h. Varsa gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü diğer tesislerin adresleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "h. Varsa gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü diğer tesislerin adresleri"

Transkript

1 Başvuru Türü: Yeni Başvuru Sertifikada Değişiklik 1-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler: Unvanı: Firmanın kuruluş tarihi: YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU FORMU Başvuru Kaydına İlişkin Bilgiler (Bu bölüm resmi makamlarca dldurulacaktır.) Başvuru N: Başvuru Tarihi: Başvuruyu Kaydeden Memurun Sicil N: Faaliyete başlama tarihi: Fiilen faaliyette bulunulan süre:. yıl. ay Vergi numarası: Ticaret siciline kayıtlı lduğu yer: Ticaret sicil n: Faaliyette Bulunulan Serbest Bölge: (Bu kısım yalnızca serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar tarafından dldurulacaktır.) 1.2-Adres Bilgileri: (Şirket merkezi dışındaki adres bilgilerinin aynı lması durumunda "aynı" ibaresi yazılacaktır.) i. ii. ) i. ii. ) i. ii. ) a. Şirket merkezi adresi: b. Ana faaliyetin yürütüldüğü adres: c. Yazışma adresi: d. Gümrükle ilgili belgelerin tutulduğu adres: e. Muhasebe kayıtlarının tutulduğu adres: f. Varsa üretim/imalat yapılan tesislerin adresleri g. Varsa deplama alanlarının adresleri h. Varsa gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü diğer tesislerin adresleri 1.3- İletişim Bilgileri: Telefn numarası: İnternet adresi: 2-Başvuruyu Yapan Temsilciye ilişkin Bilgiler: Adı ve syadı: T.C. kimlik n.su: Unvanı / Görevi: 3-Gerektiğinde Bilgi Alınabilecek Şirket Yetkilileri: Faks numarası: e-psta adresi: Adı ve syadı: Adı ve syadı: Adı ve syadı: Unvanı / Görevi: Unvanı / Görevi: Unvanı / Görevi: Telefn numarası: Telefn numarası: Telefn numarası: e-psta adresi: e-psta adresi: e-psta adresi: Ek-1/A 4- Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına İlişkin Bilgiler :(Bu kısım daha önce sertifika alınmışsa dldurulacaktır.)

2 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası N: Sertifika Tarihi: Referans N: 5.1 Faaliyet Alanı: (Birden çk seçenek işaretlenebilir) İhracatçı İmalatçı İthalatçı Taşımacı Kamu Kuruluşu Diğer (Belirtiniz) Faaliyet Gösterilen Sektör: 6-Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında Talep Edilen Uygulamalar: (Birden çk seçenek işaretlenebilir) İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni A.TR Düzenleme İzni Fatura Beyanı/EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleme İzni 7-Talep Edilen Diğer Uygulamalar: (Birden çk seçenek işaretlenebilir) Götürü Teminat Yetkisi İzinli Gönderici Yetkisi 8-Değişiklik Talebine İlişkin Bilgiler (Bu bölüm mevcut bir sertifika üzerinde yazılı bilgilerde veya sertifika kapsamındaki izin/yetkilerde değişiklik yapılmak istenilmesi halinde dldurulacaktır) 8.1 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasında Kayıtlı Bilgilerde Değişiklik (Md. 17) Vergi Numarası: Ticaret Unvanı: Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer: Ticaret Sicil Numarası: 8.2 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik (Md. 18) Sertifika Kapsamına Yeni İzin/Yetki Ekleme Talebi (Sertifika kapsamına ilave edilmesi talep edilen izin/yetki 6 ve 7 n.lu bölümlerde işaretlenmek suretiyle belirtilmelidir.) Sertifika Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Geri Alınması Talebi Geri alınması talep edilen izin/yetki türü:.. Geri alınması talep edilen izinin/yetkinin numarası: Sertifika Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Kapsamını Değiştirme Talebi Değişikliğe İlişkin Ntlar: -Götürü teminat yetkisi talep ediliyrsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var lup içeriğinde değişiklik yapılmak isteniyrsa Ek-1/B de eklenmelidir. -Onaylanmış ihracatçı yetkisi talep ediliyrsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var lup içeriğinde değişiklik yapılmak isteniyrsa Ek-1/C de eklenmelidir. -İzinli gönderici yetkisi isteniyrsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var lup içeriğinde değişiklik yapılmak isteniyrsa Ek-1/D de eklenmelidir. 9- Sertifikayı almaya hak kazanmanız halinde, internet yluyla kamuya Evet Hayır duyurulacak yetkilendirilmiş yükümlü listesinde yer almayı naylıyr musunuz? 10- Beyan: Bu belge ve ek 1/B, 1/C ve/veya 1/D deki belgeler ile bu belgelere ekli belgelerde yer alan bilgilerin dğru lduğunu beyan ederim. Tarih Firma Kaşesi/Kurum Mührü Beyan Edenin Adı-Syadı Unvanı 11. Başvuru Frmuna Eklenen Belgeler A. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü İçin Verilen Belgeler 1. Adli Sicil Belgeleri 1.1 Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde nundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında düzenlenmiş Adli Sicil Belgesi

3 1.2 Varsa sürekli larak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için imzalı Beyan Frmu 2. Brcu Yktur Belgeleri 2.1 Vergi brcu bulunmadığını gösterir yazı veya brcu bulunmakla birlikte bu brcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı 2.2 SGK prim brcu bulunmadığını gösterir yazı veya brcu bulunmakla birlikte bu brcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı 3. Yeminli Mali Müşavir Rapru 4. ISO 9001 Sertifikası 5. ISO Sertifikası 6. Sru Frmu 7. Diğer (Geçici madde 1/2 de sayılanlar). 8. Resmi dairelerce yapılan başvurularda yalnızca Başvuru Frmu ibraz edilir. 9. Sermayesinin tamamı devlete ait KİT ve İDT ler ile sermayesinin tamamı bir KİT veya İDT ye ait müesseselerce yapılan başvurularda başvuru frmunun yanı sıra Ortaklık ve Sermaye Yapısını Gösterir Belge ibraz edilir. B. Talep Edilen İzin/Yetkiler İçin Verilen Belgeler 1.Götürü Teminat Yetkisi Başvuru Frmu 2.Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru Frmu 3.Grup İmalatçısı Tespit Frmu 4.İzinli Gönderici Yetkisi Başvuru Frmu 5. Uluslararası Taşımacı Yetki Belgesi

4 Ek-1/B GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURU FORMU 1-Başvuru Türü Yeni Başvuru Güncelleme Kapsamını Değiştirme 2-Teminat Knusu Tplam Tutar (TL): 3-Teminat Mektubu Bilgileri 3.1-Götürü Teminat Yetkisi İçin Daha Önce Verilmiş Teminat Mektupları Tarihi Sayısı Tutarı Banka veya Özel Finans Kuruluşu 1 TL AVRO 2 TL AVRO 3.2- Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı (M.D. 32) Mevcut Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı GTR1- ÖTV.IA GTR2- ÖTV.IA GTR1 GTR Talep Edilen Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı 2 GTR1- ÖTV.IA GTR2- ÖTV.IA GTR1 GTR2 4- İadesi Talep Edilen Teminat Mektubu (Bu bölüm yetkinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi veya geri alınmasının istenilmesi durumunda ve teminat mektubunun iadesi talep edildiğinde dldurulmalıdır.) Tarihi Sayısı Tutarı Banka veya Özel Finans Kuruluşu 1 TL AVRO 2 TL AVRO Bu belge ve eki ekli belgelerde yer alan bilgilerin dğru lduğunu beyan eder, firmamıza/kurumumuza götürü teminat uygulamasından yararlanma izni verilmesi hususunu müsaadelerine arz ederim. Tarih Firma Kaşesi/Kurum Mührü Beyan Edenin Adı-Syadı Unvanı İmzası 1- Tabl 1 e göre belirlenecektir. 2-Kapsam değişikliği kapsamında ÖTV.1A isteniliyrsa vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi brcu lmadığına dair veya brcu bulunmakla birlikte bu brcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğine dair yazı da eklenir.

5 Tabl 1 GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİNİN KAPSAMINA İLİŞKİN TABLO (M.D. 32) TEMİNAT GÖSTERİLECEK KAMU ALACAĞI GÖTÜRÜ TEMİNAT TÜRÜ 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi dahil 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi hariç Dahilde işleme rejimi dahil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler Dahilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler. Dahilde işleme rejimi dahil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler Dahilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler. GTR1-ÖTV.IA GTR2-ÖTV.IA GTR1 GTR2

6 ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ BAŞVURU FORMU Ek-1/C I. İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ (Bu kısım izin istenmiyrsa bş bırakılacaktır.) 1.1 İzin Kapsamı Tesisler İzin kapsamına tesis eklenmesi Tesisin adı Tesisin açık adresi Başvuru Sahibi Grup İhracatçısıysa İzin Kapsamında Kullanılmak İstenilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Grup İmalatçısının Tesisleri 2.1. Grup İmalatçısının Unvanı Vergi Numarası Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Tarihi Ve Sayısı İzin Kapsamı Tesisler İzin kapsamına tesis eklenmesi Tesisin adı Tesisin açık adresi Grup İmalatçısının (2 den fazla grup imalatçısı varsa, her bir grup imalatçısı için aynı frmatta satırlar ilave edilir.) Unvanı Vergi Numarası Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Tarihi Ve Sayısı İzin Kapsamı Tesisler İzin kapsamına tesis eklenmesi Tesisin adı Tesisin açık adresi İzin Kapsamında Bulunan Tesisin İzin Kapsamından Çıkarılması Tesisin adı Tesisin açık adresi

7 II. A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİ BAKANLIKÇA YETKİ VERİLEN KİŞİ VE KURULUŞ TARAFINDAN DÜZENLEME VE VİZE İŞLEMİ İÇİN GÜMRÜK İDARELERİNE İBRAZ EDİLME ZORUNLULUĞU OLMAKSIZIN DÜZENLEYEBİLME İZNİ (Bu kısım izin istenmiyrsa bş bırakılacaktır.) 2.1. İstatistiki Bilgiler 12 Aylık Dönem - Başlangıç tarihi././20.. Bitiş tarihi / /20.. Sıra n A.TR Dlaşım Belgesi İhracat Beyannamesi İhracat Yapılan Ülke Tarih Sayı Tarih Sayı III. SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YAPILAN ÜLKE VEYA ÜLKE GRUPLARIYLA TERCİHLİ TİCARETTE, TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TARIM ÜRÜNLERİNİN TERCİHLİ TİCARETİNDE VE ÜLKEMİZ TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ REJİMİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TERCİHLİ TİCARETTE EŞYANIN KIYMETİNE BAKILMAKSIZIN FATURA BEYANI VEYA EUR.MED FATURA BEYANI DÜZENLEYEBİLME İZNİ (İzin istenmiyrsa bu kısım bş bırakılacaktır) (Madde 18 ve 69 hükümleri çerçevesinde izin kapsamında değişiklik yapılmak isteniyrsa Tabl 1 dldurulmalıdır) 3.1. Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında İhracatı Yapılmak İstenen Eşyanın Ticari İsmi Tarife Pzisynu İhraç Edileceği Ülke veya Ülkeler Grubu 3.2 İstatistiki Bilgiler 12 Aylık Dönem - Başlangıç tarihi././20.. Bitiş tarihi / /20.. Sıra N 1 2 EUR.1/EUR.MED Dlaşım Sertifikası İhracat Beyannamesi Tarih Sayı Tarih Sayı İhracatın Yapıldığı Gümrük İdaresi İhracatı Yapılan Eşyanın GTİP i İhracat ın Yapıldığı Ülke/Ülke Grubu

8 Tabl 1 FATURA BEYANI DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ DEĞİŞİKLİK BAŞVURU FORMU 1. Onaylanmış İhracatçıya İlişkin Bilgiler Onaylanmış İhracatçı Unvanı Onaylanmış İhracatçı Yetki Numarası 2.Mevcut Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında İhracatı Yapılan Eşya Ticari İsmi Tarife Pzisynu İhraç Edildiği Ülke veya Ülkeler Grubu 3. Değişikliğe Kapsamı 3.1 Mevcut Yetki Kapsamındaki Eşyanın İhracatının Yapılmaya Devam Edilip Edilmeyeceği 3.2 Mevcut Yetki Kapsamındaki Eşyanın İhracatının Yapıldığı Ülke veya Ülke Grubunda Değişiklik İstenip İstenmediği 3.3 Mevcut Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamındaki Eşyadan Farklı Bir Eşya Yetki Kapsamına Alınmak İsteniyrsa Evet Evet (Evet işaretlenmişse, ihracat yapılmak istenen ülke veya ülke grubunu belirtiniz)... Hayır (Hayır seçilmişse aşağıdaki sru bş bırakılacaktır.) Hayır Ticari İsmi Tarife Pzisynu İhraç Edildiği Ülke veya İhraç Edileceği Ülkeler Grubu IV. BEYAN Bu belge ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin dğru lduğunu beyan eder, firmamızın/kurumumuzun naylanmış ihracatçı yetkisi kapsamının talebimiz dğrultusunda değiştirilmesini arz ederim. Tarih Firma Kaşesi / Kurum Mührü Beyan Edenin Adı-Syadı Unvanı İmzası

9 İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ BAŞVURU FORMU 1. Yetki Kapsamı Tesisler 1.1. Yetki kapsamına tesis eklenmesi Tesisin adı Tesisin açık adresi Yetki kapsamında bulunan tesisin yetki kapsamından çıkarılması Tesisin adı Tesisin açık adresi Sahip Olunan Teminat Kapsamlı Teminat Teminattan Vazgeçme Kapsamlı Teminat Yüksek Kaçakçılık Riski İçeren Eşya yı Kapsıyr Mu? Evet Hayır 3. Uluslararası Taşımacı Yetki Belgesi (Bir örneği eke knulacaktır.) 4. Beyan Bu belge ve eki belgelerde yer alan bilgilerin dğru lduğunu beyan ederim. Ek-1/D Tarih Firma Kaşesi / Kurum Mührü Beyan Edenin Adı-Syadı Unvanı İmzası

10 BEYAN FORMU Ek sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan; uluslararası suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dlandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları, gümrük kaçakçılığı veya gümrük kaçakçılığına teşebbüs suçları, petrl kaçakçılığı suçları, uyuşturucu kaçakçılığı suçları, haksız mal edinme suçlarından, Türkiye nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümleri uyarınca ceza almamış lduğumu/lduğunu, aksine bir durumun tespit edilmesi halinde dğacak tüm hukuki snuçları kabul edeceğimi beyan ederim. BEYANA KONU KİŞİNİN Adı ve Syadı Unvanı Uyruğu Adresi Dğum Tarihi ve Yeri Anne Adı Baba Adı Pasaprt Tarih ve Numarası Tarih: Beyan Edenin Adı-Syadı: Unvanı: İmza: Başvuru sahibi kişinin Sermayedarı/Ortağı (%10 dan fazla paya sahip) Yönetim Kurulu Üyesi/Şirket Müdürü Dış Ticaret/Gümrük İşlemlerinde İmza Yetkilisi BAŞVURU SAHİBİ KİŞİNİN Ticari Unvanı Vergi N.su Açıklama: Bu frm yalnızca başvuru sahibinin %10 dan fazla paya sahip sermayedarı/rtağı, yönetim kurulu üyesi/şirket müdürü ve/veya gümrük/dış ticaret işlemlerinde imza yetkisini haiz çalışanı lup sürekli larak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu kişiler için düzenlenecek ve kişinin kendisi veya yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanacaktır. Türkiye de ikamet eden yabancı uyruklu ve T.C uyruklu kişiler ile sürekli larak yurt dışında ikamet eden T.C uyruklu kişiler

11 için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtildiği şekilde alınan adli sicil belgesi ibraz edilecektir...sosyal GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE Ek-4 Knu: Ssyal güvenlik prim brcu lup lmadığının yetkilendirilmiş yükümlü sertifika başvurusu kapsamında bildirilmesi adresinde faaliyet gösteren işyerimiz, Müdürlüğünüzün.. sicil sayılı dsyasında işlem görmektedir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak amacıyla... Türkiye genelinde kesinleşmiş ssyal güvenlik prim brcumuz bulunup bulunmadığının tarafımıza bildirilmesini, Arz ederim. ( /.../20.) Unvan/Adı-Syadı/İmza Aynı Unvan/Adı Syadı İle Tescil Edilmiş Diğer İşyerlerinin Sicil Numaraları Aracısı Olunan İşyerlerinin Sicil Numaraları Ortağı Olunan İşyerlerinin Sicil Numaraları Üst Düzey Yöneticisi Olunan İşyerlerinin Sicil Numaraları Gerçek Kişi İşverenler İçin Bağ-N:... Tüzel Kişi İşverenler İçin Emekli Sandığı N:.

12 Ek- 5 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU Rapr Sayısı: Rapr Tarihi: Tespit Dönemi: 1. İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN Adı Syadı: Bağlı Olduğu Mesleki Şirketi Bağlı Olduğu Oda Oda Sicil N: Ruhsat N: İş Adresi ve Telefnu 2. DAYANAK SÖZLEŞMESİNİN Tarihi: Sayısı: 3. TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN Ticaret Unvanı Kanuni Merkez Adresi Ticaret Siciline Kayıtlı Bulunduğu Yer: Ticaret Sicil Numarası: Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesi: Vergi Numarası: 4. GENEL BİLGİLER 4.1 Sermayesinin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar: Bu kısımda, şirketin tplam sermayesinin %10 undan fazlasına sahip rtakların ad ve syadları, T.C Kimlik Numaraları (tüzel kişiler için ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve vergi kimlik numarası), sermaye pay ranları ve ikametgâh adresleri belirtilecektir. 4.2 Muhasebeden Srumlu Kişilere İlişkin Bilgiler: Bu kısımda, şirketin muhasebe ve mali işlerinden srumlu lan kişilerin ad ve syadları, görevli ldukları birimler, görevleri ve unvanları (3568 sayılı Kanun hükümlerine göre serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanlarından birine sahip lup lmadıkları) yazılacaktır. 4.3 Şirketin Yasal Defterlerinin Tasdikine İlişkin Bilgiler: Bu kısımda, şirketin bir önceki takvim yılında tutulan kanuni defterlerinin türleri, tasdik tarih ve numaraları ile tasdik eden merciiler yazılacaktır. 4.4 Şirketin Muhasebe ve Defter Kayıtlarına İlişkin Bilgiler: Bu kısımda, aşağıdaki srular knuyla ilgili yapılan incelemeler de belirtilerek yanıtlanacaktır Şirket muhasebe kayıtları ve mali bilgi ve belgeleri şirket merkezinde mi tutulmaktadır? Tutulmuyr ise nerede tutulmaktadır ve istenildiğinde merkezden bu bilgi ve belgelere klayca erişim sağlanabilmekte midir? Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla mı tutulmaktadır? Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla tutuluyr ise bunun için hangi bilgisayar prgramı veya prgramları kullanılmaktadır? Şirketin muhasebe kayıtları tek düzen muhasebe sistemine uygun larak tutulmakta mıdır? Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgeler usulüne uygun larak düzenlenmiş midir, düzgün bir şekilde şirket kayıtlarına geçirilmiş midir ve gerçeği yansıtmakta mıdır? Defter kayıtları nizamına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun larak tutulmakta mıdır? Şirketin ticari ve mali bilgi ve belgeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal saklama süresi içerisinde istenildiği takdirde ibraz edilebilecek şekilde düzenli larak saklanmakta mıdır, bu belgelerin saklanması için arşiv luşturulmuş mudur? İnceleme yapıldığı tarih itibariyle, muhtasar, damga, katma değer, geçici vergi beyannameleri ve kurumlar vergisi beyannamesi süresinde verilmiş midir? Verilen beyannameler şirketin kanuni defter ve kayıtlarına ve mevzuata uygun mudur?

13 4.4.8 Şirketin Rapra Knu Yıl İçerisinde Ödediği Kurumlar Vergisi Tutarı (Rapra knu yıldan bir önceki yıl) : Şirketin Hukuki Statüsü: Bu kısımda, şirketin inceleme yapıldığı tarih itibariyle, iflas etmediği/iflasının ilan edilmediği/iflasının ertelendiği, tasfiye halinde lmadığı/zrunlu tasfiye kararı verilmediği, işlerinin mahkeme tarafından yürütülmediği, knkrdat ilan etmediği, işlerinin askıya almadığına ilişkin tespitler yer alacaktır. 5. HESAP İNCELEMELERİ 5.1 Mal ve Hizmet Alış ve Satış Faturaları Üzerinden Yapılan İncelemeler: 5.2 Nakit Hareketleri ve Brç-Alacak İlişkileri: 5.3 Bilanç Hesaplarına İlişkin İncelemeleri: 5.4 Gelir Tablsu Hesapları Hakkında Açıklamalar: 5.5 Finansal Analiz ile İlgili Açıklamalar: Likidite Oranları Bu kısımda Cari Oran ve Asit Test Oranı belirtilecek ve kısaca yrumlanacaktır Aktif Yapıyla İlgili Oranlar Bu kısımda Stklar/Aktif Tplamı, Kısa Vadeli Alacaklar/Aktif Tplamı ve Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar ranları belirtilecek ve kısaca yrumlanacaktır Verimlilik Oranları Bu kısımda Stk Devir Hızı, Özvarlık Devir Hızı ve Aktif Devir Hızı ranları belirtilecek ve kısaca yrumlanacaktır Mali Yapı ile İlgili Oranlar Bu kısımda, Özvarlıklar/Pasif Tplamı, Kısa Vadeli Brçlar/Pasif Tplamı ve Tplam Brçlar/Pasif Tplamı ranları belirtilecek ve kısaca yrumlanacaktır Karlılık Oranları Bu kısımda, Özvarlık Karlılığı, Faaliyet Karlılığı ve Net Kar Marjı ranları belirtilecek ve kısaca yrumlanacaktır. 6. SONUÇ 6.1 Bu kısımda 4 ve 5 inci kısımda yer verilen bilgi ve değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; Şirket ile ilgili fiili durumun, şirketin muhasebe kayıt ve belgelerinin mevzuata uygun lup lmadığı; Şirketin incelenen mali tabllar itibarıyla brç, ücret, vergi ve sair yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği, Şirketin incelenen mali tabllar itibariyle inceleme döneminde kar edip etmediği, Muhasebe kayıtlarının, ilgili mali bilgi, belge ve verilerin düzenli tutulup tutulmadığı, söz knusu kayıtlara, bilgi, belge ve verilere istenildiğinde klayca erişim sağlanıp sağlanamayacağı, Hususları, taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda lduğu tespit edilecektir. 6.2 Bu bölümde Yapılan tespit ve incelemeler snucunda 6.1 de belirtilen hususlar lumlu/lumsuz larak snucuna bağlanmıştır.(*) şeklinde duruma uygun ifadeye yer verilecektir. (*) 6.1 de belirtilen tüm hususların uygun larak tespitinin yapıldığı durumda Olumlu, belirtilen bu hususlardan herhangi birine ilişkin larak uygun lmadığı tespiti yapıldığı durumda ise Olumsuz görüş belirtilecektir.

14 I. BAŞVURU KAYDINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Başvuruyu Kabul Eden Bölge Müdürlüğü 2. Başvurunun Tarihi ve Sayısı 3. Referans Numarası 4. Ek Süre Verildiyse; Veriliş Tarihi: ÖN İNCELEME DEĞERLENDİRME FORMU Eksikliklerin Giderildiğinin Bildirim Tarihi: Ek-6 II. BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER A. Başvuru Sahibine İlişkin Genel Bilgiler 1. Ticaret Unvanı 2. Vergi Numarası 3. Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer 4. Ticaret Sicil Numarası III. ÖN İNCELEME NETİCESİ (YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ KOŞULLARI) A. Güvenilirlik Kşulu 1. Madde 5/1/a 1.1 Başvuru sahibinin %10 dan fazla paya sahip gerçek kişi sermayedarları (A.Ş.)/rtakları (Ltd. Şti.) Adı-Syadı Adı-Syadı Adı-Syadı 1.2 Başvuru sahibinin yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket müdürleri (Ltd. Şti.) Adı-Syadı Adı-Syadı Adı-Syadı 1.3 Başvuru sahibinin dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza yetkisine haiz çalışanları Adı-Syadı Adı-Syadı Adı-Syadı 1.1, 1,2 ve 1,3 de sayılan kişiler adına ibraz edilen adli sicil belgelerinin incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 2. Madde 5/1/b 2.1 Başvuru sahibinin sürekli larak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu %10 dan fazla paya sahip gerçek kişi sermayedarları (A.Ş.)/rtakları (Ltd. Şti.) Adı-Syadı Adı-Syadı Adı-Syadı 2.2 Başvuru sahibinin sürekli larak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket müdürleri (Ltd. Şti.) Adı-Syadı Adı-Syadı Adı-Syadı 2.3 Başvuru sahibinin sürekli larak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza yetkisine haiz çalışanları Adı-Syadı Adı-Syadı Adı-Syadı

15 2.1, 12,2 ve 2,3 de sayılan kişiler adına ibraz edilen Ek-3 te yer alan örneği uygun düzenlenen beyan frmlarının incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 3. Madde 5/1/c [ / / - / / ],[ / / - / / ],[ / / - / / ] dönemleri için / / tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan ceza kararları srgusu neticesinde başvuru sahibinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 4. Madde 5/1/ç [ / / - / / ],[ / / - / / ],[ / / - / / ] dönemleri için / / tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan ceza kararları srgusu neticesinde başvuru sahibinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 5. Madde 5/1/d [ / / - / / ],[ / / - / / ],[ / / - / / ] dönemleri için / / tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan ceza kararları srgusu neticesinde başvuru sahibinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 6. Madde 5/1/e / / tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan vergi ve ceza brcu srgusu neticesinde başvuru sahibinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 7. Madde 5/1/f Başvuru sahibinin [bağlı bulunduğu Vergi Dairesinin / / tarih ve sayılı yazısının]/[nakil geldiği Vergi Dairesinin / / tarih ve sayılı yazısının] (nakil gelinen birden çk vergi dairesi varsa her birinin adı ile yazısının tarih ve sayısı ayrı ayrı belirtilecektir) frmlarının incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 8. Madde 5/1/g [.../ / tarih ve barkd numaralı e-brcu yktur belgesinin]/[ Ssyal Güvenlik İl Müdürlüğünün / / tarih ve.. sayılı yazısının] incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. B. Ticari Kayıtların Güvenilirliği Ve İzlenebilir Olması Kşulu 1. Madde 6/1/ı tarafından düzenlenen / / tarih ve. Sertifika n.lu ISO 27001Sertifikasının incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. C. Mali Yeterlilik Kşulu (Başvuru sahibinin 3 yıldan fazla faaliyette bulunuyr lması halinde dldurulacaktır.) 1. Madde 7. da sicil n.lu/. ruhsat n.lu. tarafından düzenlenen / / tarih ve.. sayılı Ek-5 de yer alan örneğe uygun larak düzenlenen yeminli mali müşavir raprunun incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 7 nci maddede belirtilen kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. D. Diğer Tespitler 1. ISO 9001 belgesi

16 Başvuru sahibinin tarafından düzenlenen / / tarih ve. Sertifika n.lu ISO 9001Sertifikasına sahip lduğu tespit edilmiştir. IV. ÖN İNCELEME NETİCESİ (SERTİFİKA KAPSAMINDA TALEP EDİLEN İZİN/YETKİLER) (Varsa Sertifika Kapsamında talep edilen izne/yetkiye ilişkin ilgili bölüm/bölümler dldurulacaktır) A. İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni 1. Madde 45/1 a) / / tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan ihracat tutarı srgusu neticesinde başvuru sahibinin 45 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. b) Başvuru sahibi tarafından izin kapsamında işlem yapılmak istenilen tesisler ile bu tesislerin, izin kapsamına alınmalarının uygun bulunması halinde, bağlı larak çalışmaları bölge müdürlüğümüzce uygun bulunan gümrük müdürlükleri ve eşyanın bu tesislerden çıkış izninin verileceği uygun görülen süre: Sıra Tesis Adı: Tesis Adresi: Belirlenen Gümrük Çıkış İzni N: Müdürlüğü Bildirim Süresi B. Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dlaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni 1. Madde 60/1 Başvuru sahibinin / / - /.../ dönemi içerisinde adet A.TR Dlaşım Belgesi düzenlendiğine ilişkin beyanına göre 60 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen kşulun karşılandığı kabul edilmiştir. C. Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenlenme İzni 1. Madde 67/1 Başvuru sahibinin / / - /.../ dönemi içerisinde adet EUR.1 ve/veya EUR.MED Dlaşım Belgesi düzenlendiğine ilişkin beyanına göre 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kşulun karşılandığı kabul edilmiştir. Ç. İzinli Gönderici Yetkisi 1 Madde 72/1/a Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış / / tarih ve.. sayılı uluslararası taşımacı yetki belgesinin incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 72 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 2. Madde 72/1/b Başvuru sahibinin Ortak transit yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Kapsamlı teminat/teminattan vazgeçme iznine sahip lduğu ve dlayısıyla 72 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 3. Madde 72/1/c / / tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan transit beyanı miktarı srgusu neticesinde başvuru sahibinin 72 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 4. Başvuru sahibi tarafından yetki kapsamında işlem yapılmak istenilen tesisler ile bu tesislerin, izinli gönderici yetkisi kapsamına alınmalarının uygun bulunması halinde, bağlı larak çalışmaları bölge müdürlüğümüzce uygun bulunan gümrük müdürlükleri ve eşyanın bu tesislerden çıkış izninin verileceği uygun görülen süre: Sıra N: Tesis Adı: Tesis Adresi: Belirlenen Gümrük Müdürlüğü Çıkış İzni Bildirim Süresi

17 3. V. ÖN İNCELEME NETİCESİ (GEÇİCİ MADDE 1) (Geçici madde 1/2 ve 1/3 de belirtilen kşullardan hangisi karşılanmışsa bölüm dldurulacaktır) A. Geçici Madde 1/2 Başvuru sahibi ilgili maddede yer alan belgelerden birini ibraz ederek Geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan kşulu karşılamıştır. B. Geçici Madde 1/3 1. / / tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan srgu neticesinde başvuru sahibinin aşağıda belirtilen kşullardan en az birini karşıladığı tespit edilmiştir; a) Geçici madde 1/3/a b) Geçici madde 1/3/b c) Geçici madde 1/3/c VI. İLAVE NOTLAR: (Belirtilmesi gerekli görülen başka hususlar varsa bu bölümde belirtilmelidir) Adı geçen firma tarafından yapılan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurusunun ön incelemesi Gümrük İşlemlerinin Klaylaştırılması Yönetmeliği nin 12 nci maddesi uyarınca Bölge Müdürlüğümüzce yapılmış ve uygun bulunmuştur. Bilgi ve gereğini arz ederim. Tarih Bölge Müdürünün Adı-Syadı İmzası Nt: Ek 1/A da yer alan başvuru frmunun bir kpyası bu frma eklenecektir. Ek 1/A daki başvuru frmuna ekli diğer belgeler ise gönderilmeyecektir.

18 EKSİK BELGE TAMAMLAMA FORMU Ek-9 1-Eksik Belgeyle Beyanda Bulunan Kişi Ticaret Unvanı Vergi N Sertifika N 2- Eksik Belgeyle Beyanda Bulunulan TCGB TCGB Tescil N TCGB Tescil Tarihi Kalem N Eksik Belge Sayısı 3-Tamamlanan Belge/Belgeler Tamamlanan Belge Belge Tarihi Belge Sayısı Süre Uzatımı (gün) Fatura A.TR Dlaşım Belgesi Menşe Şahadetnamesi EUR.1 Dlaşım Belgesi Frm A Menşe Belgesi Navlun Makbuzu Sigrta Pliçesi İşlenmiş Tarım Ürünleri Analiz Snuç Rapru AÇIKLAMALAR:.. / tescil numaralı ve tarihli gümrük beyannamesinin n.lu kaleminde yer alan eşyaya ilişkin larak yukarıda belirtilen belgeler ilişikte yer almaktadır. Gereğini arz ederim (Tarih) EK: Adet Belge ( Sayfa) Firma Yetkilisi Adı Syadı-Unvanı İmza Kaşe

19 GRUP İMALATÇISI TESPİT FORMU 1- Frmu Düzenleyen İhracatçı Birliği İhracatçı Birliği Adı 2-Frmun Knusu Olan Grup İhracatçısı (Firma) Ticaret Unvanı Vergi N 3-Frmun Ait Olduğu Dönem Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: Ek-10 4-Firmanın Grup İmalatçısı Adına Yaptığı İhracat Grup İmalatçısı Ticaret Unvanı TOPLAM Grup İmalatçısı Vergi N Grup İmalatçısı adına Yapılan İhracat Tutarı (FOB ABD dları) Bu frmda yer alan bilgilerin Birliğimiz kayıtlarına uygun lduğunu naylarım. Bilgilerine arz ederim..././...(tarih) Onaylayan Makam İmza/Mühür Açıklamalar: 1- Bu frm, grup ihracatçısı firmanın bağlı bulunduğu ihracatçı birliği tarafından dldurulacaktır. ONAYLANMIŞ İHRACATÇI (İYG) YETKİ NUMARASI Ek-11/A İhracatta Yerinde Gümrükleme Yetki Numarası Örnek (2012 yılında İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce verilen 1 sıra numaralı ihracatta yerinde gümrükleme izni yetki numarası) İYG +Yılın Sn İki Rakamı+Bölge Müdürlüğü İl Trafik Kdu+Sıra Numarası (3 Rakam) İYG

20 İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ Ek-11/B I. İZİN SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Unvanı 2. Vergi Numarası 3. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifika Numarası

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 (Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ortak transit rejimine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat MKA YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat Gümrük Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Antrepoları Yatırım İzni MADDE 518 (1) Genel antrepo

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 65604914-180.99.GNL.79 Konu : Genelge 2829/25.03.2014 GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, 640 sayılı

Detaylı

TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ

TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ 23 TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 :(TİCARET İŞLETMELERİ İÇİNDİR) RAPOR SAYISI :... İSTANBUL... RAPOR EKLERİ :... ADET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Bağlayıcı Tarife Bilgisi MADDE 28.. (3) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur: a) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1501, 1507,1509, 1511 ve 1512 KODLU DESTEK PROGRAMLARI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 03.00 TÜBİTAK 01.12.2013 İçindekiler GİRİŞ 4 BÖLÜM

Detaylı

I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR

I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AŞAĞI FIRAT HAVZASI TURİZM GELİŞİM KORİDORU VE EYLEM PLANI (2014-2023) HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir.

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir. 20 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, İMKB kotasyon şartlarını sağlayamayan şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARA DEĞERLEME HĠZMETĠ VERECEK KURULUġLARIN YETKĠLENDĠRĠLMESĠ VE FAALĠYETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı