Kaynak: Yrd.Doç.Dr. YILDIRIM GÜNGÖR Ders 4. acil DURUM ve tahliye planları İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaynak: Yrd.Doç.Dr. YILDIRIM GÜNGÖR Ders 4. acil DURUM ve tahliye planları İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi"

Transkript

1 Kaynak: Yrd.Doç.Dr. YILDIRIM GÜNGÖR Ders 4. acil DURUM ve tahliye planları İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Acil durum planlaması acil durumları ve afetleri en az zararla atlatmak için olaylardan çok önceden yapılan hazırlıkların tümünü kapsar. Acil durum planlamasının son aşaması ise tahliye planlanmalarının yapılarak acil durumlarda ve afetlerde insanların belirli toplanma alanına sağlıklı olarak ulaşmalarını sağlamaktır.

2 Emergency planning includes all the preparations that have already been made in advance to avoid the emergency and disasters with minimal damage. The final stage of contingency planning is to make sure that people are able to reach certain gatherings (assembly points) in emergency situations and disasters by planning their evacuation.

3 STAGES OF EMERGENCY PLANS

4 ACİL EYLEM PLANI AŞAMALARI

5 ACİL DURUM ve TAHLİYE PLANLARININ YAPILMASI Acil durumlara hazırlıklı olmak, çok büyük bir önceliktir. Bu plan içinde verilmiş olan görevler titizlikle uygulanmalı, bu konuda eğitimler yapılmalı ve hiçbir şekilde taviz verilmemelidir. İlk aşama Acil eylem ve tahliye planlamalarını yapacak ve organize edecek bir komisyon uluşturmaktır.

6 EMERGENCY AND EVACUATION PLANS PREPERATION Being prepared for emergencies is a great priority. The duties assigned in this plan must be meticulously implemented, trainings should be made in this regard and no compromises should be made. The first stage is to organize and organize emergency action and evacuation plans.

7 YASAL DAYANAK 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında yönetmelik gereği tüm kurumların Acil Durum planlamalarını yapılması zorunludur.

8 LEGAL BASIS Law No on Occupational Health and Safety Regulation on the Protection of Buildings from Fire Regulation on Emergency Situations at Workplaces it is imperative that emergency planning of all institutions be carried out.

9 ACİL DURUM EKİPLERİNİN GÖREVLERİ Yangınla Mücadele (Söndürme) Ekibi Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde söndürme ekibi olarak görevli olan kişiler; yangın talimatı ve yangın acil durum planına göre hareket eder. Olası yangın durumlarında söndürme faaliyetlerini yürütürler. Büyük çaplı yangınlarda Yangın Asansörü (B6NE 3275 kodlu müşteri asansörü) çalıştırma butonunu açmakla görevlidirler

10 Emergency Teams job descriptions Fire Fighting Team In case of emergency, persons on duty on the list of emergency crews, act according to fire instruction and fire emergency plan. They conduct extinguishing activities in possible fire situations. In large-scale fires, the Fire Lift (customer elevator code B6NE 3275) is required to open the start button by them

11 Tahliye ve Kurtarma Ekibi Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde tahliye ve kurtarma ekibi olarak görevli olan kişiler; acil durum özelliğine göre ilgili planları uygulayarak, acil durum telefon listesinde belirtilen ilgili yerlere ve sorumlu kişilere haber vermek, tehlike altındaki kişilerin binayı güvenli bir şekilde terketmesini sağlamak, çevre güvenliğini sağlamak, paniği yatıştırmak ve acil durum bölgesinin tamamen boşaltıldığı (öğrenci ve ziyaretçiler dahil toplanma bölgesinde mevcut sayımı yaparak) kontrol etmekle görevlidir.

12 Evacuation and Rescue Team In case of emergency, persons on the list of emergency crews serving as the evacuation and rescue team; to ensure that endangered people leave the building safely, to ensure environmental safety, to appease the panic, and to ensure that the emergency zone is completely evacuated (including in the meeting area, including students and visitors) by making the current count.

13 Koruma ve Haberleşme Ekibi Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde koruma ve haberleşme ekibi olarak görevli olan kişiler; acil durum özelliğine göre ilgili planları uygulayarak, acil durum telefon listesinde belirtilen ilgili yerlere ve sorumlu kişilere haber vermek, yangında ilk kurtarılacaklar listesinde belirtilen evrak ve malzemeleri en kısa sürede ortamdan uzaklaştırma ve güvenli bir alana taşımakla görevlidir İlk Yardım Ekibi Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde ilk yardım ekibi olarak görevli olan kişiler; sağlık ekiplerine haber vermekle ve tahliye-kurtarma ekibi tarafından ilk yardım bölgesine getirilen kişilere sağlık ekipleri gelinceye kadar gerekli ilk yardım müdahalelerini uygulamakla görevlidir. İlk yardım ekibinde görev alan personelin İlk Yardım Sertifikasına sahip olması zorunludur.

14 Protection and Communication Team In case of emergency, persons on the list of emergency crews who are in charge of the protection and communication team; to carry out the related plans according to the emergency situation, to inform the relevant places and responsible persons mentioned in the emergency telephone list, to remove the documents and materials indicated in the list of «to be rescued first in fire» as soon as possible and to move them to a safe area

15 First Aid Team In emergencies, persons serving as first aid teams on the emergency crew list; to inform health teams and to apply the necessary first aid interventions until the arrival of health teams to the persons who are brought to the first aid zone by the evacuation-rescue team. It is compulsory for the personnel working on the first aid team to have the "First Aid Certificate".

16 TAHLİYE Tahliyenin amacı, düzenli ve emniyetli olarak binayı boşaltmaktır. Bu maksatla mümkün olan en yakın emniyetli çıkış kullanılmalıdır. Tahliye sırasında ilave bir acil durum yaratmamak için mutlaka kurallara uyulmalıdır. Yangın durumunda, yangının çıktığı yönün ters tarafındaki çıkış ve merdivenler kullanılmalıdır. Tahliye Nedenleri : Yangın, ve duman, alev, koku ve sıcaklığın görülmesi, Patlama, Şüpheli durum Şüpheli paket bulunması vb. Kaza Gaz kaçağı, Sağlığa zararlı buhar, Zehirli gazlar, Deprem, sel heyelan vb. Doğa kaynaklı olaylar Toplu zehirlenmeler vb

17 EVACUATION The purpose of the evacuation is to empty the building regularly and safely. For this purpose, the nearest safe exit should be used. In order not to create an additional emergency during evacuation, strictly follow the rules. In the case of fire, exit and stairs on the opposite side of the fire should be used.

18 Evacuation Reasons: Fire, and smoke, flame, odor and temperature, Explosion, Suspicious situation Suspicious package discovery, etc. Accident Gas leak, Harmful to health, Toxic gases, Earthquake, flood landslide, etc. Events originating from nature Collective poisonings etc...

19 TAHLİYE SORUMLULARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR Panik olmayın, sakin kalmaya çalışın. Panik en olmayacak anlarda hata yapmanıza neden olabilir. Yanınıza sadece çok gerekli olacak eşyaları alın. Gereksiz eşyaları almaya çalışarak zaman kaybetmeyin. Hareket kabiliyetiniz azalır. İnsanların tahliye sırasında panik halinde koşturmalarına engel olup sakin olmalarını sağlayın. Panik başladığında engel olmak zor olacağı için paniği olay başlar başlamaz önlemeye çalışın. Tahliye sırasındaki yaralanmalarının tümünün panik ve telaş yüzünden olduğunu unutmayın Deprem anında hareket etmeyip, sarsıntının bitmesini bekleyin. Büyüklüğü 7 olan bir depremde koşarak bir yerden başka bir yere gitmeniz mümkün değildir. Hangi nedenle olursa olsun binadan çıktıktan sonra ya da tahliye sırasında geri dönmeyiniz. Eğer yardım edilecek biri varsa ana tahliyeyi yaptıktan sonra ona yardım etmek için yeni bir plan yapın.

20 RULES TO BE TAKEN BY RESPONSIBLES OF EVACUATION Do not panic, try to stay calm. Panic can cause you to make mistakes in the shortest time. You only get the items that will be very necessary. Do not waste time trying to get unnecessary items. Your mobility is reduced. Ensure that people are prevented from running in panic during evacuation and remain calm. Try to prevent the panic from happening as it will be difficult to prevent when the panic starts. Do not forget that all of your injuries during evacuation are due to panic and haste Do not move at the moment of the earthquake, wait for the quake to finish. It is not possible to run from one place to another by running in an earthquake of size 7. Whatever the reason, you do not come back after leaving the building or during evacuation. If there's someone to help, make a new plan to help him after we've done the main evacuation.

21 Sorumlu olduğunuz insanları toplanma bölgesine götürmeden kimseyle iletişim kurmaya çalışmayın. Telefonla konuşmaya çalışmak dikkatinizi dağıtacağı gibi sorumlu olduğunuz grubun size olan güvenini de azaltabilir. Bu nedenle tam konsantrasyonla toplanma bölgesini doğru yönelin. Tahliye sırasında hareket kabiliyeti kısıtlı olanlara yardım etmesi için güvenebileceğiniz kimselerden yardım almak için önceden planlama yapın. Tahliyesinden sorumlu olduğunuz birimin her hangi bir olay sırasında tahliyesinin sorunsuz yapılabilmesi için biriminizde tahliye tatbikatları düzenleyin ve birim çalışanlarının herhangi bir acil durumda nerden çıkacakları konusunda bilgilenmelerini sağlayın. Toplanma bölgesine gelindiğinde sorumlu olduğunuz kişilerin eksik olup olmadıklarına bakın. Eksik varsa bulmaya çalışın.

22 Do not try to communicate with anyone unless you take the people you are responsible for in the meeting area. Trying to talk on the phone can dissipate your attention and reduce your confidence in the group you are responsible for. For this reason, turn to the concentration zone at full concentration. Plan ahead to get help from people you can trust to help those with limited mobility during evacuation. To ensure that the unit you are responsible for the evacuation can be evacuated during any incident, arrange evacuation drills at your unit and ensure that the unit staff is informed of where to exit in any emergency. When you come to the gathering zone, check if the persons you are responsible for are missing. Try to find it if it is missing.

23 TAHLİYESİ YAPILANLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR Tahliye sorumlusu tarafından verilen yönergelere harfiyen uyun ve tartışmayın. Tahliye başlamadan kullandığınız cihazları kapatın. Yakınınızda bulunan açık pencere ve kapıları kapatın. Panik olmayın, sakin kalmaya çalışın Yaralandıysanız telaşa kapılmayınız, ilgililer toplanma bölgesinde size yardımcı olacaktır. Hareket edemiyorsanız olduğunuz bölgede bekleyin ve tahliye sorumlusuna ulaşmaya çalışın. Ulaşamasanız bulunduğunuz bölgeyi terk etmeyin. Kurtarma ve tahliye ekipleri siz bulacaktır. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız yardım istemekten çekinmeyin.. Yönlendirildiğiniz merdivenlere sakin ama hızlı bir şekilde gidiniz. Panik halinde koşmayın. Tahliye anında bazen ölümlü kazalarım meydana geldiğini unutmayın Duman dolu bölgeleri geçerken eğilin. ( Duman yukarı gideceğinden alt bölümde görüş daha kolay olur ve bir miktar teneffüs edilecek oksijen bulunur) Bir duvarı istinat noktası alın, elinizi duvardan ayırmayın ve seri hareket edin ama koşmayın, gözlerinizi kırpıştırarak duman girmesini engelleyin ve az nefes almaya çalışın.

24 RULES MUST BE TAKEN BY BEING EVACUATED PERSONS Follow the guidelines given by the evacuation deed and do not argue. Turn off the devices you are using before evacuating. Close the open windows and doors near you. Do not panic, try to stay calm If you are injured, do not be alarmed, they will help you in the meeting area. If you can not move, wait in the zone where you are and try to reach the evacuation responsibility. Do not leave the region you can not reach. The rescue and evacuation teams will find you. If you do not feel well, do not hesitate to ask for help.

25 Go to the stairs you are guided to, do not run but go quickly. Do not panic. Remember, sometimes, during the evacuation, there are fatal accidents Bend over the areas full of smoke. (As the smoke goes up, the lower part is easier to see and there is some Oxygen to breathe.) Take a wall retaining point, do not separate your hand from the wall and move in series, but do not run, blink your eyes to prevent smoke and try to breathe less.

26 BİR PLANLAMA YAPMADAN ÖNCE KENDİNİZE BU SORULARI SORUN Binanızın basitleştirilmiş bina ve kat planları hazırlandı mı? Yapılan kat planları üzerinde acil çıkışlar gösterildi mi? Bina, kat ve koridor sorumluları belirlendi mi? Bina, kat ve koridor sorumluları herhangi bir doğal afet sırasında nasıl davranacaklarını biliyorlar mı?

27 ASK YOURSELF BELOW QUESTIONS BEFORE PLANNING Has your building prepared simplified buildings and floor plans? Are emergency exits displayed on the floor plans? Are the buildings, floors and corridor responsibilities identified? Do the buildings, floors and corridor officials know how to behave during any natural disaster?

28 Bina içine acil çıkış kapılarını gösteren fosforlu oklar yerleştirildi mi? Acil çıkışlara, dikkati çekecek şekilde acil çıkış tabelası asıldı mı? Personel bir doğal afet sırasında acil çıkışı nereden yapacakları konusunda bilgilendirildi mi? Dışarı çıkacak personel nereye gideceğini ve nasıl davranacağını biliyor mu? Bir toplanma bölgesi belirlendi mi?

29 Are phosphorus arrows pointing to emergency exit doors in the building? Has the emergency exit sign been striking? Was the staff informed of where to make the emergency exit during a natural disaster? Do you know where the staff will go out and how to act? Has a meeting area been identified?

30 Binanızda yangın merdiveni var mı? Varsa merdivene giriş ve merdivenden çıkış kapıları açıldı mı? Yangın vanalarının çalışıp çalışmadığı kontrol edilerek, arızalı olanlar tamir edildi mi? Yangın tüplerinin periyodik kontrolleri yapılarak eksikleri giderildi mi? Personel yangın tüpü kullanmasını biliyor mu?

31 Do you have a fire escape? Did you open the doors of the stairs and exit the stairs? Are the defective ones repaired by checking whether the fire vans are working? Have the fire extinguishers been checked for deficiencies by periodic inspections? Does the staff know how to use a fire tube?

32 Binanızda patlayıcı, zehirleyici ve radyoaktif maddeler var mı? Bununla ilgili gerekli tedbirler alındı mı? Gece ve gündüz hangi odada yaklaşık olarak kaç personelin bulunduğu biliniyor mu? Tüm bina personeline deprem önlemleri ile ilgili seminer/konferans verildi mi? Binanızda tamamen gönüllülerden oluşan acil müdahale birimi kuruldu mu?

33 Do you have explosives, toxic and radioactive substances on your property? Are the necessary precautions taken? How many people are there in the room day and night? Did all building staff have seminars / conferences related to earthquake measures? Have you established an emergency response unit consisting entirely of volunteers?

34

35

36 Örnek : Okul Acil Durum planlamalarının hazırlanması Okulların afetlere dirençli kurumlar haline gelmesi, öğrenci ve çalışanların fiziksel olarak korunması, muhtemel tehlikeler karşısında eğitim-öğretimdeki kesintinin minimum seviyede tutulması ve güvenlik kültürü oluşturulması için okul afet planları yapılmalıdır. Afete hazırlıklı okul, okul afet planlarının oluşturulması ve uygulanmasını kapsayan bütünleşik okul afet ve acil durum yönetimi ile mümkündür. Okullarda Afet ve Acil Durum Yönetimi kapsamında üç ana faaliyet alanı bulunmaktadır. - Risk değerlendirme ve planlama (tehlike ve risk analizi,okul ve aile planlaması), - Fiziksel korunma (zarar azaltma, sağlam ve güvenli okul binaları, standart operasyon prosedürleri), - Müdahale kapasitesini geliştirme( okul tatbikatları, öğrenci teslim prosedürleri) Okul Afet Yönetimi altı adımda gerçekleştirilir ve yıl boyunca sürer. 1. Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu kurulması veya yetkilendirilmesi. 2.Güvenlik ve Eğitim-Öğretimin Sürekliliği için Risk Değerlendirmesi ve Eylem Planı Geliştirilmesi. 3. Fiziksel Korunma Önlemlerinin Alınması. 4. Müdahale Kapasitesi ve Kaynakların Geliştirilmesi. 5. Planın Duyurulması ve Test Edilmesi. (plan, buna göre yeniden değerlendirip revize edilir.) 6. Planın Uygulanması, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi için Tatbikatlar Yapılması

37 Example :Preparing school emergency plans Example: School Emergency Planning must be prepared to make schools disaster resistant institutions by School disaster plans, to protect students and employees physically, to keep the disruption in education at minimum level against possible hazards, and to form a safety culture. Disaster prepared school is possible through integrated school disaster and emergency management including the creation and implementation of school disaster plans.

38 There are three main areas of activity under the scope of "Disaster and Emergency Management on Schools". - Risk assessment and planning (hazard and risk analysis, school and family planning), - Physical protection (harm reduction, sound and safe school buildings, standard operation procedures), - Improve intervention capacity (school exercises, student delivery procedures)

39 School Disaster Management is carried out in six steps and lasts throughout the year. 1. Establishment or authorization of the School Disaster and Emergency Management Board. 2. Risk Assessment and Action Plan Development for Safety and Continuity of Education. 3. Taking Physical Protection Measures. 4. Intervention Capacity and Development of Resources. 5. Announcement and Testing of the Plan. (the plan is reassessed and revised accordingly). 6. Exercises to Implement, Evaluate and Update the Plan

40 Eylem Planı 1-Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulunun KurulmasıHer okul, okul müdürünün gözetiminde afet risklerinin azaltılması ve afetlere hazırlık çalışmaları amacıyla, Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulunu kurar. Kurul Üyeleri: - Okul Müdürü/ ilgili Müdür Yardımcısı, - Öğretmenler / bölüm temsilcileri, - Okul personeli temsilcileri - Veliler (özellikle Okul Aile Birliği temsilcileri), - Okul yönetim kurulu üyeleri (özel okullarda), - Diğer yerel temsilcilerden (muhtar, mahalle dernekleri, yerel işyeri temsilcileri, okul servis odası yetkilisi gibi) oluşur. 2- Güvenlik ve Eğitim-Öğretimin Sürekliliği için Risk Değerlendirmesi ve Eylem Planı Geliştirilmesi (Tehlike, Zarar Görebilirlik ve Kapasite Değerlendirmesi) Fiziksel ve çevresel riskleri azaltmaya yönelik bir planda aşağıdaki unsurların dikkate alınması önemlidir. - Yapısal riskler (Okul alanı içinde veya civarında bulunan binaların güvenliğine dair olası tehlikeler). - Yapısal olmayan riskler (Binaların içinde bulunan mobilya, araç gereçle birlikte, çatı, pencere, merdiven, ısıtma ve soğutma sistemleri, su depoları, tesisat boruları ve çıkış güzergahları gibi binaya ilişkin unsurların oluşturduğu tehditler). - Altyapısal riskler (Haberleşme ve ulaşım ile birlikte su, elektrik, doğal gaz gibi yaşamsal altyapı şebekelerine dair riskler). - Çevresel riskler (Hava sıcaklığı, su taşkınları, sel, tehlikeli madde sızıntısı gibi ortam koşullarına dair riskler ve iklim değişimi etkileri).

41 Action plan 1-Establishment of the School Disaster and Emergency Management Board Every school establishes the School Disaster and Emergency Management Board with the aim of reducing disaster risks and preparing for disasters under the supervision of school personnel. Board Members: - Head of School / Deputy Director, - Teachers / department representatives, - School staff representatives - Custadians (in particular the Parent Representative), - School board members (in private schools), - It is composed of other local representatives (such as reeves neighborhood associations, local workplace representatives, school service room authorities).

42 2- Risk Assessment and Action Plan Development for Safety and Education-Continuity (Hazard, Potential and Capacity Assessment) It is important to consider the following aspects of a plan to reduce physical and environmental risks. - Structural risks (possible hazards to the safety of buildings in or around the school premises). - Non-structural risks (threats caused by building elements such as roofs, windows, ladders, heating and cooling systems, water storage, installation pipes and exit routes together with furniture, tools, etc.). - Infrastructural risks (risks related to infrastructure, such as water, electricity and natural gas, as well as communications and transport). - Environmental risks (risks associated with environmental conditions such as air temperature, floods, floods, hazardous material leaks, and climate change impacts).

43 Eylem Planı 3. Fiziksel Korunma Önlemlerinin Alınması Yapısal güvenlik için aşağıda yer alan noktaların sağlanmış olması çok önemlidir. - İnşaat ve güçlendirme için yürürlükteki yapı yönetmeliklerinin uygulanması veya bunlara uygunluk, - Çeşitli afetlere karşı dirençli tasarım, - Uygun inşaat malzemelerinin kullanımı, - Uygun inşaat eğitimi ve denetimi, - İnşaat süresince herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi, - Binanın tamiri ve bakımına yönelik eğitim, teknik destek ve finansal kaynak temini, - Gerektiğinde güçlendirme yapılması ve uygun maliyetli olması - Binaların bakımının düzenli olarak yapılması. Bunun yanı şıra, kırma, delme, kesme gibi işlemler ile kolon ve kirişlerin yapısal bütünlüğüne zarar verecek müdahalelerde bulunulmaması. Betonarme binalarda, kolon ve kirişlerdeki donatıların hava ve neme maruz kalmaması. Eğer bir şekilde açıkta kalan donatı varsa mutlaka beton harç ile sıvanması, - Çürük ahşap, çatlak beton, hasarlı tuğlalar, kabarıp dökülen sıvaların kesinlikle tamir edilmesi. Hasar fark edildiğinde zaman kaybetmeden onarılması. Oluk ve drenaj sistemlerinin tıkanmamasına özen gösterilmesi, boruların daima açık tutulması. Su ve nemin binadan uzaklaştırılması. Kırık camların değiştirilmesi, - Güçlendirmenin etkili olmayacağı durumlarda ise binanın yıkılıp yenisinin yapılması. Yapısal olmayan güvenlik için aşağıdaki önlemlerin alınması çok önemlidir: - Sınıf kapılarının dışarı açılacak şekilde tasarlanması. - Çıkış yollarının daima açık tutulması. - Yapısal olmayan elemanların rüzgar ve deprem sarsıntılarına karşı binaya sabitlenmesi -Yangın söndürme cihazlarının durumu, yerlerinin kontrolü ve bakımlarının yapılması. - Yangın güvenliği önlemlerinin uygulanması - Camları koruyucu film tabakası ile

44 Action plan 3. Taking Physical Protection Measures It is very important that the following points are provided for structural safety. - Implementation or compliance with the applicable building codes for construction and retrofitting, - Various disaster resistant design, - Use of suitable construction materials, - Appropriate construction training and supervision, - No negativity is encountered during construction, - Training on repair and maintenance of the building, technical support and financial resource base,

45 - Reinforcement and cost-effectiveness, if necessary - Regular maintenance of the buildings. Thereof, as well as breaking, drilling and cutting operations such as colon has been done will not damage the structural integrity of the joists. Non-exposure to air and nipples in reinforced concrete buildings, columns and beams. If there is some kind of reinforcement that is exposed in some way, - rotten wood, cracked concrete, damaged bricks, certainly the repair of spall and flaking plaster. When the damage is noticed, it will be repaired without losing time. Care should be taken not to block the gutters and drainage systems, to keep the pipes always open. Removing water and noodle from the room. Replacement of broken glass, -

46 If the strengthening is not effective, the building will be destroyed and replaced. For non-structural security it is very important to take the following measures: - Designing class doors to be opened out. - Always keep the exit routes open. - Fixation of non-structural elements to the building against wind and earthquake rattles -The status, location and maintenance of fire fighting equipment. - Implementation of fire safety measures - Glasses with protective film layer

47 Eylem Planı - Sıralar ve masaların sağlam çelik malzemeden imal edilmesi, -Patlayıcı, yanıcı, zehirli malzemeleri sınırlayın, izole edin, yok edin, ayırın(siya). - Elektrik şalterlerini, gaz ve su vanalarını otomatik yapın. - Acil çıkış işaretleri koyun. Altyapı; su, elektrik, doğal gaz şebekeleri, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleriyle, haberleşme ve ulaşım sistemlerini kapsar. Bunlar genelde belediye veya özel sektör kontrolündeki daha büyük şebekelere bağlıdır. Bu kuruluşlarla önceden bağlantıya geçmek, gerek tasarım gerekse iyileştirme çalışmaları kapsamında çözüm odaklı yaklaşım içinde olmak önemlidir. Şebekelerin bu şekilde güçlendirilmesi durumunda okulların korunması mümkün olabilir. Karşılaşılan tehlikelere bağlı olarak birçok çözüm yolu dikkate alınabilir. Bunlar; - Çıkış güzergahlarını tıkayabilecek tavan kablolarıyla direklerinin yerlerinin değiştirilmesi, - Binalara doğal gaz vanalarını otomatik olarak kapatacak bir düzenek kurulması, - Borular arasında esnek bağlantılar kullanılması, - Tavanda ve yeraltında bulunan boru ve depoların yaratabileceği tehlikelerin göz önünde bulundurulması, Okul acil durum planlamasında, okul alanına ait haritaların yeraltı ve tavandaki tehlikelerle birlikte şebeke bağlantılarını göstermesi de çok önemlidir. Çevre koruma önlemleri de önemlidir ve bu kapsamda enerji ve su tasarrufuna özen gösterilmeli ve mümkün olan her yerde atıkların geri dönüşümü sağlanmalıdır. Drenaj kanallarının oluşturulması ve temizliği, ağaç dikimi, su kanalları yapılması gibi iyileştirme faaliyetleri de çevre koruma önlemlerine dahil edilebilir.

48 Action plan - Manufacture of seats and tables from solid steel material, - Limit, isolate, destroy, disassemble (flap), combustible, toxic materials. - Make electrical switches, gas and water valves automatic. - Put the emergency exit signs. Infrastructure; water, electricity, natural gas networks, heating, cooling and ventilation systems, communication and transportation systems. These often depend on larger networks in municipal or private sector control. It is important to connect with these organizations in advance, and to take a solution-oriented approach within the framework of design and improvement works

49 Schools may be protected if the networks are strengthened in this way. Depending on the risks encountered, many solutions can be considered. These; - replacing the positions of the poles with the ceiling cables that can clog the exit routes, - Establishment of a mechanism to automatically close the building's natural gas vents, the use of flexible connections between the pipes, Considering the hazards that can be created by pipes and tanks in the pan and underground,

50 In school emergency planning, it is also important that the maps of the school site show network connections alongside the underground and the underground hazards. Environmental protection measures are also important, and care should be taken to save energy and water, and waste should be recycled wherever possible. Improvement activities such as the creation of drainage canals and cleaning, tree planting, water channels can also be included in environmental protection measures

51 Müdahale Kapasitesi 4. Müdahale Kapasitesi ve Kaynakların GeliştirilmesiMüdahale prosedürleri, karşılaşılan tehlikeye ve içinde bulunduğunuz özel durumlara bağlıdır. Bununla birlikte, bütün uygulamalar altı temel prosedüre dayanmaktadır. - Okul binası güvenli ise: - Eğer okul binası güvenli değilse BİNA TAHLİYE EDİLMELİDİR. - Eğer okul binası güvenli değilse ancak okul bahçesi güvenliyse DIŞARIDA TOPLAN ve BARINAK OLUŞTUR. - Eğer okul binası ve okul bahçesi güvenli değilse GÜVENLİ BİR YERE TAHLİYE YAPILMALI. - ÖĞRENCİ TESLİM prosedürleri öğrencilerin doğrudan ve sadece velilerine veya önceden belirlenmiş acil durum kişilerine teslim edilmesini sağlar. Müdahale kapasitesi, bilgi, beceri ve imkânları kapsar. Müdahale kapasitesinin en önemli ögesi var olan beceri ve kaynakların örgütlenip seferber edilmesidir. Afet ve acil durumlara müdahale için geliştirilmiş bir sistem de Olay Yönetim Sistemleridir(OYS). OYS, en fazla sayıda insana en kısa zamanda en çok yardımın yapılmasını sağlar. Okul yönetimi; öğretmenler, okul çalışanları, öğrenciler ve o anda okula dışardan gelmiş olanlar ile acil durum ekibinin herhangi bir okulda, uygulayabileceği tutarlı bir sistem oluşturmayı amaçlar. Kapsamında şunlar bulunur; hafif arama ve kurtarma, yangın söndürme ve tehlikeli madde kontrolü, şebeke şalterlerinin kapatılması, afet ilk yardım, psikolojik destek, güvenlik, öğrencinin ailesine teslimi, erzak ile malzeme temini ve dağıtımı, barınak, su ve sanitasyon, beslenme ve gönüllülerin bulunması, her öğrenci için afet çantası hazır bulundurulması.

52 Response Capacity 4. Intervention Capacity and Resource Development The intervention procedures depend on the risks encountered and the specific circumstances in which you are involved. However, all applications are based on six basic procedures. - If the school building is safe: - If the school building is not safe, the building should be dismantled. - If the school building is not safe, but the school garden is safe, go to OUTDOOR and CREATE OUTDOOR SHELTER - If the school building and the school garden are not safe, a SAFE DRIVE SHOULD be made. - STUDENT DELIVERY PROCEDURES ensure that students are delivered directly and solely to their parents or to designated emergency contacts.

53 Intervention capacity covers knowledge, skills and possibilities. The most important aspect of intervention capacity is the organization and mobilization of existing skills and resources. Event management systems (OYS) are also developed to deal with disasters and emergencies. OYS provides the greatest number of people with the greatest help in the shortest time possible. School management; aims to create a coherent system that can be implemented by teachers, school staff, students and those who are out of school, and the emergency team at any school. The scope includes; disaster relief and hazardous materials control, disconnection of mains switches, disaster first aid, psychological support, security, delivery of the student to the family, supplies and distribution of supplies, shelter, water and sanitation, nutrition and volunteers, disaster bag for every student.

54 Müdahale Kapasitesi 5. Planın Duyurulup Test Edilmesi Okul idaresi, öğretmen kadrosu ve diğer personel, öğrenciler, veliler ve yerel toplum liderleriyle ilk müdahalecilerin etkin biçimde çalışabilmeleri için okul afet planından haberdar olması önemlidir. Velilerin 2-3 gün sürse bile çocuklarının okulda güvende olduklarını bilmesi ve bundan emin olması, afete hazırlıklı olma yönünden büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan, velilerin pek çok açıdan bilgilendirilmeleri ve afet planına dahil edilmiş olmaları gerekmektedir. 6. Planın Uygulanması, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi için Tatbikatlar Yapılması Afet ve acil durum tatbikatlarının gerçek bir afet anında insanların paniğe kapılmadan doğru hareket etme şansını 2kat arttırdığı bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu nedenle, okullarda yılda en az 1 kez deprem, yangın, arama-kurtarma, tahliye, gaz kaçağı, ilkyardım vb. konularında tatbikatlar yapılmalıdır. Önceden duyuru yaparak düzenlenen her tatbikata karşılık bir de duyuru yapılmadan tatbikat düzenlenmesi çok yararlıdır. Farklı senaryolar oluşturarak günün farklı saatlerinde tatbikat yapılması önerilir. Tatbikatın amacı beklenmeyen durumlara karşı hazırlıklı olmaktır.

55 Response Capacity 5. Announcement and Testing of the Plan It is important that school administrators, teachers and other staff, students, parents, and local community leaders are aware of the school disaster plan so that first responders can work effectively. It is very important for the parents to know that their children are safe at school and to be sure of it even if it takes 2-3 days to prepare for the crisis. In this respect, the parents need to be informed in many ways and included in the disaster plan.

56 6. Exercises to Implement, Evaluate and Update the Plan It has been scientifically proven that disaster and emergency exercises increase the chances of people moving without panic in a real disaster by 2 times. For this reason, earthquake, fire, search and rescue, evacuation, gas leak, first aid etc at least once a year in schools. exercises should be made on the subjects. It is very useful to organize the drill without any announcement in response to every drill organized by preannouncement. By creating different scenarios, it is suggested to perform exercises at different times of the day. The purpose of the exercise is to be prepared for unexpected situations.

57 UNUTMAYIN Acil Durumların afete dönüşmesini önlemek için sağlıklı bir acil Durum Planlaması yapmak gerekir! Fotoğraf: Yıldırım Güngör 57

58 Don t Forget! A A healthy Emergency Plan is needed to prevent the Emergency from being a disaster