657 sayılı yasa kapsamında çalışılmakta.işçiler 1475 Sayılı iş yasasına tabi olup ancak Mevsimlik işçi olarak çalışmakta,yakın tarihte Mevsimlik işçi olarak çalışan 59 Mevsimlik işçi den 52 adedi Genel İş Sendikasına Üye olarak Sözleşmeli Statüsüne alınmış 7 işçi Sendikasız olarak çalışmaktadır. Belediyenin mevcut 72 Memur Kadrosu olduğu bu kadroların 36 adedi dolu 36 adet Kadrosu boş bulunmaktadır. 6 BELEDİYENİN BOŞ KADRO CETVELİ : 1- Bir Belediye Başkan Yardımcısı 2- Bir Trafik Şefi 3- Beş Memur Kadrosu 4- Bir Zabıta Memuru 5- Üç Su Depo Bekçisi 6- Bir Veteriner Hekimi 7- Bir Mühendis 8- Bir İmam(Gassal) 9- İki Teknisyen yardımcısı 10- Hayvan Kesicisi 11-Sekiz Temizlik İşçisi

2002 YILINA AİT YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2002 YILINA AİT YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2002 YILINA AİT YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU PERSONEL YAPISI Belediyemiz idari yönetimi yazı işleri müdürlüğü tarafından yapılmaktadır Belediyemizde mevcut dolu ve boş kadro toplamı 72 adettir.

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2013-MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2013-Mart 2014 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sayın Meclis Üyeleri, Değerli Halkımız; Mut Belediyesi olarak 2013 yılını da yoğun bir şekilde tamamladık. İlçemizin marka bir kent olma

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 56. MADDESİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 41. MADDESİNİN 4. FIKRASINDA BELİRTİLEN BİÇİMDE STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMINA GÖRE

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Adres Telefon Faks E-posta Web Ordu Büyükşehir Belediyesi Durugöl Mah. Atatürk Bulvarı

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2014 www.kartepe.bel.tr T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks:

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 1E 1 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 2 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı 3 Recep Tayyib Erdoğan Başbakan 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri ve Hemşehrilerim; Gebze halkını mutlu etmek

Detaylı

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Belediye yönetimince, 01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalara ait 2013 yılı Faaliyet Raporu, 17.03.2006 tarih

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

Giresun İl Özel İdaresi

Giresun İl Özel İdaresi Tasarım ve Yayına Hazırlık: Giresun İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Servisi Bu raporun tüm yayın hakları, elektronik ortamlar dahil Giresun İl Özel İdaresi ne aittir. Kaynak gösterilmek

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU - 1 - İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İpsala Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri İpsalalı hemşerilerimizin güvenini alarak birlikte görev aldığımız günden itibaren sizlerle beraber çalışmanın

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2007 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Nisan 2008 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, Bir çalışma yılını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Belediye

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı