TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA SANAT DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA SANAT DALI"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA SANAT DALI ADANA DA ÇOK KATLI KONUT BİNALARINDAKİ MEKÂNSAL YALITIM PROBLEMLERİ VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ Zeliha ŞAHİN ÇAĞLI YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA / 2011

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANASANAT DALI ADANA DA ÇOK KATLI KONUT BİNALARINDAKİ MEKÂNSAL YALITIM PROBLEMLERİ VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ Zeliha ŞAHİN ÇAĞLI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Tunç Aslan TÜLÜCÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA / 2011

3 3 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ne, Bu çalışma, jürimiz tarafından İç Mimarlık Ana Sanat Dalı nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan: Yrd. Doç. Dr. Tunç Aslan TÜLÜCÜ (Danışman) Üye: Prof. Birnur ERALDEMİR Üye: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÖKHAN ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım. / /2011 Prof. Dr. Azmi YALÇIN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki hükümlere tabidir.

4 iii ÖZET ADANA DA ÇOK KATLI KONUT BİNALARINDAKİ MEKÂNSAL YALITIM PROBLEMLERİ VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ Zeliha ŞAHİN ÇAĞLI Yüksek Lisans Tezi, İç Mimarlık Ana Sanat Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Tunç Aslan TÜLÜCÜ Aralık 2011, 97 Sayfa Bu araştırmada, oldukça geniş alanı olan yalıtım konusu; soğutmanın ısıtmadan daha çok performans ve maliyet getirdiği sıcak ve nemli ilkim bölgeleri çok katlı konutlarında, iç mekân fiziksel konfor ve enerji verimliliği, bütünsel yalıtım kapsamında analiz edilmiştir. Ülke gelişmişliğini ve ekonomisini önemli boyutta etkileyen tasarım, uygulama ve kullanım hataları incelenmiş, uluslararası sistemler, ulusal ve yerel stratejilerde konunun yeri, uygulanışı ve kullanıcıların farkındalığı tanımlanmaya çalışılmıştır. İç mekânda kullanıcı odaklı fiziksel konfor parametreleri ve çevresel etkileşim matrisi ile tespit edilen kritikler, Akdeniz ikliminin en etkin olduğu kentlerden Adana da, aynı yerde, farklı dönemlerde yapılmış iki konut örneğinde incelenmiştir. Araştırmada aşağıdaki konuların gerekliliği tespit edilmiştir: Olumsuz etkileri ve uzun süresi ile sıcak ve nemden korunmak için de yalıtımın, yapı bileşenlerinden kapı, pencere, merdiven evi, asansör vb. gibi yapı imalat gereği olarak uygulanması, Bir binada sadece mantolama ile yalıtımın yetersizliği, Kısmi yalıtımın, yalıtım olmadığı ve farklı yüzeylerde ısı kaçışları nedeniyle enerjide etkin verimlilik sağlamadığı, Birim mekânların ısı ve nem ile temas ettiği her yüzeyde, birim mekân kabuğu nda (kullanılmayan bitişik bina, daireler arası yatayda ve düşeyde, aydınlatma

5 iv bacası, tesisat geçiş nokta ve bacaları, merdiven evi vb.) uygulanmasının bütünsel yalıtım olduğu, Konut tasarım, üretim, uygulama, uygulatma ve bunların eğitim sürecindeki kişilerin, bilimsel çalışmaları değerlendirip, enerji verimliliği stratejilerinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı şu dönemlerde, kullanıcının etkin katılımıyla, ne denli önemli geri beslemeler sağlandığının farkına varması. Anahtar Kelimeler: Mekânsal yalıtım, İç mekânda fiziksel konfor, Enerji verimliliği, Adana.

6 v ABSTRACT SPATIAL INSULATION PROBLEMS AND RESTORATION PROPOSALS FOR MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDINGS IN ADANA Zeliha ŞAHİN ÇAĞLI Master Thesis, Interıor Desing Devisions Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Tunç Aslan TÜLÜCÜ December 2011, 97 Pages In this survey, insulation subject which has wide concept has been analysed in the multi-storeyed buildings where cooling requires more performance and cost in hot and humid climate regions, within the context of indoor physical comfort, and energy utilization. Design, implementation, usage mistakes have been examined which affect state development and economy, in considerable extent,the perception of the concept, implementation and users awareness have been studied in international systems, national, and local strategies. The critics, which have been diagnosed through indoor_user_focused physical comfort parameters and environmental interaction matrix, have been examined in two residences built in the same district, but in different years, in Adana where Meditteranean climate is prevailing. In the survey, necessity of below topics have been identified: To avoid negative effects due to long term exposure to heat and humidity. insulation is a must during production of the building like the structure components such as door, window, stair enclosure, etc, Insufficiency of only exterior thermal sheathing, Partial insulation means no insulation and efficient energy utilization cannot be achieved because of thermal bridges in different surfaces, In each surface of unit residence that receives direct heat or humidity, insulation works in unit residence shell ( unused adjacent building, upper or lower residences, etc. ) is considered as complete insulation,

7 vi All fellows in the process of residence design, building, implementation, and training of the related persons, should realize the feedback contribution from the users by assessing scientific works nowadays, so that energy utilization strategies can be achieved. Keywords: Spatial insulation, Indoor physical comfort, Energy efficiency, Adana

8 vii ÖNSÖZ Uluslararası yaşamın ve teknolojik çağın sağladığı bir avantaj olarak, yapılarda tasarım öğrencisinden- konutu kullananlara kadar organize olmuş yaklaşımın ve kalite anlayışının, bireylerde de olması gerektiği önem kazanmıştır. Bilinçli tercih edilmiş, belirli aralıklarla bakımı yapılmış yaşayan mekânlarda, sağlık ve fayda yaratan yaşamlar sürdürülebilir. Toplum ve toplumun parçası olan teknik, idari insiyatiflerin işbirliğiyle somutlaştıracağı insan-doğa-gelecek merkezli çalışmalara katkı sağlayabilmeyi ve başka tez konularının araştırılmasında, kuramsal bilgilerin yapılandırılmasında araştırmamın veri tabanı olabilmesini diliyorum. Tez çalışmamda büyük katkıları bulunan, danışman hocam, Yrd. Doç. Dr. Tunç Aslan TÜLÜCÜ ye, süreç boyunca değerli görüşlerini aldığım Prof. Dr. Faruk Yalçın UĞURLU ya ve tez jürisinde bulunan saygıdeğer hocalarıma, Ç.Ü. Araştırma Fonu na (GSF2010YL3) teşekkür ederim. Bu yüksek lisans tezini, Ayşe-Gökhan-Meliha-Halil Soner ŞAHİN ve Yüksel- Nimet ÇAĞLI ailelerimize, sevgili eşim Erkut ÇAĞLI ya ve kusursuz fiziki konfor sağlanmış mekânda, bana eşlik eden henüz doğmamış bebeğimize ithaf ediyorum.

9 viii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... iii ABSTRACT....v ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ....x TABLOLAR LİSTESİ... xi ŞEKİLLER LİSTESİ... xii EKLER LİSTESİ... xvii BÖLÜM I GİRİŞ 1.1. Problem Araştırmanın Amaç ve Kapsamı Araştırmanın Önemi Araştırmanın Yöntemi Tanımlar BÖLÜM II KURAMSAL AÇIKLAMALAR 2.1. Çok Yönlü Tasarımın Önemi Doğal ve Yapay Çevre İle Uyum İnsan Odaklı Tasarım Stratejileri Alt Sonuç BÖLÜM III İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 3.1. Uluslararası Çalışmaların Değerlendirilmesi Adana İli ve Isı Yalıtımı ile İlgili Çalışmaların Değerlendirilmesi... 49

10 ix BÖLÜM IV ARAŞTIRMA ALANI-İNCELEME İLİŞKİSİ 4.1. Adana İli Özellikleri İklimsel Özellikleri Kentsel Özellikleri Yapılaşma Özellikleri BÖLÜM V DURUM ÇALIŞMASI, TARTIŞMA VE YORUM 5.1. Konut Örnek Konut Örnek Alt Sonuç BÖLÜM VI SONUÇ VE ÖNERİLER 6.1. Sonuç Öneriler KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMİŞ... 97

11 x KISALTMALAR LİSTESİ ABSA (Association of Building Sustainability Assessors) Bina Sürdürülebilirlik Değerlendirmecileri Kuruluşu. BASİX Bina sürdürülebilirlik indeksi. TSE Türk Standartları Enstitüsü. XPS Ekstrüde Polistren Köpük. EPS Expande Polistren. OSD Oxford English Dictionary. İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği. WGBC (World Green Buıldıng Councıl) Dünya Yeşil Bina Konseyi. LEED, BREEAM, CASBEE, GREEN STAR WGBC ye göre dört ana sertifika sistemi. NSW (New South Wales) Avustralya nın güney doğusunda eyalet

12 xi TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo 1. Diğer Ülkeler ve Türkiye de Yalıtım Politikaları... 2 Tablo 2. Araştırma Yöntemi Yapısı Tablo 3. İç Mekânda Fiziksel Konfor Parametreleri (FKP)-Çevresel Etkileşim Matrisi (ÇE) Tablo 4. Bir Mekânda Sağlanması Gereken Koşullar Tablo 5. Bilimsel Çalışmalar Tablo 6. Adana Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri stratejik planları. 51 Tablo 7. Konut Örnek 2 ile Örnek 1 in Tasarımsal Isı Yalıtım Değerlendirmesi... 76

13 xii ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil 1: 2002 Yılı Toplam Yalıtım Pazarı Büyüklükleri... 1 Şekil 2. Doğal Yaşamda Çevrenin Etkilerinden Koruyan, İlkel Barınma Alanları... 4 Şekil 3. Isı Muhafazalı, Tek Katlı Yığma Bina ve Giderek Yükselen, Çevreyle Etkileşimi Farklılaşan, Az Katlı Konut Binası... 5 Şekil 4. Yakın Çevresinin Plansız Yapılaşmasıyla Doğal Koşullardan Olumsuz Etkilenen Çok Katlı Binalar... 5 Şekil 5. Yaşamsal Çevre Bilinci... 6 Şekil 6. Ana Kabukta Kendi İçinde Muhafaza Edilmiş Her Bir Sarımsak Tanesi ve Her Bir Nar Öbeği Örneği... 7 Şekil 7. Çok Aşamalı Tasarım Hatalarının Mekânlarda, Dolayısıyla Binalarda Yarattığı Yalıtım Problemleri ve Sağlıksız Bina Yığını Oluşum Döngüsü... 7 Şekil 8. Yeşil ile İfade Edilen Konfor Kuşağının Üstünde Seyreden İklim Verileri... 9 Şekil 9. Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı ve Bina Enerji Verimliliği İndeksi Şekil 10. Bir Dairenin Isıtma ve Soğutma Olarak Toplam Enerji İhtiyacı ve Hedeflenen Tasarrufa Yakın Değerleri ile Üç Yıldızlı Sertifikası Şekil 11. Mimaride Geçişler, Arayış Ve Buluşlarla Mimar-Kullanıcı-Fiziki Çevre İletişim Ortamı Şekil 12. Uluslararası Tasarım Stratejilerinde Tüketimlerin Azaltılması, Doğal Kaynak Kullanım Sistemleri Şekil 13. Singapur Sanat Merkezi Şekil 14. Birim Mekânda Sağlanması Gereken Tasarım Stratejileri Şekil 15. İç Mekanda Yakından Uzağa Doğru Çevre Algısı Şekil 16. Yüzeyde Isı Geçişi ile Yapı Bileşeninin Etkileşimi Şekil 17. Soğutma Yapılan Mekân ile Yapılmayanda Döşeme-Duvar Kesişimi Termal Kamera Görüntüsü Şekil 18. Pencere Üzeri Isı Kaçışı Termal Kamera Görüntüsü Şekil 19. Elektrik Priz Yuvası Gibi Açıklıklardan Isı Kaçışı Termal Kamera Görüntüsü Şekil 20. Duvar ve Döşemedeki Açıklıkların Yalıtılması Şekil 21. Kuzeydeki Balkonların Ayrı Oda Olarak Kapalı Alana Çevrilmesi Şekil 22. Singapur da Çok Katlı Binada Pencere-Balkonlar... 26

14 xiii Şekil 23. Ailenin Biraraya Geldiği Yüksek Tavanlı, Aydınlık, Mutfak Mekânı Şekil 24. Konutta Yaz Aylarında Kaldırılan Halılar İçin Depolama Alanı İhtiyacı Şekil 25. Kuzey Balkonu ile Bitişik Odada, Isı Yalıtımsız Duvara Yaslanmış Kısmen Isı Tutucu Gardrop Şekil 26. Gardrobun Yaslandığı Kuzeydeki Balkon Duvarı Şekil 27. Islak Hacim - Oda Arası Isı Tutucu Kabuk Olarak Gardrop Şekil 28. Batıda, Yazın En Çok Isı Alan Dış Cephe Duvarı ile Ebeveyn Yatak Odası Arasındaki Tampon Alan: Giyinme Odası Şekil 29. Ana Cadde Üzerindeki Binanın Tasarım Kararında, Her Dairenin Pencerelerinin Tamamında Panjur Kullanılması ile Çok Yönlü Yalıtım Şekil 30. Hava Geçirimlilik Testi Şekil 31. Test Sonucuna Göre Gerekli Görülen Mineral Yünü ile İçten Tavan Yalıtımı Şekil 32. Nem Almış Duvarda Duvar Kâğıdı Kaplaması Şekil 33. Aynı Duvarın Termal Kamera Görüntüsü Şekil 34. Hijyen Gerektiren Mekanlarda Ahşap Kullanımı Şekil 35. Sıcak İklimlerde Soğuk Malzeme: Mermerin, Yer Döşemesi Olarak Tercih Edilmesi Şekil 36. Konutlarda Kullanım Kolaylığı Sağladığı İçin Sıklıkla Kullanılan Seramik Yer Döşemesi Şekil 37. İçeri Alınan Balkonda Kolonun Mekânları Ayırıcı Olarak İşlevlendirilmesi. 37 Şekil 38. Koltukların İki Oturumu Sınırlayıcı Olarak Tefrişi Şekil 39. Konutun Merdiven Evine Bakan Duvarında Yalıtım Gerekliliği Şekil 40. Bina Boyunca Devam Eden, Düşey Hava Bacaları Gibi Çalışan Merdiven Kovasında Kabarma Şekil 41. Isı Geçişlerine, Nemlenmelere, Zararlı Organizmaların Üremesine Neden Olabilecek Ortak Alanların Yalıtılması Şekil 42.Yalıtımsız Aydınlatma ve Havalandırma Şaftı Problemleri Şekil 43. Havalandırma Şaftına Bakan Yatak Odası Şekil 44, 45,46. Aynı Karanlık Odanın Depolama Alanı Olarak Kullanımı Şekil 47. Basix Tarafından Teşvik Edilmiş Sürdürülebili Çok Katlı Nitelikleri Şekil 48. Basıx Sertifikası Nda Kullanıcı Verileri ile Tasarruf Hedefleri Şekil 49. Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarınca Hazırlanan Kimlik Belgesi Şekil 50. İklimsel Bölgelerine Göre Anadolu da Geleneksel Yapı Tipleri... 53

15 xiv Şekil 51. Yörenin Konut Mimarisi; Az Katlılarda Kolonlar Üzerinde Yükselmesi Şekil 52. Alçak Basınç Bölgesi Çukurova'ya Denizden ve Toros Dağları ndan Gelen Hava Akımı Şekil 53. Adana da Yaz Aylarında Ortalama Sıcaklık Değerleri Yeşil ile İfade Edilen Konfor Kuşağının Üstünde Seyretmektedir Şekil 54. Güneyde Tarihi Merkez, Kuzeyde Yeni Kent Merkezleri Şekil 55. Beş Merkez İlçesi Şekil 56. Kuzey Adana Şekil 57. Adana da, Hızlı Kentleşme, Teknik Donanımı Gözden Geçirilmesi Gerekli, Çok Katlı Konut Stoku Şekil 58. Eski Binalarda Tercih Edilmeyen Yalıtımsız Son Kat Konutlar Şekil 59. Bulvar Üzerinde Yalıtıma İmkân Vermeyen Güneş Enerjili Eski Bina Terası ile Yeni Bina Son Kat Konutları Şekil 60. Adana Kentsel Gelişim Bölgeleri Şekil 61, 62. Bitişik Nizam Bloklardan Ceyhan Apt. ve Yolun Batısında Dr. Salim Serçe Apt Şekil 63. Örnek Konutlar Bilgi Şeması Şekil 64. Ceyhan Apt. Planı Şekil 65. Dr. Salim Serçe Apt. Planı Şekil 66. Antre İle Bitişik Merdiven Evi Duvarındaki Isı Farklarının Neden Olduğu Yoğuşma ve Kabarmalar Şekil 67. Batıda Caddeye Bakan Mutfak ve Yalıtım Gerektiren Asansör Boşluğu İle Arakesiti Şekil 68. Hava Dolaşımının Yeterli Sağlanmadığı Mutfakta Yer ve Tavan Döşemesindeki Küf ve Nem Şekil 69. Mutfakta İçeri Alınan Balkonla Cadde Arasında Çift Pencereli İçten Yalıtım Şekil 70. Isı, Nem, Gürültü, Zehirli Gaz Yalıtımı Sağlanmış Çift Pencere Uygulaması Şekil 71. Cadde Üzeri Pencerede Ses Yutucu Yalıtım Detayı Şekil 72. Cephede Balkon Kenarlarındaki Açıklıklar Şekil 73. Batıda Caddeye Bakan Salon ve Öncelikli Yalıtım Gerektiren Arakesiti

16 xv Şekil 74. Balkonun PVC Lambri Kapama Yan Açıklıkları, Isıtma/Soğutma Yapılmayan Bitişik Mahaller, Isı Geçirmezliği Sağlayan Yalıtım Uygulaması Gerektiren Problemlerdir Şekil 75. İçeri Alınan Balkon Alt ve Üst Döşemeleri Dış Hava Koşullarıyla Direk İrtibatlı Olması, Yalıtım Yapılmadığında TV Lİ Bölümün Salonun Diğer Bölümlerine Göre Isınmaması ya da Soğumamasına, Oda Performansını Düşürmesine Neden Olur Şekil 76. Küçük Hareketlerle Dönülen PVC Kapamaların Döşemeyle Birleşim Yerindeki Isı Kaçış Noktaları Şekil 77. Doğu Batı Yönlü Alt Kat Ara Dairelerde Çevre Bina Gölgesinde ve Yatayda Konut İç Kısmında Kalan Mekânlar Şekil 78. Ara Odanın Ardiye İhtiyacına Cevap Veren Kullanımı Şekil 79. Ara Odanın Ardiye İhtiyacına Cevap Veren Kullanımı Şekil 80. Ara Oda Penceresinin Açıldığı Havalandırma Şaftı Şekil 81. Dış Cepheye Kullanımı Olmayan Dört Duvar Yatak Odaları Plan Şekil 82. Dış Cepheye Kullanımı Olmayan Dört Duvar Yatak Odaları Şekil 83. Dış Cepheye Kullanımı Olmayan Dört Duvar Yatak Odaları Şekil 84. Oda ve Merdiven Evine Bitişik Islak Hacim Duvarı Şekil 85. Kullanılmayan Üst Kat ve Islak Hacim Arasındaki Isı Farkı Nedeni Oluşmuş Nem ve Kabarma Şekil 86. Islak Hacimlerde PVC Kapı Şekil 87. Kalorifer Borusunun Döşemede Yalıtımsız Geçişi İle Yarattığı Isı Transfer Noktası Şekil 88. Duvarlarda Yer Alan Kablo Kanalları, Priz Açıklıklarından Isı Kaçışı Şekil 89. Baca ve Boruların Çevre Açıklıkları Hava Geçirimsiz Olmalıdır Şekil 90. Aydınlık ve Havalandırılabilen Merdiven Kovası- Suni Aydınlatılan, Rutubetli Merdiven Kovası Şekil 91. Asansör Boşluğuna Bitişik Mutfak Dolapları ve Tezgah Arası Seramik Kaplama ile Kısmi Isısal Yalıtım Şekil 92. Cephedeki Pencerelerde Hareketli Gölgelendirme Elemanı ile Kısmi Yalıtım Şekil 93. Yüksek ve Az Katlı Binaların Birbirlerine Yakın Konumları ile Olumsuz Etkileşimi

17 xvi Şekil 94. Yüksek ve Az Katlı Binaların Birbirlerine Yakın Konumları ile Olumsuz Etkileşimi Şekil 95. Batıdaki Mekânların Yazın Yalıtımsız Duvarlardan Uzun Süre Isı Kazanımı, Homojen Olmayan Isı Dağılımı Şekil 96. Kabuk Yalıtımsız, Panjur, PVC Çift Cam Pencere ve Petekle İç Termal Performans. Sağlanması Şekil 97. Islak Hacimlerde Isıtma Şekil 98. Konut İç Mekân Tasarımında Çeşitlenen İhtiyaçlar Şekil 99. Yüksek Katlı Yaşam, İç ve Dış Çevresiyle de İnsan Doğasına Uygun, Yüksek Kalite ile Doğru Orantılı Olmalıdır Şekil 100. Nitelikli Teknik Eleman ve Doğru İstemde Bulunan Bir Toplum, Problemi Yok Edilmiş Kurgu ve Çevre Düzeni... 84

18 xvii EKLER LİSTESİ Sayfa Ek 1: Isısal Konfor Tasarımı İçin bilgisayar Programı Paketleri Ek 2: Dört Ana Sertifika Sistemleri Ek 3. NSW Sertifika Sistemi... 93

19 BÖLÜM I GİRİŞ Doğanın enerji potansiyelleriyle, günümüzde insanın vaktinin neredeyse tamamını geçirdiği iç mekânların etkileşimi farklılaşmıştır. Yapının üretiminden, kullanım ömrünü tamamlayıncaya kadar olan yaşam sürecinde iç mekânların nitelikli tasarlanması, yaşanırlılığını sağlıklı devam ettirmesi, kullanıcısına fayda ve değer yaratması büyük önem kazanmıştır. Konutlarda sıcaklık, soğukluk, gün ışığı, rüzgâr, nem gibi, fiziki çevredeki ısısal etkenlerin, farklı eylem mekânlarının ihtiyacına göre, kontrollü ve bilinçli dâhil edilmesi, yalıtım ile sağlanabilmektedir. Isı yalıtımı şu açılardan gerekli ve önemlidir: Kullanıcısına verimli, sıhhi, konforlu ortam oluşturması, Enerji kaynaklarının ekonomik tasarruflu kullanılması, ülke ekonomisi ve çevreye rasyonel katkı sağlaması, Binaların işlevine uygun olarak, taşıyıcı sistemi ve yapı bileşenleri ile değerini uzun yıllar koruması, bakım ve işletim masraflarının azaltılması, Yenilenebilir enerji potansiyellerinin değerlendirilmesi. Ülkemizde enerji tüketiminin sektörler içinde sanayiden sonra en çok binalarda, binalarda da ısıtma ve soğutma yüklerinden kaynaklandığı bilinmektedir. En çok enerjiyi tüketirken, uluslararası bilinç düzeyi ve tasarrufta çok geri kalmış olmamız kaygı vericidir (Bkz. Şekil 1) , Yılı Yalıtım Pazarı (milyon m3) Amerika Batı Avrupa Doğu Avrupa Türkiye Şekil yılı toplam yalıtım pazarı büyüklükleri. (Şen, 2006)

20 2 20.y.y. başarında dünyada yalıtım çalışmaları başlamışken, Türkiye de ilk olarak 1970' de TS825 ile Binalarda Isı Yalıtım Kuralları yer almıştır. (Tablo1. Bkz.) Bu kuralların uygulanması da isteğe bağlı bırakılmış, zorunlu kılınmamıştır. Tablo 1 Diğer Ülkeler ve Türkiye de Yalıtım Politikaları TARİH YETKİLİ UYGULAMA AÇIKLAMA 20.y.y. başları İlk olarak 1970 TSE TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Dünyada yalıtımla ilgili çalışmalar başlamıştır Petrol krizi önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği Zorunluluk getirilmemiştir. Bu konuda önemli bir adım atılmıştır Isı Yalıtım Yönetmeliği Yürürlüğe konmuştur Üzerinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır Birleşmiş Milletler İklim Yürürlüğe girmiştir. Değişikliği Sözleşmesi 1995 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Revize çalışmalarına başlanmış Kuralları 1997 Kyoto Protokolü Üye ülkelerle hedefler konarak imzalanmıştır TS Teknik Kurulu TS 825 Onaylanarak yürürlüğe girmiştir TS sayılı resmi gazetede yayınlanması TS 825 Zorunlu standart olarak, yeni yapılacak binalarda uygulanmaya başlamıştır AB Ülkeleri Binaların Enerji Yürürlüğe girmiştir. Performansı yönetmeliği Üye ülkelerde zorunlu olarak uygulanmaya başlandı ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Bayındırlık ve İskân BİNALARDA ISI Bakanlığı YALITIMI sayılı resmi gazetede yayınlanması sayılı resmi gazetede yayınlaması YÖNETMELİĞİ Binaların ısıtma, soğutma ve aydınlatma maliyetleri ile ısı yalıtımı durumlarını gösteren enerji kimlik belgesi yeni binalar için zorunlu, eski binalar için de 2017 yılına kadar geçiş süreci tanındı.

21 3 Türkiye de ısı yalıtımı denilince, binanın çevre ve iklim koşullarıyla en fazla etkileşim yüzeyi olan dış cephelerde uygulanan mantolama akla gelmektedir. XPS (Extrüde Polistren ) Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği nin son 10 yıl değerlendirmesine göre; Türkiye de ısı yalıtımı sektörü her yıl %20, mantolama (dıştan ısı yalıtımı) pazarı ise son 5 yıldır her yıl % 35 büyüme göstermektedir. Yalıtım malzemesi firmalarınca olumlu karşılanan bu gelişme, ülkemizde konut binalarında %88 inin tek camlı, %90 ının çatı yalıtımsız, 2,5 milyon yapının da ruhsatsız olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, teknik ve bilimsel açıdan yeterli olmadığı açıktır. Bina cepheleriyle kalan, tam ve bütünsel olmayan yalıtım çabaları, yanlış örgütlenme; yeniden yapım masrafları, malzeme ve zaman tüketimleri ile enerji politikalarımızda büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Çok katlı binalarda temelden çatıya/terasa, merdivenkovasından dış cephe sıvasına, yapı iç mekân mobilyalarından pencerelerde gölgelendirme elemanına kadar bir yalıtım organizasyonu olması gereklidir. Sadece mantolama yapıldığında ısı köprüleri, yoğuşma gibi yalıtımdan önceki problemlerin, farklı ara yüzlerde, farklı yapı bileşenleriyle devam edeceği açıktır. Isı yalıtım standartlarını olduğu gibi çevirerek uygulamaya koyduğumuz Avrupa ülkelerinde, bina yalıtımından bahsedilirken; building envelope kavramı kullanır. OSD (Oxford English Dictionary) ye göre envelope kelimesinin orijini 18.yy başlarında bir mektup kâğıdının kaplaması ndan gelerek, saran, kaplayan, katman, anlamındadır. (Alexander, 1977) Building envelope teknik terim olarak; bir binanın dış hava koşullarıyla doğrudan ya da dolaylı olarak irtibatlı tüm duvar, döşeme, çatı, teras, kapı, pencere, aydınlatma, havalandırma, merdiven boşluğu, tesisat bacası, kolon, kiriş gibi yapı bileşenlerini saran katman, kabuktur. Mantolama yı ise; D.Hasol un (1998) Mimarlık ve Yapı Terimleri Sözlük tanımına göre; casing, jacketing (Eng.), enrobage (Fr.) ; binanın sadece dış yüzeyden kaplanması, kısmi bir giydirme olarak tanımlayabiliriz. Yapıda antre, salon, mutfak, wc, banyo, oturma odası, yatak odası, kiler gibi birim alanların ısıl konforunun, ihtiyacına göre kendi içinde muhafazasının sağlanması ise; mekânsal ısı yalıtımı dır.

22 4 1.1.Problem Konut binalarında yalıtım gerektiren başlıca mekânsal problemler şu şekildedir: Çok katlı konutlarda insan sağlık şartları ve veriminin azalmış olması, Başta tasarım ve planlama tutarsızlıklarının neden olduğu istenmeyen ısı kazançları, enerji, zaman ve ekonomik kayıpların artmış olması, İçinde yaşadığımız yapıların kimyasının farklılaşması, fiziksel dayanımının azalması, Günümüzde iç mekân kavramından beklentiler ve sunumlar değişim gösterdiği halde yapı bütününde kalite anlayışı, bakım ve işletim bilincinin olmayışı, Problemlerin günübirlik çözümlerle geçiştirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanamamış olmasıdır. Dışarıdaki olumsuzluklara ve sert iklim koşullarına karşı bireyleri koruyan, tehlikeleri ortadan kaldıran, barınma eylemini gerçekleştirdiğimiz yerler, her zaman güvenli ve koruyucu bir çevrenin sembolü olmuştur (Bkz. Şekil 2). Şekil 2. Doğal yaşamda çevrenin etkilerinden koruyan, ilkel barınma alanları Doğal çevreden, insanın şekillendirdiği yapay çevreye geçiş sürecinde inşa edilen az katlı, yığma tuğla ya da taş yapılarda duvarlar oldukça kalın olduğundan, malzemenin gündüz ve gece oluşan ısı farklarını yaşama mekânına hızlı iletmesinin önüne geçilebiliyordu (Bkz. Şekil 3). Teknoloji geliştikçe, hafif yapı malzemeleri ve yapım teknikleriyle çok katlı betonarme ve çelik iskelet sistemlerdeki malzeme kalınlıkları azalmıştır. Göçle artan nüfusa ekonomik ve hızlı çözüm olan, kentlinin de yaşam kolaylığı bulduğu çok katlı konutlarda, istenmeyen ısı kayıp ve kazançları, ısı

23 5 yalıtımı problemlerini, yapı bütününde kalite ve bunun uzun yıllar devam etmesi gerekliliği konularını gündeme getirmiştir. Şekil 3. Isı muhafazalı, tek katlı yığma bina ve giderek yükselen, çevreyle etkileşimi farklılaşan, az katlı konut binası (Saban, 2006). Şekil 4. Yakın çevresinin plansız yapılaşmasıyla doğal koşullardan olumsuz etkilenen çok katlı binalar Yasadığımız çevreye, mekâna ilişkin birçok problemin birbiri ile iç içe olduğunu ve bir noktadaki kopukluğun tüm halkaları doğrudan ya da dolaylı olarak toplumsal çevreyle etkileşim içinde olduğunu düşünürsek, mekânsal sorunların çoğunun temelinde tasarım ve planlama tutarsızlıklarının yattığını görürüz (Bkz. Şekil 4). Süregelen dar kapsamlı ve kısa ömürlü yaklaşımlar, günümüzde artık basa çıkılmaz büyüklükte sorunlar halini almaya başlamış, sürekli gelişen dünya standartlarını yakalamak ve uzun

24 6 erimli dönüşümler gerçekleştirmek giderek daha da zor bir hale gelmiştir. (Uğurlu, 2004) Şekil 5. Yaşamsal çevre bilinci ( Uğurlu, 1993). Günümüzde iç mekân kavramı, fiziki konfor, iklimsel veriler ve çevreye göre tasarım, malzeme, uygulama, donatılar, hava kalitesi, ısısal konfor, kullanıcı istem ve kontrolünün sağlanması gibi bileşenleriyle değişim göstermiştir. Bir konut binasında her dairenin ayrı kullanıcısı olduğu gibi, daire içindeki odalar da çeşitli parametrelerle ayrı kimliktedir. Birçok tasarımcıya göre; Mimarlık bir bütündür; içte başlar, belli bir amaçla, kişi veya kişilerin gereksinimini karşılayacak bir biçimde, eylemlerin sürdürüldüğü mekân veya mekânlarla oluşturulur. İç mimari esas oluşumdur, dışa yansıyan ise onun kabuğudur (Şensoy, 1984). Doğal olandan bir örnek verecek olursak; bütünde aynı kabuk içinde yer alan sarımsak tanelerinin her biri de kendi kabuğuyla muhafazalıdır. Dışta yer alanın, dış ortam etkisine rağmen, ortadakiyle aynı kalitede olabilmesi, kabuk bünyesinde homojen ısıl etki ve gerekli şartların sağlandığını göstermektedir. Narın zar ve yer yer kalın tabakalarla bölünmüş odacıkları da meyveyi olgunlaştıran ısı kaynağından o odacığın konumuna, ihtiyacına göre faydalandığını göstermektedir (Şekil 6, Bkz.).

25 7 Şekil 6. Ana kabukta kendi içinde muhafaza edilmiş her bir sarımsak tanesi ve her bir nar öbeği örneği İnsanoğlunun yaşam sürecindeki temel aktivitelerin başında çalışma, dinlenme, beslenme ve uyuma gelmektedir. Bir konutta bütün aile bireyleri kendi yaşam birimlerinde sağlıklı, rahat ve mutlu mu? Yani, çalışma ortamındaki olumsuz koşulların giderilmesi; dinlenme ve uyuma ortamının kullanıcının ihtiyaç ve doğasına en uygun hale getirilmesi; tasarım kararları, iç hava kalitesi; yalıtılması ile ilgili fiziki koşulların düzenlenmesi gerekliliği kullanıcıyı olumsuz yönde etkileyen mekânsal problemlerdir. Şekil 7. Çok aşamalı tasarım hatalarının mekânlarda, dolayısıyla binalarda yarattığı yalıtım problemleri ve sağlıksız bina yığını oluşum döngüsü

26 8 İşveren, tasarımcı, üretici, uygulayıcı, denetleyici ve kullanıcılar olarak aynı yanlışları tekrarlayarak gösterdiğimiz döngüyü, yapı hizmet süresinin sağlıklı biçimde devam ettirilmesinde sağlayamamaktayız (Bkz. Şekil 7) Araştırmanın Amaç ve Kapsamı İnsan, aile, toplum, kentli oluşum dalga boyunda ilk etkileşim kişinin içinde bulunduğu iç mekânıdır. Bruno Zevi (1957) Mekân Olarak Mimari adlı eserinde iç mekânları mimarlığın ana öğesi olarak ele alır ve tüm mimarlık tarihini bu açıdan yorumlar. Yaşayan ve yaşatan iç mekânların tasarlanması/ iyileştirme yapılması/binanın kullanım ömrünü tamamlaması kararlarını etkileyecek mekânsal yalıtım problemleri incelenmiştir. Araştırmanın amaçları şunlardır: Doğal konumu ve meteorolojik verileri ile uzun süre sıcak ve nemli hava etkisinin getirdiği problemleri, araştırma alanı Adana ilinde, konut bina kabuk bileşenleri için yapılan önceki çalışmalara ek olarak, iç mekân kritikleriyle irdelemek, İç mekân bileşenlerinin çok yönlü ilişkilendirilmesiyle iç hava konfor ve kalitesi sağlamak, sürdürülebilir kılmak. Doğal ve yapay çevrenin fiziksel olumsuzluklarını bütünsel ısı yalıtımı ile en aza indirerek, veri ve kaynakları, konutlarda verim ve faydaya dönüştürmek. Bu potansiyellerin kullanım sistemlerini teşvik ederek, herkes için ulaşılabilir koşullar sağlamak. Mevcut konutların iyileştirilmesini, sağlamak, konut imalatının hedef kitleleri olarak kullanıcıların, yeni edinecekleri konutlarda da tercihlerini yaparlarken, tasarımcıdan yerel yönetimcilerine kadar tüm muhataplarına yaşam alanında bütünsel kalite yi şart koşacak bilinç ve farkındalıklarına katkıda bulunmak. Deprem ve diğer doğal afetlerle yaşamak zorunda olan ülkemizin, altyapıya bağımlı olmadan, günümüz ve gelecekteki temel ihtiyaç ve isteklerini uluslararası konut tasarım ve uygulamaları düzeyinde sağlamasına veri hazırlamak. Bu araştırma başarılı olduğu takdirde doktora aşamasına taşıma hedeflenmiştir.

27 Araştırmanın Önemi Sürdürülebilir yapı çevreleri oluşturulurken; her bir mekânın kullanım amacı, gün ve mevsim gereklerine göre, tasarlanan sınırlı yapay çevrenin doğanın enerji sistemi ile etkileşimli olmasıdır. Doğasıyla uyum içinde bir yapıda, fazla olan çevre etkisinden yalıtılarak konfor koşullarında, havanın yapı bünyesinde dolaşması; nefes alması, yaşamasıdır. İnsan yaşamının en önemli kaynağı hava, ciğerlere ve diğer organlara giderken, burun kanalında kıllarla temizlenir, etten odacıklarda vücut ısısına getirilir ve nemlendirmeyle vücuda dağılır. Topoğrafik konumu ve iklim oluşumu sebebiyle, yaz aylarında aşırı sıcak ve nemli olan kent içi binalar, doğal hava etkisinden uzak, birim konutlar ve kullanıcılar hastalıklı ya da kısa ömürlü, kalitesiz yaşamaktadırlar (Bkz. Şekil 8). Bu konutlarda, gün boyu nemli sıcak hava, trafik, elektronik makine ve insanlar nedeniyle sürekli ısınır. Bu süreç içinde ısı, binadaki kaplama malzemeleri, beton, saydam yüzey geçişleriyle mobilya ve diğer eşyalar tarafından da emilir. Gece ise çok az da olsa düşen atmosfer ısısıyla birlikte bina tarafından emilen ısı açığa çıkar ve binadaki mevcut hava ile birleşir. Dışarı atılmayan günün sıcağı, temizi ile yenilenmeyen hava, düzenli bakım yapılmaması iç mekânda kontrollü ve dengeli olmayan ısıya neden olur. Şekil 8. Yeşil ile ifade edilen konfor kuşağının üstünde seyreden iklim verileri (Yüceer, 2010).

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI 77 BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI Abdullah BİLGİN ÖZET Proje, uygulama ve işletme dönemini yaşadığımız 50,000 konutluk Batıkent projesinde, ısı yalıtımı uygulamasına,

Detaylı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı Tasarruflu Doğal gaz kullanımı TASARRUFLU DOĞAL GAZ KULLANIMI Çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş.

ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş. ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş. Sağlıklı Fiziki Çevreler için Sürdürülebilirlik Esasları Binanın güneşe göre konumlandırılması ve şekillenmesi,

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

Yılda 12 milyar dolar tasarruf imkânımız var

Yılda 12 milyar dolar tasarruf imkânımız var HOŞ GELDİNİZ Yılda 12 milyar dolar tasarruf imkânımız var Türkiye nin ithalatı 236 milyar dolar. İthalatımızın yüzde 25 inin de enerji gideri olduğunu biliyoruz. Maalesef Türkiye enerjisinin yüzde 72 sini

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın.

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Modern mimari anlayışı, son teknolojiyle kurulmuş alt yapısı, sosyal donatıları, kaliteli hizmet anlayışıyla değer yaratarak manzarası güzel, nefes alan,

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ?

SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? SULTANBEYLİ NİN YENİ CAZİBE MERKEZİYLE TANIŞMAYA, HAYATINIZI DAHA KONFORLU YAPMAYA, HAYALLERİNİZİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? TÜM BEKLENTİLERİNİZE EN İYİ YANITLARI BULACAĞINIZ PROJE, SULTANBEYLİ EMLAK KONUTLARI;

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN YALITIM VE DUVAR DOLGU MALZEME SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON

YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN YALITIM VE DUVAR DOLGU MALZEME SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi 23-24-25 Mart 2001 Eskişehir-Türkiye YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN YALITIM VE DUVAR DOLGU MALZEME SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON ÖZET M. Gökhan KORKMAZ MARDAV Yalıtım

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

Neden Ahşap? Doğaldır Uzun Ömürlüdür

Neden Ahşap? Doğaldır Uzun Ömürlüdür Aduro Ahşap, 20 yılı aşkın süredir tasarım ve yapı sektöründe faaliyet gösteren Yeni Güney İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. nin bir uzantısı olarak 1998 yılından beri faaliyet göstermekte olup, 2007 yılından

Detaylı

Daha İyi Bir Gelecek İçin Enerji Verimliliği

Daha İyi Bir Gelecek İçin Enerji Verimliliği Daha İyi Bir Gelecek İçin Enerji Verimliliği www.knaufinsulation.com.tr Daha İyi Bir Gelecek İçin... Hepimiz biliyoruz ki, üzerinde yaşamımızı sürdürebileceğimiz tek bir dünya var. Ancak, dünyamızı, dolayısıyla

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Emrah MADENCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI NEDİR? Canlıların beslenme ve barınma

Detaylı

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI Ahşap malzeme, sahip olduğu özellikler nedeni ile yapı malzemesi olarak önemli bir yere sahiptir. Günümüz teknolojik olanakları çerçevesinde yapay ahşap

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: FREZYA- FNR205-198,75 + 86,20 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr G L O B A L L O F T GLOBAL LOFT Şehirde kendini gösteren yeni mimari arayışların en son temsilcisi olan projemiz şehir merkezinde 8000m2 inşaat alanına sahiptir. Tek katlı ve dubleks dairelerin bulunduğu

Detaylı

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat YALITIM Yapı ve yapının içindekileri (eşya, insan, hayvan v.b) dış ortamın olumsuz etkilerinden (su, rutubet, ses, ısı ve yangın) korumak için alınan önlemlere yalıtım denir. Yalıtım Çeşitleri Şunlardır:

Detaylı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı TÜRK RİVİERASI ANTALYA Bergama Kralı II. Attalos akıncılara Gidin bana yeryüzünün cennetini bulun der. Akıncılar kralın bu emriyle

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EKSTRÜDE POLİSTREN KÖPÜK (XPS)

Detaylı

HAKKIMIZDA. Firmamız, inşaatın proje aşamasından itibaren fonksiyonel yaşam alanları oluştarmayı hedeflemektedir.

HAKKIMIZDA. Firmamız, inşaatın proje aşamasından itibaren fonksiyonel yaşam alanları oluştarmayı hedeflemektedir. HAKKIMIZDA 1995 yılında kurulan firmamız Fener İskele, iskele kiralama hizmeti vermeye başlamış, günümüze kadar aralıksız büyüme ile Bursa da dış cephe iskele sistemlerinde kalite ve sistemsel çözümler

Detaylı

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1 Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan doğanın içinde yer alan 0 m² alan üzerinde toplam blok, daire ve dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde Adet + (89,8-0, - 0,90 m²), 0 Adet + (,0 m²), Adet

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip,

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, www.astasaries.com Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, beklenen konfor, güven ve rahatlığı sağlamayı ilke edinen ASTAŞARİES Yapı ortakları gerek yurtiçi gerek yurtdışı birçok önemli projede

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HERA-20388-130,00+13,60 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT PAKETİ

Detaylı

Tamda istediğim SİZİN İÇİN, 1972 DEN GÜNÜMÜZE

Tamda istediğim SİZİN İÇİN, 1972 DEN GÜNÜMÜZE Tamda istediğim SİZİN İÇİN, gibi... SINIRLI SAYIDA 1972 DEN GÜNÜMÜZE un arka bahçesi GEMLİK Gemlik, marmara denizinde zeytini ve güzellikleri ile ünlü ilçemizdir. Tarih boyu İstanbul ile ticari, sosyal,

Detaylı

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ Dr. Ş.Özgür ATAYILMAZ 28. Ders İÇERİK 1. Cam ve Pencerenin Gelişimi 2. Enerji Tasarrufu 3. Camlarda Isı yalıtımı 4. Tek Camdan Isı Kaybı

Detaylı

YALITIM TEKNİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU

YALITIM TEKNİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU YALITIM TEKNİĞİ Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU 1.11.2017 1 1.ISI YALITIMI Isı geçişini neler etkiler? Isı yalıtım nerelerde yapılır? Isı yalıtımı neden yapılmalıdır? 2.ISI YALITIMI MALZEMELERİ Çevresel etkiler

Detaylı

TÜRKİYE DE YEŞİL BİNA KAVRAMI ÖRNEK : GAZİANTEP EKOLOJİK BİNA

TÜRKİYE DE YEŞİL BİNA KAVRAMI ÖRNEK : GAZİANTEP EKOLOJİK BİNA TÜRKİYE DE YEŞİL BİNA KAVRAMI ÖRNEK : GAZİANTEP EKOLOJİK BİNA Seda MÜFTÜOĞLU GÜLEÇ Y.Mimar Yeşil Bina Uzmanı Ekolojik Kent Tasarım Şube Müdürü GAZİANTEP EKOLOJİK BİNA Proje Başlangıç Tarihi: 2012 Temmuz

Detaylı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Türk Sanayisinde Enerji Verimliliği Semineri - 11 Mart 2009 İstanbul Sanayi Odası - Türkiye Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Timur Diz Teknik İşler ve Eğitim Koordinatörü İZODER Isı Su Ses

Detaylı

1. ULUSLARARASI ÇELİK ZİRVESİ SUNUMU

1. ULUSLARARASI ÇELİK ZİRVESİ SUNUMU 1. ULUSLARARASI ÇELİK ZİRVESİ SUNUMU Hazırlayan Akşan Grup Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Melih ŞİMŞEK İnşaat Mühendisi 2.000.000 m 2 lik tecrübesi ve Akkon çelik fabrikasında yıllık 25.000 ton üretim

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: ARMİNA - 05705-126,40 + 7,50 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HAUS CORNER-15002-79,10 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Arfa- Taşıyıcı Magu Strüktür Yapı Donanımlı Sistemini Paket Ürün n

Detaylı

Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım...

Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım... Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım... BAŞARININ ANAHTARI, DÜNYADA OLUP BİTENLERİ ALGILAYIP GÜNÜN İHTİYAÇLARINA UYGUN ÜRÜNLERİ SUNMAKTIR. Pieter C. Vink Sizlerden aldığımız güç ve güvenle, köklü ticaret

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: MİMOZA - 08437-185,65 + 29,30 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: LİLYUM - 07944-141,00 + 4,30 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: AKASYA - 10888-122,40 + 2,70 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: DORA - 07666-129,60 + 12,85 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ Maksimum enerji verimliliği, daha fazla enerji tasarrufu ve ideal yaşam konforu Isı kayıplarını gösteren özel kamera çekimi. Part of the Monier Group Yüksek Performanslı Isı Yalıtım

Detaylı

yalıtımı sağlama alın... /akggazbeton

yalıtımı sağlama alın...  /akggazbeton yalıtımı sağlama alın... www.akg-gazbeton.com /AKG.Gazbeton @AKG_Gazbeton /akggazbeton Yeni Nesil Yalıtım Plağı Minepor Minepor, mineral esaslı yapısı sayesinde, yangın güvenliği sağlayan A1 sınıfı hiç

Detaylı

ONAY A.Ş DURUKENT DURUKENT

ONAY A.Ş DURUKENT DURUKENT DURUKENT insan odaklı tasarım... Niğde nin en güzel bölgelerinde markalı lüks konut projeleri gerçekleştiren ONAY A.Ş., yeni bir proje DURUKENT i sizlere sunmanın kıvancını yaşıyor. Yaptığımız her iş

Detaylı

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder YÜKSEKOBA YILDIRIM LA KENDİNİZİ ÖZEL HİSSEDECEKSİNİZ İnşaat sektörünün yeni gözdesi olan, Yüksekoba imzalı pek çok kaliteli projenin de yer aldığı Millet Mahallesinde

Detaylı

www.turkozinsaat.com.tr

www.turkozinsaat.com.tr www.turkozinsaat.com.tr Yenikent in Yeni Gözdesi... Türköz İnşaat tarafından hayata geçirilen Yıldırım Sitesi; Toplamda. mž arsa üzerine kurulu,.00 mž yeşil alan ve.00 mž açık otoparkdan oluşmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖZET..i. İÇİNDEKİLER...ii. ŞEKİLLERİN LİSTESİ...iv. TABLOLARIN LİSTESİ.. vi. ÖNSÖZ...vii

İÇİNDEKİLER. ÖZET..i. İÇİNDEKİLER...ii. ŞEKİLLERİN LİSTESİ...iv. TABLOLARIN LİSTESİ.. vi. ÖNSÖZ...vii ÖZET Ahşap konstrüksiyonlu gezi tekneleri ve yatların iç mekan tasarımı isimli çalışmanın konusu,kısıtlı ve dar hacimlere sahip, 30 metre boyutlarının altındaki gezi teknelerinin iç mekan biçimlenmesiyle

Detaylı

Sanılanın aksine her ormanın ve ağacın bir yaşı vardır ve zamanla ormanlarında yenilenmesi gerekir.

Sanılanın aksine her ormanın ve ağacın bir yaşı vardır ve zamanla ormanlarında yenilenmesi gerekir. Ahşap pencere kullandığınızda kesilen ağaçlara mı üzülüyorsunuz. Buna bir son verin çünkü sizin için kullandığımız ürünler FSC damgalı sürdürülebilir orman politikasına uygun olarak kesilmiş ağaçlardır.

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

Yeni evinizde konforlu bir hayat sizi bekliyor.

Yeni evinizde konforlu bir hayat sizi bekliyor. Yeni evinizde konforlu bir hayat sizi bekliyor. HOŞGELDİNİZ Ordu da standartlar yükseliyor. Şahincili Mahallesi nde inşaatı başlayan FH İnşaat ın Ordu daki ilk konut projesi Beyaz Evler de konforlu bir

Detaylı

Dora Park mimarinin estetikle buluştuğu, estetiğin konfora dönüştüğü ve her ayrıntının sizler için düşünüldüğü prestiji yüksek bir yaşam projesidir.

Dora Park mimarinin estetikle buluştuğu, estetiğin konfora dönüştüğü ve her ayrıntının sizler için düşünüldüğü prestiji yüksek bir yaşam projesidir. Öztürkler İnşaat olarak, 1987 yılından beri insana ve aileye saygılı, çevreye değer katan prestijli projeler üretmeyi ilke edindik. Modern mimariyle teknolojiyi birleştiren başarılı inşaat işleri gerçekleştirmek

Detaylı

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz.

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Estetik değerlere bağlı ve kullanımı kolay mekanları yaratırken

Detaylı

Çelik Gaz Beton Evler le doğayla iç içe bir hayat!

Çelik Gaz Beton Evler le doğayla iç içe bir hayat! ÇELİK GAZ BETON EVLER Çelik Gaz Beton Evler le doğayla iç içe bir hayat! Tamamen gaz beton, yapı çeliği ve doğal malzemelerden üretilen Çelik Gaz Beton Evler, konforu ve güvenliği en uygun fiyatlarla size

Detaylı

BİNA ENERJİ PERFORMANSI VE BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIM YAKLAŞIMI

BİNA ENERJİ PERFORMANSI VE BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIM YAKLAŞIMI BİNA ENERJİ PERFORMANSI VE BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIM YAKLAŞIMI Ekonomik çevresel ve toplumsal gereksinmelerin, gelecek kuşakların yaşam koşullarına zarar vermeden karşılanmasını hedefleyen bir dünya görüşü.

Detaylı

Akustik Konut: Barbaros Evi

Akustik Konut: Barbaros Evi 42 Akustik Konut: Barbaros Evi DOĞANIN İÇİNDE, SESSİZ VE SAKİN BİR YAŞAM ORTAMI SAĞLAMA AMACIYLA YOLA ÇIKILAN BARBAROS EVİ TASARIMINDA, GELENEKSEL VE MODERN MALZEMELERİN BİR ARADA KULLANIMI İLE SES YALITIMI

Detaylı

Modern Çizgiler. Doğa. Biz Sizi Oscar a Layık Gördük. Güvenlik. Modern Çizgile. Konforlu Yaş OSCAR CITY

Modern Çizgiler. Doğa. Biz Sizi Oscar a Layık Gördük. Güvenlik. Modern Çizgile. Konforlu Yaş OSCAR CITY OSCAR CITY Modern Çizgile Konf Biz Sizi Oscar a Layık Gördük Doğa Güvenlik Do Gü Konforlu Yaş Modern Çizgiler D OSCAR CITY r DoğaDoğa ğa venlik am oğa Konforlu Yaşam Güvenlik orlu Yaşam Modern Çizgiler

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

www.sanberkinsaat.com

www.sanberkinsaat.com www.sanberkinsaat.com Alesta apartmanı Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de, doğanın içinde yer alan 1066,85 m² alan üzerinde 12 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Alesta apartmanında 3 adet iş yeri (

Detaylı

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır?

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Problem / Çözüm Önerileri Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Yapıların tipine ve kullanım amacına göre ısı yalıtımı kadar, yangın ve ses yalıtımı da önem taşır. Özellikle, Yüksek

Detaylı

Mutluluğa Açılan Kapı

Mutluluğa Açılan Kapı Mutluluğa Açılan Kapı Yunuseli nin Yeni Yaşam Alanı Bostancıkent 35.Etap 4500 m2 Üzerinde 5 Er Katlı Binalarda Toplamda 76 Daire 5 Adet Ticari Alanıyla Sizlerin Yaşamına Değer Katıyor. Yaşamınıza Değer

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

CS 155 / CP 155-LS Aluminyum

CS 155 / CP 155-LS Aluminyum 2 CS 155 / CP 155-LS Aluminyum Yalıtımlı sürme sistemleri içerisinde en ağır yükü taşımak ve en büyük ebatlarda kanatları hareket ettirmek prensibi ile tasarlanan CP155 serisi 400 kg ağırlığa kadar olan

Detaylı

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun,

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, Madde ve Isı Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, bunları oluşturan tanecikler hareket halindedir.

Detaylı

Sapa Building System, ilk kez BAU fuarında

Sapa Building System, ilk kez BAU fuarında 1/5 Sapa Building System, ilk kez BAU fuarında Sapa Building System, 14 19 Ocak 2013 tarihlerinde Münih te düzenlenecek BAU fuarına ilk kez katılacak. Sapa Building System, yapı çözümlerini sunup tanıtımını

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü.

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü. İkebana Evleri FARKLI KONUT SEÇENEKLERİ Farklı bloklarda, 63 m2 ile 197 m2 arasında, 1+1 den 4+1 e farklı konut seçenekleri Daha geniş konut tercih edenler için 245 m2 ile 313 m2 arasında değişen özel

Detaylı

GAZBETONLU. HAFİF ÇELiK YAPI. SiSTEMLERİ

GAZBETONLU. HAFİF ÇELiK YAPI. SiSTEMLERİ GAZBETONLU HAFİF ÇELiK YAPI SiSTEMLERİ Patentli Sistemimiz PACKET Gazbetonlu ÇELİK YAPI MESKEN Çelik Yapı nın kendine ait patentli yapı sistemi olan PACKET, çelik yapının bildiğiniz tüm avantajlarından

Detaylı

PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU

PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU 24.08.2010 İÇİNDEKİLER PREFABRİKE YAPI A.Ş.- EKOEVİ İÇİN ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU... 2 1. PREFABRİKE YAPI A.Ş. TARAFINDAN EKOEV PROTOTİPİ

Detaylı

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI Yeni Bina İnşaatlarında veya mevcutların restorasyonunda İzoBOZZ ve Feltbi Ürünleri Isı ve Ses Yalıtımı sağlamak ve açık alanlarda çınlama - yankılanma

Detaylı

Hafif çelik yapı sisteminin raporu

Hafif çelik yapı sisteminin raporu Hafif çelik yapı sisteminin raporu Yapısal çeliğin inşaat sektöründe kullanımı, Avrupa'da özellikle İngiltere'de 18. yüzyıl sonlarında, ABD de 19. yy ortalarına doğru başlamıştır. 2. Dünya Savası nın ardından

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: ADANA KENT OTELİ YER: SOSYAL TESİSLER BİNASI / ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 3. Bölüm Duvarlar. 4. Bölüm Kafes Kirişler. Duvarlar Çelik çerçeveli yapılarda kullanılan duvarlar da taşıyıcı yapı elemanları gibi çoğunlukla prefabriktir. Bu özellik üretimin

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

G Ü N E Ş K I R I C I L A R I V E R A F L A R I. Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU

G Ü N E Ş K I R I C I L A R I V E R A F L A R I. Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU G Ü N E Ş K I R I C I L A R I V E R A F L A R I Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU P a s i f B i n a T a s a r ı m ı Pasif bina tasarımı, yerel iklim ve çevre koşullarından faydalanarak kullanıcıların konfor, sağlık

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SANAT OKULU YER: Ç.Ü. DIŞ İLİŞKİLER BİNASI 1. Konu Hakkında Genel Aç ıklama Çukurova

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: İRİS - 10408-84,50 + 8,50 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Dumankaya Kurtköy Flex Konsept; Bölgede farklılık oluşturacak bir proje, Büyük lobi alanı, Toplantı odaları, Terasta yüzme havuzu, Fitness Center Kafe-Restoran Dumankaya

Detaylı

Y e n i k e n t.

Y e n i k e n t. Y e n i k e n t www.turkozinsaat.com.tr www.turkozinsaat.com.tr Yenikent in Yeni Gözdesi... Türköz İnşaat tarafından hayata geçirilen Yıldırım Park; Toplamda. mž arsa üzerine kurulu,.00 mž yeşil alan ve.00

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM YAŞAMAYA BEKLERİZ! Özenli tasarımıyla size özel bir yapı. Arterium 6. Kısım, butik ve modern bir proje. Az sayıda daireden oluşuyor ama büyük bir projenin tüm imkanlarını da sunuyor! Geniş iç mekanları

Detaylı

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com Özgürlüğün Ev Hali www.ntepeyapi.com İki Adımda Tatil Keyfi NTEPE Panoramanın yaşama yer açan mimarisi içerisinde evinizden 5 yıldızlı bir tatile ulaşmak için yapmanız gereken tek şey evinizin kapısından

Detaylı

GÜNEŞ ENERJISININ DIĞER UYGULAMA GÜNEŞ ENERJISI İLE KURUTMA GÜNEŞ MIMARISI. ALANLARı

GÜNEŞ ENERJISININ DIĞER UYGULAMA GÜNEŞ ENERJISI İLE KURUTMA GÜNEŞ MIMARISI. ALANLARı GÜNEŞ ENERJISININ DIĞER UYGULAMA ALANLARı GÜNEŞ MİMARİSİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KURUTMA GÜNEŞ BACALARI GÜNEŞ FIRINLARI GÜNEŞ ENERJISI İLE KURUTMA Kurutma işlemi maddenin içindeki suyun buharlaştırılarak uzaklaştırılması

Detaylı

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2 VAZİYET PLANI KAT KAT PLANI Tip 1 Daire Planı Tip 2 Daire Planı Mutfak Salon Mutfak Salon Hol ve Koridor Hol ve Koridor Banyo Banyo Eby Yatak sı Eby Banyo Eby Banyo Eby Yatak sı Giy. sı Giy. sı TİP 1 Hol

Detaylı

HAYATI ŞİMDİ İSTEDİĞİNİZ GİBİ YAŞAYIN. Remley Land, bir Remley Grup projesidir.

HAYATI ŞİMDİ İSTEDİĞİNİZ GİBİ YAŞAYIN. Remley Land, bir Remley Grup projesidir. HAYATI ŞİMDİ İSTEDİĞİNİZ GİBİ YAŞAYIN Remley Land, bir Remley Grup projesidir. NEDEN REMLEY LAND? 1. Giriş Şehirler gelişiyor, aileniz büyüyor ve zaman değişiyor... Geleceğin mimarı olma vizyonu ile çalışan

Detaylı

MODERN YAŞAMIN TÜM ÖZELLİKLERİ, KENT HAYATININ GEREKSİNİMLERİYLE BİR ARADA...

MODERN YAŞAMIN TÜM ÖZELLİKLERİ, KENT HAYATININ GEREKSİNİMLERİYLE BİR ARADA... MODERN YAŞAMIN TÜM ÖZELLİKLERİ, KENT HAYATININ GEREKSİNİMLERİYLE BİR ARADA... YAŞAM ALANINDAN ÇOK ÖTE, GERÇEK BİR KENT PROJESİ... 2 İZMİT İN MODERN YÜZÜNÜ OLUŞTURAN KÖRFEZKENT E; 1. VE 2. PROJELERİN ARDINDAN

Detaylı

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer Tarih: 26.12.2016 637 Ada / 3 Parsel Toplam İnşaat m² 2.310 m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı 14 adet Toplam İnşaat Maliyeti 2.305.167 TL Yüzde İlk Ödemeler 4,6 % 105.000 TL İş makinesi 0,5 % 10.934 TL Ödemeler

Detaylı

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz.

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. 2 Sizlere yakışır bir yaşam alanı sunuyoruz, çünkü sevdiklerinizin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz.

Detaylı

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN

GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN GREEN PARK AYDIN 0 532 608 64 08 0 532 317 12 49 AYDIN IN YEPYENİ YAŞAM PROJESİ: GREEN PARK AYDIN 1 2 ZEYKO İNŞAAT ZEYKO İNŞAAT GÜVENCESİYLE ZEYKO İNŞAAT TAN AYDIN A ARTI DEĞER KAZANDIRACAK

Detaylı

Güvenli bir hayatın yapı taşı. /akggazbeton

Güvenli bir hayatın yapı taşı.  /akggazbeton Güvenli bir hayatın yapı taşı www.akg-gazbeton.com /AKG.Gazbeton @AKG_Gazbeton /akggazbeton Ne üretir? AKG Gazbeton, ısı yalıtımlı, hafif, yanmaz ve deprem güvenliğini sağlayan, blok, Minepor ve donatılı

Detaylı

NEDEN CEPHELERİN YALITIMI?

NEDEN CEPHELERİN YALITIMI? MANTOLAMA SUNUMU NEDEN CEPHELERİN YALITIMI? Çatı % 20 Pencereler % 20 Dış Cephe % 50 Taban% 10 TERMAL KAMERA ISI YALITIMSIZ BİNA ISI YALITIMLI BİNA YALITIM = YATIRIM Dış cepheye uygulanacak doğru ısı

Detaylı

ENERJİ VE DEPREM BİLİNÇLİ YAPI SİSTEMİ. by Scientific Research Institute, Inc. / Isorast Yapı Elemanları A.Ş. Tarafından Türkçeleştirilmiştir.

ENERJİ VE DEPREM BİLİNÇLİ YAPI SİSTEMİ. by Scientific Research Institute, Inc. / Isorast Yapı Elemanları A.Ş. Tarafından Türkçeleştirilmiştir. ENERJİ VE DEPREM BİLİNÇLİ YAPI SİSTEMİ by Scientific Research Institute, Inc. / Isorast Yapı Elemanları A.Ş. Tarafından Türkçeleştirilmiştir. Isorast, modüler izobeton(izolasyonlu beton) yapı sistemidir.

Detaylı

Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler 12 Eylül 2014

Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler 12 Eylül 2014 TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 10. Yıl Kırşehir Konferansı Küresel Isınma ve Kentlerimizin Geleceği 10-11-12 Eylül 2014 Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

ENERJİ TASARRUFUNDA CAM FAKTÖRÜ

ENERJİ TASARRUFUNDA CAM FAKTÖRÜ GÜNDEM ENERJİ NEDİR KÜRESEL ISINMA ve KYOTO PROTOKOLÜ TÜRKİYE DE NELER YAPILIYOR? ENERJİ KİMLİK BELGESİ ve LEED SERTİFİKASI YALITIM MALZEMESİ OLARAK CAM ISI, GÜNEŞ VE IŞIK SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA CAM İLE

Detaylı