ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI"

Transkript

1 ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI

2 BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli bir yaşa sağlaaktır. Diğer yandan, bugünkü teknolojinin ve çeşitli endüstriyel işlelerin yapılası sırasında da çalışılan ortaın belirli ve yapılan işlere uygun olan şartlara getirilesi gerekektedir. Ayrıca, havanın şartlandırılası ihtiyacı sadece insanlar için değil, çeşitli aaçlarla beslenen evcil hayvanlar, hatta bitkiler için de gerekektedir. Bu uygun şartlar; ortaın sıcaklığı, bağıl ne seviyesi, içindeki oksijen iktarı, toz-duan/koku gibi zararlı addelerden arındırılıp teizlenesi ve orta havasının tü hacideki hoojen dağılıının yani hava hareketinin sağlanası şeklinde özetlenebilir. Bu aaçla uygulanan işlelere "avanın Şartlandırılası" veya "İklilendire" adı verilekte olup diliize Alancadan giriş olan "Klia" ve İngilizceden giriş olan "Air conditioning" deyileri de sık sık kullanılaktadır. Bütün bunları sağlarken de beklenen en öneli husus, ekonoiklik ve çevreye en az zarar verecek tarzda tesis ediliş olasıdır (çevre kirliliği, gürültü, dış estetik görünü). Dolayısıyla, ihtiyaçları yeterli derecede iyi sağlayan ve aynı zaanda da kuruluş ve işlete asrafları yönünden ükün olduğunca ekonoik olan bir iklilendire sistei beklenir. ek tek ünferit eleanları bu esaslara göre standartlaştırılış ve ial ediliş, ayrıca iyi projelendirilip cihaz-ekipan seçileri de doğru ve titizlikle yapılış ve en önelisi sistein çalıştırılacağı yapıya, aaçlara uygun şekilde yerleştiriliş, testleri-ayarları-balansları düzgün yapılarak devreye alınış olası yanında iyi eğitiliş işleticilerin eline tesli ediliş bir iklilendire sistei bekleneni vererek uzun yıllar çalışaya deva edecektir... İKLİMLENDİRMENİN ÖNEMİ Dünyada kabul ediliş araştıralara göre, insanlar belli bir sıcaklık ve ne aralığında ve teiz havalı ortalarda rahat etektedirler. Bu aralık konfor bölgesi olarak tanılanıştır (ne %30 ile %60, sıcaklık 0-70C). Sıcaklığın gereğinden fazla veya az olasının rahatsız edici olduğu açıktır. Ne düzeyinin az olası boğaz kuruluğu, gözlerde yana gibi rahatsızlıklara yol açasının yanında, fazla ne de terleeye ve bunaltıcı bir sıcaklık hissine neden olur. Ayrıca ortaın havası teiz ve taze olalıdır, toz, duan, polen ve diğer zararlı addelerin filtre edilesi ve insanın fark eteyeceği aa teiz havayı getirip kirli havayı götürecek bir hava dolaşıı gereklidir. Günüüzde pek çok insanın yaşaının öneli bir bölüü kapalı ekânlarda geçektedir. Bu ekânlar gerek haci, gerekse barındırdıkları insan sayısı olarak büyük boyutlara ulaşışlardır. Fuar, konferans, tiyatro, sinea salonlarının, alışveriş erkezlerinin, diskotek ve gazinoların, pencereleri açılayan yüksek binaların vb. yaşanabilir hâlde tutulası için iklilendire (klia) şarttır. teller, hastaneler, gıda, tekstil, elektronik, kâğıt, tütün, vb. endüstrileri de iklilendireye ta anlaıyla uhtaçtırlar. Küçük işyerleri ve konutlarda da klia kullanıının yararları tartışılazdır. Fazla sıcak, fazla soğuk, rutubetli, fazla kuru, oksijeni az-karbondioksiti fazla, tozlu, duanlı, kokulu ortalarda yaşaayı, çalışayı, hatta al ve eşyalarını bulundurayı elbette ki hiç kise isteez. Yazın seyahat ederken bindiğiniz taşıtın calarını sıcaktan bunalaak için açaayacağınız, açsanız da fayda eteyeceği durularda ise araç klianız idadınıza koşacaktır. İklilendiriliş ortalar, iş gücü veriinde artış ve sağlıklı bir yaşa sağlar. Yukarıda sayılan zararlardan kurtulak ve yararları elde etek için iklilendire gereklidir. Bu bilgilerin ışığında klia bir lüks değil, insanca yaşaak için bir ihtiyaç hâline geliştir. İklilendire soğuta değildir. İklilendire, kapalı ekânın havasının istenen sıcaklık, ne, hava dolaşıı, teizlik ve tazelikte tutulasıdır. Bunların hepsinin olasa da, birkaçının kontrol altında tutulası da iklilendire olarak tanılanabilir. Bir iklilendire cihazı yazın içerideki fazla ısıyı dışarıya atarak içerisini serinletir. Bu sırada havanın fazla nei alınır, içeride gerekli hızda hava dolaşıı sağlanır ve hava filtre edilir. Cihazın ısı popası özelliği de varsa, kışın yaz çalışasının tersine çalışarak dışarıdan aldığı ısıyı içeriye vererek ısıta da sağlar. Isı, soğutulan ortadan evaporatör (buharlaştırıcı) vasıtası ile çekilir, kondenser vasıtası ile ısıtılan ortaa verilir.

3 Sıcaklık ve bağıl ne seviyelerinin uhafazası, oksijen ihtiyacı, toz-duan ve kokudan arındıra, hava hareketini sağlaa şeklinde özetlenen iklilendirenin altı ana unsuru aşağıdaki şekilde sağlanır:. Sıcaklık seviyesinin uhafazası: İnsan veya ialat kontrolü için orta sıcaklığı konfor veya tasarı şartlarını sağlanalıdır. Bu şartlar insan konforu için 8-7 ºC arasında değişektedir. İklilendirilen hacin ısı kaybı (kış konuu) veya ısı kazancı (yaz konuu) duruuna göre ısıta veya soğuta işleleri ile sıcaklık seviyesi uhafaza edilir. a. Isıta: Merkezi bir ahalde üretilen sıcak su, kızgın su, buhar ile elektrikli ısıtıcılarla, direkt yakıcılara sahip cihazlarla, ısı popaları ile, atık ışılan geri kazana cihazları ile, güneş enerjisinden yararlana usulleri ile sağlanır. b. Soğuta: Mekanik soğuta usulleri, evaporatif soğuta, soğuta enerjisinin depolanası gibi uygulaalarla sağlanır.. Ne seviyesinin sağlanası: Burada da hacin ne kaybı veya kazancı duruuna göre nein alınası veya ilave edilesi gerekecektir. Özellikle kışın ne oranı düşük olan dış havanın ısıtılarak iklilendirilen hace verilesi işleinde çok düşük seviyelere düşen hava bağıl ne yüzdesinin, hacin kullana aaçlarına uygun seviyelere çıkartılası gerekir. İnsan konforu için bağıl ne %30 - %60 arasında tutulalıdır. a. Bağıl nein yükseltilesi, nelendiricilerle sğlanır (buharlı, püskürteli) b. Bağıl nein düşürülesi ise hava sıcaklığının çiğ nokta değerinin altına indirilip tekrar ısıtılası veya kiyasal usullerle sağlanır. 3. ksijen ihtiyacının sağlanası: Doğada bol iktarda bulunan ve yaşayan tü varlıkların vazgeçilez ihtiyacı olan oksijen, pratik olarak sadece dış havadan sağlanabilektedir. Bu aaçla iklilendirilen hace ulaştırılak üzere iklilendire sisteine hesaplanan belirli oranlarda dış havanın alınası gerekecektir. 4. İklilendirilen hacin havasının kir, toz, koku, sigara duanı gibi zararlı ve rahatsız edici addelerden arındırılası: avanın değişik tür ve veri değerlerine sahip filtrelerden geçirilesi ile sağlanır. Koku ve sigara duanının atılası en etkin şekilde dış taze hava ile sağlanakta olup aktif karbon filtreler, bazı özel yıkayıcılar, absorban addelerle teas ettire gibi usullerde uygulana gereksiniine göre kullanılaktadır. 5. avanın harekete geçirilesi: İklilendirilen hacin gerek sıcaklık ve ne seviyesi, gerekse kirlene duruu her noktada aynı olayacaktır. Isı kayıp ve kazançları, başta ca olak üzere dış yüzeylerde daha fazladır. Kirlene duruu ise kirlene kaynağının yoğunlaştığı noktalarda fazla olacaktır. Ayrıca konfor için yaz aylarında daha fazla, kış aylarında nispeten daha düşük hava hareketi gereklidir. İklilendire sistelerinde hava hareketini sağlayan eleanlar vantilatör veya fan diye adlandırılır, radyal ve aksiyal diye iki grupta toplanır. 6. eizlik: avanın içindeki partikül adde (PM) ve zararlı gazların (S, C vb.) filtrelenesi gerekir. İklilendire sisteinin bütün bu sayılan işlelerini Şekil. de ve iklilendire soğuta ilişkisini Şekil.. de gösterek ükündür. AVA AREKEİ NEMLENDİRME AZE AVA İİYACI SĞUMA İKLİMLENDİRME ISIMA AVANIN ZLARDAN SÜZÜLMESİ KURUMA Şekil.. İklilendire sisteinden beklenen işleler KİRLİ AVANIN AILMASI

4 3 İKLİMLENDİRME SĞUMA Isıta, nelendire ve hava kalitesinin kontrolü İklilendirede soğuta ve ne ala işleleri Endüstriyel soğuta, besin hazırlaayı da içeren kiyasal ve proses endüstrileri Şekil.. İklilendire ile soğuta ilişkisi Bir iklilendire sistei, yukarıda sayılan özellikleri ile bir bütün teşkil edecek tarzda tasarlanıp uygulanacaktır. Ancak, her uygulaanın ayrı özelliklerinin olacağı ve belirli ihtiyaçları karşılaasının bekleneceği uhakkaktır. Bu da, söz konusu işlelerden tüüne ihtiyaç olayabileceği (örneğin nelendire gibi), bazı işlelerin daha basit veya daha koplike şekilde (örneğin bir aeliyathane iklilendire cihazının EPA filtresi gibi) yapılasının gerekebileceği anlaını taşıaktadır. Siste, belirli bir yapıya oturtula aacını taşıdığına göre bu yapının bağısız hacilerinin ayrı ayrı tü ihtiyaçlarını karşılaası beklenecektir. Klia sisteinin tasarıında yukarıda sayılan işleleri yapası beklenirken bunu en ekonoik ve çevreye en az zarar verecek tarzda yapası esastır, iklilendirilen haciden uzaklaştırılası istenen ısı, ne ve hava kirlilikleri, ükün olduğunca kaynağında yakalanıp hace yayıladan uzaklaştırılalıdır. Bu surette hedeflenen değerlere daha kolay erişilebilecektir. Görüldüğü gibi, iklilendire işlelerinin teelinde ava esas unsuru teşkil etektedir. avanın iklilendire işleindeki görevleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir: a. Isı ve nei taşır (iklilendirilen hace veya dışarıya) b. ksijeni taze havadan sağlar. c. Koku, toz, duan v.s. dışarıya taşır. Bu da hava unsuru çok iyi tanıaızı ve fiziksel özelliklerini iyi kavraaızı gerektirir. Bu konuda fizik, terodinaik, ısı transferi ve akışkanlar ekaniği teel bilgilerine sık sık ihtiyaç duyulur... FİZYLJİK ESASLAR VE KNFR İnsan ve diğer canlılar vücutlarında sürekli enerji üretirler. Bu enerjinin büyük bir kısı ısıl enerji olup insanlarda bu, aktivitesine göre 00 ila 000 W arasında olaktadır. Vücut sıcaklığının dar bir sınır içinde kalası, gerek konfor ve rahatlık hissi gerekse sağlık için gereklidir. Bundan aşırı sapalar sıcak veya soğuktan rahatsızlık hatta tepki şeklinde ve hayat kaybına kadar varabilen sonuçlara neden olabilektedir. Bu nedenle vücut ısısının, insanın rahatça dayanabileceği sıcaklıkların sınırı içinde kalacak şekilde kontrollü tarzda vücuttan çevreye verilesi gerekektedir. Vücut tarafından üretilen etabolik enerjinin bir kısı vücut adaleleri ile işe dönüşecek, kalan kısı ise çevreye verilecek ve kalanı vücut sıcaklığının artasına neden olacaktır. Ancak, vücut sıcaklığının artası ile kontrol ekanizası bunu düşürek üzere bir yandan terlee hızını arttırıp çevreye gizli ısı verek sureti ile diğer yandan da insanın şelf kontrolü ile giysilerini çıkartak, serin bir ortaa geçek, ükün olabiliyorsa aktivitesini azaltarak etabolik enerji seviyesi büyük ölçüde değişir. Biri vücut yüzeyinden uyurken 40 W/ civarında iken güreş üsabakası gibi çok ağır spor sırasında 500 W/ seviyelerine çıkaktadır. rtalaa.8 olan insan vücudu yüzeyinde bu raka 900 W seviyesinde olacaktır. Buna bağlı olarak insanın oksijen ihtiyacı da değişecek ve uyurken 0.5 It/dak iken çok ağır iş yapa duruunda It/dak ya yükselektedir. Kalp atışları da aktivite arttıkça artakta ve l/dak ya kadar çıkaktadır. Şekil.3 te teral konforu etkileyen faktörleri gösterektedir. İlk olarak vücut, vücut sıcaklığını sağlaak için etabolik işlelerle ısı üretir. Metabolik işleler yaş, sağlık ve aktivite seviyesi gibi faktörlerden etkilenir. Örnek olarak verilen bir çevre koşulları ortadaki bir kişi için yeterince uyulu olabilirken diğerinin hastalanasına neden olabilir. Mevsiler değiştiğinde bir kişi giydiği elbiseleri ile ayarlaak isteyebilir. nlar çevre şartlarını arzu ettiklerinden daha geniş kadeede konforlu bulabilirler.

5 4 Vücut ısı kayıpları Işını Buharlaşa aşını Yalıtı faktörleri Giyi Aktivite Yaş Sağlık duruu Psikolojik faktörler ava sıcaklığı Yüzey sıcaklığı ava hareketi Bağıl ne eral konfor faktörleri Şekil.3. eral konforu etkileyen faktörleri gösterektedir Fanger tarafından geliştirilen sürekli reji odelleri, vücudun ısıl dengede olduğunu ve enerji depolaasının ihal edilebileceğini kabul eder. Vücut içi ve deri tek bir böle olarak ele alındığı için, titree ve kan akışı ile deneti göz önüne alınaz ve sıcaklık zaan göre sabit kabul edilir. Sürekli rejide üretilen enerji, ısı kaybına eşit olur ve enerji dengesi; M W Q sk - Q res (C R E sk ) (C res - E res ) bağıntısı ile verilir. Bu bağıntıdaki değerler aşağıda tanılanıştır. M Metabolik ısıl enerji üretii, W/ W Yapılan ekanik iş, W/ Q res Solunu ile olan topla ısı kaybı, W/ Q Sk Deriden olan ısı kaybı, W/ C res Solunula ilgili taşını kaybı, W/ E res Solunula ilgili buharlaşa kaybı, W/ C R Deriden duyulur ısı kaybı, W/ E sk Deriden topla buharlaşa kaybı, W/* Şekil.3. İnsan vücudu ve çevrenin ısıl etkileşiinin silindirik odeli Dört çevresel faktör vücudun ısı dağıta kabiliyetini etkileektedir. Bunlar, hava sıcaklığı, çevre yüzeylerin sıcaklığı, ne ve hava hızıdır. Giyiin iktarı ve tipi ve sakinlerin eyle seviyeleri de bu faktörleri etkileektedir. Bir iklilendire sisteinde bu dört faktörü kontrol edilerek tasarıında kolaylık sağlanır. Şayet bir kise uygun giyiliyse aşağıdaki kadeeler genellikle kullanışlı olabilecektir.

6 5 Etkili sıcaklık 8 ile 7 ºC Ne ile 7 ºC çiğ noktası sıcaklığında rtalaa hava hızı 0.5 /s den yukarıda Isının çevreye verilesinde, giyiin tecrit özellikleri ve teri geçirgenliği, çevre havası sıcaklığı ve bağıl ne seviyesi ile hava hareketlerinin duruu, çevredeki yüzeylerin sıcaklık-konu ve absorptivite-eissivite özellikleri yani radyasyonla ısı alış veriş şartları öneli etkenler olarak sayılabilir. Buradan gidilerek, etken sıcaklık deyii ortaya çıkış ve çevre konfor şartları için bir ölçü oluştur. Sıcaklık ile beraber bağıl ne ve hava hızını da dikkate alarak yeni bir sıcaklık ölçeği tarif etek gerekiştir. Bu sıcaklığa etken sıcaklık (E) adı veriliş olup fizyolojik olarak hissedilen sıcaklığı tesil eder. Aşağıdaki şekilde (E) ve konfor bölgeleri görülektedir. Şekil.4. Standart etkin sıcaklık ve ASRAE konfor bölgeleri Belirli bir sıcaklık ve ne seviyesindeki bir ortada vücuttan atılan ısıya eşdeğer ısı atılan ve bağıl nei % 50 olan bir başka ortaın sıcaklığı etken sıcaklık olarak tarif edilektedir. Ancak, etken sıcaklığın giyi ve aktiviteye bağlı bir değer olası ve bu değerlerin hesaplanasının, değişken sayısının çokluğu nedeni ile ve bunların sürekli değişesinin söz konusu olduğundan basit bir tabloda toplanası çok zor ve yanıltıcı olaktadır. Gelişen bilgisayar teknolojisi bunların hesapla çözüünü ükün hale getiriştir. Konfor şartlarının tespiti bu şekilde yapılabilektedir..3. İÇ AVA KALİESİ ipik bir insanın örünün büyük bir çoğunluğu yapıların iç hacilerinde geçektedir. Bununla birlikte 970 li yıllarda petrol bunalıından sonra daha fazla öne kazanan enerji tasarrufuna yönelik bina yapıı özellikle dış atosferden daha sıkı şekilde tecrit ediliş iç hacilere sahip yapıların ortaya çıkasını sağlaıştır. Bu tür yapılarda ise, yapılan istatistikler, iç hava kirliliğinin öncekilere göre daha yüksek seviyelere çıkış olduğunu gösterektedir. Dış ortaa göre iyi yalıtılış bu hacilerde bu defa kirli havanın atılası ve taze havanın iç ortaa alına ihtiyacı beliriştir. Unutulaası gereken hedef öncelikle insan sağlığı ve onun ihtiyaçları olduğuna göre ve insan örünün ortalaa %90 ı bu iç hacilerde geçtiğine göre iç hava kalitesi bugün iklilendire-havalandıra konularının en öneli unsurunu teşkil etelidir ve etektedir de. İç hacilerin kirlenesine neden olan ikron ertebesinde büyüklükteki zerreler ile birçok kiyasal buharlar ve gazlar ve insan sağlığına zararlı etkileri şöylece özetlenebilir:. Karbon Monoksit. Azot Dioksit 3. idrokarbonlar ve Karbon Dioksit 4. Foraldehitler (C - Bina inşaat ve izole alzeeleri ile efruşat ve bazı giyi eşyalarında) 5. Radon gazı (Uranyu ve diğer radyoaktif adde karışılı çevre, taş, toprak, bazı kuyu suları ve bazı doğalgaz)

7 6. Asbest (İnşaat alzeelerinde) 7. Ev eşyalarında bulunan toksik addeler (Boya, cila, sentetik kuaş v.b.) 8. Solunu yollarına ulaşır türden havada asılı toz ve zerreler ile uçucu organik bileşiler (%98 i ikrondan daha küçük boyutlu olup özel yüksek verili filtrelerle tutulabilektedir). 9. Sigara duanı 0. Alerjen addeler (Polen, antar v.b.). Patojenler (Bakteri, virüs ve çeşitli ikroorganizalar) Gerçek olan husus, iç havanın kirlenesinden en çok etkilenen ve zarar gören insan, iç haci havasının kirletilesinde de yine en başta gelen etkendir. Örneğin, insan solunu yolu ile C ve su buharı neşreder, ayrıca vücut kokusu, birçok hastalık ikroplan ile sigara içii, evde yapılan boya-cila-teizlik, yeek pişire gibi işler insanın neden olduğu hava kirlilikleridir. Özetle, iç hacilerdeki hava kirliliğinin istatistiksel olarak artasının dört ana sebebi vardır: a. Enerji tasarrufu aacı ile iç hacilerin tabii havalandırılasının aşırı derecede azaltılası b. Sentetik alzee kullanıının çok fazla artası c. İç hacilerde havayı kirletici unsurların, havalandıra yetersizliği ile daha etken hale gelesi d. İç hava kirliliğine yönelen dikkatler sonucu bu konunun daha etraflı şekilde ortaya çıkış olası İç hava kirliliğinin artasını önleenin ilk ve en etkin şekli hava kirliliğine neden olan kaynağın kurutulasına çalışaktır. Ancak, bunun her zaan tüüyle ükün olayacağı açıktır. Bu nedenle, en etkin önle olarak "iç hacilerde üreyen hava kirletici addeleri ürediği hızdan daha hızlı şekilde söz konusu iç ortadan atak" gerekektedir. Bunun için ise iyi bir havalandıra ve filtrelee sistei ile iç havayı kirleten kaynakların heen yanında tesis edilecek eici ağızlarla kirliliğin yayılasına eydan vereden yakalayıp dışarıya atak etkin bir çözü yolu olaktadır. Diğer yandan, bina içinde eydana gelen hava kirliliğinin bir kısı da gene büro içi eleanlar tarafından absorbe veya adsorbe edilektedir. İç hava kirliğinin insan sağlığı ve konforuna etkileri üç safha olarak gruplanabilir:. Rahatsız edici, sıkıntı verici orta. Kısa süreli rahatsızlıklar, solunu zorluklan, alerjik reaksiyonlar, gözlerde yana ve kaşıntı, dikkat dağılası ve düşüne zorlaşası 3. Uzun süreli, kronik hastalıklar Bunlardan en ciddi ve en öneli olanı şüphesiz Akciğer kanseri olup, kronik solunu yolları ve akciğer hastalıkları da insan sağlığı yönünden önelidir. İç hava kirliliğinden etkilene derecesi ve şekli insanların kalıtısal yapısı, genel sağlık seviyesi, yaşı, cinsiyeti ve daha pek çok başka etkenlere bağlı olarak değişektedir. İç hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki öneli etkilerinden bir olan, dikkatin dağılası, isteksizlik, halsizlik olayı çalışa veriini azaltıcı sonuçlar doğuraktadır. Aynı zaanda iç hava kalitesi eğer ahal bir üreti tesisi ise, üretilen alın kalitesine de direk etki eder. Dolayısıyla iç ortaın istenilen değerler ertebesinde şartlandırılası pek çok açıdan öne arz etektedir. avalandıra, ısıta ve soğuta cihazlarında öneli bir yükü oluşturur ve böylelikle enerji kullanıında öneli bir katılıcıdır. rtaın kullanı şekli ve havalandıra seviyeleri dikkatlice düşünülelidir. Örnek olarak binanın bir bölüünde sigaraya izin verilesi binanın diğer kısını etkileyeceğinden sigara için havalandıra debileri düzgün olarak kabul edileelidir. Ayrıca geri dolaşı için havanın teizlenesi ve filtrelee araştırası dikkatlice incelenelidir. Geri dolaşı havasının kullanıı dış hava sıcaklığı son derece yüksek veya düşük olduğunda enerji tasarrufu sağlayacaktır. ASRAE standardı [] geri dolaşı havası için izin verilebilir seviyelerini belirleesi için aşağıdaki prosedür verektedir. V V r V V havalandıra aaçları için beslee havası debisi, l/s V r geri dolaşı havası debisi, l/s V ortaın kullanı duruu için iniu dış hava debisi, Örneğin olarak ablo. de verilen havalandıra için dış hava ihtiyacı için sigarasız değer alınacak olursa dış hava ihtiyacı kişi başına.5 l/s den az olaalıdır. Ayrıca; V V V 0 r E 0 V belirli ortalar için dış hava debisi (sigaralı veya sigarasız, yaklaşık olarak), L/s (ablo.) E hava teizlee cihazının kirletici uzaklaştıra verii. 6

8 Veri uzaklaştırılacak kirletici için bağıl olarak belirlenelidir. ablo. de ASRAE tarafından μ partikülün uzaklaştırılası için yaklaşık değerleri veriliştir. ablo.. avalandıra için dış hava ihtiyacı İşlev er 00 alan için Kişi başına dış hava ihtiyacı, l/s hesaplanan kişi sayısı Sigaralı Sigarasız Bürolar 7 0,5 oplantı ve beklee ortaları 60 7,5 3,5 Lobiler 30 7,5,5 ablo.. ASRAE toz leke verileri (- μ parçacıkta) Filtre ipi Veri Kadeesi, Uygulaa % Yapışkan(viskoz) çarpa 5-5 oz ve lif uzaklaştıra Kuru orta Ca yükü, çok kadeeli selüloz, yün keçesi 5-40 Yukarıdakine benzer ve bazı endüstriyel uygulaalar için 3-0 μ a uygun 6-0 kalınlığında lif Bina geri dönüş ve taze hava sisteleri μ a uygun lif(genellikle ca lifi) astane aeliyathaneleri, teiz odalar, özel uygulaalar Elektrostatik(tipine bağlı olarak) 0-90 Polen ve havada uçan parçacıklar Örnek Proble.. Bir büro binasının toplantı odası için şayet sigaraya izin verilirse havalandıra debisini, dış hava seviyesini ve geri dönüş havası debisini hesaplayınız. (ava teizlee cihazı tütün duanını E %60 uzaklaştırabilektedir.) Çözü ablo. den herhangi bir geri dolaşı ve teizlee olaksızın havalandıra kişi başına gerekli dış hava iktarı 7.5 l/s bulunur. Ayrıca tablodan sigara içilen ortada kişi başına en az 3.5 l/s dış hava debisi gerekektedir. Bu tasarı problei için iki çözü evcuttur: Beslee havası kişi başına 7.5 l/s veya Uygun geri dönüş havası ve gerekli havalandıra debisi aşağıdaki gibi hesaplanabilir. V 0 V V r E V V r V l / s l / s kişi başı Yukarıdaki örnekteki ikinci yaklaşıdaki topla havalandıra debisi daha yüksek ölçüden, enerji gereksiniinin daha az olasını sağlaak için dış hava debisi azaltılır. Şayet kirlene, tütün duanından, vücut kokusundan, neden veya insanlardan kaynaklanan yüksek C den kaynaklanıyorsa ortada insanlar oladığı zaan havalandıra gerekez. Bununla birlikte ekipan ve işleler gibi alzeelerden çıkan gaz, doğal radon üretii varsa orta boş bile olsa uygun seviye havalandıra sağlanalıdır. 7

9 8 BÖLÜM İKLİMLENDİRME SİSEMLERİ İklilendire sisteleri kullanı alanlarına göre iki gruba ayrılabilir:. Konfor iklilendiresi Evler, otel, otel, konaklaa tesislerinde insan konforu için kullanılır.. Endüstriyel iklilendire ekstil, kiya, ilaç, gıda, vb. iş kollarında ürün veya prosesin gerektirdiği özel ortaların sağlanası aacıyla kullanılır... İKLİMLENDİRME SİSEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI... Merkezi Sisteler Bu tür sisteler daha çok büyük binaların iklilendirilesi için kullanılır. Bir kazan ve radyatörlerden oluşan bir kalorifer tesisatına benzetilebilir. Kazan yerine bir klia santrali, radyatörler yerine de havalandıra kanalları, enfezleri ve/veya fanlı serpantin üniteleri (fan-coil unit) vb. cihazlar bulunaktadır. Sistein boru veya kanalları içerisinde su, hava veya bir soğutucu akışkan dolaştırılarak ısıta-soğuta-havalandıra ve ne kontrolü sağlanır. Merkezi sisteler taaen havalı, taaen sulu ve sulu-havalı sisteler olarak üç ana sistee ayrılabilir. aaen havalı sisteler Merkezi bir klia santralinde şartlandırılan havanın kanallar yardııyla iklilendirilecek ortaa gönderilesidir. Özellikle büyük ahallerin iklilendirilesinde kullanılır. Merkezi klia santrali karışı hücresi, filtre, aspiratör, vantilâtör, ısıtıcı batarya, soğutucu batarya ve nelendirici hücrelerden eydana gelir. avanın soğutulası, serpantinde soğuk su veya doğrudan soğutucu akışkan dolaştırılarak sağlanır. aaen havalı sisteler kendi aralarında, yeniden ısıta terinalli, iki kanallı ve değişken hava debili olak üzere alt gruplara ayrılaktadır. Şekil.. aaen havalı siste şeası aaen sulu sisteler Çok odalı binalarda, ofis binaları, otel, otel, hastane ve apartanlarda yaygın olarak kullanılır. er bir odaya yerleştirilen hava şartlandıra cihazı (fan coil) ile odaların soğutulası sağlanır. Fanlı serpantinlerde dolaşan su, erkezi bir soğuta grubunda (chiller) popalar yardııyla tesisata gönderilir. er bir odanın sıcaklığı bir terostat yardııyla kontrol edilebilir. Sulu sisteler de kendi aralarında aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: İki borulu, üç borulu, dört borulu

10 9 Şekil.. aaen sulu siste şeası Sulu ve havalı sisteler Bir erkezde şartlandırılan teiz havanın ve erkezi bir soğuta grubunda soğutulan suyun, fanlı serpantin birilerine gönderilerek ahallerin, insanların teiz hava ihtiyaçlarını da karşılayarak soğutulası işleidir. Sulu-havalı sisteler de kendi aralarında şu tiplere ayrılırlar: İndüksiyonlu tip, fanlı-serpantinli tip... Bağısız (Yerel) Sisteler Şekil.3. Sulu-havalı siste şeası Bağısız iklilendire sisteleri paket cihazlar ve ayrık (split) tip klialar olak üzere ikiye ayrılır. Ayrık (Split) tip klialar da kendi aralarında sınıflandırılaktadır.. Paket cihazlar a. Salon tipi b. Döşeekonsol tipi c. Çatı tipi d. Pencere tipi. Ayrık (Split) tip klialar a. Duvar tipi b. Döşee tipi c. Salon tipi d. Kanal tipi e. avan tipi f. Gizli tavan (kaset) tipi g. Portatif Klialar

11 Şekil.4. Yerel iklilendire cihazları 0

12 BÖLÜM 3 PSİKRMERİ Psikroetri, neli havanın terodinaik özellikleri ile bu özellikleri kullanarak neli havadaki işleler ve şartlar ile ilgilenen terodinaiğin bir dalıdır. Son yıllarda yapılan çalışalar ile sıcaklığa bağlı olarak terodinaik özellikler için yeni bağıntılar bulunuştur. Bu yeni forüllere göre neli havaya ve suya ait terodinaik özellikler EK ve EK deki tablolarda sunuluştur. Çözülerde basitlik hız ve ekonoi sağlanası bakıından iklilendire problelerinde kullanılan ideal gaz kanunları ile bu forüllerin sonuçlarının karşılaştırılası duruunda, aradaki farkın ihal edilebilir ertebede olduğu görülebilir. İdeal gaz bağıntıları kullanılası duruunda 0.35 kpa basınç ve -50 ila 50 ºC sıcaklıkları arasında duyuş havanın entalpi ve özgül nedeki hata oranı, % 0.7 değerinden daha küçük olduğu, hrekeld tarafından ispatlanıştır. Artan basınçlarda bu hata oranı daha azalaktadır. Bu bölüdeki inceleelerde genel olarak ideal gaz yaklaşıı kullanılacaktır. 3.. KURU VE NEMLİ AVANIN BİLEŞİMİ Atosferik hava çok sayıdaki gaz ve su buharının karışıı ile çeşitli kirli gaz, çiçek tozları (polen) ve duandan oluşur. Genelde kirletici kaynaklardan uzakta atosferik hava içinde duan ve kirli gaz bulunaz. Kuru hava ise içindeki su buharı taaen alınış atosferik havadır. assas ölçüler ile kuru havanın izafi olarak sabit olduğu gösteriliştir. İçindeki bileşenler, coğrafi bölgelere, yüksekliğe ve zaana bağlı olarak çok az değişebilektedir. acisel olarak kuru hayada yaklaşık olarak % Azot, % ksijen, % Argon, % Karbondioksit, % Neon, % elyu % Metan, % 0 ila % Kükürt dioksit, % idrojen ve topla % Kripton, Ksenon, zon gazlarından oluştuğu kabul edilir. Karbon- skalasına göre kuru havanın ol kütlesi kg/ol ve gaz sabiti aşağıdaki değerlerdedir. R J/ol K / kg/ol J/kgK 0.87 kj/kgk Neli hava, kuru hava ve su buharının karışıı olarak iki bileşenden eydana geldiği kabul edilir. ava içindeki su buharının iktarı, sıfırdan (kuru hava) sıcaklık ve basınca bağlı olarak bir aksiu değere kadar değişir. ava içinde şu buharının aksiu ola duruu, doyuş olarak adlandırılır ve neli hava ile yoğuşuş suyun (sıvı veya katı) doğal denge halidir. Aksi belirtiledikçe yoğuşuş su yüzeyine teasta olan havanın teasta olduğu kısı doyuş olarak kabul edilir. Karbon- skalasına göre suyun ol kütlesi kg/ol ve su buharının gaz sabiti aşağıdaki değerlerdedir. R J/ol K / kg/ol 46.5 J/kgK 0.46 kj/kgk 3.. SANDAR AMSFER Atosferik havanın baroetrik basıncı ve sıcaklığı, esas olarak deniz seviyesinden olan yükseklikle değiştiği gibi, coğrafi durula ve hava şartları ile de değişir. İklilendire ühendisliğinde belirli bir referansa göre, çeşitli yüksekliklerde havanın fiziksel özelliklerini bulabilek için standart atosfer tanıı gereklidir. Deniz seviyesinde standart havanın sıcaklığı 5 C, standart baroetrik basıncı ise 0.35 kpa değerindedir. roposfere (Atosferin alt katanına) kadar havanın sıcaklığının, yükseklik ile doğrusal değiştiği ve stratosferde sabit değere ulaştığı kabul edilir. Atosferin alt kısılarında kuru havanın bileşeninin sabit olduğu ve ideal gaz davranışı gösterdiği kabul edilir. Standart yer çekii /s değerindedir. Deniz seviyesinden olan yüksekliklere göre standart atosferik havanın sıcaklık ve basıncının değişileri ablo 3. de veriliştir.

13 ablo 3.. Standart atosferik havanın özelliklerinin deniz seviyesinden olan yükseklikle değişii 3.3. İDEAL GAZLARIN DURUM DENKLEMİ Yükseklik, Sıcaklık, ºC Basınç, kpa İdeal gazlara ait ilk yasa R. Boyle ve E. Mariotte tarafından çıkartılıştır. Bunlar, belli iktarda gaz için sabit tutulan sıcaklıkta, haci ve basıncın çarpıının sabit olduğunu tespit etişlerdir (Boyle - Mariotte yasası). P.V sabit Bu duru, sabit sıcaklığa ve gazın cinsine bağılıdır. sabit olak üzere duruundaki haci enerjisi duruundakine eşittir. P P v, 3 /kg v v 0 v Şekil 3.. İzoterlerin P-V diyagraında gösterilişi 9. y.y. başlarında J. L. Gay - Lussac ve J. Dalton sabit basınçta haci ile sıcaklık arasındaki bağıntıyı araştırdılar. Sonuç olarak hacisel genleşe katsayısının bütün ideal gazlar için aynı değerde olduğu tespit ediliştir. v 0 v ( β) v v 0 P K Burada v ve v 0 gazın sabit basınçta ve 0 C sıcaklıklarındaki hacileridir. Bu ifadeye. Gay - Lussac yasası denilir. Basıncın, sabit hacide sıcaklığa bağılılığını Boyle - Mariotte ve Gay - Lussac yasalarından türetek ükündür. Şekil 3. deki gibi bir gaz P 0 basıncında ısıtılarak v 0 hacinden v hacine genleştiriliyor ve sabit sıcaklığında izoter sıkıştırılarak v 0 hacine isabet eden P basıncına getiriliyor. sabit için Böyle - Mariotte yazılacak olursa,

14 3 P P P ºC v 0 v Şekil 3.. Charles yasasının türetilişi v P 0. v P. v 0 ve P 0 sabit için v v ifadesi geçerli olduğundan; P P ifadesi elde edilir. Bu ifade Charles yasası olarak bilinektedir. P 0 için ºC elde edilir ki, bu utlak sıfır noktasıdır. Bu yasalar her duru değişiinde bir büyüklüğün sabit tutulasını şart koşaktadır. Basıncın, hacin ve sıcaklığın aynı zaanda değiştiği duru değişiklikleri için geçerli ideal gaz duru denklei Boyle - Mariotte ve Gay - Lussac, yasalarından türetilebilir. Bunun için Gay - Lussac yasasını utlak sıcaklık cinsinden ifade etek gerekir. v v 0 0 Burada 73.5 K dir. Şekilde belirtildiği üzere P 0 basıncında bir gaz, v 0 özgül hacinden v e ısıtılarak izobar olarak genişletilekte ve sıcaklığına getirilektedir. Daha sonra bu noktadan izoter olarak P basıncına sıkıştırılaktadır. v v 0 P v 0 0 P v Bu iki ifadeden; P0 v 0 P v 0 şeklinde ideal gaz denklei yazılabilir. P0 v 0 0 terii her gaz için aynı değer taşıakta olup, özel gaz sabiti adını alaktadır.

15 4 P v 0 0 R Pv R 0 V v P V R ρ V P ρ R Bir gazın bir olünün kütlesine ol kütlesi denir ve M hatfi ile gösterilir. Buna göre kütlesi olan gaz; n M adet oldür. n.m P V n M R Mol haci aşağıdaki şekilde tanılanır; V v M P v M M R n Genel gaz sabiti; R R.M P v M R ifadesi elde edilir. Avagadro yasasına göre bütün gazların ol haci P 0 at ve K ile belirli noral şartlarda.44 l/ol dür. Bu değerler genel gaz sabiti için yerleştirilirse; P0 v R 0 M at.44l / ol R 73.5K R l at / olk R J/ olk.987 cal/ olk P 3 > > 3 Şekil 3.3 İdeal gaz duru denklei v

16 İKLİMLENDİRME İLE İLGİLİ ANIMLAR Kuru teroetre sıcaklığı () avanın, içindeki su buharı ve radyasyonun tesiri altında kalaksızın herhangi bir şekilde ölçülen sıcaklığa kuru teroetre sıcaklığı denir. Bildiğiiz teroetrelerden okunan sıcaklıktır. Yaş teroetre sıcaklığı ( yaş ) Belirli bir su kütlesinin doygun olayan hava tarafından etkilendiğini varsayalı. Suyun sıcaklığı doygun olayan havanın sıcaklığından daha büyük olursa sudan havaya ısı akıı başlar ve su yavaş yavaş buharlaşarak sıcaklığı düşer. Suyun sıcaklığı havanın sıcaklığına eşit olunca sudan havaya ısı akıı son bulur. Ancak hava doygunlaşadığı için buharlaşa deva eder ve buharlaşanın deva etesi, suyun sıcaklığının havanın sıcaklığının altına düşesine neden olur. Bu duruda havadan suya doğru bir ısı akıı başlar. Buharlaşan suyun kaybettiği ısı iktarı havadan suya iletilen ısı iktarından büyük olursa suyun sıcaklığı düşeye devanı eder ve bir süre sonra öyle bir noktaya gelinir ki, artık buharlaşan suyun kaybettiği ısı iktarı, havadan suya iletilen ısı iktarına eşit olur. İşte bu sıcaklığa yaş teroetre sıcaklığı denir. Bu sıcaklığı ölçek için özel teroetreler kullanılır. Pratikte haznesi ıslak pauk ile sarılış bir teroetrenin üzerinden 5 /s hızındaki hava akıı geçirilesi duruunda teroetrenin gösterdiği sıcaklık yaş teroetre sıcaklığına çok yakındır. Üzerinden hava akıı geçirilen su ancak yaş teroetre sıcaklığına kadar soğutulabilir. Bu sıcaklık öyle bir sıcaklıktır ki su buharlaşak suretiyle havayı aynı sıcaklıkta adyabatik olarak doyuş hale getirir. Yoğuşa noktası sıcaklığı (Çiğ Noktası Sıcaklığı) ( yoğ ) Bir neli havanın yoğuşa noktası, su buharına doyuş hale gelene kadar soğutulası gerekli sıcaklık derecesidir. Ancak bu soğutada havanın bileşiinin ve basıncının sabit kalası koşulu vardır. Bir başka deyişle şartları veriliş olan bir havanın aynı baroetrik şartlar altında bulunan ve aynı iktar su buharı ihtiva eden doyuş hava sıcaklığına o havanın yoğuşa noktası sıcaklığı denir. Neli hava içindeki su buharının kısi basıncı (P ) Su buharının neli hava içindeki kısi basıncıdır. P P P P P P P : Kuru havanın kısi basıncı P : Su buharının kısi basıncı Mutlak ne (d v, gr/ 3 ) 3 neli havanın içerdiği su buharı kütlesine utlak ne denir. Bir başka deyişle biri haci içindeki su buharının kütlesine utlak ne denir. d v / V Mutlak nei belirleek için 3 neli hava, ne tutucu bir adde olan CaCl üzerinden geçirilir. CaCl neli havanın içerdiği su buharını tutar. CaCl nin neli hava geçirileden önceki ağırlığı ile neli hava geçirildikten sonraki ağırlığı arasındaki fark, neli havanın içerdiği su buharı iktarını yani utlak nei ifade eder. Özgül ne (, kg ne / kg kuru hava ) Neli hava içindeki su buharı kütlesinin kuru hava kütlesine oranı özgül ne olarak ifade edilir. Biri ağırlıktaki kuru hava içinde bulunan su buharının ağırlığıdır. /

17 6 Bağıl ne (φ) Neli havanın içindeki su buharı ağırlığının aynı şartlardaki havanın içinde bulunası ükün olan aksiu su buharı ağırlığına oranıdır. Bir başka deyişle havanın içindeki su buharının kısi basıncının o havanın çiğ noktasındaki nein doya basıncına oranıdır. φ / D φ P / P D : Neli hava içindeki su buharının ağırlığı, kg D : avanın içinde bulunası ükün olan aksiu su buharı ağırlığı, kg P : erhangi bir sıcaklık ve nedeki havanın içindeki su buharının kısi basıncı, Pa P D : Mevcut havadaki doya noktasındaki (çiğ noktası) suyun kısi basıncı, Pa Doya derecesi (μ) Neli havanın özgül neinin o havanın doyuş haldeki özgül neine oranıdır. μ / D Duyulur ısı erhangi bir cisin sıcaklığını yükseltek için verilesi gereken lüzulu ısı iktarına duyulur ısı denir. Burada sıcaklık değişikliği söz konusu olduğundan, bu ısıyı duyularıızla anlayabiliriz. erhangi bir cisin duyulur ısı iktarındaki değişe; kuru teroetre sıcaklıklarındaki fark ile bu cise ait ortalaa özgül ısı biliniyorsa aşağıdaki şekilde tayin edilebilir. Q D C P (Δ) Q D : Duyulur ısı, kcal/kg : Kütle, kg C P : rtalaa özgül ısı, kcal/kg C Δ : Kuru teroetre sıcaklıkları farkı ( C) Gizli Isı erhangi bir cisin sıcaklığı değişeksizin faz duruunu değiştirek için verilen veya alınan ısı iktarına gizli ısı denir. Gizli ısı sıcaklığın bir fonksiyonudur. Bir açık kapta kaynayan su, 760 g basınç altında 00 C de buharlaşaya başlar. Bütün kaptaki su taaen buharlaşana kadar sıcaklığı sabit ve 00 C de kalır. Buharlaşak için gerekli ısı ise, kabı kaynatan ısı kaynağından alınır. kg suyun 00 C de buhar olası için gerekli gizli ısı r kcal/kg dir. Aynı şekilde, kaynaa noktası altında noral sıcaklıklarda, hava içersinde buharlaşada da bu ısıya ihtiyaç vardır. Mesela, yaş teroetre sıcaklığının ölçüünde keçe sathından buharlaşan su, gerekli ısıyı havadan alıştır ve hava bu ısıyı vererek kendisi soğuuştur. avanın soğutak suretiyle verdiği duyulur ısı, suyun buharlaşası için gerekli gizli ısıya dönüşüştür ve bu işlede gizli ısı duyulur ısıya eşittir, dolayısıyla işle adyabatiktir. Suyun 760 g basınç altında 0 C de buharlaşa gizli ısısı r kcal/kg dir. Özgül aci (v) ava ve su buharı karışıı bakıından kg havanın işgal ettiği hacidir Birii 3 / kg dır. Yoğunluk (ρ) 3 addenin kütle iktarıdır. Birii kg/ 3 tür. Yoğunluk ile özgül haci birbirlerinin tersidir (ρ/v). Entalpi (h) ava ve ne karışıının ısıtılırken verilesi gereken veya soğutulurken alınası gereken ısı iktarıdır (kj/kg). Gizli ve duyulur ısıların toplaından oluşur.

18 PSİKRMERİK BAĞINILAR İdeal Gaz Kanunu ve Kısi Basınçlar PV R PV R P P P P P P ve P ϕpd P P ϕp D ve ϕd ϕ D R R ve R M R M M kg/kol kg/ol M 8.0 kg/kol kg/ol yerine konursa; R J/olK J J J kj olk J R olk ve R kg kgk kgk kg kgk ol ol Kuru ava Kütlesi P V R kj kgk R kj 0.87 kgk kgk kj V ( P ϕp ) D Su buharı Kütlesi P R V R kj 0.46 kgk kgk.69 kj V ( ϕp ). 69 D Doya Duruunda Su Buharı Kütlesi V ϕ.69 Neli avanın Kütlesi D P D V ( P ϕp ) ( ϕp ).69 ( 3.484P.35ϕP ) D V D V D

19 8 Neli avanın Yoğunluğu ρ V ρ V ( 3.484P.35ϕP ) V D 3.484P.35ϕPD ρ Özgül Ne ϕpd 0.6 P ϕp D V V ( ϕp ) D.69 ( P ϕp ) D ϕ D D PD 0.6 P P D Neli avanın Özgül aci Neli havanın özgül haci, neli hava hacinin kuru hava iktarına oranı olarak belirlenir. V v 3 /kg kuru hava Diğer taraftan özgül haci; v V v V V v ( er iki tarafı a bölersek; V v ( ) ) v v( ) PV ( )R er iki tarafı V ye bölersek; R P v K RK y R K y R v R K P

20 9 R R R R R R R R K K R R P v P R v K ( ) R R R P v R R P v ) v( v Neli havanın Özgül Entalpisi h h h : Kuru havanın özgül entalpisi h : Su buharının havanın özgül entalpisi Karışıın Özgül Entalpisi h şeklinde tanılanır. h h h h, kadar nei olan neli havanın özgül entalpisidir. 0ºC deki entegrasyon sabitini ihal ederek, kuru havanın özgül entalpisi için; P P, 0 P, d h C C h C) (0 h C h P, o C h P, Su buharının özgül entalpisi için ise; C h h P, B Δ Burada Δh B, su buharının buharlaşa entalpisidir. Kuru havanın ve su buharının entalpisi h eşitliğinde yerine konursa; ( ) C h C h P, B P, Δ Burada özgül ısılar ortalaa olarak aşağıdaki şekilde alınabilir. kggrad kj.805 C kggrad kj.006 C P,, P

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ. AMAÇ Klia sistelerini sınıflandırarak, tipik bir klia tesisatında kullanılan eleanların incelenesi, yaz ve kış kliasına etki eden paraetrelerin deneysel ve teorik olarak gözlenesidir.

Detaylı

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ Endüstriyel Fırınlar Endüstriyel fırınlar ergite, ısıl işle, pişire, kuruta, teperlee ve benzeri işleleri gerçekleştirek için sanayide yaygın bir biçide kullanılaktadır

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1 Soru - Su buharı sürekli akışlı bir türbine Ma basınç, 50ºC sıcaklık e 00 /s hızla irekte, 00 ka basınçta doyuş buhar olarak 50 /s hızla çıkaktadır. ürbinin iriş kısı, çıkış kısından daha yüksektedir.

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klialar Soğuta Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıta Kapasitesi :.000 52.000 Btu/h Salon Tipi Klialar Soğuta Kapasitesi : 24.000 48.000

Detaylı

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5 SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 55 Santrifüj Popalarda Kıyaslaa Değerleri Daha önce açıklandığı gibi santrifüj popalar çok değişik tip ve yapıdadır Popanın verdi, basınç, hız ve güç gibi karakteristik

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN

Detaylı

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2.1 Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı 5.2.2 Ta

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Psikometrik diyagram Psikometrik diyagram İklimlendirme: Duyulur ısıtma (ω=sabit) Bu sistemlerde hava sıcak bir akışkanın bulunduğu boruların veya direnç tellerinin üzerinden

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

DENEY FÖYÜ DENEY ADI ĐKLĐMLENDĐRME TEKNĐĞĐ DERSĐN ÖĞRETĐM ÜYESĐ DOÇ. DR. ALĐ BOLATTÜRK

DENEY FÖYÜ DENEY ADI ĐKLĐMLENDĐRME TEKNĐĞĐ DERSĐN ÖĞRETĐM ÜYESĐ DOÇ. DR. ALĐ BOLATTÜRK SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ TERMODĐNAMĐK LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ĐKLĐMLENDĐRME TEKNĐĞĐ DERSĐN ÖĞRETĐM ÜYESĐ DOÇ. DR. ALĐ BOLATTÜRK DENEY

Detaylı

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Sıkı Geçeler / 40 Başka bir elean kullanıına erek kaladan il-flanş bağlantısı yapaya olanak veren bir uyulaadır.

Detaylı

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10 Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Sınavda ders notları ve dersle ilgili tablolar serbesttir. Sorular eşit puanlıdır. SORU 1. Bir teknik sisteme 120 MJ enerji verilerek 80000

Detaylı

KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK

KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK Hesaplamalar için ÖN HESAPLAR : ( Bulunulan ŞEHİR 'e göre ) ) KIŞ AYI İÇİN Bilinenler : Kış - Dış Ortam Sıcaklığı ( KT ) : 0 C Kış - Dış Ortam Bağıl Nemi ( RH ) : 90% Kış -

Detaylı

GREE U-MATCH TİCARİ TİP KLİMA SERİSİ

GREE U-MATCH TİCARİ TİP KLİMA SERİSİ GREE U-MATCH TİCARİ TİP KLİMA SERİSİ Gree U-Macth Ticari Tip Klia Serisi çeşitli iç ünite odeli, Inverter ya da ON-OFF seçeneği ile iç dekorasyonun ve ihtiyaçların farklılık gösterdiği ofis, restoran,

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 07.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

TÜM DERSLERDE VİZE SINAVI İÇİN VERİLEN ÇALIŞMA SORULARI DA FİNALE DAHİLDİR

TÜM DERSLERDE VİZE SINAVI İÇİN VERİLEN ÇALIŞMA SORULARI DA FİNALE DAHİLDİR TÜM DERSLERDE VİZE SINAVI İÇİN VERİLEN ÇALIŞMA SORULARI DA FİNALE DAHİLDİR 5 ORTALAMA HIZ (u) 53 HACİMSEL AKIŞ DEBİSİ ( v ) Hacisel debi, herhangi bir sınırdaki sıvı hacinin sınıra dik yönde biri zaandaki

Detaylı

İKLİMLENDİRME NEDİR?

İKLİMLENDİRME NEDİR? İKLİMLENDİRME NEDİR? İnsan, hayvan ve bitkilerin konforu veya endüstriyel bir ürünün üretilmesi için gerekli olan iklim şartlarının (sıcaklık, nem, hava hızı, taze hava miktarı vb) otomatik olarak sağlanması

Detaylı

AMAÇ. Katılımcıların, işyerlerinde havalandırma ve iklimlendirme konularında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

AMAÇ. Katılımcıların, işyerlerinde havalandırma ve iklimlendirme konularında bilgi edinmelerini sağlamaktır. AMAÇ Katılımcıların, işyerlerinde havalandırma ve iklimlendirme konularında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Havalandırma Tanımı; Kapalı bir hacme, tabii veya mekanik bir yolla temiz hava akımı sağlamaktır.

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ AYNALARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI Ali eal YAUT Erkan DİMEN Aet ABUL ÖZET Yapılan bu çalışayla, örtüaltı tarısal üretiinde Türkiye'de ilk

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi CÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilileri Dergisi (2003)Cilt 24 Sayı 2 Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğuta Sıcaklık Perforanslarının Deneysel İncelenesi *Hüseyin USTA,

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 13.01.2017 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

Psikrometri Esasları

Psikrometri Esasları Psikrometri Esasları Merkezi İklimlendirme Sistemlerinin Sınıflandırılması Merkezi iklimlendirme sistemleri tesis bakımından iki ana grupta toplanabilir. - Konfor iklimlendirme tesisleri, - Endüstriyel

Detaylı

Sıcak Soğuk Hava Apareyleri. ...S cak / So uk Hava Apareyleri...

Sıcak Soğuk Hava Apareyleri. ...S cak / So uk Hava Apareyleri... Sıcak Soğuk Hava Apareyleri pareyleri......s cak / So uk Hava Apareyleri... S cak / So uk Hava Apareyleri SICAK / SOĞUK HAVA APAREYLERİ ATLAS SERİSİ Duvar / Tavan Tipi Sıcak Hava Apareyleri KLS,.00 /h

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

1.Seviye ITAP 14 Mart_2012 Sınavı. Termodinamik 1-İdeal Gaz Denklemi A) 276K B) 286K C) 296K D) 256K E) 246K

1.Seviye ITAP 14 Mart_2012 Sınavı. Termodinamik 1-İdeal Gaz Denklemi A) 276K B) 286K C) 296K D) 256K E) 246K .Seviye ITAP 4 Mart_0 Sınavı Terodinaik -İdeal Gaz Denklei.Kütlesi =g olan azot gazının haci V=80c, basıncı ise p=0.mpa olduğuna göre gazın sıcaklığı ne kadardır? Çözü: İdeal gazın duru denkleine göre

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

DENEYİN ADI: İKLİMLENDİRME-I DENEYİN AMACI:

DENEYİN ADI: İKLİMLENDİRME-I DENEYİN AMACI: DENEYİN ADI: İKLİMLENDİRME-I DENEYİN AMACI: Kuru hava ile atmosferik hava arasındaki farkın ayırt edilebilmesi. Atmosferik havanın özgül ve bağıl neminin tanımlanıp, hesaplanabilmesi. Atmosferik havanın

Detaylı

SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA)

SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA) 016-017 EÖY AKIŞKANLAR MEKANİĞİ & HİDROLİK SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA) Özgül Ağırlığı γ = 6 g/d olan bir sıvı içerisinde rölatif basıncın 150 g/c olabilesi için ne kadar derine inek gerektiğini

Detaylı

c) Geçme tipi şekil 19 dan belirlenir. Önce şekil 18 den kayma hızı ve ortalama yatak basıncına göre relatif yatak boşluk değeri seçilir.

c) Geçme tipi şekil 19 dan belirlenir. Önce şekil 18 den kayma hızı ve ortalama yatak basıncına göre relatif yatak boşluk değeri seçilir. Örnek: Bir jeneratörün kayalı yatağına F=18 kn luk radyal yük n=15 D/d da etki etektedir. Mil çapı d=8 dir. Aşağıdaki değerleri belirleyiniz ve kontrol ediniz. a)uygun yatak alzeesi (Türbin jeneratörü

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR MAK04 TEKNİK FİZİK ISI TRANSFERİ ÖRNEK PROBLEMLER Tabakalı düzlem duvarlarda ısı transferi Birleşik düzlem duvarlardan x yönünde, sabit rejim halinde ve duvarlar içerisinde ısı üretimi olmaması ve termofiziksel

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) Soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması "Doymuş sıvı - doymuş buhar" aralığında çalışma Basınç-entalpi grafiğinde genel bir soğutma devresi

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi

Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi 97 Bu denkle takıının çözüü belirli bir P1(t) ve P3(t) rejii için Z düzeyinin değişiini verir. Bu çözüün ateatiksel tekniklerle gerçekleştirilesi güçtür. Ancak noral progralaa bilen biri tarafından kolayca

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ BAÜ Fen Bil Enst Dergisi (2004)62 VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ *Hüseyin USTA *Volkan KIRMACI **Kevser DİNCER *GÜ

Detaylı

PKA. Serisi. Duvar Tipi. Düz Panel & Saf Beyaz Yüzey. Kompakt İç Üniteler

PKA. Serisi. Duvar Tipi. Düz Panel & Saf Beyaz Yüzey. Kompakt İç Üniteler Duvar Tipi PK Serisi Kopakt, duvar tipi iç ünite, kolay ontajı ile rahatlık sağlarken, geniș ürün gaı ile (RP35-RP1) tü ekanlara en iyi uyuu sağlar. Yüksek enerji verililiği için tasarlanıș PK Serisi ürünler,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Termodinamik Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi 1 Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ 2 Amaçlar Özellikle otomobil motoru ve kompresör gibi pistonlu makinelerde yaygın olarak karşılaşılan

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV YOĞUŞMA DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Yoğuşma katı-buhar ara yüzünde gerçekleşen faz değişimi işlemi olup işlem sırasında gizli ısı etkisi önemli rol oynamaktadır. Yoğuşma yoluyla buharın sıvıya

Detaylı

!" #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.*

! #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.* 2. BÖLÜM SAF MADDELERİN ERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ Saf madde Saf madde, her noktasında aynı e değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye denir. Saf maddenin sadece bir tek kimyasal element eya bileşimden

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

EĞİTİM NOTLARI 5 Kondens Miktarı Hesapları KONDENS MİKTARI HESAPLARI

EĞİTİM NOTLARI 5 Kondens Miktarı Hesapları KONDENS MİKTARI HESAPLARI KONDENS MİKTARI HESAPLARI Buhar kullanan bazı ünitelere ait kondens miktarı hesaplama örnekleri aşağıdadır. Ana Buhar Hatları Isınma süresinde kondens miktarı en yüksek değere ulaşır. Bu değer kondenstop

Detaylı

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ ( ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ 1Endüstriyel Fırınlar Endüstriyel fırınlar ergite, ısıl işle, pişire, kuruta, teperlee ve benzeri işleleri gerçekleştirek için sanayide yaygın bir biçide

Detaylı

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1 HİDROİK BOR HİDROİĞİ PROBEMER.) Kineatik viskoitesi ν0 - /s olan bir sıvı çapı 0. olan cidarları yeterince cilalı olan boruda akıtılaktadır. Borunun 00 sinde basınç yükü farkı olduğuna göre akıın ortalaa

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. www.polybloc.ch www.esanjorler.

Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. www.polybloc.ch www.esanjorler. Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. SoftCool, su kaydırma ve yayma özelliğine sahip hidroflik kaplamalı alüminyum şeritler ile üretilen

Detaylı

DENEY 6 - HVAC SİSTEMLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI

DENEY 6 - HVAC SİSTEMLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü MM 410 Makina Mühendisliği Laboratuarı II DENEY 6 - HVAC SİSTEMLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI Deneyin Amacı: Kuru hava, atmosferik hava,

Detaylı

220-230V / 50 /1. 280/310/350/400 32/35/37/40 255x730x174 8 340x793x248 10.5. 660 540x712x257 31 595x823x358 34 1/4-3/8 15 10 10 5 20

220-230V / 50 /1. 280/310/350/400 32/35/37/40 255x730x174 8 340x793x248 10.5. 660 540x712x257 31 595x823x358 34 1/4-3/8 15 10 10 5 20 Klialar 3 Serisi Klia 3 Serisi Klia R-4a soğutucu akışkan Jet Cool özelliği nti bakteriyel iç yapı Sıcak kalkış odu LCD display Proa saati uto restart Uyku odu Düşük ses seviyesi ntifriz özelliği Çevre

Detaylı

Geçmişten günümüze tekstillerin kurutulması sadece

Geçmişten günümüze tekstillerin kurutulması sadece MAKALE Muaer Duruş, Keal Bilen, İbrahi Uzun ISI POMPALI TEKSTİL KURUTMA MAKİNELERİNDE KURUTMA HAVASI DEBİSİNİN KURUTUCU PERFORMANSINA ETKİSİNİN DENEYSEL ANALİZİ Muaer Duruş Kırıkkale Üniversitesi, Fen

Detaylı

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır.

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır. Buhar Çevrimleri Buhar makinasının gerçekleştirilmesi termodinamik ve ilgili bilim dallarının hızla gelişmesine yol açmıştır. Buhar üretimi buhar kazanlarında yapılmaktadır. Yüksek basınç ve sıcaklıktaki

Detaylı

Zeparo G-Force. Otomatik hava purjörleri ve ayırıcıları Siklon teknolojili pislik ve manyetit ayırıcı

Zeparo G-Force. Otomatik hava purjörleri ve ayırıcıları Siklon teknolojili pislik ve manyetit ayırıcı Zeparo G-Force Otoatik hava purjörleri ve ayırıcıları iklon teknolojili pislik ve anyetit ayırıcı IMI PNEUMATEX / Hava atıcılar, Tortu Ayırıcılar ve Gaz ala / Zeparo G-Force Zeparo G-Force Isıta ve soğuta

Detaylı

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI AMAÇ Bu deney bir cisin hareketi ve hareketi doğuran sebepleri arasındaki ilişkiyi inceler. Bu deneyde, eğik hava asası üzerine kuruluş Atwood akinesini kullanarak, Newton un ikinci

Detaylı

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler KONVEKTİF KURUTMA Deneyin amacı Deneyin amacı, katı haldeki ıslak gıda maddelerin kritik ve denge nem değerlerini, kuruma eğrisi karakteristiğini ve kurutma prosesinin etkin parametrelerinin araştırılmasıdır.

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

SOĞUTMA KULESİ AMAÇ. Soğutma kulesine ait temel özelliklerin ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi.

SOĞUTMA KULESİ AMAÇ. Soğutma kulesine ait temel özelliklerin ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. SOĞUTMA KULESİ AMAÇ GİRİS: Soğutma kulesine ait temel özelliklerin ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Endüstride irçok işlemde su soğutma amacı ile kullanılmaktadır. Çeşitli işlemlerden geçmiş u suyu

Detaylı

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

B) KONDENSERLER. Q=m x Cp x ΔT. Kondenserleri su veya hava kullanma durumuna ve yapılış şekillerine göre 6 grupta toplamak mümkündür.

B) KONDENSERLER. Q=m x Cp x ΔT. Kondenserleri su veya hava kullanma durumuna ve yapılış şekillerine göre 6 grupta toplamak mümkündür. B) KONDENSERLER Kompresörden kızgın buhar olarak basılan soğutucu akışkanın kızgınlığının alındığı, yoğuştuğu ve soğuduğu ısı değiştiricilerdir Bu kısımda evaporatörlerde alınan ısı ile kompresör yoluyla

Detaylı

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik Enerji (Energy) Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir. İş, bir cisme, bir kuvvetin tesiri ile yol aldırma, yerini değiştirme şeklinde tarif edilir.

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. Bölüm m 7 GAZLAR Gazlar:

Detaylı

Fizik 101: Ders 12 Ajanda. Problemler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç

Fizik 101: Ders 12 Ajanda. Problemler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç Fizik 101: Ders 1 Ajanda Probleler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç Proble: Yaylı Sapan Yay sabiti k olan iki yaydan bir sapan yapılıştır. Her iki yayın başlangıç uzunluğu x 0. Kütlesi

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

Detaylı

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK 1 3. TERMODİNAMİK KANUNLAR (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu Termodinamiğin Birinci Kanununa göre, enerji yoktan var edilemez ve varolan enerji yok olmaz, ancak şekil değiştirebilir. Kanun

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller)

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller) SOĞUTMA GRUPLARI Binalarda kullanılacak soğutma suyunu hazırlayıp kullanıcılarına (klima, FCU, vs.) gönderen sistemlere soğutma sistemleri denilmektedir. Soğutma sistemleri en genel anlamda mahaldeki ısınan

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI İdeal Gaz Karışımları İdeal gaz karışımları saf ideal gazlar gibi davranırlar. Saf gazlardan n 1, n 2,, n i, mol alınarak hazırlanan bir karışımın toplam basıncı p, toplam hacmi v ve sıcaklığı T olsun.

Detaylı

Termodinamik Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI

Termodinamik Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI Termodinamik Hareketli bir pistonla bağlantılı bir silindirik kap içindeki gazı inceleyelim (Şekil e bakınız). Denge halinde iken, hacmi V olan gaz, silindir çeperlerine

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 36.Sok. No:6A-B BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ Güven Tasarruf Veri Konfor Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Eniyet Sisteleri Yüksek Su Basınç Eniyeti ( 3 Bar ) Kalorifer ısıta devresini ve cihazı olası basınç artışına karşı

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları DEN 3 Pompa Sistemleri Hesapları Sistem karakteristiği B h S P P B Gözönüne alınan pompalama sisteminde, ve B noktalarına Genişletilmiş Bernoulli denklemi uygulanırsa: L f B B B h h z g v g P h z g v g

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI 185 EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI Atıf İMARET ÖZET Bu çalışma konfor kliması alanında konvensiyonel düşünce tarzının dışındaki yeni bazı yöntemleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Soğutma

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu Laboratuar Tarihi: Laboratuarı Yöneten: Numara: Adı Soyadı: Grup/Alt grup:..

Detaylı

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç)

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç) İŞ-GÜÇ-ENERJİ Herangi bir cise kuvvet uyguladığıızda cisi kuvvet doğrultusunda yol alıyorsa kuvvet iş yapıştır denir. Yapılan işin değeri kuvvet ile kuvvet doğrultusunda alınan yolun çarpıına eşittir.

Detaylı

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 D.ISI YÜKÜ HESABI 7 1. Trasnsmisyon Isı Yükü 7 2- İnfilitrasyon

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

u ( )z, ) başlangıç durumdaki yerdeğiştirme vektörünün radyal ve eksenel doğrultuda bileşenlerini, λ k

u ( )z, ) başlangıç durumdaki yerdeğiştirme vektörünün radyal ve eksenel doğrultuda bileşenlerini, λ k SÜREKSİZ TEMAS KOŞULLARININ ÖNGERİLMELİ İKİ KATLI İÇİ BOŞ SİLİNDİRLERDE EKSENEL SİMETRİK BOYUNA DALGA YAYILIMINA ETKİSİ(DIŞ SİLİNDİR İÇ SİLİNDİRE ORANLA DAHA RİJİT) (*) Surkay AKBAROV, (**) Cengiz İPEK

Detaylı

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI Soru 1: Aşağıdaki ifadeleri tanımlayınız. a) Sistem b)adyabatik sistem c) Kapalı sistem c) Bileşen analizi Cevap 1: a) Sistem: Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına verilen

Detaylı

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI 006 / BİRİNCİ AŞAMA SINAVI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 6

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ Kütlenin korunumu: Kütle de enerji gibi korunum yasalarına uyar; başka bir deyişle, var veya yok edilemez. Kapalı sistemlerde: Sistemin kütlesi

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı