ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ YOZGAT İL TEMSİLCİLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ YOZGAT İL TEMSİLCİLİĞİ"

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 1982 Anayasamızın 2. maddesinde T. C. Devleti sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda sosyal devlet işyerlerinde sağlık ve güvenliğin sağlama amacı sosyal devlet anlayışından kaynaklanmaktadır. ANAYASANIN ; 17. Maddesinde Kişinin dokunulmazlığı, maddi manevi varlığı teminat altına alınmıştır. 49. Madde de çalışma yaşamını tüm yönleriyle teminat altına alınmıştır. 50. Maddesinde Çalışma şartları ve dinlenme hakkından bahsedilmiş 56. Maddesinde de Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması hükmüne de yer vermiştir. 60.Madde de ise sosyal güvenlik hakkı her vatandaş için yine teminat altına alınmıştır. 4

5 İş Güvenliği Teşkilatı ve İş Güvenliği Denetimi ile ilgili mevzuatı şöyle sıralayabiliriz ; Sayılı İş Kanunu 2-Çalışma Bakanlığı teşkilatı hakkında kanun sayılı SSK kanunu 4-81 Sayılı Uluslararası sözleşme 5-Belediyeler Kanunu 6- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 7-Tüzük ve Yönetmelikler: 5

6 Anayasada yer alan İSG ile ilgili maddeler doğrultusunda hukukumuzda geniş ve ayrıntılı bir mevzuat oluşturulmuştur. Bu kanunlar işverene çeşitli sorumluluklar yükler ve kamu araçlarıyla müeyyide koyar. Devlet bu yükümlülükleri denetler ve cezai ve idari yaptırımlar uygulatır. Kamu hukuku açısından işverenin önlem alma yükümlülüğünün hukuki dayanağını 4857 sayılı İş Kanununun 77. Maddesi ile düzenlenmiştir. Madde 77 : İŞVEREN VE ÇALIŞANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. 6

7 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( İSG ) KONUSUNDA İŞVERENİN GÖREVLERİ Mevzuat hükümlerini uygulama ve iş güvenliği tedbirlerini alma görevi İşçileri Eğitme Görevi İşverenin Denetim Görevi İşçileri alınacak güvenlik önlemlerine uymaya zorlama görevi İşyerinde risk değerlendirmesi yapmak ve çalışanlarını bilgilendirmek Çalışanların İSG çalışmalarının her aşamasında katılımını sağlamak TARİH 4857 SAYILI İŞ KANUNU MADDE : 77 7

8 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( İSG ) KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN GÖREVLERİ * Çalışma esnasında gerekli dikkat ve özeni göstermek, * Makine ve tezgahları ve diğer ekipmanları kullanma talimatına göre çalıştırmak, kullanmak ve kapatmak, * Makine ve tezgahlarla ilgili * İş yerinde uygulanan güvenlik ve sağlık kurallarına uymak, * Tehlike yaratabilecek davranışlardan kaçınmak, koruyucularla, kişisel korunma malzemelerini kullanmada ihmalkar davranmamak, *İkazlara uymak, * Tehlike yaratabilecek durumları derhal en yakın amirine bildirmek, * İşverenin bu konuda verdiği emirlere ve talimatlara uymak, zorundadırlar. 8

9 9

10 10

11 11

12 UZUV KAYIPLARI 12

13 13

14 14

15 15

16 Genç Mühendis güç bela bulduğu işte yapılmayacak hata yaparak inşaat alanına baretsiz girdi bu onun son hatası oldu. Aşkale de kömür ocağında çalıştırılmayan havalandırma nedeniyle şıkışan gazın patlaması... Günde Üç İşçi ölüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Erhan Batur İş Kazalarının Türkiye nin en büyük sorunlarından biri olduğunu söyleyerek... Haber Haber 16

17 17

18 18

19 Her 3 dk bir işkazası oluyor 90 dk 1 kişi sakat kalıyor 4 Saatte 1 kişi hayatını kaybediyor 19

20 İŞ KAZALARI %19,5 %1 % 79,5 Güvensiz hareketler % 19,5 Güvensiz şartlar % 1 Bilinmeyen %79,5 20

21 Yaşlar

22 İş Kazaları-Sebeplere Göre (2001) Taşıt Kazaları Duran Taşıt Düşmeler Makinalar Sıcak Madde Düşen cisim Cisim Çarpması Kesici Alet Zorlanma Göze kaçma Sebepler 22

23 2001 de İş Kazalarının Çalışma Saatlerine Göre Dağılımı >

24 İlginç Ölümler Bir isçinin 600 tonluk pres makinesinin arasından emeklemek suretiyle geçerek ucundaki 2450 santigratlık fırında sigarasını yakmaya çalışması Dudullu'da bir Köy nisan töreninde Balkona 50 kişi çıkılması sonucu balkonun çökmesiyle oluşan toplu ölüm Denizcilik isletmesinin Gaziantep tankerinde gecen bir olay: Geminin üçüncü mühendisi kontrol için geminin buhar kazanına girer (kimseye haber vermemiştir). Daha sonra işgüzarın biri "niye bu kazan kapağı açık" der ve kapağı kapatır akabinde gemi sefere çıkar. (Kocaeli/Dilovası İskelesi ) 24

25 25

26 Bizde sadece kesik ve çürük olur, Bir sanita banta çözeriz O işi bizim çalışanlar değil, müteahhit yapıyor. Bizim adamlar şerbetlidir, bir şey olmaz Kaç keredir ikaz ediyorum! 26

27 Bana bir şey olmaz! Şimdiye kadar hep böyle yaptık. Böyle olacağı aklıma gelmemişti. Güvenli görünüyordu! Biz şerbetliyiz! Biz efsunluyuz! 27

28 DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ YARATMALIYIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİNİN VEYA BİRİLERİNİN DEĞİL HEPİMİZİN İŞİ OLMALIDIR 28

29 ÇALIŞANLAR İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA FARKLI DAVRANIŞLAR GÖSTERİRLER VE SAVUNMA MEKANİZMALARI GELİŞTİRİRLER İş Güvenliği Kurallarına İlgisiz Olanlar Uymayanlar Gönülsüz Uyanlar Şeklen Uyanlar GERÇEKTEN UYANLAR 29

30 DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ SAVUNMA UYGULAMA İSTEK ( Bu yeni Davranışın Yararına İnanır ) ONAY ( Öğrendiği Bilgileri Onaylar ) BİLGİ ( Kişi Önce Bilgi Edinir ) 30

31 31

32 SAĞLIK VE GÜVENLİK NEDİR? SÖZLÜKLERDE SAĞLIK İnsanın bedence ve ruhça iyilik hali olarak SÖZLÜKLERDE GÜVENLİK Tehlikeye ve riske maruz kalmama, emniyetli olma olarak verilir SANAYİDE SAĞLIK VE GÜVENLİK Kazaların, meslek hastalıklarının önlenmesi demektir. 32

33 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Çalışanların, Yüklenicilerin, müteahhit personelinin, ziyaretçilerin ve iş Sahasındaki diğer tüm insanların iyilik halini etkileyecek faktör ve koşullardır. İLGİLİ KİŞİ VE KURULUŞLAR Organizasyonun iş sağlığı ve iş güvenliği performansı ile ilgilenen yada bundan etkilenen birey ve gruplardır. Bunlar; çalışanlar, taşeronlar, müteahhitler, tedarikçiler, fabrika yönetimi, işveren ve işçi sendikaları, müşteriler, ziyaretçiler, Çalışma Bakanlığı. 33

34 KAZA Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay ( TS ) VAKA Kazaya sebep olan veya kazaya sebep olacak potansiyele sahip olay( TS ) OLMAK ÜZERE ( RAMAK KALMA ) Hastalığa, ölüme, yaralanmaya,zarara veya diğer kayıplara sebep olmadan gerçekleşen vak alar( TS ) 34

35 İŞ KAZASI Aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır. (Kanun No 506) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısiyle, Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında, 35

36 YARGITAY KARARLARI TATİL ZAMANINDA, RIZA DIŞINDA VE SALT ORADA İÇKİ İÇMEK MAKSADIYLA İŞ YERİNE GİRİLMESİ VE BU SIRADA OLAYIN MEYDANA GELMİŞ BULUNMASI, İŞ KAZASI KAVRAMININ KAPSAMI DIŞINDADIR. (Y.10.H.D., , 2308/2482) KAÇINILMAZLIK, OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİHTE GEÇERLİ BİLİMSEL VE TEKNİK KURALLAR GEREĞİNCE ALINACAK TÜM ÖNLEMLERE RAĞMEN ZARARIN KISMEN YA DA TÜM OLARAK MEYDANA GELMESİ DURUMUDUR. KAÇINILMAZ DURUM DAN ÖTÜRÜ İŞVEREN SORUMLU TUTULAMAZ. 36

37 YARGITAY KARARLARI - İŞVEREN, İŞÇİNİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ OLANI YAPMAK, KOŞULLARI SAĞLAMAK VE ARAÇLARI NOKSANSIZ BULUNDURMAK, İŞÇİ DE BU KONUDAKİ USUL VE KOŞULLARA UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. SİGORTA VE İŞ (GÜVENLİĞİ) MÜFETTİŞLERİNCE DÜZENLENEN RAPORLAR, AKSİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİDİR.(Y. 10. H.D., , E.3155, K,3920) 37

38 Y.9.H.D.; ,E.22383,K.547 İş yerinde bir işçinin diğerini şahsi sebepler ile yaralaması iş kazası değildir ve dava iş Mahkemesinde görülmez. 38

39 Y.10.H.D.; ,E.8915,K.4334 Sigortalının yatmasına mahsus yer, işyeridir ve burada üçüncü kişinin tedbirsizliği sunucu ölümü olayı da iş kazasıdır. 39

40 Y.10.H.D.; ,E.3244,K.3890 Sigortalının işyerinde tetanos mikrobu alması sonucu ölümü olayı iş kazasıdır 40

41 Y.9.H.D.; ,E.3155,K.3920 Sigortalı işçinin, olayın hemen arkasından vermiş bulunduğu ifade her türlü etkinin dışında sayılması gerekeceği için sonradan alınan ifadeleri karşısında daha inandırıcıdır ve üstünlüğü vardır. 41

42 Y.10.H.D.; ,E.2029,K.2140 İşveren,salt mevzuatta öngörülen önlemleri değil, kutsallaştırılması gereken insan yaşamına saygı çevresinde günümüz bilim ve teknolojisinin öngördüğü önlemleri dahi almakla yükümlüdür. Her halde, çalışan kimsenin iş güvenliği, işçinin kendi dikkatine bırakılamaz. 42

43 MESLEK HASTALIĞI Sigortalının çalıştırıldığı için niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. (Kanun No 506) 43

44 UYGUNSUZLUK Doğrudan yada dolaylı olarak insan yaralanması yada hastalığı, malın hasar görmesi, işyeri çevresinin zarar görmesi yada bunların bir kaçına neden olabilecek iş standartları, uygulamalar, prosedürler, kurallar, yönetim sistemi performansı ve benzerlerinden herhangi bir sapma durumudur. 44

45 TEHLİKE Yaralanmaya, meslek hastalığına, mala veya çalışma ortamına zarar verebilecek, veya bunların birkaçına neden olabilecek potansiyel bir durum yada kaynaktır. RİSK Belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının birleşimidir. TOLORE EDİLEBİLİR RİSK Organizasyonun yasal yükümlülükleri ve İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risktir. 45

46 46

47 RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ Riskin büyüklüğünü hesaplama ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verilmesidir. BUNUN İÇİN BİR REHBERE İHTİYACIMIZ VAR ÇÜNKÜ Tehlikeli durumların değerlendirilmesi (malzeme, davranışlar) Risklerin derecelendirilmesi ve önceliklerin belirlenmesi Riskleri minimize temek için aksiyonların belirlenmesi Buzdağını yok etmek için direk etkileri ortaya koymak 47

48 İSG YÖNETMELİĞİ MADDE 4 : a) Risk değerlendirmesi: İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmaları, c) Önleme: Mesleki riskleri önlemek veya azaltmak için işyerinde yapılan işlerin bütün aşamalarında planlanmış veya alınmış önlemlerin tümünü ifade eder 48

49 İSG YÖNETMELİĞİ MADDE 6 : İşveren aşağıda belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili hususları yerine getirmekle yükümlüdür a) İşveren, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamak zorundadır. İşveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır. 49

50 b) İşveren, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aşağıdaki genel prensiplere uyacaktır: 1) Risklerin önlenmesi, 2) Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi, 3) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi, 4) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için, özellikle işyerlerinin tasarımında, iş ekipmanları, çalışma şekli ve üretim metodlarının seçiminde özen gösterilmesi, özellikle de monoton çalışma ve önceden belirlenmiş üretim temposunun hafifletilerek bunların sağlığa olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, 50

51 5) Teknik gelişmelere uyum sağlanması, 6) Tehlikeli olanların, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesi, 7) Teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma şartlarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikasının geliştirilmesi, 8) Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi, 9) İşçilere uygun talimatların verilmesi. 51

52 c) İşveren, işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak; 3. Kullanılacak iş ekipmanının, kimyasal madde ve preparatların seçimi, işyerindeki çalışma düzeni gibi konular da dahil işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tüm riskleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre; işverence alınan önleyici tedbirler ile seçilen çalışma şekli ve üretim yöntemleri, işçilerin sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyinin yükseltmeli ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanmalıdır. 5. Bir işçiye herhangi bir görev verirken, işçinin sağlık ve güvenlik yönünden uygunluğunu göz önüne alır. 7. Yeni teknolojinin planlanması ve uygulanmasının, seçilecek iş ekipmanının çalışma ortam ve koşullarına, işçilerin sağlığı ve güvenliğine etkisi konusunda işçiler veya temsilcileri ile istişarede bulunur. 9. Ciddi tehlike bulunduğu bilinen özel yerlere sadece yeterli bilgi ve talimat 52 verilen işçilerin girebilmesi için uygun önlemleri alır

53 d) Aynı işyerinin birden fazla işveren tarafından kullanılması durumunda işverenler, yaptıkları işin niteliğini dikkate alarak; iş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni önlemlerinin uygulanmasında işbirliği yapar, mesleki risklerin önlenmesi ve bunlardan korunma ile ilgili çalışmaları koordine eder,birbirlerini ve birbirlerinin işçi veya işçi temsilcilerini riskler konusunda bilgilendirirler. e) İş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni konusunda alınacak önlemler hiçbir şekilde işçilere mali yük getirmez. 53

54 İSG YÖNETMELİĞİ MADDE 9 : İşveren yukarıda belirtilen yükümlülükleri ile beraber aşağıdaki hususlarıyerine getirmekle yükümlüdür: 1) İşyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapar. 2) Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir. 54

55 Kaza geliyorum der! 55

56 İS IĞİ Ğ OLAYLARI GÜVENL BUZ DA Ölümlü şk I azas ı p Kay ışikazas zamanl Ayakta lan ışkazalar i tedavi yap p zkay ışkazas izamans Kazaya ramak kalma Tehlikeli ış lar durum ve davran 56

57 KINNEY değerlendirmesi R=PxFxE R <= 20 Çok düşük limtlerde risk - kabul edilebilir 20 <R<= 70 Kabul edilebilir fakat dikkat gerekli 70 <R<= 200 Takip gerekli ( Aksiyon planı olmalı) 200 <R<= 400 Acilen önlem alınmalı R>400 Yapılan iş durdurulmalı 57

58 ARABANIZIN PATLAMA OLASILIĞI % Yakıt deponuz boş ve arabanızı çalıştırmak istiyorsunuz Çok düşük bir ihtimal Faktör P 0,1 % Yakıt deponuz dolu ve arabanızı çalıştırmak istiyorsunuz Pratikte mümkün değil Faktör P 0,2 % Yakıt deponuzu kendiniz dolduruyorsanız Çok büyük olasılık değil fakat olabilir Faktör P 0,5 % Arabanızın yakıt deponuza yakıt doldururken, radyo dinlemek için arabanız çalışır durumda ise Çok mümkün değil, fakat olabilir Faktör P 1 % Biri tarafından aracınıza yakıt doldurulurken siz arabanızın içinde sigara içiyorsanız Mümkün değil Faktör P 3 % Eğer siz aracınıza yakıt doldururken sigara içiyorsanız Kesinlikle mümkün Faktör P 6 % Aracınıza yakıt dolduruyorsunuz, yakıt tankınızda bir delik var, ve sigara içiyorsunuz içtiğiniz sigarayı naracınızın altına atıyorsunuz. Çok yüksek olma olasılığı var ( Kaçınılmaz)Faktör P 10 58

59 SIKLIK Ağustos ayında buzlu yolda araç kullanma sıklığınız Nadiren Faktör F 1 Kötü havada araç kullanma sıklığınız Zaman zaman Faktör F 2 Alkollü bir sürücü ile karşılaşma sıklığınız arada sırada Faktör F 3 Aşırı sürat yapan veya hız limitlerini aşan bir sürücü ile karşılaşma sıklığınız her zaman Faktör F 4 Aptal salak - çılgın bir sürücü ile karşılaşma sıklığınız Sürekli Faktör F 5 59

60 ŞİDDETİ Aracınızın kapısını kapatırken parmağınızı sıkıştırdığınızdaki şiddet Küçük yaralanma (canınız çok yanmış olsa dahi) Faktör E 1 Düz bir arazide araç kullanırken, uykuya dalıyorsunuz veya birşeylere dalıyorsunuz ve aracınız yoldan çıkıyor. Önemli Faktör E 2 Yine araç kullanırken uykuya dalıyorsunuz ve düşük bir hızla yoldan çıkarak ağaca çarpıyorsunuz. Ciddi Faktör E 3 Yine araç kullanırken uykuya dalıyorsunuz ve bir köprünün korkuluklarına çarparak duruyorsunuz Çok ciddi Faktör E 4 Yine araç kullanırken uykuya dalıyorsunuz ve karşı yönden gelen bir araç ile kafa kafaya çarpışıyorsunuz Felaket Faktör E 5 60

61 KINNEY METHODU PUANLAMA Olasılık - P 0,1 Çok düşük olasılık 0,2 Az olma olasılığı var 0,5 Olabilir fakat çokda mümkün değil 1 Çok mümkün değil, fakat bazı şartlar ortaya çıktığında olabilir 3 olma olasılığı var 6 Kesinlikle olma olasılığı var 10 Olma olasılığı çok yüksek Şiddet - E 1 Küçük (küçük yaralanmalar veya kayıp gün olmayacak durumlar) 2 Önemli (Kayıp günlü kaza veya iş görememezlik oranı %10 dan küçük) 3 Ciddi (Sakatlık, uzuv kaybı gibi geri dünüşü olmayan sakatlık veya %10 dan büyük iş görememezlik oranı) 6 Çok ciddi 1 insanın ölmesi 10 Felaket Birkaç insanın ölmesi Frekens ( Sıklık)- F 1 Nadir (yılda bir defa) 2 Zaman zaman (ayda bir defa) 3 arada sırada (haftada bir defa) 6 her zaman (günde bir defa) 10 sürekli 61

62 Risklerin tanımı İş Güvenliği gözlemleri Tavsiye edilen ölçümler - gözlemler KINNE Y P Dönen kısımların muhafzaya alınması Bir yere kapılmak F E Risk seviyesinin değerlendirilmesi > Zincir ve kayış muhafazaları > Malzeme taşıyan helezonların üst kapaklarının sağlam olması >Acil durdurma sistemleri 62

63 DENETİM Faaliyetlerin ve ilgili sonuçlarının planlanmış düzenlemelere uygunluğunu, bu düzenlemelerin etkili biçimde uygulandığını, politika ve hedefleri gerçekleştirmek için uygun olduğunu belirlemek amacı ile yapılan bir sistematik değerlendirmedir. 63

64 RİSK AZALTILMASI 64

65 65

66 İŞ GÜVENLİĞİ Kaza, beklenmeyen bir anda ortaya çıkan ve çeşitli kayıplara yol açan bir olaydır. Kaza Nedenleri Ortam koşulları, Tasarım hataları, Sistem aksaklıkları, İnsan faktörünün göz ardı edilmiş olması, Eğitim ve denetim eksikliği, 66

67 KAZALARIN % 79 güvensiz hareketler % 20 güvensiz şartlar % 1 nedeni bulunamayan faktörler 67

68 İNSAN HATASI Güvensiz Hareketler Görev verilmeden çalışmak Hızlı çalışmak - acelecilik Güvenlik donanımını kullanım dışı bırakmak Ekipmanı güvensiz bir biçimde yönetmek Güvensiz pozisyonlar Güvenliği önemsememek veya kişisel koruyucu kullanmamak Aşırı güven 68

69 Güvensiz pozisyonlar Ekipmanı güvensiz bir biçimde yönetmek 69

70 İNSAN HATASI Güvensiz Şartlar Koruyucuların kalitesizliği Koruyucu olmaması Eski ve kusurlu aletler Tertipsizlik, düzensizlik Yetersiz aydınlatma Gürültülü ortam Yetersiz havalandırma aşırı sıcak/soğuk Kirli hava kaynakları İyi tasarlanmamış prosedürler Yetersiz kişisel koruyucu ekipman 70

71 Tehlikelerin Belirlenmesi Tehlikelerin belirlenmesinde 3 soru: Zarara yol açabilecek bir kaynak var mı? Zarar nasıl ortaya çıkabilir? Kim veya ne zarar görebilir? Operatörler Bakımcılar Taşeronlar Temizlikçiler 71

72 TEHLİKE KAYNAKLARI Çalışma alanı Malzemeler Faaliyetler 72

73 ÇALIŞMA ALANI KAYNAKLI TEHLİKELER Girişler ve Çıkışlar Kapalı saha Yetersiz aydınlatma Oksijensizlikten Boğulma Elektrik çarpma tehlikesi Uygun olmayan güvenlik ekipmanları (korkuluklar vs) Düşen/Uçan Parçalar Yangın Sıcak mekanlar Yanıcı ortamlar Hafriyat Kazı alanları Gece çalışması Patlayıcıların bulunduğu alanlar 73

74 ÇALIŞMA ALANI KAYNAKLI TEHLİKELER Uygun olmayan sıcaklık Gözetim eksikliği Gürültü Basınçlı sistemler Geçici işçiler/taşeronlar Çöplük / Stok alanları Sevkiyat ve taşıma araçları Çalışanlara rahatsızlık Yüksekte çalışma Radyasyon Makina ve aksamı Yetersiz havalandırma Sivri uçlu/keskin bölge, alan Kayma, takılma ve düşme 74

75 FAALİYET KAYNAKLI TEHLİKELER Kaldırma araçlarıyla çalışma Tek başına çalışma El ile taşıma, kaldırma, koyma, yükleme, zorlama Tekrarlanan hareketler (ayakta durma, oturma) Ergonomik olmayan ekipman/hareket Ateşli işler Kesme İşleri 75

76 MALZEME KAYNAKLI TEHLİKELER Alkaliler Asitler Asbest Yanıcı maddeler Deterjanlar Toz Araç egzoz gazları Kristalize silika Atık yağlar Yağlar ve gres Diğer kimyasallar Çimento ve beton Isosiyanatlar Solventler Kaynak gazları Fiberglaslar Bakteriyolojik tehlike 76

77 77

78 ÇİMENTO ÜRETİMİNDE SAĞLIK RİSKLERİ Toz (Kuartz, kömür, asbest, çimento tozu) Kaynak dumanı ve gazı Karbonmonoksit gazı Yağlar Solvent ve diğer temizleyiciler 78

79 Çapı 1 mikrondan büyük, havada asılı bulunan katı parçacıklara TOZ denilir. Toza bağlı hastalık oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir? Tozların çapları Tozların içeriği Tozların miktarı Maruziyet süresi Kişisel özellikler 79

80 TOZA BAĞLI SAĞLIK TEHLİKELERİ Tozlardan etkilenme nasıl oluşur? Deri yolu ile: Tozlar uzun süreli maruziyet sonucunda deride dermatoza (egzama gibi) neden olabilir. Solunum yolu ile: Tozların çapları ufaldıkça hava keseciklerine kadar gidenler artar. Çapları 1-2 mikron civarında olanlar önemli sağlık sorunu oluştururlar. Sindirim yolu ile: Sigara içilmesi, elleri yıkamadan yeme içme sonucu, ortamda açıkta yiyecek ve yiyecek-içecek kaplarının bulundurulması, sakal ve bıyıklar ile sindirim yolu 80

81 TOZA BAĞLI SAĞLIK TEHLİKELERİ Tahriş edici maddelerle temas sonucu oluşan kontakt dermatit 81

82 KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI RİSKLERİ Kaynak sırasında hangi toz, duman ve gazlar açığa çıkar? Asetilen Oksijen Karbonmonoksit Azotdioksit ve azotoksit Ozon Fosgen Fosfin Baryum Berilyum Kadmiyum Krom Bakır Demir Kurşun Magnezyum Molibden Nikel 82

83 KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI RİSKLERİ Kaynak ışınlarının zararlı etkileri nelerdir? Kızıl ötesi, Görülebilir Ultraviyole ışınları yayılır. 83

84 KARBONMONOKSİT ETKİLENMESİ Karbonmonoksit gazı hangi durumlarda açığa çıkar? Kokusuz, renksiz, tatsız ve tahriş etmeyen bir gazdır. Bu nedenle ancak etkilenme belirtileri ortaya çıktığı zaman anlaşılır. Organik bir maddenin özellikle bir yakıtın (kömür, gaz, petrol vb.) tam olarak yanmadığı durumlarda ortama yayılabilir. Gübre, kimya sanayiinde tamamen kapalı sistemlerde, su buharının kömür üzerinden geçirilmesi ile elde edilen su gazı kullanımında, sistemde oluşan bir kaçak sonucu açığa çıkabilir. 84

85 KARBONMONOKSİT ETKİLENMESİ Karbonmonoksit gazından etkilenme nasıl olur? Kandaki alyuvarlardaki hemoglobin ile birleşir ve hücrelerin yaşaması için gerekli oksijen taşınmasında bozukluk oluşur. ağırlık hissi baş ağrısı, baş dönmesi, uyuklama, bulantı koma ölüm 85

86 YAĞLAR Yağlar hangi durumlarda kullanılır? Etkilenme nasıl olur? Yağların özelliklerine göre değişik katkı maddeleri içermesi farklı etkilenmelere neden olmaktadır. Yağlar, çıplak elle doğrudan yapılan işlemler sırasında deride tahrişten, deri kanserine zemin hazırlayan etkilenmelere kadar ciddi sağlık zararları yaratabilmektedir. 86

87 SOLVENT VE DİĞER TEMİZLEYİCİ KİMYASALLAR Kimyasal özellikleri farklı olan bu maddelerin ortak özelliği bir çok maddeyi eritmeleridir (yağlar, sentetik maddeler gibi). Etkilenme nasıl olur? Bu maddelerin hepsinde görülen belli başlı etkiler şunlardır; yağları eriten solventlerin hepsi beynin yağ dokusunu etkiler, alkol gibi sarhoşluk etkisi yapar. Düşük miktarlarla uzun süre maruziyette sinirlilik, titremeler, kabus görme gibi sinir sistemi etkilenmeleri olur. Birdenbire ve yüksek dozda etkilenmede baş ağrısı, baş dönmesi olur, bulantı, kusma ve komaya kadar giden tablo meydana gelebilir. Deride solventden etkilenme ile yanma, kızartı, şişme meydana gelir, bir çeşit egzama olur. 87

88 ZARARLI KİMYASALLARDAN KORUNMA Kaynakta Önlemek İnsan Sağlığı İçin Daha Az Zararlı Maddeler Kullanılması (yerine koyma yöntemi) Yöntem Değiştirilmesi ; Örneğin, basınçlı hava ile yapılan temizlik işlemi yerine vakumlu hava ile çalışan sistemin tercih edilmesi. Yerel Aspirasyon ; Gaz, buhar ya da toz gibi maddelerin, oluştukları noktada, ortama karışmadan hava ile çekilerek uygun (çevre kirliliğine neden olmayacak) biçimde dışarı atılmasını sağlayacak sistemlerdir. 88

89 ZARARLI KİMYASALLARDAN KORUNMA Yerel Aspirasyon 89

90 ZARARLI KİMYASALLARDAN KORUNMA Kişide Önlem Almak Eğitim Rotasyon, Ekip Değişimi Kişisel dozimetre Kişisel Koruyucular Yeterli Bakım Programı 90

91 ZARARLI KİMYASALLARDAN KORUNMA Tozlu ortamda çalışmada kullanılması gereken kişisel koruyucular neler olmalıdır? EN 149 standardına uygun üretilmiş, FFP1 koruma kademesinde maske kullanılmalıdır. EN 166 standardına uygun üretilmiş koruyucu gözlük çalışılmalıdır. Deride olabilecek olumsuz etkilenmeleri önlemek için EN 388 standardına uygun üretilmiş üzeri nitril kaplı eldiven kullanılmalıdır. 91

92 ZARARLI KİMYASALLARDAN KORUNMA Kaynak dumanı ve ışınlarından korunmada kişisel koruyucular neler olmalıdır? Kapalı alanlarda kaynak yapılıyorsa, öncelikle ortamda yeterli oksijen bulunup bulunmadığından emin olunmalıdır. EN 149 standardına uygun üretilmiş, yüzeyi alev almayan FFP2 koruma kademesinde maske kullanılmalıdır. Kaynak işinde kullanılacak gözlük EN 166 standardını taşımalı ve lens koyuluğu yapılacak kaynağın cinsine göre seçilmelidir Kaynak işlemi sırasında sıcak metal parçaların sıçraması ve deride olabilecek olumsuz etkilenmeleri önlemek için kevlar veya deriden yapılmış kaynakçı eldiveni kullanılmalıdır. Kevlar veya deriden yapılmış önlük kullanılmalıdır. EN 345 standardına uygun çelik burunlu, tabanı sıcağa dayanıklı ayakkabı kullanılmalıdır. 92

93 93

94 İSTENMEYEN SES GÜRÜLTÜ Ses Havada dalgalar halinde hareket eden ve insan kulağı tarafından algılanan bir titreşimdir. Makul bir seviyede olduğu sürece rahatsız etmeyen hoş bir duygu olarak algılanabilir. Gürültü düzeyi ya da frekansı nedeniyle rahatsız edici olabilir. En önemli etki işitme kaybıdır. Desibel (db) düzeyindeki küçük bir artış, gürültüde büyük bir artışa neden olabilir. Çoğu standartta izin verilen gürültü düzeyi 8 saatlik çalışma süresi için 85 db dir. 94

95 İSTENMEYEN SES GÜRÜLTÜ Kulağımız üç bölümden oluşur. 95

96 İSTENMEYEN SES GÜRÜLTÜ 96

97 97

98 İSTENMEYEN SES GÜRÜLTÜ Bir kol boyu mesafeden anlaşmak için bağırmak zorunda kalınıyorsa gürültü düzeyi yüksektir. Kalıcı işitme kaybının meydana gelmemesi için gürültüden korunulmalıdır. Gürültüyü kaynağında azaltmak mümkün değilse rotasyon ve kulak koruyucu kullanılmalıdır. Geçici kayıp:kısa sürede gelişir, gürültülü ortamdan uzaklaşıldığında ortadan kalkar Sürekli kayıp: Uzun sürede gelişir. Frekans ve süreye bağlı olarak kişiden kişiye değişir 98

99 İSTENMEYEN SES GÜRÜLTÜ Korunma : Gürültü düzeyi ve frekans dağılımı ölçümleri yapılmalı Gürültü kaynakları azaltılmalı EN 352 standardına uygun üretilmiş kulak tıkaçları ya da tüm kulak kepçesini örten kulaklıklar kullanılmalı İşitme muayeneleri ile sağlık kontrolleri yapılmalıdır 99

100 TERMAL KONFOR Temel ilke işyerinin planlanması sırasında uygun ısıtma-soğutma ve havalandırma düzeneğinin kurulmasıdır. Sıcaktan korunmak için önce kaynakta ısı kontrolü yapılmalıdır. Yansıtıcı yalıtım perdeleri, alüminize giysiler, önlük ve eldivenler kullanılabilir. Sadece konvektif ısı yayılımı varsa seyreltme ventilasyonu yapmak da sıcaklık etkisini azaltır. 100

101 TERMAL KONFOR Üretimden kaynaklanan nedenlerle ortam soğutulamıyorsa ortam sıcaklığına uygun giysiler kullanılmalı, su ve tuz kaybının etkisini azaltmak için bol miktarda ve tuzlu ayran verilmelidir Aşırı soğuk ortamlarda yalıtımlı giysiler kullanılmalı, rotasyon ile kişisel çalışma saatleri azaltılmalıdır. Kalb, dolaşım, solunum üriner sistem hastalıkları olanlar Cilt dolaşımı bozuk olanlar, Romatizmal Hastalığı olanlar, Gözün dış tabaka hastalığı olanlar, Epileptikler, Alkolizm-Uyuşturucu kullanımına eğilimli olanlar sıcakta çalıştırılmazlar 101

102 VİBRASYON ( TİTREŞİM ) Genellikle katı ortamda yayılan, dokunma duyusu ile algılanan, alçak frekanslı ve yüksek genlikli bir enerji yayılımıdır. Elle kullanılan araç gereçlerde elden, diğerlerinde ise pozisyona göre titreşen zeminle ya da parçayla ilgili vücut bölümünden vücuda alınır. 102

103 VİBRASYON ( TİTREŞİM ) 103

104 VİBRASYON ( TİTREŞİM ) 1 Kemik ve eklem zararları 10 Hz Sinir, Dolaşım, Hareket sistemi zaraları 500 Hz Dolaşım ve Sinir sistemi zararları 104

105 VİBRASYON ( TİTREŞİM ) Etkilenme Belirtileri: Vardiya sonlarına doğru görülen El, elbileği, dirsek ve omuzlarda ağrı, uyuşma hareket zorluğu, El bileğinde şişme Sırt, bel ve boyun omurgasında ağrı, hareket zorluğu, El parmaklarında renk değişikliği 105

106 VİBRASYON ( TİTREŞİM ) Korunma: Uygun makine seçimi ve düzenli bakım Oturma yerlerinin uygun seçimi Soğuk ortamdan korunma Düzenli maruziyet ölçümü Uygun eldiven seçimi 106

107 ERGONOMİ İşin yapıldığı çevre ve işi yapanlarla ilişkisinin incelenmesidir. Çeşitli sağlık sorunlarını önlemek veverimliliği artırmak için işyerinin nasıl tasarlanması ya da işçiye uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirler 107

108 ERGONOMİ Vardiyalı çalışma Ara dinlenmeleri Yemek molası İş tasarımı Aydınlatma Gürültü Sıcaklık Titreşim Alet, makina tasarımı gibi çalışma koşullarını kapsar 108

109 ERGONOMİ İyi bir ergonomik düzenleme ile: İşe bağlı yaralanmalara bağlı maliyet azalır İşe bağlı nedenlerle işten uzak kalma azalır Çalışanların morali ve işyerine duydukları güven artar Kalite ve üretim artar Daha yaratıcı bir çalışma ortamı sağlanır 109

110 ERGONOMİ İşyerinde stres faktörleri: İşyerlerinde ergonomik incelemelerde göz önünde bulundurulması gereken 2 tür stres vardır. Fiziksel stres : Sık tekrarlar ve aşırı güç harcama gibi koşullar nedeniyle kasiskelet sistemi üzerinde fiziksel stres maruziyete bağlıdır. Zihinsel stres : Çalışma ortamında gizlilik kuralları, bir işi belirli bir sürede yetiştirme zorunluluğu, kapasitesinin üzerinde işler, sürekli monotonluk, uzamış çalışma saatleri durumlarında ortaya çıkmaktadır. 110

111 ERGONOMİ Yana doğru kaldırma işleminde : Bir yükü kaldırırken vücudu da aynı zamanda döndürmek sırt zedelenme ve ağrı riskini artırır. Yükü kaldırıp, ondan sonra vücut ağırlığını dönüş yönündeki ayağınıza verin. 111

112 ERGONOMİ Yana doğru kaldırma işleminde : Bir yükü omuz seviyesine kaldırırken ayaklarınızı yürüme pozisyonuna getirin. Yükü önce göğüs hizasına kadar kaldırın. Bir nesneyi yerden kaldırmak üç katı daha zordur. Daha sonra nesneyi hareket ettirmek için ayaklarınızı açarak yukarıya doğru itmeye başlayın ve vücut ağırlığınızı ön ayağınıza kaldırın. Normal vücut yapısında bir yetişkin için uygun kaldırma yüksekliği santimetredir. 112

113 ERGONOMİ Taşıma : En fazla boyun ve omuzları, kalbi, dolaşımı zorlar. Kolay taşıma için nesne vücuda yakın taşınmalıdır. Ağırlık her iki ele eşit olarak paylaştırılmalıdır. Tek başınıza taşıyıp taşıyamayacağınıza karar verin. Basamaklar, rampalar, aydınlatmanın iyi ve yeterli olmaması, zeminin kaygan olması, engeller olması tehlike yaratabilir. 113

114 ERGONOMİ El Aletlerinin Ergonomik Olması : Eli zorlamamalı ve avuç içine baskı yapmamalıdır. Bir aleti sürekli olarak havada tutmaktan ya da ağır bir aleti kavramaktan kaçınmak gerekir. El aletinin tutma yeri çok geniş ya da çok küçük olmamalı ve avuç içinde kavranma imkanı verebilmelidir. 114

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık KAZA Beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve maddi manevi zarar veren olaydır. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için gerekli olan koşullar yasayla belirlenmiştir. (506 sayılı

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 4. 1. Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara

Detaylı

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İŞ KAZALARI Önlenebilir nedenlere bağlı olarak

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Bedri KEKEZOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Altuğ BOZKURT 1. İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLKER KIYAK MAKİNE MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI )

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLKER KIYAK MAKİNE MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLKER KIYAK MAKİNE MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) AMAÇLARIMIZ/KAZANÇLARIMIZ İş kazaları ve Meslek Hastalıklarını; sıfıra yaklaştırmak, Acil durumlarda; yanıt verme/

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Çevre Koşullarının İnsan Üzerindeki Etkileri Çevre: Bir elemanın dışında çeşitli olayların geçtiği

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri Sabit Yasin BOSTANCI İSG Uzman Yardımcısı Gaziantep, 2014 Sunum İçeriği

Detaylı

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığıve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, yüksekte yapılan çalışmalarda oluşabilecek muhtemel riskler ve bunlara

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh.

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. YAPI İŞYERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ne göre ÇOK TEHLİKELİ sınıftadır Yapı işyerlerinde

Detaylı

BOYA İŞLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

BOYA İŞLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ BOYA İŞLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ GENEL& İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar

Detaylı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMADAN KORUNMA Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı Travma önceden ve nereden geleceği bilinmeyen bir darbeye benzetilebileceği gibi, toplumun yeterli özeni göstermediği bir hastalığı olarak da

Detaylı

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur?

3. İşyerinde risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra önlemlere karar verilirken, hangi öncelik sıralamasının yapılması doğrudur? ÇALIŞMA SORULARI-İŞ KAZALARI-Bilal ÇOLAK 1. Aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda riskin elimine edilmesi ya da azaltılması adına diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 1475 sayılı iş yasası ve bu yasanın 74. Maddesine göre çıkarılan tüzükler incelendiğinde mevzuatın, Teknik bilgi vermeye çalışan ve buna bağlı olarak

Detaylı

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ve DERECELENDİRME İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi : İşletmemizdeki

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL PRENSİPLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ? ÇALIŞANI KORUMAK ÜRETİM GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İŞLETME GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK. KİŞİSEL KORUYUCU

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ Murat EVLİCE ÇEVRE MÜHENDİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEL: 0507 179 80 98 0553 293 87 62 E- POSTA: murate@kayalarosgb.com muratevlice@gmail.com BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME

Detaylı

3T Risk Değerlendirmesi

3T Risk Değerlendirmesi This project is co financed by the European Union and the Republic of Turkey 3T Risk Değerlendirmesi ECBOHS PROJESİ ERDEMİR ÇALIŞTAYI 29-30.9.2011 Doç. Dr. Heikki Laitinen ME S S 1 İşyerinde 3 Seviyede

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı GİRİŞ 2017-2018 Güz Dönemi 1. İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği

Detaylı

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Genel olarak kaynak teknolojisinden, bina kurulmasından, cihaz onarımlarına, ağır sanayiden

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİM. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİM. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİM Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti SAĞLIKLI, FİZİKSEL F ve SOSYAL YÖNDEN Y TAM BİR B İYİLİK HALİ İÇİNDE Dünya Sağlık Örgütü

Detaylı

Tarım Sektöründe İş Hijyeninin Önemi

Tarım Sektöründe İş Hijyeninin Önemi Tarım Sektöründe İş Hijyeninin Önemi Tarım Çalışanlarının İşyeri Ortam Koşulları Tarım sektörü, erken ölüm, yaralanma ve hastalık açısından inşaat ve madencilikten sonra en tehlikeli üçüncü iş koludur.

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada Her Yıl Milyonlarca Çalışan İş Kazasına Maruz Kalmaktadır..Toplam Çalışan Sayısı : 2,8 Milyar kişi.çocuk İşçi Sayısı: 246 milyon.iş Kazası Sayısı : 270 Milyon.Meslek Hastalıklarından

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI LEVENT SONĞUR Kalite Yönetim Direktörü

İŞ GÜVENLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI LEVENT SONĞUR Kalite Yönetim Direktörü İŞ GÜVENLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI LEVENT SONĞUR Kalite Yönetim Direktörü HİÇ HATA YAPMAMIŞ BİR İNSAN, YENİ BİR ŞEY DE DENEMEMİŞTİR. Albert EINSTEIN BAŞLARKEN İş Sağlığının Tanımı Çalışma koşullarını ve üretim

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek

Detaylı

Hikmet Nurhan PARLAK Elektrik Mühendisi 9926 ISG_EĞT._R04

Hikmet Nurhan PARLAK Elektrik Mühendisi 9926 ISG_EĞT._R04 1 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin birbirinden ayrılamaz iki kavramı Sağlık ve Güvenlik temel iki bilim dalının konularını içermektedir. 2 TEHLİKE : İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete:28.7.2013-28721 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI Tehlike : Makine ve İş Ekipmanları Kullanımı Riskler: a)

Detaylı

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. İhmal edilen bir konu olarak iş sağlığı ve güvenliği Bu konuda ihmal edilen bir grup olarak sağlık çalışanları Sağlık hizmeti

Detaylı

Kaynak İşlerinde Güvenlik

Kaynak İşlerinde Güvenlik Kaynak İşlerinde Güvenlik 1 Kaynak İşleri İle İlgili Kazalar Kazanın oluş nedeni Kaza oranı Yangın ve patlama % 3 Gözde Yaralanma - Göze yabancı cisim kaçması - Kaynağın gözü alması Sıcak metal kıvılcım

Detaylı

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN 5510 SAYILI KANUN İş Kazası : İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhsal olarak özre uğratan olaydır. 1 Sigortalının işyerinde bulunduğu

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2014 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PARS DANIŞMANLIK 20.02.2014 5763 Sayılı Kanun ( İş Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Kabul Tarihi:15.05.2008 İçerik 4857 sayılı İş kanunu dahil

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 28 Temmuz 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28721 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü 7. İGY Zirve Ankara 2014 Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü Yüksekte Çalışmanın Temel Prensipleri Yüksekte Çalışma Kontrol Hiyerarşisi

Detaylı

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimyasal Maddeler Tehlikeli Kimyasal Maddeler Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimya sanayinin faaliyet alanı doğal maddelerin kimyasal yapısını değiştirerek diğer endüstrilerde

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045

Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045 Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045 Amaç : Makine ve ekipmanlarla yapılan çalışmalarda güvenlik sistemlerinin tanıtılması ve uygulamada dikkat edilmesi gereken önemli

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. DAYANAK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Risk değerlendirmesi

Detaylı

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanımın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kavramı Çalışanların sağlığının

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

4.1. Tabii (Doğal) Aydınlatma oaydınlatma mümkün mertebe doğal olarak, güneş ışığı ile yapılması esastır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 u oranında

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU A. STAJYER BİLGİLERİ B. İŞYERİ BİLGİLERİ Adı ve Soyadı:. Mesleği: Kimyager Staj süresi:5 gün(40 saat) 14-15-16-19-20 Mart 2012 Adresi:.. Telefon:0236 Faks:0236 E-posta...

Detaylı

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

İSG kurulu eğitimi. c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri

İSG kurulu eğitimi. c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri İSG kurulu eğitimi c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR? İŞYERLERİNDE İŞİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ OLARAK OLUŞAN TEHLİKELERDEN SAĞLIĞA ZARAR VEREBİLECEK KOŞULLARDAN

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve

Detaylı

SESİN FREKANSI ; SESİN FREKANSI ORTAMDAKİ SESİN TİTREŞİMİDİR.BİRİMİ HZ DİR. SESİN ŞİDDETİ ;SESİN ORTAMA YAPTIĞI BASINÇTIRÇBİRİMİ DESBİBELDİR.

SESİN FREKANSI ; SESİN FREKANSI ORTAMDAKİ SESİN TİTREŞİMİDİR.BİRİMİ HZ DİR. SESİN ŞİDDETİ ;SESİN ORTAMA YAPTIĞI BASINÇTIRÇBİRİMİ DESBİBELDİR. GÜRÜLTÜ TİTREŞİM SESİN FREKANSI ; SESİN FREKANSI ORTAMDAKİ SESİN TİTREŞİMİDİR.BİRİMİ HZ DİR. SESİN ŞİDDETİ ;SESİN ORTAMA YAPTIĞI BASINÇTIRÇBİRİMİ DESBİBELDİR. İNSANDA DUYMA EŞİĞİ 0 DB ; AĞRI EŞİĞİ İSE

Detaylı

TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları

Detaylı

ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G.

ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G. ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G http://www2.worksafebc.com/publications/multimedia/videos.asp?reportid=36871 ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ. Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ. Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM yasal dayanak 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bölüm:2 Madde:10 Fıkra:4 İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların

Detaylı

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE DUVAR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Sabit İskeleler üzerinde çalışma 1 Takılıp düşme 2

Detaylı

İş Kazaları Önleme Eğitimi. Asıl başlık stilini. İş Kazaları Önleme Eğitimi. düzenlemek için tıklatın. düzenlemek için tıklatın

İş Kazaları Önleme Eğitimi. Asıl başlık stilini. İş Kazaları Önleme Eğitimi. düzenlemek için tıklatın. düzenlemek için tıklatın Asıl HOŞGELDİNİZ alt başlık stilini 1.Bölüm a)iş Kazası Nedir? b)genel Asıl Bakış alt başlık stilini 1.Bölüm:İş kazası nedir? a) Sizce iş Asıl kazası alt nedir? başlık stilini 1.Bölüm:İş kazası nedir?

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İşyerlerinde, işlerin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak amacı ile yapılan sistemli çalışmalara iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ İSKELELER VE İSG UYGULAMALARI SERDAR SEZGİN 145148010

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ İSKELELER VE İSG UYGULAMALARI SERDAR SEZGİN 145148010 YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ İSKELELER VE İSG UYGULAMALARI SERDAR SEZGİN 145148010 ELEKTRİKLİ İSKELENİN EKİPMANLARI >TIRMANMA MOTORLARI 380V 50HZ 3 FAZ >EMNİYET FRENİ >PLATFORM (1M-14M)

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com I.BÖLÜM www.ankaraisguvenligi.com TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli. (6331 sayılı İSG Kan.) TEHLİKE: Bir

Detaylı

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ AMAÇ: Hastane hizmetlerinin sunumu esnasında meydana gelebilecek riskleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için gerekli yöntemleri

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

KAYNAK İŞLERİNDE İSG KAYNAK İŞLERİNDE İSG Kaynak işlerindeki başlıca tehlikeler şunlardır: Işın ve ışık Toz, gaz ve dumanlar Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpler Elektrik Gürültü Kaynak yapılan ortamın özellikleri Oksi-asetilen

Detaylı

Kod: ISG_TGE_02 GENEL AÇIKLAMA Bu bilgilendirme notu İSG İş Güvenliği Temel Eğitim Seti nin bir parçası olan Kazaların Önlenmesi konulu eğitim kapsamında hazırlanmıştır. Eğitimin CD üzerinde kayıtlı ya

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı