TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00"

Transkript

1 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Formatted: Bottom: 2,22 cm Toplantı Tarih : Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 Katılanlar :36. Dönem Yön.Kurulu 37. Dönem Yön. Kurulu Yedek Üyeler Çağlayan Sönmez Ayhan Çelik Çağatay E Doğan K.Mükremin Barut Ebabekir Özmert Rabia Ç.Çavdar Sercihan Maden Şekibe Aslan Köksal Tülay Özek Vedat Ağca Hatice Üsküdar Özer Erdal Altun Adnan Köprülü İlhan Kesmez Ayşen Bayazıt Recep Faruk Şahin Songül Üzgün M.Onur Yılmaz Hazeli Akgöl Diğer Katılanlar Mürüvvet Ataman Nuran Demirtaş Tezcan Karakuş Candan E.Devrim Kısaalioğlu Dilek Baştürk H.Kaan Köksal Deniz Aygün Tülay Özel Turan Aydoğan M.Ali Özgül Halit Erdem Hülya Akpoyraz Sekreterya : Serap Çilingiroğlu Gündem : 36. Dönemden 37. Döneme aktarılan çalışmalar hakkında bilgilendirme ve görüşme, 2.Görev dağılımı Kararlar : 1) 37. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki gibi yapılmasına ( oybirliği ile); ASIL ÜYELER YEDEK ÜYELER Başkan Ayhan Çelik Çağatay Emre Doğan II.Başkan Ebabekir Özmert Rabia Çiğdem Çavdar Sekreter Üye Şekibe Aslan Köksal Tülay Özek Sayman Üye Hatice Üsküdar Özer Erdal Altun Üye İlhan Kesmez Ayşen Bayazıt Üye Recep Faruk Şahin Songül Üzgün Üye Mehmet Onur Yılmaz Hazeli Akgöl 01 / 01

2 Şubemizin üçüncü şahıslar, bankalar,resmi ve özel kurumlarla yapacağı her türlü sözleşme, işlem, para yatırma ve çekme işlemlerinde Başkan Ayhan ÇELİK, Sekreter Üye Şekibe Aslan KÖKSAL ve Sayman Üye Hatice Üsküdar ÖZER den en az iki imzanın yetkili sayılmasına; oybirliği ile karar verilmiştir. Ayhan ÇELİK Ebabekir ÖZMERT Şekibe Aslan KÖKSAL Başkan II. Başkan Sekreter Üye Hatice Üsküdar ÖZER İlhan KESMEZ R.Faruk ŞAHİN Sayman Üye Üye Üye Mehmet Onur YILMAZ Üye 01 / 02

3 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantı No : 02 Toplantı Saati : 09:30 Katılanlar Asıl Üyeler Diğer Katılanlar Ayhan Çelik Arif Şentek Ebabekir Özmert Nurcihan Doğmuş Şekibe Aslan Köksal Aktan Acar Hatice Üsküdar Özer Erkan Karakaya İlhan Kesmez Çağatay E. Doğan Recep Faruk Şahin Erdal Altun Mehmet Onur Yılmaz Tülay Özek Sercihan Maden Tezcan Karakuş Candan Ayşen Beyazıt Hülya Akpoyraz Diler Baştürk Ayşegül Saral Gündem : A. Bilgilendirme, TMMOB Mimar Odası Şubeleri görev dağılımı yazıları B. Gündem üzerine görüşme 1. TMMOB Mimarlar Odası 37. Dönem 2. Merkez Danışma Kurulu Toplantısı Dönem Genel Kurul kararlarından Van Temsilciliği nin Şube olma istemi hk nolu İmrahor Vadisi Etkinlikleri Program Komitesi yazısı sayılı Sosyal İş Sendikası yazısı sayılı Merkez yazısı (Beypazarı) sayılı Merkez yazısı (M. Alper disiplin cezası) sayılı Ö. Selen Kansu yazısı sayılı Genç Mimarlar Komisyonun Merkez yazısı Dönem Ankara Şube Komisyonlarının çalışmaları üzerine görüşme 10. Acil çalışma gruplarının oluşturulması 11. Ankara Şube Bilgisayar Kursları 12. İşyeri Temsilcilikleri ile toplantı 13. Lokal ve Sosyal Etkinlikler Komisyonunun istemi Dönem Ankara Şube Genel Kurul harcamaları hk. 15. Avukat Vedat Baranoğlu na yapılacak ödeme hk. KARARLAR : 1) Mart 2002 tarihinde Afyon da yapılacak. 37. Dönem Merkez Danışma Kurulu na ilişkin genel görüşme yapıldı. Yeniden Yapılanma Komisyonun raporu hakkında sayın Ayhan ÇELİK, sayın Arif ŞENTEK ve sayın Erkan KARAKAYA nın sunuşları sonucunda; Yeniden Yapılanma Komisyon raporunu değerlendirmek, Mimarlar Odası Danışma Kurulu ve Genel Kurul yaklaşımlarını belirlemek amacıyla tarihinde 18:30 da toplantı salonunda Ankara Şubesi Danışma Kurulu toplantısı yapılmasına; çağrının Ankara Şube Delegasyonuna, 36. Dönem Yönetim Kurulu na telefon ile bildirilmesine; Mimarlar Odasının iç isleyişine yönelik daha önce tartıştığı, uyguladığı yönetmelik değişikliklerini derleyerek, Ankara Şubesi Danışma Kuruluna aktarmak amacıyla bir çalışma grubunun oluşturulmasına; Çalışma grubunun Nurcihan DOĞMUŞ, Ayhan ÇELİK, İlhan KESMEZ, Şekibe Aslan KÖKSAL, Fatih SÖYLER, H. Kaan KÖKSAL, Tezcan Karakuş CANDAN dan oluşmasına; 02 / 01

4 Ankara Şubesi nin 3. katılımcısının Sait KOZACIOĞLU olmasına; ( tarih 300 sayılı yazı) Afyon da yapılacak olan 37. Dönem Merkez Danışma Kuruluna gitmek isteyen üyelerin çağrısının Ankara Şube Danışma Kurulunda yapılmasına; üye katılımlarının giderlerinin Ankara Şube tarafından karşılanmasına;oluşacak talep doğrultusunda çalışma yapmak üzere Sekreter Üye Şekibe Aslan KÖKSAL ın görevlendirilmesine; 2) 37. Dönem Şube Genel Kurul kararlarından Van Temsilciliği nin şube olma istemiyle ilgili olarak, Mimarlar Odası Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde hazırlık yapılmasına; hazırlanacak şube raporunun Temsilcilik ile birlikte yürütülmesine; 38. Dönem Merkez Genel Kuruluna sunulmasına; 3) tarih 277 nolu İmrahor Vadisi Etkinlikleri Program Komitesine Mimarlar Odası Ankara Şubesi adına katılan Vedat AĞCA dan akçalı ve benzeri bir taahhüdümüzün olup olmadığının sorulmasına ve daha ayrıntılı bilginin alınmasına; tarihinde yapılacak olan toplantıya Sayın Faruk ŞAHİN in katılmasına; 4) tarih 319 sayılı Sosyal İş Sendikasının talepleri doğrultusunda yapılacak toplantıya, Ankara Şube Yönetim Kurulu adına Sayman Üye Hatice Üsküdar ÖZER ve Sekreter Üye Şekibe Aslan KÖKSAL ın katılmasına; 5) Ankara İli Beypazarı ilçesinde Ankara Şubeye tahsis edilen mülkiyeti Mustafa Zeki EREN e ait taşınmazın, tarih 37/ 37-7 sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararında belirtilen çalışmaların yapılması için 36. Dönemde bu konuda görev alan üyelerimizden bilgi alınarak değerlendirilmesine;bundan sonraki çalışmalarda ortaklaşa hareket edilmesine; 6) tarih 318 sayılı Merkez yazısında bahsi geçen 8964 Sicil nolu Mehmet ALPER in Ankara 1 no.lu idare mahkemesi 2001/1635E ve tarihli kararının daha önce Ankara Şube tarafından yapılan duyuruların tespitine, yürütmenin durdurulduğuna ilişkin duyuruların aynı yöntemle yapılmasına; 7) tarih 237 sayılı 36. Dönem Sekreter Yardımcısı Sayın Selen KANSU nun istifa dilekçesi incelenmiş olup; 36. Dönemde verilen dilekçenin tarihinden geçerli olmak üzere kabulüne; yerine görevlendirme yapılıp yapılmayacağının daha sonraki bir Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanmasına; 8) 36. Dönem Genel Kurulu ile görevini tamamlayan Komisyonlardan Genç Mimarlar Komisyonu nun yarışma önerisinin tarih 37/37-17 sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi için, tarihinde bahsi geçen 36. Dönem Komisyon üyeleri ile birlikte toplantı yapılmasına; 9) 36. Dönemde oluşturulan ve 37. Dönem Genel Kurulda görevini tamamlayan komisyonların, çalışma raporunda belirtilmeyen, yapılması öngörülen konuları içeren, ayrıca 37. Dönem çalışmalarına ilişkin model önerilerini de kapsayan raporların komisyon Başkanlarından istenmesine; 10) Ankara Şubesi nin tarihinde yapılacak olan Danışma Kurulunda, öngörülen acil çalışma gruplarının oluşturulmasına; acil çalışma gruplarından sürekliliği olan çalışmaların kesintisiz devamına ilişkin yardım istenmesine; bunun yanı sıra çeşitli komisyon oluşumlarına yönelik çağrı ve oluşturma biçimlerinin geliştirilmesi doğrultusunda katkı istenmesine; 11) Mimarlar Odası Ankara Şubesi nce verilen Bilgisayar Kurslarıyla ilgili genel görüşme yapıldı. 37. dönem çalışmalarının sağlıklı yürüyebilmesi için, 36. Dönem Bilgisayar Komisyonu üyeleri ile ortak toplantı yapılmasına; bu toplantı için İlhan KESMEZ, Faruk ŞAHİN, Ebabekir ÖZMERT, Hatice Üsküdar ÖZER in görevlendirilmesine; oluşacak raporun daha sonra Yönetim Kurulunda görüşülmesine; Ankara Şube Web sayfasının işlerlik kazanması için İlhan KESMEZ in görevlendirilmesine; 12) Kamu çalışanlarının sorunları hakkında mevcut işyeri temsilcileri ile ortak toplantı yapılmasına; bu konuda Sekreter Üye Şekibe Aslan KÖKSAL ın görevlendirilmesine; 13) 37. Dönem Genel Kurulu ile birlikte görevini tamamlayan Lokal ve Sosyal Etkinlikler Komisyonunun çalışmaları Yönetim Kurulunda değerlendirildi. Bu anlamda; bu tür aktiviteler ile ilgili çalışmalar hakkında Sekreteryanın görevlendirilmesine; üyelerin farklı sosyal etkinlik taleplerinin, Ankara Şubesinin asli ve programatik faaliyetlerinden ayrıştırılmasına; Yönetim Kurulunun bu tür taleplere ilişkin mekan ve zaman olanaklarını değerlendirerek program yapmasına ve aktivitelerin gerçekleştirilmesinin kolaylaştırmasına; 14) 37. Dönem Ankara Şube Genel Kurul harcamalarından; 37. Dönem Genel Kurul Organizasyonun yapılması için 36. Dönem Yönetim Kurulu ile Zed organizasyonu arasında yapılan anlaşmanın incelenmesi için Sayman Üye Hatice Üsküdar ÖZER in görevlendirilmesine; 02 / 02

5 03 Mart 2002 tarihinde yapılan Ankara Şube seçimlerinde, seçim kurulu görevlilerine ikram edilen çay için Mimar Kemal İlkokulu kantin işletmesine; TL, öğlen yemeği için Papağan Cafeye TL, yine aynı gün okul görevlilerinin temizlik vb. harcamaları için TL ödenmesine; 15) Hatice AYRANCI nın Ankara Şubesi aleyhine açtığı davanın, Hatice AYRANCI lehine sonuçlanmasından dolayı, mahkemece belirlenen avukatlık ücretinin ( TL) ödenmesine; karar verilmiştir. Ayhan ÇELİK Ebabekir ÖZMERT Şekibe Aslan KÖKSAL Başkan II. Başkan Sekreter Üye Hatice Üsküdar ÖZER İlhan KESMEZ R.Faruk ŞAHİN Sayman Üye Üye Üye Mehmet Onur YILMAZ Üye 02 / 03

6 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. Dönem YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantı No : 03 Toplantı Saati : 19:30 Katılanlar Asıl Üyeler Diğer Katılanlar Ayhan Çelik Tülay Özek Ebabekir Özmert Nurcihan Doğmuş Şekibe Aslan Köksal Yener Karatepe Hatice Üsküdar Özer Hazeli Akgöl İlhan Kesmez Hülya Öztürk R. Faruk Şahin Akif Bumin M. Onur Yılmaz(Yurtdışı / Katılamadı) GÜNDEM : A - Bilgilendirme Bir önceki Kararların okunup imzalanması 37. Dönem Merkez Danışma Kurulu Gündemi nolu Ulusal Kaynaklar üzerine oynanan oyunlar toplantısı hk. TMMOB Mimarlar Odası Şubeleri görev dağılım yazıları. B Gündem üzerine görüşme nolu TMMOB II. Mühendislik Mimarlık Kurultayı yazısı nolu Özev Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfının yazısı nolu Resmi Gazetede yayınlanan Yapı, Tesis ve Onarım işlerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2002 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları hakkındaki tebliğ nolu İzmir Şube nin disiplin işlemi yazısı nolu 37. Dönem Mali Raporu hk nolu 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve organ seçimlerine ilişkin yazı nolu yazıda belirtilen TMMOB / KESK / TTB nin basın açıklaması hk nolu Avukat Serdar KIRAN ın Başkent Hastanesi ile ilgili yazısı nolu TMMOB nin Dev. Maden Sen Kampanyasına destek yazısı hk nolu /325 sayılı yazılarda belirtilen Zonguldak ta Koruma Kültürünün Geliştirilmesi ne ilişkin protokol hk nolu Hera Organizasyon ve Tanıtımın yazısı hk nolu Takdir Komisyonunda görevlendirilen üyeler hk nolu üyemiz M. Gültekin İKİZ in dilekçesi hk nolu Hatice Üsküdar ÖZER in dilekçesi hk nolu yazıda Sayın Özkan ÇİÇEK in dilekçesi hk nolu Genel Merkez in Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri hakkındaki yazısı. 17. Ankara Şubesi Sekreter üye görevlendirmesi hk. 03 / 01

7 KARARLAR : 1) tarih / 333 sayılı yazıda belirtilen TMMOB II. Mühendislik Mimarlık Kurultayı Düzenleme Kurulu toplantısına Sayın Hazeli AKGÖL ün katılmasına; 2) tarih / 324 sayılı yazıda belirtilen bilirkişilik istemlerinin 36. Dönemde görevini tamamlayan Bilirkişilik Komisyonunun yerine, yeniden komisyon oluşturuluncaya kadar Yönetim Kurulun da karar verilmesine; oluşturulacak komisyondan, bu tür taleplerin değerlendirilmesine yönelik yöntem ve çalışma biçimi önerilerinin alınmasına; 3) tarih / 336 sayılı yazının bültende duyurulmasına;bu tür resmi bilgilerin ücretsiz olarak duyurulduğu e-posta adreslerinin de bu duyuruda yer almasına; 4) tarih 266 sayılı İzmir Şube yazısı incelenmiş olup, aynı içerikli yazının Mimarlar Odası Genel Merkezine iletildiği için, Ankara Şubesi nin bir işlem yapmamasına; 5) 37. Dönem Ankara Şubesi tahmini bütçesinin, saymanlar ortak toplantısındaki değerlendirmesi sonucunun öğrenilmesine; fasıllar arasında herhangi bir revizyon yapılıp yapılmayacağına ilişkin çalışmanın Sayman Üye Hatice Üsküdar ÖZER tarafından yapılmasına; 6) tarih 337 sayılı, 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve organ seçimlerine ilişkin yazının, tarihinde yapılacak olan Ankara Şube Danışma Kurulunda duyurulmasına ve gündemin Şube delegasyonuna ayrıca yazılı olarak yapılmasına; 7) tarih 335 sayılı yazıda belirtilen TMMOB / KESK / TTB nin 13 Mart 2002 tarihinde yapılacak olan ortak Basın açıklamasının, İşyeri temsilcilerimiz aracılığı ile üyelerimize duyurulmasına; 8) tarih 320 sayılı Avukat Serdar KIRAN ın Başkent Hastanesi ile ilgili davanın son durumu hakkında hazırladığı raporu okundu. Bu kararın içeriği, hukuki dayanakları konusunda ayrıntıların bulunduğu ve bu dönemde izlenecek yöntem ile hukuki girişimlerin tariflendiği bir raporun istenmesine; 9) tarih 246 sayılı Dev. Maden Sen Sendikasının açtığı destek kampanyasının üyelerimize bülten aracılığı ile duyurulmasına; 10) tarih 298 ve /325 sayılı yazılarda belirtilen Zonguldak ta Koruma Kültürünün Geliştirilmesi ne ilişkin protokolle ilgili olarak 37. Dönemde Ebabekir ÖZMERT in görevlendirilmesine; bu konuda Vedat AĞCA dan bilgi alınmasına;yönetim Kurulunun bilgilendirilmesine; 11) tarih 329 sayılı Marmara Fuarcılık Ankara Temsilcisi Hera Organizasyon ve Tanıtımın istemi olan aktif büro adres sayımızın ve merkezce belirlenen ücret tarifesinin bildirilmesine; bu konudaki istemin uygunluğuna; 12) Takdir Komisyonları için önerilen üyeleri yemin etmeye çağıran tarih ve 329 sayılı defterdarlık yazısı incelendi; Ankara ili Defterdarlığı nın Takdir Komisyonları için üye bildirmesini isteyen tarihli yazısı 36. Dönem Yönetim Kurulunun tarihinde yaptığı 84 nolu toplantısında ele alınmış ve Maliye Bakanlığı Takdir Komisyonu Başkanlığı komisyon üyeleri hakkında Vedat AĞCA, Sercihan MADEN, Çağlayan SÖNMEZ in bir sonraki toplantıya isim havuzu oluşturulmasına şeklinde karara varılmıştır. Daha sonra yapılan , tarihli toplantılarda bu konunun gündemde yer almadığı görülmüştür. Buna rağmen gün ve 07/ sayılı Başkan Çağlayan SÖNMEZ yerine, Oda profesyonel çalışanı Selen KANSU nun imzaladığı yazılar ile nasıl belirlendiği saptanamayan bir şekilde 8 Takdir Komisyonu için üyelerimizden A. Zeki ATAMAN, Bülent BİROĞLU, Nur ÇİFTLİK Adnan KURDİK, Meral ONARAN, M. Ali YARDIMOĞLU, O. Sualp GÜREŞCİOĞLU, N. Osman YURDAKUL, Selma PALABIYIK, M. Ali CİNOĞLU, Sevilay YILMAZ, Faruk AKGÜL, İlyas DOĞAN, Zeki NASUHBEYOĞLU, Nevzat GÖKÇE ve Ahmet Öner KÖSE nin bildirildiği anlaşılmıştır. Oda gelenekleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan, ciddi ilke hataları içeren sürecin ileride benzer yöntemlerin izlenmesi konusunda uyarıcı olması için karar metnine yukarıdaki özet haliyle aktarılmasına; Oda kurumsal yapısının sürekliliği yaklaşımıyla yemin törenine katılımlarını sağlamak yönünde yer ve zaman adı geçen üyelerimize duyurulmasına; 13) tarih 256 sayılı yazıda üyemiz M. Gültekin İKİZ in yurtdışında çalıştığından dolayı talebinin uygunluğuna ve ilgisi için teşekkür edip Oda prosedürü ve oluşmuş üyelik aidatı konusunda bilgilendirilmesine; 14) tarih 338 sayılı Hatice Üsküdar ÖZER in 37. Dönem Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinden dolayı bilirkişilik görevinden istifa isteminin uygunluğuna; ilgili Mahkemelere gerekli başvuruların yapılmasına; 15) tarih 238 sayılı yazıda Sayın Özkan ÇİÇEK in kendi talebi olan bilgisayar temel eğitim kurslarına katıldıktan sonra, AUTOCAD kurslarına katılma isteminin uygunluğuna; 03 / 02

8 16) tarih ve 306 sayılı yazıların 36. Dönem Mesleki Denetim Komisyonu tarafından incelenmesinin istenmesine; bu konu hakkında yapılacak önerilerin daha sonraki Yönetim Kurulunda değerlendirilmesine; 17) Şekibe Aslan KÖKSAL ın profesyonel olarak göreve başlamasına; sözleşmeli personelin tüm haklarından yararlandırılmasına; ücretlendirmeye ilişkin kararın mali durum görüşüldükten sonra Yönetim Kurulunda karara bağlanmasına; Karar verilmiştir. Ayhan ÇELİK Ebabekir ÖZMERT Şekibe Aslan KÖKSAL Başkan II. Başkan Sekreter Üye Hatice Üsküdar ÖZER İlhan KESMEZ R.Faruk ŞAHİN Sayman Üye Üye Üye 03 / 03

9 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. Dönem YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantı No : 04 Toplantı Saati : 19:00 Katılanlar Asıl Üyeler Diğer Katılanlar Ayhan Çelik (Şehir dışı katılamadı) Tülay Özek Ebabekir Özmert Erdal Altun Şekibe Aslan Köksal Mustafa Önge Hatice Üsküdar Özer Tonguç Akış İlhan Kesmez Özlem Mutlu Recep Faruk Şahin Adnan Şener Mehmet Onur Yılmaz Turan Tekin Hazeli Akgöl Rabia Ç. Çavdar Çağatay E. Doğan Ayşen Beyazıt GÜNDEM : A Bilgilendirme Bir önceki kararların imzalanması 37. Dönem Merkez Danışma Kurulu hk. Sosyal İş Sendikası ile yapılan görüşme hk. II. Mühendislik Mimarlık Kurultayı hazırlık Komisyonu toplantısı B Gündem üzerine görüşme 1) tarih 354 nolu TOBAV / Mülkiyeler Birliği Vakfı nın yazısı. 2) tarih 360 nolu Mimarlar Odasının İlhan Ayar ın disiplin cezası hakkındaki yazısı. 3) Bilgisayar Kursları hakkında görüşme KARARLAR : 1. Mülkiyeler Birliği Vakfı ile TOBAV ın öncülüğünde 8 sanat dalında her yıl düzenlenmesi düşünülen festival proje tanıtımının yapılacağı ve çalışma koşullarının görüşüleceği ilk toplantıya Sayın İlhan KESMEZ in katılmasına; konuyla ilgili değerlendirmelerin daha sonraki Yönetim Kurulunda görüşülmesine; Sicil nolu üyemiz İlhan AYAR ın TMMOB Yüksek Onur Kurulunca onaylanmış disiplin cezası duyuru şekline ilişkin, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi hukuk danışmanından görüş alınarak Yönetim Kurulunda tekrar görüşülmesine; 3. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi nce düzenlenen bilgisayar kurslarının; Odanın sürekliliğinin olması gerektiği düşüncesiyle, daha önce ilan edilen Bilgisayar Kurslarının kesin kayıtlarının yapılmasına; Herhangi bir işte çalışmayan Lisansüstü öğrencilerinin kurs kayıtlarının öğrenci ücreti ile yapılmasına; Ankara Şubesi nin kurs programında yer alan yazılım ve donanımının bir tutanakla teslim alınması için İlhan KESMEZ in görevlendirilmesine; 04 / 01

10 Bilgisayar Kurslarının içeriği, kurs eğitmenlerinin görevlendirilmesi, yeni eğitmenlerin Odaya kazandırılması ve 36. Dönem Genel Kurulu ile görevini tamamlamış olan Bilgisayar Komisyonunun yerine yeni bir Bilgisayar örgütlenmesinin oluşturulması için gerekli bilgileri ve önerileri Yönetim Kuruluna tavsiye etmek üzere bir akademik geçici kurul oluşturulmasına; bu kurulun denetleme benzeri bir görev üstleneceğinden Ankara Şubesi nde daha önceki kurs dönemlerinde görev yapmış, Burak PERİ, Bora TUBAY, Faruk ŞAHİN, Erhan AKÇA, Ayşegül ZOR, İlhan KESMEZ, Ayça KESMEZ, Levent TOPAKTAŞ ve Orhan İZMİRLİLER in çağrılmasına; Bilgisayar Kursları ile ilgili tüm akçalı kararların Yönetim Kurulunda alınmasına; Bakım Sözleşmesi gereği Bilgisayar dersliğindeki 13 adet Bilgisayarın sadece işlemci fanlarının ücreti mukabili Fabel Bilgisayar tarafından değiştirilmesine; Karar verilmiştir. Ebabekir ÖZMERT Şekibe Aslan KÖKSAL Hatice Üsküdar ÖZER II. Başkan Sekreter Üye Sayman Üye İlhan KESMEZ R.Faruk ŞAHİN Mehmet Onur YILMAZ Üye Üye Üye 04 / 02

11 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. Dönem YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantı No : 05 Toplantı Saati : 19:00 KATILANLAR Asıl Üyeler : Ayhan Çelik, Ebabekir Özmert, Şekibe Aslan Köksal, Recep Faruk Şahin, İlhan Kesmez, Mehmet Onur Yılmaz, Hatice Üsküdar Özer (Şehir Dışı Katılamadı) Diğer Katılanlar : O. Sualp Güreşcioğlu, Faruk Atay, Ayşe Ergül, Münir Sunal, Ayhan Karamahmut, Sercihan Maden, M. Ali Özgün, Nermin Atılgan Çelik, Yelda Ayhan Yıldırım, Hazeli Akgöl, Tülay Özek, Nimet Özgönül, Aslı Özbay, Tezcan Karakuş Candan, Gözdem Üner Tubay, Tonguç Akış, Adnan Şener, Rabia Ç. Çavdar, Mustafa Önge, Nurcihan Doğmuş, Çağatay E. Doğan, Emre Madran GÜNDEM : A Bilgilendirme Bir Önceki Kararların imzalanması B Gündem üzerine görüşme 1) / 368 nolu Sayın Mehmet Haluk ÖZALGAN ın Bilirkişi istemli yazısı hk. 2) / 370 nolu Mimarlar Odası Çankırı MDG nin Mesleki Denetim ile ilgili sorunlarını içeren dilekçe hk. 3) / 373 nolu Ş. Sezer Aygan ve Oktay Veral ın müelliflikle ilgili başvurusu hk 4) / 377 nolu S.S. Güzel Kent Konut Yapı Kooperatifinin Bilirkişi hakkındaki dilekçesi. 5) / 382 nolu S.S. Acar Kent Yapı Kooperatifinin Bilirkişi istemli yazısı hk. 6) / 371 nolu İKK Toplantısı hk. 7) / 385 nolu F. Mete Tepeler in Oda Onur Kurulunca verilen disiplin cezası hk. 8) Bilgisayar Kursu demirbaşları hk. 9) TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi nin toplantı çağrısı hk. 10) Şube demirbaşları hk. 11) Mimar Sinan Etkinlikleri hk. görüşme 12) Delege Bilgilendirme toplantısı hk. 13) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayın faaliyetleri hk. KARARLAR : 1) tarih 368 sayılı dilekçede Sayın Mehmet Haluk ÖZALGAN ın belirttiği mevcut çatı sistemi ile diğer çatı çözümlerinin fizibilitesinin mimarın yetki ve sorumluluğunda olduğundan ve böyle bir raporun mimarın müelliflik haklarına müdahale anlamına gelebileceği için bir bilirkişilik görevlendirilmesinin yapılamayacağına; 2) Çankırı MDG nin tarih 370 sayılı yazısında belirttiği sorunların çözümü için hukuk danışmanından ve 36. Dönem Mesleki Denetim Komisyonundan görüş alınarak konunun tekrar incelenmesine; 3) / 373 sayılı Ankara Şube Üyeleri Oktay VERAL ve Ş. Sezar AYGEN in başvurusunda dile getirilen müelliften izin alınmadan yapılan tadilatların yasal olmadığının tadilatı yapan müteahhit firmaya yazılı olarak yapılmasına; ayrıca TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi nin davaya müdahil olup olmayacağının hukuk danışmanı ve müelliflere sorulmasına; bu konuyla ilgili müelliflerle ortak toplantı yapılmasına; 4) tarih ve 377 sayılı S.S. Güzelkent Konut Yapı Kooperatifi nin istediği ek raporun bilirkişi raporunda açıklanmayan ve tereddütlü konular olduğundan, aynı bilirkişiden tekrar istenmesine; 5) tarih 382 sayılı S.S. Acar Kent Yapı Kooperatifinin istemi doğrultusunda, 2002 yılı birim fiyatlarına göre revize edilecek olan şerefiye bedellerinin tespiti için, daha önce görev yapmış bilirkişilerin yeniden görevlendirilmesine; 6) tarih 371 sayılı İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ni temsilen Yönetim Kurulunda yeni bir görevlendirme yapılana kadar Hazeli AKGÖL ün görevlendirilmesine; 05 / 01

12 7) tarih 385 sayılı Oda Onur Kurulunca verilen disiplin cezaları için açılan dava ile ilgili olarak TMMOB Yüksek Onur Kurulunun onadığı Sicil nolu üyemiz F. Mete TEPELER in Disiplin cezasının duyuru şeklinin nasıl yapılacağına ilişkin hukuk danışmanından görüş istenmesine; 8) Bilgisayar kurslarında kullanılan donanım ve yazılım bilgilendirmesi üzerine eksik olan yazılımların Yönetim Kurulunun sorumluluğunda olduğu için 36. Dönem Yönetim Kurulu üyelerine tarihi saat 17:00 a kadar yanıtlanmak üzere iadeli taahhütlü bir yazı gönderilmesine; 9) İstanbul Şubesinin Oda genel Kuruluna hazırlık amacıyla yaptığı çağrı üzerine İstanbul da yapılacak toplantıya Fatih SÖYLER ve Sait KOZACIOĞLU nun katılmasına; giderlerinin Ankara Şubesi tarafından karşılanmasına; bu toplantıyla ilgili olarak TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Delegasyon toplantısında bilgi aktarılmasına; 10) Demirbaş incelemesi için Sayman Üye Hatice Üsküdar ÖZER in bir inceleme yapıp öneri getirmesine; 11) Mimar Sinan Etkinliklerine Doç. Dr. Emre MADRAN ın önerisi ile, Meslek Adamı Olarak Mimar Sinan konulu bir panel, Y. Mimar Ali Sami ÜLGEN in çizimlerinden derlenmiş Mimar Sinan Yapıları ve Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Pullarında Anadolu Türk Mimarlığı ve Mimar Sinan adlı sergilerin düzenlenmesine; Bu etkinliklerin TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Derneği 1927 ve Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği tarafından ortak olarak yapılmasına; Bu çalışma için, Emre MADRAN, Nimet ÖZGÖNÜL, Gözdem Öner TUBAY, Mustafa ÖNGE, Deniz AYGÜN, Zeynep Alp KARAOĞLU, Şekibe ASLAN KÖKSAL ın görevlendirilmesine; 9 Mart ta yapılacak olan Panel de Panelistlerden Sn. Zeki SÖNMEZ in ulaşım masraflarının Şubemizce karşılanmasına; afiş davetiye basımı, Çağdaş Sanatlar Merkezi yer kirası ve kokteyl için teklif alma yöntemi ile Sekreter Üye ve Sayman Üyenin görevlendirilmesine; 12) Delege Bilgilendirme Toplantılarından, 29 Mart 2002 tarihindeki ilk toplantının Ulusal Mimarlık Ödülleri jüri çalışması nedeniyle kapalı olan 5. kat toplantı salonu yerine Petrol İş sendikası toplantı salonunda yapılmasına ve toplantıda ses kaydı yapılabilmesi için teklif alınıp yaptırılmasına; 13) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun, yayın faaliyetleri için, danışma kurulunda görev almak isteyen üyelerle birlikte yaptığı değerlendirmede; TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi yayın faaliyetlerinin, (Teknik bülten, duyuru bülteni, temalı bülten) vb. biçimiyle çeşitlenmesine; Bu anlamdaki yayın faaliyetleri için Şube katılımcılarının arttırılmasının hedeflenmesine; Yayın faaliyetlerinin bu çerçevede örgütlenmesi ve işleyişinin oluşturulması amacıyla, başka bir toplantıda yeniden görüşülmesine; Ancak bu değerlendirme sürecinde Şube etkinlikleri duyurularının aksamaması için bülten çalışmasının başlatılmasına; İlk sayılar için formatın aynı kalmasına; Bu konuda Çağatay E. DOĞAN, Nurcihan DOĞMUŞ, M. Onur YILMAZ, Rabia Ç. ÇAVDAR ve Tonguç AKIŞ ın görevlendirilmesine; Bülten basımının teklif alma yöntemi ile 5000 adet yaptırılmasına; en kısa sürede postalanması için gerekli çalışmaların sekreterya tarafından yürütülmesine; Karar verilmiştir. Ayhan ÇELİK Ebabekir ÖZMERT Şekibe Aslan KÖKSAL Başkan II. Başkan Sekreter Üye Mehmet Onur YILMAZ İlhan KESMEZ R.Faruk ŞAHİN Üye Üye Üye 05 / 02

13 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. Dönem YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantı No : 06 Toplantı Saati : 19:00 KATILANLAR Asıl Üyeler : Ayhan Çelik, Ebabekir Özmert, Şekibe Aslan Köksal, Recep Faruk Şahin, İlhan Kesmez, Mehmet Onur Yılmaz, Hatice Üsküdar Özer Diğer Katılanlar : Nurcihan Doğmuş, Aktan Acar, Erdal Altun, Sercihan Maden, Semih Eryıldız, Tülay Özek, Tezcan Karakuş Candan, Rabia Ç. Çavdar, Çağatay E. Doğan, Kıvanç Kılınç, Vedat Ağca, Adnan Şener GÜNDEM : A - Bilgilendirme, tarihinde yapılan Avrupa Birliği Uyum Süreci ve Siyasi Etkileşimler delege bilgilendirme toplantısı hk. Mimar Sinan Etkinlikleri 2002 hk. Mesa Çalışanları nın 37. Dönem Ankara Şube Genel Kurulunda verdikleri önerge doğrultusunda yapılan toplantı hk. TOBAV Mülkiyeler Birliği nin çağrısı üzerine yapılan toplantı hk. Sosyal İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi hk. B Gündem üzerine Görüşme 1. Gazi Üniversitesi ve ODTÜ öğrencilerinin ortak düzenleyecekleri eskiz sergisi hk tarihinde Ankara da yapılacak olan Oda Genel Kuruluna yönelik şube ortak toplantısı hk 3. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülteni hk Dönemde kurulacak olan komisyonlardan öncelikli olanlarının belirlenmesi Dönem Yönetim Kurulu na Bilgisayar Donanım ve Yazılımları hakkında yazılan yazılar ve cevaben gelen yazılar hk. 6. Ankara Şube üyelerinin Onur Kurulu cezalarının duyuru biçimi konusunda hukukçu görüşünün değerlendirilmesi tarih ve 04/01/261 sayılı Menekşe Bozyiğit ve Medine Hafize Memiş hakkındaki Merkez yazısı 8. 30,40,50 ve 60 yıllarını tamamlamış TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyelerinin ödüllerine ilişkin çalışma 9. Ankara Şube internet bağlantısı hk. 10. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreter Üye maaşı ve harcama yetkisi hk. 11. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi personel alımı hk tarih 440 nolu Ankara Valiliği Defterdarlığı nın yapacağı toplantı hk tarih 461 nolu Merkez yazısı 14. İmar Planlarının Oda Mesleki Denetimi hk. KARARLAR : 1) Gazi Üniversitesi ve ODTÜ öğrencilerinin ortak düzenleyecekleri ve 4-5 Mayıs 2002 tarihinde Konur Sokakta gerçekleştirmeyi düşündükleri eskiz sergisi için, gerekli izinlerin Çankaya Belediyesi nden istenmesine; bu serginin organizasyonunda Aktan ACAR, ve Nurcihan DOĞMUŞ un görevlendirilmesine; 2) tarihinde İstanbul Şubesi nin çağrısı üzerine Ankara da yapılacak olan şubeler toplantısına katılacakların öğlen ve akşam yemeklerinin TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi nce karşılanmasına; 3) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bülteni için getirilen eskiz çalışmasının kabulüne; 4) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi yeni çalışma akslarını oluşturuncaya kadar, mevcut Şube işleyişinin aksamaması için komisyonlardan öncelikle acil olanlarının duyurusunun bülten aracılığı ile yapılmasına; bu komisyonların Mesleki Denetim Komisyonu, Bilirkişilik Komisyonu, Telif Hakkı Komisyonu ve Mevzuata İlişkin Komisyon olmasına; 06 / 01

14 5) 36. Dönem Yönetim Kuruluna gönderilen yazılar ve gelen yanıtlar görüşüldü. 36. Dönem Yönetim Kurulu üyesi Sn. K. Mükremin BARUT un tarihli ( tarih 437 kayıt nolu ) yazısı ile teslim alınan donanımlar ve kitapların dışında eksik yazılım olup olmadığının incelenmesi için Sn. İlhan KESMEZ in görevlendirilmesine; 6) Onur Kurulu cezalarının duyuru şekline ilişkin hukukçu görüşü incelendi. Disiplin cezalarının tebligatının Oda Merkezi ve TMMOB kanalıyla yapılıp yapılmadığının sorulmasına; ayrıca bu tür duyuruların TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bülteninde duyurusuna ilişkin Oda hukuk danışmanından yeniden görüş alınmasına; 7) Menekşe BOZYİĞİT ve H. Medine MEMİŞ hakkındaki Elazığ Temsilciliğinin hazırladığı dosyalar ile tüm diğer yazışmaların incelenmesi için Sekreter Üyenin görevlendirilmesine; yöntem önerisinin daha sonraki Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmesine; 8) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyesi olup 30,40,50 ve 60 meslek yılını tamamlamış üyelerimize verilecek ödüllere ilişkin, bir çalışma grubu oluşturulmasına; verilecek ödüllerin bir yarışma ile elde etme isteğinin bu çalışma grubuna iletilmesine; çalışma grubunun Erdal SORGUCU, Nurcihan DOĞMUŞ ve Rabia Ç. ÇAVDAR dan oluşturulmasına; 9) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi nin internet bağlantısının hızlı ve sağlıklı olabilmesi amacıyla araştırma yapmak üzere İlhan KESMEZ in görevlendirilmesine; 10) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreter Üyenin maaşının merkez genel sekreter yardımcısı Aydın Kılcıoğlu nun maaşı ile eşdeğer olarak net TL. olarak belirlenmesine; Ankara Şube adına yapacağı harcama yetkisinin tek defada TL. olarak sınırlandırılmasına; (Bu gündem maddesinde Şekibe ASLAN KÖKSAL kendi isteğiyle görüşmelere katılmamıştır.) 11) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi çalışmalarının sağlıklı yürüyebilmesi için ihtiyaç duyulan Sekreter Yardımcılığına Nurcihan DOĞMUŞ un alınmasına; sözleşmeli personelin tüm haklarından yararlanmasına; ücretinin daha sonra belirlenmesine; 12) Ankara Defterdarlığının çağrısı üzerine yapılacak toplantıya sekreter üye ve Oda genel sekreter yardımcısı Nilgün SUCU nun katılmasına; 13) Merkez Yönetim Kurulunun 5 Nisan 2002 tarihinde İstanbul da yapılacak olan son toplantısına Ayhan ÇELİK in katılmasına; giderlerinin Şube tarafından karşılanmasına 14) İmar Planlarında Oda Mesleki Denetimi yapılmadığının tespiti üzerine bu konuda çalışma yapmak üzere Sekreter Üyenin görevlendirilmesine; Karar verilmiştir. Ayhan ÇELİK Ebabekir ÖZMERT Şekibe Aslan KÖKSAL Başkan II. Başkan Sekreter Üye Hatice Üsküdar ÖZER İlhan KESMEZ R.Faruk ŞAHİN Sayman Üye Üye Üye Mehmet Onur YILMAZ Üye 06 / 02

15 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. Dönem YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantı No : 07 Toplantı Saati : 12:00 KATILANLAR Asıl Üyeler Diğer Katılanlar : Ayhan Çelik, Ebabekir Özmert, Şekibe Aslan Köksal, Recep Faruk Şahin, İlhan Kesmez, Mehmet Onur Yılmaz, Hatice Üsküdar Özer : Nurcihan Doğmuş, Halil Güleryüz (Van), Abdullah Özengici (Kastamonu) Gündem : A Bilgilendirme Bir Önceki Kararların imzalanması B Gündem Üzerine Görüşme 1) Van Temsilciliği nin şube olma istemi hk. 2) Mesa çalışanlarının TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Genel Kurulunda verdiği önerge hk. KARARLAR 1) Van Temsilciliği nin TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Genel Kurulunda oybirliği ile alınan Şube olma istemi, tarih 160 sayılı yazı ile Merkeze iletilmişti tarihinde yapılacak olan Oda Genel Kurulu na sunmak üzere hazırlanan dosyanın Oda merkezine iletilmesine; 2) Mesa çalışanlarından Teoman AKTÜRE ve M. Yeşim TURHAN ın hazırladığı Serbest Mimarlık Hizmetleri Uygulama ve Mesleki Denetim Yönetmeliği nin bazı maddelerine yönelik değişiklik önerisinin 38. Olağan Genel Kurulunun 6. gündem maddesinde görüşülmek üzere oluşturulacak Genel Kurul Divanına sunulmasına; Karar verilmiştir. Ayhan ÇELİK Ebabekir ÖZMERT Şekibe Aslan KÖKSAL Başkan II. Başkan Sekreter Üye Hatice Üsküdar ÖZER İlhan KESMEZ R.Faruk ŞAHİN Sayman Üye Üye Üye Mehmet Onur YILMAZ Üye 07 / 01

16 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantı No : 08 Toplantı Saati : 14:00 KATILANLAR: Asıl Üyeler: Ayhan Çelik, Ebabekir Özmert, Şekibe Aslan Köksal, Recep Faruk Şahin, İlhan Kesmez, Mehmet Onur Yılmaz, Hatice Üsküdar Özer GÜNDEM: Bilgisayar kursları hakkında görüşme KARAR: Akademik kurul tarafından hazırlanan önümüzdeki dönem bilgisayar kurslarının yapısı ile ilgili rapor görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Şubemiz tarafından verilmekte olan bilgisayar kurslarının, gerek ticari gerekse eğitim içeriği açısından yeniden yapılandırılması için gerekli her türlü düzenlemenin yapılması için akademik kurul tarafından en kısa zamanda ayrıntılı bir ders programı ve kurs işleyişi hakkında raporun (gelecek dönemler için) hazırlanması istenecektir. 2. Bu işleyiş içinde kurs eğitmenlerinin faturalı hizmet veren kurumlar ve taşeronları değil, tüm işveren sorumlulukları Şubemiz tarafından üstlenilmiş yarı zamanlı personel olarak istihdam edilmesine olanak verecek bir ticari yapı oluşturulmalıdır. 3. Şubemiz tarafından verilecek kursların yeni eğitmen yetiştirmesi ve bu sayede sabit bir eğitmen kadrosu için sürekli bir gelir kaynağı olmaktan çıkarılıp genç ve dinamik bir kadronun sürekliliği sağlanmalıdır. 4. Şubemiz resmi organlarında karar verici konumda olan kişilerin, şube ile ticari bir ilişkisi olmamalıdır. Bu anlamda geçmiş dönemlerde yapılan hataların tekrar etmesini engelleyecek bir kurs yapısı oluşturulmalıdır. Kurslarla ilgili ücret, süre, dersi kimin vereceği gibi kararları üreten resmi organlarda (Şube Yönetim kurulu, Bilgisayar MBÇK Yönetim Kurulu, Bilgisayar Akademik Kurulu vb.) yer alan kişilerin bu görevleri devam ettiği sürece kurslarda eğitmen olması mümkün değildir. Şu anda başlayacak dönem için ise ders programı ve saatleri açısından eski sistemin uygulanması önerisi (geçici olarak) olumlu karşılanmış olup gruplara göre eğitmen dağılımı ile ilgili yapılan önerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Önerilmiş olan dağılıma göre Gümrah OYMAK, Özgür ÇELİK ve Nurgül İNAN ın kurslara bu dönem için eğitmen olarak devam etmesinde bir sakınca görülmemektedir. Ancak Mükremin BARUT un, eğitmen olarak yeterliliğini tartışmamakla birlikte, yukarıdaki maddelerde açıklanan kararların tam aksine uygulamaların, geçmiş dönemde hem yürütücü hem de karar vericisi olması sebebiyle, bu aşamada yaklaşımlar netleşmeden kurs eğitmeni olarak sözleşme yapılması yönetim kurulumuz tarafından uygun görülmemiştir. Ayhan ÇELİK Ebabekir ÖZMERT Şekibe Aslan KÖKSAL Başkan II. Başkan Sekreter Üye Hatice Üsküdar ÖZER İlhan KESMEZ R. Faruk ŞAHİN Sayman Üye Üye Üye Mehmet Onur YILMAZ Üye 08 / 01

17 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantı No : 09 Toplantı Saati : 19:00 KATILANLAR Asıl Üyeler Diğer Katılanlar : Ayhan Çelik, Ebabekir Özmert, Şekibe Aslan Köksal, Recep Faruk Şahin, İlhan Kesmez, Mehmet Onur Yılmaz, Hatice Üsküdar Özer : Ayşen Beyazıt, Tezcan Karakuş Candan, Y. Ayhan Yıldırım, Nuran Demirtaş, Asım Şahin, Çağatay Emre Doğan, Adnan Şener GÜNDEM : A Bilgilendirme Bir Önceki Kararların imzalanması B Gündem Üzerine Görüşme 1) Nisan 2002 tarihleri İmrahor Vadisi Etkinlikleri hk 2) Bilgisayar kursları hk. 3) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bilgisayar sistemi ile ilgili sunum hk. 4) / 509 nolu Maden Yasası ile ilgili Merkez yazısı görevlendirmesi hk. KARARLAR 1) İmrahor Vadisi Etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak ve arttırmak amacıyla 17 Nisan 2002 de yapılacak olan İmrahor Vadisi inceleme gezisinin ve programın işyeri temsilcilerimize ayrıca bir yazı ile duyurulmasına; basın mensuplarına program hakkında bilgi verilip katılımlarının sağlanmasına; 2) Bu dönem başlayacak kurslarda eğitmen olarak görev yapacaklara ilişkin hazırlanan sözleşmenin yapılacak değişiklerle kabulüne; Eğitmenlere ödenecek ücretin bir kurs dönemi için işveren payları ve tüm maliyetler dahil olmak koşulu ile brüt TL. (bir milyar Türk Lirası) olacak şekilde düzenlenmesine; Bu kurs döneminde başlatılan ve daha sonraki kurs dönemlerinde de devam etmesi düşünülen ücretsiz eğitmenlik eğitimi nin amacı; TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi nce verilen CAD kurslarında eğitmen kadrosunun genişletilmesi, farklı dönemlerde verilen bilgisayar eğitiminde dil birliğinin sağlanmasıdır. Bu amaçla 2002 Nisan ayında başlatılan kurslarda görevlendirilecek Dila DAĞALP, Ekin SAKIN, İndrit BLETA, İlke ETENSEL, Şebnem TUNCEL, Emre TUNÇEL, Sait Onur EDEŞ, İşben ÖNEN, Özlem TAŞKIN, Ali BEŞEN, Atalay AÇIK, B. Burçak BOHÇA, Kutlu İNANÇ BAL, Seçkin AKŞİT, Nuran EFE nin yemek masraflarının TL / 1 öğün (sodexso kartı) ile ulaşım masraflarının (kurs ve etütlere katılacakları gün sayısı ile sınırlandırılarak) otobüs kartı ile karşılanmasına; Bilgisayar Akademik Kurul unun, Bilgisayar Destekli Tasarım kursları ile ilgili yeni düzenleme önerileri doğrultusunda, 36. Dönem kurs eğitmenlerinden K. Mükremin BARUT a katkılarından dolayı teşekkür edilerek sözleşme yapılmamasına; ancak kendisinden Bilgisayar Akademik Kurul u için katkı istenmesine; 3) İlhan KESMEZ in sunumunu yaptığı Şube interaktif bilgisayar sistemine ilişkin çalışmaları yapmak üzere, İlker DUĞAN ın 26 Nisan 2002 tarihinden itibaren, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube de Uzman kadrosuyla başlatılmasına; sözleşmeli personelin tüm haklarından yararlandırılmasına; 09 / 01

18 4) Maden Yasası ndaki Mimarlıkla ilgili konuların bültende duyurusu yapılan Mevzuata İlişkin Komisyonun bir alt çalışma grubunda örgütlenmesine; ancak komisyona katılımların Nisan ayı sonuna kadar devam edeceği için yeni bir görevlendirme yapılıncaya kadar, toplantılara Ebabekir ÖZMERT in katılmasına; Karar verilmiştir. Ayhan ÇELİK Ebabekir ÖZMERT Şekibe Aslan KÖKSAL Başkan II. Başkan Sekreter Üye Hatice Üsküdar ÖZER İlhan KESMEZ R.Faruk ŞAHİN Sayman Üye Üye Üye Mehmet Onur YILMAZ Üye 09 / 02

19 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37.DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantı No : 10 Toplantı Saati : 14:00 KATILANLAR: Asıl Üyeler: Ayhan Çelik, Ebabekir Özmert, Şekibe Aslan Köksal, Recep Faruk Şahin, İlhan Kesmez, Mehmet Onur Yılmaz, Hatice Üsküdar Özer (şehir dışında, katılamadı) Diğer Katılanlar: Nurcihan Doğmuş, Çağatay Emre Doğan, Pelin Yurt, Nuran Demirtaş GÜNDEM A Bilgilendirme Bir önceki kararların imzalanması Proje Bazlı Çalışma Atölyesi hk. Mardin Yaz Okulu çalışmaları hk yıl plaketleri hk. B Gündem Üzerine Görüşme 1. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Haber Bülteni ikinci sayısı hk. 2. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi yayın çalışma aksına ilişkin görüşme 3. Gazi Üniversitesi ve ODTÜ Mimarlık Bölümlerinde yer alan oda panolarının durumuna dair görüşme, 4. Mimarlık eğitimi veren Ankara Şube hinterlantındaki üniversitelerimizin Mimarlık Bölüm Başkanları ve yardımcıları ile görüşülmesi hk. 5. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube 2002 yılı I. Dönem personel ücret önerileri Üye aidat ödentileri hakkında görüşme, 6. Bilgisayar Web sayfası, hosting fiyat tekliflerinin değerlendirilmesi KARARLAR 1) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Haber Bülteni ikinci sayı içeriğinin; UIA Berlin 2002 konferanslarına ilişkin detaylı bilgilendirmeleri kapsamasına; Berlin 2002 ye katılım ile ilgili taleplerin tariflenmesine; Berlin kenti ve yakın çevresinin konferans haricinde neler sunabileceğine ilişkin önerilerin de bulunmasına; varsa farklı programların duyurulmasına; katılımı kolaylaştırabilmek için yol ve konaklama alternatiflerinin araştırılmasına; yukarda tanımlanan işler için Ayhan ÇELİK, Şekibe ASLAN KÖKSAL, Aktan ACAR ve Nurcihan DOĞMUŞ un görevlendirilmesine; İmrahor Vadisi Etkinlikleri üzerine Recep Faruk ŞAHİN in bir değerlendirme yazısı yazmasına; 38. Oda Genel Kurulu na hazırlık amacıyla Ankara Şube si tarafından düzenlenen delegasyon ve üye bilgilendirme toplantılarına ilişkin olarak; Sait KOZACIOĞLU ndan bir değerlendirme yazısı istenmesine; Proje Bazlı Çalışma Atölyesi sonrasında çıkacak metnin yayınlanmasına; Mimar Sinan 2002 etkinliklerine ilişkin olarak; Etkinliğin Anımsattıkları tanımı çerçevesinde, Nermin ÇELİK, Ebru ÖZ ve Arkeolog Musa KADIOĞLU ndan birer değerlendirme yazısı istenmesine; Çankaya Belediyesi nin açtığı Kuğulu Park Yarışması sonuçlarının görsel malzeme kullanımı gözetilerek yayınlanmasına; yarışma kolokyumunun düzenlenmesine ilişkin olarak Çankaya Belediyesi ile görüşülmesine; Ulusal Mimarlık Sergisine ilişkin olarak ödüllerin duyurulmasına; Zeynep ONUR dan bir değerlendirme yazısı istenmesine ve yazının görsel malzemelerle desteklenmesine; 38. Oda Genel Kurulu sonuçlarının duyurulmasına ve Vasillis Sgoutas ın konuşmasına ilişkin bir değerlendirmenin Ayhan ÇELİK tarafından yazılmasına; 10 / 01

20 TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Mali durum raporunun yayınlanmasına; Bültenin grafiğine ilişkin belirlenecek isimlerden katkı istenmesine; 2) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi yayın çalışmalarının örgütlenmesi, işleyişi ve oluşturacağı mekanizmalara ilişkin yapılan görüşmede; Bir Yayın Eşgüdüm Kurulu nun oluşturulması ve bu kurulun Şube nin yapacağı tüm yayın faaliyetleri için koordinasyon görevini üstlenebileceği ağırlıklı görüş olmasına rağmen; Bu kurulun şu anda yönetim kurulu nca atanmasına çekince konulduğu; Saçaklanması öngörülen yayın faaliyetlerinin (teknik bülten, dijital ortam yayınları, haber bülteni, konulu bülten, web sayfası v.b. ) çalışmalara başladıktan sonra ihtiyaç duyduğu anda bir koordinasyon kurulu oluşturulmasının zorlayıcı olmayan bir yöntem olduğu; İçeriğini, sayısını ve çalışma biçimini yine bu faaliyetlerde çalışanların belirlediği bir koordinasyon kurulunun tercih edilmesi gerektiği azınlık görüşünün önemsenmesine; Bu görüşler ışığında Şube yayın kurgusunu da içeren bir çağrının bülten aracılığıyla yapılmasına; bu çağrı metninin Ebabekir ÖZMERT ve M. Onur YILMAZ tarafından hazırlanmasına, 3) Gazi Üniversitesi ve ODTÜ Mimarlık Bölümlerinde, Şube ve öğrenci komisyon çalışmalarının tanıtımını amaçlayan oda panolarının uzun bir süredir yenilenmediğinin tespitinden dolayı; bu panoların kullanımı ve düzenlenmesine ilişkin önerilerin öğrencilerle birlikte ele alınmasına; bu kapsamda bir duyurunun öğrencilere yapılmasına; Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü nde de aynı anlamda bir pano oluşturulması için görüşülmesine; 4) Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü başkanları ve başkan yardımcıları ile ortak bir programla hareket edebilmek için bir çağrı yapılmasına ve 17 Haziran 2002 tarihinde yemekli bir sohbet organize edilmesine; 5) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube sinde sendikalı olmayan personelin maaş artışları ve üye aidat ödentilerine ilişkin, Hatice ÜSKÜDAR ÖZER ile Şekibe ASLAN KÖKSAL ın yazılı olarak sundukları önerilerin incelenip tekrar değerlendirilmesine; 6) Domain ve web sayfası hosting fiyatlarının incelenmesi sonucu, sunduğu hizmet göz önünde bulundurularak Crystal Tech firması ile çalışılmasına; firma yurtdışında olduğu için, ödemenin İlker DUĞAN ın kredi kartı ile yapılmasına; ödemenin kredi kartı ekstresi görüldükten sonra yapılmasına; Karar verilmiştir. Ayhan ÇELİK Ebabekir ÖZMERT Şekibe Aslan KÖKSAL Başkan II. Başkan Sekreter Üye Mehmet Onur YILMAZ İlhan KESMEZ R.Faruk ŞAHİN Üye Üye Üye 10 / 02

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (Ocak 2013 Aralık 2014) BİLMED Olağan Genel Kurulu İstanbul - 18 Ocak 2015 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2015 YILI OLAĞAN

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 www.spo.org.tr ŞUBELERİMİZİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI... 3 ŞUBELERDE YÖNETİM KURULLARI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI... 6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK... 7 METROPOLİTEN

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası. ŞUBE ve GENEL MERKEZ GENEL KURULLARI SÜRECİ BAŞLADI TMMOB. 166 ISSN 1300-7300 Aralık 2005

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası. ŞUBE ve GENEL MERKEZ GENEL KURULLARI SÜRECİ BAŞLADI TMMOB. 166 ISSN 1300-7300 Aralık 2005 Haber Bülteni 166 ISSN 1300-7300 Aralık 2005 www.spo.org.tr TRT ANKARA RADYOSUNDA KORUMA KONUSUNDA BİLGİ VERDİK...17 2006 YILI BÜTÇE KANUNUNA KAÇAK YAPILARIN AFFEDİLMESİNE YÖNELİK HÜKÜMLER EKLENDİ...17

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 77 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2010 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

9,36 9,33 9,04 8,81 8,72 7,21 8,61 8,52 8,40 8,19 8,00 7,71 9,51 9,27 9,23 8,83 7,66 6,86 6,54 6,01 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

9,36 9,33 9,04 8,81 8,72 7,21 8,61 8,52 8,40 8,19 8,00 7,71 9,51 9,27 9,23 8,83 7,66 6,86 6,54 6,01 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 85 İLKELERİ UYUM RAPORU İLKELERİNE UYUM NOTU PAY SAHİPLERİ KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 7,71 8,19 8,52 8,72 7,21 8,00 8,40 8,61 8,81 9,04 9,36 9,33 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK)

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) 14. Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulları (MBÇK) Çalışmaları 14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) EKA-MBÇK nın önceki dönemlerinde uzun süren çalışmalar

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 104 Đçindekiler Tablosu ODA ORGANLARI... 3 14. DÖNEME BAKIŞ... 8 TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım... 91 Üyelere Verilen Hizmetler... 106

Detaylı

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Karanfil Sokak 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Tel: 0 312 418 20 51 Fax: 0 312 418 16 54 GSM:

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73. Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73. Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73 Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 74 40. Dönem Çalışma Raporu Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 75 Merkezi

Detaylı

Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le

Detaylı

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Eylül 2012-Mart 2014 GENEL KURUL İLANI TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI 2. OLAĞAN GENEL KURULU Bilgisayar Mühendisleri Odası 2. Olağan Genel Kurulu 1 Mart 2014 Cumartesi

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı