Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması"

Transkript

1 Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması

2 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Nedir? Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.

3 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü 2013 Onaylanmış Kişi Statüsünde yer alan tüm kolaylıklar İthalatta ve 2014 İthalatta Yerinde Gümrükleme ihracatta kontrol kolaylıkları İzinli Alıcı İhracatta Yerinde Gümrükleme İzinli Gönderici H er Tesis B ir G üm rük

4 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne bağlı haklar

5 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne bağlı haklar

6 Yetkilendirilmiş Yükümlülerden Gümrük Otoritesi Ne Bekler?

7 Yetkilendirilmiş Yükümlülerden Gümrük Otoritesi Ne Bekler? Güvenilirlik Suç Kabahat Borç Yönetim Kurulu Üyeleri %10 dan fazla paya sahip gerçek kişiler Gümrük ve dış ticarette temsil yetkili çalışanlar 234 ve 238 den belli miktarın üzerinde ceza KDV ve ÖTV den belli miktarın üzerinde ceza 239 dan belli miktarın üzerinde ceza Gümrük vergi ve ceza borcu Vergi mevzuatına bağlı borç Sosyal güvenlik prim borcu

8 Yetkilendirilmiş Yükümlülerden Gümrük Otoritesi Ne Bekler? Ticari Kayıtlar Kayıt tutma Kayıt ortamı Organizasyon Saklama İzlenebilir kayıt sistemi Gerçekliği koruma Uygun yapılanma 5 yıl saklama Eşyanın tüm vasıf ve hareketi Kontroller için uygun ortam İç kontrol sistematiği Arşivleme planı Serbest dolaşımda olup olmama Erişebilirlik ve bilgilendirme Gümrük konusunda bilgili ve tecrübeli kişi IT güvenlik önlemleri

9 Yetkilendirilmiş Yükümlülerden Gümrük Otoritesi Ne Bekler? Mali Yeterlilik Taahhütleri karşılama Son üç yıl İştigal alanı Mali durum İflas halinde olmama İflas başvurusunda bulunmamış olma İflası istenmemiş olma YMM Raporu YMM tarafından rapor hazırlanması Raporun olumlu olması (Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan kişiler için rapor verileri ve Genel Müdürlüğün ilave incelemeler sonucuna bakılır.)

10 Yetkilendirilmiş Yükümlülerden Gümrük Otoritesi Ne Bekler? Emniyet ve Güvenlik Tesisler Eşya Kişiler Takip İzinsiz giriş ve sızma Operasyonel binalar Yükleme, boşaltma, sevkiyat yerleri, taşıma araçları Değiştirme, kayıp ve ekleme Depolama, muayene, kontrol için techizat Kimliklerin açıkça tespiti Güvenlik araştırması Eğitim Kısıtlamaya tabi eşyanın takibi Tedarikçi takibi Tesis güvenliği takibi

11 Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvurusu ve Değerlendirme Süreci 1 2 Gerekli belgelerle başvuru yapılır Ön inceleme yapılır Yerinde inceleme raporu hazırlanır 3 4 Rapor üzerinde değerlendirme yapılır Sertifika düzenlenir

12 Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvurusu Nasıl Değerlendirilir? 1 Gerekli belgelerle başvuru yapılır Başvuru, şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunulan yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır. Başvuru yaparken; 1. Başvuru formu 2. Soru Formu 3. Adli sicil belgeleri/beyan Fornu 4. Şirketin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösterir belge 5. Şirketin vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı 6. Mali yapıya ilişkin yeminli mali müşavir raporu 7. ISO 9001 ve ISO sertifikaları (bulunmaması doğrudan red sebebidir) ibraz edilir.

13 Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvurusu Nasıl Değerlendirilir? 2 Ön inceleme yapılır Bölge Müdürlüğünce; Başvuruda aranan belgelerin tam ve eksiksiz oluşuna, ISO 9001 ve ISO sertifikalarının en güncel versiyon oluşuna, Yeminli Mali Müşavir Raporunun olumlu oluşuna, bakılır. GÜVAS üzerinden; Ceza kararları sorgusu Gümrük mevzuatından kaynaklanan kesinleşmiş vergi/ceza borcu bulunmadığı sorgusu Ticaret hacmi/taşımacılık performansı sorgusu (talep edilen izin/yetkiler için) yapılır. Eksiklik durumunda firmaya eksikliği gidermesi için 30 gün ek süre verilir. Herhangi bir aykırılık veya eksikliğin giderilmemesi durumunda başvuru reddedilir. Bir sorun tespit edilmez ise 5 iş günü içerisinde uygun bulunduğuna dair Ön İnceleme Değerlendirme Formu doldurulur ve Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletilir.

14 Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvurusu Nasıl Yapılır? 3 Yerinde inceleme raporu hazırlanır Genel Müdürlük tarafından Bölge Müdürlüğünden alınan belgeler yerinde incelemenin yapılması için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilir. Görevlendirilen müfettişler firmanın başvurusunda gösterdiği tesislere giderek incelemelerde bulunurlar. İncelemenin temelini soru formunda yer alan bilgiler belirler. Müfettişler Yerinde inceleme değerlendirme formunda yer alan göstergelere ve sorularına göre firmanın koşullara uyup uymadığına bakarak puanlama yaparlar. Hazırladıkları raporu Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletirler.

15 Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvurusu Nasıl Değerlendirilir? 4 Müfettişler yerinde inceleme raporunu puanlamasıyla birlikte Genel Müdürlüğe gönderir. Rapor üzerinde değerlendirme yapılır Genel Müdürlük, yapılan puanlamayı değerlendirerek başvuru sahibinin iş koluna göre belli koşullardan belli puanın üzerinde bulunan adayların Yetkilendirilmiş Yükümlülük statüsüne hak kazandığını tespit eder. Bu tespit Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

16 Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvurusu Nasıl Değerlendirilir? Sertifika düzenlenir Genel Müdürlüğün uygunluk değerlendirmesini alan Bölge Müdürlüğü sertifikayı düzenleyerek, başvuru sahibine teslim eder. Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsü sertifikanın verildiği günün bir sonraki iş günü yürürlüğe girer.

17 İhracatta Yerinde Gümrükleme Nedir? Ürünlerin gümrüklemesi ihracatçı tarafından kendi tesisinde yapılır Ürünler doğrudan müşteriye gönderilir

18 İhracatta Yerinde Gümrükleme Nasıl İşler? Eşya güvenli alana alınır Eşyanın ihracata hazır olduğu gümrüğe bildirilir Riskli durum varsa, muayene yapılır Gümrük tarafından risk analizi yapılır Riskli durum yoksa, aracın çıkışına izin verilir Muayene sonrası aracın çıkışına izin verilir

19 İhracatta Yerinde Gümrükleme Şartları Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası 5 Milyon $ fiili ihracat

20 İzinli Gönderici Nedir? Herkes ürününü gümrüğe uğramadan taşıtabilir Sevkiyatlar zamanında, süratle ve güvenle yerine ulaşır

21 İzinli Gönderici Nasıl İşler? İhracatçı eşyasını ve beyanname bilgilerini izinli göndericiye verir Riskli durum varsa, muayene yapılır Eşya, izinli gönderici tesislerinde güvenli alana alınır Gümrük tarafından risk analizi yapılır Muayene sonrası aracın çıkışına izin verilir Eşyanın çıkışa hazır olduğu gümrüğe bildirilir Riskli durum yoksa, aracın çıkışına izin verilir

22 İzinli Gönderici Yetkisi İzinli gönderici yetkisi sahibi, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi kişinin 1000 ile 3141 ve 3151 rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasını taşıyabilir. Sadece İYG nin eşyasını taşırsa Tesis: : İYG veya İG nin tesisi. Mühürleme: İG mühürler. Parsiyel taşırsa Tesis: : İG nin tesisi. Mühürleme: İG mühürler. İzinli gönderici, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi olmayan kişinin yalnızca 1000 rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasını taşıyabilir. İYG olmayanın eşyasını taşırsa Tesis: : İG nin tesisi. Mühürleme: İG mühürler. 22

23 İthalatta Yerinde Gümrükleme Nasıl İşler? İthalatçının Tesisi İzinli Alıcı Eşyayı gümrük idaresine sunmaksızın işlemlerini tesislerden yapabilme İzinli Alıcının Tesisi

24 İthalatta Yerinde Gümrükleme Nasıl İşler? ÖZET BEYAN Emniyet ve güvenlik kontrolleri + diğer kurum kontrolleri İzinli Alıcı transit beyanı vererek eşyayı tesislere götürür

25 İthalatta Yerinde Gümrükleme Nasıl İşler? «Üretime Hızlı Giriş» İthalatçının Tesisi İzinli Alıcı «İşlemleri en geç 48 saat içinde tamamlanabilecek eşya ise araçtan boşaltılmaksızın ithal edilerek doğrudan üretim bandına alınır»

26 Yetkilendirilmiş Yükümlü Onaylanmış Kişi Farkı

27 Yetkilendirilmiş Yükümlü Ne Sağlar? Güven tesisi Tüm dünyada tanınma Kolayca pazara girme Yabancı şirketler tarafından tercih edilme Gümrük idaresiyle daha iyi ilişkiler ve işbirliği artışı

28 Yetkilendirilmiş Yükümlü Ne Sağlar? Azalan belirsizlik ortamı Müşterilerde güven Taahhütlerin kolayca yerine getirilmesi

29 Yetkilendirilmiş Yükümlü Ne Sağlar? Daha kolay yasal ticaret Yasadışı ticaretle mücadelede daha yüksek etkinlik Daha fazla doğrudan yabancı yatırım Uluslararası rekabet gücü artışı

30 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ticaretin Kolaylaştırılması Dairesi

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Gümrük işlemlerinin ve Ticaretin kolaylaştırılması

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Gümrük işlemlerinin ve Ticaretin kolaylaştırılması Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Gümrük işlemlerinin ve Ticaretin kolaylaştırılması 10/01/2013 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük mevzuatıyla ilgili bir yönetmelik yayınlanmıştır.

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

Onaylanmış kişi statüsü;

Onaylanmış kişi statüsü; Onaylanmış kişi statüsü; Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, Belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, Mali yeterliliği tasdik edilmiş, Kayıtları izlenebilir olan

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 (Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2 de belirtilen

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini

Detaylı

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ortak transit rejimine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI Mehmet Uylukcu Gümrük ve Ticaret Uzmanı Umut Şedele Gümrük ve Ticaret Uzmanı GİRİŞ Bu çalışma, ülkemizin 1 Aralık 2012 tarihinde Ortak

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN

Detaylı

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) 16 Kasım 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28823 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat MKA YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat Gümrük Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Antrepoları Yatırım İzni MADDE 518 (1) Genel antrepo

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ORTAK TRANSİT REJİMİ NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1

ORTAK TRANSİT REJİMİ NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1 ORTAK TRANSİT REJİMİ & NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1 İÇERİK Topluluk ve Ortak Transit Rejimleri Ortak Transit Rejiminin genel özellikleri Ekonomik avantajları Basitleştirmeler Uluslararası

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz

Detaylı

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Telekomünikasyon Kurumundan: Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik imzanın hukuki

Detaylı

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK 5337 SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat Yıl: 3 Sayı: 15-2013 Sahibi T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Adına Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam KARAOĞLU Yazı İşleri Müdürü Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Cem

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 18 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI I-TANIM, AMAÇLAR, İŞLEVLER SORU 1 : Serbest Bölge (SB) nedir? Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında

Detaylı

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 GÜMRÜK U İLE BAZI VE HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 153'üncü maddesinden sonra gelmek

Detaylı

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR SPK Düzenlemeleri 4.1.3.1. ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Seri : V No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı