h. Varsa gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü diğer tesislerin adresleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "h. Varsa gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü diğer tesislerin adresleri"

Transkript

1 Başvuru Türü: Yeni Başvuru Sertifikada Değişiklik 1-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler: Unvanı: Firmanın kuruluş tarihi: YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU FORMU Başvuru Kaydına İlişkin Bilgiler (Bu bölüm resmi makamlarca dldurulacaktır.) Başvuru N: Başvuru Tarihi: Başvuruyu Kaydeden Memurun Sicil N: Faaliyete başlama tarihi: Fiilen faaliyette bulunulan süre:. yıl. ay Vergi numarası: Ticaret siciline kayıtlı lduğu yer: Ticaret sicil n: Faaliyette Bulunulan Serbest Bölge: (Bu kısım yalnızca serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar tarafından dldurulacaktır.) 1.2-Adres Bilgileri: (Şirket merkezi dışındaki adres bilgilerinin aynı lması durumunda "aynı" ibaresi yazılacaktır.) i. ii. ) i. ii. ) i. ii. ) a. Şirket merkezi adresi: b. Ana faaliyetin yürütüldüğü adres: c. Yazışma adresi: d. Gümrükle ilgili belgelerin tutulduğu adres: e. Muhasebe kayıtlarının tutulduğu adres: f. Varsa üretim/imalat yapılan tesislerin adresleri g. Varsa deplama alanlarının adresleri h. Varsa gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü diğer tesislerin adresleri 1.3- İletişim Bilgileri: Telefn numarası: İnternet adresi: 2-Başvuruyu Yapan Temsilciye ilişkin Bilgiler: Adı ve syadı: T.C. kimlik n.su: Unvanı / Görevi: 3-Gerektiğinde Bilgi Alınabilecek Şirket Yetkilileri: Faks numarası: e-psta adresi: Adı ve syadı: Adı ve syadı: Adı ve syadı: Unvanı / Görevi: Unvanı / Görevi: Unvanı / Görevi: Telefn numarası: Telefn numarası: Telefn numarası: e-psta adresi: e-psta adresi: e-psta adresi: Ek-1/A 4- Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına İlişkin Bilgiler :(Bu kısım daha önce sertifika alınmışsa dldurulacaktır.)

2 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası N: Sertifika Tarihi: Referans N: 5.1 Faaliyet Alanı: (Birden çk seçenek işaretlenebilir) İhracatçı İmalatçı İthalatçı Taşımacı Kamu Kuruluşu Diğer (Belirtiniz) Faaliyet Gösterilen Sektör: 6-Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında Talep Edilen Uygulamalar: (Birden çk seçenek işaretlenebilir) İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni A.TR Düzenleme İzni Fatura Beyanı/EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleme İzni 7-Talep Edilen Diğer Uygulamalar: (Birden çk seçenek işaretlenebilir) Götürü Teminat Yetkisi İzinli Gönderici Yetkisi 8-Değişiklik Talebine İlişkin Bilgiler (Bu bölüm mevcut bir sertifika üzerinde yazılı bilgilerde veya sertifika kapsamındaki izin/yetkilerde değişiklik yapılmak istenilmesi halinde dldurulacaktır) 8.1 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasında Kayıtlı Bilgilerde Değişiklik (Md. 17) Vergi Numarası: Ticaret Unvanı: Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer: Ticaret Sicil Numarası: 8.2 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik (Md. 18) Sertifika Kapsamına Yeni İzin/Yetki Ekleme Talebi (Sertifika kapsamına ilave edilmesi talep edilen izin/yetki 6 ve 7 n.lu bölümlerde işaretlenmek suretiyle belirtilmelidir.) Sertifika Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Geri Alınması Talebi Geri alınması talep edilen izin/yetki türü:.. Geri alınması talep edilen izinin/yetkinin numarası: Sertifika Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Kapsamını Değiştirme Talebi Değişikliğe İlişkin Ntlar: -Götürü teminat yetkisi talep ediliyrsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var lup içeriğinde değişiklik yapılmak isteniyrsa Ek-1/B de eklenmelidir. -Onaylanmış ihracatçı yetkisi talep ediliyrsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var lup içeriğinde değişiklik yapılmak isteniyrsa Ek-1/C de eklenmelidir. -İzinli gönderici yetkisi isteniyrsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var lup içeriğinde değişiklik yapılmak isteniyrsa Ek-1/D de eklenmelidir. 9- Sertifikayı almaya hak kazanmanız halinde, internet yluyla kamuya Evet Hayır duyurulacak yetkilendirilmiş yükümlü listesinde yer almayı naylıyr musunuz? 10- Beyan: Bu belge ve ek 1/B, 1/C ve/veya 1/D deki belgeler ile bu belgelere ekli belgelerde yer alan bilgilerin dğru lduğunu beyan ederim. Tarih Firma Kaşesi/Kurum Mührü Beyan Edenin Adı-Syadı Unvanı 11. Başvuru Frmuna Eklenen Belgeler A. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü İçin Verilen Belgeler 1. Adli Sicil Belgeleri 1.1 Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde nundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında düzenlenmiş Adli Sicil Belgesi

3 1.2 Varsa sürekli larak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için imzalı Beyan Frmu 2. Brcu Yktur Belgeleri 2.1 Vergi brcu bulunmadığını gösterir yazı veya brcu bulunmakla birlikte bu brcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı 2.2 SGK prim brcu bulunmadığını gösterir yazı veya brcu bulunmakla birlikte bu brcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı 3. Yeminli Mali Müşavir Rapru 4. ISO 9001 Sertifikası 5. ISO Sertifikası 6. Sru Frmu 7. Diğer (Geçici madde 1/2 de sayılanlar). 8. Resmi dairelerce yapılan başvurularda yalnızca Başvuru Frmu ibraz edilir. 9. Sermayesinin tamamı devlete ait KİT ve İDT ler ile sermayesinin tamamı bir KİT veya İDT ye ait müesseselerce yapılan başvurularda başvuru frmunun yanı sıra Ortaklık ve Sermaye Yapısını Gösterir Belge ibraz edilir. B. Talep Edilen İzin/Yetkiler İçin Verilen Belgeler 1.Götürü Teminat Yetkisi Başvuru Frmu 2.Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru Frmu 3.Grup İmalatçısı Tespit Frmu 4.İzinli Gönderici Yetkisi Başvuru Frmu 5. Uluslararası Taşımacı Yetki Belgesi

4 Ek-1/B GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURU FORMU 1-Başvuru Türü Yeni Başvuru Güncelleme Kapsamını Değiştirme 2-Teminat Knusu Tplam Tutar (TL): 3-Teminat Mektubu Bilgileri 3.1-Götürü Teminat Yetkisi İçin Daha Önce Verilmiş Teminat Mektupları Tarihi Sayısı Tutarı Banka veya Özel Finans Kuruluşu 1 TL AVRO 2 TL AVRO 3.2- Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı (M.D. 32) Mevcut Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı GTR1- ÖTV.IA GTR2- ÖTV.IA GTR1 GTR Talep Edilen Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı 2 GTR1- ÖTV.IA GTR2- ÖTV.IA GTR1 GTR2 4- İadesi Talep Edilen Teminat Mektubu (Bu bölüm yetkinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi veya geri alınmasının istenilmesi durumunda ve teminat mektubunun iadesi talep edildiğinde dldurulmalıdır.) Tarihi Sayısı Tutarı Banka veya Özel Finans Kuruluşu 1 TL AVRO 2 TL AVRO Bu belge ve eki ekli belgelerde yer alan bilgilerin dğru lduğunu beyan eder, firmamıza/kurumumuza götürü teminat uygulamasından yararlanma izni verilmesi hususunu müsaadelerine arz ederim. Tarih Firma Kaşesi/Kurum Mührü Beyan Edenin Adı-Syadı Unvanı İmzası 1- Tabl 1 e göre belirlenecektir. 2-Kapsam değişikliği kapsamında ÖTV.1A isteniliyrsa vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi brcu lmadığına dair veya brcu bulunmakla birlikte bu brcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğine dair yazı da eklenir.

5 Tabl 1 GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİNİN KAPSAMINA İLİŞKİN TABLO (M.D. 32) TEMİNAT GÖSTERİLECEK KAMU ALACAĞI GÖTÜRÜ TEMİNAT TÜRÜ 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi dahil 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi hariç Dahilde işleme rejimi dahil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler Dahilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler. Dahilde işleme rejimi dahil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler Dahilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler. GTR1-ÖTV.IA GTR2-ÖTV.IA GTR1 GTR2

6 ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ BAŞVURU FORMU Ek-1/C I. İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ (Bu kısım izin istenmiyrsa bş bırakılacaktır.) 1.1 İzin Kapsamı Tesisler İzin kapsamına tesis eklenmesi Tesisin adı Tesisin açık adresi Başvuru Sahibi Grup İhracatçısıysa İzin Kapsamında Kullanılmak İstenilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Grup İmalatçısının Tesisleri 2.1. Grup İmalatçısının Unvanı Vergi Numarası Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Tarihi Ve Sayısı İzin Kapsamı Tesisler İzin kapsamına tesis eklenmesi Tesisin adı Tesisin açık adresi Grup İmalatçısının (2 den fazla grup imalatçısı varsa, her bir grup imalatçısı için aynı frmatta satırlar ilave edilir.) Unvanı Vergi Numarası Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Tarihi Ve Sayısı İzin Kapsamı Tesisler İzin kapsamına tesis eklenmesi Tesisin adı Tesisin açık adresi İzin Kapsamında Bulunan Tesisin İzin Kapsamından Çıkarılması Tesisin adı Tesisin açık adresi

7 II. A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİ BAKANLIKÇA YETKİ VERİLEN KİŞİ VE KURULUŞ TARAFINDAN DÜZENLEME VE VİZE İŞLEMİ İÇİN GÜMRÜK İDARELERİNE İBRAZ EDİLME ZORUNLULUĞU OLMAKSIZIN DÜZENLEYEBİLME İZNİ (Bu kısım izin istenmiyrsa bş bırakılacaktır.) 2.1. İstatistiki Bilgiler 12 Aylık Dönem - Başlangıç tarihi././20.. Bitiş tarihi / /20.. Sıra n A.TR Dlaşım Belgesi İhracat Beyannamesi İhracat Yapılan Ülke Tarih Sayı Tarih Sayı III. SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YAPILAN ÜLKE VEYA ÜLKE GRUPLARIYLA TERCİHLİ TİCARETTE, TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TARIM ÜRÜNLERİNİN TERCİHLİ TİCARETİNDE VE ÜLKEMİZ TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ REJİMİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TERCİHLİ TİCARETTE EŞYANIN KIYMETİNE BAKILMAKSIZIN FATURA BEYANI VEYA EUR.MED FATURA BEYANI DÜZENLEYEBİLME İZNİ (İzin istenmiyrsa bu kısım bş bırakılacaktır) (Madde 18 ve 69 hükümleri çerçevesinde izin kapsamında değişiklik yapılmak isteniyrsa Tabl 1 dldurulmalıdır) 3.1. Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında İhracatı Yapılmak İstenen Eşyanın Ticari İsmi Tarife Pzisynu İhraç Edileceği Ülke veya Ülkeler Grubu 3.2 İstatistiki Bilgiler 12 Aylık Dönem - Başlangıç tarihi././20.. Bitiş tarihi / /20.. Sıra N 1 2 EUR.1/EUR.MED Dlaşım Sertifikası İhracat Beyannamesi Tarih Sayı Tarih Sayı İhracatın Yapıldığı Gümrük İdaresi İhracatı Yapılan Eşyanın GTİP i İhracat ın Yapıldığı Ülke/Ülke Grubu

8 Tabl 1 FATURA BEYANI DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ DEĞİŞİKLİK BAŞVURU FORMU 1. Onaylanmış İhracatçıya İlişkin Bilgiler Onaylanmış İhracatçı Unvanı Onaylanmış İhracatçı Yetki Numarası 2.Mevcut Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında İhracatı Yapılan Eşya Ticari İsmi Tarife Pzisynu İhraç Edildiği Ülke veya Ülkeler Grubu 3. Değişikliğe Kapsamı 3.1 Mevcut Yetki Kapsamındaki Eşyanın İhracatının Yapılmaya Devam Edilip Edilmeyeceği 3.2 Mevcut Yetki Kapsamındaki Eşyanın İhracatının Yapıldığı Ülke veya Ülke Grubunda Değişiklik İstenip İstenmediği 3.3 Mevcut Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamındaki Eşyadan Farklı Bir Eşya Yetki Kapsamına Alınmak İsteniyrsa Evet Evet (Evet işaretlenmişse, ihracat yapılmak istenen ülke veya ülke grubunu belirtiniz)... Hayır (Hayır seçilmişse aşağıdaki sru bş bırakılacaktır.) Hayır Ticari İsmi Tarife Pzisynu İhraç Edildiği Ülke veya İhraç Edileceği Ülkeler Grubu IV. BEYAN Bu belge ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin dğru lduğunu beyan eder, firmamızın/kurumumuzun naylanmış ihracatçı yetkisi kapsamının talebimiz dğrultusunda değiştirilmesini arz ederim. Tarih Firma Kaşesi / Kurum Mührü Beyan Edenin Adı-Syadı Unvanı İmzası

9 İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ BAŞVURU FORMU 1. Yetki Kapsamı Tesisler 1.1. Yetki kapsamına tesis eklenmesi Tesisin adı Tesisin açık adresi Yetki kapsamında bulunan tesisin yetki kapsamından çıkarılması Tesisin adı Tesisin açık adresi Sahip Olunan Teminat Kapsamlı Teminat Teminattan Vazgeçme Kapsamlı Teminat Yüksek Kaçakçılık Riski İçeren Eşya yı Kapsıyr Mu? Evet Hayır 3. Uluslararası Taşımacı Yetki Belgesi (Bir örneği eke knulacaktır.) 4. Beyan Bu belge ve eki belgelerde yer alan bilgilerin dğru lduğunu beyan ederim. Ek-1/D Tarih Firma Kaşesi / Kurum Mührü Beyan Edenin Adı-Syadı Unvanı İmzası

10 BEYAN FORMU Ek sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan; uluslararası suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dlandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları, gümrük kaçakçılığı veya gümrük kaçakçılığına teşebbüs suçları, petrl kaçakçılığı suçları, uyuşturucu kaçakçılığı suçları, haksız mal edinme suçlarından, Türkiye nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümleri uyarınca ceza almamış lduğumu/lduğunu, aksine bir durumun tespit edilmesi halinde dğacak tüm hukuki snuçları kabul edeceğimi beyan ederim. BEYANA KONU KİŞİNİN Adı ve Syadı Unvanı Uyruğu Adresi Dğum Tarihi ve Yeri Anne Adı Baba Adı Pasaprt Tarih ve Numarası Tarih: Beyan Edenin Adı-Syadı: Unvanı: İmza: Başvuru sahibi kişinin Sermayedarı/Ortağı (%10 dan fazla paya sahip) Yönetim Kurulu Üyesi/Şirket Müdürü Dış Ticaret/Gümrük İşlemlerinde İmza Yetkilisi BAŞVURU SAHİBİ KİŞİNİN Ticari Unvanı Vergi N.su Açıklama: Bu frm yalnızca başvuru sahibinin %10 dan fazla paya sahip sermayedarı/rtağı, yönetim kurulu üyesi/şirket müdürü ve/veya gümrük/dış ticaret işlemlerinde imza yetkisini haiz çalışanı lup sürekli larak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu kişiler için düzenlenecek ve kişinin kendisi veya yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanacaktır. Türkiye de ikamet eden yabancı uyruklu ve T.C uyruklu kişiler ile sürekli larak yurt dışında ikamet eden T.C uyruklu kişiler

11 için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtildiği şekilde alınan adli sicil belgesi ibraz edilecektir...sosyal GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE Ek-4 Knu: Ssyal güvenlik prim brcu lup lmadığının yetkilendirilmiş yükümlü sertifika başvurusu kapsamında bildirilmesi adresinde faaliyet gösteren işyerimiz, Müdürlüğünüzün.. sicil sayılı dsyasında işlem görmektedir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak amacıyla... Türkiye genelinde kesinleşmiş ssyal güvenlik prim brcumuz bulunup bulunmadığının tarafımıza bildirilmesini, Arz ederim. ( /.../20.) Unvan/Adı-Syadı/İmza Aynı Unvan/Adı Syadı İle Tescil Edilmiş Diğer İşyerlerinin Sicil Numaraları Aracısı Olunan İşyerlerinin Sicil Numaraları Ortağı Olunan İşyerlerinin Sicil Numaraları Üst Düzey Yöneticisi Olunan İşyerlerinin Sicil Numaraları Gerçek Kişi İşverenler İçin Bağ-N:... Tüzel Kişi İşverenler İçin Emekli Sandığı N:.

12 Ek- 5 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU Rapr Sayısı: Rapr Tarihi: Tespit Dönemi: 1. İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN Adı Syadı: Bağlı Olduğu Mesleki Şirketi Bağlı Olduğu Oda Oda Sicil N: Ruhsat N: İş Adresi ve Telefnu 2. DAYANAK SÖZLEŞMESİNİN Tarihi: Sayısı: 3. TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN Ticaret Unvanı Kanuni Merkez Adresi Ticaret Siciline Kayıtlı Bulunduğu Yer: Ticaret Sicil Numarası: Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesi: Vergi Numarası: 4. GENEL BİLGİLER 4.1 Sermayesinin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar: Bu kısımda, şirketin tplam sermayesinin %10 undan fazlasına sahip rtakların ad ve syadları, T.C Kimlik Numaraları (tüzel kişiler için ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve vergi kimlik numarası), sermaye pay ranları ve ikametgâh adresleri belirtilecektir. 4.2 Muhasebeden Srumlu Kişilere İlişkin Bilgiler: Bu kısımda, şirketin muhasebe ve mali işlerinden srumlu lan kişilerin ad ve syadları, görevli ldukları birimler, görevleri ve unvanları (3568 sayılı Kanun hükümlerine göre serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanlarından birine sahip lup lmadıkları) yazılacaktır. 4.3 Şirketin Yasal Defterlerinin Tasdikine İlişkin Bilgiler: Bu kısımda, şirketin bir önceki takvim yılında tutulan kanuni defterlerinin türleri, tasdik tarih ve numaraları ile tasdik eden merciiler yazılacaktır. 4.4 Şirketin Muhasebe ve Defter Kayıtlarına İlişkin Bilgiler: Bu kısımda, aşağıdaki srular knuyla ilgili yapılan incelemeler de belirtilerek yanıtlanacaktır Şirket muhasebe kayıtları ve mali bilgi ve belgeleri şirket merkezinde mi tutulmaktadır? Tutulmuyr ise nerede tutulmaktadır ve istenildiğinde merkezden bu bilgi ve belgelere klayca erişim sağlanabilmekte midir? Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla mı tutulmaktadır? Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla tutuluyr ise bunun için hangi bilgisayar prgramı veya prgramları kullanılmaktadır? Şirketin muhasebe kayıtları tek düzen muhasebe sistemine uygun larak tutulmakta mıdır? Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgeler usulüne uygun larak düzenlenmiş midir, düzgün bir şekilde şirket kayıtlarına geçirilmiş midir ve gerçeği yansıtmakta mıdır? Defter kayıtları nizamına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun larak tutulmakta mıdır? Şirketin ticari ve mali bilgi ve belgeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal saklama süresi içerisinde istenildiği takdirde ibraz edilebilecek şekilde düzenli larak saklanmakta mıdır, bu belgelerin saklanması için arşiv luşturulmuş mudur? İnceleme yapıldığı tarih itibariyle, muhtasar, damga, katma değer, geçici vergi beyannameleri ve kurumlar vergisi beyannamesi süresinde verilmiş midir? Verilen beyannameler şirketin kanuni defter ve kayıtlarına ve mevzuata uygun mudur?

13 4.4.8 Şirketin Rapra Knu Yıl İçerisinde Ödediği Kurumlar Vergisi Tutarı (Rapra knu yıldan bir önceki yıl) : Şirketin Hukuki Statüsü: Bu kısımda, şirketin inceleme yapıldığı tarih itibariyle, iflas etmediği/iflasının ilan edilmediği/iflasının ertelendiği, tasfiye halinde lmadığı/zrunlu tasfiye kararı verilmediği, işlerinin mahkeme tarafından yürütülmediği, knkrdat ilan etmediği, işlerinin askıya almadığına ilişkin tespitler yer alacaktır. 5. HESAP İNCELEMELERİ 5.1 Mal ve Hizmet Alış ve Satış Faturaları Üzerinden Yapılan İncelemeler: 5.2 Nakit Hareketleri ve Brç-Alacak İlişkileri: 5.3 Bilanç Hesaplarına İlişkin İncelemeleri: 5.4 Gelir Tablsu Hesapları Hakkında Açıklamalar: 5.5 Finansal Analiz ile İlgili Açıklamalar: Likidite Oranları Bu kısımda Cari Oran ve Asit Test Oranı belirtilecek ve kısaca yrumlanacaktır Aktif Yapıyla İlgili Oranlar Bu kısımda Stklar/Aktif Tplamı, Kısa Vadeli Alacaklar/Aktif Tplamı ve Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar ranları belirtilecek ve kısaca yrumlanacaktır Verimlilik Oranları Bu kısımda Stk Devir Hızı, Özvarlık Devir Hızı ve Aktif Devir Hızı ranları belirtilecek ve kısaca yrumlanacaktır Mali Yapı ile İlgili Oranlar Bu kısımda, Özvarlıklar/Pasif Tplamı, Kısa Vadeli Brçlar/Pasif Tplamı ve Tplam Brçlar/Pasif Tplamı ranları belirtilecek ve kısaca yrumlanacaktır Karlılık Oranları Bu kısımda, Özvarlık Karlılığı, Faaliyet Karlılığı ve Net Kar Marjı ranları belirtilecek ve kısaca yrumlanacaktır. 6. SONUÇ 6.1 Bu kısımda 4 ve 5 inci kısımda yer verilen bilgi ve değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; Şirket ile ilgili fiili durumun, şirketin muhasebe kayıt ve belgelerinin mevzuata uygun lup lmadığı; Şirketin incelenen mali tabllar itibarıyla brç, ücret, vergi ve sair yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği, Şirketin incelenen mali tabllar itibariyle inceleme döneminde kar edip etmediği, Muhasebe kayıtlarının, ilgili mali bilgi, belge ve verilerin düzenli tutulup tutulmadığı, söz knusu kayıtlara, bilgi, belge ve verilere istenildiğinde klayca erişim sağlanıp sağlanamayacağı, Hususları, taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda lduğu tespit edilecektir. 6.2 Bu bölümde Yapılan tespit ve incelemeler snucunda 6.1 de belirtilen hususlar lumlu/lumsuz larak snucuna bağlanmıştır.(*) şeklinde duruma uygun ifadeye yer verilecektir. (*) 6.1 de belirtilen tüm hususların uygun larak tespitinin yapıldığı durumda Olumlu, belirtilen bu hususlardan herhangi birine ilişkin larak uygun lmadığı tespiti yapıldığı durumda ise Olumsuz görüş belirtilecektir.

14 I. BAŞVURU KAYDINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Başvuruyu Kabul Eden Bölge Müdürlüğü 2. Başvurunun Tarihi ve Sayısı 3. Referans Numarası 4. Ek Süre Verildiyse; Veriliş Tarihi: ÖN İNCELEME DEĞERLENDİRME FORMU Eksikliklerin Giderildiğinin Bildirim Tarihi: Ek-6 II. BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER A. Başvuru Sahibine İlişkin Genel Bilgiler 1. Ticaret Unvanı 2. Vergi Numarası 3. Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer 4. Ticaret Sicil Numarası III. ÖN İNCELEME NETİCESİ (YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ KOŞULLARI) A. Güvenilirlik Kşulu 1. Madde 5/1/a 1.1 Başvuru sahibinin %10 dan fazla paya sahip gerçek kişi sermayedarları (A.Ş.)/rtakları (Ltd. Şti.) Adı-Syadı Adı-Syadı Adı-Syadı 1.2 Başvuru sahibinin yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket müdürleri (Ltd. Şti.) Adı-Syadı Adı-Syadı Adı-Syadı 1.3 Başvuru sahibinin dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza yetkisine haiz çalışanları Adı-Syadı Adı-Syadı Adı-Syadı 1.1, 1,2 ve 1,3 de sayılan kişiler adına ibraz edilen adli sicil belgelerinin incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 2. Madde 5/1/b 2.1 Başvuru sahibinin sürekli larak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu %10 dan fazla paya sahip gerçek kişi sermayedarları (A.Ş.)/rtakları (Ltd. Şti.) Adı-Syadı Adı-Syadı Adı-Syadı 2.2 Başvuru sahibinin sürekli larak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket müdürleri (Ltd. Şti.) Adı-Syadı Adı-Syadı Adı-Syadı 2.3 Başvuru sahibinin sürekli larak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza yetkisine haiz çalışanları Adı-Syadı Adı-Syadı Adı-Syadı

15 2.1, 12,2 ve 2,3 de sayılan kişiler adına ibraz edilen Ek-3 te yer alan örneği uygun düzenlenen beyan frmlarının incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 3. Madde 5/1/c [ / / - / / ],[ / / - / / ],[ / / - / / ] dönemleri için / / tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan ceza kararları srgusu neticesinde başvuru sahibinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 4. Madde 5/1/ç [ / / - / / ],[ / / - / / ],[ / / - / / ] dönemleri için / / tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan ceza kararları srgusu neticesinde başvuru sahibinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 5. Madde 5/1/d [ / / - / / ],[ / / - / / ],[ / / - / / ] dönemleri için / / tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan ceza kararları srgusu neticesinde başvuru sahibinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 6. Madde 5/1/e / / tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan vergi ve ceza brcu srgusu neticesinde başvuru sahibinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 7. Madde 5/1/f Başvuru sahibinin [bağlı bulunduğu Vergi Dairesinin / / tarih ve sayılı yazısının]/[nakil geldiği Vergi Dairesinin / / tarih ve sayılı yazısının] (nakil gelinen birden çk vergi dairesi varsa her birinin adı ile yazısının tarih ve sayısı ayrı ayrı belirtilecektir) frmlarının incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 8. Madde 5/1/g [.../ / tarih ve barkd numaralı e-brcu yktur belgesinin]/[ Ssyal Güvenlik İl Müdürlüğünün / / tarih ve.. sayılı yazısının] incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. B. Ticari Kayıtların Güvenilirliği Ve İzlenebilir Olması Kşulu 1. Madde 6/1/ı tarafından düzenlenen / / tarih ve. Sertifika n.lu ISO 27001Sertifikasının incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. C. Mali Yeterlilik Kşulu (Başvuru sahibinin 3 yıldan fazla faaliyette bulunuyr lması halinde dldurulacaktır.) 1. Madde 7. da sicil n.lu/. ruhsat n.lu. tarafından düzenlenen / / tarih ve.. sayılı Ek-5 de yer alan örneğe uygun larak düzenlenen yeminli mali müşavir raprunun incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 7 nci maddede belirtilen kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. D. Diğer Tespitler 1. ISO 9001 belgesi

16 Başvuru sahibinin tarafından düzenlenen / / tarih ve. Sertifika n.lu ISO 9001Sertifikasına sahip lduğu tespit edilmiştir. IV. ÖN İNCELEME NETİCESİ (SERTİFİKA KAPSAMINDA TALEP EDİLEN İZİN/YETKİLER) (Varsa Sertifika Kapsamında talep edilen izne/yetkiye ilişkin ilgili bölüm/bölümler dldurulacaktır) A. İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni 1. Madde 45/1 a) / / tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan ihracat tutarı srgusu neticesinde başvuru sahibinin 45 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. b) Başvuru sahibi tarafından izin kapsamında işlem yapılmak istenilen tesisler ile bu tesislerin, izin kapsamına alınmalarının uygun bulunması halinde, bağlı larak çalışmaları bölge müdürlüğümüzce uygun bulunan gümrük müdürlükleri ve eşyanın bu tesislerden çıkış izninin verileceği uygun görülen süre: Sıra Tesis Adı: Tesis Adresi: Belirlenen Gümrük Çıkış İzni N: Müdürlüğü Bildirim Süresi B. Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dlaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni 1. Madde 60/1 Başvuru sahibinin / / - /.../ dönemi içerisinde adet A.TR Dlaşım Belgesi düzenlendiğine ilişkin beyanına göre 60 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen kşulun karşılandığı kabul edilmiştir. C. Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenlenme İzni 1. Madde 67/1 Başvuru sahibinin / / - /.../ dönemi içerisinde adet EUR.1 ve/veya EUR.MED Dlaşım Belgesi düzenlendiğine ilişkin beyanına göre 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kşulun karşılandığı kabul edilmiştir. Ç. İzinli Gönderici Yetkisi 1 Madde 72/1/a Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış / / tarih ve.. sayılı uluslararası taşımacı yetki belgesinin incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 72 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 2. Madde 72/1/b Başvuru sahibinin Ortak transit yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Kapsamlı teminat/teminattan vazgeçme iznine sahip lduğu ve dlayısıyla 72 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 3. Madde 72/1/c / / tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan transit beyanı miktarı srgusu neticesinde başvuru sahibinin 72 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan kşulu karşıladığı tespit edilmiştir. 4. Başvuru sahibi tarafından yetki kapsamında işlem yapılmak istenilen tesisler ile bu tesislerin, izinli gönderici yetkisi kapsamına alınmalarının uygun bulunması halinde, bağlı larak çalışmaları bölge müdürlüğümüzce uygun bulunan gümrük müdürlükleri ve eşyanın bu tesislerden çıkış izninin verileceği uygun görülen süre: Sıra N: Tesis Adı: Tesis Adresi: Belirlenen Gümrük Müdürlüğü Çıkış İzni Bildirim Süresi

17 3. V. ÖN İNCELEME NETİCESİ (GEÇİCİ MADDE 1) (Geçici madde 1/2 ve 1/3 de belirtilen kşullardan hangisi karşılanmışsa bölüm dldurulacaktır) A. Geçici Madde 1/2 Başvuru sahibi ilgili maddede yer alan belgelerden birini ibraz ederek Geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan kşulu karşılamıştır. B. Geçici Madde 1/3 1. / / tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan srgu neticesinde başvuru sahibinin aşağıda belirtilen kşullardan en az birini karşıladığı tespit edilmiştir; a) Geçici madde 1/3/a b) Geçici madde 1/3/b c) Geçici madde 1/3/c VI. İLAVE NOTLAR: (Belirtilmesi gerekli görülen başka hususlar varsa bu bölümde belirtilmelidir) Adı geçen firma tarafından yapılan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurusunun ön incelemesi Gümrük İşlemlerinin Klaylaştırılması Yönetmeliği nin 12 nci maddesi uyarınca Bölge Müdürlüğümüzce yapılmış ve uygun bulunmuştur. Bilgi ve gereğini arz ederim. Tarih Bölge Müdürünün Adı-Syadı İmzası Nt: Ek 1/A da yer alan başvuru frmunun bir kpyası bu frma eklenecektir. Ek 1/A daki başvuru frmuna ekli diğer belgeler ise gönderilmeyecektir.

18 EKSİK BELGE TAMAMLAMA FORMU Ek-9 1-Eksik Belgeyle Beyanda Bulunan Kişi Ticaret Unvanı Vergi N Sertifika N 2- Eksik Belgeyle Beyanda Bulunulan TCGB TCGB Tescil N TCGB Tescil Tarihi Kalem N Eksik Belge Sayısı 3-Tamamlanan Belge/Belgeler Tamamlanan Belge Belge Tarihi Belge Sayısı Süre Uzatımı (gün) Fatura A.TR Dlaşım Belgesi Menşe Şahadetnamesi EUR.1 Dlaşım Belgesi Frm A Menşe Belgesi Navlun Makbuzu Sigrta Pliçesi İşlenmiş Tarım Ürünleri Analiz Snuç Rapru AÇIKLAMALAR:.. / tescil numaralı ve tarihli gümrük beyannamesinin n.lu kaleminde yer alan eşyaya ilişkin larak yukarıda belirtilen belgeler ilişikte yer almaktadır. Gereğini arz ederim (Tarih) EK: Adet Belge ( Sayfa) Firma Yetkilisi Adı Syadı-Unvanı İmza Kaşe

19 GRUP İMALATÇISI TESPİT FORMU 1- Frmu Düzenleyen İhracatçı Birliği İhracatçı Birliği Adı 2-Frmun Knusu Olan Grup İhracatçısı (Firma) Ticaret Unvanı Vergi N 3-Frmun Ait Olduğu Dönem Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: Ek-10 4-Firmanın Grup İmalatçısı Adına Yaptığı İhracat Grup İmalatçısı Ticaret Unvanı TOPLAM Grup İmalatçısı Vergi N Grup İmalatçısı adına Yapılan İhracat Tutarı (FOB ABD dları) Bu frmda yer alan bilgilerin Birliğimiz kayıtlarına uygun lduğunu naylarım. Bilgilerine arz ederim..././...(tarih) Onaylayan Makam İmza/Mühür Açıklamalar: 1- Bu frm, grup ihracatçısı firmanın bağlı bulunduğu ihracatçı birliği tarafından dldurulacaktır. ONAYLANMIŞ İHRACATÇI (İYG) YETKİ NUMARASI Ek-11/A İhracatta Yerinde Gümrükleme Yetki Numarası Örnek (2012 yılında İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce verilen 1 sıra numaralı ihracatta yerinde gümrükleme izni yetki numarası) İYG +Yılın Sn İki Rakamı+Bölge Müdürlüğü İl Trafik Kdu+Sıra Numarası (3 Rakam) İYG

20 İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ Ek-11/B I. İZİN SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Unvanı 2. Vergi Numarası 3. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifika Numarası

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU 1. GİRİŞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ithalat ve ihracata

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU 1. GİRİŞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ithalat ve ihracata GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU 1. GİRİŞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ithalat ve ihracata yönelik tüm Gümrük işlemlerinde çeşitli kolaylıklar sağlamayı

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURUSU REHBERİ

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURUSU REHBERİ T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Meydanı Ulus/Ankara Tel: 0312 306 80 00 www.gtb.gov.tr info@gtb.gov.tr YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURUSU REHBERİ T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul,21/05/2014 Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13 Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ TÜRK GÜMRÜK MEVZUATINDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ BİLGİ NOTU Hazırlayan: Mustafa Kemal BULUT YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN YASAL ÇERÇEVESİ: 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 5/A Maddesi ile Yetkilendirilmiş

Detaylı

21 Mayıs SERTİFİKA BAŞVURUSU YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU REHBERİ

21 Mayıs SERTİFİKA BAŞVURUSU YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU REHBERİ YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU REHBERİ 21 Mayıs 2014 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile bu sertifika kapsamında yararlanılacak yetkiler için Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılacak

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI İÇİN GEREKENLER 1- GÜVENİLİRLİK a- Sabıka şartı b- Gümrük işlemlerinde belirlenen limitlerin altında cezai

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI İÇİN GEREKENLER 1- GÜVENİLİRLİK a- Sabıka şartı b- Gümrük işlemlerinde belirlenen limitlerin altında cezai YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI İÇİN GEREKENLER 1- GÜVENİLİRLİK a- Sabıka şartı b- Gümrük işlemlerinde belirlenen limitlerin altında cezai durumla karşılaşmış olma şartı c- Vergi, sgk ve ceza borcu

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ:

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:52) MADDE 1 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 43 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32. Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32. Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32 Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK 1. Giriş Gümrük Yönetmeliği nin 22 nci maddesi kapsamında, basitleştirilmiş

Detaylı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması

Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Nedir? Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik,

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KARSILASTIRMA TABLOSU

KARSILASTIRMA TABLOSU 23 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29897 TEBLİĞ ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 4) KARSILASTIRMA TABLOSU ESKİ

Detaylı

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2011/45

Detaylı

YÖNETMELİK. ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya

YÖNETMELİK. ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya 30 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27274 YÖNETMELİK Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

(21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

(21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) (21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 21 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29006 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Sayı : 2014/S-58 Ankara,23.05.2014 Konu : Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği SİRKÜLER 2014/58

Sayı : 2014/S-58 Ankara,23.05.2014 Konu : Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği SİRKÜLER 2014/58 ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Cevat Muratal İş Merkezi Kat:6 No:112/33 Balgat - Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02

Detaylı

KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU

KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU EK 42 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU (Firmanın adı ve açık adresi ile vergi numarası) Kapsamlı teminat başvurusu 1. Başvuru Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 44(1)(a) Gümrük

Detaylı

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43)

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43) 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı 27612 Maliye Bakanlığından TEBLİĞ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO 43) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKLTD. ŞTİ

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKLTD. ŞTİ ERTÜRK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2011/153 04/10/2011 KONU:İHRAÇ EDİLEN MALLARA İLİŞKİN ÖTV İADESİ KONUSUNDA YMM LERE TASDİK RAPORU DÜZENLEME YATKİSİ VEREN 44 SERİ NO.LU GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR. 44 Sıra No.lu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Sayı : 28524 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/4146 6292

Detaylı

Onaylanmış kişi statüsü;

Onaylanmış kişi statüsü; Onaylanmış kişi statüsü; Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, Belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, Mali yeterliliği tasdik edilmiş, Kayıtları izlenebilir olan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ *Bu yazı nin taslak değişikliğinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ne olası etkilerini paylaşmak için hazırlanmıştır.

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

SĐRKÜLER : 2011-39 30.09.2011 KONU : Özel Tüketim Vergisi Đadesi Tasdik Raporu

SĐRKÜLER : 2011-39 30.09.2011 KONU : Özel Tüketim Vergisi Đadesi Tasdik Raporu SĐRKÜLER : 2011-39 30.09.2011 KONU : Özel Tüketim Vergisi Đadesi Tasdik Raporu 29.09.2001 tarih ve 28069 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 44 seri no.lu SM,SMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği ile Özel Tüketim

Detaylı

Gümrükte Gündem. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS)

Gümrükte Gündem. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) Gümrükte Gündem Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI (YYS) Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS), gümrük yükümlülüklerini yerine getiren kayıt sistemi düzenli

Detaylı

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 4)

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 4) ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 4) Madde/ 1/1 Amaç ve kapsam 3/1/j 3/1/p 4 Konu Eski Madde/ Yeni Madde/ Tanımlar Tanımlar

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9)

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Ekonomi Bakanlığından: KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; ek-1/a, ek-1/b ve ek-2 deki listelerde gümrük

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

j) Mavi hat: Eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattı,

j) Mavi hat: Eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattı, Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4) (23.11.2016 t. 29897 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 30/12/2011

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ (AEO) Hüseyin CÖNE Gümrük Müşaviri

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ (AEO) Hüseyin CÖNE Gümrük Müşaviri YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ (AEO) Hüseyin CÖNE Gümrük Müşaviri AJANDA Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (AEO) Nedir? Avantajları Nelerdir? Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünde Gümrük İşlemleri Yetkilendirilmiş

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SİSTEMİ(AEO) Ülkemizin 2023 yılı ihracat hedefleri doğrultusunda, ticaret erbabının uluslararası piyasalarda daha çok tercih edilmesi ile rekabet gücünün arttırılarak, ihracatımızın

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/14) Kapsam Madde 1 - Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen ürünlerin (yalnız karşısında gösterilen

Detaylı

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı;

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2017/25 Tarihi : 24.03.2017 Konusu : 23.03.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Son 3 Takvim Yılı İtibarıyla İlgili Her Takvim Yılında İhracat Yapmak Şartıyla Yıllık Ortalama İhracatı

Detaylı

İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin. BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin. Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin. BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin. Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 14/11/2015 Tarihli

Detaylı

TAAHHÜTNAME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ------------------

TAAHHÜTNAME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ------------------ EK 29/a TAAHHÜTNAME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ------------------ 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre, gümrük laboratuvarına gönderilen tahlile tabi tutulacak eşyamın tahlil sonucu

Detaylı

Konu: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Konu: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 22/05/2014 Sayı: 2014/14 Ref: 6/14 Konu: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. A. Genel Açıklama 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük

Detaylı

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU 2011 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Numarası Açıklamalar 2 Başvuru Bilgileri

Detaylı

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde 3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV ye karşılık olmak üzere alınan teminatın çözümü

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1) BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1) BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1) BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu prgram T.C. Lefkşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurva Kalkınma Ajansı bu prgram kapsamında teknik destek vermektedir. Kalyncu

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL) (SERİ NO: 5) BİRİNCİ KISIM

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL) (SERİ NO: 5) BİRİNCİ KISIM 20 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28031 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL) (SERİ NO: 5) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) (30.12.2011 tarih ve 28153 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 30.09.2011 Sayı: 2011/190 Ref: 4/190

SĐRKÜLER Đstanbul, 30.09.2011 Sayı: 2011/190 Ref: 4/190 SĐRKÜLER Đstanbul, 30.09.2011 Sayı: 2011/190 Ref: 4/190 Konu: ĐHRAÇ EDĐLEN MALLARA ĐLĐŞKĐN ÖTV ĐADESĐ KONUSUNDA YMM'LERE TASDĐK RAPORU DÜZENLEME YETKĐSĐ VEREN (44) SIRA NO.LI SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

Ek 22 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU

Ek 22 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU Ek 22 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU (Firmanın adı ve açık adresi ile vergi numarası) Kapsamlı teminat başvurusu 1. Başvuru Ortak Transit Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/40. KONU ÖTV Uygulamalarına İlişkin 4 Adet Genel Tebliğ Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/40. KONU ÖTV Uygulamalarına İlişkin 4 Adet Genel Tebliğ Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/4 Ref : 6/4 Konu: ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31 Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI 1. Giriş Yurt dışında düzenlenerek ithalat aşamasında gümrük idaresine sunulan

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o Yetkilendirme Yönetmeliği Değişikliği, Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlemesi ve Erişim Sağlayıcıları Birliği Üyeliğine Yönelik Duyuru Elektrnik Haberleşme Sektörüne İlişkin

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 12 KASIM 2016 CUMARTESİ DUYURU Duyuru No : 05 Konu : Federasyon Başkanı Adaylığı ile ilgili hususlar 10.10.2016 Türkiye Otomobil Sporları

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 26/09/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

Sayı : 2014 / 180 Konu: Bilgilendirme 24 Temmuz 2014

Sayı : 2014 / 180 Konu: Bilgilendirme 24 Temmuz 2014 Sayı : 2014 / 180 Konu: Bilgilendirme 24 Temmuz 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 96 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

TEBLİĞ. ONAYLANMIġ KĠġĠ STATÜSÜNE ĠLĠġKĠN GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SIRA NO: 4)

TEBLİĞ. ONAYLANMIġ KĠġĠ STATÜSÜNE ĠLĠġKĠN GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SIRA NO: 4) 23 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29897 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ ONAYLANMIġ KĠġĠ STATÜSÜNE ĠLĠġKĠN GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SIRA

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ler kapsamında Kayıt Belgesi başvuru yöntemi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmektedir.

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ler kapsamında Kayıt Belgesi başvuru yöntemi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmektedir. İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ler kapsamında Kayıt Belgesi başvuru yöntemi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmektedir. 1. Kayıt Belgesi başvuruları,

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE ÖN KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 4- SGK Sigortalı Hizmet Listesi (son

Detaylı

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*)

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) EK/1 YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) 1) VKŞ ve fon kullanıcılarını tanıtıcı bilgiler. 2) VKŞ nin yürürlükte bulunan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

TEBLİĞLER ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30)

TEBLİĞLER ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) TEBLİĞLER Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu

Detaylı

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir.

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir. ''VİETNAM, ÖZBEKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN MENŞELİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE GÖZETİM'' İTHALATTA G İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/21 ) Kapsam Madde 1-Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması

Detaylı

''LCD TV GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

''LCD TV GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlı İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/10) Kapsam MADDE 1 G.T.İ.P. 1 / 16 Eşya Tanımı CIF Kıymet (ABD Doları/Adet) 8528.12.81.00.00, 8528.12.89.00.00

Detaylı

TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30)

TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi

Detaylı

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Konu: Gümrük Yönetmeliği nde bazı değişiklikler yapıldı. Özet: 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2011-36)

SİRKÜLER RAPOR (2011-36) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır. KOLLEKTİF ŞİRKETLER Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış

Detaylı