ERDEMİR DE GÜVENLİ BAKIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERDEMİR DE GÜVENLİ BAKIM"

Transkript

1 ERDEMİR BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ (BYS) 1999 BYS 2000 BYS 2002 BYS 2004 BYS 2007 BYS 2009 BYS 2010 BYS ERDEMİR DE GÜVENLİ BAKIM ERDEMİR T.A.Ş MAYIS

2 ERDEMİR Türkiye nin en büyük entegre yassı çelik üreticisi ERDEMİR, 15 Mayıs 1965 ten bu yana, çeliğin yüksek dayanıklılık ve yüksek şekillendirilebilirlik özelliğini, estetiklik ve esnekliğini sanayinin hizmetine sunuyor. 2

3 45 yıllık tecrübe Üretim Kapasitesi: 5,3 milyon ton yassı mamul Ereğli Demir ve Çelik Fab. kuruluşu 1965 İlk üretim: ton I. Kademe Tevsiat II. Kademe Tevsiat KAM I ve II ERENCO kuruldu. İSDEMİR, ERDEMİR Romania ve ÇELBOR satın alındı ERDEMİR Lojistik ve ERDEMİR Gaz kuruldu. Divhan alınarak ERDEMİR MADEN kuruldu ERDEMİR OYAK grubuna devredildi Bakım Yönetim Sistemi (BYS) devreye alındı 2004 OHSAS Belgesi alındı 3

4 ERDEMİR TANITIMI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.; 5 milyon/yıl üzerindeki nihai mamul kapasitesi ile 4,4 milyon metrekarelik bir alan üzerine kuruludur. ERDEMİR, modern teknoloji ve uluslar arası kalite standartlarında çelik üretimi yapmakta olup, 325 çeşit ürün kalitesini pazara sunmaktadır. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi, TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan ERDEMİR; Ulusal Kalite Ödülü nde Başarı Ödülü, Avrupa Kalite Ödülü nde Mükemmellikte Yetkinlik, ERDEMİR Risk Değerlendirme Sistemi ile Avrupa İSG Ajansı En İyi Uygulama Örneği ödülü programında tavsiye edilebilir uygulama olarak seçilmiştir. Türk özelleştirme tarihinin en büyük işlemlerinden biri olarak nitelenen ERDEMİR in satış süreci 27 Şubat 2006 tarihinde tamamlanmış ve ERDEMİR in yönetimi OYAK a ait ATAER Holding bünyesine geçmiştir. 4

5 ÇALIŞANLARIMIZ En önemli rekabet gücümüz, kendilerini büyük bir ailenin üyeleri olarak gören, şirket hedeflerine odaklanmış, katılımcı, yetkin, deneyimli ve mutlu çalışanlarımızdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Hedefimiz KAZASIZ Çelik Tüm süreçlerimizde iş sağlığı ve güvenliği birinci önceliğimizdir. ERDEMİR de İSG-OHSAS-TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi nin tüm gerekleri yerine getirilir. İSG alanındaki mevzuatlara uymak, riskleri en aza indirecek önlemleri almak ve İSG performansının sürekli iyileşmesini sağlamak İSG politikamızın temel ilkeleri arasında yer alır. Çalışanlarımızın kullandığı tüm kişisel koruyucu malzemeler EN normlarında CE markalıdır. 5

6 ERDEMİR BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ (BYS) ERDEMİR de gerçekleştirilen bakım faaliyetlerini yönetsel bir sistem haline getirmek; daha verimli ve güvenli yapılmasını sağlamak amacıyla, ERDEMİR tarafından hazırlanan ERDEMİR Bakım Yönetim Sistemi (BYS) 16/08/1999 tarihinde, 5 yıllık birçalışma sonucunda devreye alınmıştır. ERDEMİR e en uygun sistemin oluşturulması için toplam 60 personel projede kurulum aşamasında görev almıştır. Devreye alınması ile birlikte toplam 710 adet personele Bakım Yönetim Sistemi kullanıcı eğitimleri verilmiştir. Sistemi ERDEMİR deki tüm bakım birimleri ve otonom bakım uygulaması yapan işletme birimleri kullanmaktadır. ERDEMİR Bakım Yönetim Sisteminin; yazılım, donanım, personel eğitim, veri giriş, yayılım, raporlar olarak devamlı iyileştirilmesini sağlamak üzere devreye alınmayı takiben BYS İşletim Komisyonu kurulmuştur. Kullanıcılardan gelen tüm öneriler, yapılan anket sonuçları ve kullanıcı talepleri değerlendirilerek sistemin sürekli geliştirilmesi ve canlı tutulması sağlanmıştır. 6

7 Bakım faaliyetleri, iş güvenliği açısından riskli faaliyetlerin ilk sıralarında yer almaktadır. Bakım esnasındaki riskler, sadece faaliyetten değil aynı zamanda da faaliyetin yapıldığı ortamdan da kaynaklanabilmektedir. Bakım faaliyetlerini yönetmeden iş güvenliğini tam olarak yönetmek mümkün olamamaktadır. Bu gerçekten yola çıkılarak ERDEMİR de tüm bakım faaliyetleri BYS altında tanımlanmıştır. Ancak sadece bakım faaliyetinin esas alınması ortamdan kaynaklanan risklerin göz ardı edilmesine sebep olabilmektedir. Bakım Yönetim Sisteminde bölgede gerçekleştirilen, bakım faaliyeti ayrı ayrı tanımlanmıştır GÜVENLİ BAKIM Yer Sayısı İştanımı 7

8 İŞ TANIMI BİLGİLERİ Tanımlanan tüm bakım faaliyetlerinin güvenli yapılabilmesi için; ilgili sorumlular belirlenmiş, gerekli insan kaynağı niteliği veniceliği belirlenmiş, risk değerlendirmeleri yapılmış ve personele eğitimleri verilmiş, işlerle ilgili talimatlar hazırlanmış, bu talimatlarda, sadece yapılan işle ilgili değil aynı zamanda çalışılan ortamla ilgili alınması gerekli önlemler tanımlanmış, kullanılması gerekli araç ve ekipmanlar tanımlanmış, kullanılması gerekli el aletleri tanımlanmış ve bunların her zaman bakımlı olmaları sağlanmış, kullanılması gerekli kişisel koruyucu malzemeler tanımlanmış ve bu malzemeler tedarik edilmesi sağlanmıştır, işlerin bakım ve kontrol periyotları tanımlanmıştır. Yapılacak bakım faaliyetleri yukarıda belirtilen şekilde ayrıntılı olarak tanımlanmış ve programlanmış olduğundan üretim baskısı kalkmış ve acele çalışmayı ortadan kaldıracak tüm tedbirler alınmıştır. Bir bakım faaliyeti tanımlanırken bakım süresi içerisinde güvenlikle ilgili alınacak tedbirler de sürelere dahil edilerek planlama yapılmaktadır. 8

9 İŞ TANIMI BİLGİLERİ İŞ TALİMATI : İşin doğru ve güvenli yapılmasını teminen hazırlanmış olan talimatlar bu alanda gösterilmektedir. İstenirse bu işle ilgili özel uyarılar da bu bölüme ilave edilebilmektedir. KORUYUCU MALZEME : İşin yapılması sırasında kullanılması gereken kişisel koruyucu malzemeler bu bölümde tanımlanmaktadır. Kullanıcı KKD üzerinden sorgulama yapabilmektedir. UYARILACAK YERLER : İşe başlanmadan önce, bu işten etkilenebileceği için uyarılması/haber verilmesi gereken ünite veya birimlerin hangileri olduğu ve hangi riske karşı, nasıl tedbir almaları gerektiği, bu bölümde yer almaktadır. 9

10 İŞ TANIMI BİLGİLERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ (RDK): ERDEMİR de yapılan tüm faaliyetlerin riskleri değerlendirilmiştir. Bu risk değerlendirmeleri, yine ERDEMİR tarafından yazılım programı haline dönüştürülerek aktif kullanımı sağlanmıştır. Bakım Yönetim Sistemi kullanıcıları bir faaliyeti yapmak istediklerinde, o faaliyetin risk değerlendirme sayfasını görebilmektedir. Bu sayede, personel bir faaliyeti yapmadan önce; faaliyetten kaynaklı ve çalışılan ortamdan kaynaklı riskleri, faaliyeti yaparken hangi önlemleri alması gerektiği, faaliyetle ilgili daha önce bir kaza meydana gelmişse o kazanın detaylarını, daha önce açılmış DÖF varsa bu DÖF ün ne için açıldığını ve sonucunu görebilmektedir. 10

11 GÜVENLİ BAKIM ERDEMİR Bakım Yönetim Sistemi; aynı zamanda tesislerin etkin ve verimli kullanılması, bakım maliyetlerinin düşürülmesi, stokların etkin yönetilmesi, iş sürelerinin optimize edilmesi gibi bir çok konuyu kapsayan bir sistemdir. Güvenli bakımla ilgili, Bakım Yönetim Sisteminde yer alan iki temel uygulama aşağıda belirtildiği gibidir. 1- Planlı ve plansız bakımların, faaliyetlerin risklerinin göz önüne alınması, talimatlara uygun, doğru kişisel koruyucu donanım kullanılması ve plansız bakımların planlı bakımlara dönüştürülmesiyle bakım faaliyetinin güvenli yapılması sağlanmıştır. 2- ERDEMİR de, güvenlikle ilgili olan ekipmanların; her zaman çalışır, bakımlı ve kontrollü olmalarının sağlanması ve güvenliğin sayısal olarak belirlenerek takip edilebilmesi için ERDEMİR Güvenlik Endeksi oluşturulmuştur. 11

12 ERDEMİR DE BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ BAKIM FELSEFESİ GÜVENLİ BAKIM PLANLI BAKIM PLANSIZ BAKIM KORUYUCU BAKIM DÜZELTİCİ BAKIM ARIZA BAKIMI PERİYODİK BAKIM KESTİRİMCİ BAKIM İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK MODİFİKASYON 12

13 PLANLI VE PLANSIZ BAKIMLAR Plansız bakımlar; işletmenin güvenliği, üretimin güvenliği, çalışanın güvenliği için risk oluşturmaktadır. Plansız bakımlarda, nitelik ve nicelik bakımından insan kaynağı planlanamamakta, üretim baskısı yaşanmakta, arızanın meydana geliş şekli ve büyüklüğü kestirilememekte, yardımcı ekipman ve araçların temininde güçlükler yaşanmakta bu da kaza riskini artırmaktadır. Plansız bakımların azaltılmasıyla; arızalarda meydana gelebilecek yaralanmalı ve/veya yaralanmasız kazalar önlenebilmektedir. Bu nedenle sistem; arıza bakımlarının azaltılarak, plansız bakımların ortadan kaldırılarak planlı bakımların arttırılması felsefesi üzerine kurulmuştur. Planlı bakımlar: 1- Periyodik bakım 2- Kestirimci bakım şeklinde yapılmaktadır. 13

14 PLANLI BAKIMLAR PERİYODİK BAKIM Tüm ekipmanların verimli ve güvenli çalışmasını sağlamak, arıza duruşlarını ortadan kaldırmak amacıyla; kontrol, yağlama ve değiştirme faaliyetleri için, periyotlar, ölçüm yerleri ve yöntemleri belirlenmiştir. Bakım ve/veya kontrol zamanı geldiğinde sistem kullanıcıya otomatik olarak iş emri açmaktadır. 14

15 PLANLI BAKIMLAR KESTİRİMCİ BAKIM Bakım Yönetim Sistemi; ekipmanların kontrol sonuçlarını, ölçüm trend eğrilerini ve değişim sürelerini dikkate alarak formüle etmekte ve o ekipmanın maksimum faydalı ömrünü hesaplayarak her ekipman için en uygun değişim zamanını belirlemektedir. Kestirimci bakım uygulamalarında, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak optimum kontrol kriterleri ve değişim periyotları belirlenmektedir. Örnek Kontrol Kriterleri Nereden ve hangi yönden ölçüm alınmalı? Neden? Kaç ölçüm / makine olmalı? Hangi sıklıkta ölçüm olmalı? Ne tip sensör kullanılmalı? Ölçüm karakteristikleri nedir? Ne zaman analiz yapılmalı? Hangi cihazlar ve teknikler kullanılmalı? Hangi şartlarda ölçüm yapılmalı? Neden? Titreşim Sıcaklık Basınç Elektrik Akımı Yağ Analizi Ses-Gürültü Fonksiyon Temizlik Devir Sayısı Seviye-Set Değeri Filtre Kirliliği Deformasyon Sızıntı-Kaçak 15

16 PLANLI BAKIMLAR KESTİRİMCİ BAKIM Belirlenen periyotlarda otomatik olarak; nerede ölçüm alınacağını, hangiölçümlerin alınacağını, alt ve üst alarm ve stop değerlerinin gösterildiği iş emri oluşmakta ve aşağıdaki gibi kontrol tur listesi raporu alınmaktadır. Kontrol sonuçları nokta bazında iş emirlerine girilmektedir. Yapılan tüm kontrollerin sonucu trend eğrisi şeklinde izlenmektedir. 12 Ölçüm Birimi : PPM 8,6 7,2 7,1 7,1 6,1 6,2 7,1 7,2 7,2 7,6 6,2 6,2 6,8 7,1 7,1 7,5 6,7 7 7,2 6,2 6,3 6,6 7,2 7,8 7,3 6,6 7,6 8,6 8,8 8,9 7,5 8,1 8,2 8,9 7,3 5,6 5,3 5,7 5,6 5,9 6,2 7,2 7,3 7,6 7,2 7,6 7,8 7,9 7,2 7,8 7,8 87,9 7,9 6,7 7,9 7,8 7,9 7,1 7,7 7,1 7,47,9 7,5 7,8 7,9 7,2 7,3 3,2 6,1 6,3 6,4 6,8 8,5 8,5 6,1 7,5 7,6 2,5 6,5 6,8 7,3 7,5 1,6 5,1 5,9 6,2 7,2 7,2 7,1 7,6 7,4 7,6 7,5 7,9 7,5 7,6 87,9 7,9 8,4 7,2 7,4 7,6 7,9 7,9 4,5 7,2 7,5 7,5 7,6 7,6 6,8 7,2 3,3 3,6 3,5 3,5 2,2 2,5 3,5 7,2 7,5 7,7 5,3 7,1 7,3 7,5 7,6 7,8 2,2 7,5 1,8 5,6 5,8 6,1 6,5 7,2 6,2 6,5 6,7 7,2 7,5 7,5 7,5 7,3 7,1 7,2 7,7 7,6 3,5 4,4 4,7 3,6 3,4 4,2 6,5 6,9 2,8 4,1 7,5 1,3 1,9 5,5 7,2 7,5 7,8 1,3 1,8 2,5 1,2 1,5 1,8 5,2 5,4 6,2 5,3 5,3 5,5 5,4 5,5 6,1 6,4 6,2 6,4 6,8 7,3 7,5 6,8 6,8 5,5 6,8 3,5 5,5 6,2 6,6 7,1 7,2 7,2 7,3 7,8 3,3 6,3 6,5 7,1 7,2 7,2 6,5 7,2 7,2 2,5 3,2 3,2 3,4 5,2 5,4 7,2 7,5 7,5 7,4 5,3 5,2 6,2 7,1 7,2 7,3 7,5 6,5 7,2 7,5 6,5 6,8 7,2 7,1 7,3 6,5 7,1 6,5 4,5 6,3 5,2 5,5 5,5 5, Değer Üst Stop Üst Alarm Alt Alarm Alt Stop 29/05/09 10/06/09 22/06/09 02/07/09 14/07/09 27/07/09 06/08/09 18/08/09 28/08/09 09/09/09 24/09/09 06/10/09 16/10/09 30/10/09 11/11/09 23/11/09 08/12/09 21/12/09 31/12/09 13/01/10 25/01/10 04/02/10 16/02/10 26/02/10 10/03/10 22/03/10 01/04/10 14/04/10 27/04/10 10/05/10 21/05/10 16

17 ERDEMİR GÜVENLİK ENDEKSİ ERDEMİR Güvenlik Endeksi; ERDEMİR de, güvenlikle ilgili olan ekipmanların; her zaman çalışır, bakımlı ve kontrollü olmalarını sağlamak, güvenliği sayısal olarak belirleyerek takip edebilmek için oluşturulmuş bir endekstir. Bakım Yönetim Sisteminin bu aracı iş güvenliği amaçlı olarak oluşturulmuştur. İş güvenliğinin sağlanması için çok önemli olan 6 kriter belirlenmiş ve detay çalışmalar yapılmıştır. Güvenlik Endeksi; 1- Yangın Güvenliği 2- Korozyon Güvenliği 3- Parlayıcı Patlayıcı Gaz Sistemlerinin Güvenliği 4- Basınçlı Kapların Güvenliği 5- Kaldırma Ekipmanlarının Güvenliği 6- Paratonerlerin Güvenliği kriterlerinden oluşmaktadır. Güvenlik endeksi, her bakım birimi ve her kriter için ayrı ayrı formüle edilerek hesaplanmakta ve ağırlıkları oranına göre ERDEMİR içintekbirsondeğer elde edilmektedir. Güvenlik Endeks değeri, 2005 yılından itibaren yıllık hedef olarak ERDEMİR Stratejik İş Planında yer almaktadır. 17

18 1- YANGIN GÜVENLİĞİ ERDEMİR deki tüm yangına müdahale ekipmanlarının kontrollerinin zamanında yapılarak her an kullanılabilir durumda olmasını sağlamak amacıyla uygulamaya alınmıştır. 18

19 1- YANGIN GÜVENLİĞİ Güvenlik endeksi ile, hangi tesiste ne kadar yangın ekipmanı olduğu, kontrollerinin zamanında yapılıp yapılmadığı, arızalı ekipman olup olmadığı izlenebilmektedir. Sistem; arızalı, uygun olmayan veya iyileştirme yapılması gereken yangın ekipmanları için uyarı vermektedir. 19

20 2- KOROZYON GÜVENLİĞİ Tüm ünitelerde korozyona uğrama ihtimali olan noktalar tespit edilmiş, bu noktaların ne zaman ve nasıl kontrol edileceği belirlenmiştir. Güvenlik endeksi ile, sayısal olarak kontrollerin zamanında yapılıp yapılmadığı, korozyona uğrayan noktaların olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. Kontrol sonuçlarında korozyona uğrayan veya iyileştirme yapılması gereken noktalar için sistem otomatik olarak sorumlu birime uyarı göndermektedir. 20

21 2- KOROZYON GÜVENLİĞİ 21

22 3- PARLAYICI PATLAYICI GAZ SİSTEMLERİNİN GÜVENLİĞİ ERDEMİR deki parlayıcı patlayıcı gaz ihtiva eden borular, kaplar, sistemler ve bunların ne zaman nasıl kontrol edileceği belirlenmiştir. Bu gazlar; * Desülfürize Kok Gazı, * Çelikhane Gazı, *HidrojenGazı, * Yüksek Fırın Gazı, *OksijenGazı, * Kok Gazı, * Asetilen Gazı, * Doğal Gazdır. 22

23 3- PARLAYICI PATLAYICI GAZ SİSTEMLERİNİN GÜVENLİĞİ Güvenlik endeksi ile, parlayıcı patlayıcı gaz sistemlerinin kontrollerinin zamanında yapılıp yapılmadığı, arızalı ekipman olup olmadığı, sayısal değer ve nokta olarak ortaya çıkmaktadır. Arızalı, uygun olmayan veya iyileştirme yapılması gereken ekipmanlar için sistem otomatik olarak uyarı göndermektedir. Yasalara uygun ve güvenli çalışmayı sağlamak için bu gazların bulunduğu proseslerde nasıl çalışılması gerektiği talimatlarla detaylandırılmış ve tüm personele eğitimleri verilmiştir. 23

24 4- BASINÇLI KAPLARIN GÜVENLİĞİ ERDEMİR deki tüm basınçlı kapların, kontrollerinin zamanında yapılarak, her zaman çalışır, bakımlı ve kontrollü olmasını sağlamak amacıyla uygulamaya alınmıştır. ERDEMİR de ki tüm; Gaz tüpleri ve tankları, Likit tüpleri ve tankları, Buhar kazanları, Hava kompresörleri, Boru hatlarının envanteriçıkarılmıştır. 24

25 4- BASINÇLI KAPLARIN GÜVENLİĞİ Bu basınçlı kapların, yasalara uygun, güvenli olarak test, bakım ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak amacıyla, detaylı bir iş talimatı hazırlanmış, eğitimleri verilmiştir. Güvenlik endeksi ile, basınçlı kapların kontrollerinin zamanında yapılıp yapılmadığı, uygunsuz basınçlı kap olup olmadığı, sayısal değer ve nokta olarak ortaya çıkmaktadır. Arızalı, uygun olmayan veya iyileştirme yapılması gereken ekipmanlar için sistem otomatik olarak uyarı göndermektedir. 25

26 5- KALDIRMA EKİPMANLARININ GÜVENLİĞİ İş kazalarında önemli yer tutan, malzeme taşıma sırasında meydana gelen kazaları önlemek için oluşturulmuştur. Kaldırma ekipmanlarının herzamanbakımlı, güvenli ve sağlam olmasını temin etmeyi hedeflemektedir. ERDEMİR in tamamında, malzeme kaldırma amaçlı kullanılan ekipmanların; * Tavan Vinci, * Trifor, * Hidrolik Platform, * Silindir, * Bagaiz, * Forklift, * Mekanik Kriko, * Ceraskal, * Mobil Vinç, * Hidrolik Kriko, * Asansör, * Yükleme Boşaltma Vinci, şeklinde envanteri çıkarılmıştır. 26

27 5- KALDIRMA EKİPMANLARININ GÜVENLİĞİ ERDEMİR in tümünde bulunan kaldırma ekipmanlarının, kim tarafından, nasıl, ne zaman kontrol edileceği belirlenmiş olup sistem tarafından otomatik olarak sorgulamaları ve takibi yapılmaktadır. Tavan vinçlerinin ve asansörlerin kontrol ve bakımları için ihtisaslaşmış gruplar bulunmaktadır. 27

28 6- PARATONERLERİN GÜVENLİĞİ ERDEMİR deki tesislerin yıldırıma karşı güvenliğini sağlamak üzere yapılmış olan paratonerlerin, çalışır vaziyette olmalarını sağlamak üzere oluşturulmuştur. ERDEMİR in tümünde bulunan paratonerlerin, nasıl, ne zaman kontrol edileceği belirlenmiş olup sistem tarafından otomatik olarak sorgulama ve takibi yapılmaktadır. 28

29 SONUÇ 1- PLANLI BAKIM ARIZA ORANI SONUCU ERDEMİR de uygulanan Bakım YönetimSistemiileplansız bakımlar azaltılarak, 2005 yılında %20 oranında iken 2010 yılı sonunda %9 oranında gerçekleşmiştir Planlı Bakım Arıza

30 SONUÇ 2- GÜVENLİK ENDEKS SONUCU ERDEMİR Güvenlik Endeksi ile yukarıda bahsedilen 6 kriterin; kim tarafından, ne zaman, nasıl kontrol edileceği belirlenmiş olup sistem tarafından otomatik olarak sorgulamaları ve takibi yapılmaktadır. Bu çerçevede uyarılar ve işlerin güvenli olarak yapılması da sağlanmaktadır. Güvenlik endeksi 2007 yılında %93 oranında iken 2010 yılı sonunda %98 olarak gerçekleşmiştir

31 SONUÇ BÜTÜN BU YÖNLERİYLE, BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ; ERDEMİR DE BAKIM FAALİYETLERİNİ YÖNETEREK, BAKIMIN ZAMANINDA, YERİNDE, UYGUN ELEMANLARLA, UYGUN KORUYUCU MALZEME KULLANARAK GÜVENLİ YAPILMASINI SAĞLAMAKTA, SÜREKLİ İYİLEŞMELERİ YÖNETEREK RİSKLERİ EN AZA İNDİRMEKTE KAZASIZ ÇELİK ÜRETİMİNDEKİ ROLÜNÜ BAŞARIYLA ÜSTLENMEKTE VE YÜRÜTMEKTEDİR. 31

32 TEŞEKKÜR EDERİZ. 32

33 ERDEMİR GÜVENLİK ENDEKSİ TABLOSU 33

ERDEMİR. Üretimimiz ve Ürünlerimiz. Rekabet Üstünlüklerimiz. ERDEMİR de İSG ÖZKAN DOĞAN. İş Güvenliği Müdürü -2011

ERDEMİR. Üretimimiz ve Ürünlerimiz. Rekabet Üstünlüklerimiz. ERDEMİR de İSG ÖZKAN DOĞAN. İş Güvenliği Müdürü -2011 ERDEMİR Üretimimiz ve Ürünlerimiz Rekabet Üstünlüklerimiz ERDEMİR de İSG ÖZKAN DOĞAN İş Güvenliği Müdürü -2011 15 Mayıs 1965 ten bu yana, çeliğin yüksek dayanıklılık ve şekillendirilebilirlik özelliğini,

Detaylı

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS STANDARDLARINDAN OLUŞAN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No : Yayın Tarihi : 15.02.2010

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 17 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Sayısı 28628 Resmi Gazete Tarihi 25.04.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ

BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İŞLETMELERİ BOYSWEB I TERCİH ETTİ BAKIM MALIYETLERINDE EN AZ %15 AZALMA YEDEK PARÇA STOK MALIYETLERINDE EN AZ %15 AZALMA ARIZA SAYISINDA %40-%80 AZALMA

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ İZMİR - Eylül 2013 SUNUŞ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusu Ülkemizin en önemli can alıcı sorunu olmaya devam etmektedir.

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÜRETİM-GÜÇ SANTRALLERİ

ÜRETİM-GÜÇ SANTRALLERİ ÜRETİM-GÜÇ SANTRALLERİ üretim - GÜÇ SANTRALLERİ I?? 38 Yüksek verimi en son teknolojiyle buluşturuyor Aynur Tekin Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında, Akenerji tarafından devreye alınan 904 MW lık Erzin Doğal

Detaylı

OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI. Seviye: 5 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI. Seviye: 5 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No Meslek: OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI Seviye: 5 1 Referans Kodu: 12UMS0206-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ankara Sanayi Odası 1. Organize

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6

ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6 ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY00..-6 Mekatronik Sistem Uzmanı ÖNSÖZ Mekatronik Sistem Uzmanı (Seviye 6) Ulusal

Detaylı

YÖNETMELİK. Ġġ EKĠPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ġartlari YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Ġġ EKĠPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ġartlari YÖNETMELĠĞĠ 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ EKĠPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ġartlari YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Vizyon 3 Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2020 Vizyonumuz 6 Rapor Kapsamı 8 Erdemir ve İsdemir Yönetim Sistemleri Politikası 9 Kurumsal Profil ve Ekonomik

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 29 Temmuz 2015 Geçerlilik Dönemi 29.07.2015-29.07.2016 SINIRLAMALAR Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme

Detaylı