Organizasyon şeması. İşletme İşOrtamı, Sanayi ve. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Organizasyon şeması. İşletme İşOrtamı, Sanayi ve. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları"

Transkript

1 Çalışanlarda Sanayi Bilincinin Oluşmasıİş ve İnsan İlişkileri Bireysel Gelişim İşletme, İşOrtamı, Sanayi ve İş ve Çalışma Hayatı İşOrtamı ve Organizasyon Profesyonellik nedir? Niçin Bu organizasyonda yer alıyoruz? İşletme Prosedür, talimat ve kültürüne niçin sahip çıkmalı? Kurallar niçin ve kim(ler) için var? Uymazsak neler olur? ISO9001 vb. Belgeleri niçin alıyoruz? Modernbir organizasyon bizden ne tür görevler bekler? TakımÇalışması, TakımRuhuveBİZ olabilmek Takım çalışmasını anlamak Takım Ruhu-Biz Bilinci İnsan İlişkileri ve İletişim İşletmelerde insan ilişkileri İletişim Olumsuz Türk İnsanı Türk insanı olarak avantaj ve dezavantajlarımız nelerdir? Konuyukişiselleştirmekne demektir? Ne zararı vardır? Kalite nedir? İşçi ve diğer çalışanların katkısı nedir? İşletme İşOrtamı, Sanayi ve İş ve Çalışma Hayatı Çalışma, işve çalışma yaşamıkavramları, insanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar geçerliliğini korumuşve önemini arttırmıştır. İş; Birçok yönden tanımlanabilir. Örneğin;Yönetimalanındaiş, tümgirdilerin çıktıhaline dönüşme sürecidir. İşletmeyi amacına ulaştırmak için çalışanların bedensel ve/veya zihinsel olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerin tümüdür.ekonomik anlamda iş, bireyin yaşamınısürdürmek yada belirli bir düzeye yükseltmek amacıyla ortaya koyduğu bedensel vedüşünsel çabadır. Sosyal anlamda iş, bireyler arasında ilişkilerin kurulmasına, toplum içinde toplumsal kuralların öğrenilmesine yardımcı olan bir unsurdur. İşletme İşOrtamı, Sanayi ve Genel anlamda işise, bireyin yaşamınısürdürmek, ekonomik gelir elde etmek, topluma katkıda bulunmak gibi amaçlarla; bilgi, beceri ve yeteneklerini çalışma yaşamının gerektirdiği doğrultuda fiziksel ve zihinsel aktivitelerinikullanarak gerçekleştirdiği bir etkinlik ve üretim sürecidir. İşletme İşOrtamı, Sanayi ve Çalışma Hayatı; bireyin çalışma amacıyla zaman ayırdığı faaliyetlerin tümüdür. Çalışma yaşamını etkileyen unsurlar ise bireyin yaşam dönemlerinde karşılaştığı olaylar, bunları psikolojik ve sosyolojik açıdan değerlendirmesi ve çalışma ortamıdır. Çalışmahayatındabir çok prensip mevcuttur. Bu prensipler sayesinde işletmelerde bir sistem kurularak daha verimli çalışma ortamıyaratılmışolmaktadır. İşletmeler için hazırlanan bu sistemler çalışma hayatında bir düzen oluşmasını,iletişimin sistemli olmasını ve karmaşıklığın azalmasınısağlar. Özellikle sanayileşme sürecinde bu prensipler ortaya çıkmıştır. İşletme İşOrtamı, Sanayi ve İş Ortamı ve Organizasyon İşOrtamı; insan ilişkilerinin gerçekleştiği ve bireylerin gelişimine yardım eden bir mekandır.işortamıayrıca çalışan verimliliği ve etkinliğiyle de doğrudan bağlantılıdır. Gerçekleştirilen işe bağlı olarak çalışma ortamı düzenlenmelidir. Organizasyon; Bir işletmeyi oluşturan yada onunla etkileşim içinde olan bir grup insandır. Organizasyon ve insan organizması nasıl benzerlikler gösterir? Amaç ortaklığı insanları birbirine bağımlı kılar. Bu nedenle iş ortamında ve organizasyon yapısı içinde insan davranışları daha özel bir nitelik taşımaktadır. Organizasyon şeması

2 İşletme İşOrtamı, Sanayi ve İş Ortamı ve Organizasyon Organizasyon içinde insan davranışlarının önemini yöneticilerin kavramasıve yönettikleri insanlarıanlaması, bilmesi zorunludur. Henry Ford dan işçilere: Sizin düşünmenizi istemiyorum.. ÇALIŞMA ORTAMI Çalışma Ortamı, Doğrudan ürün kalitesini ve işi yapan personeli etkileyerek ürün uygunluğunun sağlanması için olumsuz bir etkiye neden olabilir. Bu nedenle ürün şartlarına uygunluğun sağlanması için gerekli altyapı belirlenmelidir. GÜÇLÜORGANİZASYON KÜLTÜRÜNÜN YARARLARI 1. Personelin şirket ile bütünleşmesini sağlar 2. Personelin davranışlarını yönlendirir 3. Personeli motive eder. 4.Grup halinde hareket etmeyi sağlar İşletme İşOrtamı, Sanayi ve Profesyonellik nedir? Profesyonellik, Çalışma yaşamıiçersinde psikolojik, sosyolojik ve aynı zamanda teknik bir çok kural mevcuttur. İş hayatı içerisinde belirlenmişkural ve sistemlere uygun olarak faaliyetleri uygun şekilde gerçekleştirmektir. Ayrıca yapılan iş ile bağlantılıyenilikleri takip etmek, sürekli gelişmeyi sağlayabilmek ve yeni fikirler üretebilmekte profesyonelliğin içerisinde yer alır. İşletme İşOrtamı, Sanayi ve Profesyonellik bir düşünme biçimidir Profesyonel, işin gereklerini yapan kişidir. Profesyonel, işini iyi bilen ve bunu etrafındakilere kanıtlamış olan kişidir. Profesyonel, bireysel kalitesine, yaptığıişin ve etrafıile ilişkilerinin kalitesine tutkun olan kişidir. Profesyonel, kendi kariyerini kendisi çizen, kendisini kendisi inşa ederek kendi geleceğini kendisi yapan kişidir.

3 İşletme, İşOrtamı, Sanayi ve Organizasyon kavramları Profesyonellik Nedir? Profesyonel, bilgi düzeyini sürekli güncel tutan kişidir. Profesyonel, gücünü bilgi, deneyim ve becerilerinden alan kişidir. (Sermaye, aile, dostluk, arkadaşlık vb. ilişkilerden değil.) Profesyonel, çizgisi olan kişidir. Profesyonel, piyasa değeri olan kişidir. Profesyonellik denilince, öncelikle bir alanda gelir sağlayacak düzeyde bilgi, beceri ve deneyim kazanmış olmak akla gelmektedir. Bir anlamda profesyonellik, bir işi gülümseyen ciddiyetle ele almaktır. Yani, bir taraftan ayrıntıyı hiçbir ayrıntıyı şansa bırakmayan bir profesyonellik anlayışı; diğer yandan da işin psikolojik yönünü inceleyen bir yaklaşımdır. Bu bileşke, hem bireysel, hem de kurumsal başarının gerçekleşmesini sağlar. Görüldüğü üzere, profesyonellik uzmanlaşmayı gerektirir. Profesyonelliğin eğitim, geliştirme, etik, yaşama, ve yaşamak için çalışma gibi anlamları vardır. Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır. Einstein İşletme İş Ortamı, Sanayi ve Niçin bu organizasyonda yer alıyoruz? Organizasyonların gelişmesini sağlarken eşzamanlıolarak kişisel gelişimimize de katkıda bulunuyoruz. Ekonomik olarak kazançelde ediyoruz. Sosyal olarak işe yarama tatminini ve sosyal hayata katılımı sağlıyoruz. Bunların dışında sürekli iyileştirme alışkanlığıile bireysel olarak kariyerimizi ilerletiyoruz. Niçin Bu Organizasyonda Yer Alıyoruz? Organizasyonlar üç tür amacı gerçekleştirmeye çalışır Toplumun Arzularını, Organizasyon Üyelerinin Amaçlarını, Organizasyonun Bizzat Kendi Amaçlarını; Hedefe en az masraf ve fedakârlıkla ulaşılması için gerekli olan düzenin yaratılması, Organizasyon üyelerinin birleşmesi, Tam bir uyum halinde işbirliği yapması'dır Çalışanların kendilerini geliştirmesi Çalışanların İşletmeyi geliştirmesi Hedeflere ulaşmak

4 İşletme Prosedür, Talimat ve Kültürüne Niçin Sahip Çıkmalı ve Uygulamalıyız? İşletme Prosedür, Talimat ve Kültürüne Niçin Sahip Çıkmalı ve Uygulamalıyız? Prosedür (bir işin nasıl yapılacağını gösteren sırasal faaliyetler kümesi) Süreç Yönetimi açısından faydalıdır Kültür İşletmenin kendine özgü kimliği, işleyişi, değerleri En önemli başarı faktörü İletişim ve bireyler arası ilişkilerde önemlidir Çalışanların kişisel amaçlarına ulaşmasına katkı yapar, bu hususta engellerin ortadan kalkmasını sağlar İşletme Talimatları İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği açısından önemlidir Kalite sistemleri ve belgeleri açısından önemlidir İşletmedeki süreçlerin standart hale getirilmesi açısından önemlidir Standartları korumak ve iyileştirmek açısından önemlidir Kaizen açısından önemlidir Neden işletme prosedür ve talimata sahip çıkmalı Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlar Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlar Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlar İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlar İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlar Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilir Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması Kurallar niçin ve kim(ler) için var? Uymazsak neler olur? İşletmelerde kurulan sistem ve beraberindeki prosesler zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olduğu için, kurallar işletmede yer alan herkes için geçerlidir.ancak ortak kuralların dışında proses bazlı kurallarda mevcuttur. Kurallar ve kurallardan sorumlu kişiler organizasyon içinde önceden belirlenmiş ve bildirilmiş olmalıdır. Organizasyonlarda amaç ortaklığı çalışanlar için önemlidir. Sistemlerin doğal özelliği olarak yapılan hatalar, kural ihlalleri boyutuna bağlı olarak mutlaka sistem içerisinde başka bir bölümü etkileyecektir. Bu nedenle kuralların belirginliği ve herkes tarafından eşit özen gösterilmesi önemlidir. KurallarNiçinveKim(ler) İçinVar? Uymazsak Neler Olur? KurallarNiçinveKim(ler) İçinVar? Uymazsak Neler Olur? Kural, bir durumda yapılması veya yapılmaması gereken eylemi tanımlar. Kural, belirsizliği ortadan kaldırır. Kurallar, davranışların gelişi güzel olmaması için vardır. Kurallar, iş görenlerin geçmişteki ve şimdiki davranışlarının iş başarım durumlarının değerlendirilmesinde kullanılan standartları, sınırlamaları ve kısıtlamaları ortaya koymaktadır. Kural, çalışanlar içindir. Kurallara uyulmazsa; Kurumsallaşma konusunda sıkıntılar olur Karar alma kuralları tanımlı değilse yönetimde sıkıntılar olur Aynı iş birçok farklı şekilde yapılır, standartlaşma olmaz Sistem yaklaşımı ile işletmeyi yönetmek zorlaşır Disiplinsizlikler ve gelişi güzel davranışlar ortaya çıkabilir

5 ISO 9001 v.b. belgeleri niçin alıyoruz? ISO 9001 v.b. belgeleri niçin alıyoruz? Müşteri memnuniyetini artırmak için Kalite Yönetim Sistemi kurmak için İşletmedeki her süreci uygun performans göstergeleri ile sürekli izleyerek geliştirebilmek için Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerle sürekli gelişime olanak verdiği için İşletmenin Kaliteye verdiği önemin bir sonucu Kalite bilincini artırmak İhracat için gerekli olması Dökümantasyon sisteminin geliştirilmesine destek olması ISO9001 vb. belgeleri Türkiye de genellikle müşteri talepleri karşısında zorunluluk olarak alınmaktadır. Ancak bu tür belgeler Yönetim bazlıbir sistem oluşturması ve iyileştirmeler sağlamasından dolayı İşletmeleringelişmeye yönelik taleplerinden(büyüme), müşteri odaklılığın sağlanması ve süreçlerin analizi(hata oranınınazaltılması), geliştirilmesin yönelik istekler doğrultusunda oluşmalıdır. İşletme İş Ortamı, Sanayi ve Modern bir organizasyon bizden ne tür görevler bekler? Modern bir organizasyonda çalışanların iş tanımları, görev, yetki ve sorumlulukları önceden belirlenmiştir. Çalışanlar kendileri için belirlenen görevleri, sorumlulukları ve raporlamaları o iş için belirlenmiş prosedür, talimat ve şemalara göre yerine getirirler. Bunların dışında organizasyon için yarar sağlayacak yeni fikirler, yeni yöntemler gibi katkıları da ortak amaca uygun olarak belirlemeye çalışırlar. Böylelikle içinde bulundukları sistemin gelişmesine katkıda bulunurlar. TakımÇalışması, TakımRuhuveBİZ Olabilmek Takım Çalışmasını Anlamak; Organizasyonlarda çalışanlar, takım anlayışınasahiptir ve takım çalışmasına yatkındırlar. Bilgi paylaşımı, birlikte öğrenme ve sürekli iyileştirmekonusunda isteklilik vardır. Takım üyeleri olarak yeni fikirlere, zihinsel modelleri sorgulamaya açık ve isteklidirler. Çalışanlar, olaraksahiplenme duygusuyla kendilerini işe adarlar ve başarmak için birlikte çalışmayıcesaretlendirirler. Organizasyon, takım çalışmasınıdestekler ve takım üyelerini başarıya hazırlar. TakımÇalışması, TakımRuhuveBİZ Olabilmek Takım Ruhu BİZ bilinci Yönetim sistemleri, çalışanlarıtakımlar oluşturmaya ve takım olarak çalışmaya özendirecek şekilde geliştirir ve uyarlanır. Yönetim sistemleriyleberaber Biz bilinci oluşmaya başlar. Takım üyeleri belirli yetenekleri sergilerler ve belirli değerleri paylaşırlar. Organizasyondaki her takım, ortak bazıözelliklere sahiptir. Takım özellikleri arasında; doğru büyüklükler, gerekli uzmanlıklara sahip olma, açık ve dürüst iletişim ve birbirini bütünleyen hemen her türden çeşitlilik sayılabilir. Takım Çalışması, Takım Ruhu ve BİZ Olabilmek Takım üyelerinin yetenekleri ise güven oluşturma, zihinsel modelleri sorgulama, paylaşılan vizyonlar yaratma, müzakere becerileri, süreci yönetme, geribildirim almak ve vermektir. Paylaşılan takım değerleri arasında; birbirine saygıduyma, dayanışma, bütünlüğükorumak, dürüstlük, açık iletişim ve işbirliği, çeşitliliğe ve yaratıcılığa değer vermek sayılabilir.

6 TOPLAM KALİTE:TAKIM ÇALIŞMASI Herkesin oynaması gereken bir oyun 1+1 > 2 OLİMPİYATLAR VE TÜRKİYE NEDEN TOPLAM KALİTE? Müşterinin artan beklentileri Teknolojinin hızlı gelişimi Yeni rakipler/uluslar arası rekabet Kalitesizliğin ağır bedeli Taguchi:ISO 9000 sürücü ehliyetidir, ne kadar iyi araba kullandığımızı TKY garanti altına alır created by &(-_-)& 31 created by &(-_-)& 32 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI Müşteri Memnuniyeti (mm) = algılanan kalite (a.k.) - beklenen kalite (b.k.) a) a.k b.k b) a.k. = b.k. c) a.k. b.k TAKIM İdeal Bir Takımın Nitelikleri Güven : İnsanların fikirlerini korkmadan serbestçe söyleyebilmeleri gerekir. Takımdaki üyelerin alaya alınmaktan veya zarar görmekten çekinmeyeceği bir ortamın hazırlanması şarttır. Destek : Takımdaki üyelerin gizli gündemleri ortaya koyduktan sonra birbirine destek olması ve birbirinden yardım alması istenmelidir. İletişim : Takımdaki herkes karşılıklıolarak haberleşebilmeli ve duygularını açıklamalıdır TAKIM Takımın Hedefleri :Takımdaki üyeler belirli bir hedef için çalışır. Takımda çalışanların başlangıçtaki değişik görüşleri, aynıhedef doğrultusunda değişir. Baştaki bu değişik görüşler açıkça belirtilmelidir. Çatışmaların Çözümlenmesi : Çatışmalarıbastırmaya veya yokmuş gibi göstermeye uğraşmamalı, aksine açıkça tartışarak çözüm getirilmelidir. Üyelerin Kullanılması:Takımdaki üyelerin bireysel yeteneklerinden, bilgi ve tecrübelerinden en üst düzeyde yararlanılmalıdır. Kontrol : Takımdaki herkes, ilgili iletişim ve kontrollerin yapılmasından sorumludur. Takımın bütün çalışmalarıgöz önünde olmalı ve iletişim sağlanmalıdır. Çalışma Ortamı: Çalışma ortamı herkese açık ve takım üyelerinin saygınlık kazandığıbir ortam olmalıdır

7 Ekip Olarak Çalışmak Kuramsal olarak çalışanların katılımını, bağlılığını ve prodüktiviteyi artıracak yöntem olarak gösterilen ekipler halinde çalışmak büyük hedeflere ulaşma açısından kişisel çatışmaya göre birçok bakımdan daha üstündür. * Ekibin her üyesi yapılması gerekli göreve özel ve değerli bir katkı/ perspektif getirir. * Ekip çakışmasında oluşan bilgi paylaşımı, sonucu etkileyecek çok önemli bilgilerin değerlendirme dışı kalmasını önler. * Çalışanlar, kendi katkılarıyla oluşan karar ve planların uygulanmasında da daha yardımcı olurlar. * Çalışanların fikirlerinin değerli görülmesi ve planlama/uygulama/geri bildirim sürecinde sürekli katılıma davet edilmeleri, çalışan moralinin de gelişmesine neden olur. Ekipler Niçin Başarısız Olur? Ekip olarak çalışmanın sağlayacağı getiriler ve rekabet üstünlüğü bu kadar açık iken çalışanlara bu kavramın anlatılması ve kabullendirilmesi acaba niçin bu kadar başarısız oluyor? Uzun seneler boyunca gözlemlenen başarısız ekiplerin, kendilerine verilen görevleri neden yerine getiremedikleri konusunda yapılan araştırmaların sonuçları şunlardır (Charles Kepner, 1998) : Üst yönetim, ekiplerden beklentilerini açık ve kesin olarak ifade etmemiştir. Dolayısıyla ekipler görev ve yetkilerini tam bilmemektedirler. Organizasyonun iç kültürü, ekip olarak çalışılmasına uygun değil veya desteklenmiyordur. Ekipler kompozisyonları düşünülmeden alelacele oluşturuluyordur. Organizasyonun sistemleri ekip çalışmasına uygun ortamı yaratamıyor, hatta bazen baltalıyordur. Çalışanların kişisel olarak ekip çalışması için gerekli yetkinlikleri yoktur. BaşarılıBir Takım Oluşturmanın Basamakları SİNERJİ UYGULAMALARIN BAŞLAMASI TAKIM ÜYELERİNİN GÜÇ KAZANMASI TAKIM ÜYELERİNİN BİRBİRLERİNE ALIŞMASI TAKIMIN OLUŞTURULMASI TAKIMI OLUŞTURMADA AŞAMALAR Kuruluş Geçiş Normların oluşturulması Performans gösterme ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASI İÇİN ÖNEMLİ ELEMENTLER Liderlik İletişim Verimli takım çalışması Problem çözme Takımdakilerin Birbirine Alışma Aşaması Bu aşamada takım üyeleri birbirine alışır, ve bilgi alışverişinde bulunur. Hedeflenen, üyelerin birbirini daha iyi tanımaları, birbirini daha iyi değerlendirmeleri ve güçlü taraflarını görmeleridir. Birbirine rakip diye değil, bir kazanç olarak bakarlar. Lider, takım üyelerini bir misafir gibi ağırlar ve bunlara rehberlik eder. Bir otorite kaynağıdır. Yerine göre takım üyelerinin duygusallığını göğüsleyecek kişidir.

8 Takım ÇalışmasıTakım Ruhu ve Biz Olabilmek Takım ÇalışmasıTakım Ruhu ve Biz Olabilmek Takım Çalışmasında Başarı Faktörleri Composition (Bileşim) Değişik meslek ve disiplinlere ait kişiler Connection (Bağlantı) Takımın büyüklüğü Takım üyeleri arasındaki fiziksel uzaklık Hedeflerin açık ve net olması İşbirliği içinde rekabet (Co-opetition) Bilgi paylaşımı ve bilgi kalitesi Tartışmanın kalitesi Takım üyelerinin katkıları İşbirliği duygusunun yeterliliği Rekabet duygusunun yeterliliği Takım Çalışmasında Başarı Faktörleri Conversation (İletişim) İletişimin Yoğunluğu İletişim Kanalları Captaining (Komuta Etme) Çatışma Yönetimi Motivasyon Düzeyi Takım üyelerinin koordinasyonu Chemistry (Kimya) Takım ruhunun sağlamlığı Takım üyelerinin karşılıklı saygısı BU BENİM İŞİM DEĞİL Öykümüz HERKES,BİRİSİ,HİÇKİMSE ve HERHANGİ BİRİ diye 4kişi ile ilgili Yapılması gereken önemli bir iş vardı,ve HERKES,BİRİSİ nin o işi yapacağından emindi.herhangi BİRİ o işi yapabilirdi ama HİÇKİMSE yapmadı.birisi buna çok kızdı,çünkü bu HERKES in işiydi.herkes,herhangi BİRİ nin o işi yapabileceğini düşündü,fakat HİÇKİMSE HERKES in yapmadığını fark etmedi.herhangi BİRİ nin yapabileceği işi HİÇKİMSE yapmayınca,herkes BİRİSİ ni suçladı ve öykümüz böylece sona erdi. Kalite Çemberleri düşüncesinin özü; 1.Örgütün iyiye gitme ve gelişmesine katkıda bulunmak, 2.İnsan yeteneklerini tamamen harekete geçirmek ve farklı çözüm önerileri ve fikirler oluşturmak, 3.Çalışanların motivasyonlarını artırarak, işe ve iş yerlerine ilişkin tatmin düzeylerini yükseltmek, created by &(-_-)& 45 4.Bireylerin kendi işleriyle ilgili kararlara katılımını sağlamak, işle ilgili problemlerin çözümünde bilgi ve yeteneklerinden faydalanmak, 5.İş ve iş süreçlerine ilişkin çalışma temposu ve zaman yönetimi, 6.Verimliliği yükseltmek, 7.Çalışanların karara katılımını sağlamak, 8.İletişimi (özellikle alt kademe ile yönetim arasında) sağlamak, 9.Bireylerin sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, 10.Çalışanların motivasyonlarını artırarak, işe ve iş yerlerine ilişkin tatmin düzeylerini yükseltmek, 11.Oluşabilecek hataları önleyerek daha kaliteli eğitim ile daha başarılı bireyler,

9 KÜLTÜREL DEĞİŞİM Başkalarını değiştirmek için önce kendi rolümüzü değiştirmeliyiz. Düşünce sistemini Davranış şeklini Rolleri,sorumlulukları,ilişkileri KÜLTÜREL DEĞİŞİM Hiyerarşinin azalması Verilen sözlerin mutlaka tutulması Çalışanların gücünü yaptıkları işi iyi yapmaktan alması İşin bütününü düşünmek Saygı,güven,açıklık created by &(-_-)& 49 created by &(-_-)& 50 ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ Kurum kültürü değişmeden bir kurumda kalitenin geliştirilmesi mümkün değildir. Değişime Kapalı Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer; Daha önce denedik olmadı, Çok zaman alır, Çok masraflı olur, Yeni sistemler gerekir, Bunu burada yapamazsın, bizim tarzımız değil Doğru olabilir ama... O konuda bir yazı yaz, Belki sonra, Bütçemiz buna imkan vermiyor, Şu anda zamanımız yok, çok işimiz var, Eski köye yeni adet mi getireceksiniz? Biz böyle iyiyiz. Değişime Açık Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer; Başka düşünceler var mı? Bize uygun seçenekleri kontrol edelim, Daha önce hangi bilgileri alabiliriz? Nasıl geliştirebiliriz? Başka kim katkıda bulunabilir? Neden hep böyle yapıyoruz? Düşünceni biraz daha açıklayabilir misin? Daha başka nasıl yapalım?... Konuda yardıma ihtiyacım var. Teşekkür ederim, güzel fikir... DEĞİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER Değişimi alışageldiğiniz yöntemlerle yönlendirmek. Kendiniz değişmeden başkalarını değiştirmeye çalışmak. Bir an önce zafer ilan edip diğer işlerle uğraşmaya başlamak. created by &(-_-)& 54

10 ZAMANIN GERİSİNDE KALANLAR HAVADAN DAHA AĞIR BİR CİSMİN UÇMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. Lord Kelvin, Kraliyet Akademisi Başkanı, 1895 ŞİMDİYE KADAR İCAT EDİLMESİ GEREKEN HERŞEY İCAT EDİLMİŞTİR. Charles Due, ABD Patent Ofisi Direktörü, 1899 DÜNYA PİYASASI 5 BİLGİSAYARDAN FAZLASINI KALDIRAMAZ T. Watson, IBM Y.K. Başkanı, 1943 BİR ZİNCİR EN ZAYIF HALKASI KADAR KUVVETLİDİR. ÇİN ATASÖZÜ ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILDA BİLGİSAYARLARIN AĞIRLIĞI 1,5 TONA İNECEKTİR. Popular Science Dergisi, 1950 HİÇ KİMSENİN EVİNDE ÖZEL BİLGİSAYARA GEREK YOKTUR. Ken Olsen, Digital Bilgisayar, Y.K. Başkanı, 1977 created by &(-_-)& 56 İnsan İlişkileri ve İletişim İşletmelerde İnsan İlişkileri Organizasyonlarda insan ilişkileri takım bilincinde olduğu gibi ortak amacıdestekleyen, teşvik edici ve profesyonelliğinde içinde bulunduğu ölçüde Biz bilinci ile sağlanmalıdır. Olaylar karşısında, odak noktayıyakalamak ve bunun üzerine çalışmalarıyoğunlaştırarak olaylara çözümler, öneriler yada yeni fikirler geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. ÇALIŞANLARIN TAM KATILIMI Motivasyon Eğitim İnisiyatif Yaratıcılık created by &(-_-)& 58 İnsan İlişkileri ve İletişim İletişim Nedir? Organizasyonlar iletişim çok önemlidir. Çalışanların birbirleriyle olan iletişimleri, faaliyetlerin eksiksiz ve doğru ilerlemesi için; çalışanların müşterilerle olan iletişimleri ise alınan siparişlerin eksiksiz ve doğru olmasını, müşteri memnuniyetinin sağlanmasıiçin çok önemlidir. Ayrıca prosesler arasıiletişimin doğru ve sağlıklıolması, çalışanların insan ilişkilerinin de sağlam, doğru ve geliştirilebilir olmasını sağlamaktadır. GENİŞLİĞİ VE YÜKSEKLİĞİ 1 METRE OLAN PENCERE GENİŞLETİLİYOR VE ALANI 2 KATINA ÇIKARILIYOR. GENİŞLEYEN PENCERENİN DE GENİŞLİĞİ VE YÜKSEKLİĞİ 1 METRE DİR. BU NASIL OLABİLİR? created by &(-_-)& 60

11 İnsan İlişkileri ve İletişim Olumsuz Davranışların Bize ve Başkalarına Zararları Organizasyonlardaolumsuz davranışlar, faaliyetlerde problemlere, huzursuzluk, güvensizlik gibi insan ilişkileri arasında bozulmalara ve en önemlisi zaman kaybına neden olur. Zaman kaybıhem işletme için hem de aynıoranda çalışanlar için büyükbirkayıptır. İYİ İLETİŞİM Sizi bilgili kılar Karşınızdakini bilgili kılar Birlikte çalışmaya yardımcı olur created by &(-_-)& 62 KORKU,İNSANLARI DONDURUR! Sinen kişi motivasyonunu kaybeder. İş tatmini alamaz,kapasitesinin altında çalışır. Hata yapar,hatasını saklar. Problem çözemez. Yanlış önceliklere yoğunlaşır. Yaratıcı gücünü kaybeder. STRES. İnsan İlişkileri ve İletişim İşletmelerde İnsan İlişkileri Maslov a göre ihtiyaçlar önem derecesine göre şöyle sıralanırlar: Fizyolojik ihtiyaçlar, Korunma Sevgi Kendine değer verme Kendini gerçekleştirme İşletmelerde İnsan İlişkilerini Etkileyen Faktörler Bilgi Verme Güven Emrin Verilişi İstikrarlı Disiplin Yönetime Katılma created by &(-_-)& 63 İnsan İlişkileri ve İletişim İnsan İlişkileri ve İletişim İletişim Ortak göstergelerle anlamların ortaklaştırılması süreci Mesaj verme ve bunlara yanıt verme yeteneği Gönderici tarafından başlatılan, istenilen anlamı alıcıya ileten ve onun yanıt niteliğinde bir davranışta bulunmasına yol açan herhangi bir davranış Kişiler arasında yer alan düşünce ve duygu alışverişini dile getiren bir terim Örgütsel İletişim İşletmenin hedeflerine ulaşması için Planlama, yöneltme, eşgüdümü sağlama ve denetim amaçlı İşletme içinde veya dış çevre ile sürdürülen bilgi alış verişi İşletmedeki İletişimi Etkileyen Faktörler Kişisel Faktörler (Yönetici ve Çalışanların kişilik özellikleri) Yönetici mesajları çelişmemeli Üslerden bilgi saklanmamalı Astların algılama düzeyi göz önünde bulundurulmalı Çalışanların değişime karşı direnç göstermesi

12 İnsan İlişkileri ve İletişim İşletmedeki İletişimi Etkileyen Faktörler Örgütsel Faktörler Örgütün çok geniş bir alana yayılması(ör. Kamu İşletmeleri) Katılımın olmaması(ör. Ordular) Uzmanlaşma (teknoloji ile birlikte aşırı uzmanlaşma iletişimi zorlaştırır) Teknolojik Faktörler Teknolojik alt yapı ve araç gereçler iletişim hızını, kapsamını etkiler İnsan İlişkileri ve İletişim Katılıma Dayalı İletişim Modern örgütlerde katılıma dayalı iletişim daha fazla Toplam Kalite Yönetimi nde uygulanabilecek iletişim tarzı Sorun çözme, süreç geliştirme amaçlarına ulaşılması ve sürekliliğin sağlanması için önemli Yönetişim, birlikte yönetmek anlamına gelmektedir. Birlikte yönetebilmek için, kişilerin aynı bilgi düzeyine sahip olması gerekir. Yönetişim, eğitim seviyesinin yüksek olduğu kurumlarda daha rahattır fakat herkes yönetimde söz sahibi olmak istediği için, zor bir olgudur. İnsan İlişkileri ve İletişim Olumsuz Davranışların Bize ve Başkalarına Zararları Stres Fiziksel Sonuçlar (Baş ağrısı, baş dönmesi, vs) Psikolojik Sonuçlar (İş doyumsuzluğu) Davranışsal Sonuçlar Verimsizlik İşe devamsızlık İş Kazaları Yapılan işin kalitesinin azalması Motivasyonun azalması Amirlerle doğrudan çatışma Rol çatışmaları Rolde Belirsizlik EMPATİ: Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek, onların istek, beklenti, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, karşıdaki insanın gözüyle olaylara bakabilmektir. EMPATİK OLMAYAN DAVRANIŞ VE ANLAYIŞ BAŞKASI Bir işi uzun sürede yapıyorsa, yavaştır. Bir işi yapmıyorsa, tembeldir. Bir şeyi söylenmeden yapıyorsa, sınırlarını aşmıştır. Bir görgü kuralını çiğniyorsa, kabadır. Öne geçerse, bu kuralları ihlal etmektir. BEN Uzun sürede yapıyorsam, titizimdir. Yapmıyorsam, meşgulümdür. Yapıyorsam, bu inisiyatif kullanmaktır. Çiğniyorsam, kendime özgü biriyimdir. Başarırsam, bu sıkı çalışmanın ürünüdür. SAĞLIKLI İLETİŞİMİN SONUÇLARI Kurum amaçlarına odaklanmak Hizmet/Ürün alıcıların/sunucuların isteklerine odaklanmak Gri alanları yok etmek Hızlı Karar almak

13 İLETİŞİM ARAÇLARI Kapalı devre TV Gazete, dergi, bültenler Görsel panolar Anketler Toplantılar Kutlamalar Onurlandırmalar Yemekler Türk İnsanı Türk İnsanı Olarak Avantaj ve Dezavantajlarımız nelerdir? Avantajlarımız; Müşteri ilişkileri kuvvetli,hızlı tepki verebilen Dezavantajlarımız; İletişimde problemler, Kişiselleştirme, yeniliklere açık olma, rekabet duygusu, stres yönetimi Türk İnsanı Türk İnsanı Türk İnsanı olarak avantaj ve dezavantajlarımız nelerdir? Motivasyon ve Bilinç Oluşturma Kültüre göre değişmekte Türk insanında dine ve geleneklere bağlılık Avantajlar Hayırseverlik (avantaj) Yardımlaşma, Dayanışma (avantaj) Yurtseverlik (avantaj) Direnme ve Uğraşma (dezavantaj) Aile Yapısı İşletme içerisinde yer alan herkes ailenin bir parçası (avantaj) Türk İnsanı olarak avantaj ve dezavantajlarımız nelerdir? Aile Yapısı İşletme içerisinde yer alan herkes ailenin bir parçası (avantaj) Yönetici ve Çalışanlardaki Eğitim Eksikliği (dezavantaj) Bilinç Oluşturmaktaki Zorluklar Küçük düşünmek- küçük hesaplar OECD RAPORU Türk İnsanı Konuyu kişiselleştirmek ne demektir? Ne zararı vardır? Faaliyetler sırasında olayları, ortak olay olarak ele almak ve odak noktayıyakalayarak hep beraber bunun üzerine düşünmek profesyonelce bir yaklaşımdır ve organizasyon için bir şey ifade eder. Oysa olaylarıkişisel olarak algılamak, insanlar arasıiletişimi bozar,zaman kaybına neden olur, yeni fikirlerin özgürce sunulmasınıve dolayısıyla gelişmeyi engeller. Kişiler tembel değildirler; sadece kendilerine esin kaynağı meydana getirecek kadar güçlü hedefleri yoktur. Antony Robbins

14 Beyin tanımlanmış bir hedefe sahip olduğunda, hedefine sahip oluncaya kadar yoğunlaşmakta, yönlenmekte, tekrar yoğunlaşmakta ve tekrar yönlenmektedir.belirlenmiş bir hedefi yoksa beynin enerjisi boşa harcanmaktadır.bu durum dünyanın en muhteşem testeresiyle, ormanda ne yapacağını bilmeden dolaşan insanın durumuna benzemektedir. Başarıdan ayrı düşünülemeyen bir inançvarsa, o da büyük sorumluluk yüklenilmeden, büyük başarı elde edilemeyeceğidir.herhangi bir daldaki başarılı insanları incelerseniz, onların en iyi, en zeki, en hızlı ya a en güçlü değil; en çok mesuliyet alan insanlar olduğunu görürsünüz.iyiyi mükemmelden ayıran, mesuliyet duygusunun düzeyi ve kalitesidir. Türk Kültürünün Ekip Çalışmasını Zorlaştıran Özellikleri Gerçek anlamda profesyonellik eksikliği:profesyonelliğin, kriz yaratmayan tam tersine kriz çözen ve krizleri önleyen bir rol gerektirdiğini bilmemek. Uzlaşma geleneğinin olmayışı: Uzlaşmayı taviz ve güçsüzlük saymak. Türk Kültürünün Ekip Çalışmasını Zorlaştıran Özellikleri Belirsizliğe karşıdüşük tolerans: Bunun sonucunda hiyerarşik yapıyı tercih etme eğilimi ve yatay ilişkilerde zorlanmak. Eleştirmek, ancak çözüm önermemek: Bir eleştirinin ancak ilgili bütün tarafları içine alacak çözüm önerisi getirmekle değer kazanacağının sorumluluğunun farkında olmamak Türk Kültürünün Ekip Çalışmasını Kolaylaştıran Özellikleri İnsan ilişkilerinde beden dilinin duyguları aktarım aracı olarak kullanılması: Sarılmak, öpmek, koluna girmek, temas gibi beden dili öğelerini rahatça kullanmak. Türk Kültürünün Ekip Çalışmasını Kolaylaştıran Özellikleri Aile bağlarının güçlü olmasından kaynaklanan birliktelik duygusu: Bunun sonucu uygun liderlikle iş hayatında kurumun vizyonuna bağlılık ve kurumun misyonunu kendiyle özdeşleştirme. İmece geleneğinin varlığı: Türk insanının genlerinde bulunan imece geleneğinin izlerinin üst düzeyde bağlılık ve karşılıklı bağımlılık duygusunun pekişmesini sağlaması

15 Kalite Nedir? İşçi ve Diğer Çalışanların Katkısı nedir? Kalite nedir? İşçi ve diğer çalışanların katkısı nedir? Organizasyonlarda kalite, müşteri isteklerine uygun olarak hareket edebilmektir. Kaliteli üretim yapmak müşteri talebini doğrukarşılamak demektir. Kalite yönetim sisteminin olduğu işletmelerde, işçi ve çalışanlar görev tanımları, yetki ve sorumluluklarıönceden belirlenmişolarak ve yapılan işile alakalıolarak prosedürler, talimatlar vb. Dokümanlara uygun olarak çalışırlar. Bununla beraber belirli bir düzen içinde, sağlıklıbir iletişimle ve gelişime açık bir çalışma ortamında çalışırlar. Böylelikle hem işletmenin ilerlemesini, büyümesini hemde bireysel(kişisel) gelişimlerine katkıda bulunurlar. Kalite kavramının tarihi çok eskilere dayanır. Hammurabi kanunlarından birisi şu ifadeyi kullanır: Her kim bir bina inşa eder, ve bu bina yıkılır da altında insanlar ölürse, o kişinin de başı kesile! ; Fenikeliler ise yöneticilerine şu hakkı verirlermiş İşini iyi yapmayan işçinin eli kesile!, Anadolu kültüründe önemli bir yer tutan Ahilik de ise kalitesiz iş yapanlara meslektaşları özdenetim uygulayarak Pabucunu dama asarlarmış. Bu o dükkandan belli bir müddet için alış veriş yapılmayacağı anlamına gelirmiş. Müşteri Memnuniyeti Nedir? Nasıl sağlanır? KURUM İÇİNDE : Bir sonraki bölüm veya süreç SÜREÇ A KURUM İÇİ MÜŞTERİ KAVRAMI KURUM DIŞINDA : Hizmeti/Ürünü kullanan kişi SÜREÇ B KURUM DIŞI Çıktıyı kullanan

16 PUKÖ DÖNGÜSÜ YÖNETİMDE LİDERLİK KLASİK YÖNETİCİ VE LİDER YÖNETİCİ ÖZELLİKLERİ PLANLA ÖNLEM AL Ö K P U UYGULA KONTROL ET KLASİK YÖNETİCİ Yönetir. Mevcut düzeni sürdürür. Otoritesi statüsünden kaynaklanır. Yetkileri kendisinde toplar. İtaati vurgular. Planlara aşırı bağlıdır. Belirlenmiş amaçlara hizmet eder. İşi doğru yapar. Kontrolü vurgular. LİDER YÖNETİCİ Yönlendiricidir. Yenilik peşindedir. Otoritesi kendisindendir. Astlarını yetkilendirir. Katılımı vurgular. Alternatif yaklaşımlara açıktır. Yeni amaçlar ortaya atar. Doğru işi yapar. Güveni esas alır. LİDER YÖNETİCİ Ekibini başarıya götürür. Bilgiyi yayar. Hatasını itiraf eder, hata yapanı affeder. Ekibini korur. Herkesin potansiyelinin ortaya çıkmasına rehberlik eder. Sorunları basite indirger. Sevincini ve kederini personeliyle paylaşır. Personeliyle beraber olmaktan mutluluk duyar. Dinlemesini bilir. KLASİK YÖNETİCİ Başarıları kendine mal eder. Bilgiyi saklar. Hatasını kabul etmez, hata yapanı da affetmez. Kendinden başkasını düşünmez. Herkesin kendisi gibi davranmasını ister. En basit sorunu bile karmaşık hale getirir. Sevincinde neşesinden, kederinde gazabından yanına yaklaşılmaz. Personeliyle beraber olmaktan rahatsızlık duyar. Konuşmaya bayılır. Sahip olduğunuz tek şey çekiçse herkesi çivi olarak görürsünüz. Abraham Maslow ÖĞRENEN ORGANİZASYON Öğrenen organizasyon; bireylerin öğrenmesine ortam yaratan bireylerin öğrenmesinden yararlanarak, bilgisini anlayışını çevresini Yeni bilgi, ürün ve hizmetler yaratan ÖĞRENEN ORGANİZASYON Öğrenen organizasyon; Yenilikçi gruplarla ilişkiler kuran Daha geniş bir dünyanın algılanmasına ve yüksek bir amaca hizmeti öngören YETKİLENDİRİLMİŞ BİREYLER GRUBUDUR zaman içinde geliştirebilen bir organizasyondur.

17 Kaynaklar: Toplam Kalite Yönetimi-İsmail Şale Performans Yönetimi-Prof.Dr. İsmet Barutçugil Kariyer Yönetimi-Prof.Dr.Temel Çalık Kalite Yönetim Sistemleri-Zafer Erkoç Kaynaklar AKTAN C. C., Kalite Bilinci, Liderlik ve Toplam Kalite Felsefesi BOZKURT R., EŞİT C., Kalite Çemberleri, MPM ÇIRPAN H., KOYUNCU M., İşletme Kültürünün Alt Kademe Yöneticileri Üzerindeki Etkisi ERTEKİN Y., Stres ve Yönetim, DİE Yayınları KIRIM A., Yeni Dünyada Strateji ve Yönetim, Sistem Yayıncılık ÖZKAN C., Kalite Kontrol Ders Notları, İTÜ ÖZOK A. F., Ergonomi ve İş EtüdüDers Notları, İTÜ TUCKMAN, B. W., Developmental Sequence in Small Groups., Psychological Bulletin TÜRKMEN İ., Örgütsel İletişim ve İletişim Yönetimi, MPM TÜRKMEN İ., Yöneticiler İçin Etken İletişim Modeli, MPM

TEMEL KALİTE KAVRAMLARI VE TOPLAM KALİTE İ

TEMEL KALİTE KAVRAMLARI VE TOPLAM KALİTE İ TEMEL KALİTE KAVRAMLARI VE TOPLAM KALİTE İ YÖNETİMİ IQ ULUSLAR ARASI KALİTE DANIŞMANLIK A.Ş. Mücella Tokatlıoğlu DEĞİŞİM İnsan ve toplum davranışlarında değişim Çalışma hayatında değişim Ticarette değişim

Detaylı

TEMEL KALİTE KAVRAMLARI VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TEMEL KALİTE KAVRAMLARI VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TEMEL KALİTE KAVRAMLARI VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ DEĞİŞİM İnsan ve toplum davranışlarında değişim Çalışma hayatında değişim Ticarette değişim Pazar anlayışında değişim Toplum bilincinde değişim Yönetim

Detaylı

TEMEL KALİTE KAVRAMLARI VE TOPLAM KALİTE İ

TEMEL KALİTE KAVRAMLARI VE TOPLAM KALİTE İ TEMEL KALİTE KAVRAMLARI VE TOPLAM KALİTE İ YÖNETİMİ IQ ULUSLAR ARASI KALİTE DANIŞMANLIK A.Ş. Mücella Tokatlıoğlu DEĞİŞİM İnsan ve toplum davranışlarında değişim Çalışma hayatında değişim Ticarette değişim

Detaylı

Değişim ve Yönetim. Prof. Dr. M. HAMİL NAZİK Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi hnazik1@gmail.com

Değişim ve Yönetim. Prof. Dr. M. HAMİL NAZİK Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi hnazik1@gmail.com Değişim ve Yönetim Prof. Dr. M. HAMİL NAZİK Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi hnazik1@gmail.com Aynı durumda kalmamak 2 Başka bir biçim veya duruma geçmek Farklı yapmak veya Fark yaratmak 3 DEĞİŞİM

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) Toplam Kalite Yönetimi; Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen KALİTE YÖNETİMİ KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır.

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com Prof. Dr. Acar Baltaş, Psikolog

www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com Prof. Dr. Acar Baltaş, Psikolog www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com www.baltas-eksen.com KÜRESEL YÖNET NETİCİNİN PROFİLİ Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 14 Kasım 2007 LİDER DOĞULUR MU? OLUNUR MU? LİDER İÇİN KARİZMA ŞART MIDIR? BİREYSEL

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN) Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur(p.b.crosby)

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DOÇ.DR. ZEHRA ALTINAY SINIF YONETIMI Bu derste, Sınıf ortamı ve grup etkileşimi Grup türleri Grup ve lider Liderlik türleri Grup içi etkileşimin hedefleri

Detaylı

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle yöneticileri

Detaylı

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi 1 SUNUM ĠÇERĠĞĠ Kalite nedir?- Sağlıkta Kalite nedir? İÜH Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi nedir?

Detaylı

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Yönetim kavramı Farklı yönetim tür ve yaklaşımları Amaçlara göre yönetim Zaman yönetimi Süreç yönetimi Toplam kalite yönetimi Performans

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

(H o ş g e l d i n i z)

(H o ş g e l d i n i z) 1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (H o ş g e l d i n i z) 2010 / OSB / Honaz / DENİZLİ 2 İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri (Çalışmayan İşgücüne Yönelik) 3

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Sağlık

Detaylı

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BAHADIR MAZAK BPO OTOMOTİV A.Ş. GELİŞİM SORUMLUSU MAYIS-2013 YETKİNLİK Yetkinlik; belirli bir alanda ki görev ve sorumlulukları yerine getirebilme kabiliyetidir Yetkinlikler;

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

Değişimi yakalamak ancak ondan daha hızlı olarak mümkün olabilir. www.5elementdanismanlik.com

Değişimi yakalamak ancak ondan daha hızlı olarak mümkün olabilir. www.5elementdanismanlik.com Değişimi yakalamak ancak ondan daha hızlı olarak mümkün olabilir. www.5elementdanismanlik.com Kimiz?...Farkımız ne? 5Element Eğitim ve Danışmanlık Vizyonumuz Türkiye'de kamu ve özel sektörde en çok bilinen

Detaylı

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini SİNERJİK YÖNETİM 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini söylemek mümkündür. Bunlar; Kalite, Strateji, Sinerji, İnsan ve Bilgi dir: Kalite, son

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETİ INDENSE EĞİTİM VE DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU EĞİTİMLERİ 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları 6098

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ Sürekli gelişim için TEK NOKTA EĞİTİMLERİ İSMAİL HAKKI KAVURMACI MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ Yönetim Danışmanı www. kavurmaci.net info@kavurmaci.net 1 Pratik ancak etkin bir yöntem olması nedeni ile tek nokta

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA Sıra No :GMKA/Yönerge/19 Revizyon No : 2 Tarih : 30/01/2012 USUL VE ESASLARI 1. Amaç Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı nda (GMKA)

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ SİRKÜLER (G-2014) YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ Sayın Üyemiz, OAİB bünyesinde Dale Carnegie Training aracılığıyla Yöneticiler için Liderlik eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim için

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal

Detaylı

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 2 Projenin Amacı Projenin amacı, fonksiyonel bir yaklaşımla Kiptaş taki tüm pozisyonların

Detaylı

EĞİTİM MODÜLLERİMİZ A- KİŞİSEL GELİŞİM VE PSİKO-EĞİTİM

EĞİTİM MODÜLLERİMİZ A- KİŞİSEL GELİŞİM VE PSİKO-EĞİTİM EĞİTİM MODÜLLERİMİZ A- KİŞİSEL GELİŞİM VE PSİKO-EĞİTİM Bilişsel Davranışçı ve Transaksiyonel Analiz ilkeleri perspektifinden çalışanların duygusal, zihinsel ve davranışsal dönüşüm olanaklarının geliştirilmesine

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ Timur Akarsu, 24.05.2011 KURULUŞLARIN TEMEL ÖNCELİKLERİ KARLILIK BÜYÜME VARLIĞINI DEVAM ETTİRME KURUMSAL DEĞER ARTIŞI İŞLETMELER BÜYÜMEK VE VARLIKLARINI SÜRDÜREBİLMEK

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

İSG Kültür Devrimi. 07.06.2012, KALDER İSG Paneli, Bursa Niels Schoenrock

İSG Kültür Devrimi. 07.06.2012, KALDER İSG Paneli, Bursa Niels Schoenrock İSG Kültür Devrimi 07.06.2012, KALDER İSG Paneli, Bursa Niels Schoenrock 1 İSG Kültür Devrimi Şirket Tanıtımı Neden 0 Kaza? Bugün neredeyiz? Geleneksel Yaklaşım Kültür Devrimi Davranışsal İSG Kilit Noktalar

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 Hakkımızda CREALUS, kurulduğu günden bu güne kadar müşterilerine stratejik çözüm ortağı olarak yenilikçi, yaratıcı ve katma değerli eğitim ve

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 İnsan Kaynakları nın ajandasında neler var? Hiyerarşik yapıdan

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR. twitter.com/baltasbilgievi Facebook.

BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR. twitter.com/baltasbilgievi Facebook. BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR GÖRÜŞME GENEL YETENEK KULLANILAN YÖNTEMLER KİŞİLİK REFERANS YETKİNLİK TESTLERİ DEĞERLENDİ RME MERKEZİ 2 GÖRÜŞME Sonraki adımların

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

4-Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

4-Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Öğrenme Yetkinliği Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk labilme Yetkinliği Beceri Bilgi nca Mutercim Tercumanli Temel lan Yeterlilikleri (TYYÇ Beşeri Bilimler) 1 2 3 4 5 1-Beşeri bilimler alanında lisans

Detaylı

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri Ofis İnsanı Tipleri http://www.youtube.com/watch?v=3ob-kacgfok ÖRGÜT YAPISI Örgüt yapısı bir örgütte görevlerin biçimsel olarak nasıl bölüneceğini, sınıflanacağını,

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

STK lar için Proje Yönetimi Felissa Tibbitts

STK lar için Proje Yönetimi Felissa Tibbitts STK lar için Proje Yönetimi Felissa Tibbitts STK Yönetimi Konferans Yazıları no 1, 2004 Bugün burada sizinle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluktur. Sizlerin uzun geçen haftadan sonra, böyle bir

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 2 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Dünyada yaşanan ekonomik kriz liderlik stillerinde de değişikliğe yol açtı. Hay Group'un liderlik stilleri üzerine yaptığı araştırmaya göre, özellikle

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri AÇIKLAMALAR: İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için belirlenen program yeterlilikleri 20 tane olup tablo 1 de verilmiştir. İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık Tesis yönetim hizmetleri, ülkemizin gelecek dönemde daha da önem vereceği bir dışarıdan temin kalemi olacaktır. Sektörde olan bizler, deneyimimizle bu sektöre değer katmaya devam edeceğiz. HAKKIMIZDA Tüm

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR

SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ İ İ İ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR GÖRÜŞME GENEL YETENEK KULLANILAN YÖNTEMLER KİŞİLİK REFERANS YETKİNLİK TESTLERİ DEĞERLENDİ RME MERKEZİ 2 GÖRÜŞME Sonraki

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Niçin değişmek zorundayız?

Niçin değişmek zorundayız? Niçin değişmek zorundayız? Niçin değişmek zorundayız? Zorunlu olunduğu için Kaynaklarını verimli kullanmak için Rekabet edebilmek için Kurumların kendileri ile yarışmaları için Farklı olabilmek için Hızlı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3

DERS BİLGİLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

TYYÇ-ENDODONTİ DOKTORA PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-ENDODONTİ DOKTORA PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TYYÇ- 8 DOKTORA EQF-LLL: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde

Detaylı

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

Proje Yetkinliği Yönetim ve Organizasyon Kültürü

Proje Yetkinliği Yönetim ve Organizasyon Kültürü Proje Yetkinliği Proje Yönetimi Temel Bilgileri Projelerde Risk Yönetimi Proje Yönetimi Ofisinin Kuruluşu ve İşleyişi Proje İyileştirme Çalışmaları ve Kriz Yönetimi Projelerde İletişim ve Başarılı Ekip

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Ücret Yönetimi* Murat Demiroğlu lu,, Kıdemli K Müdür, M İnsan Kaynakları Hizmetleri PwC Sunum için: www.ikportal.com Adresine girip, Üye olarak, www.ikportal.com/hrs

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu Sayfa No 1/ 5 İşin Adı : Muhasebe Sorumlusu Bağlı Olduğu Kişi Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Dış Ticaret, İç Piyasa, Satınalma, Finansman, Çorlu, İstanbul muhasebe bölümleri. Organizasyon

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012 PROJE YÖNETİMİ Halil AGAH Antalya, 2012 İÇERİK Proje Nedir? Yönetim Nedir? Proje Yönetimi ve Unsurları Proje Başarısı Proje Yönetiminin Kalitesi 06.11.2012 2 Proje Nedir? Belli bir süre içinde ve belli

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO Günümüzde şirketlerin en büyük ihtiyacı küresel ekonomide rekabet edebilmelerini

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı