RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI"

Transkript

1 Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No Revizyon 20 Sayfa 1 / 20

2 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC standardının maddelerine paralel olarak hazırlanmıştır. BÖLÜM NO BÖLÜM ADI 0 GİRİŞ 1 KAPSAM 2 Atıf Yapılan Standard ve/veya Dokümanlar 3 Terimler ve Tarifeler 3.1 Belgelendirme Prosesi 3.2 Belgelendirme Programı 3.3 Belgelendirme Şartları 3.4 Program Sahibi 3.5. Belge 3.6 Yeterlilik 3.7 Nitelik 3.8 Değerlendirme 3.9 Sınavlar 3.10 Sınav Yapan 3.11 Personel 3.12 Başvuru Sahibi 3.13 Aday 3.14 Tarafsızlık 3.15 Adil Olma 3.16 Geçerlilik 3.17 Güvenilirlik 3.18 İtiraz 3.19 Şikayet 3.20 Gözetim 4 TANIMLAR 4.1 Yasal Hususlar 4.2 Belgelendirme Kararına İlişkin Sorumluluk 4.3 Tarafsızlığın Yönetimi 4.4 Finans ve Yükümlülükler 5 YAPISAL ŞARTLAR 5.1 Yönetim ve Organizasyon Yapısı 5.2 Eğitim Açısından Belgelendirme Kuruluşunun Yapısı 6 KAYNAK ŞARTLARI 6.1 Genel Personel Şartları 6.2 Belgelendirme Faaliyetlerinde Yer Alan Personel Genel Sınav Yapanlar İçin Şartlar Değerlendirmede Yer Alan Diğer Personel İçin Şartlar Sayfa 2 / 20

3 6.3 Dış Kaynak Kullanımı (Taşeron Kullanımı) 6.4 Diğer Kaynaklar 7 KAYITLAR ve BİLGİLERE İLİŞKİN KAYITLAR 7.1 Başvuru Sahipleri, Adaylar ve Belgelendirilmiş Kişilere İlişkin Kayıtlar 7.2 Kamuya Açık Bilgi 7.3 Gizlilik 7.4 Güvenlik 8 BELGELENDİRME PROGRAMLARI 9. BELGELENDİRME PROSESİ ŞARTLARI 9.1 Başvuru Prosesi 9.2 Değerlendirme Prosesi 9.3 Sınav Prosesi 9.4 Belgelendirme Kararı 9.5 Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi veya Kapsamının Daraltılması 9.6 Yeniden Belgelendirme Prosesi 9.7 Belge, Logo, İşaret Kullanımı 9.8 Belgelendirme Kararına İlişkin İtirazlar 9.9 Şikayetler 10 YÖNETİM SİSTEM ŞARTLARI 10.1 Genel 10.2 GENEL YÖNETİM SİSTEM ŞARTLARI Genel Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Dokümanların Kontrolü Kayıtların Kontrolü Yönetimin Gözden Geçirilmesi Genel Gözden Geçirmenin Girdileri Gözden Geçirmenin Çıktıları İç Tetkikler Düzeltici Faaliyetler Önleyici Faaliyetler Sayfa 3 / 20

4 0. GİRİŞ RATEM bünyesinde oluşturulan RATEM MEYESER,tüm sektörlerin gelişimi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini baz alarak mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarını başlatmıştır.ratemmeyeser, personel belgelendirme sürecini 1 adil, etik, tarafsız ve herhangi bir çıkar ilişkisinden bağımsız olarak güvence altına almayı ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı ilke edinmiştir. RATEMMEYESER; kurulansınav ve belgelendirme sistemini, ulusal ve uluslararası alanda kabul edilmesiniamaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışına uygun bir yönetim sistemibaz alınarak TS EN ISO/IEC standardına uygun kalite el kitabı ve ilgili dokümanları hazırlanmıştır. RATEM MEYESERfaaliyetlerini tanıtan, hızlı ve sağlıklı erişimi sağlayan internet sayfası, düzenli olarak güncellenmekte ve yeniliklerle hizmete devam etmektedir. RATEM MEYESERfaaliyetlerini Sürekli İyileştirme yaklaşımıyla yürütmektedir. Bu amaçla riskler en aza indirgenerek, çözüme en kısa sürede ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili diğer STK'lar dahil olmak üzere tüm paydaşlarla sürekli bilgi paylaşımı ve iletişimde olmak ilke edinilmiştir. 1. KAPSAM RATEM- Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, radyo televizyon yayıncılığının sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan hakların takibi ve korunması amacıyla 2001 yılında kurulmuştur. Ülkemizde, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna karasal ortamda yayın yapmak üzere lisans başvurusunda bulunan 23 ulusal, 16 bölgesel ve 213 yerel olmak üzere toplam 252 televizyon kuruluşu ile 36 ulusal, 102 bölgesel ve 952 yerel olmak üzere 1090 radyo kuruluşu vardır. Bu radyo ve televizyon kuruluşlarından 806'sı RATEM üyesidir. RATEM bünyesinde bir birim olarak RATEM MEYESER kurulmuştur. Merkezin amacı; radyo ve televizyon sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilikler çerçevesinde var olan niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartları temel alarak ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmektir. RATEMMEYESER faaliyetleri: 1 Sayfa 4 / 20

5 a) Ulusal mesleki yeterlilik sistemi ve çerçevesinde, ulusal ve uluslararası yeterliliklere, bağımsız ve tarafsız kurallara dayalı sınav ve belgelendirme yapmak, b) Radyo ve televizyon sektöründe meslek standartlarının, mesleki yeterliliklerin belirlenmesi için çalışmalar yapmak, öneriler ve standartlar geliştirmek, bu alanda çalışan diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, c) Ölçme ve değerlendirme sonuçları, ilgili mevzuat ve akreditasyon kurallarına uygun olarak soru bankaları, teorik ve pratik sorular hazırlamak, var olanları revize etmek, d) Radyo ve televizyon sektörünün öncelikli işgücü ihtiyaçları ve nitelikleri konusunda veri bankası oluşturmak, talep halinde ilgili kuruluşlara bu konuda yardımcı olmak, e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından açılan faaliyet konusu ile ilgili sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek, f)faaliyet konusunda yer alan tüm çalışmaların yürütümünde ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları, kurumlar, üniversiteler, bilimsel ve teknik araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, ilgili kuruluşlara üye olmak, ortak projeler yürütmek, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), IPA Otoritesi Kuruluşlar ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) vb. kurumlar nezdinde duyurulan her türlü Projeye başvuru yapmak, bu projelerin gerçekleştirilmesi için resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar yapmaktır. 2. Atıf Yapılan Standard ve/veya Dokümanlar RATEM MEYESER, MYK tarafından 2011 yılında yürütülmeye başlanan "Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)" çerçevesinde aşağıdaki meslekler ve seviyeler kapsamında sınav ve belgelendirme merkezi faaliyetlerini yürütmeyi üstlenmiştir. Standart/Belgelendirmeye Esas Alınan Doküman Belgelendirme Kapsamlarının açık adları 13UY MYK Televizyon Program Yönetmeni (Seviye 6) 13UY MYK Kurgu Yönetmeni (Seviye 6) 13UY MYK Televizyon Teknik Yönetmeni (Seviye 5) RATEM MEYESER yukarıda belirtilen meslekler haricinde organizasyon şemasında yer alan Program Komitesinin önerisi ve RATEM YK kararı ile sektörleri, meslekleri ve kapsamları genişletebilir.. Sayfa 5 / 20

6 3. TANIMLAR TS EN ISO/IEC te verilen terimler ve tarifler uygulanır. Bu tanımlar dışında kullanılan kısaltmalar ve karşılıkları şu şekildedir: AYÇ Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi CFCU KYT KYS MYK TÜRKAK RATEM RATEM MEYESER UMS UY UYÇ UYEP UYS Yazılım T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Kalite Yönetim Temsilcisi Kaliye Yönetim Sistemi Mesleki Yeterlilik Kurumu Türk Akreditasyon Kurumu Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi Ulusal Meslek Standardı Ulusal Yeterlilik Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumu nun ve Ulusal Yeterlilik Sistemi nin Güçlendirilmesi Projesi Ulusal Yeterlilik Sistemi RATEM MEYESER Yönetim ve Sınav Yazılımı 3.1. Belgelendirme Prosesi RATEMMEYESER e mesleki yeterlilik belgelendirmesi için başvuracak olan kurum/kuruluş veya adaylara; başvuru şekli ve süreci, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi, sınavda uyulması gereken kuralları, belge onayının verilmesi, belge geçerlilik süresi ve gözetim sıklığı, belgenin iptali ve sınav ücretleriyle ilgili usul ve esasları gerçekleştirmeyi amaçlayan programdır Belgelendirme Programı RATEMMEYESER e belgelendirme sürecine başvuru yapan adayın yeterliliği; meslek alanına ilişkin Ulusal Yeterlilik kapsamında teorik ve/veya performans sınavına dayalı değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır. Söz konusu süreç, belgelendirme programlarına ilişkin prosedürler kapsamında uygulanmaktadır. Sayfa 6 / 20

7 3.3. Belgelendirme Şartları Belgelendirmeyi oluşturmak veya sürdürmek için yerine getirilmesi gereken, program şartları dahil belirtilmiş şartlardır Program Sahibi Belgelendirme programını oluşturan RATEM MEYESER Belge Belge almak isteyen kişinin RATEM MEYESER belgelendirme şartlarını (Madde3.3) yerine getirdiğini gösteren, bu standardın hükümlerine göre MYK tarafından düzenlenen doküman Yeterlilik İstenilen sonuçlara ulaşmak için bilgi birikimi ve becerileri uygulama yeteneği Nitelik Uygulanabilirliği olduğunda kanıtlanmış eğitim, öğrenim ve iş tecrübesi Değerlendirme Bir kişinin RATEM MEYESER belgelendirme programının (Madde 3.2) şartlarını yerine getirme durumunu değerlendirme prosesi Sınav Değerlendirmenın( Madde 3.8) Bir parçasını oluşturan ve belgelendirme programında, ulusal yeterliliklerde (Madde 3.2) tanımlandığı şekilde teorik, pratik ve Portfolyo sunumuna dayalı metotlardan bir veya bir kaçıyla bir adayın (Madde 3.14) yeterliliğini ölçen mekanizma Sınav Yapan Mesleki hüküm gerektiren bir sınavı (Madde 3.9.) yapacak ve notunu belirleyecek, MYK tarafından belirlenmiş yeterliliğe sahip kişi Personel RATEM MEYESER bünyesinde belgelendirme faaliyetlerinde yer alan iç veya dış kaynaklı kişiler Başvuru Sahibi RATEMMEYESER kapsamındaki mesleklerde belge almak için FR.27 Aday Başvuru Formunu dolduran ve ekleriyle değerlendirilmek üzere RATEMMEYESER e gönderen kişidir. Sayfa 7 / 20

8 3.13. Aday FR.27 Aday Başvuru Formu ve ekleri RATEM MEYESER tarafından uygun bulunan ve sınava alınmak üzere başvurusu kabul edilen kişidir Tarafsızlık Taraflar arasında çıkar çatışmalarının olmaması veya bunların RATEM MEYESER'in faaliyetlerini olumsuz olarak etkilemeyecek bir şekilde çözümlendiği anlamına gelir Adil Olma RATEM MEYESER'in belgelendirme proseslerinde her bir adaya başarı için fırsat eşitliğinin sağlanması Geçerlilik Değerlendirmenin, (Madde 3.8) ulusal yeterlilikler ve bu yeterliliklere göre oluşturulmuş belgelendirme programı (Madde 3.2) tarafından istenilenleri ölçtüğünün kanıtı Güvenirlirlik Farklı sınav yerleri, farklı değerlendiriciler (Madde 3.10) arasındaki sınav (Madde 3.9) notlarının tutarlılığı İtiraz RATEMMEYESER e belgelendirme sürecine katılım için; başvuru yapmak isteyen aday/başvuru sahibi/ belgelendirilmiş bir kişi, kuruluş tarafından belgelendirme statüsü ile ilgili olarak alınan bir olumsuz kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebidir Şikayet Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından RATEM MEYESER e yapılan, RATEM MEYESER faaliyetleri ile veya yararlanıcılardan herhangi biri ile ilgili düzeltici faaliyetler için yapılan müracaatın dışındaki uygunluk değerlendirme talebidir Gözetim Belgelendirilmiş kişinin performansının, ulusal yeterliliklere göre hazırlanmış olan belgelendirme programına uygunluğunun sürdürüldüğünü güvence altına almak amacıyla belgelendirme dönemi içerisinde periyodik olarak izlenmesi. Sayfa 8 / 20

9 4. Genel Şartlar 4.1. Yasal Hususlar Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği bünyesinde bir birim olarak kurulan RATEM MEYESER bir sınav merkezi olup, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Tüzüğü doğrultusunda çalışmaktadır. Ana faaliyet konusu radyo ve televizyon sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilikler çerçevesinde var olan niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartları temel alarak ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmektir. Belgelendirme hizmetleri için ihtiyaç duyulan personel RATEM kadrosundan ya da ihtiyaç duyulması halinde dış kaynaklardan temin edilir. RATEM MEYESER personel seçiminde, ilgili personellerin TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardına ve ilgili Ulusal Yeterliliklerdeki kriterlere uygunluğunu dikkate alır ve tüm personelden Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı alır. Organizasyon şemasında yer alan tüm personel ve komiteler için görev tanımları yapılmıştır. İlgili Dokümanlar: FR.15 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (PERSONEL) FR.16 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (YÖNETİCİ PERSONEL) FR.17 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (ÜST YÖNETİM) LI.05 RATEM MEYESER PERSONEL LİSTESİ GÖREV TANIMLARI( GT.01-GT.12) 4.2. Belgelendirme Kararına İlişkin Sorumluluk RATEM MEYESER başvuruların kabulü ve değerlendirmesi, sınavların gerçekleştirilmesi, belge verme, sürdürme, yenileme, kapsamını daraltma ve genişletme, askıya alma ve geri çekme aşamalarından sadece kendisi sorumludur. Bu sorumluluk, Personel Belgelendirme Politikası ve yönetim sistemi dokümanlarıyla desteklenmektedir Personel Belgelendirme Politikası RATEM MEYESER Personel Belgelendirme Faaliyetlerini gerçekleştirirken aşağıdaki prensipleri politika olarak benimsemiştir: RATEM MEYESER vizyonu ve misyonu doğrultusunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden talepleri zamanında karşılamak, Sayfa 9 / 20

10 Hizmet odaklı anlayışıyla uyulması gereken yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet alanların memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, Belgelendirme süreçleri ile ilgili tüm duyurular isteyen herkesin erişebileceği şekilde RATEM MEYESER internet sitesinde yayınlanacaktır. Personelin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve personelin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak, RATEM Yönetim kurulu belgelendirme işlemleri ve kararları ile ilgili olarak baskı yapmayacak ve tarafsız davranacaktır Belgelendirme hizmetini, her zaman uygun şartlarda, ulusal veya uluslararası mevzuatlara, Mesleki standartlara ve Ulusal yeterliliklere uygun olarak vermek, Tüm çalışanlar tarafından kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak, kaliteli hizmetin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak için faaliyetlerde bulunmak, TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı nın gerekliliklerini karşılamak ve iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile artan kalitede hizmet vermek, Merkez bünyesindeki çalışanları kapsayan eğitim planını uygulayarak, en üst bilgi seviyesine sahip, konusunda uzmanlaşmış personel ile zamanında ve hatasız hizmet vermek, Sektörel sorunları ve meslek standardı ve ulusal yeterlilik değişikliklerini yakından takip ederek, itiraz şikayetlerini en alt seviyeye çekmek. Her meslek alanında en az 75 adet sertifikasyon faaliyeti gerçekleştirmek, En az üç meslek alanını daha sisteme dahil etmek, Her meslek için 100 adet soruyu soru bankasına dahil etmek Tarafsızlığın Yönetimi RATEM MEYESERtarafsızlığı yönetmek ve belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütüldüğünü güvence altına almak üzere bağımsız ve üyeleri RATEM MEYESER çalışanı olmayan bir Tarafsızlık Komitesi oluşturmuş ve yetkilendirmiştir. RATEM MEYESER belgelendirme konusunda tarafsız ve adil olmanın bilincindedir. Buna istinaden, Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı tüm Yönetim Kurulu üyeleri, komiteler ve diğer personel tarafından imzalanmış, anlaşılması sağlanmış ve RATEM MEYESER web sayfasında kamuya açık hale getirilmiştir Tarafsızlık Komitesi üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili görev talimatlarında tanımlamış ve RATEM Yönetim Kurulu tarafından atamaları gerçekleştirilmiştir. Sayfa 10 / 20

11 RATEM MEYESER, belgelendirme faaliyetleri sırasında başvuru sahiplerine, adaylara ve belgelendirilmiş kişilere karşı tarafsız ve adil davranmaktadır. Bu anlamda gerekli önlemler alınmış ve prosedürler oluşturulmuştur. Belgelendirme faaliyetleri kapsamındaki politikalar, prosedürler ve kurallar tüm başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere karşı adil davranılmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmış, olası tehlikeler ve uygulanacak olan düzeltici, önleyici faaliyetler belirlenmiştir. RATEM MEYESER, belgelendirme sürecinde TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardı şartlarına ek olarak MYK şartları ve yasal şartlar doğrultusunda belgelendirme faaliyetlerindeki ücretlendirme, adaylardan istenilen doküman ve evraklar konusunda herkese adil davranmaktadır. Hiçbir dernek, gruba üyelik veya kişiye iltimas gösterilmemesi Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı ile tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, komiteler ve diğer personel tarafından imzalanmıştır. RATEM MEYESER, tarafsızlığın yönetiminden kendisi sorumludur. Yönetim kurulu yasal ve MYK şartları doğrultusunda Tarafsızlık Komitesi nin aldığı kararlara uymak zorundadır. Ticari, mali ve diğer baskılara karşı tarafsızlığı tehlikeye sokacak durumlar ve izlenecek düzeltici faaliyetler Tarafsızlık Risk Analizi Tablosu ile belirlenmiştir. RATEM MEYESER, tarafsızlığını tehlikeye düşürebilecek riskleri (kendi faaliyetlerinden, diğer ilgili kuruluşlardan, personel ilişkilerinden vb. kaynaklanabilecek olan) Tarafsızlık Risk Analizi Tablosu ile belirlemiş ve kontrol mekanizması kurmuştur. RATEM MEYESER, kendi yasal statüsü ve personel nedeni ile kaynaklanabilecek çıkar çatışmalarını analiz etmiş ve bir Tarafsızlık Risk Analizi Tablosu oluşturmuştur. Tarafsızlığı güvence altına almak için uygulanmasını ve doğrulanmasını Tarafsızlık Komitesi ile güvence altına almıştır. İlgili dokümanlar: FR.15 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (PERSONEL) FR.16 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (YÖNETİCİ PERSONEL) FR.17 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (ÜST YÖNETİM) GT.06 RATEM MEYESER TARAFSIZLIK KOMİTESİ GÖREV TANIMI PR.20 TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ RİSK ANALİZ TABLOSU 4.4. Finans ve Yükümlülük RATEM MEYESER üst yönetimi belgelendirme şartlarını karşılayacak her türlü ekipman, donanım, personel, yazılım, kırtasiye vb. ihtiyaçları karşılamayı taahhüt eder. RATEM MEYESER bünyesinde Kurulmuş olan stüdyonun sigortasımevcuttur. RATEM MEYESER bünyesinde Muhasebe sorumlusu ile merkezin finansal işlemleri yürütülmekte olup ayrıca RATEM MEYESER, konusunda uzman bir mali müşavirlik firması tarafından mali konularda denetlenmektedir. Sayfa 11 / 20

12 . 5. Yapısal Gereklilikler 5.1 Yönetim ve Organizasyon Yapısı RATEM MEYESER, çalışanlarına, başvuru sahiplerine, adaylara ve belgelendirilmiş kimselere karşı tarafsızdır. Tarafsızlığın sağlanması için organizasyon yapısı içerisinde bağımsız İtiraz ve Şikayet Komitesi ve Tarafsızlık Komitesi ni RATEM MEYESER çalışanı olmayan kişilerden oluşturmuştur. RATEM MEYESER 'in organizasyon şeması ve tam zamanlı / sözleşmeli çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Görev Talimatlarında (GT), meslek alanlarına ait Ulusal Yeterlilikler baz alınarak belirlenmiştir. Belgelendirme sürecinde yetkilendirilen kişiler, meslek alanları kapsamında yeterli sayıda olup akademik ve alan çalışmaları konusunda yetkinliği kanıtlamış meslek mensupları ve akademisyenlerden oluşur. Söz konusu kişilerin yeterlilikleri, özgeçmişleri ile kayıt altına alınır. Her bir personel için ayrı bir dosya tutulmaktadır. RATEMMEYESER, kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlarından Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalanmasını talep eder. Bahse konu form kapsamında çalışanlar; yansız, objektif, adil ve gizlilik kuralları baz alınarak belgelendirme faaliyetlerini sürdüreceklerini taahhüt ederler. Ayrıca RATEMMEYESER bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlar ile iş sözleşmeleri imzalanmıştır. RATEMMEYESER personeline ilgili Görev Talimatları teslim edilmektedir. RATEMMEYESER in, kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlarının Unvan, Bağlı olduğu yönetici, Yokluğunda vekâlet eden, Nitelik, Görev ve Yetkileri olarak sistemin geçerliliği açısından gerekli olan tüm bilgileri, Görev Talimatlarında (GT) tanımlanmıştır. Ayrıca çalışanların tanımlanan görevlendirmelere uygunluğu, özgeçmişler ile desteklenmektedir. Görev Talimatlarında (GT) belirlenen unvanlara ilişkin görevlendirmeler, kişinin akademik ve mesleki tecrübesi, kişisel yeterliliği dikkate alınarak yapılmaktadır. Süreçlerde kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanların özgeçmişleri, güncel olarak RATEMMEYESER bünyesinde muhafaza edilmektedir. Sayfa 12 / 20

13 Belgelendirme işlemlerinde görev alan personelin performans değerlendirmeleri de uygun aralıklarla yapılmak suretiyle ilgililerin dosyalarına eklenmektedir. RATEM MEYESER, her personel ile ilgili nitelikleri Görev Talimatlarında belirlemiş ve personel ile ilgili dokümanları her personel için ayrı bir dosyada güncel olarak saklamaktadır. Personel dosyalarında detaylı özgeçmiş, kurum içi ve kurum dışı aldığı eğitimlerin yer aldığı FR.44 Özgeçmiş Formu, Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu, sözleşme yer almaktadır. Tüm kayıtlar güncellenmektedir. 5.2.Belgelendirme Kuruluşunun Eğitim ile ilgili Yapısı RATEM MEYESER ana faaliyet konusu olan personel değerlendirme ve belgelendirme işlemlerini, gizlilik ve tarafsızlığı garanti altına alarak gerçekleştirir. Tarafsızlığın tehlikeye girebileceği durumlar yaratmamak için bir eğitimin tamamlanmasını belgelendirme programının ön şartı olarak sunmaz. Eğitim verme/sağlama teklifinde bulunmaz ve başkalarının bu tür hizmetleri hazırlamasına yardımcı olmaz. Onaylanmış bir eğitim programının başarıyla tamamlanması, belgelendirme programının şartı olduğunda (Ulusal Yeterlilikte şart ise); eğitim kurumlarının, yasal kurumlar ve RATEM MEYESER tarafından kabul edilmesi ve onaylanması tarafsızlık prensiplerine göre ayrım yapmaksızın gerçekleştirilir. Tüm eğitim veren kuruluşlar için değerlendirme ve belgelendirme şartlarının talepleri aynı tutulur. Eğitim/öğretim hizmetlerinin alınması durumunda belgelendirmenin daha basit, daha kolay veya daha ucuz olacağı yönünde yönlendirmede bulunmaz. RATEM AKADEMİ projesi, İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle 20 Temmuz 2011 de başlamış olup, 1 yıl içerisinde hayata geçirilmiştir de başlayan altyapı çalışmaları 2014 te tamamlanmıştır. Radyo televizyon sektörüne yönelik yapılan eğitim ihtiyaç analizleri doğrultusunda, profesyonellerin katıldığı çalıştaylar düzenlenmiş, son teknolojiye sahip stüdyo ve sınıflar dizayn edilmiştir ve sektörde ihtiyaç duyulan eğitim konuları belirlenmiştir. RATEM AKADEMİ projesi ile eğitim verilecek dersler aşağıdaki gibidir: Spikerlik/Sunuculuk Etkin ve Güzel Konuşma Radyo Spikerliği Radyoda Müzik RATEM AKADEMİ bünyesinde eğitim hizmeti verecek olan Akademisyenler ile RATEM MEYESER bünyesinde belgelendirme prosesinde görev alan personeler aynı kişiler olamaz. Gerek RATEM AKADEMİ nin kuruluş amacının farklılığı, gerek akademide verilen derslerin farklılığından dolayı, RATEM AKADEMİ, RATEM MEYESER için tarafsızlığı tehdit edebilecek unsurlar taşımamaktadır. Sayfa 13 / 20

14 RATEM AKADEMİ RATEM Yönetim Kurulu Kalite Yönetim Temsilcisi Program Komitesi RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Karar Vericiler Genel Koordinatör Tarafsızlık Komitesi Değerlendiriciler İtiraz ve Şikâyet Komitesi Merkez Sekretarya Sorumlusu Merkez Muhasebe Sorumlusu Sayfa 14 / 20

15 6. KAYNAK ŞARTLARI 6.1. Genel Personel Şartları Değerlendirici performans değerlendirmesi, Karar verici tarafından gerçekleştirilir. Daimi personel değerlendirmesi ise Genel Koordinatör tarafından gerçekleştirilir. Sonuçları Yönetimi Gözden Geçirme toplantısında değerlendirilir. RATEM MEYESER tanımlanan faaliyetleri gerçekleştirmek üzere gerekli yeterliliğe sahip ve yeterli sayıda personel ve komitelere sahiptir. RATEM MEYESER Görev Tanımlarında tüm personel ve yetkinliği açıklanmıştır. Personel, komite ve yöneticilerin görev ve sorumluluklarını belirleyen dokümanlar, erişime açık, hazır ve güncel olarak bulundurulmaktadır. Görevlendirilen personel dokümante edilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirebilecek düzeyde eğitim, deneyim ve uzmanlığa sahip kişilerden oluşturulmuştur. RATEM MEYESER tüm personeliyle ilgili görev ve sorumlulukları belirlemiş ve güncel tutmaktadır. Bilgiler tüm personel için erişilebilir haldedir. RATEM MEYESER, belgelendirme faaliyetlerinde görevlendirdiği personelinin niteliklerini, eğitim bilgilerini, tecrübelerini, mesleki mensubiyetlerini, yerliliğini ve belgelendirme faaliyetlerine karşı olabilecek/olan çıkar çatışmaları kayıtlarını kayıt altına alır. RATEM MEYESER belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personeline yasal zorunluluklar, başvuru yapan aday ve belgelendirilmiş kişi tarafından yetkilendirilmedikçe elde ettiği veya oluşturduğu tüm bilgileri gizli tutacağına karşı Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı nı imzalatır ve gizliğin sağlanmasını güvence altına almıştır. RATEM MEYESER personeline ve yöneticilerine Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı formunu doldurtup imzalatarak personel belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek, geçmişte ve/veya halen sürmekte olan ticari veya diğer menfaat ilişkilerinden bağımsız olmak dahil, konulacak tüm kurallara uyulacağını kayıt altına almıştır. RATEM MEYESER kendi personelini tarafsızlığı tehlikeye sokmamak için belgelendirme yapmamaktadır Belgelendirme Faaliyetlerinde Yer Alan Personel Genel Belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personel ile sınava tabi tutulan aday arasında çıkar ilişkisi/çatışması olmamasını garanti etmek için sınav yapacakların ve belgelendirme kararı veren personelin daha önce adayın Sayfa 15 / 20

16 eğitiminde bulunmamış olmasına, aday ile aynı işletmede çalışıyor/çalışmamış olması şartı koşar. Sınavın ve belgelendirme kararının gizliliğini ve tarafsızlığını tehlikeye düşürmeyecek uygun önlemler alır ve bunları dokümante eder Sınav Yapanlar İçin Şartlar Değerlendiriciler, RATEM MEYESER in belgelendirme Programı prosedürüne ve Görev Talimatlarına uygun kapasitede, bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir. Sınavlarda görev alacak uzmanların seçimi; ilgili meslek alanına ait Ulusal Yeterliliklerde belirtilen Değerlendirici Ölçütleri baz alınarak gerçekleştirilir. Ayrıca uzmanların seçiminde; ilgili belgelendirme programına ait sınav metotları ve sınav dokümanları hakkında bilgi ve becerisi olan kişiler tercih edilir. RATEM MEYESER; sınav ve belgelendirme süreçlerinde performans sınavı ve teorik sınavlar için görevlendirdiği Değerlendiricilere, gizlilik, güvenirlilik ve tarafsızlığın güvence altına alınabilmesi için Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalatır. Ayrıca performans sınavlarını uygulayacak sınav yapıcılar ve teorik sınavları uygulayacak Değerlendiricilere adaylar ile ilgili herhangi bir akrabalık, kişisel ve ticari ilişkisi olmamasına dikkat edilir ve görevlendirmeler gerçekleştirilir. Sınavlara, Değerlendirici Havuzu içerisinden, değerlendirici olarak atanacak kişinin seçimi Karar Vericiler tarafından yapılır. Sınav yapanların performansları ve hükümlerinin güvenirliliği, iç doğrulama, yazılı ve görsel kayıt, sınav yapanların raporları ile kontrol edilir ve değerlendirilir. Sınav yapanların değerlendirilmesi Karar Vericilerin sorumluluğundadır. Sınav yapan ile aday arasında potansiyel çıkar çatışması tespit edilmesi halinde, Karar Vericiler tarafından sınavın gizliliğini ve tarafsızlığını tehlikeye sokmayacak başka bir değerlendirici Değerlendirici Havuzu ndan seçilerek atanır. İlgili Dokümanlar: PR.10 RATEM MEYESER SINAV YAPACAKLAR İÇİN ŞARTLAR PROSEDÜRÜ TL.01 RATEM MEYESER SINAV YAPMA TALİMATI TL.02 RATEM MEYESER SINAV SONUÇLARI ANALİZ TALİMATI GT.09 RATEM MEYESER DEĞERLENDİRİCİLER GÖREV TANIMI GT.04 RATEM MEYESER KARAR VERİCİLER GÖREV TANIMI Sayfa 16 / 20

17 Uygunsuz bir durumun tespiti halinde; sınavın saklanan kayıtları, aynı niteliklere sahip başka bir Değerlendirici veya Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, adayın belgelendirme süreci askıya alınır. Değerlendirmede bir uygunsuzluk ve taraflılık bulunmadığı fark edilirse, adayın belgelendirme sürecine devam edilir. Herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde adayın belgelendirme süreci iptal edilir. Aynı adayın tekrar başvurusu halinde söz konusu sınav yapıcılar adayın sınavında görevlendirilmez Değerlendirmede Yer Alan Diğer Personel İçin Şartlar Değerlendirme prosesisnde değerlendiriciler haricinde Karar Vericiler de çalışır. Karar Verici:RATEM MEYESER tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışan, belgelendirme sürecini kontrol eden, adayın belgelendirme kararını onaylayan ve ilgili meslek alanının Ulusal Yeterliliklerinde belirtilen değerlendirici ölçütlerini sağlayan kadrolu olan çalışanlardır. Sınavlara, Değerlendirici Havuzu içerisinden, değerlendirici olarak atanacak kişinin seçimi Karar Vericiler tarafından yapılır. Sınav yapanların performansları ve hükümlerinin güvenirliliği, iç doğrulama, yazılı ve görsel kayıt, sınav yapanların raporları ile kontrol edilir ve değerlendirilir. Sınav yapanların değerlendirilmesi Karar Vericilerin sorumluluğundadır. Sınav yapan ile aday arasında potansiyel çıkar çatışması tespit edilmesi halinde, Karar Vericiler tarafından sınavın gizliliğini ve tarafsızlığını tehlikeye sokmayacak başka bir değerlendirici Değerlendirici Havuzu ndan seçilerek atanır Dış Kaynak Kullanımı RATEMMEYESER tüm ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini kendi bünyesinde kurmuş olduğu sınav merkezi ve belgelendirme prosesi ile ilgili bağlantılı işleri üstlenen dışardan sınav yeri kiralama yoluyla gerçekleştirmektedir ve bu şekilde TURKAK akreditasyonunu almıştır. RATEM MEYESER ile belgelendirme faaliyetlerini sürdüreceği dışardan kaynak kullandığı kuruluş arasında gizlilik ve çıkar çatışması konularını kapsayan bir sözleşme bulunmaktadır. RATEM MEYESER dışarıdan sınav uygulayacak kuruluşun performansını, belgelenmiş prosedürlere uygun şekilde değerlendirmiş ve izlemiştir. İlgili dokümanlar: FR.43 RATEM MEYESER PERFORMANS SINAV YERİ FORMU FR.45 RATEM MEYESER TEORİK SINAV YERİ FORMU Sayfa 17 / 20

18 6.4. Diğer Kaynaklar RATEM MEYESER belgelendirme faaliyetlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesi için kendi bünyesinde ve dışardan kaynak kullanımı yoluyla sınav alanları, alet, ekipman, makine, donanım ve yazılım gibi tüm gereklilikleri sağlamıştır. RATEM MEYESER gezici sınav birimi kullanmamaktadır. Dışardan kaynak kullanımında; fiziksel mekan sahibi firma ile RATEM MEYESER arasında gizlilik ve çıkar çatışmaları dahil düzenlemeleri içeren ve yasal geçerliliği olan bir sözleşme imzalanır. Fiziksel mekan sahibi firma TS EN ISO IEC/17024:2012 Standardına ve MYK şartlarına uygunluğu kontrol edilir. İlgili dokümanlar: FR.43 RATEM MEYESER PERFORMANS SINAV YERİ FORMU FR.45 RATEM MEYESER TEORİK SINAV YERİ FORMU. 7. KAYITLAR ve BİLGİLERE İLİŞKİN KAYITLAR 7.1 Başvuru Sahipleri, Adaylar ve Belgelendirilmiş Kişilere İlişkin Kayıtlar Merkezimizin başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ait kayıtlar; formlar, planlar ve listeler ile tutulur. Hangi faaliyetlerde hangi kayıtların oluşturulması gerektiği ve bu kayıtların niteliği, Kalite El Kitabı, prosedürler ve talimatlarla belirlenmiştir.kayıt altına alınan dokümanlar, sistemin şartlara uygunluğunu ve etkin operasyonun delilini sağlamaktadır. Dokümanların kayıt altına alınmasındaki amaç; geçmişe yönelik çalışmalara kaynak olması, düzeltici işlemlerin gerekliliğinin belirlenmesi, belirli bir süre için izlenebilirliğinin sağlanması, bir takım istatistiksel sonuçların çıkarılmasıdır. RATEM MEYESER belgelendirdiği personelle ilgili, başvuru kayıtları da dahil olmak üzere sınav kayıtları, gözetim faaliyetleri, belgenin verilmesi, belgenin geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, askıya alınması açılarından belgelendirme süreçlerini etkin bir şekilde uygular ve kayıt altına alır. Merkezimizde kayıtların tutulmasında bilgisayar destekli veri giriş, takip ve raporlama tekniklerinin kullanılması benimsenmiştir. Yazılım bünyesinde, bir prosedür ile ilgili kayıtların eklenebileceği bir bölüm tanımlanmış ise, matbu baskı formlar acil ve geçici durumlar dışında kullanılmaz. Yazılım a erişimin geçici olarak olmadığı veya bilgilerin hatırlanamamasından endişe edilen durumlarda matbu formlar doldurulur; ancak en kısa zamanda bu bilgiler Yazılım a işlenir. Sayfa 18 / 20

19 Matbu form, plan ve listelerin kullanılması durumunda, her belge kendi türü için oluşturulmuş dosyalara kaldırılarak muhafaza edilirler. Matbu kayıtların arşive kaldırılmasına karar verilinceye kadar veya arşivde nasıl muhafaza edileceği ile ilgili kural ve yöntemler, TL.05 Kayıtların Dosyalanması Talimatı ile açıklanmıştır. Elektronik ortamda Yazılım aracılığı ile tutulan kayıtlar ise, Yazılım a ait veritabanı üzerinde yer alırlar. Tüm kayıtlar, 5 yıl süreyle saklanmak zorundadır. Ancak bir ulusal yeterlilik ile belirlenmiş daha uzun bir belge geçerlilik süresi söz konusu ise, ilgili belgelendirme faaliyeti ile ilişkili kayıtlarında saklama süresi olarak, belge geçerlilik süresi esas alınır. Bir kayıtla ilgili bunun dışında belirlenmiş daha uzun bir yasal saklama süresi var ise, yasal gerekler göz önüne alınır ve daha uzun olan saklama süresi işletilir. Arşivleme işleminin gerçekleştirilmesi ve arşivdeki kayıtların kullanılması ile ilgili kural ve yöntemler, TL.06Arşivleme Talimatı ile açıklanmıştır. İlgili Dokümanlar: PR.02 RATEM MEYESER KAYITLARIN KONTRÖLÜ PROSEDÜRÜ TL.05 RATEM MEYESER KAYITLARIN DOSYALANMASI TALİMATI TL.06 RATEM MEYESER ARŞİVLEME TALİMATI 7.2 Kamuya Açık Bilgi RATEM MEYESER bilgilerin açıklanmaması gerektiği durumlar hariç; bir kişinin güncel ve geçerli bir belgelendirmeye sahip olup olmadığına, belgenin geçerlilik süresini ve bu belgelendirmenin kapsamına ilişkin bilgileri kurumsal web sayfasında yazılım aracılığı ile doğrulamaktadır. RATEM MEYESER inwww.meyeser.org sitesinde belgelendirme faaliyetleri ile ilgili belgelendirmenin kapsamı, sürecin genel tanıtımı yayınlanır. Ayrıca başvuru şartları, gerekli evraklar, başvuru formu, belgelendirme sürecine ait tüm dokümanlar kamuya açık halde RATEM MEYESER in web sitesinde yayınlanır. Kamu ile paylaşılan tüm bilgiler RATEM MEYESER in sorumluluğundadır. RATEM MEYESER reklam faaliyetleri için yaptığı tüm yazılı ve görsel tanıtımları yasal ve MYK şartlarına göre düzenlenmektedir. 7.3 Gizlilik RATEM MEYESER yürüttüğü faaliyetlerin gizliliğinin öneminin farkındadır ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili tüm bilgilerin muhafaza şekli ve hangi bilgilerin kime, nasıl açıklanacağı prosedürler ile belirlemiş ve tüm çalışanlarını bu konuda bilgilendirerek Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı imzalatmıştır. Sayfa 19 / 20

20 Tüm belge ve verilerin korunması ya da açıklanması ile ilgili düzenlemeler PR.06 RATEM MEYESER Gizliliğin Korunması Prosedüründe açıklanmıştır. RATEM MEYESER kişilerle ilgili tüm bilgi ve belgeleri gizli tutmakta ve gizlilik hükümleri içeren sözleşmeyi belgelendirme sürecinde yer alan tüm personele imzalatmakla yükümlüdür. RATEM MEYESER belgelendirme faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgileri, başvuru sahibinin, adayın ve belgelendirilmiş kişinin bilgilerini kanunların bu bilgileri ifşa edilmesini zorunlu kılmadığı sürece ikinci ve üçüncü sahışlar/taraflar ile paylaşmaz. Ancak bazı durumlarda başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş kişinin izni ile ilgiler verilebilir. RATEM MEYESER yasal zorunluluklardan dolayı kişilerin gizli bilgileri verilmesi gerekiyorsa, yasal bir engel yoksa bu durumu kişiye bildirir. İlgili Dokümanlar: FR.15 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (PERSONEL) FR.16 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (YÖNETİCİ PERSONEL) FR.17 RATEM MEYESER TARAFSIZ HİZMET VE GİZLİLİK BEYANI FORMU (ÜST YÖNETİM) 7.3 Güvenlik RATEM MEYESER belgelendirme faaliyetlerinin güvenliğini sağlamak için politika ve prosedürler oluşturmuş, tüm personeli bu konularda bilgilendirmiştir. Güvenliğin sağlanması denetimler ve iç doğrulamalar ile kontrol edilmektedir. Sınav süreci, özel olarak yapılandırılmış sınav yazılımı ile güvence altına alınmıştır. Sınav yazılımına erişim, RATEM Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş ve Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalamış çalışanlar tarafından gerçekleştirilir. Sınav yazılımının yedeklemesi yazılım firması ile yapılan Sınav Yazılımı Kullanma Protokolü kapsamında yapılır. Söz konusu sürecin tarafsızlığını ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla yazılım firması yetkilisinetarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı Formu imzalatılır. Performansa dayalı sınavlarda kullanılacak, araç, gereç ve ekipmanlar da; kullanım ömürleri baz alınarak uygun ortamlarda muhafaza edilmektedir.teorik ve performansa dayalı sınavlar kamera ile kayıt altına alınır. 8. BELGELENDİRME PROGRAMI 8.1 RATEM MEYESER e mesleki yeterlilik belgelendirmesi için başvuracak olan kurum/kuruluş veya adaylara; başvuru şekli ve süreci, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi, sınavda uyulması gereken kuralları, belge onayının verilmesi, belgegeçerlilik süresi ve gözetim sıklığı, belgenin iptali ve sınav ücretleriyle ilgili usul ve esasları gerçekleştirmeyi amaçlayan ve ulusal yeterliliklere dayanan bir belgelendirme programı oluşturmuştur. Sayfa 20 / 20

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi.

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan 1 1 10.4.2017 T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ Değişiklik Notu Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. anketi İlgili

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

KYK BELGEM TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

KYK BELGEM TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan Değişiklik Notu 01 01 04.04.2017 Yıldırım ERTÜRKAN Dr. Arda SÜRMELİ (Madde.1.6 Tarafsızlığın Yönetimi)

Detaylı

TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. Amaç ve kapsam Bu prosedür, TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi ve MYK şartları kapsamında, TİAD MTM bünyesinde belgelendirme faaliyetlerindeki tarafsızlığı yönetmek, olası

Detaylı

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No : 1 / 6 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 6 1. Amaç ve Kapsam Bu prosedürün

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.01

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.01 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.1 Rev.01 Ulusal Yeterlilik Proje Yöneticisi Seviye 6 Proje Yöneticisi Seviye 5 Belge Geçerlili

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME

PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş veya belge hakkı verilmeyen kişi ve onların işverenlerinden veya diğer bir kesimden belgelendirme faaliyetlerine yönelik

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.2 Rev.01 KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı Ulusal Yeterlilik Kobi Danışmanı Seviye

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI TS EN ISO / IEC 17024 Kapsam: 12UY0045-4 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği 12UY0045-5 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 12UY0046-4

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ: AVRASYA MYM bünyesinde tanımlanan sorumluluklar verilen personelin, uygulanabilir öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim konularında yetkin olması, firma kalite politika ve sistemine uygun olarak

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: MYK Ulusal Yeterliliklerinde mesleki yeterlilik belgesi almak üzere ÇELİK AKADEMİ BELGELENDİRME EĞİTİM LTD. ŞTİ. ye başvuran adaylara başvuru aşamasından belgelendirme aşamasına ve belge yenilenmesine

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.00

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.00 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.1 Rev.00 Ulusal Yeterlilik Proje Yöneticisi Seviye 6 Proje Yöneticisi Seviye 5 Belge

Detaylı

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman 1 Hilal DOĞRUÖZ ÖZER Uzman SUNUM PLANI MYK-Hukuki Yapı Avrupa Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları Ulusal Yeterlilikler, Sınav ve Belgelendirme Gerçekleştirilen Faaliyetler

Detaylı

Bu talimat, 12UY İskele Kurulum Elemanı nın ulusal yeterliliğine dayalı olarak sınav ve belgelendirme ile ilgili süreçleri kapsar.

Bu talimat, 12UY İskele Kurulum Elemanı nın ulusal yeterliliğine dayalı olarak sınav ve belgelendirme ile ilgili süreçleri kapsar. 1.AMAÇ Bu talimat, 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, ölçme ve değerlendirme koşullarını ve belgelendirme

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (16UY0253-2) İnşaat İşçisi - Seviye 2 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ REVİZYON Takip Tablosu No Tarih Açıklama 01 17.04.2017 Kuruluşun değişen logosu dokümanda revize edildi. 02 03 04 05 06 Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 / 6 1-AMAÇ Bu prosedürün amacı; belge,

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1/5 1. REFERANSLAR TS EN ISO/IEC 17024 standardı Madde 9.8 ve 9.9 2. AMAÇ Bu prosedür; şikayet ve itirazın alınması, geçerli kılınması, araştırılması ve buna karşın gerçekleştirilecek faaliyetlerin

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü DOk.No : PR-10-07 Rev.Tar. :17.07.2017 Rev. No : 02 Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Milimetrik in yürütmekte olduğu belgelendirme faaliyetlerine dair ilgili kuruluş veya taraflardan gelebilecek şikayet

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

KYK BELGEM PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI

KYK BELGEM PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 1 12.10.2016 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN 02 01 01.04.2017 Tuğçe ERDEM 03 01 11.04.2017 03 02 11.04.2017 03 03 11.04.2017

Detaylı

SINAV ŞARTNAMESİ. Makina Bakımcı -5

SINAV ŞARTNAMESİ. Makina Bakımcı -5 Sayfa : 1 / 6 1. AMAÇ Bu şartname, Makine Bakımcı Seviye 5 (10UY0002-5) Ulusal Yeterliliğine göre adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını,

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

16UY İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 SINAV ŞARTNAMESİ

16UY İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye 2 adayının; iş sağlığı güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve inşaatlarda çalışabilecek alt yapıya kavuşması için; Adayların sahip olması gereken

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

12UY ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ

12UY ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0092-4 ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI (SEVİYE-4) mesleğinde çalışan ya da çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (15UY0203-4)-Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Seviye 4 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını,

Detaylı

UNIVERSAL BELGELENDİRME MESLEKİ YETERLİLİK VE PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

UNIVERSAL BELGELENDİRME MESLEKİ YETERLİLİK VE PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. Programının Adı Programının Amacı Elektrik Pano Montajcisi Programı Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3-4-5) mesleğinde başarılı olmak için gereken

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (15UY0203-4)-Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Seviye 4 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını,

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETİMİ

BELGELENDİRME YÖNETİMİ 1.0 AMAÇ Talep edilen belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal edilmesi ile ilgili sistem ve

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

15UY0241-4/B1: Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama 15UY0241-4/B2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması. Performansa Dayalı Sınavlar/Uygulama Sınavları

15UY0241-4/B1: Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama 15UY0241-4/B2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması. Performansa Dayalı Sınavlar/Uygulama Sınavları Programının Adı Programının Amacı Elektrik Tesisatçısı Programı Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3-4- 5) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (12UY0057-3) Isı Yalıtımcısı - Seviye 3 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0005-3 OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ PROAKTİF MESLEKİ YETERLİLİK 1.0. Amaç ve Kapsam Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden, onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme prosesi ve kriterleri konusunda

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (15UY0204-5)-Çağrı Merkezi Takım Lideri Seviye 5 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (15UY0204-5)-Çağrı Merkezi Takım Lideri Seviye 5 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0021-4 OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

SINAV PROSEDÜRÜ. Hazırlayan Kalite Yöneticisi. Onaylayın Şirket Müdürü

SINAV PROSEDÜRÜ. Hazırlayan Kalite Yöneticisi. Onaylayın Şirket Müdürü SAYFA NO : 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere göre değerlendirilmesi amacıyla INTERTEST tarafından teorik, uygulamalı ve benzeri

Detaylı

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan vermeden üretimin verimliliğini sağlamak, uygun nitelikteki makine bakımcılarla

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ DSB de verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ P04 Yayın 24.04.2017 Bu Prosedür, 3M MYM Kalite Politikası BÖLÜM 9.9/ ŞİKÂYET ve İTİRAZLARIN YÖNETİMİ SÜRECİ ile BÖLÜM 11.0 PROSEDÜRLER ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardı uyarınca hazırlanmıştır.bu belgeyi

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ Talep edilen belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal edilmesi ile ilgili sistem ve

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir.

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 2. TANIMLAR İtiraz: Uygunluk değerlendirmesi amaçlı yeniden denetim kararı için, belgelendirme kuruluşu veya akreditasyon

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

BELGELENİRME YÖNETİM PROSEDÜRÜ

BELGELENİRME YÖNETİM PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Talep edilen belgenin kararının verilmesi, belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal

Detaylı

12UY HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ

12UY HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0080-4 Hidrolik-Pnömatikçi Seviye 4 adayının; hidrolik pnömatik sistemler ve uygulama alanları hakkındaki bilgileri, montaj, bakım onarım faaliyetleri ve bu faaliyetleri sırasında

Detaylı

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi

Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi Faaliyet 1.8. Eğiticilerin Eğitimi ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ Mesleki Yeterliliklerin Tanımlanması ve Belgelendirilmesi Aişe Akpınar 25-30 Temmuz 2016 (Temel Kaynak: DPT 2006 sürümü) Ulusal Yeterlilik Sistemi

Detaylı

14UY PVC DOĞRAMA MONTAJCISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

14UY PVC DOĞRAMA MONTAJCISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 02.02.2017 İlk Yayın 5 Bu doküman SC Proje Yönetim Danışmanlık Turizm ve Tic. Ltd Şti. ye aittir. Yazılı izin olmadan kopya edilemez veya çoğaltılarak

Detaylı

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0018-4 OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 F-PBS-04-23 Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu eklendi 10.10.201 4 Talep Eden Kişi/Birim H.AKDAŞ Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜRLÜK, PROGRAM

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Formu Revizyon No 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Revizyon Tarihi 16.10.2006 14.11.2006 16.02.2007 15.10.2007 07.04.2008 02.01.2010 01.03.2011 01.06.2012 03.09.2013 Revizyon Sebebi ve Yeri

Detaylı

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

PROSEDÜR. Tarafsızlığın Korunması. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih. 00 İlk yayındır

PROSEDÜR. Tarafsızlığın Korunması. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih. 00 İlk yayındır Sayfa No : 1 / 5 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2012 01 Çıkar Çatışması Risk Değerlendirme puanlaması çıkarıldı. Tarafsızlığı etkileyebilecek personellerin,

Detaylı

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, GOLDCERT e gelen şikayet, itiraz, öneri, talep, bildirim, memnuniyet gibi her türlü geribeslemenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. MYK ULUSAL YETERLİLİKLERİ BELGELENDİRME PROGRAMLARINDA UYGULANACAK (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Şeref DEMİR Şeref DEMİR Ayhan ÖZER

BAŞVURU KILAVUZU. MYK ULUSAL YETERLİLİKLERİ BELGELENDİRME PROGRAMLARINDA UYGULANACAK (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Şeref DEMİR Şeref DEMİR Ayhan ÖZER Sayfa 1 / 7 Sayfa 2 / 7 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR? Mesleki Yeterlilik Belgesi; 1. Mesleği ile ilgili örgün ya da yaygın eğitim alamamış, diploması veya ustalık belgesi olmayan, ancak mesleğinde

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO : 1/10 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; personel belgelendirmesi için belgelendirme başvurularının alınması, değerlendirilmesi, belgelendirme kararının alınması ve belge düzenlenmesi için

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ VE KAPSAM İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN Sayfa No: 1/4 Bu prosedürün amacı; Belgelendirme Kuruluşu nda TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0006-4 OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI

MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI PROGRAMIN KODU PROGRAMIN AMACI PRG1 Yiyecek içecek sektöründeki servis ve bar hizmetinin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlikleri tanımlama, ölçme değerlendirme

Detaylı

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu. H.Ali EROĞLU Uzman

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu. H.Ali EROĞLU Uzman T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu H.Ali EROĞLU Uzman 18 Ocak 2013 1 Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler Ulusal Yeterlilik Sistemi Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Ulusal Meslek Standartları

Detaylı

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ USB nin İTU ile ilgili yapmakta olduğu belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kuruluşlardan veya ilgili taraflardan gelen yazılı veya sözlü gelen şikayet, anlaşmazlık veya itirazların değerlendirme

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı