BANKACILIK OTORİTELERİNİN TAKDİR YETKİSİ AÇISINDAN İDARİ PARA CEZALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK OTORİTELERİNİN TAKDİR YETKİSİ AÇISINDAN İDARİ PARA CEZALARI"

Transkript

1 ARD Çalışma Raporları : 2004/1 BANKACILIK OTORİTELERİNİN TAKDİR YETKİSİ AÇISINDAN İDARİ PARA CEZALARI Berk Mesutoğlu Münür Yayla Araştırma Dairesi

2 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ARD Çalışma Raporları No: 2004/1 Bankacılık Otoritelerinin Takdir Yetkisi Açısından İdari Para Cezaları Berk Mesutoğlu * Münür Yayla ** Bu çalışma Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. * Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başuzmanı Tel: Fax: ** Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başuzmanı Tel: Fax:

3 Özet 4389 sayılı Bankalar Kanunu mevzuata aykırılıklar nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından, gerekçesi belirtilmek suretiyle, bankalara belirli para cezaları uygulanabileceğini hükme bağlamıştır. Kanunda Kurula verilen takdir yetkisine rağmen takdir yetkisinin kullanılması sırasında gözönünde tutulacak somut kriterler Kanunda veya düzenlemelerde açıkça belirlenmemiştir. Öte yandan, ceza verilip verilmemesi konusundaki takdir yetkisinin yanısıra, her ihlal için verilecek cezanın tutarlarının Kanunda belirlendiği ve Kurula ceza tutarları konusunda herhangi bir hareket alanı tanınmadığı görülmektedir. Bu yapı, uygulamada tutarlılık, eşitlik, şeffaflık ile karar alma süreçlerinin ve cezaların etkinliği gibi konularda tartışmalı durumlar yaratma potansiyeli taşımaktadır. Bu potansiyel sorunları azaltmaya dönük öneriler geliştirmek amacıyla dünyadaki çeşitli uygulamaların incelendiği bu çalışmada idari para cezalarının pek çok ülkede bankacılık sektörünün düzenlenmesinden ve denetiminden sorumlu kamu otoritelerinin elindeki önemli araçlardan birisi olduğu görülmüştür. İncelenen 27 ülkenin önemli bir bölümünde (%81) idari para cezası uygulaması bulunmakta olup, idari para cezası bulunmayan ülkelerin bazılarında da 2004 ve 2005 yıllarında idari para cezası uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır. Ortak hukuk geleneğinin etkisindeki ülkeler başta olmak üzere, incelenen ülkelerin pek çoğunda idari suçlara ceza verilip verilmemesi ve verilecek cezanın tutarı konularında idareye takdir yetkisi verilmiştir. İdari para cezası uygulanan ülkelerin yaklaşık %68 inde ceza verilip verilmemesi konusunda, %82 sinde ise verilecek cezanın tutarının belirlenmesi konusunda otoritelere takdir yetkisi verildiği görülmektedir. Hem ceza verilip verilmemesi hem de ceza tutarı konusunda takdir yetkisi bulunan ülkelerin oranı %64 dür. Bankacılık otoriteleri takdir yetkisi ile donatılmış ülkelerin yarısından fazlasında bu yetkinin kullanılması sırasında göz önünde tutulacak kriterlerin yasalarla ya da idari düzenlemelerle açıklığa kavuşturulduğu görülmektedir. Takdir yetkisinin kullanılması sırasında özellikle idari suçun niteliği / ciddiyeti, idari suçta kasıt unsuru, finansal kuruluşun büyüklüğü, kaynakları ve içinde bulunduğu diğer koşullar, cezaya muhatap kişinin tüzel kişi mi gerçek kişi mi olduğu, finansal kuruluşun kurallara uyma konusundaki geçmiş performansı, ilgili kuruluşun ihlal sonrası tutumu ve ihlal nedeniyle kuruluşun elde ettiği kazanç ya da kaçındığı zarar gibi hususlar dikkate alınmaktadır. ii

4 Diğer ülke uygulamaları ışığında Türkiye deki mevcut yaklaşımın gözden geçirilmesinde yarar görülmektedir. Bu çerçevede, öncelikle Kurulun sahip olduğu takdir yetkisini kullanırken gözeteceği kriterler yasada ya da idari bir düzenlemede açıklığa kavuşturulmalıdır. Kriterlerin açıkça belirlenmesi; Kurul kararlarında eşitliğin ve (zaman ve kuruluş boyutunda) tutarlılığın sağlanmasını kolaylaştıracak, karar alma sürecinde zamandan tasarruf sağlayacak, idari cezalara muhatap taraflar için şeffaflığı artırarak belirsizlikleri azaltacak, bankalar için kurallara uyma yönünde daha etkili bir teşvik yaratacaktır. Ayrıca, benzer kriterlere dayalı olarak, ceza tutarlarının belirlenmesi konusunda da Kurula esneklik sağlanmasının idari suç işleyen bir bankanın içinde bulunduğu koşullara ve finansal sisteme yönelttiği tehdidin büyüklüğüne ve ölçeğine göre cezalandırılmasını sağlayarak adaleti ve sistemin caydırıcılığını artıracağı düşünülmektedir. Bu çerçevede; önerilen yaklaşımın uygulamaya geçirilmesi amacıyla sadece sözkonusu kuruluşun güvenli ve sağlam şekilde çalışmasını tehlikeye düşürüp düşürmediğine ya da sistemin bütününe yönelik bir tehdit yaratıp yaratmadığına göre idari suçların hafif, ağır ve çok ağır şeklinde tasnif edilmesi düşünülebilir. Her idari suç kategorisi, ceza verilip verilmeyeceğini ve verilecekse tutarı belirlemek üzere, kasıt unsuru, bankanın ölçeği / mali durumu, kurallara uyum performansı ve bankanın tutumu gibi çeşitli kriterler ile ilişkilendirilebilir. iii

5 Administrative Fines from the Perspective of Discretionary Power of Banking Authorities Summary According to the Banks Act (Nr. 4389), the Banking Regulation and Supervision Board (BRSB), at its own discretion, may impose fines on any bank due to incompliance with the relevant provisions of the Act and regulatory rules, provided that it shall specify the grounds of such an imposition. Despite its discretionary power the BRSB does not have a clearcut set of criteria which it can take into account when it uses its discretionary power. On the other hand, the amount of fine for each offence is determined by the law, and the BRSB does not have any discretion in deciding the amount of fine. This supervisory framework can pose potential problems in terms of consistency, equality, transparency and efficiency of decision making process and fines. In this study, in order to develop recommendations toward a more consistent, transparent and efficient penalty system the supervisory frameworks in 27 countries have been reviewed from the perspective of administrative fines. It is found that administrative fines is one of the most effective enforcement tools which can be used by the banking regulation and supervision authorities around the world. In a considerable number (81%) of the countries examined, banking authorities have the authority to impose administrative fines on banks in case of non compliance with legislative and regulatory provisions. Furthermore some other banking authorities are planning to include administrative fines in their supervisory frameworks in near future. In most countries, mainly the common law countries, the authorities have discretionary power in fine imposition procedure. Of 22 authorities (which apply administrative fines) 68% has discretion in deciding whether to fine a bank, and 82% has flexibility in deciding the amount of fine. On the other hand, 64% of the authorities have discretion in deciding both whether to fine a bank and the amount of fine. It is observed that in more than half of the countries the criteria which are taken into account in using the discretionary power are determined and declared by law and/or regulation. Among these criteria are mainly nature and seriousness of the breach, presence of intention, size, resources and other circumstances of the financial institution, nature of the person to be fined (natural or legal), the previous disciplinary and compliance record of the financial institution, the conduct of the firm after the breach, the amounts of profits accrued or losses avoided by the breach. iv

6 Under the light of international practices the existing approach in Turkey should be revised. Firstly, the criteria used by the BRSB when imposing fines should be explicitly established through law or regulation. Establishment and declaration of the criteria would ensure equality, consistency (in terms of time and institutions) and time savings in decision making process. It would also eliminate the uncertainties for all parties through increased transparency, and create more effective incentives for banks to comply with the rules. Second, the BRSB should be provided with the authority to determine the amount of fines using a similar set of criteria. Such an approach would ensure justice and more deterrence in supervision process via penalties in proportion to the magnitude of threat to the financial system. For application of the recommended approach administrative offences may be divided into three categories based on whether each of them jeopardizes only the relevant institution individually or also the financial system as a whole: minor, serious, very serious offences. Each category may be linked to a set of criteria to be used in deciding both whether and how much to apply an administrative fine in a matrix form. v

7 İÇİNDEKİLER Sayfa No: I. GİRİŞ... 1 II. YÖNTEM... 2 III. BULGULAR: ÜLKE ÖRNEKLERİ ) İTALYA ) AVUSTRALYA ) ŞİLİ ) SLOVENYA ) FİNLANDİYA ) YENİ ZELANDA ) İNGİLTERE ) AVUSTURYA...8 9) FRANSA ) ALMANYA ) ENDONEZYA ) RUSYA ) İSVİÇRE ) İSVEÇ ) PAKİSTAN ) İRLANDA ) POLONYA ) KANADA ) İSPANYA ) ABD ) ÇEK CUMHURİYETİ ) HOLLANDA ) NORVEÇ ) DANİMARKA ) PORTEKİZ ) LÜKSEMBURG ) MALEZYA IV. SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER EK: ÖZET TABLO vi

8 I. GİRİŞ Bankalara, bankaların sorumlulularına ve üçüncü kişilere verilen idari cezalar bankacılık sektörünün düzenlenmesinden ve denetiminden sorumlu kamu otoritelerinin kurallara uyumu sağlamaya yönelik ellerindeki en önemli araçlardan bir tanesidir. Suç ve cezaların nispi hafifliği, kamu düzeninden çok sektördeki etkinliği ve istikrarı ilgilendirmeleri, karar alıcılarca daha sade bir prosedür izlenerek süratle sonuçlandırılmaları gibi özellikleriyle adli suç ve cezalardan ayrılan idari cezaların en tipik şekli olan idari para cezaları pek çok ülkede uygulama alanı bulmaktadır. Bu çerçevede, ülkemizde 4389 sayılı Bankalar Kanununun 21 inci maddesi, Kanunun çeşitli hükümlerine aykırılıklar nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından, gerekçesini belirtmek suretiyle, çeşitli para cezaları uygulanabileceğini hükme bağlamıştır. Söz konusu maddede Kurula ceza verip vermeme konusunda takdir yetkisi verilmiş ancak takdir yetkisinin kullanılması sırasında gözönünde tutulacak kriterlere bir açıklık getirilmemiştir. Bu çalışmanın amacı: (1) diğer ülkelerde idari para cezalarının uygulanma yaygınlığını, (2) idari para cezası uygulanan ülkelerde cezaların uygulaması ile ilgili olarak otoritelere takdir yetkisi verilip verilmediğini, (3) takdir yetkisi verilmiş ise bunun kullanımında göz önünde tutulan faktörleri ve (4) idari para cezası uygulamasını karakterize eden faktörleri belirleyerek, ülkemiz uygulaması açısından gerek takdir yetkisinin kullanımında kullanılabilecek kriterler geliştirmek ve gerekse ileride gündeme gelebilecek bir mevzuat düzenlemesinde dikkate alınabilecek alternatifler sunabilmektir. 1

9 II. YÖNTEM Çalışma çeşitli ülke uygulamalarına ilişkin bilgilerin derlenerek analiz edilmesi ve bu şekilde elde edilen bulgulardan sonuçlara ulaşılması şeklinde yürütülmüştür. Bu amaçla, diğer ülke otoritelerine hitaben hazırlanan bir mektup 2004 yılı Şubat ayı ortalarında çoğu gelişmiş 38 ülkedeki bankacılık otoritelerine elektronik posta ve faks yoluyla gönderilmiş olup 1, bilgi talebine yanıt veren ülke sayısı 17 dir. Otoritelerden alınan bu bilgilerin yanı sıra, bilgi talebinde bulunulan ülkelerle sınırlı olmaksızın çeşitli ülkelerin bankacılık mevzuatlarına internet aracılığıyla ulaşılmıştır. Bu şekilde elde edilen 27 adet ülkeye ait veri biraraya getirilerek uygulamaların benzer ve farklı yönleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. III. BULGULAR: ÜLKE ÖRNEKLERİ 1) İTALYA İtalya da 1993 tarihli ve 385 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca idari para cezaları (pecuniary administrative sanction) uygulanmaktadır. Ceza hükümleri Kanunun çeşitli maddelerinde dağınık şekilde yer almaktadır. İdari cezaların uygulanması konusunda İtalyan Merkez Bankasının (BOI) bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. İdari para cezası gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde BOI tarafından cezaya muhatap tarafa bildirimde bulunularak savunma istenmektedir. 30 gün içerisinde ilgili tarafça gönderilen bilgiler değerlendirilerek Hazine Bakanlığına ilgiliye ceza verilmesi teklif edilmektedir. Hazine Bakanlığı kendisine ulaşan teklifi değerlendirerek idari suçun varlığının sabit olması durumunda, gerekçesini de açıklamak koşuluyla, ceza verilmesine karar vermektedir. Para cezalarına ilişkin kararlardan bazıları ilgiliye bildirimi izleyen 30 gün içerisinde özet şeklinde en az bir tanesi ekonomi gazetesi olmak ve masrafları cezaya muhatap tarafça karşılanmak üzere ülke çapında yayın yapan iki adet günlük gazetede ilan edilmektedir. Diğer ceza kararları ise Merkez Bankası Bülteninde yine özet bir şekilde ilan edilmektedir. İdari cezalara karşı 30 gün içerisinde Roma İstinaf Mahkemesine başvurulabilmektedir. Temyiz başvurusu karşısında BOI tarafından ceza önerisine esas bilgi ve dokümanların mahkemeye iletilmesi gerekmektedir. Temyiz başvurusu cezanın 1 Diğer ülke otoritelerinden bilgi talep edilmesi aşamasında sağladıkları desteğin yanısıra bilgi ve yorumlarıyla da Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Sn. Dr. Ahmet Akıncı ile Bankacılık Uzman Yardımcısı Sn. Levent Cem Eğritağ ın bu çalışmanın hazırlanmasında önemli katkıları olmuştur (y.n). 2

10 uygulanmasını durdurmamaktadır. Ciddi nedenlerin varlığı durumunda mahkeme, gerekçelerini belirtmek kaydıyla, yürütmeyi durdurma kararı alabilmektedir. Mahkeme gerektiğinde duruşma yapılmasına karar verebilir. Mahkemenin kararı BOI tarafından Merkez Bankası Bülteninde yayımlanmaktadır. 2) AVUSTRALYA Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında idari cezaların Avustralya da sınırlı bir uygulama alanı bulduğu, prensip olarak kanunlara aykırılıkların adli makamlarca cezalandırıldığı görülmektedir. İhtiyati düzenlemelere uyulmaması durumunda Avustralya İhtiyati Düzenleme Otoritesi (APRA) tarafından bankalara idari ceza yerine (örneğin yöneticilerin ve belli elemanların görevden uzaklaştırılması, bazı faaliyetlerin sınırlandırılması gibi) bazı direktifler verilmektedir. Bu direktiflere uyulmaması durumunda ise 1959 tarihli Bankacılık Kanunu uyarınca gerek finansal kuruluş gerekse ilgili kişiler hakkında mahkemeler nezdinde girişimde bulunulmakta, APRA nın da hukuken temsil edildiği yargısal süreçler sonucunda adli makamlarca hapis ve para cezalarının verilebilmesi için söz konusu suçun kuvvetli delillere dayanması gerekmektedir. Öte yandan, 2001 tarihli Finansal Sektör Kanunu çerçevesinde finansal kuruluşlardan veri toplanmasına ilişkin suçlar için doğrudan APRA ya idari cezalar verme yetkisi de tanınmıştır. Söz konusu Kanun APRA ya kendisi tarafından regüle edilsin edilmesin Avustralya daki tüm finansal kuruluşlardan bilgi alma yetkisi vermektedir. Kanun çerçevesinde idari bir suçun işlendiğine dair kuvvetli göstergelerin bulunması durumunda APRA tarafından ilgiliye bir idari suç ihbarnamesi gönderilerek ilgiliden konunun mahkemeye intikali durumunda mahkemelerce verilebilecek cezadan daha hafif bir para cezasını belli bir süre içerisinde ödemesi istenmektedir. İhbarnamede yer alacak para cezası tutarı mahkemelerce bu konuda verilebilecek en yüksek para cezasının 1/5 i veya 50 ceza biriminden düşük olanı olarak saptanmaktadır. İhbarnamede ilgilinin kendisine bildirim yapılmasından itibaren 28 gün içerisinde suça konu aykırılığı gidermesi ve ihbarnamede yer alan tutarı ödemesi halinde konunun mahkemeye götürülmeyeceği belirtilmektedir. Kendisine bildirim yapılan tarafça APRA ya yazılı bir savunma gönderilebilmektedir. APRA bu görüş çerçevesinde ya da başka nedenlerle bildirimi geri alma konusunda esnekliğe sahiptir. Kanunda APRA nın ihbarnameyi geri alıp almama konusunda göz önünde tutacağı kriterler 3

11 sayılmakla beraber APRA nın bunlar dışında başka kriterleri de kullanabileceği hükme bağlamıştır. Bu gerekçeler ilgili kişinin daha önce de aynı kanun kapsamında bir suçtan dolayı adli ceza alıp almadığı, suçun işlendiği koşullar, ilgilinin daha önce de APRA tarafından bir ceza ihbarnamesi kapsamında idari cezaya çarptırılıp çarptırılmadığı, ilgili tarafından APRA ya gönderilen yazılı savunmada yer alan hususlar olarak sayılmıştır. Bu esneklik APRA ya özellikle kasıt içermeyen suçları cezalandırmama olanağı sağlamaktadır. İhbarnamede belirtildiği gibi idari cezanın ödenmesi ve aykırılığı giderici işlemin tesisi ile birlikte ilgilinin kanuni yükümlülüğü ortadan kalkmakta ve ilgili kişi hukuken sözkonusu suçtan hüküm giymiş sayılmaktan kurtulmaktadır. İdari cezanın süresi içerisinde ilgili tarafından ödenmesi, ancak ihbarnamenin APRA tarafından geri çekilmesi durumunda, APRA tarafından ilgiliye geri ödeme yapılmaktadır. 3) ŞİLİ Şili de idari para cezası uygulaması bulunmaktadır tarihli Genel Bankacılık Kanununda çeşitli aykırılıklar için değişik para cezaları öngörülmüş ve genel olarak gözetim otoritesi SBFI (Superintendency of Banks And Financial Institutions) Kanunda tanımlanan idari suçlar için belli cezaları vermekle yükümlü kılınırken, sadece sınırlı bazı durumlarda takdir yetkisi ile donatılmıştır. Örneğin Kanunun 64 üncü maddesi tutulması gerekli karşılıkların tutulmaması halinde verilecek cezayı belirlemiş, söz konusu karşılık açığının üç günden fazla sürmemesi durumunda SBFI nin ceza vermeme yetkisine sahip olduğunu hükme bağlamıştır. Bu takdir yetkisinin kullanımına ilişkin SBFI ye herhangi bir kriter empoze edilmemiştir. Öte yandan, aynı kanun SBFI ye idari cezalar konusunda önemli bir esneklik ve hareket alanı da vermiştir. Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca kanunlara, yönetmeliklere ve talimatlara aykırılıklar için, mevzuatta belli bir ceza öngörülmeyen durumlarda, SBIF finansal kuruluşlara uyarı, kınama veya birime kadar idari para cezası verme yetkisine sahiptir. İhlalin tekrarlanması halinde ise ceza üst sınırı beş katına çıkmaktadır. Benzer şekilde söz konusu kuruluşun yöneticilerine ve diğer görevlilerine de uyarı, kınama ve birime kadar idari para cezası verilebilmektedir. Kasıt içermeyen suçlarda 3 yıllık, kasıt içerenlerde ve ceza gerektiren işlem ya da eyleme ilişkin olarak SBFI yi yanıltıcı faaliyetlerin varlığı durumunda ise 6 yıllık zaman aşımı süreleri bulunmaktadır. 4

12 SBFI tarafından uygulanan idari cezaların ilgiliye tebliğini izleyen 10 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. İlgili tarafın ödemeyi yaptığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde temyiz mahkemesine başvurma hakkı bulunmaktadır. SBFI ın temyiz mahkemesine bu konudaki görüşünü bildirmek için altı günü bulunmaktadır. Bu görüşün bildirilmesini ya da sürenin bitimini izleyen 30 gün içerisinde temyiz mahkemesi tarafından bir hükme varılması gerekmektedir. Kesinleşen cezalardan elde edilen tutarlar belli aralıklarla hazineye gelir kaydedilmektedir. 4) SLOVENYA Slovenya bankacılık sisteminde idari cezalar bulunmamakta, yalnızca adli cezalar uygulanmaktadır. Buna göre, Bankacılık Kanununda sayılan mevzuata aykırılıklar ile ilgili olarak Slovenya Merkez Bankasının görevi adli makamlara bildirim yapmakla sınırlı bulunmaktadır. Bu suçlar için Slovenya Merkez Bankası yalnızca adli makamlara bildirimde bulunmakta, bildirimi izleyen tüm işlemler mahkeme ya da ilgili hakim tarafından Bankacılık Kanununda belirtilen ceza kapsamında sonuçlandırılmaktadır. Mevcut yapıda Merkez Bankasının tespit ettiği bir mevzuata aykırılığı adli makamlara bildirerek hukuki süreci başlatma konusunda herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. Bir aykırılığın tespiti durumunda Merkez Bankasınca maddi kanıtlar üzerinde bir değerlendirme yapılmakta, mevzuata aykırılık olasılığını ölçmeye ve ilgili her türlü bilgiye ulaşmaya dönük bu değerlendirme bir takdir yetkisi ya da keyfilik ölçüsüne varmamaktadır. Mahkemelerce ceza verilirken kural olarak tüzel kişilere (bankalara) verilen ceza sorumlu kişilere (yönetim kurulu üyeleri) verilenden, sorumlu kişilere verilen ceza da banka personeline verilen cezadan yüksek olmak zorundadır. Öte yandan, Slovenya da Bankacılık Kanununda değişiklik yapılarak 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Merkez Bankasının idari para cezası verme yetkisiyle donatılması düşünülmektedir. Ayrıca, bankacılık sektöründeki mevzuata aykırılıklar için verilen cezaların diğer sektörlerdeki mevzuat aykırılıklarına verilen cezalara göre oldukça ağır olduğu düşünülmekte ve Bankacılık Kanununda yapılacak değişiklikler sırasında ceza tutarlarının da gözden geçirilmesi planlanmaktadır. 5

13 5) FİNLANDİYA Finlandiya da idari para cezaları yalnızca şartlı cezalar ile sınırlı olmak üzere dar bir uygulama alanı bulmuştur. Buna göre; Finlandiya Gözetim Otoritesi (FSA) mevzuata aykırılık tespit ettiğinde şartlı ceza vermekte, bu durumda cezanın ödenmesi ancak mevzuata aykırılığın devam ettirilmesi halinde söz konusu olmaktadır. Şartlı cezaların uygulanmasında FSA nin takdir yetkisi bulunmakta ve bu cezalar nadiren uygulanmaktadır. Kanunda takdir yetkisi kullanılırken dikkate alınacak kriterlere değinilmekle beraber, bu hususlar tam olarak sayılmamıştır. Şartlı ceza uygulanması için işlenen fiilin finansal piyasalara ilişkin kanunlara ya da FSA nın bağlayıcı kurallarına ciddi biçimde aykırı olması gerekmekte, fiilin işlenme nedeni ikincil bir önem taşımaktadır. Şartlı ceza söz konusu fiilin tekrarlanması halinde birden fazla uygulanabilmektedir. Cezalar FSA nin internet sayfasında ilan edilmektedir. Gerekmesi durumunda, ceza uygulaması medya kuruluşlarına özel olarak da bildirilebilmektedir. Banka tarafından cezanın verilmesine ve kamuoyuna ilan edilmesine itiraz edilebilmesi ve konunun idari yargıya götürülmesi mümkündür. 6) YENİ ZELANDA Yeni Zelanda da Merkez Bankasınca bankalara yönelik bir idari para cezası uygulaması bulunmamaktadır. 7) İNGİLTERE İngiltere Finansal Gözetim Otoritesi FSA 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu uyarınca bankacılık sektörünün yanı sıra sigortacılık ve sermaye piyasasının da gözetim ve düzenlenmesinden sorumlu konsolide bir kuruluştur. İngiliz sisteminde para cezası uygulaması bulunmakta olup, FSA Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu na ve diğer kurallara aykırılıktan ötürü yaptırım uygulama konusunda geniş yetkilere ve esnekliğe sahiptir. Bu çerçevede, FSA in her türlü aykırılıkta yaptırım uygulama gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. 6

14 FSA tarafından bu geniş yetkinin kullanımını somutlaştırmak ve belirsizlikleri azaltmak amacıyla bir Yaptırım Kılavuzu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır 2. FSA in ceza verme konusunda takdir yetkisini kullanırken göz önünde tuttuğu faktörler Yaptırım Kılavuzunda şu şekilde sıralanmıştır: İhlalin niteliği ve önemi, ihlalden sonra banka tarafından sergilenen tutum, bankanın düzenlemelere uyum konusunda daha önce gösterdiği performans, FSA ın daha önce benzer durumlarda verdiği karar ve talimatlar ve diğer düzenleyici otoritelerin kararları. Bu liste sınırlayıcı bir liste olmayıp FSA tarafından uygun görülen her türlü diğer durum ve faktör de göz önünde tutulabilmektedir. Böylece, FSA tarafından örneğin küçük ve önemsiz görülen bir ihlal için ceza uygulanmayabilmektedir. İngiltere sisteminde ceza uygulanıp uygulanmamasının yanı sıra ceza seviyesinin belirlenmesinde de FSA tarafından geniş bir takdir yetkisi kullanılmaktadır. Mali raporların gecikmesi durumunda verilen cezalar hariç tutulduğunda, belli ihlaller için belli cezalar öngören bir ceza tarifesi bulunmadığı görülmektedir. Her somut ve öznel durum kendi özel koşulları içerisinde değerlendirilmektedir. Ceza tutarlarının belirlenmesi sırasında dikkate alınacak hususlar Yaptırım Kılavuzunda şu şekilde belirlenmiştir: İhlalin önemi-süresi, ihlalin ne ölçüde kasta ya da kusura dayalı olduğu, idari suçun bankanın yönetim ve iç kontrol sistemlerindeki önemli zafiyetlere işaret edip etmediği, ihlalin finansal piyasaların işleyişi ve piyasalara olan güven üzerindeki etkileri, ihlalin müşterilere ve diğer piyasa katılımcılarına verdiği zarar, ceza verilecek kişinin gerçek kişi olup olmadığı, bankanın büyüklüğü, finansal kaynakları ve içinde bulunduğu koşullar, bankanın sözkonusu ihlal ile elde ettiği kar ya da kaçındığı zarar, ihlalden sonra bankanın sergilediği tutum, bankanın düzenlemelere uyum konusunda daha önce gösterdiği performans, FSA ve diğer düzenleyici otoriteler tarafından daha önce alınan kararlar. Bu çerçevede, örneğin, bankanın düzenlemelere uyum konusunda sicilinin bozuk olması durumunda verilecek ceza ciddi şekilde artış göstermektedir. Verilecek cezanın bankanın finansal durumunu zora sokacağının anlaşılması durumunda ise ceza miktarı uygun ölçüde düşürülebilmektedir. Ancak, bankanın cezayı düşük tutmak için bazı tedbirler aldığının (örneğin varlıklarından bir bölümünü üçüncü kişilere transfer ettiğinin) anlaşılması durumunda ceza takdiri yapılırken bu husus göz önünde tutulmaktadır. Bankanın büyüklüğü, sisteme yönelik riskin büyüklüğünü yansıtması açısından da gözetilen bir faktör olmaktadır. İhlalden dolayı bankanın bir kar elde etmiş olması ya da bir zarardan kaçınmış olması 2 7

15 durumunda, bu kar ya da zararın büyüklüğü de cezanın takdiri sırasında dikkate alınmaktadır. Prensip olarak cezanın bankanın ihlalden dolayı kar elde etmesini ya da zarardan kaçınmasını önlemesi ve sistemdeki bankaları ihlalden caydırması amaçlanmaktadır. Ceza takdirinde FSA tarafından dikkate alınan bir husus da ilgili bankanın ihlalin ardından sergilediği tutumdur. Bankanın FSA ile işbirliği yapması (örneğin, ihlali süratle bildirmesi, soruşturma sırasında her türlü kolaylığı göstermesi) ve giderici/önleyici tedbirler alması (örneğin, müşterilerin zarara uğrayıp uğramadığını tespit ederek zararı tazmin etmesi, ilgili personele disiplin cezası vermesi ve aynı sorunun ileride yeniden yaşanmaması konusunda tedbirler alması) durumunda ceza tutarı azaltılabilmektedir. Daha önce aynı ihlali yapmış olan ve benzer koşullarda bulunan kuruluşlara verilen cezalar da bir kriter olarak göz önünde tutulmaktadır. Cezalandırma sürecinde (1) ilgili kişiye / kuruluşa FSA in ceza vermeyi düşündüğüne dair bildirimde bulunulması, (2) ilgili kişinin/kuruluşun savunma hakkını kullanması, (3) cezanın kesinleştirilerek ilgiliye tebliğ edilmesi ve (4) ilgili kişinin ceza kararını bağımsız mahkemeye götürmesi şeklinde sıralanabilecek standart bir prosedür uygulanmaktadır. Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu ilgililerin mağduriyetinin ve müşterilerin zarara uğramasının önlenmesi amacıyla prensip olarak tüm cezaların yayımlanmasını öngörmektedir. Bu çerçevede tüm kararlar FSA in internet sayfasında yayınlanmaktadır. Cezanın bankalarca taksitler halinde ödenmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu yönde bir öneri yapılması halinde, FSA cezanın bir defada ödenmesinin bankanın mali durumunu ciddi şekilde olumsuz etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirmektedir. Taksitli ödemeler prensip olarak bir yıl içerisinde tamamlanmaktadır. 8) AVUSTURYA Avusturya da 1993 tarih ve 532 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca idari ceza uygulaması mevcuttur. Avusturya Bankacılık Kanunu, ilke olarak, ihtiyatlılık düzenlemelerinin ihlal edilmesi halinde banka yöneticilerinin çalışma izninin iptal edilmesinden lisans iptaline ve para cezasına kadar bir dizi yaptırım öngörmektedir. Söz konusu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca idari cezaların hangi durumlarda uygulanacağı hususunda Finansal Piyasalar Otoritesinin (FMA) bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. İdari cezayı gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde FMA cezayı uygulamak zorundadır. 8

16 FMA nın uygulayacağı idari cezalar, 1991 tarih ve 53 sayılı İdari Usul Kanununa (Administrative Enforcement Act) dayanmaktadır. Finansal kuruluşların, bağımsız otoritenin idari cezaları uygulamasına karşı itiraz hakları bulunmakta, bu kuruluşlar haklarında uygulanacak önlem ve para cezası konusunda savunma yapabilmektedirler. İdari Usul Kanununa göre otorite ilgili kredi kuruluşuna bu hususta bildirim yapmak durumundadır. FMA nın bu tür önlemlerine karşı ancak Yüksek İdari Mahkemesine veya Anayasa Mahkemesine başvurulabilmektedir. İdari cezalar advalorem ya da spesifik nitelikte olabilmektedir. Örneğin, %8 sermaye yeterliliğinin tutmaması halinde eksik olan özkaynak tutarı üzerinden 30 gün süreyle (yıllık bazda) %2 lik bir ceza uygulanmaktadır. Cezaya ilişkin faiz oranları yasayla belirlenmiş olup, otorite tarafından değiştirilememektedir. Bu tür cezalarda da kredi kuruluşuna bildirim yapılmakta ve ilgilinin itiraz hakkı bulunmaktadır. Spesifik para cezaları öngörülen idari suçlar için ise cezanın tutarı suçun önemine göre değişmektedir. Finansal kuruluşun para cezasını ödemekten kaçınması durumunda, daha sert yaptırımlar uygulanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, gözetim otoritesi hafif yaptırımlardan ağır yaptırımlara doğru ilerlemektedir. Para cezalarında ilgiliye bildirim yapılmakta ve ilgili kredi kuruluşunun görüşü alınmaktadır. İtiraz durumunda Yüksek İdare Mahkemesine veya Anayasa Mahkemesine gidilmeden önce bağımsız bir tahkim kurulunun görüşü alınmaktadır. Yapılan eylemin Avusturya ceza kanunlarına göre hapis cezasını gerektirmesi halinde idari ceza uygulanamamaktadır. 9) FRANSA Fransa da 1996 yılında yayımlanan 597 sayılı Finansal Faaliyetlerin Modernizasyonu Kanunu uyarınca idari cezalar uygulanmaktadır. Yasaya göre, idari cezalar disiplin cezaları ve idari para cezaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Bankacılık Komisyonu tarafından verilen disiplin cezaları daha çok finansal kuruluş tarafından sunulan bazı hizmetlerin belirli bir süre için askıya alınması ya da bazı yetkilerin iptali şeklinde olmaktadır. Bir finansal kuruluşun ilgili yasa ve düzenlemelere uymaması halinde düzenleyici otorite ilgili kuruluşa öncelikle uyarıcı bir bildirimde bulunulmaktadır. Finansal kuruluşun 9

17 resmi yetkilisine usulune uygun bir şekilde bildirimde bulunulmadığı sürece ceza uygulanamamaktadır. Uygulunan cezalar uyarı, kınama ve kısmi veya bütün finansal hizmetlerin sunulmasının geçici veya kalıcı bir şekilde iptal edilmesidir. Bu cezaların yanı sıra belirli bir tutarı geçmemek veya ihlalden elde edilen karın on mislinden fazla olmamak üzere Bankacılık Komisyonu tarafından parasal ceza uygulanabilmektedir. Parasal cezalardan elde edilen tutar, ilgili finansal kuruluşun üyesi olduğu garanti fonuna veya hazineye aktarılmaktadır. 10) ALMANYA Almanya da 1998 tarihli Bankacılık Yasasına göre Finansal Gözetim Kurumu BaFin mevzuat ihlalinde bulunan finansal kuruluşlara ve bunların sorumlulularına bu durumu düzeltmeleri için talimat verebilmekte ve özellikle ihtiyati düzenlemelerin (örneğin sermaye ve likidite sorunlarına ilişkin) somut biçimde çiğnenmesi durumunda lisans iptaline kadar varabilen bazı idari tedbirler alabilmektedir. İhlal sayılan durumlar ve her ihlal için başvurulabilecek tedbirler Alman Bankacılık Kanununda sayılmıştır. Söz konusu Yasada idari ceza gerektiren durumlar açıkça belirtilerek, idari suçlar kasta veya ihmale dayalı olmalarına ve önem lerine göre sınıflandırılmıştır. Bu tedbirler arasında idari para cezaları da bulunmakta ve idari cezaların parasal büyüklüğü söz konusu sınıflamaya göre değişmektedir. İdari cezaların uygulanması konusunda idarenin takdir yetkisi söz konusudur. BaFin in verdiği talimata uyum sağlanmadıkça cezanın birden fazla defa uygulanması mümkündür. Cezanın amacı ihlali cezalandırmaktan çok ileride yeni ihlaller oluşmasını önlemektir. Ceza tutarları belirlenirken her durum kendi özel koşulları içerisinde değerlendirilmektedir. Değerlendirme yapılırken idari suçun önemi, kasıt ya da kusura dayalı oluşu, daha önceki ihlaller, kuruluşun finansal durumu, ihlali gerçekleştiren kuruluşun ihlalden elde ettiği yarar gibi faktörler göz önünde tutulmaktadır. İhlalden elde edilen kazancın söz konusu ihlal için öngörülen ceza üst sınırını aşması durumunda ceza bu üst sınırı aşabilmektedir. Kredi kuruluşuna olan güvenin tehlikeye girmesi ve alınan önlemlerin yetersiz kalması halinde veya sermayenin yarısının ya da en az üç yıl boyunca sermayenin yüzde 10 unun kaybedilmesi durumlarında bankanın lisansı BaFin tarafından iptal edilmektedir. BaFin, lisans 10

18 iptali yerine Bankacılık Kanununa uymayan ve BaFin tarafından yapılan uyarıları dikkate almayan üst düzey yöneticileri görevden azledebilmektedir. Bir banka veya gerçek kişi için idari tedbire başvurulmadan önce ilgilinin konuyla ilgili görüşünün alınması gerekmektedir. Tedbir kararı sorumlu denetçi tarafından alınmakta, lisans iptali gibi ağır yaptırımlar gerektiren durumlarda diğer departmanlara ve Merkez Bankasına danışılması gerekmektedir. İlgili banka bir ay içerisinde BaFin e başvurarak itirazda bulunabilmektedir. 11) ENDONEZYA 1998 tarihli ve 10 sayılı Bankacılık Kanununa göre Endonezya da idari para cezası uygulanmaktadır. Kanunda belirtilen hususlara aykırı davranılması halinde, Endonezya Merkez Bankasınca uygulanan idari cezalar şunlardır: 1. Para nitelikli cezalar, 2. Yazılı uyarıda bulunulması, 3. Banka nın sağlamlık notunun düşürülmesi, 4. Takas faaliyetlerinde bulunulmasının yasaklanması, 5. Bankanın bazı faaliyetlerinin şube düzeyinde veya banka genelinde yasaklanması, 6. Hissedarlar yeni bir yönetim seçinceye kadar mevcut banka yönetiminin görevden uzaklaştırılıp yerine Merkez Bankası tarafından geçici bir yönetim atanması, 7. Banka yönetiminin, çalışanlarının ve hissedarlarının Merkez Bankası tarafından hazırlanan itibarsız kişiler adlı bir tür kara listeye alınması. Bunların dışındaki idari cezaların şekli Merkez Bankası tarafından belirlenebilmektedir. Dolayısıyla idari cezaların şekli ve uygulanması konusunda Merkez Bankasının takdir yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası Bankacılık Kanununda belirtilen hususlara aykırılık teşkil eden bağlı şirketlerin çalışma yetkilerinin iptal edilmesi için Rekabet Kurumuna öneride bulunabilmektedir. 11

19 12) RUSYA Rusya da 1996 tarihli ve 17 sayılı Bankacılık Kanununa göre idari para cezası uygulanmaktadır. 17 sayılı Kanun, yetkisiz yapılan bir işlem karşılığında elde edilen toplam tutar kadar bir ceza uygulanmasını öngörmektedir. Ayrıca söz konusu cezanın iki misli kadar bir tutar da federal bütçeye gelir kaydedilmektedir. İdari ceza uygulaması, bu amaçla yetkilendirilmiş bir mahkeme tarafından veya Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilmektedir. Merkez Bankasının uyguladığı idari cezalar önleyici veya zorlayıcı nitelikte olabilmektedir. İdari cezalar verilirken olabildiğince önleyici cezalara öncelik verilmektedir. Merkez Bankasınca uygulanacak ceza belirlenirken şu hususlar dikkate alınmaktadır: 1. Mevzuata aykırılığın niteliği, 2. Aykırılığın nedenleri, 3. Kredi kuruluşunun genel finansal durumu, 4. Kredi kuruluşunun ulusal ve bölgesel piyasalardaki durumu. Önleyici cezaların, banka yöneticilerinin ve hissedarlarının yapıcı ve işbirliğine açık bir tutum sergiledikleri durumlarda uygulanması tercih edilirken, zorlayıcı cezalar yasa ihlalinin büyüklüğüne ve kaç kez tekrarlandığına göre uygulanmaktadır. 13) İSVİÇRE İsviçre de idari cezalar lisans iptali, yetkili pozisyonlardaki kişilerin görevden uzaklaştırılması ve resmi kınamadan ibaret olup idari para cezası uygulaması bulunmamaktadır. Başta para cezaları olmak üzere idari ceza uygulaması için mevzuattaki eksiklikler son yıllarda İsviçre Bankacılık Komisyonu tarafından sıkça gündeme getirilmiş ve bu konuda hazırlanan bir rapor, ekindeki yasal düzenleme taslaklarıyla birlikte İsviçre Federal Hükümeti tarafından atanan finansal piyasaların düzenlenmesi konusunda uzman bir komisyona sunulmuştur. Bu taslakla modern bir düzenleyici otoritenin ihtiyaçlarını karşılayacak idari cezalandırma mekanizmalarına işlerlik kazandırılması amaçlanmaktadır. İsviçre de idari ceza uygulamasına geçilmek istenmesinin temel nedeni lisans iptalinin fazla ağır olduğu durumlar için daha makul bir cezalandırma aracını uygulamaya sokmaktır. Taslak ta uygulanması düşünülen idari cezaların temel özellikleri şöyledir: 12

20 1. Otorite mali cezaların yanı sıra çalışma izni iptaline de karar verebilecektir, 2. İdari cezalar hem tüzel hem de gerçek kişilere uygulanabilecektir, 3. Tüzel kişiler aykırılıkların ve kötüye kullanmaların önlenmesi için her türlü tedbirin alındığının kanıtlanması durumunda yaptırımdan kurtulabilecektir, 4. İdari cezalar İdari Usul Kanunu çerçevesinde uygulanacak ve Federal Ceza Kanunu ndaki bazı unsurlar ile güçlendirilecektir, 5. Otorite içinde bağımsız bir ceza komitesi oluşturulacaktır. Söz konusu komite Avrupa Birliğinin cezalandırma konusundaki insan hakları anlaşmasına bağlı kalacaktır, 6. Otoritenin kararlarına karşı idare mahkemesine ve yüksek mahkemeye başvurma hakkı olacaktır. 7. Ceza kararlarının Federal Hükümet tarafından atanmış ve düzenleyici otoriteden bağımsız bir komite tarafından verilmesi öngörüldüğü için daha şeffaf bir cezalandırma sürecinin oluşturulması planlanmaktadır. 14) İSVEÇ İsveç te Finansal Gözetim Otoritesince (FSA) bankalara yönelik olarak verilen talimatlara uyulmaması durumunda talimatın yerine getirilip getirilmemesine bağlı olarak şartlı para cezası uygulanabilmektedir. Bunun yanı sıra, finansal kuruluşların yapacakları raporlamaların yapılmaması ya da eksik ya da gecikmeli olarak yapılması durumunda, FSA tarafından belli bir aralık içerisinde para cezası uygulanmaktadır. Para cezasının uygulanıp uygulanmaması hususu FSA tarafından duruma göre belirlenmektedir. 15) PAKİSTAN Pakistan Merkez Bankasınca idari para cezaları özellikle ihtiyati düzenlemelerin ihlali halinde uygulanmakta olup cezaların uygulanması konusunda bağlı yetki söz konusudur. İdari para cezaları için yayımlanmış bulunan Yönetmelik No.15 ile her türlü ihlal için belli cezalar öngörülmüştür 3. Cezalar artan oranlı olup, ihlal durumunun devam etmesi durumunda 3 13

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN

YÖNETMELİK. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN 28 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29044 YÖNETMELİK Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN Amaç GÖZETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

CEZA YÖNETMELİĞİ * Şamil PİŞMAF REKABET KURUMU. TÜSİAD Rekabet Toplantıları 29 Ocak 2010

CEZA YÖNETMELİĞİ * Şamil PİŞMAF REKABET KURUMU. TÜSİAD Rekabet Toplantıları 29 Ocak 2010 CEZA YÖNETMELİĞİ * Şamil PİŞMAF REKABET KURUMU TÜSİAD Rekabet Toplantıları 29 Ocak 2010 *Sunumdaki görüşler tamamen konuşmacıya ait olup Rekabet Kurulu ya da Rekabet Kurumu açısından bağlayıcı değildir.

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F: YATIRIM TAZMİNAT FONU POLİTİKASI RELIANTCO INVESTMENTS LTD Nisan 2017 YATIRIMCI TAZMİNAT FONU POLİTİKASI Şirket, 2002 Yatırım Firmaları Yasası ile kurulan ve 144(I)/2007 ("Yasa") ile değiştirilerek yenilenen

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin ( Banka ) İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını anlatan bir kılavuz niteliğindedir. Eylül, 2014 Yapı ve

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI 05.10.2004 BASIN AÇIKLAMASI 1999 yılında yürürlüğe giren 4389 Sayılı Bankalar Kanununun uygulanmasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve söz konusu Kanunun değişen ihtiyaçlara cevap verebilir hale

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu:

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu: T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Toplantının Konusu: 5018 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesine istinaden döner sermayeli işletmelerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanmakta

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

TÜRKĠYE BANKALAR BĠRLĠĞĠ RĠSK MERKEZĠ

TÜRKĠYE BANKALAR BĠRLĠĞĠ RĠSK MERKEZĠ TÜRKĠYE BANKALAR BĠRLĠĞĠ RĠSK MERKEZĠ I. RĠSK MERKEZĠ KURULUġU 25 Şubat 2011 tarih, 27857(mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu na Ek Madde 1 ve

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? Recep GÜNER 50 * ÖZ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda yer alan yükümlülüklerin sorumlusu

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE MALİ KONULARDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT SHT-6AF. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE MALİ KONULARDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT SHT-6AF. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE MALİ KONULARDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN TALİMAT SHT-6AF BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, Ticari Hava Taşıma

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM GİRİŞ Ali ÇALIŞKAN Avrupa Birliği, 1932 yılında BENELÜKS ve 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulmasının ardından Avrupa

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos )

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos ) Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos 2012 28395) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI HAZIRLAYAN: EKİN SILA ÖZSÜMER AB VE ULUSLARARASI ORGANİZAYONLAR MASASI UZMAN YARDIMCISI 1 TİCARİ ALACAK SİGORTASI Ticari alacak sigortası, alıcılar

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür 12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu 6 Mayıs 2014 Bahadır BALKI Sinem UĞUR Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Hukuk Sisteminde Tekerrür İdari

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1 - Genel Bilgiler 2 - Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 3 - Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Taslak): SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE

DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE Gümrük Yönetmeliği Değişikliği ile Gümrükler Genel Müdürlüğünün Basın duyurusu ve ekte 40216608/157.01 sayılı, Antrepolarda Teminat İşlemleri ile ilgili yazısına istinaden

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /69-1

Sirküler Rapor Mevzuat /69-1 Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/69-1 DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI Ersin UMDU * 1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanunda sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik müeyyideler, 5510 Sayılı Kanun

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI Yurt dışına çıkış harcı MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL harç alınır. (2) Yurt dışına çıkış

Detaylı

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan işbu Kalite Güvence Raporu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı

Rusya Gümrüklerinde Uygulanan Gümrük Kıymetinin Düzeltilmesi (Referans Fiyat) Nedir?

Rusya Gümrüklerinde Uygulanan Gümrük Kıymetinin Düzeltilmesi (Referans Fiyat) Nedir? Rusya Gümrüklerinde Uygulanan Gümrük Kıymetinin Düzeltilmesi (Referans Fiyat) Nedir? Gümrük Kıymetinin Düzeltilmesi- GKD (referans fiyat) ithal edilen ürünlerin kıymetinin kontrol edilmesi sırasında ek

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Vergileri ve Cezalarına İlişkin Hukuki Yollar 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı

Detaylı

Hukuk ve Danışmanlık

Hukuk ve Danışmanlık VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI YAYINLANDI 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kanun ) ile birlikte, kişisel verileri işleyen gerçek

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan BANKACILIK VERĠ TRANSFER SĠSTEMĠ KAPSAMINDA YAPILAN RAPORLAMALARDA UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ (Resmi Gazete nin

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU KARŞILAŞTIRMA TABLOSU MEVCUT METİN TASLAK METİN Yeni maddeler Madde 230/A- 1. Müşavirler ve gümrük müşavir yardımcıları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fiillerinin

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Tutulacak Ticari Defterler ve Açılış ve Kapanış Onayları

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Tutulacak Ticari Defterler ve Açılış ve Kapanış Onayları Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Tutulacak Ticari Defterler ve Açılış ve Kapanış Onayları Genel Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 64 Maddesi uyarınca ticari defterler; Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Envanter

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

SİRKÜLER KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul,

SİRKÜLER KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul, SİRKÜLER 2012-29 KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul, 19.12.2012 Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğe girmesine müteakip, anılan Kanun çerçevesinde kurulan ve faaliyetini

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI)

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Madde -a/1 -a/2 -a/3 -a/1 Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni işe giriş bildirgesi

Detaylı

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni Ceza Tutarı Madde 01.01.2013 30.06.2013 01.07.2013

Detaylı