DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU"

Transkript

1 DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Kontrol Eden: Oktay KOZANOĞLU Onaylayan: Bülent ÖZBEY Doküman No: P07-P09/Revizyon No:01/Tarih:

2 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı CERTURK e yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin, belgenin verilmesi, sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması, belgelendirme şartlarında olabilecek değişikliklerin nasıl bildirileceği konularını açıklamaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür Yönetim Sistemleri Belgelendirme faaliyetlerini kapsamaktadır. 3. TANIMLAR CERTURK: Bu prosedürde Belgelendirme Kuruluşu, kısaca CERTURK veya Kuruluş olarak belirtilecektir. Ön denetim: Belgelendirme denetimden önce isteğe bağlı olarak gerçekleştirilen denetimler. 4. SORUMLULUKLAR Bu prosedürün uygulanmasından Sistem Belgelendirme Müdürü ve uygulattırılmasından Genel Müdür sorumludur. Belgelendirme faaliyetlerinden ve yazışmalardan sistem belgelendirme bölümü sorumludur. 5. UYGULAMA CERTURK, kalite yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvuruda bulunan firmalara Denetim Başvuru Formu gönderir. Aynı zamanda bu doküman CERTURK web sitesinde duyurulmuştur. Başvuruda bulunan firmalar bu formu eksiksiz doldurmak zorundadırlar. Eksik doldurulan formlar işleme alınmaz. Yönetim sistemleri belgelendirmesi için başvuran her firmaya bir numara verilir. Bu numaralandırma yıl/sıra no şeklindedir Ön Denetim: CERTURK, ön denetimin doğru ve standart bir şekilde uygulanmasını sağlar. Ön denetimin yaptırılması müşterinin tercih ve talebine bağlı olup, zorunlu değildir. Firma büyüklüğü/talebi/mevcut durumu dikkate alınarak karşılıklı olarak belirlenir. Ön denetim sonucunun olumlu olması hiçbir şekilde belgelendirme denetiminin olumlu olacağı anlamına gelmez. Müşteri firma bu yönde bir talepte bulunamaz. Ön denetim 1 günden fazla yapılamaz. Ön denetim sonrasında müşteri istediği taktirde denetim raporu yazılabilir. Ön denetim için, denetim gününe göre ücret talep edilir. Ön denetim günlük bedeli, normal denetim günlük bedeli ile aynı olabilir. 1

3 Ön denetimde müşteri talebine göre standardın belli maddelerine daha fazla süre ayrılabilir, gerekirse bazı maddeler denetim dışı bırakılabilir ve bir tane baş denetçi ile gerçekleştirilmesi tercih edilir. Gerekli durumlarda teknik uzman da denetime katılmalıdır Belgelendirme Denetimi: Eğer başvuran kuruluş tarafından belgelendirme denetimi talep edilmişse, doldurduğu Denetim Başvuru Formu na göre; Denetim Teklifi / Sözleşmesi doldurulur. (sadece belgelendirme, yeniden belgelendirme denetimi). Müşteri Denetim teklifi / sözleşmesini onayladığında sözleşme yerine geçer. Sözleşmenin geçerliliğin kabulü için müşteri aşağıda belirtilen dokümanlardan sahip olduklarını, belgelerin ve bilgilerin doğrulayıcı kayıtları, sözleşme yerine geçen Denetim Teklifi / Sözleşmesi formu ile sözleşmeyi etkileyebilecek kayıtları göndermekle yükümlüdür. (firmanın organizasyonunda, yerleşiminde, kapsamında oluşacak değişikliklere göre CERTURK sözleşmeyi revize etme hakkına sahiptir.) Ticari Sicil kaydı, Oda Sicil kaydı, Yasal Mevzuatlarla ilgili İzin Belgeleri, Vergi Levhası, Taşeron çalışan sayısı (taşeron sayısının güncelliği her yıl denetim öncesi karşılıklı teyitleşilecektir.) Firma çalışan sayısını doğrulayıcı kayıtları (SSK bordrosu veya personel listesi) Firma tarafından istendiğinde, denetim ekibi üyelerinin özgeçmişleri firmaya gönderilir. Firma denetim ekibi üyelerine itiraz etme hakkına sahiptir. Eğer objektif delillere dayanarak denetim ekibi üyelerine bir itiraz varsa yeni denetim ekibi görevlendirilir. Denetim teklifi ve denetim ekibi Denetim Teklifi Hesabı Talimatı na ve Personel Nitelendirme Prosedürüne göre oluşturulur. (sadece belgelendirme ve yeniden belgelendirme) Denetim öncesinde baş denetçi ve denetim ekibi üyeleri dokümantasyonu inceler ve denetim esnasında yapılması gerekenleri tespit ederler. (sadece belgelendirme, yeniden belgelendirme). Eğer teknik anlamda dokümanlar incelemeye alınacaksa teknik kapsamda tecrübeli bir denetçi denetim öncesinde dokümanları incelemeye alır. Başvuran firmalar Yönetim Sistemlerini yeterli kayıt oluşacak şekilde işletmek durumundadır. Bu süre zarfı dolmamışsa denetim bu süre dolana kadar bekletilir. Birden fazla yerde hizmet veren kuruluşlar için TÜRKAK R rehberine göre denetimler organize edilir ve ayrıca konu ile ilgili Grup Belgelendirme Talimatı / Matriks Belgelendirme Talimatı mevcuttur. Firmanın denetim teklifini kabulünden sonra, Kalite Yönetim Temsilcisi denetime uygun olan denetim ekibini Personel Nitelendirme Prosedürüne göre belirler. Denetim ekibi atama formu ile ataması yapılan personel, denetimden önce firmaya bildirilir. Yönetim sisteminin ilk belgelendirme tetkiki iki aşamada yapılır, 1. aşamanın saha veya ofis ortamında yapılması kararı TÜRKAK R rehberindeki EA kodlarına göre belirlenen risk faktörü tablosuna göre belirlenir. ISO 9001:2008 denetimleri için: En yüksek risk ve yüksek risk grubuna dahil firmaların 1. aşama denetimlerinin sahada gerçekleştirilir. ISO 14001:2004 denetimleri için: En yüksek risk, yüksek risk ve orta risk grubuna dahil 2

4 firmaların 1. aşama denetimlerinin sahada gerçekleştirilir. Birleşik denetimlerde ise 1. Aşama denetim kriteri olarak ISO 14001:2004 sistemi göz önünde bulundurulur. Birinci aşama denetim aşağıdakiler için yapılır: a) Müşterinin yönetim sistemi dokümanlarının gözden geçirilmesi b) Müşterinin lokasyonunun ve sahaya özgü koşulların değerlendirilmesi, müşterinin personeli ile 2. aşama denetimi hazırlıklarının yeterliliğine yönelik görüşmeler. c) Müşterinin durumunun gözden geçirilmesi, standardın gerekliliklerinin anlaşıldığının belirlenmesi (özellikle kilit performanslar yada önemli bölümler ile ilgili, prosesler, amaçlar ve yönetim sisteminin operasyonu) d) Yönetim sistem kapsamı, ilgili kanuni yükümlülükler, mevcut riskler ile ilgili gerekli bilgilerin toplanması e) 2. aşama denetimi için kaynak tahsisinin gözden geçirilmesi f) Müşterinin yönetim sisteminin yeteri kadar anlaşılması sonrasında, 2. aşama denetimin planlanmasına odaklanılması g) İç denetim ya da YGG planlanması ve yürütülmesinin gözden geçirilmesi, müşterinin 2. aşama denetim için hazır olup olmadığının belirlenmesi 1. aşama denetimindeki bulgular dokümante edilir ve müşteriye bildirilir, buna 2. aşama denetiminde uygunsuzluk olabilecek konular da dahildir. 1. ve 2. aşama denetimi arasındaki süre, müşterinin ihtiyaçları ve gerekli çözümleri bulmak için zaman ihtiyacı esas alınarak belirlenir. 1. aşama denetim sonuçları dokümante edilir ve rapor müşteriye gönderilir. 1. aşama ile 2. aşama arasındaki sürenin belirlenmesinde 1.aşama denetimdeki müşteri ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. CERTURK 2. aşama denetim tarihi için ayarlamaları tekrar düzenleyebilir. İkinci aşama denetim aşağıdakiler için yapılır: 2. Aşama denetimin amacı, müşterinin yönetim sisteminin yeterliliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin ölçülmesidir. 2. Aşama denetim, müşterinin yerinde uygulanır. 2.aşama denetim aşağıdaki yer alan maddeleri içerir; a) Kabul edilecek tüm bilgi ve kanıtlar yönetim sistemi standartlarına ya da diğer kurala uygun dokümanlara uygun şekilde olması b) Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi, ölçülmesi ve raporlanması c) Müşterinin yönetim sistemi ve performansının yasal sorumluluğa uyması d) Müşteri proseslerinin operasyonel kontrolü e) İç denetim ve yönetim yeniden gözden geçirilmesi f) Müşteri politikası için yönetim sorumlulukları g) Kural gereklilikleri, politika, performans hedefleri arasındaki bağlantılar (idari sistemin standartlarına veya diğer kurallarla uygun olup olmadığı), diğer uygulanabilir yasal gereklilikler, sorumluluklar, personel faaliyetlerinin yetkinliği, prosedürler, performans bilgileri, iç denetim bulguları ve sonuçlar. Denetim ekibi, belgelendirme için başvuran firmanın 1. Aşama denetiminde dokümanlarını gözden geçirir. Varsa belirlenen eksiklerin giderilmesi için firma ile bir süre belirlenerek firmanın çalışmalara başlanması sağlanılır. Bu eksiklerin giderilmesinden sonra firma ile 3

5 anlaşılarak 2. aşama denetim planlaması yapılır. Eksiklikler bu sürede giderilmez ve Firma hazır olmazsa denetim askıya alınır. Eğer askı süresincede (3 ay) düzeltmeler yapılmaz ise denetim iptal edilir. Denetim için firmaya gidilmeden en az 5 gün önce denetim planı gönderilir ve mutabakata varılır. Eğer 1.aşama denetimi ile belgelendirme denetimi arasında 5 günden daha az bir zaman varsa denetim planı 1.aşama denetimin bitiminde hazırlanır. Denetim planı hazırlanırken mutlaka denetçilerin hangi maddeleri denetleyecekleri açık olmalıdır. Takım olarak yapılan denetimlerde mutlaka denetim ekibi baş denetçi tarafından bölünür. Firmanın denetimi kabul ettiğini bildirmesinden sonra denetim ekibi firmayı yerinde ziyaret eder. ISO ve ilgili belgelendirme standardına göre denetim gerçekleştirilir. Denetim esnasında açılış ve kapanış toplantıları Katılımcı Listesi ile kayıt altına alınır. Katılımcı listesi yerine denetim planı ile de kimlerle görüşüldüğü kayıt altına alınabilir. Açılış ve Kapanış toplantılarında Açılış ve Kapanış Toplantısı Gündem Maddeleri formundaki kriterlere dikkat edilir. Denetim esnasında denetçiler objektif delilleri toplayarak Denetim Soru Listesi veya Denetim Notları Formu nu tam olarak doldururlar. Denetim esnasında tespit edilen uygunsuzluklar Aksiyon Planı na kaydedilir. Kapanış toplantısı ile beraber hazırlanan Aksiyon Planı karşılıklı imzalanır ve bir kopyası firmaya verilir Ara (Takip) Denetim; Ara denetimler için belgelendirme denetimi için ayrılan sürenin yaklaşık 1/3 ü ayrılır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetimlerinde 3 yıllık denetim periyodunda gerçekleştirilecek 2 ara denetimde standardın zorunlu kontrol edilmesi gereken maddeleri (4, 5, ,8.2.2.,8.2.3.,8.5.) dışında kalan maddeler yapılacak bu 2 ara denetime bölüştürülür Çevre Yönetim Sisteminin ara denetimlerinde standardın bütün maddeleri denetime tabidir Yeniden Belgelendirme Denetimi; Belge yenileme denetimi, belgenin geçerlilik süresi (3 yıl) sona erdiğinde firmaları yeniden belgelendirmek için yapılan denetimlerdir. Belge geçerlilik süresi bitimine en az 3 ay kala firmalarla irtibata geçilir ve firmadan cevap istenir. Firma cevap vermez ya da belge devamını talep etmez ise, belge geçerlilik süresi sonunda belge geçerliliğini kaybeder. Kuruluş belge geçerlilik süresi bitiminden sonra tekrar belgelendirilmek isterse başvuru yeniden belgelendirme olarak değil, belgelendirme olarak ele alınır. 1. Aşama denetimin yapılıp yapılmaması kararı Sistem Belgelendirme Müdürü tarafından verilir. Yeniden belgelendirme denetimi için belgelendirme denetimindeki şartlarda (kapsam, çalışan sayısı vb.) bir değişiklik olmaması durumunda belgelendirme denetimi süresinin 2/3 ü alınır. Bu şartlarda oluşabilecek değişikliklerde 5.2. deki belgelendirme denetim kriterleri uygulanır Transfer Denetim; Transfer Denetimleri bir başka denetim firması tarafından verilmiş olan kalite yönetim sistem belgesinin CERTURK tarafına geçişinin sağlanması için ilgili sertifikanın 4

6 geçerliliğinin teyidi için yapılan denetimlerdir. Belge geçişinin transfer denetimi statüsünde değerlendirilmesi aşağıdaki koşullara bağlıdır; Transfer denetimleri IAF üyesi bir akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş belgelendirme firmalarının vermiş olduğu belgeler için geçerlidir. Transfer denetimi yapılabilmesi için belgenin halen aktif olması gerekir. Askıda bulunan belgeler için transfer denetimleri gerçekleştirilemez. Transfer denetimlerinin gerçekleştirilmeden önce firmaya daha önceki belgelendirme kuruluşu tarafından bildirilen uygunsuzlukların kapatılmış olması gerekir. Transfer başvurusu yapan kuruluşun son denetimi CERTURK transfer denetim tarihinden en fazla 12 ay önce gerçekleştirilmiş olmalıdır Bu şekilde gerçekleştirilen denetimlerde, belge periyodu önceki belgelendirme kuruluşunun yayın tarihinden son kullanma tarihine kadardır. Ara denetim süresi müşterinin belgelendirme denetimi için uygulanan süre dikkate alınarak belirlenir CERTURK denetimlerinde uygunsuzluk sınıfları; Majör (Büyük Uygunsuzluk) : Sistemi direkt etkileyen bir prosedürün olmaması veya uygulanmaması, standardın bir maddesinin tamamen eksikliği durumlarıdır. Minör (Küçük Uygunsuzluk) : İlgili standardın herhangi bir maddesinin eksik işletilmesi gibi sistemi doğrudan etkilemeyen uygunsuzluklardır. Firma denetimden sonra yapacağı düzeltici faaliyetleri Aksiyon Planı na yazarak gönderir. Firma sertifikanın geçerliliğini tehlikeye atmayacak bir planlama yaparak uygunsuzluklar için yapılan faaliyetleri denetimin baş denetçisine bildirmek durumundadır. Uygunsuzluklar müşteri ile karşılıklı belirlenen süre içinde kapatılmalıdır. Majör uygunsuzluklarda İlk belgelendirme denetiminin son gün tarihine kadar kapatılamayan uygunsuzluklar için haklı gerekçeler sunulursa ilave olarak en fazla 3 ay (rapor yazım ve kontrol süresi dikkate alınarak) ek süre verilir. Eğer bu süre içinde de uygunsuzluklar kapatılmazsa firmanın belgesi iptal edilir. Baş denetçi aşağıdaki durumlar karşısında takip denetimine karar verebilir. Düzeltici faaliyetleri yerinde görmek için, Sistemin önemli derecede uygunsuzluklar içermesi durumunda (Majör-Büyük uygunsuzluk durumu). Takip denetimlerin değerlendirilmesi (yerinde veya doküman kontrolü şeklinde) baş denetçi tarafından yapılmakta ve karar Belgelendirme Komitesi tarafından verilmektedir. Takip denetimi belgelendirme denetimine katılan baş denetçi tarafından yapılır Belgelendirme Kararı; Denetimler gerçekleştikten sonra uygunsuzluk tespit edilmemişse veya tespit edilen uygunsuzlukların kapatıldığı baş denetçi tarafından güvence altına alınmışsa, Baş denetçi denetim raporunu hazırlar ve diğer ilgili dokümanlarla birlikte en geç 15 gün içerisinde Belgelendirme Komitesine belgenin verilmesi/devam etmesi yönünde teklifte bulunur. CERTURK belgelendirme, ara denetim veya yeniden belgelendirme kararlarına katılan kişilerin tetkikleri yapanlardan farklı olmalarını sağlar. Belgelendirme Komitesine sunulması gereken asgari dokümantasyon: - Denetim Kaydı (1. Ve 2. Aşama denetim kayıtları ayrı ayrı) - Denetim Planı 5

7 - Çoklu Şube Denetim Planı (Firma yapısına bağlı) - Katılımcı Listesi (isteğe bağlı olarak) - Denetim Soru Listesi - Denetim Notları (varsa) - Denetim Raporu (1. Ve 2. Aşama denetim raporları ayrı ayrı) - Denetim Aksiyon Planı - Sertifika Basım emri (Kapsam ile birlikte) - Firma ile ilgili yasal dokümanlar - Firma Logosu (isteğe bağlı) Bir firmanın belgelendirme, yeniden belgelendirme, ara, takip, kapsam değişikliği/adres değişikliği vb. denetiminden dokümanların teslimini takip eden en geç 15 gün içinde Belgelendirme Komitesi üyeleri belgelendirme veya belgenin devamı/askıya alma veya iptal konusunda karar vermelidir. Belgelendirme kararını verenlerin denetime katılanlardan farklı olması garanti altına alınır. Belgelendirme kararını Belgelendirme Komitesi Yeterlilik Matrisi ne göre Belgelendirme Komitesi üyelerinden 1 i tarafından verilir. Belgelendirme kararı baş denetçinin yada basılı olarak teslim ettiği dokümanlara göre verilen onay ile sağlanır. Belgelendirme Komitesi üyelerinin sistem belgelendirme konusunda bilgi sahibi olması garanti altına alınmıştır. Belgelendirme komitesi üyeleri ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 standartlarına hakim, belgelendirme faaliyetlerini bilen ve sektörün içinden gelen kişilerden seçilmiştir (Belgelendirme Komitesi Listesi). Eğer belgelenen firma Belgelendirme Komitesi Üyeleri kapsamı dışında yer alırsa, komite dışından ilgili kapsamda bir uzman veya denetçiden dokümantasyonun kontrolü konusunda destek alınır. Denetlenen firma ve ilgili dokümanlar Belgelendirme kararı verilen firmalara CERTURK belgesi düzenlenir. Bu belge aşağıdakileri içerir; a) İsim ve adres, b) Yapılan belgelendirmenin aşağıdakileri de içerecek şekilde kapsamı: Kalite sisteminin belgelendirildiği kalite sistem standardları ve/veya diğer standard özelliğindeki dokümanlar, Ürün, proses veya hizmet kategorileri c) Belgelendirmenin yürürlüğe giriş tarihi ve belgelendirmenin geçerlilik süresi. d) Sertifika Numarası (Örnek: 2014(yıl) 100(ISO 9001) yada 200(ISO14001) 0000(Sıra no) e) Proje / Rapor numarası (Teklif No) Belgelendirme denetimi tarihinden en geç 1 yıl içinde en az bir kez firmaya gözetim denetimi düzenlenir. Gözetim denetimi bu prosedürün 5.5 maddesindeki ilgili maddelere göre planlanır ve yapılır. CERTURK kendisi ile aynı faaliyette bulunan firmalar için sistem belgelendirmesi yapmaz. CERTURK bünyesinde Kalite Yönetim Sisteminin başka yönetim sistemleri ile bağlantılı yapılacak entegre denetimlerinde her bir yönetim sistemi için ayrı sertifikalar verilir ve verilecek tekliflerde belli oranlarda indirimlerde sağlanmaktadır. (bkz. Birleşik Denetim Belgelendirme Talimatı) 6

8 5.8. Kural Değişikliği; CERTURK, Sistem belgelendirme faaliyetlerinde olabilecek herhangi bir standard değişikliği veya kurallarında olabilecek değişiklikleri ilgili taraflara kendi web sitesi yoluyla duyurur. Kural değişikliklerine gitmeden önce belge alan firmalardan görüşleri alınır ve Sistem Belgelendirme Müdürünün koordinasyonunda görüşlerin değerlendirmesi yapılarak, buna göre değişiklikler yapılır. Yapılan kural değişiklikleri ilgili taraflara bildirilir. Ve firmaların bu duruma uyum sağlaması için 45 gün süre verilir. CERTURK bu süre zarfında firmalardan gerekli dokümanlarında değişiklik yapmasını ister. Yapılan değişiklikler Gözetim denetimi esnasında kontrol edilir. Gerekli değişikliğin yapılmaması durumunda belge bu prosedürde belirtildiği gibi askıya alınır. CERTURK den belgeli firmalar, uygulamakta oldukları yönetim sistemleri ile ilgili uygunsuzluklardan kaynaklanan ürün, hizmet ve varsa servislerinin performansı ile ilgili müşteri şikayetlerinin kayıtlarını muhafaza etmek ve istenildiğinde ulaşabilir durumda bulundurmakla yükümlüdür. Bu durum CERTURK denetçileri tarafından denetim esnasında kontrol edilir. CERTURK den belge almaya hak kazanmış kuruluşlar, CERTURK logosunu ilgili talimatlara uygun olarak kullanmak durumundadır. CERTURK logosu Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş olup, bu logolar belgenin ürüne değil sisteme verildiğinin belirtilmesi şartı ile kullanılabilir. CERTURK logo kullanımı ile ilgili firmalara yazılı izin verilmeden kullanılmaması gerektiğini garanti altına alır. CERTURK logosu, CERTURK Logosu Kullanım Talimatına göre kullanılır Özel tetkikler Kapsam genişletme: CERTURK müşterinin kabul görmüş kapsamı dışında genişletme talebi olduğunda başvuruyu inceler. Kapsam genişletme için ek bir denetimin gerekli olup olmadığına karar verir. Bu ek denetim gözetim tetkiki ile birleştirilmek suretiyle de yapılabilir. Acil istenen denetimler: CERTURK şikayetleri araştırmak veya değişikliklere cevap vermek üzere belgelendirilmiş müşterinin tetkiklerini kısa zaman içerisinde yapması gerekli olduğunda aşağıdaki hususları yerine getirir: a) Kısa süre içerisinde yapılacak olan ziyaret şartlarını açıklamak ve belgelendirilmiş müşterisine önceden haber vermek, Kuruluşların tetkik ekip üyelerine itiraz etmeye imkan bulamayacaklarından dolayı tetkik ekibinin tayine daha fazla ihtimam göstermek. 6. ÖZEL DURUMLAR CERTURK tüm yönetim sistemleri ile ilgili belgelendirme faaliyetlerinin akreditasyon kurumunca askıya alınması veya iptali durumunda bunu müşterilerine ivedilikle bildirmek durumundadır. CERTURK böyle bir durumun hasıl olması halinde, müşterilerinin mağduriyetini ortadan kaldırmak için gerekli planlamaları yapacak ve müşterilerininde onayı ile, gerekirse farklı akreditasyonla sertifikasyon süreci faaliyetlerine devam edecektir. 7. KAYITLAR İlgili baş denetçi tarafından hazırlanmış evraklar dosyalanır ve düzenli bir şekilde kayıt altına alınır. Kayıtların saklanma süresi kalite kayıtları listesinde belirtilmiştir. 7

9 8. İLGİLİ DOKÜMANLAR Belgelenen Firmaların Takibi/Askıya Alınması/İptali Prosedürü Personel Nitelendirme Prosedürü CERTURK Logo Kullanım Talimatı Denetim Teklifi Talimatı Birleşik Denetim Belgelendirme Talimatı Denetim Başvuru Formu Denetim Teklifi / Sözleşmesi Denetim Kaydı Formu Denetim Raporu Denetim Planı Çoklu Şube Planı Denetim Soru Listesi Aksiyon Planı Sertifika Basım Emri Katılımcı Listesi Belgelendirme Komitesi Listesi Belgelendirme Komitesi Yeterlilik Matrisi 8

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Sayfa: 1 / 13 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik 01 28.01.2015 Uygunsuzlukların kapatılması için net süre tanımlandı. Ara denetim,

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

BELGELENDĐRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDĐRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/41 YAYIN TARĐHĐ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı GOLDCERT tarafından yürütülen denetim ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uygun ve tutarlı bir yöntem

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI 1 / 18 1. AMAÇ Bu Talimat İNTEGRA 96 ya Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, İNTEGRA 96 nın belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İNTEGRA 96 Uluslararası ürün ve sistem

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 ve 97/23/AT Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği EK III standartları gereklerine uygun olarak gerçekleştirilen yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvurunun

Detaylı

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından denetimlerin nasıl

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim edilmesi

Detaylı

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ 1 / 14 21.07.2010-4 YAYIN REV. NO REV. Đ AÇIKLAMA Đ 1 14.03.2007 Belgelendirme başvurunun alınması değerlendirilmesi ve sky p53 e göre belgenin iptali ve askıya alınması eklendi. 2 15.04.2008 Ön tetkik,

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. 01 19.06.14 Belgelendirme programı yeniden tanımlanmıştır.

REVİZYON GEÇMİŞİ. 01 19.06.14 Belgelendirme programı yeniden tanımlanmıştır. Sayfa No 1/9 REVİZYON GEÇMİŞİ 01 19.06.14 Belgelendirme programı yeniden tanımlanmıştır. 02 03.08.15 Personel şartları revize edildi. Performans değerlendirme şartları revize edildi. 3.2.5 Eğitim ve 3.2.6

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Eğitim İçeriği GAB & ISO 20252 Nedir Denetim ve Belgelendirme Prosedürü Kapanış

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1)

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI 2 KALİTE POLİTİKAMIZ Tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirip, çağdaş borsacılık anlayışı içinde

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 04.07.2014 1 18.08.2014 İlk tip testi, FÜK, istatiksel değerlendirme, G işareti Bakanlık önerisi ile değiştirildi. 1/17 1.AMAÇ Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı