biz kimiz? Sağlıklı ve Güvenlikli bir çalışma hayatı diliyoruz. Turgut VARLIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "biz kimiz? Sağlıklı ve Güvenlikli bir çalışma hayatı diliyoruz. Turgut VARLIK"

Transkript

1 biz kimiz? Firmamız 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında; İş Güvenliği, İş Sağlığı, Mühendislik Hizmetleri, İş Güvenliği Eğitimleri, Risk Analizi Çalışmaları, İş Güvenliği ile ilgili ölçüm ve analiz (Laboratuar) çalışmalarını; Bilgili, Tecrübeli, Teknik açıdan gelişmelere açık kadrosu ile çalışma hayatı içerisinde oluşabilecek riskleri, sorunları ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, uzman çalışanları ile birlikte çözüme ulaştırmayı sağlamak, sağlıklı, güvenlikli bir çalışma ortamına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Firmamız ISO 9001 kalite yönetim sistemi, Çevre, OHSAS Yönetim Sistemleri ve alınan TSE Hizmet Yeterlilik belgeleri kapsamında kaliteyi en üst seviyede tutarak zamanında ve güvenilir hizmet sunmayı ilke edinmiştir. İşverenler açısından; Unutmayalım ki beraber çalıştığımız personeller bize emanettir. Onların güvenlikli ve sağlıklı bir ortamda çalışması hukuki bir zorunluluktan öte aynı zamanda vicdani bir sorumluluktur. İşçiler açısından; İşverenin sunduğu sağlıklı ve güvenlikli ortamda azami dikkat gösterip güvenlik kurallarına uygun çalışıp, her gün eve vücut bütünlüğü tam olarak dönmek, öncelikle aile ve çocuklarına işverene ve topluma karşı en önemli görevdir. Hiçbir şey hayatımızdan ve sağlığımızdan daha değerli değildir. Biz de bu duyarlılıkla yapılan çalışmalara, işimizi tecrübe ve bilginin getirdiği sorumlulukla, severek yapıyoruz. Ve çözüm ortağınız olmak arzusundayız. Sağlıklı ve Güvenlikli bir çalışma hayatı diliyoruz. Turgut VARLIK 22 23

2 Eliyle çalışan insan işçidir. Elleri ve kafasıyla çalışan insan ustadır. Elleri, kafası ve yüreğiyle çalışan insan sanatkardır. Goethe ilkelerimiz Müşterileriyle güven ve şeffaflık ilkesi üzerinden ilişki kurar. Üstlendiği tüm projelerde hesap verilebilirlik zemini oluşturur. Tüm projeleri mevzuat ve standartlara uygun yürütür. Müşterilerinden başka üçüncü taraflarla akçeli ilişki kurmaz. Ticaretin etik ilkeleri ve kurallarında ayrılmamayı taahhüt eder Çalışanlarının emeğine saygılıdır. Müşterilerinin öneri, şikayet ve eleştirilerine açıktır. Sürekli gelişime inanır. Meslek bağımsızlığına inanır ve bunun farkındalığına uygun davranır. Mesleğini sadece para kazanma aracı olarak görmeyip, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde yaşadığımız çevrenin evimiz olduğuna inanan ve bu inançla daha sağlıklı bir çevrede yaşama bilinci geliştirmek amacıyla çaba gösteren bir kuruluştur. ANKARA UZMAN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ 24 25

3 kaza, temenni ederek değil tedbir alınarak önlenir OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile türk ticaret kanununa göre faaliyet gösteren şirketler gibi, iş yerlerine İş Sağlığı Güvenliği Hizmetlerini sunmak amacıyla kurulan gerekli personel ve donanıma sahip olan Bakanlıkça yetkilendirilmiş birimdir. OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir; a) İşyeri hekimi, b) İş güvenliği uzmanı, c) Diğer sağlık personeli, istihdamı zorunludur OSGB ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla; İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından, Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından, ortak sağlık güvenlik birimi Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından, İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından, Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından, Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından, İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden, Sorumludurlar

4 onun sadece bir canı var ve size emanet işyeri hekimi İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimlere, İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl fiilen çalışmış hekimlerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlara, İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanlarına, Yurtdışından alınan ve yeterlilikleri Bakanlıkça onaylanmış işyeri hekimliği belgesi veya eşdeğer belgeye sahip olan hekimlerden sınava katılarak başarılı olanlara İşyeri Hekimi denir. KİMLER İŞYERİ HEKİMİ BULUNDURMAK ZORUNDADIR? 6331 sayıl İş Sağlığı güvenliği Kanununa göre 1 işçi dahi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli grupta yer alan işyerleri 01/01/2014 tarihinden itibaren işyeri hekimi bulundurmak zorundadır. çaresiz kalmamak için İLKYARDIMI öğrenelim öğretelim İŞYERİ HEKİMİ İSTİHDAM YOLLARI NELERDİR? Firma İşyeri Hekimi ni kendi firması kadrosunda istihdam edebileceği gibi OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) vasıtası ile hizmet alımı şeklinde de yapabilir. İŞYERİ HEKİMİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? Rehberlik ve danışmanlık; Sağlık gözetimi; Eğitim ve bilgilendirme; İlgili birimlerle işbirliği; 28 29

5 10 YILDA İNSAN iş kazalarında hayatını kaybetti 100 binler sakatlandı ve yaralandı İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR? İş güvenliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan mimar, mühendis veya teknik elemanlara İş Güvenliği Uzmanı denir. (Teknik eleman: Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen/fen-edebiyat fakültesi fizik veya kimya bölüm mezunları veya İş güvenliği teknikerleri) KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMAK ZORUNDADIR? 6331 sayıl İş Sağlığı güvenliği Kanununa göre 1 işçi dahi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli grupta yer alan işyerleri 01/01/2014 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ İSTİHDAM YOLLARI NELERDİR? Firma İş Güvenliği Uzmanını kendi firması kadrosunda istihdam edebileceği gibi OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) vasıtası ile hizmet alımı şeklinde de yapabilir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ SORUMLULUKLARI NELERDİR? a) Rehberlik ve danışmanlık; İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak. iş güvenliği uzmanı b) Risk değerlendirmesi; Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. c) Çalışma ortamı gözetimi; 1) Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek. 2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak. ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak. 2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak. d) İlgili birimlerle işbirliği; 1) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. 2) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak 30 31

6 unutma ailen seni evde bekliyor RİSK ANALİZİ İşletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır. TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI a. İşe başlamada - İşyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra, - İşyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde, b. Değişiklik durumunda - İşyerinde, iş, yer, el, teknoloji değişikliği, - Yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması, - Uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit edilmiş olması, durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde, c. İş kazası, meslek hastalığı, olay vb. durumunda - İşyerinin tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı ya da olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde, d. Düzenli aralıklarla - İşyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak yapılabilecektir. TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ İŞYERİMİZDE ŞU ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR: Risk Analizi çalışmaları silgili birim yetkilileri tarafından sürekli olarak izlenecek ve kontrol tedbirlerinin uygulanması ile risk skorları azaltılarak iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Belirlenen risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilinceye kadar sürekli izlenmesi gerekmektedir. Kabul edilebilir seviyeye indirilen riskler ise olasılık ve şiddetlerinin artmaması için alınmış olan önlemlerin devamlılığı izlenmelidir. risk analizi ve acil eylem planı Risk değerlendirme metodolojileri içerisinde yer alan metotlar ise şu şekilde tanımlanabilir; Başlangıç Tehlike analizi - PHA İş Güvenliği analizi - JSA Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi Risk Değerlendirme Karar Matris Metodolojisi Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi HAZOP Güvenlik Denetimi Hata Ağacı Analizi Metodolojisi - FTA Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi FMEA/FMECA Olay Ağacı Analizi ETA Neden Sonuç Analizi ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE VE İLKYARDIM İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi edinmek üzere işletmelere eğitim, tatbikat ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. PROFESYONEL DESTEK Acil durum ekiplerinin oluşturulması, Acil durum planlarının oluşturulması, Acil durum toplanma bölgelerinin belirlenmesi, Acil durum işaretleme çalışmaları, Yangın oluşumu öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olması, Taşınabilir yangın söndürücülerin kullanılmasına ilişkin bilgilendirme çalışmaları, Yangın eğitimi ve pratik olarak söndürme, ilkyardım, koruma ve kurtarma faaliyetlerinin uygulanması. YANGIN GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ ACİL DURUM EĞİTİMLERİ Eğitimler ile işletmenizde çalışanların, yangın, deprem, sel, sızıntı, sabotaj, ilkyardım vb. acil durumlar hakkında bilgilendirilmesi

7 kaliteli iş özenve itinaile iş ve sosyal güvenlik hukuku İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI KONULARINDA DOĞRU VE HIZLI DANIŞMANLIK HİZMETİ İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatında sık sık kanun, yönetmelik, genelge gibi düzenlemelerle değişikliğe gidilmesi, uygulamanın yargı kararları, kurumların iç düzenlemeleri ile şekillenmesi, işletmelerin İnsan Kaynakları, Finans, Hukuk gibi birimlerinin İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı konularında sürekli ve profesyonel destek almasını mecbur hale getirmektedir. Ankara Uzman olarak, iş ve sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda şirketlere ihtiyaçları doğrultusunda destek verilmesi, mevzuatta olan değişikliliklerin uygulamaya yönelik açıklamalarla zamanında bildirimi, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili sözleşmelerin ve metinlerin hazırlanmasına katkıda bulunulması, resmi kurumlara gönderilecek yazıların ve itiraz dilekçelerinin hazırlanması, iş ve sosyal güvenlik risklerinin yönetilmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. güvenli iş tedbirile mümkündür İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ İş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili işyeri bildirim işlemleri, sigortalı işe giriş, sigortalı işten çıkış, iş kazası ve meslek hastalığı olayları, iş kazası ve meslek hastalıklarında işveren sorumluluğu, işyeri tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesi ve değişikliklere ilişkin işlemler, prim oranları ve prime esas kazançlarla ilgili işlemler, aylık prim ve hizmet belgesi, eksik gün çalışmalarının belgelendirilmesi işlemleri, istirahatlı sigortalılarla ilgili çalışmazlık bildirimi, sigorta primlerinin ödenmesi, idari para cezası uygulamaları, itirazlar ve kanun yollarına başvurma işlemleri, işyerinin kurulması, iş sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi, iş sözleşmesinin devamı süresince yerine getirilmesi gerekenler, çalışma kuralları özel olarak düzenlenenler ile ilgili işveren yükümlüklüleri ve yükümlülüklere aykırı davranmanın sonuçları konularında Ankara Uzman olarak profesyonel kadromuzla destek sağlamaktayız

8 iş kazaları doğal afet değil ihmallerin sonucudur PERİYODİK KONTROLLER mühendislik hizmetleri İşyerlerinde kullanılmakta olan tüm araç gereç ve ekipmanlardan kaynaklanabilecek istenmeyen olayların önüne geçebilmek, ileride ortaya çıkabilecek zararlardan kaçınmak, kullanılan ekipmanların ömrünü uzatmak, uygun şatlarda çalışıp çalışmayacağını belirleme adına düzenli aralıklarla yapılan kontrol ve testlerdir. Bu testler tekniğin gerektirdiği uygun ekipmana,donanıma ve yeterli bilgi birikimine sahip mühendisler tarafından yapılır. TANIMLAR Basınçlı Kaplar : Buhar Kazanları, Kalorifer Kazanları, Kızgın Su Kazanları, Kızgın Yağ Kazanları, Otoklav, Hidrofor, Hava Tankı, Basınçlı Kap, Kara tankeri, Sanayi Gaz tankeri, Sanayi Gazları Depo Tankı, Parlayıcı ve Patlayıcı Gaz Tankları. Kaldırma - İletme Makinaları : Vinç (tavan vinç - Pergel Vinç - Kule Vinç - Mobil Vinç - Gırgır Vinç ), Caraskal, Forklift, Transpalet, Lift, Asansör, Halat - Sapan, Platformlar. Elektrik Kontrolleri : Makine Bazlı Topraklama Kontrolü, Paratoner Topraklama Kontrolü,Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü

9 TÜRKİYE İŞ KAZALARINDA DÜNYA BİRİNCİSİ Bu taktir-i ilahi sadece Türkiye ye özgü bir durum mu? patlamadan korunma dökümanı İşletmelerin sektörüne, kullandığı yanıcı-patlayıcı maddelerine, ekipman ve makinelerine, çalışma koşul ve şartlarına, işin yapılış şekline göre patlayıcı ortam oluşturabilecek durumların tespit edilip patlayıcı ortamların belirlenmesi işlemlerinin bütünüdür. Bu çalışma proaktif bir yaklaşım gerektirir. Avrupa Birliği ve Ulusal mevzuatlara göre işverenden yapılması istenen bu çalışma; Patlama risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesini, Patlamaya karşı alnın veya alınacak önlemleri, Patlama bölgelerini, Patlamaya karşı kullanılacak uyarı sistemleri ve korunma ekipmanlarını, Sorumluluk ve yetki paylaşımını içermelidir. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 26/12/2003 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında (10.madde) işverenler tarafından patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gerekmektedir. Bu yönetmelikte bölgeler dokümanı hazırlayan kişinin bilgi ve tecrübesine göre farklılık gösterebilmektedir. Bunun için Avrupa ve Dünya da kullanılan ve sayısal veriler vererek doğru ve kesin bölge/bölgeler belirlenmesi için bu çalışmada Atex 137 Direktifi ve TS 3491 EN Aralık 2005, TS EN Aralık 2011, TS EN Aralık 2011 standartlarından yararlanılmalıdır

10 iş güvenliği ölçüm ve laboratuvar hizmetleri 1- Akciğer Grafisi 4- Tam Kan 8- Göz Muayenesi TANIMLAR temel olarak yapılan işlem, sağlıklı durumdaki 4- Burun Kültürü Gıda sektöründe çalışan isçiler için bir makinanın titreşim seviye kaydının, belli Tozlu ve Kimyasal islerde çalışanların ise giriş ve periyodik muayenelerinde akciğerlerin radyolojik ola- edilebilmesi için gerekli olan bir testtir. Tam kan sasurlarının ve gerekli tedavi yöntemlerinin tespit edi- Tanıda bulunmaya yardım edebilecek verilerin elde Ekranlı Araçlar yönetmeliği kapsamında göz ku- gerekli bir tetkiktir. Yine bulaşıcı hastalıklar kapsamında özellikle staphylococcus aureus aranır. çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim karşılaştırılmasından ibarettir. Termal Konfor : İşletmelerde çalışanların büyük periyotlar da yapılan ölçümlerde alınan kayıtlarla rak incelenmesi gerektiğinde tomografi, sipirometrik yımında parametreye bakılmakta olup, sonuçlar diğer bulgularla birlikte değerlendirilir. B - Portör Muayenesine Esas Teşkil Eden Tetkiklebilmesi için gerekli tetkik ve muayenedir. 5- Boğaz Kültürü Gıda sektöründe çalışan isçiler için koşulları açısından gerek bedensel, gerekse zihinsel inceleme gibi ileri tetkiklerin yapılması ise uygunluk gerekli bir tetkiktir. Yine bulaşıcı hastalıklar kapsamında boğazda beta hemolitik streptekok aranır. bulunmalarını ifade eder. Termal konfor ölçümü gazlar ortama yayılmaktadır. İşverenler, etkili bir faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde Gaz Ölçümü : İşletmelerdeki prosesler sırasında değerlendirilmelerinde büyük önem taşımaktadır. ler 1593 Sayılı UHK nun 126 ve 127 nci maddeleri Bu kapsamda; 5- Kanda Ağır Metal ve Kimyasal Testler gereği Gıda ile temas edenler her 3 ayda bir bulaşıcı hastalık taşımadığına dair sağlık raporu almalıdır 6- El Kültürü Gıda sektöründe çalışan isçiler için gerekli bir tetkiktir. Bulaşıcı hastalık riskine karşı yapılır. gösteren bir parametredir. hastalıklarının önüne geçmekle yükümlüdürler. Bu endüstri için ideal sıcaklık ve nem koşullarını havalandırma sistemi ile iş kazaları ve meslek P-A Akciğer Filmi Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği gereğince, kanda ağır metal karışma riski olan sektörlerde çalışan 7- Hepatit B Taraması Gıda sektöründe çalışan isçi- Gürültü Ölçümü : Gürültü; genel olarak istenmeyen ölçümü ve izlenmesi gerekmektedir.genellikle denmektedir. nedenle, işyeri ortam havasında bulunan gazların Akciğer Tomografisi Lateral Akciğer Filmi isçilerin durumlarının değerlendirilebilmesi için yapılan tetkiklerdir. Bunlar başlıca: Civa, kadmiyum, ni- gürültü ise işyerlerinde çalışanların işitme sağlığını işlerinin yapıldığı işletmelerde, dökümhaneler vb. ler için gerekli bir testtir. Hepatit B bulaşma riskine Portör Muayenesine Esas Teşkil Eden Tetkikler rahatsız edici ses olarak tanımlanır. Endüstrideki demir-çelik, Petro-kimya, plastik, boya ve kaynak karşı yapılır. Sipirometrik İncelemeleri yapılmaktadır Sayılı UHK nun 126 ve 127 nci maddeleri gereği Gıda ile temas edenler her 3 ayda bir bulaşıcı patit B taraması negatif çıkan isçilere yapılan aşıdır. 8- Hepatit B Asisi (Taraması Negatif Çıkanlara) Hekel, kurşun, arsenik, idrarda fenol, hippürük asit vb. ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik işyerlerinde bu sorun mevcuttur. Akciğer incelemelerinin sonuçları mesleki maruziyet maddelerinden oluşmaktadır. ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz hastalık taşımadığına dair sağlık raporu almalıdır 9- Grip Asisi Gıda sektöründe çalışan işçiler için gerekli bir tetkiktir. Bulaşıcı hastalık riskine karşı yapılır. karışım halinde bulunan, tanecik büyüklüğü 300 hakkında bilgi içeren bir raporla sunulmaktadır. yönde etkileyen sesler olarak tanımlanmaktadır. Toz Ölçümü : Hava veya başka bir gaz içinde denmektedir. 6- Tetanos Aşısı Aydınlatma Ölçümü : İşletmelerdeki her türlü mikronun altında olan katı tanecikler toz olarak 2- Solunum Fonksiyon Testi Çalışma ortamlarından kaynaklanabilecek tetanos Muayeneyi Destekleyen Tetkikler: çalışmanın sorun olmadan yapılabilmesi ve en sınıflandırılmaktadır. İşyerlerinde, görüş alanını İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ Tozlu ve kimyasal islerde çalışanların ise giriş ve periyodik muayenelerinde bu test yapılarak çekilecek sağlık hizmetidir. A.Gürültü ölçümü aydınlatma tekniğini gerektirir. Aydınlatma öncelikle, hastalıklarına sebep olmaktadır. Solunum yoluyla önemlisi de çalışanların göz sağlığının korunması iyi bir hastalığı riskine karşı tedbir olarak yapılan koruyucu kısıtlayan ve iş verimini düşüren toz meslek 1- Akciğer Grafisi 1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha Kanunu nun amir hükmü gereği, gıda ile temas Akciğer PA ile birlikte değerlendirilmektedir. B.Gürültü haritasının çizilmesi yapılan işlerde kalite standartlarının gerektirdiği tüm akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşan ve orada edenler kendilerini muayene ettirip bulaşıcı hastalığı 7- Risk Gruplarına Göre Belirlenecek Diğer C.Aydınlatma ölçümü detayların görülebilmesi için gereklidir. Çalışanların, birikerek pnömokonyoz denilen hastalığa neden olmadığına dair sağlık raporu almaları emredilmiştir. 3- Kulak Odyo Testi D.Sıcaklık Ölçümü optimal aydınlatma koşullarında çalıştırılması da, bu olan tozların tape büyüklükleri 0,5-5 mikron Tetkikler ve Aşılar Bu kapsamda gıda ile temas edenler akciğer tüberkülozu taşımadığına dair belge almak üzere akciğer E.Nem Ölçümü kişilerin göz sağlığı ve görme netliğini koruduğu için arasındadır. Maden ocaklarından çıkarılan taşlar, Odyolojik inceleme testleri ISO uluslararası Her sektörün kendine göre risk içerdiği düşünüldüğünde, işyerlerinde çalışan isçiler için birçok tetkik G.Toz ölçümü F.Hava Akım Hızı Ölçümü son derece önemlidir. kömür, cevher gibi maddelerin elde edilmesi; tahta, standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Ölçüm sonuçları ISO 1999 ve Amerikan standardı ANSI-S3-1 filmi çektirmektedir. 2- Gaita Kültürü Gıda sektöründe çalışan isçiler için Titreşim Ölçümleri : Genellikle motorlu araçları ağaç, tahıl, mineraller, metaller vb. malzemelerin sınıflandırmasına uygun değerlendirilmektedir. Gürültülü islerde çalışanların her iki kulak havayolu ve ması sonucunda tetkik tespitleri yapılıp uygulanmalı- İ.Titreşim ölçümleri (El-kol ve vücut titreşimi- söz konusudur. Sektöre göre yapılacak risk araştır- H.Gaz ölçümü gerekli bir tetkiktir. Yapılan incelemede amaç sindirim sisteminde bulunabilecek bulaşıcı hastalık amil- mekanik titreşimlere maruzdur. İşletmelerde titreşim püskürtülmesi, öğütülmesi vb.işler sonucu meydana veya mekanik tahrik aletleri kullanan insanlar taşınması, doldurulma ve boşaltılması, taşlanması, kemik yolu ölçümleri ile işitme durumu değerlendirilerek rapor edilmektedir. 3- Gaita Parazit Gıda sektöründe çalışan isçiler için yönelik ölçümler yapılmaktadır. Makina bakımında olarak kontrol ettirilmesi gerekmektedir dır. Gerektiğinde diğer aşılar da yapılmalıdır. binalarda,makinelerde sürekli titreşim ve darbe ile lerini tespit etmektir. ölçümü ile makinaların arızalarının önceden tespitine gelen tozun kontrol altına alınması ve periyodik meydana gelen titreşim) gerekli bir tetkiktir. Bulaşıcı hastalık riskine karşı parazit aranması tetkikidir

11 hizmet tablosu Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri İş Yeri Hekimliği Hizmetleri İş Güvenliği Uzmanlığı Mühendislik Hizmetleri Kazan Periyodik Testi (Buhar Kazanı, Kalorifer Kazanı v.s.) Kompresör Periyodik Testi Basınçlı Kapların Periyodik Testi Kaldırma Araçlarının Periyodik Testi (Vinç, Kren, Calaska) Forlift, Lift, Yük Asansörü Periyodik Testi Elektrik Tesisatı ve Topraklama Kontrolü (Nokta Başı) Paratoner Topraklama Kontrolü Eğitim Hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatları Eğitimleri İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetici Temel Bilgilendirme Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi Temel Bilgilendirme Eğitimi İş Kazalarının Oluşumu, İnceleme ve Değerlendirme Eğitimi Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi ve Kullanımı Eğitimi Teorik yangın Ekibi ve Yangın Tatbikatı Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler Eğitimi Tehlike ve Risk Analizi Eğitimi Kazalardan Korunma ve İlk Yardım Bilgilendirme Eğitimi Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri Eğitimi İşçiler için Ergonomi Eğitimi Büro Çalışanları için Ergonomi Eğitimi Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi Basınçlı Kaplar, Kompresör, Kazanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Eğitimi Yüksekte Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Eğitimi Uyarı ve İkaz Lambaları Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Verilen Danışmanlık Hizmetleri İşyeri Risk Analizi İşyeri Emniyetsiz Durumların Tespiti İş Yeri Acil Eylem Planı Patlamadan Korunma Dokümanı İş ve sosyal Güvenlik Hukuku İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuar Hizmetleri 42 43

12 belgelerimiz iş yerinde güvenlik yuvada mutluluk sağlar 44 45

13 bizden kareler 46 47

14 Güvenlik kuralları sizin sağlığınız ve emniyetiniz için konmuştur. Babacım, Akşam eve geleceğine söz vermiştin! NEDEN GELMİYORSUN?

BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sicil Numarası :1217 Bayraklı OSGB olarak, 6331 Sayılı İş Sağlığı

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Ekin Efe OSGB; 2012 yılı itibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak hizmet vermek amacıyla yetkilendirilmiştir.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamu çalışanları dahil bütün çalışanlar ve işyerleri

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ

METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ Bitirme Projesi Merve BALÇIK 131101010 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç. Dr. Asuman KARAMAN (Şubat, 2014)

Detaylı

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati 1 / Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması Yüz yüze eğitim programının açılışında, programın tanıtımı ve katılımcıların ve eğiticinin tanışmasını sağlayarak olumlu bir eğitim ortamı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. 1 1 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur. Tüm sistem

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı Eğitim programının genel amacı: İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ Akreditasyon Belgelerimiz Ek-9A T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ 2015 RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ Hasar servisi ve underwriterlar için risk ve hasar değerlendirmeleri Sayı: 2015/5 Ekol Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketi Haziran 2015 Bülteni İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ

Detaylı