KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ"

Transkript

1 SA U Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt, JSy (Eylül 2002) Kpl Mhllerde Terml Konfor, Hvlndnn Sistemlerinde Yeni Nesil Menfezler ve Seçim Kriterleri KÇkr, ESğ KAPALI MAHALLERDE TERMAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ, Keml ÇAKIR, Ersin SAGIR Özet Bu nklede genel htlryl değinilecek oln konu, tpl mhllerde insnlrn konforlu ve sğlkl bir ortmd bulunmlrn sğlmy yönelik çlşmlr ypn tesist mühendisliğinin sistemlerini ":::yn ederken uymk zorund olduğu bz stndrtlr ve kullnln yeni nesil sistem elennlr olcktr Anhtr KelimelerTerml kon for, hvlndrm, difüzör AbstrecW e hve mentioned bout hvc engineering tht it works for therml comfort indoor plces of humns nd some criteri to design hvc s rstems in this study Keywords ThermJ co mf ort, ir conditioning, diffuser Hvnn nemi, Giydiğimiz kyfetler, Aktivitelerimiz, olrk srlnr Yuknd yzl bütün fktörler birbirini etkiler ve vücuttki s dengesinin istenen memnun edici nokty ulşms için birbirlerine bğl olrk yrlnmldr Bun terml konfor denir Konforu formülize edebilmek mcyl vücudun 1s dengesini gösteren denklemi oluşturn konforlu vücut scklğ ve ter iiretim denklemleri birleştirile bilir [ 1] Vücut için s dengesi fonülü; MW =H +E+Cres+Eres, dir Bu fom1ülde deriden buhrlşm yoluyl gerçekleşen s kyb (E, W /m2) değedni kişinin kendisini s] olrk nötr hissettiği otmd gerçekleşen JSJ kyb değeri ile değjştirilirse (Ec, W /m2) konfor denklemi elde edilir [ 1] I GIRIŞ MW H+Ec+Cres+Eres (Konfor denklemi) İnsnlr zmnnn % 85' lik bölümünü kpl meknlrd çlşrk, dinlenerek, eğlenerek ve uyuyrk geçirir Bu neden1e kpl nhllerde iyi bir hvlndrm ve ştlndrm sistemine ship olmk çok önemlidirbu sdece insnlrn vücut sğlğ için değil, yn zmnd çlşm performnslr içinde çok önemlidirbu noktd önemli bir problem, yn mhl hv şrtlrmd frkl hisler lglmsdr Bir kişi ortm şrtlrn hoş ve yeterli bulurken, diğer bir kişi gereğinden fzl sck yd soğuk hissed e bilir ll TERMAL KONFOR Mhlde s dengesini etkileyen dş fktörler; Hv scklğ, Is rdysyonu, Hv hz, K Çkr, SAÜ Mühendislik Fkültesi Mkine Mühendisliği Bölümü, SAKARYA E Sğr, SAÜ Fen Bilimleri Ensttüsü Mkme Mühendisllği An Bilim Dl, SAKARYA M: Metbolizm trfndn üretilen s (W /m2) W: Ypln iş (W/m2) Cres: Solunum yoluyl s kyb (W/m2) P: Nem Hvdki su buhr ksmi bsnc (P) t: hv scklğ C Bu forrnüllerdeki diğer değerler şğdki formüllerden hesplnbilir Ec=3,051 o3[ 57336,99(MW p3]+042(mw 5 8, 1 5 ) C res =0, M (34t) Eres=l, 721 os M( 5867 P) Kpl mlllerin insnlr trfndn kullnln bölümlerinde hv hz 02 m!s' yi geçmemelidir İnsn vücudu, kendi çevresini srn ve dş rtrol oln s lşverişini sğlyn bir hv zrhn shiptir Bu lk hv zrh nck çevre hvs durgun olduğund işlev görebilir Hv hreketleri nedeniyle hv hz yükseldiğinde bu izolsyon tbks yrtlr ve insn vücudu çevre scklğn krş korunsz klr Bu durum özellikle soğutn1d oldukç büyük rhtszlk oluşturur [2] 46

2 SAU Fer: Bili:leri Enstitüsü Dergisi 6C:t, JSyt (Eylül 2002) Kpl Mhllerde Ter ml Konfor, Hvlndrm Sistemlerinde Yeni Nesil Menfezler ve Seçim Kriterleri KÇkr, ESğr Soğutm etkisi, mlldeki hv hzndn 8 kt dh büyüktür Örneğin ortmdki hv hz 05 m/s ise, insnlr ortm scklğn olduğundn 05x8=4 oc dh düşük hisseder ler Dh önce bhsedilen fktörlerin ynnd insn vücudu bşk bz problemlerden de etkilennektedir Bunlr; Düşen hv knu, Rdysyon simetrisi, Frkh seviyelerdeki hv scklğ frklr, Duvr yüzey scklklrdr Bir ofis mhllinde konfor genelde şğdki şilr yerine gf'tirildiğinde sğlnn1ş olur Jrtlm hv hz mksimum 02 n/s, İki duvnn mksimum yüzey s1cklk frk I O C, Tvn ve döşeme nksinwn yüzey scklk frk 5 C, dş (18n) ve yk (Olm) seviyesindeki mksinum scklk frl 3 C, Dö ene yüzey scklğ 1926 oc rs olmldr [3] III HA V ATANDIRMA SİSTEMLERİ Hvlndrm sistemleri n htlr ile hv tşyc knl sistemi, hvnn şrtlndrldğ klim sntrli, hvy mhlle üfleyen menfezlerden oluşmktdr Bir hvlndrm sisteninin dizyn edilmesi mcyl yukrd syln üç mddedeki sistemlerin hespln oluşturulrk seçimleri yplmldr Bunlr n bşlklr hlinde; 1) Hv knl hesb, 2) Sntrl serpntinlerinin kpsite ve boyut hesb, 3) Sntrl filttelerinin seçimi, 4) Bsnç kytplrn göre vntiltör ve spirtör seçm, S) Hvy mhlle üfleyecek son elemn oln n1enfezlerin seçimi, olrk srlnbilirler IV İÇ HAVA HAREKETLERİ İncelenen konu n htlr ile; İç ortmd sğlnms gereken snr değerler nelerdir? Bu değerleri sğlyck uygun difüzör tipi ve konumlndrn1s nsl yplbilir? sorulrn cevp rr Bir mhlle beslenen hv ship olduğu scklk değerine bğl olrk değişik dğlm özellikleri gösterir Eğer beslen1e hv scklğ slonun hv scklğn eşit ise, hv klb eşscklzkl hv klzbz olrk dlndrlr Bşlngç scklğ slonw1 hv scklğndn frkl oln hv klbn d eş scklkt olmyn hv khbr denir Beslene ve slon hvs rsndki scklk frk, (1 ) l1v klbrun yörüngesine, (2) klbnn1 tvn vey duvrd tems ettiği ve yrldğ yere, (3) klbuun hv n ş mesfesine etki ederek, klpt sl kuvvetler ojuştuurlr Bu etkiler, s] klclm kuvvetlerinin, tlet kuvvetlerine orn olrk tnmlnn boyutsuz Archimedes (Ar) sysn bğldr [ 4] Eşscklkl hv klb, besleme hvsnn mh1 hvs ile yn scklkt olms hlidir Şekil 1' de serbest bir hv jetinin od içinde yylş gösterilmiştir Hv bir memeden w0 ilk hz ile çkr ve çevrenin hvs ile krşr Bu krşn çeşitli problemler bkmndn önemlidir Şeki11 Serbestjet : J e Çel<irdek oo o J 4 6,5 c Wx K 1 Serbest jetin içjnde vv0 ilk hzn ship hv zerreciklerinn teşkil ettiği ksm çekirdek denir Çekirdek içinde kş tmmen lminerdir Teşekkül eden çekirdeğin çs ylnz çkş ğzn şekline bğlsdr J ctnin genişleme çs d çkş ğznn formun bğl olup, çkş hzndn bğmszdr bu ç sonsuz uzunluktki yrkt 33, yuvrlk çkş ğznd ise 24 dir jetin genişleme bölgesinde türbülns fzldr Çkş ğzndn uzklşld1kç jet hvsnn hz zlr ve od hvsndn krşn rniktr rtr [ 5] Burd hesplrd kullnln bz formüjlere yer verilmiştir Bu formüller şğdki çkş hzlr için geçerlidir w0 >2 1nls J w0 < 50 m/s; Od, jete nzrn sonsuz büyülclükte kbul edilebili İzotem jetler (od scklğndki hv jeti) üzerinde ypln rştrmlr neticesinde şğdki fomül bulunnuştur [ 5] wr =K JF 1 W0 X j;" Bu formül serbest ve drltlrnn1ş jet için geçerlidir Burd ' Wx : Üfleme ğzndn x uzklğnd oluşn serbest jet deki merkezi hz m/s, \Vs : Üfleme ğzndki hz m/s, K : Menfez sbiti ( çkş ğznn şekline bğldr), F : Menfezin brüt ln m2, x : Üfleme ğzn oln eksenel uzklk m, 11 : Drln ktsys (keskin kenrl yuvrlk ğzlrd, =061, kenrln yuvrltln1ş yuvrlk ğzl rd, t= 10), 47

3 SAU Fen Bilimleri Enstitüsll Dergisi 6Cilt, 3Sy (Eylül 2002) Kpl Mhllerde Terml Konfor, Hvlndrm Sistemleri nd Yeni esil Menrezler ve Seçim Kriterler KÇkr, ESğr : Çkş ğzmn serbest lnnn brüt lnn orn Az drltlmş hv çkşlrnd genellikle Jl 08 lnbilir [ 5] Eşsckt olmyn hv klb söz konusu ise, jet hvs ile od hvs rsnd yoğunluk ve scklk frk vrdr ve hv üflenen memenin yplş trz ve şekli yn ols d, durum şimdiye kdr nltlnlr uynycktr Konuyu dh iyi izh edebilmek için iki snu hlini örnek lnmldr Hv ile dolu ody bir enjektörden su püskürtülsün Su ile hvnn yoğunlukln rsnd büyük frk olduğundn su jetsine hv krşms söz konusu olmz Dolysyl jet hemen hemen hiç değişikliğe uğrmz İkinci hlde su dolu bir tnk hv enjekte edilir Jet hemen krşm uğrr ve prçlmr Bu yüzden ody nzrn sck jetler dh ks mesfelerde kn ş m v prçlnmy uğrrlr Ayrc, özellkle hvlndrm tekniği bkmndn önemli bir problem vrdr Üflenen hv scklğ ile od scklğ frk fzl ise Uetin dh sck vey dh soğuk oluşun göre) jet yükselir vey lçlrşekll 2, de ody üflenen bir jet göülmektedir Püskürtülen hvo1 n scklğ, od scklğndn düşüktür Yükselen jet içinde durum yn du Genel olrk; y _ 0,065 X d Fr d FormüJde y (m), jet eğrisel ekseninin, n1eme eksenine oln uzklğdr ki bun düşme vey yükselme mesfesi denir d (m) ise çkş ğz çpdr Froude sys (Fr), Re sys gibi boyutsuz bir sydr ve jetin düşüp düşmeyeceğinin tespitine yrr İzoterm olmyn jetlerde düşmeyi önlemek için şğd verilen kritik değerin üstünde klnml dr [5] Frit= 1 O(L/H)2,!:: = 273vv H odboyu 3 odyüksekliğğ w2 Fr =, Fr = 27,8 0 9,81d ( 9 R 90) d t Şekil 2 izoterm olmyn hvjeti Şekil 3' de soğutm için, Şekil 4' de ise stm için besleme hvsnn dvrmş göiilmektedir [7] Şekil 3 Soğuk hv Şekil 4 Sck hv Bir Avrup stndrd oln prenv 17 52: 1996 iklimlendirilen kpl mhller için konfor şrtlrn belirlernektedirbu stndrttn konu ile ilgili smr değerleri şu üç n grupt toplnbilir; Scklk/scklk dğlm, hv hzln ve ses IVl Scklk/Scklk Dğlm Bir lnn insnlr trfndn kullnln bölgesinin ( occupied zone) tüm noktlrnd etkin scklk her zmn izin verilen rlklr içerisinde olmldrr İnsnlrn dş hv scklğn bğl olrk kendilerini konfor d hissettikleri scklk rlğ Şekil 5, deki grfikte veriln1iştir Burdki "opertif od scklğ'' mhllin hv scklğ ile mhlli çevreleyen duvrlrn s1ckhğnn ritmetik ortlms ile bulunur Burd t = er eo jet hvs ile od hvs scklklr frk C, B = l /273 gzlr için hcimsel genişleme ktsysdr[5] y = +0,00234!'!J d X d w0 d 3 Kldnn kuvvetlerinin etkisindeki yty olrk püskütülen stm ve serinietme hv klplrnn kbul edilen yörüngeleri, duvr çkşlryl stm ve serinletmede önemlidir Bunlrn yn sr mlldeki scklk dğlm (grdient) d önemlidir 3 C' lik frk, ISO 7730 trfndn, oturrk ypiln ktiviteleri uygulyn bir insn için kbul edilebilir seviye olrk seçilmiştir Bhsedilen kvrm Dikey Hv Scklk Frk' dr ve yk bile ği seviyesindeki hv scklğ ile boyun seviyesindeki hv scklğnn frkdr (8] 48

4 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6ClL, 3Sy (Eylül 2002) Kpl Mhllerde Terml Konfor, Hvlndrm Sistemlerinde Yeni Nesil Menfezlet ve Seçim Kriterleri KÇkr, ESğr 28 t c Z6 e:, 25 X 24 U) 23 o tx: l'v!/ t\ l>( i' " v /' >( 'V IY2 Hv Hz ' KX, X >< > :> V'\ #' '/ K X V"\ r\j 1\/ V'!\/ K K K tt? V 'X )< (> r> >(" ' / V y )\ /'\ V o zs Z9 3o oc 32 Dtt HQv StcJdğt f Şekil 5: DIN 1946 y göre konfor scklğ rlğ Kpl bir mlldeki konfor şrtlrn etkileyen en önemli prmetrelerden biridir M hlde istenmeyen :'üksek hv hzlr Drft d verilen, hv hreketinin ve scklğn sebep olduğu, vücudun belli bir bölgesinin istenmeyen lokl sğumsn neden olur Drft nedeniyle ikyette bulunn insnlrn ön görülen yüzdesi d rft orn1 olrk trumlnbilir Drft orn ( drft rting) şğd verilen eşi e i kle hesplnr ( drft modeli): DR=(34t)(V 0,005) 0 62 (0,37 VTu+ 314) burd: DR drft orn, yni drft nedeniyle kendini konford hissetmeyen insnlrn yüzdesi t V Tu olmktdr lo kl hv scklğ, derece celcius; lokl ortlm hv hz metre bölü sniye lokl türbülns yoğunluğu, yüzde En genel olrk mhlde insnlrn meşgul ettiği bölgede ( occuped zone) hv hz O 2 mis' yi geçmemelidir [8] _ Br rnhlde meş ul bölgenin geonetrik snrlr, d1ş duvrlrdn 1 m, ç duvrlrdn 0,5 m ve yerden 2 m yükseklikteki hcimdir [9] oc 35 D 33 g 3 1 R T 29 A fl s 27 c A 25 K L 23 G B L % Bu A?u L N E M 6u 5u l 1C o 15 / ll 1 lt 1/ IJ f l J,, ', Jl 1 1 "',, 1 1 ll / J 1 1 V ' A c rt, lir it d ğu im t IÇ ORT AM SICAKLlGI 1 f 1 1 H ve: ne mi Cm/s 50 Id 5 A o l":\ 5 o b 5 01 o o s 30 oc Şekil 6' d o1m scklğn bğ b olrk hv hzlrnn değişimi verilmiştir Kpl hcimlerde esintisiz ve etkin bir hvlndrmnn sğlnbilmesi için bu değerlere sğdk klnmldr 1V3 Ses Hvlndrm sistemleri, meknik prçlrnn ve ilettikleri hvnn sistem içinde oluşturduğu bir gürültüye yol çr Bu gürültünün önemli bir ksm hvnn nhlle ktnldğ çklk difiizörler trfndn üretilir oln menfez ve Akustik değerlerin temel birimi D esibel (db) dir nunerik olrk birbirle ilişkili iki büyüklüğün birbirine ornnn log ritmsnn 1 O ktdr Bir ses kynğrun yydğ ses enerjisinin gücüne ses gücü (W), bu gücün referns bir?,eğere göre düzeyine ses güç seviyesi (Lw) d verilir Ureticiler trfndn difüzör ktloglrnd ve len e ğerler genellikle L w cinsindendir Doğru bir seçm çn od sustun11snn (room ttenution) dikkte lnms gereklidir Bu norml bir ofis için 8 db mertebelerindedir [ll] V MENFEZ SEÇİMİ Bu kriterleri genel htlr ile inceledikten sonr difuzör tiplerine geçmeden önce konu ile ilgili bz hususlr değinilecektir Sck hvy şğy indirmek kritik iken, soğuk hvd tersine bir?urum vrdr Soğuk hv düşmeye (drft) meyilli dir Ut1endikten hemen sonr yüksek scklk frk ve hzd düşerse, ortmd bulunn kişileri rhtsz eder Dolysyl soğuk hvnn mümkün olduğu kdr yuknd tutulup, iç hv ile krşrk hz ve scklğ smr değerlere yklştktn sonr şğy inmesini sğlnk gereklidir B urd "Co nd Effect'' olrk tmrolnn hvnn tvn belirli bir mesfede yty vey tvndn belirli bir çdn üflendiğinde, tvn yp1şm özelliğinden yrrlnlr (Şekil 7) [ 1 2] X::0,3M X:O,!"' Cond etkisiz krş Cond etkili krş Şekil 6 Hv km hz, hv sckhğ ve nem ilişkisi [10] Şekil 7 Soğuk hvt n mhlle değişik ütlenme şeklleri 49

5 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6Cih, 3Sy (Eylül 2002) Kpl l't1hllerde Terml Konfor, Hvlndrm Sistemlerinde Yeni Nesil Menfezler ve Seçim Kriterlc i K Çkr ESğ r Hvnn tvndn kopcğ mesfe şğ1dki bğntdn bulunbilir [ 12] ( Xkr 1 h 112 ) = C ( 1 1 Ar) Xkr: Tvndn kopm mesfesi h: Slotun eni g: Yer çekimi kuvveti Tr: Od scklğ t: Üfleme scklğ ile od scklğ rsndki frk Veff: Efektif hz C: Difuzörün ypsmn belirlediği ktsy Bu konud son olrk bhsedilecek husus "Swirling Effect" d verilen girdp etki s i dir Şu n kdr tek bir hv kş incelendi Anck hv kmlr birbirini etkiler, bu etkiden yrrlnrk difiizörden tek tek kntçklrdn psjlr hlinde çkn hv kml t o şekilde konumlndrlbilir ki, bir dönme, girdp :Jluşturulbilir (Şekil 8) Hvnn bu şekilde girdp hlinde üflenrnesi, yüksek mertebede iç hv indüksiyonu ile hv h1znn ve scklk frkrun sürtle düşmesini sğlr t Şekil 8 Girdp etkisi şrtlndrlrruş hvy mhlle trken şu jki teknikten birini kullnrlr; Krş k km (mixed ir), Deplsmnl km ( displcement ir flow) Norml olrk şrtlndnlmş hv, çlş ğzlrndn: slonlrd kullnln bölgelerde kbul edilen h v hzlnndn dh büyük hzlrd gönderilir Istm vey soğutm yüküne bğl olrk şrtlndrlnuş hv scklğ, slonun kullnln bölgesindeki hv scklğnn üstünde, ltnd vey yn s olbilir Ktm ( entrinrnent) işlemi syesinde yyc ( difüzör) jetleri slon hvsyl krşp hv hznn düşmesine ve hv scklğnn slon hvs scklğn eşitlenrnesine neden olurlr Slonlrd kullnln bölgeler y prçlnmş hv jetleri ile doğrudn doğruy vey jetler trfndn meydn getirilen ters kmlr ile hvlndrlrlr Deplsmnl kmd ise, slond kullnln bölgede, istenen slon scklğndn birz dh düşük scklktki şrtlndnlmş h v, küçük hv hzlnnd (0 5 m/s vey dh z, hv çkş ğzlnndn sğlnr Çkş ğzlr döşemede vey döşeme ynnd bulunur ve bu ğzlrdn besleme hvs slond kullmln bölgeye doğrudn doğruy gönderilir Slondn lk hvnn lndğ ermne (egzoz) ğzlr ise, tvn vey tvn yknn yerleştirilir Besleme hvs döşeme boyunc y yl r ve slond kullnln bölgelerdeki s kynğyl sncikç yu k r doğru yükselir Teknik ve mimri özellikleri verilen tüm rnenfez ve difiizörlerin kullnm mçlr, yerleri ve niteliklerine bğl olrk bir tkm kullnm snrlmlr vrdr Prensipte yn mhlde kullrulbilecek iki frkl cihz içinden seçim nck bz özel istekler belirlendikten sonr yplbilir Tblo 1 böyle bir seçim için yrdmc olmk mcyl oluşturulmuştur Şekil ll' deki diygrm ise teknik bilgilerine ship olduğumuz cihzlrn seçim sürecinin genel olrk nsl yplbileceği gösterilmek üzere hzrlnmştr Burd souln soruln n mc hngi tip cihz kullnmnn uygun olduğunun bulunmsdr Bundn sonrki şmd cihz ölçülerinin ve bun bğl olrk elde edilecek sonuçlnn (ses seviyesi, hv hz, tş mesfesi) bulunmsdr \11 HAVA AKIŞ PRENSİPLERİNE GÖRE DİFÜZÖR TİPLERİ Bu bölümde difüzörlerin ypln ve hv dğtm prensiplerine göre çeşitleri incelenecektir Anck difüzörlerin ypsl ve teknik detylrn geçmeden önce, hvy mhlle besleme şekline göre iki n grupt toplnbilir Bütün hvlndrm sistemleri Dt'I'Ozel lf, v z 0,2 mis Şek i 1 9 Deplsmn h kş Kullnln bölgelerdeki insnlr ve bilgisyrlr gibi s kynklr, yukr doğru sl hv kmlr oluştururlr; bunlrn yoğunluklr kullnln bölgedeki hvnn yoğunluğundn dh z olduğundn, hv kmlr bu bölgeden sy ve kirleticileri uzklştrrlr (Şekil 9) [13] Krştrml hvlndrm sistemnn tersine yer değiştirmeli hvlndrm, kullnln bölgede hvnn knşmsn zltck ş ekilde tsrlnr Yer değiştimeli hvlndrmmn mc, kullnln bölgede, besleme hvs özelliklerine ykn bir dunn1 elde etmektir 50

6 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergsi 6Ciltt 3SY1 (Eylül 2002) Kpll Mhllerde TermJ Kon for, Hvlndrm Sistemlerinde Yeni Nesil Menfezler ve Seçim Kriteleri KÇJ<r, ESğr VI Krşk Al{} m Difüzörleri VI 1 1 S lot Difüzör İnce görüntüleri ile mimrlrnd çok sevdiği bir difüzör çeşididir Yüksek hv çkş hzlrn rğmen düşük ses seviyeleri vrdr (Şekil 1 0) rtr Benzer şekilde prtikül konsntrsyonu d döşemeden tvn doğru rtr Bu tip diftizörler yln1z soğutm uygulmlrmd kullmlrlr Bunun nedeni ise cihzn dizyn nedeniyle döşeme yüzeyinde çok düşük hv hzlrnd bir hv gölü oluşturmsdr (Şekil 9) Bu soğuk hv gölü snrk yükselir ve mhllin herhngi bir noktsndn egzost edilebilir Egzost noktsnn çok fzl bir önemi olmms dolysyl sm tvn gerek yoktur ve bu d ytnncln önemli bir nliyetten kurtrmktdu Ş eki 1 O S lot Di füzör S lotlrn tvn prlel üfleyecek şekilde yrlnms ile Cond Etkisi oluşturn1y çok uygun olduklrndn, soğutm uygulmlrn çok uygundurlr Istm için slotlnn düşey üflemeye yönlendirilmesi gerekir Anck soğutndki gibi özellikleri yoktur Birden çok sr slot mevcut ise stnd slotlr tvn prlel ve şşrtml olrk yrlnrk girdp etkisi o I uşturul b il ir VI 1 2 Swirl Difüzör Sbit kntçkl swirl difiizörler hvy ortn sbit bir çyl üflerler Bu nedenle 3,8 m' den yüksek yerlerde stnd uygun sonuç vermezler 3,8 m' den yüksek mhllerde yrlnbilir kntçkl swirl difüzörler kullnlms gerekir Bu tip difüzörlerin üfleme çln mnuel olrk vey motor rclğ ile değiştirilir Üfleme çs t' ye bğl olrk konumlnd1nlr Sbh stms, yükün değişmesi gibi durumlr çok uygundur Şekil 8' de bir svvirl di ftizörün hv tş şekli görülmektedir VI2 Deplsmnl Akm Difüzörler Bu mntkl çlşn birkç difiizör tipi mevcuttur Bu trz bir sistemde soğuk besleme hvs1, dijşük prtikül konsntrsyonu ile, döşeme boyunc çok düşük bir hv h1z ile yylr Bu "Tze hv gölü"nden, s kynklrnn ( nkinlr, insnlr) yydğ ile snn h v, yukr doğru hreket eder D ik ey bir scklk grdyeni oluşturur Sckhk döşemeden tvn doğru Az önce nltldğ ve Şekil 9' d d görülen düşük hzlr ship bir hv khbnn stm modund oluşturulms hlinde bypss ypm ihtinli çok yüksek olduğundn kullnn1 soğutn nodu ile snrldr Bu tip difüzörlerde döşeme seviyesindeki hvnn scklğnn, besleme hvs scklğndn 1 K dh yüksek olduğu deneylerde görülmüştür Dolysyl besleme hvs scklğnn 1,2 m yüksekliğindeki m hl scklğndn en fzl 4 K düşük olms gerekmektedir Bu krşk kmdki (mixed ir) 1 O K' e göre oldukç düşüktür, stnrl bir s yükü söz konusudur Bu değer 3050 W /n2 ile srurldr VII KAYNAKLAR [ 1] ISO 8996, Ergonornics Determintion of lvietbolic Het Produc6on [2] ISO/D IS 13731, Ergonomics of Theml Enviroment Defnition nd Units, [3] Deucsthe Institute fti Normung 1946 Prt 2 [ 4] TUVE, GI) Air Velocities in Ventilting Jets ASHVAE Reserch Report No: 1476, ASHVAE Trnsctions 59:261, 1953 [5] BRANDİ,OH, Hv Knllr Hesb ve Konstrüksiyon u, 1972 [ 6] BA TURIN, V V, Fundmentls of Industril Ventiltion, 3r d Englnd Edition Pergmon Press, Newyork, 1972 [7] EMCO KLIMA GmbH Teknik Yynln, 2000 Lingen [8] ISO 1984 Moderte Therml Enviromnents Detemintion of the PMV nd PP D Indi c es nd Specifction of the Conditions for Therml Comfort ISO Stndrt 7730 [9] Deucsthe Institute für N ormung 1946 Prt 7 [10] DAGSÖZ, A K, ÇAKIR, K, GÜNEY, B, Ryl Tşnclkt Hv Kontrol Sistemleri tiühendis ve Mkine Dergisi Yyn No: 404 (ll] TA HV AC SYSTEM S CONTROL HANDBOOK, 1994 Tour & Andersson AB Sweden [ 12] Method of Testing for Air Diffusion ASHRA E Stndrt [13] STRULII< GmbH Teknii< Yynln, 1999 H ünfejden 51

7 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt, JSy (Eylül 2002) Kpl Mhllerde Terml Kon for, Hvlndrm Sistemlerinde Yeni Nesil Menfezler ve Seçim Kriterleri KÇkn, ESğ r 52

8 SA U ren Bilimlen Enstnllsü Dergsi 6 Ci lt, 3 :y (Eylül 2002) Krl Mhtlerde Terml Konfo, Hvlndrm Sistemlerinde Yeni l"l:sil Mcnfczler ve Seçim Kriterleri KÇkr, ESğr Tblo 1 Merili Kriter Montj imkn Hv debisi kpsitesi (m3/h) Debi yr imkn Kullnm ln Optimum tş mesfeleri (m) difiizörl tl i kriterl b2:l olrk k l s tnlm "J J! Sbit Ayrlnbilir Sbit kntçtkl kntçkl kntckh Anemostt swirl difüzör menfez menrez Tvn, duvr, döşeme Tvn, duvr, döşeme Tvn Tvn (Cihz (Cihz (m2 bşn) (rn2 b şm) bşn) bşn) Vr Vr Vr Vr Her türlü Her türlü Her türlü konfor Her türlü konfor konfor n1hlli konfor mhlli mhlli mhlli 2, o ' 73 0,82,2 Ayrlnbilir kntçld SvYirl difüzör S lot Difüzör Deplsmnh kş menfezleri Tvn Tvn, duvr Tvn, duvr (Cihz (birim metre (Cihz bşn) bşn) bş1n) Vr Vr Yok Konferns, tiytro slonln gibi geniş hcimler Her türlü konfor mhlli Spor slonln, otelierin lobileri, resturntlr 610,,21,5 Jet nozul Tvn, duvr (Ci hz bşn) Yok Atriun, ho!, kph 1 hvuzlr gbi genş mhller 530 ' ' 1 ' Ait olduğu sistem Bkn1 gerekliliği Ekonomik yönü Istm d kullnlbilirlik Soğutm d kullnlbilirlik Indük iyon orn Avntjln Krştrml Knştlrml Knştrml Knştrml Sistem Sistem Sistem Sistem Yok Yok Yok Yok Düşük Düşük Nispeten yüksek Düşük fiythdr fi ytld r tiytldr fiytl dr Uygun Uygun Uygun Uygun Uygun Uygun Uygun (Mevsim geçişlerinde mnuel yr gerektirir) Uygun (Mevsim geçişlelinde mnuel yr gerektirir) Düşük Düşük Düşük Yüksek İndüksiyon ve Ekonomktr, Ekonomiktir, besleme hvsnn montj montj mhl hvs içine kolydr, çok kolydr, çok nüfuziyet orn Ekonomiktir çeşitli çeşitli yüksektir, soğutm mhllerde mhllerde uygulmlnnd kullnlbilir kullnlbilir çokiyi sonuç verr Knştrml Sistem Knştnml Sistem Yerdeğiştimeli Sistem Motorlu cihzlnn periyodik bkm Yok Yok gereklidir Ozellikle rnotolu seçenekleri yüksek fiytld1r Uygun (Mevsim geçişlerinde mnuel vey motor ile yr gerektirir) Uygun (Mevs1m geçişlerinde mnuel vey motor ile yr gerektnir) Nispeten yüksek fiytldr Uygun (I'vlevsim geçişlerinde mnuel yr gerektirir) Uygun (Mevsim geçişlerinde mnuel yr gerektnr) Nispeten yüksek fiytl d1r Uygun değil Uygun Yüksek Yüksek Çok dü ük İndüksiyon ve besleme hvsnm nhl hvs 1çine nüfuziyct orn yü k se k tir, hem s tn hem soğutn uygulmlnnd çok iyi sonuç venr Indüksiyon ve besleme hvsnn mhl hvs içine nüfuziyet orm yüksektr, görünüşü çok estet ktir, konfor uygulmlnnd hen stm hem soğutmd çok etkiudir Çok düşük hv h1zlnnd, gürültüsüz ve hv cereym yrtmdn çlşrlr, estetktirler Knştrmh Sistem Motorlu cihzinn periyodik bkm gereklidir Özellikle motolu seçenek leri yüksek fiythdr Uygun Uygun Düşük Çok uzun tş mesfelerine shiptirler, hem stn1 hem souğutmd etkl 1 idrler : ' Dezvntjln Hvy1 yön lendime imkn yoktur, indüksiyonu orm düşüktür Hvy yön lendirne imkn zdr, indüksiyon orn düşüktür Indüksiyon ve besleme hvsnn mh1 hvs içine nüfuziyet orn düşüktür Fiytlr nispeten yüksektir, tstm uygulmlrnd yetersiz k lbilir Fiytln nispeten yüksekt i r, motorlu tipleri için servi s ve encrj i ihtiyc vrd1r Fiytln nispeten yüksektir, stm soğutm n1odu geçişinde yönlendirme elemnlnnn yrlnnn Fiytln nispc:ten yüksektir, ylnzc soğutm uygulmlrnd kullnhrlr Fiytlr nispeten yüksektir, motorlu tipleri için servis ve enej i ihtiyc vrdr değiştirilmesi gerekir 53

9 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi GCilt, 3Sy (Eylül 2002) Kpl Mhllerde Terml Konfor, Hvlndrm Sistemlerinde Yeni Nesil Mcnfczler ve Seçim Kriterleri KÇkr, ESğr D ü ş ü k Ayrlnbihr kntçk11 menfez Anium 35 m' den fzl Mhl türü, yüksekliğ1? Toplnt slonu 35 m' ye kdr Montj nokts? Ab n Konfor isteği? (İndüksiyon ornn b l olrk) Slot vey swirl diftizör Yüksek V n Konfor isteği? (İndüksiyon ornn bğl olrk) y ü k s e k S lot difüzör D ü ş o k Anemostt Montj nokts? Aln Jet nozul T V n Ayrlnbilir kntçkh swirl difüzör Şekil l l Diflzör seçin1 diygrm 54

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı

1-Fan kontrolu (iki konumlu)

1-Fan kontrolu (iki konumlu) FAN-COIL ÜNİTELER Mhl içi tipi iklimlenirme ünitelerinin fiziksel ve kpsite çsnn küçük olnlr genele fn-coil ünite olrk lnrlr. İç tip üniteleren en büyük frkllklr; koly ve ekortif monte eilebilmeleri ynsr

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz.

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz. 4.1 Aln Neler Ö renece iz? Geometrik flekillerin lnlr n hesplyc z. Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullnbiliriz? Aln thmin etmede kullnbiliriz. Söz Vrl Prlelkenrsl bölge Bir y içinde yklfl k lt metre krelik

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Syfsı 608523 Syf 1/8 Kontk İbreli Termometreler Özellikler Pnel montj vey ek cihz gibi proses değeri göstergeli sıcklık kontrolörü

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX TR KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX 2 www.electrolux.com 1x 1x 2x 3x Ø 10 3x Ø 6x70 6x Ø 2,9x9,5 13x Ø 3,5x6,5 1x 1x Type 14 1x 3 4 www.electrolux.com SX BACK R1 FRONT RX R1 ( ) SX BACK Y FRONT RX 3 x Ø 10mm

Detaylı

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11 Double solenoid vn Nominl çp 3/8 - DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.30 Printed in Germny Edition 11.13 Nr. 253 071 1 6 Teknik DUNGS double solenoid vn DMV, iki mnyetik vlin tek bir kompkt rmtür içinde entere edilmiş

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 6.1. SĐSTEM... 6/ 6.. YÜKLER... 6/4 6..1. Düşey Yükler...

Detaylı

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrının İsviçre li üreticisi Sylvc Visio Atölye ve Lbortur Uygulmlri Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ Optİk mkinlr uygulnn sylvc teknik uzmnlıðı 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrı

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Konum, Hız e İme - Newton Knunlrı 2. MDDESEL NOKTLRIN KİNEMTİĞİ - Doğrusl Hreket - Düzlemde Eğrisel

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI KARŞI AKIŞI SU SOĞUTMA KUESİ BOYUTANIDIRIMASI Yrd. Doç. Dr. M. Turh Çob Ege Üiversitesi, Mühedislik Fkultesi Mkie Mühedisliği Bölümü turh.cob@ege.edu.tr Özet Bu yzımızd ters kışlı soğutm kulelerii boyut

Detaylı

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI 12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI Progrmın öğrencilerde geliştirmeyi hedeflediği becerilerle 12. sınıf mtemtik öğretim progrmı ilişkisi Modelleme/Problem çözme Mtemtiksel Süreç Becerileri

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir?

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir? 1.BÖLÜM MATEMAT K Derginin u s s nd kinci Dereceden Denklemler, Eflitsizlikler ve Prol konusund çözümlü sorulr er lmktd r. Bu konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik ollr,

Detaylı

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a.

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a. MTEMTİK BÖLÜM 5 Tşkın, Çetin, bdullyev MTRİS ve DETERMİNNTLR 5 MTRİSLER Tnım : mni,,, j + olmk üzere tüm ij reel syılrdn oluşn m m n n mn tblosun m x n tipinde bir mtrisi denir ve kısc şeklinde gösterilir

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri Yükseköğretime Geçiş Sınvı (Ygs) / Nisn 0 Mtemtik Sorulrı ve Çözümleri. 0,5, işleminin sonuu kçtır? 0,5 0, A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 Çözüm 0,5 0,5, 0, 05 50 5.5.4 5.5. 4 4 0 5 .. 4.6 6 işleminin sonuu

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme MTEMT K Uzunluklr Ölçme Çevre ln Zmn Ölçme S v lr Ölçme Hcmi Ölçme Temel Kynk 5 Uzunluklr Ölçme UZUNLUKLRI ÖLÇME Çevremizde metre, sntimetre, milimetre vey bunlr n herhngi ikisi ile söyledi imiz uzunluklr

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4 Test / 0 soru soru Bir zr t ld nd üste gelen sy n n tek oldu u ilindi ine göre, sy n n sl sy olm Bir çift zr t ld nd üste gelen sy lr n toplm n n 0 oldu u ilindi ine göre, zrlrdn irinin olm soru soru Bir

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim JOVO STEFNOVSKİ NUM CELKOSKİ Sekizyıllık İlköğretim Syın Öğrenci! u kitp, ders proğrmınd öngörülen ders mlzemesini öğrenmek için yrdımcı olcktır. Vektörler, öteleme ve dönme hkkınd yeni ilginç bilgiler

Detaylı

FAYDALI BİLGİLER TERMİK KONFOR VE HAVA DAĞITIM ELEMANLARI TERMİK KONFOR NEDİR

FAYDALI BİLGİLER TERMİK KONFOR VE HAVA DAĞITIM ELEMANLARI TERMİK KONFOR NEDİR FAYDALI BİLGİLER TERMİK KONFOR VE HAVA DAĞITIM ELEMANLARI TERMİK KONFOR NEDİR ISO 7730 ye göre Termik Konfor ; Termik çevre şartlarından tatmin olunduğunun ifade edilmesidir - Başka bir ifade de ; Çevrenin,

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (24), Syı 3, 415-425 TEKNOLOJİ VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ ÖZET Hüseyin USTA* Kevser DİNCER**

Detaylı

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü OU 17 ÜRS R - - - - Çözümler S 17-1 ÇÖÜR 5. α 1. - - - - ve ynlış çizilmiş olup doğru çizimleri yukrıd verilmiştir.. sü ise doğru çizilmiştir. Cevp: Odk nin sğınddır. den çizilen doğru normldir. Bundn

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

Plakall 151 E~anjorleri Slcak ye Soguk Su Akumulatorleri. ve fazlasl...

Plakall 151 E~anjorleri Slcak ye Soguk Su Akumulatorleri. ve fazlasl... Plkll 151 Enjorleri Slck ye Soguk Su Akumultorleri Milkemmel ve fzlsl... Pmp Plkll 151 Enjorleri.. Sgldlgl Avntjlr ORW 8eri8i contll tip plkll 181 enjbrleri ynl vey birbirinden frkll bzelliklere 8hip iki

Detaylı

MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR

MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR H A V A A N D I R M A M A K İ N A S A N A Y İ v e T İ C. A. Ş. MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR TSEK TEKN K ÖZE KER SPECIFICATIONS VENCO Mutfk Aspirtörleri, Endüstriyel Mutfklrd ve yemek pişirme

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1 ASİT-BAZ TEORİSİ (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustf DEMİR M.DEMİR(ADU) 009-05-ASİT-BAZ TEORİSİ (titrsyon) 1 Arhenius (su teorisi) 1990 Asit: Sud iyonlştığınd iyonu veren, bz ise O - iyonu veren mddelerdir. Cl,NO,

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜH. BÖL. 35 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 3506. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC motorun moment/hız ve verim

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise GMR erginin bu sy s nd Çokgenler ve örtgenler konusund çözümlü sorulr yer lmktd r. u konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel bilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içinde ht rltmy

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400 Ø 400mm elms testere dhil Tezgh Tipi Testere GÖLZ MS400 Profeyoneller için üretilmiştir. y k Sö üle b i li r s u t e k n es i bi r l n li r k e s i m t k sı ıl bile n e le k t rik li K o l y s p sı 2014

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ (DDHKYT)

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ (DDHKYT) DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ (DDHKYT) 2005 Hsn Şhin KIZILCIK hskizilcik@gzi.edu.tr Bill GÜNEŞ bgunes@gzi.edu.tr Gzi Üniersitesi, Gzi Eğitim kültesi, OMAE Bölümü, izik Eğitimi

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Mil li E i tim Ba kan l Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Bafl kan l n n 30.12.2009 ta rih ve 334 sa y l ka ra r ile ka bul edi len ve 2010-2011 Ö re tim

Mil li E i tim Ba kan l Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Bafl kan l n n 30.12.2009 ta rih ve 334 sa y l ka ra r ile ka bul edi len ve 2010-2011 Ö re tim Mil li i tim kn l T lim ve Ter bi ye u ru lu fl kn l n n 0..009 t rih ve s y l k r r ile k bul edi len ve 00-0 Ö re tim Y l n dn iti b ren uy gu ln ck oln prog r m gö re h z r ln m flt r. Genel Müdür Temel

Detaylı

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖETLİ ÇÖÜMLÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Limit Kvrmı ve Grfik Sorulrı... Limitle İlgili Bzı Özellikler...7 Genişletilmiş Reel Sılrd Limit... Bileşke Fonksionun Limiti...

Detaylı

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY İNÖNÜ ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FKÜLTSİ LKTRİKLKTRONİK MÜH. BÖL. 35 LKTRİK MKİNLR LBORTUVR DC ŞÖNT JNRTÖR DNY 3504. MÇ: Şönt bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULMLR:. ln kımının şönt bğlı DC jenertörün

Detaylı

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 :

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 : SAYILAR SAYI KÜMELERİ RAKAM S yı l r ı i f d e e t m ek i ç i n k u l l n d ı ğ ı m ız 0,,,,,,6,7,8,9 semollerine rkm denir. DOĞAL SAYILAR N={0,,,...,n,...} k üm e s i n e d o ğ l s yı l r k üm e s i d

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

faydalı motor işletme sahasında her devirdeki muhtemel maksimum güç veya maksimum moment motor işletmesinin tatminkar olduğu devir ve güç sahası

faydalı motor işletme sahasında her devirdeki muhtemel maksimum güç veya maksimum moment motor işletmesinin tatminkar olduğu devir ve güç sahası Motor izyn ve oersyon rmetreleri Motor kullnıcısı çısınn önemli ktörler şunlrır: işletme shsın motor erormnsı işletme shsın motorun ykıt tüketimi ve gereken ykıtın iytı işletme shsın motorun gürültüsü

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR YILLAR 00 003 00 00 006 00 008 009 00 0 3 - - ÖYS ORAN ORANTI ve t. t. t.e zılilir. f Or: E z iri sıfır frklı ı iste iki çokluğu ölümüe or eir. Or irimsizir. Ortı : iki ve h fzl orı eşitliğie ortı eir.

Detaylı

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ DEVLET İSTATİSTİK KURUMU SAYIM FORMÜLERİ (31 Mrt st 24 itibrıyl durumu) Formüler P-1 İşbu formüler kpsmındki bütün bilgiler resmi sır olup sdece isttistik mçl kullnılcktır. 1. Soydı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7.

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7. MC. + + +.. Rsyonel Syılr TEST I sonsuz kesrinin eşiti kçtır? A) B) C) D) E) 4 www.mtemtikclu.com, 006 Ceir Notlrı. 8. Gökhn DEMĐR, gdemir@yhoo.com.tr 0;0 0;0008 = 0; x ise x kçtır? A) 0,0 B) 0,000 C)

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

W629 Alçıpan Şaft Duvarı

W629 Alçıpan Şaft Duvarı W629 Alçıpn Şft Duvrı Çift dikeli 50 ve 100 duvr DC Profili ve tek yüzünde 12,5-18 - 20-25 klınlıkt çift, üç vey dört kt Yngın dynıklı Alçıpn uygulnrk oluşturuln, içinde ses ylıtı tleplerini krşılk için,

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ OU 6 Ü Çözümler. TST 6-,7 ÇÖÜR,6 5. Bir cismin görüntüsünün nerede görüneceğini bkn kişinin bulunduğu yer belirlemez. nin görüntüsü nolu noktd olduğu için her iki gözlemci ynı yerde görür. V 3,5 6. 7 kez

Detaylı

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK Ders Notlrı 1.hft 1.Hft Sttik ve temel prensipler Kuvvet Moment MEKNİK Kuvvetlerin etkisi ltınd kln cisimlerin denge ve hreket şrtlrını nltn ve inceleyen bilim dlıdır. Meknikte incelenen cisimler Rijit

Detaylı

Ünite 5 ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR. 5.1. Üstel Fonksiyon. 5.2. Logaritma Fonksiyonu. 5.3. Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler

Ünite 5 ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR. 5.1. Üstel Fonksiyon. 5.2. Logaritma Fonksiyonu. 5.3. Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler Ünite ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR f() g() log.. Üstel Fonksion / / / /.. Logritm Fonksionu.. Üstel ve Logritmik Denklem ve Eşitsizlikler . ÜNİTE: ÜSTEL ve LOGARİTMİK FONKSİYONLAR KAZANIM ve İÇERİK.

Detaylı

çizilen doğru boyunca birim vektörü göstermektedir. q kaynak yükünün konum vektörü r ve Q deneme E( r) = 1 q

çizilen doğru boyunca birim vektörü göstermektedir. q kaynak yükünün konum vektörü r ve Q deneme E( r) = 1 q Elektrosttik(Özet) Coulomb Yssı Noktsl bir q yükünün kendisinden r kdr uzktki bir Q yüküne uyguldığı kuvvet, şğıdki Coulomb yssı ile ifde edilir: F = 1 qq ˆr (1) r2 burd boşluğun elektriksel geçirgenlik

Detaylı

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor.

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor. .BÖLÜM MATEMAT K Derginin u sy s n fllem ve Moüler Aritmetik konusun çözümlü sorulr yer lmkt r. Bu konu, ÖSS e ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içine

Detaylı

Boru Çapının Soğutucu Akışkan Hızına ve Soğutma Yüküne Etkisi

Boru Çapının Soğutucu Akışkan Hızına ve Soğutma Yüküne Etkisi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Derisi Suleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Science 19(1), 9-18, 215 Boru Çpının Soğutucu Akışkn Hızın ve Soğutm Yüküne Etkisi Murt

Detaylı

ph Hesabı Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 16-PH HESABI 1

ph Hesabı Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR(ADU) 16-PH HESABI 1 p esbı Prof. Dr. Mustf DEMİR M.DEMİR(ADU) 6-P ESABI . uvvetli sit ve bz çözeltilerinde p hesbı. Zyıf sit çözeltilerinin p ı. Zyıf Bz Çözeltisinin p ı 4. Zyıf sidin tuzunu içeren bir çözeltinin p ının hesbı

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın. KLİMA Duvr Monte Tip İçİndekİler Güvenlik Önlemleri...Tr- İç Ünite ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Uzktn Kumnd ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Bkım ve Temizleme...Tr- Türkçe Sorun Giderme...Tr-

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat.

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat. Nim Çğmn, ncgmn@gop.edu.tr BLNIK MNTIK Gziosmnpş Üniversitesi, Fen Edebiyt Fkültesi, Mtemtik Bölümü, Tokt. Mtemtik deyince ilk kl gelen kesinliktir. Hlbuki günlük hytt konuşmlrımız rsınd belirsizlik içeren,

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

ph Hesabı (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ M.DEMİR(ADU) 2009-07-PH HESABI (titrasyon) 1

ph Hesabı (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ M.DEMİR(ADU) 2009-07-PH HESABI (titrasyon) 1 p esbı (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustf DEMİR http://web.du.edu.tr/kdemik/mdemir/ M.DEMİR(ADU) 009-07-P ESABI (titrsyon) . uvvetli sit ve bz çözeltilerinde p hesbı. Zyıf sit çözeltilerinin p ı. Zyıf Bz Çözeltisinin

Detaylı

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner.

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner. Bir Elektrik Motorunun Kısımlrı Bir elektrik motorunun prçlrı: Rotor, sttor içinde döner. İki kutuplu bir DA motoru -kutuplu mkinnın kısımlrı ve elemnlrı Dört kutuplu bir DA motoru-endüktör Kutup nüvesi

Detaylı

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2 7 Vektör - uvvet 1 Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) 1. 1 2 I. grubun oyunu kznbilmesi için 1 kuvvetinin 2 den büyük olmsı gerekir. A seçeneğinde her iki grubun uyguldığı kuvvetler eşittir. + + + D) E) 2.

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05 İNÖNÜ ÜNİVSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ LKTİKLKTONİK MÜH. BÖL. 35 LKTİK MAKİNALAI LABOATUVAI I KLMLİ DC KOMPOUND JNATÖ DNY 3505. AMAÇ: Kompound bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULAMALA:. Yük

Detaylı

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri 2 şığın Ynsımsı ve Düzlem Ayn Çözümleri 1 Test 1 1. 38 38 52 52 Ynsıyn ışının yüzeyin normli ile yptığı çıy ynsım çısı denir. Bu durumd ynsım çısı şekilde gösterildiği gibi 38 dir. 4. şıklı cisminin ve

Detaylı

İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI

İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI Gzi Üniv Müh Mim Fk Der J Fc Eng Arch Gzi Univ Cilt 20, No 1, 95-106, 2005 Vol 20, No 1, 95-106, 2005 İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI Ergün ERASLAN

Detaylı

c

c Mtemt ık Ol ımp ıytı Çlışm Sorulrı c www.sbelin.wordpress.com sbelinwordpress@gmil.com Bu çlışm kğıdınd mtemtik olimpiytlrı sınvlrın hzırlnn öğrenciler ve öğretmenler için hzırlnmış sorulr bulunmktdır.

Detaylı