Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi"

Transkript

1 Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO OHSAS ISO USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen)

2 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

3 KALİTE NEDİR? KALİTE; bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılayabilme kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. (ISO 8402 ) KALİTE; mükemmellik derecesidir. KALİTE; tüketicinin bugünü ve gelecek ihtiyaçlarını sağlayan beklentileridir. (DEMİNG) KALİTE; müşteride sürekli olarak sahip olma veya kullanma isteğini doğurabilen ürün veya hizmet özelliğidir. KALİTE; bir ürünün kullanım uygunluğunu belirleyen özelliklerin tümüdür.

4 ISO 9000 NEDİR? Bir Kalite Yönetimi Sistemi ne yönelik ana gereklilikleri tarif eden uluslararası bir standarlar dizisidir. Müşteri odaklı ve etkin, yeterli ve ekonomik bir usulde işletilmesi gereken bir sistemdir. Standardın gerekliliklerine uygun yazılı prosedürler gerektiren bir sistemdir. Dokümante edilmiş prosedürlerin, organizasyonun çalışma deneyimlerini yansıtması zorunludur.

5 ISO 9000 in AVANTAJLARI İyileştirilmiş müşteri hizmetleri Hataların ortadan kaldırılması Düşürülmüş operasyon maliyetleri İyileştirmeyi teşvik edici unsurlara odaklanma Çalışanların motivasyonları, kararlık ve iletişim düzeylerinde artış Artan karlılık ve rekabet gücü Firmada gerçekleştirilen faaliyetleri anlamaya yardımcı olması

6 ISO 9000 in AVANTAJLARI Üçüncü taraflarca tanınma Verimlilikte ve ürün/hizmet tutarlılığında iyileştirme Kaynakların daha iyi kullanımının sağlanması Müşteri denetlemelerinde azalma Organizasyon imajında iyileştirme Çalışanların katılımı Eğitim ve gelişim programı Sadece düzeltmek yerine, önleyici bir sistem

7 TERMİNOLOJİ TEDARİKÇİ ORGANİZASYON MÜŞTERİ Hizmetin verilmesine / ürünün imalatına etki eden hizmet ve ürün sağlayıcılar İmalatçı Hizmet sağlayıcılar Hizmeti / ürünü satın alanlar Hizmetin kullanıcıları Müşteriler, Tüketiciler

8 ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GİRİŞ GENEL ISO 9004 İLE BAĞLANTILAR DİĞER YÖNETİM SİSTEMLERİYLE UYUMLULUK KAPSAM GENEL UYGULAMA ATIF YAPILAN STANDARTLAR TERİMLER VE TARİFLER KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİMİN SORUMLULUĞU KAYNAK YÖNETİMİ ÜRETİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ/HİZMETİN VERİLMESİ ÖLÇÜM, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

9 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1. GENEL ŞARTLAR 4.2. DOKÜMANTASYON ŞARTLARI GENEL KALİTE EL KİTABI DOKÜMANLARIN KONTROLÜ KAYITLARIN KONTROLÜ

10 4.1 GENEL ŞARTLAR Kalite yönetim sistemi içindeki prosesler ve bu proseslerin uygulama esasları tanımlanmalı Prosesler arasındaki ilişkiler, bilgi alışverişleri belirlenmeli Proseslerin çalıştırılması ve kontrolü için metodlar tayin edilmeli Proseslerin çalıştırılması ve izlenmesi için gerekli olan bilgi kaynakları kullanıma hazır bulundurulmalı Proseslerin sonuçları ölçülmeli ve analiz edilmeli Proseslerin sürekli iyileştirilmesi için faaliyetler planlanmalı

11 KALİTE SİSTEMİ FELSEFESİ YAPTIĞINI YAZ YAZDIĞINI UYGULA UYGULADIĞINI BELGELERLE İSPATLA FARKLARIN ÜZERİNE GİT

12 4.2. DOKÜMANTASYON ŞARTLARI Kalite Politikası Taahhütler Nelerdir? Kalite El Kitabı Prosedürler Taahhütler İçin Ne Yapılıyor? Kim, Ne, Neden, Ne Zaman, Nerede Yapıyor? Talimatlar Nasıl Yapıyor? Kalite Kayıtları Kanıtlar Nelerdir?

13 KALİTE EL KİTABI 1. Çalışan personelin kalite sistemindeki sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlayan önemli bir yönetim aracıdır 2. Kalite politikasını içerir 3. Genel sistemi göz önüne serer 4. İşe yeni başlayan personele verilen eğitimi ve işletmeye uyum süresini kısaltır 5. İletişim mekanizmasıdır 6. İşletmenin pazarlama fonksiyonu bakımından çok yararlı bir araç olarak kullanılabilir 7. Sistemin gözden geçirilmesi ve tetkikine yardımcıdır

14 KALİTE SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ İşin safhalarını tanımlar Kalite el kitabındaki politikayı destekler Müşteri isteklerinin karşılanmasında etkili olan tüm faaliyetleri PROSEDÜRLERDE NE Yapılacak / NEDEN Yapılacak / NEREDE Kontrol edilecek? KAPSAR KİM Faaliyet / Kontrolden sorumludur? NASIL Yapılacak / Kontrol Edilecek? NE ZAMAN Yapılacak / Kontrol edilecek? SORULARININ CEVAPLARI BULUNUR

15 İŞ TALİMATLARI Ne yapılması gerektiğini gösterir Kısa, basit, anlaşılır ifadelerdir Ana prosedürü destekler Olmadığında kalite olumsuz yönde etkilenebilir BİR FAALİYET İLE İLGİLİ TALİMATIN OLMAMASI DURUMUNDA KALİTE OLUMSUZ ETKİLENCEKSE YAZIN, AKSİ TAKDİRDE YAZMANIZA GEREK YOKTUR.

16 4.2.3 DOKÜMANLARIN KONTROLÜ Standardın bu maddesinin amacı, kalite yönetim sisteminin etkili olarak işleyişini sağlayabilmek için dokümanların; Tanımlanması Kullanımı Hazırlanması Dosyalanması ve muhafaza edilmesi Kontrol Edilmesi Bakımı ve korunması Onaylanması Gerekli değişiklikler yapılarak güncelleme Yayınlanması Değişikliklerin kaydı Dağıtılması Yürürlükten kaldırılanların imhası ile ilgili faaliyetlerin kontrol altında tutulmasını ve sürekli olmasını sağlamaktır.

17 4.2.3 DOKÜMANLARIN KONTROLÜ Herhangi bir değişiklik yapılması sözkonusu olduğunda aşağıdaki konular üzerinde durulmalıdır. 1. Hazırlık 2. Yayın 3. Değişikliğin Yapılması 4. Değişikliklerin kaydı 5. Geçersiz dokümanların sistemden kaldırılması DOKÜMAN DEĞİŞİKLİKLERİNİN TAKİBİ İÇİN Kalite Yönetim Sistemi dahilinde kullanılan tüm dokümanların geçerli revizyonları ve değişikliklerin takibi amacıyla DOKÜMAN MASTER LİSTE hazırlanabilir Eski / yürürlükten kaldırılmış dokümanlar çalışma alanının dışında tutulmalı, ancak bir kopyası mevcut ve ulaşılabilir olmalıdır. Hangi dokümanların kime ve nasıl (kontrollü / kontrolsüz) verildiği, pratik bir metod ile kontrol edilebilmelidir.

18 4.2.3 DOKÜMANLARIN KONTROLÜ FİRMA İÇİ KONTROLLÜ DOKÜMANLAR Kalite El Kitabı Prosedürler Talimatlar Teknik Resimler Şartnameler Eğitim Bültenleri Kalite Politikası Akış Şemaları FİRMA DIŞI KONTROLLÜ DOKÜMANLAR Ulusal ve Uluslararası Ürün ve Kalite Standartları Kanun, Yönetmelik, Mevzuat, Resmi Gazeteler, Tezgah Kullanım ve Bakım Talimatları Abone Olunan Yayınlar gibi

19 İYİ BİR DOKÜMAN Açık Kısa Anlaşılır

20 4.2.4 KAYITLARIN KONTROLÜ Organizasyon kalite sistemi kapsamında yer alan tüm kayıtların; Tanımlanması Numaralandırılması Toplanması Muhafaza edilmesi Bakımı Sınıflandırılması Dağıtılması Saklanması (Arşivlenmesi) Saklama sürelerinin belirlenmesi İmha edilmesi konularını içeren prosedürler hazırlamalıdır.

21 KALİTE KAYITLARI Okunabilir olmalı İlgili ürünleri tanımlayabilmeli Saklama süreleri yazılı olarak belirlenmeli Kolaylıkla ulaşılabilir olmalı Bozulmaya, hasara yada kaybedilmeye karşı korunmasını sağlayan yerlerde muhafaza edilmelidir. KALİTE KAYITLARI SİSTEMİN VERİ BANKASIDIR!!!

22 TUTULABİLECEK KALİTE KAYITLARI Yönetimin Sistemi Gözden Geçirme Kayıtları Dokümantasyon Kayıtları Tedarikçi Değerlendirme Kayıtları Tasarım Kayıtları Müşterinin Temin Ettiği Ürüne İlişkin Kayıtlar Satınalma Kayıtları Ürün Tanımı ve İzlenebilirliği Kayıtları Personel Kayıtları Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Kayıtları Proses Kontrol Kayıtları Düzeltici-Önleyici Faaliyet Kayıtları İç Denetim Kayıtları Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyon Kayıtları Uygunsuzluk Kayıtları Lojistik Faaliyetlerine İlişkin Kayıtlar Muayene ve Deney Kayıtları Bakım Kayıtları Eğitim Kayıtları

23 5. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 5. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 5.1. YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ 5.2. MÜŞTERİ ODAKLILIK 5.3. KALİTE POLİTİKASI 5.4. PLANLAMA 5.5. SORUMLULUK YETKİ VE İLETİŞİM 5.6. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ Kalite Hedefleri Sorumluluk ve Yetki Genel KYS nin Planlanması Yönetim. Temsilcisi GG Girdileri İç İletişim GG Çıktıları

24 5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ Yönetim kaliteyi garanti etmelidir Müşteri odaklı işletim sistemi esas alınmalıdır Her açıdan kalite politikasına göre davranış Kaliteye kalite planları ile ulaşılacaktır Örgütlü davranış esastır Yönetim kaliteyi periyodik olarak gözden geçirmelidir

25 5.2. MÜŞTERİ ODAKLILIK Üst yönetim, müşteri memnuniyetinin arttırılması amacına yönelik, müşteri şartlarının belirlenmesi ve yerine getirilmesini sağlamalıdır. ( )

26 5.2. MÜŞTERİ ODAKLI ORGANİZASYON Organizasyonlar; Mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı, Müşteri şartlarına uymalı, Müşteri beklentilerini aşmak için çabalamalıdır.

27 5.2. MÜŞTERİ ODAKLILIĞIN ANA KAZANÇLARI Pazar fırsatlarına esnek ve hızlı cevap verebilme, dolayısıyla artan gelir ve pazar payı, Müşteri memnuniyetini sağlamada, organizasyonun kaynak kullanımındaki etkinliğin artması, Müşteri memnuniyetini sağlayarak kuruluşun talep edilir hale gelmesi.

28 5.3 KALİTE POLİTİKASI Bir kuruluşta, üst yönetim tarafından resmi olarak belirlenen, kalite adına taahhütleri gösteren belgedir. Yazılı hale getirilmeli Onaylanmalı Kuruluşun her kademesinde anlaşılması sağlanmalı, her çalışanın kalbine ekilmeli Kuruluşun her kademesinde uygulanması sağlanmalı Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olmalı Uygulamanın devamlılığı güven altına alınmalıdır.

29 KALİTE POLİTİKASININ GEREKLİLİKLERİ 1. Kalite politikası üst yönetim tarafından belirlenmeli ve imzalanarak onaylanmalıdır. Genel Müdür tarafından taahhüt edilmelidir 2. Kalite politikası kontrollü doküman olmalıdır. Bu nedenle Kalite El Kitabında yer almalıdır 3. Firmanın organizasyonel yapısı içinde herkese ulaşacak şekilde dağıtılmalı ve tanımlanmalıdır 4. Dağıtım işlemi Üst Yönetim tarafından bir ön yazı ile yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır

30 KALİTE POLİTİKASININ GEREKLİLİKLERİ 5. Yöneticiler tarafından tüm çalışanlarca anlaşılması ve özümsenmesi sağlanmalıdır 6. Gerektiği hallerde kalite politikasının anlaşılması için eğitimler verilmelidir 7. Kalite politikasında belirtilen hususlar uygulanmalı ve yerine getirilmelidir 8. Üst yönetim çalışanların kalite politikasını anladıklarından emin olmalıdır 9. Politikanın sürekliliğini sağlamak için; üst yönetim ve diğer yöneticiler gerekli izleme ve koordinasyon faaliyetlerini yürüterek kalite politikasını güven altına almalıdır

31 KALİTE POLİTİKASINDA ELE ALINCAK KONULAR Ürünlerin Kalite Düzeyi Firma kalitede önderlik için çaba gösterecek mi? Ürün Güvenilirliği Firma ürün güvenilirliğini sağlamada hangi düzeye erişecek? Müşterilerle Olan İlişkiler Müşteri ihtiyaç ve şikayetleri analiz edilecek ve değerlendirilecek mi? Çalışanlarla Olan İlişkiler Tüm personelin desteği ve katılımı sağlanacak mı? Çevre Çevre hassasiyeti ve taahhütleri ne olacak?

32 KALİTE POLİTİKASI ÖRNEĞİ Kalite Politikamız; -Müşterilerin ve Çalışanların Memnuniyetini Sağlayan, -Sektörde Lider, -Topluma ve Çevreye Duyarlı, -Teknolojinin Avantajlarından En İyi Şekilde Faydalanan, -Geliştirdiği Yeni Ürünlerle Pazara Hakim, Bir Kuruluş Olmaktır.

33 5.4. PLANLAMA KALİTE HEDEFLERİ Kalite ile ilgili yapılan çalışmalarda varılmak istenen noktalardır. Kuruluş bu hedeflerin niceliğini belirlemeli ve ilgili fonksiyon/bölüm bazında dokümante etmelidir. KALİTE HEDEFLERİ ÖLÇÜLEBİLİR OLMALIDIR!!! Kalite Hedefleri Neler Olabilir? Müşteri şikayet oranlarını düşürmek Son muayenede ürün başına kusur miktarını azaltmak Girdi muayenesinde reddedilen parti miktarını azaltmak Iskarta / hurda oranlarını düşürmek Rakiplere göre pazar payını artırmak

34 5.4. PLANLAMA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PLANLANMASI Kalite Planı: Belirli bir ürün, hizmet, sözleşme veya proje ile ilgili özel kalite uygulamalarını, kaynakları ve faaliyet sıralarını ortaya koyan dokümandır (ISO 8402). KALİTE PLANLARI Yapılacak operasyonların dökümünü gösterir Operasyonları kontrol eden prosedür ve referans dokümanları tanımlar Tutma noktalarını tarif eder Prosesleri izleme yollarını gösterir Kayıtların nasıl ortaya çıkacağını ve tutulacağını gösterir İYİ PLANLAMA DÜŞÜK PERFORMANSI ENGELLER

35 5.5. SORUMLULUK YETKİ VE İLETİŞİM Kalite sisteminin kurulması için Faaliyetlerin yürütülmesi için yetki ve sorumlulukların belirlenmesi Görev tanımlarının yapılması İş ilişkilerinin belirlenmesi Görevlendirmelerin yapılması gerekir. Bu ilişkiler; birimler arası kalite faaliyetlerinin koordinasyonu için iletişim ve işbirliği kanallarını belirler. Bu kapsamda firma çalışanlarının YETKİ ve SORUMLULUKLARINI gösteren GÖREV TANIMLARI ve ORGANİZASYON ŞEMASI hazırlanmalıdır.

36 5.5.2 YÖNETİM TEMSİLCİSİ Kalite Sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını sağlar Üst yönetime sistemin performansı hakkında rapor verir Çalışanların müşteri memnuniyetine yönelik bilinçlenmesini ve bu yolla müşteri memnuniyetinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapar YÖNETİM TEMSİLCİSİ İyi Bir Teknokrat İyi Bir Diplomat İyi Bir Asker OLMALIDIR

37 5.5.3 İÇ İLETİŞİM İşletmedeki birimler arasındaki bilgi iletişim esasları tanımlanmalı Etkili ve uygulanabilir bir haberleşme sistemi geliştirilmeli İşletmenin dış haberleşme prensipleri de bu kapsamda ele alınmalı İÇ İLETİŞİM YÖNTEMLERİ Periyodik toplantılar Bilgi panoları İç yazışmalar Raporlar Dijital haberleşme, e-posta

38 5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı Yönetim temsilcisi tarafından organize edilen Periyodik ve planlı Sistematik Üst yönetimin katıldığı Yılda en az bir kez Yapılan ve Kayıt Altına Alınan bir Toplantıdır Bu Toplantının Gündeminde; Müşteri memnuniyeti ve şikayetleri İç tetkik sonuçları Düzeltici ve önleyici faaliyetler Proses performansı ve ürün uygunluğu İyileştirme için öneriler Kalite politikası ve hedeflerine ulaşma durumu GİBİ KONULAR YER ALABİLİR

39 6. KAYNAK YÖNETİMİ 6. KAYNAK YÖNETİMİ 6.1. KAYNAKLARIN SAĞLANMASI 6.2. İNSAN KAYNAKLARI 6.3. ALTYAPI 6.4. ÇALIŞMA ORTAMI GENEL YETERLİLİK, BİLİNÇ VE EĞİTİM

40 6. KAYNAK YÖNETİMİ Sistemin kurulması ve devamlılığı için gerekli kaynaklar kalite süzgecinden geçirilerek temin edilmelidir Etkili bir insan kaynakları politikası geliştirilmelidir (Güven; insan kaynakları için büyük önem taşır) Altyapı (yazılım, donanım), bina ve tesisler yeterli hale getirilmelidir Çalışma mekanları en yüksek verimi alacak şekilde düzenlenmelidir (çalışma ortamı ile ürün veya hizmetin kalitesi bir bütündür)

41 6.1. KAYNAKLARIN TEMİNİ Kalite yönetim sistemini uygulamak, etkinliğini iyileştirmek ve müşteri taleplerini karşılamak, müşteri memnuniyetini artıracak kaynakları belirleyip temin etmek.

42 6.2. İNSAN KAYNAKLARI Kaliteyi etkileyen işleri yapan personelin yetenek profilini çıkartarak, eğitim ihtiyacını belirlemek. Alınan tedbirlerin etkinliğini değerlendirme. Çalışan personelin yaptığı faaliyetlerin öneminin bilincinde olacak kalite hedeflerine ulaşmada katkılarını sağlamak. Personelin, eğitim, öğretim, beceri ve tecrübesiyle ilgili kayıtları muhafaza etmek.

43 6.3. ALTYAPI Ürün uygunluğunu elde etmek için, organizasyon altyapıyı belirlemeli, hazırlamalı ve muhafaza etmeli. İşyeri binaları, çalışma ortamı, yardımcı donanımlar Proses donanımı (yazılım ve donanım). Destek hizmetleri (nakliye ve iletişim gibi)

44 6.4. ÇALIŞMA ORTAMI Organizasyon ürün şartlarına uygunluğun sağlanması için gerekli çalışma ortamını belirlemeli ve yönetmelidir. Çalışma ortamının, insani ve fiziksel faktörleri bulunmaktadır. İnsani faktörlere örnek olarak, yaratıcı iş metotları, emniyet kuralları, ergonomi, çalışanlar için tesisler gösterilebilir. Fiziksel faktörlere örnek olarak, sıcaklık, gürültü, aydılatma, temizlik, hava kirliliği, titreşim, nem, hijyen ve hava akımı verilebilir.

45 7. ÜRETİMİN / HİZMETİN VERİLMESİ 7. ÜRETİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ/ HİZMETİN VERİLMESİ 7.1. PLANLAMA MÜŞTERİYLE İLGİLİ PROSESLER TASARIM VE GELİŞTİRME SATINALMA ÜRETİM VE HİZMET TEMİNİ ÖLÇME TEÇHİZATININ KONTROLÜ Ürünle İlgili Şartların Tanımlanması Müşteri Şartlarının Gözden Geçirilmesi Müşteri İle İletişim Tasarım Planlaması Tasarım Girdileri Tasarım Çıktıları Gözden Geçirme Satınalma Prosesi Satınalma Bilgileri Satınalınan Ürünün Doğrulanması Proses Kontrol Proses Geçerliliği Tanımlama ve İzlenebilirlik Müşteriye Ait Mallar Tasarımın Doğrulanması Ürünün Korunması Tasarımın Geçerliliği Tasarım Değişiklikleri

46 7.1. PLANLAMA Gerçekleştirme proseslerinin planlanması Kumaş kesilmeden önce kalıbı çizilir Önce planla sonra gerçekleştir Planlama işe başlamadan sonucunu görmektir Kalite planlarını etkili olarak kullan İyi planlama düşük performansı engeller

47 7.2. MÜŞTERİ İLE İLGİLİ PROSESLER Teknik Hizmetler Kalite Yönetim Planlama Satış Müşteri Üretim

48 GÖZDEN GEÇİRİLECEK KONULAR Sipariş edilen ürünün özellikleri (renk, stil, boyut, kabul şartları vs.) Yasal zorunluluklar Toleranslar Miktar Fiyat Termin Kalite Sistemine ilişkin talepler Teslimat yeri şartları Ambalaja ilişkin talepler Ürünün firmada yapılabilirliği Verilen teklifin geçerlilik süresi Hukuki talepler (Sigorta, gecikme cezaları, garanti süresi vs.) Sevkiyat araçlarına ilişkin talepler

49 7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME TASARIM PLANLAMASI Tasarım ve geliştirme işlemleri analiz edilerek, uygun adımlara bölünmelidir. Tasarım ve geliştirme faaliyetleri ilerledikçe, her adım kontrol edilmeli müteakip adıma giriş de kontrol edilmelidir. Adımlar, düğümlerle birbirine bağlanmalıdır. Tasarım ve geliştirme faaliyeti planlanıp başlatıldıktan sonra, ilerledikçe gözden geçirilmeli ve güncelleştirilmelidir. Düğüm Adım 1 Adım 2 Tamamlama Kontrolü Başlama Kontrolü

50 TASARIM PLANLAMASI TASARIM PLANLAMASI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Tasarımın tanımı Tasarım girdi ve çıktılarının organizasyonu Tasarım kaynaklarının organizasyonu Emniyet, performans ve güvenilirlik koşulları Tasarımın doğrulama yer ve metodları Ölçüm, deney ve kabul kriterleri Uygun sorumlulukların verilmesi

51 TASARIM PLANLAMASI Organizasyonun birçok fonksiyonu tasarım faaliyetine katkıda bulunabilir. Bu nedenle çeşitli birimler arasındaki kuruluş içi organizasyon ve teknik ilişkiler, bilgi alışveriş kanalları kesin bir biçimde belirlenmeli ve buna uygun çalışılmalıdır. TASARIM PROSESİ İÇİNDE YER ALABİLECEK BİRİMLER Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Pazarlama Satınalma Kalite Kontrol BİRİMLER ARASINDAKİ KOORDİNASYONDA Servis Üretim Finans Kalite Yönetim Ne tür bilgiler alınacak ve verilecek? Kim tarafından kime bilgi verilecek? Bilgiler hangi şekilde verilecek? Tutulması gereken kalite kayıtları nelerdir? KONULARI AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALIDIR

52 7.3.2 TASARIM VE GELİŞTİRME GİRDİLERİ Müşteri istek ve arzuları tasarımı geliştirme girdileridir. Ürün ve hizmeti müşteriler tasarlar. Tasarım ve geliştirme girdileri, müşteri istek ve arzularının algılanması, sınıflandırılması, yorumlanması, zenginleştirilmesi, analiz edilmesi ve tanımlanmasına bağlıdır. TASARIM GİRDİLERİ Fonksiyonellik Bakım Yapılabilirlik Verimlilik Güvenilirlik YUKARIDA BELİRTİLEN KRİTLERLER BAZ ALINABİLİR! Kullanılabilirlik Taşınabilirlik

53 TASARIM VE GELİŞTİRME ÇIKTILARI Teknik Resim Şartname Spesifikasyonlar Yazılımlar Muayene ve deney sonuçları Tasarım çıktıları; satınalma, üretim, muayene ve deneyler için kullanılan teknik dokümanlardır.

54 TASARIM VE GELİŞTİRMENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Tasarımı gözden geçirme; bir ürün ve bunu üretmede uygulanacak yöntemin, ürünün ömrü boyunca uygun bir zaman aralığında, bağımsız eleştiri ve kritik yapma işlemidir. TASARIMI GÖZDEN GEÇİRMEDE AMAÇ: Yöntemi derinlemesine analiz etmek Bu analizi formel bir içerik ile kayda almak Ürün-yöntem iyileştirmesini sağlamak için tasarım ekibine feedback (destek) sağlamaktır. TASARIMI GÖZDEN GEÇİRMEK İÇİN Gözden geçirmenin kapsamı, yeri, zamanı ve kimlerin katılacağı belirlenmelidir. Gözden geçirme sonucunda yapılan değişikliler, ilgili diğer birimlere aktarılmalıdır. GÖZDEN GEÇİRME İŞLEMLERİ SIRASINDA KALİFİYE ELEMANLARIN GRUP İÇERİSİNDE YER ALMASI PROSESİN DAHA SAĞLIKLI YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAYABİLİR.

55 GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETLERİ Gözden geçirme faaliyetlerinde aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır: Tasarım; ürün, proses ve servis açısından belirlenmiş şartları karşılıyor mu? Tasarım fonksiyonel mi ve operasyonla ilgili ihtiyaçları karşılıyor mu? Ürün tasarımı ve üretilebilirlik arasında uyum var mı? Güvenlik şartları karşılanmış mı? Uygun malzeme seçilmiş mi?

56 TASARIM VE GELİŞTİRMENİN DOĞRULANMASI GİRDİ-ÇIKTI DENGESİ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI TASARIM VE GELİŞTİRMENİN GEÇERLİLİĞİ KULLANIM ŞARTLARI ALTINDA GEÇERLİ KILMA

57 TASARIMDA DEĞİŞİKLİK GEREKİRSE? Bir ürün ile ilgili tasarım birçok nedenden dolayı değiştirilebilir. Bunlar; Hesaplama ve malzeme seçimi gibi tasarım safhasında ortaya çıkan hatalar Tasarım safhasından sonra ortaya çıkan imalat zorlukları Müşteri isteklerinde değişiklikler Emniyet, yasal veya diğer şartların değişmesi Düzeltici faaliyetlerden sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar

58 7.4. SATINALMA Satın alma faaliyeti organizasyonun önemli bir parçasıdır ve doğrudan kaliteye etki eder. Bu nedenle; Tedarikçilerle yakın çalışma ilişkileri ve geri besleme kurulmalıdır. Satın alma faaliyetleri müşteri ihtiyaçları ve kanuni düzenlemelere uygun olacak şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır. Deney, kalibrasyon, eğitim vb. hizmet satın almaları da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Satın alma faaliyetlerinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Satın alınan ürünün özellikleri açık ve belirgin bir şekilde tespit edilmeli ve bu özellikler tedarikçilere iletilmelidir. Tedarikçiler belirli kriterlere göre seçilmeli ve değerlendirilmelidir. Uygun ürün veya hizmet temini güvence altına alınmalıdır.

59 TEDARİKÇİ SEÇİMİ Sözleşmede yer alan şartları karşılamada yeterliliğin değerlendirilmesi Benzeri ürün veya hizmet sağlamada geçmiş performansını değerlendirmek Yetkili bir kurum tarafından Kalite Sistem Belgesi verilmiş taşeronu seçmek Ürün, hizmet kalite şartlarını değerlendirmek Tedarikçi sistemini değerlendirmek Diğer ürün veya hizmet kullanıcılarının tavsiyeleri

60 TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Fiyat Ürün/Hizmet kalite seviyesi Özel koşullar Termin Teslimat şartları Kalite kontrol şartları TEDARİKÇİLERLE İLGİLİ KALİTE KAYITLARI Onaylı tedarikçi listesi Tedarikçi seçme ve değerlendirme kayıtları Tedarikçi yeterliliği ve performansı ile ilgili kayıtlar

61 7.4.2 SATINALMA BİLGİLERİ Satın alma faaliyetlerinde meydan gelen hataların bir çoğu satınalma verilerindeki yetersiz tanımlamalardan kaynaklanır. Bu nedenle satınalma verilerinde en azından aşağıdaki bilgiler yer almalıdır Satın alınacak ürün/hizmete ait teknik ve idari tanımlamalar Kalite talepleri Maliyet, ambalaj, depolama ve sevkiyat talepleri İlgili sistem standartları Proses ve muayene şartları Kabul ve red kriterleri

62 SATIN ALINAN ÜRÜNÜN DOĞRULANMASI AMAÇ: NASIL: SONUÇ: Satın alınan ürünün istenilen özelliklere uyup uymadığını belirlemek Satın alma sırasında veya kaynağında Organizasyona kabul edilebilir ürün temin etme sorumluluğu getirir. Ancak, ürün daha sonra istenilen özelliklere sahip olmazsa reddedilir. DOĞRULAMA İÇİN Müşteri tarafından kaynağında doğrulamaya ihtiyaç duyulduğunda sözleşmeye özel maddeler veya ifadeler konulmalıdır. Bu durumda müşterinin tedarikçinin ürün veya hizmetinin kalitesini ve/veya prosesinin etkinliğin değerlendirmesi için düzenlemeler yapılır. Organizasyonun tedarikçinin ürününü doğrulaması, organizasyonun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünün daha sonra reddedilmesini de önlemez.

63 ÜRETİM VE HİZMET TEMİNİNİN KONTROLÜ Bulunmaması durumunda kaliteyi olumsuz etkileyebilecek prosedür ve/veya talimatların hazırlanması ve uygulanması Ürünle ilgili teknik ve özel bilgilerin hazır bulunması Zaman, sıcaklık, basınç gibi faktörlerin kontrol atında tutulması Üretim için uygun donanım, teçhizat ve ekipman temin edilmiş olması Kalite kontrol amaçlı cihazların temin edilmesi Kalite kontrol çalışmalarının uygun olan noktalarda yapılarak takip edilmesi Kalite planları veya akış şemalarının hazırlanması İşçilik kriterlerinin, uygulayıcının anlayabileceği seviyede açık bir şekilde dokümante edilmesi (İşçilik kriterleri, fotoğraf, açıklayıcı resimler, temsili numuneler gibi görsel araçlarla desteklenebilir)

64 PROSESLERİN GEÇERLİLİĞİ ÖZEL PROSESLER Ürünlerin ve ürün kalitelerinin ara veya son kontrol işlemleriyle doğrulanması ve kontrolünün güç ya da mümkün olmadığı proseslerdir. Böyle durumlarda ilgili hatalar prosesin bitiminde veya ürün kullanılmaya başladıktan sonra ortaya çıkar. KAYNAK ŞEKİL VERME ISIL İŞLEM DÖKÜM DÖVME BOYA ÖZEL PROSESLER İÇİN GEREKLİ OLANLAR: Nitelikli operatörler Sürekli izleme ve kontrol Teçhizat ve personel dahil gerekli şartların tanımlanması Özel proseslere ait uygun parametrelerin kullanılması

65 TANIMLAMA VE İZLENEBİLİRLİK TANIMLAMA Tanımlama özellikle ürünün fiziksel görünümü ile diğer ürünlerden kolayca ayrılamadığı durumlarda gereklidir. ÜRÜN TANIMLAMASI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE YAPILIR Simge İşaretleme Etiketleme İş Emirleri Malzeme Kartları Muayene ve Deney Raporları Teknik Resimler Şartnameler İZLENEBİLİRLİK Yapılacak olan belirli bir tanımlama sistemi ile ürünün hem ileriye hem de geriye dönük olarak izlenebilmesi sağlanmalıdır.

66 ÜRÜN İZLENEBİLRİLİĞİ ÜRÜN İZLENEBİLİRLİĞİNDE KULLANILAN SİSTEMLER Seri numaraları Üretim tarihi (Gün, vardiya, saat) Parti numarası Bar-Kod İzlenebilirlik, proses şartlarına da bağlı olarak hammaddeye kadar sağlanabilmelidir.

67 MÜŞTERİYE AİT ÜRÜNLER Müşteri, satın alacağı ürün/hizmette girdi olarak kullanılmak amacıyla organizasyona; Hammadde Katkı maddeleri Yarı mamul ürünler Ambalaj malzemeleri Taşıma araçları Kalıp, aparat ve üretim teçhizatı Ölçme cihazları Eğitim hizmetleri sağlayabilir.

68 MÜŞTERİYE AİT ÜRÜNLER BÖYLE BİR DURUMDA ORGANİZASYON MÜŞTERİ TARAFINDAN SAĞLANAN ÜRÜN / HİZMETLER İÇİN: Teslim alma Kontrol etme Depolama Koruma Üretim aşamalarında izleme Kayıt tutma FAALİYETLERİNİ İÇEREN, KAYBOLMA, HASAR GÖRME VE EKSİK OLDUĞU SAPTANAN ÜRÜNLERİN BELİRLENEREK MÜŞTERİYE RAPOR EDİLDİĞİ BİR YÖNTEM GELİŞTİRMELİDİR.

69 ÜRÜNÜN KORUNMASI Organizasyon tarafından satınalınan hammadde ve malzemelerin, üretim aşamasındaki yarı mamullerin ve bitmiş ürünlerin; kullanıma başlandığı veya müşterilere dağıtım yapıldığı veya teslim edildiği süreç içerisinde; Taşınması Depolanması Ambalajlanması Korunması Teslimi faaliyetleri sırasında malzeme ve ürünlerin kaybolmalarını, bozulmalarını ve hasar görmelerini önlemek amacıyla gerekli olan ilke ve yöntemler belirlenmelidir

70 TAŞIMA İLE İLGİLİ OLARAK Organizasyon; söz konusu malzeme ve ürünlerin depolama, üretim ve dağıtım alanlarında; Uygun taşma araçları bulundurmalı Bakımlarını yapmalı Taşıma işaretlerine riayet etmeli Taşıma ile ilgili işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymalı Taşıma personelini eğitmelidir

71 DEPOLAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Deponun yerleşim planı yapılmalı FİFO (First In Fırst Out) uygulanmalı Depolama alanları temiz ve düzenli olmalı Depo araçlarının numaralandırılması yapılmalı Depoya giren tüm ürünler imalat kartları, teknik resim, iş emirleri vs. ile teslim alınmalı Sık sık dağıtımı yapılan malzemeler gruplandırılmalı ve kolay ulaşılabilecek bir yerlerde istif edilmeli Çevre şartlarından etkilenmemesi sağlanmalı İyi bir havalandırma sistemi kurulmalı Depoların diğer birimlerden ayrılmış olmasına dikkat edilmeli Depolanan malzemeler yetkililer tarafından sık sık kontrol edilmeli, raf ömrü dolmuş malzemelerin kullanılmaması için gerekli tedbirler alınmalı.

72 AMBALAJLAMA ÇEŞİTLERİ İç Ambalaj Dış Ambalaj Sevkıyat (Dağıtım) Ambalajı DİKKAT EDİLECEK HUSULAR Pasa Dayanıklılık Korozyona Dayanıklılık Darbeye Dayanıklılık Uygun sevk vasıtalarının seçimi Yükleme, taşıma, indirme kolaylığı Müşterinin özel istekleri Ulaşım yerleri Kanunsal düzenlemeler (Gümrük, serbest bölge vs.) Çevresel şartlardan korunma (Sel, yağmur, kar, ışık, nem, toz veya kum, elektriksel etkiler, kimyasal maddeler, su ve tuz serpintisi, yangın vs.)

73 7.6. İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ Teçhizatın bakımı, kalibrasyonu, ve korunması yazılı hale getirilmeli ve uygulamaya konulmalı Ölçüm belirsizlikleri belirlenmeli ve istenilen ölçme doğruluğunu sağlayan cihazlar kullanılmalı Kalibrasyon işlemleri ulusal veya uluslararası standartlar baz alınarak yapılmalı, böyle bir standart mevcut olmadığında kalibrasyon esasları dokümante edilmeli Kalibrasyon ve ayar sonuçları kayıt edilmeli, dosyalanmalı Kalibrasyonları yetersiz olan muayene, ölçme ve deney teçhizatları saptandığında bu cihazlar ile daha önce gerçekleştirilmiş olan deneylerin ve muayenelerin geçerliliklerinin yeniden incelenmesi sağlanmalı Kalibrasyon, muayene, deney ve ölçme işlemlerinin uygun çevre şartlarında yapılması sağlanmalı

74 Teçhizatın uygun kullanımı, emniyet tedbirleri ve muhafazası ile ilgili yöntemler oluşturulmalı Mastarlar, bağlama kalıpları, şablonlar, modeller vb. üretim hattında kullanılmadan önce kullanım aşamasında ürün kalitesinin ispatına uygun hale getirilmeli Muayene ve deney düzenekleri belli aralıklarla incelenmeli ve sonuçları yazılı olarak saklanmalı KALİBRASYON SİSTEMİ AŞAMALARI Kalibre edilecek ölçü teçhizatının tespit edilmesi ve kayda geçirilmesi Kalibrasyon planlamasının yapılması Kalibrasyon zaman aralıklarının tespiti Kalibrasyon işlemi için metotların belirlenmesi, dokümante edilmesi ve uygulanması Kayıtların tutulması Neticeye göre cihazın işaretlenmesi

75 KALİBRASYON SIKLIĞININ TAYİNİNDE BAZ ALINACAK ESASLAR Aletin hata sınırları Kullanma maksadı ve sıklığı Aletin stabilitesi Ulusal veya uluslararası standartlar Tecrübe İlgili yayınlar Aletin çalışma şartları Üretici firmanın tavsiyeleri Aynı cihaza ait önceki kalibrasyon raporları arasındaki ilişkiler

76 KALİBRASYONUN TANIMLANMIŞ YÖNTEMLERE GÖRE YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN Kalibrasyon planlaması yapılmalı Kalibrasyon eğitimli personel tarafından yapılmalı Kalibrasyon şartname ve talimatları hazırlanmalı Kullanılan referans büyüklüğün ulusal veya uluslararası primer seviye etalonlara veya kabul edilmiş fiziksel sabitlere olan izlenebilirliği sağlanmalı Kalibrasyon işleminde kullanılan etalonun veya teçhizatın hatası bilinmeli Kalibrasyon teçhizatının hatası kalibre edilen cihaza göre çok küçük olmalı (yaklaşık 10 kat küçük) Kalibre edilen cihaz kalibre edilebilirlik özelliğinde olmalı Kalibre edilen cihaza ait teknik özellikler belirlenmiş olmalı Isı, nem, titreşim, toz, sıcaklık değişim hızı vb. çevre şartları kontrol edilmelidir.

77 HER ÖLÇME VE DENEY TEÇHİZATINI Ürün Adı İmalatçısı Tipi İÇEREN KAYITLAR TUTMALIDIR! Seri numarası Kullanıma giriş tarihi Bulunduğu kısım Teknik spesifikasyonları Son Kalibrasyon durumu Gelecek kalibrasyon tarihi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS STANDARDLARINDAN OLUŞAN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No : Yayın Tarihi : 15.02.2010

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması Özlem Gün 2501010482 Tez

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu ISBN: 978-605-62568-3-7 Şubat 2014 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen

Detaylı

» Kalite felsefesiyle tanışmak, temel kavram ve ilkeleri hakkında bilgi edinmek.

» Kalite felsefesiyle tanışmak, temel kavram ve ilkeleri hakkında bilgi edinmek. SUNUM AKIŞI» Amaç» Küresel Rekabet ve Kalite» Değişim» Kalite Odağı» Kalite Nedir?» Kalite Yönetim Sistemi Temel İlkeleri» Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi» Kalite Sistemi Dokümantasyonu Gerekleri» Kalite Standartları

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı