Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33)"

Transkript

1 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, O₂ ve CO₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile NO, NO₂ ve NOx Tayini Baca Gazları-Destile Yakıtların Yanmasıyla Meydana Gelen Duman Yoğunluğu (İslilik) Tayini-Bacharach Yöntemiyle Nokta Kaynak Emisyonları-Borulardaki Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Ölçülmesi Sabit Kaynak Emisyonlarında Gravimetrik Metot ile Nem İçeriğinin Tayini Sabit Kaynaklı Emisyonlarında Halojenlerin (HCl, HF, HBr, Cl₂, Br₂, F₂) İzokinetik Yöntemle Belirlenmesi TS ISO TS ISO 7935 EPA CTM-022 TS 9503 TS ISO EPA METOT 2 EPA METOT 4 EPA 26A

2 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 2/33) Sabit Kaynak Emisyonlarında Partikül Madde Miktarının Tayini (Baca dışı örnekleme) Sabit Kaynak Emisyonları-Metal Örnekleme ve Tayini (Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Se, Tl, Zn) Sabit Kaynak Emisyonları - Metal Örnekleme ve Tayini (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI, V) Klorür ve Hidrojen Klorür Örneklemesi ve Tayini Spektrofometrik Metot Sabit Kaynak Emisyonlarında Toplam Flor Miktarının Tayini-SPANDS Metodu TS ISO 9096 TS EN EPA Metot 17 EPA METOT 5 EPA METOT 29 TS EN TS EN 1911 EPA METOT 13 A

3 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 3/33) Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin Kütle Derişimlerinin Tayini-Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu Tetrachloroethane, Trichloroethane, Trichloroethane, 1.1-Dichloro-1 -propene, 1.1-Dichloroethane, 1.1 -Dichloroethene, Trichlorobenzene, Trichloropropane, Trichlorobenzene, Trimethyl benzene Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin Kütle Derişimlerinin Tayini-Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu 1.2-Dibromo-3-chloropropane, 1.2 -Dibromoethane, 1.2-Dichlorobenzene, 1.2 -Dichloroethane, 1.2 -Dichloropropane, Trimethyl benzene, 1.3-Dichloropropane, 1.4- Dichlorobenzene, 2.2-Dichloropropane, 2 -Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene TS EN TS EN 13649

4 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 4/33) Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin Kütle Derişimlerinin Tayini-Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu 4 -Isopropyltoluene, Benzene, Bromobenzen e, Bromochloromethane, Bromodichlorom ethane, Bromomethane, Chlorobenzene, C hloroethane, Chloromethane, cis-1.2 -Dichloroethene, Dibromochloromethane, Dibromomethane, Dichlorodifluorometha ne Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin Kütle Derişimlerinin Tayini-Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ethylbenzene, Fluorotrichloromethane, He xachloro-1.3 -Butadiene, Isopropylbenzene, m-ksilen, p- ksilen, Naphthalene, n-butylbenzene, n-pr opylbenzene, o - Xylene, sec. -Butylbenzene, Styrene, tert. -Butylbenzene, Tetrachloroethene Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin Kütle Derişimlerinin Tayini-Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu Tetrachloromethane, Toluene, trans-1.2 -dichloroethene, Trichloroethene, Trichlor omethane, 1,3 Dichlorobenzene, Dichloromethane, 1,3 Dichloropropene (cis+trans), 1,1,2,2 Tetrachloroethane, Tribromomethane, 1,3,5 Trimethylbenzene TS EN TS EN TS EN 13649

5 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 5/33) İmisyon (Çevre Havası) İmisyon (Çevre Havası) İmisyon (Çevre Havası) İmisyon (Çevre Havası) İmisyon (Çevre Havası) Titreşim Titreşim Hava Kirliliği Ölçme Metotları Yönlendirilebilir Çökelti Ölçme Cihazı Kurma ve Çalıştırma Metodu-Çöken Toz Tayini Gravimetrik yöntemle Partikül Madde (PM 10) Tayini/PM10 Gravimetrik yöntemle Partikül Madde (PM 2,5) Tayini/PM2,5 Partikül Madde ICP/MS ile Metal Tayini (As, Cd, Ni, Pb) Çöken Tozda ICP/MS ile Metal Tayini (Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn) Mekanik Titreşim ve Şok - Binaların Titreşimi - Titreşimin Ölçülmesi ve Binalara Etkilerinin Değerlendirilmesi İçin Klavuz Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Titreşiminin Ölçülmesi/a,V ph Tayini Sıcaklık TS 2342 TS EN TS EN TS EN VDI TS ISO 4866 TS SM 4500-H+ B SM 2550 B

6 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 6/33) Bulanıklık Tayini TS 5091 EN ISO 7027 İletkenlik Tayini TS 9748 EN Debi Ölçümü EPA 841-B Koku Tayini SM 2150 B Koku Eşik Testi

7 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 7/33) Işık Geçirgenliği, Secchi Disk Derinliği Tayini Secchi Diski Metodu Renk Tayini Spektrofotometrik Metot EPA 841-B SM 2120 C Renk Tayini (Görsel Karşılaştırma) TS EN ISO 7887 Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metot SM 2520 B

8 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 8/33) Tuzluluk Tayini Saha Ölçüm Prop İle Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayini Gravimetrik Metod Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metod Toplam Siyanür (CN) Tayini SM 2520 B SM 2540 C SM 2540 D SM 4500-CN C SM 4500-CN E

9 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 9/33) Serbest Siyanür (CN) Tayini Sertlik Tayini Titrimetrik Metod Asidite Tayini Titrimetrik Metod Alkalinite Tayini Titrimetrik Metod SM 4500-CN E SM 2340 B, C SM 2310 B SM 2320 B

10 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 10/33) Sülfit (SO₃ ²) Tayini SM 4500-SO₃ ² B Sülfür (S ²) Tayini SM 4500-S ² -F Anyon Tayini ( Cl, F, NO₃,NO₂, SO₄ ², TS EN ISO PO₄ ³, Br ) Klorofil-a Tayini Spektrofotometrik Metot SM H

11 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 11/33) Toplam ve Serbest (Aktif) Klor (Cl₂) Tayini Spektrofotometrik Metot Toplam Azot (TN) Tayini Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Amonyum/Amonyum Azotu Tayini SM 4500-Cl G SM 4500 Norg B, TS EN ISO SM 4500-Norg B SM 4500-NH3 B-C

12 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 12/33) Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ (BOI₅) Testi Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR) Tayini Değişebilir Sodyum Yüzdesi (% Na) Tayini SM 5210 B SM 5220 B EPA 6020 A EPA 6020 A

13 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 13/33) Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC) Tayini SM 2320 B EPA 6020 A Hidrazin Tayini Spektrometrik Metot ASTM D 1385 Çözünmüş Oksijen/Oksijen Doygunluğu TS EN ISO 5814 Tayini Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini TS 5676

14 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 14/33) Amonyak, Amonyak AzotuTayini Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini (GC-FID Metodu) Yağ ve Gres Tayini Organoklorlu Pestisitlerin Tayini (GC/ECD Metodu) Aldrin, Alpha-BHC, Beta-BHC, Delta-BHC, G amma-bhc, Alpha-chlordane, Gamma-chlo rdane, 4,4ı-DDD, 4,4ı-DDE, 4,4ı-DDT, Dieldr in, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor epoxide - isomer B, Chlorobenzilate, Diallate (total) SM 4500-NH3 B-C TS EN ISO SM 5520 D EPA 8081 B

15 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 15/33) Organoklorlu Pestisitlerin Tayini (GC/ECD Metodu) 1,2-dibromo-3 -chloropropane, Hexachlorobenzene, Met hoxychlor, Hexachlorocyclopentadiene, Iso drin Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini (GC/MS/Headspace Metodu) Bromodichloromethane, Dibromochlorom ethane, Cis-1,2-dichloroethene, Trans-1,2 -dichloroethene, 1,1 -dichloroethene, Bromochloroethene, Bro moform, Carbon tetrachloride, Dibromomethane, 1,1 -dichloroethane, 2,2 -dichloropropane, Tetrechloroethene, 1,1, 1-trichloroethane, 1,2-dibromo-3 -chloropropane Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini (GC/MS/Headspace Metodu) 1,2-dibromoethane, 1,2 -dichloropropane, 1,3 -dichloropropane, 1,1 -dichloropropene, Cis-1,3 -dichloropropene, Trans-1,3 -dichloropropene, Hexachloro-1,3 -butadiene, 1,1,1,2 -tetrachloroethane, 1,1,2,2 -tetrachloroethane, 1,1,2 -trichloroethane, Trichloroethene, 1,2,3 -trichloropropene, Benzene, Bromobenzen e, n-buthyl benzene, Ethyl benzene EPA 8081 B EPA 5021 A EPA 5021 A

16 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 16/33) Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini (GC/MS/Headspace Metodu) p-isopropyl toluene, Naphthalene, Styrene, Toluene, 1, 2,3-trichlorobenzene, 1,2,4 -trichlorobenzene, 1,2,4 -trimethylbenzene, 1,3,5 -trimethylbenzene, m-xylene, tert-butyl benzene, sec-butyl benzene, Chlorobenzene, 2 -chlorotoluene, 4-chlorotoluene, 1,2 -dichlorobenzene, 1,3 -dichlorobenzene, 1,4-dichlorobenzene EPA 5021 A Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini (GC/MS/Headspace Metodu) isopropylbenzene, n-propylbenzene, o-xyl ene, p-xylene Organik Analizler İçin Ön İşlem (Ekstraksiyon) EPA 5021 A EPA 3510

17 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 17/33) Toplam Petrol Hidrokarbonları Tayini (GC-FID Metodu) TS EN ISO Hidrokarbonlar Tayini (GC-FID Metodu) TS EN ISO ICP-MS ile ağır metal analizleri (Al, Sb, As, EPA Method 6020 A Cu, Ba, Be, B, Hg, Zn, Fe, T.P, Ag, Cd, Sn, TS EN ISO Ca, Co, T. Cr, Pb, Li, Mg, Na, Mo, Ni, K, Na, TS EN ISO Sr, Tl, V, U, Ti, S) Ön İşlem-Ağır Metaller (Mikrodalga ile EPA 3015 A Özütleme Metodu)

18 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 18/33) Çökebilen Katı Madde Tayini Fenol (Spektrofotometrik) Tayini SM 2540 F SM 5530 B - C T. Fosfor (ICP/MS) Tayini TS EN ISO /2 Cr+6 Tayini SM 3500 Cr B

19 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 19/33) Bor (ICP/MS) Tayini TS EN ISO /2 mbas (Deterjan) Tayini SM 5540 C Toplam Organik Karbon (TOC) Tayini TS 8195 EN 1484 Çözünmüş Organik Karbon (DOC) Tayini TS 8195 EN 1484

20 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 20/33) Hidrokarbonlar Tayini PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar) Tayini (GC/MS Metodu) Benzo(b) fluoranthene, Benzo(k)fluranthene, Benzo( g,h,i) perylene, Benzo(a) pyrene, Fluoranthen, Indeno(1,2,3-cd) pyrene, Naphthalene, Acenaphthene, Acen ephthylene, Anthracene, Benzo(a)anthrace ne, Chrysene, Dibenzo(a,h)anthracene, Flu orene, Phenanthrene, Pyrene Fenol ve Fenol Bileşiklerinin Tayini (GC/MS Metodu) 4-Chloro 3-methylphenol, 2,4 -Dichlorophenol, Phenol, 2 -Chlorophenols, 2,4-DiChlorophenol, 2,4 -Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2 -nitrophenol, 2-methyl-4,6 -dinitrophenol, 4 -nitrophenol, Pentachlorophenol SM 5520 F EPA 8270 D EPA 8270 D Mineral Yağlar Tayini (GC-FID Metodu) TS EN ISO

21 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 21/33) Adsorplanabilen Organik Bağlı Halojenlerin Tayini (AOX) TS EN ISO 9562 ph Tayini Sıcaklık Tayini Işık Geçirgenliği, Secchi Disk Derinliği Tayini Secchi Diski Metodu Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metot SM 4500 H+ B SM 2550 B EPA 841-B SM 2520 B Tuzluluk Tayini Saha Ölçüm Prop İle TS 9748 EN Çözünmüş Oksijen/Oksijen Doygunluğu Tayini Toplam Fosfor (P) ve Fosfat Fosforu Tayini Spektrometrik Metot Nitrat/Nitrat Azotu (Spektrofotometrik) Tayini Nitrit/Nitrit Azot (Spektrofotometrik) Tayini Amonyum /Amonyum Azotu Tayini Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metod Klorofil-a Tayini Spektrofotometrik Metot TS 5677 EN ASTM D TS , TS SM 4500-P B,E SM 4500-NO₃ B SM 4500-NO₂ B SM 4500-NH₃ B-F SM 2540 D SM H Ham Petrol ve Türevleri (C10-C40) Tayini TS EN ISO

22 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 22/33) Toplam Pestisitler Tayini Aldrin, Alpha-BHC, Beta-BHC, Delta-BHC, G amma-bhc, Alpha-chlordane, Gamma-chlo rdane, 4,4ı-DDD, 4,4ı-DDE, 4,4ı-DDT, Dieldr in, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor epoxide - isomer B, Chlorobenzilate, Diallate (total), 1,2-dibromo-3-chloropropane EPA 8081 B EPA 3510 C Toplam Pestisitler Tayini Hexachlorobenzene, Methoxychlor, Hexac hlorocyclopentadiene, Isodrin Yüzer Madde Tayini Renk Tayini Spektrofotometrik Metot EPA 8081 B EPA 3510 C ML 001-İşletme İçi Metot SM 2120 C Renk Tayini (Görsel Karşılaştırma) TS EN ISO 7887 Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Toplam İnorganik Azot Tayini Trix İndeksi Tayini Toplam Siyanür Tayini Fenol (Spektrofotometrik) Tayini Parçalanabilir Organik Kirletici mbas (Deterjan) Tayini SM 4500-Norg B SM 4500 NO₂ B SM 4500 NH₃ EPA (NO₃) SM 4500-NO₃ B ML 002-İşletme İçi Metot SM 4500 CN - C ve E SM 5530 B - C SM 5210 B SM 5540 C Bulanıklık Tayini TS 5091 EN ISO 7027 Metal Tayini (Cu, Ni, Cd, Pb, Cr, Zn, As) Metal Tayini (Hg) EPA 6020 A TS EN İSO /2 EPA 6020 A

23 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 23/33) Ön İşlem Metodu TS EN ph Tayini TS 8332 ISO Nem Tayini TS 9546 EN Klorür Tayini TS EN ISO Florür Tayini TS EN ISO Sülfat Tayini TS EN ISO Fenol Tayini SM 5530 B - C Toplam Çözünmüş Madde Tayini SM 2540 C Fenol İndeks Tayini SM 5530 B - C LOİ (Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybı) Tayini TS EN Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini TS EN 13137

24 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 24/33) Metal Tayini (Cd, Cu, Ni, Cd, Pb, Cr, Zn, Ba, As,Hg, Se, Sb, V, Tl, Mo) EPA 6020 A TS EN ISO /2 Mineral Yağlar ve Türevleri (C10-C40) TS EN Poliklorlu Bifeniller (PCB s) EPA 8082 A EPA 3550 C PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 Uçucu Organik Madde VOC Tayini EPA 8260 C EPA Metot 5021 A Acetone, Acetonitrile, Acrolein (Propenal), Acrylonitrile, Allyl alcohol, Allyl chloride, t-amyl alcohol (TAA), t-amyl ethyl ether (TAEE), t-amyl methyl ether (TAME), Benzene, Benzyl chloride, Bis(2 -chloroethyl)sulfide, Bromoacetone, Brom ochloromethane, Bromodichloromethane, 4-Bromofluorobenzene (surr), Bromoform, Bromomethane, n-but anol Uçucu Organik Madde VOC Tayini EPA 8260 C EPA Metot 5021 A 2-Butanone (MEK), t-butyl alcohol, Carbon disulfide, Carbon tetrachloride, Chloral hydrate, Chlorobenzene, Chlorobenzene-d 5 (IS), Chlorodibromomethane, Chloroethan e, 2-Chloroethanol, 2-Chloroethyl vinyl ether, Chloromethane, Chloroprene, Croto naldehyde, Dibromomethane, 1,2 -Dibromo-3-chloropropane

25 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 25/33) Uçucu Organik Madde VOC Tayini 1,2 -Dibromoethane, Dibromomethane, 1,2 -Dichlorobenzene, 1,3 -Dichlorobenzene, 1,4 -Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene-d4 (IS), cis-1,4-dichloro-2-butene, trans-1,4 -Dichloro-2 -butene, Dichlorodifluoromethane, 1,1 -Dichloroethane, 1,2-Dichloroethane, 1,2 -Dichloroethane-d4 (surr), 1,1 -Dichloroethene, trans-1,2 -Dichloroethene, 1,2-Dichloropropane, 1,3 -Dichloro-2-propa nol Uçucu Organik Madde VOC Tayini cis-1,3-dichloropropene, trans-1,3 -Dichloropropene, 1,2,3,4 -Diepoxybutane, Diethyl ether, Diisopropyl ether (DIPE), 1,4-Difluorobenzene (IS), 1,4 -Dioxane, Epichlorohydrin, Ethanol, Ethyl acetate, Ethylbenzene, Ethylene oxide, Ethyl methacrylate, Fluorobenzene (IS), Ethyl tert-butyl ether (ETBE), Hexachlorobutadiene, Hexachloroe thane, 2-Hexanone EPA 8260 C EPA Metot 5021 A EPA 8260 C EPA Metot 5021 A

26 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 26/33) Uçucu Organik Madde VOC Tayini Iodomethane, Isobutyl alcohol, Isopropanol, Isopropylbenzene, M alononitrile, Methacrylonitrile, Methanol, Methyl methacrylate, 4-Methyl-2 -pentanone (MIBK), Methyl tert-butyl ether (MTBE), Methylene chloride, Naphthalene, Nitrobenzene, 2 -Nitropropane, N-Nitroso-di-n-butylamine, Paraldehyde, Pentachloroethane, 2 -Pentanone, 2-Picoline Uçucu Organik Madde VOC Tayini 1-Propanol, 2-Propanol, Propargyl alcohol, β-propiolactone, Propionitrile (ethyl cyanide), n-propylamine, Pyridine, Styrene, 1,1,1,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2 -Tetrachloroethane, Tetrachloroethene, To luene, Toluene-d8 (surr), o-toluidine, 1,2,4 -Trichlorobenzene, 1,1,1 -Trichloroethane, 1,1,2 -Trichloroethane, Trichloroethene Uçucu Organik Madde VOC Tayini Trichlorofluoromethane, 1,2,3 -Trichloropropane, Vinyl acetate, Vinyl chloride, o-xylene, m-xylene, p-xylene, Ga soline Range Organics, EPA 8260 C EPA Metot 5021 A EPA 8260 C EPA Metot 5021 A EPA 8260 C EPA Metot 5021 A Organokalaylı Bileşikler Tayini TS EN ISO 23161

27 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 27/33) Pestisitler Tayini Aldrin, Alpha-BHC, Beta-BHC, Delta-BHC, G amma-bhc, Alpha-chlordane, Gamma-chlo rdane, 4,4ı-DDD, 4,4ı-DDE, 4,4ı-DDT, Dieldr in, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor epoxide - isomer B, Chlorobenzilate, Diallate (total), 1,2-dibromo-3 -chloropropane, Hexachlorobenzene,Meth oxychlor Pestisitler Tayini Hexachlorocyclopentadiene, Methoxychlo r, Hexachlorocyclopentadiene, Isodrin Ftalatlar Tayini Bis(2-ethylhexyl)phthalete, Butyl Benzyl phthalete, D-n-butyl phthalete, D-n-octyl phthalete, Diethyl phthalete, Dimethyl phthalete Fenoller Tayini 4-Chloro 3-methylphenol, 2,4 -Dichlorophenol, Phenol, 2 -Chlorophenols, 2,4-DiChlorophenol, 2,4 -Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2 -nitrophenol, 2-methyl-4,6 -dinitrophenol, 4 -nitrophenol, Pentachlorophenol Toplam, Serbest Siyanür (CN-) Tayini Yağ ve Gres Tayini EPA 3550 C EPA 3550 C EPA 3550 C EPA 3550 C SM 4500 CN C,E SM 5520 E

28 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 28/33) Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini TOK Cihazı ile Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) ve Toplam Organik Karbon Tayini SM 5540 B/C/D TS 8195 EN 1484 Organik Madde Tayini, Titrimetrik Metot TS 8336 Toplam Azot Tayini Geliştirilmiş Kjeldahl TS 8337 ISO Metot Ön İşlem ve GC/MS ile Yarı Uçucu Organik EPA 8270 D Maddelerin (SVOC) Tayini Adsorblanabilir Halojen EPA 9023 ph Tayini TS 8332 ISO İletkenlik Tayini TS ISO Nem Tayini TS 9546 EN LOİ (Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybı) Tayini TS EN Toplam Fosfor Tayini EPA 3051A EPA 6020A Toplam Azot Tayini TS 8337 ISO Organik Madde Tayini TS 8336 Toplam Organik Halojen DIN S18 Toplam Petrol Hidrokarbonları Tayini TS EN Yağ-Gres Tayini TS 8312 Adsorblanabilir Halojen EPA 9023

29 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 29/33) Pestisitler Tayini Aldrin, Alpha-BHC, Beta-BHC, Delta-BHC, G amma-bhc, Alpha-chlordane, Gamma-chlo rdane, 4,4ı-DDD, 4,4ı-DDE, 4,4ı-DDT, Dieldr in, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor epoxide - isomer B, Chlorobenzilate, Diallate (total) Pestisitler Tayini 1,2-dibromo-3 -chloropropane, Hexachlorobenzene, Met hoxychlor, Hexachlorocyclopentadiene, M ethoxychlor, Hexachlorocyclopentadiene, I sodrin Ftalatlar Tayini Bis(2-ethylhexyl)phthalete, Butyl Benzyl phthalete, D-n-butyl phthalete, D-n-octyl phthalete, Diethyl phthalete, Dimethyl phthalete Fenoller Tayini 4-Chloro 3-methylphenol, 2,4 -Dichlorophenol, Phenol, 2 -Chlorophenols, 2,4-DiChlorophenol, 2,4 -Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2 -nitrophenol, 2-methyl-4,6 -dinitrophenol, 4 -nitrophenol, Pentachlorophenol EPA 8270 D EPA 3550 C EPA 8270 D EPA 3550 C EPA 8270 D EPA 3550 C EPA 8270 D EPA 3550 C Organokalaylı Bileşikler Tayini TS EN ISO Ön İşlem - Ağır Metaller Metal Tayini (Ag, Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Cd, Pb, Cr, Zn, Ba, As, Se, Sb, V, Tl) EPA 3051 A EPA 6020 A TS EN ISO /2 Metal Tayini (Mo, Sn, Be, B, U, Ti) TS EN ISO /2

30 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 30/33) Metal Tayini (Hg) Toplam Petrol Hidrokarbonları (C10-C40) Tayini EPA 6020 A TS EN Mineral Yağ ve Türevleri (C10-C40) Tayini TS EN Katran ve Petrol Kökenli Yağlar (C10-C40) Tayini Poliklorlu Bifeniller (PCB s) PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini Tetrachloroethane, Trichloroethane, Trichloroethane, 1.1 -Dichloropropene, 1.1-dichloroethane, 1,1 -dichloroethene, Trichlorobenzene, 2.3 -Trichloropropane, Trichlorobenzene, Trimethyl benzene, 1.2-Dibromoethane, 1.2 -Dichlorobenzene, 1.2-Dichloroethane, 1.2 -Dichloropropane Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini Trimethyl benzene, 1.3 -Dichloropropane, 1.4- Dichlorobenzene, 2.2-Dichloropropane, 2 -Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene, 4 -Isopropyltoluene, Benzene Bromobenzene, Bromochloromethane, Br omodichloromethane, Bromoform, Chloro benzene, cis-1,3-dichloropropene, cis-1.2 -Dichloroethene, Dibromochloromethane, Dibromomethane TS EN EPA 8082 A EPA 3550 C EPA 8260 C EPA Metot 5021 A EPA 8260 C EPA Metot 5021 A

31 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 31/33) Atık Yağ Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini trans-1,3 -dichloropropene, Ethylbenzene, 1,1,2,2 -Tetrachloroethane, Hexachloro-1.3 -Butadiene, Isopropylbenzene, m-ksilen, p- ksilen, o-xylene, Naphthalene, n-butylbenz ene, n-propylbenzene, sec. -Butylbenzene, Styrene, tert. -Butylbenzene, Tetrachloroethene, Tetrach loromethane, Toluene, trans-1.2 -dichloroethene, Trichloroethene, Trichlor omethane Poliklorlu Bifeniller (PCB s) EPA 8260 C EPA Metot 5021 A TS EN /2 Atık Yağ Atık Yağ PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 Ön İşlem - Ağır Metaller Metal Tayini (As, Pb, Cd, Cr) Nehirden ve Akarsulardan Kılavuzu EPA 3051 A EPA 6020 A TS ISO Deniz Sularından Kılavuzu TS ISO Atık Sulardan TS ISO Dip Sedimentlerinden TS 9547 ISO Çamur Numunesi Alma Kılavuzu TS EN ISO Göl ve Göletlerden Kuralları Yüzey tan, Numunelerin Taşınma ve Muhafaza Kuralları Atık Yağlardan- Petrol Sıvıları - Elle ve Yalıtım Sıvıların Numune Alma Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma TS 6291 TS 9923 TS EN ISO 3170 IEC TS EN ISO 19458

32 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 32/33) Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma TS 9545 EN ISO Katı Atıktan TS Yağıştan TS ISO Kirlenmiş Sahalardaki Yer Altı Suyundan Kalitesi - - Kısım 1: Teknikleri İle İlgili Kılavuz Su Numunesi Korunması, Taşınması ve Saklaması TS ISO TS ISO TS EN ISO Yeraltı sularından numune alma kılavuzu TS ISO İş Sağlığı Güvenliği - Kişisel Maruziyet ve İş yeri Ortam Havası Ölçümleri İş Sağlığı Güvenliği - Kişisel Maruziyet ve İş yeri Ortam Havası Ölçümleri İş Sağlığı Güvenliği - Kişisel Maruziyet ve İş yeri Ortam Havası Ölçümleri İş Sağlığı Güvenliği - Kişisel Maruziyet ve İş yeri Ortam Havası Ölçümleri Toplam ve solunabilir tozun örneklenmesi ve gravimetrik tayini için genel metotlar İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü WBGT (Yaş-hazne küre sıcaklığı) indeksine göre ısının çalışan üzerindeki baskısının tahmini PMV-PPD endeks hesaplamaları ve bölgesel termal konfor kriterlerini kullanarak termal konforun analitik olarak belirlenmesi ve yorumlanması NIOSH 0500 NIOSH 0600 COHSR IPG-039 TS EN TS EN ISO 7730

33 Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 33/33) İş Sağlığı Güvenliği - Kişisel Maruziyet ve İş yeri Ortam Havası Ölçümleri İş Sağlığı Güvenliği - Kişisel Maruziyet ve İş yeri Ortam Havası Ölçümleri İş Sağlığı Güvenliği - Kişisel Maruziyet ve İş yeri Ortam Havası Ölçümleri İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültünün Tayini ve Bu Gürültünün Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi-ahw, Ai(8) Mekanik Titreşim Ve Şok - Tüm Vücut Titreşime Maruz Kalma Değerlendirilmesi - Bölüm 1: Genel Kurallar TS 2607 ISO 1999 TS EN ISO TS EN ISO TS ISO İş Sağlığı Güvenliği - Kişisel Maruziyet ve İş yeri Ortam Havası Ölçümleri İş Sağlığı Güvenliği - Kişisel Maruziyet ve İş yeri Ortam Havası Ölçümleri Ağır Metal Tayini NIOSH 7300 İşyeri Hava Kalitesi-Uçucu Organik TS ISO Bileşiklerden Ve Çözücü Desorpsiyonu/Gaz Kromatografisiyle Analiz-Bölüm 1: Pompa İle Yöntemi

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Deney Laboratuvarı Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B Blok No:20/7-8 Acıbadem Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 326 27 78 Faks : 0216 545 87 03 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 4. YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE... 4-1 4.1. Uluslararası (Hükümetler Arası Anlaşmalar

Detaylı

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI)

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) OCAK 2012-ANKARA 0 / 32

Detaylı

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler

Numunelerin Muhafazası İçin Genellikle Uygun Olan Teknikler Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler Asitlik ve bazlık Asidik herbisistler Adsorplanabil ir organik halojenürler (AOX) Alüminyum İyonlaşmış ve serbest amonyak Anyonlar (Br,F,Cl,NO 2, NO 3, SO 4 ve PO 4 Antimon Arsenik Numunelerin sı İçin

Detaylı

Doğru gösterim için PDF kapsamları tercih ediniz. TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney Laboratuvarı

Doğru gösterim için PDF kapsamları tercih ediniz. TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney Laboratuvarı Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler NANOLAB Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Dan. Çevre Eğitim San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres : Adnan Kahveci Mah. Çankaya Cad. Vadi İş Merkezi E 2 D.25 Beylikdüzü 34528

Detaylı

Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Fiziksel Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz UYGUN

Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Fiziksel Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz UYGUN Kapsam Parametre Standart No Standart Adı Kullanılabilirlik Gürültü TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi İçin Prensipler Gürültü TS 2607 ISO

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

Halk Sağlığı Açısından İçme ve Kullanma Suyu Analizleri

Halk Sağlığı Açısından İçme ve Kullanma Suyu Analizleri Halk Sağlığı Açısından İçme ve Kullanma Suyu Analizleri Raika Durusoy, Seminer, 1 Kasım 2006 Sunum çerçevesi İçme ve kullanma suları İçerik Mevzuat Analiz için su örneği alma yöntemleri Ölçütler: Neyi

Detaylı

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü Çevre analizleri Su, toprak ve havanın kalite kontrolü 02 Metrohm... Titrasyonda global pazar lideridir. Titrasyon, voltammetri ve iyon kromatografinin yer aldığı iyon analizleri metodlarına ek olarak

Detaylı

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.)

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.) 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (30/11/2012tarihlive28483sayılıResmîGazete

Detaylı

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) (20/11/2005 R.G.NO: 25999) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11.

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11. DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ Akreditasyon Belgelerimiz Ek-9A T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı