ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ YOZGAT İL TEMSİLCİLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ YOZGAT İL TEMSİLCİLİĞİ"

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 1982 Anayasamızın 2. maddesinde T. C. Devleti sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda sosyal devlet işyerlerinde sağlık ve güvenliğin sağlama amacı sosyal devlet anlayışından kaynaklanmaktadır. ANAYASANIN ; 17. Maddesinde Kişinin dokunulmazlığı, maddi manevi varlığı teminat altına alınmıştır. 49. Madde de çalışma yaşamını tüm yönleriyle teminat altına alınmıştır. 50. Maddesinde Çalışma şartları ve dinlenme hakkından bahsedilmiş 56. Maddesinde de Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması hükmüne de yer vermiştir. 60.Madde de ise sosyal güvenlik hakkı her vatandaş için yine teminat altına alınmıştır. 4

5 İş Güvenliği Teşkilatı ve İş Güvenliği Denetimi ile ilgili mevzuatı şöyle sıralayabiliriz ; Sayılı İş Kanunu 2-Çalışma Bakanlığı teşkilatı hakkında kanun sayılı SSK kanunu 4-81 Sayılı Uluslararası sözleşme 5-Belediyeler Kanunu 6- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 7-Tüzük ve Yönetmelikler: 5

6 Anayasada yer alan İSG ile ilgili maddeler doğrultusunda hukukumuzda geniş ve ayrıntılı bir mevzuat oluşturulmuştur. Bu kanunlar işverene çeşitli sorumluluklar yükler ve kamu araçlarıyla müeyyide koyar. Devlet bu yükümlülükleri denetler ve cezai ve idari yaptırımlar uygulatır. Kamu hukuku açısından işverenin önlem alma yükümlülüğünün hukuki dayanağını 4857 sayılı İş Kanununun 77. Maddesi ile düzenlenmiştir. Madde 77 : İŞVEREN VE ÇALIŞANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. 6

7 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( İSG ) KONUSUNDA İŞVERENİN GÖREVLERİ Mevzuat hükümlerini uygulama ve iş güvenliği tedbirlerini alma görevi İşçileri Eğitme Görevi İşverenin Denetim Görevi İşçileri alınacak güvenlik önlemlerine uymaya zorlama görevi İşyerinde risk değerlendirmesi yapmak ve çalışanlarını bilgilendirmek Çalışanların İSG çalışmalarının her aşamasında katılımını sağlamak TARİH 4857 SAYILI İŞ KANUNU MADDE : 77 7

8 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( İSG ) KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN GÖREVLERİ * Çalışma esnasında gerekli dikkat ve özeni göstermek, * Makine ve tezgahları ve diğer ekipmanları kullanma talimatına göre çalıştırmak, kullanmak ve kapatmak, * Makine ve tezgahlarla ilgili * İş yerinde uygulanan güvenlik ve sağlık kurallarına uymak, * Tehlike yaratabilecek davranışlardan kaçınmak, koruyucularla, kişisel korunma malzemelerini kullanmada ihmalkar davranmamak, *İkazlara uymak, * Tehlike yaratabilecek durumları derhal en yakın amirine bildirmek, * İşverenin bu konuda verdiği emirlere ve talimatlara uymak, zorundadırlar. 8

9 9

10 10

11 11

12 UZUV KAYIPLARI 12

13 13

14 14

15 15

16 Genç Mühendis güç bela bulduğu işte yapılmayacak hata yaparak inşaat alanına baretsiz girdi bu onun son hatası oldu. Aşkale de kömür ocağında çalıştırılmayan havalandırma nedeniyle şıkışan gazın patlaması... Günde Üç İşçi ölüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Erhan Batur İş Kazalarının Türkiye nin en büyük sorunlarından biri olduğunu söyleyerek... Haber Haber 16

17 17

18 18

19 Her 3 dk bir işkazası oluyor 90 dk 1 kişi sakat kalıyor 4 Saatte 1 kişi hayatını kaybediyor 19

20 İŞ KAZALARI %19,5 %1 % 79,5 Güvensiz hareketler % 19,5 Güvensiz şartlar % 1 Bilinmeyen %79,5 20

21 Yaşlar

22 İş Kazaları-Sebeplere Göre (2001) Taşıt Kazaları Duran Taşıt Düşmeler Makinalar Sıcak Madde Düşen cisim Cisim Çarpması Kesici Alet Zorlanma Göze kaçma Sebepler 22

23 2001 de İş Kazalarının Çalışma Saatlerine Göre Dağılımı >

24 İlginç Ölümler Bir isçinin 600 tonluk pres makinesinin arasından emeklemek suretiyle geçerek ucundaki 2450 santigratlık fırında sigarasını yakmaya çalışması Dudullu'da bir Köy nisan töreninde Balkona 50 kişi çıkılması sonucu balkonun çökmesiyle oluşan toplu ölüm Denizcilik isletmesinin Gaziantep tankerinde gecen bir olay: Geminin üçüncü mühendisi kontrol için geminin buhar kazanına girer (kimseye haber vermemiştir). Daha sonra işgüzarın biri "niye bu kazan kapağı açık" der ve kapağı kapatır akabinde gemi sefere çıkar. (Kocaeli/Dilovası İskelesi ) 24

25 25

26 Bizde sadece kesik ve çürük olur, Bir sanita banta çözeriz O işi bizim çalışanlar değil, müteahhit yapıyor. Bizim adamlar şerbetlidir, bir şey olmaz Kaç keredir ikaz ediyorum! 26

27 Bana bir şey olmaz! Şimdiye kadar hep böyle yaptık. Böyle olacağı aklıma gelmemişti. Güvenli görünüyordu! Biz şerbetliyiz! Biz efsunluyuz! 27

28 DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ YARATMALIYIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİNİN VEYA BİRİLERİNİN DEĞİL HEPİMİZİN İŞİ OLMALIDIR 28

29 ÇALIŞANLAR İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA FARKLI DAVRANIŞLAR GÖSTERİRLER VE SAVUNMA MEKANİZMALARI GELİŞTİRİRLER İş Güvenliği Kurallarına İlgisiz Olanlar Uymayanlar Gönülsüz Uyanlar Şeklen Uyanlar GERÇEKTEN UYANLAR 29

30 DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ SAVUNMA UYGULAMA İSTEK ( Bu yeni Davranışın Yararına İnanır ) ONAY ( Öğrendiği Bilgileri Onaylar ) BİLGİ ( Kişi Önce Bilgi Edinir ) 30

31 31

32 SAĞLIK VE GÜVENLİK NEDİR? SÖZLÜKLERDE SAĞLIK İnsanın bedence ve ruhça iyilik hali olarak SÖZLÜKLERDE GÜVENLİK Tehlikeye ve riske maruz kalmama, emniyetli olma olarak verilir SANAYİDE SAĞLIK VE GÜVENLİK Kazaların, meslek hastalıklarının önlenmesi demektir. 32

33 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Çalışanların, Yüklenicilerin, müteahhit personelinin, ziyaretçilerin ve iş Sahasındaki diğer tüm insanların iyilik halini etkileyecek faktör ve koşullardır. İLGİLİ KİŞİ VE KURULUŞLAR Organizasyonun iş sağlığı ve iş güvenliği performansı ile ilgilenen yada bundan etkilenen birey ve gruplardır. Bunlar; çalışanlar, taşeronlar, müteahhitler, tedarikçiler, fabrika yönetimi, işveren ve işçi sendikaları, müşteriler, ziyaretçiler, Çalışma Bakanlığı. 33

34 KAZA Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay ( TS ) VAKA Kazaya sebep olan veya kazaya sebep olacak potansiyele sahip olay( TS ) OLMAK ÜZERE ( RAMAK KALMA ) Hastalığa, ölüme, yaralanmaya,zarara veya diğer kayıplara sebep olmadan gerçekleşen vak alar( TS ) 34

35 İŞ KAZASI Aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır. (Kanun No 506) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısiyle, Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında, 35

36 YARGITAY KARARLARI TATİL ZAMANINDA, RIZA DIŞINDA VE SALT ORADA İÇKİ İÇMEK MAKSADIYLA İŞ YERİNE GİRİLMESİ VE BU SIRADA OLAYIN MEYDANA GELMİŞ BULUNMASI, İŞ KAZASI KAVRAMININ KAPSAMI DIŞINDADIR. (Y.10.H.D., , 2308/2482) KAÇINILMAZLIK, OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİHTE GEÇERLİ BİLİMSEL VE TEKNİK KURALLAR GEREĞİNCE ALINACAK TÜM ÖNLEMLERE RAĞMEN ZARARIN KISMEN YA DA TÜM OLARAK MEYDANA GELMESİ DURUMUDUR. KAÇINILMAZ DURUM DAN ÖTÜRÜ İŞVEREN SORUMLU TUTULAMAZ. 36

37 YARGITAY KARARLARI - İŞVEREN, İŞÇİNİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ OLANI YAPMAK, KOŞULLARI SAĞLAMAK VE ARAÇLARI NOKSANSIZ BULUNDURMAK, İŞÇİ DE BU KONUDAKİ USUL VE KOŞULLARA UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. SİGORTA VE İŞ (GÜVENLİĞİ) MÜFETTİŞLERİNCE DÜZENLENEN RAPORLAR, AKSİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİDİR.(Y. 10. H.D., , E.3155, K,3920) 37

38 Y.9.H.D.; ,E.22383,K.547 İş yerinde bir işçinin diğerini şahsi sebepler ile yaralaması iş kazası değildir ve dava iş Mahkemesinde görülmez. 38

39 Y.10.H.D.; ,E.8915,K.4334 Sigortalının yatmasına mahsus yer, işyeridir ve burada üçüncü kişinin tedbirsizliği sunucu ölümü olayı da iş kazasıdır. 39

40 Y.10.H.D.; ,E.3244,K.3890 Sigortalının işyerinde tetanos mikrobu alması sonucu ölümü olayı iş kazasıdır 40

41 Y.9.H.D.; ,E.3155,K.3920 Sigortalı işçinin, olayın hemen arkasından vermiş bulunduğu ifade her türlü etkinin dışında sayılması gerekeceği için sonradan alınan ifadeleri karşısında daha inandırıcıdır ve üstünlüğü vardır. 41

42 Y.10.H.D.; ,E.2029,K.2140 İşveren,salt mevzuatta öngörülen önlemleri değil, kutsallaştırılması gereken insan yaşamına saygı çevresinde günümüz bilim ve teknolojisinin öngördüğü önlemleri dahi almakla yükümlüdür. Her halde, çalışan kimsenin iş güvenliği, işçinin kendi dikkatine bırakılamaz. 42

43 MESLEK HASTALIĞI Sigortalının çalıştırıldığı için niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. (Kanun No 506) 43

44 UYGUNSUZLUK Doğrudan yada dolaylı olarak insan yaralanması yada hastalığı, malın hasar görmesi, işyeri çevresinin zarar görmesi yada bunların bir kaçına neden olabilecek iş standartları, uygulamalar, prosedürler, kurallar, yönetim sistemi performansı ve benzerlerinden herhangi bir sapma durumudur. 44

45 TEHLİKE Yaralanmaya, meslek hastalığına, mala veya çalışma ortamına zarar verebilecek, veya bunların birkaçına neden olabilecek potansiyel bir durum yada kaynaktır. RİSK Belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının birleşimidir. TOLORE EDİLEBİLİR RİSK Organizasyonun yasal yükümlülükleri ve İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risktir. 45

46 46

47 RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ Riskin büyüklüğünü hesaplama ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verilmesidir. BUNUN İÇİN BİR REHBERE İHTİYACIMIZ VAR ÇÜNKÜ Tehlikeli durumların değerlendirilmesi (malzeme, davranışlar) Risklerin derecelendirilmesi ve önceliklerin belirlenmesi Riskleri minimize temek için aksiyonların belirlenmesi Buzdağını yok etmek için direk etkileri ortaya koymak 47

48 İSG YÖNETMELİĞİ MADDE 4 : a) Risk değerlendirmesi: İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmaları, c) Önleme: Mesleki riskleri önlemek veya azaltmak için işyerinde yapılan işlerin bütün aşamalarında planlanmış veya alınmış önlemlerin tümünü ifade eder 48

49 İSG YÖNETMELİĞİ MADDE 6 : İşveren aşağıda belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili hususları yerine getirmekle yükümlüdür a) İşveren, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamak zorundadır. İşveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır. 49

50 b) İşveren, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aşağıdaki genel prensiplere uyacaktır: 1) Risklerin önlenmesi, 2) Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi, 3) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi, 4) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için, özellikle işyerlerinin tasarımında, iş ekipmanları, çalışma şekli ve üretim metodlarının seçiminde özen gösterilmesi, özellikle de monoton çalışma ve önceden belirlenmiş üretim temposunun hafifletilerek bunların sağlığa olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, 50

51 5) Teknik gelişmelere uyum sağlanması, 6) Tehlikeli olanların, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesi, 7) Teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma şartlarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikasının geliştirilmesi, 8) Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi, 9) İşçilere uygun talimatların verilmesi. 51

52 c) İşveren, işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak; 3. Kullanılacak iş ekipmanının, kimyasal madde ve preparatların seçimi, işyerindeki çalışma düzeni gibi konular da dahil işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tüm riskleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre; işverence alınan önleyici tedbirler ile seçilen çalışma şekli ve üretim yöntemleri, işçilerin sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyinin yükseltmeli ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanmalıdır. 5. Bir işçiye herhangi bir görev verirken, işçinin sağlık ve güvenlik yönünden uygunluğunu göz önüne alır. 7. Yeni teknolojinin planlanması ve uygulanmasının, seçilecek iş ekipmanının çalışma ortam ve koşullarına, işçilerin sağlığı ve güvenliğine etkisi konusunda işçiler veya temsilcileri ile istişarede bulunur. 9. Ciddi tehlike bulunduğu bilinen özel yerlere sadece yeterli bilgi ve talimat 52 verilen işçilerin girebilmesi için uygun önlemleri alır

53 d) Aynı işyerinin birden fazla işveren tarafından kullanılması durumunda işverenler, yaptıkları işin niteliğini dikkate alarak; iş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni önlemlerinin uygulanmasında işbirliği yapar, mesleki risklerin önlenmesi ve bunlardan korunma ile ilgili çalışmaları koordine eder,birbirlerini ve birbirlerinin işçi veya işçi temsilcilerini riskler konusunda bilgilendirirler. e) İş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni konusunda alınacak önlemler hiçbir şekilde işçilere mali yük getirmez. 53

54 İSG YÖNETMELİĞİ MADDE 9 : İşveren yukarıda belirtilen yükümlülükleri ile beraber aşağıdaki hususlarıyerine getirmekle yükümlüdür: 1) İşyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapar. 2) Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir. 54

55 Kaza geliyorum der! 55

56 İS IĞİ Ğ OLAYLARI GÜVENL BUZ DA Ölümlü şk I azas ı p Kay ışikazas zamanl Ayakta lan ışkazalar i tedavi yap p zkay ışkazas izamans Kazaya ramak kalma Tehlikeli ış lar durum ve davran 56

57 KINNEY değerlendirmesi R=PxFxE R <= 20 Çok düşük limtlerde risk - kabul edilebilir 20 <R<= 70 Kabul edilebilir fakat dikkat gerekli 70 <R<= 200 Takip gerekli ( Aksiyon planı olmalı) 200 <R<= 400 Acilen önlem alınmalı R>400 Yapılan iş durdurulmalı 57

58 ARABANIZIN PATLAMA OLASILIĞI % Yakıt deponuz boş ve arabanızı çalıştırmak istiyorsunuz Çok düşük bir ihtimal Faktör P 0,1 % Yakıt deponuz dolu ve arabanızı çalıştırmak istiyorsunuz Pratikte mümkün değil Faktör P 0,2 % Yakıt deponuzu kendiniz dolduruyorsanız Çok büyük olasılık değil fakat olabilir Faktör P 0,5 % Arabanızın yakıt deponuza yakıt doldururken, radyo dinlemek için arabanız çalışır durumda ise Çok mümkün değil, fakat olabilir Faktör P 1 % Biri tarafından aracınıza yakıt doldurulurken siz arabanızın içinde sigara içiyorsanız Mümkün değil Faktör P 3 % Eğer siz aracınıza yakıt doldururken sigara içiyorsanız Kesinlikle mümkün Faktör P 6 % Aracınıza yakıt dolduruyorsunuz, yakıt tankınızda bir delik var, ve sigara içiyorsunuz içtiğiniz sigarayı naracınızın altına atıyorsunuz. Çok yüksek olma olasılığı var ( Kaçınılmaz)Faktör P 10 58

59 SIKLIK Ağustos ayında buzlu yolda araç kullanma sıklığınız Nadiren Faktör F 1 Kötü havada araç kullanma sıklığınız Zaman zaman Faktör F 2 Alkollü bir sürücü ile karşılaşma sıklığınız arada sırada Faktör F 3 Aşırı sürat yapan veya hız limitlerini aşan bir sürücü ile karşılaşma sıklığınız her zaman Faktör F 4 Aptal salak - çılgın bir sürücü ile karşılaşma sıklığınız Sürekli Faktör F 5 59

60 ŞİDDETİ Aracınızın kapısını kapatırken parmağınızı sıkıştırdığınızdaki şiddet Küçük yaralanma (canınız çok yanmış olsa dahi) Faktör E 1 Düz bir arazide araç kullanırken, uykuya dalıyorsunuz veya birşeylere dalıyorsunuz ve aracınız yoldan çıkıyor. Önemli Faktör E 2 Yine araç kullanırken uykuya dalıyorsunuz ve düşük bir hızla yoldan çıkarak ağaca çarpıyorsunuz. Ciddi Faktör E 3 Yine araç kullanırken uykuya dalıyorsunuz ve bir köprünün korkuluklarına çarparak duruyorsunuz Çok ciddi Faktör E 4 Yine araç kullanırken uykuya dalıyorsunuz ve karşı yönden gelen bir araç ile kafa kafaya çarpışıyorsunuz Felaket Faktör E 5 60

61 KINNEY METHODU PUANLAMA Olasılık - P 0,1 Çok düşük olasılık 0,2 Az olma olasılığı var 0,5 Olabilir fakat çokda mümkün değil 1 Çok mümkün değil, fakat bazı şartlar ortaya çıktığında olabilir 3 olma olasılığı var 6 Kesinlikle olma olasılığı var 10 Olma olasılığı çok yüksek Şiddet - E 1 Küçük (küçük yaralanmalar veya kayıp gün olmayacak durumlar) 2 Önemli (Kayıp günlü kaza veya iş görememezlik oranı %10 dan küçük) 3 Ciddi (Sakatlık, uzuv kaybı gibi geri dünüşü olmayan sakatlık veya %10 dan büyük iş görememezlik oranı) 6 Çok ciddi 1 insanın ölmesi 10 Felaket Birkaç insanın ölmesi Frekens ( Sıklık)- F 1 Nadir (yılda bir defa) 2 Zaman zaman (ayda bir defa) 3 arada sırada (haftada bir defa) 6 her zaman (günde bir defa) 10 sürekli 61

62 Risklerin tanımı İş Güvenliği gözlemleri Tavsiye edilen ölçümler - gözlemler KINNE Y P Dönen kısımların muhafzaya alınması Bir yere kapılmak F E Risk seviyesinin değerlendirilmesi > Zincir ve kayış muhafazaları > Malzeme taşıyan helezonların üst kapaklarının sağlam olması >Acil durdurma sistemleri 62

63 DENETİM Faaliyetlerin ve ilgili sonuçlarının planlanmış düzenlemelere uygunluğunu, bu düzenlemelerin etkili biçimde uygulandığını, politika ve hedefleri gerçekleştirmek için uygun olduğunu belirlemek amacı ile yapılan bir sistematik değerlendirmedir. 63

64 RİSK AZALTILMASI 64

65 65

66 İŞ GÜVENLİĞİ Kaza, beklenmeyen bir anda ortaya çıkan ve çeşitli kayıplara yol açan bir olaydır. Kaza Nedenleri Ortam koşulları, Tasarım hataları, Sistem aksaklıkları, İnsan faktörünün göz ardı edilmiş olması, Eğitim ve denetim eksikliği, 66

67 KAZALARIN % 79 güvensiz hareketler % 20 güvensiz şartlar % 1 nedeni bulunamayan faktörler 67

68 İNSAN HATASI Güvensiz Hareketler Görev verilmeden çalışmak Hızlı çalışmak - acelecilik Güvenlik donanımını kullanım dışı bırakmak Ekipmanı güvensiz bir biçimde yönetmek Güvensiz pozisyonlar Güvenliği önemsememek veya kişisel koruyucu kullanmamak Aşırı güven 68

69 Güvensiz pozisyonlar Ekipmanı güvensiz bir biçimde yönetmek 69

70 İNSAN HATASI Güvensiz Şartlar Koruyucuların kalitesizliği Koruyucu olmaması Eski ve kusurlu aletler Tertipsizlik, düzensizlik Yetersiz aydınlatma Gürültülü ortam Yetersiz havalandırma aşırı sıcak/soğuk Kirli hava kaynakları İyi tasarlanmamış prosedürler Yetersiz kişisel koruyucu ekipman 70

71 Tehlikelerin Belirlenmesi Tehlikelerin belirlenmesinde 3 soru: Zarara yol açabilecek bir kaynak var mı? Zarar nasıl ortaya çıkabilir? Kim veya ne zarar görebilir? Operatörler Bakımcılar Taşeronlar Temizlikçiler 71

72 TEHLİKE KAYNAKLARI Çalışma alanı Malzemeler Faaliyetler 72

73 ÇALIŞMA ALANI KAYNAKLI TEHLİKELER Girişler ve Çıkışlar Kapalı saha Yetersiz aydınlatma Oksijensizlikten Boğulma Elektrik çarpma tehlikesi Uygun olmayan güvenlik ekipmanları (korkuluklar vs) Düşen/Uçan Parçalar Yangın Sıcak mekanlar Yanıcı ortamlar Hafriyat Kazı alanları Gece çalışması Patlayıcıların bulunduğu alanlar 73

74 ÇALIŞMA ALANI KAYNAKLI TEHLİKELER Uygun olmayan sıcaklık Gözetim eksikliği Gürültü Basınçlı sistemler Geçici işçiler/taşeronlar Çöplük / Stok alanları Sevkiyat ve taşıma araçları Çalışanlara rahatsızlık Yüksekte çalışma Radyasyon Makina ve aksamı Yetersiz havalandırma Sivri uçlu/keskin bölge, alan Kayma, takılma ve düşme 74

75 FAALİYET KAYNAKLI TEHLİKELER Kaldırma araçlarıyla çalışma Tek başına çalışma El ile taşıma, kaldırma, koyma, yükleme, zorlama Tekrarlanan hareketler (ayakta durma, oturma) Ergonomik olmayan ekipman/hareket Ateşli işler Kesme İşleri 75

76 MALZEME KAYNAKLI TEHLİKELER Alkaliler Asitler Asbest Yanıcı maddeler Deterjanlar Toz Araç egzoz gazları Kristalize silika Atık yağlar Yağlar ve gres Diğer kimyasallar Çimento ve beton Isosiyanatlar Solventler Kaynak gazları Fiberglaslar Bakteriyolojik tehlike 76

77 77

78 ÇİMENTO ÜRETİMİNDE SAĞLIK RİSKLERİ Toz (Kuartz, kömür, asbest, çimento tozu) Kaynak dumanı ve gazı Karbonmonoksit gazı Yağlar Solvent ve diğer temizleyiciler 78

79 Çapı 1 mikrondan büyük, havada asılı bulunan katı parçacıklara TOZ denilir. Toza bağlı hastalık oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir? Tozların çapları Tozların içeriği Tozların miktarı Maruziyet süresi Kişisel özellikler 79

80 TOZA BAĞLI SAĞLIK TEHLİKELERİ Tozlardan etkilenme nasıl oluşur? Deri yolu ile: Tozlar uzun süreli maruziyet sonucunda deride dermatoza (egzama gibi) neden olabilir. Solunum yolu ile: Tozların çapları ufaldıkça hava keseciklerine kadar gidenler artar. Çapları 1-2 mikron civarında olanlar önemli sağlık sorunu oluştururlar. Sindirim yolu ile: Sigara içilmesi, elleri yıkamadan yeme içme sonucu, ortamda açıkta yiyecek ve yiyecek-içecek kaplarının bulundurulması, sakal ve bıyıklar ile sindirim yolu 80

81 TOZA BAĞLI SAĞLIK TEHLİKELERİ Tahriş edici maddelerle temas sonucu oluşan kontakt dermatit 81

82 KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI RİSKLERİ Kaynak sırasında hangi toz, duman ve gazlar açığa çıkar? Asetilen Oksijen Karbonmonoksit Azotdioksit ve azotoksit Ozon Fosgen Fosfin Baryum Berilyum Kadmiyum Krom Bakır Demir Kurşun Magnezyum Molibden Nikel 82

83 KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI RİSKLERİ Kaynak ışınlarının zararlı etkileri nelerdir? Kızıl ötesi, Görülebilir Ultraviyole ışınları yayılır. 83

84 KARBONMONOKSİT ETKİLENMESİ Karbonmonoksit gazı hangi durumlarda açığa çıkar? Kokusuz, renksiz, tatsız ve tahriş etmeyen bir gazdır. Bu nedenle ancak etkilenme belirtileri ortaya çıktığı zaman anlaşılır. Organik bir maddenin özellikle bir yakıtın (kömür, gaz, petrol vb.) tam olarak yanmadığı durumlarda ortama yayılabilir. Gübre, kimya sanayiinde tamamen kapalı sistemlerde, su buharının kömür üzerinden geçirilmesi ile elde edilen su gazı kullanımında, sistemde oluşan bir kaçak sonucu açığa çıkabilir. 84

85 KARBONMONOKSİT ETKİLENMESİ Karbonmonoksit gazından etkilenme nasıl olur? Kandaki alyuvarlardaki hemoglobin ile birleşir ve hücrelerin yaşaması için gerekli oksijen taşınmasında bozukluk oluşur. ağırlık hissi baş ağrısı, baş dönmesi, uyuklama, bulantı koma ölüm 85

86 YAĞLAR Yağlar hangi durumlarda kullanılır? Etkilenme nasıl olur? Yağların özelliklerine göre değişik katkı maddeleri içermesi farklı etkilenmelere neden olmaktadır. Yağlar, çıplak elle doğrudan yapılan işlemler sırasında deride tahrişten, deri kanserine zemin hazırlayan etkilenmelere kadar ciddi sağlık zararları yaratabilmektedir. 86

87 SOLVENT VE DİĞER TEMİZLEYİCİ KİMYASALLAR Kimyasal özellikleri farklı olan bu maddelerin ortak özelliği bir çok maddeyi eritmeleridir (yağlar, sentetik maddeler gibi). Etkilenme nasıl olur? Bu maddelerin hepsinde görülen belli başlı etkiler şunlardır; yağları eriten solventlerin hepsi beynin yağ dokusunu etkiler, alkol gibi sarhoşluk etkisi yapar. Düşük miktarlarla uzun süre maruziyette sinirlilik, titremeler, kabus görme gibi sinir sistemi etkilenmeleri olur. Birdenbire ve yüksek dozda etkilenmede baş ağrısı, baş dönmesi olur, bulantı, kusma ve komaya kadar giden tablo meydana gelebilir. Deride solventden etkilenme ile yanma, kızartı, şişme meydana gelir, bir çeşit egzama olur. 87

88 ZARARLI KİMYASALLARDAN KORUNMA Kaynakta Önlemek İnsan Sağlığı İçin Daha Az Zararlı Maddeler Kullanılması (yerine koyma yöntemi) Yöntem Değiştirilmesi ; Örneğin, basınçlı hava ile yapılan temizlik işlemi yerine vakumlu hava ile çalışan sistemin tercih edilmesi. Yerel Aspirasyon ; Gaz, buhar ya da toz gibi maddelerin, oluştukları noktada, ortama karışmadan hava ile çekilerek uygun (çevre kirliliğine neden olmayacak) biçimde dışarı atılmasını sağlayacak sistemlerdir. 88

89 ZARARLI KİMYASALLARDAN KORUNMA Yerel Aspirasyon 89

90 ZARARLI KİMYASALLARDAN KORUNMA Kişide Önlem Almak Eğitim Rotasyon, Ekip Değişimi Kişisel dozimetre Kişisel Koruyucular Yeterli Bakım Programı 90

91 ZARARLI KİMYASALLARDAN KORUNMA Tozlu ortamda çalışmada kullanılması gereken kişisel koruyucular neler olmalıdır? EN 149 standardına uygun üretilmiş, FFP1 koruma kademesinde maske kullanılmalıdır. EN 166 standardına uygun üretilmiş koruyucu gözlük çalışılmalıdır. Deride olabilecek olumsuz etkilenmeleri önlemek için EN 388 standardına uygun üretilmiş üzeri nitril kaplı eldiven kullanılmalıdır. 91

92 ZARARLI KİMYASALLARDAN KORUNMA Kaynak dumanı ve ışınlarından korunmada kişisel koruyucular neler olmalıdır? Kapalı alanlarda kaynak yapılıyorsa, öncelikle ortamda yeterli oksijen bulunup bulunmadığından emin olunmalıdır. EN 149 standardına uygun üretilmiş, yüzeyi alev almayan FFP2 koruma kademesinde maske kullanılmalıdır. Kaynak işinde kullanılacak gözlük EN 166 standardını taşımalı ve lens koyuluğu yapılacak kaynağın cinsine göre seçilmelidir Kaynak işlemi sırasında sıcak metal parçaların sıçraması ve deride olabilecek olumsuz etkilenmeleri önlemek için kevlar veya deriden yapılmış kaynakçı eldiveni kullanılmalıdır. Kevlar veya deriden yapılmış önlük kullanılmalıdır. EN 345 standardına uygun çelik burunlu, tabanı sıcağa dayanıklı ayakkabı kullanılmalıdır. 92

93 93

94 İSTENMEYEN SES GÜRÜLTÜ Ses Havada dalgalar halinde hareket eden ve insan kulağı tarafından algılanan bir titreşimdir. Makul bir seviyede olduğu sürece rahatsız etmeyen hoş bir duygu olarak algılanabilir. Gürültü düzeyi ya da frekansı nedeniyle rahatsız edici olabilir. En önemli etki işitme kaybıdır. Desibel (db) düzeyindeki küçük bir artış, gürültüde büyük bir artışa neden olabilir. Çoğu standartta izin verilen gürültü düzeyi 8 saatlik çalışma süresi için 85 db dir. 94

95 İSTENMEYEN SES GÜRÜLTÜ Kulağımız üç bölümden oluşur. 95

96 İSTENMEYEN SES GÜRÜLTÜ 96

97 97

98 İSTENMEYEN SES GÜRÜLTÜ Bir kol boyu mesafeden anlaşmak için bağırmak zorunda kalınıyorsa gürültü düzeyi yüksektir. Kalıcı işitme kaybının meydana gelmemesi için gürültüden korunulmalıdır. Gürültüyü kaynağında azaltmak mümkün değilse rotasyon ve kulak koruyucu kullanılmalıdır. Geçici kayıp:kısa sürede gelişir, gürültülü ortamdan uzaklaşıldığında ortadan kalkar Sürekli kayıp: Uzun sürede gelişir. Frekans ve süreye bağlı olarak kişiden kişiye değişir 98

99 İSTENMEYEN SES GÜRÜLTÜ Korunma : Gürültü düzeyi ve frekans dağılımı ölçümleri yapılmalı Gürültü kaynakları azaltılmalı EN 352 standardına uygun üretilmiş kulak tıkaçları ya da tüm kulak kepçesini örten kulaklıklar kullanılmalı İşitme muayeneleri ile sağlık kontrolleri yapılmalıdır 99

100 TERMAL KONFOR Temel ilke işyerinin planlanması sırasında uygun ısıtma-soğutma ve havalandırma düzeneğinin kurulmasıdır. Sıcaktan korunmak için önce kaynakta ısı kontrolü yapılmalıdır. Yansıtıcı yalıtım perdeleri, alüminize giysiler, önlük ve eldivenler kullanılabilir. Sadece konvektif ısı yayılımı varsa seyreltme ventilasyonu yapmak da sıcaklık etkisini azaltır. 100

101 TERMAL KONFOR Üretimden kaynaklanan nedenlerle ortam soğutulamıyorsa ortam sıcaklığına uygun giysiler kullanılmalı, su ve tuz kaybının etkisini azaltmak için bol miktarda ve tuzlu ayran verilmelidir Aşırı soğuk ortamlarda yalıtımlı giysiler kullanılmalı, rotasyon ile kişisel çalışma saatleri azaltılmalıdır. Kalb, dolaşım, solunum üriner sistem hastalıkları olanlar Cilt dolaşımı bozuk olanlar, Romatizmal Hastalığı olanlar, Gözün dış tabaka hastalığı olanlar, Epileptikler, Alkolizm-Uyuşturucu kullanımına eğilimli olanlar sıcakta çalıştırılmazlar 101

102 VİBRASYON ( TİTREŞİM ) Genellikle katı ortamda yayılan, dokunma duyusu ile algılanan, alçak frekanslı ve yüksek genlikli bir enerji yayılımıdır. Elle kullanılan araç gereçlerde elden, diğerlerinde ise pozisyona göre titreşen zeminle ya da parçayla ilgili vücut bölümünden vücuda alınır. 102

103 VİBRASYON ( TİTREŞİM ) 103

104 VİBRASYON ( TİTREŞİM ) 1 Kemik ve eklem zararları 10 Hz Sinir, Dolaşım, Hareket sistemi zaraları 500 Hz Dolaşım ve Sinir sistemi zararları 104

105 VİBRASYON ( TİTREŞİM ) Etkilenme Belirtileri: Vardiya sonlarına doğru görülen El, elbileği, dirsek ve omuzlarda ağrı, uyuşma hareket zorluğu, El bileğinde şişme Sırt, bel ve boyun omurgasında ağrı, hareket zorluğu, El parmaklarında renk değişikliği 105

106 VİBRASYON ( TİTREŞİM ) Korunma: Uygun makine seçimi ve düzenli bakım Oturma yerlerinin uygun seçimi Soğuk ortamdan korunma Düzenli maruziyet ölçümü Uygun eldiven seçimi 106

107 ERGONOMİ İşin yapıldığı çevre ve işi yapanlarla ilişkisinin incelenmesidir. Çeşitli sağlık sorunlarını önlemek veverimliliği artırmak için işyerinin nasıl tasarlanması ya da işçiye uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirler 107

108 ERGONOMİ Vardiyalı çalışma Ara dinlenmeleri Yemek molası İş tasarımı Aydınlatma Gürültü Sıcaklık Titreşim Alet, makina tasarımı gibi çalışma koşullarını kapsar 108

109 ERGONOMİ İyi bir ergonomik düzenleme ile: İşe bağlı yaralanmalara bağlı maliyet azalır İşe bağlı nedenlerle işten uzak kalma azalır Çalışanların morali ve işyerine duydukları güven artar Kalite ve üretim artar Daha yaratıcı bir çalışma ortamı sağlanır 109

110 ERGONOMİ İşyerinde stres faktörleri: İşyerlerinde ergonomik incelemelerde göz önünde bulundurulması gereken 2 tür stres vardır. Fiziksel stres : Sık tekrarlar ve aşırı güç harcama gibi koşullar nedeniyle kasiskelet sistemi üzerinde fiziksel stres maruziyete bağlıdır. Zihinsel stres : Çalışma ortamında gizlilik kuralları, bir işi belirli bir sürede yetiştirme zorunluluğu, kapasitesinin üzerinde işler, sürekli monotonluk, uzamış çalışma saatleri durumlarında ortaya çıkmaktadır. 110

111 ERGONOMİ Yana doğru kaldırma işleminde : Bir yükü kaldırırken vücudu da aynı zamanda döndürmek sırt zedelenme ve ağrı riskini artırır. Yükü kaldırıp, ondan sonra vücut ağırlığını dönüş yönündeki ayağınıza verin. 111

112 ERGONOMİ Yana doğru kaldırma işleminde : Bir yükü omuz seviyesine kaldırırken ayaklarınızı yürüme pozisyonuna getirin. Yükü önce göğüs hizasına kadar kaldırın. Bir nesneyi yerden kaldırmak üç katı daha zordur. Daha sonra nesneyi hareket ettirmek için ayaklarınızı açarak yukarıya doğru itmeye başlayın ve vücut ağırlığınızı ön ayağınıza kaldırın. Normal vücut yapısında bir yetişkin için uygun kaldırma yüksekliği santimetredir. 112

113 ERGONOMİ Taşıma : En fazla boyun ve omuzları, kalbi, dolaşımı zorlar. Kolay taşıma için nesne vücuda yakın taşınmalıdır. Ağırlık her iki ele eşit olarak paylaştırılmalıdır. Tek başınıza taşıyıp taşıyamayacağınıza karar verin. Basamaklar, rampalar, aydınlatmanın iyi ve yeterli olmaması, zeminin kaygan olması, engeller olması tehlike yaratabilir. 113

114 ERGONOMİ El Aletlerinin Ergonomik Olması : Eli zorlamamalı ve avuç içine baskı yapmamalıdır. Bir aleti sürekli olarak havada tutmaktan ya da ağır bir aleti kavramaktan kaçınmak gerekir. El aletinin tutma yeri çok geniş ya da çok küçük olmamalı ve avuç içinde kavranma imkanı verebilmelidir. 114

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Merve TANRIVERDİ 131101535 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr.

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İş Sağlığı ve Güvenliği 15 ŞUBAT 2013- ADANA İş Güvenliği Uzmanı Adım adım iş kazası 2 3 4 5 6 Ve HAYATA VEDA 7 KAZA GELİYORUM DER 8 9 10 İŞ KAZALARI İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus D) Hipokrat 2) İşyerindeki güvenlik

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ

ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ 1 ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ; MADDE 1 - (a) Bu İç

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI 1) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasında maddi tazminat türlerinden değildir? A) İş görmezlik tazminatı B) Kıdem tazminatı C) Destekten yoksun kalma tazminatı D) Rücu tazminatı 2) Ortak Sağlık ve Güvenlik

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL Okul ve Kurumlarımız İçin İSG REHBERİ Orhan ALABAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı