Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi"

Transkript

1 Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO OHSAS ISO USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen)

2 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

3 KALİTE NEDİR? KALİTE; bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılayabilme kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. (ISO 8402 ) KALİTE; mükemmellik derecesidir. KALİTE; tüketicinin bugünü ve gelecek ihtiyaçlarını sağlayan beklentileridir. (DEMİNG) KALİTE; müşteride sürekli olarak sahip olma veya kullanma isteğini doğurabilen ürün veya hizmet özelliğidir. KALİTE; bir ürünün kullanım uygunluğunu belirleyen özelliklerin tümüdür.

4 ISO 9000 NEDİR? Bir Kalite Yönetimi Sistemi ne yönelik ana gereklilikleri tarif eden uluslararası bir standarlar dizisidir. Müşteri odaklı ve etkin, yeterli ve ekonomik bir usulde işletilmesi gereken bir sistemdir. Standardın gerekliliklerine uygun yazılı prosedürler gerektiren bir sistemdir. Dokümante edilmiş prosedürlerin, organizasyonun çalışma deneyimlerini yansıtması zorunludur.

5 ISO 9000 in AVANTAJLARI İyileştirilmiş müşteri hizmetleri Hataların ortadan kaldırılması Düşürülmüş operasyon maliyetleri İyileştirmeyi teşvik edici unsurlara odaklanma Çalışanların motivasyonları, kararlık ve iletişim düzeylerinde artış Artan karlılık ve rekabet gücü Firmada gerçekleştirilen faaliyetleri anlamaya yardımcı olması

6 ISO 9000 in AVANTAJLARI Üçüncü taraflarca tanınma Verimlilikte ve ürün/hizmet tutarlılığında iyileştirme Kaynakların daha iyi kullanımının sağlanması Müşteri denetlemelerinde azalma Organizasyon imajında iyileştirme Çalışanların katılımı Eğitim ve gelişim programı Sadece düzeltmek yerine, önleyici bir sistem

7 TERMİNOLOJİ TEDARİKÇİ ORGANİZASYON MÜŞTERİ Hizmetin verilmesine / ürünün imalatına etki eden hizmet ve ürün sağlayıcılar İmalatçı Hizmet sağlayıcılar Hizmeti / ürünü satın alanlar Hizmetin kullanıcıları Müşteriler, Tüketiciler

8 ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GİRİŞ GENEL ISO 9004 İLE BAĞLANTILAR DİĞER YÖNETİM SİSTEMLERİYLE UYUMLULUK KAPSAM GENEL UYGULAMA ATIF YAPILAN STANDARTLAR TERİMLER VE TARİFLER KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİMİN SORUMLULUĞU KAYNAK YÖNETİMİ ÜRETİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ/HİZMETİN VERİLMESİ ÖLÇÜM, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

9 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1. GENEL ŞARTLAR 4.2. DOKÜMANTASYON ŞARTLARI GENEL KALİTE EL KİTABI DOKÜMANLARIN KONTROLÜ KAYITLARIN KONTROLÜ

10 4.1 GENEL ŞARTLAR Kalite yönetim sistemi içindeki prosesler ve bu proseslerin uygulama esasları tanımlanmalı Prosesler arasındaki ilişkiler, bilgi alışverişleri belirlenmeli Proseslerin çalıştırılması ve kontrolü için metodlar tayin edilmeli Proseslerin çalıştırılması ve izlenmesi için gerekli olan bilgi kaynakları kullanıma hazır bulundurulmalı Proseslerin sonuçları ölçülmeli ve analiz edilmeli Proseslerin sürekli iyileştirilmesi için faaliyetler planlanmalı

11 KALİTE SİSTEMİ FELSEFESİ YAPTIĞINI YAZ YAZDIĞINI UYGULA UYGULADIĞINI BELGELERLE İSPATLA FARKLARIN ÜZERİNE GİT

12 4.2. DOKÜMANTASYON ŞARTLARI Kalite Politikası Taahhütler Nelerdir? Kalite El Kitabı Prosedürler Taahhütler İçin Ne Yapılıyor? Kim, Ne, Neden, Ne Zaman, Nerede Yapıyor? Talimatlar Nasıl Yapıyor? Kalite Kayıtları Kanıtlar Nelerdir?

13 KALİTE EL KİTABI 1. Çalışan personelin kalite sistemindeki sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlayan önemli bir yönetim aracıdır 2. Kalite politikasını içerir 3. Genel sistemi göz önüne serer 4. İşe yeni başlayan personele verilen eğitimi ve işletmeye uyum süresini kısaltır 5. İletişim mekanizmasıdır 6. İşletmenin pazarlama fonksiyonu bakımından çok yararlı bir araç olarak kullanılabilir 7. Sistemin gözden geçirilmesi ve tetkikine yardımcıdır

14 KALİTE SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ İşin safhalarını tanımlar Kalite el kitabındaki politikayı destekler Müşteri isteklerinin karşılanmasında etkili olan tüm faaliyetleri PROSEDÜRLERDE NE Yapılacak / NEDEN Yapılacak / NEREDE Kontrol edilecek? KAPSAR KİM Faaliyet / Kontrolden sorumludur? NASIL Yapılacak / Kontrol Edilecek? NE ZAMAN Yapılacak / Kontrol edilecek? SORULARININ CEVAPLARI BULUNUR

15 İŞ TALİMATLARI Ne yapılması gerektiğini gösterir Kısa, basit, anlaşılır ifadelerdir Ana prosedürü destekler Olmadığında kalite olumsuz yönde etkilenebilir BİR FAALİYET İLE İLGİLİ TALİMATIN OLMAMASI DURUMUNDA KALİTE OLUMSUZ ETKİLENCEKSE YAZIN, AKSİ TAKDİRDE YAZMANIZA GEREK YOKTUR.

16 4.2.3 DOKÜMANLARIN KONTROLÜ Standardın bu maddesinin amacı, kalite yönetim sisteminin etkili olarak işleyişini sağlayabilmek için dokümanların; Tanımlanması Kullanımı Hazırlanması Dosyalanması ve muhafaza edilmesi Kontrol Edilmesi Bakımı ve korunması Onaylanması Gerekli değişiklikler yapılarak güncelleme Yayınlanması Değişikliklerin kaydı Dağıtılması Yürürlükten kaldırılanların imhası ile ilgili faaliyetlerin kontrol altında tutulmasını ve sürekli olmasını sağlamaktır.

17 4.2.3 DOKÜMANLARIN KONTROLÜ Herhangi bir değişiklik yapılması sözkonusu olduğunda aşağıdaki konular üzerinde durulmalıdır. 1. Hazırlık 2. Yayın 3. Değişikliğin Yapılması 4. Değişikliklerin kaydı 5. Geçersiz dokümanların sistemden kaldırılması DOKÜMAN DEĞİŞİKLİKLERİNİN TAKİBİ İÇİN Kalite Yönetim Sistemi dahilinde kullanılan tüm dokümanların geçerli revizyonları ve değişikliklerin takibi amacıyla DOKÜMAN MASTER LİSTE hazırlanabilir Eski / yürürlükten kaldırılmış dokümanlar çalışma alanının dışında tutulmalı, ancak bir kopyası mevcut ve ulaşılabilir olmalıdır. Hangi dokümanların kime ve nasıl (kontrollü / kontrolsüz) verildiği, pratik bir metod ile kontrol edilebilmelidir.

18 4.2.3 DOKÜMANLARIN KONTROLÜ FİRMA İÇİ KONTROLLÜ DOKÜMANLAR Kalite El Kitabı Prosedürler Talimatlar Teknik Resimler Şartnameler Eğitim Bültenleri Kalite Politikası Akış Şemaları FİRMA DIŞI KONTROLLÜ DOKÜMANLAR Ulusal ve Uluslararası Ürün ve Kalite Standartları Kanun, Yönetmelik, Mevzuat, Resmi Gazeteler, Tezgah Kullanım ve Bakım Talimatları Abone Olunan Yayınlar gibi

19 İYİ BİR DOKÜMAN Açık Kısa Anlaşılır

20 4.2.4 KAYITLARIN KONTROLÜ Organizasyon kalite sistemi kapsamında yer alan tüm kayıtların; Tanımlanması Numaralandırılması Toplanması Muhafaza edilmesi Bakımı Sınıflandırılması Dağıtılması Saklanması (Arşivlenmesi) Saklama sürelerinin belirlenmesi İmha edilmesi konularını içeren prosedürler hazırlamalıdır.

21 KALİTE KAYITLARI Okunabilir olmalı İlgili ürünleri tanımlayabilmeli Saklama süreleri yazılı olarak belirlenmeli Kolaylıkla ulaşılabilir olmalı Bozulmaya, hasara yada kaybedilmeye karşı korunmasını sağlayan yerlerde muhafaza edilmelidir. KALİTE KAYITLARI SİSTEMİN VERİ BANKASIDIR!!!

22 TUTULABİLECEK KALİTE KAYITLARI Yönetimin Sistemi Gözden Geçirme Kayıtları Dokümantasyon Kayıtları Tedarikçi Değerlendirme Kayıtları Tasarım Kayıtları Müşterinin Temin Ettiği Ürüne İlişkin Kayıtlar Satınalma Kayıtları Ürün Tanımı ve İzlenebilirliği Kayıtları Personel Kayıtları Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Kayıtları Proses Kontrol Kayıtları Düzeltici-Önleyici Faaliyet Kayıtları İç Denetim Kayıtları Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyon Kayıtları Uygunsuzluk Kayıtları Lojistik Faaliyetlerine İlişkin Kayıtlar Muayene ve Deney Kayıtları Bakım Kayıtları Eğitim Kayıtları

23 5. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 5. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 5.1. YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ 5.2. MÜŞTERİ ODAKLILIK 5.3. KALİTE POLİTİKASI 5.4. PLANLAMA 5.5. SORUMLULUK YETKİ VE İLETİŞİM 5.6. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ Kalite Hedefleri Sorumluluk ve Yetki Genel KYS nin Planlanması Yönetim. Temsilcisi GG Girdileri İç İletişim GG Çıktıları

24 5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ Yönetim kaliteyi garanti etmelidir Müşteri odaklı işletim sistemi esas alınmalıdır Her açıdan kalite politikasına göre davranış Kaliteye kalite planları ile ulaşılacaktır Örgütlü davranış esastır Yönetim kaliteyi periyodik olarak gözden geçirmelidir

25 5.2. MÜŞTERİ ODAKLILIK Üst yönetim, müşteri memnuniyetinin arttırılması amacına yönelik, müşteri şartlarının belirlenmesi ve yerine getirilmesini sağlamalıdır. ( )

26 5.2. MÜŞTERİ ODAKLI ORGANİZASYON Organizasyonlar; Mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı, Müşteri şartlarına uymalı, Müşteri beklentilerini aşmak için çabalamalıdır.

27 5.2. MÜŞTERİ ODAKLILIĞIN ANA KAZANÇLARI Pazar fırsatlarına esnek ve hızlı cevap verebilme, dolayısıyla artan gelir ve pazar payı, Müşteri memnuniyetini sağlamada, organizasyonun kaynak kullanımındaki etkinliğin artması, Müşteri memnuniyetini sağlayarak kuruluşun talep edilir hale gelmesi.

28 5.3 KALİTE POLİTİKASI Bir kuruluşta, üst yönetim tarafından resmi olarak belirlenen, kalite adına taahhütleri gösteren belgedir. Yazılı hale getirilmeli Onaylanmalı Kuruluşun her kademesinde anlaşılması sağlanmalı, her çalışanın kalbine ekilmeli Kuruluşun her kademesinde uygulanması sağlanmalı Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olmalı Uygulamanın devamlılığı güven altına alınmalıdır.

29 KALİTE POLİTİKASININ GEREKLİLİKLERİ 1. Kalite politikası üst yönetim tarafından belirlenmeli ve imzalanarak onaylanmalıdır. Genel Müdür tarafından taahhüt edilmelidir 2. Kalite politikası kontrollü doküman olmalıdır. Bu nedenle Kalite El Kitabında yer almalıdır 3. Firmanın organizasyonel yapısı içinde herkese ulaşacak şekilde dağıtılmalı ve tanımlanmalıdır 4. Dağıtım işlemi Üst Yönetim tarafından bir ön yazı ile yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır

30 KALİTE POLİTİKASININ GEREKLİLİKLERİ 5. Yöneticiler tarafından tüm çalışanlarca anlaşılması ve özümsenmesi sağlanmalıdır 6. Gerektiği hallerde kalite politikasının anlaşılması için eğitimler verilmelidir 7. Kalite politikasında belirtilen hususlar uygulanmalı ve yerine getirilmelidir 8. Üst yönetim çalışanların kalite politikasını anladıklarından emin olmalıdır 9. Politikanın sürekliliğini sağlamak için; üst yönetim ve diğer yöneticiler gerekli izleme ve koordinasyon faaliyetlerini yürüterek kalite politikasını güven altına almalıdır

31 KALİTE POLİTİKASINDA ELE ALINCAK KONULAR Ürünlerin Kalite Düzeyi Firma kalitede önderlik için çaba gösterecek mi? Ürün Güvenilirliği Firma ürün güvenilirliğini sağlamada hangi düzeye erişecek? Müşterilerle Olan İlişkiler Müşteri ihtiyaç ve şikayetleri analiz edilecek ve değerlendirilecek mi? Çalışanlarla Olan İlişkiler Tüm personelin desteği ve katılımı sağlanacak mı? Çevre Çevre hassasiyeti ve taahhütleri ne olacak?

32 KALİTE POLİTİKASI ÖRNEĞİ Kalite Politikamız; -Müşterilerin ve Çalışanların Memnuniyetini Sağlayan, -Sektörde Lider, -Topluma ve Çevreye Duyarlı, -Teknolojinin Avantajlarından En İyi Şekilde Faydalanan, -Geliştirdiği Yeni Ürünlerle Pazara Hakim, Bir Kuruluş Olmaktır.

33 5.4. PLANLAMA KALİTE HEDEFLERİ Kalite ile ilgili yapılan çalışmalarda varılmak istenen noktalardır. Kuruluş bu hedeflerin niceliğini belirlemeli ve ilgili fonksiyon/bölüm bazında dokümante etmelidir. KALİTE HEDEFLERİ ÖLÇÜLEBİLİR OLMALIDIR!!! Kalite Hedefleri Neler Olabilir? Müşteri şikayet oranlarını düşürmek Son muayenede ürün başına kusur miktarını azaltmak Girdi muayenesinde reddedilen parti miktarını azaltmak Iskarta / hurda oranlarını düşürmek Rakiplere göre pazar payını artırmak

34 5.4. PLANLAMA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PLANLANMASI Kalite Planı: Belirli bir ürün, hizmet, sözleşme veya proje ile ilgili özel kalite uygulamalarını, kaynakları ve faaliyet sıralarını ortaya koyan dokümandır (ISO 8402). KALİTE PLANLARI Yapılacak operasyonların dökümünü gösterir Operasyonları kontrol eden prosedür ve referans dokümanları tanımlar Tutma noktalarını tarif eder Prosesleri izleme yollarını gösterir Kayıtların nasıl ortaya çıkacağını ve tutulacağını gösterir İYİ PLANLAMA DÜŞÜK PERFORMANSI ENGELLER

35 5.5. SORUMLULUK YETKİ VE İLETİŞİM Kalite sisteminin kurulması için Faaliyetlerin yürütülmesi için yetki ve sorumlulukların belirlenmesi Görev tanımlarının yapılması İş ilişkilerinin belirlenmesi Görevlendirmelerin yapılması gerekir. Bu ilişkiler; birimler arası kalite faaliyetlerinin koordinasyonu için iletişim ve işbirliği kanallarını belirler. Bu kapsamda firma çalışanlarının YETKİ ve SORUMLULUKLARINI gösteren GÖREV TANIMLARI ve ORGANİZASYON ŞEMASI hazırlanmalıdır.

36 5.5.2 YÖNETİM TEMSİLCİSİ Kalite Sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını sağlar Üst yönetime sistemin performansı hakkında rapor verir Çalışanların müşteri memnuniyetine yönelik bilinçlenmesini ve bu yolla müşteri memnuniyetinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapar YÖNETİM TEMSİLCİSİ İyi Bir Teknokrat İyi Bir Diplomat İyi Bir Asker OLMALIDIR

37 5.5.3 İÇ İLETİŞİM İşletmedeki birimler arasındaki bilgi iletişim esasları tanımlanmalı Etkili ve uygulanabilir bir haberleşme sistemi geliştirilmeli İşletmenin dış haberleşme prensipleri de bu kapsamda ele alınmalı İÇ İLETİŞİM YÖNTEMLERİ Periyodik toplantılar Bilgi panoları İç yazışmalar Raporlar Dijital haberleşme, e-posta

38 5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı Yönetim temsilcisi tarafından organize edilen Periyodik ve planlı Sistematik Üst yönetimin katıldığı Yılda en az bir kez Yapılan ve Kayıt Altına Alınan bir Toplantıdır Bu Toplantının Gündeminde; Müşteri memnuniyeti ve şikayetleri İç tetkik sonuçları Düzeltici ve önleyici faaliyetler Proses performansı ve ürün uygunluğu İyileştirme için öneriler Kalite politikası ve hedeflerine ulaşma durumu GİBİ KONULAR YER ALABİLİR

39 6. KAYNAK YÖNETİMİ 6. KAYNAK YÖNETİMİ 6.1. KAYNAKLARIN SAĞLANMASI 6.2. İNSAN KAYNAKLARI 6.3. ALTYAPI 6.4. ÇALIŞMA ORTAMI GENEL YETERLİLİK, BİLİNÇ VE EĞİTİM

40 6. KAYNAK YÖNETİMİ Sistemin kurulması ve devamlılığı için gerekli kaynaklar kalite süzgecinden geçirilerek temin edilmelidir Etkili bir insan kaynakları politikası geliştirilmelidir (Güven; insan kaynakları için büyük önem taşır) Altyapı (yazılım, donanım), bina ve tesisler yeterli hale getirilmelidir Çalışma mekanları en yüksek verimi alacak şekilde düzenlenmelidir (çalışma ortamı ile ürün veya hizmetin kalitesi bir bütündür)

41 6.1. KAYNAKLARIN TEMİNİ Kalite yönetim sistemini uygulamak, etkinliğini iyileştirmek ve müşteri taleplerini karşılamak, müşteri memnuniyetini artıracak kaynakları belirleyip temin etmek.

42 6.2. İNSAN KAYNAKLARI Kaliteyi etkileyen işleri yapan personelin yetenek profilini çıkartarak, eğitim ihtiyacını belirlemek. Alınan tedbirlerin etkinliğini değerlendirme. Çalışan personelin yaptığı faaliyetlerin öneminin bilincinde olacak kalite hedeflerine ulaşmada katkılarını sağlamak. Personelin, eğitim, öğretim, beceri ve tecrübesiyle ilgili kayıtları muhafaza etmek.

43 6.3. ALTYAPI Ürün uygunluğunu elde etmek için, organizasyon altyapıyı belirlemeli, hazırlamalı ve muhafaza etmeli. İşyeri binaları, çalışma ortamı, yardımcı donanımlar Proses donanımı (yazılım ve donanım). Destek hizmetleri (nakliye ve iletişim gibi)

44 6.4. ÇALIŞMA ORTAMI Organizasyon ürün şartlarına uygunluğun sağlanması için gerekli çalışma ortamını belirlemeli ve yönetmelidir. Çalışma ortamının, insani ve fiziksel faktörleri bulunmaktadır. İnsani faktörlere örnek olarak, yaratıcı iş metotları, emniyet kuralları, ergonomi, çalışanlar için tesisler gösterilebilir. Fiziksel faktörlere örnek olarak, sıcaklık, gürültü, aydılatma, temizlik, hava kirliliği, titreşim, nem, hijyen ve hava akımı verilebilir.

45 7. ÜRETİMİN / HİZMETİN VERİLMESİ 7. ÜRETİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ/ HİZMETİN VERİLMESİ 7.1. PLANLAMA MÜŞTERİYLE İLGİLİ PROSESLER TASARIM VE GELİŞTİRME SATINALMA ÜRETİM VE HİZMET TEMİNİ ÖLÇME TEÇHİZATININ KONTROLÜ Ürünle İlgili Şartların Tanımlanması Müşteri Şartlarının Gözden Geçirilmesi Müşteri İle İletişim Tasarım Planlaması Tasarım Girdileri Tasarım Çıktıları Gözden Geçirme Satınalma Prosesi Satınalma Bilgileri Satınalınan Ürünün Doğrulanması Proses Kontrol Proses Geçerliliği Tanımlama ve İzlenebilirlik Müşteriye Ait Mallar Tasarımın Doğrulanması Ürünün Korunması Tasarımın Geçerliliği Tasarım Değişiklikleri

46 7.1. PLANLAMA Gerçekleştirme proseslerinin planlanması Kumaş kesilmeden önce kalıbı çizilir Önce planla sonra gerçekleştir Planlama işe başlamadan sonucunu görmektir Kalite planlarını etkili olarak kullan İyi planlama düşük performansı engeller

47 7.2. MÜŞTERİ İLE İLGİLİ PROSESLER Teknik Hizmetler Kalite Yönetim Planlama Satış Müşteri Üretim

48 GÖZDEN GEÇİRİLECEK KONULAR Sipariş edilen ürünün özellikleri (renk, stil, boyut, kabul şartları vs.) Yasal zorunluluklar Toleranslar Miktar Fiyat Termin Kalite Sistemine ilişkin talepler Teslimat yeri şartları Ambalaja ilişkin talepler Ürünün firmada yapılabilirliği Verilen teklifin geçerlilik süresi Hukuki talepler (Sigorta, gecikme cezaları, garanti süresi vs.) Sevkiyat araçlarına ilişkin talepler

49 7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME TASARIM PLANLAMASI Tasarım ve geliştirme işlemleri analiz edilerek, uygun adımlara bölünmelidir. Tasarım ve geliştirme faaliyetleri ilerledikçe, her adım kontrol edilmeli müteakip adıma giriş de kontrol edilmelidir. Adımlar, düğümlerle birbirine bağlanmalıdır. Tasarım ve geliştirme faaliyeti planlanıp başlatıldıktan sonra, ilerledikçe gözden geçirilmeli ve güncelleştirilmelidir. Düğüm Adım 1 Adım 2 Tamamlama Kontrolü Başlama Kontrolü

50 TASARIM PLANLAMASI TASARIM PLANLAMASI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Tasarımın tanımı Tasarım girdi ve çıktılarının organizasyonu Tasarım kaynaklarının organizasyonu Emniyet, performans ve güvenilirlik koşulları Tasarımın doğrulama yer ve metodları Ölçüm, deney ve kabul kriterleri Uygun sorumlulukların verilmesi

51 TASARIM PLANLAMASI Organizasyonun birçok fonksiyonu tasarım faaliyetine katkıda bulunabilir. Bu nedenle çeşitli birimler arasındaki kuruluş içi organizasyon ve teknik ilişkiler, bilgi alışveriş kanalları kesin bir biçimde belirlenmeli ve buna uygun çalışılmalıdır. TASARIM PROSESİ İÇİNDE YER ALABİLECEK BİRİMLER Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Pazarlama Satınalma Kalite Kontrol BİRİMLER ARASINDAKİ KOORDİNASYONDA Servis Üretim Finans Kalite Yönetim Ne tür bilgiler alınacak ve verilecek? Kim tarafından kime bilgi verilecek? Bilgiler hangi şekilde verilecek? Tutulması gereken kalite kayıtları nelerdir? KONULARI AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALIDIR

52 7.3.2 TASARIM VE GELİŞTİRME GİRDİLERİ Müşteri istek ve arzuları tasarımı geliştirme girdileridir. Ürün ve hizmeti müşteriler tasarlar. Tasarım ve geliştirme girdileri, müşteri istek ve arzularının algılanması, sınıflandırılması, yorumlanması, zenginleştirilmesi, analiz edilmesi ve tanımlanmasına bağlıdır. TASARIM GİRDİLERİ Fonksiyonellik Bakım Yapılabilirlik Verimlilik Güvenilirlik YUKARIDA BELİRTİLEN KRİTLERLER BAZ ALINABİLİR! Kullanılabilirlik Taşınabilirlik

53 TASARIM VE GELİŞTİRME ÇIKTILARI Teknik Resim Şartname Spesifikasyonlar Yazılımlar Muayene ve deney sonuçları Tasarım çıktıları; satınalma, üretim, muayene ve deneyler için kullanılan teknik dokümanlardır.

54 TASARIM VE GELİŞTİRMENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Tasarımı gözden geçirme; bir ürün ve bunu üretmede uygulanacak yöntemin, ürünün ömrü boyunca uygun bir zaman aralığında, bağımsız eleştiri ve kritik yapma işlemidir. TASARIMI GÖZDEN GEÇİRMEDE AMAÇ: Yöntemi derinlemesine analiz etmek Bu analizi formel bir içerik ile kayda almak Ürün-yöntem iyileştirmesini sağlamak için tasarım ekibine feedback (destek) sağlamaktır. TASARIMI GÖZDEN GEÇİRMEK İÇİN Gözden geçirmenin kapsamı, yeri, zamanı ve kimlerin katılacağı belirlenmelidir. Gözden geçirme sonucunda yapılan değişikliler, ilgili diğer birimlere aktarılmalıdır. GÖZDEN GEÇİRME İŞLEMLERİ SIRASINDA KALİFİYE ELEMANLARIN GRUP İÇERİSİNDE YER ALMASI PROSESİN DAHA SAĞLIKLI YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAYABİLİR.

55 GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETLERİ Gözden geçirme faaliyetlerinde aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır: Tasarım; ürün, proses ve servis açısından belirlenmiş şartları karşılıyor mu? Tasarım fonksiyonel mi ve operasyonla ilgili ihtiyaçları karşılıyor mu? Ürün tasarımı ve üretilebilirlik arasında uyum var mı? Güvenlik şartları karşılanmış mı? Uygun malzeme seçilmiş mi?

56 TASARIM VE GELİŞTİRMENİN DOĞRULANMASI GİRDİ-ÇIKTI DENGESİ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI TASARIM VE GELİŞTİRMENİN GEÇERLİLİĞİ KULLANIM ŞARTLARI ALTINDA GEÇERLİ KILMA

57 TASARIMDA DEĞİŞİKLİK GEREKİRSE? Bir ürün ile ilgili tasarım birçok nedenden dolayı değiştirilebilir. Bunlar; Hesaplama ve malzeme seçimi gibi tasarım safhasında ortaya çıkan hatalar Tasarım safhasından sonra ortaya çıkan imalat zorlukları Müşteri isteklerinde değişiklikler Emniyet, yasal veya diğer şartların değişmesi Düzeltici faaliyetlerden sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar

58 7.4. SATINALMA Satın alma faaliyeti organizasyonun önemli bir parçasıdır ve doğrudan kaliteye etki eder. Bu nedenle; Tedarikçilerle yakın çalışma ilişkileri ve geri besleme kurulmalıdır. Satın alma faaliyetleri müşteri ihtiyaçları ve kanuni düzenlemelere uygun olacak şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır. Deney, kalibrasyon, eğitim vb. hizmet satın almaları da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Satın alma faaliyetlerinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Satın alınan ürünün özellikleri açık ve belirgin bir şekilde tespit edilmeli ve bu özellikler tedarikçilere iletilmelidir. Tedarikçiler belirli kriterlere göre seçilmeli ve değerlendirilmelidir. Uygun ürün veya hizmet temini güvence altına alınmalıdır.

59 TEDARİKÇİ SEÇİMİ Sözleşmede yer alan şartları karşılamada yeterliliğin değerlendirilmesi Benzeri ürün veya hizmet sağlamada geçmiş performansını değerlendirmek Yetkili bir kurum tarafından Kalite Sistem Belgesi verilmiş taşeronu seçmek Ürün, hizmet kalite şartlarını değerlendirmek Tedarikçi sistemini değerlendirmek Diğer ürün veya hizmet kullanıcılarının tavsiyeleri

60 TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Fiyat Ürün/Hizmet kalite seviyesi Özel koşullar Termin Teslimat şartları Kalite kontrol şartları TEDARİKÇİLERLE İLGİLİ KALİTE KAYITLARI Onaylı tedarikçi listesi Tedarikçi seçme ve değerlendirme kayıtları Tedarikçi yeterliliği ve performansı ile ilgili kayıtlar

61 7.4.2 SATINALMA BİLGİLERİ Satın alma faaliyetlerinde meydan gelen hataların bir çoğu satınalma verilerindeki yetersiz tanımlamalardan kaynaklanır. Bu nedenle satınalma verilerinde en azından aşağıdaki bilgiler yer almalıdır Satın alınacak ürün/hizmete ait teknik ve idari tanımlamalar Kalite talepleri Maliyet, ambalaj, depolama ve sevkiyat talepleri İlgili sistem standartları Proses ve muayene şartları Kabul ve red kriterleri

62 SATIN ALINAN ÜRÜNÜN DOĞRULANMASI AMAÇ: NASIL: SONUÇ: Satın alınan ürünün istenilen özelliklere uyup uymadığını belirlemek Satın alma sırasında veya kaynağında Organizasyona kabul edilebilir ürün temin etme sorumluluğu getirir. Ancak, ürün daha sonra istenilen özelliklere sahip olmazsa reddedilir. DOĞRULAMA İÇİN Müşteri tarafından kaynağında doğrulamaya ihtiyaç duyulduğunda sözleşmeye özel maddeler veya ifadeler konulmalıdır. Bu durumda müşterinin tedarikçinin ürün veya hizmetinin kalitesini ve/veya prosesinin etkinliğin değerlendirmesi için düzenlemeler yapılır. Organizasyonun tedarikçinin ürününü doğrulaması, organizasyonun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünün daha sonra reddedilmesini de önlemez.

63 ÜRETİM VE HİZMET TEMİNİNİN KONTROLÜ Bulunmaması durumunda kaliteyi olumsuz etkileyebilecek prosedür ve/veya talimatların hazırlanması ve uygulanması Ürünle ilgili teknik ve özel bilgilerin hazır bulunması Zaman, sıcaklık, basınç gibi faktörlerin kontrol atında tutulması Üretim için uygun donanım, teçhizat ve ekipman temin edilmiş olması Kalite kontrol amaçlı cihazların temin edilmesi Kalite kontrol çalışmalarının uygun olan noktalarda yapılarak takip edilmesi Kalite planları veya akış şemalarının hazırlanması İşçilik kriterlerinin, uygulayıcının anlayabileceği seviyede açık bir şekilde dokümante edilmesi (İşçilik kriterleri, fotoğraf, açıklayıcı resimler, temsili numuneler gibi görsel araçlarla desteklenebilir)

64 PROSESLERİN GEÇERLİLİĞİ ÖZEL PROSESLER Ürünlerin ve ürün kalitelerinin ara veya son kontrol işlemleriyle doğrulanması ve kontrolünün güç ya da mümkün olmadığı proseslerdir. Böyle durumlarda ilgili hatalar prosesin bitiminde veya ürün kullanılmaya başladıktan sonra ortaya çıkar. KAYNAK ŞEKİL VERME ISIL İŞLEM DÖKÜM DÖVME BOYA ÖZEL PROSESLER İÇİN GEREKLİ OLANLAR: Nitelikli operatörler Sürekli izleme ve kontrol Teçhizat ve personel dahil gerekli şartların tanımlanması Özel proseslere ait uygun parametrelerin kullanılması

65 TANIMLAMA VE İZLENEBİLİRLİK TANIMLAMA Tanımlama özellikle ürünün fiziksel görünümü ile diğer ürünlerden kolayca ayrılamadığı durumlarda gereklidir. ÜRÜN TANIMLAMASI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE YAPILIR Simge İşaretleme Etiketleme İş Emirleri Malzeme Kartları Muayene ve Deney Raporları Teknik Resimler Şartnameler İZLENEBİLİRLİK Yapılacak olan belirli bir tanımlama sistemi ile ürünün hem ileriye hem de geriye dönük olarak izlenebilmesi sağlanmalıdır.

66 ÜRÜN İZLENEBİLRİLİĞİ ÜRÜN İZLENEBİLİRLİĞİNDE KULLANILAN SİSTEMLER Seri numaraları Üretim tarihi (Gün, vardiya, saat) Parti numarası Bar-Kod İzlenebilirlik, proses şartlarına da bağlı olarak hammaddeye kadar sağlanabilmelidir.

67 MÜŞTERİYE AİT ÜRÜNLER Müşteri, satın alacağı ürün/hizmette girdi olarak kullanılmak amacıyla organizasyona; Hammadde Katkı maddeleri Yarı mamul ürünler Ambalaj malzemeleri Taşıma araçları Kalıp, aparat ve üretim teçhizatı Ölçme cihazları Eğitim hizmetleri sağlayabilir.

68 MÜŞTERİYE AİT ÜRÜNLER BÖYLE BİR DURUMDA ORGANİZASYON MÜŞTERİ TARAFINDAN SAĞLANAN ÜRÜN / HİZMETLER İÇİN: Teslim alma Kontrol etme Depolama Koruma Üretim aşamalarında izleme Kayıt tutma FAALİYETLERİNİ İÇEREN, KAYBOLMA, HASAR GÖRME VE EKSİK OLDUĞU SAPTANAN ÜRÜNLERİN BELİRLENEREK MÜŞTERİYE RAPOR EDİLDİĞİ BİR YÖNTEM GELİŞTİRMELİDİR.

69 ÜRÜNÜN KORUNMASI Organizasyon tarafından satınalınan hammadde ve malzemelerin, üretim aşamasındaki yarı mamullerin ve bitmiş ürünlerin; kullanıma başlandığı veya müşterilere dağıtım yapıldığı veya teslim edildiği süreç içerisinde; Taşınması Depolanması Ambalajlanması Korunması Teslimi faaliyetleri sırasında malzeme ve ürünlerin kaybolmalarını, bozulmalarını ve hasar görmelerini önlemek amacıyla gerekli olan ilke ve yöntemler belirlenmelidir

70 TAŞIMA İLE İLGİLİ OLARAK Organizasyon; söz konusu malzeme ve ürünlerin depolama, üretim ve dağıtım alanlarında; Uygun taşma araçları bulundurmalı Bakımlarını yapmalı Taşıma işaretlerine riayet etmeli Taşıma ile ilgili işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymalı Taşıma personelini eğitmelidir

71 DEPOLAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Deponun yerleşim planı yapılmalı FİFO (First In Fırst Out) uygulanmalı Depolama alanları temiz ve düzenli olmalı Depo araçlarının numaralandırılması yapılmalı Depoya giren tüm ürünler imalat kartları, teknik resim, iş emirleri vs. ile teslim alınmalı Sık sık dağıtımı yapılan malzemeler gruplandırılmalı ve kolay ulaşılabilecek bir yerlerde istif edilmeli Çevre şartlarından etkilenmemesi sağlanmalı İyi bir havalandırma sistemi kurulmalı Depoların diğer birimlerden ayrılmış olmasına dikkat edilmeli Depolanan malzemeler yetkililer tarafından sık sık kontrol edilmeli, raf ömrü dolmuş malzemelerin kullanılmaması için gerekli tedbirler alınmalı.

72 AMBALAJLAMA ÇEŞİTLERİ İç Ambalaj Dış Ambalaj Sevkıyat (Dağıtım) Ambalajı DİKKAT EDİLECEK HUSULAR Pasa Dayanıklılık Korozyona Dayanıklılık Darbeye Dayanıklılık Uygun sevk vasıtalarının seçimi Yükleme, taşıma, indirme kolaylığı Müşterinin özel istekleri Ulaşım yerleri Kanunsal düzenlemeler (Gümrük, serbest bölge vs.) Çevresel şartlardan korunma (Sel, yağmur, kar, ışık, nem, toz veya kum, elektriksel etkiler, kimyasal maddeler, su ve tuz serpintisi, yangın vs.)

73 7.6. İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ Teçhizatın bakımı, kalibrasyonu, ve korunması yazılı hale getirilmeli ve uygulamaya konulmalı Ölçüm belirsizlikleri belirlenmeli ve istenilen ölçme doğruluğunu sağlayan cihazlar kullanılmalı Kalibrasyon işlemleri ulusal veya uluslararası standartlar baz alınarak yapılmalı, böyle bir standart mevcut olmadığında kalibrasyon esasları dokümante edilmeli Kalibrasyon ve ayar sonuçları kayıt edilmeli, dosyalanmalı Kalibrasyonları yetersiz olan muayene, ölçme ve deney teçhizatları saptandığında bu cihazlar ile daha önce gerçekleştirilmiş olan deneylerin ve muayenelerin geçerliliklerinin yeniden incelenmesi sağlanmalı Kalibrasyon, muayene, deney ve ölçme işlemlerinin uygun çevre şartlarında yapılması sağlanmalı

74 Teçhizatın uygun kullanımı, emniyet tedbirleri ve muhafazası ile ilgili yöntemler oluşturulmalı Mastarlar, bağlama kalıpları, şablonlar, modeller vb. üretim hattında kullanılmadan önce kullanım aşamasında ürün kalitesinin ispatına uygun hale getirilmeli Muayene ve deney düzenekleri belli aralıklarla incelenmeli ve sonuçları yazılı olarak saklanmalı KALİBRASYON SİSTEMİ AŞAMALARI Kalibre edilecek ölçü teçhizatının tespit edilmesi ve kayda geçirilmesi Kalibrasyon planlamasının yapılması Kalibrasyon zaman aralıklarının tespiti Kalibrasyon işlemi için metotların belirlenmesi, dokümante edilmesi ve uygulanması Kayıtların tutulması Neticeye göre cihazın işaretlenmesi

75 KALİBRASYON SIKLIĞININ TAYİNİNDE BAZ ALINACAK ESASLAR Aletin hata sınırları Kullanma maksadı ve sıklığı Aletin stabilitesi Ulusal veya uluslararası standartlar Tecrübe İlgili yayınlar Aletin çalışma şartları Üretici firmanın tavsiyeleri Aynı cihaza ait önceki kalibrasyon raporları arasındaki ilişkiler

76 KALİBRASYONUN TANIMLANMIŞ YÖNTEMLERE GÖRE YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN Kalibrasyon planlaması yapılmalı Kalibrasyon eğitimli personel tarafından yapılmalı Kalibrasyon şartname ve talimatları hazırlanmalı Kullanılan referans büyüklüğün ulusal veya uluslararası primer seviye etalonlara veya kabul edilmiş fiziksel sabitlere olan izlenebilirliği sağlanmalı Kalibrasyon işleminde kullanılan etalonun veya teçhizatın hatası bilinmeli Kalibrasyon teçhizatının hatası kalibre edilen cihaza göre çok küçük olmalı (yaklaşık 10 kat küçük) Kalibre edilen cihaz kalibre edilebilirlik özelliğinde olmalı Kalibre edilen cihaza ait teknik özellikler belirlenmiş olmalı Isı, nem, titreşim, toz, sıcaklık değişim hızı vb. çevre şartları kontrol edilmelidir.

77 HER ÖLÇME VE DENEY TEÇHİZATINI Ürün Adı İmalatçısı Tipi İÇEREN KAYITLAR TUTMALIDIR! Seri numarası Kullanıma giriş tarihi Bulunduğu kısım Teknik spesifikasyonları Son Kalibrasyon durumu Gelecek kalibrasyon tarihi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır.

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. KALİTE KONTROL Kalite: Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. Kontrol: Mevcut sonuçlarla hedefleri ve amaçları kıyaslama

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI 0. GİRİŞ ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Bir kuruluşun kalite yönetim

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU GENEL BİLGİ Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ Tanım: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki topluluğu, hayvan topluluğu ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunun arasındaki ilişkiye "çevre" denilmektedir.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

Lean Excellence. 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri

Lean Excellence. 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri 1 NUMUNE ONAYININ ALINMASI DOKUMANTASYONUN FARBA / PPAP GEREKLİLİKLERİNE GÖRE HAZIRLANMASI PROSES DENETİMİ (DENETİM SONUCU 80 PUAN) ÜRÜN ONAYI

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Terimler ve tarifler (Ref. ISO 14001) ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Tetkikçi Bir tetkiki yapabilmeye yetkili uzman kişi. [ISO 9000:2000, Madde 3.9.9] Sürekli

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B Yılmaz ÖZTÜRK PROSES VE PROSES YÖNETİMİ PROSES; Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı. NOT 1: Genel olarak bir prosesin girdileri,

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Rahile Yeni Çevre Mühendisi IRCA ISO 14001 ÇYS Baş Tetkikçisi IRCA ISO 9001 KYS Baş Tetkikçisi 1 Yönetim Sistemi Nedir? Bir yönetim sistemi kuruluşun

Detaylı

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ LABORATUVARLARINDA MEVZUAT İLE KALİTE SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ŞUBAT 2015 BİLGİLENİDRME TOPLANTISI

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013 Centro Zaragoza Motosiklet Tamiri Genel Kriterleri kapsamında sınıflandırma ve uzmanlık alanlarına göre belirlenecek servislerin CZTURK Motosiklet Servis Standardıdır. Yayınlama tarihi : Ocak 2013 İstanbul,

Detaylı

OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ

OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ güncel OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ Dr. Handan TOPÇUOĞLU Ph.D, Dr.Şenay ÖZDEMĐR Ph.D. Đdeal Đş Sağlığı Ltd.Şti ĐSĐG günümüzde bir yönetim sistemi olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda

Detaylı

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Kalite Sözlüğü Kalite, genel olarak günlük konuşmalarda

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir?

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? ÜRETİM -YÖNETİM Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine denir.

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Firma tarafından; üretilen ürünlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik hijyenik faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve buna bağlı olarak iso 22000 gıda güvenliği yönetim

Detaylı

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com KOZMETĐKTE GMP UYGULAMALARI ĐYĐ ÜRETĐM TEKNIKLERI www.egmdanismanlik.com GMP Nedir? Personel, Eğitim ve Hijyen Tesis ve Alt Yapı Ekipmanlar Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim Bitmiş Ürünler Kalite

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI Dr. Handan TOPÇUOĞLU Ph.D. Dr. Şenay ÖZDEMIR Ph.D. İdeal İş sağlığı Ltd.şti. (HS(G)65 BAŞARILI SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİNİ (UK) TEMEL

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System)

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma

Detaylı

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ISO 9001:2008 STANDARDININ GEREKSİNİMLERİ AÇISINDAN MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN 4.1- Genel Şartlar Kuruluş; 1 KYS nin gerektirdiği süreçleri

Detaylı

DOKÜMANTE EDİLMİŞ KONTROL SİSTEMİ

DOKÜMANTE EDİLMİŞ KONTROL SİSTEMİ MUHAFAZA ZİNCİRİ Nº Uygunluk Kriteri Seviye MUHAFAZA ZİNCİRİ (Muhafaza zinciri standartları, hasat sonrası üretim süreci boyunca sertifikasyon durumu ile ilgili olarak İTU Sertifikalı üretim sürecinden

Detaylı

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti BS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ WHİTE PAPER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER BS EN 16001 STANDARDİZASYONU 1999 dan beri Bilgilendiriyoruz, Belgelendiriyoruz ISO 16001 Nedir? denir. ISO 16001, Enerji

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 8 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler IO 9001:2000 tandart Madde No 0.1 DİKKAT Paragraf / Şekil / Tablo / Not Cümle 2 klendi() ya da ilindi() paragraf 0.1 Paragraf 4 0.2 Paragraf 2 0.2 0.3 Paragraf 1 0.3 Aşağıdaki tercüme T'nin resmi bir tercümesi

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ. 1 Kapsam

OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ. 1 Kapsam İSG YÖNETİM SİSTEMİ 1 Kapsam Bu Standart, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesini ve performansını İyileştirmesini sağlamak için, İSG yönetim sistemi şartlarını kapsar.

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek Planlama - Destek Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler enel ilgi güvenliği yönetim sistemi planlaması yaparken, kuruluş Madde 4.1 de atıf yapılan hususları ve Madde 4.3. de atıf yapılan şartları göz

Detaylı

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU 583 DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU Şahin ÖZGÜL ÖZET Deney veya kalibrasyon laboratuarları kendi sözcük dağarcıklarını özenle

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı 1 ISO EĞİTİMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla iş kanunu gereği tüm çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi İSG kanunu, yasal ve mevzuat şartları

Detaylı

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız FİRMA PROFİLİ Akademik Hijyen Ltd. Şti., İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Ergün ün başkanlığında bir grup akademisyen tarafından, her

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi : anlamlı veri, (bir kurumun

Detaylı