nisantasi.edu.tr GENETIK VE BIYOMÜHENDISLIK TERMİNOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nisantasi.edu.tr GENETIK VE BIYOMÜHENDISLIK TERMİNOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ"

Transkript

1

2 ALBINISM: ALBİNİZM ALLEL: ALEL, BIR GENİN ALTERNATİF FORMLARI AMINO ACIDS: AMİNOASIT ANAPHASE: ANAFAZ ANGELMAN SYNDROME: ANGELMAN SENDROMU ANIMAL: HAYVAN ANTICODON: ANTİKODON ANTISENSE: ANLAMSIZ APOPTOSIS: APOPTOZ APOPTOTIC: APOPTOZ İLE İLGİLİ ARTICLE: MAKALE ASENTRIC: ASENTRİK AUTOSOMAL DOMINANT: OTOZOMAL DOMİNANT AUTOSOMAL: OTOZOMAL AUTOSOMAL RECESSIVE: OTOZOMAL ÇEKİNİK BACTERIA: BAKTERİ BASE PAIR: BAZ ÇİFTİ BIOLOGY: BİYOLOJİ BOND: BAĞ CANCER: KANSER CARBOHYDRATE: KARBONHİDRAT CARCINOGENIC: KARSINOJENİK CARRIER: TAŞIYICI CATARACT: KATARAKT CELL BIOLOGY: HÜCRE BİYOLOJİSİ CELL CYCLE CONTROL: HÜCRE DÖNGÜSÜ KONTROLÜ CELL CYCLE: HÜCRE DÖNGÜSÜ CELL: HÜCRE CELL MEMBRANE: HÜCRE ZARI CELL STRUCTURE: HÜCRE YAPISI CELL WALL: HÜCRE DUVARI CENTROSOME: SENTROZOM CHROMATID: KROMATIT CHROMOSOME: KROMOZOM CHRONIC DISEASE: KRONIK HASTALIK CLONE: KLON CODOMINANCE: KODOMINANS CODON: KODON CYSTIC FIBROSIS: KISTIK FIBROSIS 1 nisantasi.edu.tr

3 CYTOGENETIC: SİTOGENETIK CYTOPLASMA: SITOPLAZMA DELETION: DELESYON DIABETES: DİYABET DNA: DEOKSIRIBONÜKLEIK AİT DOMINANT ALLELE: BASKIN ALEL DOMINANT GENE: BASKIN GEN DRUG: İLAÇ DRUG RESISTANT: İLAÇ DIRENCI EFFECTIVE: ETKİLİ EPIGENETIC: EPIGENETIK EUCARYOTIC: ÖKARYOTIK EUPLOID: ÖPLOIDİ EVOLUTION: EVRIM EXON: EKSON EXPRESSION: İFADE ETME, EKSPRESYON F1 GENERATION: F1 SOY FENOTYPE: FENOTİP FERTILIZED: DÖLLENMIŞ FRAME: ÇERÇEVE FUNCTION: FONKSİYON FUNCTIONAL: FONKSİYONEL GENE FLOW: BIR GENIN BİR POPÜLASYONDAN DIĞER POPÜLASYONA AKTARILIŞI GENE LOCUS: GEN LOKUSU GENE POOL: GEN HAVUZU GENE PRODUCT: GEN ÜRÜNÜ GENETIC DRIFT: GEN HAVUZU SIKLIKLARINDA YAŞANILAN DEĞIŞİM GENETIC MARKER: GENETIK BELİRTEÇ GENETICS: GENETIK BİLİMİ GENOME: GENOM GENOTYPE: GENOTİP GOLGI VESICLE: GOLGİ CİSİMCİĞİ GOUT: GUT HASTALIĞI HEMOPHILIA: HEMOFİLİ HEREDITARY: KALITIMSAL HETEROZYGOUS: HETEROZİGOT HOMOLOGOUS: CHROMOSOMES: HOMOLOG KROMOZOM HOMOZYGOUS: HOMOZİGOT HOST CELL: KONUK HÜCRE HUMAN GENOME PROJECT: INSAN GENOM PROJESI nisantasi.edu.tr 2

4 HUMAN: İNSAN HYBRIDS: HİBRİT GEN, GENETİK OLARAK FARKLI 2 EBEVEYNE AIT GENLERİN ÇAPRAZLAŞMASI SONUCU OLUŞAN DÖL INFLAMMATION: İLTIHAP OLUŞUMU INFORMATIVE: AÇIKLAYICI INCOMPLETE PENETRANCE: ÇEVRE KOŞULLARINDA SADECE BELİRLİ FAKTÖRLER ALTINDA KENDİNİ İFADE EDEN ALEL INSERTION: INSERSIYON KARYOTYPE: KARYOTIP LYPID: LİPİT LYSOSOME: LİZOZOM MACROPHAGE: MAKROFAJ MANUSCRIPT: YAYIN MEIOSIS: MAYOZ BÖLÜNME MENDELIAN GENETICS: MENDEL GENETİĞİ MICRODELETION: MIKRO DELESYON MICROTUBULE: MİKROTÜBÜL MITOCHONDRIA: MITOKONDRİ MOLECULAR BIOLOGY: MOLEKÜLER BİYOLOJİ MONOZYGOTIC TWINS: MONOZIGOTIK İKİZLER MOSICISM: MOZAİZM MULTIPLE SCLEROSIS: ÇOKLU SKLEROZ MULTIPLE-ALLELE SERIES: ÇOKLU ALEL SERISI MUSCULAR DYSTROPHY: KAS DISTROFISI SONUCUNDA OLUŞAN HASTALIK MUTAGENE: MUTAJEN MUTATION: MUTASYON NATURAL: DOĞAL NATURE: DOĞA NECROSIS: NEKROZ NOVEL: YENİ NUCLEOTIDE: NÜKLEOTİT NUCLEUS: ÇEKIRDEK ONCOGENE: ONKOGEN ORGANISM: ORGANIZMA ORGANISMAL: ORGANIZMAYA AİT OVUM: GAMET PARTICULE: PARTIKÜL PEROXISOME: PEROKSIZOM PLANT: BİTKİ PLEIOTROPY: PLEIOTROPI 3 nisantasi.edu.tr

5 POLYGENIC: ÇOK GENLİ POLYMORPHISM: POLİMORFİZM POPULATION: POPÜLASYON POSITION: POZİSYON PROBE: PROP PROCARYOTIC: PROKARYOTİK PROPHASE: PROFAZ PROTEOME: PROTEOM RECESSIVE GENE: ÇEKİNİK GEN REGULATOR GENE: DÜZENLEYİCİ GEN RESEARCHER: ARAŞTIRICI RIBOSOME: RİBOZOM RNA: RİBONÜKLEIK ASIT SCIENCE: BİLİM SCIENTIFIC: BİLİMSEL SEQUENCING: DİZİLEME SEX CELL: CINSIYET HÜCRESİ SEX-CONTROLLED CINSIYET FAKTÖRÜ: TARAFINDAN KONTROL EDİLEN GEN SOMATIC CELL: SOMATİK HÜCRE SPERM: SPERM SPLICING: KESİLME SPLICING-SITE: KESİLME BÖLGESI THESIS: TEZ TRANSCRIPTION: TRANSKRIPSIYON TRANSFER RNA: ILETICI RNA TRANSLATION: TRANSLASYON TRANSLOCATION: TRANSLOKASYON TUMOR SUPPRESSOR GENE: TÜMÖR BASKILAYICI GEN VARIANT: VARYANT X-LINKED: X BAĞLANTILI YEAST: MAYA ZYGOTE: ZİGOT nisantasi.edu.tr 4

6