RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI"

Transkript

1 Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No Revizyon 20 Sayfa 1 / 20

2 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC standardının maddelerine paralel olarak hazırlanmıştır. BÖLÜM NO BÖLÜM ADI 0 GİRİŞ 1 KAPSAM 2 Atıf Yapılan Standard ve/veya Dokümanlar 3 Terimler ve Tarifeler 3.1 Belgelendirme Prosesi 3.2 Belgelendirme Programı 3.3 Belgelendirme Şartları 3.4 Program Sahibi 3.5. Belge 3.6 Yeterlilik 3.7 Nitelik 3.8 Değerlendirme 3.9 Sınavlar 3.10 Sınav Yapan 3.11 Personel 3.12 Başvuru Sahibi 3.13 Aday 3.14 Tarafsızlık 3.15 Adil Olma 3.16 Geçerlilik 3.17 Güvenilirlik 3.18 İtiraz 3.19 Şikayet 3.20 Gözetim 4 TANIMLAR 4.1 Yasal Hususlar 4.2 Belgelendirme Kararına İlişkin Sorumluluk 4.3 Tarafsızlığın Yönetimi 4.4 Finans ve Yükümlülükler 5 YAPISAL ŞARTLAR 5.1 Yönetim ve Organizasyon Yapısı 5.2 Eğitim Açısından Belgelendirme Kuruluşunun Yapısı 6 KAYNAK ŞARTLARI 6.1 Genel Personel Şartları 6.2 Belgelendirme Faaliyetlerinde Yer Alan Personel Genel Sınav Yapanlar İçin Şartlar Değerlendirmede Yer Alan Diğer Personel İçin Şartlar Sayfa 2 / 20

3 6.3 Dış Kaynak Kullanımı (Taşeron Kullanımı) 6.4 Diğer Kaynaklar 7 KAYITLAR ve BİLGİLERE İLİŞKİN KAYITLAR 7.1 Başvuru Sahipleri, Adaylar ve Belgelendirilmiş Kişilere İlişkin Kayıtlar 7.2 Kamuya Açık Bilgi 7.3 Gizlilik 7.4 Güvenlik 8 BELGELENDİRME PROGRAMLARI 9. BELGELENDİRME PROSESİ ŞARTLARI 9.1 Başvuru Prosesi 9.2 Değerlendirme Prosesi 9.3 Sınav Prosesi 9.4 Belgelendirme Kararı 9.5 Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması 9.6 Yeniden Belgelendirme Prosesi 9.7 Belge, Logo, İşaret Kullanımı 9.8 Belgelendirme Kararına İlişkin İtirazlar 9.9 Şikayetler 10 YÖNETİM SİSTEM ŞARTLARI 10.1 Genel 10.2 GENEL YÖNETİM SİSTEM ŞARTLARI Genel Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Dokümanların Kontrolü Kayıtların Kontrolü Yönetimin Gözden Geçirilmesi Genel Gözden Geçirmenin Girdileri Gözden Geçirmenin Çıktıları İç Tetkikler Düzeltici Faaliyetler Önleyici Faaliyetler Sayfa 3 / 20

4 0. GİRİŞ RATEM bünyesinde oluşturulan RATEM MEYESER,tüm sektörlerin gelişimi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini baz alarak mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarını başlatmıştır.ratemmeyeser, personel belgelendirme sürecini 1 adil, etik, tarafsız ve herhangi bir çıkar ilişkisinden bağımsız olarak güvence altına almayı ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı ilke edinmiştir. RATEMMEYESER; kurulansınav ve belgelendirme sistemini, ulusal ve uluslararası alanda kabul edilmesiniamaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışına uygun bir yönetim sistemibaz alınarak TS EN ISO/IEC standardına uygun kalite el kitabı ve ilgili dokümanları hazırlanmıştır. RATEM MEYESERfaaliyetlerini tanıtan, hızlı ve sağlıklı erişimi sağlayan internet sayfası, düzenli olarak güncellenmekte ve yeniliklerle hizmete devam etmektedir. RATEM MEYESERfaaliyetlerini Sürekli İyileştirme yaklaşımıyla yürütmektedir. Bu amaçla riskler en aza indirgenerek, çözüme en kısa sürede ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili diğer STK'lar dahil olmak üzere tüm paydaşlarla sürekli bilgi paylaşımı ve iletişimde olmak ilke edinilmiştir. 1. KAPSAM RATEM- Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, radyo televizyon yayıncılığının sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan hakların takibi ve korunması amacıyla 2001 yılında kurulmuştur. Ülkemizde, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna karasal ortamda yayın yapmak üzere lisans başvurusunda bulunan 23 ulusal, 16 bölgesel ve 213 yerel olmak üzere toplam 252 televizyon kuruluşu ile 36 ulusal, 102 bölgesel ve 952 yerel olmak üzere 1090 radyo kuruluşu vardır. Bu radyo ve televizyon kuruluşlarından 806'sı RATEM üyesidir. RATEM bünyesinde bir birim olarak RATEM MEYESER kurulmuştur. Merkezin amacı; radyo ve televizyon sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilikler çerçevesinde var olan niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartları temel alarak ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmektir. RATEMMEYESER faaliyetleri: 1 Sayfa 4 / 20

5 a) Ulusal mesleki yeterlilik sistemi ve çerçevesinde, ulusal ve uluslararası yeterliliklere, bağımsız ve tarafsız kurallara dayalı sınav ve belgelendirme yapmak, b) Radyo ve televizyon sektöründe meslek standartlarının, mesleki yeterliliklerin belirlenmesi için çalışmalar yapmak, öneriler ve standartlar geliştirmek, bu alanda çalışan diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, c) Ölçme ve değerlendirme sonuçları, ilgili mevzuat ve akreditasyon kurallarına uygun olarak soru bankaları, teorik ve pratik sorular hazırlamak, var olanları revize etmek, d) Radyo ve televizyon sektörünün öncelikli işgücü ihtiyaçları ve nitelikleri konusunda veri bankası oluşturmak, talep halinde ilgili kuruluşlara bu konuda yardımcı olmak, e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından açılan faaliyet konusu ile ilgili sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek, f)faaliyet konusunda yer alan tüm çalışmaların yürütümünde ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları, kurumlar, üniversiteler, bilimsel ve teknik araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, ilgili kuruluşlara üye olmak, ortak projeler yürütmek, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), IPA Otoritesi Kuruluşlar ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) vb. kurumlar nezdinde duyurulan her türlü Projeye başvuru yapmak, bu projelerin gerçekleştirilmesi için resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar yapmaktır. 2. Atıf Yapılan Standard ve/veya Dokümanlar RATEM MEYESER, MYK tarafından 2011 yılında yürütülmeye başlanan "Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)" çerçevesinde aşağıdaki meslekler ve seviyeler kapsamında sınav ve belgelendirme merkezi faaliyetlerini yürütmeyi üstlenmiştir. Standart/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman Belgelendirme Kapsamlarının açık adları 13UY MYK Televizyon Program Yönetmeni (Seviye 6) 13UY MYK Kurgu Yönetmeni (Seviye 6) 13UY MYK Televizyon Teknik Yönetmeni (Seviye 5) RATEM MEYESER yukarıda belirtilen meslekler haricinde organizasyon şemasında yer alan Program Komitesinin önerisi ve RATEM YK kararı ile sektörleri, meslekleri ve kapsamları genişletebilir.. Sayfa 5 / 20

6 3. TANIMLAR TS EN ISO/IEC te verilen terimler ve tarifler uygulanır. Bu tanımlar dışında kullanılan kısaltmalar ve karşılıkları şu şekildedir: AYÇ Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi CFCU KYT KYS MYK TÜRKAK RATEM RATEM MEYESER UMS UY UYÇ UYEP UYS Yazılım T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Kalite Yönetim Temsilcisi Kaliye Yönetim Sistemi Mesleki Yeterlilik Kurumu Türk Akreditasyon Kurumu Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi Ulusal Meslek Standardı Ulusal Yeterlilik Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumu nun ve Ulusal Yeterlilik Sistemi nin Güçlendirilmesi Projesi Ulusal Yeterlilik Sistemi RATEM MEYESER Yönetim ve Sınav Yazılımı 3.1. Belgelendirme Prosesi RATEMMEYESER e mesleki yeterlilik belgelendirmesi için başvuracak olan kurum/kuruluş veya adaylara; başvuru şekli ve süreci, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi, sınavda uyulması gereken kuralları, belge onayının verilmesi, belge geçerlilik süresi ve gözetim sıklığı, belgenin iptali ve sınav ücretleriyle ilgili usul ve esasları gerçekleştirmeyi amaçlayan programdır Belgelendirme Programı RATEMMEYESER e belgelendirme sürecine başvuru yapan adayın yeterliliği; meslek alanına ilişkin Ulusal Yeterlilik kapsamında teorik ve/veya performans sınavına dayalı değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır. Söz konusu süreç, belgelendirme programlarına ilişkin prosedürler kapsamında uygulanmaktadır. Sayfa 6 / 20

7 3.3. Belgelendirme Şartları Belgelendirmeyi oluşturmak veya sürdürmek için yerine getirilmesi gereken, program şartları dahil belirtilmiş şartlardır Program Sahibi Belgelendirme programını oluşturan RATEM MEYESER Belge Belge almak isteyen kişinin RATEM MEYESER belgelendirme şartlarını (Madde3.3) yerine getirdiğini gösteren, bu standardın hükümlerine göre MYK tarafından düzenlenen doküman Yeterlilik İstenilen sonuçlara ulaşmak için bilgi birikimi ve becerileri uygulama yeteneği Nitelik Uygulanabilirliği olduğunda kanıtlanmış eğitim, öğrenim ve iş tecrübesi Değerlendirme Bir kişinin RATEM MEYESER belgelendirme programının (Madde 3.2) şartlarını yerine getirme durumunu değerlendirme prosesi Sınav Değerlendirmenın( Madde 3.8) Bir parçasını oluşturan ve belgelendirme programında, ulusal yeterliliklerde (Madde 3.2) tanımlandığı şekilde teorik, pratik ve Portfolyo sunumuna dayalı metotlardan bir veya bir kaçıyla bir adayın (Madde 3.14) yeterliliğini ölçen mekanizma Sınav Yapan Mesleki hüküm gerektiren bir sınavı (Madde 3.9.) yapacak ve notunu belirleyecek, MYK tarafından belirlenmiş yeterliliğe sahip kişi Personel RATEM MEYESER bünyesinde belgelendirme faaliyetlerinde yer alan iç veya dış kaynaklı kişiler Başvuru Sahibi RATEMMEYESER kapsamındaki mesleklerde belge almak için FR.27 Aday Başvuru Formunu dolduran ve ekleriyle değerlendirilmek üzere RATEMMEYESER e gönderen kişidir. Sayfa 7 / 20

8 3.13. Aday FR.27 Aday Başvuru Formu ve ekleri RATEM MEYESER tarafından uygun bulunan ve sınava alınmak üzere başvurusu kabul edilen kişidir Tarafsızlık Taraflar arasında çıkar çatışmalarının olmaması veya bunların RATEM MEYESER'in faaliyetlerini olumsuz olarak etkilemeyecek bir şekilde çözümlendiği anlamına gelir Adil Olma RATEM MEYESER'in belgelendirme proseslerinde her bir adaya başarı için fırsat eşitliğinin sağlanması Geçerlilik Değerlendirmenin, (Madde 3.8) ulusal yeterlilikler ve bu yeterliliklere göre oluşturulmuş belgelendirme programı (Madde 3.2) tarafından istenilenleri ölçtüğünün kanıtı Güvenirlirlik Farklı sınav yerleri, farklı değerlendiriciler (Madde 3.10) arasındaki sınav (Madde 3.9) notlarının tutarlılığı İtiraz RATEMMEYESER e belgelendirme sürecine katılım için; başvuru yapmak isteyen aday/başvuru sahibi/ belgelendirilmiş bir kişi, kuruluş tarafından belgelendirme statüsü ile ilgili olarak alınan bir olumsuz kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebidir Şikayet Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından RATEM MEYESER e yapılan, RATEM MEYESER faaliyetleri ile veya yararlanıcılardan herhangi biri ile ilgili düzeltici faaliyetler için yapılan müracaatın dışındaki uygunluk değerlendirme talebidir Gözetim Belgelendirilmiş kişinin performansının, ulusal yeterliliklere göre hazırlanmış olan belgelendirme programına uygunluğunun sürdürüldüğünü güvence altına almak amacıyla belgelendirme dönemi içerisinde periyodik olarak izlenmesi. Sayfa 8 / 20

9 4. Genel Şartlar 4.1. Yasal Hususlar Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği bünyesinde bir birim olarak kurulan RATEM MEYESER bir sınav merkezi olup, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Tüzüğü doğrultusunda çalışmaktadır. Ana faaliyet konusu radyo ve televizyon sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilikler çerçevesinde var olan niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartları temel alarak ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmektir. Belgelendirme hizmetleri için ihtiyaç duyulan personel RATEM kadrosundan ya da ihtiyaç duyulması halinde dış kaynaklardan temin edilir. RATEM MEYESER personel seçiminde, ilgili personellerin TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardına ve ilgili Ulusal Yeterliliklerdeki kriterlere uygunluğunu dikkate alır ve tüm personelden Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı alır. Organizasyon şemasında yer alan tüm personel ve komiteler için görev tanımları yapılmıştır. İlgili Dokümanlar: FR.15 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (PERSONEL) FR.16 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (YÖNETİCİ PERSONEL) FR.17 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (ÜST YÖNETİM) LI.05 RATEM MEYESER PERSONEL LİSTESİ GÖREV TANIMLARI( GT.01-GT.12) 4.2. Belgelendirme Kararına İlişkin Sorumluluk RATEM MEYESER başvuruların kabulü ve değerlendirmesi, sınavların gerçekleştirilmesi, belge verme, sürdürme, yenileme, kapsamını daraltma ve genişletme, askıya alma ve geri çekme aşamalarından sadece kendisi sorumludur. Bu sorumluluk, Personel Belgelendirme Politikası ve yönetim sistemi dokümanlarıyla desteklenmektedir Personel Belgelendirme Politikası RATEM MEYESER Personel Belgelendirme Faaliyetlerini gerçekleştirirken aşağıdaki prensipleri politika olarak benimsemiştir: RATEM MEYESER vizyonu ve misyonu doğrultusunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden talepleri zamanında karşılamak, Sayfa 9 / 20

10 Hizmet odaklı anlayışıyla uyulması gereken yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet alanların memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, Belgelendirme süreçleri ile ilgili tüm duyurular isteyen herkesin erişebileceği şekilde RATEM MEYESER internet sitesinde yayınlanacaktır. Personelin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve personelin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak, RATEM Yönetim kurulu belgelendirme işlemleri ve kararları ile ilgili olarak baskı yapmayacak ve tarafsız davranacaktır Belgelendirme hizmetini, her zaman uygun şartlarda, ulusal veya uluslararası mevzuatlara, Mesleki standartlara ve Ulusal yeterliliklere uygun olarak vermek, Tüm çalışanlar tarafından kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak, kaliteli hizmetin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak için faaliyetlerde bulunmak, TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı nın gerekliliklerini karşılamak ve iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile artan kalitede hizmet vermek, Merkez bünyesindeki çalışanları kapsayan eğitim planını uygulayarak, en üst bilgi seviyesine sahip, konusunda uzmanlaşmış personel ile zamanında ve hatasız hizmet vermek, Sektörel sorunları ve meslek standardı ve ulusal yeterlilik değişikliklerini yakından takip ederek, itiraz şikayetlerini en alt seviyeye çekmek. Her meslek alanında en az 75 adet sertifikasyon faaliyeti gerçekleştirmek, En az üç meslek alanını daha sisteme dahil etmek, Her meslek için 100 adet soruyu soru bankasına dahil etmek Tarafsızlığın Yönetimi RATEM MEYESERtarafsızlığı yönetmek ve belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütüldüğünü güvence altına almak üzere bağımsız ve üyeleri RATEM MEYESER çalışanı olmayan bir Tarafsızlık Komitesi oluşturmuş ve yetkilendirmiştir. RATEM MEYESER belgelendirme konusunda tarafsız ve adil olmanın bilincindedir. Buna istinaden, Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı tüm Yönetim Kurulu üyeleri, komiteler ve diğer personel tarafından imzalanmış, anlaşılması sağlanmış ve RATEM MEYESER web sayfasında kamuya açık hale getirilmiştir Tarafsızlık Komitesi üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili görev talimatlarında tanımlamış ve RATEM Yönetim Kurulu tarafından atamaları gerçekleştirilmiştir. Sayfa 10 / 20

11 RATEM MEYESER, belgelendirme faaliyetleri sırasında başvuru sahiplerine, adaylara ve belgelendirilmiş kişilere karşı tarafsız ve adil davranmaktadır. Bu anlamda gerekli önlemler alınmış ve prosedürler oluşturulmuştur. Belgelendirme faaliyetleri kapsamındaki politikalar, prosedürler ve kurallar tüm başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere karşı adil davranılmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmış, olası tehlikeler ve uygulanacak olan düzeltici, önleyici faaliyetler belirlenmiştir. RATEM MEYESER, belgelendirme sürecinde TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardı şartlarına ek olarak MYK şartları ve yasal şartlar doğrultusunda belgelendirme faaliyetlerindeki ücretlendirme, adaylardan istenilen doküman ve evraklar konusunda herkese adil davranmaktadır. Hiçbir dernek, gruba üyelik veya kişiye iltimas gösterilmemesi Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı ile tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, komiteler ve diğer personel tarafından imzalanmıştır. RATEM MEYESER, tarafsızlığın yönetiminden kendisi sorumludur. Yönetim kurulu yasal ve MYK şartları doğrultusunda Tarafsızlık Komitesi nin aldığı kararlara uymak zorundadır. Ticari, mali ve diğer baskılara karşı tarafsızlığı tehlikeye sokacak durumlar ve izlenecek düzeltici faaliyetler Tarafsızlık Risk Analizi Tablosu ile belirlenmiştir. RATEM MEYESER, tarafsızlığını tehlikeye düşürebilecek riskleri (kendi faaliyetlerinden, diğer ilgili kuruluşlardan, personel ilişkilerinden vb. kaynaklanabilecek olan) Tarafsızlık Risk Analizi Tablosu ile belirlemiş ve kontrol mekanizması kurmuştur. RATEM MEYESER, kendi yasal statüsü ve personel nedeni ile kaynaklanabilecek çıkar çatışmalarını analiz etmiş ve bir Tarafsızlık Risk Analizi Tablosu oluşturmuştur. Tarafsızlığı güvence altına almak için uygulanmasını ve doğrulanmasını Tarafsızlık Komitesi ile güvence altına almıştır. İlgili dokümanlar: FR.15 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (PERSONEL) FR.16 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (YÖNETİCİ PERSONEL) FR.17 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (ÜST YÖNETİM) GT.06 RATEM MEYESER TARAFSIZLIK KOMİTESİ GÖREV TANIMI PR.20 TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ RİSK ANALİZ TABLOSU 4.4. Finans ve Yükümlülük RATEM MEYESER üst yönetimi belgelendirme şartlarını karşılayacak her türlü ekipman, donanım, personel, yazılım, kırtasiye vb. ihtiyaçları karşılamayı taahhüt eder. RATEM MEYESER bünyesinde Kurulmuş olan stüdyonun sigortasımevcuttur. RATEM MEYESER bünyesinde Muhasebe sorumlusu ile merkezin finansal işlemleri yürütülmekte olup ayrıca RATEM MEYESER, konusunda uzman bir mali müşavirlik firması tarafından mali konularda denetlenmektedir. Sayfa 11 / 20

12 . 5. Yapısal Gereklilikler 5.1 Yönetim ve Organizasyon Yapısı RATEM MEYESER, çalışanlarına, başvuru sahiplerine, adaylara ve belgelendirilmiş kimselere karşı tarafsızdır. Tarafsızlığın sağlanması için organizasyon yapısı içerisinde bağımsız İtiraz ve Şikayet Komitesi ve Tarafsızlık Komitesi ni RATEM MEYESER çalışanı olmayan kişilerden oluşturmuştur. RATEM MEYESER 'in organizasyon şeması ve tam zamanlı / sözleşmeli çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Görev Talimatlarında (GT), meslek alanlarına ait Ulusal Yeterlilikler baz alınarak belirlenmiştir. Belgelendirme sürecinde yetkilendirilen kişiler, meslek alanları kapsamında yeterli sayıda olup akademik ve alan çalışmaları konusunda yetkinliği kanıtlamış meslek mensupları ve akademisyenlerden oluşur. Söz konusu kişilerin yeterlilikleri, özgeçmişleri ile kayıt altına alınır. Her bir personel için ayrı bir dosya tutulmaktadır. RATEMMEYESER, kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlarından Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalanmasını talep eder. Bahse konu form kapsamında çalışanlar; yansız, objektif, adil ve gizlilik kuralları baz alınarak belgelendirme faaliyetlerini sürdüreceklerini taahhüt ederler. Ayrıca RATEMMEYESER bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlar ile iş sözleşmeleri imzalanmıştır. RATEMMEYESER personeline ilgili Görev Talimatları teslim edilmektedir. RATEMMEYESER in, kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlarının Unvan, Bağlı olduğu yönetici, Yokluğunda vekâlet eden, Nitelik, Görev ve Yetkileri olarak sistemin geçerliliği açısından gerekli olan tüm bilgileri, Görev Talimatlarında (GT) tanımlanmıştır. Ayrıca çalışanların tanımlanan görevlendirmelere uygunluğu, özgeçmişler ile desteklenmektedir. Görev Talimatlarında (GT) belirlenen unvanlara ilişkin görevlendirmeler, kişinin akademik ve mesleki tecrübesi, kişisel yeterliliği dikkate alınarak yapılmaktadır. Süreçlerde kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanların özgeçmişleri, güncel olarak RATEMMEYESER bünyesinde muhafaza edilmektedir. Sayfa 12 / 20

13 Belgelendirme işlemlerinde görev alan personelin performans değerlendirmeleri de uygun aralıklarla yapılmak suretiyle ilgililerin dosyalarına eklenmektedir. RATEM MEYESER, her personel ile ilgili nitelikleri Görev Talimatlarında belirlemiş ve personel ile ilgili dokümanları her personel için ayrı bir dosyada güncel olarak saklamaktadır. Personel dosyalarında detaylı özgeçmiş, kurum içi ve kurum dışı aldığı eğitimlerin yer aldığı FR.44 Özgeçmiş Formu, Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu, sözleşme yer almaktadır. Tüm kayıtlar güncellenmektedir. 5.2.Belgelendirme Kuruluşunun Eğitim ile ilgili Yapısı RATEM MEYESER ana faaliyet konusu olan personel değerlendirme ve belgelendirme işlemlerini, gizlilik ve tarafsızlığı garanti altına alarak gerçekleştirir. Tarafsızlığın tehlikeye girebileceği durumlar yaratmamak için bir eğitimin tamamlanmasını belgelendirme programının ön şartı olarak sunmaz. Eğitim verme/sağlama teklifinde bulunmaz ve başkalarının bu tür hizmetleri hazırlamasına yardımcı olmaz. Onaylanmış bir eğitim programının başarıyla tamamlanması, belgelendirme programının şartı olduğunda (Ulusal Yeterlilikte şart ise); eğitim kurumlarının, yasal kurumlar ve RATEM MEYESER tarafından kabul edilmesi ve onaylanması tarafsızlık prensiplerine göre ayrım yapmaksızın gerçekleştirilir. Tüm eğitim veren kuruluşlar için değerlendirme ve belgelendirme şartlarının talepleri aynı tutulur. Eğitim/öğretim hizmetlerinin alınması durumunda belgelendirmenin daha basit, daha kolay veya daha ucuz olacağı yönünde yönlendirmede bulunmaz. RATEM AKADEMİ projesi, İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle 20 Temmuz 2011 de başlamış olup, 1 yıl içerisinde hayata geçirilmiştir de başlayan altyapı çalışmaları 2014 te tamamlanmıştır. Radyo televizyon sektörüne yönelik yapılan eğitim ihtiyaç analizleri doğrultusunda, profesyonellerin katıldığı çalıştaylar düzenlenmiş, son teknolojiye sahip stüdyo ve sınıflar dizayn edilmiştir ve sektörde ihtiyaç duyulan eğitim konuları belirlenmiştir. RATEM AKADEMİ projesi ile eğitim verilecek dersler aşağıdaki gibidir: Spikerlik/Sunuculuk Etkin ve Güzel Konuşma Radyo Spikerliği Radyoda Müzik RATEM AKADEMİ bünyesinde eğitim hizmeti verecek olan Akademisyenler ile RATEM MEYESER bünyesinde belgelendirme prosesinde görev alan personeler aynı kişiler olamaz. Gerek RATEM AKADEMİ nin kuruluş amacının farklılığı, gerek akademide verilen derslerin farklılığından dolayı, RATEM AKADEMİ, RATEM MEYESER için tarafsızlığı tehdit edebilecek unsurlar taşımamaktadır. Sayfa 13 / 20

14 RATEM AKADEMİ RATEM Yönetim Kurulu Kalite Yönetim Temsilcisi Program Komitesi RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Karar Vericiler Genel Koordinatör Tarafsızlık Komitesi Değerlendiriciler İtiraz ve Şikâyet Komitesi Merkez Sekretarya Sorumlusu Merkez Muhasebe Sorumlusu Sayfa 14 / 20

15 6. KAYNAK ŞARTLARI 6.1. Genel Personel Şartları Değerlendirici performans değerlendirmesi, Karar verici tarafından gerçekleştirilir. Daimi personel değerlendirmesi ise Genel Koordinatör tarafından gerçekleştirilir. Sonuçları Yönetimi Gözden Geçirme toplantısında değerlendirilir. RATEM MEYESER tanımlanan faaliyetleri gerçekleştirmek üzere gerekli yeterliliğe sahip ve yeterli sayıda personel ve komitelere sahiptir. RATEM MEYESER Görev Tanımlarında tüm personel ve yetkinliği açıklanmıştır. Personel, komite ve yöneticilerin görev ve sorumluluklarını belirleyen dokümanlar, erişime açık, hazır ve güncel olarak bulundurulmaktadır. Görevlendirilen personel dokümante edilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirebilecek düzeyde eğitim, deneyim ve uzmanlığa sahip kişilerden oluşturulmuştur. RATEM MEYESER tüm personeliyle ilgili görev ve sorumlulukları belirlemiş ve güncel tutmaktadır. Bilgiler tüm personel için erişilebilir haldedir. RATEM MEYESER, belgelendirme faaliyetlerinde görevlendirdiği personelinin niteliklerini, eğitim bilgilerini, tecrübelerini, mesleki mensubiyetlerini, yerliliğini ve belgelendirme faaliyetlerine karşı olabilecek/olan çıkar çatışmaları kayıtlarını kayıt altına alır. RATEM MEYESER belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personeline yasal zorunluluklar, başvuru yapan aday ve belgelendirilmiş kişi tarafından yetkilendirilmedikçe elde ettiği veya oluşturduğu tüm bilgileri gizli tutacağına karşı Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı nı imzalatır ve gizliğin sağlanmasını güvence altına almıştır. RATEM MEYESER personeline ve yöneticilerine Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı formunu doldurtup imzalatarak personel belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek, geçmişte ve/veya halen sürmekte olan ticari veya diğer menfaat ilişkilerinden bağımsız olmak dahil, konulacak tüm kurallara uyulacağını kayıt altına almıştır. RATEM MEYESER kendi personelini tarafsızlığı tehlikeye sokmamak için belgelendirme yapmamaktadır Belgelendirme Faaliyetlerinde Yer Alan Personel Genel Belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personel ile sınava tabi tutulan aday arasında çıkar ilişkisi/çatışması olmamasını garanti etmek için sınav yapacakların ve belgelendirme kararı veren personelin daha önce adayın Sayfa 15 / 20

16 eğitiminde bulunmamış olmasına, aday ile aynı işletmede çalışıyor/çalışmamış olması şartı koşar. Sınavın ve belgelendirme kararının gizliliğini ve tarafsızlığını tehlikeye düşürmeyecek uygun önlemler alır ve bunları dokümante eder Sınav Yapanlar İçin Şartlar Değerlendiriciler, RATEM MEYESER in belgelendirme Programı prosedürüne ve Görev Talimatlarına uygun kapasitede, bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir. Sınavlarda görev alacak uzmanların seçimi; ilgili meslek alanına ait Ulusal Yeterliliklerde belirtilen Değerlendirici Ölçütleri baz alınarak gerçekleştirilir. Ayrıca uzmanların seçiminde; ilgili belgelendirme programına ait sınav metotları ve sınav dokümanları hakkında bilgi ve becerisi olan kişiler tercih edilir. RATEM MEYESER; sınav ve belgelendirme süreçlerinde performans sınavı ve teorik sınavlar için görevlendirdiği Değerlendiricilere, gizlilik, güvenirlilik ve tarafsızlığın güvence altına alınabilmesi için Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalatır. Ayrıca performans sınavlarını uygulayacak sınav yapıcılar ve teorik sınavları uygulayacak Değerlendiricilere adaylar ile ilgili herhangi bir akrabalık, kişisel ve ticari ilişkisi olmamasına dikkat edilir ve görevlendirmeler gerçekleştirilir. Sınavlara, Değerlendirici Havuzu içerisinden, değerlendirici olarak atanacak kişinin seçimi Karar Vericiler tarafından yapılır. Sınav yapanların performansları ve hükümlerinin güvenirliliği, iç doğrulama, yazılı ve görsel kayıt, sınav yapanların raporları ile kontrol edilir ve değerlendirilir. Sınav yapanların değerlendirilmesi Karar Vericilerin sorumluluğundadır. Sınav yapan ile aday arasında potansiyel çıkar çatışması tespit edilmesi halinde, Karar Vericiler tarafından sınavın gizliliğini ve tarafsızlığını tehlikeye sokmayacak başka bir değerlendirici Değerlendirici Havuzu ndan seçilerek atanır. İlgili Dokümanlar: PR.10 RATEM MEYESER SINAV YAPACAKLAR İÇİN ŞARTLAR PROSEDÜRÜ TL.01 RATEM MEYESER SINAV YAPMA TALİMATI TL.02 RATEM MEYESER SINAV SONUÇLARI ANALİZ TALİMATI GT.09 RATEM MEYESER DEĞERLENDİRİCİLER GÖREV TANIMI GT.04 RATEM MEYESER KARAR VERİCİLER GÖREV TANIMI Sayfa 16 / 20

17 Uygunsuz bir durumun tespiti halinde; sınavın saklanan kayıtları, aynı niteliklere sahip başka bir Değerlendirici veya Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, adayın belgelendirme süreci askıya alınır. Değerlendirmede bir uygunsuzluk ve taraflılık bulunmadığı fark edilirse, adayın belgelendirme sürecine devam edilir. Herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde adayın belgelendirme süreci iptal edilir. Aynı adayın tekrar başvurusu halinde söz konusu sınav yapıcılar adayın sınavında görevlendirilmez Değerlendirmede Yer Alan Diğer Personel İçin Şartlar Değerlendirme prosesisnde değerlendiriciler haricinde Karar Vericiler de çalışır. Karar Verici:RATEM MEYESER tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışan, belgelendirme sürecini kontrol eden, adayın belgelendirme kararını onaylayan ve ilgili meslek alanının Ulusal Yeterliliklerinde belirtilen değerlendirici ölçütlerini sağlayan kadrolu olan çalışanlardır. Sınavlara, Değerlendirici Havuzu içerisinden, değerlendirici olarak atanacak kişinin seçimi Karar Vericiler tarafından yapılır. Sınav yapanların performansları ve hükümlerinin güvenirliliği, iç doğrulama, yazılı ve görsel kayıt, sınav yapanların raporları ile kontrol edilir ve değerlendirilir. Sınav yapanların değerlendirilmesi Karar Vericilerin sorumluluğundadır. Sınav yapan ile aday arasında potansiyel çıkar çatışması tespit edilmesi halinde, Karar Vericiler tarafından sınavın gizliliğini ve tarafsızlığını tehlikeye sokmayacak başka bir değerlendirici Değerlendirici Havuzu ndan seçilerek atanır Dış Kaynak Kullanımı RATEMMEYESER tüm ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini kendi bünyesinde kurmuş olduğu sınav merkezi ve belgelendirme prosesi ile ilgili bağlantılı işleri üstlenen dışardan sınav yeri kiralama yoluyla gerçekleştirmektedir ve bu şekilde TURKAK akreditasyonunu almıştır. RATEM MEYESER ile belgelendirme faaliyetlerini sürdüreceği dışardan kaynak kullandığı kuruluş arasında gizlilik ve çıkar çatışması konularını kapsayan bir sözleşme bulunmaktadır. RATEM MEYESER dışarıdan sınav uygulayacak kuruluşun performansını, belgelenmiş prosedürlere uygun şekilde değerlendirmiş ve izlemiştir. İlgili dokümanlar: FR.43 RATEM MEYESER PERFORMANS SINAV YERİ FORMU FR.45 RATEM MEYESER TEORİK SINAV YERİ FORMU Sayfa 17 / 20

18 6.4. Diğer Kaynaklar RATEM MEYESER belgelendirme faaliyetlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesi için kendi bünyesinde ve dışardan kaynak kullanımı yoluyla sınav alanları, alet, ekipman, makine, donanım ve yazılım gibi tüm gereklilikleri sağlamıştır. RATEM MEYESER gezici sınav birimi kullanmamaktadır. Dışardan kaynak kullanımında; fiziksel mekan sahibi firma ile RATEM MEYESER arasında gizlilik ve çıkar çatışmaları dahil düzenlemeleri içeren ve yasal geçerliliği olan bir sözleşme imzalanır. Fiziksel mekan sahibi firma TS EN ISO IEC/17024:2012 Standardına ve MYK şartlarına uygunluğu kontrol edilir. İlgili dokümanlar: FR.43 RATEM MEYESER PERFORMANS SINAV YERİ FORMU FR.45 RATEM MEYESER TEORİK SINAV YERİ FORMU. 7. KAYITLAR ve BİLGİLERE İLİŞKİN KAYITLAR 7.1 Başvuru Sahipleri, Adaylar ve Belgelendirilmiş Kişilere İlişkin Kayıtlar Merkezimizin başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ait kayıtlar; formlar, planlar ve listeler ile tutulur. Hangi faaliyetlerde hangi kayıtların oluşturulması gerektiği ve bu kayıtların niteliği, Kalite El Kitabı, prosedürler ve talimatlarla belirlenmiştir.kayıt altına alınan dokümanlar, sistemin şartlara uygunluğunu ve etkin operasyonun delilini sağlamaktadır. Dokümanların kayıt altına alınmasındaki amaç; geçmişe yönelik çalışmalara kaynak olması, düzeltici işlemlerin gerekliliğinin belirlenmesi, belirli bir süre için izlenebilirliğinin sağlanması, bir takım istatistiksel sonuçların çıkarılmasıdır. RATEM MEYESER belgelendirdiği personelle ilgili, başvuru kayıtları da dahil olmak üzere sınav kayıtları, gözetim faaliyetleri, belgenin verilmesi, belgenin geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, askıya alınması açılarından belgelendirme süreçlerini etkin bir şekilde uygular ve kayıt altına alır. Merkezimizde kayıtların tutulmasında bilgisayar destekli veri giriş, takip ve raporlama tekniklerinin kullanılması benimsenmiştir. Yazılım bünyesinde, bir prosedür ile ilgili kayıtların eklenebileceği bir bölüm tanımlanmış ise, matbu baskı formlar acil ve geçici durumlar dışında kullanılmaz. Yazılım a erişimin geçici olarak olmadığı veya bilgilerin hatırlanamamasından endişe edilen durumlarda matbu formlar doldurulur; ancak en kısa zamanda bu bilgiler Yazılım a işlenir. Sayfa 18 / 20

19 Matbu form, plan ve listelerin kullanılması durumunda, her belge kendi türü için oluşturulmuş dosyalara kaldırılarak muhafaza edilirler. Matbu kayıtların arşive kaldırılmasına karar verilinceye kadar veya arşivde nasıl muhafaza edileceği ile ilgili kural ve yöntemler, TL.05 Kayıtların Dosyalanması Talimatı ile açıklanmıştır. Elektronik ortamda Yazılım aracılığı ile tutulan kayıtlar ise, Yazılım a ait veritabanı üzerinde yer alırlar. Tüm kayıtlar, 5 yıl süreyle saklanmak zorundadır. Ancak bir ulusal yeterlilik ile belirlenmiş daha uzun bir belge geçerlilik süresi söz konusu ise, ilgili belgelendirme faaliyeti ile ilişkili kayıtlarında saklama süresi olarak, belge geçerlilik süresi esas alınır. Bir kayıtla ilgili bunun dışında belirlenmiş daha uzun bir yasal saklama süresi var ise, yasal gerekler göz önüne alınır ve daha uzun olan saklama süresi işletilir. Arşivleme işleminin gerçekleştirilmesi ve arşivdeki kayıtların kullanılması ile ilgili kural ve yöntemler, TL.06Arşivleme Talimatı ile açıklanmıştır. İlgili Dokümanlar: PR.02 RATEM MEYESER KAYITLARIN KONTRÖLÜ PROSEDÜRÜ TL.05 RATEM MEYESER KAYITLARIN DOSYALANMASI TALİMATI TL.06 RATEM MEYESER ARŞİVLEME TALİMATI 7.2 Kamuya Açık Bilgi RATEM MEYESER bilgilerin açıklanmaması gerektiği durumlar hariç; bir kişinin güncel ve geçerli bir belgelendirmeye sahip olup olmadığına, belgenin geçerlilik süresini ve bu belgelendirmenin kapsamına ilişkin bilgileri kurumsal web sayfasında yazılım aracılığı ile doğrulamaktadır. RATEM MEYESER inwww.meyeser.org sitesinde belgelendirme faaliyetleri ile ilgili belgelendirmenin kapsamı, sürecin genel tanıtımı yayınlanır. Ayrıca başvuru şartları, gerekli evraklar, başvuru formu, belgelendirme sürecine ait tüm dokümanlar kamuya açık halde RATEM MEYESER in web sitesinde yayınlanır. Kamu ile paylaşılan tüm bilgiler RATEM MEYESER in sorumluluğundadır. RATEM MEYESER reklam faaliyetleri için yaptığı tüm yazılı ve görsel tanıtımları yasal ve MYK şartlarına göre düzenlenmektedir. 7.3 Gizlilik RATEM MEYESER yürüttüğü faaliyetlerin gizliliğinin öneminin farkındadır ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili tüm bilgilerin muhafaza şekli ve hangi bilgilerin kime, nasıl açıklanacağı prosedürler ile belirlemiş ve tüm çalışanlarını bu konuda bilgilendirerek Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı imzalatmıştır. Sayfa 19 / 20

20 Tüm belge ve verilerin korunması ya da açıklanması ile ilgili düzenlemeler PR.06 RATEM MEYESER Gizliliğin Korunması Prosedüründe açıklanmıştır. RATEM MEYESER kişilerle ilgili tüm bilgi ve belgeleri gizli tutmakta ve gizlilik hükümleri içeren sözleşmeyi belgelendirme sürecinde yer alan tüm personele imzalatmakla yükümlüdür. RATEM MEYESER belgelendirme faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgileri, başvuru sahibinin, adayın ve belgelendirilmiş kişinin bilgilerini kanunların bu bilgileri ifşa edilmesini zorunlu kılmadığı sürece ikinci ve üçüncü sahışlar/taraflar ile paylaşmaz. Ancak bazı durumlarda başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş kişinin izni ile ilgiler verilebilir. RATEM MEYESER yasal zorunluluklardan dolayı kişilerin gizli bilgileri verilmesi gerekiyorsa, yasal bir engel yoksa bu durumu kişiye bildirir. İlgili Dokümanlar: FR.15 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (PERSONEL) FR.16 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (YÖNETİCİ PERSONEL) FR.17 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (ÜST YÖNETİM) 7.3 Güvenlik RATEM MEYESER belgelendirme faaliyetlerinin güvenliğini sağlamak için politika ve prosedürler oluşturmuş, tüm personeli bu konularda bilgilendirmiştir. Güvenliğin sağlanması denetimler ve iç doğrulamalar ile kontrol edilmektedir. Sınav süreci, özel olarak yapılandırılmış sınav yazılımı ile güvence altına alınmıştır. Sınav yazılımına erişim, RATEM Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş ve Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalamış çalışanlar tarafından gerçekleştirilir. Sınav yazılımının yedeklemesi yazılım firması ile yapılan Sınav Yazılımı Kullanma Protokolü kapsamında yapılır. Söz konusu sürecin tarafsızlığını ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla yazılım firması yetkilisinetarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalatılır. Performansa dayalı sınavlarda kullanılacak, araç, gereç ve ekipmanlar da; kullanım ömürleri baz alınarak uygun ortamlarda muhafaza edilmektedir.teorik ve performansa dayalı sınavlar kamera ile kayıt altına alınır. 8. BELGELENDİRME PROGRAMI 8.1 RATEM MEYESER e mesleki yeterlilik belgelendirmesi için başvuracak olan kurum/kuruluş veya adaylara; başvuru şekli ve süreci, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi, sınavda uyulması gereken kuralları, belge onayının verilmesi, belgegeçerlilik süresi ve gözetim sıklığı, belgenin iptali ve sınav ücretleriyle ilgili usul ve esasları gerçekleştirmeyi amaçlayan ve ulusal yeterliliklere dayanan bir belgelendirme programı oluşturmuştur. Sayfa 20 / 20

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1)

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir.

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. KEK.01 10.12.2012 03.12.2014/03 1 / 36 MESKĠ MERKEZ SU ANALĠZ LABORATUVARI Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. Bu Kalite El Kitabının Tüm Hakları MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı na aittir. Yazılı izin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Eğitim İçeriği GAB & ISO 20252 Nedir Denetim ve Belgelendirme Prosedürü Kapanış

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI

BURDUR TİCARET BORSASI Sayfa No: 1 / 39 BURDUR TİCARET BORSASI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Adres: Özgür Mah. Oto Tamirciler 5. Sok. No:1/7 BURDUR TÜRKİYE Tel:0 248 23379 91 233 38 76 Faks: 0 248 233

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI 1 / 18 1. AMAÇ Bu Talimat İNTEGRA 96 ya Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, İNTEGRA 96 nın belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İNTEGRA 96 Uluslararası ürün ve sistem

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI 2 KALİTE POLİTİKAMIZ Tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirip, çağdaş borsacılık anlayışı içinde

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim edilmesi

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı