İçindekiler. Mikrobiyoloji. Mikroskopi. Laboratuvar ve Klinik Sarf Malzemeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. Mikrobiyoloji. Mikroskopi. Laboratuvar ve Klinik Sarf Malzemeleri"

Transkript

1

2 Katalogda bulunan ürünler ile orjinalleri arasında farklılık görülebilir. Yazım ve basım hatalarından dolayı firmamız sorumlu değildir. Copyright Her hakkı saklıdır izin alınmadan kullanılamaz. Tasarım, İçerik, Teknik Hazırlık ve Üretim : PROSIGMA T A S A R I M

3 İçindekiler Mikrobiyoloji Kültür Besiyerleri Gıda Mikrobiyolojisi Su Mikrobiyolojisi Farmasötik Mikrobiyoloji Su Numune Alma Şişeleri Hijyen ve Hava Monitörleri Mikrobiyoloji Sarfları Mikroskopi Mikroskop Lameller Lamlar Lam Boyama Malzemesi Lam Taşıma Kutuları Lam Saklama ve Teşhir Malzemesi Diğer Mikroskopi Malzemeleri Patoloji / Histoloji Malzemesi Anatomi Kapları ve Poşetleri 0 Mikroskopi Çözeltileri, Boyaları ve Kitleri Laboratuvar ve Klinik Sarf Malzemeleri Mikrotüp ve Mikrotüp Sporları Cryo Tüpler Cryo Tüpler ve Aksesuarları Cryo Tüp Sporları Otoanalizör Kapları ve Küvetleri Diğer Kaplar ve Küvetler 0 Kan Ayırma Tüpleri, Vakumsuz 0 Antikoagülan Tüpler, Vakumsuz 0 Kan Test Malzemeleri 0 İdrar Test Malzemeleri Diğer Klinik Malzemeler Numune Kapları /Poşetler Atık Kutuları 0 Taşıma Sepetleri 0 Test Tüpleri Tüp Kapakları Tüp Sporları 0 Spektro-Optik Küvetler III

4 İçindekiler Sıvı Aktarma / Titrasyon Genel Laboratuvar Malzemeleri Laboratuvar Alet ve Cihazları Otomatik pipetler Otomatik Pipet Uçları Diğer Pipetleme Cihazları Puarlar Pipetler Pastör Pipetleri Dispenserler Dijital Büretler Cam Büretler ve Aksesuarları Erlenmayerler Beherler Volümetrik Malzemeler Şişeler ve Şişe Kapakları Damlalıklar / Kavanozlar Piset ve Piset Başlıkları Tartım Kabı / Saat Camı Buharlaştırma ve Kristalizasyon Kabı Desikatörler ve Krozeler Havan ve Havaneli Manyetik Balıklar Manyetik Balık Tutucuları ve Karıştırma Çubukları Pensetler Bagetler / Spatüller 0 Cam Boncuk / Bidonlar ve Kovalar Hortumlar ve Diğer Malzemeler Hortum ve Boru Bağlantıları, Musluklar ve Adaptörler Tıpalar Diğer Laboratuvar Sarf Malzemesi Filtrasyon / Süzme ve Ayırma Ürünleri Laboratuvar Genel Cihazları 0 Karıştırıcılar / Çalkalayıcılar 0 Santrifüjler 0 Stomacher ve Aksesuarları Saf Su ve Ultra Saf Su Cihazları Kurutma Dolapları ve İnkübatörler Teraziler Nem Tayin Cihazları Ölçüm Cihazları IV

5 İçindekiler Kimyasallar, Standartlar ve Kitler Genel Kimyasallar, Alfabetik Standartlar ve Referans Maddeleri Derişimi Ayarlı Çözeltiler Analitik Test Kitleri ph Ölçümü ve Tampon Çözeltiler Kurutucu Maddeler Kısaltmalar Merck Markaları ve Açıklmaları Enstrümantal Analiz Kromatografi Vialler 00 Karl Fisher Çözeltileri 0 NMR Kimyasalları 0 Laboratuvar Güvenliği Absorban Maddeler Atık Kutuları, Otoklav Poşetleri Dezenfektanlar Kişisel Güvenlik Acil Yardım ve İlkyardım Kimyasal Etiket ve Güvenlik Bilgileri 0 Kimyasalların ve Atıkların Depolanması Teknik Bilgiler / İndeks Teknik Bilgiler Broşür - Katalog istek listesi Alfabetik İndeks V

6 VI

7 Kültür Besiyerleri Gıda Mikrobiyolojisi Su Mikrobiyolojisi Farmasötik Mikrobiyoloji Su Numune Alma Şişeleri Hijyen ve Hava Monitörleri Mikrobiyoloji Sarfları Mikrobiyoloji Kültür Besiyerleri Mikrobiyoloji

8 Mikrobiyoloji Kültür Besiyerleri Neden MERCK Besiyerleri? ISO e Uyum MERCK besiyerlerinin en önemli özelliklerinden biri ISO "Kültür Besiyeri Hazırlama ve Üretme Talimatları" standardına uyumlu olmasıdır. Buna göre her parti besiyeri, performans testinden geçirilmektedir. BSE Sertifikası MERCK besiyerlerinin bileşimine giren hayvansal peptonlarda ve ekstraktlarda BSE (Bovine Spongiforme Encephalopathy; Deli Dana etmeni) bulunmadığı, Avrupa Farmokopisi çerçevesinde MERCK tarafından belgelendirilmektedir. Deneyim MERCK de deneyim, evrensel kalite anlayışı ve araştırma geliştirme kavramları iç içedir. Robert Koch un yılında Bacillus anthracis i izole etmesinden sadece yıl sonra MERCK kazein peptonu üretimi için patent almış, yılında mikrobiyoloji bölümünü kurmuş, yılında granül besiyerlerini üretmeye başlamıştır. Yegane Granül Yapı Granül yapıda besiyeri üreten yegane marka MERCK dir. Bu yapının kullanıcı açısından ihmal edilemez üstünlükleri aşağıda açıklanmıştır. Çalışanların sağlık güvencesi. Tartım sırasında toz bulutu oluşumu diğerleri ile kıyaslandığında yok denecek kadar azdır. Bütün markalara ait dehidre besiyerleri içinde insan sağlığına kayda değer ölçüde zararlı olan bileşenler bulunabildiği gibi, en azından aşırı higroskopik olmasına bağlı olarak akciğerlere zarar verebilir. Yapılan çalışmalar, besiyeri çeşidine bağlı olarak değişen tartım sonrası toz oluşumu, granül besiyerinde sadece 0- birim iken, diğerlerinde - birim arasında olduğunu göstermiştir. Granül yapısı besiyerine daha kolay erime özelliği verir. Depolama sırasında nem çekme özelliği granül olmayanlara göre daha azdır. Tüm dehidre besiyerleri higroskopik karakter gösterir. Özellikle nemli bölgelerde ve/ veya laboratuvarlarda granül yapıda olmayan besiyerleri normal raf ömrü içinde bile kullanılamaz hale gelirken, granül besiyeri standart raf ömrünü nem çekmenin her türlü olumsuzluğuna karşı güvenle tamamlar. Depolama sırasında farklı bileşenlerin ayrılması ve dolayısı ile bileşim değişikliği söz konusu değildir. Granül olmayan besiyerlerinde zaman içinde bileşenlerin besiyeri kutusu içindeki dağılımı değişir. Bazı bileşenler kutunun daha alt kısımlarına doğru hareket eder. Bu hareket tümüyle basit fizik kanunları çerçevesinde gerçekleşir. Sonuçta besiyerlerinde zayıf/ aşırı jelleşme, yetersiz/ aşırı selektivite gibi sorunlar ile karşılaşılır. Bu gibi sorunların analiz sonucuna yansıması ise sahte (false) negatif ve pozitif değerlendirmelerdir. Granül besiyerlerinde ise zaman içinde kutunun alt ve üst katmanları arasında bileşenlerin hareketi yine basit fiziksel kurallar çerçevesinde mümkün değildir. Hazırlanıp depolanmış besiyerlerinde stabilite yüksektir. Yapılan denemeler, taze hazırlanmış ve hazırlandıktan sonra ay depolanmış novobiosin katkılı mec Broth ve mtsb besiyerlerinde Escherichia coli O serotipinin gelişme performansında ve E. coli ile Citrobacter youngae suşlarının baskılanmasında kayıp olmadığı açıkça görülmüştür. Analiz ekonomisi Granül besiyerinin önemli bir özelliği de, bazı katkıların bazal besiyeri bileşimine doğrudan ilave edilmiş olmasıdır. Bu durum, katkıya bağlı olmaksızın istenildiği kadar besiyeri hazırlama imkânı vererek ekonomik açıdan kullanıcılara kayda değer ölçüde avantaj sağlamaktadır. Bu özelliğin sadece granül yapıdaki besiyerlerinde olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.

9 Mikrobiyoloji Kültür Besiyerleri Genel Kullanım Ürün Adı Katalog No Uygulama Metot Seyreltme, Homojenizasyon Maximum Recovery Diluent M ISO Ringer Çözeltisi; Kuvvetinde M Seyreltme ve homojenizasyon ISO, IDF Sodium Chloride Peptone Broth (Buffered) M0 DAB Toplam Bakteri (jerm) Plate Count Agar M0 Toplam bakteri (jerm) sayımı AOAC, BAM, COMPF, EPA, ISO, SMWW Plate Count Skim Milk Agar M Toplam bakteri (jerm) sayımı DIN Norm 0, IDF RA M00 İçme suyunda toplam heterotrofik bakteri sayımı COMPF, EPA, SMWW Yeast Extract Agar acc. to ISO M Sularda toplam jerm analizi ISO Çok Amaçlı Genel Besiyerleri CASO (Tryptic Soy) Broth CASO (Tryptic Soy) Agar MERCK Dehidre Besiyerleri ve Katkılarının Mikroorganizma ve Kullanım Amaçlarına göre Sınıflandırması M0 M0 AOAC, BAM, EP, ISO, SMWW, USP Brain Heart Broth M0 AOAC, BAM, COMPF, ISO, SMWW, Brain Heart Agar M Çok amaçlı genel besiyeri USDA Nutrient Agar M00 AOAC, BAM, COMPF, ISO, SMWW Nutrient Broth M0 AOAC, BAM, COMPF, SMD MUELLER-HINTON Agar M0 Antibiyotik ve sülfonamit duyarlık MUELLER-HINTON Broth M0 testi Tanımlama Besiyerleri Phenol Red Broth Base Blood Agar Base Simmons Citrate Agar M0 M0 M00 MR-VP Broth M0 Tanımlama Kligler Iron Agar M0 Tryptone Water M0 İndol testi Tanımlama Testleri Bactident Oxidase Bactident Catalase Bactident E. coli Bactident Indole Bactident Coagulase M00 M M0 M0 M0 Tanımlama için bazal besiyeri Test Kiti WHO, DIN

10 Mikrobiyoloji Kültür Besiyerleri Ürün Adı Katalog No Uygulama Metot Besiyeri Bileşenleri,,-Triphenyltetrazolium Chloride M00 Besiyeri bileşeni Agar-agar M0 Agar-agar, Ultrapure M0 D- Mannitole M0 D(+) Glucose, monohydrate Gelatin Lactose, monohydrate Malt Extract Maltose Meat Extract, Dry, Granulated Ox bile, dried Peptone from Meat (pancreatic) Peptone from Meat (peptic) Peptone from Soyameal Proteose peptone Sucrose Tryptone (Pepton From Casein) Trytose Yeast Extract Hijyen Kontrolü M0 M000 M0 M0 M00 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 Jelleştirici Besiyeri bileşeni Hijyen Kontrolü ile ilgili ürünler ve sistemler için lütfen sayfa - ye bakınız. Sterilizasyon Kontrolü Sterikon plus Bioindicator M0 Otoklav kontrolü Enterobacteriaceae Koliform Grup Bakteriler VRB (VRBL) Agar M00 Sayım, geliştirme APHA, BAM, IDF, ISO, SMDP LST Broth M0 Sayım (EMS), geliştirme AOAC, APHA, BAM, EPA, ISO, Brilliant Green Bile (BGB) Broth M0 Sayım (EMS), geliştirme, doğrulama SMWW Lactose TTC Agar with Tergitol M00 Suların membran filtrasyonla analizi ISO Chromocult Coliform Agar (CCA) M0 Sayım, geliştirme EPA E. coli / Coliform Selective Supplement M00 Gerek duyulursa M0 ya ilave edilir Chromocult Coliform Agar ES M000 Sayım, geliştirme EPA EMB Agar M0 Geliştirme, ön tanımlama Levine EMB Agar M0 AOAC, BAM, SMD, USP MacConkey Broth M0 Geliştirme, sayım (EMS) EP MacConkey Agar M0 Geliştirme, sayım Lactose Broth M0 Geliştirme, sayım (EMS) AOAC, BAM, COMPF, EP, SMD, SMWW, USP AOAC, BAM, COMPF, EP, EPA, SMD, USP

11 Mikrobiyoloji Kültür Besiyerleri Ürün Adı Katalog No Uygulama Metot Fekal Koliformlar EC Broth M0 Geliştirme, sayım (EMS) AOAC, APHA, BAM, EPA, ISO, SMWW, USDA A- Broth M00 Su analizleri COMPF, EPA, SMWW VRB (VRBL) Agar M00 Sayım (. o C) APHA, BAM, IDF, ISO, SMDP E. coli Fluorocult VRB Agar M000 Sayım, tanımlama APHA, BAM Bactident E. coli M0 Tanımlama kiti Chromocult Coliform Agar (CCA) M0 Sayım, geliştirme EPA E. coli / Coliform Selective Supplement M00 Gerek duyulursa M0 ya ilave edilir Chromocult Coliform Agar ES M000 Sayım, geliştirme EPA Chromocult TBX Agar M Gıda ve yemlerde sayım ISO Tryptone Water M0 APHA, ISO, SMWW Tanımlama Kovacs' İndol Çözeltisi M0 Fluorocult LST Broth M Sayım (EMS), tanımlama ISO ReadyCult Coliforms M0 Sularda var/yok tayini Fluorocult LMX Broth M00 Su analizleri Fluorocult Brilliant Green Bile Broth M Sayım (EMS), doğrulama EMB Agar M0 Geliştirme, ön tanımlama Levine EMB Agar M0 AOAC, BAM, SMD, USP Lactose TTC Agar with Tergitol M00 Suların membran filtrasyonla analizi Endo Agar M00 Sayım, izolasyon EPA ISO E. coli O:H mec Broth M Zenginleştirme mts Broth M00 SMAC Agar M00 Selektif izolasyon, ön tanımlama APHA, USDA APHA, BAM, DIN, ISO, SMWW, USDA SMAC Agar CT Katkısı M00 Singlepath E. coli O Test Kiti M0 Hızlı analiz kiti AOAC CAYE Broth Base M0000 CAYE Broth Supplement M000 Verotoksin analizi Duopath Verotoxins M0 AOAC Enterobacter sakazakii Enterobacter Sakazakii Agar M00 Selektif izolasyon, ön tanımlama Enterobacteriaceae Enrichment (EE) Broth Toplam Enterobacteriaceae M0 Zenginleştirme, Sayım (EMS) APHA, EP VRBD Agar M0 Sayım APHA, EP, ISO Enterobacteriaceae Enrichment (EE) Broth M0 Zenginleştirme, Sayım (EMS) APHA, EP

12 Mikrobiyoloji Kültür Besiyerleri Salmonella Ürün Adı Katalog No Uygulama Metot Tamponlanmış Peptonlu Su Salmosyst Broth Rappaport Vassiliadis Soy (RVS) Broth Salmosyst Selective Supplement Selenite Cystine Broth Muller-Kauffmann Tetrathionate- Novobiocin Broth (MKTTn) Rambach Agar Brilliant Green Phenol Red Lactose Sucrose Agar Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar XLT Agar XLT Agar Supplement M0 M0 M000 M0 M00 Ön zenginleştirme Selektif zenginleştirme APHA, API, BAM, DIN, EP, ISO, NCA ISO, NCA M0 ISO M000 M0 M0 Selektif izolasyon, ön tanımlama AOAC, APHA, BAM, DIN, ISO, NCA, USP FDA ISO AOAC, APHA, BAM, EP, SMWW, USP M M0 AOAC, APHA, BAM, DIN, EP, ISO, Triple Sugar Iron Agar M0 USDA, USP Urea Broth M0 Tanımlama Urea Agar Base M0 Singlepath Salmonella M00 Hızlı analiz kiti AOAC Lysine Iron Agar M0 Tanımlama AOAC, BAM, SMWW, USDA BPL Agar M0 BPLS Agar M0 Hektoen Enteric Agar M AOAC, APHA, BAM, ISO BPLS Agar (USP) M0 Selektif izolasyon, ön tanımlama EP, SMWW, USP SS Agar M0 APHA Bismuth Sulfite Agar M0 AOAC, APHA, BAM, SMWW, USP Selenite Enrichment Broth (Leifson) M0 Selektif zenginleştirme SMWW Shigella SS Agar M0 Selektif izolasyon, ön tanımlama APHA Chromocult Coliform Agar Citrobacter freundii ATCC 00 (pembe) Escherichia coli ATCC (mor) E. coli / Coliform Selective Supplement

13 Mikrobiyoloji Kültür Besiyerleri Fungi Genel Ürün Adı Katalog No Uygulama Metot Rose Bengal Chloramphenicol Geliştirme, sayım, izolasyon, M00 (RBC) Agar [Katkısız] tanımlama SMWW Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar [Katkısız] tanımlama Geliştirme, sayım, izolasyon, M000 DIN, EP, IDF, ISO Dichloran Glycerol Agar (DG-) Agar M00 Kserofiller için geliştirme, sayım Gliserol M00 DG- Agar katkısı Sabouraud % Dextrose Broth M0 AOAC, EP, USP Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol (DRBC) Agar M00 APHA, BAM Sabouraud % Dextrose Agar M0 Sabouraud % Maltose Agar M0 Geliştirme, sayım, izolasyon, BAM, COMPF, EP, USP Sabouraud % Dextrose Agar M0 tanımlama SMWW Sabouraud % Dextrose % Maltose Agar M0 Potato Dextrose Agar M00 AOAC, APHA, BAM, NCA, USP OGYE Agar Base M0 ISO, ISO OGYE Agar katkısı M0 OGYE katkısı APHA, ISO Malt Extract Broth M0 AOAC, BAM, COMPF, SMWW Malt Extract Agar M0 Geliştirme, sayım, izolasyon, AOAC, BAM Wort Agar M0 tanımlama Yeast Extract Agar M00 Patojenik Fungi Sabouraud % Dextrose Agar M0 Geliştirme, izolasyon, sayım BAM, COMPF, EP, USP Clostridium perfringens ATCC 0 Tryptose Sulfite Cyclocerine (TSC) Agar + Clostridium perfiringens Supplement

14 Mikrobiyoloji Kültür Besiyerleri Anaeroblar Anaerocult Sistemi Ürün Adı Katalog No Uygulama Metot Anaerocult ile ilgili ürünler ve sistemler için lütfen sayfa ye bakınız. Genel Fluid Thioglycollate Medium M0 AOAC, APHA, BAM, EP, USDA, Geliştirme, zenginleştirme USP Thioglycollate Broth M00 APHA, USP Reinforced Clostridial Agar M00 Geliştirme, sayım Reinforced Clostridial Medium M0 Geliştirme EP, EPA Clostridium perfringens Tryptose Sulfite Cyclocerine (TSC) Agar M Geliştirme, izolasyon, sayım TSC Agar Katkısı M00 Tanımlama için katkı SPS Agar (Perfringens Selective Agar acc. to ANGELOTTI) M0 Geliştirme, izolasyon, sayım Clostridium tyrobutyricum Bryant and Burkey Medium M0 Var/yok testi, sayım (EMS) Diğer Besiyerleri ve Katkılar Listeria monocytogenes Fraser Listeria Selective Enrichment Broth Base M0 Ön zenginleştirme Fraser Listeria Ammonium Iron (III) Citrate M000 Selektif katkı APHA, DIN, ISO AFNOR, FDA, ISO, NCA Fraser Listeria Selective Supplement M000 Selektif katkı PALCAM Agar M Selektif izolasyon, ön tanımlama PALCAM Agar Selective APHA, BAM, ISO M Selektif katkı Supplement Oxford Listeria Selective Agar M000 Selektif izolasyon, ön tanımlama Oxford Listeria Selective Supplement M000 Selektif katkı AOAC, APHA, BAM, ISO, USDA Buffered Listeria Enrichment Broth acc. to FDA M0 Ön zenginleştirme APHA, BAM, IDF Listeria Selective Enrichment Supplement acc. to FDA/BAM and IDF/FIL M Selektif katkı BAM, IDF Listeria Enrichment Broth (LEB) acc. to FDA/IDF M Ön zenginleştirme Singlepath L mono M0 Hızlı analiz kiti Listeria Selective Agar Base acc. OTTAVIANI and AGOSTI M00 Kromejenik besiyeri Listeria Agar Selective Supplement M00 Selektif katkı Listeria Agar Enrichment Supplement M00 Selektif katkı Staphylococcus aureus ISO 0 Baird Parker Agar Base M00 İzolasyon, sayım, ön tanımlama AOAC, APHA, BAM, EP, ISO, Egg yolk tellurit M0 Baird-Parker Agar katkısı SMWW, USDA, USP Bactident Coagulase M0 Tanımlama Giolitti Cantoni Broth Base M0 Zenginleştirme, sayım (EMS) APHA, DIN, IDF, ISO Mannitol Salt Phenol-red Agar M00 İzolasyon, sayım, ön tanımlama BAM, USP

15 Mikrobiyoloji Kültür Besiyerleri Bacillus cereus Ürün Adı Katalog No Uygulama Metot Cereus Selective Agar acc. to Mossel M0 İzolasyon, sayım Bacillus cereus Selective Supplement M0 Selektif katkı Egg yolk Emulsion M0 Tanımlama katkısı Enterokoklar AOAC, APHA, API, BAM, ISO, USDA Chromocult Enterococci Broth M0 Var/yok testi, sayım (EMS) ReadyCult Enterococci M0 Sularda var/yok analizi Membran Filter Enterococcus Selective Agar acc. to Slanetz and Bartley M0 Suların membran filtrasyonla analizi SMWW Pseudomonas GSP Agar Pseudomonas Selective (Cetrimide) Agar Base Campylobacter M00 M0 Geliştirme, izolasyon, sayım Bolton Selective Enrichment Broth M000 Selektif zenginleştirme ISO 0 Base Bolton Broth Selective Supplement M000 Selektif katkı BAM, ISO Campylobacter Selective Agar M0 Selektif izolasyon, ön tanımlama AOAC, BAM, DIN, EP, USP Campylobacter Selective Supplement M0 Selektif katkı APHA, ISO, SMWW CCDA Base, modified M0000 Selektif izolasyon, ön tanımlama ISO 0 CCDA Selective Supplement M000 Selektif katkı ISO Singlepath Campylobacter M0 Hızlı analiz kiti AOAC Anaerocult C M Mikroaerofil ortam sağlayıcı Mycobacterium TB Medium Base acc. to Löwensteın- Jensen Brucella M000 Geliştirme, izolasyon DIN Brucella Agar M00 Geliştirme, izolasyon DIN, EP, ISO, USDA, USP Yersinia enterocolitica Yersinia Selective (CIN) Agar Base M İzolasyon, sayım CIN Agar Supplement M Selektif katkı Vibrio parahaemolyticus TCBS Agar M0 İzolasyon, sayım Aeromonas hydrophila GSP Agar M00 İzolasyon, sayım APHA, BAM, ISO AOAC, APHA, BAM, DIN, ISO, SMWW

16 Mikrobiyoloji Kültür Besiyerleri Alicyclobacillus Ürün Adı Katalog No Uygulama Metot BAT Agar M0 Selektif izolasyon, sayım Laktobasiller MRS Agar M00 Geliştirme, izolasyon, sayım MRS Broth M0 Geliştirme, izolasyon Laktik Streptokoklar M Agar M0 Geliştirme, izolasyon, sayım M Broth M0 Geliştirme, izolasyon Proteolitik Bakteriler Calcium Caseinate Agar M00 Geliştirme, izolasyon, sayım APHA, DIN COMPF Meyve Sularında (özellikle turunçgillerde) Aside Dirençli Mikroorganizmalar Orange Serum Agar M0 Geliştirme, izolasyon, sayım Özel Amaçlı Besiyerleri Vitamin B (Lactobacillus) Assay Broth, Base Vitamin Biotin Assay Broth M M İlaç, gıda ve yemlerde vitamin tayini AOAC, USP Vitamin Folic Assay Broth, Base Farmakopi Besiyerleri Cetrimide Agar Base M0 M0 Columbia Blood Agar M0 EE Broth MOSSEL M00 Harmonize EP MacCONKEY Agar M0 MacCONKEY Broth M0 Mannitol Salt Agar M00 RCM (Reinforced clostridial medium) M0 RVS Broth M0 Harmonize EP SAB. %-Dextrose Broth M0 SAB. %-Dextrose Agar M0 VRBD Agar M0 XLD Agar M00 Harmonize EP Potato Dextrose Agar NaCl-Peptone Broth Tryptic Soy Agar Tryptic Soy Broth M00 M0 M0 M0 0

17 Mikrobiyoloji Kültür Besiyerleri Gıda Mikrobiyolojisi Hızlı Test Kitleri, Singlepath AOAC-RI onaylı, Singlepath lateral akış testleri immüno tanımlama esaslı analizler olup, belirli patojeni belirlemeye yöneliktir. Analiz süresini oldukça kısaltır. 0, ml zenginleştirme kültürü örnek penceresine aktarılır. Bu, giriş yoludur. Örnekteki antijenler antikora bağlanır. Antikor-antijen kompleksi ped üzerinde hareket eder. 0 dakika içinde berrak ve keskin bir kırmızı şerit oluşur. Kitin penceresindeki C (Kontrol)işaretli çizgi kitin doğru çalıştığının göstergesidir. Singlepath Salmonella gıdalarda ve yemlerde Salmonella spp. belirlenmesi amacıyla kullanılan immüno kromotografi esaslı hızlı bir test kitidir. Toplam saatlik analiz süresi sonunda analiz edilen materyalde Salmonella spp. olup olmadığı belirlenebilir. Selektif zenginleştirme aşamasından sonra negatif sonuç alınırsa, selektif katı besiyerine ekim ve inkübasyon sonunda elde edilecek izolatlara uygulanacak biyokimyasal veya serolojik testlere gerek yoktur. Standart kültürel yöntemle Salmonella analizinde negatif sonucun alınması için en az saat gereklidir. Katalog No Ürün Adı Ambalaj M00 Singlepath Salmonella test M0 M000 Pepton Water; Buffered (TPS) Salmonella Erichment Broth acc. to Rappaport -Vassiliadis (RVS Broth) 00 g Negatif Pozitif Singlepath E. coli O gıdalarda ve yemlerde E. coli O serotiplerinin belirlenmesinde kullanılan immüno kromotografi esaslı hızlı bir test kitidir. Toplam saatlik analiz süresi sonunda analiz edilen materyalde E. coli O olup olmadığı belirlenebilir. Selektif zenginleştirme aşamasından sonra negatif sonuç alınırsa, selektif katı besiyerine ekim ve inkübasyon sonunda elde edilecek izolatlara uygulanacak biyokimyasal veya serolojik testlere gerek yoktur. Standart kültürel yöntemle E. coli O analizinde negatif sonucun alınması için en az saat gereklidir. Katalog No Ürün Adı Ambalaj M0 Singlepath E. coli O test M mec Broth M00 mtsb Broth 00 g Singlepath L mono gıdalarda ve yemlerde Listeria monocytogenes belirlenmesinde kullanılan immüno kromotografi esaslı hızlı bir test kitidir. Toplam saatlik analiz süresi sonunda analiz edilen materyalde Listeria monocytogenes olup olmadığı belirlenebilir. Selektif zenginleştirme aşamasından sonra negatif sonuç alınırsa, selektif katı besiyerine ekim ve inkübasyon sonunda elde edilecek izolatlara uygulanacak biyokimyasal veya serolojik testlere gerek yoktur. Standart kültürel yöntemle Listeria monocytogenes analizinde negatif sonucun alınması için en az saat gereklidir. Katalog No Ürün Adı Ambalaj M0 Singlepath L mono test M0 Fraser Listeria Erichment Broth Base 00 g M000 Fraser Listeria Ammonium Iron (III) Citrate 0 vial M000 Fraser Listeria Selective Supplement 0 vial M0 Listeria Erichment Broth, Buffered (base) acc. to FDA/BAM (bleb) 00 g M Listeria Selective Erichment Supplement acc. to FDA/BAM 0 vial M0 UVM-Listeria Selective Erichment Both Modified 00 g M00 UVM-II Supplement vial Negatif Pozitif

18 Mikrobiyoloji Kültür Besiyerleri Anaerobik İnkübasyon Sistemleri, Anaerocult Anaerocult ürünleri (A, A mini, P, C, C mini), temel kimyasal prensiplere dayanarak anaerobik veya mikroaerofilik/ kapneik ortam üreten sistemlerdir. Anaerocult ürünlerinde su ile reaksiyon sonunda verilen bir hacim (anaerobik kavanoz veya inkübasyon torbası) içinde atmosferik oksijenin tümünün ya da bir kısmının bağlanması ve aynı anda CO açığa çıkmasını sağlayan bileşimler vardır. Reaksiyon sonunda atmosfer CO açısından zenginleşirken, oksijen tümüyle (anaerobik ortam) ya da kısmen (mikroaerofilik/ kapneik ortam) uzaklaştırılmış olur. Anaerocult sistemlerinde ilave bir katalist kullanımına gerek yoktur. Kullanımı basit ve güvenlidir. Yeterli, hızlı ve istenen düzeyde oksijen ve CO kısmi basıncı sağlanır. Analiz edilecek örnek sayısına göre farklı seçenekler sağlanmıştır. Böylece kullanımı ekonomiktir. Tipik bileşimleri kiselgur, demir tozu, sitrik asit ve kalsiyum karbonattır. Anaerocult ürünlerinde tehlikeli olabilecek O / H sınırına ulaşılmaz. Katalog No Ürün Adı Ambalaj M Anaerocult A 0 poşet M Anaerobik kavanoz adet M000 Petri sepeti M0 Anaerocult A mini Anaerocult A mini, özel inkübasyon poşeti M Anaerotest 0 test şeridi M Anaeroclip kapatma çubuğu M0 Anaerocult P Anaerocult P poşeti, özel inkübasyon poşeti Anaerocult A (M) Anaerobik kavanozda Petri kutusuna kadar olan anaerobik İnkübasyon ortamı sağlamak için kullanılan poşettir. Reaksiyonun başlaması için sadece su ilavesi yeterlidir. Atmosferik oksijen kimyasal olarak bağlandığı için hidrojen ile reaksiyona girmez. Kimyasal bileşimin konulduğu özel kağıt; ilave edilen suyun tam olarak difüzyonuna, atmosferik oksijenin kimyasal olarak bağlanmasına ve CO çıkmasına olanak sağlar. Bu şekilde anaerobik kavanozda oksijen azalırken, CO miktarı artar. Anaerobik kavanoza Petri kutuları yerleştirildikten sonra Anaerotest şeridine damla su damlatılır ve şerit, kavanozdaki özel bölmeye koyulur. Anaerocult A poşetine ml su ilave edilip kavanoza yerleştirilir ve kavanoz kapatılıp istenilen sıcaklıkta inkübasyona bırakılır. Anaerobik ortamın sağlanıp sağlanmadığı Anaerotest şeridi ile kontrol edilir. Yaklaşık saat sonunda şeridin mavi renginin renksiz olması anaerobik ortamın sağlandığını gösterir. kutu Anaerocult A içinde 0 poşet vardır. Anaerocult A mini (M0) Petri kutusunun anaerobik inkübasyonu için kullanılır. Petri kutuları özel torbaya yerleştirildikten sonra Anaerotest poşeti damla su ile ıslatılıp test kısmı Petri kutusu ve/ veya başka bir yere deymeyecek şekilde yerleştirilir. Anaerocult A mini üzerine ml su ilave edilip torbaya konulur ve Anaeroclip ile torbanın ağzı kapatılıp istenilen sıcaklıkta inkübasyona bırakılır. paket Anaerocult A mini içinde Anaerocult A poşeti ve özel inkübasyon torbası vardır. Anaerocult P (M0) Petri kutusunun anaerobik inkübasyonu için kullanılır. Petri kutuları özel torbaya yerleştirildikten sonra Anaerotest damla su ile ıslatılıp test kısmı Petri kutusu ve/ veya başka bir yere deymeyecek şekilde yerleştirilir. Anaerocult P mini üzerine ml su ilave edilip torbaya konulur ve Anaeroclip ile torbanın ağzı kapatılıp istenilen sıcaklıkta inkübasyona bırakılır. paket Anaerocult P içinde Anaerocult P poşeti ve özel inkübasyon torbası vardır. Anaerotest (M) Anaerotest, inkübasyonda kullanılan kapalı kaplarda anaerobik atmosferin kontrolü için kullanılan test şeritidir. Test şeridinin mavi bölümü metilen mavisi içerir. Bu boya oksijen varlığında okside olarak mavi renk taşırken oksijensiz ortamda boyanın yükseltgenmesi sonunda renk beyazlaşır. Reaksiyon, şeridin mavi kısmına damla su damlatılması ile başlar. Mavi zon, anaerobik atmosfer kontrolü yapılacak inkübasyon kabına (anaerobik kavanoz ya da torba) serbest atmosfere temas edecek şekilde yerleştirilmelidir. Anaerotest şeritleri mikroaerofilik/kapneiklerin inkübasyon ortamında kalan kısmi oksijen varlığı nedeni ile bu grup mikroorganizmaların inkübasyonu için uygun atmosfer ortamı sağlayan Anaerocult C ve Anaerocult C mini sistemleri ile birlikte kullanılamaz. Bir pakette 0 şerit vardır.

19 Mikrobiyoloji Kültür Besiyerleri Mikroaerofilik/Kapneik Mikroorganizmalar Katalog No Ürün Adı Ambalaj M Anaerocult C poşet M Anaerobik kavanoz M000 Petri sepeti adet M Anaerocult C mini Anaerocult C mini, özel inkübasyon poşeti M Anaeroclip çubuk Anaerocult C (M) Mikroaerofilik/kapneik mikroorganizmaların anaerobik kavanozdaki özel atmosferik koşullarda inkübasyonu için kullanılan poşettir. Özel formülasyonu ile literatürde önerildiği şekilde anaerobik kavanoz içinde hacim olarak % -0 CO ve % - oksijen son konsantrasyonu sağlar. Katalist kullanılan diğer sistemlerden farklı olarak açığa çıkan enerji az olduğu için kavanozda istenmeyen sıcaklık yükselmesi olmaz ve böylece mikroorganizmalar zarar görmez. Petri kutuları anaerobik kavanoza yerleştirildikten sonra Anaerocult C poşeti yavaşça sallanır ve poşet üzerindeki yazılı kısım üzerine ml su ilave edilip anaerobik kavanoza yerleştirilir. Anaerobik kavanoz kapağı kapatılıp istenilen sıcaklıkta inkübasyona bırakılır. kutu Anaerocult C içinde poşet bulunur. Anaerocult C mini (M) Mikroaerofilik/kapneik mikroorganizmaların özel inkübasyon koşullarını Petri kutusunun yerleştirildiği özel torba içinde sağlayan sistemdir. ml su ile ıslatılan poşet içinde Petri kutularının bulunduğu özel torbaya yerleştirilip, torba ağzı Anaeroclip ile kapatılır ve istenilen sıcaklıkta inkübasyona bırakılır. paket Anaerocult C mini içinde Anaerocult C mini poşeti ve özel inkübasyon torbası vardır. Anaeroclip (M) Anaeroclip, Anaerocult A mini, P, IS ve C mini ile kullanılan anaerobik torbaların mekanik olarak kapatılmasını sağlayan özel kıskaçtır. Bu kapatma çubuğu sayesinde bu torbaların kapatılması için diğer kapatma sistemlerine gerek kalmaz. Anaeroclip kıskaçları defalarca kullanım sağlayacak materyalden yapılmıştır. pakette kapatma çubuğu bulunur. Anaerobik Kavanoz (M) Anaerobik kavanoz,. L kapasiteli, anaerotest şeritleri için özel bölmesi olan -0 cm çaplı standart Petri kutusu alabilen kavanozdur. Sadece kavanoz gövdesi ve kapaktan ibaret olması kolay kullanım özelliği sağlar. Oksijen, mekanik olarak değil kimyasal olarak uzaklaştırıldığı için sistemde manometre ve gaz muslukları kullanımına gerek duyulmamıştır. Yüksek kaliteli materyalden imal edilmiş olması kavanozda sızdırmazlığı tam olarak sağlar. Petri Kutusu Sepeti (M000) Anaerobik kavanoza Petri kutularının yerleştirilmesi için kullanılan tel sepettir. cm çaplı standart Petri kutusunu alacak şekilde dizayn edilmiştir.

20 Mikrobiyoloji Kültür Besiyerleri Farma Kalite Kontrol Tüm yasal düzenlemelere uygun yüksek kalite standardı Farma Üretim Kalite sağlamada yüksek kaliteli hammadde Dehidre kültür besiyerleri Gama steril, mikoplazma riski içermez, hayvansal orijinli değil, BSE riski yok İlk tercihiniz: USP / EP harmonizasyonuna uygun sterilite kontrol ve mikrobiyel sayım besiyerleri Hava monitörü Steril odalarda ve izolatörlerde ortam havasının örneklenmesi Ocak 00 dan itibaren Kalite Kontrol laboratuvarlarında harmonize yöntemler kullanılmalıdır Hijyen monitörleri Steril odalarda ve izolatörlerde ortam ve yüzeylerin örneklenmesi için kontak petriler 00 XLD Agar 0 SABOURAUD % Dextrose broth 0 VRBD Agar 00 Potato Dextrose Agar 0 Cetrimide Agar 0 Columbia Blood Agar Base 0 MacConkey Broth 0 Sodium Chloride Peptone Broth 0 MacConkey Agar 0 Tryptic Soy Agar 00 Manitol SaltAgar 0 Tryptic Soy Broth 0 Reinforced Clostridial 0 Fluid Thioglycollate Medium Medium 0 RVS acc. harm. EP/USP/JP 0 SABOURAUD 00 EE Broth acc. harm % dextrose Agar EP/USP/JP 0000 Tryptic Soy Broth irradiated 000 Tryptic Soy broth non animal irradiated 0 MAS 00 Merckotube Tryptic Soy Broth 0 Merckotube Tryptic Soy Agar 0 Envirocheck Contact plates mm 0 Tryptic Soy Agar with neutralizer SABOURAUD % dextrose Agar with neutralizer 0 Envirocheck Settle Plates 0 mm Tryptic Soy Agar with neutralizer SABOURAUD % dextrose Agar with neutralizer 0 Plate Count Agar 0 Buffered Peptone Water 0 Chromocult 000 RAMBACH Agar Coliform Agar 00 Singlepath Salmonella 00 VRB Agar 0 FRASER Broth 0 VRBD Agar 0 Singlepath L mono 000 YGC Agar 00 Baird Parker Agar 0 Ready Cult Coliforms Envirocheck Contact plates, Plate count Agar 0 MAS-00 ECO 000 HY-LiTE Instrument 00 HY-LiTE pens for surface control 00 HY-LiTE pens for liquid control 00 HY-RiSE Hygiene test strip yönelik inkübasyonlu sistem - MAS 00 Eco Hava kontrolü: havada bulunan mikroorganizma sayısını tespit etmeye Geleneksel yöntem: yüzey ve sıvı testleri için Envirocheck contact plate ve slide Hızlı yöntem: HY-LiTE & HYRiSE - dakikada hızlı sonuç Yüzey kontrolü: üretim alınının temizliği HACCP sistemini uygulamaya yönelik basit ve kullanışlı ürünler Ürün grubu Hijyen Monitörleri Gıda ve İçecek Üretim Gıda ve İçecek Kalite Kontrol İşinizi kolaylaştırmak için klasik ve modern yöntemleri birleştirdik... Ürün grubu Kültür Besiyerleri Klasik yöntem: Her çeşit gıda ve içecek testlerinde dehidre ve kullanıma hazır besiyerleri *Singlepath & Duopath - Patojen tespitine yönelik yeni jenerasyon hızlı test kitleri Modern yöntem: *Chromocult & Florocult - Kromojenik besiyerleri

Mikrobiyoloji. El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı. Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ. Kasım 2011, Ankara

Mikrobiyoloji. El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı. Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ. Kasım 2011, Ankara Mikrobiyoloji El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ Kasım 2011, Ankara ISBN : 978-975-00373-2-0 Merck Mikrobiyoloji El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı

Detaylı

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1 Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1 01. Genel Bilgiler 02. Personel 03. Fiziki Yerleşim 04. Laboratuvar Cihazları ve Ekipman 04.01. Otoklav 04.02. İnkübatör 04.03. Etüv (Kuru Hava Sterilizatörü) 04.04.

Detaylı

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatma OR KAHRAMANMARAŞ TA ÜRETĐLEN MARAŞ USULÜ DONDURMALARIN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

- 3 - 2.LİTERATÜR BİLGİSİ

- 3 - 2.LİTERATÜR BİLGİSİ - 1-1. GİRİŞ Geleneksel gıda ürünlerimizden biri olan yufka yakın tarihe kadar, evlerde ve küçük işletmelerde üretilmekteydi. Gerek iş, gerekse sosyal hayattaki değişimler insanların yaşam tarzını etkilemiş

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

Editörden. Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz.

Editörden. Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Editörden Sevgili e-haber Okuyucuları, Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Kalite Sistem olarak hazırladığımız

Detaylı

II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ

II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ 2014-2015 Tıbbi Mikrobiyoloji Pratik-1 Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç ve Gereçler Dersin Amacı Dersin Hedefleri Bilgi Tutum Mikrobiyoloji

Detaylı

Analiz istemleri. u ve Atıksu

Analiz istemleri. u ve Atıksu çözüm ortağınız Mühendislik Otomasyon Sistemleri Satış Montaj, Devreye Alma ve Eğitim Proses Kontrol Sistemleri Danışmanlık u ve Atıksu Analiz istemleri Teknik Servis : Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Enotek

Detaylı

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER 1- ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53. KALEMLER

Detaylı

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 02 Sayı: 10 Sayfa: 1-28 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702041001.pdf Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Detaylı

Kritik araçların kullanılabilmeleri steril olmalarına bağlıdır. Bu tür aletlerin

Kritik araçların kullanılabilmeleri steril olmalarına bağlıdır. Bu tür aletlerin Uzm. Dr. Adil KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Acil Servisi, SAMSUN Kritik araçların kullanılabilmeleri steril olmalarına bağlıdır. Bu tür aletlerin pek çoğu tek kullanımlıktır. Tıbbi ve cerrahi girişim

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Hareket Testi. Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir.

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Hareket Testi. Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Hareket Testi Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu Onaylayan Birim Türkiye Halk Sağlığı

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) ANKARA, 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011 KLAVUZ KİTAP 2011 KLAVUZ KİTAP Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Bilim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ A.ġ. STERĠLĠZASYON VE DEZENFEKSĠYON HĠZMETLERĠ KLAVUZ KĠTAPÇIĞI

Detaylı

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 02 Sayfa: 1-36 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030201.pdf Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Çipura (Sparus aurata L.) ve Levrek (Dicentrarchus

Detaylı

TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ

TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ TÜRKİ YEAT OME NE RJ İ S İ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ 2008 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ

Detaylı

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI TC MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI 1 REVİZYON TAKİP SAYFASI REVİZYON YAPILAN REVİZYON YAPILAN REVİZYON REVİZYON AÇIKLAMASI SAYFA TARİH NO 2 DAĞITIM TABLOSU DAĞITILAN BİRİM

Detaylı

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı müşteriler tarafından laboratuvara getirilen numunelerin yasal şartlara uygun olarak alınmasını sağlamak için gerekli numune alma bilgilerinin müşterilerimize sunulmasıdır.

Detaylı

3M Tek Kullanımlık. Partikül Solunum Maskeleri. 3M den Tek Kullanımlık Partikül Solunum Maskeleri

3M Tek Kullanımlık. Partikül Solunum Maskeleri. 3M den Tek Kullanımlık Partikül Solunum Maskeleri İçindekiler Solunum Koruma Sayfa 3 Tek Kullanımlık Partikül Solunum Maskeleri Sayfa 4 Tekrar Kullanılabilen Solunum Maskeleri Sayfa 19 Motorlu ve Hava Beslemeli Solunum Sistemleri Sayfa 29 Solunum Koruma

Detaylı

BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI. Öztürk DÜNDAR

BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI. Öztürk DÜNDAR BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Öztürk DÜNDAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Ahmet ASAN 2011 EDİRNE I

Detaylı

LABORATUVAR MALZEMELERİ & CİHAZLARI BWB

LABORATUVAR MALZEMELERİ & CİHAZLARI BWB LABORATUVAR MALZEMELERİ & CİHAZLARI 2015 BWB İÇİNDEKİLER MERCK Kimyasalları 3-35 MERCK Besiyerleri 36-40 Reaktifler ve Solüsyonlar 41 Plastik Malzemeler 42-56 Laboratuvar Sarf Malzemeleri 57-67 Laboratuvar

Detaylı

ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR.

ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU NOTLARI MİEM ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR. E.ERKOÇ Güncelleme Mayıs 2007 HAVUZ

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

Niçin espring? espring Su Arıtma Sistemini Seçmek İçin Sekiz Neden. #1: Daha temiz, daha berrak, daha tatlı su.

Niçin espring? espring Su Arıtma Sistemini Seçmek İçin Sekiz Neden. #1: Daha temiz, daha berrak, daha tatlı su. Niçin espring? Su Doğadan Evinize Çoğumuz evde musluktan akan suyun temiz ve taze su olduğuna inanırız. Ancak suyun evinize ulaşmadan önce yaptığı yolculuğu öğrendiğinizde, espring Su Arıtma Sisteminin

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 24 Laboratuvar ortamında çalışanların güven içinde olması, temel güvenlik kurallarına uymak ile mümkündür.

Detaylı

PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus garvieae nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ

PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus garvieae nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ T.C. GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü PROJE SONUÇ RAPORU PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

Endoskop Dezenfeksiyonu

Endoskop Dezenfeksiyonu Hemşire Canan KARADE ĐZ Medicana International Ankara Hastanesi, A KARA E DOSKOP DEZE FEKSĐYO U Tanımlar Endoskopi: Đç organların ve vücut boşluklarının görüntülenmesidir. Endoskopi özellikle son 20 yılda

Detaylı