Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı"

Transkript

1 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : Faks : E-Posta : Website : BACA GAZI (TS CEN/TS ve TS EN Şartlarına Uygun) Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO ve O₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında CO₂ Tayini (Hesaplama) Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile NOx (NO+NO₂) Tayini Sabit Kaynak Emisyonları-Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Elle Tayini- Referans metot Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini Bölüm-1:Manuel Gravimetrik Metot-Referans Metot Nokta Kaynak Emisyonları - Borulardaki Gaz Akışlarının Hız Ve Debisinin Ölçülmesi Baca Gazları - Destile Yakıtların Yanmasıyla Meydana -Gelen Duman Yoğunluğu (İslilik) Tayini- Bacharach Yöntemiyle Uçucu OrganikBileşikler(VOC) ve Buhar Örnekleme Ve Tayini (Aktif Karbon Tüp İle Absorpsiyon GC-FID Metodu) TS ISO 7935 TS ISO TS ISO EPA CTM 022 TS ISO 9096 TS EN TS ISO TS 9503 TS EN 13649

2 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/9) (BACA GAZI (TS CEN/TS ve TS EN Şartlarına Uygun) Devam) İmisyon (Çevre Havası) İSG (Gürültü) Sabit Kaynak Emisyonlarında Nem İçeriğinin Tayini Yaş-Kuru Termometre metodu ile nem tayini ( 100 C baca sıcaklığı için) Nem Probu ile Nem Tayini ( 180 C baca sıcaklığı için) Sabit Kaynak Emisyonlarında Toplam Flor Miktarının Tayini-SPANDS Metodu Sabit Kaynak Emisyonları- HCl olarak tanımlanan gaz halindeki klorürlerin kütle konsantrasyonunun tayini-standard Referans Yöntem Sabit Kaynak Emisyonları- Baca Gazlarında Düşük Derişimlerde Bulunan Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini - Alev İyonlaştırma Detektörü Kullanılan Sürekli Metot- Referans metot Hava kirliliği ölçme metotları yönlendirilebilir çökelti ölçme cihazı kurma ve çalıştırma metodu- Çöken Toz Tayin Hava Kalitesi - Askıda Katı Maddenin PM10 Kesrinin Tayini Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti LEX,8h, H, N, Hᴵ EPA Metot 4 İşletme içi metot (DT.55) İşletme içi metot (DT.60) EPA Metot 13 A TS EN 1911 TS EN TS 2342 EPA 40 CFR 50 AppJ-M TS 2607 ISO 1999

3 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/9) ISG (Uçucu Organik Bileşikler) İSG (Toz) İSG (Aydınlatma) ISG (Termal Konfor) SU (T.C. Sağlık Kapsamı Hariç) ve ATIKSU İşyeri ortam havasında aktif karbon tüplerine VOC numunesinin alınması ve gaz kromotografi yöntemi ile VOC tayini /VOC Havada Süspansiyon durumunda bulunan maddelerin miktarı Aydınlatma düzeyinin tespiti/aydınlatma seviyesi Termal Konforun tespiti ve Sıcak çalışma şartlarının insanlar üzerindeki etkisinin belirlenmesi/ Hava akım hızı, küresel sıcaklık, ortam sıcaklığı, bağıl nem, yaş hazne sıcaklığı ve küresel sıcaklık Atıksulardan Numune Alma Su Kalitesi- Atık Sulardan Numune Alma Kılavuzu Nehir Ve Akarsulardan Numune Alma Nehir Ve Akarsulardan Numune Alma Kılavuzu Yer altı Suyundan Numune Alma Yer altı Suyundan Numune Alma Kılavuzu Kirlenmiş Sahalardaki Yer altı Suyundan Numune Alma Kirlenmiş Sahalardaki Yer altı Suyundan Numune Alma Kılavuzu Göl Ve Göletlerden Numune Alma Göl Ve Göletlerden Numune Alma Kuralları TS ISO TS 2361 COHSR-928-IPG-039 TS EN TS ISO TS ISO TS ISO TS ISO TS 6291

4 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/9) (SU (T.C. Sağlık Kapsamı Hariç) ve ATIKSU Devam) Amonyak-Amonyum-Amonyak Azotu- Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem :Distilasyon Analiz:Titrimetrik Metot Analiz: Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks -Titrimetrik Metot Kapalı Reflaks- Sülfit (SO₃ ²) Tayini İyodometrik Metot Sülfat (SO₄ ²) Tayini Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Analiz: Toplam Krom (Cr) Tayini Krom +6 Tayini Bakır (Cu) Tayini Yağ ve Gres Tayini Demir (Fe) Tayini Fenantrolin Metodu Kurşun (Pb) Tayini Çinko (Zn) Tayini SM-4500-NH₃ B SM-4500-NH₃ C SM-4500-NH₃ F SM-5220 B SM-5220 D SM-4500-SO₃ ² B SM-4500-SO₃ ² C SM SO₄-² D SM 5530 B SM 5530 D TS 3654 SM 3500-Cr B SM 3500-Cu B SM 5520 B SM Fe B SM 3500-Pb B SM 3500-Zn B

5 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/9) (SU (T.C. Sağlık Kapsamı Hariç) ve ATIKSU Devam) Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Toplam Fosfor (P) Tayini Ön İşlem: Dıgestıon Metodu Analiz: Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Askorbik Asit Metodu Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini5 Günlük BOİ Testi Respirometrik Metot Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel- ph tayini Elektrometrik Metot Çözünmüş Oksijen Tayini Azid Modifikasyonu Metodu Membran Elektrod Metodu Klorür (Cl) Tayini Argentometrik Metot Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu Sülfür Tayini İyodometrik Metot İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu SM 2540 D SM 4500-P B SM 4500-P E SM 4500-P E SM 5210-B SM 5210-D SM 2540-F SM 4500-H+-B SM 4500-O-C SM 4500-O-G SM 4500-Cl B SM 4500-NO2 B SM 2550-B SM 4500-S ²-D SM 4500-S ²-F SM 2510-B

6 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/9) (SU (T.C. Sağlık Kapsamı Hariç) ve ATIKSU Devam) Renk Tayini Su Renginin Muayenesi ve Tayini Metodu Bağlı - Aktif - Toplam-Serbest Klor Tayini İyodimetrik Metot DPD Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu Toplam Azot (N) Tayini Hesaplama Yöntemi Metilen Mavisi ile Reaksiyon Veren Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) Tayini Serbest Siyanür-Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem:Distilasyon Analiz: Florür (F) Tayini Ön İşlem: Distilasyon Analiz: SPADNS Metodu Hidrokarbonların Tayini Hidrokarbonlar Katran Ve Petrol Kökenli Yağların Tayini Hidrokarbonlar SM 2120-C TS EN ISO 7887 SM 4500-Cl-B SM 4500-Cl-G SM 2520-B EPA SM 4500-Norg-B EPA SM 4500-NO₂-B SM 4500-Norg-B SM 5540-C SM 4500-CN-C SM 4500-CN-E SM 4500-F-B SM 4500-F-D SM 5520-B SM 5520-F SM 5520-B SM 5520-F

7 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/9) (SU (T.C. Sağlık Kapsamı Hariç) ve ATIKSU Devam) ATIK /ARITMA ÇAMURU Alkanilite Tayini Titrimetrik Metot Sertlik Tayini EDTA-Titrimetrik Metot Toplam Çözünmüş Madde Tayini Toplam Katı Madde Tayini Metal Analizleri (B,Na,Mg,Al,Ca,Cr,Fe,Mn,Co,Ni,Cu,Zn, As,Se V,Mo,Si,Ag,Cd,Sb,Ba,Be,Hg,Pb,Sn,Tl) Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP-OES ile Metal Tayini Arıtma Çamurundan Numune Alma Su Kalitesi Numune Alma Bölüm 13 Kanalizasyon Ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma Kılavuzu Katı Atıklardan Numune Alma Katı Atıklardan Numune Alma Kuralları Ön İşlem (Eluat Hazırlama) Atıkların Nitelendirilmesi-Katıdan Özütleme Analizi-Bölüm-4 SM 2320-B SM 2340-C SM 2540-C SM 2540-B SM 3030 D SM 3030 K EPA TS EN ISO TS TS EN

8 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/9) (ATIK /ARITMA ÇAMURU Devam) Metal Analizleri (Ba,Ni,Cu,Zn,As,Se,Cd,Sb,Hg,Pb,Mo, Cr(toplam)) Ön İşlem:Ağır Metaller Mikrodalga ile Özütleme Metod Analiz:ICP-OES ile Metal Tayini Klorür (Cl) Tayini Argentometrik Metot Toplam Çözünmüş Madde Tayini Florür (F) Tayini Ön İşlem : Distilasyon Analiz:SPADNS Metodu Sülfat (SO₄ ²) Tayini Fenol İndeksi Tayini Ön İşlem: Distilasyon Analiz: EPA 3051-A EPA SM 4500-Cl-B SM 2540-C SM 4500-F-B SM 4500-F-D SM 4500-SO₄² D SM 5530-B SM 5530-D ph Tayini TS ISO ATIK YAĞLAR VE İZOLASYON SIVILARI Toplam, Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini Nem (%) Tayini LOİ(Yanma Kaybı) Tayini Gravimetrik Metod Atık Yağlar Ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Petrol Sıvıları-Elle Numune Alma Yalıtkan Sıvıları İçin Numune Alma SM 2540-G SM 2540-G SM 2540-G TS EN ISO 3170 TS EN 60475

9 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/9) (ATIK YAĞLAR VE İZOLASYON SIVILARI Devam) TOPRAK/ SEDİMENT Metal Tayini (As,Cr,Cd,Pb) Ön İşlem- Mikrodalga ile Özütleme MetoduÖn İşlem:Asitle Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz:ICP-OES ile Metal Tayini Yüzey Topraktan Numune Alma Yüzey Topraktan Numune Alma Numunelerin Taşınması Ve Muhafazası Kuralları Dip Sedimentlerinden Numune Alma Dip Sedimentlerinden Numune Alma Kılavuzu Metal Tayini (Sb,As,Cu,Ba,Be,Hg,Zn,Ag,Cd,Sn,Cr,Pb,Mo, Ni,Se,Tl,Ti,V) Ön İşlem- Mikrodalga ile Özütleme MetoduÖn İşlem: Asitle Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz: ICP-OES ile Metal Tayini KAPSAM SONU EPA 3051 A SM 3030-D SM K EPA TS 9923 TS 9547 ISO EPA 3051 A SM 3030-D SM K EPA Dr. H. İbrahim ÇETİN Genel Sekreter Vekili

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Deney Laboratuvarı Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B Blok No:20/7-8 Acıbadem Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 326 27 78 Faks : 0216 545 87 03 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler Asitlik ve bazlık Asidik herbisistler Adsorplanabil ir organik halojenürler (AOX) Alüminyum İyonlaşmış ve serbest amonyak Anyonlar (Br,F,Cl,NO 2, NO 3, SO 4 ve PO 4 Antimon Arsenik Numunelerin sı İçin

Detaylı

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI)

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) OCAK 2012-ANKARA 0 / 32

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ Akreditasyon Belgelerimiz Ek-9A T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

GOSB HİZMET BEDELLERİ 2015

GOSB HİZMET BEDELLERİ 2015 GOSB HİZMET BEDELLERİ 2015 GOSB HİZMET BEDELLERİ Doküman No : DT.02 Yayın Tarihi : 07.02.2008 Revizyon Tarihi: 20.01.2015 Revizyon No : 15 GOSB, 4532 sayılı OSB Kanunu na istinaden, katılımcılarının ihtiyaçlarını

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11.

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11. DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE

Detaylı

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) (20/11/2005 R.G.NO: 25999) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ

İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ ÖNSÖZ.Ka A k Bertaraf ve Geri Dönüşüm Tesisi Ya rım Öncesi Sunulan Raporlar..UKOSB Ka A k Karakteris ğine Yönelik Çalışma Raporu.2.TÜBİTAK MAM Çevre Ens tüsünün

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Fiziksel Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz UYGUN

Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Fiziksel Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz UYGUN Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi İçin Prensipler Gürültü TS 2607 ISO

Detaylı

Şekil 1.43: Ege Bölgesi AAT lerinde Birim Debi Başına Toplam Atıksu Arıtma Maliyeti (Not: Yüksek debili olan (636.000 m 3 /gün) A2/O prosesli tesisin

Şekil 1.43: Ege Bölgesi AAT lerinde Birim Debi Başına Toplam Atıksu Arıtma Maliyeti (Not: Yüksek debili olan (636.000 m 3 /gün) A2/O prosesli tesisin ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1.1: Marmara Bölgesi AAT Debi Değerlerine Göre Atıksu Arıtma Türü... 4 Şekil 1.2: Marmara Bölgesi AAT lerinde Uygulanan Arıtma Yöntemleri... 5 Şekil 1.3: Marmara Bölgesi Arıtılmış Su

Detaylı

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 4. YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE... 4-1 4.1. Uluslararası (Hükümetler Arası Anlaşmalar

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü Çevre analizleri Su, toprak ve havanın kalite kontrolü 02 Metrohm... Titrasyonda global pazar lideridir. Titrasyon, voltammetri ve iyon kromatografinin yer aldığı iyon analizleri metodlarına ek olarak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı