BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R"

Transkript

1 BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R I- İÇİNDEKİLER II- KISALTMALAR 1.Bilgisayar ve Bilgisayar Programları Teknolojisi 1.1. Bilgisayarın Tanımı 1.2. Bilgisayarların Tarihi Gelişimi 1.3. Donanım (Hardware) Kavramı 1.4. Bilgisayar Programları (Software) Bilgisayar Programı Kavramı Bilgisayar Programının Unsurları Program Akışı Algoritma Kaynak Kodu ve Objektif Kodu Kullanıcı Arayüzü ( User Interface) Bilgisayar Programlama Dilleri Düşük Seviyeli Programlama Dilleri Makine Dili Assembly Dili Yüksek Seviyeli Programlama Dilleri Bilgisayar Programlarının Sınıflandırılması Sistem Programları Çevirici Programlar Yorumlayıcılar Derleyiciler Uygulama Programları 2. Bilgisayar Programları Üzerindeki Fikri Haklar ve Bu Hakların Korunması 2.1. Genel Olarak 2.2. Yabancı Hukuk Sistemlerinde Bilgisayar Programlarının Fikri Hukuk Korunması ABD Hukukunda Fikri Hukuk Koruması Bilgisayar Programlarının Fikri Hukuka Göre Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Yönergesi 2.3. Türk Hukukunda Bilgisayar Programlarının Fikri Hukuka Göre Korunması Genel Olarak Fikri Hukuk Korumasının Şartları Sahibinin Özelliğini Taşımak Kanun da Belirtilen Eser Kategorilerinden Birine Dahil Olmak Bilgisayar Programlarının Eser Niteliği Bağımsız Eser Olarak İşlenme Eser Olarak Bilgisayar Programlarının Orjinalliği Bilgisayar Programlarında Korumanın Konusu Bilgisayar Programlarında Fikir ve İfade İkilemi (Idea and Expression Dichotomy) Korumadan Faydalanan Unsurlar Program Akışı Kaynak Kodu ve Objekt Kod Koruma Konusu Dışında Kalan Unsurlar Algoritma Kullanıcı Arayüzü (User Interface) 2.4. Bilgisayar Programları Üzerindeki Fikri Haklar ve Türleri Bilgisayar Programları Üzerindeki Hakların Hukuki Niteliği Bilgisayar Programları Üzerinde Hak Sahipliği Bilgisayar Programları Üzerindeki Hakların Türleri Genel Olarak Manevi Haklar

2 Programı Kamuya Sunma Hakkı Program Sahibinin Adını Belirtme Hakkı Programda Değişiklik Yapılmasını Yasaklama Hakkı Mali Haklar İşleme Hakkı Çoğaltma Hakkı Şahsi Kullanım İçin Çoğaltma Serbestisi Araişlerliği Sağlamak Amacıyla Çoğaltma Yedekleme Kopya (Back up Copy) Yayma Hakkı Kar Amacı Gütmeksizin Yayımlama Tükenme İlkesi Temsil Hakkı Bilgisayar Programlarının Tescili Fikri Hukuk Korumasının Süresi 2.5. Fikir Ve Sanat Eserleri Kanununa Göre Bilgisayar Programlarının Korunabilmesi İçin Açılabilecek Davalar Hukuk Davaları Tecavüzün Kaldırılması Davası Tecavüzün Önlenmesi ( Men i) Davası Tazminat Davaları Hukuk Davalarında Zamanaşımı Hukuk Davalarında Yargılama Usulü Ceza Davaları Manevi Haklara Karşı İşlenen Suçlar Mali Haklara Karşı İşlenen Suçlar Diğer Suçlar Ceza Davasında Yargılama Usulü Hukuk ve Ceza Davalarına İlişkin Ortak Hükümler İhtiyati Tedbirler Hükmün ilanı Zabt, Müsadere ve İmha 3. Bilgisayar Programlarının Patent ve Haksız Rekabet Hukukuna Göre Korunması 3.1. Patent Hukuku Koruması Genel Olarak Buluş Kavramı Bir Buluşa Patent Verilebilmesinin Şartları Yenilik Niteliği Sanayide Uygulanabilir Olma Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması Patent Verilme Sistemi ve Süresi Bilgisayar Programlarının Patentlenebilirliği Genel Olarak Algoritmanın Patentlenebilirliği Bilgisayar Programıyla İlgili Buluşlar (Software Related Invention) Bilgisayar Programlarının Korunması 3.2. Haksız Rekabet Hukuku Koruması Haksız Rekabet Kavramı Bilgisayar Programlarının Haksız Rekabetle İlgili Hükümler Uyarınca Korunması Vasıtasıyla 4. Kendine Özgü Koruma Sağlanan Bilgisayar Teknolojileri 4.1. Veri Tabanları Veri Tabanı ve Elektronik Veri Tabanı Uluslar Arası Hukukta Veri Tabanlarının Korunması Uluslar Arası Anlaşmalar Avrupa Birliği Veri Tabanı Yönergesi ABD Hukukunda Veri Tabanlarının Korunması Türk Hukukunda Veri Tabanlarının Korunması

3 Veri Tabanlarının İşlenme ve Derleme Eser Niteliği Veri Tabanları ile İlgili Kendine Özgü Koruma Hakkı Veri Tabanı Yapımcısına Tanınan Kendine Özgü Hak Kendine Özgü Hakkın Kapsamı ve Sınırlamaları Veri Tabanlarına İlişkin Kendine Özgü Hakkın Süresi Veri Tabanlarının Ceza Davası Yoluyla Korunması 4.2. Entegre Devre Topoğrafyaları Entegre Devre Topoğrafyaları Kavramı Yabancı Hukuk Sistemlerinde Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Türk Hukukunda Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunmasının Şartları Entegre Devre Topoğrafyalarını Koruma Hakkı ve Sınırları 5. İnternet Kavramı Ve Teknolojisi 5.1. Elektronik Ticaret Kavramı ve Tanımları Elektronik Ticaret ve İnternet Elektronik Ticaretin Gelişimi Dünyada Gelişimi ve Yükselişi Türkiye de Elektronik Ticaret Elektronik Ticaret Kavramı ve Türleri Elektronik Ticaretin Tanımı ve Kapsamı Elektronik Ticaret - Elektronik İş Ayrımı Elektronik Ticaretin Türleri İşletmeden İşletmeye Elektronik Ticaret İşletmeden Tüketiciye Elektronik Ticaret 5.2. Elektronik Ticaretin Teknolojisi Elektronik Ticaretle İlgili Teknolojik Kavramlar Elektronik Veri Alışverişi (EDI- Electronic Data Interchange) Elektronik Fon Transferi EFT World Wide Web Intranet ve Extranet Seçenekleri XML ve Elektronik Ticaret Elektronik Ticaretin Güvenlik Teknolojisi Bellek Kartları (Tokens) ve Akıllı Kartlar(Smart Cards) Biyometri Şifreleme Yöntemleri (Encyrption) Simetrik Şifreleme Yöntemleri Asimetrik Şifreleme Yöntemleri SSL (Secure Sockets Layer) ve SET (Secure Electronic Transaction) Standartları 5.3. Elektronik Ticaretin Teknik Altyapısını Oluşturan Birimler Telefon/Telekomünikasyon İdareleri İnternet Servis Sağlayıcıları (ISP) Sunucu (Server) Host İçerik Sağlayıcılar (Content Provider) 6.Elektronik Sözleşmeler 6.1.Genel Olarak Elektronik Sözleşme Kavramı 6.2. Elektronik Sözleşmelerin Özellikleri Elektronik Sözleşmenin Gaipler Arasında mı, Hazırlar Arasında mı Kurulduğu Elektronik Sözleşmenin İltihaki Sözleşme Olması 6.3. Elektronik Sözleşmenin Yapılması İcap ve İcaba Davet Kabul ve Kabul Beyanın Bildirimi İcabın ve Kabulün Geri Alınması 6.4. Elektronik Sözleşmenin Kurulduğu Hüküm İfade Ettiği ve Yapıldığı Yerin Saptanması Elektronik Sözleşmenin Kurulduğu ve Hüküm İfade Ettiği An

4 Elektronik Sözleşmenin Yapıldığı Yer 6.5. Elektronik Sözleşmenin Konusu ve Geçerlilik Şartları Elektronik Sözleşmenin Konusu Mal Satışı Dijital Ürün Satışı Hizmet Temini Bilgi Temini Elektronik Sözleşmelerin Geçerlilik Şartları İrade Beyanları Sıhhatli Olmalıdır Hata Hile Taraflar Ehil Olmalıdır Sözleşmenin Konusu Emredici Hukuk Kurallarına, Kamu Düzenine, Genel Ahlaka ve Kişilik Haklarına Aykırı Olmamalıdır Sözleşmenin Konusu İmkansız Olmamalıdır 6.6. Elektronik Sözleşmenin Şekli Genel Olarak Hukuki İşlemlerde Şekil Elektronik Sözleşme ve Dijital İmza Dijital İmza Prosedürü Dijital İmzaya İlişkin Uluslararası Gelişmeler UNCITRAL Elektronik Ticaret Model Kanunu Elektronik İmzaya İlişkin Avrupa Birliği Yönergesi ABD Küresel ve Ulusal Ticarette Elektronik İmza Kanunu Türk Hukuku Açısından Elektronik İmza Elektronik İmzanın Türk Hukukunda Düzenlenişi Elektronik İmza Kanunu ve Elektronik İmza Güvenli Elektronik İmza Kavramları Güvenli Elektronik İmzanın Hukuki Sonucu ve Uygulama Alanı Elektronik İmzanın Delil Olarak Değeri 6.7.Elektronik Sözleşmeyle İlgili Özel Uygulamalar Shrinkwrap - Clickwrap Sözleşmeleri EDI Sözleşmeleri 7-İnternette Fikri Mülkiyet Hakları 7.1. İnternette Fikri Hakların Korunması Fikri Haklar Alanında Dünyadaki Gelişmeler TRIPS Anlaşmaları WIPO Anlaşmaları ABD Hukukundaki Düzenlemeler Avrupa Birliğindeki Gelişmeler FSEK e Göre İnternet Ortamında Fikri Hakların Korunması FSEK e Göre Korumanın Şartları FSEK e Göre İnternette Korunan Eserler Yazılı Eserler Müzik Eserleri Görüntüler Bilgisayar Programları Veri Tabanları Web Sayfası İnternette Fikri Hakların Türleri Manevi Haklar Mali Haklar İşleme Hakkı Çoğaltma Hakkı Yayma Hakkı Umuma İletim Hakkı İnternette Fikri Hak İhlali Sayılan Durumlar Online Çoğaltma Linkler

5 Çerçeve İçine Alma (Frames) Ön Belleğe Alma (Caching) 7.2. İnternet ve Alan Adları (Domain Name) Alan Adı Kavramı Alan Adlarının Korunması Marka Hukuku Koruması Haksız Rekabet Hukuku Koruması Kişilik Hakkı Olarak Korunma Alan Adı Uyuşmazlıklarının Uluslararası Boyutu Tektip İhtilaf Çözüm Kuralları (Uniform Dispute Resolution Policy) Uzay korsanlığına Karşı Tüketiciyi Koruma Kanunu (Anticybersquatting Cosumer Protection Act) 8. İnternette Kişisel Verilerin Güvenliği ve Korunması 8.1. İnternette Kişisel Verilerin Korunması Kişisel Veri Kavramı Kişisel Verilerin Korunmasının Elektronik Ticarete Etkisi Yabancı Hukuk Sistemlerinde Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Düzenlemeler Avrupa Birliğinde Kişisel Verilerin Korunması /46 Sayılı Kişisel Bilgilerin Korunması Yönergesi /66 sayılı Telekomünikasyon Bilgi Koruma Yönergesi /58 sayılı Gizlilik ve Elektronik İletişim Yönergesi ABD Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Türk Hukukunda Kişisel Bilgilerin Korunmasına İlişkin Yasal Durum Kişisel Verilerle İlgili Yasal Düzenleme Çalışmaları Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı Sayılı Türk Ceza Kanununda Kişisel Verilerle İlgili Hükümler Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik 8.2. Spam Spam Kavramı Türkiye de Spama Karşı Yürütülen Teknik ve İdari Çalışmalar Spamın Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi 8.3. Spoofing 9.İnternette Tüketicinin Korunması 9.1. Genel Olarak İnternet ve Tüketici 9.2. Avrupa Birliğinde Elektronik Ticaret ve Tüketicinin Korunmasına İlişkin Düzenlemeler 9.3. Türk Hukukunda Elektronik Ticarette Tüketicinin Korunması Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da 4822 Sayılı Kanunla Değişiklik Yapılmasından Önceki Durum Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 4822 Sayılı Kanun la Yapılan Değişiklikten Sonraki Durum Tüketicinin Korunması Açısından Mesafeli Sözleşme Kavramı Mesafeli Sözleşmelerin Kurulması ve Zorunlu İçeriği Mesafeli Sözleşmelerde Mal ve Hizmet Teslimi Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkı Mesafeli Sözleşmelerde Kredi Kartı ile Ödeme Ayıplı Mal veya Hizmet İfasında Tüketiciye Tanınan Haklar Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması 9.4.Elektronik Ödemelerde Tüketicinin Korunması İnternet Ödeme Sistemleri Elektronik Para (e-money) Elektronik Para Sistemleri Elektronik Para Kullanımının Doğuracağı Hukuki Sonuçlar Elektronik Çek

6 EKLER Ek:1- FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Ek:2 - PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Ek:3- ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN Ek:4- ELEKTRONİK İMZA KANUNU Ek:5- ELEKTRONİK İMZA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Ek:6- TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL BİLGİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Ek:8- MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YARARLANILAN KAYNAKLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYAR VE İNTERNET ÖNSÖZ...IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXXIX TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ...XLIX GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYAR VE İNTERNET ÖNSÖZ...IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXXIX TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ...XLIX GİRİŞ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXXIX TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ...XLIX GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYAR VE İNTERNET I. BİLGİSAYARLAR... 9 A. Bilgisayarın Tanımı...9 B. Bilgisayarın

Detaylı

PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ

PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi 27 Mayıs 2011 Fatih KARAHAN Patent Uzmanı fatih.karahan@turkpatent.gov.tr İÇERİK Fikri mülkiyet hakları Patent sistemi

Detaylı

Ülke Raporu: Türkiye. 6 Kişisel Verilerin Korunması Hakkında bir kanun taslağı üzerinde çalışmalar sürdürülüyor.

Ülke Raporu: Türkiye. 6 Kişisel Verilerin Korunması Hakkında bir kanun taslağı üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Ülke Raporu: Türkiye Türkiye de temel siber yasaların kabulünde bazı önemli açıklar bulunuyor. Türkiye de halen veri koruma yasası bulunmamakla birlikte Türk vatandaşları kişisel verilerinin korunmasını

Detaylı

SANAL ALEMDE HAK ARAYIŞLARI: İnternette Telif Hakkı Sorununun Boyutları

SANAL ALEMDE HAK ARAYIŞLARI: İnternette Telif Hakkı Sorununun Boyutları Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü SANAL ALEMDE HAK ARAYIŞLARI: İnternette Telif Hakkı Sorununun Boyutları Mustafa SAĞSAN 10-12 Ekim 2002, 19 Mayıs Üniversitesi Kongre

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. NAZNET WİFİ HİZMETİNİ KULLANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Entegre devre topografyaları ilk kez, doğduğu ve yoğun gelişme yaşadığı ABD de korunmaya başlamıştır. Sonra TRIPS e taraf

Detaylı

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com çelebi Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 İnternet Hukuku Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Alan Adı Sahipliği Kavramı... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 İnternet Sitesi

Detaylı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1 Av. Haluk İnanıcı 1983 yılından beri telif hukuku, 1987 yılından beri bilgisayar yazılım hukuku içinde olan, bu alanda ilk örnekleri arasında yer alan

Detaylı

Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri

Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri Doç. Dr. Ali KARAGÜLMEZ BİLİŞİM SUÇLARI ve SORUŞTURMA - KOVUŞTURMA EVRELERİ Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı Ankara, 2011 Bilişim Suçları

Detaylı

Sayısal Haklar Yönetimi (DRM)

Sayısal Haklar Yönetimi (DRM) Sayısal Haklar Yönetimi (DRM) 2006 Kültür ve Turizm Bakanlığı. Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1 Fikri Haklar...4 2 Elektronik Ortamda Fikri Haklar ve DRM...6 3 İlgili Taraflar...14 3.1 İçerik Sağlayıcılar...15

Detaylı

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDAKİ YAZAR VE YAYINCI HAKLARI. Yard. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDAKİ YAZAR VE YAYINCI HAKLARI. Yard. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDAKİ YAZAR VE YAYINCI HAKLARI Yard. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ve Fikri Hukuk Öğretim Üyesi I. Genel Olarak Maddi

Detaylı

Ali Murat GARĠPCAN. Anabilim Dalı: Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi. Programı: Bilgisayar Sistemleri. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 09 Haziran 2011

Ali Murat GARĠPCAN. Anabilim Dalı: Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi. Programı: Bilgisayar Sistemleri. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 09 Haziran 2011 T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ELEKTRONĠK TĠCARET AMAÇLI YENĠ BĠR YAZILIMIN GELĠġTĠRĠLMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Ali Murat GARĠPCAN (08231101) Anabilim Dalı: Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi

Detaylı

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU : FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (TELİF HAKLARI) : ULUSLARARASI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI HUKUKU : İNGİLTERE (LONDRA) HAZIRLAYAN

ÇALIŞMA RAPORU : FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (TELİF HAKLARI) : ULUSLARARASI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI HUKUKU : İNGİLTERE (LONDRA) HAZIRLAYAN ÇALIŞMA RAPORU KONU PROGRAM : FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (TELİF HAKLARI) : ULUSLARARASI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI HUKUKU TÜRÜ/SÜRESİ: MASTER (LLM), 16/09/2010 14/09/2011 ÜLKE : İNGİLTERE (LONDRA) ÜNİVERSİTE :

Detaylı

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Endüstriyel Tasarım Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE İNTERNET ÜZERİNDEN SÖZLEŞMELERİN KURULMASI

6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE İNTERNET ÜZERİNDEN SÖZLEŞMELERİN KURULMASI 10. Yıl a Armağan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:11 Sayı: 22 Güz 2012/2 s.127-155 6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE İNTERNET ÜZERİNDEN SÖZLEŞMELERİN KURULMASI Muzaffer

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ :

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ : KİŞİSEL BİLGİLER : T.C. KİMLİK NO : ADI SOYADI : DOĞUM TARİHİ : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT BİLGİLERİ : EV ADRESİ

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (SSL, EV SSL, NİMS ve benzeri elektronik sertifikalar içindir)

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (SSL, EV SSL, NİMS ve benzeri elektronik sertifikalar içindir) (SUE) (SSL, EV SSL, NİMS ve benzeri elektronik sertifikalar içindir) SÜRÜM : 09 TARİH : 01.12.2014 1. GİRİŞ... 10 1.1. Genel Bakış... 10 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 11 1.3. Taraflar... 11 1.3.1.

Detaylı

FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ

FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ TÜRKĐYE FOTOĞRAF SA ATI FEDERASYO U FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ Derleyenler Olcay Bilge & M. Turgay Bilge ĐÇĐ DEKĐLER 1. BÖLÜM... 4 FOTOĞRAF VE HAKLARIMIZ... 4 I- FOTOĞRAFÇI I HAKLARI... 4 1. ESER VE TELĐF

Detaylı

BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. İşbu BlackBerry Çözümü Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme"), daha önceki versiyonlarına verilen

Detaylı

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 10.0007.1.01 540 Sayılı

Detaylı

ELEKTRONĐK SÖZLEŞMELERĐN WEB SĐTELERĐ ARACILIĞIYLA KURULMASI VE BU SÖZLEŞMELERĐN ĐFASI

ELEKTRONĐK SÖZLEŞMELERĐN WEB SĐTELERĐ ARACILIĞIYLA KURULMASI VE BU SÖZLEŞMELERĐN ĐFASI Elektronik Sözleşmelerin Web Siteleri Aracılığıyla Kurulması ve 907 ELEKTRONĐK SÖZLEŞMELERĐN WEB SĐTELERĐ ARACILIĞIYLA KURULMASI VE BU SÖZLEŞMELERĐN ĐFASI Arş. Gör. Alper UYUMAZ * I. GENEL OLARAK ELEKTRONĐK

Detaylı