ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI"

Transkript

1 ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI

2 BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli bir yaşa sağlaaktır. Diğer yandan, bugünkü teknolojinin ve çeşitli endüstriyel işlelerin yapılası sırasında da çalışılan ortaın belirli ve yapılan işlere uygun olan şartlara getirilesi gerekektedir. Ayrıca, havanın şartlandırılası ihtiyacı sadece insanlar için değil, çeşitli aaçlarla beslenen evcil hayvanlar, hatta bitkiler için de gerekektedir. Bu uygun şartlar; ortaın sıcaklığı, bağıl ne seviyesi, içindeki oksijen iktarı, toz-duan/koku gibi zararlı addelerden arındırılıp teizlenesi ve orta havasının tü hacideki hoojen dağılıının yani hava hareketinin sağlanası şeklinde özetlenebilir. Bu aaçla uygulanan işlelere "avanın Şartlandırılası" veya "İklilendire" adı verilekte olup diliize Alancadan giriş olan "Klia" ve İngilizceden giriş olan "Air conditioning" deyileri de sık sık kullanılaktadır. Bütün bunları sağlarken de beklenen en öneli husus, ekonoiklik ve çevreye en az zarar verecek tarzda tesis ediliş olasıdır (çevre kirliliği, gürültü, dış estetik görünü). Dolayısıyla, ihtiyaçları yeterli derecede iyi sağlayan ve aynı zaanda da kuruluş ve işlete asrafları yönünden ükün olduğunca ekonoik olan bir iklilendire sistei beklenir. ek tek ünferit eleanları bu esaslara göre standartlaştırılış ve ial ediliş, ayrıca iyi projelendirilip cihaz-ekipan seçileri de doğru ve titizlikle yapılış ve en önelisi sistein çalıştırılacağı yapıya, aaçlara uygun şekilde yerleştiriliş, testleri-ayarları-balansları düzgün yapılarak devreye alınış olası yanında iyi eğitiliş işleticilerin eline tesli ediliş bir iklilendire sistei bekleneni vererek uzun yıllar çalışaya deva edecektir... İKLİMLENDİRMENİN ÖNEMİ Dünyada kabul ediliş araştıralara göre, insanlar belli bir sıcaklık ve ne aralığında ve teiz havalı ortalarda rahat etektedirler. Bu aralık konfor bölgesi olarak tanılanıştır (ne %30 ile %60, sıcaklık 0-70C). Sıcaklığın gereğinden fazla veya az olasının rahatsız edici olduğu açıktır. Ne düzeyinin az olası boğaz kuruluğu, gözlerde yana gibi rahatsızlıklara yol açasının yanında, fazla ne de terleeye ve bunaltıcı bir sıcaklık hissine neden olur. Ayrıca ortaın havası teiz ve taze olalıdır, toz, duan, polen ve diğer zararlı addelerin filtre edilesi ve insanın fark eteyeceği aa teiz havayı getirip kirli havayı götürecek bir hava dolaşıı gereklidir. Günüüzde pek çok insanın yaşaının öneli bir bölüü kapalı ekânlarda geçektedir. Bu ekânlar gerek haci, gerekse barındırdıkları insan sayısı olarak büyük boyutlara ulaşışlardır. Fuar, konferans, tiyatro, sinea salonlarının, alışveriş erkezlerinin, diskotek ve gazinoların, pencereleri açılayan yüksek binaların vb. yaşanabilir hâlde tutulası için iklilendire (klia) şarttır. teller, hastaneler, gıda, tekstil, elektronik, kâğıt, tütün, vb. endüstrileri de iklilendireye ta anlaıyla uhtaçtırlar. Küçük işyerleri ve konutlarda da klia kullanıının yararları tartışılazdır. Fazla sıcak, fazla soğuk, rutubetli, fazla kuru, oksijeni az-karbondioksiti fazla, tozlu, duanlı, kokulu ortalarda yaşaayı, çalışayı, hatta al ve eşyalarını bulundurayı elbette ki hiç kise isteez. Yazın seyahat ederken bindiğiniz taşıtın calarını sıcaktan bunalaak için açaayacağınız, açsanız da fayda eteyeceği durularda ise araç klianız idadınıza koşacaktır. İklilendiriliş ortalar, iş gücü veriinde artış ve sağlıklı bir yaşa sağlar. Yukarıda sayılan zararlardan kurtulak ve yararları elde etek için iklilendire gereklidir. Bu bilgilerin ışığında klia bir lüks değil, insanca yaşaak için bir ihtiyaç hâline geliştir. İklilendire soğuta değildir. İklilendire, kapalı ekânın havasının istenen sıcaklık, ne, hava dolaşıı, teizlik ve tazelikte tutulasıdır. Bunların hepsinin olasa da, birkaçının kontrol altında tutulası da iklilendire olarak tanılanabilir. Bir iklilendire cihazı yazın içerideki fazla ısıyı dışarıya atarak içerisini serinletir. Bu sırada havanın fazla nei alınır, içeride gerekli hızda hava dolaşıı sağlanır ve hava filtre edilir. Cihazın ısı popası özelliği de varsa, kışın yaz çalışasının tersine çalışarak dışarıdan aldığı ısıyı içeriye vererek ısıta da sağlar. Isı, soğutulan ortadan evaporatör (buharlaştırıcı) vasıtası ile çekilir, kondenser vasıtası ile ısıtılan ortaa verilir.

3 Sıcaklık ve bağıl ne seviyelerinin uhafazası, oksijen ihtiyacı, toz-duan ve kokudan arındıra, hava hareketini sağlaa şeklinde özetlenen iklilendirenin altı ana unsuru aşağıdaki şekilde sağlanır:. Sıcaklık seviyesinin uhafazası: İnsan veya ialat kontrolü için orta sıcaklığı konfor veya tasarı şartlarını sağlanalıdır. Bu şartlar insan konforu için 8-7 ºC arasında değişektedir. İklilendirilen hacin ısı kaybı (kış konuu) veya ısı kazancı (yaz konuu) duruuna göre ısıta veya soğuta işleleri ile sıcaklık seviyesi uhafaza edilir. a. Isıta: Merkezi bir ahalde üretilen sıcak su, kızgın su, buhar ile elektrikli ısıtıcılarla, direkt yakıcılara sahip cihazlarla, ısı popaları ile, atık ışılan geri kazana cihazları ile, güneş enerjisinden yararlana usulleri ile sağlanır. b. Soğuta: Mekanik soğuta usulleri, evaporatif soğuta, soğuta enerjisinin depolanası gibi uygulaalarla sağlanır.. Ne seviyesinin sağlanası: Burada da hacin ne kaybı veya kazancı duruuna göre nein alınası veya ilave edilesi gerekecektir. Özellikle kışın ne oranı düşük olan dış havanın ısıtılarak iklilendirilen hace verilesi işleinde çok düşük seviyelere düşen hava bağıl ne yüzdesinin, hacin kullana aaçlarına uygun seviyelere çıkartılası gerekir. İnsan konforu için bağıl ne %30 - %60 arasında tutulalıdır. a. Bağıl nein yükseltilesi, nelendiricilerle sğlanır (buharlı, püskürteli) b. Bağıl nein düşürülesi ise hava sıcaklığının çiğ nokta değerinin altına indirilip tekrar ısıtılası veya kiyasal usullerle sağlanır. 3. ksijen ihtiyacının sağlanası: Doğada bol iktarda bulunan ve yaşayan tü varlıkların vazgeçilez ihtiyacı olan oksijen, pratik olarak sadece dış havadan sağlanabilektedir. Bu aaçla iklilendirilen hace ulaştırılak üzere iklilendire sisteine hesaplanan belirli oranlarda dış havanın alınası gerekecektir. 4. İklilendirilen hacin havasının kir, toz, koku, sigara duanı gibi zararlı ve rahatsız edici addelerden arındırılası: avanın değişik tür ve veri değerlerine sahip filtrelerden geçirilesi ile sağlanır. Koku ve sigara duanının atılası en etkin şekilde dış taze hava ile sağlanakta olup aktif karbon filtreler, bazı özel yıkayıcılar, absorban addelerle teas ettire gibi usullerde uygulana gereksiniine göre kullanılaktadır. 5. avanın harekete geçirilesi: İklilendirilen hacin gerek sıcaklık ve ne seviyesi, gerekse kirlene duruu her noktada aynı olayacaktır. Isı kayıp ve kazançları, başta ca olak üzere dış yüzeylerde daha fazladır. Kirlene duruu ise kirlene kaynağının yoğunlaştığı noktalarda fazla olacaktır. Ayrıca konfor için yaz aylarında daha fazla, kış aylarında nispeten daha düşük hava hareketi gereklidir. İklilendire sistelerinde hava hareketini sağlayan eleanlar vantilatör veya fan diye adlandırılır, radyal ve aksiyal diye iki grupta toplanır. 6. eizlik: avanın içindeki partikül adde (PM) ve zararlı gazların (S, C vb.) filtrelenesi gerekir. İklilendire sisteinin bütün bu sayılan işlelerini Şekil. de ve iklilendire soğuta ilişkisini Şekil.. de gösterek ükündür. AVA AREKEİ NEMLENDİRME AZE AVA İİYACI SĞUMA İKLİMLENDİRME ISIMA AVANIN ZLARDAN SÜZÜLMESİ KURUMA Şekil.. İklilendire sisteinden beklenen işleler KİRLİ AVANIN AILMASI

4 3 İKLİMLENDİRME SĞUMA Isıta, nelendire ve hava kalitesinin kontrolü İklilendirede soğuta ve ne ala işleleri Endüstriyel soğuta, besin hazırlaayı da içeren kiyasal ve proses endüstrileri Şekil.. İklilendire ile soğuta ilişkisi Bir iklilendire sistei, yukarıda sayılan özellikleri ile bir bütün teşkil edecek tarzda tasarlanıp uygulanacaktır. Ancak, her uygulaanın ayrı özelliklerinin olacağı ve belirli ihtiyaçları karşılaasının bekleneceği uhakkaktır. Bu da, söz konusu işlelerden tüüne ihtiyaç olayabileceği (örneğin nelendire gibi), bazı işlelerin daha basit veya daha koplike şekilde (örneğin bir aeliyathane iklilendire cihazının EPA filtresi gibi) yapılasının gerekebileceği anlaını taşıaktadır. Siste, belirli bir yapıya oturtula aacını taşıdığına göre bu yapının bağısız hacilerinin ayrı ayrı tü ihtiyaçlarını karşılaası beklenecektir. Klia sisteinin tasarıında yukarıda sayılan işleleri yapası beklenirken bunu en ekonoik ve çevreye en az zarar verecek tarzda yapası esastır, iklilendirilen haciden uzaklaştırılası istenen ısı, ne ve hava kirlilikleri, ükün olduğunca kaynağında yakalanıp hace yayıladan uzaklaştırılalıdır. Bu surette hedeflenen değerlere daha kolay erişilebilecektir. Görüldüğü gibi, iklilendire işlelerinin teelinde ava esas unsuru teşkil etektedir. avanın iklilendire işleindeki görevleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir: a. Isı ve nei taşır (iklilendirilen hace veya dışarıya) b. ksijeni taze havadan sağlar. c. Koku, toz, duan v.s. dışarıya taşır. Bu da hava unsuru çok iyi tanıaızı ve fiziksel özelliklerini iyi kavraaızı gerektirir. Bu konuda fizik, terodinaik, ısı transferi ve akışkanlar ekaniği teel bilgilerine sık sık ihtiyaç duyulur... FİZYLJİK ESASLAR VE KNFR İnsan ve diğer canlılar vücutlarında sürekli enerji üretirler. Bu enerjinin büyük bir kısı ısıl enerji olup insanlarda bu, aktivitesine göre 00 ila 000 W arasında olaktadır. Vücut sıcaklığının dar bir sınır içinde kalası, gerek konfor ve rahatlık hissi gerekse sağlık için gereklidir. Bundan aşırı sapalar sıcak veya soğuktan rahatsızlık hatta tepki şeklinde ve hayat kaybına kadar varabilen sonuçlara neden olabilektedir. Bu nedenle vücut ısısının, insanın rahatça dayanabileceği sıcaklıkların sınırı içinde kalacak şekilde kontrollü tarzda vücuttan çevreye verilesi gerekektedir. Vücut tarafından üretilen etabolik enerjinin bir kısı vücut adaleleri ile işe dönüşecek, kalan kısı ise çevreye verilecek ve kalanı vücut sıcaklığının artasına neden olacaktır. Ancak, vücut sıcaklığının artası ile kontrol ekanizası bunu düşürek üzere bir yandan terlee hızını arttırıp çevreye gizli ısı verek sureti ile diğer yandan da insanın şelf kontrolü ile giysilerini çıkartak, serin bir ortaa geçek, ükün olabiliyorsa aktivitesini azaltarak etabolik enerji seviyesi büyük ölçüde değişir. Biri vücut yüzeyinden uyurken 40 W/ civarında iken güreş üsabakası gibi çok ağır spor sırasında 500 W/ seviyelerine çıkaktadır. rtalaa.8 olan insan vücudu yüzeyinde bu raka 900 W seviyesinde olacaktır. Buna bağlı olarak insanın oksijen ihtiyacı da değişecek ve uyurken 0.5 It/dak iken çok ağır iş yapa duruunda It/dak ya yükselektedir. Kalp atışları da aktivite arttıkça artakta ve l/dak ya kadar çıkaktadır. Şekil.3 te teral konforu etkileyen faktörleri gösterektedir. İlk olarak vücut, vücut sıcaklığını sağlaak için etabolik işlelerle ısı üretir. Metabolik işleler yaş, sağlık ve aktivite seviyesi gibi faktörlerden etkilenir. Örnek olarak verilen bir çevre koşulları ortadaki bir kişi için yeterince uyulu olabilirken diğerinin hastalanasına neden olabilir. Mevsiler değiştiğinde bir kişi giydiği elbiseleri ile ayarlaak isteyebilir. nlar çevre şartlarını arzu ettiklerinden daha geniş kadeede konforlu bulabilirler.

5 4 Vücut ısı kayıpları Işını Buharlaşa aşını Yalıtı faktörleri Giyi Aktivite Yaş Sağlık duruu Psikolojik faktörler ava sıcaklığı Yüzey sıcaklığı ava hareketi Bağıl ne eral konfor faktörleri Şekil.3. eral konforu etkileyen faktörleri gösterektedir Fanger tarafından geliştirilen sürekli reji odelleri, vücudun ısıl dengede olduğunu ve enerji depolaasının ihal edilebileceğini kabul eder. Vücut içi ve deri tek bir böle olarak ele alındığı için, titree ve kan akışı ile deneti göz önüne alınaz ve sıcaklık zaan göre sabit kabul edilir. Sürekli rejide üretilen enerji, ısı kaybına eşit olur ve enerji dengesi; M W Q sk - Q res (C R E sk ) (C res - E res ) bağıntısı ile verilir. Bu bağıntıdaki değerler aşağıda tanılanıştır. M Metabolik ısıl enerji üretii, W/ W Yapılan ekanik iş, W/ Q res Solunu ile olan topla ısı kaybı, W/ Q Sk Deriden olan ısı kaybı, W/ C res Solunula ilgili taşını kaybı, W/ E res Solunula ilgili buharlaşa kaybı, W/ C R Deriden duyulur ısı kaybı, W/ E sk Deriden topla buharlaşa kaybı, W/* Şekil.3. İnsan vücudu ve çevrenin ısıl etkileşiinin silindirik odeli Dört çevresel faktör vücudun ısı dağıta kabiliyetini etkileektedir. Bunlar, hava sıcaklığı, çevre yüzeylerin sıcaklığı, ne ve hava hızıdır. Giyiin iktarı ve tipi ve sakinlerin eyle seviyeleri de bu faktörleri etkileektedir. Bir iklilendire sisteinde bu dört faktörü kontrol edilerek tasarıında kolaylık sağlanır. Şayet bir kise uygun giyiliyse aşağıdaki kadeeler genellikle kullanışlı olabilecektir.

6 5 Etkili sıcaklık 8 ile 7 ºC Ne ile 7 ºC çiğ noktası sıcaklığında rtalaa hava hızı 0.5 /s den yukarıda Isının çevreye verilesinde, giyiin tecrit özellikleri ve teri geçirgenliği, çevre havası sıcaklığı ve bağıl ne seviyesi ile hava hareketlerinin duruu, çevredeki yüzeylerin sıcaklık-konu ve absorptivite-eissivite özellikleri yani radyasyonla ısı alış veriş şartları öneli etkenler olarak sayılabilir. Buradan gidilerek, etken sıcaklık deyii ortaya çıkış ve çevre konfor şartları için bir ölçü oluştur. Sıcaklık ile beraber bağıl ne ve hava hızını da dikkate alarak yeni bir sıcaklık ölçeği tarif etek gerekiştir. Bu sıcaklığa etken sıcaklık (E) adı veriliş olup fizyolojik olarak hissedilen sıcaklığı tesil eder. Aşağıdaki şekilde (E) ve konfor bölgeleri görülektedir. Şekil.4. Standart etkin sıcaklık ve ASRAE konfor bölgeleri Belirli bir sıcaklık ve ne seviyesindeki bir ortada vücuttan atılan ısıya eşdeğer ısı atılan ve bağıl nei % 50 olan bir başka ortaın sıcaklığı etken sıcaklık olarak tarif edilektedir. Ancak, etken sıcaklığın giyi ve aktiviteye bağlı bir değer olası ve bu değerlerin hesaplanasının, değişken sayısının çokluğu nedeni ile ve bunların sürekli değişesinin söz konusu olduğundan basit bir tabloda toplanası çok zor ve yanıltıcı olaktadır. Gelişen bilgisayar teknolojisi bunların hesapla çözüünü ükün hale getiriştir. Konfor şartlarının tespiti bu şekilde yapılabilektedir..3. İÇ AVA KALİESİ ipik bir insanın örünün büyük bir çoğunluğu yapıların iç hacilerinde geçektedir. Bununla birlikte 970 li yıllarda petrol bunalıından sonra daha fazla öne kazanan enerji tasarrufuna yönelik bina yapıı özellikle dış atosferden daha sıkı şekilde tecrit ediliş iç hacilere sahip yapıların ortaya çıkasını sağlaıştır. Bu tür yapılarda ise, yapılan istatistikler, iç hava kirliliğinin öncekilere göre daha yüksek seviyelere çıkış olduğunu gösterektedir. Dış ortaa göre iyi yalıtılış bu hacilerde bu defa kirli havanın atılası ve taze havanın iç ortaa alına ihtiyacı beliriştir. Unutulaası gereken hedef öncelikle insan sağlığı ve onun ihtiyaçları olduğuna göre ve insan örünün ortalaa %90 ı bu iç hacilerde geçtiğine göre iç hava kalitesi bugün iklilendire-havalandıra konularının en öneli unsurunu teşkil etelidir ve etektedir de. İç hacilerin kirlenesine neden olan ikron ertebesinde büyüklükteki zerreler ile birçok kiyasal buharlar ve gazlar ve insan sağlığına zararlı etkileri şöylece özetlenebilir:. Karbon Monoksit. Azot Dioksit 3. idrokarbonlar ve Karbon Dioksit 4. Foraldehitler (C - Bina inşaat ve izole alzeeleri ile efruşat ve bazı giyi eşyalarında) 5. Radon gazı (Uranyu ve diğer radyoaktif adde karışılı çevre, taş, toprak, bazı kuyu suları ve bazı doğalgaz)

7 6. Asbest (İnşaat alzeelerinde) 7. Ev eşyalarında bulunan toksik addeler (Boya, cila, sentetik kuaş v.b.) 8. Solunu yollarına ulaşır türden havada asılı toz ve zerreler ile uçucu organik bileşiler (%98 i ikrondan daha küçük boyutlu olup özel yüksek verili filtrelerle tutulabilektedir). 9. Sigara duanı 0. Alerjen addeler (Polen, antar v.b.). Patojenler (Bakteri, virüs ve çeşitli ikroorganizalar) Gerçek olan husus, iç havanın kirlenesinden en çok etkilenen ve zarar gören insan, iç haci havasının kirletilesinde de yine en başta gelen etkendir. Örneğin, insan solunu yolu ile C ve su buharı neşreder, ayrıca vücut kokusu, birçok hastalık ikroplan ile sigara içii, evde yapılan boya-cila-teizlik, yeek pişire gibi işler insanın neden olduğu hava kirlilikleridir. Özetle, iç hacilerdeki hava kirliliğinin istatistiksel olarak artasının dört ana sebebi vardır: a. Enerji tasarrufu aacı ile iç hacilerin tabii havalandırılasının aşırı derecede azaltılası b. Sentetik alzee kullanıının çok fazla artası c. İç hacilerde havayı kirletici unsurların, havalandıra yetersizliği ile daha etken hale gelesi d. İç hava kirliliğine yönelen dikkatler sonucu bu konunun daha etraflı şekilde ortaya çıkış olası İç hava kirliliğinin artasını önleenin ilk ve en etkin şekli hava kirliliğine neden olan kaynağın kurutulasına çalışaktır. Ancak, bunun her zaan tüüyle ükün olayacağı açıktır. Bu nedenle, en etkin önle olarak "iç hacilerde üreyen hava kirletici addeleri ürediği hızdan daha hızlı şekilde söz konusu iç ortadan atak" gerekektedir. Bunun için ise iyi bir havalandıra ve filtrelee sistei ile iç havayı kirleten kaynakların heen yanında tesis edilecek eici ağızlarla kirliliğin yayılasına eydan vereden yakalayıp dışarıya atak etkin bir çözü yolu olaktadır. Diğer yandan, bina içinde eydana gelen hava kirliliğinin bir kısı da gene büro içi eleanlar tarafından absorbe veya adsorbe edilektedir. İç hava kirliğinin insan sağlığı ve konforuna etkileri üç safha olarak gruplanabilir:. Rahatsız edici, sıkıntı verici orta. Kısa süreli rahatsızlıklar, solunu zorluklan, alerjik reaksiyonlar, gözlerde yana ve kaşıntı, dikkat dağılası ve düşüne zorlaşası 3. Uzun süreli, kronik hastalıklar Bunlardan en ciddi ve en öneli olanı şüphesiz Akciğer kanseri olup, kronik solunu yolları ve akciğer hastalıkları da insan sağlığı yönünden önelidir. İç hava kirliliğinden etkilene derecesi ve şekli insanların kalıtısal yapısı, genel sağlık seviyesi, yaşı, cinsiyeti ve daha pek çok başka etkenlere bağlı olarak değişektedir. İç hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki öneli etkilerinden bir olan, dikkatin dağılası, isteksizlik, halsizlik olayı çalışa veriini azaltıcı sonuçlar doğuraktadır. Aynı zaanda iç hava kalitesi eğer ahal bir üreti tesisi ise, üretilen alın kalitesine de direk etki eder. Dolayısıyla iç ortaın istenilen değerler ertebesinde şartlandırılası pek çok açıdan öne arz etektedir. avalandıra, ısıta ve soğuta cihazlarında öneli bir yükü oluşturur ve böylelikle enerji kullanıında öneli bir katılıcıdır. rtaın kullanı şekli ve havalandıra seviyeleri dikkatlice düşünülelidir. Örnek olarak binanın bir bölüünde sigaraya izin verilesi binanın diğer kısını etkileyeceğinden sigara için havalandıra debileri düzgün olarak kabul edileelidir. Ayrıca geri dolaşı için havanın teizlenesi ve filtrelee araştırası dikkatlice incelenelidir. Geri dolaşı havasının kullanıı dış hava sıcaklığı son derece yüksek veya düşük olduğunda enerji tasarrufu sağlayacaktır. ASRAE standardı [] geri dolaşı havası için izin verilebilir seviyelerini belirleesi için aşağıdaki prosedür verektedir. V V r V V havalandıra aaçları için beslee havası debisi, l/s V r geri dolaşı havası debisi, l/s V ortaın kullanı duruu için iniu dış hava debisi, Örneğin olarak ablo. de verilen havalandıra için dış hava ihtiyacı için sigarasız değer alınacak olursa dış hava ihtiyacı kişi başına.5 l/s den az olaalıdır. Ayrıca; V V V 0 r E 0 V belirli ortalar için dış hava debisi (sigaralı veya sigarasız, yaklaşık olarak), L/s (ablo.) E hava teizlee cihazının kirletici uzaklaştıra verii. 6

8 Veri uzaklaştırılacak kirletici için bağıl olarak belirlenelidir. ablo. de ASRAE tarafından μ partikülün uzaklaştırılası için yaklaşık değerleri veriliştir. ablo.. avalandıra için dış hava ihtiyacı İşlev er 00 alan için Kişi başına dış hava ihtiyacı, l/s hesaplanan kişi sayısı Sigaralı Sigarasız Bürolar 7 0,5 oplantı ve beklee ortaları 60 7,5 3,5 Lobiler 30 7,5,5 ablo.. ASRAE toz leke verileri (- μ parçacıkta) Filtre ipi Veri Kadeesi, Uygulaa % Yapışkan(viskoz) çarpa 5-5 oz ve lif uzaklaştıra Kuru orta Ca yükü, çok kadeeli selüloz, yün keçesi 5-40 Yukarıdakine benzer ve bazı endüstriyel uygulaalar için 3-0 μ a uygun 6-0 kalınlığında lif Bina geri dönüş ve taze hava sisteleri μ a uygun lif(genellikle ca lifi) astane aeliyathaneleri, teiz odalar, özel uygulaalar Elektrostatik(tipine bağlı olarak) 0-90 Polen ve havada uçan parçacıklar Örnek Proble.. Bir büro binasının toplantı odası için şayet sigaraya izin verilirse havalandıra debisini, dış hava seviyesini ve geri dönüş havası debisini hesaplayınız. (ava teizlee cihazı tütün duanını E %60 uzaklaştırabilektedir.) Çözü ablo. den herhangi bir geri dolaşı ve teizlee olaksızın havalandıra kişi başına gerekli dış hava iktarı 7.5 l/s bulunur. Ayrıca tablodan sigara içilen ortada kişi başına en az 3.5 l/s dış hava debisi gerekektedir. Bu tasarı problei için iki çözü evcuttur: Beslee havası kişi başına 7.5 l/s veya Uygun geri dönüş havası ve gerekli havalandıra debisi aşağıdaki gibi hesaplanabilir. V 0 V V r E V V r V l / s l / s kişi başı Yukarıdaki örnekteki ikinci yaklaşıdaki topla havalandıra debisi daha yüksek ölçüden, enerji gereksiniinin daha az olasını sağlaak için dış hava debisi azaltılır. Şayet kirlene, tütün duanından, vücut kokusundan, neden veya insanlardan kaynaklanan yüksek C den kaynaklanıyorsa ortada insanlar oladığı zaan havalandıra gerekez. Bununla birlikte ekipan ve işleler gibi alzeelerden çıkan gaz, doğal radon üretii varsa orta boş bile olsa uygun seviye havalandıra sağlanalıdır. 7

9 8 BÖLÜM İKLİMLENDİRME SİSEMLERİ İklilendire sisteleri kullanı alanlarına göre iki gruba ayrılabilir:. Konfor iklilendiresi Evler, otel, otel, konaklaa tesislerinde insan konforu için kullanılır.. Endüstriyel iklilendire ekstil, kiya, ilaç, gıda, vb. iş kollarında ürün veya prosesin gerektirdiği özel ortaların sağlanası aacıyla kullanılır... İKLİMLENDİRME SİSEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI... Merkezi Sisteler Bu tür sisteler daha çok büyük binaların iklilendirilesi için kullanılır. Bir kazan ve radyatörlerden oluşan bir kalorifer tesisatına benzetilebilir. Kazan yerine bir klia santrali, radyatörler yerine de havalandıra kanalları, enfezleri ve/veya fanlı serpantin üniteleri (fan-coil unit) vb. cihazlar bulunaktadır. Sistein boru veya kanalları içerisinde su, hava veya bir soğutucu akışkan dolaştırılarak ısıta-soğuta-havalandıra ve ne kontrolü sağlanır. Merkezi sisteler taaen havalı, taaen sulu ve sulu-havalı sisteler olarak üç ana sistee ayrılabilir. aaen havalı sisteler Merkezi bir klia santralinde şartlandırılan havanın kanallar yardııyla iklilendirilecek ortaa gönderilesidir. Özellikle büyük ahallerin iklilendirilesinde kullanılır. Merkezi klia santrali karışı hücresi, filtre, aspiratör, vantilâtör, ısıtıcı batarya, soğutucu batarya ve nelendirici hücrelerden eydana gelir. avanın soğutulası, serpantinde soğuk su veya doğrudan soğutucu akışkan dolaştırılarak sağlanır. aaen havalı sisteler kendi aralarında, yeniden ısıta terinalli, iki kanallı ve değişken hava debili olak üzere alt gruplara ayrılaktadır. Şekil.. aaen havalı siste şeası aaen sulu sisteler Çok odalı binalarda, ofis binaları, otel, otel, hastane ve apartanlarda yaygın olarak kullanılır. er bir odaya yerleştirilen hava şartlandıra cihazı (fan coil) ile odaların soğutulası sağlanır. Fanlı serpantinlerde dolaşan su, erkezi bir soğuta grubunda (chiller) popalar yardııyla tesisata gönderilir. er bir odanın sıcaklığı bir terostat yardııyla kontrol edilebilir. Sulu sisteler de kendi aralarında aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: İki borulu, üç borulu, dört borulu

10 9 Şekil.. aaen sulu siste şeası Sulu ve havalı sisteler Bir erkezde şartlandırılan teiz havanın ve erkezi bir soğuta grubunda soğutulan suyun, fanlı serpantin birilerine gönderilerek ahallerin, insanların teiz hava ihtiyaçlarını da karşılayarak soğutulası işleidir. Sulu-havalı sisteler de kendi aralarında şu tiplere ayrılırlar: İndüksiyonlu tip, fanlı-serpantinli tip... Bağısız (Yerel) Sisteler Şekil.3. Sulu-havalı siste şeası Bağısız iklilendire sisteleri paket cihazlar ve ayrık (split) tip klialar olak üzere ikiye ayrılır. Ayrık (Split) tip klialar da kendi aralarında sınıflandırılaktadır.. Paket cihazlar a. Salon tipi b. Döşeekonsol tipi c. Çatı tipi d. Pencere tipi. Ayrık (Split) tip klialar a. Duvar tipi b. Döşee tipi c. Salon tipi d. Kanal tipi e. avan tipi f. Gizli tavan (kaset) tipi g. Portatif Klialar

11 Şekil.4. Yerel iklilendire cihazları 0

12 BÖLÜM 3 PSİKRMERİ Psikroetri, neli havanın terodinaik özellikleri ile bu özellikleri kullanarak neli havadaki işleler ve şartlar ile ilgilenen terodinaiğin bir dalıdır. Son yıllarda yapılan çalışalar ile sıcaklığa bağlı olarak terodinaik özellikler için yeni bağıntılar bulunuştur. Bu yeni forüllere göre neli havaya ve suya ait terodinaik özellikler EK ve EK deki tablolarda sunuluştur. Çözülerde basitlik hız ve ekonoi sağlanası bakıından iklilendire problelerinde kullanılan ideal gaz kanunları ile bu forüllerin sonuçlarının karşılaştırılası duruunda, aradaki farkın ihal edilebilir ertebede olduğu görülebilir. İdeal gaz bağıntıları kullanılası duruunda 0.35 kpa basınç ve -50 ila 50 ºC sıcaklıkları arasında duyuş havanın entalpi ve özgül nedeki hata oranı, % 0.7 değerinden daha küçük olduğu, hrekeld tarafından ispatlanıştır. Artan basınçlarda bu hata oranı daha azalaktadır. Bu bölüdeki inceleelerde genel olarak ideal gaz yaklaşıı kullanılacaktır. 3.. KURU VE NEMLİ AVANIN BİLEŞİMİ Atosferik hava çok sayıdaki gaz ve su buharının karışıı ile çeşitli kirli gaz, çiçek tozları (polen) ve duandan oluşur. Genelde kirletici kaynaklardan uzakta atosferik hava içinde duan ve kirli gaz bulunaz. Kuru hava ise içindeki su buharı taaen alınış atosferik havadır. assas ölçüler ile kuru havanın izafi olarak sabit olduğu gösteriliştir. İçindeki bileşenler, coğrafi bölgelere, yüksekliğe ve zaana bağlı olarak çok az değişebilektedir. acisel olarak kuru hayada yaklaşık olarak % Azot, % ksijen, % Argon, % Karbondioksit, % Neon, % elyu % Metan, % 0 ila % Kükürt dioksit, % idrojen ve topla % Kripton, Ksenon, zon gazlarından oluştuğu kabul edilir. Karbon- skalasına göre kuru havanın ol kütlesi kg/ol ve gaz sabiti aşağıdaki değerlerdedir. R J/ol K / kg/ol J/kgK 0.87 kj/kgk Neli hava, kuru hava ve su buharının karışıı olarak iki bileşenden eydana geldiği kabul edilir. ava içindeki su buharının iktarı, sıfırdan (kuru hava) sıcaklık ve basınca bağlı olarak bir aksiu değere kadar değişir. ava içinde şu buharının aksiu ola duruu, doyuş olarak adlandırılır ve neli hava ile yoğuşuş suyun (sıvı veya katı) doğal denge halidir. Aksi belirtiledikçe yoğuşuş su yüzeyine teasta olan havanın teasta olduğu kısı doyuş olarak kabul edilir. Karbon- skalasına göre suyun ol kütlesi kg/ol ve su buharının gaz sabiti aşağıdaki değerlerdedir. R J/ol K / kg/ol 46.5 J/kgK 0.46 kj/kgk 3.. SANDAR AMSFER Atosferik havanın baroetrik basıncı ve sıcaklığı, esas olarak deniz seviyesinden olan yükseklikle değiştiği gibi, coğrafi durula ve hava şartları ile de değişir. İklilendire ühendisliğinde belirli bir referansa göre, çeşitli yüksekliklerde havanın fiziksel özelliklerini bulabilek için standart atosfer tanıı gereklidir. Deniz seviyesinde standart havanın sıcaklığı 5 C, standart baroetrik basıncı ise 0.35 kpa değerindedir. roposfere (Atosferin alt katanına) kadar havanın sıcaklığının, yükseklik ile doğrusal değiştiği ve stratosferde sabit değere ulaştığı kabul edilir. Atosferin alt kısılarında kuru havanın bileşeninin sabit olduğu ve ideal gaz davranışı gösterdiği kabul edilir. Standart yer çekii /s değerindedir. Deniz seviyesinden olan yüksekliklere göre standart atosferik havanın sıcaklık ve basıncının değişileri ablo 3. de veriliştir.

13 ablo 3.. Standart atosferik havanın özelliklerinin deniz seviyesinden olan yükseklikle değişii 3.3. İDEAL GAZLARIN DURUM DENKLEMİ Yükseklik, Sıcaklık, ºC Basınç, kpa İdeal gazlara ait ilk yasa R. Boyle ve E. Mariotte tarafından çıkartılıştır. Bunlar, belli iktarda gaz için sabit tutulan sıcaklıkta, haci ve basıncın çarpıının sabit olduğunu tespit etişlerdir (Boyle - Mariotte yasası). P.V sabit Bu duru, sabit sıcaklığa ve gazın cinsine bağılıdır. sabit olak üzere duruundaki haci enerjisi duruundakine eşittir. P P v, 3 /kg v v 0 v Şekil 3.. İzoterlerin P-V diyagraında gösterilişi 9. y.y. başlarında J. L. Gay - Lussac ve J. Dalton sabit basınçta haci ile sıcaklık arasındaki bağıntıyı araştırdılar. Sonuç olarak hacisel genleşe katsayısının bütün ideal gazlar için aynı değerde olduğu tespit ediliştir. v 0 v ( β) v v 0 P K Burada v ve v 0 gazın sabit basınçta ve 0 C sıcaklıklarındaki hacileridir. Bu ifadeye. Gay - Lussac yasası denilir. Basıncın, sabit hacide sıcaklığa bağılılığını Boyle - Mariotte ve Gay - Lussac yasalarından türetek ükündür. Şekil 3. deki gibi bir gaz P 0 basıncında ısıtılarak v 0 hacinden v hacine genleştiriliyor ve sabit sıcaklığında izoter sıkıştırılarak v 0 hacine isabet eden P basıncına getiriliyor. sabit için Böyle - Mariotte yazılacak olursa,

14 3 P P P ºC v 0 v Şekil 3.. Charles yasasının türetilişi v P 0. v P. v 0 ve P 0 sabit için v v ifadesi geçerli olduğundan; P P ifadesi elde edilir. Bu ifade Charles yasası olarak bilinektedir. P 0 için ºC elde edilir ki, bu utlak sıfır noktasıdır. Bu yasalar her duru değişiinde bir büyüklüğün sabit tutulasını şart koşaktadır. Basıncın, hacin ve sıcaklığın aynı zaanda değiştiği duru değişiklikleri için geçerli ideal gaz duru denklei Boyle - Mariotte ve Gay - Lussac, yasalarından türetilebilir. Bunun için Gay - Lussac yasasını utlak sıcaklık cinsinden ifade etek gerekir. v v 0 0 Burada 73.5 K dir. Şekilde belirtildiği üzere P 0 basıncında bir gaz, v 0 özgül hacinden v e ısıtılarak izobar olarak genişletilekte ve sıcaklığına getirilektedir. Daha sonra bu noktadan izoter olarak P basıncına sıkıştırılaktadır. v v 0 P v 0 0 P v Bu iki ifadeden; P0 v 0 P v 0 şeklinde ideal gaz denklei yazılabilir. P0 v 0 0 terii her gaz için aynı değer taşıakta olup, özel gaz sabiti adını alaktadır.

15 4 P v 0 0 R Pv R 0 V v P V R ρ V P ρ R Bir gazın bir olünün kütlesine ol kütlesi denir ve M hatfi ile gösterilir. Buna göre kütlesi olan gaz; n M adet oldür. n.m P V n M R Mol haci aşağıdaki şekilde tanılanır; V v M P v M M R n Genel gaz sabiti; R R.M P v M R ifadesi elde edilir. Avagadro yasasına göre bütün gazların ol haci P 0 at ve K ile belirli noral şartlarda.44 l/ol dür. Bu değerler genel gaz sabiti için yerleştirilirse; P0 v R 0 M at.44l / ol R 73.5K R l at / olk R J/ olk.987 cal/ olk P 3 > > 3 Şekil 3.3 İdeal gaz duru denklei v

16 İKLİMLENDİRME İLE İLGİLİ ANIMLAR Kuru teroetre sıcaklığı () avanın, içindeki su buharı ve radyasyonun tesiri altında kalaksızın herhangi bir şekilde ölçülen sıcaklığa kuru teroetre sıcaklığı denir. Bildiğiiz teroetrelerden okunan sıcaklıktır. Yaş teroetre sıcaklığı ( yaş ) Belirli bir su kütlesinin doygun olayan hava tarafından etkilendiğini varsayalı. Suyun sıcaklığı doygun olayan havanın sıcaklığından daha büyük olursa sudan havaya ısı akıı başlar ve su yavaş yavaş buharlaşarak sıcaklığı düşer. Suyun sıcaklığı havanın sıcaklığına eşit olunca sudan havaya ısı akıı son bulur. Ancak hava doygunlaşadığı için buharlaşa deva eder ve buharlaşanın deva etesi, suyun sıcaklığının havanın sıcaklığının altına düşesine neden olur. Bu duruda havadan suya doğru bir ısı akıı başlar. Buharlaşan suyun kaybettiği ısı iktarı havadan suya iletilen ısı iktarından büyük olursa suyun sıcaklığı düşeye devanı eder ve bir süre sonra öyle bir noktaya gelinir ki, artık buharlaşan suyun kaybettiği ısı iktarı, havadan suya iletilen ısı iktarına eşit olur. İşte bu sıcaklığa yaş teroetre sıcaklığı denir. Bu sıcaklığı ölçek için özel teroetreler kullanılır. Pratikte haznesi ıslak pauk ile sarılış bir teroetrenin üzerinden 5 /s hızındaki hava akıı geçirilesi duruunda teroetrenin gösterdiği sıcaklık yaş teroetre sıcaklığına çok yakındır. Üzerinden hava akıı geçirilen su ancak yaş teroetre sıcaklığına kadar soğutulabilir. Bu sıcaklık öyle bir sıcaklıktır ki su buharlaşak suretiyle havayı aynı sıcaklıkta adyabatik olarak doyuş hale getirir. Yoğuşa noktası sıcaklığı (Çiğ Noktası Sıcaklığı) ( yoğ ) Bir neli havanın yoğuşa noktası, su buharına doyuş hale gelene kadar soğutulası gerekli sıcaklık derecesidir. Ancak bu soğutada havanın bileşiinin ve basıncının sabit kalası koşulu vardır. Bir başka deyişle şartları veriliş olan bir havanın aynı baroetrik şartlar altında bulunan ve aynı iktar su buharı ihtiva eden doyuş hava sıcaklığına o havanın yoğuşa noktası sıcaklığı denir. Neli hava içindeki su buharının kısi basıncı (P ) Su buharının neli hava içindeki kısi basıncıdır. P P P P P P P : Kuru havanın kısi basıncı P : Su buharının kısi basıncı Mutlak ne (d v, gr/ 3 ) 3 neli havanın içerdiği su buharı kütlesine utlak ne denir. Bir başka deyişle biri haci içindeki su buharının kütlesine utlak ne denir. d v / V Mutlak nei belirleek için 3 neli hava, ne tutucu bir adde olan CaCl üzerinden geçirilir. CaCl neli havanın içerdiği su buharını tutar. CaCl nin neli hava geçirileden önceki ağırlığı ile neli hava geçirildikten sonraki ağırlığı arasındaki fark, neli havanın içerdiği su buharı iktarını yani utlak nei ifade eder. Özgül ne (, kg ne / kg kuru hava ) Neli hava içindeki su buharı kütlesinin kuru hava kütlesine oranı özgül ne olarak ifade edilir. Biri ağırlıktaki kuru hava içinde bulunan su buharının ağırlığıdır. /

17 6 Bağıl ne (φ) Neli havanın içindeki su buharı ağırlığının aynı şartlardaki havanın içinde bulunası ükün olan aksiu su buharı ağırlığına oranıdır. Bir başka deyişle havanın içindeki su buharının kısi basıncının o havanın çiğ noktasındaki nein doya basıncına oranıdır. φ / D φ P / P D : Neli hava içindeki su buharının ağırlığı, kg D : avanın içinde bulunası ükün olan aksiu su buharı ağırlığı, kg P : erhangi bir sıcaklık ve nedeki havanın içindeki su buharının kısi basıncı, Pa P D : Mevcut havadaki doya noktasındaki (çiğ noktası) suyun kısi basıncı, Pa Doya derecesi (μ) Neli havanın özgül neinin o havanın doyuş haldeki özgül neine oranıdır. μ / D Duyulur ısı erhangi bir cisin sıcaklığını yükseltek için verilesi gereken lüzulu ısı iktarına duyulur ısı denir. Burada sıcaklık değişikliği söz konusu olduğundan, bu ısıyı duyularıızla anlayabiliriz. erhangi bir cisin duyulur ısı iktarındaki değişe; kuru teroetre sıcaklıklarındaki fark ile bu cise ait ortalaa özgül ısı biliniyorsa aşağıdaki şekilde tayin edilebilir. Q D C P (Δ) Q D : Duyulur ısı, kcal/kg : Kütle, kg C P : rtalaa özgül ısı, kcal/kg C Δ : Kuru teroetre sıcaklıkları farkı ( C) Gizli Isı erhangi bir cisin sıcaklığı değişeksizin faz duruunu değiştirek için verilen veya alınan ısı iktarına gizli ısı denir. Gizli ısı sıcaklığın bir fonksiyonudur. Bir açık kapta kaynayan su, 760 g basınç altında 00 C de buharlaşaya başlar. Bütün kaptaki su taaen buharlaşana kadar sıcaklığı sabit ve 00 C de kalır. Buharlaşak için gerekli ısı ise, kabı kaynatan ısı kaynağından alınır. kg suyun 00 C de buhar olası için gerekli gizli ısı r kcal/kg dir. Aynı şekilde, kaynaa noktası altında noral sıcaklıklarda, hava içersinde buharlaşada da bu ısıya ihtiyaç vardır. Mesela, yaş teroetre sıcaklığının ölçüünde keçe sathından buharlaşan su, gerekli ısıyı havadan alıştır ve hava bu ısıyı vererek kendisi soğuuştur. avanın soğutak suretiyle verdiği duyulur ısı, suyun buharlaşası için gerekli gizli ısıya dönüşüştür ve bu işlede gizli ısı duyulur ısıya eşittir, dolayısıyla işle adyabatiktir. Suyun 760 g basınç altında 0 C de buharlaşa gizli ısısı r kcal/kg dir. Özgül aci (v) ava ve su buharı karışıı bakıından kg havanın işgal ettiği hacidir Birii 3 / kg dır. Yoğunluk (ρ) 3 addenin kütle iktarıdır. Birii kg/ 3 tür. Yoğunluk ile özgül haci birbirlerinin tersidir (ρ/v). Entalpi (h) ava ve ne karışıının ısıtılırken verilesi gereken veya soğutulurken alınası gereken ısı iktarıdır (kj/kg). Gizli ve duyulur ısıların toplaından oluşur.

18 PSİKRMERİK BAĞINILAR İdeal Gaz Kanunu ve Kısi Basınçlar PV R PV R P P P P P P ve P ϕpd P P ϕp D ve ϕd ϕ D R R ve R M R M M kg/kol kg/ol M 8.0 kg/kol kg/ol yerine konursa; R J/olK J J J kj olk J R olk ve R kg kgk kgk kg kgk ol ol Kuru ava Kütlesi P V R kj kgk R kj 0.87 kgk kgk kj V ( P ϕp ) D Su buharı Kütlesi P R V R kj 0.46 kgk kgk.69 kj V ( ϕp ). 69 D Doya Duruunda Su Buharı Kütlesi V ϕ.69 Neli avanın Kütlesi D P D V ( P ϕp ) ( ϕp ).69 ( 3.484P.35ϕP ) D V D V D

19 8 Neli avanın Yoğunluğu ρ V ρ V ( 3.484P.35ϕP ) V D 3.484P.35ϕPD ρ Özgül Ne ϕpd 0.6 P ϕp D V V ( ϕp ) D.69 ( P ϕp ) D ϕ D D PD 0.6 P P D Neli avanın Özgül aci Neli havanın özgül haci, neli hava hacinin kuru hava iktarına oranı olarak belirlenir. V v 3 /kg kuru hava Diğer taraftan özgül haci; v V v V V v ( er iki tarafı a bölersek; V v ( ) ) v v( ) PV ( )R er iki tarafı V ye bölersek; R P v K RK y R K y R v R K P

20 9 R R R R R R R R K K R R P v P R v K ( ) R R R P v R R P v ) v( v Neli havanın Özgül Entalpisi h h h : Kuru havanın özgül entalpisi h : Su buharının havanın özgül entalpisi Karışıın Özgül Entalpisi h şeklinde tanılanır. h h h h, kadar nei olan neli havanın özgül entalpisidir. 0ºC deki entegrasyon sabitini ihal ederek, kuru havanın özgül entalpisi için; P P, 0 P, d h C C h C) (0 h C h P, o C h P, Su buharının özgül entalpisi için ise; C h h P, B Δ Burada Δh B, su buharının buharlaşa entalpisidir. Kuru havanın ve su buharının entalpisi h eşitliğinde yerine konursa; ( ) C h C h P, B P, Δ Burada özgül ısılar ortalaa olarak aşağıdaki şekilde alınabilir. kggrad kj.805 C kggrad kj.006 C P,, P

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır.

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır. 1. KLİMA SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Binaların kullanım amaçları, bulundukları bölge ve bölgeye bağlı olarak dış hava şartları değişkendir. Yatırımcılar, bina sahipleri veya binayı kullananlar farklı

Detaylı

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa Bir piston silindir düzeneğinde başlangıçta, 00 ka basınçta doyuş sıı-buhar karışıı 5 kg su bulunaktadır Suyun kg lık bölüü sıı fazında, geri kalanı ise buhar fazındadır Bu durudayken piston durdurucular

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekimi ivmesini ölçmek Sürtünmesiz eğik düzlemde hız-zaman ilişkisini incelemek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR:

HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekimi ivmesini ölçmek Sürtünmesiz eğik düzlemde hız-zaman ilişkisini incelemek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekii ivesini ölçek Sürtünesiz eğik düzlede hız-zaan ilişkisini inceleek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: Konu vektörü Yer-değiştire vektörü Ortalaa hız ve anlık hız Ortalaa ive ve anlık

Detaylı

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım alanına sahip klima sistemleri çeşitli özellikleri bakımından incelenmiştir. Klima sistemleri ülkemizde endüstriyel uygulamalarda ve konfor amaçlı

Detaylı

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI*

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* Đbrahim ĐŞBĐLEN 1948 Manisa doğumludur. 1964 yılında Ankara Yapı Enstitüsü'nün Tesisat Bölümü'nü, 1972 yılında Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek

Detaylı

Nemlendirme ve Nem Alma Sistemleri

Nemlendirme ve Nem Alma Sistemleri Teknik Bülten No: 8 Nemlendirme ve Nem Alma Sistemleri Nem Nedir Nasıl Ölçülür H avanın nemi içinde taşıdığı su buharıdır. Tanımlanan şartlarda havanın taşıdığı suyun ağırlığı havanın mutlak nemi, tanımlanan

Detaylı

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Buhar nedir? Buhar: Suyun gaz durumuna denir. Su ve dolayısıyla buhar

Detaylı

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Prof. Dr. Mustafa Akdağ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Qafqaz Üniversitesi Yayınları Qafqaz Üniversitesi Yayınları

Detaylı

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Mak. Müh. M. Sabri ŞAMDAN Enstitü Anabilim Dalı : MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ Enstitü

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

Eğitim Elkitabı. Soğutucu Klima

Eğitim Elkitabı. Soğutucu Klima Eğitim Elkitabı Soğutucu Klima 12/2000 Eğitim Elkitabı Đçindekiler Đçindekiler 1 Termodinamiğin Temelleri... 1-1 1.1 Giriş... 1-1 1.2 Sıcaklık... 1-1 1.3 Basınç... 1-1 1.3.1 Hava Basıncı... 1-2 1.3.2

Detaylı

2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ. (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı

2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ. (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı 1 2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı Su sabit basınç altında ısıtıldığında kaynayıncaya kadar sıcaklığı yükselir. Buharlaşan suyun sıcaklığı, buharlaşma süresince

Detaylı

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ İZMİR 2015 1 OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR Tel: (0232) 462 33 33 - Faks: (0232) 486 20 60 izmir@mmo.org.tr www.mmo.org.tr izmir

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

FIRINLAR İÇİN UYULMASI GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR

FIRINLAR İÇİN UYULMASI GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITS STÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN RBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITS

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE YENİDEN YAPILANMA STRATEJİSİ OLARAK ÖZELLEŞTİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ REFERANS ALAN BİR DENEME Recep Kök,

Detaylı

ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI.. ISI TRANSFERİNİN TANIMLANMASI VE TÜRLERİ Isı transferi konusu bugün mühendisliğin tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denilebilir ki Makine Mühendisliğinde

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER SU NEDİR? Dünyamızda yaşamın temel taşlarından biridir su. Su aynı zamanda maddenin 3 halinde bulunabilen tek maddedir.tüm değerlendirmeler su üzerinden yapılmaktadır. Gerek insan yaşamı için olsun, gerekse

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Okullarda Đç Hava Kalitesi Problemleri ve Çözümler

Okullarda Đç Hava Kalitesi Problemleri ve Çözümler Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 96, s. 59-72, 2006 Okullarda Đç Hava Kalitesi Problemleri ve Çözümler Hüseyin BULGURCU* Nadir ĐLTEN** Ahmet COŞGUN*** Özet Okullarda iç hava problemleri; kimyasal kirleticilerden,

Detaylı