Öğrenci Kulüpleri. Kulüp Seçimleri. Kulüp Tanıtım Kitapçığı. Eylül Kulüplerimiz;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğrenci Kulüpleri. Kulüp Seçimleri. Kulüp Tanıtım Kitapçığı. Eylül 2014. Kulüplerimiz;"

Transkript

1 Kulüp Tanıtım Kitapçığı Kulüplerimiz; Eylül 2014 Basketbol Kulübü 2 Jimnastik ve Dans Kulübü (İO) Tasarım ve Origami Kulübü (İO) 2 3 Satranç 3 Müzik Kulübü 4 Resim Kulübü 5 Mini Drama Club (İO) 5 Bilim ve Akıl Oyunları Kulübü Yaşam Becerileri Kulübü (İO) Modern Dans Kulübü Scrabble Puzzle Kulübü (İO) İngilizce Drama (OO) 7 Voleybol (OO) 7 Türkçe Tiyatro 8 Kulüp Seçimleri Okulumuzda her yıl eğitim öğretim yılı başında 1. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm sınıflarda öğrenci kulüp seçim anketi düzenlenerek velilerimiz ile işbirliği içerisinde kulüp seçimlerimiz gerçekleştirilir.kulüp yerleştirmeleri sırasında öğrencilerimizin ilgi alanlarının ve isteklerinin yanı sıra yetenekleri ve danışman ö ğ r e t - menlerinin yönlendirmeleri de dikkate alınarak yerleştirme işlemi tamamlanır. Tercihler sırasında İlköğretim öğrencilerimiz 10, Ort a ö ğ r e t i m öğrencilerimiz ise 12 tercihte bulunurlar. Her kulübün danışman öğretmeni kulüp s e - çimleri öncesi kendi kulübünün tanıtımını yaparak öğrencilerin neden kulüplerini seçmeleri gerektiği konusunda gerekli yönlendirmelerde bulunurlar. Kulüp faaliyetlerine aktif katılım esastır. Yıl içi veya yıl sonunda gerçekleştirilen kulüp sergileri ve /veya gösterilerinde her öğrencinin bireysel ya da grup çalışması olarak en az bir ürünü yer almaktadır. Kulüp çalışmaları ile ilgili bu yılki faaliyetlerimize bu dijital kitaptan ulaşabilirsiniz. Fen ve Teknoloji Kulübü (8.Sınıf) Bilişim Teknolojileri Kulübü (OO) 9 9

2 Sayfa 2 Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim. Basketbol Kulübü KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETMENi GÖKHAN ŞAKAR GİZEM SILA AKBAL KULÜBÜN AMACI : Basketbol temel eğitimini vermek Takım çalışması yaparak yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğretmek Sosyal ortamlarda grup içerisinde rahat davranışlar edinmesini sağlamak Sporu hayatın bir parçası haline getirmek Basketbol okul takımları ve kulüplerine hazırlamak KULÜBE KATILIM KIRITERLERİ: Sporu ve basketbolu seven kişiler Okul takımlarında veya kulüplerinde oynamak isteyen öğrenciler KULÜP KURALLARI: Jimnastik ve Dans Kulübü KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETME- Nİ : GÖKHAN ŞAKAR GİZEM SILA AKBAL KULÜBÜN AMACI : Jimnastik ve Dans temel eğitimini vermek Öğrenciyi diğer spor dallarına fiziksel olarak hazırlamak Özgüven duygusunu geliştirmek Sporu hayatın bir parçası haline getirmek Jimnastik ve Dans okul takımları ve kulüplerine hazırlamak KULÜBE KATILIM KIRITERLERİ: Jimnastiği ve Damsı seven öğrenciler Okul takımlarında veya Basketbol oynamaya istekli olan öğrenciler Disiplinli olarak çalışmalara kulüplerinde yarışmak isteyen öğrenciler Jimnastik ve Dans yapmaya istekli olan öğrenciler KULÜP KURALLARI: Disiplinli olarak çalışmalara İstekli olmak Uyumlu, saygılı, yardımlaşan, paylaşımcı olmak Spor kıyafetleri tam olmalı Sağlığına ve beslenmesine dikkat etmeli İstekli ve mücadeleci olmak Uyumlu, saygılı, yardımlaşan, paylaşımcı olmak Spor kıyafetleri tam olmalı Sağlığına ve beslenmesine dikkat etmeli GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ETKİNLİK- LER: Okul içi sınıflar arası basketbol turnuvası Okullar arası basketbol turnuvaları GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ETKİNLİK- LER: Okullar arası jimnastik yarışmaları Okul içi tören gösteri takımı

3 Sayfa 3 Tasarım & Origami Kulübü K U L Ü B D A N I Ş M A N yar,estetik duygularını geliştirir, 4-Yeni eserler yapmaktan zevk ÖĞRETMENİ: 5-Yaptıkları eseleri sergi- almak, NURCİHAN ESKİCİOĞLU ler,kendine olan güven duygu- KULÜP KURALLARI: KULÜBÜN AMACI: sunu geliştirir. 1-Kulüp saatinde malzemesi ile katlama öğren- 1-Kağıt sanatını mek, K U L Ü B E K A T I L I M KRİTERLE- Rİ: hazır bulunmak, 2-Külüp çalışmalarına etkin, 2-Yaşına ve seviyesine göre el becerisini geliştirmek, 3-Yapılmış örnekleri inceler,benzerlerini yapabilmek için merak duyar, 4-Sanat eserlerine ilgi du- 1 - K a ğ ı t k a t l a m a s a n a t ı n a ilgi duymak, 2-Estetik duygulara sahip olanmak, 3-El becerisi bulunamak, GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ETKİNLİK- LER 1-Çalışma saati bitiminde,yapılan eserlerin kulüp panosunda sergilenmesi, "Tek bir kötü hamle kırk iyi hamleyi Satranç Kulübü boşa çıkarır." *Sporcu disiplinini kazandırmak Horowitz KULÜBE KATILIM KRİ- TERLERİ KULÜB DANIŞMAN ÖĞRETME- *Satranç dalına ilgi duyan öğrenciler Nİ: YELİZ KOCAÇAY KULUBÜN AMACI *Satrancın temel eğitimini öğrencilere vermek. *Satranç takımında yer almak ve okulumuzu temsil etmeye hazırlanmak isteyen öğrenciler. *Hafızayı güçlendirmek *Satranç aracını kullanarak öğrencilerdeki sosyal gelişim bozukluklarını ortadan kaldırmak *Yenilmeyi öğrenmek

4 Sayfa 4 Müzik Kulübü (İlkokul) K U L Ü P D A N I Ş M A N ÖĞRETMENİ : HAZAL ERMİN KULÜBÜN AMACI Müzik bölümü olarak, hayatın her evresinde kaliteli müzik yapma ve dinleme becerisi kazandırmaya önem verdiğimiz kulüp ç a l ı ş m a l a r ı m ı z sayesinde öğrencilerimizin çalma becerilerini Orff çalgılarıyla yürütüyoruz. Orff yöntemlerini esas alarak çocuklarımızın müzik yeteneklerini oyun, dans ve beden perküsyonu ile geliştirmek ilk hedefimizdir. Temel müzik eğitiminde esas olan ritim ögesinin Orff çalgılarıyla desteklenmesiyle, çocukların içindeki müzik yeteneğinin temelleri atılmış olur. Bununla birlikte hem sosyal iletişimleri kolaylaşırken hem de grup çalışmaları sayesinde özgüven kazanmış olurlar. Bizler de bu ilkeler doğrultusunda her çocuğun aslında içinde var olan müzik yeteneğini en üst seviyeye çıkarıp, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirip onlara müziksel davranışlar kazandırmayı amaçlıyoruz. - Hayatta musiki lazım değildir. Çünkü hayat musikidir. Musiki ile alakası olmayan mahlukat insan değildir. Eğer mevzuu bahs olan hayat insan hayatı ise, musiki behemehal vardır. Musikisiz hayat zaten mevcut olamaz. Musiki hayatın neşesi, ruhu, süruru ve her şeyidir. Yalnız musikinin nev i şayan-ı mütalaadır. Müzik Kulübü (Ortaokul) KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETMENİ : HAZAN ATEŞİN Müzik, bireyi dinlendiren aynı zamanda keyif veren ve sosyal paylaşımı güçlendiren bir branş. Kulüp çalışmaları sayesinde farklı çalgılar ile zenginleştirilmiş or- Scrabble Puzzle Kulübü (İlkokul) Kulüp Danışman Öğretmenleri: MELEK TİRİÇ Kulübün Amaçları: 1-Öğrencilerimizi düşünmeye sevk etmek 2-Yaratıcılıklarını arttırmak. 3-Problem çözme becerilerini geliştirmek. 4 Rekabet duygusunu geliş- Kulübün Okul Düzeyinde Gerçekleştireceği Etkinlikler: kestra çalışmaları yapabiliyoruz. Piyano, gitar, keman, bateri, melodika, flüt, çeşitli ritim çalgıları ve şan eğitimini birleştiriyoruz. Amacımız çalgı ve ses bazında öğrencilerin gelişimini saglamak tirmek Kulübe Katılım Kriterleri: Problem çözme konusunda istekli ve hevesli olmak orkestra bilinci oluşturmak ve planlanan konserler ile müziğimizi sevdiklerimizle paylaşmak. Sanatla kalın... Kulüp Kuralları: Disiplinli bir şekilde kulüp derslerine ve etkinliklerine. Yapılan çalışmaların takipçisi olmak. Öğrenciler arası Scrabble Puzzle turnuvaları düzenlemek

5 Sayfa 5 Resim Kulübü Kulüp Danışman Öğretmeni: rın oluşmasına yardımcı olmak. * Bu işi yapmak isteyen istekli, İnci ÖZTÜRK resmi severek ilgilenecek * Yaratıcı bir davranış biçimi kişiler. Kulübün Amacı: oluşturmasını sağlayarak, iyi bir gözlem ve bakış açısı kazandır- Kulüp Kuralları: * Resim dersini sevdirmek. mak. Çocukta var * Disiplinli bir şekilde kulüp olan ilgi ve etkinliklerine ve kulüp dersleri- yetenekleri ne. ortaya çıkarmak. * Derse materyalsiz gelmemek. * Sanat ve sanatçıya olan ilgi ve merakı orta- Kulübün Okul Düzeyinde Ger- ya çıkarıp, çekleştireceği Etkinlikler: doğru kullanımını sağlanmak. * Okul içi ve okul dışın da ger- Bir millet * Sorumluluk, tertip düzen, materyali ve tekniği doğru kullanım gibi olguların çocuk üzerinde kalıcı ve düzgün alışkanlıkla- Kulübe Katılım Kriterleri: * Resme ilgisi olan, gözlemlemeyi seven kişiler. çekleştirilen resim yarışması. * Okul için de okul dışın da gerçekleştirilecek resim sergilerine. sanattan ve sanatkarlıktan mahrumsa, tam bir hayata malik olmaz" Mini Drama Club KULÜP SORUMLULARI; SEVİL TUNÇAYLAR NEVAL TEZİL MELTEM İBİŞ KULÜBÜN KURALLARI; Disiplinli bir şekilde kulüp etkinliklerine ve kulüp derslerine, GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ETKİNLİK- LER; KULÜBÜN AMACI; Tiyatro, müzikal veya skeç sergilemek, kulüpte yapılan çalışmaları sergilemek Yabancı dil öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek, Kelime bilgisini geliştirmek, Dil hakimiyetini arttırmak, Yaratıcılıklarını keşfedebilmek ve ön plana çıkartmak, Özgüveni arttırmak Verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmek (rol ezberleri v.b) Gerektiğinde şarkı söylemek (solo ve/veya koro) ve dans edebilmek

6 Sayfa 6 Yaşam Becerileri Kulübü (İlkokul) KULÜP DANIŞ- MAN ÖĞRETMENİ: Yaşar KUDU KULÜBÜN AMACI Yaşama dair beceriler elde ederek kendini geliştirebilme, basit sorunlara çözüm bulabilme, kendi kendine yetebilmeyi başarabilme. ÇALIŞMLAR AMACA ULAŞABİL- MEK İÇİN YAPILMA- SI HEDEFLE- NEN İğneye iplik geçirme, kopan düğme dikme, ilik açma, teğel yapma, bol teğel yapma, iğne ardı ve makine dikişi yapma, el örgüsü çalışmaları, kanaviçe ve etamin çalışmaları vb. gibi KULÜBE KATILIM KRİTERLERİ : Kendini geliştirme arzusunda olan herkes katılabilir. KULÜBÜN OKUL DÜZE- YİNDE GERÇEKLEŞTİRE- CEĞİ ETKİNLİĞİ: Sene sonunda yapılan çalışmaların sergileneceği bir sergi düzenlenecektir. Akıllı olmakta birşey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes Bilim ve Akıl Oyunları Kulübü (Ortaokul) Kulüp Danışman Öğretmeni NURSEL ÖNER SERDAR MAGUL Kulübün Amacı: Zevkli oyunlar ve zihinsel aktiviteler ile öğrencilerimizi düşünmeye sevk etmek, onların problem çözme becerilerinin artırmak ve farklı düşünebilmeleri- ni sağlamaya yardımcı olmaktır. Akıl oyunları kulübü öğrencilerimizin düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Kulüp için materyalleri seçerken, öğrencilerimizde, problem çözme, plan yapma, işbirliği yapabilme, üretici olma gibi becerileri kazandı- Modern Dans Kulübü (Ortaokul) KULÜP DANIŞMAN ÖĞRET- malarına yardımcı olmak, MEN GİZEM SILA AKBAL KULÜBÜN AMACI; KULÜBE KATILIM KURALLARI; Displinli ve özverili bir çalışma, Dansla ilgili olmak, Yıl sonu gösterilerinde yer almak, Öğrencilerin farklı ülke danslarını öğretmek, * Akademik etkinlikler sonrası sosyal dinamikliği desteklemek, * Birbirleri ile iletişim kur- *Esnek duruş biçimlerini öğretmek, * Ritim algısını geliştirmek.

7 Sayfa 7 İngilizce Drama (Ortaokul) Kulüp Danışman Öğretmeni; Tülay AKAN Kenan CAN Erhan AYDIN KULÜBÜN AMACI; Yabancı dil öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek, Kelime bilgisini geliştirmek, İngiliz kültür ve edebiyatının öğrenilmesini sağlamak, Yetenekleri keşfedebilmek, Sahne tozunu yutmak, KULÜBÜN KURALLARI; Disiplinli bir şekilde kulüp etkinliklerine ve kulüp derslerine, Verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmek (rol ezberleri v.b) Gerektiğinde şarkı söylemek (solo ve/veya koro) ve dans edebilmek ETKİNLEŞTİRECEĞİ ETKİNLİKLER; Tiyatro veya müzikal sergilemek Voleybol Kulübü (Ortaokul) KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETMENİ : GÖKHAN ŞAKAR GİZEM SILA AKBAL KULÜBÜN AMACI : Voleybol temel eğitimini vermek Takım çalışması yaparak yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğretmek Sosyal ortamlarda grup içerisinde rahat davranışlar edinmesini sağlamak Sporu hayatın bir parçası haline getirmek voleybol okul takımları ve kulüplerine hazırlamak KULÜBE KATILIM KIRITERLERİ: Sporu ve voleybolu seven kişiler Okul takımlarında veya kulüplerinde oynamak isteyen öğrenciler Voleybol oynamaya istekli olan öğrenciler KULÜP KU- RALLARI: Disiplinli olarak çalışmalara İstekli ve mücadeleci olmak Uyumlu, saygılı, yardımlaşan, paylaşımcı olmak Spor kıyafetleri tam olmalı Sağlığına ve beslenmesine dikkat etmeli KULÜBÜN OKUL DÜZE- YİNDE GERÇEKLEŞTİRE- CEĞİ ETKİNLİKLER: Okul içi sınıflar arası voleybol turnuvası Okullar arası voleybol turnuvaları Efendiler! Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hattâ reisicumhur olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız!

8 Sayfa 8 Türkçe Tiyatro Kulübü () KULÜP ÖĞRETMENLERİ: özeni aşılar. ÖZLEM ÇEVİK, NEŞE ÇORA 1 Tiyatro eğitimi, katılanlara: b) Kamu bilincini sağlar. GÖNÜL KASAPOĞLU (Ilkokul) a) Dayanışmayı öğretir. c) Sorunlar, üzerinde düşün- Kültürel gelişmeyi sağlayan b) Toplum yaşamı için gerekli meyi, yargılamayı öğretir. gizli güçlerden biri, tiyatrodur. olan sorumluluk duygusunu ç) Sanatın geliştirici, değiştirici Tiyatro, toplumlar üzerinde sağlar. gücünü gösterir. uyarı görevini yap- c) Toplumun, d) İnsanı çok yakından tanıtır. tığı kadar, toplumu kişiliği ez- c) Toplumunu bilinçlendirir, ortak karmaşa mesini önler. sorunlara nesnel gözle bakılma- duygusundan arın- ç) Düşünceyi sını sağlar. dırma, onlara eyleme ç) Düşünce erkini (gücünü) ve Sanatçı el öpmez, sanatçının eli öpülür gerçek düşünce gücünü, düşünce özgürlüğünü sağlama görevlerini de üstlenmiştir. Bir yaşam bilimi ve toplum geçirme yeteneğini geliştirir. d) Düşünerek, yorumlayarak okumayı öğretir. özgürlüğünü öğretir. d) Toplumun aşama yapmasındaki süreyi kısaltır. e) Toplum duyarlığını artırır. sanatı olan tiyatro, halkın e) Topluluk f) Toplumu ortak önüne bir sonuç olarak çıkar. içinde konuş- bir estetik Tiyatronun bir sonuç olması, mayı öğretir. düzeye çıkarır. onun sanatsal bütünlüğünü; f) Dil kaygısını, doğru ve güzel g) Birey-toplum ilişkilerinin araç olma niteliği ise, eğitsel konuşmayı sağlar. kökenine iner. gücünü açığa çıkarır. ğ) Oyuncunun vücut dilini kul- ğ) Toplumun kültür birikimini İYTEV Yücel Tonguç Koleji lanma becerisini artırır. yansıttığı oranda, bu birikimin olarak, tiyatronun bu eğitsel h) Çeşitli sanat dallarıyla ilgiyi zenginleşmesine aracı olur. gücünden yararlanmak ve Ti- sağlar. ı) Ulusal kimliği pekiştirir. yatro Kulübü nde çalışacak i) Estetik algılama yeteneğini öğrencilerimizin, aşağıda be- geliştirir. lirten kazanımları edinmelerini 2- Seyredenlere: sağlamak istiyoruz: a) Toplumun bir üyesi olarak

9 Sayfa 9 Fen ve Teknoloji Kulübü (8.Sınıf) * Akademik eğitime destek vermek ve araştırmayı seven kişiler. Müfredata uygun testler çözmek, * Bu işi yapmak isteyen istekli ve severek ilgilenecek kişiler. Kulüp Danışman Öğretmenleri: AYŞEGÜL ALSAN DEMET ALICIGÜZEL Kulübün Amacı: * Fen Bilimleri dersini sevdirmek ve test çözümü için fazla zaman yaratmak. * Bilimi güncel hayat ile ilişkilendirmek Kulübe Katılım Kriterleri: 8.Sınıf Öğrencisi olmak * Fen Bilimleri dersine ilgisi olan, gözlemlemeyi Bilişim Teknolojileri Kulübü (Ortaokul) Kulüp Danışman Öğretmenler; Fırat BENLİ Şafak KAHRAMANOĞLU Kulübün Amacı: Öğrencilerin web tasarımı ve teknolojileri hakkında temel bilgilere sahip olmasına yardımcı olmak Kulübe Katılım Kriterleri: Ortaokul öğrencisi olmak Web tasarımı konusunda istekli Kulüp Kuralları: Kulüp Kuralları: * Disiplinli bir şekilde kulüp etkinliklerine ve kulüp derslerine Disiplinli bir şekilde kulüp çalışmalarına. Kulübün Gerçekleştireceği Etkinlikler: Web tasarım yarışması Online Web sitesi sergisi İnsan vücudu bir kürsüdür; zeka cevherinin korunduğu yer olan başı, üzerinde taşımak i çin kurulmuş bir kürsü! Çünkü esas zekadır. Birer hosting ve domain almalarını sağlamak Kendilerine ait bir web sitesi şablonunu düzenlemelerini sağlamak Ftp kullanımı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. olmak Görsel tasarım yönü kuvvetli etkinliklerine ve kulüp derslerine

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI ÇAMLICA ORTAOKULU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ. 7. ve 8. SINIFLAR. 301-Basketbol/Basketball Kategori: Spor

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI ÇAMLICA ORTAOKULU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ. 7. ve 8. SINIFLAR. 301-Basketbol/Basketball Kategori: Spor EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI ÇAMLICA ORTAOKULU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 7. ve 8. SINIFLAR 301-Basketbol/Basketball 7. ve 8. sınıf seviyelerinde 24 kız/erkek öğrenciden oluşur. Çalışmalar hava

Detaylı

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez Yönder Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kalitesi Kabul

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir.

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir. Her dal eğilmez ama her ağaç meyve verir. Merhaba, Billtest Koleji, Bilfen Okulları liderliğinde kurulmuş olan, Danışmanlık ve Denetleme Organizasyonu Bilfen Okulları tarafından yapılan uluslararası standartlarda

Detaylı

Hayal Ederek Başladık; Kurucu Mesajı. Her Öğrenci Bizim İçin Ayrı Bir Değerdir. HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN, BU ÇİZGİ Yİ TAKİP EDİN

Hayal Ederek Başladık; Kurucu Mesajı. Her Öğrenci Bizim İçin Ayrı Bir Değerdir. HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN, BU ÇİZGİ Yİ TAKİP EDİN HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN, BU ÇİZGİ Yİ TAKİP EDİN Hayal Ederek Başladık; 2 Başarmak için hayallerimize inandık. 15 yıldır bizlerle aynı rüyayı gören binlerce öğrenci ve velimizle hayalleri yaşanabilir

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN. Marmara Üniversitesi www.mehmetzekiaydin.com EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN ÖZGEÇMİŞİ 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu. 1985 de Ankara

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz ÖĞRETMEN EL KİTABI 1. Doğa Ailesine Hoş Geldiniz 2. Kısaca Doğa 3. Eğitim Anlayışımız * Anaokulu Eğitim Programı * İlkokul Eğitim Programı * Ortaokul Eğitim Programı * Lise Eğitim Programı 4. Akademik

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

MART 2014 / 10. Sayı

MART 2014 / 10. Sayı MART 2014 / 10. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 42 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 43 Yabancı Diller 7 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 8 Tuzla Anaokulu 51 Sayısal Bölüm 10 Ataşehir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Kutlamalar ve Törenler. Anaokulu. İlkokul. Türkçe Edebiyat. IB (Uluslararası Bakalorya) CAS Aktiviteleri CISV. Sanat. Matematik.

Kutlamalar ve Törenler. Anaokulu. İlkokul. Türkçe Edebiyat. IB (Uluslararası Bakalorya) CAS Aktiviteleri CISV. Sanat. Matematik. Kutlamalar ve Törenler Ölümsüz Eserin Cumhuriyet 89 Yaşında 10 Kasım da Ata mızı Saygıyla Andık Vatan Sevdası ve Sahnede Çanakkale Zaferi Neşe ve Eğlence Dolu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Detaylı

2014-2015 DERS YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ (Çarşamba 14.40-15.40: 9, 10, 11. Sınıf Öğrencileri ) KULÜP R. ÖĞRETMEN SINIF # ARANAN ÖZELLİKLER ve İÇERİK

2014-2015 DERS YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ (Çarşamba 14.40-15.40: 9, 10, 11. Sınıf Öğrencileri ) KULÜP R. ÖĞRETMEN SINIF # ARANAN ÖZELLİKLER ve İÇERİK 2014-2015 DERS YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ (Çarşamba 14.40-15.40: 9, 10, 11. Sınıf Öğrencileri ) KULÜP R. ÖĞRETMEN SINIF # ARANAN ÖZELLİKLER ve İÇERİK AŞÇILIK Ani BENGLİAN 11 10 Mutfakta aktif olarak çalışmayı

Detaylı

AÇI OKULLARI E-HABER

AÇI OKULLARI E-HABER AÇI OKULLARI E-HABER Stratejik Plan... 2 Açı Okul Öncesi... 2 Açı İlkokulları... 3 Açı Ortaokulu... 4 Açı Lisesi... 5 Öğrenenler Topluluğu... 6 Akademik Kurul Öğrenen Okul Projesi... 6 Açı da Bilişim...

Detaylı

TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI

TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2. Teknoloji Nedir? 3.Eğitim Teknolojisi Nedir? 3.1. Eğitim Teknolojisinde Kullanılan Araçlar 3.2.Eğitimde Teknolojinin

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

iyi örnekler eğitimde konferans 2011

iyi örnekler eğitimde konferans 2011 SABANCI ÜNİVERSİTESİ Karaköy letişim Merkezi Bankalar Caddesi No 2, Kat 5 Karaköy 34420 stanbul T +90 (212) 292 05 42 F +90 (212) 292 02 95 erg.sabanciuniv.edu eğitimde iyi örnekler konferans 2011 e itimde

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 -

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin.

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

HAZİRAN 2014 / 11. Sayı

HAZİRAN 2014 / 11. Sayı HAZİRAN 2014 / 11. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 43 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 44 Yabancı Diller 6 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 7 Tuzla Anaokulu 50 Sayısal Bölüm 9 Ataşehir

Detaylı

ERYAMAN AMERİKAN KÜLTÜR

ERYAMAN AMERİKAN KÜLTÜR ERYAMAN AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJLERİ İLKOKUL VELİ BİLGİLENDİRME KATALOĞU Gelenek-Bağımsızlık-Onur Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile olan

Detaylı

Bu bilince ulaşana sosyal insan/adam gibi adam derim Şu sözlerdeki güzelliğe bakın:

Bu bilince ulaşana sosyal insan/adam gibi adam derim Şu sözlerdeki güzelliğe bakın: II olsun heyecanına kapılırsın. Var olanları koruma ve sahiplenme duygun gelişir. Sosyal insan a dönüşen varlığının, yararlandığın tarihsel kültürel ve maddi olanakların ürünü olduğu gerçekliğine ulaşırsın.

Detaylı

1. ANA DİL ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 1.A.) ANA DİL TÜRKÇE

1. ANA DİL ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 1.A.) ANA DİL TÜRKÇE DİL POLİTİKASI Çakır Eğitim Kurumları; öğrencilerinin kendilerini ana dillerinde ve farklı dillerde ifade edebilen, yaşam boyu öğrenen dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kurumumuzda,

Detaylı