Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.emkameridyen.com.tr"

Transkript

1

2 EMKA MERİDYEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Kuruluşumuz başta Çorlu- Tekirdağ olmak üzere Türkiye genelinde, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Hizmetler alanlarında faaliyet göstermektedir. Gerek hizmet sunduğumuz kuruluşlarda gerekse Avrupa Birliği uyum sürecinde ortaya çıkan talep doğrultusunda faaliyet alanımızı iş ve çevre güvenliği alanlarında daha da genişletmiştir sayılı İş Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bağlı mevzuatların amir hükümleri gereği endüstriyel işletmeler; ortam, çevre ve makinelere bazı testler ile işçilerin periyodik sağlık taramalarını yaptırmakla yükümlüdürler. Kuruluşumuz, işletmelerin aynı zamanda yasal bir zorunluluk olan bu ihtiyaçlarını bir bütün olarak ele almış, kaliteli ve güvenli hizmeti en ucuza sunmanın yanı sıra hizmetleri kolay ve ulaşılabilir kılmıştır. Globalleşen dünyamızda endüstriyel faaliyetlerin ve üretim teknolojilerinin baş döndürücü gelişimi ve hızlı nüfus artışı bugün insanlığın karşı karşıya olduğu çevre problemlerini de beraberinde getirmiştir. Ülkemizde Çevrenin korunması amacıyla AB'ye uyum sürecine bağlı olarak Ulusal Çevre mevzuatımız hızla yenilenmektedir. Kuruluşların, yatırım ve faaliyetlerini Çevre mevzuatına uyumlu bir şekilde planlamaları, yürütebilmeleri, faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel boyut ve etkilerini uluslararası kabul görmüş yönetim standartları çerçevesinde takip etmeleri, hukuki ve cezai risklerin ortadan kaldırılması konusunda hizmet vermektedir. Bilindiği gibi, işçilerin çalışma ortamlarının sağlık şartlarına uygunluğu ve rahatlığı iş verimini artıran önemli etkenlerden biridir. İşyerinde yapılan kişi, ortam ve çevreye yönelik analizlerim amacı meslek hastalıklarına sebep olabilecek etkenlerin saptanması ile olası iş kazaları ile meslek hastalıklarının önüne geçilmesidir. Rutin alarak yapılan bu taramalar işçilerin içinde bulunduğu çevreyi(soludukları hava, ortamdaki gürültü, toz, aydınlatma, ısı, ve diğer ergonomik düzenlemeler) ve kullandıkları araçları periyodik olarak kontrol ederek erken teşhis ve tespitler ile kurum maliyetlerinin de azaltılması sağlanmaktadır. Doğru uygulamanın verimlilik ve iş tatmini olarak geri döndüğü bilinen bir gerçektir. Önlemenin, Ödemekten Daha Ekonomik ve İnsancıl olduğunu hatırlatır, kazasız, sağlıklı ve kazançlı bir çalışma hayatı diliyoruz. Mehmet KAYA Ş irket Müdürü Makina Mühendisi İ S S A Ğ L I Ğ I v e G Ü V E N L İ Ğ İ

3 KAZANLARIN ve KOMPRESÖRLERİN PERİYODİK TESTİ Kazan Periyodik Testi (Buhar Kazanı Kalorifer Kazanı v.s) sayılı Tüzüğün 207 maddesi gereği işyerlerinde bulunan kazanların basınç testlerinin yapılması ve bağlantılarının yılda en az 1 defa kontrol edilmesi ve yetkili bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlemesi uygun görülmüştür. Kompresörlerin Periyodik Testi sayılı Tüzüğün 244 maddesi uyarınca işyerlerinde bulunan kompresörlerin basınç testlerinin yapılması ve yılda en az 1 defa kontrol edilmesi; 3 ay süreyle kullanılmayan kompresörlerin kullanılmadan önce kontrol edilmesi ve yetkili bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

4 KALDIRMA ARAÇLARININ PERİYODİK TESTİ Vinç ve Kule Vinçlerin Periyodik Testi sayılı Tüzüğün 378. maddesi uyarınca işyerlerinde bulunan kaldırma araçlarının 3 ayda bir olmak üzere periyodik testlerinin yapılması ve yetkili bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür. Foklift, Lift, Yük Asansörü Periyodik Testi sayılı Tüzüğün 378. maddesi uyarınca işyerlerinde bulunan Forklift, Lift ve Yük Asansörlerinin 3 ayda 1 olmak üzere periyodik testlerinin yapılması ve yetkili bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

5 SAĞLIK HİZMETLERİ İş verimliliğini etkileyen en önemli etkenlerden birisi sağlıktır. Bir ülkenin gelişmişliği üretimi ile doğru orantılıdır. Verimli bir üretimi ancak güvenli ortamlarda çalışan sağlıklı işçiler ile sağlayabiliriz. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince işveren işçilerin sağlık taramalarını yaptırmakla mükelleftir. Mobil sağlık hizmetlerimiz sayesinde iş gücü kaybınızı ortadan kaldırıyoruz ve ihtiyacınız olan sağlık hizmetini sizlere en kısa sürede veriyoruz. Periyodik sağlık tarama ve aşılama hizmetlerimiz; mobil olarak işletmelerinizde, yerleşik olarak laboratuarlarımızda sunulmaktadır. Numune alımlarında, numunelerin incelenmesinde ve raporlamada bilimsel metotlara titizlikle uyulmaktadır. İnceleme sonuçları, konusunda uzman raporu ile tarafınıza ulaşmakta ve etik kurallara bağlılık büyük önem taşımaktadır. Akciğer Grafisi Solunum Fonksiyon Testleri Tetanoz Aşısı Tam Kan Testleri Kanda Ağır Metal Testleri Göz Muayeneleri Ağır İş Raporları İşçi Portör Taramaları Hepatit B Taramaları Grip Aşısı

6 EĞİTİM HİZMETLERİ İş kazaları ve İş gücü kayıplarının en büyük nedeni eğitimsizlik ve yanlış bilgilenmeden kaynaklanmaktadır. Yapılan Araştırmalarda iş kazalarının % 78 sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğu, % 20 inin sistemli bir çalışma ile önlenebileceği, % 2 sinin ise önlenemeyeceğini ortaya koymuştur. Bu veriler iş yerlerinde eğitimin öneminin açık bir göstergesidir. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamında Verilen eğitimlerde amaç, katılımcıların çalışma ortamlarındaki sağlık ve güvenlik yönünden tehlike oluşturabilecek kaynakları tanıma ve etkin korunma yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi ve duyarlılıklarının arttırılması, çalışanın işe, işin çalışana uyumunu kolaylaştıracak ve verimliliği optimum düzeye çıkaracak ergonomi açısından tehlike kaynaklarını tanıması ve işyerinde olması gerekli iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesi konularında bilgilendirmektir. İŞVEREN EĞİTİMİ MESLEKİ RİSKLER EĞİTİMİ SÖKTÖREL İSG EĞİTİMLERİ İŞÇİ EĞİTİMLERİ Verdiğimiz Eğitimler İs Sağlığı Ve Güvenliği Yasal Mevzuatları Eğitimleri İş Sağlığı Ve Güvenliği'ne İlişkin Tutulması Gereken kayıtların Eğitimi İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetici Temel Bilgilendirme Eğitimi İş Sağlığı Ve Güvenliği İşçi Temel Bilgilendirme Eğitimi İş Kazalarının Oluşumu, İnceleme Ve Değerlendirme Eğitimi Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi Ve Kullanımı Eğitimi Teorik Yangın Eğitimi Ve Yangın Tatbikatı Acil durumlarda Alınması Gereken Önlemler Eğitimi Tehlike Ve Risk Analizi Eğitimi Kazalardan Korunma Ve İlk Yardım Bilgilendirme Eğitimi Meslek Hastalıkları Ve Korunma Yöntemleri Eğitimi İşçiler İçin Ergonomi Eğitimi Büro Çalışanları İçin Ergonomi Eğitimi Elektrik Tehlikeleri, Riskleri Ve Önlemleri Eğitimi Basınçlı Kaplar, Kompresör, Kazanlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri Eğitimi Yüksekte Çalışanlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri Eğitimi Uyarı Ve İkaz Levhaları Eğitimi

7 İŞ YERİ GÜRÜLTÜ ve TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ İç Ortam Gürültü Ölçümü Tesis çalışma alanlarında işitme sağlığı açısından makine-ekipmanlardan yayılan gürültü seviyelerinin kabul edilebilir en yüksek gürültü seviyeleri ile karşılaştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacı ile Tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gürültü Yönetmeliği doğrultusunda, Uluslar arası standartlara bağlı kalınarak yapılan ölçümlerdir. Yapılan gürültü ölçümleri neticesinde hazırlanan gürültü haritaları ile gürültü dağılımı net bir şekilde görülmekte ve alınması muhtemel önlemlere plan üzerinden kolaylıkla karar verilebilmektedir. Gürültü ölçümleri noktasal ve dozimetrik olarak iki şekilde yapılmaktadır. Gürültü ölçümleri sonucunda hazırlanacak olan ölçüm raporları bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde tarafınıza en kısa sürede iletilmektedir. Titreşim Ölçümleri İşletmelerde makine-ekipmanlardan yayınlan titreşim hem makine hem de çalışanlara zarar vermektedir. Makine-ekipmanlardan yayılan titreşimin çalışanlar üzerindeki etkisinin görülmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Titreşim Yönetmeliği doğrultusunda, Uluslar arası standartlarda yapılan ölçümlerdir. Titreşim ölçümleri el-kol titreşim ölçümü ve bütün vücut titreşim ölçümü olarak iki şekilde yapılmaktadır. Titreşim ölçümleri sonucunda hazırlanacak olan ölçüm raporları bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde tarafınıza en kısa sürede iletilmektedir.

8 SOSYAL DANIŞMANLIK VE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ Sosyal Danışmanlık İşyerinde işçi işveren ilişkilerinin 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi açısından, deneyimli sosyal iş danışmanlarımız tarafından aşağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak işverenin talebi doğrultusunda gerekli danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz. İş başvurularının yapılma şekli, işe başlatma ve bildirim işlemleri, İş akdinin oluşumu, belirli ve belirsiz iş sözleşmelerinin düzenlenme şekli ve şartları, Kısmı süreli çalışma, çağırı üzerine çalışma sistemlerinin şartları ve uygulama şekilleri, İşçi özlük dosyalarının mevzuata uygun şekilde oluşturulması, Asıl İşveren Alt İşveren(Taşeron) ilişkileri ile ilgili olarak taraflar arasında yasal sözleşme oluşturulması, taşeronluk ilişkilerinin yasal olarak düzenlenmesi ve takibi, İş akdi fesih işlemlerinin yasaya uygun olarak düzenlenmesi, doğurabileceği yasal sonuçlarla ilgili olarak işyeri insan kaynaklarının bilgilendirilmesi, Çalışma saatleri, fazla sürelerle çalışma, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günü çalışmaları ve bu çalışmalara ilişkin ücretlendirmelerin ne şekilde ve nasıl yapılacağının yasal olarak düzenlenmesi, Telafi ve denkleştirme çalışması ile ilgili talep halinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve bu yöndeki uygulamanın takibi, Postalar halinde çalışmaların mevzuat hükümlerine göre düzenlenmesi, Kadın işçilerle ilgili olarak doğum öncesi ve doğum sonrası çalışma şartlarının düzenlenmesi, Kadın İşçiler ile 18 yaş altı işçilerin çalışma şartlarının yasaya uygun düzenlenmesi, Yıllık ücretli izin ve uygulamalarının yasal olarak düzenlenmesi, yıllık izin kurullarının oluşturulması, bu yöndeki yasal çalışmaların takibi, Ücret tahakkuku, ödeme zaman ve şeklinin yasal olarak düzenlenmesi, İşe iade davaları, takibi ve yasal sonuçlarının değerlendirilmesi, Özürlü istihdamı ile ilgili yasal çalışmaların yapılması, İsizlik sigortası, yararlanma koşulları ve bildirim zorunluluğu, Hukuk Danışmanlığı İş yerinde meydana gelebilecek herhangi bir kaza vukuunda gerek savunma hazırlanması gerek teknik bilirkişilik gerek mahkemede savunma mekanizmalarını iş yeri hukuk müşaviri ile birlikte çalışıp koordine ederek konuyu Yargıtay noktasına kadar takip edilmesi.

9 RİSK ANALİZİ VE ACİL EYLEM PLANI Risk Analizi Hazırlanması Risk değerlendirmesi çalışmasının temel amacı, işyerlerindeki çalışma koşulları, makine ve tesisat, kullanılan hammaddeler, insan ve organizasyon hatalarından kaynaklanan tehlikeler de dikkate alınarak çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tüm unsurların belirlenerek değerlendirilmesi ve risklerinin kontrol altına alınması için kılavuzun hazırlanmasıdır. Bu amaçla tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Çerçevesinde tesisinizde belirli bir süreyi kapsayan risk analizi için veri toplama(işletmedeki yapılacak olan tüm ortam ölçümlerinin değerlendirilmesi, İşletmedeki mevcut ve muhtemel tehlikelerin belirlenmesi, daha önce yaşanmış kazaların değerlendirilmesi, çalışma alanındaki makine-ekipmanlardan kaynaklanabilecek tehlikelerin tespiti) çalışmalarından sonra işletmenize risk analizi çıkartılmaktadır. Çıkartılan risk analizi ışığında firmanızda iş güvenliği açısından yapılması gerekebilecek çalışmalar ortaklaşa değerlendirilmektedir. Acil Eylem Planı Acil durumlarda(deprem, sel, yangın, zehirlenme vs) alınması gereken önlemler, yapılacak iş ve işlemler ile acil durumlarda görev alacak kişilerin belirlenmesi, yetki ve sorumlulukların oluşturulması ve acil durum ekiplerinin oluşturulması çalışmalarını yapmaktayız. ŞİDDET İHTİMAL 1 (Çok Hafif) 2 ( Hafif) 3 (Orta Derece) 4 (Ciddi) 5 (Çok Ciddi) 1 (Çok Küçük) Anlamsız Düşük Düşük Düşük Düşük (Küçük) Düşük Düşük Düşük Orta Orta (Orta Derece) Düşük 3 Düşük 6 Orta 9 Orta 12 Yüksek 12 4 ( Yüksek) Düşük 4 Orta 8 Orta 12 Yüksek 16 Yüksek 20 5 (Çok Yüksek) Düşük 5 Orta 10 Yüksek 15 Yüksek 20 Tolere Edilemez 25

10 İÇ ORTAM TOZ ÖLÇÜMÜ İç Ortam Toz Ölçümleri Tesis çalışma alanının hava kalitesinin önemli parametrelerinden bir tanesi çalışma alanında bulunan toz konsantrasyonudur. Çalışma alanındaki toz konsantrasyonlarından dolayı oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçebilmek için ortamdaki toz konsantrasyonlarının belirlenmesi ve gerekli önlenmlerin alınması gerekmektedir. Bu amaçla, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü çerçevesinde yaptığımız iç ortam toz ölçümlerini ILO Encylopedia Of Occupatıon Health And Safety, Vol.II çerçevesinde değerlendirerek alınması gerekebilecek önlemleri ölçüm raporlarında belirtmekteyiz. İç ortam toz ölçümleri dozimetrik ve lokal ölçümler olarak iki şekilde yapılmaktadır. Toz ölçümleri sonucunda hazırlanacak olan ölçüm raporları bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde tarafınıza en kısa sürede iletilmektedir.

11 ELEKTRİK TOPRAKLAMA VE PARATONER KONTROLÜ Elektrik Topraklama Kontrolü tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü madde 353 gereğince Tesisinizde bulunan tüm makine-ekipman, pano ve paratonerlerin topraklama ölçümleri teknik kadromuz tarafından yapılacak ve sonuçlar tarafınıza raporlandırılacaktır. Paratoner Topraklama Kontrolü Yıldırımdan korunma Şartnamesi gereğince tesislerde bulunan topraklama ölçümleri teknik kadromuz tarafından yapılarak sonuçlar tarafınıza raporlandırılacaktır.

12 ÇEVRESEL HİZMETLER Çevrenin kirlenmesi bütün insanlığı etkileyen bir süreçtir. Dünya nüfusunun sürekli ve hızlı bir şekilde artışı insanların ihtiyaçlarında da bir artış meydana getirmiştir. İhtiyaçları karşılamak için artan üretime bağlı kalarak çevreye yayılan kirleticilerin de miktarı artmıştır. Giderek kirlenen dünyanın ekolojik dengesinin geri dönüşümünün çok zor olduğundan, çevrenin kirlenmesi acil önlem alınması gereken bir konudur. Çevre Kanunu ve İlgili yönetmelikler doğrultusunda hava kirliliği, su kirliliği, ortam ve gürültü kirliliği ile ilgili olarak firmamız tarafından aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir. Çevre İzin Dosyalarının Hazırlanması ve Takibi Emisyon Ölçümleri Çevresel Gürültü Ölçümü ve Akustik Rapor Hazırlanması ÇED Raporları Atık ve Tehlikeli Atık Yönetimi

13 ENDÜSTRİYEL HİJYEN ÖLÇÜMLERİ Aydınlatma Ölçümü İyi bir aydınlatma işletmelerin sağlıklı, temiz ve düzgün olmasına katkıda bulunur. İşyerinin Aydınlatmaaparatları; işçilerin, çabuk, doğru, rahat ve güvenli görmesi açısından önem taşır. Bu amaçla tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü madde 18 kapsamında yaptığımız ölçümlerdir. Termal Konfor Ölçümleri işyerinde uygun termal konfor şartlarının sağlanması; çalışanların performansını artırmak ve çalışanların sağlığı üzerinde herhangi bir tehlike oluşturmama amacıyla önem taşımaktadır. Bu amaçla, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü madde 20, 21 kapsamında yaptığımız ölçümlerdir. Toksik ve Yanıcı Parlayıcı Gaz Ölçümleri Çalışma alanının hava kalitesini ve çalışma alanının güvenliğini etkileyen parametrelerden bir tanesi de çalışma alanında bulunan toksik gazlar ile yanıcı parlayıcı gaz(lel) konsantrasyonlarıdır. Bu amaçla tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamında yaptığımız ölçümlerdir. Yapılan ölçümler neticesinde hazırlanacak olan ölçüm raporları bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde tarafınıza en kısa sürede iletilmektedir.

14 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM SATIŞ HİZMETLERİMİZ Solunum Koruma Solunum yolu ile oluşabilecek sağlık sorunlarına karşı koruma sağlamak için kullanılan koruyucu donanımlardır. Kafa Koruma Ciddi sağlık sorunları oluşturabilecek olan kafa bölgesine düşebilecek cisimlere karşı koruma sağlamak amacı ile kullanılan koruyucu donanımlardır. Yüz Koruma Yüz bölgesini etkileyebilecek her türlü kaza riskine karşı koruma sağlamak amacı ile kullanılan koruyucu donanımlardır. Göz Koruma Görme kayıplarına kadar varabilecek, göz sağlığını tehdit eden her türlü kaza riskine karşı koruma sağlamak amacı ile kullanılan koruyucu donanımlardır. Kulak Koruma Duyma kayıplarına kadar varabilecek, kulak sağlığını tehdit eden her türlü riskine karşı koruma sağlamak amacı ile kullanılan koruyucu donanımlardır. kaza El Koruma Isçilerin daha rahat ve daha sağlıklı çalışmalarına olanak sağlamak amacı ile kullanılan koruyucu donanımlardır. Vücut Koruma Vücudun tamamını tehdit eden faaliyetlere karşı tam vücut koruma amaçlı olarak kullanılan donanımlardır. Ayak Koruma Ayakları tehdit edebilecek her türlü kaza riskine karşı koruma sağlamak amacı ile kullanılan koruyucu donanımlardır.

15 ONLAR BİZE GÜVENDİLER... / They Trusted Us...

16 ONLAR BİZE GÜVENDİLER... / They Trusted Us... DEMİRDÖKÜM ENERJİ AKRİLİK KAĞIT KAĞIT ÜRÜNLERİ İLAÇ

BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sicil Numarası :1217 Bayraklı OSGB olarak, 6331 Sayılı İş Sağlığı

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Ekin Efe OSGB; 2012 yılı itibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak hizmet vermek amacıyla yetkilendirilmiştir.

Detaylı

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati 1 / Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması Yüz yüze eğitim programının açılışında, programın tanıtımı ve katılımcıların ve eğiticinin tanışmasını sağlayarak olumlu bir eğitim ortamı

Detaylı

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ Akreditasyon Belgelerimiz Ek-9A T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı Eğitim programının genel amacı: İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamu çalışanları dahil bütün çalışanlar ve işyerleri

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR. DONANIM: Ağ, bilgisayar veya çevre birimlerinin elektronik, elektromekanik ve mekanik aksamını,

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR. DONANIM: Ağ, bilgisayar veya çevre birimlerinin elektronik, elektromekanik ve mekanik aksamını, Meslek SİSTEM İŞLETMENİ Seviye 5 I Referans Kodu 12UMS0255-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş İTO Koordinasyonunda TBV Türkiye Bilişim Vakfı, TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve TEKİS Tüm Özel Eğitim Kurumları

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI EKİM-2014 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN ONAYLAYAN Mustafa C. AKPINAR

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

YAPI İŞLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPI İŞLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPI İŞLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi Mehmet ECE 131101192 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Doç.

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ!

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! samsun Iş guvenlığı İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! İLK İ GERÇEKLEŞTİRMEK samsun Uzm. Dr. Hasan Rıza AYDIN Genel Sekreter Uzm. Dr. Ahmet A. İSMAİLOĞLU

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL Okul ve Kurumlarımız İçin İSG REHBERİ Orhan ALABAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için

Detaylı

Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet alanlarında onların yanında olmaktır.

Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet alanlarında onların yanında olmaktır. biz kimiz? Hekimpark Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çözüm ortağı olmak üzere kurulmuştur. Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı