ERDEMİR DE GÜVENLİ BAKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERDEMİR DE GÜVENLİ BAKIM"

Transkript

1 ERDEMİR BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ (BYS) 1999 BYS 2000 BYS 2002 BYS 2004 BYS 2007 BYS 2009 BYS 2010 BYS ERDEMİR DE GÜVENLİ BAKIM ERDEMİR T.A.Ş MAYIS

2 ERDEMİR Türkiye nin en büyük entegre yassı çelik üreticisi ERDEMİR, 15 Mayıs 1965 ten bu yana, çeliğin yüksek dayanıklılık ve yüksek şekillendirilebilirlik özelliğini, estetiklik ve esnekliğini sanayinin hizmetine sunuyor. 2

3 45 yıllık tecrübe Üretim Kapasitesi: 5,3 milyon ton yassı mamul Ereğli Demir ve Çelik Fab. kuruluşu 1965 İlk üretim: ton I. Kademe Tevsiat II. Kademe Tevsiat KAM I ve II ERENCO kuruldu. İSDEMİR, ERDEMİR Romania ve ÇELBOR satın alındı ERDEMİR Lojistik ve ERDEMİR Gaz kuruldu. Divhan alınarak ERDEMİR MADEN kuruldu ERDEMİR OYAK grubuna devredildi Bakım Yönetim Sistemi (BYS) devreye alındı 2004 OHSAS Belgesi alındı 3

4 ERDEMİR TANITIMI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.; 5 milyon/yıl üzerindeki nihai mamul kapasitesi ile 4,4 milyon metrekarelik bir alan üzerine kuruludur. ERDEMİR, modern teknoloji ve uluslar arası kalite standartlarında çelik üretimi yapmakta olup, 325 çeşit ürün kalitesini pazara sunmaktadır. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi, TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan ERDEMİR; Ulusal Kalite Ödülü nde Başarı Ödülü, Avrupa Kalite Ödülü nde Mükemmellikte Yetkinlik, ERDEMİR Risk Değerlendirme Sistemi ile Avrupa İSG Ajansı En İyi Uygulama Örneği ödülü programında tavsiye edilebilir uygulama olarak seçilmiştir. Türk özelleştirme tarihinin en büyük işlemlerinden biri olarak nitelenen ERDEMİR in satış süreci 27 Şubat 2006 tarihinde tamamlanmış ve ERDEMİR in yönetimi OYAK a ait ATAER Holding bünyesine geçmiştir. 4

5 ÇALIŞANLARIMIZ En önemli rekabet gücümüz, kendilerini büyük bir ailenin üyeleri olarak gören, şirket hedeflerine odaklanmış, katılımcı, yetkin, deneyimli ve mutlu çalışanlarımızdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Hedefimiz KAZASIZ Çelik Tüm süreçlerimizde iş sağlığı ve güvenliği birinci önceliğimizdir. ERDEMİR de İSG-OHSAS-TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi nin tüm gerekleri yerine getirilir. İSG alanındaki mevzuatlara uymak, riskleri en aza indirecek önlemleri almak ve İSG performansının sürekli iyileşmesini sağlamak İSG politikamızın temel ilkeleri arasında yer alır. Çalışanlarımızın kullandığı tüm kişisel koruyucu malzemeler EN normlarında CE markalıdır. 5

6 ERDEMİR BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ (BYS) ERDEMİR de gerçekleştirilen bakım faaliyetlerini yönetsel bir sistem haline getirmek; daha verimli ve güvenli yapılmasını sağlamak amacıyla, ERDEMİR tarafından hazırlanan ERDEMİR Bakım Yönetim Sistemi (BYS) 16/08/1999 tarihinde, 5 yıllık birçalışma sonucunda devreye alınmıştır. ERDEMİR e en uygun sistemin oluşturulması için toplam 60 personel projede kurulum aşamasında görev almıştır. Devreye alınması ile birlikte toplam 710 adet personele Bakım Yönetim Sistemi kullanıcı eğitimleri verilmiştir. Sistemi ERDEMİR deki tüm bakım birimleri ve otonom bakım uygulaması yapan işletme birimleri kullanmaktadır. ERDEMİR Bakım Yönetim Sisteminin; yazılım, donanım, personel eğitim, veri giriş, yayılım, raporlar olarak devamlı iyileştirilmesini sağlamak üzere devreye alınmayı takiben BYS İşletim Komisyonu kurulmuştur. Kullanıcılardan gelen tüm öneriler, yapılan anket sonuçları ve kullanıcı talepleri değerlendirilerek sistemin sürekli geliştirilmesi ve canlı tutulması sağlanmıştır. 6

7 Bakım faaliyetleri, iş güvenliği açısından riskli faaliyetlerin ilk sıralarında yer almaktadır. Bakım esnasındaki riskler, sadece faaliyetten değil aynı zamanda da faaliyetin yapıldığı ortamdan da kaynaklanabilmektedir. Bakım faaliyetlerini yönetmeden iş güvenliğini tam olarak yönetmek mümkün olamamaktadır. Bu gerçekten yola çıkılarak ERDEMİR de tüm bakım faaliyetleri BYS altında tanımlanmıştır. Ancak sadece bakım faaliyetinin esas alınması ortamdan kaynaklanan risklerin göz ardı edilmesine sebep olabilmektedir. Bakım Yönetim Sisteminde bölgede gerçekleştirilen, bakım faaliyeti ayrı ayrı tanımlanmıştır GÜVENLİ BAKIM Yer Sayısı İştanımı 7

8 İŞ TANIMI BİLGİLERİ Tanımlanan tüm bakım faaliyetlerinin güvenli yapılabilmesi için; ilgili sorumlular belirlenmiş, gerekli insan kaynağı niteliği veniceliği belirlenmiş, risk değerlendirmeleri yapılmış ve personele eğitimleri verilmiş, işlerle ilgili talimatlar hazırlanmış, bu talimatlarda, sadece yapılan işle ilgili değil aynı zamanda çalışılan ortamla ilgili alınması gerekli önlemler tanımlanmış, kullanılması gerekli araç ve ekipmanlar tanımlanmış, kullanılması gerekli el aletleri tanımlanmış ve bunların her zaman bakımlı olmaları sağlanmış, kullanılması gerekli kişisel koruyucu malzemeler tanımlanmış ve bu malzemeler tedarik edilmesi sağlanmıştır, işlerin bakım ve kontrol periyotları tanımlanmıştır. Yapılacak bakım faaliyetleri yukarıda belirtilen şekilde ayrıntılı olarak tanımlanmış ve programlanmış olduğundan üretim baskısı kalkmış ve acele çalışmayı ortadan kaldıracak tüm tedbirler alınmıştır. Bir bakım faaliyeti tanımlanırken bakım süresi içerisinde güvenlikle ilgili alınacak tedbirler de sürelere dahil edilerek planlama yapılmaktadır. 8

9 İŞ TANIMI BİLGİLERİ İŞ TALİMATI : İşin doğru ve güvenli yapılmasını teminen hazırlanmış olan talimatlar bu alanda gösterilmektedir. İstenirse bu işle ilgili özel uyarılar da bu bölüme ilave edilebilmektedir. KORUYUCU MALZEME : İşin yapılması sırasında kullanılması gereken kişisel koruyucu malzemeler bu bölümde tanımlanmaktadır. Kullanıcı KKD üzerinden sorgulama yapabilmektedir. UYARILACAK YERLER : İşe başlanmadan önce, bu işten etkilenebileceği için uyarılması/haber verilmesi gereken ünite veya birimlerin hangileri olduğu ve hangi riske karşı, nasıl tedbir almaları gerektiği, bu bölümde yer almaktadır. 9

10 İŞ TANIMI BİLGİLERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ (RDK): ERDEMİR de yapılan tüm faaliyetlerin riskleri değerlendirilmiştir. Bu risk değerlendirmeleri, yine ERDEMİR tarafından yazılım programı haline dönüştürülerek aktif kullanımı sağlanmıştır. Bakım Yönetim Sistemi kullanıcıları bir faaliyeti yapmak istediklerinde, o faaliyetin risk değerlendirme sayfasını görebilmektedir. Bu sayede, personel bir faaliyeti yapmadan önce; faaliyetten kaynaklı ve çalışılan ortamdan kaynaklı riskleri, faaliyeti yaparken hangi önlemleri alması gerektiği, faaliyetle ilgili daha önce bir kaza meydana gelmişse o kazanın detaylarını, daha önce açılmış DÖF varsa bu DÖF ün ne için açıldığını ve sonucunu görebilmektedir. 10

11 GÜVENLİ BAKIM ERDEMİR Bakım Yönetim Sistemi; aynı zamanda tesislerin etkin ve verimli kullanılması, bakım maliyetlerinin düşürülmesi, stokların etkin yönetilmesi, iş sürelerinin optimize edilmesi gibi bir çok konuyu kapsayan bir sistemdir. Güvenli bakımla ilgili, Bakım Yönetim Sisteminde yer alan iki temel uygulama aşağıda belirtildiği gibidir. 1- Planlı ve plansız bakımların, faaliyetlerin risklerinin göz önüne alınması, talimatlara uygun, doğru kişisel koruyucu donanım kullanılması ve plansız bakımların planlı bakımlara dönüştürülmesiyle bakım faaliyetinin güvenli yapılması sağlanmıştır. 2- ERDEMİR de, güvenlikle ilgili olan ekipmanların; her zaman çalışır, bakımlı ve kontrollü olmalarının sağlanması ve güvenliğin sayısal olarak belirlenerek takip edilebilmesi için ERDEMİR Güvenlik Endeksi oluşturulmuştur. 11

12 ERDEMİR DE BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ BAKIM FELSEFESİ GÜVENLİ BAKIM PLANLI BAKIM PLANSIZ BAKIM KORUYUCU BAKIM DÜZELTİCİ BAKIM ARIZA BAKIMI PERİYODİK BAKIM KESTİRİMCİ BAKIM İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK MODİFİKASYON 12

13 PLANLI VE PLANSIZ BAKIMLAR Plansız bakımlar; işletmenin güvenliği, üretimin güvenliği, çalışanın güvenliği için risk oluşturmaktadır. Plansız bakımlarda, nitelik ve nicelik bakımından insan kaynağı planlanamamakta, üretim baskısı yaşanmakta, arızanın meydana geliş şekli ve büyüklüğü kestirilememekte, yardımcı ekipman ve araçların temininde güçlükler yaşanmakta bu da kaza riskini artırmaktadır. Plansız bakımların azaltılmasıyla; arızalarda meydana gelebilecek yaralanmalı ve/veya yaralanmasız kazalar önlenebilmektedir. Bu nedenle sistem; arıza bakımlarının azaltılarak, plansız bakımların ortadan kaldırılarak planlı bakımların arttırılması felsefesi üzerine kurulmuştur. Planlı bakımlar: 1- Periyodik bakım 2- Kestirimci bakım şeklinde yapılmaktadır. 13

14 PLANLI BAKIMLAR PERİYODİK BAKIM Tüm ekipmanların verimli ve güvenli çalışmasını sağlamak, arıza duruşlarını ortadan kaldırmak amacıyla; kontrol, yağlama ve değiştirme faaliyetleri için, periyotlar, ölçüm yerleri ve yöntemleri belirlenmiştir. Bakım ve/veya kontrol zamanı geldiğinde sistem kullanıcıya otomatik olarak iş emri açmaktadır. 14

15 PLANLI BAKIMLAR KESTİRİMCİ BAKIM Bakım Yönetim Sistemi; ekipmanların kontrol sonuçlarını, ölçüm trend eğrilerini ve değişim sürelerini dikkate alarak formüle etmekte ve o ekipmanın maksimum faydalı ömrünü hesaplayarak her ekipman için en uygun değişim zamanını belirlemektedir. Kestirimci bakım uygulamalarında, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak optimum kontrol kriterleri ve değişim periyotları belirlenmektedir. Örnek Kontrol Kriterleri Nereden ve hangi yönden ölçüm alınmalı? Neden? Kaç ölçüm / makine olmalı? Hangi sıklıkta ölçüm olmalı? Ne tip sensör kullanılmalı? Ölçüm karakteristikleri nedir? Ne zaman analiz yapılmalı? Hangi cihazlar ve teknikler kullanılmalı? Hangi şartlarda ölçüm yapılmalı? Neden? Titreşim Sıcaklık Basınç Elektrik Akımı Yağ Analizi Ses-Gürültü Fonksiyon Temizlik Devir Sayısı Seviye-Set Değeri Filtre Kirliliği Deformasyon Sızıntı-Kaçak 15

16 PLANLI BAKIMLAR KESTİRİMCİ BAKIM Belirlenen periyotlarda otomatik olarak; nerede ölçüm alınacağını, hangiölçümlerin alınacağını, alt ve üst alarm ve stop değerlerinin gösterildiği iş emri oluşmakta ve aşağıdaki gibi kontrol tur listesi raporu alınmaktadır. Kontrol sonuçları nokta bazında iş emirlerine girilmektedir. Yapılan tüm kontrollerin sonucu trend eğrisi şeklinde izlenmektedir. 12 Ölçüm Birimi : PPM 8,6 7,2 7,1 7,1 6,1 6,2 7,1 7,2 7,2 7,6 6,2 6,2 6,8 7,1 7,1 7,5 6,7 7 7,2 6,2 6,3 6,6 7,2 7,8 7,3 6,6 7,6 8,6 8,8 8,9 7,5 8,1 8,2 8,9 7,3 5,6 5,3 5,7 5,6 5,9 6,2 7,2 7,3 7,6 7,2 7,6 7,8 7,9 7,2 7,8 7,8 87,9 7,9 6,7 7,9 7,8 7,9 7,1 7,7 7,1 7,47,9 7,5 7,8 7,9 7,2 7,3 3,2 6,1 6,3 6,4 6,8 8,5 8,5 6,1 7,5 7,6 2,5 6,5 6,8 7,3 7,5 1,6 5,1 5,9 6,2 7,2 7,2 7,1 7,6 7,4 7,6 7,5 7,9 7,5 7,6 87,9 7,9 8,4 7,2 7,4 7,6 7,9 7,9 4,5 7,2 7,5 7,5 7,6 7,6 6,8 7,2 3,3 3,6 3,5 3,5 2,2 2,5 3,5 7,2 7,5 7,7 5,3 7,1 7,3 7,5 7,6 7,8 2,2 7,5 1,8 5,6 5,8 6,1 6,5 7,2 6,2 6,5 6,7 7,2 7,5 7,5 7,5 7,3 7,1 7,2 7,7 7,6 3,5 4,4 4,7 3,6 3,4 4,2 6,5 6,9 2,8 4,1 7,5 1,3 1,9 5,5 7,2 7,5 7,8 1,3 1,8 2,5 1,2 1,5 1,8 5,2 5,4 6,2 5,3 5,3 5,5 5,4 5,5 6,1 6,4 6,2 6,4 6,8 7,3 7,5 6,8 6,8 5,5 6,8 3,5 5,5 6,2 6,6 7,1 7,2 7,2 7,3 7,8 3,3 6,3 6,5 7,1 7,2 7,2 6,5 7,2 7,2 2,5 3,2 3,2 3,4 5,2 5,4 7,2 7,5 7,5 7,4 5,3 5,2 6,2 7,1 7,2 7,3 7,5 6,5 7,2 7,5 6,5 6,8 7,2 7,1 7,3 6,5 7,1 6,5 4,5 6,3 5,2 5,5 5,5 5, Değer Üst Stop Üst Alarm Alt Alarm Alt Stop 29/05/09 10/06/09 22/06/09 02/07/09 14/07/09 27/07/09 06/08/09 18/08/09 28/08/09 09/09/09 24/09/09 06/10/09 16/10/09 30/10/09 11/11/09 23/11/09 08/12/09 21/12/09 31/12/09 13/01/10 25/01/10 04/02/10 16/02/10 26/02/10 10/03/10 22/03/10 01/04/10 14/04/10 27/04/10 10/05/10 21/05/10 16

17 ERDEMİR GÜVENLİK ENDEKSİ ERDEMİR Güvenlik Endeksi; ERDEMİR de, güvenlikle ilgili olan ekipmanların; her zaman çalışır, bakımlı ve kontrollü olmalarını sağlamak, güvenliği sayısal olarak belirleyerek takip edebilmek için oluşturulmuş bir endekstir. Bakım Yönetim Sisteminin bu aracı iş güvenliği amaçlı olarak oluşturulmuştur. İş güvenliğinin sağlanması için çok önemli olan 6 kriter belirlenmiş ve detay çalışmalar yapılmıştır. Güvenlik Endeksi; 1- Yangın Güvenliği 2- Korozyon Güvenliği 3- Parlayıcı Patlayıcı Gaz Sistemlerinin Güvenliği 4- Basınçlı Kapların Güvenliği 5- Kaldırma Ekipmanlarının Güvenliği 6- Paratonerlerin Güvenliği kriterlerinden oluşmaktadır. Güvenlik endeksi, her bakım birimi ve her kriter için ayrı ayrı formüle edilerek hesaplanmakta ve ağırlıkları oranına göre ERDEMİR içintekbirsondeğer elde edilmektedir. Güvenlik Endeks değeri, 2005 yılından itibaren yıllık hedef olarak ERDEMİR Stratejik İş Planında yer almaktadır. 17

18 1- YANGIN GÜVENLİĞİ ERDEMİR deki tüm yangına müdahale ekipmanlarının kontrollerinin zamanında yapılarak her an kullanılabilir durumda olmasını sağlamak amacıyla uygulamaya alınmıştır. 18

19 1- YANGIN GÜVENLİĞİ Güvenlik endeksi ile, hangi tesiste ne kadar yangın ekipmanı olduğu, kontrollerinin zamanında yapılıp yapılmadığı, arızalı ekipman olup olmadığı izlenebilmektedir. Sistem; arızalı, uygun olmayan veya iyileştirme yapılması gereken yangın ekipmanları için uyarı vermektedir. 19

20 2- KOROZYON GÜVENLİĞİ Tüm ünitelerde korozyona uğrama ihtimali olan noktalar tespit edilmiş, bu noktaların ne zaman ve nasıl kontrol edileceği belirlenmiştir. Güvenlik endeksi ile, sayısal olarak kontrollerin zamanında yapılıp yapılmadığı, korozyona uğrayan noktaların olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. Kontrol sonuçlarında korozyona uğrayan veya iyileştirme yapılması gereken noktalar için sistem otomatik olarak sorumlu birime uyarı göndermektedir. 20

21 2- KOROZYON GÜVENLİĞİ 21

22 3- PARLAYICI PATLAYICI GAZ SİSTEMLERİNİN GÜVENLİĞİ ERDEMİR deki parlayıcı patlayıcı gaz ihtiva eden borular, kaplar, sistemler ve bunların ne zaman nasıl kontrol edileceği belirlenmiştir. Bu gazlar; * Desülfürize Kok Gazı, * Çelikhane Gazı, *HidrojenGazı, * Yüksek Fırın Gazı, *OksijenGazı, * Kok Gazı, * Asetilen Gazı, * Doğal Gazdır. 22

23 3- PARLAYICI PATLAYICI GAZ SİSTEMLERİNİN GÜVENLİĞİ Güvenlik endeksi ile, parlayıcı patlayıcı gaz sistemlerinin kontrollerinin zamanında yapılıp yapılmadığı, arızalı ekipman olup olmadığı, sayısal değer ve nokta olarak ortaya çıkmaktadır. Arızalı, uygun olmayan veya iyileştirme yapılması gereken ekipmanlar için sistem otomatik olarak uyarı göndermektedir. Yasalara uygun ve güvenli çalışmayı sağlamak için bu gazların bulunduğu proseslerde nasıl çalışılması gerektiği talimatlarla detaylandırılmış ve tüm personele eğitimleri verilmiştir. 23

24 4- BASINÇLI KAPLARIN GÜVENLİĞİ ERDEMİR deki tüm basınçlı kapların, kontrollerinin zamanında yapılarak, her zaman çalışır, bakımlı ve kontrollü olmasını sağlamak amacıyla uygulamaya alınmıştır. ERDEMİR de ki tüm; Gaz tüpleri ve tankları, Likit tüpleri ve tankları, Buhar kazanları, Hava kompresörleri, Boru hatlarının envanteriçıkarılmıştır. 24

25 4- BASINÇLI KAPLARIN GÜVENLİĞİ Bu basınçlı kapların, yasalara uygun, güvenli olarak test, bakım ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak amacıyla, detaylı bir iş talimatı hazırlanmış, eğitimleri verilmiştir. Güvenlik endeksi ile, basınçlı kapların kontrollerinin zamanında yapılıp yapılmadığı, uygunsuz basınçlı kap olup olmadığı, sayısal değer ve nokta olarak ortaya çıkmaktadır. Arızalı, uygun olmayan veya iyileştirme yapılması gereken ekipmanlar için sistem otomatik olarak uyarı göndermektedir. 25

26 5- KALDIRMA EKİPMANLARININ GÜVENLİĞİ İş kazalarında önemli yer tutan, malzeme taşıma sırasında meydana gelen kazaları önlemek için oluşturulmuştur. Kaldırma ekipmanlarının herzamanbakımlı, güvenli ve sağlam olmasını temin etmeyi hedeflemektedir. ERDEMİR in tamamında, malzeme kaldırma amaçlı kullanılan ekipmanların; * Tavan Vinci, * Trifor, * Hidrolik Platform, * Silindir, * Bagaiz, * Forklift, * Mekanik Kriko, * Ceraskal, * Mobil Vinç, * Hidrolik Kriko, * Asansör, * Yükleme Boşaltma Vinci, şeklinde envanteri çıkarılmıştır. 26

27 5- KALDIRMA EKİPMANLARININ GÜVENLİĞİ ERDEMİR in tümünde bulunan kaldırma ekipmanlarının, kim tarafından, nasıl, ne zaman kontrol edileceği belirlenmiş olup sistem tarafından otomatik olarak sorgulamaları ve takibi yapılmaktadır. Tavan vinçlerinin ve asansörlerin kontrol ve bakımları için ihtisaslaşmış gruplar bulunmaktadır. 27

28 6- PARATONERLERİN GÜVENLİĞİ ERDEMİR deki tesislerin yıldırıma karşı güvenliğini sağlamak üzere yapılmış olan paratonerlerin, çalışır vaziyette olmalarını sağlamak üzere oluşturulmuştur. ERDEMİR in tümünde bulunan paratonerlerin, nasıl, ne zaman kontrol edileceği belirlenmiş olup sistem tarafından otomatik olarak sorgulama ve takibi yapılmaktadır. 28

29 SONUÇ 1- PLANLI BAKIM ARIZA ORANI SONUCU ERDEMİR de uygulanan Bakım YönetimSistemiileplansız bakımlar azaltılarak, 2005 yılında %20 oranında iken 2010 yılı sonunda %9 oranında gerçekleşmiştir Planlı Bakım Arıza

30 SONUÇ 2- GÜVENLİK ENDEKS SONUCU ERDEMİR Güvenlik Endeksi ile yukarıda bahsedilen 6 kriterin; kim tarafından, ne zaman, nasıl kontrol edileceği belirlenmiş olup sistem tarafından otomatik olarak sorgulamaları ve takibi yapılmaktadır. Bu çerçevede uyarılar ve işlerin güvenli olarak yapılması da sağlanmaktadır. Güvenlik endeksi 2007 yılında %93 oranında iken 2010 yılı sonunda %98 olarak gerçekleşmiştir

31 SONUÇ BÜTÜN BU YÖNLERİYLE, BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ; ERDEMİR DE BAKIM FAALİYETLERİNİ YÖNETEREK, BAKIMIN ZAMANINDA, YERİNDE, UYGUN ELEMANLARLA, UYGUN KORUYUCU MALZEME KULLANARAK GÜVENLİ YAPILMASINI SAĞLAMAKTA, SÜREKLİ İYİLEŞMELERİ YÖNETEREK RİSKLERİ EN AZA İNDİRMEKTE KAZASIZ ÇELİK ÜRETİMİNDEKİ ROLÜNÜ BAŞARIYLA ÜSTLENMEKTE VE YÜRÜTMEKTEDİR. 31

32 TEŞEKKÜR EDERİZ. 32

33 ERDEMİR GÜVENLİK ENDEKSİ TABLOSU 33

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ KONTROL EKİPMAN ADI PERİYODU(Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Detaylı

Bize Ulaşın : www.guvennetosgb.com info@guvennetosgb.com ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

Bize Ulaşın : www.guvennetosgb.com info@guvennetosgb.com ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Bize Ulaşın : www.guvennetosgb.com info@guvennetosgb.com ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Hakkımızda Güven Net OSGB Güven Net OGSB; İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çözüm ortağı olmak üzere

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

PERĐYODĐK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR

PERĐYODĐK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR PERĐYODĐK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR BUHAR KAZANI Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri madde: 207,208,209,210 Buhar kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

NOVATEST.

NOVATEST. NOVATEST HAVALANDIRMA ÖLÇÜMLERİ HVAC Validasyon Ölçümleri Kanal Kaçak (Sızdırmazlık) Testleri Biyo Güvenlik (LAF) Kabinleri Validasyonu Çeker Ocak Validasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ İç Ortam

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) "A tipi Muayene Kuruluşu" Adresi : Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok 44/84 Yukarı Dudullu / Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 455 80 80 Faks : 0 216

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU Analiz Ekibi: Sıra No Tehlikeli Durum/DavranıĢ Olası Sonuç/RĠSK Mevcut Önlemler Olasılık RĠSK BĠLEġENLERĠ ġiddet Derecesi Risk Derecesi Önlem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sıra No 1 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

Detaylı

ERDEMİR BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)

ERDEMİR BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ERDEMİR BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) E. ÇAYIR, Ö. DOĞAN, Y. ÖNAL, S. KESKİ, K. AYDIN, B. ERDAL, B. ERUZ ÖZET Erdemir deki bakım maliyetlerinin optimize edilmesi ve işletme verimliliğinin artırılması amacı

Detaylı

HAKKIMIZDA. Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten Teknik Muayene, bu konularda öncü olmayı hedeflemektedir.

HAKKIMIZDA. Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten Teknik Muayene, bu konularda öncü olmayı hedeflemektedir. HAKKIMIZDA Teknik Muayene, 2008 yılında kurulmuş bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir uygunluk değerlendirme kuruluşudur. 2009 yılında A Tipi Muayene Kuruluşu olarak, 2015 yılında İş Hijyen Ölçüm Laboratuvarı

Detaylı

TAHIL DEĞİRMENCİLİĞİNDE MAKİNE VE MEKANİK BAKIM

TAHIL DEĞİRMENCİLİĞİNDE MAKİNE VE MEKANİK BAKIM TAHIL DEĞİRMENCİLİĞİNDE MAKİNE VE MEKANİK BAKIM MURAT APAKHAN MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ MAYIS 2017 1 BAKIM NEDİR Bir işletmede veya proseste yer alan makine, ekipman veya teçhizatın sürekli olarak çalışır

Detaylı

Erdemir Enerji Yönetim Sistemi

Erdemir Enerji Yönetim Sistemi EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş. İŞLETMELER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI Erdemir Enerji Yönetim Sistemi Yardımcı İşletmeler Başmüdürlüğü Maliyet ve Verimler Müdürlüğü Enerji Yöneticiliği Mart 2011 ERDEMİR

Detaylı

www.vitamuhendislik.com

www.vitamuhendislik.com www.vitamuhendislik.com 2 HAKKIMIZDA VİTA MÜHENDİSLİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM LABORATUVARI, ölçüm hizmetlerinde ülkemizin önde gelen mühendislik firmalarından biri olmayı kendine amaç edinmiş

Detaylı

Farplas 2016 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu

Farplas 2016 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu Farplas Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu www.farplas.com İÇİNDEKİLER Çevre ve İş Güvenliği Politikası Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi Doğal Kaynak Tüketimi Su Kullanımı Elektrik Kullanımı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon No: Tel : +90 216 518 40 50 Faks : +90 216 518 39 00 E-Posta : bv.troffice@tr.bureauveritas.com Website : www.bvturkey.com Basınçlı Kaplar, Kazanlar,

Detaylı

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl EKİPMAN ADI MUAYENE ADI KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü ler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)** İlgili Mevzuat:

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Tel : +90 216 518 40 50 Faks : +90 216 518 39 00 E-Posta : bv.troffice@tr.bureauveritas.com Website : www.bvturkey.com Basınçlı Kaplar, Kazanlar, Buhar Kazanları,

Detaylı

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir.

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1. GİRİŞ İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1 Limanlar, Türkiye ekonomisinin en önemli destek üniteleridir.

Detaylı

GENEL MOTOR DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU

GENEL MOTOR DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU simplifies predictive maintenance 25 Şubat 2010 GENEL MOTOR DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU ARTESİS A.Ş. GOSB Üretim Tesisleri HAZIRLAYAN: Simge ÇAKIR ONAYLAYAN: Dr. İzzet Yılmaz ÖNEL The Institution of Engineering,

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI 135 RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI Levent İSHAK ÖZET Uzun uğraşlardan sonra devreye alınan rüzgar enerji santrallerinde, maksimum verim ve karlılığa ulaşabilmek için yapılması gereken çalışmalar

Detaylı

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU TÜM İŞ EKİPMANLARI VE TESİSATLAR İÇİN YAPILMASI GEREKEN ORTAK HAZIRLIKLAR 1. Kontrolü yapılacak cihazın bakım onarım defteri 2. Firma yardımcı personel ve gerekli ekipmanların hazır bulundurulması sağlanmalıdır.

Detaylı

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR)

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR) Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesi FR-01 01.02.2001 4 26.11.2011 Kaynak eklendi. Tedarikçi Değerlendirme FR-02 31.03.2005 2 23.12.2010 Onaylı Tedarikçi Performans Takip FR-03 31.01.2006 4 27.12.2011

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ 1 GİRİŞ Kimya, petrokimya, doğal gaz, petrol, kimyasal madde depolama tesisleri ve benzeri sektörler gibi yanıcı maddelerin kullanıldığı, depolandığı ve taşındığı işyerlerinde

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

İçerik. Erdemir Grup Tanıtımı. Standart ve Standardizasyon. Demir çelik sektöründe standartların kullanımı. Standartların sağladıkları faydalar

İçerik. Erdemir Grup Tanıtımı. Standart ve Standardizasyon. Demir çelik sektöründe standartların kullanımı. Standartların sağladıkları faydalar Standartların Demir Çelik Sektöründe Kullanımı ve Sağladıkları Faydalar Karabük Üniversitesi 17 Ekim 2014 Kenan Candar ERDEMİR Kalite Metalurji Müdürlüğü İçerik Erdemir Grup Tanıtımı Standart ve Standardizasyon

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Adresi : Tepekulu Kongre ve İş Merkezi Anadolu Caddesi No:40 Kat:M1-M2 Bayraklı 35010 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 462 33 33 Faks : 0 232

Detaylı

Artesis Varlık Yönetim Sistemi. simplifies predictive maintenance

Artesis Varlık Yönetim Sistemi. simplifies predictive maintenance Artesis Varlık Yönetim Sistemi Artesis Hakkında ARTESİS 1989-1999 yılları arasında Prof.Dr. Ahmet Duyar ın (Florida Atlantic University) NASA Lewis Research Center ile birlikte yaptığı, uzay mekiği ana

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER KONTROLLERĠ ve DÜZENLENECEK BELGELER Periyodik kontroller ile ilgili Mevzuat : 1- İş Ekipmanlarının

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Cevizli Mh. Tınaztepe Sk. Altınöz Apt. No:16 D.1-2-3-4-6 Maltepe 34846 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 651 08 95

Detaylı

Farplas 2014 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu

Farplas 2014 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu Farplas 2014 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu www.farplas.com İÇİNDEKİLER Çevre ve İş Güvenliği Politikası Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi Doğal Kaynak Tüketimi Su Kullanımı Elektrik

Detaylı

ACD TEZGAH İZLEME YAZILIMI

ACD TEZGAH İZLEME YAZILIMI ACD TEZGAH İZLEME YAZILIMI ACD Tezgah İzleme yazılımı altı ana modülden oluşmaktadır. Bu modüller; Yedekleme, Yönetim Paneli, Verimlilik İzleme, Üretim Tanımlamaları, Üretim İzleme, Üretim Raporları 1.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Adresi : Ali Nihat Tarlan Cad. Kutay Han No:103 D: 9 Tel : 0216 573 55 53 Faks : 0216 573 88 01 E-Posta : info@tcsbelgelendirme.com Website

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulumuz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kurumsal Yönetim Komitesi, şirket üst yönetimine 2014 yılı içerisinde şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Tebliğ; 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı R.G. EK 1. TESİS İÇİ MEVCUT EN İYİ TEKNİK (MET) UYGULAMALARI EK 2. TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARI

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

Kalite Kontrol Yenilikler

Kalite Kontrol Yenilikler Kalite Kontrol Yenilikler Amaç ve Fayda Kalite Kontrol modülünde önemli kalite performans ölçümlerinden biri olan Parts Per Million (PPM) kullanımının desteklenmesine, işleyişin daha kontrollü, güvenli

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kazanlar İmalat süreci kontrolü ASME Sec.I, EN 12953, EN 12952, API 534, EN 303-2, EN 303-3,

Detaylı

Tesis Bilgileri Üretim tesislerimize ait mevcut kapasitelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tesis Toplam Alan Kapalı Alan Kapasite

Tesis Bilgileri Üretim tesislerimize ait mevcut kapasitelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tesis Toplam Alan Kapalı Alan Kapasite Kurumsal Yönetim Yönetimimiz, dönem içerisinde şirket idaresine; şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum seviyesinin belirlenmesi amacıyla SPK tarafından yetki verilmiş

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

F.S.S. FREN SİSTEMLERİ SANAYİ

F.S.S. FREN SİSTEMLERİ SANAYİ F.S.S. FREN SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İYİ UYGULAMALAR Özlem AVLAN F.S.S. FREN SİSTEMLERİ SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ. İSG & Çevre Yönetim Sistemleri Uzmanı İŞLETME BİLGİLERİ

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. AMAÇ... 2 3. METOT... 2 4. TANIMLAR... 2 5. RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI... 4 5.1. Bilgilendirme... 5.2. Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi... 4 5.2.1. İşin Düzenlenmesi ve Organizasyona

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ÖNCESİ MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIK FORMU

PERİYODİK KONTROL ÖNCESİ MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIK FORMU BUHAR VE KIZGIN SU KAZANLARI ÖNCELİKLE TESTİN SAĞLIKLI BİR BİÇİMDE YAPILABİLMESİ İÇİN KAZAN SOĞUK OLMALIDIR. 1. Kazan ön kapağı açılmalı ve kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir. 2. Emniyet ventilleri

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

Enerji Yönetim Sistemleri

Enerji Yönetim Sistemleri Murat Silsüpür Elektrik Mühendisi Kapsam 1. Enerji Yönetimi 2. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı 3. Enerji İzleme Sistemi 4. Uygulama Örneği 8 Haziran 2015 Sunu: 2 Enerji Yönetimi Tanım: Minimum

Detaylı

İSTANBUL OFİSİ İSTANBUL OFİS

İSTANBUL OFİSİ İSTANBUL OFİS ÜNİTE KODU ÜNİTE ADI MASO MER KODU MASOMER ADI KİŞİ SAYISI 50000951 Mali Kontrol ve Analiz Müdürlüğü 171033 MALİ İŞLER YÖNET İST 1 50004162 Paz. Müd.(Fabrikalar Sip. Tak. ve Yön) 161001 SATIŞ VE PAZARLAMA

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı 1 ISO EĞİTİMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla iş kanunu gereği tüm çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi İSG kanunu, yasal ve mevzuat şartları

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@hotmail.com

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@hotmail.com Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@hotmail.com Çağdaş sağlık hizmetini, en kaliteli ve güvenilir şekilde, çevresine zarar vermeden sunmayı hedefleyen kurumumuz, çalışmalarını

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ERDEMİR 4 NOLU SLAB ISITMA FIRINI: SEVİYE 2 ISI OPTİMİZASYON SİSTEMLİ YÜRÜYEN TABANLI DİJİTAL FIRIN Vedat BEKTAŞ 1, Ercan ARI 2, 1 Ereğli

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com Fazıl ÖLMEZ Makine Mühendisi A Sınıfı İSG Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi fazilolmez@gmail.com 14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com 1. Adım Çalışma planı yapın (Çalışmalar bir

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF 1. Enerji Kesilmesinin önlenmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1.a)Jenaratörün Devreye Girmesi

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI MİEM in kurulduğu 6 Temmuz 1998 tarihinden bugüne verilen eğitimin kalitesinin arttırılması

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

1. Measurement of Noise Level (Gürültü Seviyesi Ölçümü ve Hesaplanması) 2. Sound Pressure Level Measurement (Emergency Ses Şiddeti Ölçümü ve

1. Measurement of Noise Level (Gürültü Seviyesi Ölçümü ve Hesaplanması) 2. Sound Pressure Level Measurement (Emergency Ses Şiddeti Ölçümü ve 1. Measurement of Noise Level (Gürültü Seviyesi Ölçümü ve Hesaplanması) 2. Sound Pressure Level Measurement (Emergency Ses Şiddeti Ölçümü ve Hesaplanması) 3. Measurement of Whole-Body Vibration (Vibrasyon

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı.

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı "A Tipi" Akreditasyon No: Adresi :Barbaros M.Ak Zambak S.A.Blok Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi Belirsizlik Değerlendirmesi

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi Belirsizlik Değerlendirmesi Belirsizlik Değerlendirmesi 1 Sunum İçeriği Belirsizliğin Tanımı ve Gerekliliği Hesaplama Temelli Yöntemde Belirsizlik Ölçüm Temelli Yöntemde Belirsizlik Asgari Yöntemde Belirsizlik Hata Yayılma Kanunu

Detaylı

Maxion İnci (Çelik) Çevre Yönetim Sistemi. Dış İletişim Konuları

Maxion İnci (Çelik) Çevre Yönetim Sistemi. Dış İletişim Konuları Maxion İnci (Çelik) Çevre Yönetim Sistemi Dış İletişim Konuları ÖNEMLİ ÇEVRE BOYUTLARI Maxion İnci Çelik Jant işletmesi, çevreye duyarlı bir şirket olmasından dolayı işletmede önemli çevre boyutlarına

Detaylı

RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE S IS TEMLERI RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE LERİ NİN AVANTAJL ARI

RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE S IS TEMLERI RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE LERİ NİN AVANTAJL ARI RMF BS FT TAN D E M 900 FİLTRE S IS TEMLERI RMF BSFT Tandem 900 filtre ürünleri, hidrolik ve yağlama sistemlerinin bulunduğu her türlü endüstriyel uygulamada kullanılabilir. Sistem üzerindeki entegre pompa

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

NITRON MG SERİSİ MEMBRAN AZOT JENERATÖRLERİ

NITRON MG SERİSİ MEMBRAN AZOT JENERATÖRLERİ Verimli membran teknolojisi Dünyanın en iyi geçirgenlik (permeability) özelliğine sahip membranları % 95 - % 99.5 arasında azot safiyeti Az sayıda hareketli parça NITRON MG SERİSİ MEMBRAN AZOT JENERATÖRLERİ

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ www.insancaosgb.com Gönlümüzde İnsan, Hedefimizde İnsan için İş Sağlığı ve Güvenliği www.insancaosgb.com Yaşamak için mi çalışmak, çalışmak için mi yaşamak? Cevap yaşamak

Detaylı

MARS Bakım ve Onarım Modülü, çağdaş ve modern bakım yönetimini gerçekleştirilebilecek şekilde tasarlanmış bir uygulama yazılımıdır.

MARS Bakım ve Onarım Modülü, çağdaş ve modern bakım yönetimini gerçekleştirilebilecek şekilde tasarlanmış bir uygulama yazılımıdır. GENEL BAKIġ İşletmeler ekipmana/makina ve donanıma büyük yatırımlar yapmakta ve dolayısıyla bu yatırımlarının karşılığını almak istemektedirler. Makina ve tesislerin arızî duruşları veya kapasitelerinin

Detaylı

ultra hafif kompozit silindirler

ultra hafif kompozit silindirler ultra hafif kompozit silindirler YENİLİKÇİ ÜRÜN Ürünlerimizin yenilikçiliği, çok hafif kompozit silindirler konusundaki uzun yılar süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonucudur. Üretim prosesi,

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Çavuşoğlu Mahallesi Yakacık Caddesi No:132-134 Kartal 34873 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 517 31 44 Faks : 0

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

KSB Yangın Setleri VdS

KSB Yangın Setleri VdS KSB Yangın Setleri VdS Alman VdS Onayı Almanya da yaklaşık 50 yıldır kullanılan yangın standardıdır VdS Kurumu; Alman Sigortacılar Birliği olup; yangın standartlarını belirler, malzeme onaylarını ve testlerini

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No Adresi Mavievler Mah. Sancak Sok. No11 Küçükyalı Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website 0 216 518 02

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2014 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PARS DANIŞMANLIK 20.02.2014 5763 Sayılı Kanun ( İş Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Kabul Tarihi:15.05.2008 İçerik 4857 sayılı İş kanunu dahil

Detaylı

PKD DEĞERLENDİRME FORMU

PKD DEĞERLENDİRME FORMU Tarih: PKD DEĞERLENDİRME FORMU Değerlendiren Kişi: 1 Kuruluşun Unvanı 2 Kuruluşun Adresi 3 İşveren/Vekili 4 Kuruluşun SGK Sicil No. 5 Kuruluşun Vergi No. 6 Kuruluşun Telefon ve faks Tel: Faks: 7 E-mail

Detaylı

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@inonu.edu.tr

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@inonu.edu.tr Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@inonu.edu.tr Çağdaş sağlık hizmetini, en kaliteli ve güvenilir şekilde, çevresine zarar vermeden sunmayı hedefleyen kurumumuz, çalışmalarını

Detaylı

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ.

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. Hakkımızda UZD sürdürülebilirlik konusunda, özellikle çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında uzmanlaşmış bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. İş Sağlığı

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.08.2012 Teknik Servis Arıza Formu nun adı Teknik Servis Arıza Bildirim Formu olarak değiştirildi. 01 Mekanik Cihaz ve Ekipmanların Periyodik Bakım

Detaylı

İnsanı Seviyoruz, Değerini Tartışmıyoruz.

İnsanı Seviyoruz, Değerini Tartışmıyoruz. İnsanı Seviyoruz, Değerini Tartışmıyoruz. İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti İşyeri Hekimliği Hizmeti Sağlık Personeli Hizmeti Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ankara OSGB Eğitim Danışmanlık Mühendislik, yaklaşık

Detaylı

TDG Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti

TDG Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin en önemli amacıdır. İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN ÖNEMİVE MOBİLYA SEKTÖRÜNDEKİKULLANIM UYGULAMALARI

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN ÖNEMİVE MOBİLYA SEKTÖRÜNDEKİKULLANIM UYGULAMALARI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN ÖNEMİVE MOBİLYA SEKTÖRÜNDEKİKULLANIM UYGULAMALARI ZEKAİ DÜZGÜN - İSG UZMANI (ÇANKAYA İŞ GÜVENLİĞİ) İBRAHİM ERTAN - İSG UZMANI (ERSA ÜRETİM MÜDÜRÜ) FÜSUN ÇELEBİ - İSG UZMANI

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BİLİŞİM İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gereken tüm hizmetleri

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

Kuluçkahaneler ve Balık Çiftlikleri için Merkezi ve Kendiliğinden Hareketli Yemleme Sistemleri

Kuluçkahaneler ve Balık Çiftlikleri için Merkezi ve Kendiliğinden Hareketli Yemleme Sistemleri www.akuamaks.com Kuluçkahaneler ve Balık Çiftlikleri için Merkezi ve Kendiliğinden Hareketli Yemleme Sistemleri 2 Amacımız çözüm ortağı olduğumuz, Feeding Systems SL firması ile beraber, Su Ürünleri Sektörüne

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı