Sinhala (resmi ve ulusal dil) 74%, Tamil (ulusal dil) 18%, diğer 8%, İngilizce kamuda yaygın olarak ve nüfusun da %10 u İngilizce konuşabilmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sinhala (resmi ve ulusal dil) 74%, Tamil (ulusal dil) 18%, diğer 8%, İngilizce kamuda yaygın olarak ve nüfusun da %10 u İngilizce konuşabilmektedir."

Transkript

1 SRİ LANKA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Nüfus Dil Yönetim 19,9 milyon Sinhala (resmi ve ulusal dil) 74%, Tamil (ulusal dil) 18%, diğer 8%, İngilizce kamuda yaygın olarak ve nüfusun da %10 u İngilizce konuşabilmektedir. Cumhuriyet (Demokratik Sosyalist Sri Lanka Cumhuriyeti) Başkanı: Chandrika Bandaranaike KUMARATUNGA (12 Kasım 1994 ten Devlet itibaren); not: Mahinda RAJAPAKSE (6 Nisan 2004 ten itibaren) başbakandır; devlet başkanı ülkenin ve hükümetin de başkanıdır Din Budist 70%, Hindu 15%, Hıristiyan 8%, Müslüman 7% (1999) Halk Sinhalese 74%, Tamil 18%, Moor 7%, Burgher, Malay, ve Vedda 1% GSYİH 73.7 milyar ABD $ (2003 tahmin) GSYİH/kişi 3,700 ABD $ Büyüme Oranı % 5.9 (2003) İhracat 5.27 milyar ABD $ (2003) İthalat 6.63 milyar ABD $ (2003) Nüfus artış hızı 0.81% (2004 tahmini) Enflasyon %6.3 (2003), %7.4 (2004) Para Birimi Sri Lanka Rupee si (SLR) Yüzölçümü 65,610 kilometrekare Başkent Colombo, (not: Sri Jayewardenepura Kotte resmi başkenttir) Başlıca şehirleri Colombo (capital) 2,266, Kandy 1,288, Gampaha 2,077, Kalutara 1,069 Kurunegala 1,461, Ratnapura 1,020. Döviz kuru 1 ABD $ = 101,2 SLR (2004 ortalaması) Genel Ekonomik Durum Sri Lanka ekonomisi büyük ölçüde iç ticarete bağımlıdır. Toptan ve perakende satışlar tek başına en büyük sektör konumunda olup GSYİH nın % 21 ini oluşturmaktadır. Birleştirilmiş olarak verilen hizmetler sektörü (ulaştırma, iletişim, mali hizmetler ve turizm) GSYİH nın %50 sini oluşturmaktadır. En dinamik alt sektör telekomünikasyon olup yılları arasında çift basamaklı büyüme kaydetmiştir. Mali sektör de sağlıklı büyüyen bir sektör konumundadır. İmalat sanayii ihracatının payında 2000 yılındaki % 17.4 ten 2003 yılında % 16.4 e düşüş görülmüştür. İhracata dayalı özel sektör fabrikaları imalat sanayiinin çıktılarının % 95 ini oluşturmaktadır. Üretimin tabanında gıda ve içki ile kimyasallar ve kauçuk bazlı mallar önemli yer tutmakla birlikte sektörde ağırlık giyim sanayiinden oluşmaktadır. Tarım sektörü son yıllarda önemi azalma göstermekle birlikte halen ekonominin önemli belirleyici alanlarından olup GSYİH nın beşte birini ve toplam çalışan işgücünün üçte ikisini oluşturmaktadır. Dolaylı olarak bu sektörün önemi tarım sektörünün imalat ve hizmet sektörleri ile ilişkisi nedeniyle rakamlarda göründüğünden daha fazladır. İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

2 Özelleştirme kamu kesiminin imalatta büyüklüğünün azalmasını sağlamakla birlikte ülkede kamu kesimi hala mali sektör ile kamu hizmetleri alanında baskın konumda ve sağlık ve eğitim sektörlerinde ise hemen hemen monopol konumdadır. Toprak işleme konusunda kamu kesimi toprakların %90 ına sahiptir. Sri Lanka Asya da kamu çalışanı oranı en yüksek ülke konumunda olup çalışan nüfusun % 12 si kamu kesiminde yer almaktadır. Bu rakam Pakistan da % 8 ve Hindistan da ise %4.7 dir. Kamu çalışanları harcamaları ve büyük politik kuruluşlar GSYİH nın %10 civarında paya sahiptir. Karşılaştırmalı Ekonomik Göstergeler, 2003 Sri Lanka Hindistan Pakistan Singapur Bangladeş GSYİH (Milyar ABD $) Kişi Başına Milli Gelir (ABD$) , Kişi Başı Milli Gelir (ABD$,PPP) 3,346 2,690 1,970 27,860 1,270 Tüketici Fiy. Enflasyonu (av;%) Cari İşlemler Den. (milyar $) Cari İşlem Dengesi (% GSYİH) İhracat, fob (Milyar ABD $) İthalat (Milyar ABD $) Dış Borç (Milyar ABD $) Dış Borç Hizmet, ödenen (%) Kaynak: Economist Intelligence Unit, ülke verileri. Ekonomi Politikaları Kısa vadede ekonomi politikası Tsunami ile yıkıma uğrayan alanların yeniden inşa edilmesine odaklanmaktadır. Fakat, 2005 için bazı ana gelişme girişimleri duyurulmuş olup bütçenin yılın ikinci çeyreğinden itibaren momentum kazanacağı, buna hizmet sektöründe yeni bir bankanın kurulmasının dahil olduğu ve bu bankanın gelişme ihtiyacı bulunan KOBİ ler ile kırsal altyapı projelerinde artan harcamaların fon destek ihtiyaçlarının karşılanması amacında olduğu bildirilmektedir. Kamu İktisadi işletmelerinin özelleştirilmesi reformunun yılın ikinci yarısından itibaren hız kazanacağı ve mümkün özelleştirmelerin yapılacağı planlanmaktadır. Fakat tartışmalı politika uygulamalarının büyük ölçüde Devlet Başkanı ile Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) arasındaki ilişkilere bağlı olduğu ve ayırımın tsunamiden sonra daha fazla gün ışığına çıkmakta olduğu gözlenmektedir. Ekonomik Büyüme Ekonomik büyüme 2004 ün son çeyreğinde muhtemelen hız kesmeye başlamış olup politik gerginlikler taşımaktadır. Ayrıca, tüketici talebi de artan enflasyonla aşınma göstermektedir. Verilen bu faktörlerle, GSYİH nın 2004 te %5.3 oranında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Tsunaminin etkilerinden biri de hizmetler sektöründe büyümenin 2005 yılının ilk yarısında azalması ve sonuç olarak yıl sonunda GSYİH da büyümenin %4.6 ya gerilemesi beklenmektedir. Her şeye rağmen bu büyüme oranı Economist Intelligence Unit in Şubat 2005 teki tahmini olan %4.3 ün üzerindedir. Varsayım olarak tsunaminin ardından yeniden yapılanma 2005 te sabit yatırımlarda güçlü büyüme gözlenecek ve bunda dış sermaye akışının rolü olacaktır. Bu durum felaketin ulusal hesaplarda özel tüketim ve hizmet ihracının büyümesi üzerindeki negatif etkilerinin giderilmesine yardımcı olacaktır. Diğer bir varsayım da turizm sektörünün 2005 ikinci yarısından itibaren normale döneceği ve birçok önemli otelin şubat İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

3 2005 ortası itibariyle yeniden yapılanmaya başladığı ve 2006 da bu işlerin tamamlanacağı şeklindedir. Projeksiyon Özeti 1 ( farklı olduğu belirtilmedikçe, %) 2003a 2004b 2005c 2006c Reel GSYİH büyüme Endüstriyel Büyüme Tarımsal Üretim Büyüme İşsizlik oranı (av) Tüketici Fiyatları enflasyonu (averaj) a Tüketici Fiyatları enflasyonu (yıl sonu) a Kısa Vade interbank oranı Kamu dengesi (% of GSYİH) 7.0b Projeksiyon Özeti 2 (farklı olduğu belirtilmedikçe, 2003a 2004b 2005c 2006c %) Kamu Den., hibe vs. hariç.(% of GSYİH) Mal İhracatı fob (milyar $) Mal İthalatı fob (milyar $) Cari İşlemler Dengesi (milyar $) Cari İşlemler Dengesi (% GSYİH) Dış Borç (yıl sonu milyar $) 10.6b Kur oranı SLRs:US$ (ortalama) a a Gerçek b Economist Intelligence Unit tahminleri. c. Economist Intelligence Unit projeksiyonu Enflasyon ve Kur Ekonominin 2006 yılında %6 oranında büyüme göstereceği beklenmektedir. Colombo Tüketici Fiyat Endeksi (CCPI) 2004 yılı ortasından itibaren artış trendine girmiş olup kısmen ülkenin birçok bölgesinde yılın büyük bir bölümünde görülen kuraklıktan etkilenen yerel gıda üretimi üzerindeki olumsuz etkiden kaynaklanmaktadır. Bu eğilim Sri Lanka Rupesi nin ABD $ karşısında değer yitirmesi ile daha kötü hale gelmiş olup petrol fiyatlarının uluslararası alanda arttığı döneme denk gelmiştir. Hükümet aynı zamanda petrol yan ürünlerinin fiyatlarını da düşürmeye başlamış ve fiyat artışları tüketiciye yüklenmeye başlamıştır. Bu durum taşımacılık maliyetleri üzerinde yıllarında artış baskısı yaratacaktır. Bu iki yıl içinde ayrıca artan elektrik fiyatları ve ithalat vergileri ve inşaat ile ilgili hammadde maliyetlerindeki artış ile enflasyonun daha da artmasına neden olacaktır.fakat ekonomide gıda sektörünün ağırlığı ve tarım sektöründeki toparlanmanın bu olumsuz etkileri dengeleyeceği beklenmektedir. Enflasyon 2003 yılındaki % 6.3 oranından 2004 yılında % 7.4 oranına yükselmiştir yılında hafif bir azalma ile % 7.4 e düşmesi ve ardından 2006 yılında da %5.8 e gerilemesi beklenmektedir. Sri Lanka Rupesi 2004 yılının büyük bir bölümü süresince ABD $ karşısında değer kaybetmiştir.fakat Tsunami sonrasında yardım gelirleri nedeni ile güçlenmiştir. Fakat bu güçlenmenin geçici olduğu beklenmektedir. Sri Lanka Rupesi nin 2004 yılındaki SRL: 1 ABD $ seviyesinden 2006 yılı sonuna kadar SLR: 1 ABD $ seviyesine gerilemesi beklenmektedir. İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

4 Ekonomik Performans Reel GSYİH büyüme oranı aralığında ortalama %4 olarak gerçekleşmiştir. Geçmiş yıllara oranla birçok dönemlerde özellikle iç savaşın da etkisiyle gerilemeler karşısında bu oldukça iyi bir performans olarak değerlendirilmektedir ve 2000 yılları haricinde Sri Lanka ekonomisi %6 nın üzerinde büyümeyi yakalayamamıştır yılında artan iç savaş politik ve ekonomik belirsizliği artırmış ve ekonomik reformların yavaşlamasına neden olarak potansiyelin altında büyümeye neden olmuştur. Büyümeyi engelleyen diğer faktörler büyük ve verimsiz kamu kesimi, engellenemeyen kamu açıkları, tarım üretkenliğinde yavaş iyileşme, finans kesiminde verimsizlikler ve altyapı olanaklarındaki yetersizlikler olarak sıralanabilir. Şok etkisi yaratan dış etkenlerin de ihracatta önemli etkisi olmuştur. ABD ye 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra bölgede turizm olumsuz etkilenmiş ve yıllarında ihracattaki talepte durgunluğa yol açmıştır. Ülkenin havaalanına Temmuz 2002 de yapılan bir saldırı da zaten sorun yaşamakta olan turizm sektörünü ve alan hizmetleri işlemlerini iyice baltalamıştır. Yatırımcıların da dolaylı olarak güven açısından olumsuz etkilenmesi potansiyel yatırımların askıya alınmasına yol açmıştır. Barışın Ekonomik Getirileri Ekonomide hala söz verilmiş olan barış hisse kazançları test edilmesine rağmen, iç ekonominin canlanması ve pazara olan güven dahil barışın ekonomik getirileri konusunda şüphe yoktur. Savaş risk sigorta ödemelerinin kalkması ile liman çıkışları emsalsiz seviyelere yükselmiştir. İletişim ve mali sektörün içeriği kuzey ile doğunun açılması ile birlikte genişlemiştir. Kuzeye ve doğuya açılan ana karayolu mahrumiyet bölgelerinin kabarmış olan talepleriyle daha fazla mal ve faktör hareketliliği yaratmıştır. Tarımsal faaliyetlerin bulunduğu yerden daha ileri gitmesi tarımsal ürünlerinde artış getirmiş, aynı zamanda balıkçılık avlanma sürelerinin artırılması da bu ürünlerin üretiminde artış sağlamıştır. Yatırımcılar tarafından oluşan güven doğrudan yabancı yatırımlara bakılarak da görülebilmekte olup 2002 yılında 230 milyon ABD $ ına ulaşmıştır. Nicelik olarak sağlanan en önemli faydalardan birisi de savunma harcamalarında gerçekleşmiştir. Nominal olarak savunma harcamaları için hazırlanan bütçe 100 milyar SLR olmakla birlikte gerçekleşen rakam 60 milyar SLR olmuştur. Ayrıca, azalan savunma ithalatı kur üzerinde de olumlu etki yaratmıştır. Yardım sözlerine itaat eden barışı destekleyici bağışlarda artış gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet ihracatı genel olarak en hızlı büyüyen GSYİH unsurları olmuştur. Büyüme arasında %4.7 olarak iyi bir şekilde gerçekleşmekle birlikte ihracat 2001 yılında %5.3 daralmış ve dünyadaki ticarette azalmaya ve turizm sektöründeki gelişmelere paralel hareket etmekle birlikte 2002 yılında %6.3 oranında birikmiş dış taleplerle beraber artmıştır. Ürün bazında ihracatın tabanı hala dar olup, Sri Lanka ekonomide büyüme için çay ve giyim eşyası ihracatına bağımlıdır. Kırsal tarımsal alanda hafif büyüme ve reel harcanabilir gelirlerdeki erime (yüksek dolaylı vergiler ve nispeten yüksek enflasyon nedeniyle) özel tüketimi sınırlamıştır. Kamu tüketimindeki büyüme mali açıkların da bir yansıması olarak 2002 ve 2003 te alınan tedbirlerle sıkılaştırılarak azaltılmıştır yıllarındaki yatırımlar GSYİH nın ortalama %25.3 ü şeklinde gerçekleşmiştir. Özel sektör tarafından baskın konumda olan Sri Lanka imalat sektörü yılları arasında ortalama %3.2 oranında büyümüş ve ekonomik büyümenin ana unsurlarından İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

5 biri olmuştur. Hizmetler sektörünün yılları arasında %4.9 oranında büyümesi kamu hizmetleri, iletişim ve mali sektörlerdeki büyüme ile gerçekleşmiştir. İhracat ve ithalatın ülke ekonomisindeki ağırlıklı konumu hizmet sektöründeki büyümenin global pazarlardaki gelişmelere karşı hassas olması durumunu getirmektedir. Tarım sektörü en geniş istihdamın bulunduğu sektördür ve GSYİH nın büyümesinde kuvvetli rol oynamaktadır. Sektördeki yavaş büyüme, üretken olmayan üretim ve yetersiz yatırım son yıllarda ekonomik performansın bütün olarak yavaş kalmasına yol açmıştır. GSYİH (% reel Değişim; 1996 fiyatlarıyla), 2003 Yıllık ortalama Tarım Madencilik, taş ocakçılığı İmalat İnşaat Hizmetler GSYİH Kaynak: Sri Lanka Merkez Bankası, Faaliyet Raporu, Bölgesel Gelişme Kırsal kesimde yetersiz altyapı gelişimi, sanayi ve mali sektörlerin dengesiz coğrafi dağılımı ve ana liman ve havaalanlarına yakınlığı ve tarım sektöründeki zayıf gelişme büyümeden sağlanan faydalarda bölgeler arası dengesizliklere yol açmıştır. Liman ve hava alanlara yakınlığı nedeniyle batı bölgeleri GSYİH nın %46 sını, sanayi sektörünün %55 ini ve hizmetler sektörünün de %57 sini üretmektedir. Batı bölgelerde yaşayanların gelir düzeyi daha yüksek olup bunu Kuzey Batı ve Güney kesim izlemektedir. Kuzey ve Doğu kesimler de en fakir bölgelerdir. Güney, Orta ve Kuzey batı ile Sabaragamuwa bölgeleri bitkisel üretim, balıkçılık ve diğer tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı bölgeler olup tarımsal üretimin %59 unu temin etmektedir. Sanayi ve hizmetlerde işgücü üretkenliğinin en yüksek düzeyde olduğu yer de Batı bölgesidir. Ekonomide Önemli Sektörler Tarım Tarımsal üretimde üç ana bitki çeşidi yetiştirilmekte olup bunlar çay, coconut ve kauçuktur. Bunlar içinde sadece çayda gerçek anlamda üretim artış potansiyeli bulunmaktadır. Çay üretimi 1995 yılında özelleştirilmiş ve her yıl üretim en üst seviyelere yükselerek ardı ardına rekorlar yaşanmış ve 2000 yılında 300 milyon kg seviyesi aşılmıştır. Ancak, 2001 yılında durum tersine dönmüş ve sert bir kuraklık sonucunda üretim %3.5 azalarak 295 milyon kg a gerilemiştir. Fakat, 2002 yılında iyi giden hava koşulları ile toparlanmış olan üretimde yeni rekor 310 milyon kg olarak gerçekleşmiş, 2003 yılında ise üretim yine iyi bir seviye olarak kabul edilen 303 milyon kg olarak gerçekleşmiştir. Sri Lanka çay ihracatında dünya lideri konumundadır ve ABD nin Orta Doğu da Irak savaşının talebin düşmesine neden olduğu 2002 yılları haricinde çay ihracatı devamlılığı İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

6 olan bir şekilde artış göstermiştir. Rupe üzerinden sürekli bir kazanç olmakla birlikte yıllarında Rupenin dolar karşısında değer kaybetmesi ile net kazançlarda azalma olmuştur. Rusya ve diğer CIS ülkeleri Sri Lanka dan en çok çay ithalatı yapan ülkelerdir. Bunu BAE, Suriye ve Türkiye izlemektedir. Sri Lanka da kauçuk üretiminin üçte ikisi ve coconut üretiminin dörtte üçü küçük işletmelerin elinde bulunmakta ve sonuç olarak dönemi geçmekte ve ihmal doğmakta ve bu grup üretimde ölçek ekonomisi ve yatırım için ihtiyaç duyulan fonların yaratılmasında mahrum kalmaktadır. Kauçuk üretimi geriye dönük olarak uzun vadeli bir küçülme eğilimi göstermiştir yılında 87.6 milyon kg olarak gerçekleşen üretim son 51 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedilmiş ve bunun da ötesinde izleyen 2001 yılında 86.2 milyon kg a düşmüştür. Ancak, yüksek uluslararası fiyatlar 2002 yılında üretimin tekrar artmasına yol açmış ve 90.5 milyon kg üretim yapılmış, bu rakam 2003 yılında daha da artarak 92 milyon kg a ulaşmıştır. Azaltılan gübreleme uygulamaları kazançların diğer kauçuk üreticisi ülkelerin yarısı seviyesine kadar düşüşüne neden olmuştur. Son yıllarda kauçuk ağacı ile ticari gelişme amacıyla toprağa artan talep kauçuk üretimi için ekim alanlarının azalmasına, yeni veya tekrar üretim alanlarında da caydırılmaya yol açmıştır. Kauçuk ürünleri endüstrisi tarafından döneminde kauçuğa artan iç talep doğal kauçuk ihracatının düşmesine neden olmuştur. Coconut üretiminde 2000 yılında rekor üretim olan 3.1 milyar nut rakamı ertesi yıl kuraklığın etkisiyle 2.8 milyar nut seviyesine düşmüştür. Bunu izleyen yıllarda 2002 yılında 2.4 milyar nut, 2003 yılında da 2.6 olarak gerçekleşmiştir. Coconut üretimindeki daralmayı market fiyatlarında keskin artış izlemiş ve kuru coconut endüstrisinde krizin hızlanmasına yol açmıştır. Coconut ihracatında Filipinlerin ardından ikinci konumda olan Sri Lanka da kriz nedeniyle kapanmak durumunda kalan tesislerin kapanmalarını engellemek maksadıyla hükümet tarafından bazı tedbirler alınmaya ve ihracata dayalı diğer sektörleri canlandırmaya yönelmiş ve sofralık yağ ithalatında ödenekler artırılmıştır. Son birkaç yılda yükselen iç talep ve üretimin üçte ikisinden fazlasının içeride tüketilmesi nedeniyle coconut ihracatında anlamlı bir artışa engel olunmuştur. İşlenmemiş pirinç üretimi tarım sektöründe fabrikasyon olmayışının ağırlıklı nedeni olup toplam tarımsal üretimin beşte birini oluşturmakta ve tarımsal üretimin önemli bir belirleyicisi konumundadır yılından sonra devam eden iyi hava koşulları bu tür pirinç üretiminin sürekli artmasını sağlamış ve 1999 da 1995 ten sonra en yüksek rakam olan 2.9 milyon tona ulaşılmıştır yılındaki kuraklık nedeniyle üretim 2.7 milyon tona gerilemiş fakat 2002 de tekrar artarak 2.7 milyon tona 2003 te de 3 milyon tona yükselmiştir.bu durumu kuzeyde ve doğuda pirinç üretimine ayrılan alanların genişletilmesini de yansıtmaktadır. Üretimin sürekli iyileştirilerek Tayland ve Filipinler deki seviyeye ulaşılmasına rağmen yüksek üretim maliyetleri bir sorun durumundadır. Temel Tarımsal Mahsul Üretimi, 2003 Çay (milyon kg) 303 Kauçuk (milyon kg) 92 Coconut (milyon nut) 2,562 Pirinç (Paddy) ('000 ton) 3,071 Kaynak: Sri Lanka Merkez Bankası, Faaliyet Raporu, 2003 İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

7 Sanayi Sektörü, 2003 (1990 sabit fiyatları) milyar SLR Toplam içinde% Toplam Üretim 220, Tekstil, Giyim & Deri 86, Gıda, İçki & Tütün 50, Kimyasallar, Kauçuk & Plastik Ürünler 43, Toplam İmalat Sanayi İhracatı 383, Tekstil & Giyim 248, Kaynak: Sri Lanka Merkez Bankası, Faaliyet Raporu, Madencilik ve Yarı İşlemecilik Madencilik GSYİH da %2 gibi küçük bir paya ve ihracatta da aynı orana sahip olmakla birlikte özellikle mavi safir değerli taş ihracatı Sri Lanka için bir prestij ürünü olarak kabul edilmektedir yılında ABD en büyük değerli taş ithalatçısı konumda olmuştur. Japonya, Hong Kong ve Tayland diğer büyük pazarlardır. Asya mali krizi yıllarında değerli taş ihracat gelirlerinin düşmesine neden olmuş fakat izleyen yılda etkileyici bir toparlanma gözlenmiş ve ABD doları bazında % 52 oranında artış olmuş ve 93 milyon $ a ulaşılmıştır. Sri Lanka nın ana ihraç pazarlarındaki ekonomi zafiyetinin bir yansıması olarak 2001 yılında %12 lik düşüşün ardından bunu izleyen 2002 yılında kazançlar ABD $ bazında %4 oranında artmış görülmüştür. Sri Lanka nın özel sektör ve kamu işletmeleri tarafından madenciliği yapılan grafit, ilmenite ve mineral kum rezervleri bulunmaktadır. Madencilik 1995 yılında yabancı yatırımlara açılmış fakat içeride çevre konusunda hassasiyeti bulunan çevrelerin aktiviteleri ve ç direnç nedeniyle projelerin gündemden kaldırılmasına neden olunmuştur. İmalat İmalat sanayiindeki esneklik özel sektörün büyüyen baskınlığından kaynaklanmaktadır. Özel sektör payı 1990 lı yıllar boyunca %90 civarına ulaşmıştır. Ceylon Petroleum şirketinin (kamu 3sektöründe % 90 üretime sahip). her iki yılda bir 6 hafta bakım nedeniyle kapalı olmakta ve kamu sektörünün üretim çıktıları dalgalanma göstermektedir. İmalat ekonominin en hızlı büyüyen sektörlerinden birisi olup arasında ortalama %7.2 büyümüştür. Modern ekipman ve ileri teknoloji işlemleri için yapılmış olan yatırım, üretim kapasitesini kısmen de olsa artırmış ve verimliliğin gelişmesine olanak sağlamıştır. Fakat, 2001 yılında global ekonomik yavaşlamanın yol açtığı keskin daralma ile imalat sektörü %4.2 oranla son yirmi yıl içinde ilk daralmasını yaşamıştır. Bunu 2002 yılında uluslararası talepteki kısmi toparlanma sayesinde zayıf bir toparlanma (üretim çıktıları %2.2 oranında artmış) ve ardından 2003 yılında %4.4 ük bir artış izlemiştir. Endüstrinin tabanının sadece tekstil ve giyim, gıda ve içki, kimyasallar, petrol ve kauçuk ürünleri şeklinde dar bir yapıya oturmuş olması temel bir zayıflık oluşturmaktadır. Bu üç kategori birlikte üretimin %85 ini ve 2002 yılında imalat sanayiinde büyümenin %82 sini oluşturmaktadır. Diğer bir zayıf nokta da imalat sanayisinin ithalata olan ağır bağımlılığı olup, üretim maliyetlerinin uluslararası piyasalarda fiyat ve kur değişmeleri karşısında hassas konuma gelmesine yol açmasıdır. Üçüncü olarak sıralanan gruptaki kimyasallar, petrol ve kauçuk ürünleri en yüksel ithalat bağımlılığına sahip olup yaklaşık %80 civarındadır. Gıda ve içki sektöründe katma değer %45 oranla en yüksek seviyededir. İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

8 Giyim Sanayisi Giyim sanayisinin gelişmesi Sri Lanka için bir başarı hikayesidir. Giyim sanayisi bugün istihdamın %35 ine, üretim çıktılarının %40 dan fazlasına ve toplam ihracatın da %50 den fazlasına sahiptir. Sektörün önündeki en büyük zorluk 2005 yılı sonunda kota bazlı sistemi sona erdirip uluslararası rekabete daha şiddetli maruz kalmaya yol açacak olan Multi Fibre Anlaşması nın sonlanmasıdır. Mevcut serbest ticaret anlaşmaları ve ABD ile Meksika tarafından Afrika ve Karaib ülkelerine verilen bazı özel tavizler ile Çin ve Doğu Avrupa daki ucuz maliyetli üreticilerden artan tedarik zaten bazı Pazar kayıplarına yol açmış durumdadır. Her şeye rağmen, bu meydan okumaların karşısında durmak üzere sanayinin yeniden yapılanmaya başlamasına ilişkin önemli gelişmeler bulunmaktadır. Örneğin; 1990 lı yılların ortalarından beri kota bağımlı üretimden kaçınma eğilimi gözlenmektedir. Giyim sanayisi bir gecede kurulmuş bir sektör olmayıp yaklaşık 50 civarında firma üretimin %50 sinden fazlasını gerçekleştirmekte, en üst seviyede bulunan %12 oranında firma ihracatın %72 sini gerçekleştirmekte ve istihdamın %62 sini elinde tutmaktadır. Üreticiler müşteriler ile sıkı pazarlama bağları kurmuş durumda olup kota bağımlılığı olan segmentlerden ziyade yüksek değerli markalara yönelmiş durumdadırlar. Çin ve Hindistan gibi bazı rakiplere göre Sri Lanka da işgücü standartları ve çalışma koşulları çok daha ileri seviyede olup sektöre güç vermektedir. Ayrıca hükümet de sanayinin desteklenmesinde daha aktif duruma gelmektedir. Örneğin, 2001 yılında AB ile kota sınırlamalarının kaldırılması ve 2002 yılında da ABD ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerini başlatmıştır. Son olarak üretimin yaklaşık %50 sini elinde tutan küçük firmaların çoğunlukla büyükler tarafından taşeron olarak kullanılması veya yutulması durumu ortaya çıkacağı ve kayıpların %20 civarında olacağı beklenmektedir. Güçlükler olarak da; güçlü bir ham madde tabanından yoksun olmak (kumaş ve aksesuarların yaklaşık %85 90 ı ithal edilmektedir), Teslim sürelerinin uzun olması (örneğin ABD pazarına varış 90 gün sürmekte, Meksika da bu süre 30 gündür), ihraç pazarlarındaki çeşitliliğin sınırlı olması (ihracatın %90 ı AB ve ABD pazarlarına yapılmakta, Japonya pazarı için girişimlerden sonuç alınamamış durumdadır), rakiplerin (Doğu Avrupa, Çin ve Bangladeş, Vietnam gibi Asya ülkeleri) işgücü verimliliğinin daha fazla maliyetlerinin de daha az olması Sri Lanka nın rekabet gücünün erimesine yol açmaktadır. Sanayinin Görünümü Sri Lanka nın 2005 yılı sonrasında endüstriyel performansının üretim kabiliyeti ile ürün kalitesini nasıl pazarlayacağına bağlı olduğu öngörülmekte, anahtar konunun da yüksek değerli ürünlerin nich pazarlara yönelmesi olduğu belirtilmektedir. Büyük bir olasılıkla verilen pozitif gelişmelere bağlı olarak endüstride fırtınalı günler yaşanacağı ve artan rekabet karşısında başarılı olunacağı öngörülmektedir. Sri Lanka ihracata dayalı sanayileşme stratejisi izlemektedir. İhracatta geniş bir teşvik yelpazesi bulunmakta olup buna düşük vergi oranları, vergi tatilleri ve ihracat sektörleri için ham madde ve sermaye mallarının gümrüksüz ithali dahildir. Tarifelerin giderek rasyonel hale getirilmesi ve koruma seviyesinin azaltılması çimento ve tekstil gibi bazı ikame sektörleri zorlayacak şekilde etkilemiş olmakla birlikte işlenmiş gıda, deterjanlar ve fabrikasyon metal ürünleri gibi sektörler bu durum karşısında kendini kanıtlayarak ithalata karşı etkin rekabet göstermiştir. Giyim sanayisinde bazı yatırımlar haricinde imalat sanayisinde yatırımlar son yıllarda yavaşlamıştır. Yabancı yatırımcılar hassas politik çevreler tarafından yıpratılırken (etnik çatışma ve karşıt parti gerilimleri nedeniyle) yüksek kredi maliyetleri ve tahmin edilemeyen İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

9 faiz oranları rejimi de yerli yatırımları yavaşlatmıştır. Zorlayıcı iş yasaları hüviyetiyle sınırlayıcı işgücü piyasası üretimin genişlemesinin önünde ek bir yıpratıcı etken olarak görülmektedir. Yatırım maliyetlerinin artmakta olması (yakıt, elektrik, liman ve gümrük işlemleri ödeme oranları) ayrı bir olumsuz faktör teşkil etmektedir. İnşaat İnşaat sektörü düşük bir performans göstermiştir. Gerçek büyüme 1998 yılındaki %7.1 seviyesinden yıllarında ortalama %4.8 seviyelerine gerilemiş, 2001 yılında %2.5 seviyesine düşmüş ve 2002 yılında %0.8 oranında daha daralma göstermiştir. Bu düşük performans yıllarında konutlara artan talebin karşılanmasından daha ziyade kamu yatırımlarında (özellikle büyük altyapı projelerinde) yaşanan dar boğaz ve özel yatırımlarının büyümesindeki azalmayı yansıtmaktadır. Özel sektör talebindeki artış ile 2003 yılında büyüme geri dönmüş ve %5.5 olarak gerçekleşmiştir. Ülkede 400,000 adet konut açığı olduğu tahmin edilmektedir. Kamu sektörü daha ziyade düşük ve orta gelir grubunun ihtiyaçlarına yönelik ağırlıklı olarak da kırsal kesimde programlar yürütmektedir. Özel sektör daha ziyade kentsel kesimde yüksek gelir grubunun konut ihtiyacı ile imalat sanayisine yönelmiştir. Vergi teşvikleri ve artan konut finansman temin imkanları konuta talebi artırmış fakat arsa sıkıntısı (öncelikle kentsel alanlarda) ile birleşen sorunsuz tapu temin güçlükleri hala sorun teşkil etmektedir. Mali Hizmetler Sri Lanka mali hizmetler sektörü tesis sayısı ve sunulan hizmet alanı açısından son yıllarda hızlı büyüme göstermiştir. Sektörün sistematik istikrarı ve liberalleşmesi yolunda 2002 ve 2003 yılının başlarında önemli adımlar atılmıştır. Sigortacılık hizmetleri ikinci kamu şirketinin de satışıyla tamamen özelleştirilmiştir. Mali sektörde bankacılık sektörü ağırlıklı konumda olup varlıkların %57sine sahiptir. Bu rakam Hindistan da %35 dir. Yüksek faizler bir zayıflık olarak görülmektedir. Bankacılık sektörü yapısal değişime gitmektedir. Satın alama ve birleşmeler, stratejik ortaklıklar ticari bankalar ile diğer mali hizmetler daha ortak hale gelerek ticaret, kalkınma ve diğer ihtisas bankacılıkları arasındaki farklar ortadan kaldırılmaktadır. Kalkınma bankaları sigorta ve fon yönetimi olarak çeşitliliğe sahiptir ve örneğin ticari bankalardaki stratejik payların alınmasında borçlandırma kapasitesi artırılmıştır. Ticari bankalar da ana faaliyet alanı ticarete fon yaratmak olmakla birlikte kalkınma projelerini de finanse etmekte ve tüketici kredileri ve konut finansmanı gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Mali sektörün ana zafiyetlerden birisi sektörün kamu kesimi tarafından baskın konumda olmasıdır. Kamu bankacılık sektörünün %50 sine sahip olup en büyük iki banka olan The Bank of Ceylon ve People s Bank ın sahibi durumundadır. Kamu uzun vadeli tasarruflarda sanal bir monopol durumunda olup yerli mali kaynakların %50 sinden fazlasını kullanmaktadır. Uzun vadeli tasarrufların kamu tarafından zamanından önce boşaltılması özel kesimin borçlandırma pazarındaki ana sıkıntılardan birisidir. Bu zafiyetler aktif olarak belirlenip üzerine gidilmiştir. Nisan 2003 de kamu elindeki ikinci şirketi de satarak sigorta hizmetlerinden tamamen çekilmiştir. Ayrıca elindeki iki kamu bankasını da yeniden yapılandırarak politik müdahalelerden arındırmış ve performansları artırılmıştır yılından beri düşüş eğilimi gösteren sermaye piyasaları Aralık 2001 de seçilen koalisyon hükümeti ile durumu tersine çevirmiştir yılında Colombo sermaye piyasası İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

10 dünyada en iyi performans gösteren piyasalardan biri konumuna gelmiştir. Ana piyasadaki canlanma yeni kamu teklifleri ile desteklenmiştir. İlk defa bazı yeni sektörler devreye sokulmuş, bunla arasında güç ve enerji, sağlık ve iletişim yer almıştır. Diğer bir dipnot da 2002 yılında yabancıların alımlarının 25 Milyon ABD $ olarak gerçekleşmesidir yılında sermaye piyasası yükselmeye devam etmiş ve şirket satın almaları akın halinde artmıştır. Piyasanın günlük işlem hacmi 4.8 milyar SLR seviyesine ulaşıp tarihinin en yüksek rakamını görmüştür. Piyasadaki sermaye artışı da ikiye katlamış ve yılın başındaki 169 milyar SLR değerinden yıl sonunda 300 milyar SLR değerine ulaşmıştır yılında Colombo Sermaye Piyasası iniş çıkış izlemiş ve politik belirsizliğin etkilerini yaşamıştır. Kamu tahvillerinde hareketli bir piyasa bulunmakla birlikte özel kesim borçlandırma piyasası oldukça küçüktür. Fitch Ratings kurumunun kurulması ile daha fazla firma bono ve borç senedi piyasası ile sermaye piyasasında kredi rayting sıralamasına girmeye teşvik edilmiştir. Diğer Hizmetler Sri Lanka nın turizm sektörü, iç savaştan en kötü etkilenen sektör olarak barıştan en fazla fayda gören sektördür. Artan gerilim nedeniyle 2000 yılında gelen turist sayısı 400,000 e düşmüş ve Temmuz 2001 de de ülkenin uluslararası havaalanına yapılan saldırının ardından %16 oranında daha düşüş göstermiştir yılında bir yıl barış süreci gelen turist sayısının %17 oranında artmasını sağlamış ve 393,000 kişiye ulaşmasını sağlamıştır. Turizm sektöründeki güçlü artış eğilimi 2003 yılı boyunca devam etmiş ve yıl sonunda 500,000 kişiyi aşarak tarihi rekor seviyesine gelinmiştir. Geçmişte Sri Lanka turizm açısından avantajlarını kullanmamaktayken bu durum değişmekte ve turizmde ekoturizm ve macera tatilleri gibi çeşitlendirmelere gidilmektedir. Sektörün en iyi pazarı olarak Birleşik Krallık 1998 yılında Almanya nın önüne geçmiş olmakla birlikte 2002 yılında Hindistan gerçekleştirilen bir kampanyanın başarılı bir sonucu olarak öne geçmiştir yılında yine Birleşik Krallık öne geçmiş ve burada 93,000 kişiden fazla turist gelmiştir. Yeni pazarlar olarak Pakistan ve Çin de hedeflenmektedir. Turizm sektöründe doğrudan ve dolaylı olarak 90,000 kişi civarında istihdam bulunmakta ve ülkenin en önemli üçüncü istihdam alanı konumundadır. Dış Ticaret Sri Lanka Güney Asya da en liberal ortama sahip ülkelerden birisidir. İhracat ve ithalat belgesi sadece çevre güvenliği amaçlı bazı ürünler için bulunmaktadır yılında tarife iki bölüme ayrılarak daha rasyonel hale getirilmiş ve en yüksek vergi oranı %25 şeklinde olmuş, ancak bu durum 2002 yılında kamu gelirlerini artırma amacıyla birçok gümrüksüz üründe tersine çevrilmiş ve %2 10 arasında vergi konmuştur yılında 2,536 kalem üründen alınan vergi 2002 yılında hızla düşerek 453 kalem mal grubuna inmiştir yılında ithalattan toplanan gelirlerinin bütçedeki payı %40 oranından 2002 yılında yarıya düşerek %20 oranına çekilmiştir. Pirinçte ithalat belgesi 2002 yılında kaldırılmış fakat tarım ürünlerinin ithalatta koruması yüksek tarife ile devam ettirilmiştir. Ulusal muhasebede Sri Lanka ekonomisinin ticarete fazla bağımlı olduğu GSYİH da ihracat ve ithalatın yüksek paylara sahip olması ile yansımakta olup ihracatın payı % 35 ve ithalatın payı da % 42 oranındadır. Geleneksel olarak ihracat ithalattan daha hızlı büyüme göstermekle birlikte Sri Lanka Merkez Bankası na göre yüksek ithalat eğilimi yılları arasında GSYİH nın ortalama % 7.1 i oranında kalıcı bir ticaret açığına (ödemeler dengesi bazında) yol açmıştır. İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum YUNANİSTAN 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Resmi Adı Resmi Dil Nüfus Yüzölçümü Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik Yapısı Azınlıklar Helenik Cumhuriyet Yunanca 10,9 milyon Toplam 131

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

K GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL B

K GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL B TEKSTİL SEKTÖRÜ AÇISINDAN İNGİLTERE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ TEMMUZ 2012 İhracat Sektörleri Açısından İNGİLTERE İÇİNDEKİLER

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ NİJERYA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Yücel AKOVA Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ NİJERYA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Sinan YÜZAL Ankara - March, 2012 GÜRCİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus 4,5 milyon Dili Resmi dil: Gürcüce Etnik Yapı: Gürcü (%

Detaylı

FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı Nüfus ve İşgücü Yapısı

FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı Nüfus ve İşgücü Yapısı FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Kuzey Afrika da yer alan ülkenin Atlantik Okyanusuna ve Akdeniz e kıyısı bulunmaktadır. Fas, Cezayir ve Batı Sahra arasında yer almaktadır. Siyasi ve İdari Yapı Fas 1956

Detaylı

Ülkede muhalif partiler hükümeti eleştirme hakkına sahiptir ancak, monarşinin, İslamın ve Batı Sahra sorununun eleştirilmesi yasaktır.

Ülkede muhalif partiler hükümeti eleştirme hakkına sahiptir ancak, monarşinin, İslamın ve Batı Sahra sorununun eleştirilmesi yasaktır. FAS ÜLKE PROFİLİ GİRİŞ Fas 1956 yılına kadar Fransa hakimiyetinde kalmış, aynı yıl bağımsızlığını ilan etmiş ve ülkede anayasal monarşi kurulmuştur. Ancak ülke geçmişi 9. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Fas

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Çağlar GÖKSU Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE PROFİLİ

GÜRCİSTAN ÜLKE PROFİLİ GÜRCİSTAN ÜLKE PROFİLİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER, 2004 Yüzölçümü 69 700 km² Dil Gürcüce %71 (resmi), Azeri %6, Ermenice %7, Rusça %9, diğer %7 Nüfus 4,32 milyon (tahmini) Başkent Tiflis Başlıca

Detaylı

BREZİLYA ÜLKE RAPORU

BREZİLYA ÜLKE RAPORU BREZİLYA ÜLKE RAPORU İÇİNDEKİLER A. Siyasi ve İdari Yapı B. Nüfus ve İşgücü Yapısı C. İstihdam ve işgücü İstatistikleri D. Coğrafi Konumu E. Doğal Kaynakları F. Dahil Olduğu Uluslarası Anlaşmalar I. BÖLÜM

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir. ŞUBAT 2015 İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.] İÇİNDEKİLER Genel Bilgi... 2 İran Ekonomisi Genel Değerlendirme...

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013

UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013 UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013 0 İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA NO 1. SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER 2 2. UKRAYNA NIN GENEL EKONOMİK DURUMU 3 3. UKRAYNA NIN DIŞ TİCARETİ 4 4. SANAYİ ÜRÜNLERİ VE HİZMETLER İHRAÇ

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Temmuz 2008 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MISIR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Coğrafi Göstergeler.. 2 1.2. Demografik Göstergeler... 3 1.3.

Detaylı

ARJANTİN ÜLKE RAPORU

ARJANTİN ÜLKE RAPORU ARJANTİN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Esin ŞEN Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ ARJANTİN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İSVEÇ ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İSVEÇ Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SURİYE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği...1 1.2. Kısa Tarihçe...2 1.3. Siyasi Yapı...2 1.4. Sosyo-Ekonomik

Detaylı

Diğer şehirler: Selanik, Patras, Kandiye, Volos

Diğer şehirler: Selanik, Patras, Kandiye, Volos YUNANİSTAN Ekim 2011 Resmi adı: Helenik Cumhuriyeti Yönetim şekli: Cumhuriyet Başkent: Atina Diğer şehirler: Selanik, Patras, Kandiye, Volos İdari yapı: 13 Bölge, 1 Özerk Bölge Komşuları: Türkiye, Arnavutluk,

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU

HOLLANDA ÜLKE RAPORU HOLLANDA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Mevlüt Tuğrul GÖRGÜN Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ HOLLANDA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel

Detaylı