X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri"

Transkript

1 A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İş nın ve nin görevlendirilmesi 2014/16 lu Genelge X X İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş nın Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Tarihi/Sayısı: /28512 İşlenen son değişiklik: /28792 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Tarihi/Sayısı : /28713 X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri İş nın Görev, Yetki, Sorumluluk 3 İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Biriminin oluşturulması Ve Eğitimleri Hakkında Tarihi/Sayısı: /28512 İşlenen son değişiklik: /28792 X Milli Eğitim Bakanlığı 2014/16 Sayılı Genelge 4 Yıllık çalışma planının yapılması 2014/16 lu Genelge X X X İl İSG Birimi 5 Görev ve sorumlulukların dağıtılması X X X 6 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşturulması X X X 7 İSG Kurul toplantısı yapılması X X 8 İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin hazırlıklarının tamamlanması X X 9 İSG Kurulu üyelerine eğitim verilmesi X X X İl İSG Birimi 10 İş Sağlığı ve Güvenliği iç yönerge taslağının hazırlanması 6331 Sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelikler X X X İl İSG Birimi 11 İş Sağlığı ve Güvenliği basılı evrak ve dökümantasyonun sağlanması 6331 Sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelikler X X X X 12 Taşra Teşkilatında İSG Birimi web sayfasının oluşturulması MEB Mevzuatı X X 13 Müdürlüğe Bağlı Okul ve Kurumlardaki İş Güvenliği Uzmanlarının Belirlenmesi 2014/16 lu Genelge 14 Tehlike sınıflarına göre; okul ve kurumlarımızda çalışan sayısının belirlenmesi İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: / İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Seçilmesi İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28750

2 16 Kurumun Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: / Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Personele Özel Öğretim Verilmesi 6331 Sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelikler X X Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kütürünün yaygınlaştırılması amacıyla konferans, Panel, Seminer, çalıştay vb. çalışmaları yapmak Okul ve Kurumlardaki görevli İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ile Değerlendirme Toplantısı Yapılması Ulusal ve Uluslararası düzeyde İSG uygulama ve kültürünün geliştirilmesine yönelik projelerin hazırlanması ve yarışmalar düzenlenmesi Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği ile ilgili yapılacak işlemler 6331 Sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelikler X X X X X X X MEB ISG Modeli X X Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Tarihi/Sayısı: /28744 X X 22 Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması 6331 Sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelikler X X X X C 23 OKUL VE KURUMLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI Okul ve Kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşturulması STK'lar, Odalar, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Belediyeler, Çalışma ve İş Kurumu İl İSG Birimi ve Okul/Kurum İSG Kurulu İş Güvenliği Uzmanları STK'lar, Odalar, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Belediyeler, Çalışma ve İş Kurumu İl İSG Birimi ve Okul/Kurum İSG Kurulu İş Güvenliği Uzmanları X X 24 Okul ve Kurumlarda İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin hazırlıklarının tamamlanması İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28512 X X X X 25 Okul ve Kurumlarda, İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Seçilmesi İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28750 X X X 26 Okul ve Kurumlarda İş nın ve İşyeri Hekimlerinin görevlendirilmesi İş nın Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Tarihi/Sayısı: /28512 İşlenen son değişiklik: /28792 İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Tarihi/Sayısı: / İSG Kurul toplantısı yapılması X X 28 Kurul üyelerine eğitimlerin verilmesi ve belgelendirilmesi X X X 29 Kurulun ve üyelerinin görev ve yetkilerinin belirlenmesi X X X 30 Kurul çalışma usullerinin belirlenmesi X X X Sağlığı Uzmanları

3 31 İşverenin veya işveren vekilinin kurula ilişkin genel yükümlülüğünün belirlenmesi X X X 32 Kurulun yükümlülüklerinin belirlenmesi X X X 33 Çalışanların yükümlülüklerinin belirlenmesi X X X D 34 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ Okul / Kurumlarda Risk Değerlendirme Ekiplerinin Oluşturulması X X X X 35 Okul / Kurumlarda Risk Değerlendirmesi 36 Okul / Kurumlarda Tehlikelerin tanımlanması 37 Risklerin belirlenmesi ve analizi 38 Risk Kontrol Adımlarının Belirlenmesi İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 39 Dokümantasyon yapılması Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: / Risk Değerlendirme Raporunda belirlenen eksiklikler, sorumlu kişilerce, termin süresi sonuna kadar tamamlanması Risk Değerlendirme Raporunun Uygulanmasının Takibini Yapmak Risk Değerlendirme Raporunun revizyon Çalışmaları yapılması Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması gereken işyerlerinde risk değerlendirmesinin yapılması

4 44 İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre Çalışanların bilgilendirilmesi 45 Çalışma ortamı gözetimi 46 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Planlanması İş nın Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Tarihi/Sayısı: /28512 İşlenen son değişiklik: /28792 Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28786 Belediyeler, İnşaat Mühendisleri Odası vb. Kuruluşlar 47 İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Şartların Sağlanması İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: / E Okul / kurumların Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi EĞİTİM, BİLGİLENDİRME Okul ve Kurumlarda Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Okul ve Kurumlarda, Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimleri 51 Hijyen Eğitimleri Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28762 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Tarihi/Sayısı: /28648 Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Tarihi/Sayısı: /28706 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: / İlkyardımcı Eğitimi 53 Yangınla mücadele eğitimi İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: / Arama ve kurtarma eğitimi 55 Tahliye ve haberleşme eğitimi 56 F Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve bakımı eğitimleri ACİL DURUM PLANLARI Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Tarihi/Sayısı: / Acil durumların belirlenmesi Sağlık Müdürlükleri AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar KKD üretici firmaları

5 58 Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin belirlenmesi 59 Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin belirlenmesi 60 Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi 61 Dokümantasyon yapılması İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 62 Tatbikatların planlanması ve yapılması Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28681 AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar 63 Acil Durum Planının Hazırlanması 64 Acil durum planının yenilenmesi Acil Durumlar Hakkında Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimlerin planlanması ve uygulanması Mevcut acil durum planları ve tatbikatların yeniden değerlendirilmesi AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar 67 Acil Durum Ekiplerinin eğitimlerinin tamamlanması

6 G MESLEK HASTALIĞI RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ Okul / Kurumlarda Alt Yapısı Sağlanması Koşuluyla İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizlerin Yapılması Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin alınması Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Çalışmalarının Yapılması Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmaları için alınacak tedbirler Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair yapılacak çalışmalar Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin Alınması 74 Elle Taşıma İşleri 75 Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Alınması İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: / İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Tarihi/Sayısı: /28741 Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Tarihi/Sayısı: /28539 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Tarihi/Sayısı: /28678 Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Tarihi/Sayısı: /28721 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Tarihi/Sayısı: /28743 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Tarihi/Sayısı: /28620 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28717 Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: / MEB Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin alınması Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28733 X X X - 77 Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Tarihi/Sayısı: /28695 KKD eğitimi almış iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri 78 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Tarihi/Sayısı: /28633 X X X X Patlayıcıdan Korunma dökümanı hazırlama eğitimi almış iş güvenliği uzmanları 79 Radyoaktif Atık Yönetiminin planlanması Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28582 X X -

7 80 Tozla Mücadele tedbirlerinin alınması H KAYIT ALTINA ALMA VE BİLDİRİM Tozla Mücadele Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28812 X X 81 Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması X X 82 Ucuz atlatılan kazaların kayıtları X X - SGK SGK 83 hafif yaralanma ile sonuçlanan iş kazası kayıtları X X SGK 84 ağır yaralanmalar ve malüliyet ile sonuçlanan iş kazası kayıtları İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Gazete Tarihi/Sayısı: /28339 X X SGK 85 ölüm ile sonuçlanan iş kazası kayıtları X X SGK 86 İş Kazalarının bildirimi X X SGK 87 Meslek Hastalıklarının bildirimi X X SGK I SAĞLIK GÖZETİMİ 88 İşe Giriş Sağlık Muayenelerinin yapılması X X - 89 İş Değişikliği Sağlık Muayenelerinin yapılması X X 90 İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde sağlık muayenelerinin yapılması İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28339 X X İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla periyodik sağlık muayenelerinin yapılması X X -

8 92 Aşı ve aşılama planlamalarının yapılması ve uygulanması Sağlık Gözetimi, Sağlık Bakanlığı Mevzuatı X X - Sağlık Müdürlüğü 93 İ İnsani tüketim amaçlı gıda ve sıvıların analiz ve kontrollerinin yapılması ORTAM ÖLÇÜMLERİ ve PERİYODİK KONTROLLER 94 Termal konfor ölçümlerinin yapılması 95 Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatının Kontrolleri İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Tarihi/Sayısı: /28741 İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28710 X X X X X X - Sağlık Müdürlüğü Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar - ve odalar 96 Yangın Söndürme Cihazlarının Kontrolleri X X Binaların Yangından Korunması Hakkında 97 Yangın Algılama Ekipmanları Kontrolleri X X Yönetmelik 98 Periyodik Kontrole Tabi Tutulan Ekipmanların Belirlenmesi X X 99 Ölçümlere Tabi Tutulan Ekipmanların Belirlenmesi X X 100 Basınçlı kap ve tesisatların kontrolü X X Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar 101 Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik X X X X Şartları Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: / Tesisatların kontrolleri İşlenen son değişiklik: /28741 X X Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar 103 Tezgâhların ve Makinelerin kontrolleri X X Alanla ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar ve odalar

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati 1 / Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması Yüz yüze eğitim programının açılışında, programın tanıtımı ve katılımcıların ve eğiticinin tanışmasını sağlayarak olumlu bir eğitim ortamı

Detaylı

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 6331 sk NUN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ, ACİL DURUM, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERE YÖNELİK YAYIMLANAN İKİNCİL MEVZUAT HÜKÜMLERİ Prof.

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 4 1 a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı Eğitim programının genel amacı: İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için

Detaylı

BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sicil Numarası :1217 Bayraklı OSGB olarak, 6331 Sayılı İş Sağlığı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Ekin Efe OSGB; 2012 yılı itibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak hizmet vermek amacıyla yetkilendirilmiştir.

Detaylı

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 1. Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır? Kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER 4857 sayılı iş Kanunu İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet alanlarında onların yanında olmaktır.

Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet alanlarında onların yanında olmaktır. biz kimiz? Hekimpark Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çözüm ortağı olmak üzere kurulmuştur. Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI EKİM-2014 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN ONAYLAYAN Mustafa C. AKPINAR

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Çalışma ve Sosval Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamu çalışanları dahil bütün çalışanlar ve işyerleri

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu:

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ 2015 RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ Hasar servisi ve underwriterlar için risk ve hasar değerlendirmeleri Sayı: 2015/5 Ekol Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketi Haziran 2015 Bülteni İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı