K.K.T.C. ELEKTRİK KU K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU LED IŞIK KAYNAKLI SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TASLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K.K.T.C. ELEKTRİK KU K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU LED IŞIK KAYNAKLI SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TASLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 K.K.T.C. ELEKTRİK KU K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU LED IŞIK KAYNAKLI SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TASLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu taslak şartname 29 Eylül 2014 pazartesi mesai bitimine kadar Web Sayfamızda yayınlanacaktır. Konu ile ilgili soru ve önerilerinizi KIB-TEK Tesis Şube Amirliği Mühendisi Vehit SUPHİ ye yazılı olarak veya yolu ile yapılması rica olunur. 1

2 BAŞLIK İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1 KONU VE KAPSAM 1.2 MARKA MENŞEİ 1.3 CE UYGUNLUK ONAYI BELGESİ VE TİP TEST LABARATUVAR TEKNİK DÖKÜMANTASYON DOSYASI 1.4 ÇALIŞMA KOŞULLARI 1.5 TANIMLAR 2. ÖZELLİKLER 2.1 GENEL ÖZELLİKLER 2.2 ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER 2.3 FOTOMETRİK ÖZELLİKLER 2.4 İŞARETLEME 2.5 KORUMA VE KORUMA DERECELERİ 3. NUMUNE ALMA,MALZEME,GARANTİLİ ÖZELLİKLER 3.1 NUMUNE ALMA 3.2 MALZEME 3.3 GARANTİLİ ÖZELLİKLER 4. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 4.1 AMBALAJ VE TAŞIMA 4.2 TEKLİFLE BİRLİKTE VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER 4.3 KABUL KRİTERLERİ 5. GARANTİ ÇİZELGE 1 EK-1 LED'Lİ ARMATÜRLER İÇİN MALZEME LİSTESİ, EK-2 GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ 2

3 LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.BÖLÜM 1. GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Konu: Bu ihale KKTC Elektrik Kurumunun ihtiyaç duyduğu 115,000 adet 40 ±%10 W ve 5,000 adet 60±%10 W Led li armatür alımı ile bu armatürlerin gösterilecek olan ahşap ve / veya ahşap olmayan direklere montajını içermektedir. Kapsam: Bu şartname, yol, sokak aydınlatmasında kullanılacak LED ışık kaynaklı armatürlerin özelliklerini deneylerini ve testlerini kapsar. Bu şartnamede bundan sonra tüm bu tesislerdeki armatürler "LED'li armatür" olarak tanımlanacaktır. LED'li armatür; alüminyum enjeksiyon kasa, LED modüller, PCB,Sokak aydınlatma standartlarına uygun lens, temperli cam ve camı ihtiva eden kapak, sürücü, vb. yardımcı donanım ile birlikte komple ünite olarak teslim edilecektir. LED'li armatürlerin özellikleri, bu şartname ve eklerinde belirtilmiştir. 1.2 Marka Menşei Teklif edilen ürünlerin marka menşeileri, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, EFTA Ülkeleri, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye olacaktır. Bu markaların bu ilgili ülkelerdeki yetkili kuruluşlardan alınacak marka menşey belgeleri teklifle beraber sunulacaktır. Ancak bu ülkelerin markalarının başka ülkelerde kendilerine ait ve ayni adı taşıyan fabrikalarda yaptıkları ayni marka ürünlerin madde 1.3 ve madde 4.2 de belirtilen koşulları sağlamaları durumunda teklifleri kabul edilecektir. Bu ülkeler ve belirtilen koşullar dışındaki başka ülke markalarından teklif edilecek ürünler kabul edilmeyecektir. 3

4 1.3 CE/TSE Uygunluk ve Tip Test Laboratuvar Teknik Dökümantasyason Dosyası Teklif edilecek marka ve ihaleye sunulan model için Avrupa Birliği ülkelerinin herhangi birinden alınmış CESI veya KEMA veya TÜV Tip Test Sertifikası ve CE veya TSE Uygunluk Onayı belgesi sunulacaktır. Ancak armatürün tümü olumlu tip test raporu almış ise armatür kasası ve armatürün içindeki aparatların herhangi bir ülke malı olması kabul edilecektir (LED Çipler hariç, bu ürün için madde 1.2 uygulanacaktır). CE veya TSE Uygunluk Onayı belgesiyle beraber marka ve sunulan model için yine Avrupa Birliği ülkelerinden alınmış aşağıdaki Çizelge 1 deki konuları içeren TİP TEST Laboratuar Teknik Dokümantasyon Dosyası da teklifle beraber teklif dosyasında sunulacaktır. Akredite laboratuarlardan alınanlar kabul edilmeyecektir. KIB-TEK ilgili CE veya TSE Uygunluk Onayı belgesini ve TİP TEST Laboratuar Teknik Dokümantasyon dosyasının asıllarını görmek hakkına sahiptir. 1.4 Çalışma Koşulları Kullanım yeri 1.3 Çizelge LED'li armatürlerin 2: Çalışma çalışacağı koşulları şebekenin Gerilimi Frekansı Çalışma Ortam Sıcaklığı (ta) Bağıl Nem Rüzgâr hızı Harici 230 VAC +%15 ve -%10 50 Hz ±l - 10 C ile + 50 C arasında % 60 ila % 95 arasında 57 metre/saniye 1.5 Tanımlar LED (Light Emitted Diode - Işık Yayan Diyot) Çip: Bir elektrik akımı etkisi altında optik ışınım yayımlayan p-n birleşimli (Junction) yarı iletken devre elemanıdır. LED Paket: LED çipin yansıtıcı, dağıtıcı optik yüzeyler; hava kanalları ve metal bağlantılarla sabitlenmiş halidir. PCB (Printed Circuit Board): Üzerine LED paketlerin dizildiği baskı devre kartıdır. LED Modül: Bir veya birden fazla LED paketinin bir PCB üzerinde birleştirilmiş halidir. Jonksiyon (Birleşim) Sıcaklığı :Bir LED çipinde p-n yarı-iletkenlerinin birleşim bölgesinin sıcaklığıdır. Renk Sıcaklığı: Değerlendirilmesi yapılan ışık kaynağı ile aynı spektruma sahip "kara cismin" sıcaklığıdır. Birimi Kelvin (K)' dir. 4

5 Renksel Geri Verim Endeksi (CRI; R a ): Işık kaynaklarının aydınlattıkları cisimlerin renklerini ayırt ettirebilme yetenekleridir. Karşılaştırma, referans bir ışık kaynağına göre yapılır. Değeri 0 ile 100 arasındadır. Işık Akısı: Bir ışık kaynağının ışık akısı, bu ışık kaynağından çıkan ve normal gözün gündüz görmesine ait spektral duyarlık eğrisine göre değerlendirilen enerji akışıdır. Birimi lümen (Lm)' dir. Armatür Etkinlik Faktörü: Armatürden çıkan ışık akısının armatür toplam gücüne oranıdır. Birimi ImAV' dır. Ekonomik ömür: LED paketlerin ilk andaki ışık akılarının %30 değer kaybedinceye kadar geçen süredir. Birimi saattir. Elektriksel Verim: LED modül/modüller tasarım gücünün, armatürün (sürücü devrede iken) şebekeden çektiği toplam güce oranıdır. Anma Gücü: LED armatürün tasarlandığı güçtür. Birimi W' dır. Toplam güç: LED armatürün şebekeden çektiği toplam güçtür. Birimi W' dır. Üst Yarı Uzay Işık Akısı Oranı (ULOR): Üst yarı uzaya giden ışık akısının, LED'li armatürün tüm uzaya yaydığı toplam ışık akısına oranıdır. Işık Şiddeti: Noktasal ışık kaynağının belli bir a doğrultusundaki ışık şiddeti, bu doğrultuyu içine alan uzay açıdan çıkan ışık akısının, uzay açıya bölümü ile ilgilidir. Uzay açı sıfıra yaklaşırken bu oranın limiti ışık şiddetini tanımlar. Birimi kandela (cd)' dır. Işık Dağılım Eğrisi: Noktasal ışık kaynağından geçen düzlem üzerinde, kaynağın çeşitli doğrultulardaki ışık şiddetlerinin uç noktalarının geometrik yeridir. Aydınlık Düzeyi: Yola düşen ışık akısının yol yüzeyine oranıdır. Birimi lux' dür. Parıltı Düzeyi: Işık yayan bir düzlemin belli bir noktasının bu yüzeyin normaliyle belli bir açı yapan doğrultudaki ışık şiddetinin, bu doğrultuya dik düzlemdeki görülen alanına bölümü, o yüzeyin o noktası ve o doğrultusundaki parıltı düzeyini tanımlar. Birimi cd/m 2 dir. Ortalama Yol Parıltı Düzeyi: Yolda belirlenen hesap noktalarındaki parıltı düzeyi hesap noktası sayına bölümüdür. Sembolü Lo ve birimi cd/m 2 dir. Ortalama Parıltı Düzgünlüğü: Yolda belirlenen hesap noktalarındaki minimum parıltı düzeyinin ortalama yol parıltı düzeyine oranıdır. Sembolü Uo olup, birimsiz bir büyüklüktür. Boyuna Parıltı Düzgünlüğü: Her şeridin orta çizgisi boyunca yer alan hesap noktalarındaki minimum parıltı düzeyinin maksimum parıltı düzeyine oranıdır. Sembolü Uı olup, birimsiz bir büyüklüktür. Bağıl Eşik Artışı (Tl): Fizyolojik kamaşmanın neden olduğu görülebilirlik azalmasının ölçüsüdür. Kamaşma koşullarındaki parıltı eşiği AL K ile kamaşma olmadığındaki AL e eşik farkının AL e 'ye oranı olarak ifade edilir {TI=( ALK- AL e )/ AL e }. Birimsiz bir büyüklüktür. 5

6 Çevreleme Oranı (SR):Yolun kaldırım tarafındaki 5 metrelik alanın ortalama aydınlık düzeyinin, yol tarafındaki 5 metrelik alanın ortalama aydınlık düzeyine oranıdır. Birimsiz bir büyüklüktür. Optik Bölüm: Armatürün LED modüllerini, yansıtıcı, lens ve saydam kapağını içeren bölümüdür. Teçhizat Bölümü: Armatürün sürücü ve diğer kontrol düzenlerini içeren bölümüdür. Saydam Kapak: LED modüllerini dış etkenlerden koruyabilen, armatürün ışık geçiren kısmıdır. Sürücü (Driver): Alternatif akımı doğru akıma çeviren devre elemanıdır. IP Koruma Derecesi: LED'li armatürlerin toza, katı cisimlere, suya ve neme karşı dayanırlıklarının göstergesidir. Uluslararası kabullere göre İP XıX 2 kodları ile gösterilir. Koruma derecesindeki ilk rakam (Xı) katı cisimlere, ikinci rakam (X 2 ) ise suya karşı koruma derecesini gösterir. IK Koruma Derecesi: LED'li armatürlerin harici mekanik darbelere karşı dayanım derecesidir. I Sınıfı Armatür: Elektrik çarpmasına karşı korumada yalnızca temel yalıtımın yeterli olmadığı, ancak temel yalıtımın arızalanması halinde, erişilebilir iletken bölümlerin gerilim altında kalmalarını önleyecek biçimde erişilebilir iletken bölümleri, sabit kablo tesisatındaki koruyucu (topraklama) iletkene bağlayacak düzenlerde ilave güvenlik önlemlerini içeren armatürdür. Temel Yalıtım: Elektrik çarpmasına karşı temel korumayı sağlamak amacıyla gerilimli bölümlere uygulanan yalıtımdır. Ek Yalıtım: Temel yalıtımda bir arızanın meydana gelmesi durumunda elektrik çarpmasına koruma sağlamak üzere temel yalıtıma ilave olarak uygulanan dış yalıtımdır. Bağlantı Uç Dizisi: Teçhizat bölümündeki elektriksel malzemeler arasındaki iletken bağlantılarında ve armatür ile şebeke arasındaki iletken bağlantılarında kullanılmak üzere yalıtkan malzemeden bir koruyucu kılıf ya da bir gövde içine veya üzerine yerleştirilmiş bir veya birkaç bağlantı uç topluluğudur. İç İletkenler: LED'li armatürün içinde bulunan, armatür ile birlikte verilen ve besleme kablolarına ait bağlantı uçları ile sürücü, LED modülleri uçları arasındaki bağlantıları sağlayan kablolardır. Konsol: Armatürlerin direklere montajında kullanılan ara bağlantı elemanıdır. Konsol açısı: Direkle konsol arasındaki açıdır. Tilt açısı: Konsol ve armatür arasındaki açıdır. Fotobiyolojik Güvenlik: Işık kaynaklarının kullanıcılar üzerindeki olası optik ışıma tehlikelerine karşı göz güvenliği için uygulanan ölçme, kontrol ve değerlendirmelerdir. 2. ÖZELLİKLER 6

7 2.1 Genel Özellikler 1. LED'li armatürler mal ve can emniyeti açısından tehlike oluşturmayacak biçimde tasarlanacak ve imal edilecektir. 2. LED'li armatürler kolay tesis edilebilir ve bakım yapılabilir olacaktır. Teçhizatın armatüre montajında yapıştırıcı malzeme ve ek bağlantılarında lehim kullanılmayacaktır. Tüm elektriksel ve mekanik teçhizat direk titreşimine dayanıklı şekilde armatür içerisine tespit edilecektir. 3. LED'li armatürlerin yapısı iç ısınmalara karşı dayanıklı olacak, iç ısınmalardan ve normal çevre koşullarından dolayı yapısı değişmeyecek, LED ışık kaynaklarının kararlı ve verimli çalışmalarını sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. 4. Tüm elektriksel ve optik teçhizatın birbirleri ile bağlantıları klemens veya jack (dişi-erkek bağlantı soketi) vasıtası ile yapılacaktır. 5. LED'li armatür içerisinde iç iletkenlerin geçirildiği yerler; tel/kablo yalıtımlarını bozmayacak şekilde döküm çapaklarından arındırılmış ve pürüzsüz olacaktır. 6. Metal vidalar iletkenlerin geçirildiği yollara doğru çıkıntı yapmayacaktır. 7. LED'li armatürler içerisinde bulunan sürücüler, LED Modüller vb. donanımlar modüler yapıda olacaktır. Donanımların değiştirilmesi, bakımı ve tamiri direk üzerinde kolayca yapılabilecek şekilde tasarlanacaktır. 8. LED'li armatürler, KIB-TEK tarafından kullanılan ahşap Direklere monte edilebilecek tipte olacaktır. 9. LED'li armatürler konsol ile yandan direk konsoluna doğrudan bağlanabilecek şekilde tasarlanacaktır. 10. Mevcut yol aydınlatma armatürleri ve mevcut olan bağlantı parçaları konsollar dışında kullanılmayacaktır ve KIB-TEK ambarlarına iade edilecektir. 11. LED'li armatürlerin ön saydam camı, IK08 mekanik dayanıma sahip temperlenmiş cam olacaktır. 12. LED'li armatürlerde kullanılan tüm bağlantı ve montaj elemanları paslanmaz malzemeden yapılacak ve korozyona karşı dayanıklı olacaktır. 13. LED'li armatür tasarımında kullanılan LED paketlerin LM 80-08'e göre 6000 saat ömür ölçümleri yapılmış olacak, bu ölçüm sonuçlarına göre TM-21-ll' e uygun olarak gerçekleştirilen tahminler sonucu ekonomik ömürleri en az saat olacaktır. Kullanılacak LED paketlerin LM test raporları teklifle beraber sunulacaktır. 14. LED'li armatürün contaları yüksek ısıya dayanıklı, yekpare, ek veya birleşim yeri olmayan tip olacaktır. IP66 koruma derecesinin bozulmasına neden olmayacak yapıda ve silikon malzemeden olacaktır. LED li armatürler korozyona ve paslanmaya karşı dayanıklı olacak şekilde imal edilecektir. 15. LED'li armatürlerde boyanın niteliği, boya kaplamasının kalınlığı ve kaynaşmasının kontrolü ile belirlenecektir. Boya rengi açık gri tercihen RAL 7035 olacaktır. Boya elektrostatik polyester tipinde dış etkenlere karşı korumalı olmalıdır. Boya kalınlıkları gövde üzerindeki gelişigüzel seçilmiş en az 5 noktada boya kontrol aygıtı ile ölçülecek ve ortalama kalınlık minimum 65 7

8 mikron olacaktır. 16. LED'li armatürlerin toplam ağırlığı 5 kg a kadar olması durumunda direklerde bulunan mevcut armatür konsollarına montajı yapılacak, 5kg ın üzerindeki armatür teklif edilmesi halinde armatüre uygun konsollar kullanılacaktır veya mevcut konsollar kullanılacaksa yüklenici mevcut konsolları sunduğu armatüre göre güçlendirecektir. Bu işlemler için gerekli maliyet teklifin içinde olacaktır. 5kg ın üzerinde olan armatür montajlarında ağırlıktan veya doğal koşullardan dolayı oluşabilecek her türlü mekanik hasaralardan (kopma, düşme, kırılma, direkten sökülme gibi) garanti süresi boyunca yüklenici firma sorumlu ve gerekli tamir veya değişimi yapacaktır. Yüklenici sunacağı konsol veya mevcut konsollar üzerinde yapacağı güçlendirmeyi teklifinde sunacaktır. 17. Armatür konsola monte edildikten sonra yukarıya doğru en az 7 derece ve aşağıya doğru da en az 7 derece ayarlanabilir tipte olacaktır. Armatür direk üstünde açıldığında alt kısım ile üst kısım rahat çalışılabilinir bir açıda sabitlenebilmelidir. 2.2 Elektriksel Özellikler 1. LED'li armatürlerin ters polarite koruması olacaktır. Armatürlerde kullanılacak LED modülleri hiçbir zaman ters polarize edilemeyecektir. 2. Armatürlerde kullanılan LED modüllerindeki herhangi bir LED paket arızalandığında, diğerleri çalışmaya devam edecektir. 3. LED'li armatürlerin tasarımı, LED paketlerin şebeke gerilimine hiçbir şekilde maruz kalmayacakları şekilde yapılacaktır. 4. Armatürlerde LED modülleri çalıştırmak için sabit akım sürücüleri kullanılacaktır. Sürücü akımı en çok 1500 ma e sürülür olmalıdır. 5. Armatürlerin içerisinde bulunan sürücüler aşırı gerilime karşı min 4kV parafudur korumalı olacak, kısa devre ve termal koruma bulunacaktır. Sürücüler için istenen bu korumalar ürünlerin her teslimatında belgelendirilip KIB-TEK e sunulacaktır. 6. Sürücülerin güç faktörü (cos ) 0,90 a eşit veya üstü olacaktır. 7. LED'li armatürlerde kullanılan sürücülerin verimliliği en az %90 olacaktır. 8. LED'li armatür sürücülerinin toplam harmonik distorsiyonu (THD) %10'dan fazla olmayacaktır. 9. LED'li armatürlerin içerisinde kullanılacak kablolar NSH malzemeden olacaktır. Armatür içerisinde topraklı olacak şekilde dışarıya 3x 1,0 mm2 NSH ( Kauçuk) kablo sokak hattına bağlanabilecek yeterli uzunlukta olacaktır. Bu kablo armatürün içine IP66 metal Rekor girişinden geçecektir. 2.3 Fotometrik Özellikler 1. LED'li armatürlerin tasarımında kullanılan LED paketlerin renk sıcaklıkları 4200 K ± % 10 olacaktır. 2. LED'li armatürlerin tasarımında kullanılan LED paketlerin renksel geri verim endeksi 70'den büyük olacaktır. 8

9 3. LED'li armatür sistem verimliliği minimum 105 lm/w olacaktır. Etkinlik faktörü fotometrik bir laboratuarda teklif edilen ve örneği sunulan ürüne göre ölçülüp belgelendirilecektir. İlgili rapor teklif dosyasında bulunacaktır. 4. LED'li armatürlerin üst uzaya gönderdikleri ışık akısı oranı (ULOR) % 5'den fazla olmayacaktır. 2.4 İşaretleme LED'li armatür üzerinde alüminyum plaketten yapılmş etikette açıkça ve kalıcı olarak; a) Menşe işareti (Ticari marka veya imalatçının işareti ) b) Anma gücü (W), c) Gerilimi(V), d) Frekansı(Hz), e) LED Modül Gücü(W) f) Armatürün imal tarihi (ay ve yıl olarak), g) CE / TSE işaretlemesi, h) IP derecesi, yazılmış olacaktır. 2.5 Koruma ve Koruma Dereceleri 1. LED'li armatürler TS 3033 EN 60529'a göre en az IP 66 koruma sınıfına sahip olacaktır. 2. LED'li armatürler dış mekanik darbelere karşı dayanıklı olacaktır. TS EN standardına göre armatür gövdeleri dışarıdan gelebilecek en az 10 Nm mertebesindeki darbelere karşı IK 09 derecesinde korumaya, temperli cam veya optik lensleri ise en az 5 Nm mertebesindeki darbelere karşı IK 08 derecesinde korumaya sahip olacaktır. 3. LED'li armatürlerin elektrik çarpmalarına karşı koruma sınıfları I olacaktır. 3. NUMUNE ALMA, MALZEME, GARANTİ ÖZELLİKLERİ 3.1 Numune Alma Kabul deneyleri, kabule sunulan aynı tip ve güçteki armatürlerden aşağıdaki çizelgeye göre gelişigüzel alınacak numuneler üzerinde yapılacaktır. Armatür Sayısı (Adet) Alınacak Numune Sayısı (Adet) ve daha yukarısı için 25 9

10 3.2 Malzeme LED li armatürler için Malzeme Listesi Ek-1 de verilmiştir. 3.3 Garantili özellikler LED li armatürler için Garanti Özellikleri Listesi Ek-2'de verilmiştir. Her armatür tipi için ayrı ayrı doldurulacaktır. 4. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 4.1 Ambalaj ve taşıma LED'li armatürler, karayolu ve denizyolu ile taşımaya uygun hareketsiz kalmalarını sağlayacak özel karton kutularında ambalajlanacak ve kalıplı strafor kullanılacaktır. Ambalajın üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunacaktır; İmalatçının adı ya da tescilli markası Alıcının adı Sipariş no.su Alıcının stok kod no.su Armatür tipi ve anma gücü Ambalajın boyutları Ambalajın net ve brüt ağırlığı "DİKKAT KIRILIR" ibaresi 4.2 Teklifle Birlikte Verilecek Bilgi ve Belgeler Aşağıdaki belgeler teklifle birlikte verilecektir: 1) Garantili Özellikler Listesi; Teklif Sahibi ekteki Garantili Özellikler Listesi'ni her tip armatür için ayrı ayrı doldurarak imzalayacaktır.(ek-2) 2) CE/TSE Uygunluk ve Tip Test Laboratuvar Teknik Dökümantasyason Dosyası Madde 1.3 de belirtilen belgeler sunulacaktır. Türkiye menşeyli ürünler noter, ihaleye girmeye hak kazanmış diğer ülke menşeyli ürünler ise noter dengi kurumlardan alınmış aslı gibidir onaylı olacaktır. 3) LM Katı hal aydınlatma ürünleri için elektriksel ve fotometrik ölçümleri içeren bir labaratuvardan alınmış ölçüm test belgeleri(teklif edilecek ürün için olacak), Ganyofotometre, Küre-Fotometre veya Küre-Spektroradyometre yöntemlerinden herhangi 10

11 biri).aranacak olan sonuçlar-çıktılar : 1-Toplam Işık Akısı (Lümen), 2-Etkinlik Faktörü (Lümen/Watt), 3-Renk Özellikleri (Renksel Geriverim,Renk sıcaklığı, 4-Işık Dağılım Eğrileri. Türkiye menşeyli ürün ise noter, ihaleye girmeye hak kazanmış diğer ülkeler menşeyli ürün ise noter dengi kurumlardan alınmış aslı gibidir onaylı olacaktır. 4) LED'li armatürlerin tümünün bütün elemanlarıyla birlikte (LED Modül, Sürücü, Kablo, Conta, Gövde vb.) işletme koşullarında (enerjilendirilmiş durumda) minimum 5 Yıl çalışacağına dair yüklenici firmanın ve imalatçı firmanın noter ve Tastik memuru onaylı garanti taahhüt belgesi. 5) LED paketlerin LM 80-08'e göre yapılmış 6000 saat ömür ölçümleri ve bu ölçüm sonuçlarına göre TM-21-ll'ye uygun olarak gerçekleştirilen tahminler sonucu bulunan LED paket ömürlerine ilişkin belge; Türkiye menşeyli ürün ise noter, ihaleye girmeye hak kazanmış diğer ülkeler menşeyli ürün ise noter dengi kurumlardan alınmış aslı gibidir onaylı olacaktır. 6) Armatür imalatçı firmasına ait ISO 9001:2008 Kalite Sistem Uygunluk Belgesi, Türkiye menşeyli ürün ise noter, ihaleye girmeye hak kazanmış diğer ülkeler menşeyli ürün ise noter dengi kurumlardan alınmış aslı gibidir onaylı olacaktır. 7) Armatürün imalatçı firmasına ait ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi, Türkiye menşeyli ürün ise noter, ihaleye girmeye hak kazanmış diğer ülkeler menşeyli ürün ise noter dengi kurumlardan alınmış aslı gibidir onaylı olacaktır. 8)Teklifle birlikte, teklif edilen ürünlere ait birer adet numune verilecektir. 4.3 Kabul Kriterleri Bütün Tip deneylerden (testlerden) olumlu sonuç alınmış olacaktır. Ayrıca Madde 4.2 de istenen tüm belgeler eksiksiz sunulacaktır. 5. GARANTİ LED'li armatürlerin tümünün bütün elemanlarıyla birlikte (LED Modül, Sürücü, Kablo, Conta, Gövde vb.) montajı yapılmış ve devreye alınmış teslim tarihinden itibaren minimum 5 Yıl garnatili olacaktır. Bu garanti süresi içerisinde armatürlerde oluşacak arızalar yüklenici firma tarafından tamir edilecek veya yenisi ile değişitirlecektir. Aşağıdaki koşulların oluşması durumunda armatürler garanti kapsamında tamir edilecek veya değiştirilecektir: Armatürdeki toplam LED sayısından %10 dan fazlasının arızalanması Armatürün verdiği ısık parlaklığının (Luminance) %10 dan fazla azalması LED driver devresinin arızalanması Armatür içerisinde oluşacak her türlü elektrik arızası Armatür gövdesindeki mekanik bozulmalar 5kg üzerinde Armatür verilmişse ve armatür konsolu değiştirilmiş veya mevcut konsol tadil edilmiş ise konsolda oluşacak mekanik hasarlar. 11

12 ÇİZELGE 1 Çizelge 1 Bir Avrupa Birliği ülkesinde olan CESİ, KEMA veya TÜV Laboratuarlarında yapılmış TİP TEST Labaratuvar kabulleri. 1. Sunulan ürünün markasının ve modelinin belirlenmesi 2. Toz Deneyi, TS3033 EN IP 6X için su deneyi TS 3033 EN Topraklama Tertibatı Testi,TS EN Elektrik Çarpmalarına karşı koruma testi Dayanıklılık deneyleri ve ısıl deneyleri 7. Yalıtım direnci deneyi,ts EN İşaretleme Testi 10. Yapılış Testi Darbe Deneyleri Elektriksel dayanım testi, TS EN Statik Yük testi deneyleri 13. Yüzeysel kaçak akım uzunlıkları ve yalıtım aralıkları testi 14. Topraklama düzenleri testi 15. Vidalı ve Vidasız bağlantı uçları testi 16. Dış ve iç iletken testleri 17. Elektrik çarpmalarına karşı koruma testi 18. Dayanıklılık ve ısıl deneyleri 12

13 EK-1 LED Lİ ARMATÜRLER İÇİN MALZEME LİSTESİ DOSYA NO:.. KALEM NO Armatür Gücü (W) Malzeme Kod Numarası Satın Alınacak Miktar (Adet) 13

14 EK-2 GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ DOSYA NO:. KALEM NO:. SIRA NO 1 2 GENEL Armatür İmalatçının Adı Armatür İmalatçının Tip İşareti Uygulanan Standart TİP ÖZELLİKLERİ İSTENEN Armatür Anma Gücü (W) Etkinlik Faktörü (LmAV) >105 Armatür Ön Kapak Tipi Temperlenmiş Cam Armatür bağlantı elemanı 35mm+-20% çapı Armatür Ağırlığı ve Boyutu Madde Armatürün Çalışacağı Şebek 230VAC+%15-%10, 50±1 Hz Işık Akısı (Lümen) Koruma Sınıfı (IP) En az IP 66 Armatür Ömrü 5 Yıl Armatür Verimi(%) Sürücü Şartnamede belirtilen 3 DONANIMLAR SÜRÜCÜ İmalatçı firma adı İmalatçı Tip İşareti Gücü (W) Giriş Gerilimi (Volt) Sürücü sürme akımı (ma) 230VAC+%15-%10, 50±1 Hz Sabit akım Güç faktörü = / > 0,90 Uygulanan Standart LED Modüller İmalatçı firma adı İmalatçı Tip İşaretleri LED Modül Gücü (W) LED Modü Gerilimi (Volt) LED Modül Akımı (ma) Uygulanan Standart AMBALAJ Boyut Ambalajdaki Armatür Sayısı Ambalaj Ağırlığı..cmX... cmx...cm GARANTİ EDİLEN 14

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TEDAŞ-ARGEP/2010-057.B Eylül-2010 Revize Aralık 2013 Revize

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL (15 yıla kadar bina kiralanması genel ve teknik şartları, değerlendirme kriterleri, ön protokol ve kira sözleşmesi ) 2015 1/22 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 2014 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 30 kwp e (30 kwp dahil) KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ TEDAŞ

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE Doküman ULM-02-SR-002 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü MUAYENE VE PERİYODİK MUAYENE SÜRECİ Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan basınçlı kapların tasarım

Detaylı

Kısım 5 Elektrik Kuralları

Kısım 5 Elektrik Kuralları Kısım 5 Elektrik Kuralları 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

Kısım 5 Elektrik Kuralları

Kısım 5 Elektrik Kuralları Kısım 5 Elektrik Kuralları 2014 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ YEREL ALAN AĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/60 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR STANDARTLAR I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER 1. GENEL HÜKÜMLER II. BÖLÜM: PASİF ALTYAPI BİLEŞENLERİ 2. PASİF ALTYAPI

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü PORTATİF (TAŞINABİLİR) TANKLAR İLE BM SERTİFİKALI ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (ÇEGK) TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK Bu belge, tehlikeli

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3 1.1 İşin Kapsamı... 3 1.2 Şantiye Tesisleri... 3 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 1.4 Markalama ve İsim Plakaları... 4 1.5 Projelendirme... 4 1.6 Malzemeler, İşçilik

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 03.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25305 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Uygulama, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ... 4 KAPSAM... 4 1. TANIMLAR... 4 2. Gaz Teslim Noktası... 8 2.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri... 9 3. Malzeme Seçimi... 9 4. Borulama ve yerleştirme kuralları...

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12825 Mart 2003 ICS 91.060.30 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ Raised access floors TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik

Detaylı

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Kullanıcı Klavuzu Boy 1... 5 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Genel Bilgi Sürücü bağlantılarının veya çalışma parametreleri

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. GENEL 2.1 STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER 2.2 ÇALIŞMA ŞARTLARI 2.3 DOKÜMANTASYON 3.

Detaylı