İL BAYİİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İL BAYİİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ"

Transkript

1 İL BAYİİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR İş bu anlaşma Bahçelievler Mah. İzzettin Çalışlar Cad. No:60/9 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren GPN Bilişim Telekomünikasyon Tic. ve Paz. Ltd. Şti. (bundan sonra GPN olarak anılacaktır) ile İl bayi olmak için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra BAYİ yada ÜYE olarak anılacaktır) arasında karşılıklı anlaşılarak yapılmıştır. GPN' in resmi internet adresi bundan böyle SİTE olarak anılacaktır. İl Bayileri, GPN bünyesinde GPN' in belirlemiş olduğu lisans paketlerinden herhangi birini satın almış ve ödemesini gerçekleştirmiş olan kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler bundan böyle Team Partner (TP) olarak anılacaktır. BackOffice : Sisteme yeni kaydı gerçekleşen bayiler, içeriği tamamen GPN tarafından belirlenen, Online BackOffice kullanma hakkını 1 (bir) yıllık süre ile kiralamaktır. GPN, Backoffice'in içeriği ve yıllık kira ücretlerini, dönemsel olarak önceden bir bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Müşteri: Sadece sunduğumuz hizmetlerden faydalanan, kariyer - kazanç planına dahil olmayan kişilerdir. İçerikte" MÜŞTERİ" olarak anılacaktır. Sponsor: GPN bünyesinde bayilik faaliyeti gösterirken, şirketi yeni kişilerle tanıştıran ve onların da link vasıtasıyla, bayi olarak başlamasını sağlayan mevcut bayilerimiz bundan böyle " SPONSOR " olarak anılacaktır. 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU ve İŞ TANIMI Bu sözleşme, bayiler tarafından GPN' in network satış işlemlerini organize etmek ve alt bayilerin GPN'e kazandırılması, GPN' in satış politikası doğrultusunda ürün ve hizmetlerin pazarlanması işlemlerinin yürütülmesini ve işleyişini düzenler. Bayiler, iş bu sözleşmeyi onayladıkları anda, bu sözleşmenin eki olarak" Etik Kurallar" başlığı altında ki sözleşmeyi de onaylamış olurlar. GPN, Türkiye' de özelleşen enerji piyasası, iletişim ve bilişim ağı kurmuş, kendi işini inşa etmek isteyen girişimcilere anahtar telimi bir başarı konsepti sunmaktadır. GPN, sisteme kayıtlı bayilere hem kendi ürün ve hizmet alımlarından hem de sisteme dahil ettikleri kişilerin ürün ve hizmet satışlarından prim kazandıran, kazançlı bir ticaret formatıdır. GPN sistemi, sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmak isteyen müşterilere indirimli fatura hizmeti vermektedir. GPN, bayilerin sisteme dahil ettiği tüm müşterilerin alış verişlerinden bayiye sistem dahilinde bulundukları sürece pasif gelir öder. GPN, bayilerin oluşturduğu ekiplerden ve onlarında oluşturacağı ekiplerden ve müşterilerinden elde edilen karlılıktan bayiye sistem dahilinde bulunduğu sürece pasif gelir öder. GPN, GPN' i tavsiye eden ve satış yaparak gelir elde etmek isteyen herkes için fırsattır. Bu sayede aktif olan bayilere performanslarına dayalı olarak her ay artan bir kazanç getirişi imkanı sağlar. GPN iş planı ile kariyer yapabilir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz. GPN size iş planı dahilinde kaldığınız sürece oluşturduğunuz ticaret ağını garantiye alarak ürün ve hizmet satışlarınız devam ettiği sürece size sürekli bir gelir elde etme imkanı verir. GPN herkese eşit şartlarda ürün ve hizmet sağlar ve kazanç imkanını sunar. Bayilerin gelir ve teşvik kazançları kişisel ve ekip performansları ölçüsünde kazanç planına göre belirlenir. Kazanç planından hak edilen gelirler dürüstlük ve bütünlük ilkesine göre şekillendirilmiştir. GPN, kazanç planının üzerinde, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler bayiler tarafından kabul edilmiş sayılır. Değişiklikler internet ortamı veya çeşitli duyuru organları kullanılarak bayilere bildirilir. Duyuru tarihinden itibaren GPN bu değişikliklere uygun olarak faaliyetlerini sürdürür. 3. BAYİLİK ANLAŞMASININ DEVRİ İşbu anlaşma, GPN'in yazılı muvafakati olmadan herhangi bir üçüncü şahısa devredilemez. Muvafakat verip vermemek münhasıran GPN'in yetkisindedir. GPN uygun gördüğü takdirde bayilik haklarının devri mümkün olacaktır, fakat bu durumda bayiliğini devreden üye, bulunduğu kariyer basamaklarının tüm

2 yetkilerini, haklarını ve kazançlarını devrettiği kişi veya kuruma eksiksiz olarak aktarmak zorundadır. Bu aşamada ilgili sorumluluk devreden ve devralan kişi veya kurumlara aittir. Devir talebinin GPN adresine tebliğinden sonra gerekli araştırma şirket kurulunca gerçekleştirilir. GPN ve üst sponsorun onayını müteakiben devir eden ve devir alan kişilerden teyit alınmasından sonra gerekli devir evrakları hazırlanarak, devreden bayiye ait mail adresine gönderilir. Bayi'ye gönderilen evrak, taraflarca ıslak imzaları atıldıktan sonra GPN adresine tebliğ edilir. Devire ait evraklarını GPN tarafından tebliği ile devir işlemi bir ila 2 hafta içerisinde gerçekleştirilir. Vefat Sonrası Devredilen Bayilikler : iş bu anlaşma tamamen şahsidir ve ölüm durumunda; (üye tarafından özellikle başka bir varis belirtilmemiş ise) üye olabilme özelliklerini taşıyan ilk derece yakınlıktaki varislerin bulunması halinde, anılan varislerin ölümü takip eden 1 ay içinde aralarından seçecekleri kişiye devredilecektir. Bu konuda belirlenen süre içinde varisler arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde ise GPN tarafından hak edilen prim tutarı, GPN'nin uygun gördüğü veya kendi bünyesinde kurmuş olduğu bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacaktır. Bir bayiliğin miras hakları sınırlı olup, aşağıdaki şartlara tabidir: a) Mirasçı, esasen bir bayi olarak kabul edilebilecek şartlara sahip bir kişi olmalıdır. b) Mirasçının tek bir yetişkin olması ve ölenin ilk derece varisi olması gerekmektedir. Bu durumda bayilik bu kişiye devredilecektir. c) Birden fazla mirasçılar bulunması halinde, bayilik, ilk derece yakınlıktaki varislerin ölümü takip eden 1 (bir) ay içinde aralarından seçecekleri kişinin olacaktır. d) 1. derece yakınlıktaki varisler arasında yetişkin olmaması halinde bayilik mahkeme tarafından tayin edilecek vasiye-anılan vasinin dahi gene GPN tarafından onaylanması şartı ile devredilecektir. e) Vasi, bayilik anlaşması ihlal edilmediği sürece ve küçüklerden biri rüşt yaşına erişinceye kadar bayi temsilcisi statüsünde kalacaktır. f) Bir vasi veya veli bayilik anlaşmasının ilkelerinin uygulanması amacıyla mirasçının, vesayet altındaki çocuğun veya mahcur eşin hareketlerinden sorumlu olacaktır. Şirket ilkelerinin yukarıda belirtilen kişilerden herhangi birisi tarafından ihlal edilmesi, bayiliğin feshi sonucunu doğurabilecektir. g) Bir bayiliği miras olarak alan bütün mirasçıların, prim, teşvik, ödül ve diğer programlara hak kazanabilmek için faal durumunu sürdürmesi gerekecektir. Ancak şirket, tereke yöneticisinin yasal olarak örgütlenmesine imkan vermek üzere vefattan itibaren 6 ay süre ile bu şarttan feragat edebilecektir. Evlilik Sebebi İle Devirler : GPN'de evli olan çiftler ve birinci dereceden akrabalar ve bunların şirketleri ve/veya şahıs firmaları farklı İD Numaraları ile aynı ekipte çalışabilirler. Bir bayi, şirket dışından biri ile evlenirse, eşi de ayrı form ile kayıt olur ve farklı bir İD Numarası ile giriş yapabilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için bir adet dilekçe ve evlilik cüzdanı ile başvurulması yeterlidir. Eşlerin her ikisi de bekar iken GPN'de ayrı ayrı kollarda çalışıyor ise evlilik yapıldıktan sonra eşler hangi yapılanmada çalışacaklarına karar verip bunu bir dilekçe ve evlilik cüzdanlarının fotokopisi ile şirkete bildirirler. Malülen Devirler: Herhangi bir bayi çalışamaz durumda olduğunu bir Heyet Raporu ile kanıtladığında, bayilik haklarını ailesinden birine devredebilir. Bu devir noterden verilecek bir devir yazısı ile yapılacaktır. Devredilecek kişi, esasen bir bayi olarak kabul edilebilecek şartlara sahip bir kişi olmalıdır. 4.Sır Saklama Yükümlülüğü BAYİ, kendisinin, çalışanlarının, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin, GPN hakkında, işbu sözleşme konusu işle ilgili olarak muttali olduğu veya olacağı her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazışma, ürün fiyatları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü kişilerden zaten yasal yollarla elde edilmiş ve kamuya mal olmuş bilgiler dışındaki tüm bilgi ve materyalleri, Bayi Online sistemi ile ilgili her türlü bilgiyi, şifre ve kodlarını ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi; bu bilgileri GPN yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı, kendi bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını göstermeyi, aksi takdirde GPN ninuğrayacağı her türlü maddi manevi zararı karşılamayı taahhüt eder.aldığı bütün primleri hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksın iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

3 5. BAYİ, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; ATG in defter kayıtlarının, microfilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının, ATG in göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle Müşteri nin İnternet ortamında yaptığı ve ATG in bilgisayarlarında depolanmış kayıtlarının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen ATG kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 5. BAYİİ, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; GPNin defter kayıtlarının, microfilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının,gpn in göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle Müşteri nin İnternet ortamında yaptığı ve GPN in bilgisayarlarında depolanmış kayıtlarının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen GPN kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 6. BAYİİLİK ANLAŞMASININ FESHİ Bayiinin anlaşmayı tek taraflı olarak fesih etmek istemesi durumunda 1 (bir) ay öncesinden noterden gönderilecek olan fesih/istifa dilekçesi ile istifa sürecini başlatması gerekmektedir, istifa mektubu'nun şirkete ulaşmasının ardından 14 iş günü içerisinde şirket tarafından gerekli işlemler tamamlanmış olacaktır. Bayi istifasının ardından tüm kariyerinden doğan ve doğabilecek olan kazançlarından hak talep edemez Üye, genel ahlak ve dürüstlük kuralları çerçevesinde çalışmayı kabul eder. GPN, işbu anlaşmanın herhangi bir hükmünün veya genel ahlak kurallarının üye tarafından ihlal edildiği kanaatine vardığı takdirde, işbu anlaşmaya münhasıran üyeyi üç defa noter onaylı taahhütlü olarak uyarma hakkına sahiptir. İlk uyarı ile birlikte şirket gerek görürse üyenin son ay prim tutarının %50'sini üye adına şirket banka hesabında bloke olarak tutma hakkına sahiptir, ilk uyarı sonucu üye ihlale devam eder ve ikinci uyarıyı alırsa, uyarıyı aldığı ay priminin tamamı blokeli olarak şirket banka hesabında bekletilir ve ilk uyarıdan yapılan %50'lik prim kesinti tutarı GPN adına sivil toplumkuruluşu/kuruluşlarına kasasına aktarılır. Üçüncü uyarıdan sonra üye ihlale devam ederse GPN tarafından sözleşmesi tek taraflı fesh edilir ve fesh sonrasında üye hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Üye adına varsa hesabında blokeli olarak tutulan bedeller aynı şekilde ilgili sivil toplum kuruluşu/kuruluşlarına bağışlanır. GPN'in işbu feshe esas teşkil eden neden yada nedenlerden dolayı herhangi bir zarara uğraması durumunda zarar ve ziyanını tazmin etme hakkı saklıdır Şirket tarafından fesih, bir bayinin bütün imtiyazlarının ve anlaşmadan kaynaklanan haklarının sona erdirilmesidir. Fesih ile gelir ve iş hacmi primleri kazanma imkânı da sona ermektedir. 6.3.Fesih, bu sözleşmede tanımlanmış bulunan ilkeleri ihlal eden eylem veya işlemlerin bir sonucudur. Şirket veya herhangi bir personeli bu davranıştan haberdar oldukları zaman bayinin bu davranışı durdurmasını ve bundan vazgeçmesini belirten bir uyarı gönderilecektir. Eğer bayi bu uyarıya gereken özeni göstermez ve ihlalden vazgeçtiği ve durdurduğuna dair anılan uyarıyı aldığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı bir taahhüt ile cevap vermezse. GPN bayilik anlaşmasını fesih etme hakkını saklı tutar. 6.4.GPN veya bayilerin menfaatlerini ciddi şekilde ihlal eden davranışların disiplin kurulu tarafından tespit edilmesi halinde ise, fesih derhal yapılabilecektir. 4.6.Feshin söz konusu olduğu her durumda, disiplin kurulu bu konu üzerine karar verebilecek ve bu karar kesin ve bağlayıcı olacaktır. 6.5.Aşağıdaki belirtilen durumlar (yalnızca bunlar ile sınırlı olmamak üzere ) GPN tarafından derhal fesih sebepleridir: a) Onaylanmamış tanıtım malzemeleri basılması, üretilmesi, dağıtılması veya kullanılması. b) GPN'in sistemi için (doğrudan veya dolaylı olarak) zararlı olan veya GPN veya ticari sisteminin itibarını düşürebilecek olan herhangi bir davranışta bulunulması. c) GPN ilkelerinde belirtilmiş olan hüküm ve şartlardan herhangi birisinin ihlal edilmesi. d) GPN ilkeleri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve uygun olarak yorumlanacaktır. GPN kazanç planında veya şirket ilkelerinde önceden bilgi vermeksizin değişiklik yapmak hakkını saklı tutar.

4 7.SPONSORLUK DEĞİŞİM TALEBİ Bayilerin ilk kayıtları esnasında ilk 24 saat içerisinde yanlış sponsor kaydı girmeleri halinde sponsor değişikliği talebinde bulunabilirler. Başka herhangi bir yolla sponsor değişikliği gerçekleşt 8. PRİM HAKEDİŞ ŞARTLARI VE PRİM PLANI 6.1.Müşteri'ler ve bayi adayları GPN kariyer ve dağıtım planından prim alamazlar. 6.2.Prim ödemeleri, KDV hariç tahsil edilen cirolar üzerinden yapılır. GPN Back Office lisansından elde edilen ciro dağılıma dahil edilmez. 9..PRİM ÖDEMELERİ Üyenin kazandığı primler her ayın bitimini takiben yeni ayın 1-5'i arasında muhasebeleştirilmesi ve 5-7'si arasında 50 TL. üzeri olmak şartı ile ödemeleri yapılır. 50 TL. altındaki primler bekletilir ve toplam 50 TL.'yi geçtiği ayın prim ödemeleri ile ödemesi yapılır. Prim ödemeleri, üyelerin banka hesabına havale veya EFT şeklinde yapılmaktadır. Bütün primler KDV dahil olarak hesaplanır. Ayrıca GPN diğer yasal yükümlülük ve vergiler için %5 oranında kesinti yapabilir. Tablolarda görülen primler brüt gelirlerdir TL'yi geçmeyen primler, sonraki aya devredilecektir Primler vergi mükellefiyeti olmayan bayilere kanunun belirttiği gelir vergisi stopajı kesilerek ve KDV'siz olarak banka hesabına yatırılacaktır Vergi mükellefi olan bayilerin, şirkete fatura kesmeleri ve göndermeleri gerekmektedir. Bu faturanın kanunlara uygun şekilde bayilerin vergi dairesini, numarasını, adresini, fatura numarasını ve tarihini gösterir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu fatura karşılığında primleri stopaj kesilmeden ve KDV dahil hesaplanarak banka hesaplarına yatırılacaktır. Kesilen faturaların asıl nüshasının GPN'e tebliğinden itibaren prim ödemesi gerçekleştirilir. 9.2.Fatura Primleri: GPN piyasada rekabetçi olabilmek için fiyat belirlerken, piyasa fiyatlarını dikkate alır. Bu yüzden bazı ürünlerin karlılıkları farklı olabilmektedir. Primler hesaplanırken, karlılığa göre ayarlama yapılır. Her ürünün prim yüzdeliği önceden ilan edilir adresindeki back office sayfanızda bu oranlar görülmektedir. BRONZ PAKET 1. sıra (derinlik) müşterilerinden %10 2. sıra (derinlik) müşterilerinden %9 3. sıra (derinlik) müşterilerinden %8 4. sıra (derinlik) müşterilerinden %7 5. sıra (derinlik) müşterilerinden %6 6. sıra (derinlik) müşterilerinden %5 7. sıra (derinlik) müşterilerinden %4 olmak üzere toplamda 7 derinlikten %49 kar elde eder. SİLVER PAKET 1. sıra (derinlik) müşterilerinden %20 2. sıra (derinlik) müşterilerinden %10 3. sıra (derinlik) müşterilerinden %09 4. sıra (derinlik) müşterilerinden %08 5. sıra (derinlik) müşterilerinden %07 6. sıra (derinlik) müşterilerinden %06 7. sıra (derinlik) müşterilerinden %05 olmak üzere toplamda 7 derinlikten %65 kar elde eder. GOLD PAKET 1. sıra (derinlik) müşterilerinden %30 2. sıra (derinlik) müşterilerinden %20 3. sıra (derinlik) müşterilerinden %10 4. sıra (derinlik) müşterilerinden %10 5. sıra (derinlik) müşterilerinden %10 6. sıra (derinlik) müşterilerinden %10 7. sıra (derinlik) müşterilerinden %10 olmak üzere toplamda 7 derinlikten %100 kar elde eder.

5 7.5.Primler Bayilik formundaki Türk Lirası hesaplarına yatırılır. Formda bulunan kişinin ismine açılmamış veya farklı hesap türlerine primler yatırılamaz. 7.6.Eğer bir Bayi'nin kazancı 50 TL'nin altında ise bu para bayinin cari hesabına aktarılır. Kazanılan meblağ 50 TL'nin üzerine çıktığında bayinin banka hesabına onay verdikten sonra aktarılır sayılı Gelir Vergisi Genel tebliği gereğince 8.3. kapı kapı dolaşarak mal satanlara yapılacak komisyon, prim ve benzeri ödemelerin vergilendirilmesi 59. Gelir Vergisi Kanunu'nun 9.'ncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre, kapı kapı dolaşmak suretiyle mal satanlar esnaf muaflığı kapsamına alınmışlardır. Bunların muafiyetten yararlanabilmeleri için mallarını sattıkları gerçek ve tüzel kişilere iş akdi ile bağlı olmamaları şarttır. 60. Gelir Vergisi Kanunu'nun 94.'ncü maddesinde yapılan değişiklikle de bu kişilere yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılması esası getirilmiştir (23). 61. Vergi Usul Kanunu'nun 234.'ncü maddesi hükmüne göre, gerçek ve tüzel kişilerin bu muafiyetten yararlananlara ödedikleri komisyon, prim ve benzeri ödemeler karşılığında, gider pusulası düzenlemeleri ve bu kişilere imzalattırmaları gerekmektedir. Yukarıda açıklanan ilgili tebliğ gereğince, prim ödemeleri KDV ve gelir vergisi stopajı düşülerek ödenir. D. Ticari Marka ve Ambalaj BAYİ, ürünleri teslim aldığı orijinal ambalajlı paketlerinde satacak, hiçbir 10.HİZMETLERİN DURDURULMASI VEYA SONLANDIRILMASI Bir bayi, bayilik paketi siparişi verdiği tarihten itibaren 4077 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde anılan ondört (14) gün içinde ürün paketin iadesi için GPN şirketine iade talebini içerir ıslak imzalı yazılı bir başvuru göndermesi gerekmektedir. Alıcının isteği ile kişiye özel olarak sunulan domain ve hosting 1 (bir) yıl boyunca açık ve kullanılır halde olup Uluslararası domain ICAAN kuralları gereği iptali ve iadesi olan bir durum söz konusu olmadığından ötürü üye olurken ödenen domain ve hosting bedeli bayiye iade edilemez. Bayi tüm kariyerinden düşer ve altı ay (180 gün) içinde tekrar kayıt olamaz. Bütün prim haklarını kayıp eder. 9. UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE YASAKLAR 9.1.Bayi, içeriği ne olursa olsun kesinlikle spam mail gönderimi yapamaz, ayrıca spam mail gönderimi yaparak GPN'in herhangi bir mail sunucusunun kara listelere girmesine neden olması durumunda, bu durumun düzeltilmesi için ödenecek tüm cezalar bayiye fatura edilir. 9.2.Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre suç sayılacak tüm içerik kesinlikle yasaktır. 9.3.Genel ahlak kurallarına aykırı hiç bir yayın yapılamaz. 9.4.Bayi, hizmet alan diğer müşterilerin aldıkları hizmetleri engelleyici hiç bir içerik bulunduramaz. 9.5.GPN'nin sunucuları aracılığı ile başkalarının bilgisayar veya hesaplarına ulaşmaya çalışmak veya buna benzer davranışlarda bulunmak yasaktır. 9.6.Telif haklarına aykırılık teşkil eden, korsan yazılımlar, müzik, film ve benzeri dosyaların dağıtılması yasaktır. 9.7.Ayrıca yukarıda belirtilmemiş olmasına rağmen, şimdi ya da gelecekte yasalar ile yapılması yasaklanan tüm içerikler bu sözleşmeye dahildir. 9.8.GPN sisteminin sunmuş olduğu hizmet ve avantajların dışında kalan gerçeğe aykırı beyanlar, hizmet satışının dışında kazanç sağlayan ifadeler ve sunumlar kesinlikle yasaktır. 10.SÜRE İş bu sözleşme bayi tarafından onaylanıp, 1 TP paket programının alınmasını müteakip geçerlilik kazanacaktır.iş bu sözleşme süresiz olup, bayi ya da GPN tarafından sona ereceği ihtar edilmedikçe geçerliliği devam eder.

6 11. TEBLİGAT ADRESİ İş bu sözleşme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligatlar için tarafların sözleşmede yazılı adresleri yasal ikametgah olarak belirlenmiştir. 12. ANLAŞMAZLIK HALİ ve DELİLLER 12.1.Bu sözleşmenin uygulanması esnasında doğabilecek her türlü uyuşmazlık durumunda İstanbul il mahkemeleri yetkilidir Bayi, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda GPN' e ait defter ve bilgisayar kayıtları ile mikrofilm, elektronik postayı HMK 193. Maddesi bağlamında muteber delil olarak kabul edeceğini beyan eder. İş bu sözleşme 13 (onüç) maddeden oluşmakta olup, taraflarca okunmuş, müzakere edilmiş ve her bir maddesi elektronik ortamda işaretlenmek suretiyle ihtirazi kayıt konulmaksızın onaylayan bayi ve GPN tarafından kabul edilmiştir. GPN gerekli hallerde sözleşmeye yeni maddeler ekleyebilir, silebilir veya değiştirebilir, kazanç sistemini değiştirebilir. Bu değişiklikler bayi'nin daha önce almış olduğu müşteri kazançları ve prim sistemindeki gelirlerine sekte vurmayacak şekilde olacaktır. İşbu değişikliklerin bayii'ye elektronik ortamda tebliğini izleyen 7 gün içerisinde kabul edilmiş sayılacaktır. Bayi'nin yeni maddeyi kabul etmeme hakkı saklı olmakla beraber, yeni maddeyi kabul etmeyip sözleşmeyi, değişikliği kabul etmediği tarihe kadarki elde ettiği tüm prim ve hakları ödenmek suretiyle fesih etme hakkına sahiptir, işbu sözleşmenin onaylanması halinde, ekte sunulan etik kurallar başlığı altında yazılı olan kurallar yukarıda anılan koşullarda taraflarca kabul edilmiş sayılır. 13.EĞİTİMLER Şirket belirlediği tarihlerde, büyük şehirlerde tüm bayilerin ve adaylarının katılabileceği, ürün tanıtımı, motivasyon, kariyer eğitimleri içeren ücretli ve ücretsiz toplantılar düzenleyecektir. Şirket belirli zamanlarda eğitim ve motivasyon içeren Eğitim Kampları düzenleyecektir. Buraya katılacak bayileri GPN firması belirleyecek ve özel davet yapacaktır. Bayiler, burası için belirlenen promosyonu kazanarak ya da kendi masraflarını karşılayarak katılacaklardır. Toplantı yerleri ve organizasyon içerikleri GPN tarafından bayilere makul bir süre öncesinde bildirilecektir. GPN'nin onayladığı kişilere şirketin genel toplantılarında eğitimler verecektir. Bu eğitimler GPN'nin hazırladığı ve şirket ilkelerine uygun olmalıdır. Eğitim konusunda GPN'nin formatına uymayan ve kendi eğitimlerini kullanan bayilerin ilk önce bu eğitimler için GPN'den onay alması gerekir. Bu kurala uymayan bayiler, ilk önce uyarılır, hala kural dışı eğitimlerine devam ederlerse şirket ilkelerine göre, şirketin bu bayinin sözleşmesini fesh etme hakkı doğar. Eğitim İçi Davranış : GPN fırsat seminerleri bir tanışma yeri olup, tüm bayilerimizin bu seminerlere şık ve temiz gelmeleri çok büyük önem taşımaktadır. Bu seminerler herkesin işini büyütmek için bir araya geldiği buluşma noktalarıdır. Seminerler süresince davet ettiğiniz misafirlerle iyi ilgilenmek sizi başarıya götürecektir. Seminer süresince başka bayilerin misafirleri ile etik kurallar dâhilinde ilgilenmeniz sizin ne kadar iyi bir takım oyuncusu olduğunuzu ortaya koyacaktır. Bu ilginin etik kuralların dışına çıkması özellikle sizin için çok büyük sorun yaratacaktır. Seminerlerde gelen davetliler, davet eden kişiye aittir ve hiçbir şekilde başka birisi ile çalışamazlar. Bu konuda size teklifle gelen kişiler olduğunda bunun etik kuralları çiğnemek olduğunu hatırlayın ve gelen kişiyi uyarın. Seminerlerde bir bayi başkasının misafirinin AKLINI ÇELMEK yolu ile bu kişiyi kendine yönlendirdiği takdirde ise bu ADAM ÇALMAK olarak adlandırılır ve aşağıdaki prosedür uygulanır. GPN'de özelikle bu konuda etik kurallara uymayan kişiler toplantılardan men edilir ve yazılı bir uyarı ile uyarılır. Eğer bu kişi etik olmayan davranışlarına devam ederse GPN kararı ile bayiliğine son verilir. Bu tarz hoş olmayan bir durumu yaratmamak için yapılması gereken tek şeyin etik davranmak olduğunu unutmamak gereklidir. Eğitim Sonrası Davranış : Her bayi kendi işini büyütmekten sorumludur ve bunu yaparken kendi işini kendisi çok iyi takip etmelidir. Seminer sonrasında bir adayın kaydının yapılıp paket siparişinin alınması tamamen o kişinin sorumluluğundadır. Bu süreç uzadıkça adayınızın da işten soğuyacağını lütfen unutmayın. Etik olarak, normal yollardan başka biri sizin adayınıza temas edene kadar bu aday size aittir. Burada çok önemli bir durum söz konusudur, eğer bir adaya seminerde rastlayan bir tanıdığı müdahale ederse bu durumda bu adayı GPN ilk temasa geçen kişiye vermek ve onunla çalışmasını sağlamak zorundadır. Ama bu olay normal seyrinde ve belli bir zaman sonra gerçekleşiyorsa artık bu aday ikinci temas eden kişinin adayı konumuna geçmekte özgürdür. Bu tarz çatışmalarda GPN fahri bir Hakem Kurulu

7 gibi sorunu ele alır ve gerekli incelemelerini yaptıktan sonra nihai kararı verir. Söz konusu kararlar taraflar açısından bağlayıcı olup, taraflar alınacak olan karara uymak zorundadır. 14. FAALİYETLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE HİZMET BİLİNCİ GPN bünyesinde faaliyet gösteren bayiler faaliyetlerini yerine getirirken GPN sistemine hizmet bilincinde olacaktır Hizmet Standartlarına Uyma : Sisteme yeni kayıt, tanıtım veya sunum yaptıkları esnada kaydı, sunumu veya tanıtımı yapan bayiler, sponsor veya GPN'i karalayacak, onların haklarına tecavüz edecek, söylem ve yayınlar gerçekleştiremezler. Sistemin tanıtımı ve sunumunda gerçeğe aykırı, Türk Hukuk Mevzuatına aykırı şekilde ve ticari kriterlere uymayan eylemlerde bulunamaz Amaç ve Bağlılık : GPN, sistem bünyesindeki bayiler aracılığı ile gerçek ve tüzel kişilerin GPN sistemine uygun ticari ilişkiler kurmasını amaçlar. (GPN sisteminin ticari ayrıntıları, bünyesindeki tüm organları ile zaman ve mekan mefhumu olmadan mütemadiyen açıklanmaktadır. Sistem hakkında ayrıntılı bilgi adresinde yayınlanmaktadır) 14.3.Dürüstlük ve Tarafsızlık : Distirbitörler, faaliyetlerini genel ahlak, etik prensipleri ve Türk Hukuk Mevzuatına uygun bir şekilde tarafsız olarak yürütürler. Gerçeğe aykırı eylem, beyan ve söylemlerde bulunamazlar. GPN disiplin kurulu tarafından bu husus sürekli kontrol edilebilir. Kurul tarafından savunma istenildiği takdirde, bayi bu maddeye aykırılığa ilişkin savunmasını üç (3) iş günü içerisinde adresine göndermekle mesuldür Saygınlık Ve Güven : Bayiler faaliyetlerini sürdürürken topluma ve GPN'e karşı saygınlıklarını ve toplum içerisinde edindikleri güveni sarsıcı eylemlerde bulunamazlar. Bu maddeye aksi eylemlerin disiplin kurulunca tespit edilmesi halinde, disiplin kurulunun alacağı kararlar kesin ve kat'idir Nezaket Ve Saygı: Distiribütörler faaliyetlerini sürdürmek için kurdukları ticari ve sosyal ilişkilerinde nezaket, görgü ve ahlak kurallarına uymakla yükümlüdürler Yetkili Makamlara Bildirim : Bayiler, belirlenen etik kurallara aykırı davranışların tespiti halinde adresine bildirirler. Bayilerin sorumlulukları sadece bildirimle sınırlıdır. Başkaca eylem ve beyanda bulunamazlar Kişisel Çatışmalardan Kaçınma : Bayiler, GPN bünyesindeki tüm gerçek ve tüzel kişiliklerle kişisel çatışmaya girmekten kaçınmak zorundadırlar. Kişisel çatışma söz konusu ise yaşanılan problemi alt ekiplere ve GPN organizasyonuna yaymak etik kurallara aykırıdır. Aksi yönde gelecek şikâyetler GPN disiplin kurulu tarafından incelendikten sonra eyleme uyan müeyyide gerçekleştirilir. Disiplin kurulunun alacağı kararlar kesin ve kat'idir Hediye Alma Ve Menfaat Sağlama : Bayiler yeni kayıtların yapılması ve/veya yönlendirilmesi esnasında kendileri veya 3. kişiler lehine GPN sistemi haricinde ki herhangi bir geliri, hediyeyi kabul edemezler veya GPN sistemi haricinde olan bir kazancın varlığından bahsedemezler Bağlayıcı Açıklamalar Ve Gerçek Dışı Beyan : Bayiler GPN sistemi haricinde ki imkanlardan, gelirlerden bahisle kişileri gerçek dışı beyanlarla sisteme dahil etme yoluna başvuramazlar. Aksi tespit edildiğinde disiplin kurulunun alacağı kararlar kat'i ve bağlayıcıdır Bilgi Verme Saydamlık ve Katılımcılık : Herhangi bir sorunu olan bayilerin bunları ilk önce kendi sponsorlarına iletmeleri gerekmektedir. Eğer sorun bu şekilde çözümlenemez ise, üst sponsorlarına başvurabilirler. Sponsorların bayinin bir sorununu çözümleyememesi halinde, yardım veya talimat almak üzere doğrudan GPN şirket merkezi ile temasa geçebilirler Rabıtalı Çalışma : Bayiler GPN haricinde ki bir başka firma ile çalışabilirler. Fakat, yönetim kurulu üyesi ve başkanlık takımı kariyeri olan VP ( Vice Presidential) ve üstü kariyerlere ulaşmış olan bayiler GPN haricinde başka hiçbir network marketing sisteminde yada şirketlerinde ticari faaliyetlerde bulunamazlar. Aksi tespit edildiğinde disiplin kurulunun alacağı kararlar kat'i ve bağlayıcı olacaktır. GPN aynı zamanda başka bir firma ile çalışanları, açıklayacağı bazı bonus programlarından faydalandırmayabilir. Bayiler, GPN bünyesinde çalışmalarına devam ettikleri sürece aynı sektörde herhangi bir firmanın reklam, tanıtım, sunum ve benzeri hizmetlerini yürütemezler. GPN bünyesinde ki bayilere veya firmalara bu tanıtımları doğrudan veya dolaylı olarak iletemezler ve ulaşmalarına imkan sağlayamazlar. Bu ilkenin aksine davranışların tespiti halinde, GPN bünyesinde ki sözleşmeleri tek taraflı olarak fesih edebilir TİCARETİN GÜVENİLİRLİĞİ Bu konu GPN'nin çok hassasiyetle üzerinde durduğu bir konudur. Her hangi bir bayi bir sponsor ile çalışmaya başladığında artık bu kişi ile arasında ömür boyu bir kontrat söz konusudur. Her hangi bir sebeple başka bir bayi bu kişiyi ekibine kayıt etmek istediğinde GPN derhal bu kaydı iptal edecektir. Bazen bayilerin çocuklarını veya eşlerini yada anne babalarını kayıt ederek ticareti kaydırmaya çalıştıkları tespit edildiğinde, gerçekte çalışan kişinin kim olduğu önem taşımaktadır ve gerçekte çalışan kişi aynı bayi ise GPN açılmış olan

8 ikinci kaydı o ana kadar yapılan tüm işleri ile beraber orijinal kaydın altına taşıyarak gerçek adaleti sağlar. Bu konuda şirket ilkelerinde bulunan tek istisnanın aşağıdaki madde olduğunu unutmayın. 16.SORUMLULUKLAR Bayi, GPN üzerinden kendi beyan ettiği bilgiler doğrultusunda kendisine öncelikle bir hesap açmak zorundadır. Söz konusu bilgilerin eksik ya da yanlış olmasından kaynaklanabilecek tüm sorumluluk, bilgilerin girişini yapan bayiye aittir. GPN ürün ve hizmetlerini, bayilerinin kullanımı ve/veya satış yapmasına olanak sağlamak amacı ile çok katlı satış sistemini uygulayarak çalışmaktadır. Bütün bayiler, de başvuru formlarını doldurmaları üzerine, şirket ilkelerini kabul ettiğini beyan etmiş sayılırlar. GPN, bayi tarafından sipariş edilen hizmetleri sağlayacaktır. Bayiler vasıtasıyla yeni üyeliklerin oluşması sonucunda pazarlama ağının gelişmesi ve sisteme yerleştirilmesi işlemleri GPN tarafından yapılacaktır. ŞİRKET İLKELERİ 1.Bayi üyenin yaptığı başvuruyu kabul edip etmeme hakkı GPN tarafından saklıdır. İş bu anlaşma, bayi üye'nin GPN' in resmi internet sitesinden üyelik numarası ve şifresini aldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere taraflarca kabul edilmiştir. 2.Başvurusu kabul edilen üye; bayilik paketi için gerekli olan ödemeyi online olarak GPN'nin internet sitesinden kredi kartı ile veya banka havalesi yoluyla GPN'nin şirket hesaplarına yapacaktır. Hiçbir bayi, elden hiçbir şekilde GPN adına tahsilat yapamaz. 3.Bayi, GPN' in hizmetlerini, ürünlerini ve ilkelerini en iyi şekilde temsil etmeyi kabul ve taahhüt eder. Üye, sesli ve görüntülü kayıtları, basılmış malzemeyi, GPN' in tescilli markasını, logosunu ve her türlü reklamını kullanmadan önce GPN' in yetkililerine göstereceğini ve yazılı izin alacağını taahhüt eder. 4.Üye, GPN ile gizli ya da açık rekabete giremez, iş içerisinde yer alan gruplara karşı iş haricinde kurduğu irtibatlarında GPN aleyhine propaganda yapamaz, olumsuz yorum ve davranışlarda bulunamaz. GPN'in sırlarını üçüncü kişilere açıklayamaz. Üye şirkete ve şirket çalışanlarına karşı argo tabirle ya da hakaret içerikli konuşma sergileyemez. 5.Üye, şirketten yazılı izin almadığı taktirde şirket adına herhangi bir yazılı veya sözlü yayın yapamaz. Üye, başka bir gruptaki üyeleri yeniden kayıt açarak veya başka bir suretle kendi ekibine geçiremez. Üye, faaliyetlerini her zaman ve her ortamda GPN' in ticari unvanını ve itibarını yükseltecek şekilde sürdürmekle yükümlüdür. 6.Üye, GPN' in namı hesabına gerçek olmayan beyanlarda bulunmayacak ve herhangi bir yükümlülüğe girmeyecektir. Üye, GPN tarafından belirlenen satış ve pazarlama prensipleri dışında herhangi bir taahhütte bulunamaz. GPN' in resmi web sitesinde (www.gpn.com.tr) belirtmiş olduğu resmi bilgi ve taahhütler dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Aksine davranışla taahhütte bulunan üyenin neden olduğu zararlardan doğan sorumluluk üyenin kendisine aittir. 7.Şirketin web sitesinden doldurulan üyelik formları resmi nitelik taşımaktadır. Şirketin internet sayfasında yazılı olarak beyan ettiği tüm taahhütler geçerlidir. Şirket marketing planda uygun gördüğü değişiklikleri yapabilir, sistem hakkında değişken olarak kampanyalar ve ekstra bonuslar düzenler ve bunu da aynı şekilde resmi web sitesinden beyan eder. Her kampanya için belirtilen kampanya şartları dahilinde şirket bu ödülleri üyelerine vaat eder. 8.Üye, kendisine verilen site giriş şifresini üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve saklı kalmasını sağlamakla yükümlüdür. Şifrenin üye tarafından saklanamayıp üçüncü şahısların eline geçmesi nedeni ile üyenin uğrayacağı herhangi bir zarardan GPN sorumlu tutulamaz. 9.Üye, GPN tarafından belirlenmiş olan ve resmi internet sitesinde yayınlanan kural ve kaidelere uymayı kabul eder. GPN, kanunlardaki veya kendi satış ve pazarlama planlarındaki değişiklikler dolayısı ile gerekli gördüğünde bu kural ve kaidelerde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Anılan bu değişiklik, düzeltme ve yeni düzenlemelerin, internet sitesinde yayınını müteakip distribütör üye, işini yeni düzenlemeler uyarınca ifa edeceğini taahhüt eder. 2.BAYİİ OLMANIN ŞARTLARI Bayi Olmak : 18 yaşını doldurmuş olmak şartı ile gerçek kişiler ve tüzel kişilikler sitesindeki üye kayıt formunu doldurarak ve GPN' in belirlemiş olduğu paketlerden herhangi birini seçip ödemesini gerçekleştirerek sisteme dahil olabilirler. Bayi olarak şirket bünyesine dahil olan kişiler, satış planına girmek için, katılım tarihleri her ne olursa olsun 1 adet Starter Kit kişisel BackOffice Lisansını, online ödeme yaparak sistemden satın almak zorundadırlar, sitesindeki BackOffice' in içinde GPN sistemini bir iş olarak gören kişiler için gerekli tüm dokümanlar ve bilgiler mevcuttur. Bu yüzden GPN ile çalışacak kişilerin bu kiti alması zorunludur.

9 Bayi Lisansı: Kazanç planında kariyer yapmak için bayinin TP pozisyonuna ulaşması gerekmektedir, bayi'nin TP pozisyonuna gelmesi için, GPN' in belirlemiş olduğu paketlerden alması şarttır. Belirlenmiş paketlerden hangisini alırsa alsın ( Bronz, Silver veya Gold paket) bayi TP pozisyonuna yükselmiş olacaktır ve kazanç planına göre artık sisteme dahil ettiği kendi alt bayilerinden (TP) ve onların müşterilerinin cirosundan ve TP'lerin cirosundan kazanç planına göre gelir elde edecektir. TP bayiler, paket seçimlerine göre kişisel müşterilerinden Bronz %10, Silver %20, Gold %30 ve alt grubundan kazanç planına göre prim kazanır. GPN sistemine dahil olan bayilerin, kazanç planı aşağıdaki ki şemada açıklanmıştır. Buna göre bayiler; kendi kullandığı veya aldığı ürün ve hizmetlerden, kendi müşterilerinin kullandığı veya aldığı ürün ve hizmetlerden, kurdukları kendi alt bayi ekiplerinden ve ekiplerinin kurdukları müşterilerinin kullandığı veya aldığı ürün ve hizmetlerden prim kazanmaktadırlar. GPN kazanç planı ve teşvik programları, çok katlı pazarlama kuruluş ilkelerini göstermek amacı ile düzenlenmiştir. Buna kullanılacak miktarda ürün ve hizmetlerin alınması ve sponsorluk'da dahildir. Primlerin hesaplanmasında esas alınacak ciro, KDV hariç üzerinden hesaplanacaktır. GPN bayiliği, ömür boyu sürer. Şirket ilkeleri dahilinde çalışıldığı sürece bu sözleşme bayi'nin haklarını ömür boyu korur. GPN sözleşmesini yenilemek için herhangi bir işlem yapılmasına ve ücret ödenmesine gerek yoktur. Bayilik ve Lisans Paketleri'nin Ödeme Süreleri: Kayıt işlemi sonrası 5 (beş) iş günü içinde lisans bedellerinin ödenmemesi durumunda bu bayilerin sistemdeki kayıtları bilgisayar yazılımı tarafından otomatik olarak silinecektir ve bayi 6 (altı) ay boyunca bir daha sisteme kayıt açamayacaktır. Ancak 6. ayın sonunda yeniden kayıt olabilecektir. Sisteme bayi olarak dahil olunabilmesi için, bayi kayıt formunun eksiksiz doldurulmuş, İD numarası alınmış ve paket bedelinin öngörülen süre içerisinde ödenmiş olması şarttır. Müşteri Olmak : 18 yaşını doldurmuş kişiler sitesinden herhangi bir ücret ödemeden almak istediği ürün ve hizmetleri seçerek müşteri ön talep formuna gerekli olan bilgilerini yazıp GPN ile iletişime geçebilir. Müşteriler sadece sunulan ürün veya hizmetleri satın alabilirler. Organizasyon kuramazlar. Müşteri kategorisindeki kişilerin kazanç planında yükselme şansı yoktur. Müşteriler, kazanç planı' nın kariyer yapma kısmının dışında oldukları için prim kazanamazlar. 3. PAZARLAMA PLANINDA KARİYER YAPMA KURALLARİ 1.Bir bayi herhangi bir kariyer seviyesini elde ettikten sonra o düzeyde kalması için başka bir şart bulunmamaktadır. GPN şirketinde MANAGER kariyerinden düşmek yoktur. Rütbesi sabittir. Fakat daha üst kariyerlere ulaştığında o ay içinde 80/20 dengesini hangi kariyer için yerine getirdiyse o kariyerin primini alır. 2.GPN, Aktiflik olarak her ayın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler ve ilan eder. Kariyer planında yükselme için temel alınan kariyer süresi ilan edilen aydır,(herhangi bir süre ilan edilmediği müddetçe ayın ilk günü başlangıç, son günü ay kapanışıdır. Kariyer atlama durumunda olan kişiler bir üst kariyeri yakaladığı anda bu kariyere sahip olur ve bulunduğu kariyerin prim yüzdelerinden kazanç elde eder. 3.GPN, Türk Lirası (TL.) bazında satışları yapar ve GPN'de tüm kariyer planı TL. üzerinden yürür. Kariyer hesaplamaları puan (Pv) olarak hesaplanır. (Her 100 TL. = 1 Pv olarak değerlendirilir) 4.Bayiler performanslarına göre bir ayın içinde limitsiz şekilde kariyer atlayabilirler. 5.Pazarlama planında TP düzeyinde işe başlamış bulunan bayilerin, GPN kurallarını bilmeleri, hüküm ve şartlarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir. 6.Bayilik puanları: Bronz bayilik 1 puan, Silver bayilik 2.5 puan ve Gold bayili 5 puandır. TP ( TEAM PARTNER ) Bronz, Gümüş veya Altın bayilik paketi satın alan bütün bayilerimiz TP (Team Partner) olarak işe başlarlar. Kendine bağlı oluşturacağı ön sıra kayıtlarından %5 prim elde ederler. TT ( TEAM TRAINER ) Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 3 koldan 80/20 dengesini kurarak 15 pv'ye karşılık TL'lik ciro oluşturan bayiler TT (Team Trainer) kariyerine yükselirler. TT kariyerine gelen bayiler kendine bağlı oluşturacağı yeni ön sıra kayıtlarından %10 prim elde ederler. Ayrıca kendine bağlı mevcut ekibinin oluşturacağı yeni ekip kayıtlarından birinci sırasında ki ekip arkadaşlarının bulunduğu barem ile kendi bulundukları barem arasındaki yüzde (%) farkını kariyer primi olarak sonsuz derinlikten kümülatif olarak elde ederler. Fakat 1.sırasında ki ekip arkadaşları, barem olarak kendisi ile aynı barem yüzdesine (%) sahip ise, arada bir yüzde (%) farkı olmayacağı için o kollardan kariyer fark primi elde edemezler. M(MANAGER)

10 Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 3 koldan 80/20 dengesini kurarak 50 pv'ye karşılık TL'lik ciro oluşturan bayiler M ( Manager) kariyerine yükselirler. M kariyerine gelen bayiler kendine bağlı oluşturacağı yeni ön sıra kayıtlarından %15 prim elde ederler. Ayrıca kendine bağlı mevcut ekibinin oluşturacağı yeni ekip kayıtlarından birinci sırasında ki ekip arkadaşlarının bulunduğu barem ile kendi bulundukları barem arasındaki yüzde (%) farkını kariyer primi olarak sonsuz derinlikten kümülatif olarak elde ederler. Fakat 1.sırasında ki ekip arkadaşları, barem olarak kendisi ile aynı barem yüzdesine (%) sahip ise, arada bir yüzde (%) farkı olmayacağı için o kollardan kariyer fark primi elde edemezler. M kariyeri sabit bir kariyerdir. Bu kariyere bir kere yükselen bayiler ömür boyu bu kariyerden düşmeyeceklerdir. 80/20 kalifıkasyon şartı olmaksızın bu kariyere göre prim alırlar. D ( DIRECTOR ) Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 3 koldan 80/20 dengesini kurarak 150 pv'ye karşılık TL'lik ciro oluşturan bayiler D ( Director) kariyerine yükselirler. D kariyerine gelen bayiler kendine bağlı oluşturacağı yeni ön sıra kayıtlarından %18 prim elde ederler. Ayrıca kendine bağlı mevcut ekibinin oluşturacağı yeni ekip kayıtlarından birinci sırasında ki ekip arkadaşlarının bulunduğu barem ile kendi bulundukları barem arasındaki yüzde (%) farkını kariyer primi olarak sonsuz derinlikten kümülatif olarak elde ederler. Fakat 1.sırasında ki ekip arkadaşları, barem olarak kendisi ile aynı barem yüzdesine (%) sahip ise, arada bir yüzde (%) farkı olmayacağı için o kollardan kariyer fark primi elde edemezler. 80/20 kalifıkasyon şartı vardır. ED ( EXECUTIVE DIRECTOR ) Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 3 koldan 80/20 dengesini kurarak 400 pv'ye karşılık TL'lik ciro oluşturan bayiler ED ( Executive Director) kariyerine yükselirler. ED kariyerine gelen bayiler kendine bağlı oluşturacağı yeni ön sıra kayıtlarından %21 prim elde ederler. Ayrıca kendine bağlı mevcut ekibinin oluşturacağı yeni ekip kayıtlarından birinci sırasında ki ekip arkadaşlarının bulunduğu barem ile kendi bulundukları barem arasındaki yüzde (%) farkını kariyer primi olarak sonsuz derinlikten kümülatif olarak elde ederler. Fakat 1.sırasında ki ekip arkadaşları, barem olarak kendisi ile aynı barem yüzdesine (%) sahip ise, arada bir yüzde (%) farkı olmayacağı için o kollardan kariyer fark primi elde edemezler. 80/20 kalifikasyon şartı vardır. VP ( VICE PRESIDENTIAL ) Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 3 koldan 80/20 dengesini kurarak pv'ye karşılık TL'lik ciro oluşturan bayiler VP (Vice Presidential) kariyerine yükselirler. VP kariyerine gelen bayiler kendine bağlı oluşturacağı yeni ön sıra kayıtlarından %24 prim elde ederler. Ayrıca kendine bağlı mevcut ekibinin oluşturacağı yeni ekip kayıtlarından birinci sırasında ki ekip arkadaşlarının bulunduğu barem ile kendi bulundukları barem arasındaki yüzde (%) farkını kariyer primi olarak sonsuz derinlikten kümülatif olarak elde ederler. Fakat 1.sırasında ki ekip arkadaşları, barem olarak kendisi ile aynı barem yüzdesine (%) sahip ise, arada bir yüzde (%) farkı olmayacağı için o kollardan kariyer fark primi elde edemezler. VP kariyerine yükselen bayiler yönetim kurulu üyesi olmaya da hak kazanmış olurlar. 80/20 kalifikasyon şartı vardır. PD ( PRESIDENTIAL DIAMOND ) Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 3 koldan 80/20 dengesini kurarak pv'ye karşılık TL'lik ciro oluşturan bayiler PD ( Presidential Diamond ) kariyerine yükselirler. PD kariyerine gelen bayiler kendine bağlı oluşturacağı yeni ön sıra kayıtlarından %27 prim elde ederler. Ayrıca kendine bağlı mevcut ekibinin oluşturacağı yeni ekip kayıtlarından birinci sırasında ki ekip arkadaşlarının bulunduğu barem ile kendi bulundukları barem arasındaki yüzde (%) farkını kariyer primi olarak sonsuz derinlikten kümülatif olarak elde ederler. Fakat 1.sırasında ki ekip arkadaşları, barem olarak kendisi ile aynı barem yüzdesine (%) sahip ise, arada bir yüzde (%) farkı olmayacağı için o kollardan kariyer fark primi elde edemezler. PD kariyerine yükselen bayiler yönetim kurulu üyesi olmaya da hak kazanmış olurlar. 80/20 kalifikasyon şartı vardır. PWD ( PRESIDENTIAL VVHITE DIAMOND ) Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 3 koldan 80/20 dengesini kurarak pv'ye karşılık TL'lik ciro oluşturan bayiler PWD ( Presidential White Diamond ) kariyerine yükselirler. PWD kariyerine gelen bayiler kendine bağlı oluşturacağı yeni ön sıra kayıtlarından %30 prim elde ederler. Ayrıca kendine bağlı mevcut ekibinin oluşturacağı yeni ekip kayıtlarından birinci sırasında ki ekip arkadaşlarının bulunduğu barem ile kendi bulundukları barem arasındaki yüzde (%) farkını kariyer primi olarak sonsuz derinlikten kümülatif olarak elde ederler. Fakat 1.sırasında ki ekip arkadaşları, barem olarak kendisi ile aynı barem yüzdesine (%) sahip ise, arada bir yüzde (%) farkı olmayacağı için o kollardan kariyer fark primi elde edemezler. PWD kariyerine yükselen bayiler yönetim kurulu üyesi olmaya da hak kazanmış olurlar. 80/20 kalifikasyon şartı vardır.

11 PRD ( PRESIDENTIAL ROYAL DIAMOND ) Oluşturduğu ekibiyle birlikte bulunduğu ay içinde minimum 3 koldan 80/20 dengesini kurarak pv'ye karşılık TL'lik ciro oluşturan bayiler PRD ( Presidential Royal Diamond ) kariyerine yükselirler. PWD kariyerine gelen bayiler kendine bağlı oluşturacağı yeni ön sıra kayıtlarından %33 prim elde ederler. Ayrıca kendine bağlı mevcut ekibinin oluşturacağı yeni ekip kayıtlarından birinci sırasında ki ekip arkadaşlarının bulunduğu barem ile kendi bulundukları barem arasındaki yüzde (%) farkını kariyer primi olarak sonsuz derinlikten kümülatif olarak elde ederler. Fakat 1.sırasında ki ekip arkadaşları, barem olarak kendisi ile aynı barem yüzdesine (%) sahip ise, arada bir yüzde (%) farkı olmayacağı için o kollardan kariyer fark primi elde edemezler. PRD kariyerine yükselen bayiler yönetim kurulu üyesi olmaya da hak kazanmış olurlar. 80/20 kalifikasyon şartı vardır. Bütün kariyerler için fark prim ödemelerinde 80/20 ayak dengesi şartı bulunmaktadır. Bulunduğu kariyerde ki 80/20 dengesini kuramayan bayiler hangi kariyerin 80/20 dengesini tutturmuş ise o kariyerin kalifikasyonunu tamamlamış sayılır ve ona göre fark primi elde ederler.

12 80/20 KALİFİKASYON PUANLARI AŞAĞIDA Kİ GİBİ OLMALIDIR. D ED VP PD PWD PRD KARİYER PUANI KÜÇÜK KOLLARIN MİNİMUM 80/ PUANI Örnek 1 : PRD kariyeri için pv'lik bir organizasyon gerekmektedir. 80/20 dengesine göre bir kol en fazla pv, diğer kollar ise toplamda 3.000pv olmalıdır. Eğer PRD kariyerinde bir kol pv iken diğer kolların toplamı pv ciro yapmışsa bu bayi PWD kariyerinin kalifikasyonunu tutturduğu için o ayki fark primini PWD kariyerine göre yani %30 üzerinden alır. Örnek 2 : Eğer PRD kariyerinde bir kol pv iken diğer kolların toplamı 600 pvciro yapmışsa, bu bayi PD kariyerinin kalifikasyonunu tutturduğu için o ayki fark primini PD kariyerine göre yani %27 üzerinden alır. GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLAR Tüm GPN bayileri aşağıdaki temel etik kurallara ve işleyişe uymak kaydı ile bağımsız bir şekilde çalışmalarını sürdürebilir. 1 - REKLAM İLKELERİ GPN sisteminde başarılı olmanın yolu kişisel kontaklardan ve yüz yüze temaslardan geçer. Bayiler şirketten izin alarak potansiyel yeni bayilere ulaşabilmek için gazete ilanı ve internet ilanı verebilirler. Bu tarz reklam ve tanıtım yapılacağı zaman, mutlaka GPN Genel Müdürlüğünden yazılı onay alınması gerekmektedir. Bayiler GPN logosunu potansiyel bayilere ulaşmak adına kullanabilir. Fakat GPN logosu ile birlikte kullanılacak herhangi bir metin söz konusu olduğunda ve/veya GPN hakkındaki herhangi bir bilgilendirme olması durumunda oluşturduğu metni ve/veya belgeyi şirketten yazılı izin almak kaydı ile kullanabilirler. Logolar sitesinden orijinal olarak indirilebilir. Bayiler GPN adından hiçbir şekilde radyo, televizyon, gazete, dergi gibi yazılı ve görsel basında GPN'in izni olmadan herhangi bir program yapamaz veya reklam veremezler. Yapılacak reklamların aday bayileri yanlış

13 yönlendirmemesi gerekmektedir. Abartılı bilgi vermek şirket ilkelerine aykırıdır. Tanıtım amaçlı kullanılabilecek sticker ve diğer malzemeler sadece şirket tarafından üretilip isteyen bayiler GPN'den satın alabileceklerdir. 2-DAVETYAPMAK Bayilerimiz kendi çevrelerindeki kişileri gerek ofis, otel seminerleri gerekse internet üzerinde yapılan seminerlere davet edip işlerini büyütebilirler. Başka şehirlerde tanıdıkları bayilerimizin aşağıda yazılan şekilde çalışmaları özellikle etik karışıklıkların önlenmesi açısından son derece önemlidir. İnternet üzerinde yapılan iş sunumlarından birini izlemesini sağlayın, veya de bulunan kendi sayfanızda hazır bulunan iş sunumunu izletin. Bu iki seçenekten birini gerçekleştirdikten sonra misafirlerinizi sponsorunuz ve sizinle yapılacak birebir görüşmeye davet edin. Toplantıda mutlaka kendinizde bulunun. Eğer davet yaptığınız toplantı başka bir ilde ve bulunamıyorsanız mutlaka toplantının yapıldığı ildeki GPN yetkilisine bilgi verin ve misafirlerinizi de onlara yönlendirin. Bu davet kurallarına uyulmadan yapılacak davetler hem verimsiz olup, hem de birçok etik sıkıntıya da yol açmaktadır. Bu tür etik problemlerde davet yapılış şekliniz göz önüne alınarak problemler çözülecektir. Bir bayi iş sunumu için link gönderdiğinde adayın linki tıklamış olması yeterli değildir. Sunuma girdiği zaman bu kişinin bilgileri şirketin veri tabanına kayıt edilir sunumu izledikten sonra bayi kontağını sahiplenebilir. Eğer aday sunumu izlediği halde işi kabul etmemiş ise 2 ay zaman zarfı içerisinde bir başka bayi ile çalışma kararı alabilir. Misafir sizin tavsiyeniz üzerine sunuma katıldıysa ve 1 (bir) ay dolmadan başkasına kayıt olursa grubuyla beraber kendi ekibinize alabilirsiniz. 1 ay dolduktan sonra şirketin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Bu tür durumlarınızı adresine mail atabilirsiniz. Bir bayi istifa ettikten 6 ay sonra ancak başka bir sponsorluk altında yeni baştan çalışabilir

PARS GLOBAL ENERJİ. Örtülü pınar mah evliya cad 100 yıl sitesi B blok kat 2/3 Merkez/Sivas. Adresi. Tel

PARS GLOBAL ENERJİ. Örtülü pınar mah evliya cad 100 yıl sitesi B blok kat 2/3 Merkez/Sivas. Adresi. Tel Üyelik Sözleşmesi PARS ENERJİ DAĞITIM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE TANIMLAR İş bu anlaşma PARS Elektrik Enerji Dağıtım Danışmanlık San. Ve tic. Ltd. Şti. (bundan sonra

Detaylı

FTN BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLAR

FTN BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLAR 1 FTN BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLAR 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1 İş bu sözleşme Şirinevler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:29/33 Kat:1 Kocasinan İş Merkezi Bahçelievler/İstanbul/Türkiye

Detaylı

TÛBÂ NM MAĞAZACILIK TURİZM REKLAMCILIK TAŞIMACILIK ELEKTRONİK TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLENDİRME

TÛBÂ NM MAĞAZACILIK TURİZM REKLAMCILIK TAŞIMACILIK ELEKTRONİK TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLENDİRME ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İş bu anlaşma, TÛBÂ NM MAĞAZACILIK TURİZM REKLAMCILIK TAŞIMACILIK ELEKTRONİK TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ olarak anılacaktır. Ürün satışı yapmak, altlarında gruplar oluşturarak oluşturulan

Detaylı

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1 İş bu sözleşme Çınarlı Mah. Atatürk Cad. Arabacıoğlu İş Merkezi Kat:4 No:10 Seyhan/Adana/Türkiye adresinde faaliyet

Detaylı

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE ZİNDENERJİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE ZİNDENERJİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE ZİNDENERJİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1 iş bu sözleşme Anadolu Mah 4202 Sokak 18/E-3 Isparta adresinde faaliyet gösteren Zinde Medya Enerji İnşaat Otomotiv

Detaylı

POSAVİS GİRİŞİMCİ SÖZLEŞMESİ

POSAVİS GİRİŞİMCİ SÖZLEŞMESİ POSAVİS GİRİŞİMCİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU 3- SORUMLULUKLAR 4- BAŞLANGIÇ 5- SİPARİŞ VERME 6- KAZANÇ PLANI KARİYER SEVİYELERİ ve ÖZEL ŞARTLAR 7- PAZARLAMA PLANINDA KARİYER YAPMA KURALLARI

Detaylı

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1 iş bu sözleşme Çınarlı Mah. Atatürk Cad. Arabacıoğlu iş Merkezi Kat:4 No:10 Seyhan/Adana/Türkiye adresinde faaliyet

Detaylı

TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM FRANCHİSE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM FRANCHİSE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR ve TANIMLAR TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM FRANCHİSE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1.1- TURKKOM İnternet Pazarlama Bilişim Müteahhitlik ve Eğitim Hizmetleri

Detaylı

TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM SATIŞ YETKİLİSİ/BAYİ SÖZLEŞMESİ

TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM SATIŞ YETKİLİSİ/BAYİ SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR ve TANIMLAR TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM SATIŞ YETKİLİSİ/BAYİ SÖZLEŞMESİ 1.1- Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesi No:41/1 Kat:5 D:9-10 Pamukkale

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

FRANCHİSE HİZMET SÖZLEŞMESİ VE FLEXKOM ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ETİK KURALLARI

FRANCHİSE HİZMET SÖZLEŞMESİ VE FLEXKOM ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ETİK KURALLARI FRANCHİSE HİZMET SÖZLEŞMESİ VE FLEXKOM ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ETİK KURALLARI 1-TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1- Ceyhun Atıf Kansu Caddesi Gözde Plaza No:135/20 Balgat/Ankara/TÜRKİYE adresinde faaliyet gösteren FlexKom

Detaylı

DEVİR SÖZLEŞMESİ ID ID TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM BAYİ SÖZLEŞMESİ

DEVİR SÖZLEŞMESİ ID ID TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM BAYİ SÖZLEŞMESİ DEVİR SÖZLEŞMESİ DEVİR EDEN KİŞİ BİLGİLERİ DEVİR ALAN KİŞİ BİLGİLERİ ID ID ------- ADI SOYADI TC KİMLİK NO CEP TEL E MAİL DOĞUM TARİHİ ADRES ŞEHİR ADI SOYADI TC KİMLİK NO CEP TEL E MAİL DOĞUM TARİHİ ADRES

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ TÛBÂ NM MAĞAZACILIK TURİZM REKLAMCILIK TAŞIMACILIK ELEKTRONİK TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ (Murat Paşa Mah. Saraybosna Cad. Atalay İş Merkezi 83 No:39 Yakutiye/Erzurum) (Bundan

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi MADDE 1) TARAFLAR 1.Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Gelecek GYO A.Ş ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. MADDE 2) KONU 1.

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır.

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır. DERS NOTU - 3 Sözleşme; hukuki bir sonuç meydana gelmesi için iki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirleriyle uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlemdir. Sözleşmelerin, satış sözleşmesi, kira

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

www.vebarocco.com VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1

www.vebarocco.com VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 Madde 1 - TARAFLAR Bir tarafta Mimar Sinan mahallesi Üsküdar caddesi Yedpa ticaret merkezi F cad. 47 AS Ataşehir - İSTANBUL adresinde mukim MK GROUP ile diğer taraftan...

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili

Detaylı

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu Dök. No: AUZEF-FR-2.5-01 Yayın Tarihi: 30.06.2014 Rev.No: 00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 5 İşbu taahhütname İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bilişim Hizmetleri (Bundan sonra İÜ AUZEF" olarak

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 6563 sayılı Kanun Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 9 Eylül 2015 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Detaylı

A R E S TECHNOLOGY & MONEY

A R E S TECHNOLOGY & MONEY Sayfa 1 / 5 A R E S TECHNOLOGY & MONEY FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ DÜĞÜN SİTESİ İÇİNDİR Sayfa 2 / 5 A T M - ARES TECHNOLOGY MONEY DÜĞÜN PROJESİ İÇİN FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİDİR. 1 - TARAFLAR A) Franchising Veren

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1- TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Demirci ve Demirci Bilgisayar ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

KATILIMCI SÖZLEŞMESİ. A. Katılımcının hak ve yükümlülükleri :

KATILIMCI SÖZLEŞMESİ. A. Katılımcının hak ve yükümlülükleri : KATILIMCI SÖZLEŞMESİ 1. İş bu katılımcı sözleşmesi bir tarafta......adresinde bulunan. ile, diğer tarafta Çiğdem mah. Dünya 1 Vadi sitesi C-6/1 Blok Kat:4, No:16 Ankara adresinde bulunan MC Perfect Life

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI:

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: Ünvanı: Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği İktisadi İşletmesi Adresi: Bosna Hersek Mahallesi Kamer Sokak Feriz Sitesi 8/4 Selçuklu/ KONYA Telefon: 332 241

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır)... tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu M2M

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

Doküman Kodu PR10-FR02 Yayın Tarihi Revizyon No/ Tarihi 01 /

Doküman Kodu PR10-FR02 Yayın Tarihi Revizyon No/ Tarihi 01 / 1. SÖZLEŞMENİN AMACI VE İÇERİĞİ 1.1 Bu sözleşme ile, ELÇİ BELGELENDİRME SERTİFİKASYON LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra ELÇİ olarak ifade edilecektir) ile MYK- Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için ELÇİ BELGELENDİRME

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN (bundan böyle "DİSTRİBÜTÖR" olarak anılacaktır)../ İstanbul 1.2. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN 'in pazarlama yetkilisi olarak

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

HIZLI SORULARA -> HIZLI CEVAPLAR

HIZLI SORULARA -> HIZLI CEVAPLAR HIZLI SORULARA -> HIZLI CEVAPLAR Rota Ticaret Sistemi Nedir? İnsanların alışveriş yaparken aralarındaki gerçek güvene dayalı olarak yapılan özgün bir ticaret sistemidir. Mantığı basittir Panarota online

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR Sıkça Sorulan Sorular 1- BioBellinda Marketing Organizasyon a nasıl Üye olunur? Şartları nelerdir? BioBellinda Marketing Organizasyon a menajeriniz aracılığıyla ön kaydınız yapılarak

Detaylı

Türk Telekom - Microsoft İşortaklığı Projesi

Türk Telekom - Microsoft İşortaklığı Projesi Türk Telekom - Microsoft İşortaklığı Projesi Microsoft Office Ev ve Öğrenci 2010 ürününün Türk Telekom Faturası içerisinde Taksitli Satış Kampanyası Uygulama Esasları BĠREYSEL PAZARLAMA DĠREKTÖRLÜĞÜ Dikey

Detaylı

Solucan Haber Mayıs ve Haziran Kampanyası! Memnuniyet Garantili!*

Solucan Haber Mayıs ve Haziran Kampanyası! Memnuniyet Garantili!* Solucan Haber Mayıs ve Haziran Kampanyası! Memnuniyet Garantili!* Merhaba, Kırmızı Solucan ve Gübresi Ticareti yapan bir firma olarak kazancınızı arttırmak ve daha çok müşteriye erişmek istiyorsanız, Türkiye

Detaylı

HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ. Madde 1. Taraflar :

HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ. Madde 1. Taraflar : 1 HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar : Bu sözleşme; adresinde faaliyette olan. ile, AYVANSARAY CAD. No: 45 FATİH ISTANBUL adresinde faaliyette olan İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ arasında

Detaylı

SORU 1 İlan Reklam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl başvurulur?

SORU 1 İlan Reklam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl başvurulur? İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ BÖLÜM 1 İLAN - REKLAM VERGİSİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR SORU 1 İlan Reklam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl

Detaylı

SİTE KULLANIM KOŞULLARI. No:2/1 Şişli-İstanbul adresindeki Rma Aydın Danışmanlık Tanıtım Reklam Tic. Ltd.

SİTE KULLANIM KOŞULLARI. No:2/1 Şişli-İstanbul adresindeki Rma Aydın Danışmanlık Tanıtım Reklam Tic. Ltd. SİTE KULLANIM KOŞULLARI Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu site kullanım şartları nı dikkatlice okuyunuz. Bu sitesiyi kullanan kişilerin aşağıdaki şartları kabul etmiş oldukları varsayılmaktadır: Sitemizdeki

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 8 Aralık 2015 Kanunun Kapsamı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 16.04.2013 Madde 2.6 CPC LOGOSUNUN, İŞARETİNİN, RAPORUNUN, BELGESİNİN VE KİMLİK NUMARASININ KULLANIMI olarak isminin, 2.6.4 Müşteri, CPC raporunu,

Detaylı

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ Taahhütlü Uygulaması ndan......adresinde mukim... unvanlı şirket olarak işbu Taahhütname

Detaylı

:www.markmost.com sitesini ve işletmecisini,

:www.markmost.com sitesini ve işletmecisini, İş Ortaklığı Yayıncı Süreç Sözleşmesi Madde 1. Taraflar ve Tanımlar Bir tarafta MARKMOST sitesi işleteni MARKmost Bilgi Teknolojileri A.Ş ile (Bundan böyle MARKMOST olarak anılacaktır, diğer tarafta İş

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. : 1/7

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. :  1/7 Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: A-İZOTERMO TERMAL YALITIM SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Adres : Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi No: 289/21 Pendik/İSTANBUL Ticaret Sicil No : 55798-5 Vergi Dairesi : PENDİK

Detaylı

İSTANBUL VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ

İSTANBUL VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ SÖZLEŞME Bir tarafta ticari merkezi Küçükçamlıca Mahallesi Ord. Prof. F. Kerim Gökay Cad. No:49 Üsküdar / İstanbul adresi olan Acıbadem Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Sözleşme içinde kısaca ASG olarak anılacaktır)

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI 1- Otomatik katılım nedir? İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların

Detaylı

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle "TURKCELL" olarak anılacaktır) tarafından 30.07.2009 tarihinden

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ. Ahmet ÇALLI. ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş.

ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ. Ahmet ÇALLI. ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ Ahmet ÇALLI ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER Mali Yükümlülükler Kanunlar ile sınırlandırılan yükümlülükler İşçi İşveren ilişkileri ile ilgili mevzuat

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

Mesafeli Kullanım Sözleşmesi

Mesafeli Kullanım Sözleşmesi Mesafeli Kullanım Sözleşmesi UYARI: İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto olarak çıktı alarak okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her kullanıcı, tarafımızdan

Detaylı

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 20 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) DİYABET PAKETİ 24 AY KAMPANYASI ndan ( Kampanya )... adresinde mukim...

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ A- TARAFLAR : 1-ZİRVE BİLGİSAYAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ ( Hacettepe Üniversitesi İvedik OSB Teknokenti 1368. Cadde No : 61 Kat : 3 Ofis No : 15 İvedik / ANKARA)

Detaylı

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir.

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir. 1. Kabul. Bu Sözleşme yi Amway e sunarak bu belgede ve bu Başvuru Formu nun ön sayfasında açıklanan İlgili Belgeler de belirtilen Kural ve Koşullar a bağlı bir Amway Serbest Girişimcisi ( ASG ) olarak

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Web Tasarım, Web Barındırma Sözleşmesi

Web Tasarım, Web Barındırma Sözleşmesi SÖZLEŞME Madde 1. TARAFLAR Web Tasarım, Web Barındırma Sözleşmesi 1.1 Bu sözleşme, hizmet ve faaliyetlerini www.tescilli.net.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştiren, Anıl Behçet Güllüoğlu Güllüoğluweb

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ

CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1 CRM Uygulaması, OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI TİC. LTD. ŞTİ. nın lisanslı bir iş uygulamasıdır. OFİSASSİST olarak anılacaktır. 1.2 Cihaz ve yazılım uygulamalarını

Detaylı

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Kontratlı Akıllı Telefon Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ 1 / 5 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ 1.Tanımlamalar Birim Web Sitesi: Sinop Üniversitesi'nin idari yapısı içerisinde yer alan akademik veya idari birimler

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ web uygulamaları Üyelik Koşulları; TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ

Detaylı

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme İcraPro Bireysel icra takip yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı