YÖNETİM SİSTEMLERİ BAŞDENETÇİ EĞİTİM ONAYI İÇİN YETERLİLİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM SİSTEMLERİ BAŞDENETÇİ EĞİTİM ONAYI İÇİN YETERLİLİKLER"

Transkript

1 1. Genel Yönetim Sistemleri Denetçi Eğitim Kursu İçin TQNet Kriterleri, Yönetim Sistemleri denetçi eğitim kursu düzenlemek isteyen TQNet onaylı eğitim kuruluşları için hazırlanmıştır. TQNet onayı almak isteyen eğitim kuruluşlarının, standart tip eğitim programlarının içeriğinin ve yapısını belirler. TQNet; bu prosedürde belirtilen şartlara uyumlu bir eğitim programını değerlendirerek onaylamaktadır. Onaylanan her farklı yönetim sistemi eğitimi için onaylı eğitim kuruluşuna kurs onay numarası verilir. 2. Tüm Yönetim Sistemleri Denetçi Eğitim Programları İçin Genel Bilgi Yeterliliği Tüm yönetim sistemi denetçi eğitim sunumları aşağıda yer alan konuları içermelidir. a. Denetim Tipleri:. 1., 2. ve 3. taraf denetimleri b. Denetim Kuralları, prosedürleri ve teknikleri c. Denetlenen yönetim sistemi ve denetim kriterleri arasındaki ilişki nedir d. Denetim planı ve denetim ekibinin görevleri nasıl planlanır ve uygulanır e. Denetim ekibi nasıl organize edilir ve yönetilir f. Denetim ile ilişkili riskler g. Açılış ve kapanış toplantılarının nasıl yapılacağı ve yönetileceği h. Soru sorma teknikleri i. Denetim müşterisi ve denetlenen ile etkili iletişimin nasıl kurulacağı j. Üst yönetim ile nasıl ilişki kurulur? k. Denetlenenin organizasyonel durumuna göre etkili bir denetim nasıl yürütülür l. Etkili ve efektif bir yönetim sistemi denetimi gerçekleştirmek için gerekli kişisel davranışlar m. Denetim raporu nasıl düzenlenir ve tamamlanır. n. Süreç yaklaşımını esas alan bir yönetim sistemi nasıl değerlendirilir o. Yönetim Sistemi denetimi yapılan kuruluşun, yönetmelikler ve diğer özel koşullar bakımından uyumu p. İstatistik Metotlar; Örnekleme teknikleri, temel istatistik metotlar (çubuk diagram, pasta diagram, çizgi diagram ve eğilim diagramı), İstatistiksel Süreç Kontrolü q. Diğer yönetim sistemleri için ortak kriterler nasıl dikkate almalı r. Entegre yönetim sistemleri nasıl yorumlanır s. İşletmenin Finansal durumu ve rasyoları nasıl yorumlanır t. Organizasyonel iş planı nasıl incelenmeli ve değerlendirilmelidir u. Uygun iş geliştirme / iyileştirme araçları nasıl tanımlanır v. Yönetim sisteminin efektifliği nasıl değerlendirilir w. Eski IATCA prosedürlerinde yapılan değişiklik ile IPC nin ISO EN standardına göre yürüttüğü Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MLA) açıklanmalı TQNet LT.002/İLK YAYIN TARİHİ: /REV NO:01/REVİZYON TARİHİ: /Syf 1 / 7

2 x. Başdenetçi eğitim sertifikanın bir personel belgesi olmadığı, kişinin konu hakkındaki üretkenliğini ifade etmeye yeterli olmadığını, sadece eğitime katılımı ifade ettiğini açıkça tariflenmeli. Akredite personel belgelendirme sınavına katılım şartları ve sınav metotları açıklanması 2.1 Kalite Yönetim Sistemi Denetçi Eğitim Programı için Genel Bilgi Yeterliliği Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitim sunumu aşağıdaki öğrenme hedeflerini içermelidir. a. Kalite yönetim sisteminin amacını b. ISO 9000:2007 standart serilerinin amacını c. Kalite Yönetim Sistemi standardı terminolojisi d. Sekiz Kalite Yönetim Prensibini ve bunların ISO 9001:2008 standardı ile bağlantısını e. ISO 9001:2008 gereklilikleri f. ISO 9001:2008 in gerektirdiği, prosedürleri, kalite planlamasını, program ve hedeflerini g. Kalite yönetim sisteminin ilkelerini ve süreçlerini h. Farklı durumlardaki dokümantasyon gereksinimlerini 2.2 Çevre Yönetim Sistemi Denetçi Eğitim Programı için Genel Bilgi Yeterliliği Çevre Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitim sunumu aşağıdaki öğrenme hedeflerini içermelidir. a. Çevre yönetim sisteminin amacını b. Çevre Yönetim Sistemi standardı terminolojisi c. ISO in amacını ve ISO standart serilerinin amacını d. ISO in gereklilikleri e. Farklı durumlardaki dokümantasyon gereksinimlerini f. Çevre yönetim sisteminin ilkelerini, süreçlerini g. ISO e göre risk değerlendirmelerini h. Çevresel tehlikelerin değerlendirmesini, kontrol planlamasını i. Çevresel tehlikelerin, risklerin yönetimini ve değerlendirilmesinde kullanılan tekniklerin 2.3 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi Eğitim Programı için Genel Bilgi Yeterliliği İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitim sunumu aşağıdaki öğrenme hedeflerini içermelidir. a. İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sisteminin amacını b. TS EN in amacını ve TS 18002, ISO 9000:2007 standartları, kılavuz dokümanların (BS 8800, ILO- OSH:2001) amacını c. İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi standardı terminolojisi d. TS EN in gereklilikleri ve amacı TQNet LT.002/İLK YAYIN TARİHİ: /REV NO:01/REVİZYON TARİHİ: /Syf 2 / 7

3 e. Farklı durumlardaki dokümantasyon gereksinimlerini f. İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi ilkelerini, süreçlerini g. İş sağlığı ve iş güvenliği risk değerlendirmesini, kontrol planlamasını h. İş sağlığı ve iş güvenliği tehlikelerinin yönetimini ve değerlendirilmesinde kullanılan teknikleri i. Acil durum hazırlıklarını ve yeterliliklerini j. İş güvenliği önlemlerini k. Potansiyel iş tehlikelerini 2.4 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi Eğitim Programı İçin Genel Bilgi Yeterliliği Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitim sunumu aşağıdaki öğrenme hedeflerini içermelidir. a. Gıda güvenliği yönetim sisteminin amacını b. ISO in standardının amacını c. ISO standardının gerekliliklerini d. Gıda güvenliği yönetim sistemi standardı terminolojisi e. Farklı durumlardaki dokümantasyon gereksinimlerini f. Gıda güvenliği yönetim sisteminin ilkelerini ve süreçlerini g. Gıda güvenliği tehlikelerinin yönetimi ve değerlendirilmesinde kullanılan teknikleri h. Tehlike analizleri i. Risk değerlendirmesi j. Risk değerlendirmesinde kullanılan yöntemler k. Başlıca üretimden tüketime, geniş çaptaki gıda ürünleri ile ilgili potansiyel tehlikeleri l. Diğer uygulanabilir gıda güvenliği yönetim standartlarını ve kılavuzları 2.5 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi Eğitim Programı İçin Genel Bilgi Yeterliliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi sunumu aşağıdaki öğrenme hedeflerini içermelidir. a. ISO in standardının amacını b. ISO standardının gerekliliklerini c. Farklı durumlardaki dokümantasyon gereksinimlerini d. Bilgi güvenliği yönetim sisteminin ilkelerini ve süreçlerini e. ISO standardı ile ISO 17799, ISO :2004, ISO :1998, ISO :2000, ISO 18044:2004 ve ISO standartları arasındaki bağlantılar f. Risk değerlendirmelerini, risk karşısında izlenebilecek süreçleri ve bu süreçlere nelerin dahil olduğu g. İş sürekliliği ve güvenliği sağlamada kullanılan metotlar h. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı terminolojisi TQNet LT.002/İLK YAYIN TARİHİ: /REV NO:01/REVİZYON TARİHİ: /Syf 3 / 7

4 i. Güvenlik ile alakalı tehditlerin analiz edilmesi ve bu analizlerin uygunluğu j. Bilgi tabanlı bir tehdit ya da darbenin önemli olarak tanımlanmasını ve bu tehdidin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisinde nasıl ele alınacağı 3. EĞİTİM İÇERİĞİ Eğitim kuruluşu eğitimin başında; öğrencilere eğitim formatı hakkında, öğrencilerin sorumlulukları, öğrencilerin nasıl değerlendirileceği hakkında bir bilgi vermelidir. Eğitim sunumları, tüm yönetim sistemleri denetçi eğitim programları için genel bilgi yeterliliği başlığı altında yer alan konular ile ilgili yönetim sistemi denetçi eğitim programı için genel bilgi yeterliliği konu başlığı altında yer alan öğrenme hedeflerini kapsamlıdır. Ayrıca eğitim programı içerisinde denetim alıştırmaları da yer almalıdır. 4. EĞİTİMİN YAPISI ve EĞİTİM YÖNTEMLERİ 4.1 Süre Direk eğitime, grup ve birey aktivitelerine ayrılan toplam eğitim süresi en az (40) saat olmalıdır. Eğitim kuruluşu, eğitim programı boyunca öğrencileri değerlendirme sürecine sahip olmalıdır. Eğer eğitim tercüman aracılığı ile veriliyorsa; eğitim süresi arttırılabilir. Yemeğe, aralara ve diğer boş zamana ayrılan süre hesaplanmış eğitim süresine dahil değildir. Eğitim programı birbirini takip eden (5) gün süresince yapılmalıdır. 4.2 Eğitim Yöntemleri Eğitimin hedeflerini destekleyen çok sayıda görsel resim, slayt ve fotoğraf kullanılarak öğrenme desteklenmelidir. Eğitim sunumlarında anahtar mesajlar veya vurgulanmak istenen bölümler renklendirilmelidir Öğrencilerin yapmış oldukları çalışmalar tüm öğrenciler ile paylaşılmalıdır. Grup çalışmaları ve tartışmaları yapılmalıdır Öğrenmeyi destekleyecek hikayeler ve örnekler kullanılmalıdır TQNet LT.002/İLK YAYIN TARİHİ: /REV NO:01/REVİZYON TARİHİ: /Syf 4 / 7

5 Uygulama senaryoları, saha ziyaretleri ve hatırlama kartları gibi materyallerin kullanımı mümkün olduğunca artırılmalıdır. Yoğun okuma metinlerinin kullanımı önlenmeli Sunumlarda ve eğitim materyallerinde sadece siyah ve beyazın kullanımı engellenmeli Ortalama bir insanın konsantrasyonu konuşma başladıktan 20 dakika sonra azalmaya başlar. Bu nedenle konuşmanın uzaması engellenmelidir Gün boyunca öğrencinin sürekli oturması engellenmelidir. 4.3 Sınıf Ölçüsü ve Devamlılık Bir sınıftaki öğrenci sayısı (20) den fazla, (4) ten az olmamalıdır. Öğrencilerin eğitim süresince devamlılıkları zorunludur. 4.4 Eğitmen Sayısı (11) veya daha fazla öğrenci bulunan her sınıf (2) eğitmen tarafından yönetilmelidir. Belirli konular veya aktiviteler için ilave insan kaynakları ve eğitmenler kullanılabilir. Öğrenci sayısı (4) ile (10) arası ise kurs (1) eğitmen tarafından yönetilebilir. Belirli aktiviteler (örneğin: yazılı sınavlar) ne eğitim ne de değerlendirme gerektirirler ve açıklama tavsiye veya izah için eğitmenler gerektirmezler. Sadece (1) eğitmenin olması yeterlidir. 4.5 e- Eğitimler Eğitimler bilgisayar destekli e eğitim olarak verilecek ise aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır. 40 saatlik eğitim süresi kontrol edilmeli Geriye doğru en fazla 20 gün içerisinde eğitim tamamlanmış olmalı, 21. Günde sistem otomatik olarak kapanmalı Tüm eğitim yeterliliklerini karşılıyor olmalı Eğitim sadece okuma metinlerinden oluşmamalı, interaktif dizayn edilmelidir Eğitim kuruluşu eğitim alan adayın varsa sorularını cevaplamak üzere bir telefon hattı veya online iletişim hattı kurmalıdır TQNet LT.002/İLK YAYIN TARİHİ: /REV NO:01/REVİZYON TARİHİ: /Syf 5 / 7

6 Eğitim seti; her bölüm sonunda adayın bölüm içerisindeki bilgi seviyesini ölçmek üzere çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavı içermeli. Bu sınavlardan min. %70 başarı şartı aranmalıdır Eğitim sonunda verilecek olan sertifika üzerinde e-eğitim ibaresi bulunması gerekmektedir e- eğitim katılıp %70 başarı elde eden adaylara TQNet in akredite personel belgelendirme sınavına katılmaya hak kazanacağı, sınav yeri saatinin adaya eğitim kuruluşu tarafından sağlanacağı yazılı olarak bildirilmelidir 4.6 Eğitim Materyalleri Her öğrenciye eğitim programı için gerekli olan tüm eğitim notları ile verilmelidir. Eğitim notları; organizasyon yapısı ve içeriği hakkında bilgi vermelidir. Eğitim seti, TQNet onaylı eğitim kuruluşunu belirtmelidir. (Örneğin: kapak sayfası) Eğitim notları her bir oturumu kapsamalı ve öğrenme hedeflerinin tüm önemli noktalarını kapsamalıdır. Eğitim notlarına; örnek belgeler, notlar ve raporlar dahil edilebilir. Her öğrenci, ilgili yönetim sistemi standardının son versiyonunun bir kopyasına sahip olmalıdır. Eğer standart eğitim notlarının bir parçası olarak tedarik edilmediyse, her öğrencinin kursa standardın bir kopyasını getirmeleri gerekir. Eğitim notları; eğitim sonunda TQNet tarafından yapılacak olan Akredite Personel Belgelendirme Sınavı hakkında bilgileri içermelidir. 6. ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sürekli Değerlendirme Öğrencinin öğrenme hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı eğitim süresinde eğitmenler tarafından değerlendirilmelidir. Aşağıda belirtilen metotlardan bir veya birkaçı kullanılarak değerlendirme yapılabilir. Öğrencinin konuyu anlayıp anlamadığını ölçmek için küçük yazılı sınavlar Öğrencinin hangi konularda kuvvetli hangi konularda zayıf olduğunu not alabileceği, anlamadığı konuları işaretleyebileceği öğrenme cetveli Öğrenci performanslarının emsal değerlendirmesi (örneğin, öğrenci hangi konularda diğerlerinden daha az katılım sağlıyor) Öğrencinin anlama seviyesini ölmek için eğitimci tarafından sorulacak direk sorular TQNet LT.002/İLK YAYIN TARİHİ: /REV NO:01/REVİZYON TARİHİ: /Syf 6 / 7

7 Sürekli değerlendirme; Her konu anlatımı sonrasında Her eğitim gününün başlangıcında Her eğitim gününün sonunda Yapılmalıdır. Sürekli değerlendirmeyi geçen öğrenciler eğitim son günü TQNet tarafından düzenlenecek olan Personel Belgelendirme Sınavına katılmaya hak kazanır. Sürekli değerlendirmeyi geçen her öğrenciye eğitim kuruluşu tarafından Başdenetçi Eğitim Sertifikası hazırlanır. Düzenlenen Sertifikalarda Bu sertifika, 40 saatlik eğitim programının tamamlandığını ve adayın TQNet Akredite Denetçi Sınavı na katılabileceğini gösterir. Personelin yetkinliği ifade etmez ve Denetçi Belgesi olarak kullanılamaz ifadesi yer alacaktır. 7. DEĞİŞKENLER Eğitim kuruluşu eğitim programı içeriğinde herhangi bir değişiklik yapmak istediğinde değişikliği TQNet e bildirmek zorundadır. TQNet LT.002/İLK YAYIN TARİHİ: /REV NO:01/REVİZYON TARİHİ: /Syf 7 / 7

YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ SAYFA 1/13 TQNet-PB LT.001/REV01 Bölüm 1: 1.1 Giriş Bu doküman; kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği ve gıda güvenliği yönetim sistemleri denetçi belgelendirme programları için başvuruda bulunacak

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009 GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR Rev: 02 16.04.2009 0. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TERİMLER VE TANIMLAR 3. GAB YÖNETİM SİSTEMİ 3.1 Genel Şartlar 3.2 Doküman Yönetimi 3.3 Kayıtların Yönetimi 3.4 GAB El Kitabı

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Sayfa: 1 / 13 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik 01 28.01.2015 Uygunsuzlukların kapatılması için net süre tanımlandı. Ara denetim,

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından denetimlerin nasıl

Detaylı

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Eğitim İçeriği GAB & ISO 20252 Nedir Denetim ve Belgelendirme Prosedürü Kapanış

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

U L U S A L V E U L U S L A R A R A S I D Ü Z E Y D E

U L U S A L V E U L U S L A R A R A S I D Ü Z E Y D E 1 U L U S A L V E U L U S L A R A R A S I D Ü Z E Y D E ''TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA TESCİL KAYIT NO: 2013/75167'' UNITED KINGDOM ULUSLARARASI KAYIT KONTENJANI 30 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSİ / İÇ DENETÇİ

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001 YENİ ISO 9001 ve ISO 14001 yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri eklenmiştir. Eğitim ISO 9001 ve ISO 14001 Kataloğu. yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği YENİ

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 ve 97/23/AT Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği EK III standartları gereklerine uygun olarak gerçekleştirilen yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvurunun

Detaylı

BELGELENDĐRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDĐRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/41 YAYIN TARĐHĐ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı GOLDCERT tarafından yürütülen denetim ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uygun ve tutarlı bir yöntem

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

KALİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ VE DEVAM EĞİTİMLERİ

KALİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ VE DEVAM EĞİTİMLERİ KALİTE YÖNETİMİ BAŞLANGIÇ VE DEVAM EĞİTİMLERİ Kalite Uzmanlık İster ÖNSÖZ Otomotive Özgü Kalite Yönetim Eğitimleri Uygulama Odaklı Alman Otomotiv Üreticileri ve Tedarikçileri yararına 1 Ağustos 1997 yılından

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim edilmesi

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0204-5 ÇAĞRI MERKEZİ TAKIM LİDERİ SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0204-5 ÇAĞRI MERKEZİ TAKIM LİDERİ SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0204-5 ÇAĞRI MERKEZİ TAKIM LİDERİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0204-5 Çağrı Merkezi Takım Lideri (Seviye 5) ÖNSÖZ Çağrı Merkezi Takım Lideri

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı