İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI SERTİFİKA PROGRAMI DENEME SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI SERTİFİKA PROGRAMI DENEME SINAVI"

Transkript

1 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI SERTİFİKA PROGRAMI DENEME SINAVI

2 Sayfa 2 1- Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır? A)Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 6.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir B)İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez C)Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler D)Gece ve gündüz postalarında, postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az yedi buçuk saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz. 2- Bir iş kazası sonucunda eşi ölen kadın aşağıdaki davalardan hangilerini açabilir? 1)Maddi tazminat 2)Manevi tazminat 3)Destekten yoksun kalma tazminatı A)1,2 B)1,3 C)2,3 D)1,2,3 3- İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından, işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçinin yasal hakları gereği aşağıdakilerden hangisini yapamaz? A)İş sağlığını ve Güvenliği Kuruluna başvurmak B)İşveren veya işveren vekiline başvurmak C)Hizmet akdini derhal feshetmek D)Sağlık Bakanlığına başvurmak 4- İş kazaları meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır? A) Deniz İş Kanunu B) 4857 sayılı Kanunu C) Borçlar Kanunu D) Ticaret Hukuku 5- Avrupa Birliği mevzuatında Risk Değerlendirme konusuna yer veren temel AB direktifi aşağıdakilerden hangisidir? A) 89 / 392 EEC sayılı Makina Emniyeti Direktifi, B) 89 / 655 EEC sayılı İş Ekipmanlarının kullanımında Sağlık Güvenlik Direktifi, C) 89 / 391 EEC İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçeve Direktifi D) 98/24/EC (91/322/EEC) Kimyasal Maddeler Direktifi 6- Asbest aşğıdaki toz guplarından hangisine girer? A)Fibrojenik B)Toksit C)Radyoaktif D)İnert

3 Sayfa 3 7- Risk değerlendirme işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Risk değerlendirme işlemi kuruluşun tamamı için yapılmalıdır. B) Risk değerlendirme işlemi proaktif bir yaklaşımdır. C) Risk değerlendirme işleminin ikinci adımı Kontrol Tedbirlerinin uygulanmasıdır. D) Kontrol tedbirlerine karar verilmesinde temel kural tehlikenin ortadan kaldırılmasıdır. 8- Risk kontrol hiyerarşisini sırasına belirleyiniz? 1)Elimine et 2)Tehlikeli ortamı izole et 3)Daha zararsız ile değiştir 4)Kişisel koruyucu kullan 5)Yönetimsel düzenlemelerle tehlike ve kişileri ayır A)1,2,3,4,5 B)2,1,5,3,4 C)2,1,3,5,4, D)1,3,2,5,4 9- İş Güvenliği Uzmanı işletmede Risk değerlendirmesi sonuçlarını da dikkate alarak,... durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlar ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlar. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? A)Ani veya yakın tehlike B)Risk ve kaza C)İş Kazası ve Meslek hastalıkları D)Patlama ve parlama 10- Aşağıdaki işyerlerinden hangisinde işçilere yan yana 2 bölmeli veya 2 ayrı dolap verilmesi en uygundur? A)Gofret, bisküvi imalathanesi B)Un değirmeni C)Şeker fabrikası D)Zirai mücadele ilaçları üreten fabrika 11- Basınçlı gaz tüplerinin üzerine,aşağıdaki bilgilerden hangisinin silinmeyecek şekilde ve oyuk olmamak şartıyla yazılması gerekmez? A)İmalatçı firmanın adı B)Doldurulacak gazın cinsi C)Kullanma sıcaklığı D)En çok doldurma basıncı

4 Sayfa Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda maruziyet riski bulunan işlerde yapılacak uygulamalardan hangisi yanlıştır? A)Çalışanların,bu maddelere maruziyet şekli belirlenecektir B)Çalışanların,bu maddelere maruziyet miktarı belirlenecektir C)Çalışanların,bu maddelere maruziyet süresi belirlenecektir D)Risk değerlendirmesi her durumda en az iki yılda bir defa yenilenecektir 13- İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer? A)1 grup biyolojik etkenler B)2 grup biyolojik etkenler C)3 grup biyolojik etkenler D)4 grup biyolojik etkenler Gürültü şiddetinin db(a) olarak verilen değeri neyi ifade eder? A)Gürültünün lineer olarak ölçüldüğünü B)Gürültünün frekans bantlarına göre ölçüldüğünü C)Gürültünün insan kulağının işitme eğrisine göre kalibre edilmiş bir cihazla ölçüldüğünü D)Sesin telekomünikasyon aygıtlarının kalibresi için ölçüldüğünü 15- Gürültü Yönetmeliğine göre Maruziyet Sınır Değerleri aşağıdakilerden hangisidir? A)80 B)85 C)87 D) Termal konfor faktörleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak belirtilmiştir? I)Hava sıcaklığı II)Hava akımı III)Radyant ısı IV)Havanın nemi A)I,II,III B)I,III,IV C)I,II,III,IV D)I,II,IV 17- Basıncın 4 atmosferi geçtiği durumlarda, insan vücudu üzerinde hangi etki meydana gelir? A)Oksijen narkozu B)Helyum narkozu C)Azot narkozu D)Karbon dioksit narkozu

5 Sayfa Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı radyasyon çeşidi değildir? A)Alfa parçacıkları B)Beta parçacıkları C)X ışınları D)İnfrared 19- Kuru ve yanıcı maddelerin öğütüldüğü makinalarda, öğütme ile ilgili kısımlar, aşağıdaki hangi malzeme ile yapılırsa güvenlik önlemleri açısından emniyetli olur? 1-Bronz 2-Pirinç 3-Çelik A)1-2 B)1-3 C)2-3 D) Bir makinada üç işçi çalışıyorsa üç adet çalıştırma, üç adette durdurma düğmesi bulunmalıdır.buna göre iş güvenliği önlemleri bakımından çalıştırma ve durdurma düğmelerinin aşağıdaki işlevlerden hangisi doğrudur? A)Çalıştırma düğmelerinden birine basıldığında makinanın tümü çalışmalıdır B)Durdurma düğmelerinden birisine basıldığında makine tümü ile durmalıdır C)Üç durdurma düğmesine basılmadan makine durmamalıdır D)Her çalıştırma düğmesi makinenin kumanda ettiği kısmı bağımsız olarak çalıştırılmalıdır. 21- Aşağıdakilerden hangisi makina koruyucularından genel olarak bulunması gereken özellikler arasında sayılamaz? A)Etkin olmalıdır B)Çok parçalı olmalıdır C)Çalışmayı zorlaştırmamalı, üretimi engellememelidir D)Koruyucunun kendisi tehlike oluşturmamalıdır 22- Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? A)Yapılacak işe uygun seçilmeli B)Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli C)Sert çelikten yapılmamalı D)Destek olarak tahta, plastik veya yumuşak malzeme kullanılmamalıdır. 23- İşyerinde kullanılan motorlu araçlarla ilgili hangisi yanlıştır? A)Geri gelirken ışık ve ses sinyali verecek B)Operatörün önünü görmediği durumlarda otomatik olarak çalışan ışık ve ses sinyali olacak C)Tehlikelere maruz kalan işçilerin bu tehlikelerden korunabilmeleri için yeterli zaman ve imkanı olacak D)Çalıştırma sistemleri, durdurma sistemlerine göre öncelikli olacaktır

6 Sayfa Alçak gerilim değeri nedir? A) volt arası B)1000 volttan volta kadar C)1000 volt dahil yukarı D)1000 volt dahil aşağı 25- İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerden olan Kumanda cihazları,... hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır. Cümlesini tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur? A)İstem dışı B)Hatalı C)Tehlikeli D)Cihazın kumandasındaki 26- İş ekipmanının kontrolünde ilk adım aşağıdakilerden hangisidir? A)Yetkili Teknik Eleman Temin edilmesi B)Kontrol, ölçüm, test usul ve tekniğinin belirlenmesi C)Testte kullanılacak cihaz ve aletlerin temin edilmesi D)Kontrol periyotlarının belirlenmesi 27- Zımpara taşı üzerindeki koruyucular, hangi tip koruyucudur? A)Sabit koruyucular B)Kilitlemeli koruyucular C)Otomatik koruyucular D)Yaklaşma koruyucuları 28- Aşağıdakilerden hangisi kumanda cihazları için doğru değildir? A)Kumanda cihazları tehlikeli bölgenin içine yerleştirilmelidir B)Makine devreye girmeden önce sesli ve ışıklı ikaz sistemi olmalıdır C)Tehlikeye maruz kalan işçilere korunabilmesi için yeterli zaman ve imkan olanağı vermelidir D)Kumanda sistemleri sadece bilerek ve isteyerek kullanılabilecek şekilde dizayn edilmelidir 29- Yapı işlerinde işveren,bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğüne hangi şartla bildirim yapar? A)İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektirirse B)Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10'dan fazla işçi çalışacaksa C)Yapı işi 10 iş gününden fazla sürecek ve devamlı 20'den fazla işçi çalışacaksa D)İşin büyüklüğü 250 yevmiyeden fazla çalışma gerektirirse 30-Kazı çalışmalarında göçük tehlikesine karşı hangi korunma sistemi kazı içine kurulur? A) Güvenlik ağı B) Korkuluk C) İksa D) Mesnet

7 Sayfa Yapı iskelelerinde alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır? A)Sorumlu ve yetkili teknik elemanının yönetimi altında kurdurulacak veya söktürülecektir B)En az üç ayda bir kere muayene ve kontrol edilecek ve sonuçlar yapı iş defterine yazılacaktır C)Her fırtınadan sonra kontrol edilecektir D)Taşıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılacaktır. 32- Sağlık ve güvenlik koordinatörleri projenin hazırlanması aşamasında; Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir...hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır.cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? A)Sağlık ve Güvenlik Planı B)İşyeri Güvenlik Planı C)İş Güvenliği Kuralları Planı D)Yüksekte Çalışma Planı 33- Hangisi seyyar elektrikli cihazlarda alınması gereken önlem değildir? A)Nötralizasyon yapılması B)Kaçak akım rölesi olmalı C)Çalışanlar, bol ve etekleri geniş elbiseler giymemeliler D)Sürekli basılması gereken yaylı devre kesicileri bulunmalıdır 34- İki veya daha fazla vinç ile bir yük kaldırılması zorunlu ise aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A)Tecrübeli bir teknik eleman nezaretinde yapılmalı B)Vinçler aynı bom yüksekliği, aynı halat boyu ve aynı kapasitede olmalı C)En az iki işaretçiden işaret almalı D)Yüklü olarak hareket ettirilmemeli 35- İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmeden önce oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır? A)Ceza Kanunu C)Ticaret Kanunu B)İş Kanunu D)Sosyal Sigortalar Kanunu 36- Maden işyeri havasında % 2 den çok metan bulunuyorsa, aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? A)Çalışmaya devam edilir B)Patlatma yapılabilir C)Kurtarma D)Madene giriş izni verilmez

8 Sayfa Yasaklayıcı işaretlerin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi doğrudur? A)Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi B)Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine siyah piktogram, beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi C)Daire biçiminde sarı zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi D)Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, sarı çerçeve ve diyagonal çizgi 38- İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A)Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilmelidir B)Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz C)Çalışanlar işyerinde düzenlenecek olan eğitimlere katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler. D)Özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir 39- Prosedür oluşturma, çalışma izni verme, çalışma zamanını kısıtlama, uyarı tabelası, eğitim v.s TS OHSAS in kontrol önlemlerinden hangisine girer? A) A)Mühendislik B)Yönetsel (organizasyonel) B) C)Kişisel koruyucu D)Mali 40- Aşağıdakilerden hangisi TS OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde son adımdır? A)Planlama B)Uygulama C)Yönetimin Gözden Geçirmesi D)Kontrol ve Düzeltici Faaliyet 41- İnsanın bir an kendisini karşısındakinin yerine koyması ve ben olsam ne yapardın? sorusunu sormasına ne denir? A)Empati yapma B)Geri bildirim C)Tekrarlama ve netleştirme D)Özetleme 42- Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum değildir? A)Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi B)Koruyucu tertibatın bulunmaması ya da uygun olmaması C)Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma D)Uygun olmayan termal konfor şartlar

9 Sayfa sayılı İş Kanununa göre, iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma yükümlülüğü aşağıdaki işyerlerinden hangisi için geçerlidir? I)Sanayiden sayılan işyerleri II)Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri III)Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri IV)Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerleri A)I-II B)I-II-III C)II-IV D)I-II-IV 44- Yağ,akaryakıt,boya veya organik tozlar gibi parlayıcı maddelerin yangınlarında aşağıdaki yangın söndürücülerden hangisi kullanılır? 1-Su 2-Köpük 3-Kuru kimyevi toz A)1-2 B)1-3 C)2-3 D) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek aşağıdaki ekiplerden hangisinin görevidir? A) Söndürme ekibi B) Kurtarma ekibi C) Koruma ekibi D) İlk yardım ekibi 46- Aşagıdaki gruplardan hangisinde üç gazında yanıcı özelliği vardır? A) H2S(hidrojen sülfür), CH4 (metan), SO2(sülfür dioksit) B) H2S(hidrojen sülfür), CH4(metan), O2(oksijen) C) CO(karbon monoksit), CH4(metan),H2S(hidrojen sülfür) D) H2 (hidrojen), SO2 (sülfür dioksit),h2s(hidrojen sülfür) 47- Yüksekte çalışma platformlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınması gereken önlem ve tedbirlerin içinde aşağıdakilerden hangisi şart değildir? A) Platformlarda emniyet kemerinin bağlanması için gerekli bağlantı noktaları olacaktır. B) Platformlar çalışanlar için yeterli genişlikte olacaktır. C) Platformlar üzerinde bulunabilecek azami yüklere karşı dayanabilecek sağlamlıkta olacaktır. D) Platformların çevresi korunmuş olacaktır.

10 Sayfa Acil çıkış yolları ve kapılarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine ve çalışanların sayısına uygun olmalıdır. B) Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmamalıdır. C) Acil çıkış kapıları içeriye doğru açılmalıdır. D) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi durumunda yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunmalıdır. 49- İş güvenliği uzmanlarından (B) sınıfı belgeye sahip olanlar aşağıdakilerden hangisinde görev yapabilirler? A) Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde B) Bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde C) Az tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde D) Tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde 50- Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? A) Bir ay B) Üç ay C) Altı ay D) Oniki ay 51- Üzerinde çalışma yapılacak bir Orta Gerilim(OG) hattını taşıyan direğe çıkmadan önce alınması gereken önlem ve tedbirler içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Neon lambalı bir ıstaka vasıtası ile hatta gerilim kontrolünün yapılması B) Hattın tüm faz ve nötr iletkenlerinin her iki ucundan topraklanması C) Üzerinde çalışma yapılacak OG hattı üzerindeki branşmanların devre dışı edilmesi D) Hattın kaynak tarafındaki kesicilerin açılması ve açık durumda kilitlenmesi ve üzerine uyarı levhasının asılması 52- Elektrik çarpması sırasında kalp, her ne kadar çalışmaya devam etse de, atışlar düzensiz gerçekleşir. Kalbin bu şartlar altındaki anlamsız atışlarına ne ad verilir? A)Çarpıntı B) Heyecan C)Travma D)Fibrilasyon 53- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) En az otuz işçi çalıştıran işletmelerde maden mühendisi daimi nezaretçi çalıştırılması B) En az on beş işçi çalıştıran,yeraltı üretim yöntemiyle çalışan işletmelerde maden mühendisi daimi nezaretçi çalıştırılması zorunludur C) Maden mühendisi,daimi nezaretçi iş güvenliği uzmanı olabilme şartlarını sağlaması halinde aynı zamanda iş güvenliği uzmanı olarak da görev yapabilir D) 500'den fazla işçi çalıştıran sahalarda ayrıca bir iş güvenliği uzmanı maden mühendisi görevlendirilir

11 Sayfa Aşağıdaki verilenlerden hangisi Ekranlı araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik in uygulanacağı alanlardan birisidir. A) Hesap makineleri ve yazar kasalar B) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemleri C) Büro ortamında kullanılan bilgisayar sistemleri D) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemleri 55- İş yeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi, yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak yıllık çalışma planı hazırlar. Hazırlanan bu plan kim tarafından onaylanır? A) İşveren B) İş güvenliği uzmanı C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü 56- İş Kanunu na göre, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerinalınmasına karar verilmesini talep edebilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun bulunmadığı iş yerlerinde talep nereye yapılır? A) İşveren vekili B) İdare Mahkemesi C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü 57- Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar en az ne kadar sıklıkla kontrol edilmelidir? A) Yılda bir B) Altı ayda bir C) Dört ayda bir D) İki ayda bir 58- Meslek hastalığı riski bulunmayan bir işyerinde sağlık birimi, çalışanların kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren kaç yıl saklamak zorundadır? A)5 B)10 C)15 D) İnsan kulağı kaç Hz arasındaki seslere duyarlıdır? A) B) C) D)

12 Sayfa İşçiyi gözetme borcuna aykırılık sebebiyle oluşan iş kazasından doğan zararlar karşısında işverenin hukuksal sorumluluğu ile ilgili yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Kazalanan işçi, iş kazası sonucu oluşan manevi zararı için işveren aleyhine dava açabilir. B) İş kazası sonucu ölen işçinin hak sahiplerine SGK tarafından ölüm geliri bağlanmış ise, işverenden manevi tazminat talep edemezler. C) Kazalanan işçi, iş kazası sonucu oluşan ve SGK tarafından karşılanamayan maddi zararlarının telafisi için işveren aleyhine tazminat davası açabilir. D) İş kazası sonucu yaralanan işçinin ailesi, işçinin bedensel bütünlüğünde oluşan zararı gerekçe göstererek işverenden maddi tazminat talep edemezler. 61- Aşağıda önce tehlike, sonra risk yazılmıştır. Bu sıralamada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kişinin düşmesi - Yüksekte çalışma B) Gürültülü ortam - İşitme kaybına yol açması C) Kapalı ortamlarda çalışma - Zehirli gazlardan etkilenme D) Elektrik enerjisi - İzolesi bozuk iletkene dokunma ile elektrik çarpması 62- Aşağıdakilerden hangisi/hangileri risk değerlendirmesinin yenilenmesini gerektiren durumlardandır? I- Yeni bir makine veya ekipman alınması II- Yeni tekniklerin geliştirilmesi III- Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması B) Yalnız I C) Yalnız II D) I - III E) I - II - III 63- Güvenlik ve sağlık işaretleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Yasaklayıcı İşaret SİGARA İÇİLMEZ B) Uyarıcı İşaret AŞINDIRICI MADDE C) Emredici İşaret YAYA GİREMEZ D) İlk yardım İşareti GÖZ DUŞU 64- Şebeke geriliminde, tehlikeli gerilim sınırı kaç volt olarak kabul edilmektedir? A) 50 B) 110 C) 180 D) 220

13 Sayfa Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerle, ıslak yerlerde, alternatif akımla çalışan lambalar kullanıldığı takdirde, aşağıdaki şartlardan hangisinin tam olarak sağlanması gerekir? A) Lambaların beslendiği elektrik kablolarının çift izolasyonlu olması yeterlidir. B) Seyyar lambaların elle tutulan kısımlarının yalıtkan olması yeterlidir. C) Bu lambaların 50 voltluk tehlikesiz gerilim ile kullanılması yeterlidir. D) Bu lambalarda çalışma yerinin dışında bulunan ve sargıları birbirinden ayrı olan transformatör yardımı ile elde edilen en çok 42 volt küçük gerilim kullanılması yeterlidir. 66- Oksijen konsantrasyonunu, yanma için gerekli olan oranın altına düşürmeye ne ad verilir? A) Yakıtı giderme B) Engelleme C) Boğma D) Soğutma 67- Alevin sürekliliğini kendi kendine sağladığı sıcaklığa ne noktası denir? A) Patlama B) Yanma C) Parlama D) Kaynama 68- Isınan maddeden çıkan gazların, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklığa denir? A) Patlama B) Yanma C) Alevlenme noktası D) Kaynama 69- LC50 nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öldürücü doz B) Zehirlenme süresi C) Yarılanma zamanı D) Öldürücü konsantrasyon 70- Aşağıdaki gazlardan hangisi yanıcı bir gaz değildir? A) A)Hidrojen sülfür B) B) Sülfürdioksit C) C) Karbonmonoksit D) D)Metan

14 Sayfa Aşağıdakilerden hangisi riskin büyüklüğünü hesaplamada etkili değildir? A) Seçilen risk değerlendirme metodolojisi B) Tehlikeden etkilenebilecek kişi sayısı C) Zararın potansiyel şiddeti D) Zararın oluşma olasılığı 72- Sağlık ve güvenlik işaretlerinin amacı aşağıdakilerden hangisi/hangileridir? I- İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ver-mek II- Talimat vermek III- Tehlikelere karşı uyarmak B) I - II C) Yalnız III D) II - III E) I - II III 73- Gürültü Yönetmeliği ne göre kulak koruyucularının kullanım zorunluluğu, aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde başlamaktadır? A) Gürültü düzeyi 80 db(a) ya ulaştığında B) Gürültü düzeyi 85 db(a) ya ulaştığında C) Gürültü düzeyi 90 db(a) ya ulaştığında D) Gürültü düzeyi 80 db(a) yı aştığında 74- Türkiye de 50 den fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde hekim bulundurma zorunluluğu ilk olarak hangi yasal düzenlemede yer almıştır? A) Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun B) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu C) Belediyeler Kanunu D) İş Kanunu 75- Borçlar Hukukuna göre işverenin tazminat ödeme sorumluluğunda zaman aşımı kaç yıldır? A) A)1 B)5 C)10 D) İş sözleşmesi işverence feshedilen iş güvencesi kapsamındaki bir işçi, İş Kanunu na göre fesih için gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren en çok ne kadarlık bir süre içinde iş mahkemesinde sabit işe iade davası açabilir? A) Bir hafta B) Bir ay C) İki ay D) Üç ay E)

15 Sayfa İş yeri kapatılması işlemi hangi tip uygulamadır? A) A)İdari B)Cezai C)Mali D)Ticari 78- Bir kimyasalın etkisinin başka bir kimyasal tarafından ortadan kaldırılabilir olması özelliğine ne denir? A) Antagonizma B) Potansiyalizasyon C) Additif etki D) Sinerjik etki 79-0 C'den düşük parlama noktası ve 35 C'den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çok kolay alevlenir madde B) Kolay alevlenir madde C) Alevlenir madde D) Parlayıcı madde 80- Kimyasalların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun sınıflandırmasında yer almaz? A) Reaktif maddeler B) Zehirli maddeler C) Kanserojen olan maddeler D) Enfeksiyona neden olanlar maddeler 81- Çok hızlı bir gaz genişlemesi ile ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen olaya ne denir? A) Parlama B) Patlama C ) Alevlenme D)Yangın 82- Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili olarak düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular nerelerde kesintiye uğranabilir? A)Kaldırma araçlarının bulunduğu yerlerde B)Çatılarda C)Seyyar veya sabit merdiven başlarında D)Katlar veya ara geçitler arasındaki geçişlerde

16 Sayfa Kaldırma makinası operatörü her kim tarafından verilirse verilsin aşağıdaki hangi işareti yerine getirmelidir? A)İndir B)Kaldır C)Dur D)Yürüt 84- Parlayıcı Patlayıcı ve Yanıcı maddelerin imal edildiği işlendiği veya depolandığı yerler yağ, boya ve parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar ile üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi yüksek yerler bulunan binalar yıldırıma karşı yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre yapılacak yıldırımlık tesisatı ile hava hatları ise uygun kapasitedeki... ile korunacaktır.cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir? A)Sigorta B)Paratoner C)Parafudr D)Akım Trafosu 85- Meslek hastalıklarına neden olan tozların tane büyüklükleri ne kadardır? A)0,5-5 mikron B)1-20 mikron C)0,1-30 mikron D)10-60 mikron 86- Aşağıdaki hallerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz? A)Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler B)Yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri esnasında geçen süreler C)İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler D)İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler 87- Toksik bir maddeyi benzerleri dışında aşağıdaki hangi maddelerin yanında depolayabiliriz? A) A)Parlayıcı Madde B) B)Radyoaktif Madde C) C)Zararlı Madde D) D)Patlayıcı Madde 88- Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis, ve tozların atmosferik şartlar altında sınırlı bir alanda hava ile belirli oranda oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasından tümüyle yanabilen karışımlar hangisidir? A) A)Patlayıcı ortam B) B)Yanıcı ortam C) C)Parlayıcı ortam D) D)Alevleyici ortam

17 Sayfa Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre aşağıdakilerden hangi durumda meydana gelen kazalar, iş kazası sayılmaz? A) İşveren tarafından görevlendirilen işçinin, katıldığı toplantıda, B) İşçinin toplu taşım araçları ile işe gidip gelmesi sırasında, C) İşveren tarafından görevlendirilen işçinin işyeri dışında montaj yapması sırasında, D) İşyerinin bahçesinde otururken, 90- Yıllık ücretli izin hakkı izin süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) A)Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)olanlara ondört günden az olamaz B) B)Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden az olamaz C) C)Onbeş yıl (dahil)ve daha fazla olanlara yirmialtı günden az olamaz D) D)Bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara en az 10 gün 91- Azot tüpünün rengi nedir? A) Sarı B) Mavi C) Yeşil D) Kırmızı E) 92- Aşağıdaki iş mevzuatının hangisinde teknik önlemler yer almaz A) Gürültü Yönetmeliği B) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği C) Ağır ve Tehlike İşler Yönetmeliği D) Güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliği sayılı İş Kanununa göre, İş güvenliği mühendis veya teknik eleman istihdamı aşağıdaki işyerlerinden hangisi için geçerlidir? A) I)Sanayiden sayılan işyerleri B) II)Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri C) III)Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri D) IV)Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerleri A)I-II B)I-II-III C)I-IV D)I-II-IV 94- Aşağıda önce risk, sonra tehlike yazılmıştır. Bu sıralamalardan hangisi yanlıştır? A) Doğal gaz Yangın veya patlama B) Kişinin düşmesi yüksekte çalışma C) İşitme kaybı Gürültülü ortam D) Katarakt Kaynak ışınları

18 Sayfa Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme yöntemlerinden biri değildir? A) HAZOP B) HACCP C) FMEA D) FTA 96- Riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvuran risk analizi yöntemlerine verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Karma yöntemler B) Kantitatif (nicel) yöntemler C) Olasılıklı yöntemler D) Kalitatif (nitel) yöntemler 97- Aşağıdakilerden hangisi FMEA risk değerlendirme metodunu tanımlar? A) Tanımlanmış istenmeyen olay veya durumun nedenlerinin mantıksal kombinasyonunun grafiksel ifadesidir. B) Mekanik ve elektrik donanım sistemlerinin gözden geçirilmesine en uygun niteliksel yaklaşımlardan biridir. C) Kapsamlı ve gevşek yapılandırılmış sorgulama kullanan bir beyin fırtınası yaklaşımdır. D) Olasılık ve şiddetin her bir sınıfı için 1 den 5 e kadar derecelendirildiği ve olasılık ve şiddet çarpımından oluşan bir matris sistemidir. 98- Öncelikle bir işletme içerisinde bir bölüm/parça veya bir olay seçilip, seçilen konu ile ilgili olarak 5 yıllık geçmiş kaza araştırması yapılan veya arşivlerin incelenmesi ile geçmiş kazaların meydana gelme nedenlerini belirlenmeye çalışılan ve tekrarlama şanslarının araştırıldığı uygulama yönteminin kullanıldığı risk değerlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir? A) Olursa ne olur analizi B) L tipi matris yöntemi C) Olay ağacı analizi D) X tipi matris yöntemi

19 Sayfa Risk değerlendirme metodolojilerinden olan L tipi matris için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) İşletmelerde özellikle acil önlem alınması gerekli olan tehlikelerin tespitinin yapılabilmesi için kullanılmalıdır. B) Öncelikle bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi sonucunun derecelendirilmesi ve ölçümü yapılır. C) Orta düzeydeki risklerin skorları 15, 16, 20 dir. D) Risk skoru, olasılık ve şiddetin çarpımından elde edilir Bir işletmede kullanılan risk değerlendirme yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Önce bilgi toplanmalı ve tehlikeler belirlenmelidir. B) İşyerinde sadece rutin yapılan faaliyetler dikkate alınmalıdır. C) Yöntem yapısı ve zamanlamasına göre reaktif değil proaktif olmalıdır. D) Kontrol önlemleri belirlenirken mevcut önlemlerin yeterliliği dikkate alınmalıdır.

www.batiakademi.com.tr

www.batiakademi.com.tr T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100 2. GRUP: C SINIFI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI 1) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasında maddi tazminat türlerinden değildir? A) İş görmezlik tazminatı B) Kıdem tazminatı C) Destekten yoksun kalma tazminatı D) Rücu tazminatı 2) Ortak Sağlık ve Güvenlik

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

isguygulama.com ilişkili olduğu konu açıklaması süresi s.n

isguygulama.com ilişkili olduğu konu açıklaması süresi s.n isguygulama.com s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi 6 iş günü bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus D) Hipokrat 2) İşyerindeki güvenlik

Detaylı

6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013

6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013 6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013 1) İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi: 30 gün 2) Bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz işveren

Detaylı

s.n ilişkili olduğu konu Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi

s.n ilişkili olduğu konu Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlama görevi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aittir. Bakanlık ilk kez 7 Haziran 1945 yılında Çalışma Bakanlığı

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı - II (Maden-İnşaat- Makine, Sağlık Kuralları - Yedi Buçuk Toz - Balıkçı Gemileri - Elle Taşıma - İşyeri Bina KKD - Ekranlı Araçlar) Soru 01 Kuyuları ve giriş çıkış

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem ERMAN AKADEMİ İSG UZMANLIĞI HAZIRLIK SORULARI ACİL DURUM PLANLARI SORU 1 : "İş yerinde herhangi bir soruna yönelik, hazırlanacak eylem planı güvenlik önlemleri açısından en az..., kontroller için en az...,

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK... 4 ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN

Detaylı