18 AĞUSTOS 2013 SINAVA HAZIRLIK GRUBU SORULARI -1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "18 AĞUSTOS 2013 SINAVA HAZIRLIK GRUBU SORULARI -1"

Transkript

1 18 AĞUSTOS 2013 SINAVA HAZIRLIK GRUBU SORULARI Ağır yaralanma yada ölümle neticelenen her kazanın temelinde... ve... meydana gelmeyen olay vardır. Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun kelimeleri seçiniz. a. 300 yaralanma 29 uzuv kayıplı b. 29 yaralanma 300 ramak kalac. 290 uzuv kayıplı 27 yaralanma d. 27 uzuv kayıplı 290 yaralanma 2. Aşağıdaki maddelerdeki doğru cevabı işaretleyiniz İş sağlığı ve güvenliği gereklerinin yerine getirilmesinden ve işletmenin teknik esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumlu, maden mevzuatına göre görevlendirilmiş maden mühendisine; a. Daimi Nezaretçi denir. b. Teknik Nezaretçi denir. c. İş Güvenliği Uzmanı denir.- d. Sorumlu Müdür denir. 3. Üç günden çok İşgünü kaybına yol açan iş kazaları hangi yaş gruplarında en fazla gözlenmektedir? a b c d db nin üstünde çalışan bir kişinin günlük çalışma süresi kaç saattir? a. 11 b. 7,5- c. 6 d. 5,5 5. İşyerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaade edilen maksimum yüksekliği kaç metredir? a. 7 b. 5 c. 4 d Çift el kumanda tertibatı hangi tip koruyucudur? a. Sabit koruyucular b. Kilitlemeli koruyucularc. Otomatik koruyucular d. Yaklaşma koruyucular 7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kaç kişiden oluşur? a. 6 b. 7- c. 8 d Tehlikeli bölgeleri sınırlayan emniyet swiçleri hangi tip koruyucudur? a. Sabit koruyucularb. Kilitlemeli koruyucular c. Otomatik koruyucular d. Yaklaşma koruyucuları 9. Sabit engeller, tel kafesler, emniyet şeritleri ve ipleri hangi tip koruyucudur? a. Sabit koruyucular b. Kilitlemeli koruyucular c. Otomatik koruyucular d. Yaklaşma koruyucuları- 10. Basınç altında kabın mukavemetine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar "Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği" uyarınca hangi çeşit malzemelerden yapılmış olmalıdır? a. Kromlu ve Vanadiumlu malzemelerden b. Paslanmaz çelikten ya da alaşımlarından c. Alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyumdand. Alaşımlı çelik malzemelerden 11. Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin topraklama tesisatı, hatlar hariç en fazla hangi sürelerde muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı, ölçüm sonuçları kaydedilmelidir? a. 6 Ay b. 1 Yılc. 2 Yıl d. 5 Yıl 12. Ahşap İskelelerde İki dikme arası, yük taşıyan iskelelerde kaç santimetreden, yük taşımayan iskelelerde ise kaç metreden daha fazla olmayacaktır? a. 100 cm- 2 m b. 200 cm- 3 m c. 240 cm- 3 m- d. 300 cm- 3,5 m 13. Alüminyum, Magnezyum, Titan, Sodyum vb. hafif metaller veya bunların yanabilen alaşımlarının oluşturduğu yangınlar hangi sınıfa girer? 1/11

2 a. A b. B c. C d. D- 14. Asma iskelelerde her metrekareye kaç kilogramdan fazla yük konmayacak ve asma iskelede kaç işçiden fazlası çalıştırılmayacaktır? a. 100 kg 5 işçi b. 200 kg - 3 işçi c. 400 kg 4 işçid. 500 kg 2 işçi 15. Koğuşlarda kişi başına düşen hava hacmi en az kaç metreküp olmalıdır? a. 8 b. 10 c. 12- d İş Kazaları iş saatlerin en fazla kaçıncı saatinde olur? a. 1 saatb. 2 saat c. Öğleden sonra d. Vardiyalı çalışmalarda 17. Kulak koruyucularının ambalajları üzerinde NRR veya SNR olarak belirtilen özellik aşağıdakilerden a. Gürültü Azaltma Oranıb. Kulak Koruyucusu Tipi c. Emniyet Faktörü d. Kulak koruyucusu Standardı 18. Aşağıdaki belirtiler hangi hastalığın göstergesi olabilir? -Sağ eli kullanma yetisinde kayıp -Sağ el egemenliğinin kaybı -Reaksiyonlarda genel yavaşlama -Vücutta peltekleşme a. Pernio b. Donma c. Hipotermid. Siper Ayağı 19. Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeline ne denir? Cevap: POTANSIYEL=tehlike; IHTIMAL= risk a. Tehlikeb. Kaza c. Tehlike ve Risk d. Risk 20. İSG birimi muayene odası en az kaç metre kare olmalıdır? Cevap: İSGB için (isg uzmanı odası +iş yeri hekimi için oda+ muayene odası) OSGB için (isg uzmanı+hekim için oda + muayene + bekleme) a. 8 b. 10 c. 12- d Miğfer tipi kulak koruyucularının kullanılmasının asıl amacı aşağıdakilerden Hava yoluyla sesin iç kulağa iletilmesini önlemek Kemik yoluyla sesin iç kulağa iletilmesini önlemek- Yüzü ve kulağı korumak Kaynak ışınlarından gözü korumak İşyerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az kaç metrekare olmalıdır? a. 2,5- b. 3 c. 3,5 d Basınçlı kaplarda bulunması gerekli olan emniyet valfleri azami işletme basıncının... katını açacak şekilde ayarlanmalıdır. a b. 1.5 c. 2 d Aşağıdakilerden hangisi kazan dairesinin en belirgin özelliğidir? a. Kalın dış duvarlarb. Havalandırma c. Aydınlık ortam d. Kuru ortam 24. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı arasında yer almaz? a. Önleme politikası b. İş birliği yapılması c. Çalışanların katılımı d. Kazalara müdahale edilmemesi- 25. İş sağlığı ve güvenliği kurul sekreteri a. İşyeri Hekimi b. İş Güvenliği Uzmanıc. İşveren d. İşveren Vekili 2/11

3 26. Yanma olayının yangına dönüşmesinde önemli bir faktör olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ile olur? I-Kondüksiyon II-Konveksiyon III-Radyasyon a. I-II b. I-III c. II-III d. I-II-III- 27. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum sebebi değildir? a. Makine ve tezgâhların hatalı yerleşimi b. Koruyucu tertibatın bulunmaması ya da uygun olmaması c. Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanmad. Uygun olmayan termal konfor şartlar 28. Aşağıdaki cümledeki boşlukları doldurunuz. Teknik nezaretçi, en az 15 günde bir, ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek, sonucunu, noterce onaylı teknik nezaretçi rapor defterine, öngöreceği öneri ve önlemlerle birlikte yazıp imzalamak zorundadır. yapılmamasından, öneri ve önlemlerin yerine getirilmemesinden.. sorumludur. a. Denetimin, işverenb. Kontrolün, işveren c. Denetimin, teknik nezaretçi d. Kontrolün, teknik nezaretçi 29. Yağ, akaryakıt gibi maddelere karşı ve hafif koruma gerektiren durumlarda aşağıdaki iş elbisesi türlerinden hangisinin kullanılması daha uygun olur? a. Yünlü b. Pamukluc. Keten d. Deri 30. Aşağıdaki cümledeki boşluğu doldurunuz. Havasında den çok metan saptanan ocaklarda veya ocak kısımlarında, işçilerin kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma yapmak yasaktır. a. %2.5 b. %2.0- c. %1.5 d. % Çelik Borulu İskelelerde düşey ve yatay borulardaki ekler en çok kaç metrede bir yapılacaktır? a. 2 b. 5 c. 6- d İşyerinde kullanılan motorlu araçlarla ilgili hangisi yanlıştır a. Geri gelirken ışık ve ses sinyali verecek b. Operatörün önünü görmediği durumlarda otomatik olarak çalışan ışık ve ses sinyali olacak c. Tehlikelere maruz kalan işçilerin bu tehlikelerden korunabilmeleri için yeterli zaman ve imkânı olacak d. Çalıştırma sistemleri, durdurma sistemlerine göre öncelikli olacaktır- 33. İşyeri kapatılması işlemi hangi tip uygulamadır? a. Ticari b. İdaric. Mali d. Cezai 34. Özellikle akaryakıt yangınlarında renk değişimi önemlidir. İnfilak aşamasına gelmiş olan akaryakıt tankı yangınında alevin rengi aşağıdakilerden a. Kızıl b. Mavic. Sarı d. Mor 35. Ahşap İskelelerde kalas uçları iskele bitiminde kendi uzunluğunun ne kadar fazla çıktığı hallerde, o kısma geçmeyi önleyecek uygun korkuluklar yapılacaktır? a. 1/5 b. 1/10- c. 5 m d. 10 m 36. Aşağıdakilerden hangisi havadan hafif, hangisi havadan ağırdır? a. Doğalgaz/LPGb. Karbondioksit / Karbon monoksit c. Kükürt dioksit /Amonyak d. Hidrojen sülfür / Aseton 37. Yangın söndürme suyunun toplanması aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? a. Direkt kanalizasyon şebekesine verilmeli b. Yeraltı toplama duvarı yapılmalı c. Dış toplama duvarı 3/11

4 d. Yer altı toplama ve dış toplama duvarı yapılmalı- 38. Kararsız yapıdaki Roket Yakıtı, Kara Barut vb. maddelerin patlama işlevinin aşağıdaki hangi faktör olmaksızın da gerçekleşmesi mümkündür? a. Isı b. Sürtünme c. Basınç d. Hava Oksijeni- 39. Grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm işçiler, çalışma süresince, yanlarında..maskesi taşımak zorundadırlar. a. Azot maskesi b. Karbon monoksit maskesic. Toz maskesi d. Karbon dioksit maskesi 40. Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik olarak sağlığın tanımı nerede tanımlanmıştır? a. Dünya Çalışma Örgütü (ILO) b. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)- c. Avrupa Konseyi Direktifleri d. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 41. Sıva veya hafif işler için kullanılacak sıpa iskelelerde aşağıdaki özellikler hangisi yanlıştır? a. İskele genişliği 40 santimetreden az olmayacakb. Yüksekliği 120 santimetreden çok olmayacak c. Bacakları veya taşıyıcı orta kirişleri eksiz olacak d. Bacakları, düzgün ve sağlam yerlere oturtulacak 42. Odyometrik test hangi organımız için yapılır? a. Göz b. Kalp c. Akciğer d. Kulak- 43. Geçerli sebeple fesih hangi tür sözleşmelerde mümkündür? a. Belirli süreli is sözleşmesi b. Belirsiz süreli is sözleşmesic. Toplu is sözleşmesi d. Hiçbiri 44. Aşağıdakilerin hangisi ILO Anayasası amaçları arasında yer almaz? d. Devlete bağlılık- 45. Yer altı ocaklarında tesis edilen demiryollarının eğimi en fazla ne kadar olmalıdır? a. % 0.5- b. % 1 c. % 2 d. % Patlamayan lağım olması durumunda ne gibi işlem yapılmalıdır? a. Aynı lağım yeniden doldurularak ateşlenir b. Yeni bir lağıma bağlanarak elektrikli ateşleme ile patlatılır c. Olduğu gibi bırakılır d. 30 santimetre paraleline yeni lağım açılarak imha edilir- 47. Bir yeraltı krom işletmesinde hangi tip aydınlatma aracının kullanılması yasak değildir? a. Madenci Baş Lambası b. Davy Lambası c. Karpit lambası d. Hiçbiri metreden uzun taşınır merdivenlerle, el merdivenlerinin yapıldığı malzeme hangisi olamaz? a. Çelik boru b. Çelik profil c. Alüminyum alaşım d. Tahta- 49. Genel olarak tutuşma sıcaklığı... santigrat derecenin altında olan maddelere parlayıcı maddeler denir. a. 21 b. 38- c. 36 d Bilgisayar vb. elektronik hassas cihazları yangınlarının söndürülmesinde kuru kimyasal tozlu söndürme cihazlarının tercih edilmemesinin sebebi aşağıdakilerden a. Cihazlara zarar vermesib. Kuru kimyasal tozun elektrik iletmesi c. Yangını geç söndürmesi d. Bu tür yangınları söndürmede etkili olması 51. İş kazası ve meslek hastalığı aşağıdaki hangi kanunda tanımlanmıştır? a. Uygun Asgari ücret b. İstihdam ve işsizliğin önlenmesi c. Örgütlenme özgürlüğü a Sayılı İş Kanunu b. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunuc. Umumi Hıfzısıhha Kanunu 4/11

5 d. Borçlar Kanunu 52. Kadın işçi çalıştırılan iş yerlerinde bir yaşından küçük çocukların emzirilmesi için işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı ve iş yerlerine en çok kaç metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur? a. 150 b. 200 c d Yıkım İşlerinde yıkılacak kısmın etrafında, en az ne kadar güvenlik alanı bırakılacaktır? a. Yapı yüksekliğine eşit b. Yapı yüksekliğinin iki katına eşitc. 5 m d. 10 m 54. İş kazalarının içinde önlenmesi mümkün olmayan kaçınılmaz kazaların oranı aşağıdakilerden a. %0 b. %5 c. %3 d. %2-55. Açık alanlardaki çalışma yerlerini aşağıdakilerden hangi yönetmelik kapsamaktadır? a. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğib. İş Sağlığı ve Güvenliği Usul Esasları Hakkında Yönetmelik c. İş Yeri Bina ve Eklentileri Hakkında Yönetmelik d. İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü 56. Bütün iskeleler.hareket etmeyecek ve..şekilde tasarlanmış ve her ay yapılmış olmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yerleri doldurunuz? a. Kendiliğinden-Çökmeyecek-Bakımlarıb. Kendiliğinden-Bakımsız-Uygulaması c. Düzensiz-Çökmeyecek-Bakımları d. Düzensiz-Çökmeyecek-Uygulaması 57. Kaymaya ve düşmeye karşı alınan önlemlerden olan ızgaraların aralıkları en çok kaç cm olmalıdır? a. 1 cm b. 2 cmc. 2,5 cm d. 3 cm 58. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranışların önlenmesine yöneliktir? a. Tehlikeli işlerde çalışanlar uygun değişim ve sınırlama teknikleri ile maruziyetten korunmalıdır. b. Tehlikelilerin yerine tehlikesizler yada daha az tehlikeliler kullanılmalıdır c. Gerekli düzenlemeler yapılarak monoton iş yükünün çalışan üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmalıdır.- d. Hareketli parçalar uygun koruyucular ile kapatılmalıdır. 59. Türkiye ILO ya kaç yılında girdi ve fiili işbirliğine kaç yılında başladı? a ( )- b c d Metan gazının havayla yaptığı karışım hangi oranlar arasında patlayıcı özellik arz eder? a b c d Yerleşim yerlerine yakın olan işletmelerde büyük atımlarda hangi tip ateşleme vasıtası kullanılmalıdır? a. Gecikmeli Kapsülb. Kara Barut c. İnfilaklı Fitil d. Adi Kapsül 62. Bir yer altı ocağı içerisindeki hava akım hızı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? a. Metanometre b. Barometre c. Anemometred. Termometre 63. Aşağıdaki cümledeki boşluğu doldurunuz. Hazırlık devresi dışında, yer altı çalışmalarının yerler, ayrı yolla yerüstüne bağlanır. a. En az bir b. En az ikic. En az üç d. Yeteri kadar 64. Bir ana nakliyat galerisinde, galeri içerisinde hangi tip tahkimat kullanılmaz? a. Çelik Bağ b. Kasa Tahkimatı c. Kilit Tahkimat d. Arına Paralel Tahkimat- 5/11

6 65. iş kazasının 5510 sayılı kanunda belirtilen sürede SGK ya bildirilmemesi halinde işverenin karşılaşacağı yaptırım aşağıda belirtilenlerden a. Bildirim Tarihine Kadar Geçen Süre İçin Sigortalıya Ödenecek Geçici İş Göremezlik Ödeneği, Kurumca İşverenden Tahsil Edilir.- b. İş Kazası Nedeniyle Yapılmış Masraflar İle Ödenmişse Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Tamamı, Kurumca İşverenden Tahsil Edilir c. İş Kazası Nedeniyle Sigortalıya Ödenecek Sürekli İş Göremezlik Ödeneğinin Tamamı, Kurumca İşverenden Tahsil Edilir d. İş Kazası Nedeniyle Sigortalıya Ödenecek Sürekli İş Göremezlik Ödeneğinin Tamamı, Kurumca İşverenden Tahsil Edilir 66. Aşağıdakilerden hangisi yangın algılama sistemlerinden biri değildir? a. Duman detektörleri b. Beam detektörleri c. Isı detektörleri d. Sis detektörleri- 67. Mavi renk aşağıdaki şekillerden hangisinde kullanılırsa emniyet rengi olarak kabul edilir? a. Daire şeklindeb. Düz beyaz zemin üzerindeki mavi yazılarda c. Kare şeklinde d. Üçgen şeklinde 68. Patlayıcı maddeler için tehlike işareti aşağıdakilerden a. F b. C c. E- d. Xn 69. Şerit testere koruyucuları, matkap koruyucuları hangi tip koruyucudur? a. Otomatik koruyucular b. Yaklaşma koruyucuları c. Ayarlanabilir koruyuculard. Kendi kendine ayarlanan koruyucular kv. dan yukarı gerilim altındaki bir elektrik tesis ve cihazında çıkan yangında CO2 li, bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tip söndürücülerle söndürme yapıldığında yaklaşma mesafesi en az kaç metre olmalıdır? Cevap: 15kv 1metre, 15kv-35kv 2 metre, 35kv ve üzeri 3metre a. 5 b. 4 c. 3- d Preslerde ve makaslardaki koruyucular hangi tip koruyucudur? a. Sabit koruyucularb. Kilitlemeli koruyucular c. Otomatik koruyucular d. Yaklaşma koruyucuları 72. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine ekli listedeki sıralanmış işlerin karşısında bulunan K harfi ne anlama gelir? a. İşte küçük işçi çalıştırılabileceği b. İşte küçük işçi çalıştırılamayacağı c. İşte kadın işçi çalıştırılabileceğid. İşte kadın işçi çalıştırılamayacağı 73. Aşağıdakilerden hangisi Basınçlı kaplarda kullanılan emniyet cihazı değildir? a. Tağdiye cihazı b. Blöf valfi c. Presostad d. Macuna- 74. Hangisi Ergonomik yaralanmaların etkileyebileceği vücut bölümlerindendir? a. Kas ve eklemlerb. Böbrekler c. Beyin d. Kalp 75. Basınçlı kaplarda tüpler kaç Kpa değerde boşaltılmalıdır. a. 59 b c. 196 d İyi bakım ve kontrolü yapılmış modern yangın algılama-alarm ve söndürme sistemleri karşısında; manüel sistemin (elle müdahale) en büyük dezavantajı aşağıdakilerden a. Algılama ve ihbar kapasitesinin sınırlı olması b. Yangın söndürme kapasitesinin yetersizliği c. Yangından kurtuluş ihtimalinin zayıflığı d. Günün 24 saatinde tam kapasite çalışamaması- 77. Petrol sondaj kule yangınlarında kullanılan en etkin söndürme maddesi aşağıdakilerden a. Köpük b. Kuru Kimyevi Toz 6/11

7 c. Halo Karbonlar (Halon Alternatifi Gazlar) d. Nitrogliserin- 78. Aşağıdaki eldiven cinslerinden hangisi yağa karşı dirençli değildir? a. Nitril b. Deric. Neopren d. PVC 79. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gereken bir uygulamadır? a. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulması b. Balkonlardan ya da pencerelerden atlamak c. Asansör kullanılması d. Hayat üçgeni uygulanması- 80. ABC ve BC Kuru Kimyevi Tozlu Portatif yangın söndürme cihazlarında kullanılan püskürtücü//itici gaz aşağıdakilerden a. Hava (4N2+O2) b. N2- c. H2 d. O2 81. Maden ocaklarında mekanik taşıma sistemi ne kadar da bir kontrol edilmeli? a. 1 haftab. 15 gün c. 1 ay d. 3 ay 82. Basınçlı tüplerin periyodik kontrol süresi nedir.? a. 3 ay b. 6 ay c. 1 yıl d. 5 yıl- 83. Mikro Ayrıştırma Algoritması yapılırken toksitite indeksi t'nin belirlenmesinde NFPA 704 işaretleme sisteminde mavi alandaki sağlık tehlikeleri 4 olan maddenin toksitite faktörü aşağıdakilerden Cevap: NFPA İNDEKSİ 4 ise toksitite faktörü 325, 3 ise 250,2 ise 125, 1 ise 50 0 ise 0 'a eşit olur a. 50 b. 125 c. 250 d Aşağıdakilerden hangisi CE işareti için en doğru ifadedir? a. CE işaretini taşıyan bir uçurtma güvenlik şartlarına uyabilir ve iyi uçmak zorundadır b. CE işareti ürünün kaliteli olduğunu belirtir c. CE işareti ürünün AB direktiflerince belirlenen şartlara uygun olarak üretildiğini ve pazara sunulduğunu belirtird. CE işaretli tüm ürünlerin onaylanmış kuruluşlarca uygunluk denetiminden geçtiğini belirtir 85. Hareketin oluşması için geçen süreye ne denir? a. Frekans b. Dalga boyu c. Hızd. Genlik 86. Bir makinede birden fazla işçi çalışması durumunda kumanda tertibatı hangi tip koruyucudur? a. Sabit koruyucular b. Kilitlemeli koruyucular c. Otomatik koruyucular d. Yaklaşma koruyucuları 87. İnsan sağlığı için tehlike oluşturan mikroorganizmaların bulunduğu bir ortamda, aşağıdaki solunum sistemini koruyan filtrelerden hangisi kullanılırsa etkili bir koruma sağlanır? a. P2 b. P3- c. FFP1 d. FFP2 88. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün 521. maddesine göre kaç metre yükseklikten sonra çalışanlara emniyet kemeri verilmelidir? a. 2 b. 3 c. 4- d Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün 13. maddesine göre kaç metre yükseklikten sonra çalışanlara emniyet kemeri verilmelidir? a. 6 b. 5 c. 4 d Termal konfor aşağıdaki terimlerden hangisini kapsamaz? a. Havanın nemini b. Hava sıcaklığını c. Radyant ısıyı d. Non-iyonizan ışınları- 7/11

8 91. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanı olamaz? a. Kimya Mühendisi b. Jeofizikçi c. Veteriner hekimd. Makine Mühendisi 92. Günlük 8 saatlik çalışma süresi için ortam havasında bulunmasının çalışanın sağlığı açısından zararlı olmayacağı kabul edilen konsantrasyon aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? a. LEL b. MAKc. STEL d. MSDS 93. Ceza Hukuku açısından, bir kişinin hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte bu sonucu önlemek için durumun gerektirdiği dikkat ve ihtimamı göstermemesi kusurlu davranışına ne denir? a. Taksir b. İhmalc. Kasıt d. Kusur 94. Sabit merdivenlerde en fazla kaç metrede bir dinlenme platformu yapılacaktır? a. 3 b. 5 c. 10- d Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin eşit ücret sorumluluğu kriterinden birisidir? a. İş karşılaştırması b. İşin zorluğuc. Makineleşme d. Hiçbiri 96. Hangi yükseklikten sonra koruyucu donanım zorunluluktur? a. 1 b (1.5 diyende var) c. 1.4 d Kuru Kafa sembolü aşağıdaki tehlikelerden hangisini ifade eder? a. Zehirlib. Parlayıcı c. Oksitleyici d. Tahriş edici 98. Açık kalıpla çalışılan presler de hangi koruyucu sistem kullanılmamalıdır? a. Fotosel sistemi b. Çift el kumanda sistemi c. Ayak pedallı kumanda sistemid. Mekanik koruyucular 99. Doğru Akımda Tehlikeli Gerilim Kaç Volt Olarak Kabul Edilmektedir.? a. 24V b. 50V c. 120Vd. 42V 100.Merdivenle yapılan çalışmalarda merdivenin sondan kaç basamağına çıkılmamalıdır? a. 1 b. 2 c. 3- d Basınçlı kaplarda içme suyu boru rengi nedir? a. Yeşilb. Mavi c. Kırmızı d. Turuncu 102.Elektrik çarpması sırasında kalp, her ne kadar çalışmaya devam etse de, atışlar düzensiz gerçekleşir. Kalbin bu şartlar altındaki anlamsız atışlarına ne ad verilir? a. Çarpıntı b. Heyecan c. Travma d. Fibrilasyon- 103.Kayış kasnak koruyucuları, hangi koruyucudur? a. Sabit koruyucularb. Kilitlemeli koruyucular c. Otomatik koruyucular d. Yaklaşma koruyucular 104.Kaldırma araçları max kaldırabileceği yükün, kaç katı kaldırabilecek güçte olmalı? a. 1,5 b. 2 c. 1,25- d. 0,5 105.Yer altı kablolarında yapılacak bir işlemde, elektrik kesilmesinden hemen sonra temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilmeli ve topraklanmalıdır. 8/11

9 Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu a. Kapasitif boşalmayıb. Akım boşalmasını c. Statik yük boşalmasını d. Gerilim boşalmasını 106.Acil ve Hayati Tehlike Bulunduğu gerekçesi ile işyerinin kapatılmasına karar vermesi için oluşturulan Komisyonun başkanı kimdir? a. İşyerinde teftiş yaparak, işyerinin kapatılmasını isteyen iş müfettişi b. Komisyondaki kıdemli müfettişc. Bölge Çalışma Müdürü d. İşçi Temsilcisi 107.Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının yaralanmanın türüne göre sınıflandırılması içine girmez? a. Kırık b. Ezilme c. Parça düşmesid. Yanık 108.Elle Kazı Yapılan Yerlerde kademe Yüksekliği En Fazla Kaç Metre Olmalıdır? a. 1 b. 2 c. 3- d Alçak Gerilim ile Yüksek Gerilim arasındaki sınır gerilim değeri aşağıdakilerden a. 380 Volt b. 220 Volt c Voltd Volt 110.Aşağıdakilerden hangisi asbestin özelliklerin değildir? a. Yüksek termal iletkenlikb. Kimyasallara dayanıklılık c. Yüksek sıcaklığa dayanıklılık d. Yüksek mekanik dayanıklılık 111.Sigara içme yasağı Her türlü kıvılcım, alev, ateş yasağı olan ve basınçlı kap ve tüplerinin depolandığı alandan en az nekadar uzaklık olmalıdır? a. 10 m b. 12 m c. 15 m- d. 20 m 112.Vinç ve varagel baş ve diplerinde kurulan koruyucu düzen aşağıdakilerden a. Kademe b. Karakolc. Niş d. Baraj 113.Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yayımlandığı tarihte faaliyette olan çalışma merkezleri en fazla kaç yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri zorunludur? a. 1 b. 2- c. 3 d İşyerlerinde alarm ve tahliye denemeleri en fazla ne kadar sürede periyodik olarak yapılmalıdır? a. 3 ay b. 6 ayc. 12 ay d. Ayda bir volt ve üzeri panolar en az 1 adet şalterle ve akım kesme tertibatı ile kontrol altına alınacaktır? a. 50 b. 220 c d Korkulukların, tabandan yüksekliği en az kaç santimetre olmalıdır? a. 120 cm b. 80 cm c. 90 cm- (korkuluk 90 etekleri ise 15 cm olmalıdır.) d. 100 cm 117.Makine ve tezgâhlarda elektrik kaçaklarında çalışanları korumak için uygulanan yöntemlerden aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? a. Topraklama b. Sıfırlamakc. Kaçak akım rölesi kullanmak d. Doğru akım kullanmak 118.Kaldırma araçlarının kontrolünü kim, hangi periyotta yapar? a. Mak. Müh 1 yılb. Mak Müh. 6 ay c. Elektrik Müh. 3 ay d. Mak müh. 3 ay 9/11

10 119.Gerekli şartları taşıması halinde İSG-KATİP üzerinden bildirilen sözleşme veya görevlendirme belgeleri 3 iş günü içinde Genel müdürlükçe onaylanır ve durum ilgili tarafa bildirilir. Aynı Belge Yazılı olarak bildirilmiş olsaydı onaylanma ve geri bildirim süresi en çok ne kadar olabilirdi? a. 3gün b. 5gün c. 10gün d. 15gün- 120.Gürültü şiddetinin 100 db olduğu bir ortamda günlük çalışma süresi en fazla ne kadar olabilir? Cevap: 85 8 saat, 88 4 saat, 91 2 saat, 94 1 saat, 97 30dk dakika, 103 7,5 dakika a. 2 saat b. 1 saatc. 30 dakika d. 15 dakika 121.Uluslar arası Çalışma Örgütünün hangi sayılı sözleşmelerinde işte sağlıklı olmak tanımlanmıştır? a. 165 ve 166 sayılı b. 190 ve 200 sayılı c. 155 ve 161 sayılıd. 177 ve 188 sayılı 122.İş güvenliği uzmanları, görevlerini eksiksiz yerine getirmek için IV. ve V. risk gruplarında yer alan işyerlerinde ne kadar süre çalışmak zorundadır? a. Haftada En Az 1 İş Günü b. Haftada En Az 3 İş Günü c. Ayda En Az 5 İş Günüd. Ayda En Az 8 İş Günü 123.Aşağıdakilerden hangisi iş kazası maliyet hesaplamasına görünmeyen maliyetler arasında yer almaz? a. İşin durması b. Sigorta ödemeleri c. Mahkeme masrafları d. Bina, donanım ve ürünün zarar görmesi- 124.İş kazası meydana geldikten sonra aşağıdaki hukuk sistemlerinden hangileri uygulanmaktadır? a. Ceza Hukuku, Aile Hukuku, SGK Hukuku b. Aile Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku c. Ceza Hukuku, İş Hukuku, SGK Hukukud. Aile Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku 125.İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğine Göre Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Yanlıştır? a. Bir İşyerinde Muhtelif İşlerin Yapılması Durumunda, İşyerinde Yapılan Asıl İş Tehlike Sınıfının Tayininde Temel Alınır. b. Tehlike Sınıfları Tebliği; İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği İle Birlikte Yürürlüktedir. c. İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğine Göre İşyerleri 3 Tehlike Sınıfına Ayrılmıştır. d. İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği Tehlike Sınıfı Belirleme Komisyonunun Görüşleri Doğrultusunda Belirlenmiştir Seyyar yangın tüplerinin ^kontrol ve dolumu^ ne sıklıkta yapılır? a. 6 AY 6 AY b. 3 AY 6 AY c. 6 AY 1 YILd. 1 YIL-1 YIL 127.Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri ile tanınmaktadır. Ticari ismi kezzap olan kimyasal aşağıdakilerden a. Sülfürik asit b. Nitrik asitc. Hidroklorik asit d. Bromik asit 128.İşçilerin Asbeste Maruz Kalmalarına Bağlı Risklerden Korunmaları Hakkında Konsey Yönergesi Hangi Antlaşma Maddesine Göre Çıkarılmıştır? a. AET Antlaşmasının 100. Maddesi Uyarıncab. İLO Sözleşmesinin 155 Ve 161 Sayılı Maddeleri Uyarınca c Sayılı Kanuna İstinaden Who Sözleşmesi Uyarınca d Sayılı Sendika Kanunun 44. Maddesi Uyarınca 129.El kol titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden a. 2 m/s2 b. 3 m/s2 c. 5 m/s2- d. 7 m/s2 130.İş güvenliği uzmanı bulunan bir işletmede aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülüğünde değildir? a. İş güvenliği uzmanının çalışanlara tanıtmak 10/11

11 b. İş güvenliği uzmanının yetki ve sorumluluklarını çalışanlara bildirmek c. Acil durum planlarını hazırlamakd. İş güvenliği uzmanına görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmesi için bu konu ile ilgili yeterli çalışma süresi sağlamak b. Haftada En Az 3 İş Günü c. Ayda En Az 5 İş Günüd. Ayda En Az 8 İş Günü 131.Çok tehlikeli sınıfta, çalışana verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimi en az kaç saat olmalıdır? a. 8 b. 12 c. 16- d İnsan organizmasında sağlık sorunlarına neden olan basınç değişikliği aşağıdakilerden a. Basınç Değişikliği 3,0 N/Cm2 Den Düşük b. Basınç Değişikliği 4,5 N/Cm2 Den Yüksekc. Basınç Değişikliği 4,5 N/Cm2 Den Düşük d. Basınç Değişikliği 3,0 N/Cm2 Den Yüksek 133.OHSAS 18001'in temel felsefesi a. İSG mevzuatına göre ihtiyaçları belirtmek b. Risk değerlendirmesi yapmakc. İş güvenliği ve işçi sağlığının sağlanması d. Verimliliği artırmak 134.Aşağıdakilerin hangisi genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü kapsamaktadır? a. İş Teftiş Tüzüğü b. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği c. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğid. Sosyal Sigortalar Kanunu 135.Bir kalker ocağındaki şev yüksekliği en fazla ne kadar olmalıdır? a. 10 metre b. 20 metre c. 30 metre d. Hiçbiri- 136.Kaldırma işlerinde kullanılan kendir halatlar için aşağıdaki kullanma özelliklerinden hangisi risklidir? a. Demir askılara asılmalıb. Asit ve aşındırıcılardan korunmalı c. Her kullanımdan önce kontrol edilmeli d. Islak ve gergin bekletilmemeli 137.İş Güvenliği Uzmanları, Görevlerini Eksiksiz Yerine Getirmek İçin Iv. Ve V. Risk Gruplarında Yer Alan İşyerlerinde Ne Kadar Süre Çalışmak Zorundadır? a. Haftada En Az 1 İş Günü 11/11

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık KAZA Beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve maddi manevi zarar veren olaydır. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için gerekli olan koşullar yasayla belirlenmiştir. (506 sayılı

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI Tehlike : Makine ve İş Ekipmanları Kullanımı Riskler: a)

Detaylı

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 4. 1. Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara

Detaylı

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi Yapı Sektörü Sigortalı Çalışan Sayısı 1,980,630 1,849,942 1,875,989 2013 2014

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

TEMEL İSG Kaynakça.

TEMEL İSG Kaynakça. TEMEL İSG Kaynakça www.ustadlar.com.tr KAYNAKÇA ÜSTADLAR Eğitim Danışmanlık Mühendislik Teknik Hizmetler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinde katılımcılara

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA info@pozitifisguvenligi.com

Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA info@pozitifisguvenligi.com SORU 1: 7,5 saat çalışılacak işler yönetmeliğine göre Cıva izabe fırınlarında görülen işler ile elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışma süresi en çok kaç saattir? A.6 B.6,5 C.7 D.7,5 E.8

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Güvenlik, yapılan işin ve/veya çalışma şartlarının zarar ve/veya tehlike içermeme durumudur. Güvenliği sağlamanın üç ana kuralı vardır; 1- Güvenliği

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG Abdullah DEMİR, Yrd. Doç. Dr. YAPI İŞLERİ TÜZÜĞÜNÜN KISIMLARI Genel Hükümler Yapı İskelelerinde ve Merdivenlerinde Alınacak Güvenlik

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir?

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir? 1) Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde en fazla kaç saattir? a) 4 b) 6 c) 7 d) 7,5 e) 8 4) Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri,eğitim

Detaylı

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh.

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. YAPI İŞYERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ne göre ÇOK TEHLİKELİ sınıftadır Yapı işyerlerinde

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

KAYNAK İŞLERİNDE İSG KAYNAK İŞLERİNDE İSG Kaynak işlerindeki başlıca tehlikeler şunlardır: Işın ve ışık Toz, gaz ve dumanlar Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpler Elektrik Gürültü Kaynak yapılan ortamın özellikleri Oksi-asetilen

Detaylı

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ SİSTEM SORULARI 1. Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya... denir. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline denir. Cümleyi

Detaylı

1 P a g e. MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN

1 P a g e. MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1.Aşağıdakilerden hangisi "Fazla Sürelerle Çalışma"yı ifade eder? A) Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle

Detaylı

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 6. Your company information

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 6. Your company information İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 6 Your company information SORU 1 s61)taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, yaya yolları galeri tabanından en az...santimetre yükseklikte

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ 5393 Belediye Kanunu 03.07.25 Arşiv Sorumlusu www.basbakanlik.gov.tr 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10.07.24 Arşiv Sorumlusu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 Arşiv Sorumlusu TS 12174 Şehir

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ PATLAYICI ORTAMLAR MURAT YAPICI. Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ PATLAYICI ORTAMLAR MURAT YAPICI. Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org. TMMOB PATLAYICI ORTAMLAR YÖNETMELİKLER ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMALAR MURAT YAPICI Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org.tr Rafineriler, Petrokimya, Boya Kozmetik Kozmetik fabrikasında yangın,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı pozitifakademi.org Uzaktan Eğitim Sitesi Kaynak Listesi Görsel materyaller, e-dokümanlar, Pozitif Ltd. Şti. Eğitmenlerince hazırlanmış olup, telif hakları Pozitif Ltd. Şti.ne aittir. Dokümanların hazırlanmasında,

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığıve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, yüksekte yapılan çalışmalarda oluşabilecek muhtemel riskler ve bunlara

Detaylı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMADAN KORUNMA Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı Travma önceden ve nereden geleceği bilinmeyen bir darbeye benzetilebileceği gibi, toplumun yeterli özeni göstermediği bir hastalığı olarak da

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR YAPI İŞLERİ TÜZÜĞÜNÜN KISIMLARI Genel Hükümler Yapı İskelelerinde ve Merdivenlerinde Alınacak Güvenlik

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İş Güvenliğinin Tanımı İş güvenliği; bir işin yapılması sırasında, işyerindeki fiziki çevre şartlarından

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Güvenlik, yapılan işin ve/veya çalışma şartlarının zarar ve/veya tehlike içermeme durumudur. Güvenliği sağlamanın üç ana kuralı vardır; 1- Güvenliği

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Bedri KEKEZOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Altuğ BOZKURT Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Güvenlik Donanımları Yasal Mevzuatlar Güvenlik Donanımları Hat üzerinde gerilimin bulunup bulunmadığının kontrolü,

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. Sunum Planı 6331 sayılı İSG Kanunu nda öne çıkan yükümlülükler ve cezai müeyyideler nedir? İSG teftişlerine

Detaylı

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK Kaynak : İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir. KAYNAK ÇAŞİTLERİ SOĞUK BASINÇ KAYNAĞI SICAK

Detaylı

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 4. Your company information

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 4. Your company information İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 4 Your company information SORU 1 s31)iskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutularak,

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

ZONTAŞ Grizu Kazası Başkanlığı

ZONTAŞ Grizu Kazası Başkanlığı ZONTAŞ Grizu Kazası 13.7.2003 1 Olay Karadon Müessesesi (Gelik mevkii) 16 nolu rödovanslı sahada üretim yapan ZONTAŞ firmasına ait yer altı işletmesinde 13.07.2003 günü bir grizu patlaması meydana gelmiştir.

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ve DERECELENDİRME İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi : İşletmemizdeki

Detaylı

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kavramı Çalışanların sağlığının

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU A. STAJYER BİLGİLERİ B. İŞYERİ BİLGİLERİ Adı ve Soyadı:. Mesleği: Kimyager Staj süresi:5 gün(40 saat) 14-15-16-19-20 Mart 2012 Adresi:.. Telefon:0236 Faks:0236 E-posta...

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur?

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur? ÇALIŞMA SORULARI-İŞ KAZALARI-Bilal ÇOLAK 1. Aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda riskin elimine edilmesi ya da azaltılması adına diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İkaz ve Uyarı İşaretleri Parlayıcı madde veya yüksek ısı Toksik (Zehirli) madde IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi Amaç Akaryakıt Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Emniyetli Sürüş Teknikleri Uyku ve

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR F.ÜNAL TOKTAŞ ELEK. Y. MÜH. A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI unaltoktas.com Sayfa 1 / 17 İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE Geçitlerde dar ve

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı Anabilim Dalı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu SEÇMELİ DERSLER VE İÇERİKLERİ ISG500 İş Sağlığı ne 10 Teorik 3 Uygulama

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı Kasım, 2016 EMNİYET KEMERİ SUSTURUCU Maslow`un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kendini Gerçekleşt.

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

SÖZLEŞME VE TAVSİYE KARARNAMESİ İLO TERMİNOLOJİSİNDE VARDIR. YOKTUR.

SÖZLEŞME VE TAVSİYE KARARNAMESİ İLO TERMİNOLOJİSİNDE VARDIR. YOKTUR. 1. aşağıdakilerden hangileri işverenin sorumluluklarından değildir. iş yerindeki araç gereci doğru kullanmak Çünkü bu sorumluluk çalışanındır. 2. hangisi ilo araçlarındandır? sözleşme-tavsiye- yönerge-tebliğ

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ANKARA - MART 2017 1 SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI Abdi KÖSEM A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Keşan Tıp Ltd. Şti.-Şirket Müdürü 6 Ekim 2016 Yasal Mevzuat 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Kullanılan elyaf (lif) tipi ve depolama şekli yangın riskini belirleyen önemli faktörlerden biridir. Elyafın tipi, yapısı ve depolanma şekli yanma davranışını

Detaylı

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Genel olarak kaynak teknolojisinden, bina kurulmasından, cihaz onarımlarına, ağır sanayiden

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL PRENSİPLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ? ÇALIŞANI KORUMAK ÜRETİM GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İŞLETME GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK. KİŞİSEL KORUYUCU

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin amacı: Çalışma ortamı gözetiminin tanımı, Kapsamı ve İş güvenliği uzmanın çalışmalarındaki yeri ve önemini kavramak. ÖĞRENİM HEDEFİ: Çalışma ortamının gözetimini tanımlar

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2016-2017 Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Dersin adı: İş Mevzuatı Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel içeriği: İş Tedbirlerinin Denetim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Sunanlar: Cem Taşkın Öktem 1133022 Büşra Duman 1133024 Sunum Tarihi: 06.03.2014 İrem Bengisu Ay 1133016 Kübra Yaman 1133036 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gelişimi Geçmişi daha eskiye

Detaylı

TEFTİŞLERDE İNŞAAT İÇİN İSTENEBİLECEK BELGELER

TEFTİŞLERDE İNŞAAT İÇİN İSTENEBİLECEK BELGELER TEFTİŞLERDE İNŞAAT İÇİN İSTENEBİLECEK BELGELER 1. İş iskelesinde düşmeye karşı gerekli tedbirler alınmamıştır. 2. İskelenin ana/ara korkuluk sistemleri yoktur. 3. İskele üzerindeki çalışma platformları

Detaylı

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir?

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? 1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? a) Kondüksüyon b) Konveksiyon c) Radyasyon d) Yanma e) Perstüksüyon

Detaylı

DENEME-11. Tüm Konular. isgdeneme.com

DENEME-11. Tüm Konular. isgdeneme.com DENEME-11 Tüm Konular 2017 isgdeneme.com 1-İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 3-Aşağıda belirtilen iyonlaştırıcı radyasyon türlerinden hangisi diğerlerine

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. AMAÇ... 2 3. METOT... 2 4. TANIMLAR... 2 5. RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI... 4 5.1. Bilgilendirme... 5.2. Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi... 4 5.2.1. İşin Düzenlenmesi ve Organizasyona

Detaylı

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 YANMA NEDİR? Maddenin ısı ( sıcaklık ) ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bir yangının başlayabilmesi için gerekenler : 1- OKSİJEN ( HAVA ) 2- SICAKLIK

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

TEKSTİL İŞL.SAN.TİC.A.Ş RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU

TEKSTİL İŞL.SAN.TİC.A.Ş RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU TEKSTİL İŞL.SAN.TİC.A.Ş RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU RİSK ANALİZ NO: 0001 RİSK ANALİZ TARİHİ: BÖLÜM: KİMYASAL DEPO VE BOYA MUTFAKLARI BÖLÜMÜ TEH. TEHLİKE FAALİYET / KİMLER RİSK KORUMA İHTİMAL ŞİDDET

Detaylı

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE DUVAR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Sabit İskeleler üzerinde çalışma 1 Takılıp düşme 2

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAĞIMLI A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi Doç. Dr. Hakan TOZAN İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ AÇIKLAMALI SORULARLA

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Tanımlar Küçük gerilim: Tehlikeli gerilim: Alçak gerilim: Yüksek gerilim:

Tanımlar Küçük gerilim: Tehlikeli gerilim: Alçak gerilim: Yüksek gerilim: Tanımlar Küçük gerilim: Anma gerilimi 50 Volt a kadar olan gerilim değeridir. Tehlikeli gerilim: Etkin değeri Alternatif akımda 50 Volt un, doğru akımda 120 Volt un üstünde olan, yüksek gerilimde ise,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İSG. Uzm. Ahmet ASLANCAN Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı 1 İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6331 KANUNUNDAKİ TANIMLAR-1

Detaylı