Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ÇALIŞMA EL KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ÇALIŞMA EL KİTABI"

Transkript

1 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ÇALIŞMA EL KİTABI

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 ENSTİTÜ ORGANLARI VE GÖREVLERİ... 6 SBE İÇ İŞLEYİŞ SİSTEMİ... 7 FALİYET RAPORLARI... 7 EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYET RAPORU... 7 BÜTÇE FAALİYET RAPORU... 7 EYK DA GÖRÜŞÜLEN KONULAR... 7 EK DA GÖRÜŞÜLEN KONULAR... 8 FORMLAR VE YAZIŞMALAR... 8 AKADEMİK TAKVİM... 9 AKADEMİK TAKVİMDE OLMASI GEREKEN BİLGİLER... 9 BAŞVURULAR KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ VE İLANI ADAYLARIN YAPMASI GEREKENLER BAŞVURUDA GEREKEN BELGELER EABD NİN YAPMASI GEREKENLER SBE NİN YAPMASI GEREKENLER ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI (BHP) KAYITLAR VE DERS EKLEME-BIRAKMA Kayıt Süreci: Geç Kayıt: Geç Ders Ekleme-Bırakma

3 DERSLERLE İLGİLİ SÜREÇLER YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ DERS AÇMA DERS SAYDIRMA İŞLEMLERİNDE UYGULAMA VE GENEL KURALLAR Programa Kayıtlı iken Başka bir Üniversiteden ders alınması PROGRAMA DERS EKLEME PROGRAMDAN DERS KALDIRMA TEZ DANIŞMANINI ATAMA VE TEZ ÖNERİSİ DANIŞMAN BELİRLEME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ DANIŞMAN/TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ DANIŞMANLARDAN BEKLENENLER TEZ TAMAMLAMA ÖLÇÜTLERİ TEZ JÜRİSİ ATAMA Jüri Üyelerine Gönderilmesi Gereken Evraklar TEZ JÜRİ TARİHİNİN ERTELENMESİ Jüri tarihini erteleme gerekçeleri Öğrenci Kaynaklı Tez Jüri Tarihinin Ertelenmesi Öğrenci Kaynaklı Olmayan Tez Jüri Tarihinin Ertelenmesi DOKTORA YETERLİK DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ NİN(DYK) OLUŞUMU YETERLİK SINAVI DOKTORA YETERLİK SINAVININ YAPILIŞI TEZ İZLEME KOMİTESİ ATAMA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI

4 DOKTORA TEZİNİN SONUÇLANDIRILMASI DOKTORA DİPLOMASI

5 SUNUŞ Bilim ve teknoloji alanlarındaki ilerlemeler, bir toplumun gelişmesinde değerli katkılar sunar. İlerlemeyi gerçekleştiren bilim insanları bilimsel disiplini, araştırmayı, geliştirmeyi, sorgulamayı standart, bilimsel bir sistem içinde öğrenmelidirler. Enstitü kelime anlamı olarak kurmak, başlatmak (Lat. instituo) demektir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık alanında bilimsel temelleri hazırlamak, kurmak, başlatmak, yerleştirmek görevlerini üstlenmiştir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık bilimleri alanında ilgili anabilim dallarını ve programları bir araya getirmeyi, eşgüdüm ve uyum içinde sürekli çalışmalarını sağlamayı amaçlar. Sağlık Bilimleri Enstitümüzün temel amacı, ulusal ve uluslararası standartlarda kaliteli bilim insanı iş gücünü yetiştirmektir. Enstitümüz şemsiye kurum olarak Üniversitemizde faaliyet gösteren Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu, Diş Hekimliği Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu ilgili Anabilim Dallarının talep ettiği Yüksek Lisans ve Doktora programlarını başlatır, sürdürür, kontrol eder ve yeniler. Yakın gelecekte Toplam Kalite çalışmaları çerçevesinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) nden TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemleri belgesini edinmek amaçlı kalite çalışmalarını başlatmayı hedefler. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, bulunduğu kritik rolün bilincinde olarak ; Yetiştireceği her bir lisansüstü eğitim mezununun hangi nitelikleri kazanarak ulusal ve/veya uluslararası bilim, teknoloji ve iş dünyasına atılacağı kaygısını taşıyacaktır. Kendi yaşıtları arasında girdikleri üniversite maratonunun ardından, mezun olduktan sonra kendi meslektaşları arasında daha da üst bir eğitim almak için üniversitemize gelecek bu seçkin öğrencilerin, ileride önemli keşiflere imza atmaları, insanlığın hizmetine yeni düşünceler, araçlar ve olanaklar sunabilmeleri ve kendilerinden sonra gelecek nesli eğitebilmeleri burada edinecekleri yeni yetenekler, görüş ve formasyonla mümkün olacaktır. Saygılarımla. Prof. Dr. Abdullah ARPACI Müdür 5

6 ENSTİTÜ ORGANLARI VE GÖREVLERİ Enstitü Müdürü (Rektör tarafından atanır) Enstitü Sekreteri (Raportör) Enstitü Müdür Yardımcıları: En çok iki yardımcı aylıklı öğretim üyeleri arasından müdür tarafından atanır. Enstitü Kurulu (EK): Müdür başkanlığında, Müdür yardımcıları ve EABD başkanlarından oluşur. Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Müdür başkanlığında müdür yardımcıları ve EK tarafından seçilmiş 3 öğretim üyesinden oluşur. Şekil 1 Enstitü Organları Müdürün görevleri EK nın görevleri Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek, Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, enstitünün bütçesi ile ilgili öneriyi EYK nın da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak, Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Kanun ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Enstitü Kurulu, akademik bir organ, olup, görevleri; Enstitünün eğitimi-öğretimi, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, EYK'ya üye seçmek, Kanun ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri, yapmaktır. EYK'nın görevleri Enstitü Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde müdüre yardımcı bir organ olup görevleri, Enstitü kurulunun kararları ile tespit edilen esasların uygulanmasında müdüre yardım etmek, Enstitünün eğitim-öğretim, plan ve programlarıyla takvimin uygulanmasını sağlamak, Enstitünün yatırım, program ve bütçe kararını hazırlamak; müdürün enstitü yönetimiyle ilgili getireceği konularda karar almak, Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermek, Kanun ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri, yapmaktır. Şekil 2 Enstitü organlarının görevleri 6

7 SBE İÇ İŞLEYİŞ SİSTEMİ FAALİYET RAPORLARI: Faaliyet raporu her yıl Ocak ayının ilk haftasında Rektörlüğe sunulmak üzere SBE Müdür yardımcılarından biriyle, SBE sekreteri tarafından hazırlanır. Eğitim Öğretim Faaliyet Raporu: Faaliyet raporunda şu hususlar yer alır: Öğrenci istatistikleri Öğretim elemanı istatistikleri Araştırma Görevlisi istatistikleri Tamamlanan tezler Bilimsel aktiviteler. Bir önceki yıla göre olan değişimler belirtilir. BÜTÇE FAALİYET RAPORU: Faaliyet raporunda şu hususlar yer alır: Bir yıl içinde yapılan toplam harcama Harcama kalemleri Bir sonraki yılın bütçe planlaması ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR Kontenjan tespiti (EABDB sın önerisi, Rektörlük onayı) Programlara başvuran öğrencilerin kabul veya ret edilmesi (EABDB nın önerisi) Yatay geçişler (EABDB nın önerisi) Ders saydırmalar (EABDB nın önerisi) Geç kayıt (EABDB nın önerisi) Notların mazeretli olarak geç verilmesi (EABDB nın önerisi) Notlarda maddi hata düzeltmeleri (EABDB nın önerisi) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişler (EABDB nın önerisi) Danışman atama ve değişiklikleri (EABDB nın önerisi) Bilimsel hazırlık programı (EABDB nın önerisi) BHP öğrencilerinin en fazla 2 lisansüstü derslere kayıt yaptırması (EABDB nın önerisi) Doktora yeterlik komitesinin onaylanması (EABDB nın önerisi) Sınavlara giremeyen öğrencilere mazeret sınavı verilmesi (EABDB nın önerisi) Tez izleme komitesi üyelerinin ataması ve değiştirilmesi (EABDB nın önerisi) Yolluklar Görevlendirmeler Tez bitirme jürisi atamaları (EABDB nın önerisi) Başka üniversiteden ders alma talepleri (EABDB nın önerisi) Öğrencilere izin verilmesi (EABDB nın önerisi) Mezuniyetler (EABDB nın önerisi) Diğer idari konular 7

8 ENSTİTÜ KURULUNDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR Akademik takvim Açılacak dersler Türk uyruklu ve yabancı uyruklu adayların başvuru koşulları (Senato) Yabancı dil şartları ve sınavları (Senato) Doktora yeterlik sözlü sınav ın hangi dilde yapılacağı (Senato) Programa başvuran adayların başarı düzeyleri (Senato) Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atama ve değiştirme koşulları Doktora yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesi Öğrencilerin derslere devam yükümlülüklerine ilişkin esaslar Derslerde öğrencilerin değerlendirilmesine ilişkin esaslar Tezini teslim eden öğrencinin tez sınavına gireceği en son süre Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılıp yapılmayacağı (Senato) Kataloğa ders ekleme ve katalogdan ders çıkarma Eğitim öğretimin planlanması ile ilgili konular FORMLAR VE YAZIŞMALAR SBE müdürlüğü idari süreçlerde kullanılan formların çoğu Toplam Kalite Yönetimince onaylanmış formlar olup yazışmalarımız Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmakta Standart Dosya Planına göre dosyalanmaktadır. Elektronik Belge Yönetim Sistemiyle beraber yazışmalar elektronik ortamda yürütülmekte ve elektronik ortamda kayıt altında tutulmaktadır. 8

9 AKADEMİK TAKVİM Bir sonraki eğitim öğretim yılına ait akademik takvim, her yıl Haziran ayında hazırlanarak EK kararı ve senatonun onayından sonra Enstitünün web sayfasında ilan edilir. Akademik takvim Adıyaman Üniversitesi Akademik Takvimine (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) uygun ve uyumlu olarak hazırlanır. AKADEMİK TAKVİMDE OLMASI GEREKEN BİLGİLER Faaliyet Lisansüstü Başvuru Tarihleri Tarih Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasındadır. Lisansüstü kesin kayıt tarihleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde yapılır Kayıtlar, ders ekleme bırakma, cezalı kayıtların son günü, derslerin kesilmesi vb. Genel akademik takvime uyumlu olarak yer alır Açılan lisansüstü derslerin SBE' ye bildirilmesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasındadır. Lisansüstü ve yatay geçiş Kontenjanlarının SBE 'ye bildirilmesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasındadır. Seminer Programının SBE ye bildirilmesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasındadır Doktora yeterlik sınavları Ocak(Aralık başvuruları) Haziran (Mayıs Başvuruları) Ara Sınavlar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasındadır (Genel akademik takvime uyumlu) Yılsonu ve Bütünleme Sınavları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasındadır (Genel akademik takvime uyumlu) Tez Önerilerinin SBE ye bildirilmesi En geç kayıtlar başlamadan 10 gün önce açılacak derslerin SBE2 ye bildirilmesi gerekir Dönem uzatma talepleri En geç kayıtlar başlamadan 5 iş günü önce. Tez izleme komitesi belirleme tarihi Yeterliği Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler: Şubat (Ocak'ta sınava girenler) Temmuz (Haziranda sınava girenler) Şekil 3 Akademik takvim hazırlama süreci 9

10 BAŞVURULAR KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ VE İLANI İlan edilmesi gereken lisansüstü öğrenci kontenjanları, Akademik Takvimde Belirtilen tarihlerden (başvuru tarihleri) en az 1 ay önce ilgili EABD tarafından belirlenerek SBE ye iletilir. Bu kontenjanlar, EYK da görüşülerek karara bağlanır ve ilan edilmek üzere Rektörlüğe sunulur. EYK kontenjanları artırma veya azaltma yetkisine sahiptir. ADAYLARIN YAPMASI GEREKENLER Lisansüstü programlara başvurular şahsen ( ya da vekâlet yolu ile) yapılmaktadır. Adaylar SBE nin internet adresinden Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra doldurup aşağıdaki belgelerle birlikte Akademik Takvimde Belirtilen tarihlerde müracaatlarını SBE ye yapabilirler. YÜKSEK LİSANS İÇİN GEREKLİ BELGELER DOKTORA İÇİN GEREKLİ BELGELER 1 Lisansüstü Programlara Başvuru Formu Lisansüstü Programlara Başvuru Formu 2 Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi 3 Transkript (Not Durum Belgesi) Transkript (Not Durum Belgesi) 4 ALES Sonuç Belgesi ALES Sonuç Belgesi 5 Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi 6 Nüfus Cüzdanı Sureti Nüfus Cüzdanı Sureti 7 Vesikalık Fotoğraf (2 Adet) Vesikalık Fotoğraf (2 Adet) 8 Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) Şekil 5 Lisansüstü başvuru evrakları ENSTİTÜ ANABİLİM DALININ YAPMASI GEREKENLER SBE den gelen adayların başvuru dosyaları EABD görevlendireceği bir kişi adayların başvurularını evrakların eksik olup olmadığını kontrol ederek teslim alır. Evrakları tamam olan adayların başvurusunu internet ortamında onaylar En geç son başvuru tarihine kadar sınav ve değerlendirme jürisi kurarak SBE Müdürünün onayını alır Başvurular sona erdikten değerlendirmeleri jüri tarafından yapılır. Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuran adaylar Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 11. maddesine göre değerlendirilir. Yüksek Lisansta ALES puanının %50 si, lisans genel not ortalamasının %30 u ve yabancı dil sınav notunun %20 si hesaplanarak, genel başarı notu en az 55 puan olan adaylar arasında sıralama yapılır. Doktorada ise ALES puanının %50 si, yüksek lisans genel not ortalamasının %30 u ve yabancı dil sınav notunun %20 si hesaplanarak, genel başarı notu en az 60 puan olan adaylar arasında sıralama yapılacaktır Sıralama (değerlendirme ) tutanağı adayların dosyaları ile beraber EABDB nın üst yazısıyla SBE ye gönderilir. 10

11 SAĞLIK BİLİMLERİ ESNTİTÜSÜ NÜN YAPAMASI GEREKENLER SBE Lisansüstü, ÖİDB ile koordineli bir şekilde Adıyaman Üniversitesi Akademik takvimini de göz önünde bulundurarak lisansüstü ilanı hazırlayarak başvuru ve değerlendirme takvimini belirler. EABD dan gelen sınavı kazanan ve kazanamayan tüm adayların evraklarını yeniden gözden geçirir. EABD dan gelen değerlendirmeler EYK da görüşülür ve başvuru yaptıkları programlara kabul ve reddedilen adaylar belirlenir. Kabul ve reddedilen öğrencilerin listesini SBE web sitesinden ilan eder. Başvurular EABD başkanlıklarına yapılmaktadır. ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI Belli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, Lisansüstü programlara, eğitim olanaklarının elverişli olması halinde bir dönemde en fazla iki derse katılmak ve lisansüstü öğrencilerine tanınan diğer haklardan yararlandırılmamak koşulu ile, EABD nın önerisi, Enstitü Müdürünün kararı ve Rektörlük onayı ile özel öğrenci kabul edilebilir. Gerekli belgeler Diploma, Transkript ve Nüfus Cüzdanı örneği Özel Öğrenci Başvuru Formu Kayıtlı öğrencisi bulunmayan bir derse özel öğrenci kabul edilmez. Özel öğrenci başvuru formunu Enstitü ilgili EABD Enstitü Yönetim Doldurarak gerekli Gönderir. EABD kararını Kurulu Kararı Belgelerle Enstitüye Enstitüye ile sonuçlanır Başvurur Gönderir Şekil 7 Özel öğrenci başvuru süreci 11

12 BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRARMI (BHP) Bilimsel ve sanatsal hazırlık programı Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar için bilimsel hazırlık programı uygulanabilir: Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlardan almış olanlar, Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları, Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları, Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar. Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel/sanatsal hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır. Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez Bilimsel/sanatsal hazırlık programında süresi içinde başarılı olmayan öğrencilerin kaydı silinir. 12

13 KAYITLAR VE DERS EKLEME-BIRAKMA Lisansüstü öğrenciler ders kayıtlarını Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik takviminde belirtilen tarihlerde yaparlar. Kayıtların kayıt süresinde yapılması zorunludur. Lisansüstü programa kabul edilen öğrenciler ( harç ödemesi gerekenler dekontlarıyla beraber) diğer belgelerlerini öğrenci işlerine teslim ettikten sonra öğrenci işlerinin vereceği şifre ile internetten kayıt yaptırırlar. Bilimsel Hazırlık Enstitü Öğrenci İşlerinden alacakları kayıt formunu doldurarak EABD başkanına onaylattıktan sonra gerekli belgelerle Enstitü Öğrenci işlerine evraklarını teslim ederek kayıt yaptırır. Kayıt Süreci: Danışmanı atanan öğrenciler alacakları dersleri belirlemek üzere danışmanına, henüz danışmanı atanmayan öğrenciler ise EABD başkanına müracaat derler. Alacağı dersleri belirlenen öğrenci ( harç ödemesi gerekenler harç ücretini ödeyerek) internet üzerinden kayıt yapabilir. Henüz internet şifresi bulunmayan ve şifre verilemeyen öğrenciler ders kayıt formunu doldurarak Enstitü Öğrenci İşlerine doğrudan kayıt yaptırabilirler. Programa kabul edilen öğrenciler Gerekli belgeleri Tamamlayarak Enstitü Öğrenci İşlerine teslim edip şifre alma Danışmanıyla beraber derslerini belirleyerek internet ortamında kayıt Danışmanı tarafından onaylanan formun Öğrenci ve Danışmanınca imzalanması. Ders programını alarak derslere başlama. Kayıt Yenileyenler Danışmanıyla beraber derslerini belirleyerek İnternet ortamında kayıt etme Danışmanı tarafından onaylanan formun Öğrenci ve Danışmanınca İmzalanması. Ders programını alarak derslere başlama. Bilimsel hazırlık ve Özel Öğrenciler Enstitüden temin edeceği kayıt formunu doldurarak EABD başkanına onaylatma Danışmanı tarafından onaylanan formun Öğrenci ve Danışmanınca İmzalanması. Ders programını alarak derslere başlama. Şekil 9 Öğrenci kayıt süreci 13

14 Geç Kayıt ve Geç Ders Ekleme-Bırakma: Başvuru Zamanı: Akademik takvimde belirtilen tarihler içinde öğrencinin başvuruda bulunması gerekir. Gereken Belgeler: Öğrencinin kayıt ve ders ekleme-bırakma süresince kayıt yaptıramama gerekçesini açıklayan ve belgeleyen EABD ye yaptığı başvuru, EABD nin yazısı. Geç Ders Ekleme-Bırakma: Geç ders ekleme-bırakmanın etkileşimli kayıtlar süresinde yapılması esastır. Çok özel durumlarda EYK kararı ile yapılabilir. Başvuru Zamanı: Akademik takvimde belirtilen tarihler içinde öğrencinin başvuruda bulunması gerekir. Gereken Belgeler : Kayıt ve ders ekleme-bırakma süresinde dersin eklenememe gerekçesinin açıklandığı öğrencinin EABD ye başvurusu. EABD nin yazısı. Başvurunun gerekçeli ve EABD yazısı Evrakların SBE' Ye teslimi EABD'na öğrencinin konulması. gönderilmesi, dosyasına EYK Kararı (Kabul/Ret) 14

15 DERSLERLE İLGİLİ SÜREÇLER Öğrencilerin aldıkları derslere devam zorunluluğu vardır. Öğrencinin devam edip etmediğini dersi veren öğretim elemanı takip eder. YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ Seminer dersi alan yüksek lisans öğrencilerinin, dönem sonunda sunacakları seminer için seminer programını (duyurusunu) EABD üst yazıyla SBE ye iletir. Bu duyurular SBE web sayfasında yayımlanır. DERS AÇMA Her yarıyıl açılacak dersler akademik takvimde belirtilen süre içinde EABD Akademik Kurul kararıyla Enstitüye bildirilir. Derslerin açılıp açılmamasına EK karar verir. Lisansüstü programlarında bir öğretim üyesi ya da doktoralı öğretim görevlisi en fazla 2 ders önerisinde bulunabilir ve en fazla 4 öğrencinin danışmanlığını alabilir. DERS SAYDIRMA İŞLEMLERİ Öğrenci Bilimsel Hazırlık öğrencisi olmamalıdır. Programa en fazla üç ders saydırılabilir Herhangi bir dersin programa saydırılması işleminde EABD kurulu onayı gerekir. Daha önce saydırılan bir ders, program içinde tekrar ders saydırma için kullanılamaz. Doktora Programlarında lisans kodlu dersler ders yüküne sayılamaz. Diploma alınarak tamamlanmış bir programın dersleri bir başka programa sayılamaz. Doktora yeterlik sınavları saydırılamaz. Kredisiz dersin saydırılması durumunda dönem düşülmez. Ders saydırma işlemleri öğrencinin programa başladığı ilk dönem içinde yapılır. 15

16 DERS SAYDIRMA VE MUAFİYET Öğrencinin bir yükseköğretim kurumundan lisansüstü seviyede aldığı derslerin kayıtlı bulunduğu programda değerlendirilmesi, ilgili anabilim dalının görüsü alınarak bağlı bulunduğu programın kredi alt limitinin 1/3 ünü geçmemesi ve son iki yılda alınmış olması kaydıyla, egitim-ögretimin başlamasını takiben bir ay içerisinde ders saydırma ve muafiyeti için müracaat edebilir ve müracaatı enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu durumda olan öğrencilerin yeterlik sınavına alınma tarihi enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yarıyıl öne alınabilir Gereken belgeler: Öğrencinin EABD na gerekçe içeren dilekçeyle başvurusu EABD nın üst yazısı SBE ye yazılı olarak bildirilmesi. Başvuru dilekçesi ve EABD kurulu içeren EABD yazısı Evrakların SBE' ye teslimi EABD'na öğrencinin konulması. gönderilmesi, dosyasına EYK Kararı (Kabul/Ret) Şekil 11 Ders saydırma süreci.. 16

17 PROGRAMA KAYITLI İKEN BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMA Başvuru Süresi: Ders ekleme-bırakma tarihinin en son gününe kadar başvurunun yapılması gerekir. Gereken Belgeler: Öğrencinin başvurusu Öğrencinin kayıtlı bulunduğu EABD tarafından hazırlanan onay yazısı Enstitü Yönetim Kurulu kararı Kararın ilgili üniversiteye gönderilmesi Gerekçe içeren başvuru dilekçesi ve EABD yazısı Evrakların SBE' ye teslimi EABD' na gönderilmesi, öğrencinin dosyasına konulması. Enstitü YK kararı (Kabul/Ret) Şekil 13 Programa kayıtlı iken başka bir üniversiteden ders alma süreci. 17

18 PROGRAMA DERS EKLEME VE KALDIRMA Lisansüstü programlardan ders ekleme EABD Kurulu, EK ve senato kararıyla kaldırılabilir Gerekli formların doldurulması ve EABD kararının alınması Evrakların SBE' ye teslimi EK Kararı (Kabul/Ret) ÖİDB' ye gönderilmesi, EABD' na gönderilmesi, Senato kararı Senatoda görüşülmek üzere Rektörlük makamına yazılması Şekil 14 Kataloğa yeni ders ekleme süreci. Lisansüstü Programdan Ders Kaldırma Lisansüstü programlardan dersler EABD kurulu, EK ve senato kararıyla kaldırılabilir. EABD Akademik kurul kararı EK kararı Senato kararı Enstitü ye gönderilmesi (Kabul/Red) (Kabul/Ret) EABD' na gönderilmesi, Şekil 15 Programdan ders kaldırma süreci Lisansüstü Programlar Derslerin Güncellenmesi Lisansüstü programlardan dersler EABD kurulu, EK ve senato kararıyla kaldırılabilir. Dersin Kodu, Adı, kredisi ve AKTS değişikliğinde uygulanır.. EABD Akademik kurul kararı Evrakların EK Kararı ÖİDB' na gönderilmesi, SBE' ye teslimi (Kabul/Ret) EABD' na gönderilmesi, Şekil 16 Derslerin güncellenmesi 18

19 TEZ DANIŞMANI ATAMA VE TEZ ÖNERİSİ Tez danışman atama işlemlerinin en geç öğrencinin eğitiminin ikinci döneminin sonunda yapılması gerekir ve bu öğrenciler en geç üçüncü yarıyıl başından itibaren tez e ve alan derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. Tez ile ilgili tez danışmanı atama, ikinci tez danışmanı atama, tez başlığı ve bunlara ait değişikliklerde ilgili formlar kullanılmalıdır. Danışma öneri formunun doldurularak EABD başkanlığına iletmesi EABD kurul kararı ile SBE ye iletilmesi EABD' na gönderilmesi Öğrencinin dosyasına konulması EYK Kararı (Kabul/Ret) Şekil 17 Danışman atama süreci. TEZ DANIŞMANINI BELİRLEME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ Adıyaman Üniversitesi SBE bünyesinde danışmanlık atamaları aşağıdaki ölçütler çerçevesinde yapılır; Danışmanın atanmasında Adıyaman Üniversitesi öğretim üyelerinden olmasına öncelik verilmelidir. Başka üniversiteden de danışman atanabilir. ikinci tez danışmanı üniversitemiz içinden veya dışından olabilir. Danışman atamalarında, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim elemanları arasında dengeli olarak dağılımının yapılması gerekir. Danışmanı olmayan ya da herhangi bir nedenle danışmansız kalan öğrencinin danışmanı EABD başkanıdır. 19

20 DANIŞMAN TEZ/KONU DEĞİŞİKLİKLERİ İlgili EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile bir öğrencinin tez danışmanı veya tez konusu aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değiştirilebilir; Tez danışmanı değişikliği durumunda öğrencinin aynı konuda tez çalışması yapabilmesi için danışmanlık görevinden çekilen öğretim üyesinin yazılı onayının gerekli olduğuna, ancak bir tez danışmanının Adıyaman Üniversitesi nden uzun süreli olarak ayrılması (uzun süreli hastalık, askerlik yurt dışı v.b.) durumunda ilgili enstitü anabilim dalı görüşü de alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir öğretim üyesinin de aynı konuda öğrenciye tez danışmanı olarak atanabilir. Ayrılan öğretim üyesi ikinci tez danışmanı olarak devam edebilir. Yüksek lisans öğrencilerinin uzatmalar dahil yasal süresinin son altı ayında zorunlu haller (sağlık vb.) dışında tez danışmanı değiştirme taleplerinin uygun olmaması sebebiyle kabul edilmez. DANIŞMANDAN BEKLENENLER Tez danışmanları, yönetmelik maddeleri doğrultusunda öğrenciyi yapması gerekenler anlatır ve yapmasını sağlar. Bu kapsamda; Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğindeki hususları dikkate alarak, danışmanlığını yaptıkları öğrencilerin alacağı dersleri belirlerler. Yüksek Lisans öğrencilerinin seminer konusunu belirler, semineri sunmasını sağlayarak seminer Kitapçığının hazırlatır.. Tez çalışmaları için öğrencilere yeterli zamanı ayırır. Öğrencilerin çalışmalarını etik kurallar içinde yapmalarını sağlar. Aşağıdaki yönetmelik maddeleri doğrultusunda öğrenciye yapması gerekenler anlatır ve yapmasını sağlar; Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği Kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, Bilime yenilik getirme, Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Yönetmelik maddeleri ışığında; Lisansüstü tez önerileri hazırlanırken, danışmanların öğrenciye yol gösterici olmaları beklenir. Danışmanlar öneri formunda tez den nasıl bir sonuç beklendiğinin ve bu sonuçların nasıl değerlendirileceğinin öğrenci tarafından açıkça belirtilmesini sağlar. (kongre, konferans, patent, yayın, kitap, seminer, ekonomik değer, ödül, proje yapma) Danışman öğrenciden, çalışmada kullanılacak malzemelerin, cihazların nereden nasıl temin edileceğini açıkça belirtmesini, gerekiyorsa önce proje yazılmasını proje kabul edildikten sonra tez önerisinde bulunulmasını sağlar. Danışmanlar öğrencilerin Yüksek Lisans tez çalışması süresince elde ettikleri sonuçları en az bir bilimsel etkinlik (kongre, konferans, sempozyum, panel vb) te sunulabilecek düzeyde olacak şekilde planlanmasını sağlar. 20

21 TEZ TAMAMLAMA ÖLÇÜTLERİ EK kararları doğrultusunda, tez çalışmalarından en az aşağıda belirtilen sonuçların elde edilmiş olması gerekir. Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlanan ve ciltlenmemiş (Jüri Üyesi sayısı kadar) Tezin Sağlık Bilimleri Enstitüsüne iletmesini sağlaması gerekir. TEZ JÜRİSİ ATAMA Tez in SBE tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış olması gerekir. Başvuru Zamanı: Y. Lisans Programlarında: tez jürisine savunma yapılmadan en az 30 gün önce Tezlerin SBE ye teslim edilmesi Doktora Programlarında: tez jürisine savunma yapılmadan en az 30 gün önce tezin SBE ye teslim edilmiş olması gerekir. SBE ye jüri üyesi sayısı SBE kendisine teslim edilen tezleri Tez Savunma Sınavına 10 gün kala jüri üyelerine iletir. JÜRİ ÜYELERİNE GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR Tez Önerisi ve Tez Duyurusu Tez Örneği Rapor Örneği (Enst.web sayfasında bulunmaktadır.) Tez Yazım Kuralı (Enst.web sayfasında bulunmaktadır.) Tez Değerlendirme ve sınav Tutanağı (Enstitü web sayfasında bulunmaktadır.) Yönetim Kurulu Kararı TEZ JÜRİ TARİHİNİN ERTELENMESİ Jüri tarihini erteleme gerekçeleri Jüri üyelerinin veya tez danışmanının zorunlu olarak Adıyaman dışında bulunması Öğrencinin (Raporu ile belgelenmesi koşulu ile), jüri üyelerinin veya tez danışmanının rahatsızlığı Öğrencinin belgelendirilmiş ailevi nedenleri Öğrenci Kaynaklı Olmayan Tez Jüri Tarihinin Ertelenmesi Gereken Belgeler: Tez danışmanının jüri tarihinin ertelenmesine ilişkin gerekçeli görüşü Öğrencinin kayıtlı bulunduğu EABD tarafından hazırlanan üst yazı 21

22 YETERLİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU DOKTORA YETERLİK Doktora Yeterlik Komitesi üyeleri, EABDB nın önerisi ve EYK onayı ile bir yıl süre ile atanır. Boşalan üyeliklere yine aynı şekilde atama yapılır. Doktora yeterlik Komitesinin Görevleri Yeterlik sınavları, Anabilim Dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir. Komitenin görev süresi bir yıldır. Komite farklı alandaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturabilir. YETERLİK SINAVI Kredili derslerini ve semineri başarıyla bitiren öğrenci yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavı yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Kredilerini ve Seminerini tamamlayan, yabacı dil koşulunu ve enstitünün belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilirler. Sınav tarihi ve saati Anabilim Dalının bildirimi ile Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jürisi oluşturabilir, Sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı, sözlü sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin Başarılı veya Başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi onayı ile enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında başarısız olan yada yeterlik sınavına giremeyen öğrenci bir sonraki yeterlik sınav döneminde tekrar sınava alınır. Öğrencinin EABD'ye danışman onaylı başvurusu EABD başkanlığının doktora sınava girecek öğrencilerin listesini DYK'ne iletmesi Jüri tarafından sınavın yapılarak sonuçların, ve sınav evrakının, DYK'ya iletilmesi. DYK toplanarak sınav jürisini belirlemesi DYK nın, ilgili formları doldurarak, EABD na bildirmesi. Sonuçların SBE ye bildirilmesi 22

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI işlemin GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı,

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Lisansüstü Programlara Başvuru İşlemleri 2 İlk Kayıt İşlemleri 3 Kayıt Yenileme /Ders Seçimi/ Ders Ekle Bırak İşlemleri lisansüstü Programlara Başvuru tarihlerinde; Gerekli belgeler ile başvuru

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI Birim Adı. Alt Süreç Adı

İŞ AKIŞ ŞEMASI Birim Adı. Alt Süreç Adı İŞ AKIŞ ŞEMASI Birim Adı Ana LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM Çift Anadal - Yandal Çift Anadal-Yandal Kontenjanlarının belirlenmesi ile ilgili Dekanlık Makamından gelen yazı Kurulunda görüşmek üzere Başkanına teslim

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SUNUM SÜRECİ No ADI TANIMI DAYANAĞI Enstitü Yazı Öğrenci Mali HİZMETTEN MEVZUATIN

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI Öğrenim Süresi Ders Kredisi Yüksek Lisans tamamlama için gerekli olan koşullar : 4 yarıyıl (2 yarıyıl ders, 2 yarıyıl tez çalışması)

Detaylı

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ESASLARI İLE İLGİLİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ESASLARI İLE İLGİLİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ESASLARI İLE İLGİLİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Toplantı Tarihi : 06.01.2010 Toplantı No : 01 Karar 1) Enstitü kurulumuzun değişik zamanlarda

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LİSANS EĞİTİM KILAVUZU Sosyal Bilimler Enstitüsü AÇIKLAMA Bu kılavuz, yaşar Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencileri

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 65'inci maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Temmuz l996 tarihli Resmi

Detaylı

https://ubs.omu.edu.tr

https://ubs.omu.edu.tr 4 30.05.00.00 DERS SAYDIRMA hafta Başvuru oldukça 3 30.0.00.00 KAYIT YENİLEME - DERS KAYDI https://ubs.omu.edu.tr/ 1 gün https://ubs.omu.edu.tr/ 30.01.00.00 KESİN KAYIT Öğrenci İşleri Bürosu İlanda belirtilen

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İŞLEM İÇİN GEREKLİ BELGELER İŞLEMİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlar/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) Taşra Birimleri

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlar/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) Taşra Birimleri 301.06 305.01 050.02 Başvuru Alımı için görevlendirilen personel Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ Adnan Menderes Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. ADNAN MENDERES

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi: 02.11.2011 Enstitü Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2011 AMAÇ Bu uygulama

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İŞLEM İÇİN GEREKLİ BELGELER İŞLEMİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 21 Temmuz 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29067 SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlarn/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb)

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlarn/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) 301.06 305.01 050.02 Başvuru Alımı için görevlendirilen personel Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları 1. Öğretim Programı Öğretim programları 5000,6000, 7000, 8000 ve 9000 kodlu derslerden oluşur. 5000, 6000 ve 7000 kodlu dersler kredili

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 of 17 26.01.2011 15:13 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

1- Ana Bilim Dalı Kurul Kararı 2- Enstitü Kurul Kararı 3- Rektör Onayı 4- Üniversitenin Web sayfasından ilan edilmesi.

1- Ana Bilim Dalı Kurul Kararı 2- Enstitü Kurul Kararı 3- Rektör Onayı 4- Üniversitenin Web sayfasından ilan edilmesi. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI 1 Tezli Yüksek Lisans Süresi 7. maddede istenilen belgeler BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ŞEKLİ SÜRE 1 Tezli Yüksek Lisans 3 Yıl (6 Yarıyıl) 2 Doktora 6 Yıl (12 Yarıyıl) ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Ağustos 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29461 YÖNETMELİK Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge,

Detaylı

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ Adnan Menderes Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ 118 T.C. ADNAN

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1 Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular 2 Öğrenci Kabulü 3 Adaylar Sınavlara Girmeden 1- Anabilim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

Enstitü Kurul Toplantısı için gündemdeki konuları içeren bilgilerin hazırlanması

Enstitü Kurul Toplantısı için gündemdeki konuları içeren bilgilerin hazırlanması HİZMETİN ADI HACETTEPE ÜNİVERS VERSİTES TESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Tezli Yüksek Lisans Süresi H.Ü.Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI Amaç, Dayanak ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Uzaktan Eğitim Programlarının amacı; Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI GÖREV TANIMLARI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI GÖREV TANIMLARI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI Enstitü Kurulu Toplantı Tarihi: 18.04.2012 AMAÇ Bu uygulama esasının amacı, Enstitümüz anabilim dallarından

Detaylı

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Ağustos 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30147 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/11/2016

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesine

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Enstitüde yer alan programlara nasıl ve ne zaman başvurulabilir? Akademik

Detaylı

EK-2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Kontenjanların ve Önerilen Derslerin Belirlenmesi 2 Enstitü Kurulu Gündeminin Hazırlanması 3 Kontenjanların Kesinleşmesi ve İlanı Ana Bilim Dalı Kurul Kararı Enstitü Kurul Toplantısı için kontenjanlar,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

1 Ay. 10 Kesin Kayıt İşlemleri 1- Lisans / Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi,

1 Ay. 10 Kesin Kayıt İşlemleri 1- Lisans / Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Tezli Yüksek Lisans Toplam Süre Tezli Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI Sıra No Hizmet Adı İstenen Belgeler-Geçerli Mevzuat-Hükümler 1 Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt işlemleri

Detaylı

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK 26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Adı Başvuruda Istenen Belgeler ve Süreçleri 1 Lisansüstü programlara kayıt için kontenjanların belirlenmesi, ön koşullar ve duyurular 2- Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurul kararları, 3- Senatosu

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kamu Hizmet Standartları Tablosu T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Akademik Takvim

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Ana Proses Adı : Teknoloji Fakültesi Alt Proses Adı : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi : Birim Sorumlusu

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi lisansüstü eğitim

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI ANABİLİM DALI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TC YABANCI ALES UYRUKLU UYRUKLU PUAN TÜRÜ İÇİ DIŞI İÇİ DIŞI PROGRAMA BAŞVURU

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Lisansüstü öğretim programlarının açılması nasıl olur?

Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Lisansüstü öğretim programlarının açılması nasıl olur? Askerlik İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? Askerlik sevk tehir işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35/E maddesine göre yapılır. Lisansüstü programlarda yasa gereği Askerlik Sevk Tehir İşlemleri

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI TAMAMLANMA 1 302.01 Yeni Kayıt Yüksek Lisans/Doktora Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri (Türk, yabancı uyruklu) Anadolu Üniv. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Kayıt yaptırmaya

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı) 4) 2 Adet Resim (yeni çekilmiş,

Detaylı

1. Kimlik Bilgileri 2. ALES Notu 3. Mezuniyet Notu 4. Yabancı Dil Notu 5. Başvuracağı Anabilim Dalı Tercihi

1. Kimlik Bilgileri 2. ALES Notu 3. Mezuniyet Notu 4. Yabancı Dil Notu 5. Başvuracağı Anabilim Dalı Tercihi ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Lisansüstü Eğitim Önkayıt 1. Kimlik Bilgileri 2. ALES Notu

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi lisansüstü eğitim

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı)

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SENATO ESASLARI. Amaç

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SENATO ESASLARI. Amaç SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SENATO ESASLARI Amaç Madde 1- Bu Senato Esaslarının amacı; Sakarya Üniversitesi enstitülerince

Detaylı

İDARİ SÜREÇLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (RULES IN ADMINISTRATIVE PROCESS)

İDARİ SÜREÇLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (RULES IN ADMINISTRATIVE PROCESS) Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İDARİ SÜREÇLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (RULES IN ADMINISTRATIVE PROCESS) Prof. Dr. Ramazan KOÇ Ocak 2010 Gaziantep http://fbe.gantep.edu.tr İÇİNDEKİLER

Detaylı

T. C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN KILAVUZU

T. C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN KILAVUZU T. C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN KILAVUZU "Danışman, öğrencinin kendi özgüveninin gelişiminde, kariyere doğru ilerlemesinde ve gelecekte fırsatlar yakalamasında başlıca yol göstericisidir."

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Öğrenci İşlemleri SIKÇA SORULAN SORULAR

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Öğrenci İşlemleri SIKÇA SORULAN SORULAR SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Öğrenci İşlemleri SIKÇA SORULAN SORULAR İstanbul, 2017 İÇİNDEKİLER 1 BAŞVURU İŞLEMLERİ... 2 2 KAYIT İŞLEMLERİ... 3 3 GENEL KONULAR... 4 4 TEZLİ YÜKSEK LİSANS... 5 5 TEZSİZ YÜKSEK

Detaylı

YÜKSEK LİSANS BİLİM SINAV TARİHİ VE YERİ BİLİM SINAV TARİHİ SAAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN DUYURULMASI

YÜKSEK LİSANS BİLİM SINAV TARİHİ VE YERİ BİLİM SINAV TARİHİ SAAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN DUYURULMASI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU, BİLİM SINAVI, SONUÇ AÇIKLAMA VE KAYIT TARİHLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

SÜREÇ EL KİTABI. Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı Süreci. Başarılı bir şekilde lisansüstü programların açılması süreci sayısı

SÜREÇ EL KİTABI. Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı Süreci. Başarılı bir şekilde lisansüstü programların açılması süreci sayısı Yayın i Sayfa 1 / 86 SÜREÇ ADI: SÜRECİN SORUMLULARI: ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: SÜREÇ SINIRLARI: SÜREÇ ADIMLARI: Lisansüstü Programlarının Açılması / Açılacak Lisansüstü Programlarının Kontenjanlarının

Detaylı

BAŞVURU VE KAYIT 1. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURULAR VE KAYIT

BAŞVURU VE KAYIT 1. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURULAR VE KAYIT BAŞVURU VE KAYIT 1. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURULAR VE KAYIT Başvuru zamanı*: Sonbahar dönemine başvurular: 1-30 Mayıs *Her yıl UME web sayfasında duyurulur. İnternet ortamında hazırlanmış, dondurulmuş,

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İŞLEM AKIŞ ŞEMASI

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İŞLEM AKIŞ ŞEMASI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İŞLEM AKIŞ ŞEMASI 2547 SAYILI KANUNUN 33/a MADDESİ UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZ KADROSUNDA OLUP, ÖYP KAPSAMINDA BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı) 4) 2 Adet Resim (yeni çekilmiş,

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SENATO ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SENATO ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar (08 Ocak 2015 tarih, 61 sayılı Senato toplantısının 28 nolu karar ekidir.) EK: 9 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Tezli Yüksek Lisans Programı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Dereceli Doktora Lisans Dereceli Doktora Tez yazım kuralları Sistem Tanıtımı

Tezli Yüksek Lisans Programı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Dereceli Doktora Lisans Dereceli Doktora Tez yazım kuralları Sistem Tanıtımı Tezli Yüksek Lisans Programı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Dereceli Doktora Lisans Dereceli Doktora Tez yazım kuralları Sistem Tanıtımı Tezli Yüksek Lisans Programı En az 7 adet ders, 21

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KESİN KAYIT KILAVUZU ÖNEMLİ TARİHLER

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KESİN KAYIT KILAVUZU ÖNEMLİ TARİHLER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KESİN KAYIT KILAVUZU ÖNEMLİ TARİHLER LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TAKVİM 2013-2014

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 (1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER Üniversitesi T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER S NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN

Detaylı

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER MADDE 5 (5) Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik süresi, Türkçe lisansüstü

Detaylı

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretiminde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI TC YABANCI YATAY ALES PUAN ANABİLİM DALI UYRUKLU UYRUKLU GEÇİŞ TÜRÜ TIBBİ GENETİK ALAN

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu sü SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 301.01 HİZMETİN ADI Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular HİZMETİN TANIMI EğitimÖğretim Kapsamında Yeni

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: )

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KAYIT VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KAYIT VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KAYIT VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu esaslar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim G iriş EN Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak programlar,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans ve Doktora programlarından

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İŞLEM İÇİN GEREKLİ BELGELER İŞLEMİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

YÖNETMELİK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28184 Sakarya Üniversitesinden: YÖNETMELİK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ ne 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI için Enstitümüz Sanat ve Tasarım, Resim ve Müzik Anasanat Dallarına belirtilen

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

BĐRĐNCĐ BÖLÜM. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. CELAL BAYAR ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM YÖNETMELĐĞĐ 24 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28035 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ R.G: 21.07.2013/28714EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesine

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esasları; Yaşar Üniversitesi ne bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 24 Mayıs 2013 gün ve 28656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

Detaylı

BAŞVURU VE KAYIT 1. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURULAR VE KAYIT

BAŞVURU VE KAYIT 1. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURULAR VE KAYIT BAŞVURU VE KAYIT 1. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURULAR VE KAYIT Başvuru zamanı*: Sonbahar dönemine başvurular: 1-30 Mayıs *Her yıl UME web sayfasında duyurulur. İnternet ortamında hazırlanmış, dondurulmuş,

Detaylı

AKADEMİK İŞ YÜKÜ TAKVİMİ

AKADEMİK İŞ YÜKÜ TAKVİMİ EYLÜL Yurt dışından öğrenci kabulünde asil kazananların kayıtlarının yapılması. Güz dönemi ara sınıf öğrencileri için katkı payı datalarının Bankaya gönderilmesi. Kredi Burs müracaatı yapan öğrencilere

Detaylı