Organizasyon şeması. İşletme İşOrtamı, Sanayi ve. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Organizasyon şeması. İşletme İşOrtamı, Sanayi ve. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları"

Transkript

1 Çalışanlarda Sanayi Bilincinin Oluşmasıİş ve İnsan İlişkileri Bireysel Gelişim İşletme, İşOrtamı, Sanayi ve İş ve Çalışma Hayatı İşOrtamı ve Organizasyon Profesyonellik nedir? Niçin Bu organizasyonda yer alıyoruz? İşletme Prosedür, talimat ve kültürüne niçin sahip çıkmalı? Kurallar niçin ve kim(ler) için var? Uymazsak neler olur? ISO9001 vb. Belgeleri niçin alıyoruz? Modernbir organizasyon bizden ne tür görevler bekler? TakımÇalışması, TakımRuhuveBİZ olabilmek Takım çalışmasını anlamak Takım Ruhu-Biz Bilinci İnsan İlişkileri ve İletişim İşletmelerde insan ilişkileri İletişim Olumsuz Türk İnsanı Türk insanı olarak avantaj ve dezavantajlarımız nelerdir? Konuyukişiselleştirmekne demektir? Ne zararı vardır? Kalite nedir? İşçi ve diğer çalışanların katkısı nedir? İşletme İşOrtamı, Sanayi ve İş ve Çalışma Hayatı Çalışma, işve çalışma yaşamıkavramları, insanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar geçerliliğini korumuşve önemini arttırmıştır. İş; Birçok yönden tanımlanabilir. Örneğin;Yönetimalanındaiş, tümgirdilerin çıktıhaline dönüşme sürecidir. İşletmeyi amacına ulaştırmak için çalışanların bedensel ve/veya zihinsel olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerin tümüdür.ekonomik anlamda iş, bireyin yaşamınısürdürmek yada belirli bir düzeye yükseltmek amacıyla ortaya koyduğu bedensel vedüşünsel çabadır. Sosyal anlamda iş, bireyler arasında ilişkilerin kurulmasına, toplum içinde toplumsal kuralların öğrenilmesine yardımcı olan bir unsurdur. İşletme İşOrtamı, Sanayi ve Genel anlamda işise, bireyin yaşamınısürdürmek, ekonomik gelir elde etmek, topluma katkıda bulunmak gibi amaçlarla; bilgi, beceri ve yeteneklerini çalışma yaşamının gerektirdiği doğrultuda fiziksel ve zihinsel aktivitelerinikullanarak gerçekleştirdiği bir etkinlik ve üretim sürecidir. İşletme İşOrtamı, Sanayi ve Çalışma Hayatı; bireyin çalışma amacıyla zaman ayırdığı faaliyetlerin tümüdür. Çalışma yaşamını etkileyen unsurlar ise bireyin yaşam dönemlerinde karşılaştığı olaylar, bunları psikolojik ve sosyolojik açıdan değerlendirmesi ve çalışma ortamıdır. Çalışmahayatındabir çok prensip mevcuttur. Bu prensipler sayesinde işletmelerde bir sistem kurularak daha verimli çalışma ortamıyaratılmışolmaktadır. İşletmeler için hazırlanan bu sistemler çalışma hayatında bir düzen oluşmasını,iletişimin sistemli olmasını ve karmaşıklığın azalmasınısağlar. Özellikle sanayileşme sürecinde bu prensipler ortaya çıkmıştır. İşletme İşOrtamı, Sanayi ve İş Ortamı ve Organizasyon İşOrtamı; insan ilişkilerinin gerçekleştiği ve bireylerin gelişimine yardım eden bir mekandır.işortamıayrıca çalışan verimliliği ve etkinliğiyle de doğrudan bağlantılıdır. Gerçekleştirilen işe bağlı olarak çalışma ortamı düzenlenmelidir. Organizasyon; Bir işletmeyi oluşturan yada onunla etkileşim içinde olan bir grup insandır. Organizasyon ve insan organizması nasıl benzerlikler gösterir? Amaç ortaklığı insanları birbirine bağımlı kılar. Bu nedenle iş ortamında ve organizasyon yapısı içinde insan davranışları daha özel bir nitelik taşımaktadır. Organizasyon şeması

2 İşletme İşOrtamı, Sanayi ve İş Ortamı ve Organizasyon Organizasyon içinde insan davranışlarının önemini yöneticilerin kavramasıve yönettikleri insanlarıanlaması, bilmesi zorunludur. Henry Ford dan işçilere: Sizin düşünmenizi istemiyorum.. ÇALIŞMA ORTAMI Çalışma Ortamı, Doğrudan ürün kalitesini ve işi yapan personeli etkileyerek ürün uygunluğunun sağlanması için olumsuz bir etkiye neden olabilir. Bu nedenle ürün şartlarına uygunluğun sağlanması için gerekli altyapı belirlenmelidir. GÜÇLÜORGANİZASYON KÜLTÜRÜNÜN YARARLARI 1. Personelin şirket ile bütünleşmesini sağlar 2. Personelin davranışlarını yönlendirir 3. Personeli motive eder. 4.Grup halinde hareket etmeyi sağlar İşletme İşOrtamı, Sanayi ve Profesyonellik nedir? Profesyonellik, Çalışma yaşamıiçersinde psikolojik, sosyolojik ve aynı zamanda teknik bir çok kural mevcuttur. İş hayatı içerisinde belirlenmişkural ve sistemlere uygun olarak faaliyetleri uygun şekilde gerçekleştirmektir. Ayrıca yapılan iş ile bağlantılıyenilikleri takip etmek, sürekli gelişmeyi sağlayabilmek ve yeni fikirler üretebilmekte profesyonelliğin içerisinde yer alır. İşletme İşOrtamı, Sanayi ve Profesyonellik bir düşünme biçimidir Profesyonel, işin gereklerini yapan kişidir. Profesyonel, işini iyi bilen ve bunu etrafındakilere kanıtlamış olan kişidir. Profesyonel, bireysel kalitesine, yaptığıişin ve etrafıile ilişkilerinin kalitesine tutkun olan kişidir. Profesyonel, kendi kariyerini kendisi çizen, kendisini kendisi inşa ederek kendi geleceğini kendisi yapan kişidir.

3 İşletme, İşOrtamı, Sanayi ve Organizasyon kavramları Profesyonellik Nedir? Profesyonel, bilgi düzeyini sürekli güncel tutan kişidir. Profesyonel, gücünü bilgi, deneyim ve becerilerinden alan kişidir. (Sermaye, aile, dostluk, arkadaşlık vb. ilişkilerden değil.) Profesyonel, çizgisi olan kişidir. Profesyonel, piyasa değeri olan kişidir. Profesyonellik denilince, öncelikle bir alanda gelir sağlayacak düzeyde bilgi, beceri ve deneyim kazanmış olmak akla gelmektedir. Bir anlamda profesyonellik, bir işi gülümseyen ciddiyetle ele almaktır. Yani, bir taraftan ayrıntıyı hiçbir ayrıntıyı şansa bırakmayan bir profesyonellik anlayışı; diğer yandan da işin psikolojik yönünü inceleyen bir yaklaşımdır. Bu bileşke, hem bireysel, hem de kurumsal başarının gerçekleşmesini sağlar. Görüldüğü üzere, profesyonellik uzmanlaşmayı gerektirir. Profesyonelliğin eğitim, geliştirme, etik, yaşama, ve yaşamak için çalışma gibi anlamları vardır. Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır. Einstein İşletme İş Ortamı, Sanayi ve Niçin bu organizasyonda yer alıyoruz? Organizasyonların gelişmesini sağlarken eşzamanlıolarak kişisel gelişimimize de katkıda bulunuyoruz. Ekonomik olarak kazançelde ediyoruz. Sosyal olarak işe yarama tatminini ve sosyal hayata katılımı sağlıyoruz. Bunların dışında sürekli iyileştirme alışkanlığıile bireysel olarak kariyerimizi ilerletiyoruz. Niçin Bu Organizasyonda Yer Alıyoruz? Organizasyonlar üç tür amacı gerçekleştirmeye çalışır Toplumun Arzularını, Organizasyon Üyelerinin Amaçlarını, Organizasyonun Bizzat Kendi Amaçlarını; Hedefe en az masraf ve fedakârlıkla ulaşılması için gerekli olan düzenin yaratılması, Organizasyon üyelerinin birleşmesi, Tam bir uyum halinde işbirliği yapması'dır Çalışanların kendilerini geliştirmesi Çalışanların İşletmeyi geliştirmesi Hedeflere ulaşmak

4 İşletme Prosedür, Talimat ve Kültürüne Niçin Sahip Çıkmalı ve Uygulamalıyız? İşletme Prosedür, Talimat ve Kültürüne Niçin Sahip Çıkmalı ve Uygulamalıyız? Prosedür (bir işin nasıl yapılacağını gösteren sırasal faaliyetler kümesi) Süreç Yönetimi açısından faydalıdır Kültür İşletmenin kendine özgü kimliği, işleyişi, değerleri En önemli başarı faktörü İletişim ve bireyler arası ilişkilerde önemlidir Çalışanların kişisel amaçlarına ulaşmasına katkı yapar, bu hususta engellerin ortadan kalkmasını sağlar İşletme Talimatları İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği açısından önemlidir Kalite sistemleri ve belgeleri açısından önemlidir İşletmedeki süreçlerin standart hale getirilmesi açısından önemlidir Standartları korumak ve iyileştirmek açısından önemlidir Kaizen açısından önemlidir Neden işletme prosedür ve talimata sahip çıkmalı Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlar Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlar Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlar İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlar İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlar Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilir Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması Kurallar niçin ve kim(ler) için var? Uymazsak neler olur? İşletmelerde kurulan sistem ve beraberindeki prosesler zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olduğu için, kurallar işletmede yer alan herkes için geçerlidir.ancak ortak kuralların dışında proses bazlı kurallarda mevcuttur. Kurallar ve kurallardan sorumlu kişiler organizasyon içinde önceden belirlenmiş ve bildirilmiş olmalıdır. Organizasyonlarda amaç ortaklığı çalışanlar için önemlidir. Sistemlerin doğal özelliği olarak yapılan hatalar, kural ihlalleri boyutuna bağlı olarak mutlaka sistem içerisinde başka bir bölümü etkileyecektir. Bu nedenle kuralların belirginliği ve herkes tarafından eşit özen gösterilmesi önemlidir. KurallarNiçinveKim(ler) İçinVar? Uymazsak Neler Olur? KurallarNiçinveKim(ler) İçinVar? Uymazsak Neler Olur? Kural, bir durumda yapılması veya yapılmaması gereken eylemi tanımlar. Kural, belirsizliği ortadan kaldırır. Kurallar, davranışların gelişi güzel olmaması için vardır. Kurallar, iş görenlerin geçmişteki ve şimdiki davranışlarının iş başarım durumlarının değerlendirilmesinde kullanılan standartları, sınırlamaları ve kısıtlamaları ortaya koymaktadır. Kural, çalışanlar içindir. Kurallara uyulmazsa; Kurumsallaşma konusunda sıkıntılar olur Karar alma kuralları tanımlı değilse yönetimde sıkıntılar olur Aynı iş birçok farklı şekilde yapılır, standartlaşma olmaz Sistem yaklaşımı ile işletmeyi yönetmek zorlaşır Disiplinsizlikler ve gelişi güzel davranışlar ortaya çıkabilir

5 ISO 9001 v.b. belgeleri niçin alıyoruz? ISO 9001 v.b. belgeleri niçin alıyoruz? Müşteri memnuniyetini artırmak için Kalite Yönetim Sistemi kurmak için İşletmedeki her süreci uygun performans göstergeleri ile sürekli izleyerek geliştirebilmek için Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerle sürekli gelişime olanak verdiği için İşletmenin Kaliteye verdiği önemin bir sonucu Kalite bilincini artırmak İhracat için gerekli olması Dökümantasyon sisteminin geliştirilmesine destek olması ISO9001 vb. belgeleri Türkiye de genellikle müşteri talepleri karşısında zorunluluk olarak alınmaktadır. Ancak bu tür belgeler Yönetim bazlıbir sistem oluşturması ve iyileştirmeler sağlamasından dolayı İşletmeleringelişmeye yönelik taleplerinden(büyüme), müşteri odaklılığın sağlanması ve süreçlerin analizi(hata oranınınazaltılması), geliştirilmesin yönelik istekler doğrultusunda oluşmalıdır. İşletme İş Ortamı, Sanayi ve Modern bir organizasyon bizden ne tür görevler bekler? Modern bir organizasyonda çalışanların iş tanımları, görev, yetki ve sorumlulukları önceden belirlenmiştir. Çalışanlar kendileri için belirlenen görevleri, sorumlulukları ve raporlamaları o iş için belirlenmiş prosedür, talimat ve şemalara göre yerine getirirler. Bunların dışında organizasyon için yarar sağlayacak yeni fikirler, yeni yöntemler gibi katkıları da ortak amaca uygun olarak belirlemeye çalışırlar. Böylelikle içinde bulundukları sistemin gelişmesine katkıda bulunurlar. TakımÇalışması, TakımRuhuveBİZ Olabilmek Takım Çalışmasını Anlamak; Organizasyonlarda çalışanlar, takım anlayışınasahiptir ve takım çalışmasına yatkındırlar. Bilgi paylaşımı, birlikte öğrenme ve sürekli iyileştirmekonusunda isteklilik vardır. Takım üyeleri olarak yeni fikirlere, zihinsel modelleri sorgulamaya açık ve isteklidirler. Çalışanlar, olaraksahiplenme duygusuyla kendilerini işe adarlar ve başarmak için birlikte çalışmayıcesaretlendirirler. Organizasyon, takım çalışmasınıdestekler ve takım üyelerini başarıya hazırlar. TakımÇalışması, TakımRuhuveBİZ Olabilmek Takım Ruhu BİZ bilinci Yönetim sistemleri, çalışanlarıtakımlar oluşturmaya ve takım olarak çalışmaya özendirecek şekilde geliştirir ve uyarlanır. Yönetim sistemleriyleberaber Biz bilinci oluşmaya başlar. Takım üyeleri belirli yetenekleri sergilerler ve belirli değerleri paylaşırlar. Organizasyondaki her takım, ortak bazıözelliklere sahiptir. Takım özellikleri arasında; doğru büyüklükler, gerekli uzmanlıklara sahip olma, açık ve dürüst iletişim ve birbirini bütünleyen hemen her türden çeşitlilik sayılabilir. Takım Çalışması, Takım Ruhu ve BİZ Olabilmek Takım üyelerinin yetenekleri ise güven oluşturma, zihinsel modelleri sorgulama, paylaşılan vizyonlar yaratma, müzakere becerileri, süreci yönetme, geribildirim almak ve vermektir. Paylaşılan takım değerleri arasında; birbirine saygıduyma, dayanışma, bütünlüğükorumak, dürüstlük, açık iletişim ve işbirliği, çeşitliliğe ve yaratıcılığa değer vermek sayılabilir.

6 TOPLAM KALİTE:TAKIM ÇALIŞMASI Herkesin oynaması gereken bir oyun 1+1 > 2 OLİMPİYATLAR VE TÜRKİYE NEDEN TOPLAM KALİTE? Müşterinin artan beklentileri Teknolojinin hızlı gelişimi Yeni rakipler/uluslar arası rekabet Kalitesizliğin ağır bedeli Taguchi:ISO 9000 sürücü ehliyetidir, ne kadar iyi araba kullandığımızı TKY garanti altına alır created by &(-_-)& 31 created by &(-_-)& 32 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI Müşteri Memnuniyeti (mm) = algılanan kalite (a.k.) - beklenen kalite (b.k.) a) a.k b.k b) a.k. = b.k. c) a.k. b.k TAKIM İdeal Bir Takımın Nitelikleri Güven : İnsanların fikirlerini korkmadan serbestçe söyleyebilmeleri gerekir. Takımdaki üyelerin alaya alınmaktan veya zarar görmekten çekinmeyeceği bir ortamın hazırlanması şarttır. Destek : Takımdaki üyelerin gizli gündemleri ortaya koyduktan sonra birbirine destek olması ve birbirinden yardım alması istenmelidir. İletişim : Takımdaki herkes karşılıklıolarak haberleşebilmeli ve duygularını açıklamalıdır TAKIM Takımın Hedefleri :Takımdaki üyeler belirli bir hedef için çalışır. Takımda çalışanların başlangıçtaki değişik görüşleri, aynıhedef doğrultusunda değişir. Baştaki bu değişik görüşler açıkça belirtilmelidir. Çatışmaların Çözümlenmesi : Çatışmalarıbastırmaya veya yokmuş gibi göstermeye uğraşmamalı, aksine açıkça tartışarak çözüm getirilmelidir. Üyelerin Kullanılması:Takımdaki üyelerin bireysel yeteneklerinden, bilgi ve tecrübelerinden en üst düzeyde yararlanılmalıdır. Kontrol : Takımdaki herkes, ilgili iletişim ve kontrollerin yapılmasından sorumludur. Takımın bütün çalışmalarıgöz önünde olmalı ve iletişim sağlanmalıdır. Çalışma Ortamı: Çalışma ortamı herkese açık ve takım üyelerinin saygınlık kazandığıbir ortam olmalıdır

7 Ekip Olarak Çalışmak Kuramsal olarak çalışanların katılımını, bağlılığını ve prodüktiviteyi artıracak yöntem olarak gösterilen ekipler halinde çalışmak büyük hedeflere ulaşma açısından kişisel çatışmaya göre birçok bakımdan daha üstündür. * Ekibin her üyesi yapılması gerekli göreve özel ve değerli bir katkı/ perspektif getirir. * Ekip çakışmasında oluşan bilgi paylaşımı, sonucu etkileyecek çok önemli bilgilerin değerlendirme dışı kalmasını önler. * Çalışanlar, kendi katkılarıyla oluşan karar ve planların uygulanmasında da daha yardımcı olurlar. * Çalışanların fikirlerinin değerli görülmesi ve planlama/uygulama/geri bildirim sürecinde sürekli katılıma davet edilmeleri, çalışan moralinin de gelişmesine neden olur. Ekipler Niçin Başarısız Olur? Ekip olarak çalışmanın sağlayacağı getiriler ve rekabet üstünlüğü bu kadar açık iken çalışanlara bu kavramın anlatılması ve kabullendirilmesi acaba niçin bu kadar başarısız oluyor? Uzun seneler boyunca gözlemlenen başarısız ekiplerin, kendilerine verilen görevleri neden yerine getiremedikleri konusunda yapılan araştırmaların sonuçları şunlardır (Charles Kepner, 1998) : Üst yönetim, ekiplerden beklentilerini açık ve kesin olarak ifade etmemiştir. Dolayısıyla ekipler görev ve yetkilerini tam bilmemektedirler. Organizasyonun iç kültürü, ekip olarak çalışılmasına uygun değil veya desteklenmiyordur. Ekipler kompozisyonları düşünülmeden alelacele oluşturuluyordur. Organizasyonun sistemleri ekip çalışmasına uygun ortamı yaratamıyor, hatta bazen baltalıyordur. Çalışanların kişisel olarak ekip çalışması için gerekli yetkinlikleri yoktur. BaşarılıBir Takım Oluşturmanın Basamakları SİNERJİ UYGULAMALARIN BAŞLAMASI TAKIM ÜYELERİNİN GÜÇ KAZANMASI TAKIM ÜYELERİNİN BİRBİRLERİNE ALIŞMASI TAKIMIN OLUŞTURULMASI TAKIMI OLUŞTURMADA AŞAMALAR Kuruluş Geçiş Normların oluşturulması Performans gösterme ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ÖNEMLİ ELEMENTLER Liderlik İletişim Verimli takım çalışması Problem çözme Takımdakilerin Birbirine Alışma Aşaması Bu aşamada takım üyeleri birbirine alışır, ve bilgi alışverişinde bulunur. Hedeflenen, üyelerin birbirini daha iyi tanımaları, birbirini daha iyi değerlendirmeleri ve güçlü taraflarını görmeleridir. Birbirine rakip diye değil, bir kazanç olarak bakarlar. Lider, takım üyelerini bir misafir gibi ağırlar ve bunlara rehberlik eder. Bir otorite kaynağıdır. Yerine göre takım üyelerinin duygusallığını göğüsleyecek kişidir.

8 Takım ÇalışmasıTakım Ruhu ve Biz Olabilmek Takım ÇalışmasıTakım Ruhu ve Biz Olabilmek Takım Çalışmasında Başarı Faktörleri Composition (Bileşim) Değişik meslek ve disiplinlere ait kişiler Connection (Bağlantı) Takımın büyüklüğü Takım üyeleri arasındaki fiziksel uzaklık Hedeflerin açık ve net olması İşbirliği içinde rekabet (Co-opetition) Bilgi paylaşımı ve bilgi kalitesi Tartışmanın kalitesi Takım üyelerinin katkıları İşbirliği duygusunun yeterliliği Rekabet duygusunun yeterliliği Takım Çalışmasında Başarı Faktörleri Conversation (İletişim) İletişimin Yoğunluğu İletişim Kanalları Captaining (Komuta Etme) Çatışma Yönetimi Motivasyon Düzeyi Takım üyelerinin koordinasyonu Chemistry (Kimya) Takım ruhunun sağlamlığı Takım üyelerinin karşılıklı saygısı BU BENİM İŞİM DEĞİL Öykümüz HERKES,BİRİSİ,HİÇKİMSE ve HERHANGİ BİRİ diye 4kişi ile ilgili Yapılması gereken önemli bir iş vardı,ve HERKES,BİRİSİ nin o işi yapacağından emindi.herhangi BİRİ o işi yapabilirdi ama HİÇKİMSE yapmadı.birisi buna çok kızdı,çünkü bu HERKES in işiydi.herkes,herhangi BİRİ nin o işi yapabileceğini düşündü,fakat HİÇKİMSE HERKES in yapmadığını fark etmedi.herhangi BİRİ nin yapabileceği işi HİÇKİMSE yapmayınca,herkes BİRİSİ ni suçladı ve öykümüz böylece sona erdi. Kalite Çemberleri düşüncesinin özü; 1.Örgütün iyiye gitme ve gelişmesine katkıda bulunmak, 2.İnsan yeteneklerini tamamen harekete geçirmek ve farklı çözüm önerileri ve fikirler oluşturmak, 3.Çalışanların motivasyonlarını artırarak, işe ve iş yerlerine ilişkin tatmin düzeylerini yükseltmek, created by &(-_-)& 45 4.Bireylerin kendi işleriyle ilgili kararlara katılımını sağlamak, işle ilgili problemlerin çözümünde bilgi ve yeteneklerinden faydalanmak, 5.İş ve iş süreçlerine ilişkin çalışma temposu ve zaman yönetimi, 6.Verimliliği yükseltmek, 7.Çalışanların karara katılımını sağlamak, 8.İletişimi (özellikle alt kademe ile yönetim arasında) sağlamak, 9.Bireylerin sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, 10.Çalışanların motivasyonlarını artırarak, işe ve iş yerlerine ilişkin tatmin düzeylerini yükseltmek, 11.Oluşabilecek hataları önleyerek daha kaliteli eğitim ile daha başarılı bireyler,

9 KÜLTÜREL DEĞİŞİM Başkalarını değiştirmek için önce kendi rolümüzü değiştirmeliyiz. Düşünce sistemini Davranış şeklini Rolleri,sorumlulukları,ilişkileri KÜLTÜREL DEĞİŞİM Hiyerarşinin azalması Verilen sözlerin mutlaka tutulması Çalışanların gücünü yaptıkları işi iyi yapmaktan alması İşin bütününü düşünmek Saygı,güven,açıklık created by &(-_-)& 49 created by &(-_-)& 50 ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ Kurum kültürü değişmeden bir kurumda kalitenin geliştirilmesi mümkün değildir. Değişime Kapalı Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer; Daha önce denedik olmadı, Çok zaman alır, Çok masraflı olur, Yeni sistemler gerekir, Bunu burada yapamazsın, bizim tarzımız değil Doğru olabilir ama... O konuda bir yazı yaz, Belki sonra, Bütçemiz buna imkan vermiyor, Şu anda zamanımız yok, çok işimiz var, Eski köye yeni adet mi getireceksiniz? Biz böyle iyiyiz. Değişime Açık Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer; Başka düşünceler var mı? Bize uygun seçenekleri kontrol edelim, Daha önce hangi bilgileri alabiliriz? Nasıl geliştirebiliriz? Başka kim katkıda bulunabilir? Neden hep böyle yapıyoruz? Düşünceni biraz daha açıklayabilir misin? Daha başka nasıl yapalım?... Konuda yardıma ihtiyacım var. Teşekkür ederim, güzel fikir... DEĞİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER Değişimi alışageldiğiniz yöntemlerle yönlendirmek. Kendiniz değişmeden başkalarını değiştirmeye çalışmak. Bir an önce zafer ilan edip diğer işlerle uğraşmaya başlamak. created by &(-_-)& 54

10 ZAMANIN GERİSİNDE KALANLAR HAVADAN DAHA AĞIR BİR CİSMİN UÇMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. Lord Kelvin, Kraliyet Akademisi Başkanı, 1895 ŞİMDİYE KADAR İCAT EDİLMESİ GEREKEN HERŞEY İCAT EDİLMİŞTİR. Charles Due, ABD Patent Ofisi Direktörü, 1899 DÜNYA PİYASASI 5 BİLGİSAYARDAN FAZLASINI KALDIRAMAZ T. Watson, IBM Y.K. Başkanı, 1943 BİR ZİNCİR EN ZAYIF HALKASI KADAR KUVVETLİDİR. ÇİN ATASÖZÜ ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILDA BİLGİSAYARLARIN AĞIRLIĞI 1,5 TONA İNECEKTİR. Popular Science Dergisi, 1950 HİÇ KİMSENİN EVİNDE ÖZEL BİLGİSAYARA GEREK YOKTUR. Ken Olsen, Digital Bilgisayar, Y.K. Başkanı, 1977 created by &(-_-)& 56 İnsan İlişkileri ve İletişim İşletmelerde İnsan İlişkileri Organizasyonlarda insan ilişkileri takım bilincinde olduğu gibi ortak amacıdestekleyen, teşvik edici ve profesyonelliğinde içinde bulunduğu ölçüde Biz bilinci ile sağlanmalıdır. Olaylar karşısında, odak noktayıyakalamak ve bunun üzerine çalışmalarıyoğunlaştırarak olaylara çözümler, öneriler yada yeni fikirler geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. ÇALIŞANLARIN TAM KATILIMI Motivasyon Eğitim İnisiyatif Yaratıcılık created by &(-_-)& 58 İnsan İlişkileri ve İletişim İletişim Nedir? Organizasyonlar iletişim çok önemlidir. Çalışanların birbirleriyle olan iletişimleri, faaliyetlerin eksiksiz ve doğru ilerlemesi için; çalışanların müşterilerle olan iletişimleri ise alınan siparişlerin eksiksiz ve doğru olmasını, müşteri memnuniyetinin sağlanmasıiçin çok önemlidir. Ayrıca prosesler arasıiletişimin doğru ve sağlıklıolması, çalışanların insan ilişkilerinin de sağlam, doğru ve geliştirilebilir olmasını sağlamaktadır. GENİŞLİĞİ VE YÜKSEKLİĞİ 1 METRE OLAN PENCERE GENİŞLETİLİYOR VE ALANI 2 KATINA ÇIKARILIYOR. GENİŞLEYEN PENCERENİN DE GENİŞLİĞİ VE YÜKSEKLİĞİ 1 METRE DİR. BU NASIL OLABİLİR? created by &(-_-)& 60

11 İnsan İlişkileri ve İletişim Olumsuz Davranışların Bize ve Başkalarına Zararları Organizasyonlardaolumsuz davranışlar, faaliyetlerde problemlere, huzursuzluk, güvensizlik gibi insan ilişkileri arasında bozulmalara ve en önemlisi zaman kaybına neden olur. Zaman kaybıhem işletme için hem de aynıoranda çalışanlar için büyükbirkayıptır. İYİ İLETİŞİM Sizi bilgili kılar Karşınızdakini bilgili kılar Birlikte çalışmaya yardımcı olur created by &(-_-)& 62 KORKU,İNSANLARI DONDURUR! Sinen kişi motivasyonunu kaybeder. İş tatmini alamaz,kapasitesinin altında çalışır. Hata yapar,hatasını saklar. Problem çözemez. Yanlış önceliklere yoğunlaşır. Yaratıcı gücünü kaybeder. STRES. İnsan İlişkileri ve İletişim İşletmelerde İnsan İlişkileri Maslov a göre ihtiyaçlar önem derecesine göre şöyle sıralanırlar: Fizyolojik ihtiyaçlar, Korunma Sevgi Kendine değer verme Kendini gerçekleştirme İşletmelerde İnsan İlişkilerini Etkileyen Faktörler Bilgi Verme Güven Emrin Verilişi İstikrarlı Disiplin Yönetime Katılma created by &(-_-)& 63 İnsan İlişkileri ve İletişim İnsan İlişkileri ve İletişim İletişim Ortak göstergelerle anlamların ortaklaştırılması süreci Mesaj verme ve bunlara yanıt verme yeteneği Gönderici tarafından başlatılan, istenilen anlamı alıcıya ileten ve onun yanıt niteliğinde bir davranışta bulunmasına yol açan herhangi bir davranış Kişiler arasında yer alan düşünce ve duygu alışverişini dile getiren bir terim Örgütsel İletişim İşletmenin hedeflerine ulaşması için Planlama, yöneltme, eşgüdümü sağlama ve denetim amaçlı İşletme içinde veya dış çevre ile sürdürülen bilgi alış verişi İşletmedeki İletişimi Etkileyen Faktörler Kişisel Faktörler (Yönetici ve Çalışanların kişilik özellikleri) Yönetici mesajları çelişmemeli Üslerden bilgi saklanmamalı Astların algılama düzeyi göz önünde bulundurulmalı Çalışanların değişime karşı direnç göstermesi

12 İnsan İlişkileri ve İletişim İşletmedeki İletişimi Etkileyen Faktörler Örgütsel Faktörler Örgütün çok geniş bir alana yayılması(ör. Kamu İşletmeleri) Katılımın olmaması(ör. Ordular) Uzmanlaşma (teknoloji ile birlikte aşırı uzmanlaşma iletişimi zorlaştırır) Teknolojik Faktörler Teknolojik alt yapı ve araç gereçler iletişim hızını, kapsamını etkiler İnsan İlişkileri ve İletişim Katılıma Dayalı İletişim Modern örgütlerde katılıma dayalı iletişim daha fazla Toplam Kalite Yönetimi nde uygulanabilecek iletişim tarzı Sorun çözme, süreç geliştirme amaçlarına ulaşılması ve sürekliliğin sağlanması için önemli Yönetişim, birlikte yönetmek anlamına gelmektedir. Birlikte yönetebilmek için, kişilerin aynı bilgi düzeyine sahip olması gerekir. Yönetişim, eğitim seviyesinin yüksek olduğu kurumlarda daha rahattır fakat herkes yönetimde söz sahibi olmak istediği için, zor bir olgudur. İnsan İlişkileri ve İletişim Olumsuz Davranışların Bize ve Başkalarına Zararları Stres Fiziksel Sonuçlar (Baş ağrısı, baş dönmesi, vs) Psikolojik Sonuçlar (İş doyumsuzluğu) Davranışsal Sonuçlar Verimsizlik İşe devamsızlık İş Kazaları Yapılan işin kalitesinin azalması Motivasyonun azalması Amirlerle doğrudan çatışma Rol çatışmaları Rolde Belirsizlik EMPATİ: Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek, onların istek, beklenti, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, karşıdaki insanın gözüyle olaylara bakabilmektir. EMPATİK OLMAYAN DAVRANIŞ VE ANLAYIŞ BAŞKASI Bir işi uzun sürede yapıyorsa, yavaştır. Bir işi yapmıyorsa, tembeldir. Bir şeyi söylenmeden yapıyorsa, sınırlarını aşmıştır. Bir görgü kuralını çiğniyorsa, kabadır. Öne geçerse, bu kuralları ihlal etmektir. BEN Uzun sürede yapıyorsam, titizimdir. Yapmıyorsam, meşgulümdür. Yapıyorsam, bu inisiyatif kullanmaktır. Çiğniyorsam, kendime özgü biriyimdir. Başarırsam, bu sıkı çalışmanın ürünüdür. SAĞLIKLI İLETİŞİMİN SONUÇLARI Kurum amaçlarına odaklanmak Hizmet/Ürün alıcıların/sunucuların isteklerine odaklanmak Gri alanları yok etmek Hızlı Karar almak

13 İLETİŞİM ARAÇLARI Kapalı devre TV Gazete, dergi, bültenler Görsel panolar Anketler Toplantılar Kutlamalar Onurlandırmalar Yemekler Türk İnsanı Türk İnsanı Olarak Avantaj ve Dezavantajlarımız nelerdir? Avantajlarımız; Müşteri ilişkileri kuvvetli,hızlı tepki verebilen Dezavantajlarımız; İletişimde problemler, Kişiselleştirme, yeniliklere açık olma, rekabet duygusu, stres yönetimi Türk İnsanı Türk İnsanı Türk İnsanı olarak avantaj ve dezavantajlarımız nelerdir? Motivasyon ve Bilinç Oluşturma Kültüre göre değişmekte Türk insanında dine ve geleneklere bağlılık Avantajlar Hayırseverlik (avantaj) Yardımlaşma, Dayanışma (avantaj) Yurtseverlik (avantaj) Direnme ve Uğraşma (dezavantaj) Aile Yapısı İşletme içerisinde yer alan herkes ailenin bir parçası (avantaj) Türk İnsanı olarak avantaj ve dezavantajlarımız nelerdir? Aile Yapısı İşletme içerisinde yer alan herkes ailenin bir parçası (avantaj) Yönetici ve Çalışanlardaki Eğitim Eksikliği (dezavantaj) Bilinç Oluşturmaktaki Zorluklar Küçük düşünmek- küçük hesaplar OECD RAPORU Türk İnsanı Konuyu kişiselleştirmek ne demektir? Ne zararı vardır? Faaliyetler sırasında olayları, ortak olay olarak ele almak ve odak noktayıyakalayarak hep beraber bunun üzerine düşünmek profesyonelce bir yaklaşımdır ve organizasyon için bir şey ifade eder. Oysa olaylarıkişisel olarak algılamak, insanlar arasıiletişimi bozar,zaman kaybına neden olur, yeni fikirlerin özgürce sunulmasınıve dolayısıyla gelişmeyi engeller. Kişiler tembel değildirler; sadece kendilerine esin kaynağı meydana getirecek kadar güçlü hedefleri yoktur. Antony Robbins

14 Beyin tanımlanmış bir hedefe sahip olduğunda, hedefine sahip oluncaya kadar yoğunlaşmakta, yönlenmekte, tekrar yoğunlaşmakta ve tekrar yönlenmektedir.belirlenmiş bir hedefi yoksa beynin enerjisi boşa harcanmaktadır.bu durum dünyanın en muhteşem testeresiyle, ormanda ne yapacağını bilmeden dolaşan insanın durumuna benzemektedir. Başarıdan ayrı düşünülemeyen bir inançvarsa, o da büyük sorumluluk yüklenilmeden, büyük başarı elde edilemeyeceğidir.herhangi bir daldaki başarılı insanları incelerseniz, onların en iyi, en zeki, en hızlı ya a en güçlü değil; en çok mesuliyet alan insanlar olduğunu görürsünüz.iyiyi mükemmelden ayıran, mesuliyet duygusunun düzeyi ve kalitesidir. Türk Kültürünün Ekip Çalışmasını Zorlaştıran Özellikleri Gerçek anlamda profesyonellik eksikliği:profesyonelliğin, kriz yaratmayan tam tersine kriz çözen ve krizleri önleyen bir rol gerektirdiğini bilmemek. Uzlaşma geleneğinin olmayışı: Uzlaşmayı taviz ve güçsüzlük saymak. Türk Kültürünün Ekip Çalışmasını Zorlaştıran Özellikleri Belirsizliğe karşıdüşük tolerans: Bunun sonucunda hiyerarşik yapıyı tercih etme eğilimi ve yatay ilişkilerde zorlanmak. Eleştirmek, ancak çözüm önermemek: Bir eleştirinin ancak ilgili bütün tarafları içine alacak çözüm önerisi getirmekle değer kazanacağının sorumluluğunun farkında olmamak Türk Kültürünün Ekip Çalışmasını Kolaylaştıran Özellikleri İnsan ilişkilerinde beden dilinin duyguları aktarım aracı olarak kullanılması: Sarılmak, öpmek, koluna girmek, temas gibi beden dili öğelerini rahatça kullanmak. Türk Kültürünün Ekip Çalışmasını Kolaylaştıran Özellikleri Aile bağlarının güçlü olmasından kaynaklanan birliktelik duygusu: Bunun sonucu uygun liderlikle iş hayatında kurumun vizyonuna bağlılık ve kurumun misyonunu kendiyle özdeşleştirme. İmece geleneğinin varlığı: Türk insanının genlerinde bulunan imece geleneğinin izlerinin üst düzeyde bağlılık ve karşılıklı bağımlılık duygusunun pekişmesini sağlaması

15 Kalite Nedir? İşçi ve Diğer Çalışanların Katkısı nedir? Kalite nedir? İşçi ve diğer çalışanların katkısı nedir? Organizasyonlarda kalite, müşteri isteklerine uygun olarak hareket edebilmektir. Kaliteli üretim yapmak müşteri talebini doğrukarşılamak demektir. Kalite yönetim sisteminin olduğu işletmelerde, işçi ve çalışanlar görev tanımları, yetki ve sorumluluklarıönceden belirlenmişolarak ve yapılan işile alakalıolarak prosedürler, talimatlar vb. Dokümanlara uygun olarak çalışırlar. Bununla beraber belirli bir düzen içinde, sağlıklıbir iletişimle ve gelişime açık bir çalışma ortamında çalışırlar. Böylelikle hem işletmenin ilerlemesini, büyümesini hemde bireysel(kişisel) gelişimlerine katkıda bulunurlar. Kalite kavramının tarihi çok eskilere dayanır. Hammurabi kanunlarından birisi şu ifadeyi kullanır: Her kim bir bina inşa eder, ve bu bina yıkılır da altında insanlar ölürse, o kişinin de başı kesile! ; Fenikeliler ise yöneticilerine şu hakkı verirlermiş İşini iyi yapmayan işçinin eli kesile!, Anadolu kültüründe önemli bir yer tutan Ahilik de ise kalitesiz iş yapanlara meslektaşları özdenetim uygulayarak Pabucunu dama asarlarmış. Bu o dükkandan belli bir müddet için alış veriş yapılmayacağı anlamına gelirmiş. Müşteri Memnuniyeti Nedir? Nasıl sağlanır? KURUM İÇİNDE : Bir sonraki bölüm veya süreç SÜREÇ A KURUM İÇİ MÜŞTERİ KAVRAMI KURUM DIŞINDA : Hizmeti/Ürünü kullanan kişi SÜREÇ B KURUM DIŞI Çıktıyı kullanan

16 PUKÖ DÖNGÜSÜ YÖNETİMDE LİDERLİK KLASİK YÖNETİCİ VE LİDER YÖNETİCİ ÖZELLİKLERİ PLANLA ÖNLEM AL Ö K P U UYGULA KONTROL ET KLASİK YÖNETİCİ Yönetir. Mevcut düzeni sürdürür. Otoritesi statüsünden kaynaklanır. Yetkileri kendisinde toplar. İtaati vurgular. Planlara aşırı bağlıdır. Belirlenmiş amaçlara hizmet eder. İşi doğru yapar. Kontrolü vurgular. LİDER YÖNETİCİ Yönlendiricidir. Yenilik peşindedir. Otoritesi kendisindendir. Astlarını yetkilendirir. Katılımı vurgular. Alternatif yaklaşımlara açıktır. Yeni amaçlar ortaya atar. Doğru işi yapar. Güveni esas alır. LİDER YÖNETİCİ Ekibini başarıya götürür. Bilgiyi yayar. Hatasını itiraf eder, hata yapanı affeder. Ekibini korur. Herkesin potansiyelinin ortaya çıkmasına rehberlik eder. Sorunları basite indirger. Sevincini ve kederini personeliyle paylaşır. Personeliyle beraber olmaktan mutluluk duyar. Dinlemesini bilir. KLASİK YÖNETİCİ Başarıları kendine mal eder. Bilgiyi saklar. Hatasını kabul etmez, hata yapanı da affetmez. Kendinden başkasını düşünmez. Herkesin kendisi gibi davranmasını ister. En basit sorunu bile karmaşık hale getirir. Sevincinde neşesinden, kederinde gazabından yanına yaklaşılmaz. Personeliyle beraber olmaktan rahatsızlık duyar. Konuşmaya bayılır. Sahip olduğunuz tek şey çekiçse herkesi çivi olarak görürsünüz. Abraham Maslow ÖĞRENEN ORGANİZASYON Öğrenen organizasyon; bireylerin öğrenmesine ortam yaratan bireylerin öğrenmesinden yararlanarak, bilgisini anlayışını çevresini Yeni bilgi, ürün ve hizmetler yaratan ÖĞRENEN ORGANİZASYON Öğrenen organizasyon; Yenilikçi gruplarla ilişkiler kuran Daha geniş bir dünyanın algılanmasına ve yüksek bir amaca hizmeti öngören YETKİLENDİRİLMİŞ BİREYLER GRUBUDUR zaman içinde geliştirebilen bir organizasyondur.

17 Kaynaklar: Toplam Kalite Yönetimi-İsmail Şale Performans Yönetimi-Prof.Dr. İsmet Barutçugil Kariyer Yönetimi-Prof.Dr.Temel Çalık Kalite Yönetim Sistemleri-Zafer Erkoç Kaynaklar AKTAN C. C., Kalite Bilinci, Liderlik ve Toplam Kalite Felsefesi BOZKURT R., EŞİT C., Kalite Çemberleri, MPM ÇIRPAN H., KOYUNCU M., İşletme Kültürünün Alt Kademe Yöneticileri Üzerindeki Etkisi ERTEKİN Y., Stres ve Yönetim, DİE Yayınları KIRIM A., Yeni Dünyada Strateji ve Yönetim, Sistem Yayıncılık ÖZKAN C., Kalite Kontrol Ders Notları, İTÜ ÖZOK A. F., Ergonomi ve İş EtüdüDers Notları, İTÜ TUCKMAN, B. W., Developmental Sequence in Small Groups., Psychological Bulletin TÜRKMEN İ., Örgütsel İletişim ve İletişim Yönetimi, MPM TÜRKMEN İ., Yöneticiler İçin Etken İletişim Modeli, MPM

TEMEL KALİTE KAVRAMLARI VE TOPLAM KALİTE İ

TEMEL KALİTE KAVRAMLARI VE TOPLAM KALİTE İ TEMEL KALİTE KAVRAMLARI VE TOPLAM KALİTE İ YÖNETİMİ IQ ULUSLAR ARASI KALİTE DANIŞMANLIK A.Ş. Mücella Tokatlıoğlu DEĞİŞİM İnsan ve toplum davranışlarında değişim Çalışma hayatında değişim Ticarette değişim

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Çağdaş Yönetim Yaklaşımları TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Yard. Doç. Dr. Şaban ESEN Kalitenin Tanımı Kalitenin Özellikleri Toplam Kalitenin Tarihsel Gelişimi Toplam Kalite Yönetimi Tanımı Temel Kavramlar Toplam

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE KARAMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Hazırlayan AREFE KARAALİ 03914510

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

MKÜ İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. Öğr.Gör.Ali TEMİZ 2012 - HATAY

MKÜ İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. Öğr.Gör.Ali TEMİZ 2012 - HATAY MKÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ REKREASYON LİDERLİĞİ BÖLÜMÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ Öğr.Gör.Ali TEMİZ 2012 - HATAY 1 1. İLETİŞİM

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ HAKLAR, SORUMLULUKLAR VE İŞ BARIŞI TEMELİNDE İLETİŞİM VE İYİ YÖNETİM UYGULAMALARI EL KİTABI HAZIRLAYAN: Özlem Yurdanur ÖZGENÇ Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü, 2012 Birinci

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Genel Değerlendirme Çerçevesi Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Common Assessment Framework: Improving

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLERDEKİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLERDEKİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLERDEKİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE ISO 9000:9001 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık Kıyaslama Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU ARGE Danışmanlık Bu kitap kurumların yönetim kalitesinin geliştirilmesine destek olmak üzere ARGE Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış ve Alkim Kağıt San.

Detaylı

2. İNOVASYONUN TANIMI

2. İNOVASYONUN TANIMI 1 1. GİRİŞ İnovasyon ülkemizde geniş kitlelerce yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlansa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gündemlerini uzun yıllardır meşgul ediyor. Ülkemizde bu kavram

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 15, 83-93 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hasan SERİN 1, Alper AYTEKİN* 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

Detaylı

Değer Odaklı Yönetim

Değer Odaklı Yönetim dosya SOSYAL POLİTİKALAR Dr. Hüseyin ÇIRPAN Eflatun Eğitim ve Danışmanlık Değer Odaklı Yönetim Siemens rüşvet suçunda tazminat ödemeyi kabul etti. Total İtalya nın Genel Müdürü rüşvet suçundan tutuklandı.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı