İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI SERTİFİKA PROGRAMI DENEME SINAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI SERTİFİKA PROGRAMI DENEME SINAVI"

Transkript

1 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI SERTİFİKA PROGRAMI DENEME SINAVI

2 Sayfa 2 1- Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır? A)Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 6.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir B)İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez C)Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler D)Gece ve gündüz postalarında, postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az yedi buçuk saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz. 2- Bir iş kazası sonucunda eşi ölen kadın aşağıdaki davalardan hangilerini açabilir? 1)Maddi tazminat 2)Manevi tazminat 3)Destekten yoksun kalma tazminatı A)1,2 B)1,3 C)2,3 D)1,2,3 3- İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından, işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçinin yasal hakları gereği aşağıdakilerden hangisini yapamaz? A)İş sağlığını ve Güvenliği Kuruluna başvurmak B)İşveren veya işveren vekiline başvurmak C)Hizmet akdini derhal feshetmek D)Sağlık Bakanlığına başvurmak 4- İş kazaları meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır? A) Deniz İş Kanunu B) 4857 sayılı Kanunu C) Borçlar Kanunu D) Ticaret Hukuku 5- Avrupa Birliği mevzuatında Risk Değerlendirme konusuna yer veren temel AB direktifi aşağıdakilerden hangisidir? A) 89 / 392 EEC sayılı Makina Emniyeti Direktifi, B) 89 / 655 EEC sayılı İş Ekipmanlarının kullanımında Sağlık Güvenlik Direktifi, C) 89 / 391 EEC İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçeve Direktifi D) 98/24/EC (91/322/EEC) Kimyasal Maddeler Direktifi 6- Asbest aşğıdaki toz guplarından hangisine girer? A)Fibrojenik B)Toksit C)Radyoaktif D)İnert

3 Sayfa 3 7- Risk değerlendirme işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Risk değerlendirme işlemi kuruluşun tamamı için yapılmalıdır. B) Risk değerlendirme işlemi proaktif bir yaklaşımdır. C) Risk değerlendirme işleminin ikinci adımı Kontrol Tedbirlerinin uygulanmasıdır. D) Kontrol tedbirlerine karar verilmesinde temel kural tehlikenin ortadan kaldırılmasıdır. 8- Risk kontrol hiyerarşisini sırasına belirleyiniz? 1)Elimine et 2)Tehlikeli ortamı izole et 3)Daha zararsız ile değiştir 4)Kişisel koruyucu kullan 5)Yönetimsel düzenlemelerle tehlike ve kişileri ayır A)1,2,3,4,5 B)2,1,5,3,4 C)2,1,3,5,4, D)1,3,2,5,4 9- İş Güvenliği Uzmanı işletmede Risk değerlendirmesi sonuçlarını da dikkate alarak,... durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlar ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlar. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? A)Ani veya yakın tehlike B)Risk ve kaza C)İş Kazası ve Meslek hastalıkları D)Patlama ve parlama 10- Aşağıdaki işyerlerinden hangisinde işçilere yan yana 2 bölmeli veya 2 ayrı dolap verilmesi en uygundur? A)Gofret, bisküvi imalathanesi B)Un değirmeni C)Şeker fabrikası D)Zirai mücadele ilaçları üreten fabrika 11- Basınçlı gaz tüplerinin üzerine,aşağıdaki bilgilerden hangisinin silinmeyecek şekilde ve oyuk olmamak şartıyla yazılması gerekmez? A)İmalatçı firmanın adı B)Doldurulacak gazın cinsi C)Kullanma sıcaklığı D)En çok doldurma basıncı

4 Sayfa Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda maruziyet riski bulunan işlerde yapılacak uygulamalardan hangisi yanlıştır? A)Çalışanların,bu maddelere maruziyet şekli belirlenecektir B)Çalışanların,bu maddelere maruziyet miktarı belirlenecektir C)Çalışanların,bu maddelere maruziyet süresi belirlenecektir D)Risk değerlendirmesi her durumda en az iki yılda bir defa yenilenecektir 13- İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer? A)1 grup biyolojik etkenler B)2 grup biyolojik etkenler C)3 grup biyolojik etkenler D)4 grup biyolojik etkenler Gürültü şiddetinin db(a) olarak verilen değeri neyi ifade eder? A)Gürültünün lineer olarak ölçüldüğünü B)Gürültünün frekans bantlarına göre ölçüldüğünü C)Gürültünün insan kulağının işitme eğrisine göre kalibre edilmiş bir cihazla ölçüldüğünü D)Sesin telekomünikasyon aygıtlarının kalibresi için ölçüldüğünü 15- Gürültü Yönetmeliğine göre Maruziyet Sınır Değerleri aşağıdakilerden hangisidir? A)80 B)85 C)87 D) Termal konfor faktörleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak belirtilmiştir? I)Hava sıcaklığı II)Hava akımı III)Radyant ısı IV)Havanın nemi A)I,II,III B)I,III,IV C)I,II,III,IV D)I,II,IV 17- Basıncın 4 atmosferi geçtiği durumlarda, insan vücudu üzerinde hangi etki meydana gelir? A)Oksijen narkozu B)Helyum narkozu C)Azot narkozu D)Karbon dioksit narkozu

5 Sayfa Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı radyasyon çeşidi değildir? A)Alfa parçacıkları B)Beta parçacıkları C)X ışınları D)İnfrared 19- Kuru ve yanıcı maddelerin öğütüldüğü makinalarda, öğütme ile ilgili kısımlar, aşağıdaki hangi malzeme ile yapılırsa güvenlik önlemleri açısından emniyetli olur? 1-Bronz 2-Pirinç 3-Çelik A)1-2 B)1-3 C)2-3 D) Bir makinada üç işçi çalışıyorsa üç adet çalıştırma, üç adette durdurma düğmesi bulunmalıdır.buna göre iş güvenliği önlemleri bakımından çalıştırma ve durdurma düğmelerinin aşağıdaki işlevlerden hangisi doğrudur? A)Çalıştırma düğmelerinden birine basıldığında makinanın tümü çalışmalıdır B)Durdurma düğmelerinden birisine basıldığında makine tümü ile durmalıdır C)Üç durdurma düğmesine basılmadan makine durmamalıdır D)Her çalıştırma düğmesi makinenin kumanda ettiği kısmı bağımsız olarak çalıştırılmalıdır. 21- Aşağıdakilerden hangisi makina koruyucularından genel olarak bulunması gereken özellikler arasında sayılamaz? A)Etkin olmalıdır B)Çok parçalı olmalıdır C)Çalışmayı zorlaştırmamalı, üretimi engellememelidir D)Koruyucunun kendisi tehlike oluşturmamalıdır 22- Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır? A)Yapılacak işe uygun seçilmeli B)Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli C)Sert çelikten yapılmamalı D)Destek olarak tahta, plastik veya yumuşak malzeme kullanılmamalıdır. 23- İşyerinde kullanılan motorlu araçlarla ilgili hangisi yanlıştır? A)Geri gelirken ışık ve ses sinyali verecek B)Operatörün önünü görmediği durumlarda otomatik olarak çalışan ışık ve ses sinyali olacak C)Tehlikelere maruz kalan işçilerin bu tehlikelerden korunabilmeleri için yeterli zaman ve imkanı olacak D)Çalıştırma sistemleri, durdurma sistemlerine göre öncelikli olacaktır

6 Sayfa Alçak gerilim değeri nedir? A) volt arası B)1000 volttan volta kadar C)1000 volt dahil yukarı D)1000 volt dahil aşağı 25- İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerden olan Kumanda cihazları,... hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır. Cümlesini tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur? A)İstem dışı B)Hatalı C)Tehlikeli D)Cihazın kumandasındaki 26- İş ekipmanının kontrolünde ilk adım aşağıdakilerden hangisidir? A)Yetkili Teknik Eleman Temin edilmesi B)Kontrol, ölçüm, test usul ve tekniğinin belirlenmesi C)Testte kullanılacak cihaz ve aletlerin temin edilmesi D)Kontrol periyotlarının belirlenmesi 27- Zımpara taşı üzerindeki koruyucular, hangi tip koruyucudur? A)Sabit koruyucular B)Kilitlemeli koruyucular C)Otomatik koruyucular D)Yaklaşma koruyucuları 28- Aşağıdakilerden hangisi kumanda cihazları için doğru değildir? A)Kumanda cihazları tehlikeli bölgenin içine yerleştirilmelidir B)Makine devreye girmeden önce sesli ve ışıklı ikaz sistemi olmalıdır C)Tehlikeye maruz kalan işçilere korunabilmesi için yeterli zaman ve imkan olanağı vermelidir D)Kumanda sistemleri sadece bilerek ve isteyerek kullanılabilecek şekilde dizayn edilmelidir 29- Yapı işlerinde işveren,bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğüne hangi şartla bildirim yapar? A)İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektirirse B)Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10'dan fazla işçi çalışacaksa C)Yapı işi 10 iş gününden fazla sürecek ve devamlı 20'den fazla işçi çalışacaksa D)İşin büyüklüğü 250 yevmiyeden fazla çalışma gerektirirse 30-Kazı çalışmalarında göçük tehlikesine karşı hangi korunma sistemi kazı içine kurulur? A) Güvenlik ağı B) Korkuluk C) İksa D) Mesnet

7 Sayfa Yapı iskelelerinde alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır? A)Sorumlu ve yetkili teknik elemanının yönetimi altında kurdurulacak veya söktürülecektir B)En az üç ayda bir kere muayene ve kontrol edilecek ve sonuçlar yapı iş defterine yazılacaktır C)Her fırtınadan sonra kontrol edilecektir D)Taşıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılacaktır. 32- Sağlık ve güvenlik koordinatörleri projenin hazırlanması aşamasında; Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir...hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır.cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? A)Sağlık ve Güvenlik Planı B)İşyeri Güvenlik Planı C)İş Güvenliği Kuralları Planı D)Yüksekte Çalışma Planı 33- Hangisi seyyar elektrikli cihazlarda alınması gereken önlem değildir? A)Nötralizasyon yapılması B)Kaçak akım rölesi olmalı C)Çalışanlar, bol ve etekleri geniş elbiseler giymemeliler D)Sürekli basılması gereken yaylı devre kesicileri bulunmalıdır 34- İki veya daha fazla vinç ile bir yük kaldırılması zorunlu ise aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A)Tecrübeli bir teknik eleman nezaretinde yapılmalı B)Vinçler aynı bom yüksekliği, aynı halat boyu ve aynı kapasitede olmalı C)En az iki işaretçiden işaret almalı D)Yüklü olarak hareket ettirilmemeli 35- İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmeden önce oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır? A)Ceza Kanunu C)Ticaret Kanunu B)İş Kanunu D)Sosyal Sigortalar Kanunu 36- Maden işyeri havasında % 2 den çok metan bulunuyorsa, aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? A)Çalışmaya devam edilir B)Patlatma yapılabilir C)Kurtarma D)Madene giriş izni verilmez

8 Sayfa Yasaklayıcı işaretlerin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi doğrudur? A)Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi B)Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine siyah piktogram, beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi C)Daire biçiminde sarı zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi D)Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, sarı çerçeve ve diyagonal çizgi 38- İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A)Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilmelidir B)Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz C)Çalışanlar işyerinde düzenlenecek olan eğitimlere katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler. D)Özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir 39- Prosedür oluşturma, çalışma izni verme, çalışma zamanını kısıtlama, uyarı tabelası, eğitim v.s TS OHSAS in kontrol önlemlerinden hangisine girer? A) A)Mühendislik B)Yönetsel (organizasyonel) B) C)Kişisel koruyucu D)Mali 40- Aşağıdakilerden hangisi TS OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde son adımdır? A)Planlama B)Uygulama C)Yönetimin Gözden Geçirmesi D)Kontrol ve Düzeltici Faaliyet 41- İnsanın bir an kendisini karşısındakinin yerine koyması ve ben olsam ne yapardın? sorusunu sormasına ne denir? A)Empati yapma B)Geri bildirim C)Tekrarlama ve netleştirme D)Özetleme 42- Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum değildir? A)Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi B)Koruyucu tertibatın bulunmaması ya da uygun olmaması C)Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma D)Uygun olmayan termal konfor şartlar

9 Sayfa sayılı İş Kanununa göre, iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma yükümlülüğü aşağıdaki işyerlerinden hangisi için geçerlidir? I)Sanayiden sayılan işyerleri II)Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri III)Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri IV)Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerleri A)I-II B)I-II-III C)II-IV D)I-II-IV 44- Yağ,akaryakıt,boya veya organik tozlar gibi parlayıcı maddelerin yangınlarında aşağıdaki yangın söndürücülerden hangisi kullanılır? 1-Su 2-Köpük 3-Kuru kimyevi toz A)1-2 B)1-3 C)2-3 D) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek aşağıdaki ekiplerden hangisinin görevidir? A) Söndürme ekibi B) Kurtarma ekibi C) Koruma ekibi D) İlk yardım ekibi 46- Aşagıdaki gruplardan hangisinde üç gazında yanıcı özelliği vardır? A) H2S(hidrojen sülfür), CH4 (metan), SO2(sülfür dioksit) B) H2S(hidrojen sülfür), CH4(metan), O2(oksijen) C) CO(karbon monoksit), CH4(metan),H2S(hidrojen sülfür) D) H2 (hidrojen), SO2 (sülfür dioksit),h2s(hidrojen sülfür) 47- Yüksekte çalışma platformlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınması gereken önlem ve tedbirlerin içinde aşağıdakilerden hangisi şart değildir? A) Platformlarda emniyet kemerinin bağlanması için gerekli bağlantı noktaları olacaktır. B) Platformlar çalışanlar için yeterli genişlikte olacaktır. C) Platformlar üzerinde bulunabilecek azami yüklere karşı dayanabilecek sağlamlıkta olacaktır. D) Platformların çevresi korunmuş olacaktır.

10 Sayfa Acil çıkış yolları ve kapılarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine ve çalışanların sayısına uygun olmalıdır. B) Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmamalıdır. C) Acil çıkış kapıları içeriye doğru açılmalıdır. D) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi durumunda yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunmalıdır. 49- İş güvenliği uzmanlarından (B) sınıfı belgeye sahip olanlar aşağıdakilerden hangisinde görev yapabilirler? A) Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde B) Bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde C) Az tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde D) Tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde 50- Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre işyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır? A) Bir ay B) Üç ay C) Altı ay D) Oniki ay 51- Üzerinde çalışma yapılacak bir Orta Gerilim(OG) hattını taşıyan direğe çıkmadan önce alınması gereken önlem ve tedbirler içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Neon lambalı bir ıstaka vasıtası ile hatta gerilim kontrolünün yapılması B) Hattın tüm faz ve nötr iletkenlerinin her iki ucundan topraklanması C) Üzerinde çalışma yapılacak OG hattı üzerindeki branşmanların devre dışı edilmesi D) Hattın kaynak tarafındaki kesicilerin açılması ve açık durumda kilitlenmesi ve üzerine uyarı levhasının asılması 52- Elektrik çarpması sırasında kalp, her ne kadar çalışmaya devam etse de, atışlar düzensiz gerçekleşir. Kalbin bu şartlar altındaki anlamsız atışlarına ne ad verilir? A)Çarpıntı B) Heyecan C)Travma D)Fibrilasyon 53- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) En az otuz işçi çalıştıran işletmelerde maden mühendisi daimi nezaretçi çalıştırılması B) En az on beş işçi çalıştıran,yeraltı üretim yöntemiyle çalışan işletmelerde maden mühendisi daimi nezaretçi çalıştırılması zorunludur C) Maden mühendisi,daimi nezaretçi iş güvenliği uzmanı olabilme şartlarını sağlaması halinde aynı zamanda iş güvenliği uzmanı olarak da görev yapabilir D) 500'den fazla işçi çalıştıran sahalarda ayrıca bir iş güvenliği uzmanı maden mühendisi görevlendirilir

11 Sayfa Aşağıdaki verilenlerden hangisi Ekranlı araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik in uygulanacağı alanlardan birisidir. A) Hesap makineleri ve yazar kasalar B) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemleri C) Büro ortamında kullanılan bilgisayar sistemleri D) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemleri 55- İş yeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi, yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak yıllık çalışma planı hazırlar. Hazırlanan bu plan kim tarafından onaylanır? A) İşveren B) İş güvenliği uzmanı C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü 56- İş Kanunu na göre, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerinalınmasına karar verilmesini talep edebilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun bulunmadığı iş yerlerinde talep nereye yapılır? A) İşveren vekili B) İdare Mahkemesi C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü 57- Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar en az ne kadar sıklıkla kontrol edilmelidir? A) Yılda bir B) Altı ayda bir C) Dört ayda bir D) İki ayda bir 58- Meslek hastalığı riski bulunmayan bir işyerinde sağlık birimi, çalışanların kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren kaç yıl saklamak zorundadır? A)5 B)10 C)15 D) İnsan kulağı kaç Hz arasındaki seslere duyarlıdır? A) B) C) D)

12 Sayfa İşçiyi gözetme borcuna aykırılık sebebiyle oluşan iş kazasından doğan zararlar karşısında işverenin hukuksal sorumluluğu ile ilgili yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Kazalanan işçi, iş kazası sonucu oluşan manevi zararı için işveren aleyhine dava açabilir. B) İş kazası sonucu ölen işçinin hak sahiplerine SGK tarafından ölüm geliri bağlanmış ise, işverenden manevi tazminat talep edemezler. C) Kazalanan işçi, iş kazası sonucu oluşan ve SGK tarafından karşılanamayan maddi zararlarının telafisi için işveren aleyhine tazminat davası açabilir. D) İş kazası sonucu yaralanan işçinin ailesi, işçinin bedensel bütünlüğünde oluşan zararı gerekçe göstererek işverenden maddi tazminat talep edemezler. 61- Aşağıda önce tehlike, sonra risk yazılmıştır. Bu sıralamada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kişinin düşmesi - Yüksekte çalışma B) Gürültülü ortam - İşitme kaybına yol açması C) Kapalı ortamlarda çalışma - Zehirli gazlardan etkilenme D) Elektrik enerjisi - İzolesi bozuk iletkene dokunma ile elektrik çarpması 62- Aşağıdakilerden hangisi/hangileri risk değerlendirmesinin yenilenmesini gerektiren durumlardandır? I- Yeni bir makine veya ekipman alınması II- Yeni tekniklerin geliştirilmesi III- Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması B) Yalnız I C) Yalnız II D) I - III E) I - II - III 63- Güvenlik ve sağlık işaretleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Yasaklayıcı İşaret SİGARA İÇİLMEZ B) Uyarıcı İşaret AŞINDIRICI MADDE C) Emredici İşaret YAYA GİREMEZ D) İlk yardım İşareti GÖZ DUŞU 64- Şebeke geriliminde, tehlikeli gerilim sınırı kaç volt olarak kabul edilmektedir? A) 50 B) 110 C) 180 D) 220

13 Sayfa Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerle, ıslak yerlerde, alternatif akımla çalışan lambalar kullanıldığı takdirde, aşağıdaki şartlardan hangisinin tam olarak sağlanması gerekir? A) Lambaların beslendiği elektrik kablolarının çift izolasyonlu olması yeterlidir. B) Seyyar lambaların elle tutulan kısımlarının yalıtkan olması yeterlidir. C) Bu lambaların 50 voltluk tehlikesiz gerilim ile kullanılması yeterlidir. D) Bu lambalarda çalışma yerinin dışında bulunan ve sargıları birbirinden ayrı olan transformatör yardımı ile elde edilen en çok 42 volt küçük gerilim kullanılması yeterlidir. 66- Oksijen konsantrasyonunu, yanma için gerekli olan oranın altına düşürmeye ne ad verilir? A) Yakıtı giderme B) Engelleme C) Boğma D) Soğutma 67- Alevin sürekliliğini kendi kendine sağladığı sıcaklığa ne noktası denir? A) Patlama B) Yanma C) Parlama D) Kaynama 68- Isınan maddeden çıkan gazların, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklığa denir? A) Patlama B) Yanma C) Alevlenme noktası D) Kaynama 69- LC50 nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öldürücü doz B) Zehirlenme süresi C) Yarılanma zamanı D) Öldürücü konsantrasyon 70- Aşağıdaki gazlardan hangisi yanıcı bir gaz değildir? A) A)Hidrojen sülfür B) B) Sülfürdioksit C) C) Karbonmonoksit D) D)Metan

14 Sayfa Aşağıdakilerden hangisi riskin büyüklüğünü hesaplamada etkili değildir? A) Seçilen risk değerlendirme metodolojisi B) Tehlikeden etkilenebilecek kişi sayısı C) Zararın potansiyel şiddeti D) Zararın oluşma olasılığı 72- Sağlık ve güvenlik işaretlerinin amacı aşağıdakilerden hangisi/hangileridir? I- İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ver-mek II- Talimat vermek III- Tehlikelere karşı uyarmak B) I - II C) Yalnız III D) II - III E) I - II III 73- Gürültü Yönetmeliği ne göre kulak koruyucularının kullanım zorunluluğu, aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde başlamaktadır? A) Gürültü düzeyi 80 db(a) ya ulaştığında B) Gürültü düzeyi 85 db(a) ya ulaştığında C) Gürültü düzeyi 90 db(a) ya ulaştığında D) Gürültü düzeyi 80 db(a) yı aştığında 74- Türkiye de 50 den fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde hekim bulundurma zorunluluğu ilk olarak hangi yasal düzenlemede yer almıştır? A) Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun B) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu C) Belediyeler Kanunu D) İş Kanunu 75- Borçlar Hukukuna göre işverenin tazminat ödeme sorumluluğunda zaman aşımı kaç yıldır? A) A)1 B)5 C)10 D) İş sözleşmesi işverence feshedilen iş güvencesi kapsamındaki bir işçi, İş Kanunu na göre fesih için gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren en çok ne kadarlık bir süre içinde iş mahkemesinde sabit işe iade davası açabilir? A) Bir hafta B) Bir ay C) İki ay D) Üç ay E)

15 Sayfa İş yeri kapatılması işlemi hangi tip uygulamadır? A) A)İdari B)Cezai C)Mali D)Ticari 78- Bir kimyasalın etkisinin başka bir kimyasal tarafından ortadan kaldırılabilir olması özelliğine ne denir? A) Antagonizma B) Potansiyalizasyon C) Additif etki D) Sinerjik etki 79-0 C'den düşük parlama noktası ve 35 C'den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çok kolay alevlenir madde B) Kolay alevlenir madde C) Alevlenir madde D) Parlayıcı madde 80- Kimyasalların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun sınıflandırmasında yer almaz? A) Reaktif maddeler B) Zehirli maddeler C) Kanserojen olan maddeler D) Enfeksiyona neden olanlar maddeler 81- Çok hızlı bir gaz genişlemesi ile ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen olaya ne denir? A) Parlama B) Patlama C ) Alevlenme D)Yangın 82- Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili olarak düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular nerelerde kesintiye uğranabilir? A)Kaldırma araçlarının bulunduğu yerlerde B)Çatılarda C)Seyyar veya sabit merdiven başlarında D)Katlar veya ara geçitler arasındaki geçişlerde

16 Sayfa Kaldırma makinası operatörü her kim tarafından verilirse verilsin aşağıdaki hangi işareti yerine getirmelidir? A)İndir B)Kaldır C)Dur D)Yürüt 84- Parlayıcı Patlayıcı ve Yanıcı maddelerin imal edildiği işlendiği veya depolandığı yerler yağ, boya ve parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar ile üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi yüksek yerler bulunan binalar yıldırıma karşı yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre yapılacak yıldırımlık tesisatı ile hava hatları ise uygun kapasitedeki... ile korunacaktır.cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir? A)Sigorta B)Paratoner C)Parafudr D)Akım Trafosu 85- Meslek hastalıklarına neden olan tozların tane büyüklükleri ne kadardır? A)0,5-5 mikron B)1-20 mikron C)0,1-30 mikron D)10-60 mikron 86- Aşağıdaki hallerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz? A)Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler B)Yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri esnasında geçen süreler C)İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler D)İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler 87- Toksik bir maddeyi benzerleri dışında aşağıdaki hangi maddelerin yanında depolayabiliriz? A) A)Parlayıcı Madde B) B)Radyoaktif Madde C) C)Zararlı Madde D) D)Patlayıcı Madde 88- Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis, ve tozların atmosferik şartlar altında sınırlı bir alanda hava ile belirli oranda oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasından tümüyle yanabilen karışımlar hangisidir? A) A)Patlayıcı ortam B) B)Yanıcı ortam C) C)Parlayıcı ortam D) D)Alevleyici ortam

17 Sayfa Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre aşağıdakilerden hangi durumda meydana gelen kazalar, iş kazası sayılmaz? A) İşveren tarafından görevlendirilen işçinin, katıldığı toplantıda, B) İşçinin toplu taşım araçları ile işe gidip gelmesi sırasında, C) İşveren tarafından görevlendirilen işçinin işyeri dışında montaj yapması sırasında, D) İşyerinin bahçesinde otururken, 90- Yıllık ücretli izin hakkı izin süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) A)Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)olanlara ondört günden az olamaz B) B)Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden az olamaz C) C)Onbeş yıl (dahil)ve daha fazla olanlara yirmialtı günden az olamaz D) D)Bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara en az 10 gün 91- Azot tüpünün rengi nedir? A) Sarı B) Mavi C) Yeşil D) Kırmızı E) 92- Aşağıdaki iş mevzuatının hangisinde teknik önlemler yer almaz A) Gürültü Yönetmeliği B) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği C) Ağır ve Tehlike İşler Yönetmeliği D) Güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliği sayılı İş Kanununa göre, İş güvenliği mühendis veya teknik eleman istihdamı aşağıdaki işyerlerinden hangisi için geçerlidir? A) I)Sanayiden sayılan işyerleri B) II)Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri C) III)Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri D) IV)Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerleri A)I-II B)I-II-III C)I-IV D)I-II-IV 94- Aşağıda önce risk, sonra tehlike yazılmıştır. Bu sıralamalardan hangisi yanlıştır? A) Doğal gaz Yangın veya patlama B) Kişinin düşmesi yüksekte çalışma C) İşitme kaybı Gürültülü ortam D) Katarakt Kaynak ışınları

18 Sayfa Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme yöntemlerinden biri değildir? A) HAZOP B) HACCP C) FMEA D) FTA 96- Riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvuran risk analizi yöntemlerine verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Karma yöntemler B) Kantitatif (nicel) yöntemler C) Olasılıklı yöntemler D) Kalitatif (nitel) yöntemler 97- Aşağıdakilerden hangisi FMEA risk değerlendirme metodunu tanımlar? A) Tanımlanmış istenmeyen olay veya durumun nedenlerinin mantıksal kombinasyonunun grafiksel ifadesidir. B) Mekanik ve elektrik donanım sistemlerinin gözden geçirilmesine en uygun niteliksel yaklaşımlardan biridir. C) Kapsamlı ve gevşek yapılandırılmış sorgulama kullanan bir beyin fırtınası yaklaşımdır. D) Olasılık ve şiddetin her bir sınıfı için 1 den 5 e kadar derecelendirildiği ve olasılık ve şiddet çarpımından oluşan bir matris sistemidir. 98- Öncelikle bir işletme içerisinde bir bölüm/parça veya bir olay seçilip, seçilen konu ile ilgili olarak 5 yıllık geçmiş kaza araştırması yapılan veya arşivlerin incelenmesi ile geçmiş kazaların meydana gelme nedenlerini belirlenmeye çalışılan ve tekrarlama şanslarının araştırıldığı uygulama yönteminin kullanıldığı risk değerlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir? A) Olursa ne olur analizi B) L tipi matris yöntemi C) Olay ağacı analizi D) X tipi matris yöntemi

19 Sayfa Risk değerlendirme metodolojilerinden olan L tipi matris için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) İşletmelerde özellikle acil önlem alınması gerekli olan tehlikelerin tespitinin yapılabilmesi için kullanılmalıdır. B) Öncelikle bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi sonucunun derecelendirilmesi ve ölçümü yapılır. C) Orta düzeydeki risklerin skorları 15, 16, 20 dir. D) Risk skoru, olasılık ve şiddetin çarpımından elde edilir Bir işletmede kullanılan risk değerlendirme yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Önce bilgi toplanmalı ve tehlikeler belirlenmelidir. B) İşyerinde sadece rutin yapılan faaliyetler dikkate alınmalıdır. C) Yöntem yapısı ve zamanlamasına göre reaktif değil proaktif olmalıdır. D) Kontrol önlemleri belirlenirken mevcut önlemlerin yeterliliği dikkate alınmalıdır.

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

1 P a g e. MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN

1 P a g e. MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1.Aşağıdakilerden hangisi "Fazla Sürelerle Çalışma"yı ifade eder? A) Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el - kol işareti

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI Tehlike : Makine ve İş Ekipmanları Kullanımı Riskler: a)

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ 5393 Belediye Kanunu 03.07.25 Arşiv Sorumlusu www.basbakanlik.gov.tr 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10.07.24 Arşiv Sorumlusu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 Arşiv Sorumlusu TS 12174 Şehir

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 1. Genel hususlar a. Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma

Detaylı

İŞ HUKUKU SORULARI. 1-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kaç kişiden oluşur?

İŞ HUKUKU SORULARI. 1-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kaç kişiden oluşur? İŞ HUKUKU SORULARI 1-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kaç kişiden oluşur? A-8 B-7 C-6 D-10 2-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun toplantı

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 6//00 tarih ve 58 sayılı Resmi

Detaylı

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 4. 1. Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. AMAÇ... 2 3. METOT... 2 4. TANIMLAR... 2 5. RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI... 4 5.1. Bilgilendirme... 5.2. Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi... 4 5.2.1. İşin Düzenlenmesi ve Organizasyona

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ 1 GİRİŞ Kimya, petrokimya, doğal gaz, petrol, kimyasal madde depolama tesisleri ve benzeri sektörler gibi yanıcı maddelerin kullanıldığı, depolandığı ve taşındığı işyerlerinde

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2014 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PARS DANIŞMANLIK 20.02.2014 5763 Sayılı Kanun ( İş Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Kabul Tarihi:15.05.2008 İçerik 4857 sayılı İş kanunu dahil

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve

Detaylı

DENEME-11. Tüm Konular. isgdeneme.com

DENEME-11. Tüm Konular. isgdeneme.com DENEME-11 Tüm Konular 2017 isgdeneme.com 1-İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 3-Aşağıda belirtilen iyonlaştırıcı radyasyon türlerinden hangisi diğerlerine

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii İçindekiler SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ...1 1.1. Sağlık Programları... 5 1.2. Güvenlik Programları... 5 1.3. Eğitim Programları... 6 2. GENEL DEĞERLENDİRME...9

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI İşyerlerinde; yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla

Detaylı

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ BASİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU (HSE/COSHH-Control of substances hazardous to health ) 1 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM

Detaylı

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ EĞĠTĠM NOTLARI YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el kol

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

Sağlık ve Güvenlik İşleri

Sağlık ve Güvenlik İşleri Sağlık ve Güvenlik İşleri Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği R. Gazete no:25325 Tarih. 23.12.2003 Bu Yönetmelik 24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

İŞARET LEVHALARI TALİMATI

İŞARET LEVHALARI TALİMATI 1. AMAÇ İşyerinde kullanılan ve kullanılması gereken güvenlik ve sağlık işaretlerini belirlemek ve kullanımları doğrultusunda riskleri en aza indirmektir. 2. UYGULAMA İşaret levhaları özel bir tehlike

Detaylı

VIII. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

VIII. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI VIII a) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, b) Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini

Detaylı

TEMEL İSG Kaynakça.

TEMEL İSG Kaynakça. TEMEL İSG Kaynakça www.ustadlar.com.tr KAYNAKÇA ÜSTADLAR Eğitim Danışmanlık Mühendislik Teknik Hizmetler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinde katılımcılara

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI Vardiyalı Çalışma Ve Gece Çalışması Vardiyalı Çalışma: Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır. (2) Ancak; a) Hastalara tıbbi

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Elektrik Tesisatı cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından tesis edilerek bakım ve işletmesi sağlanmalıdır. Bu hususta Elektrik

Detaylı

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 6 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 6 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 6 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1. 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; "İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

KAYNAK İŞLERİNDE İSG KAYNAK İŞLERİNDE İSG Kaynak işlerindeki başlıca tehlikeler şunlardır: Işın ve ışık Toz, gaz ve dumanlar Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpler Elektrik Gürültü Kaynak yapılan ortamın özellikleri Oksi-asetilen

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete'de Yayınlanma Tarihi : 26.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25328 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.5.2003 No: 4857 BİRİNCİ

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2016-2017 Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Dersin adı: İş Mevzuatı Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel içeriği: İş Tedbirlerinin Denetim

Detaylı

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ Çevre & ĠĢ Güvenliği MEVZUATIN ADI : AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAK ĠġÇĠLERĠN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR TEBLĠĞĠN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ R. G. TARĠHĠ

Detaylı

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4-

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4- Ġş Güvenliği ve Mühendislik Fatih ALĠBEYOĞLU Rahim Aytuğ ÖZER -4- İş Sağlığı ve Mühendislik 2 İSG İşaret ve Uyarıcı Levhalar Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden Levha, Renk, Sesli ve/veya ışıklı

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINDA YER ALAN KAYIT BELGE FORM ve RAPORLAR İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı pozitifakademi.org Uzaktan Eğitim Sitesi Kaynak Listesi Görsel materyaller, e-dokümanlar, Pozitif Ltd. Şti. Eğitmenlerince hazırlanmış olup, telif hakları Pozitif Ltd. Şti.ne aittir. Dokümanların hazırlanmasında,

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

ZONTAŞ Grizu Kazası Başkanlığı

ZONTAŞ Grizu Kazası Başkanlığı ZONTAŞ Grizu Kazası 13.7.2003 1 Olay Karadon Müessesesi (Gelik mevkii) 16 nolu rödovanslı sahada üretim yapan ZONTAŞ firmasına ait yer altı işletmesinde 13.07.2003 günü bir grizu patlaması meydana gelmiştir.

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile yakından ilgilidir?

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile yakından ilgilidir? 2015-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 1. I. Çalışanların korunması II. Üretim güvenliğinin sağlanması III. İşletme güvenliğinin sağlanması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi Amaç Akaryakıt Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Emniyetli Sürüş Teknikleri Uyku ve

Detaylı

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 2. Your company information

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 2. Your company information İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 2 Your company information SORU 1 s16)işçilerin mesleki öykülerinde aşağıdakilerden hangisinin alınmasına gerek yoktur? A)İşçinin aldığı ücret B)İş dışı etkilenimler

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir?

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir? 1) Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde en fazla kaç saattir? a) 4 b) 6 c) 7 d) 7,5 e) 8 4) Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri,eğitim

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

VI TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ

VI TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ 12 80 Slayt 6/6 TEHLİKE RİSK ANALİZ YÖNETİMİ METODOLOJİLERİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ Tehlike analiz metotları FTA Hata ağacı analizi, ETA Olay ağacı analizi, PHA Ön Tehlike Analizi, PRA Birincil risk

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI Vardiyalı Çalışma Ve Gece Çalışması Vardiyalı Çalışma: Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Bedri KEKEZOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Altuğ BOZKURT Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Güvenlik Donanımları Yasal Mevzuatlar Güvenlik Donanımları Hat üzerinde gerilimin bulunup bulunmadığının kontrolü,

Detaylı

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur?

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur? ÇALIŞMA SORULARI-İŞ KAZALARI-Bilal ÇOLAK 1. Aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda riskin elimine edilmesi ya da azaltılması adına diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI Abdi KÖSEM A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Keşan Tıp Ltd. Şti.-Şirket Müdürü 6 Ekim 2016 Yasal Mevzuat 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA info@pozitifisguvenligi.com

Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA info@pozitifisguvenligi.com SORU 1: 7,5 saat çalışılacak işler yönetmeliğine göre Cıva izabe fırınlarında görülen işler ile elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışma süresi en çok kaç saattir? A.6 B.6,5 C.7 D.7,5 E.8

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İş Güvenliğinin Tanımı İş güvenliği; bir işin yapılması sırasında, işyerindeki fiziki çevre şartlarından

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 1475 sayılı iş yasası ve bu yasanın 74. Maddesine göre çıkarılan tüzükler incelendiğinde mevzuatın, Teknik bilgi vermeye çalışan ve buna bağlı olarak

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Bahadır Kılıç İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Bilgi İşlem Sorumlusu 06.06.2016 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 1 Sunu Planı 1 2 3 4 İş Sağlığı

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Mad. Yük. Müh. Deniz ARIKAN (PhD) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İSG Koordinatörü İÇERİK İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir?

1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? 1) Katı ve sıvı maddelerin ısıyı iletme yeteneklerini kullanarak diğer katı veya sıvı cisimlere teması ile ısıyı iletmesine ne ad verilir? a) Kondüksüyon b) Konveksiyon c) Radyasyon d) Yanma e) Perstüksüyon

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25325

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25325 Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Konu : Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Açıklamalar : Bu yönetmelik 12.08.2013 tarihli 28733 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, yayımı tarihi itibari

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. DAYANAK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Risk değerlendirmesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325 Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak

Detaylı