Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ÇALIŞMA EL KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ÇALIŞMA EL KİTABI"

Transkript

1 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ÇALIŞMA EL KİTABI

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 ENSTİTÜ ORGANLARI VE GÖREVLERİ... 6 SBE İÇ İŞLEYİŞ SİSTEMİ... 7 FALİYET RAPORLARI... 7 EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYET RAPORU... 7 BÜTÇE FAALİYET RAPORU... 7 EYK DA GÖRÜŞÜLEN KONULAR... 7 EK DA GÖRÜŞÜLEN KONULAR... 8 FORMLAR VE YAZIŞMALAR... 8 AKADEMİK TAKVİM... 9 AKADEMİK TAKVİMDE OLMASI GEREKEN BİLGİLER... 9 BAŞVURULAR KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ VE İLANI ADAYLARIN YAPMASI GEREKENLER BAŞVURUDA GEREKEN BELGELER EABD NİN YAPMASI GEREKENLER SBE NİN YAPMASI GEREKENLER ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI (BHP) KAYITLAR VE DERS EKLEME-BIRAKMA Kayıt Süreci: Geç Kayıt: Geç Ders Ekleme-Bırakma

3 DERSLERLE İLGİLİ SÜREÇLER YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ DERS AÇMA DERS SAYDIRMA İŞLEMLERİNDE UYGULAMA VE GENEL KURALLAR Programa Kayıtlı iken Başka bir Üniversiteden ders alınması PROGRAMA DERS EKLEME PROGRAMDAN DERS KALDIRMA TEZ DANIŞMANINI ATAMA VE TEZ ÖNERİSİ DANIŞMAN BELİRLEME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ DANIŞMAN/TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ DANIŞMANLARDAN BEKLENENLER TEZ TAMAMLAMA ÖLÇÜTLERİ TEZ JÜRİSİ ATAMA Jüri Üyelerine Gönderilmesi Gereken Evraklar TEZ JÜRİ TARİHİNİN ERTELENMESİ Jüri tarihini erteleme gerekçeleri Öğrenci Kaynaklı Tez Jüri Tarihinin Ertelenmesi Öğrenci Kaynaklı Olmayan Tez Jüri Tarihinin Ertelenmesi DOKTORA YETERLİK DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ NİN(DYK) OLUŞUMU YETERLİK SINAVI DOKTORA YETERLİK SINAVININ YAPILIŞI TEZ İZLEME KOMİTESİ ATAMA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI

4 DOKTORA TEZİNİN SONUÇLANDIRILMASI DOKTORA DİPLOMASI

5 SUNUŞ Bilim ve teknoloji alanlarındaki ilerlemeler, bir toplumun gelişmesinde değerli katkılar sunar. İlerlemeyi gerçekleştiren bilim insanları bilimsel disiplini, araştırmayı, geliştirmeyi, sorgulamayı standart, bilimsel bir sistem içinde öğrenmelidirler. Enstitü kelime anlamı olarak kurmak, başlatmak (Lat. instituo) demektir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık alanında bilimsel temelleri hazırlamak, kurmak, başlatmak, yerleştirmek görevlerini üstlenmiştir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık bilimleri alanında ilgili anabilim dallarını ve programları bir araya getirmeyi, eşgüdüm ve uyum içinde sürekli çalışmalarını sağlamayı amaçlar. Sağlık Bilimleri Enstitümüzün temel amacı, ulusal ve uluslararası standartlarda kaliteli bilim insanı iş gücünü yetiştirmektir. Enstitümüz şemsiye kurum olarak Üniversitemizde faaliyet gösteren Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu, Diş Hekimliği Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu ilgili Anabilim Dallarının talep ettiği Yüksek Lisans ve Doktora programlarını başlatır, sürdürür, kontrol eder ve yeniler. Yakın gelecekte Toplam Kalite çalışmaları çerçevesinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) nden TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemleri belgesini edinmek amaçlı kalite çalışmalarını başlatmayı hedefler. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, bulunduğu kritik rolün bilincinde olarak ; Yetiştireceği her bir lisansüstü eğitim mezununun hangi nitelikleri kazanarak ulusal ve/veya uluslararası bilim, teknoloji ve iş dünyasına atılacağı kaygısını taşıyacaktır. Kendi yaşıtları arasında girdikleri üniversite maratonunun ardından, mezun olduktan sonra kendi meslektaşları arasında daha da üst bir eğitim almak için üniversitemize gelecek bu seçkin öğrencilerin, ileride önemli keşiflere imza atmaları, insanlığın hizmetine yeni düşünceler, araçlar ve olanaklar sunabilmeleri ve kendilerinden sonra gelecek nesli eğitebilmeleri burada edinecekleri yeni yetenekler, görüş ve formasyonla mümkün olacaktır. Saygılarımla. Prof. Dr. Abdullah ARPACI Müdür 5

6 ENSTİTÜ ORGANLARI VE GÖREVLERİ Enstitü Müdürü (Rektör tarafından atanır) Enstitü Sekreteri (Raportör) Enstitü Müdür Yardımcıları: En çok iki yardımcı aylıklı öğretim üyeleri arasından müdür tarafından atanır. Enstitü Kurulu (EK): Müdür başkanlığında, Müdür yardımcıları ve EABD başkanlarından oluşur. Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Müdür başkanlığında müdür yardımcıları ve EK tarafından seçilmiş 3 öğretim üyesinden oluşur. Şekil 1 Enstitü Organları Müdürün görevleri EK nın görevleri Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek, Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, enstitünün bütçesi ile ilgili öneriyi EYK nın da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak, Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Kanun ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Enstitü Kurulu, akademik bir organ, olup, görevleri; Enstitünün eğitimi-öğretimi, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, EYK'ya üye seçmek, Kanun ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri, yapmaktır. EYK'nın görevleri Enstitü Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde müdüre yardımcı bir organ olup görevleri, Enstitü kurulunun kararları ile tespit edilen esasların uygulanmasında müdüre yardım etmek, Enstitünün eğitim-öğretim, plan ve programlarıyla takvimin uygulanmasını sağlamak, Enstitünün yatırım, program ve bütçe kararını hazırlamak; müdürün enstitü yönetimiyle ilgili getireceği konularda karar almak, Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermek, Kanun ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri, yapmaktır. Şekil 2 Enstitü organlarının görevleri 6

7 SBE İÇ İŞLEYİŞ SİSTEMİ FAALİYET RAPORLARI: Faaliyet raporu her yıl Ocak ayının ilk haftasında Rektörlüğe sunulmak üzere SBE Müdür yardımcılarından biriyle, SBE sekreteri tarafından hazırlanır. Eğitim Öğretim Faaliyet Raporu: Faaliyet raporunda şu hususlar yer alır: Öğrenci istatistikleri Öğretim elemanı istatistikleri Araştırma Görevlisi istatistikleri Tamamlanan tezler Bilimsel aktiviteler. Bir önceki yıla göre olan değişimler belirtilir. BÜTÇE FAALİYET RAPORU: Faaliyet raporunda şu hususlar yer alır: Bir yıl içinde yapılan toplam harcama Harcama kalemleri Bir sonraki yılın bütçe planlaması ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR Kontenjan tespiti (EABDB sın önerisi, Rektörlük onayı) Programlara başvuran öğrencilerin kabul veya ret edilmesi (EABDB nın önerisi) Yatay geçişler (EABDB nın önerisi) Ders saydırmalar (EABDB nın önerisi) Geç kayıt (EABDB nın önerisi) Notların mazeretli olarak geç verilmesi (EABDB nın önerisi) Notlarda maddi hata düzeltmeleri (EABDB nın önerisi) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişler (EABDB nın önerisi) Danışman atama ve değişiklikleri (EABDB nın önerisi) Bilimsel hazırlık programı (EABDB nın önerisi) BHP öğrencilerinin en fazla 2 lisansüstü derslere kayıt yaptırması (EABDB nın önerisi) Doktora yeterlik komitesinin onaylanması (EABDB nın önerisi) Sınavlara giremeyen öğrencilere mazeret sınavı verilmesi (EABDB nın önerisi) Tez izleme komitesi üyelerinin ataması ve değiştirilmesi (EABDB nın önerisi) Yolluklar Görevlendirmeler Tez bitirme jürisi atamaları (EABDB nın önerisi) Başka üniversiteden ders alma talepleri (EABDB nın önerisi) Öğrencilere izin verilmesi (EABDB nın önerisi) Mezuniyetler (EABDB nın önerisi) Diğer idari konular 7

8 ENSTİTÜ KURULUNDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR Akademik takvim Açılacak dersler Türk uyruklu ve yabancı uyruklu adayların başvuru koşulları (Senato) Yabancı dil şartları ve sınavları (Senato) Doktora yeterlik sözlü sınav ın hangi dilde yapılacağı (Senato) Programa başvuran adayların başarı düzeyleri (Senato) Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atama ve değiştirme koşulları Doktora yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesi Öğrencilerin derslere devam yükümlülüklerine ilişkin esaslar Derslerde öğrencilerin değerlendirilmesine ilişkin esaslar Tezini teslim eden öğrencinin tez sınavına gireceği en son süre Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılıp yapılmayacağı (Senato) Kataloğa ders ekleme ve katalogdan ders çıkarma Eğitim öğretimin planlanması ile ilgili konular FORMLAR VE YAZIŞMALAR SBE müdürlüğü idari süreçlerde kullanılan formların çoğu Toplam Kalite Yönetimince onaylanmış formlar olup yazışmalarımız Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmakta Standart Dosya Planına göre dosyalanmaktadır. Elektronik Belge Yönetim Sistemiyle beraber yazışmalar elektronik ortamda yürütülmekte ve elektronik ortamda kayıt altında tutulmaktadır. 8

9 AKADEMİK TAKVİM Bir sonraki eğitim öğretim yılına ait akademik takvim, her yıl Haziran ayında hazırlanarak EK kararı ve senatonun onayından sonra Enstitünün web sayfasında ilan edilir. Akademik takvim Adıyaman Üniversitesi Akademik Takvimine (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) uygun ve uyumlu olarak hazırlanır. AKADEMİK TAKVİMDE OLMASI GEREKEN BİLGİLER Faaliyet Lisansüstü Başvuru Tarihleri Tarih Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasındadır. Lisansüstü kesin kayıt tarihleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde yapılır Kayıtlar, ders ekleme bırakma, cezalı kayıtların son günü, derslerin kesilmesi vb. Genel akademik takvime uyumlu olarak yer alır Açılan lisansüstü derslerin SBE' ye bildirilmesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasındadır. Lisansüstü ve yatay geçiş Kontenjanlarının SBE 'ye bildirilmesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasındadır. Seminer Programının SBE ye bildirilmesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasındadır Doktora yeterlik sınavları Ocak(Aralık başvuruları) Haziran (Mayıs Başvuruları) Ara Sınavlar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasındadır (Genel akademik takvime uyumlu) Yılsonu ve Bütünleme Sınavları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasındadır (Genel akademik takvime uyumlu) Tez Önerilerinin SBE ye bildirilmesi En geç kayıtlar başlamadan 10 gün önce açılacak derslerin SBE2 ye bildirilmesi gerekir Dönem uzatma talepleri En geç kayıtlar başlamadan 5 iş günü önce. Tez izleme komitesi belirleme tarihi Yeterliği Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler: Şubat (Ocak'ta sınava girenler) Temmuz (Haziranda sınava girenler) Şekil 3 Akademik takvim hazırlama süreci 9

10 BAŞVURULAR KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ VE İLANI İlan edilmesi gereken lisansüstü öğrenci kontenjanları, Akademik Takvimde Belirtilen tarihlerden (başvuru tarihleri) en az 1 ay önce ilgili EABD tarafından belirlenerek SBE ye iletilir. Bu kontenjanlar, EYK da görüşülerek karara bağlanır ve ilan edilmek üzere Rektörlüğe sunulur. EYK kontenjanları artırma veya azaltma yetkisine sahiptir. ADAYLARIN YAPMASI GEREKENLER Lisansüstü programlara başvurular şahsen ( ya da vekâlet yolu ile) yapılmaktadır. Adaylar SBE nin internet adresinden Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra doldurup aşağıdaki belgelerle birlikte Akademik Takvimde Belirtilen tarihlerde müracaatlarını SBE ye yapabilirler. YÜKSEK LİSANS İÇİN GEREKLİ BELGELER DOKTORA İÇİN GEREKLİ BELGELER 1 Lisansüstü Programlara Başvuru Formu Lisansüstü Programlara Başvuru Formu 2 Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi 3 Transkript (Not Durum Belgesi) Transkript (Not Durum Belgesi) 4 ALES Sonuç Belgesi ALES Sonuç Belgesi 5 Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi 6 Nüfus Cüzdanı Sureti Nüfus Cüzdanı Sureti 7 Vesikalık Fotoğraf (2 Adet) Vesikalık Fotoğraf (2 Adet) 8 Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) Şekil 5 Lisansüstü başvuru evrakları ENSTİTÜ ANABİLİM DALININ YAPMASI GEREKENLER SBE den gelen adayların başvuru dosyaları EABD görevlendireceği bir kişi adayların başvurularını evrakların eksik olup olmadığını kontrol ederek teslim alır. Evrakları tamam olan adayların başvurusunu internet ortamında onaylar En geç son başvuru tarihine kadar sınav ve değerlendirme jürisi kurarak SBE Müdürünün onayını alır Başvurular sona erdikten değerlendirmeleri jüri tarafından yapılır. Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuran adaylar Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 11. maddesine göre değerlendirilir. Yüksek Lisansta ALES puanının %50 si, lisans genel not ortalamasının %30 u ve yabancı dil sınav notunun %20 si hesaplanarak, genel başarı notu en az 55 puan olan adaylar arasında sıralama yapılır. Doktorada ise ALES puanının %50 si, yüksek lisans genel not ortalamasının %30 u ve yabancı dil sınav notunun %20 si hesaplanarak, genel başarı notu en az 60 puan olan adaylar arasında sıralama yapılacaktır Sıralama (değerlendirme ) tutanağı adayların dosyaları ile beraber EABDB nın üst yazısıyla SBE ye gönderilir. 10

11 SAĞLIK BİLİMLERİ ESNTİTÜSÜ NÜN YAPAMASI GEREKENLER SBE Lisansüstü, ÖİDB ile koordineli bir şekilde Adıyaman Üniversitesi Akademik takvimini de göz önünde bulundurarak lisansüstü ilanı hazırlayarak başvuru ve değerlendirme takvimini belirler. EABD dan gelen sınavı kazanan ve kazanamayan tüm adayların evraklarını yeniden gözden geçirir. EABD dan gelen değerlendirmeler EYK da görüşülür ve başvuru yaptıkları programlara kabul ve reddedilen adaylar belirlenir. Kabul ve reddedilen öğrencilerin listesini SBE web sitesinden ilan eder. Başvurular EABD başkanlıklarına yapılmaktadır. ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI Belli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, Lisansüstü programlara, eğitim olanaklarının elverişli olması halinde bir dönemde en fazla iki derse katılmak ve lisansüstü öğrencilerine tanınan diğer haklardan yararlandırılmamak koşulu ile, EABD nın önerisi, Enstitü Müdürünün kararı ve Rektörlük onayı ile özel öğrenci kabul edilebilir. Gerekli belgeler Diploma, Transkript ve Nüfus Cüzdanı örneği Özel Öğrenci Başvuru Formu Kayıtlı öğrencisi bulunmayan bir derse özel öğrenci kabul edilmez. Özel öğrenci başvuru formunu Enstitü ilgili EABD Enstitü Yönetim Doldurarak gerekli Gönderir. EABD kararını Kurulu Kararı Belgelerle Enstitüye Enstitüye ile sonuçlanır Başvurur Gönderir Şekil 7 Özel öğrenci başvuru süreci 11

12 BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRARMI (BHP) Bilimsel ve sanatsal hazırlık programı Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar için bilimsel hazırlık programı uygulanabilir: Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlardan almış olanlar, Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları, Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları, Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar. Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel/sanatsal hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır. Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez Bilimsel/sanatsal hazırlık programında süresi içinde başarılı olmayan öğrencilerin kaydı silinir. 12

13 KAYITLAR VE DERS EKLEME-BIRAKMA Lisansüstü öğrenciler ders kayıtlarını Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik takviminde belirtilen tarihlerde yaparlar. Kayıtların kayıt süresinde yapılması zorunludur. Lisansüstü programa kabul edilen öğrenciler ( harç ödemesi gerekenler dekontlarıyla beraber) diğer belgelerlerini öğrenci işlerine teslim ettikten sonra öğrenci işlerinin vereceği şifre ile internetten kayıt yaptırırlar. Bilimsel Hazırlık Enstitü Öğrenci İşlerinden alacakları kayıt formunu doldurarak EABD başkanına onaylattıktan sonra gerekli belgelerle Enstitü Öğrenci işlerine evraklarını teslim ederek kayıt yaptırır. Kayıt Süreci: Danışmanı atanan öğrenciler alacakları dersleri belirlemek üzere danışmanına, henüz danışmanı atanmayan öğrenciler ise EABD başkanına müracaat derler. Alacağı dersleri belirlenen öğrenci ( harç ödemesi gerekenler harç ücretini ödeyerek) internet üzerinden kayıt yapabilir. Henüz internet şifresi bulunmayan ve şifre verilemeyen öğrenciler ders kayıt formunu doldurarak Enstitü Öğrenci İşlerine doğrudan kayıt yaptırabilirler. Programa kabul edilen öğrenciler Gerekli belgeleri Tamamlayarak Enstitü Öğrenci İşlerine teslim edip şifre alma Danışmanıyla beraber derslerini belirleyerek internet ortamında kayıt Danışmanı tarafından onaylanan formun Öğrenci ve Danışmanınca imzalanması. Ders programını alarak derslere başlama. Kayıt Yenileyenler Danışmanıyla beraber derslerini belirleyerek İnternet ortamında kayıt etme Danışmanı tarafından onaylanan formun Öğrenci ve Danışmanınca İmzalanması. Ders programını alarak derslere başlama. Bilimsel hazırlık ve Özel Öğrenciler Enstitüden temin edeceği kayıt formunu doldurarak EABD başkanına onaylatma Danışmanı tarafından onaylanan formun Öğrenci ve Danışmanınca İmzalanması. Ders programını alarak derslere başlama. Şekil 9 Öğrenci kayıt süreci 13

14 Geç Kayıt ve Geç Ders Ekleme-Bırakma: Başvuru Zamanı: Akademik takvimde belirtilen tarihler içinde öğrencinin başvuruda bulunması gerekir. Gereken Belgeler: Öğrencinin kayıt ve ders ekleme-bırakma süresince kayıt yaptıramama gerekçesini açıklayan ve belgeleyen EABD ye yaptığı başvuru, EABD nin yazısı. Geç Ders Ekleme-Bırakma: Geç ders ekleme-bırakmanın etkileşimli kayıtlar süresinde yapılması esastır. Çok özel durumlarda EYK kararı ile yapılabilir. Başvuru Zamanı: Akademik takvimde belirtilen tarihler içinde öğrencinin başvuruda bulunması gerekir. Gereken Belgeler : Kayıt ve ders ekleme-bırakma süresinde dersin eklenememe gerekçesinin açıklandığı öğrencinin EABD ye başvurusu. EABD nin yazısı. Başvurunun gerekçeli ve EABD yazısı Evrakların SBE' Ye teslimi EABD'na öğrencinin konulması. gönderilmesi, dosyasına EYK Kararı (Kabul/Ret) 14

15 DERSLERLE İLGİLİ SÜREÇLER Öğrencilerin aldıkları derslere devam zorunluluğu vardır. Öğrencinin devam edip etmediğini dersi veren öğretim elemanı takip eder. YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ Seminer dersi alan yüksek lisans öğrencilerinin, dönem sonunda sunacakları seminer için seminer programını (duyurusunu) EABD üst yazıyla SBE ye iletir. Bu duyurular SBE web sayfasında yayımlanır. DERS AÇMA Her yarıyıl açılacak dersler akademik takvimde belirtilen süre içinde EABD Akademik Kurul kararıyla Enstitüye bildirilir. Derslerin açılıp açılmamasına EK karar verir. Lisansüstü programlarında bir öğretim üyesi ya da doktoralı öğretim görevlisi en fazla 2 ders önerisinde bulunabilir ve en fazla 4 öğrencinin danışmanlığını alabilir. DERS SAYDIRMA İŞLEMLERİ Öğrenci Bilimsel Hazırlık öğrencisi olmamalıdır. Programa en fazla üç ders saydırılabilir Herhangi bir dersin programa saydırılması işleminde EABD kurulu onayı gerekir. Daha önce saydırılan bir ders, program içinde tekrar ders saydırma için kullanılamaz. Doktora Programlarında lisans kodlu dersler ders yüküne sayılamaz. Diploma alınarak tamamlanmış bir programın dersleri bir başka programa sayılamaz. Doktora yeterlik sınavları saydırılamaz. Kredisiz dersin saydırılması durumunda dönem düşülmez. Ders saydırma işlemleri öğrencinin programa başladığı ilk dönem içinde yapılır. 15

16 DERS SAYDIRMA VE MUAFİYET Öğrencinin bir yükseköğretim kurumundan lisansüstü seviyede aldığı derslerin kayıtlı bulunduğu programda değerlendirilmesi, ilgili anabilim dalının görüsü alınarak bağlı bulunduğu programın kredi alt limitinin 1/3 ünü geçmemesi ve son iki yılda alınmış olması kaydıyla, egitim-ögretimin başlamasını takiben bir ay içerisinde ders saydırma ve muafiyeti için müracaat edebilir ve müracaatı enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu durumda olan öğrencilerin yeterlik sınavına alınma tarihi enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yarıyıl öne alınabilir Gereken belgeler: Öğrencinin EABD na gerekçe içeren dilekçeyle başvurusu EABD nın üst yazısı SBE ye yazılı olarak bildirilmesi. Başvuru dilekçesi ve EABD kurulu içeren EABD yazısı Evrakların SBE' ye teslimi EABD'na öğrencinin konulması. gönderilmesi, dosyasına EYK Kararı (Kabul/Ret) Şekil 11 Ders saydırma süreci.. 16

17 PROGRAMA KAYITLI İKEN BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMA Başvuru Süresi: Ders ekleme-bırakma tarihinin en son gününe kadar başvurunun yapılması gerekir. Gereken Belgeler: Öğrencinin başvurusu Öğrencinin kayıtlı bulunduğu EABD tarafından hazırlanan onay yazısı Enstitü Yönetim Kurulu kararı Kararın ilgili üniversiteye gönderilmesi Gerekçe içeren başvuru dilekçesi ve EABD yazısı Evrakların SBE' ye teslimi EABD' na gönderilmesi, öğrencinin dosyasına konulması. Enstitü YK kararı (Kabul/Ret) Şekil 13 Programa kayıtlı iken başka bir üniversiteden ders alma süreci. 17

18 PROGRAMA DERS EKLEME VE KALDIRMA Lisansüstü programlardan ders ekleme EABD Kurulu, EK ve senato kararıyla kaldırılabilir Gerekli formların doldurulması ve EABD kararının alınması Evrakların SBE' ye teslimi EK Kararı (Kabul/Ret) ÖİDB' ye gönderilmesi, EABD' na gönderilmesi, Senato kararı Senatoda görüşülmek üzere Rektörlük makamına yazılması Şekil 14 Kataloğa yeni ders ekleme süreci. Lisansüstü Programdan Ders Kaldırma Lisansüstü programlardan dersler EABD kurulu, EK ve senato kararıyla kaldırılabilir. EABD Akademik kurul kararı EK kararı Senato kararı Enstitü ye gönderilmesi (Kabul/Red) (Kabul/Ret) EABD' na gönderilmesi, Şekil 15 Programdan ders kaldırma süreci Lisansüstü Programlar Derslerin Güncellenmesi Lisansüstü programlardan dersler EABD kurulu, EK ve senato kararıyla kaldırılabilir. Dersin Kodu, Adı, kredisi ve AKTS değişikliğinde uygulanır.. EABD Akademik kurul kararı Evrakların EK Kararı ÖİDB' na gönderilmesi, SBE' ye teslimi (Kabul/Ret) EABD' na gönderilmesi, Şekil 16 Derslerin güncellenmesi 18

19 TEZ DANIŞMANI ATAMA VE TEZ ÖNERİSİ Tez danışman atama işlemlerinin en geç öğrencinin eğitiminin ikinci döneminin sonunda yapılması gerekir ve bu öğrenciler en geç üçüncü yarıyıl başından itibaren tez e ve alan derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. Tez ile ilgili tez danışmanı atama, ikinci tez danışmanı atama, tez başlığı ve bunlara ait değişikliklerde ilgili formlar kullanılmalıdır. Danışma öneri formunun doldurularak EABD başkanlığına iletmesi EABD kurul kararı ile SBE ye iletilmesi EABD' na gönderilmesi Öğrencinin dosyasına konulması EYK Kararı (Kabul/Ret) Şekil 17 Danışman atama süreci. TEZ DANIŞMANINI BELİRLEME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ Adıyaman Üniversitesi SBE bünyesinde danışmanlık atamaları aşağıdaki ölçütler çerçevesinde yapılır; Danışmanın atanmasında Adıyaman Üniversitesi öğretim üyelerinden olmasına öncelik verilmelidir. Başka üniversiteden de danışman atanabilir. ikinci tez danışmanı üniversitemiz içinden veya dışından olabilir. Danışman atamalarında, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim elemanları arasında dengeli olarak dağılımının yapılması gerekir. Danışmanı olmayan ya da herhangi bir nedenle danışmansız kalan öğrencinin danışmanı EABD başkanıdır. 19

20 DANIŞMAN TEZ/KONU DEĞİŞİKLİKLERİ İlgili EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile bir öğrencinin tez danışmanı veya tez konusu aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değiştirilebilir; Tez danışmanı değişikliği durumunda öğrencinin aynı konuda tez çalışması yapabilmesi için danışmanlık görevinden çekilen öğretim üyesinin yazılı onayının gerekli olduğuna, ancak bir tez danışmanının Adıyaman Üniversitesi nden uzun süreli olarak ayrılması (uzun süreli hastalık, askerlik yurt dışı v.b.) durumunda ilgili enstitü anabilim dalı görüşü de alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir öğretim üyesinin de aynı konuda öğrenciye tez danışmanı olarak atanabilir. Ayrılan öğretim üyesi ikinci tez danışmanı olarak devam edebilir. Yüksek lisans öğrencilerinin uzatmalar dahil yasal süresinin son altı ayında zorunlu haller (sağlık vb.) dışında tez danışmanı değiştirme taleplerinin uygun olmaması sebebiyle kabul edilmez. DANIŞMANDAN BEKLENENLER Tez danışmanları, yönetmelik maddeleri doğrultusunda öğrenciyi yapması gerekenler anlatır ve yapmasını sağlar. Bu kapsamda; Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğindeki hususları dikkate alarak, danışmanlığını yaptıkları öğrencilerin alacağı dersleri belirlerler. Yüksek Lisans öğrencilerinin seminer konusunu belirler, semineri sunmasını sağlayarak seminer Kitapçığının hazırlatır.. Tez çalışmaları için öğrencilere yeterli zamanı ayırır. Öğrencilerin çalışmalarını etik kurallar içinde yapmalarını sağlar. Aşağıdaki yönetmelik maddeleri doğrultusunda öğrenciye yapması gerekenler anlatır ve yapmasını sağlar; Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği Kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, Bilime yenilik getirme, Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Yönetmelik maddeleri ışığında; Lisansüstü tez önerileri hazırlanırken, danışmanların öğrenciye yol gösterici olmaları beklenir. Danışmanlar öneri formunda tez den nasıl bir sonuç beklendiğinin ve bu sonuçların nasıl değerlendirileceğinin öğrenci tarafından açıkça belirtilmesini sağlar. (kongre, konferans, patent, yayın, kitap, seminer, ekonomik değer, ödül, proje yapma) Danışman öğrenciden, çalışmada kullanılacak malzemelerin, cihazların nereden nasıl temin edileceğini açıkça belirtmesini, gerekiyorsa önce proje yazılmasını proje kabul edildikten sonra tez önerisinde bulunulmasını sağlar. Danışmanlar öğrencilerin Yüksek Lisans tez çalışması süresince elde ettikleri sonuçları en az bir bilimsel etkinlik (kongre, konferans, sempozyum, panel vb) te sunulabilecek düzeyde olacak şekilde planlanmasını sağlar. 20

21 TEZ TAMAMLAMA ÖLÇÜTLERİ EK kararları doğrultusunda, tez çalışmalarından en az aşağıda belirtilen sonuçların elde edilmiş olması gerekir. Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlanan ve ciltlenmemiş (Jüri Üyesi sayısı kadar) Tezin Sağlık Bilimleri Enstitüsüne iletmesini sağlaması gerekir. TEZ JÜRİSİ ATAMA Tez in SBE tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış olması gerekir. Başvuru Zamanı: Y. Lisans Programlarında: tez jürisine savunma yapılmadan en az 30 gün önce Tezlerin SBE ye teslim edilmesi Doktora Programlarında: tez jürisine savunma yapılmadan en az 30 gün önce tezin SBE ye teslim edilmiş olması gerekir. SBE ye jüri üyesi sayısı SBE kendisine teslim edilen tezleri Tez Savunma Sınavına 10 gün kala jüri üyelerine iletir. JÜRİ ÜYELERİNE GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR Tez Önerisi ve Tez Duyurusu Tez Örneği Rapor Örneği (Enst.web sayfasında bulunmaktadır.) Tez Yazım Kuralı (Enst.web sayfasında bulunmaktadır.) Tez Değerlendirme ve sınav Tutanağı (Enstitü web sayfasında bulunmaktadır.) Yönetim Kurulu Kararı TEZ JÜRİ TARİHİNİN ERTELENMESİ Jüri tarihini erteleme gerekçeleri Jüri üyelerinin veya tez danışmanının zorunlu olarak Adıyaman dışında bulunması Öğrencinin (Raporu ile belgelenmesi koşulu ile), jüri üyelerinin veya tez danışmanının rahatsızlığı Öğrencinin belgelendirilmiş ailevi nedenleri Öğrenci Kaynaklı Olmayan Tez Jüri Tarihinin Ertelenmesi Gereken Belgeler: Tez danışmanının jüri tarihinin ertelenmesine ilişkin gerekçeli görüşü Öğrencinin kayıtlı bulunduğu EABD tarafından hazırlanan üst yazı 21

22 YETERLİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU DOKTORA YETERLİK Doktora Yeterlik Komitesi üyeleri, EABDB nın önerisi ve EYK onayı ile bir yıl süre ile atanır. Boşalan üyeliklere yine aynı şekilde atama yapılır. Doktora yeterlik Komitesinin Görevleri Yeterlik sınavları, Anabilim Dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir. Komitenin görev süresi bir yıldır. Komite farklı alandaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturabilir. YETERLİK SINAVI Kredili derslerini ve semineri başarıyla bitiren öğrenci yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavı yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Kredilerini ve Seminerini tamamlayan, yabacı dil koşulunu ve enstitünün belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilirler. Sınav tarihi ve saati Anabilim Dalının bildirimi ile Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jürisi oluşturabilir, Sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı, sözlü sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin Başarılı veya Başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi onayı ile enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında başarısız olan yada yeterlik sınavına giremeyen öğrenci bir sonraki yeterlik sınav döneminde tekrar sınava alınır. Öğrencinin EABD'ye danışman onaylı başvurusu EABD başkanlığının doktora sınava girecek öğrencilerin listesini DYK'ne iletmesi Jüri tarafından sınavın yapılarak sonuçların, ve sınav evrakının, DYK'ya iletilmesi. DYK toplanarak sınav jürisini belirlemesi DYK nın, ilgili formları doldurarak, EABD na bildirmesi. Sonuçların SBE ye bildirilmesi 22

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesine

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi 25.04.2002 Resmi Gazete Sayısı 24736 İçişleri Bakanlığından: Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

Amasya Üniversitesinden:

Amasya Üniversitesinden: 12 Aralık 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26374 Amasya Üniversitesinden: YÖNETMELİK AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28625 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI (Üniversite Senatosunun 23.07.2013 gün ve 71 sayılı toplantısında değişiklikler kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve

Detaylı

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 6 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28165 Bursa Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI. Amaç. Tanımlar

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI. Amaç. Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI Amaç Madde 1- Bu Senato Esasları Sakarya Üniversitesi enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim programlarına başvuru,

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Đstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 13.05.2003/25107 Ek ve değişiklikler : --- Ek ve değişiklik kontrol : 23.02.2014 Amaç ve kapsam BĐRĐNCĐ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi lisansüstü eğitim

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 29.04.2015. BÖLÜM I - Genel Hükümler

TED ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 29.04.2015. BÖLÜM I - Genel Hükümler TED ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 29.04.2015 BÖLÜM I - Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, TED Üniversitesi'nde yürütülen yüksek lisans eğitimi düzenlemektir. Yüksek

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Şubat 2015 SALI Sayı : 29277 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Sayı : 28706 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5050 631

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDA SIKÇA SORULAN SORULAR TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Yüksek Lisans başvurusu için gerekli şartlar nelerdir? Diploma: Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,

Detaylı