İL BAYİİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İL BAYİİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ"

Transkript

1 İL BAYİİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR İş bu anlaşma Bahçelievler Mah. İzzettin Çalışlar Cad. No:60/9 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren GPN Bilişim Telekomünikasyon Tic. ve Paz. Ltd. Şti. (bundan sonra GPN olarak anılacaktır) ile İl bayi olmak için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra BAYİ yada ÜYE olarak anılacaktır) arasında karşılıklı anlaşılarak yapılmıştır. GPN' in resmi internet adresi bundan böyle SİTE olarak anılacaktır. İl Bayileri, GPN bünyesinde GPN' in belirlemiş olduğu lisans paketlerinden herhangi birini satın almış ve ödemesini gerçekleştirmiş olan kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler bundan böyle Team Partner (TP) olarak anılacaktır. BackOffice : Sisteme yeni kaydı gerçekleşen bayiler, içeriği tamamen GPN tarafından belirlenen, Online BackOffice kullanma hakkını 1 (bir) yıllık süre ile kiralamaktır. GPN, Backoffice'in içeriği ve yıllık kira ücretlerini, dönemsel olarak önceden bir bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Müşteri: Sadece sunduğumuz hizmetlerden faydalanan, kariyer - kazanç planına dahil olmayan kişilerdir. İçerikte" MÜŞTERİ" olarak anılacaktır. Sponsor: GPN bünyesinde bayilik faaliyeti gösterirken, şirketi yeni kişilerle tanıştıran ve onların da link vasıtasıyla, bayi olarak başlamasını sağlayan mevcut bayilerimiz bundan böyle " SPONSOR " olarak anılacaktır. 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU ve İŞ TANIMI Bu sözleşme, bayiler tarafından GPN' in network satış işlemlerini organize etmek ve alt bayilerin GPN'e kazandırılması, GPN' in satış politikası doğrultusunda ürün ve hizmetlerin pazarlanması işlemlerinin yürütülmesini ve işleyişini düzenler. Bayiler, iş bu sözleşmeyi onayladıkları anda, bu sözleşmenin eki olarak" Etik Kurallar" başlığı altında ki sözleşmeyi de onaylamış olurlar. GPN, Türkiye' de özelleşen enerji piyasası, iletişim ve bilişim ağı kurmuş, kendi işini inşa etmek isteyen girişimcilere anahtar telimi bir başarı konsepti sunmaktadır. GPN, sisteme kayıtlı bayilere hem kendi ürün ve hizmet alımlarından hem de sisteme dahil ettikleri kişilerin ürün ve hizmet satışlarından prim kazandıran, kazançlı bir ticaret formatıdır. GPN sistemi, sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmak isteyen müşterilere indirimli fatura hizmeti vermektedir. GPN, bayilerin sisteme dahil ettiği tüm müşterilerin alış verişlerinden bayiye sistem dahilinde bulundukları sürece pasif gelir öder. GPN, bayilerin oluşturduğu ekiplerden ve onlarında oluşturacağı ekiplerden ve müşterilerinden elde edilen karlılıktan bayiye sistem dahilinde bulunduğu sürece pasif gelir öder. GPN, GPN' i tavsiye eden ve satış yaparak gelir elde etmek isteyen herkes için fırsattır. Bu sayede aktif olan bayilere performanslarına dayalı olarak her ay artan bir kazanç getirişi imkanı sağlar. GPN iş planı ile kariyer yapabilir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz. GPN size iş planı dahilinde kaldığınız sürece oluşturduğunuz ticaret ağını garantiye alarak ürün ve hizmet satışlarınız devam ettiği sürece size sürekli bir gelir elde etme imkanı verir. GPN herkese eşit şartlarda ürün ve hizmet sağlar ve kazanç imkanını sunar. Bayilerin gelir ve teşvik kazançları kişisel ve ekip performansları ölçüsünde kazanç planına göre belirlenir. Kazanç planından hak edilen gelirler dürüstlük ve bütünlük ilkesine göre şekillendirilmiştir. GPN, kazanç planının üzerinde, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler bayiler tarafından kabul edilmiş sayılır. Değişiklikler internet ortamı veya çeşitli duyuru organları kullanılarak bayilere bildirilir. Duyuru tarihinden itibaren GPN bu değişikliklere uygun olarak faaliyetlerini sürdürür. 3. BAYİLİK ANLAŞMASININ DEVRİ İşbu anlaşma, GPN'in yazılı muvafakati olmadan herhangi bir üçüncü şahısa devredilemez. Muvafakat verip vermemek münhasıran GPN'in yetkisindedir. GPN uygun gördüğü takdirde bayilik haklarının devri mümkün olacaktır, fakat bu durumda bayiliğini devreden üye, bulunduğu kariyer basamaklarının tüm

2 yetkilerini, haklarını ve kazançlarını devrettiği kişi veya kuruma eksiksiz olarak aktarmak zorundadır. Bu aşamada ilgili sorumluluk devreden ve devralan kişi veya kurumlara aittir. Devir talebinin GPN adresine tebliğinden sonra gerekli araştırma şirket kurulunca gerçekleştirilir. GPN ve üst sponsorun onayını müteakiben devir eden ve devir alan kişilerden teyit alınmasından sonra gerekli devir evrakları hazırlanarak, devreden bayiye ait mail adresine gönderilir. Bayi'ye gönderilen evrak, taraflarca ıslak imzaları atıldıktan sonra GPN adresine tebliğ edilir. Devire ait evraklarını GPN tarafından tebliği ile devir işlemi bir ila 2 hafta içerisinde gerçekleştirilir. Vefat Sonrası Devredilen Bayilikler : iş bu anlaşma tamamen şahsidir ve ölüm durumunda; (üye tarafından özellikle başka bir varis belirtilmemiş ise) üye olabilme özelliklerini taşıyan ilk derece yakınlıktaki varislerin bulunması halinde, anılan varislerin ölümü takip eden 1 ay içinde aralarından seçecekleri kişiye devredilecektir. Bu konuda belirlenen süre içinde varisler arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde ise GPN tarafından hak edilen prim tutarı, GPN'nin uygun gördüğü veya kendi bünyesinde kurmuş olduğu bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacaktır. Bir bayiliğin miras hakları sınırlı olup, aşağıdaki şartlara tabidir: a) Mirasçı, esasen bir bayi olarak kabul edilebilecek şartlara sahip bir kişi olmalıdır. b) Mirasçının tek bir yetişkin olması ve ölenin ilk derece varisi olması gerekmektedir. Bu durumda bayilik bu kişiye devredilecektir. c) Birden fazla mirasçılar bulunması halinde, bayilik, ilk derece yakınlıktaki varislerin ölümü takip eden 1 (bir) ay içinde aralarından seçecekleri kişinin olacaktır. d) 1. derece yakınlıktaki varisler arasında yetişkin olmaması halinde bayilik mahkeme tarafından tayin edilecek vasiye-anılan vasinin dahi gene GPN tarafından onaylanması şartı ile devredilecektir. e) Vasi, bayilik anlaşması ihlal edilmediği sürece ve küçüklerden biri rüşt yaşına erişinceye kadar bayi temsilcisi statüsünde kalacaktır. f) Bir vasi veya veli bayilik anlaşmasının ilkelerinin uygulanması amacıyla mirasçının, vesayet altındaki çocuğun veya mahcur eşin hareketlerinden sorumlu olacaktır. Şirket ilkelerinin yukarıda belirtilen kişilerden herhangi birisi tarafından ihlal edilmesi, bayiliğin feshi sonucunu doğurabilecektir. g) Bir bayiliği miras olarak alan bütün mirasçıların, prim, teşvik, ödül ve diğer programlara hak kazanabilmek için faal durumunu sürdürmesi gerekecektir. Ancak şirket, tereke yöneticisinin yasal olarak örgütlenmesine imkan vermek üzere vefattan itibaren 6 ay süre ile bu şarttan feragat edebilecektir. Evlilik Sebebi İle Devirler : GPN'de evli olan çiftler ve birinci dereceden akrabalar ve bunların şirketleri ve/veya şahıs firmaları farklı İD Numaraları ile aynı ekipte çalışabilirler. Bir bayi, şirket dışından biri ile evlenirse, eşi de ayrı form ile kayıt olur ve farklı bir İD Numarası ile giriş yapabilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için bir adet dilekçe ve evlilik cüzdanı ile başvurulması yeterlidir. Eşlerin her ikisi de bekar iken GPN'de ayrı ayrı kollarda çalışıyor ise evlilik yapıldıktan sonra eşler hangi yapılanmada çalışacaklarına karar verip bunu bir dilekçe ve evlilik cüzdanlarının fotokopisi ile şirkete bildirirler. Malülen Devirler: Herhangi bir bayi çalışamaz durumda olduğunu bir Heyet Raporu ile kanıtladığında, bayilik haklarını ailesinden birine devredebilir. Bu devir noterden verilecek bir devir yazısı ile yapılacaktır. Devredilecek kişi, esasen bir bayi olarak kabul edilebilecek şartlara sahip bir kişi olmalıdır. 4.Sır Saklama Yükümlülüğü BAYİ, kendisinin, çalışanlarının, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin, GPN hakkında, işbu sözleşme konusu işle ilgili olarak muttali olduğu veya olacağı her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazışma, ürün fiyatları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü kişilerden zaten yasal yollarla elde edilmiş ve kamuya mal olmuş bilgiler dışındaki tüm bilgi ve materyalleri, Bayi Online sistemi ile ilgili her türlü bilgiyi, şifre ve kodlarını ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi; bu bilgileri GPN yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı, kendi bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını göstermeyi, aksi takdirde GPN ninuğrayacağı her türlü maddi manevi zararı karşılamayı taahhüt eder.aldığı bütün primleri hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksın iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

3 5. BAYİ, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; ATG in defter kayıtlarının, microfilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının, ATG in göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle Müşteri nin İnternet ortamında yaptığı ve ATG in bilgisayarlarında depolanmış kayıtlarının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen ATG kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 5. BAYİİ, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; GPNin defter kayıtlarının, microfilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının,gpn in göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle Müşteri nin İnternet ortamında yaptığı ve GPN in bilgisayarlarında depolanmış kayıtlarının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen GPN kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 6. BAYİİLİK ANLAŞMASININ FESHİ Bayiinin anlaşmayı tek taraflı olarak fesih etmek istemesi durumunda 1 (bir) ay öncesinden noterden gönderilecek olan fesih/istifa dilekçesi ile istifa sürecini başlatması gerekmektedir, istifa mektubu'nun şirkete ulaşmasının ardından 14 iş günü içerisinde şirket tarafından gerekli işlemler tamamlanmış olacaktır. Bayi istifasının ardından tüm kariyerinden doğan ve doğabilecek olan kazançlarından hak talep edemez Üye, genel ahlak ve dürüstlük kuralları çerçevesinde çalışmayı kabul eder. GPN, işbu anlaşmanın herhangi bir hükmünün veya genel ahlak kurallarının üye tarafından ihlal edildiği kanaatine vardığı takdirde, işbu anlaşmaya münhasıran üyeyi üç defa noter onaylı taahhütlü olarak uyarma hakkına sahiptir. İlk uyarı ile birlikte şirket gerek görürse üyenin son ay prim tutarının %50'sini üye adına şirket banka hesabında bloke olarak tutma hakkına sahiptir, ilk uyarı sonucu üye ihlale devam eder ve ikinci uyarıyı alırsa, uyarıyı aldığı ay priminin tamamı blokeli olarak şirket banka hesabında bekletilir ve ilk uyarıdan yapılan %50'lik prim kesinti tutarı GPN adına sivil toplumkuruluşu/kuruluşlarına kasasına aktarılır. Üçüncü uyarıdan sonra üye ihlale devam ederse GPN tarafından sözleşmesi tek taraflı fesh edilir ve fesh sonrasında üye hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Üye adına varsa hesabında blokeli olarak tutulan bedeller aynı şekilde ilgili sivil toplum kuruluşu/kuruluşlarına bağışlanır. GPN'in işbu feshe esas teşkil eden neden yada nedenlerden dolayı herhangi bir zarara uğraması durumunda zarar ve ziyanını tazmin etme hakkı saklıdır Şirket tarafından fesih, bir bayinin bütün imtiyazlarının ve anlaşmadan kaynaklanan haklarının sona erdirilmesidir. Fesih ile gelir ve iş hacmi primleri kazanma imkânı da sona ermektedir. 6.3.Fesih, bu sözleşmede tanımlanmış bulunan ilkeleri ihlal eden eylem veya işlemlerin bir sonucudur. Şirket veya herhangi bir personeli bu davranıştan haberdar oldukları zaman bayinin bu davranışı durdurmasını ve bundan vazgeçmesini belirten bir uyarı gönderilecektir. Eğer bayi bu uyarıya gereken özeni göstermez ve ihlalden vazgeçtiği ve durdurduğuna dair anılan uyarıyı aldığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı bir taahhüt ile cevap vermezse. GPN bayilik anlaşmasını fesih etme hakkını saklı tutar. 6.4.GPN veya bayilerin menfaatlerini ciddi şekilde ihlal eden davranışların disiplin kurulu tarafından tespit edilmesi halinde ise, fesih derhal yapılabilecektir. 4.6.Feshin söz konusu olduğu her durumda, disiplin kurulu bu konu üzerine karar verebilecek ve bu karar kesin ve bağlayıcı olacaktır. 6.5.Aşağıdaki belirtilen durumlar (yalnızca bunlar ile sınırlı olmamak üzere ) GPN tarafından derhal fesih sebepleridir: a) Onaylanmamış tanıtım malzemeleri basılması, üretilmesi, dağıtılması veya kullanılması. b) GPN'in sistemi için (doğrudan veya dolaylı olarak) zararlı olan veya GPN veya ticari sisteminin itibarını düşürebilecek olan herhangi bir davranışta bulunulması. c) GPN ilkelerinde belirtilmiş olan hüküm ve şartlardan herhangi birisinin ihlal edilmesi. d) GPN ilkeleri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve uygun olarak yorumlanacaktır. GPN kazanç planında veya şirket ilkelerinde önceden bilgi vermeksizin değişiklik yapmak hakkını saklı tutar.

4 7.SPONSORLUK DEĞİŞİM TALEBİ Bayilerin ilk kayıtları esnasında ilk 24 saat içerisinde yanlış sponsor kaydı girmeleri halinde sponsor değişikliği talebinde bulunabilirler. Başka herhangi bir yolla sponsor değişikliği gerçekleşt 8. PRİM HAKEDİŞ ŞARTLARI VE PRİM PLANI 6.1.Müşteri'ler ve bayi adayları GPN kariyer ve dağıtım planından prim alamazlar. 6.2.Prim ödemeleri, KDV hariç tahsil edilen cirolar üzerinden yapılır. GPN Back Office lisansından elde edilen ciro dağılıma dahil edilmez. 9..PRİM ÖDEMELERİ Üyenin kazandığı primler her ayın bitimini takiben yeni ayın 1-5'i arasında muhasebeleştirilmesi ve 5-7'si arasında 50 TL. üzeri olmak şartı ile ödemeleri yapılır. 50 TL. altındaki primler bekletilir ve toplam 50 TL.'yi geçtiği ayın prim ödemeleri ile ödemesi yapılır. Prim ödemeleri, üyelerin banka hesabına havale veya EFT şeklinde yapılmaktadır. Bütün primler KDV dahil olarak hesaplanır. Ayrıca GPN diğer yasal yükümlülük ve vergiler için %5 oranında kesinti yapabilir. Tablolarda görülen primler brüt gelirlerdir TL'yi geçmeyen primler, sonraki aya devredilecektir Primler vergi mükellefiyeti olmayan bayilere kanunun belirttiği gelir vergisi stopajı kesilerek ve KDV'siz olarak banka hesabına yatırılacaktır Vergi mükellefi olan bayilerin, şirkete fatura kesmeleri ve göndermeleri gerekmektedir. Bu faturanın kanunlara uygun şekilde bayilerin vergi dairesini, numarasını, adresini, fatura numarasını ve tarihini gösterir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu fatura karşılığında primleri stopaj kesilmeden ve KDV dahil hesaplanarak banka hesaplarına yatırılacaktır. Kesilen faturaların asıl nüshasının GPN'e tebliğinden itibaren prim ödemesi gerçekleştirilir. 9.2.Fatura Primleri: GPN piyasada rekabetçi olabilmek için fiyat belirlerken, piyasa fiyatlarını dikkate alır. Bu yüzden bazı ürünlerin karlılıkları farklı olabilmektedir. Primler hesaplanırken, karlılığa göre ayarlama yapılır. Her ürünün prim yüzdeliği önceden ilan edilir adresindeki back office sayfanızda bu oranlar görülmektedir. BRONZ PAKET 1. sıra (derinlik) müşterilerinden %10 2. sıra (derinlik) müşterilerinden %9 3. sıra (derinlik) müşterilerinden %8 4. sıra (derinlik) müşterilerinden %7 5. sıra (derinlik) müşterilerinden %6 6. sıra (derinlik) müşterilerinden %5 7. sıra (derinlik) müşterilerinden %4 olmak üzere toplamda 7 derinlikten %49 kar elde eder. SİLVER PAKET 1. sıra (derinlik) müşterilerinden %20 2. sıra (derinlik) müşterilerinden %10 3. sıra (derinlik) müşterilerinden %09 4. sıra (derinlik) müşterilerinden %08 5. sıra (derinlik) müşterilerinden %07 6. sıra (derinlik) müşterilerinden %06 7. sıra (derinlik) müşterilerinden %05 olmak üzere toplamda 7 derinlikten %65 kar elde eder. GOLD PAKET 1. sıra (derinlik) müşterilerinden %30 2. sıra (derinlik) müşterilerinden %20 3. sıra (derinlik) müşterilerinden %10 4. sıra (derinlik) müşterilerinden %10 5. sıra (derinlik) müşterilerinden %10 6. sıra (derinlik) müşterilerinden %10 7. sıra (derinlik) müşterilerinden %10 olmak üzere toplamda 7 derinlikten %100 kar elde eder.

5 7.5.Primler Bayilik formundaki Türk Lirası hesaplarına yatırılır. Formda bulunan kişinin ismine açılmamış veya farklı hesap türlerine primler yatırılamaz. 7.6.Eğer bir Bayi'nin kazancı 50 TL'nin altında ise bu para bayinin cari hesabına aktarılır. Kazanılan meblağ 50 TL'nin üzerine çıktığında bayinin banka hesabına onay verdikten sonra aktarılır sayılı Gelir Vergisi Genel tebliği gereğince 8.3. kapı kapı dolaşarak mal satanlara yapılacak komisyon, prim ve benzeri ödemelerin vergilendirilmesi 59. Gelir Vergisi Kanunu'nun 9.'ncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre, kapı kapı dolaşmak suretiyle mal satanlar esnaf muaflığı kapsamına alınmışlardır. Bunların muafiyetten yararlanabilmeleri için mallarını sattıkları gerçek ve tüzel kişilere iş akdi ile bağlı olmamaları şarttır. 60. Gelir Vergisi Kanunu'nun 94.'ncü maddesinde yapılan değişiklikle de bu kişilere yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılması esası getirilmiştir (23). 61. Vergi Usul Kanunu'nun 234.'ncü maddesi hükmüne göre, gerçek ve tüzel kişilerin bu muafiyetten yararlananlara ödedikleri komisyon, prim ve benzeri ödemeler karşılığında, gider pusulası düzenlemeleri ve bu kişilere imzalattırmaları gerekmektedir. Yukarıda açıklanan ilgili tebliğ gereğince, prim ödemeleri KDV ve gelir vergisi stopajı düşülerek ödenir. D. Ticari Marka ve Ambalaj BAYİ, ürünleri teslim aldığı orijinal ambalajlı paketlerinde satacak, hiçbir 10.HİZMETLERİN DURDURULMASI VEYA SONLANDIRILMASI Bir bayi, bayilik paketi siparişi verdiği tarihten itibaren 4077 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde anılan ondört (14) gün içinde ürün paketin iadesi için GPN şirketine iade talebini içerir ıslak imzalı yazılı bir başvuru göndermesi gerekmektedir. Alıcının isteği ile kişiye özel olarak sunulan domain ve hosting 1 (bir) yıl boyunca açık ve kullanılır halde olup Uluslararası domain ICAAN kuralları gereği iptali ve iadesi olan bir durum söz konusu olmadığından ötürü üye olurken ödenen domain ve hosting bedeli bayiye iade edilemez. Bayi tüm kariyerinden düşer ve altı ay (180 gün) içinde tekrar kayıt olamaz. Bütün prim haklarını kayıp eder. 9. UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE YASAKLAR 9.1.Bayi, içeriği ne olursa olsun kesinlikle spam mail gönderimi yapamaz, ayrıca spam mail gönderimi yaparak GPN'in herhangi bir mail sunucusunun kara listelere girmesine neden olması durumunda, bu durumun düzeltilmesi için ödenecek tüm cezalar bayiye fatura edilir. 9.2.Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre suç sayılacak tüm içerik kesinlikle yasaktır. 9.3.Genel ahlak kurallarına aykırı hiç bir yayın yapılamaz. 9.4.Bayi, hizmet alan diğer müşterilerin aldıkları hizmetleri engelleyici hiç bir içerik bulunduramaz. 9.5.GPN'nin sunucuları aracılığı ile başkalarının bilgisayar veya hesaplarına ulaşmaya çalışmak veya buna benzer davranışlarda bulunmak yasaktır. 9.6.Telif haklarına aykırılık teşkil eden, korsan yazılımlar, müzik, film ve benzeri dosyaların dağıtılması yasaktır. 9.7.Ayrıca yukarıda belirtilmemiş olmasına rağmen, şimdi ya da gelecekte yasalar ile yapılması yasaklanan tüm içerikler bu sözleşmeye dahildir. 9.8.GPN sisteminin sunmuş olduğu hizmet ve avantajların dışında kalan gerçeğe aykırı beyanlar, hizmet satışının dışında kazanç sağlayan ifadeler ve sunumlar kesinlikle yasaktır. 10.SÜRE İş bu sözleşme bayi tarafından onaylanıp, 1 TP paket programının alınmasını müteakip geçerlilik kazanacaktır.iş bu sözleşme süresiz olup, bayi ya da GPN tarafından sona ereceği ihtar edilmedikçe geçerliliği devam eder.

6 11. TEBLİGAT ADRESİ İş bu sözleşme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligatlar için tarafların sözleşmede yazılı adresleri yasal ikametgah olarak belirlenmiştir. 12. ANLAŞMAZLIK HALİ ve DELİLLER 12.1.Bu sözleşmenin uygulanması esnasında doğabilecek her türlü uyuşmazlık durumunda İstanbul il mahkemeleri yetkilidir Bayi, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda GPN' e ait defter ve bilgisayar kayıtları ile mikrofilm, elektronik postayı HMK 193. Maddesi bağlamında muteber delil olarak kabul edeceğini beyan eder. İş bu sözleşme 13 (onüç) maddeden oluşmakta olup, taraflarca okunmuş, müzakere edilmiş ve her bir maddesi elektronik ortamda işaretlenmek suretiyle ihtirazi kayıt konulmaksızın onaylayan bayi ve GPN tarafından kabul edilmiştir. GPN gerekli hallerde sözleşmeye yeni maddeler ekleyebilir, silebilir veya değiştirebilir, kazanç sistemini değiştirebilir. Bu değişiklikler bayi'nin daha önce almış olduğu müşteri kazançları ve prim sistemindeki gelirlerine sekte vurmayacak şekilde olacaktır. İşbu değişikliklerin bayii'ye elektronik ortamda tebliğini izleyen 7 gün içerisinde kabul edilmiş sayılacaktır. Bayi'nin yeni maddeyi kabul etmeme hakkı saklı olmakla beraber, yeni maddeyi kabul etmeyip sözleşmeyi, değişikliği kabul etmediği tarihe kadarki elde ettiği tüm prim ve hakları ödenmek suretiyle fesih etme hakkına sahiptir, işbu sözleşmenin onaylanması halinde, ekte sunulan etik kurallar başlığı altında yazılı olan kurallar yukarıda anılan koşullarda taraflarca kabul edilmiş sayılır. 13.EĞİTİMLER Şirket belirlediği tarihlerde, büyük şehirlerde tüm bayilerin ve adaylarının katılabileceği, ürün tanıtımı, motivasyon, kariyer eğitimleri içeren ücretli ve ücretsiz toplantılar düzenleyecektir. Şirket belirli zamanlarda eğitim ve motivasyon içeren Eğitim Kampları düzenleyecektir. Buraya katılacak bayileri GPN firması belirleyecek ve özel davet yapacaktır. Bayiler, burası için belirlenen promosyonu kazanarak ya da kendi masraflarını karşılayarak katılacaklardır. Toplantı yerleri ve organizasyon içerikleri GPN tarafından bayilere makul bir süre öncesinde bildirilecektir. GPN'nin onayladığı kişilere şirketin genel toplantılarında eğitimler verecektir. Bu eğitimler GPN'nin hazırladığı ve şirket ilkelerine uygun olmalıdır. Eğitim konusunda GPN'nin formatına uymayan ve kendi eğitimlerini kullanan bayilerin ilk önce bu eğitimler için GPN'den onay alması gerekir. Bu kurala uymayan bayiler, ilk önce uyarılır, hala kural dışı eğitimlerine devam ederlerse şirket ilkelerine göre, şirketin bu bayinin sözleşmesini fesh etme hakkı doğar. Eğitim İçi Davranış : GPN fırsat seminerleri bir tanışma yeri olup, tüm bayilerimizin bu seminerlere şık ve temiz gelmeleri çok büyük önem taşımaktadır. Bu seminerler herkesin işini büyütmek için bir araya geldiği buluşma noktalarıdır. Seminerler süresince davet ettiğiniz misafirlerle iyi ilgilenmek sizi başarıya götürecektir. Seminer süresince başka bayilerin misafirleri ile etik kurallar dâhilinde ilgilenmeniz sizin ne kadar iyi bir takım oyuncusu olduğunuzu ortaya koyacaktır. Bu ilginin etik kuralların dışına çıkması özellikle sizin için çok büyük sorun yaratacaktır. Seminerlerde gelen davetliler, davet eden kişiye aittir ve hiçbir şekilde başka birisi ile çalışamazlar. Bu konuda size teklifle gelen kişiler olduğunda bunun etik kuralları çiğnemek olduğunu hatırlayın ve gelen kişiyi uyarın. Seminerlerde bir bayi başkasının misafirinin AKLINI ÇELMEK yolu ile bu kişiyi kendine yönlendirdiği takdirde ise bu ADAM ÇALMAK olarak adlandırılır ve aşağıdaki prosedür uygulanır. GPN'de özelikle bu konuda etik kurallara uymayan kişiler toplantılardan men edilir ve yazılı bir uyarı ile uyarılır. Eğer bu kişi etik olmayan davranışlarına devam ederse GPN kararı ile bayiliğine son verilir. Bu tarz hoş olmayan bir durumu yaratmamak için yapılması gereken tek şeyin etik davranmak olduğunu unutmamak gereklidir. Eğitim Sonrası Davranış : Her bayi kendi işini büyütmekten sorumludur ve bunu yaparken kendi işini kendisi çok iyi takip etmelidir. Seminer sonrasında bir adayın kaydının yapılıp paket siparişinin alınması tamamen o kişinin sorumluluğundadır. Bu süreç uzadıkça adayınızın da işten soğuyacağını lütfen unutmayın. Etik olarak, normal yollardan başka biri sizin adayınıza temas edene kadar bu aday size aittir. Burada çok önemli bir durum söz konusudur, eğer bir adaya seminerde rastlayan bir tanıdığı müdahale ederse bu durumda bu adayı GPN ilk temasa geçen kişiye vermek ve onunla çalışmasını sağlamak zorundadır. Ama bu olay normal seyrinde ve belli bir zaman sonra gerçekleşiyorsa artık bu aday ikinci temas eden kişinin adayı konumuna geçmekte özgürdür. Bu tarz çatışmalarda GPN fahri bir Hakem Kurulu

7 gibi sorunu ele alır ve gerekli incelemelerini yaptıktan sonra nihai kararı verir. Söz konusu kararlar taraflar açısından bağlayıcı olup, taraflar alınacak olan karara uymak zorundadır. 14. FAALİYETLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE HİZMET BİLİNCİ GPN bünyesinde faaliyet gösteren bayiler faaliyetlerini yerine getirirken GPN sistemine hizmet bilincinde olacaktır Hizmet Standartlarına Uyma : Sisteme yeni kayıt, tanıtım veya sunum yaptıkları esnada kaydı, sunumu veya tanıtımı yapan bayiler, sponsor veya GPN'i karalayacak, onların haklarına tecavüz edecek, söylem ve yayınlar gerçekleştiremezler. Sistemin tanıtımı ve sunumunda gerçeğe aykırı, Türk Hukuk Mevzuatına aykırı şekilde ve ticari kriterlere uymayan eylemlerde bulunamaz Amaç ve Bağlılık : GPN, sistem bünyesindeki bayiler aracılığı ile gerçek ve tüzel kişilerin GPN sistemine uygun ticari ilişkiler kurmasını amaçlar. (GPN sisteminin ticari ayrıntıları, bünyesindeki tüm organları ile zaman ve mekan mefhumu olmadan mütemadiyen açıklanmaktadır. Sistem hakkında ayrıntılı bilgi adresinde yayınlanmaktadır) 14.3.Dürüstlük ve Tarafsızlık : Distirbitörler, faaliyetlerini genel ahlak, etik prensipleri ve Türk Hukuk Mevzuatına uygun bir şekilde tarafsız olarak yürütürler. Gerçeğe aykırı eylem, beyan ve söylemlerde bulunamazlar. GPN disiplin kurulu tarafından bu husus sürekli kontrol edilebilir. Kurul tarafından savunma istenildiği takdirde, bayi bu maddeye aykırılığa ilişkin savunmasını üç (3) iş günü içerisinde adresine göndermekle mesuldür Saygınlık Ve Güven : Bayiler faaliyetlerini sürdürürken topluma ve GPN'e karşı saygınlıklarını ve toplum içerisinde edindikleri güveni sarsıcı eylemlerde bulunamazlar. Bu maddeye aksi eylemlerin disiplin kurulunca tespit edilmesi halinde, disiplin kurulunun alacağı kararlar kesin ve kat'idir Nezaket Ve Saygı: Distiribütörler faaliyetlerini sürdürmek için kurdukları ticari ve sosyal ilişkilerinde nezaket, görgü ve ahlak kurallarına uymakla yükümlüdürler Yetkili Makamlara Bildirim : Bayiler, belirlenen etik kurallara aykırı davranışların tespiti halinde adresine bildirirler. Bayilerin sorumlulukları sadece bildirimle sınırlıdır. Başkaca eylem ve beyanda bulunamazlar Kişisel Çatışmalardan Kaçınma : Bayiler, GPN bünyesindeki tüm gerçek ve tüzel kişiliklerle kişisel çatışmaya girmekten kaçınmak zorundadırlar. Kişisel çatışma söz konusu ise yaşanılan problemi alt ekiplere ve GPN organizasyonuna yaymak etik kurallara aykırıdır. Aksi yönde gelecek şikâyetler GPN disiplin kurulu tarafından incelendikten sonra eyleme uyan müeyyide gerçekleştirilir. Disiplin kurulunun alacağı kararlar kesin ve kat'idir Hediye Alma Ve Menfaat Sağlama : Bayiler yeni kayıtların yapılması ve/veya yönlendirilmesi esnasında kendileri veya 3. kişiler lehine GPN sistemi haricinde ki herhangi bir geliri, hediyeyi kabul edemezler veya GPN sistemi haricinde olan bir kazancın varlığından bahsedemezler Bağlayıcı Açıklamalar Ve Gerçek Dışı Beyan : Bayiler GPN sistemi haricinde ki imkanlardan, gelirlerden bahisle kişileri gerçek dışı beyanlarla sisteme dahil etme yoluna başvuramazlar. Aksi tespit edildiğinde disiplin kurulunun alacağı kararlar kat'i ve bağlayıcıdır Bilgi Verme Saydamlık ve Katılımcılık : Herhangi bir sorunu olan bayilerin bunları ilk önce kendi sponsorlarına iletmeleri gerekmektedir. Eğer sorun bu şekilde çözümlenemez ise, üst sponsorlarına başvurabilirler. Sponsorların bayinin bir sorununu çözümleyememesi halinde, yardım veya talimat almak üzere doğrudan GPN şirket merkezi ile temasa geçebilirler Rabıtalı Çalışma : Bayiler GPN haricinde ki bir başka firma ile çalışabilirler. Fakat, yönetim kurulu üyesi ve başkanlık takımı kariyeri olan VP ( Vice Presidential) ve üstü kariyerlere ulaşmış olan bayiler GPN haricinde başka hiçbir network marketing sisteminde yada şirketlerinde ticari faaliyetlerde bulunamazlar. Aksi tespit edildiğinde disiplin kurulunun alacağı kararlar kat'i ve bağlayıcı olacaktır. GPN aynı zamanda başka bir firma ile çalışanları, açıklayacağı bazı bonus programlarından faydalandırmayabilir. Bayiler, GPN bünyesinde çalışmalarına devam ettikleri sürece aynı sektörde herhangi bir firmanın reklam, tanıtım, sunum ve benzeri hizmetlerini yürütemezler. GPN bünyesinde ki bayilere veya firmalara bu tanıtımları doğrudan veya dolaylı olarak iletemezler ve ulaşmalarına imkan sağlayamazlar. Bu ilkenin aksine davranışların tespiti halinde, GPN bünyesinde ki sözleşmeleri tek taraflı olarak fesih edebilir TİCARETİN GÜVENİLİRLİĞİ Bu konu GPN'nin çok hassasiyetle üzerinde durduğu bir konudur. Her hangi bir bayi bir sponsor ile çalışmaya başladığında artık bu kişi ile arasında ömür boyu bir kontrat söz konusudur. Her hangi bir sebeple başka bir bayi bu kişiyi ekibine kayıt etmek istediğinde GPN derhal bu kaydı iptal edecektir. Bazen bayilerin çocuklarını veya eşlerini yada anne babalarını kayıt ederek ticareti kaydırmaya çalıştıkları tespit edildiğinde, gerçekte çalışan kişinin kim olduğu önem taşımaktadır ve gerçekte çalışan kişi aynı bayi ise GPN açılmış olan

8 ikinci kaydı o ana kadar yapılan tüm işleri ile beraber orijinal kaydın altına taşıyarak gerçek adaleti sağlar. Bu konuda şirket ilkelerinde bulunan tek istisnanın aşağıdaki madde olduğunu unutmayın. 16.SORUMLULUKLAR Bayi, GPN üzerinden kendi beyan ettiği bilgiler doğrultusunda kendisine öncelikle bir hesap açmak zorundadır. Söz konusu bilgilerin eksik ya da yanlış olmasından kaynaklanabilecek tüm sorumluluk, bilgilerin girişini yapan bayiye aittir. GPN ürün ve hizmetlerini, bayilerinin kullanımı ve/veya satış yapmasına olanak sağlamak amacı ile çok katlı satış sistemini uygulayarak çalışmaktadır. Bütün bayiler, de başvuru formlarını doldurmaları üzerine, şirket ilkelerini kabul ettiğini beyan etmiş sayılırlar. GPN, bayi tarafından sipariş edilen hizmetleri sağlayacaktır. Bayiler vasıtasıyla yeni üyeliklerin oluşması sonucunda pazarlama ağının gelişmesi ve sisteme yerleştirilmesi işlemleri GPN tarafından yapılacaktır. ŞİRKET İLKELERİ 1.Bayi üyenin yaptığı başvuruyu kabul edip etmeme hakkı GPN tarafından saklıdır. İş bu anlaşma, bayi üye'nin GPN' in resmi internet sitesinden üyelik numarası ve şifresini aldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere taraflarca kabul edilmiştir. 2.Başvurusu kabul edilen üye; bayilik paketi için gerekli olan ödemeyi online olarak GPN'nin internet sitesinden kredi kartı ile veya banka havalesi yoluyla GPN'nin şirket hesaplarına yapacaktır. Hiçbir bayi, elden hiçbir şekilde GPN adına tahsilat yapamaz. 3.Bayi, GPN' in hizmetlerini, ürünlerini ve ilkelerini en iyi şekilde temsil etmeyi kabul ve taahhüt eder. Üye, sesli ve görüntülü kayıtları, basılmış malzemeyi, GPN' in tescilli markasını, logosunu ve her türlü reklamını kullanmadan önce GPN' in yetkililerine göstereceğini ve yazılı izin alacağını taahhüt eder. 4.Üye, GPN ile gizli ya da açık rekabete giremez, iş içerisinde yer alan gruplara karşı iş haricinde kurduğu irtibatlarında GPN aleyhine propaganda yapamaz, olumsuz yorum ve davranışlarda bulunamaz. GPN'in sırlarını üçüncü kişilere açıklayamaz. Üye şirkete ve şirket çalışanlarına karşı argo tabirle ya da hakaret içerikli konuşma sergileyemez. 5.Üye, şirketten yazılı izin almadığı taktirde şirket adına herhangi bir yazılı veya sözlü yayın yapamaz. Üye, başka bir gruptaki üyeleri yeniden kayıt açarak veya başka bir suretle kendi ekibine geçiremez. Üye, faaliyetlerini her zaman ve her ortamda GPN' in ticari unvanını ve itibarını yükseltecek şekilde sürdürmekle yükümlüdür. 6.Üye, GPN' in namı hesabına gerçek olmayan beyanlarda bulunmayacak ve herhangi bir yükümlülüğe girmeyecektir. Üye, GPN tarafından belirlenen satış ve pazarlama prensipleri dışında herhangi bir taahhütte bulunamaz. GPN' in resmi web sitesinde (www.gpn.com.tr) belirtmiş olduğu resmi bilgi ve taahhütler dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Aksine davranışla taahhütte bulunan üyenin neden olduğu zararlardan doğan sorumluluk üyenin kendisine aittir. 7.Şirketin web sitesinden doldurulan üyelik formları resmi nitelik taşımaktadır. Şirketin internet sayfasında yazılı olarak beyan ettiği tüm taahhütler geçerlidir. Şirket marketing planda uygun gördüğü değişiklikleri yapabilir, sistem hakkında değişken olarak kampanyalar ve ekstra bonuslar düzenler ve bunu da aynı şekilde resmi web sitesinden beyan eder. Her kampanya için belirtilen kampanya şartları dahilinde şirket bu ödülleri üyelerine vaat eder. 8.Üye, kendisine verilen site giriş şifresini üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve saklı kalmasını sağlamakla yükümlüdür. Şifrenin üye tarafından saklanamayıp üçüncü şahısların eline geçmesi nedeni ile üyenin uğrayacağı herhangi bir zarardan GPN sorumlu tutulamaz. 9.Üye, GPN tarafından belirlenmiş olan ve resmi internet sitesinde yayınlanan kural ve kaidelere uymayı kabul eder. GPN, kanunlardaki veya kendi satış ve pazarlama planlarındaki değişiklikler dolayısı ile gerekli gördüğünde bu kural ve kaidelerde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Anılan bu değişiklik, düzeltme ve yeni düzenlemelerin, internet sitesinde yayınını müteakip distribütör üye, işini yeni düzenlemeler uyarınca ifa edeceğini taahhüt eder. 2.BAYİİ OLMANIN ŞARTLARI Bayi Olmak : 18 yaşını doldurmuş olmak şartı ile gerçek kişiler ve tüzel kişilikler sitesindeki üye kayıt formunu doldurarak ve GPN' in belirlemiş olduğu paketlerden herhangi birini seçip ödemesini gerçekleştirerek sisteme dahil olabilirler. Bayi olarak şirket bünyesine dahil olan kişiler, satış planına girmek için, katılım tarihleri her ne olursa olsun 1 adet Starter Kit kişisel BackOffice Lisansını, online ödeme yaparak sistemden satın almak zorundadırlar, sitesindeki BackOffice' in içinde GPN sistemini bir iş olarak gören kişiler için gerekli tüm dokümanlar ve bilgiler mevcuttur. Bu yüzden GPN ile çalışacak kişilerin bu kiti alması zorunludur.

9 Bayi Lisansı: Kazanç planında kariyer yapmak için bayinin TP pozisyonuna ulaşması gerekmektedir, bayi'nin TP pozisyonuna gelmesi için, GPN' in belirlemiş olduğu paketlerden alması şarttır. Belirlenmiş paketlerden hangisini alırsa alsın ( Bronz, Silver veya Gold paket) bayi TP pozisyonuna yükselmiş olacaktır ve kazanç planına göre artık sisteme dahil ettiği kendi alt bayilerinden (TP) ve onların müşterilerinin cirosundan ve TP'lerin cirosundan kazanç planına göre gelir elde edecektir. TP bayiler, paket seçimlerine göre kişisel müşterilerinden Bronz %10, Silver %20, Gold %30 ve alt grubundan kazanç planına göre prim kazanır. GPN sistemine dahil olan bayilerin, kazanç planı aşağıdaki ki şemada açıklanmıştır. Buna göre bayiler; kendi kullandığı veya aldığı ürün ve hizmetlerden, kendi müşterilerinin kullandığı veya aldığı ürün ve hizmetlerden, kurdukları kendi alt bayi ekiplerinden ve ekiplerinin kurdukları müşterilerinin kullandığı veya aldığı ürün ve hizmetlerden prim kazanmaktadırlar. GPN kazanç planı ve teşvik programları, çok katlı pazarlama kuruluş ilkelerini göstermek amacı ile düzenlenmiştir. Buna kullanılacak miktarda ürün ve hizmetlerin alınması ve sponsorluk'da dahildir. Primlerin hesaplanmasında esas alınacak ciro, KDV hariç üzerinden hesaplanacaktır. GPN bayiliği, ömür boyu sürer. Şirket ilkeleri dahilinde çalışıldığı sürece bu sözleşme bayi'nin haklarını ömür boyu korur. GPN sözleşmesini yenilemek için herhangi bir işlem yapılmasına ve ücret ödenmesine gerek yoktur. Bayilik ve Lisans Paketleri'nin Ödeme Süreleri: Kayıt işlemi sonrası 5 (beş) iş günü içinde lisans bedellerinin ödenmemesi durumunda bu bayilerin sistemdeki kayıtları bilgisayar yazılımı tarafından otomatik olarak silinecektir ve bayi 6 (altı) ay boyunca bir daha sisteme kayıt açamayacaktır. Ancak 6. ayın sonunda yeniden kayıt olabilecektir. Sisteme bayi olarak dahil olunabilmesi için, bayi kayıt formunun eksiksiz doldurulmuş, İD numarası alınmış ve paket bedelinin öngörülen süre içerisinde ödenmiş olması şarttır. Müşteri Olmak : 18 yaşını doldurmuş kişiler sitesinden herhangi bir ücret ödemeden almak istediği ürün ve hizmetleri seçerek müşteri ön talep formuna gerekli olan bilgilerini yazıp GPN ile iletişime geçebilir. Müşteriler sadece sunulan ürün veya hizmetleri satın alabilirler. Organizasyon kuramazlar. Müşteri kategorisindeki kişilerin kazanç planında yükselme şansı yoktur. Müşteriler, kazanç planı' nın kariyer yapma kısmının dışında oldukları için prim kazanamazlar. 3. PAZARLAMA PLANINDA KARİYER YAPMA KURALLARİ 1.Bir bayi herhangi bir kariyer seviyesini elde ettikten sonra o düzeyde kalması için başka bir şart bulunmamaktadır. GPN şirketinde MANAGER kariyerinden düşmek yoktur. Rütbesi sabittir. Fakat daha üst kariyerlere ulaştığında o ay içinde 80/20 dengesini hangi kariyer için yerine getirdiyse o kariyerin primini alır. 2.GPN, Aktiflik olarak her ayın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler ve ilan eder. Kariyer planında yükselme için temel alınan kariyer süresi ilan edilen aydır,(herhangi bir süre ilan edilmediği müddetçe ayın ilk günü başlangıç, son günü ay kapanışıdır. Kariyer atlama durumunda olan kişiler bir üst kariyeri yakaladığı anda bu kariyere sahip olur ve bulunduğu kariyerin prim yüzdelerinden kazanç elde eder. 3.GPN, Türk Lirası (TL.) bazında satışları yapar ve GPN'de tüm kariyer planı TL. üzerinden yürür. Kariyer hesaplamaları puan (Pv) olarak hesaplanır. (Her 100 TL. = 1 Pv olarak değerlendirilir) 4.Bayiler performanslarına göre bir ayın içinde limitsiz şekilde kariyer atlayabilirler. 5.Pazarlama planında TP düzeyinde işe başlamış bulunan bayilerin, GPN kurallarını bilmeleri, hüküm ve şartlarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir. 6.Bayilik puanları: Bronz bayilik 1 puan, Silver bayilik 2.5 puan ve Gold bayili 5 puandır. TP ( TEAM PARTNER ) Bronz, Gümüş veya Altın bayilik paketi satın alan bütün bayilerimiz TP (Team Partner) olarak işe başlarlar. Kendine bağlı oluşturacağı ön sıra kayıtlarından %5 prim elde ederler. TT ( TEAM TRAINER ) Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 3 koldan 80/20 dengesini kurarak 15 pv'ye karşılık TL'lik ciro oluşturan bayiler TT (Team Trainer) kariyerine yükselirler. TT kariyerine gelen bayiler kendine bağlı oluşturacağı yeni ön sıra kayıtlarından %10 prim elde ederler. Ayrıca kendine bağlı mevcut ekibinin oluşturacağı yeni ekip kayıtlarından birinci sırasında ki ekip arkadaşlarının bulunduğu barem ile kendi bulundukları barem arasındaki yüzde (%) farkını kariyer primi olarak sonsuz derinlikten kümülatif olarak elde ederler. Fakat 1.sırasında ki ekip arkadaşları, barem olarak kendisi ile aynı barem yüzdesine (%) sahip ise, arada bir yüzde (%) farkı olmayacağı için o kollardan kariyer fark primi elde edemezler. M(MANAGER)

10 Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 3 koldan 80/20 dengesini kurarak 50 pv'ye karşılık TL'lik ciro oluşturan bayiler M ( Manager) kariyerine yükselirler. M kariyerine gelen bayiler kendine bağlı oluşturacağı yeni ön sıra kayıtlarından %15 prim elde ederler. Ayrıca kendine bağlı mevcut ekibinin oluşturacağı yeni ekip kayıtlarından birinci sırasında ki ekip arkadaşlarının bulunduğu barem ile kendi bulundukları barem arasındaki yüzde (%) farkını kariyer primi olarak sonsuz derinlikten kümülatif olarak elde ederler. Fakat 1.sırasında ki ekip arkadaşları, barem olarak kendisi ile aynı barem yüzdesine (%) sahip ise, arada bir yüzde (%) farkı olmayacağı için o kollardan kariyer fark primi elde edemezler. M kariyeri sabit bir kariyerdir. Bu kariyere bir kere yükselen bayiler ömür boyu bu kariyerden düşmeyeceklerdir. 80/20 kalifıkasyon şartı olmaksızın bu kariyere göre prim alırlar. D ( DIRECTOR ) Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 3 koldan 80/20 dengesini kurarak 150 pv'ye karşılık TL'lik ciro oluşturan bayiler D ( Director) kariyerine yükselirler. D kariyerine gelen bayiler kendine bağlı oluşturacağı yeni ön sıra kayıtlarından %18 prim elde ederler. Ayrıca kendine bağlı mevcut ekibinin oluşturacağı yeni ekip kayıtlarından birinci sırasında ki ekip arkadaşlarının bulunduğu barem ile kendi bulundukları barem arasındaki yüzde (%) farkını kariyer primi olarak sonsuz derinlikten kümülatif olarak elde ederler. Fakat 1.sırasında ki ekip arkadaşları, barem olarak kendisi ile aynı barem yüzdesine (%) sahip ise, arada bir yüzde (%) farkı olmayacağı için o kollardan kariyer fark primi elde edemezler. 80/20 kalifıkasyon şartı vardır. ED ( EXECUTIVE DIRECTOR ) Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 3 koldan 80/20 dengesini kurarak 400 pv'ye karşılık TL'lik ciro oluşturan bayiler ED ( Executive Director) kariyerine yükselirler. ED kariyerine gelen bayiler kendine bağlı oluşturacağı yeni ön sıra kayıtlarından %21 prim elde ederler. Ayrıca kendine bağlı mevcut ekibinin oluşturacağı yeni ekip kayıtlarından birinci sırasında ki ekip arkadaşlarının bulunduğu barem ile kendi bulundukları barem arasındaki yüzde (%) farkını kariyer primi olarak sonsuz derinlikten kümülatif olarak elde ederler. Fakat 1.sırasında ki ekip arkadaşları, barem olarak kendisi ile aynı barem yüzdesine (%) sahip ise, arada bir yüzde (%) farkı olmayacağı için o kollardan kariyer fark primi elde edemezler. 80/20 kalifikasyon şartı vardır. VP ( VICE PRESIDENTIAL ) Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 3 koldan 80/20 dengesini kurarak pv'ye karşılık TL'lik ciro oluşturan bayiler VP (Vice Presidential) kariyerine yükselirler. VP kariyerine gelen bayiler kendine bağlı oluşturacağı yeni ön sıra kayıtlarından %24 prim elde ederler. Ayrıca kendine bağlı mevcut ekibinin oluşturacağı yeni ekip kayıtlarından birinci sırasında ki ekip arkadaşlarının bulunduğu barem ile kendi bulundukları barem arasındaki yüzde (%) farkını kariyer primi olarak sonsuz derinlikten kümülatif olarak elde ederler. Fakat 1.sırasında ki ekip arkadaşları, barem olarak kendisi ile aynı barem yüzdesine (%) sahip ise, arada bir yüzde (%) farkı olmayacağı için o kollardan kariyer fark primi elde edemezler. VP kariyerine yükselen bayiler yönetim kurulu üyesi olmaya da hak kazanmış olurlar. 80/20 kalifikasyon şartı vardır. PD ( PRESIDENTIAL DIAMOND ) Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 3 koldan 80/20 dengesini kurarak pv'ye karşılık TL'lik ciro oluşturan bayiler PD ( Presidential Diamond ) kariyerine yükselirler. PD kariyerine gelen bayiler kendine bağlı oluşturacağı yeni ön sıra kayıtlarından %27 prim elde ederler. Ayrıca kendine bağlı mevcut ekibinin oluşturacağı yeni ekip kayıtlarından birinci sırasında ki ekip arkadaşlarının bulunduğu barem ile kendi bulundukları barem arasındaki yüzde (%) farkını kariyer primi olarak sonsuz derinlikten kümülatif olarak elde ederler. Fakat 1.sırasında ki ekip arkadaşları, barem olarak kendisi ile aynı barem yüzdesine (%) sahip ise, arada bir yüzde (%) farkı olmayacağı için o kollardan kariyer fark primi elde edemezler. PD kariyerine yükselen bayiler yönetim kurulu üyesi olmaya da hak kazanmış olurlar. 80/20 kalifikasyon şartı vardır. PWD ( PRESIDENTIAL VVHITE DIAMOND ) Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 3 koldan 80/20 dengesini kurarak pv'ye karşılık TL'lik ciro oluşturan bayiler PWD ( Presidential White Diamond ) kariyerine yükselirler. PWD kariyerine gelen bayiler kendine bağlı oluşturacağı yeni ön sıra kayıtlarından %30 prim elde ederler. Ayrıca kendine bağlı mevcut ekibinin oluşturacağı yeni ekip kayıtlarından birinci sırasında ki ekip arkadaşlarının bulunduğu barem ile kendi bulundukları barem arasındaki yüzde (%) farkını kariyer primi olarak sonsuz derinlikten kümülatif olarak elde ederler. Fakat 1.sırasında ki ekip arkadaşları, barem olarak kendisi ile aynı barem yüzdesine (%) sahip ise, arada bir yüzde (%) farkı olmayacağı için o kollardan kariyer fark primi elde edemezler. PWD kariyerine yükselen bayiler yönetim kurulu üyesi olmaya da hak kazanmış olurlar. 80/20 kalifikasyon şartı vardır.

11 PRD ( PRESIDENTIAL ROYAL DIAMOND ) Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 3 koldan 80/20 dengesini kurarak pv'ye karşılık TL'lik ciro oluşturan bayiler PRD ( Presidential Royal Diamond ) kariyerine yükselirler. PWD kariyerine gelen bayiler kendine bağlı oluşturacağı yeni ön sıra kayıtlarından %33 prim elde ederler. Ayrıca kendine bağlı mevcut ekibinin oluşturacağı yeni ekip kayıtlarından birinci sırasında ki ekip arkadaşlarının bulunduğu barem ile kendi bulundukları barem arasındaki yüzde (%) farkını kariyer primi olarak sonsuz derinlikten kümülatif olarak elde ederler. Fakat 1.sırasında ki ekip arkadaşları, barem olarak kendisi ile aynı barem yüzdesine (%) sahip ise, arada bir yüzde (%) farkı olmayacağı için o kollardan kariyer fark primi elde edemezler. PRD kariyerine yükselen bayiler yönetim kurulu üyesi olmaya da hak kazanmış olurlar. 80/20 kalifikasyon şartı vardır. Bütün kariyerler için fark prim ödemelerinde 80/20 ayak dengesi şartı bulunmaktadır. Bulunduğu kariyerde ki 80/20 dengesini kuramayan bayiler hangi kariyerin 80/20 dengesini tutturmuş ise o kariyerin kalifikasyonunu tamamlamış sayılır ve ona göre fark primi elde ederler.

12 80/20 KALİFİKASYON PUANLARI AŞAĞIDA Kİ GİBİ OLMALIDIR. D ED VP PD PWD PRD KARİYER PUANI KÜÇÜK KOLLARIN MİNİMUM 80/ PUANI Örnek 1 : PRD kariyeri için pv'lik bir organizasyon gerekmektedir. 80/20 dengesine göre bir kol en fazla pv, diğer kollar ise toplamda 3.000pv olmalıdır. Eğer PRD kariyerinde bir kol pv iken diğer kolların toplamı pv ciro yapmışsa bu bayi PWD kariyerinin kalifikasyonunu tutturduğu için o ayki fark primini PWD kariyerine göre yani %30 üzerinden alır. Örnek 2 : Eğer PRD kariyerinde bir kol pv iken diğer kolların toplamı 600 pvciro yapmışsa, bu bayi PD kariyerinin kalifikasyonunu tutturduğu için o ayki fark primini PD kariyerine göre yani %27 üzerinden alır. GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLAR Tüm GPN bayileri aşağıdaki temel etik kurallara ve işleyişe uymak kaydı ile bağımsız bir şekilde çalışmalarını sürdürebilir. 1 - REKLAM İLKELERİ GPN sisteminde başarılı olmanın yolu kişisel kontaklardan ve yüz yüze temaslardan geçer. Bayiler şirketten izin alarak potansiyel yeni bayilere ulaşabilmek için gazete ilanı ve internet ilanı verebilirler. Bu tarz reklam ve tanıtım yapılacağı zaman, mutlaka GPN Genel Müdürlüğünden yazılı onay alınması gerekmektedir. Bayiler GPN logosunu potansiyel bayilere ulaşmak adına kullanabilir. Fakat GPN logosu ile birlikte kullanılacak herhangi bir metin söz konusu olduğunda ve/veya GPN hakkındaki herhangi bir bilgilendirme olması durumunda oluşturduğu metni ve/veya belgeyi şirketten yazılı izin almak kaydı ile kullanabilirler. Logolar sitesinden orijinal olarak indirilebilir. Bayiler GPN adından hiçbir şekilde radyo, televizyon, gazete, dergi gibi yazılı ve görsel basında GPN'in izni olmadan herhangi bir program yapamaz veya reklam veremezler. Yapılacak reklamların aday bayileri yanlış

13 yönlendirmemesi gerekmektedir. Abartılı bilgi vermek şirket ilkelerine aykırıdır. Tanıtım amaçlı kullanılabilecek sticker ve diğer malzemeler sadece şirket tarafından üretilip isteyen bayiler GPN'den satın alabileceklerdir. 2-DAVETYAPMAK Bayilerimiz kendi çevrelerindeki kişileri gerek ofis, otel seminerleri gerekse internet üzerinde yapılan seminerlere davet edip işlerini büyütebilirler. Başka şehirlerde tanıdıkları bayilerimizin aşağıda yazılan şekilde çalışmaları özellikle etik karışıklıkların önlenmesi açısından son derece önemlidir. İnternet üzerinde yapılan iş sunumlarından birini izlemesini sağlayın, veya de bulunan kendi sayfanızda hazır bulunan iş sunumunu izletin. Bu iki seçenekten birini gerçekleştirdikten sonra misafirlerinizi sponsorunuz ve sizinle yapılacak birebir görüşmeye davet edin. Toplantıda mutlaka kendinizde bulunun. Eğer davet yaptığınız toplantı başka bir ilde ve bulunamıyorsanız mutlaka toplantının yapıldığı ildeki GPN yetkilisine bilgi verin ve misafirlerinizi de onlara yönlendirin. Bu davet kurallarına uyulmadan yapılacak davetler hem verimsiz olup, hem de birçok etik sıkıntıya da yol açmaktadır. Bu tür etik problemlerde davet yapılış şekliniz göz önüne alınarak problemler çözülecektir. Bir bayi iş sunumu için link gönderdiğinde adayın linki tıklamış olması yeterli değildir. Sunuma girdiği zaman bu kişinin bilgileri şirketin veri tabanına kayıt edilir sunumu izledikten sonra bayi kontağını sahiplenebilir. Eğer aday sunumu izlediği halde işi kabul etmemiş ise 2 ay zaman zarfı içerisinde bir başka bayi ile çalışma kararı alabilir. Misafir sizin tavsiyeniz üzerine sunuma katıldıysa ve 1 (bir) ay dolmadan başkasına kayıt olursa grubuyla beraber kendi ekibinize alabilirsiniz. 1 ay dolduktan sonra şirketin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Bu tür durumlarınızı adresine mail atabilirsiniz. Bir bayi istifa ettikten 6 ay sonra ancak başka bir sponsorluk altında yeni baştan çalışabilir

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1 iş bu sözleşme Çınarlı Mah. Atatürk Cad. Arabacıoğlu iş Merkezi Kat:4 No:10 Seyhan/Adana/Türkiye adresinde faaliyet

Detaylı

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri ARALMARKETING Şirket İlkeleri ARAL PAZARLAMA İNŞAAT PETROL İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Marmara Mah. Önder Cad. No: 6/90 Beylikdüzü/İSTANBUL Vergi Dairesi : Beylikdüzü, Ver. No: 0710435324 1 ŞİRKET

Detaylı

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri ARALMARKETING Şirket İlkeleri ARAL PAZARLAMA İNŞAAT PETROL İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Marmara Mah. Önder Cad. No: 6/90 Beylikdüzü/İSTANBUL Vergi Dairesi : Beylikdüzü, Ver. No: 0710435324 1 ŞİRKET

Detaylı

GEZEGEN GİRİŞİMCİ SÖZLEŞMESİ

GEZEGEN GİRİŞİMCİ SÖZLEŞMESİ GEZEGEN GİRİŞİMCİ SÖZLEŞMESİ MADDE:1-Taraflar 1-1-ŞİRKET; GEZEGEN ENERJİ DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, sözleşmede kısaca şirket olarak anılacaktır. Şirketin ticari merkezi

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren,

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri

Detaylı

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla,

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla, Değerli Katılımcımız Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6 Z İ N D E YA Ş A M EV G Ü Z E L L İ K S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K Z İ N D E YA Ş A M S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K AMWAY İŞ KURALLARI Z İ N D E YA Ş A M İçindekiler:

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Küresel Şartlar, Banka ve Müşteri (taraflar) arasında Bankacılık İşlemleri Sözleşmesinin (BIS) parçası olarak

Detaylı

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI BAREM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ Gülbahar Mah Gülbağ Cad No:12/F Meriç Apt. Asma Kat. 34394 Mecidiyeköy - İstanbul Vergi Dairesi / No : Zincirlikuyu / 1420017930 İstanbul Tic Sic Müd.No: 291098

Detaylı

Kurallar ve Prosedürler

Kurallar ve Prosedürler Kurallar ve Prosedürler GİRİŞ Vemma Nutrition Company, Amerika birleşik devletlerinde yerleşik bir doğrudan satış şirketidir. En yüksek iş ahlakı standartlarında kurulmuş bir aile kaynaklı iştir. Kurucusunun

Detaylı

2-ELEKTRONİK TİCARET SİSTEMİNE İLİŞKİN KURULUM BİLGİLERİ. 3 - KAVRAMLAR BONANZA : BONANZA İNT. PAZ. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

2-ELEKTRONİK TİCARET SİSTEMİNE İLİŞKİN KURULUM BİLGİLERİ. 3 - KAVRAMLAR BONANZA : BONANZA İNT. PAZ. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 1-TARAFLAR Barbaros Mh. Çiğdem Sok. Nu.1/ 18 Ağaoğlu My Office Ataşehir / İstanbul adresinde kurulu bulunan BONANZA İNT. PAZ. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ile.. adresinde kurulu / mukim bulunan.. arasında

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti.

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. TORİ BİLGİSAYAR TELEKOM. ELEKTRONİK ELK. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. Diğer taraftan:

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU (Bu form, yatırım danışmanlığı sözleşmesi imzalanmadan önce okunmalı ve imzalanmalıdır. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: V, No: 55 Sayılı Tebliğ in 12. Maddesi Gereğince

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI GAZETESİ www.garantiemeklilik.com.tr Ocak 2014 Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye de Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA %

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA % VER. 2.2 TARİH:../ /20. BAYİ BAŞVURU FORMU FİRMA AÇIK ÜNVANI ORTAKLARIN İSMİ KURULUŞ TARİHİ AÇIK ADRES İŞ TELEFONU FAX E-MAİL WEB ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ NO/TCNO TAHMİNİ AYLIK ŞİRKET CİROSU SİPARİŞVERMEYEYETKİLİKİŞİLER

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı