ODA VE BORSALAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ Haziran 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODA VE BORSALAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ. 11-12 Haziran 2009"

Transkript

1 TOBB ETÜ-SEM ODA VE BORSALAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ Anıl Yılmaz Volkan Erkan M. Akif Koca Haziran 2009 Çalışmanın Amaçları Stratejik planlama yöntem ve kavramlarını tanıtmak Yöntemlerin uygulamasını göstermek TOBB akreditasyon sürecinde oda/borsa stratejik planlama uygulamaları için yardımcı olmak

2 Program Perşembe (Bugün) Genel Çerçeve Stratejik planlama ve stratejik yönetim nedir? Amacı ve uygulama alanları Stratejik planlamanın unsurları Workshop Paydaş analizi Durum analizi ve strateji geliştirme Program Cuma (yarın) Çalıştay sonuçlarının değerlendirilmesi Plan unsurları: Örnekli anlatım Planlama sürecinde dikkat edilecek hususlar Genel değerlendirme ve soru-cevap bölümü

3 Neden stratejik planlama? Alice: Lütfen söyler misin, hangi yoldan gitmeliyim? Kedi: Bu büyük ölçüde nereye ulaşmak istediğine bağlı Alice: Nereye gideceğim çok da fark etmez Kedi: O zaman hangi yolu takip edeceğin de fark etmez Alice:... bir yere ulaştığım sürece... diye açıklar... Kedi: Şüphe yok ki bunu yapabilirsin... çok yürümeyi göze aldığın sürece... Neden SP? Geleceğe/ileriye yönelik düşünme Politika oluşturma kapasitesinin güçlendirilmesi Orta vadeli ve somut hedeflere dayalı planlama anlayışının geliştirilmesi

4 Neden SP? -2 Amaçta-algıda-duyguda birlik Performansın öne çıkarılması Stratejik yönetim ve düşünce Sonuçlara odaklanma Kamu kurumlarında strateji yönetimi: Geri Plan Dünya Bankası Çalışmaları: 2001 Stratejik Planlama Kılavuzu: 2003 Yüksek Planlama Kurulu Kararları: 2003, 2004 Kuruluşlarda Pilot Çalışmalar: Ocak 2004 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu: Aralık 2003 Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Temel İlkeleri Hakkında Kanun Tasarısı: 2004 Yerel Yönetim Kanunları: Kamuda Stratejik Yönetim Araştırması: 2005 Stratejik Planlama Yönetmeliği ve Kılavuzu: 2006 Strateji Geliştirme Birimlerinin Kuruluşu: 2006 Performans Programı Hazırlama Kılavuzu ve Performans Programları Yönetmeliği: 2008

5 Kamu kurumlarında strateji yönetimi: Stratejik Yönetim Araştırması 100 kamu idaresi, DPT-TUİK ortak çalışması Cevaplama oranı: %88 (2550 kamu yöneticisinden 2240 ı) Yöntem: İki aşamalı soru formu İdare SY kapasite belirleme Yönetici SY algısını ölçme Stratejik Yönetim Araştırması Sonuçları : ABC Bakanlığı

6 Stratejik Yönetim Araştırması: Bulgular Yöneticilerin %87si stratejik yönetimin, idarelerinin hizmet kalitesini yükselteceğine inanıyor Kamu idareleri yöneticileri arasında hizmet öncelikleri konusunda anlayış birliği eksik Müşteri/yararlanıcı bilinci uygulamaya yansımıyor Yeniden yapılanma ve teşkilat kanunu değişiklikler yoğun olarak devam ediyor Reform süreci ile birlikte ve değişim ve gelişim arayışı var (TKY ve SP) BİT kullanımı gelişiyor PLANLAMANIN PLANLAMASI NEREDEYİZ Z? Kullanılan Stratejik Planlama Modeli 0 1 Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluştu rulm ası Çalışma Normlarının Belirlenmesi Durum Analizi İş Takviminin Oluşturulması GZFT ve Öneriler Stratejik Konular Paydaş Belirleme Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri 3 İLKELER Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Stratejiler Hedefler Faaliyet ve Projeler MİSYON Görüşlerin Alınması Nihai SP Mevzuat Analizi VİZYON 4 Performans Programı Kritik Başarı Faktörleri 2 Performans Kriterleri A M A L U G Y U UYGULAMA NEREYE ULAŞMAK NASIL İST STİYORUZ? ULAŞAB ABİLİRİZ Z? NASIL ÖLÇER VE DEĞERLEND ERLENDİRİRİZ Z?

7 Kamu kurumlarında strateji yönetimi: Durum Değerlendirmesi Pilot Uygulamalar TÜİK, HSSGM, KGM, HÜ, DİÖİ, KBŞB, İB, TKB Kılavuz, Yönetmelik (2006) SP Geçiş Takvimi 31 Aralık kuruluş 31 Mart kuruluş 31 Ocak kuruluş 31 Ocak kuruluş Ayrıca: 244 Belediye, 81 İl Özel İdaresi, KİTler Kamu kurumlarında strateji yönetimi: Verilen Destekler Planların değerlendirilmesi Üst politika belgeleri ile uyum Usul ve esaslara uyum Kurumsal stratejik planlar arası uyum Gelişmeler doğrultusunda sistem tasarımının iyileştirilmesi, mevzuat düzenlemeleri Geçiş sürecinde destek Araştırma, bilgi paylaşımı, ağ oluşturma, kapasite ve yetkinlik geliştirme

8 Kamu kurumlarında strateji yönetimi: Çıkarılan Dersler Üst yönetimin sahiplenmesi Kapasite oluşturma Durum analizi Katılımcılık Sürecin iyi yönetilmesi Planın hayata geçirilmesi

9 TOBB Akreditasyon Sisteminde Stratejik Planlamanın Yeri TOBB Akreditasyon Kurulu Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu Yıllık Öz Değerlendirme ve Raporlama Üç Yılda Bir Dış Denetim Katılımlı Yönetim (Yönetişim) ve İdare

10 TOBB Akreditasyon Sisteminde Stratejik Planlamanın Yeri İş Planlaması ve Yönetimi hususundaki değerlendirme: iş planlaması ve izlenmesi için belirli ve tanımlanmış süreçler uygulanması iş planının geliştirilmesinde üyelerin katılımı stratejik plandan türetilmiş ve öncelikli hedefler için gerekli görevlerin yer aldığı yıllık iş planının uygulanması iş planına göre kontrol ve izleme TOBB Akreditasyon Sisteminde Stratejik Planlamanın Yeri Akreditasyon Kurulu Sekreterliğine iletilmesi gereken asli kanıtlar Stratejik plan İş planı Planlama,katılımcılık ve uygulamanın izlenmesi süreçlerine ilişkin kanıtlar

11 Temel Kavramlar Temel Kavramlar Plan, Planlama, Strateji Stratejik Planlama Stratejik Yönetim Süreci ve Aşamaları

12 Plan ve Planlama Plan, izlenecek yolu gösteren bir modeldir. Planlama, gelecekteki faaliyetlerin bugünden belirlenmesine yönelik dinamik bir süreçtir.* Fonksiyonel bölümler itibariyle Kapsadığı zaman bakımından Kullanım sıklığına göre *Arthur G.Bedeian, Management, Chicago: The Dryden Press, 1986, sf 106 Yönetimin Fonksiyonları POSDCORB (Gulick 1937) Planlama Organizasyon Eleman alma Yöneltme Eş güdümleme Raporlama Bütçeleme

13 Planlamanın Gelişimi Bütçeleme ve finansal kontrol Uzun vadeli planlama İş ünitesi ve firma düzeyinde stratejik planlama Strateji Strateji izlenecek yol demektir. Strateji: Devamlılık Düşünsel ve analitik süreç Farklılık yaratma Tercih Bütünlük

14 Stratejik Planlama Sonuçların planlanmasıdır Değişimin planlanmasıdır Gerçekçidir Kaliteli yönetim aracıdır Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur Katılımcı bir yaklaşımdır Kurum düzeyinde stratejik planlama Stratejik planlama; bir kurumun mevcut durum, misyon ve temel ilkeler inden hareketle bir vizyon oluşturması, bu vizyona uygun amaç ve hedefler saptaması ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarıyı izleme ve değerlendirmesi sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımıdır.

15 Stratejik Planlama Bir kurumun disiplinli ve sistemli bir şekilde: kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını, yaptığı şeyleri niçin yaptığını ve ulaşmayı arzu ettiği durumu değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir. Stratejik Planlama nedir? 4N Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ölçer ve değerlendiririz?

16 Oda ve Borsalar İçin Stratejik Yönetim Döngüsü DEĞERLENDİRME STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMA İŞ PLANLAMASI Stratejik Planlama Bileşenleri Hazırl rlık Çalışmaları (Planlamanın n Planlanması) Neredeyiz? Durum Analizi (GZFT, Paydaş,, Mevzuat vb. Analizler) Misyon, Vizyon, İlkeler Nereye ulaşmak istiyoruz? Amaçlar Hedefler ve Performans GöstergeleriG Gitmek istediğimiz imiz yere nasıl l ulaşabiliriz? abiliriz? Başar arımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? erlendiririz? Stratejiler Faaliyet ve Projeler (İş( Planı) İzleme ve Değerlendirme erlendirme

17 Hazırl rlık Çalışmaları (Planlamanın n Planlanması) Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi İş Takviminin Oluşturulması Danışmanlık ve Eğitim İhtiyacının Tespiti Durum Analizi (GZFT, Paydaş,, Mevzuat vb. Analizler) GZFT Paydaş Belirleme, Paydaş Analizi, Paydaş Görüşlerinin Alınması Öneriler Stratejik Konular

18 Misyon, Vizyon, İlkeler Amaçlar Hedefler ve Performans GöstergeleriG Varoluş gerekçesi Arzu edilen gelecek Sahip olunan ilke ve değerler Strateji alanları Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler Kritik başarı faktörleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler (İş( Planı) Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Detaylı iş planları Maliyetlendirme Bütçeleme

19 İzleme ve Değerlendirme erlendirme Raporlama Karşılaştırma Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi Teşekkürler

20 Stratejik Plan Unsurları: Örnekler ve Uygulamalar Stratejik Planlama Bileşenleri Hazırl rlık Çalışmaları (Planlamanın n Planlanması) Neredeyiz? Durum Analizi (GZFT, Paydaş,, Mevzuat vb. Analizler) Misyon, Vizyon, İlkeler Nereye ulaşmak istiyoruz? Amaçlar Hedefler ve Performans GöstergeleriG Gitmek istediğimiz imiz yere nasıl l ulaşabiliriz? abiliriz? Başar arımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? erlendiririz? Stratejiler Faaliyet ve Projeler (İş( Planı) İzleme ve Değerlendirme erlendirme

21 Planlamanın Planlanması SP anlayışı konusunda uzlaşma sağlanması SP ekibinin oluşturulması Çalışmanın ana unsurlarının zamanlanması Stratejik Planlama Ekibinin Seçimi Temel hizmet birimleri yeterince temsil edilmiştir. Farklı uzmanlık alanlarında kişiler gruba dahil edilmiştir. İç paydaşlar yeterince temsil edilmiştir. Oda Yönetim Kurulu yeterince temsil edilmiştir.

22 Stratejik Planlama Bileşenleri Hazırl rlık Çalışmaları (Planlamanın n Planlanması) Neredeyiz? Durum Analizi (GZFT, Paydaş,, Mevzuat vb. Analizler) Misyon, Vizyon, İlkeler Nereye ulaşmak istiyoruz? Amaçlar Hedefler ve Performans GöstergeleriG Gitmek istediğimiz imiz yere nasıl ulaşabiliriz? abiliriz? Başar arımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? erlendiririz? Stratejiler Faaliyet ve Projeler (İş( Planı) İzleme ve Değerlendirme erlendirme Durum Analizi Tarihsel Gelişim Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Tespiti Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi Gelecekte karşılaşılabilecek olguların analizi

23 Örnek Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler (TOBB Kalite ve Çevre Müdürlüğü) Faaliyet Adı Çevre mevzuatı hakkında görüş Toplantı ve komisyonlar Atık Borsasının izlenmesi TS EN ISO çalışmaları Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi Ürün/Hizmet Çevre mevzuatı ile ilgili taslakların incelenmesi ve hazırlanması Çevre konulu toplantılar düzenlenmesi ve düzenlenen toplantı ve komisyonlara iştirak edilmesi, rapor hazırlanması Rapor TS-EN-ISO 9001:2000 Belgesi Akreditasyon Sertifikası Paydaş Analizi Paydaş (İlgili Taraf): Bir Kurumdan, Doğrudan veya Dolaylı, Olumlu veya Olumsuz Etkilenen ve Kurumu Etkileyen Kişi ve Gruplar İç Paydaşlar Dış Paydaşlar Müşteri (Hizmet Alanlar)

24 Paydaş Analizi Paydaşların tespiti Paydaşların önceliklendirilmesi Paydaşların değerlendirilmesi Paydaşların görüş ve önerilerinin alınması (iletişim stratejisi) Sonuçların değerlendirilmesi Paydaş/Neden paydaş? Ör: TOBB Kalite ve Çevre Müdürlüğü Paydaş (Kişi/Kuruluş) Oda/Borsalar Türkiye Kimya, Çimento, Demir-Çelik, Madencilik Sektör Meclisleri Çevre Bakanlığı DPT Dışişleri Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sağlık Bakanlığı İçişleri Bakanlığı TOBB ETÜ TSE Nasıl ve ne açıdan ilişkili? Çevre ve akreditasyon konularında ortak çalışmalar Çevre konusunda ortak çalışma, görüş, değerlendirme Müktesebat ve uyum çalışmaları, ulusal ve uluslar arası çalışmalar, komisyonlar, toplantılar. AB uyum sürecinde yapılan çalışmalar, iklim veyoikk kapsamındaki çalışmalar. AB uyum ve uluslar arası ilişkiler, iklim değişikliği Yönetmelikler ve iklim değişikliği Yönetmelikler, işletmelerin sınıf tespiti Yönetmelikler Akreditasyon Organizasyonları Toplam Kalite Yönetim Sistemi

25 GZFT Analizi Durum analizi ve paydaş analizi sonuçları ile SP grubunun görüşleri GZFT matrisinde birleştirilir G Güçlü Yanlar F Fırsatlar Z Zayıf Yönler T Tehditler F G Z T Güçlü ve Zayıf Yönler: Kuruluşİçi Analiz Organizasyonun güçlü olduğu yönler Organizasyonun zayıf olduğu yönler İnsan kaynakları Mali yapı Fiziksel altyapı Yönetim

26 Örnek: Güçlü Yönler (Londra Ticaret Odası, Kanada) 150 yıllık iş ve toplum liderliği İş dünyasının sorunlarının çözümüne yönelik etkin lobi faaliyetlerinde bulunma Yayımlanmış bir profesyonel iletişim stratejisine sahip olma İşletmelerin işbirliği yapabilmeleri için en uygun imkanları sunma Ulusal ve bölgesel düzeyde tüm paydaşlar tarafından saygı görme Profesyonel iş organizasyonların düzenlenmesinde etkin rol alma Yerel düzeydeki sivil toplum kuruluşlarına yıllık yaklaşık 2 milyon dolar katkı sağlama Örnek: Zayıf Yönler (Londra Ticaret Odası, Kanada) Mevcut üyelik tabanının Londra daki işletmelerin küçük bir kısmını kapsaması Odanın değerlerini, vizyonunu ve başarısını anlatmadaki yetersizlik Yüksek işletme giderlerine sahip olma Gerçekleşmelere göre aktiviteleri yeniden düzenlemedeki eksiklik Çok az sayıda gönüllünün çok fazla iş yapmak durumunda kalması Özel toplantı merkezimizin istenilen şekilde karlı olarak çalışamaması Yerel düzeyde politika geliştirmeye yeterli düzeyde kaynak ayrılamaması

27 Örnek: Güçlü Yanlar (Sanayi Odası) Odanın kamuoyunda saygın bir imaja sahip olması Kurumun nitelikli ve deneyimli bir personel kadrosu ile çalışması, bu durumun sunulan hizmetlerin kalitesini artırması Hedef kitlesini ilgilendiren konularda yapılan mevzuat düzenlemelerine aktif olarak katılması Kurumun güçlü bir mali yapıya sahip olması Hizmet binasının, konumu, fiziksel özellikleri ve teknolojik yapısı ile elverişli çalışma koşulları sağlaması Örnek: Zayıf Yanlar (Sanayi Odası) Çalışanlara yönelik mesleki ve kişisel eğitim eksikliğinin bulunması Çalışanların yazılı iş tanımları ve organizasyon el kitabı bulunmaması Kurumda, çalışanlar ve birimler düzeyinde iletişim eksikliği olması, bunun da çeşitli koordinasyon sorunlarına yol açması Kurum bütçesinden personel giderlerine ayrılan payın %40 ile sınırlandırılmış olması Sanayicilere, kurumun hizmet sunma ve destek verme potansiyelinin gerçek anlamda anlatılamaması

28 Fırsatlar ve Tehditler: Çevre Analizi Politik Ekonomik Sosyal Demografik Kültürel Çevresel Teknolojik Rekabete yönelik etkenler Çevre Analizi : PEST Yöntemi Politik Gerçekleşme İhtimali Etki yönü (+ veya -) Ekonomik Sosyal Teknolojik

29 Örnek: Fırsatlar (Londra Ticaret Odası, Kanada) Odanın iş dünyasının sesi olması fonksiyonunun büyük üretim firmaları gibi yeni segmentlerin üye olması ile birlikte etkinleşmesi Şirketler dünyasından daha fazla sponsorluk alınması Şehirdeki yeni altyapı yatırımlarının iş ortamının gelişimine ve dolayısıyla odanın genişlemesine katkı sağlaması Odanın yerel düzeyde karar alma süreçleri üzerindeki etkisinin artması Örnek: Tehditler (Londra Ticaret Odası, Kanada) Küresel ekonomide ve bölge ekonomisinde meydana gelebilecek olumsuz gelişmeler Odaya rakip diğer sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi Londra nın yüksek emlak vergilerinin ve yüksek inşaat maliyetlerinin bölgenin ve odanın gelişimini engellemesi Döviz kurlarındaki gelişmelerin bölgenin ihracatını, dolayısıyla üyelerin gelirlerini olumsuz etkilemesi

30 Örnek: Fırsat ve Tehditler (Sanayi Odası) Fırsatlar İlde Kalkınma Ajansının kurulması İlin içinde bulunduğu coğrafyanın ve ulaşım imkanlarının sanayileşme açısından uygun olması Tehditler İldeki sanayi işletmelerinin büyük kısmının henüz kurumsallaşmasını tamamlayamamış KOBİ lerden oluşması İlde kentsel planlama ve altyapı çalışmalarının yeterli olmaması GZFT Matrisi Fırsatlar Tehditler Güçlü yönler GF GT Zayıflıklar ZF ZT

31 Örnek: SWOT Analizi (Sanayi Odası) GÜÇLÜ YÖNLER (S) KALİTE ANLAYIŞININ YERLEŞMİŞ OLMASI LİDERLİK VE YÖNETİM ANLAYIŞININ ETKİN OLMASI İMAJIMIZ (KAZANILAN ÖDÜL VE ALINAN UNVANLAR) ZAYIF YÖNLER (W) ÜYELERLE İLETİŞİMİN ETKİN OLMAMASI MÜŞTERİ ZİYARETLERİNİN ETKİN OLMAMASI MESLEK KOMİTELERİNİN ETKİN ÇALIŞMAMASI İMAJIMIZ MÜŞTERİ FIRSATLAR (F) ODA LİDERLERİNİN DİĞER KURUMLARDA ETKİN GÖREVLER ALMASI KURUMLARIN ODAMIZLA İŞBİRLİĞİ TALEBİ KONUSUNDA EN İYİ ÖRNEK UYGULAMASI OLAN KURULUŞLARIN VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞLARIN ÜYEMİZ OLMASI TEHDİTLER (T) GELİŞMİŞ BÖLGE KAPSAMINDA OLAN İLİN YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN TAM YARARLANAMAMASI KÜRESELLEŞME VE GELİŞEN REKABET ORTAMI KOBİLERİN KÜRESELLEŞME VE KRİZLER KARŞISINDAKİ KIRILGANLIĞI Örnek: SWOT Stratejileri (Sanayi Odası) GÜÇLÜ YÖNLER FIRSATLAR YÜKSELEN İMAJIMIZ İLE ULUSAL VE ULUSLAR ARASI İŞBİRLİKLERİ OLUŞTURARAK, İŞ SONUÇLARI ELDE ETMEK MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ VE KÜRESEL GELİŞMELERE YÖNELİK ÇALIŞMALARDA BULUNARAK MÜŞTERİLERİMİZİN REKABET GÜCÜNÜ YÜKSELTMEK ZAYIF YÖNLER-TEHDİTLER RİSK YÖNETİM PLANIMIZI GELİŞTİREREK,SİSTEMLERİMİZİ VE KAYNAKLARIMIZI OLASI TEHDİTLER KARŞISINDA GÜÇLENDİRMEK MÜŞTERİYE YÖNELİK TEHDİTLERİ ÖNLEYİCİ SONUÇ ODAKLI ÇALIŞMALARDA BULUNMAK

32 Stratejik Planlama Bileşenleri Hazırl rlık Çalışmaları (Planlamanın n Planlanması) Neredeyiz? Durum Analizi (GZFT, Paydaş,, Mevzuat vb. Analizler) Misyon, Vizyon, İlkeler Nereye ulaşmak istiyoruz? Amaçlar Hedefler ve Performans GöstergeleriG Gitmek istediğimiz imiz yere nasıl ulaşabiliriz? abiliriz? Başar arımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? erlendiririz? Stratejiler Faaliyet ve Projeler (İş( Planı) İzleme ve Değerlendirme erlendirme Misyon Kuruluşun varlık sebebidir Kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını ifade eder. Personelin kuruluşta çalışma istek ve motivasyonunu belirlemede açıklık sağlar.

33 Misyon NE? (Kuruluştan Beklenilen Hizmetler) NEDEN? ( Kuruluşun Varoluş Nedeni) NASIL? (Faaliyetlerdeki Yaklaşımlar ve Yönelimler) KİME? (Hizmet Verilenler) Etkili Misyon Kısa, açık ve çarpıcı olmalı Hizmetin sürecini değil, amacını tanımlar Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler Hizmet sunulan kişi ve kuruluşlar Hizmet ve/veya ürünler

34 Örnek Misyon Bildirimleri (1) Londra Ticaret Odası, Kanada Londra iş dünyasının sesi olarak şehirdeki ve bölgedeki ekonomik gelişmeyi ve hayat standartlarının artırılmasını desteklemek Greater Miami Ticaret Odası, ABD Greater Miami Ticaret Odası nın misyonu Güney Florida yı Amerika nın iş yapmaya en elverişli bölgesi yapmak amacıyla iş ortamının gelişmesini sağlamak, üyelerinin rekabet gücünü artırmak üzere en üst düzey destek hizmetleri sunmak ve bölgede sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi desteklemektir. Örnek Misyon Bildirimleri (2)... Sanayi Odası Ülkemiz, toplumumuz, sanayicilerimiz ve çalışanlarımız için değer yaratan bir kurum olmak.... Sanayi Odası Ülkenin, bölgesinin ve üyelerinin menfaatleri doğrultusunda politikalar üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunan; ildeki sanayinin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmalar yapan; gelişmiş altyapısı, nitelikli ve deneyimli personeli ile hizmet veren, kanunla kurulmuş bir meslek kuruluşudur.

35 Vizyon Ulaşılmak istenen zirveyi tanımlar. Kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik eder. İdealist, özgün, çekici, heyecan vericidir. İddialı, aynı zamanda gerçekçidir Kısa ve akılda kalıcıdır. Vizyon Bildirimi için cevaplanması gereken sorular Kuruluşun ideal geleceği nedir? Kuruluş; çalışanlar ve yararlanıcılar tarafından nasıl algılanmak istiyor? Kuruluşun faaliyetlerini belirleyen önemli paydaşlar kuruluş için nasıl bir gelecek öngörüyor?

36 Örnek Vizyon Bildirimleri Londra Ticaret Odası, Kanada Londra nın lider iş organizasyonu olarak üyelerine en üst düzeyde katkı sağlamak ve özel sektörün ekonomi içerisindeki yönlendirici rolünü etkinleştirmek Oshkosh Ticaret Odası, ABD Oshkosh Ticaret Odası Oshkosh taki iş dünyasının sesidir. Bölgenin lider iş organizasyonu olarak, üyeleri ve toplum ile sürekli iletişim içerisinde toplumun gelişimine katkı sağlar. İş dünyasının sorunlarını her platformda savunur ve çözüm arar. Temel İlkeler/Değerler Kurumsal ilkeleri ifade eder. Yönetim anlayışı ve kurumsal davranış kurallarını tanımlar.

37 Temel İlkeler/Değerler için cevaplanması gereken sorular Kuruluşun çalışma felsefesi nedir? Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden değerler, standartlar ve idealler nelerdir? Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir? Örnek Değerler Bildirimi (1) Sarnia Lambton Ticaret Odası, Kanada Üyelerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak temel önceliğimizdir. Güvenilirlik ve üyelerimizle sağlıklı iletişim kurmak başarımız için şarttır. Gönüllüler, çalışanlar ve işbirliği yaptığımız kuruluşlar misyonumuzun yerine getirilmesinde vazgeçilmezdir. Finansal sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ederiz. Tarihten gelen sorumluluğumuzla, bölgenin sosyal gelişimine katkı sağlarız.

38 Örnek Değerler Bildirimi (2) Greater Miami Ticaret Odası, ABD Güvenilirlik Bireysel saygınlık Mükemmeli arama Hesap verilebilirlik Hizmet kalitesi Takım çalışması Örnek Değerler Bildirimi (3)...Sanayi Odası dünyadaki gelişmelere açık, öğrendiğini yaşama geçiren ve paylaşan, paydaş beklentilerine önem veren, toplumsal sorumluluk sahibi, öncü ve örnek bir kurumdur.

39 Stratejik Alanlar Plan döneminde odaklanılması gereken alanlar Amaçlara çerçeve oluşturur. Durum Analizi, Misyon ve Vizyondan yola çıkılarak belirlenir. Örnek: Stratejik Alanlar Ekonominin gelişimine katkı Üye Hizmetleri Örgütsel Yapı ve Süreçler İnsan Kaynakları Mali Etkinlik

40 Amaçlar Kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Vizyon, misyon ve ilkelere uygun olmalıdırlar. Kavramsal ifadelerdir, yön belirlerler. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsar Örnek Amaçlar Bildirimi (1) Londra Ticaret Odası, Kanada İşletmeler arasında ve işletmeler ile toplum arasında işbirliğini güçlendirmek Üyelik ve kaynak çeşitliliğini artırarak odayı güçlendirmek Üyelere kaliteli hizmet sunmak ve üyelerin oda vasıtasıyla topluma katılımlarını özendirmek Bölge ekonomisini ilgilendiren konularla ilgili kamu politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamak Serbest girişimciliği, iş mükemmeliyetini ve işletme başarısını desteklemek

41 Örnek Amaçlar Bildirimi (2) Greater Miami Ticaret Odası, ABD Üyelik hizmetlerini etkinleştirmek, üye beklentilerini karşılayabilecek kurumsal kapasiteyi geliştirmek Bölgede sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi desteklemek üzere yerel/bölgesel /küresel girişimler yapmak Güçlü bir finansal yapı ve etkin bir harcama kontrol sistemi ile bölgedeki kamu-özel işbirliklerini desteklemek ve geliştirmek Bölgedeki iş ortamını geliştirmek üzere bir politika gündemi oluşturmak ve bu gündemi her ortamda savunmak Örnek Amaçlar Bildirimi (3)...Sanayi Odası İlin sanayi vizyonu doğrultusunda sanayinin yeniden yapılandırılmasına katkı sağlamak Üyelerimize daha iyi hizmet sunmak üzere iş süreçlerimizi iyileştirmek İştiraklerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin verimliliğini, kullanımını ve çeşitliliğini artırmak

42 Hedefler Amaçları gerçekleştirecek spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Miktar, maliyet, kalite, yer ve zaman belirtirler. Ölçülebilir olarak ifade edilirler. Sonuca odaklıdırlar. Hedefler Somut Ölçülebilir Ulaşılabilir Sonuç odaklı Zaman kısıtlı

43 Örnek Hedef Bildirimi Londra Ticaret Odası, Kanada Amaç: Üyelik ve kaynak çeşitliliğini artırarak odayı güçlendirmek Hedef: Odanın 2011 yılında Londra daki kayıtlı işletmelerin %12 sini üye yapmış olması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçülebilirlik; -miktar - zaman - kalite - maliyet

44 Performans Göstergeleri Girdi (Kaynak) Çıktı (Sağlanan ürün/hizmet) Verimlilik (Birim girdi veya maliyet başına çıktı) Sonuç (Çıktıların hedefe ulaşıp ulaşmadığı) Kalite (Yararlanıcıların beklentilerinin karşılanma düzeyi) Örnek: Performans Göstergeleri (Karayolu Sektörü) Girdi Göstergesi: Beşeri, mali ve fiziksel kaynaklar Bakım onarım için kullanılan asfalt miktarı Çıktı Göstergesi: Üretilen ürün ve hizmet miktarı Bakım onarımı yapılan karayolu uzunluğu Verimlilik Göstergesi: Birim girdi veya maliyet başına üretilen çıktı Birim maliyet ile bakım onarımı yapılan karayolu uzunluğu (çıktı/maliyet) Sonuç Göstergesi: Hedeflere ulaşma düzeyi Bakım onarımı yapılan karayollarında ulaşım hizmetlerindeki iyileşme (zaman tasarrufu, kaza sayılarında azalma) Kalite Göstergesi: Beklentileri karşılama düzeyi Bakım onarımı yapılan karayollarında öngörülen süre içinde tekrar bakım onarım ihtiyacı göstermeyenlerin oranı

45 Örnek Performans Göstergesi Londra Ticaret Odası, Kanada Hedef: Odanın 2011 yılında Londra daki kayıtlı işletmelerin %12 sini üye yapmış olması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Kayıtlı üye sayısı Toplam üye aidatları Komisyonlarda çalışan aktif üye sayısı Performans Hedefi Londra daki işletmelerin %12 si Yıllık %5 artış Yıllık %5 artış Stratejik Planlama Bileşenleri Hazırl rlık Çalışmaları (Planlamanın n Planlanması) Neredeyiz? Durum Analizi (GZFT, Paydaş,, Mevzuat vb. Analizler) Misyon, Vizyon, İlkeler Nereye ulaşmak istiyoruz? Amaçlar Hedefler ve Performans GöstergeleriG Gitmek istediğimiz imiz yere nasıl ulaşabiliriz? abiliriz? Başar arımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? erlendiririz? Stratejiler Faaliyet ve Projeler (İş( Planı) İzleme ve Değerlendirme erlendirme

46 Stratejiler Gitmek istediğimiz yere (amaç ve hedeflerimize) hangi yol ve yöntemlerle ulaşabiliriz? Strateji ve hedeflerin karşılıklı uyumu önemlidir. Stratejilerden yola çıkılarak, hedeflere ulaşmak üzere proje ve faaliyetler geliştirilir. Faaliyet ve Projeler Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı belirlenir. Faaliyet ve projeler Oda/Borsanın İş Planında yer alacaktır.

47 Örnek Strateji / Faaliyet ve Projeler (1) (Ticaret ve Sanayi Odası) Strateji Üyeler Arasındaki İletişimin arttırılması Faaliyet ve Projeler Konge ve Zirvelere Üyelerin Aktif Katılımının sağlanması Adres, Tel,Faks, Mail, gibi bilgilerin güncel olarak tutulmasının sağlanması Odamız Yıldönümü Kutlamaları Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni Örnek Strateji / Faaliyet ve Projeler (2) (Ticaret ve Sanayi Odası) Strateji Üyelere AB bazında yeni iş bağlantıları kuracak network un sürekliliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi Faaliyet ve Projeler AB Zirvesine katılım sağlanması AB projelerinin devamlılığının sağlanması Ülke ziyaretleri gerçekleştirilmesi Yeni AB Projeleri Yapılması

48 Stratejik Planlama Bileşenleri Hazırl rlık Çalışmaları (Planlamanın n Planlanması) Neredeyiz? Durum Analizi (GZFT, Paydaş,, Mevzuat vb. Analizler) Misyon, Vizyon, İlkeler Nereye ulaşmak istiyoruz? Amaçlar Hedefler ve Performans GöstergeleriG Gitmek istediğimiz imiz yere nasıl ulaşabiliriz? abiliriz? Başar arımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? erlendiririz? Stratejiler Faaliyet ve Projeler (İş( Planı) İzleme ve Değerlendirme erlendirme İzleme ve Değerlendirme Stratejik planlamanın bütün aşamalarını kapsar. Hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı sorusuna sistematik olarak cevap verir. Geri besleme sağlar. Planın gözden geçirilmesine baz oluşturur. Kurumsal öğrenmeyi sağlar ve hesap verme sorumluluğu getirir. TOBB Akreditasyon Sisteminin de önemli bir parçasıdır (Öz Değerlendirme Raporu).

49 TOBB Akreditasyon Sistemi ve Stratejik Planlar Stratejik plan, misyon, vizyon, amaçlar gibi belirli kavramsal unsurları içerir. Bu kavramsal unsurlar farklı yöntemlerle geliştirilebilir. Stratejik plan konusunda farklı yaklaşımlar olabilir. Ancak, TOBB Akreditasyon Sistemi bu unsurların benzer yöntemlerle ve birbirleri ile karşılaştırılabilir bir biçimde geliştirilmesini gerektirmektedir. Teşekkürler

50 Planlama Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar: Gözlem ve Çıkarımlar İçerik Aracı amaç yapma Katılım Stratejik plan türleri Model seçimi Danışmanlık

51 Aracı Amaç Yapma Stratejik planlama bir araçtır, amaç değildir! Bir yönetim aracın zorunlu kullanımı onu amaç laştırır. Hazırlamanın zorunlu olduğu durumlarda bile, stratejik plandan ne beklediğinizi belirleyin. Olası beklentiler Kaynakların etkin ve etkili kullanılması Önceliklere yoğunlaşma Planlı çalışma Şeffaflık Hesap verilebilirlik Katılımcılık... Katılım Üst yönetimin katılımı Çalışanların katılımı Paydaşların katılımı

52 Katılım - Üst Yönetim Plan yapmak yönetimin ana fonksiyonlarından biridir. Deneyim: Üst yönetimin yeterli desteği olmayan planlar uygulama şansı bulmuyor. Üst yönetimin katılım biçimi: yol çizme, yetkilendirme, motive etme kaynakları yönlendirme Katılım - Çalışanlar Planlamanın temel tuzağı: plancılar ile uygulayıcıların ayrışması Benimseme ve aidiyet Kurumsal ve kişisel deneyimin plana aktarılması

53 Katılım - Paydaşlar Oda/borsalar çok sayıda kişi ve kurum ile etkileşim halindedir. Başarı çoğu zaman kurum dışı faktörlerin de dikkate alınması ile mümkündür. Doğrudan katılım dışında da sürece dahil etme yöntemleri mevcuttur. Stratejik Plan Türleri

54 Kurumsal Stratejik Plan Akreditasyon çerçevesinde kurumsal plan yapma şartı var. Amaç: Oda/borsanın belirlenen öncelikler doğrultusunda kaynaklarını etkin ve etkili biçimde kullanması Sektörlerin ve ilin planlarından ayrıştırılması zordur. Mekansal Stratejik Plan Bir ilde ya da bölgede yer alan bütün unsurların belli bir doğrultuda ilerleyebilmesi için yön gösterici nitelikli plan Henüz her il/bölge için mevcut değil

55 Sektörel/Tematik Stratejik Plan Belli bir konuyu ya da sektörü planlama yaklaşımı Genellikle çok sayıda kurumu kesen konularda Konu ile ilgili kurum ya da grupların farklı düzeyde sorumlulukları ve katılımları Oda/borsalar yerel düzeyde sektörel/tematik planların yapılmasına öncülük edebilirler. Model Seçimi Karşılaştırılabilirlik için benzer unsurların içerilmesi zorunlu Her oda/borsanın planlama ihtiyaçları farklı Farklı ihtiyaçlar farklı model ve yaklaşımları gerektirir.

56 Danışmanlık Danışmanlar stratejik planınızı yapamaz, ancak sizin yapmanızı kolaylaştırabilirler. Danışmanlık alımı kurumsal gelişim ve öğrenmenin önünde engel olmamalıdır. Son Söz Plan bir araçtır, amaç kurumsal hedeflere ulaşmaktır.

57 Teşekkürler

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar 21.05.2013 ÜNİVERSİTELER VE STRATEJİK PLAN 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını,

Detaylı

Stratejik Planlama. Dr. Mutlu TUNÇ

Stratejik Planlama. Dr. Mutlu TUNÇ Stratejik Planlama 31.03.2009 Neden Stratejik k Planlama Yapılır? STRATEJİK PLAN BİR PLANDIR! Planlamak iyidir! Stratejik Planlama dinamiktir, uygulama kolaylıkları sunar, takip edilir, revize edilir,

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Sunum Özeti Mevzuat Üniversitemiz Stratejik Planları Stratejik Planlama Sürecindeki Aktörler

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 4.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun "neredeyiz?" sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Gündem Stratejik Planlamanın Tanımı, Özellikleri ve Önemi Stratejik Planlama Organizasyon Yapısı Stratejik Planlama Süreci Stratejik

Detaylı

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS)

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Stratejik Analiz Stratejik Planlama SİBERNETİK Sistemler SYS İzleme ve Performans Ölçme Değerlendirme

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB)

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) Strateji seçimi İş konuşmak için bir kamp yerini seçen iki rakip firma yöneticisinin karşısına bir ayı çıkar. Yöneticilerden biri hemen

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

Genel Değerlendirme Çerçevesi. Genel Degerlendırme Çerçevesı Egıtım Sunumu

Genel Değerlendirme Çerçevesi. Genel Degerlendırme Çerçevesı Egıtım Sunumu Sunum 2 Genel Değerlendirme Çerçevesi 1 CAF ın amaçları Toplam kalite yönetimine giriş, özellikle kamu sektörüne uyarlanmış Kullanımdaki çeşitli modeller için bir köprü oluşturmakta Kıyaslamayı kolaylaştırmakta

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda yaşanan bir istatistik çalışması ile ilgili... Anlatıldığına göre bir dönem Tarım

Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda yaşanan bir istatistik çalışması ile ilgili... Anlatıldığına göre bir dönem Tarım Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda yaşanan bir istatistik çalışması ile ilgili... Anlatıldığına göre bir dönem Tarım Bakanlığı, İl Müdürlükleri'ne bir yazı yazar ve "İlinizin

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM M BAŞKANLI KANLIĞI Yaşar ar ŞİMŞEK Başkan V. Ankara, 10.03.2008 1 Sunum Plânı İç Denetimin Tanımı İç Denetimin Amacı İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı İç Denetimin Özellikleri

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 05.12.2016 1 KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME (YAPI-REHBER-PİLOT UYGULAMA) ERTAN ERÜZ DAİRE BAŞKANI MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12 OCAK 2004 DAYANAK 5018 Sayılı Kanun, Madde 9 (Stratejik Planlama

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

KASTAMONU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ AR-GE BİRİMİ Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Stratejik Planlama Kavramsal Notlar Kılavuzu Şubat 2015, Kastamonu Stratejik Planlama Kavramsal

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

İÇ DENETİM STRATEJİSİ

İÇ DENETİM STRATEJİSİ İÇ DENETİM STRATEJİSİ MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ 4 MAYIS 2016 ANTALYA Çetin Özbek STRATEJİNİN TANIMI Bir organizasyonun kendi hedeflerini oluşturmanın yanı sıra ve bir yandan sağlamak istediği

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı 03.08.2011 Toplantı İçeriği Proje Döngüsü ve Mantıksal Çerçeve Başvuru Formu Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve ve Uygulaması Proje Tanımı Başvuru Sahibi ve Başvuru Süreci

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT veya GZFT SWOT ANALİZİ SWOT Analizi; kuvvetli olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. SWOT Analizi Nedir? İncelenen Kişinin,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA PLANLAMA HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA Planlama, düzenlenecek faaliyetin gerektirdiği bütün işlerin önceden dir. Bir kararlar sistemidir. Arş.Gör. Murat Uygurtaş Planlama, seçilen amaç/amaçlar

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci Bölüm 2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Yönetim Süreci, İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks:

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks: AVRUPA BİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSLARI İÇİN UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği; Türkiye de her yıl farklı katılım öncesi mali yardım programları kapsamında Türkiye de çeşitli konularda hibe

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Eskişehir Ticaretinin Geleceği STRATEJİK GELECEK TASARIMI

Eskişehir Ticaretinin Geleceği STRATEJİK GELECEK TASARIMI STRATEJİK GELECEK TASARIMI Strateji nedir? Strateji, bir doğrultu ve rota belirleme süreci s demektir. Bulunulan ortamın n saptanmasından ndan sonra gelecekte hedeflenen konum belirlenir. Gelecekteki hedef

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi Projenin Önemi Türkiye nin zeytin üretiminde dünya ikinciliğine ulaşma hedefi Zeytinin ve zeytinyağının insan beslenmesi

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

DPT MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS ANLAŞMASI HAZIRLAYANLAR: Erhan KARACAN Adile TUNÇER Ömer Faruk GÜLSOY

DPT MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS ANLAŞMASI HAZIRLAYANLAR: Erhan KARACAN Adile TUNÇER Ömer Faruk GÜLSOY DPT MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS ANLAŞMASI HAZIRLAYANLAR: Erhan KARACAN Adile TUNÇER Ömer Faruk GÜLSOY MİSYONUMUZ Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin hızlandırılması, dengeli ve sürdürülebilir

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı