TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YILI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI"

Transkript

1 TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YILI ALTINCI TASFİYE DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU/TASFİYE MEMURLUĞU FAALİYET RAPORLARI KURTKÖY SANAYİ MAHALLESİ HIZIR REİS CADDESİ NO : PENDİK / İSTANBUL TEL : / / FAX :

2 İ Ç İ N D E K İ L E R : Gündem 2013 Yılı Tasfiyeye İlişkin Faaliyetler -Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu -Tasfiye Memuru Faaliyet Raporu Türk Ticaret Kanunu,Kurumlar Vergisi Kanunu,Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre 2013 Yılı ( ) Altıncı Tasfiye Dönemine Ait Düzenlenmiş; -Bilanço -Gelir Tablosu -Erdikler Mali Müşavirlik Ltd.Şti. Raporu S.P.K. Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) Hazırlanmış S.P.K. Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) Hazırlanmış S.P.K. Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) Hazırlanmış S.P.K. Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) Hazırlanmış S.P.K. Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) Hazırlanmış S.P.K. Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) Hazırlanmış - Bağımsız Denetçi Raporu Bilanço Gelir Tablosu Nakit Akım Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar ve Nakit Akım Tablosu Yönetim Kurulunun Karpayı Dağıtılması Konusundaki Önerisi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Murakıp Raporu

3 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 28 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL G Ü N D E M İ: 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3. Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre 2013 Yılı ( ) Altıncı Tasfiye Dönemine ait düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması, 4. Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşları seçiminin onaylanması, 5. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi nin Rapor Özetinin ((2013 Yılı ( ) Altıncı Tasfiye Dönemine ait)) okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması, 6. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( II -14.1), uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları /Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS Konsolide Olmayan) uygun olarak düzenlenmiş 2013 Yılı ( ) Altıncı Tasfiye Dönemine ait Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Finansal Tablolar, Finansal Tablolara İlişkin Tamamlayıcı Notlar ile Yönetim Kurulu, Tasfiye Memuru Faaliyet Raporları ile Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması, 7.Yönetim Kurulu Üyeleri, Tasfiye Memuru ile Denetçinin, 2013 Yılı ( ) Altıncı Tasfiye Dönemine ait Faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 8. Şirketin 2013 yılında ( ) Altıncı Tasfiye Döneminde yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul un bilgisine sunulması, 9.Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi nin Rapor Özetinin ((2014 Yılı ( ) Yedinci Tasfiye Dönemi, Tasfiye Sonu Finansal Tablolarına ait)) okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması, 10. Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre 2014 Yılı ( ) Yedinci Tasfiye Dönemine ait düzenlenmiş Tasfiye Sonu Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması, 11.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( II -14.1), uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları /Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS Konsolide Olmayan). uygun olarak düzenlenmiş 2014 Yılı ( ) Yedinci Tasfiye Dönemi, Tasfiye Sonuna ait Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Finansal Tablolar, Finansal Tablolara İlişkin Tamamlayıcı Notlar ile Yönetim Kurulu, Tasfiye Memuru Faaliyet Raporları ile Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması, 12.Yönetim Kurulu Üyeleri, Tasfiye Memuru ile Denetçinin, 2014 Yılı ( ) Yedinci Tasfiye Dönemi Tasfiye sonuna ait Faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 13.Şirketin 2014 yılında ( ) Yedinci Tasfiye Döneminde yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul un bilgisine sunulması, 14.Tasfiyenin tamamlanmasından dolayı ilgili Ticaret Sicil Memurluğu ile diğer Resmi Kurumlardan kaydının silinmesi hakkında karar verilmesi, 15.Şirket Defter ve belgelerinin (Tasfiyeye ilişkin olanlarda dahil) Türk Ticaret Kanunu nun 82. Maddesine göre 10 yıl süre saklanması ile ilgili karar alınması, 16.Şirketin tasfiyesinin sonuna gelinmesi sebebiyle Türk Ticaret Kanunu nun 543. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacak işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karar alınması, 17. Tasfiye halinde şirketin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, vesair mevzuat hükümleri çerçevesinde tasfiye sonu ve kapanış işlemleri ile bu işlemler için yapılacak harcamalar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karar alınması, 18.Dilek, temenniler, kapanış.

4 TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN 12 AYLIK HESAP DÖNEMİNE (ALTINCI TASFİYE HESAP DÖNEMİ ) AİT TASFİYE FAALİYETLERİ YÖNETİM KURULU RAPORU I Giriş : 1.Tasfiye halindeki şirketimizin, Altıncı Tasfiye Dönemi, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren 12 Aylık hesap dönemine ait tasfiyeye ilişkin faaliyetleri raporudur. 2. Ortaklığın Ünvanı, Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' dir. 16 Aralık 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirketin tasfiye edilmesine karar verilmiş ve tasfiyeye ilişkin Olağanüstü Genel Kurul tutanağı T.C. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nca 19 Aralık 2008 tarihinde tescil edilmiştir. Bu işlem sonrasında sonrasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu nun Tarihli toplantısında alınan karar gereğince Şirket hisseleri Borsa pazarından çıkarılmış ve Kamuyu Aydınlatma Bilgi Formu istenmemesine karar verilmiştir. Akabinde Özel Durum açıklama formlarının borsaya gönderilmemesi istenmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformundaki Ekranımız kapatılmıştır. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu kaydında bulunmakta, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tasfiye işlemlerine devam etmektedir. 3. Dönem içinde Yönetim ve Denetleme Kurulları nda görev alan Başkan ve Üyelerin Ad ve Soyadları, bu görevlerin başlangıç, bitiş tarihleri ve süreleri: Yönetim Kurulu ve Denetçiler(*) : Burchard Friedrich Maria Graf Von Westerholt und Gysenberg Andreas FEHREN Jürgen Martin Hinteresch : Yönetim Kurulu Başkanı ( Tarihinde yeniden seçildi.) : Yönetim Kurulu Başkan Vekili ( Tarihinde yeniden seçildi.) : Yönetim Kurulu Üyesi ( Tarihinde yeniden seçildi.) Dietmar Franz Gratza : Yönetim Kurulu Üyesi ( Tarihinde yeniden seçildi.)

5 Jürgen Wippel Ahmet Sultan : Yönetim Kurulu Üyesi ( Tarihinde yeniden seçildi.) : Denetçi ( tarihinde yeniden seçildi.) Banu Kürk : Tasfiye Memuru Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul unda seçildi. 5.Şubat.2009 Tarihinde İstifa etti. Mehmet Bolcakan : Tasfiye Memuru 14.Ocak.2009 tarihinde, 5.Şubat.2009 Tarihi itibariyle İstifa eden Banu Kürk ün Yerine Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında seçildi. (*)Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurullarında görev alan üyeler Ana Sözleşmenin 8, 9, ve 19. Maddeleri gereğince 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 06 Kasım 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri,12 Şubat 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında tekrar seçilmiş olup, 2012 yılı tasfiye faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir. Denetçi Ahmet Sultan 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 06 Kasım 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden seçilen Denetçi, 12 Şubat 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında tekrar seçilmiş olup, 2012 yılı tasfiye faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir. Tasfiye Memuru Mehmet Bolcakan 12 Şubat 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2012 yılı tasfiye faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir. Yönetim ve Denetleme Kurullarında görev alan Üyeler Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesinin tanıdığı sınırlar içerisinde görevlerini sürdürmüşlerdir. Yönetim Kurulu nun imza yetki sınırları yine Yönetim Kurulu nun tarih 390 sayılı ve Tarih 397 sayılı kararları ile belirlenmiştir. Ancak Şirket in tasfiyeye girmesi dolayısıyla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 535.maddesi (Önceki TTK 440.maddesi) gereğince Yönetim Kurulu nun vazife ve salahiyetleri, tasfiyenin yapılabilmesi için zaruri olan ve fakat mahiyetleri icabı tasfiye memurlarınca yapılmayan muamelelere inhisar etmektedir. Tasfiye Memuru Banu Kürk ün imza yetki sınırları 16 Aralık 2008 Tarihinde yapılan Olağanüstü genel kurulunda alınan karar çerçevesinde belirlenmiş, 05 Şubat 2009 tarihi itibariyle istifası ile sona ermiştir. Tasfiye Memuru Mehmet Bolcakan ın imza yetki sınırları 06 Şubat 2009 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda alınan karar çerçevesinde belirlenmiş ve halen devam etmektedir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı na karşı tüm yasal yükümlülükler tamamen şirketin tek imza yetkilisi olan Tasfiye Memurluğu nca yerine getirilmektedir.

6 4-Şirketimizin Esas Sözleşmesin de Yapılan Değişiklikler: Şirketimiz tasfiye halinde bulunduğundan, esas sözleşmesinde yapılan bir değişiklik yoktur. 5-Esas Sermayede Yapılan Değişiklikler; Şirketimiz tasfiye halinde bulunduğundan, Esas sermayede yapılan bir değişiklik yoktur. 6-Son Üç Yıl da Ödenen Temettü Oranları: Yoktur. 7-Şirket Sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktar ve sermayedeki oranları (Olağan Genel Kurul ilan tarihi itibariyle); O r t a k l a r Pay Tutarı (TL.) Pay Oranı (%) BASF Construction Chemicals GmbH , (*) Diğer (Halka Açık) ,179 24,54 Toplam , ,00 (*) Şirketimizin Ana ortağı Basf Construction Chemicals GmbH ın Unvanı Basf Construction Solutions GmbH olarak değişmiştir. Bu değişiklik SPK nın İnternet Sitesinin Diğer Halka açık şirketlerin özel durum açıklamaları bölümünde tarihinde yayınlanmıştır. 8-Şirketimiz dönem içinde Menkul Kıymet çıkartmamıştır. 9-Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içindeki yeri hakkında bilgi: Şirketimiz tasfiye halinde bulunduğundan tasfiyeye yönelik olmayan, devamlılık arz eden bir faaliyeti bulunmamaktadır. Ancak Türk Ticaret Kanunu 232. maddesi çerçevesinde ve Genel Kurulumuzun Türk Ticaret Kanunu 450/2. maddesinde zikredilen nisaplarla alınan kararlara göre faaliyetlerine tasfiye gereği muvakkaten (Tasfiye faaliyetleri ile sınırlı olarak) devam etmektedir.yukarıda belirtilen Maddeler 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda 450 nci ve 546 nci maddelerde yeniden düzenlenmiştir. II. Faaliyetler ; A Yatırımlar : 1- Tasfiye halinde bulunulduğundan şirketimizin 2013 yılı içinde Maddi Duran Varlık Yatırımları yoktur. B Şirketimizin Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyetleri : (*) Tasfiye Halinde olan Şirketimiz dönem içerisinde mal ve hizmet üretiminde bulunmamıştır.

7 Tasfiye Halindeki Şirketimizin sahibi olduğu Menkul Mallar, Gayrimenkul ve Markalar ın (Topluca Varlıklar ) ın satışına ait bilgiler: Tasfiye halinde bulunan şirketimizin Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafıdan değerlemeye tabi tutulan arsa,bina,altyapı,makina ve teçhizatları ile T.C.Kartal Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin kararıyla değerlemeye tabi tutulan markalar ile diğer müteferrik sabit kıymetler Tasfiye Memurluğumuzca satılmasına karar verilmiş olup, Hürriyet ve Dünya gazetelerinin Türkiye baskılarında 06 Mart 2009 tarihinde ilan edilmek suretiyle satışa çıkarılmıştır. İlk ilan sonucunda satış gerçekleşmediğinden, satışa yönelik ikinci ilan Hürriyet ve Dünya gazetelerinin 25 Mart 2009 tarihli Türkiye baskılarında yayınlanmıştır. Tasfiye Halindeki Şirketi mizin arsa, bina, altyapı, makine ve techizatları ile markalar ile diğer müteferrik sabit kıymetler Tasfiye Memurluğu nca ilan yoluyla satışa çıkarılmış ve gelen teklifler değerlendirmeye alınmıştı. Tasfiye Memurluğu nca yapılan değerlendirmeler sonucunda; gelen tekliflerin yaşanan küresel kriz çerçevesinde tatmin edici bulunmadığından satış gerçekleşmemiştir.tasfiye Memurluğu bu hususu kararına müteakip aynı gün 04 Eylül 2009 tarihli bir yazı ile Yönetim Kurulu muza bildirmiş ve yapılacak ilk genel kurulda görüşülmek üzere bir madde olarak gündeme alınmasını teklif etmiş, Yönetim Kurulu muz da; Tasfiye Memurluğu nun bu önerisi çerçevesinde yapılacak İlk Genel Kurul da, Tasfiye Halindeki Şirketimizin arsa,bina,altyapı,makine ve techizatları ile markalar ile diğer müteferrik sabit kıymetlerin satışına ilişkin verilen tekliflerin hissedarların bilgisine sunulmak ve bu konuda bundan sonra izlenecek yol hakkında karar alınmak üzere bir madde olarak gündeme alınmasına,karar vermiş daha sonra 25 Şubat 2010 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul gündemine Tasfiye Halindeki Şirketimizin sahibi olduğu Menkul Mallar, Gayrimenkul ve Markalar ın (Topluca Varlıklar ) satışına ilişkin verilen teklifler ile 06 Şubat 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile alınan karara istinaden kendisine verilen yetkiye dayanarak Tasfiye Memurluğu nun yukarıda belirtilen varlıkların satışına ilişkin imzaladığı varlık satış ön protokolünün hissedarların bilgisine sunulması, görüşülmesi, onaylanması hakkında karar verilmesi, gündem maddesi olarak alınmış ve yapılan Olağan Genel Kurul da; Tasfiye Halindeki Şirketimizin sahibi olduğu Menkul Mallar, Gayrimenkul ve Markalar ın (Topluca Varlıklar ) satışına ilişkin verilen teklifler ile 06 Şubat 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile alınan karara istinaden kendisine verilen yetkiye dayanarak Tasfiye Memurluğu nun yukarıda belirtilen varlıkların satışına ilişkin imzaladığı varlık satış ön protokolünün hissedarların bilgisine Tasfiye Memuru Mehmet Bolcakan tarafından sunulmuştur. Tasfiye Memuru Mehmet Bolcakan; Dünyanın, komşu ülkelerin ve Türkiyenin içinde bulunduğu Küresel ekonomik Krizin boyutları ve şirketimiz varlıklarının satışı üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde Ortaklarımızın bilgilerine sundu. Bundan sonra Tasfiye Memuru Mehmet BolcakanTasfiye sürecinin başladığı tarihten itibaren, Tasfiye Halindeki Şirketimizin sahibi olduğu Menkul Mallar, Gayrimenkul ve Markalar ın (Topluca Varlıklar ) satışına ilişkin verilen teklifler hakkında bilgi verilmiştir. Tasfiye Memuru Mehmet Bolcakan 06 Şubat 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile alınan karara istinaden kendisine verilen yetkiye dayanarak Tasfiye Memurluğu nun yukarıda belirtilen

8 varlıkların satışına ilişkin tarihinde Aydoğan Boya Ve Vernik Sanayii Ticaret Limited Şirketi ile imzaladığı varlık satış ön protokolünü ve eklerini okuyarak, ayrıca açıklayarak hissedarların bilgisine sundu. Tasfiye Memuru Mehmet Bolcakan sözlerine devam ederek; Varlıkların satışına ilişkin verilen tekliflerin her aşaması ile varlık satış ön protokolü hakkındaki bilgiler Özel Durum Açıklama Formları ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı na bildirildiği ve SPK Haftalık Bültenlerinde ve adresindeki internet sitesinde hissedarlarımıza ve kamuya duyurulduğunu söylemiştir. Olağan Genel Kurulda Başkan, Tasfiye Halindeki Şirketimizin sahibi olduğu Menkul Mallar, Gayrimenkul (İstanbul İli Pendik/2 ilçesi Kurtköy Sanayi Mahallesi Hızır Reis Caddesi No:14 Mevkiinde G22B06C3B pafta 7521 ada ve 4 parsel no;da kayıtlı ,60 metrekare arsa ve üzerinde inşa edilmiş Kargir Fabrika,arsa,sosyal tesis,jenaratör,trafo.) ve Markalar ın (Topluca Varlıklar ) satışına ilişkin Tasfiye Memuru Mehmet Bolcakan 06 Şubat 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile alınan karara istinaden kendisine verilen yetkiye dayanarak tarihinde Aydoğan Boya Ve Vernik Sanayii Ticaret Limited Şirketi ile imzaladığı varlık satış ön protokolü ve eklerine konu olan varlıkların KDV dahil TL.(AltımilyonikiyüzellibinTL.)sına (Varlıkların içindeki Gayrimenkulün KDV istisnası mevcuttur.) satılmasının onaylanmasının müzakere edilmek üzere hissedarlara söz vermiştir. Basf Construction Chemicals GMBH'ın temsilcisi söz almış Ana hissedar olarak halk ortaklarının mağdur olmamaları için Tasfiye sürecine kadar şirkete yapmış olduğu katkıların gerek kamuoyu gerek hissedarların bilgi sahibi olunduğunu belirtmiştir.tasfiye sürecinin sonuçlandırılmasının hızlandırılmasının Halk ortakları için önemli olduğunu vurgulamıştır. Tasfiye Halindeki Şirketimizin sahibi olduğu Menkul Mallar, Gayrimenkul (İstanbul İli Pendik/2 ilçesi Kurtköy Sanayi Mahallesi Hızır Reis Caddesi No:14 Mevkiinde G22B06C3B pafta 7521 ada ve 4 parsel no da kayıtlı ,60 metrekare arsa ve üzerinde inşa edilmiş Kargir Fabrika, arsa,sosyal tesis, jenaratör, trafo vs.) ve Markalar ın (Topluca Varlıklar ) satışına ilişkin Tasfiye Memuru Mehmet Bolcakan 06 Şubat 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile alınan karara istinaden kendisine verilen yetkiye dayanarak tarihinde Aydoğan Boya Ve Vernik Sanayii Ticaret Limited Şirketi ile imzaladığı varlık satış ön protokolü ve ekleri ile varlık satış ön protokolü ve eklerine konu olan varlıkların KDV dahil TL.(AltımilyonikiyüzellibinTL.) sına (Varlıkların içindeki Gayrimenkulün KDV istisnası mevcuttur.) satılmasının onaylanması hissedarların onayına sunulmuş,toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiş bulunmaktadır. 25 Şubat 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında,genel Kurul un yukarıda belirtildiği şekilde satışını onayladığı varlıkların, Aydoğan Boya Ve Vernik Sanayii Ticaret Limited Şirketi ile Tarihinde nihai satış sözleşmesi imzalanmış ve Tasfiye Halindeki Şirketimizin sahibi olduğu Menkul Mallar, Gayrimenkul (İstanbul İli Pendik/2 ilçesi Kurtköy Sanayi Mahallesi Hızır Reis Caddesi No:14 Mevkiinde G22B06C3B pafta 7521 ada ve 4 parsel no da kayıtlı ,60 metrekare arsa ve üzerinde inşa edilmiş Kargir Fabrika, arsa,sosyal tesis, jenaratör, trafo vs.) ve Markalar ın (Topluca Varlıklar ) Aydoğan Boya Ve Vernik Sanayii Ticaret Limited Şirketi ne satışı yapılmıştır.

9 Şirketimiz, tarihi itibariyle; Sanayi Mahallesi Hızır Reis Caddesi No:14 Pendik /İstanbul da bulunan adresinde;bu defa kiracı olarak tasfiye işlemlerine devam etmektedir. C Tasfiye Halindeki Şirketimizin Finansman Yapısına İlişkin Bilgiler (TL): Sermaye Piyasası Kurulu nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( II -14.1), uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları /Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS Konsolide Olmayan) Göre Hazırlanan Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar : Tasfiye hesap dönemi ile tasfiye hesap dönemi karşılaştırılmıştır. 1- Finansal Durum Tablosundaki Varlıklar Hakkında Bilgiler: Cari/Dönen Varlıklar bir önceki yıla göre TL azalmış bulunmaktadır. Bu azalış, Ticari Alacaklardaki TL, Diğer Dönen Varlıklardaki TL Azalış toplamından Nakit ve Nakit Benzerlerindeki TL,Diğer Alacaklardaki TL artışlar toplamı farkından meydana gelmiştir. 2- Finansal Durum Tablosundaki Yükümlülükler Hakkındaki Bilgiler : Kısa Vadeli Yükümlülükler geçen yıla göre TL artmış bulunmaktadır. Bu artış; Ticari Borçlardaki TL, Borç Karşılıklarındaki TL, Kıdem Tazminatı Karşılıklarındaki TL artışlar toplamından,diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki TL azalış farkından meydana gelmiştir Öz Kaynaklar geçen yıla göre TL.azalmış bulunmaktadır. Bu azalış bu dönemde oluşan Net Dönem Zararından meydana gelmiştir. Ayrıca detay açıklamaya Öz sermaye değişim tablosu açıklamalarında yer verilmiştir. 3- Kapsamlı Gelir Tablosuna İlişkin Bilgiler (TL.): Tasfiye Dönemi (TL) Tasfiye Dönemi (TL) Satış Gelirleri - - Satışların Maliyeti (-) - - BRÜT KAR / (ZARAR) - - Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) FAALİYET ( ZARARI) ( ) ( ) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) (316) (1.956) VERGİ ÖNCESİ ( ZARAR) ( ) ( ) Vergi Gideri/Geliri - - DÖNEM ( ZARARI) ( ) ( ) Diğer Kapsamlı (Gider) - - TOPLAM KAPSAMLI (GİDER) (( ) ( ) Hisse Başına (Zarar) TL (0,0069) (0,0104)

10 4- Özsermaye Değişim Tablosu ve Nakit Akış Tablosuna İlişkin Bilgiler(TL): Şirketimiz 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemi itibariyle TL. Dönem Başı Nakit Mevcudu ile başlamış, Dönem içinde gerçekleşen nakit giriş ve çıkışları sonucunda nakit mevcudu TL. artarak 31 Aralık 2013 itibariyle Nakit Mevcudu TL. olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl aynı dönemde; TL. Dönem Başı Nakit Mevcudu ile başlamış, Dönem içinde gerçekleşen nakit giriş ve çıkışları sonucunda nakit mevcudu TL. artarak 31 Aralık 2012 itibariyle Dönem Sonu Nakit Mevcudu TL olarak görülmektedir. 5- Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Bilgiler (TL.): Tasfiye Halinde Şirketimiz 01 Ocak Aralık 2013 hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmamıştır. MALİ DURUM, KARLILIK VE BORÇ ÖDEME DURUMLARINA İLİŞKİN RAŞYOLAR: (Sermaye Piyasası Kurulu nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( II -14.1), uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları /Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS Konsolide Olmayan) Göre Hazırlanan Finansal Tablolara İlişkin) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM LİKİTİDE ORANLARI: A) CARİ ORAN 23,23 26,44 B) LİKİTİDE ORANI 23,23 26,44 C) NAKİT ORANI 22,31 25,08 2. KARLILIK ORANLARI : A) NET DÖNEM KARI / AKTİF TOPLAMI (*) 0% 0% B) NET DÖNEM KARI / ÖZ SERMAYE (*) 0% 0% C) BRÜT KAR MARJI 0% 0% D) ÖDENEN VERGİ VB. / DÖNEM KARI(*) 0% 0% 3. FİNANSAL YAPI ORANLARI: A) K.V.BORÇLAR / AKTİF TOPLAMI 4,3% 3,78% (*)Dönem Net Karı oluşmadığından oranlar sıfır (0) olarak ifade edilmiştir. D- İDARİ FAALİYETLER: Altıncı Tasfiye Hesap dönemi Şirket Yönetimi : Görevi : Adı Soyadı : Finansman Müdürü Seyfi Bulutlar

11 Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı na karşı tüm yasal yükümlülükler tamamen şirketin tek imza yetkilisi olan Tasfiye Memurluğu nca yerine getirilmektedir tarihi itibariyle Personel ve İşçi Hareketleri; tarihi itibariyle Şirkette çalışan personel sayısı 3 kişidir. 3- Toplu Sözleşme Uygulamaları: Şirketimiz Toplu İş Sözleşmesine taraf değildir. Şirketimiz 19 Aralık 2008 tarihi itibariyle tasfiye halinde bulunmakta olup tasfiye işlemleri devam etmektedir. 4- Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu : Şirketimizin tarihi itibariyle çalışanların mevzuat gereği Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü TL.'dır. ( yılı TL) (Şirketimiz tasfiye sürecinde bulunduğundan TMS/TFRS gereği iskonto edilmemiştir.) 5- Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler : Şirketimiz, Personelinin aylık ödemelerine ek olarak yakacak yardımı, bayram harçlığı, doğum, ölüm, evlenme yardımı, iş elbisesi, ile yemek ve yol vb. giderlerini karşılamaktadır. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren 12 Aylık Hesap Dönemi faaliyet sonuçlarını gösteren ve TMS/TFRS ye göre düzenlenen Faaliyet Raporumuza ekli Finansal durum tablosu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablomuzun tetkikinden görüleceği üzere Şirketimiz bu hesap dönemini TL tasfiye zararıyla kapatmış bulunmaktadır. Tasfiye Halinde Şirketimizin tarihi itibariye geçmiş yıl zararları toplamı TL dır. Yapılan Genel Kurullar ve alınan kararlar: Tasfiye Halindeki Şirketimizin 06 Kasım 2012 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1.Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre ( ) Dördüncü Tasfiye Dönemine ait düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosu katılanların oybirliği ile onaylanmasına karar verildi. 2. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi nin, şirketimizin 2011 Yılı ( ) Dördüncü Tasfiye Dönemine ait Rapor Özeti,katılanların oybirliği ile onaylanmasına karar verildi. 3-Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI No:29 Sayılı Tebliği ne istinaden Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UMS/UFRS Konsolide Olmayan)

12 uygun olarak düzenlenmiş 2011 yılı ( ) Dördüncü Tasfiye Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Tasfiye Memuru Faaliyet Raporu,Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi nin Rapor Özeti ayrı ayrı oya kondu toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi. 4-Yönetim Kurulu Üyeleri,Tasfiye Memuru ve Murakıp (2011 Yılı ( ) ) Dördüncü Tasfiye Dönemine ait Faaliyetlerinden ( her türlü işlem, muamele ve hesaplarından) dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya kondu toplantıya katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler 5-Şirketin 2011 yılında ( Dördüncü Tasfiye Döneminde) çeşitli dernek ve vakıflara bağış ve yardımda bulunulmadığı da Genel Kurul un bilgisine sunulmuştur.bağış ve yardımlar hakkında verilen bilgiler, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 6-Yönetim Kurulu üyeliklerine,sayın Burchard Friedrich Maria Graf Von Westerholt und Gysenberg, Andreas Fehren, Dietmar Franz Gratza, Jürgen Martin Hinteresch, ve Jürgen Wippel ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 7- Murakıplığa, T.C. Tabiyetinde Sayın Ahmet Sultan ın (T.C. Kimlik No: nın bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 8-Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 9-Şirket Murakıbına aylık maktu 200. TL. (İkiyüzTL.) brüt ücret ödenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 10-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ gereği Tasfiye Halindeki Şirketimizin ; 2011 yılı ( Dördüncü Tasfiye Dönemine Ait) faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu muzca seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile yapılan sözleşmenin onaylanmasına dair yapılan teklif toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 11. Başkan, Şirketin Tasfiye halinde biran bulunması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu nun 543. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ileride kalan mevcudun oluşması halinde yapılacak işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi için Tasfiye Memuru Mehmet Bolcakan a söz verdi. Tasfiye Memuru Mehmet Bolcakan önce Türk Ticaret Kanunu nun 543. Maddesini okudu ve açıklamalarda bulunarak hissedarları bilgilendirdi. Verilen bilgilerin yeterliliği ortakların toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Tasfiye Memuru nun şirket konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

13 Yönetim Kurulumuz ve Tasfiye Memurluğumuz, 06 Kasım 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2011 yılı tasfiye faaliyetlerimiz, ve gündemdeki diğer hususlar genel kurula katılan hissedarlarımızın oybirliği kararı ile onaylanmıştır. Yönetim Kurulumuz ve Tasfiye Memurluğumuz, 06 Kasım 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2011 yılı tasfiye faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir. 06 Kasım 2012 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı toplantı tutanağı, diğer Genel Kurul belgeleri T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na verilmiş ve 26 Kasım 2012 Tarihinde sayılı belge ile tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30 Kasım 2012 Tarih ve 8205 Sayılı nüshasında yayınlanmış bulunmaktadır Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar özet halinde 06 Kasım 2012 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile SPK ya bildirilmiş ve SPK nın borsa dışı şirketler hakkında duyurular bölümünde yayınlanmıştır. Tasfiye Halindeki Şirketimizin 12 Şubat 2014 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1.Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre ( ) Beşinci Tasfiye Dönemine ait düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosu katılanların oybirliği ile onaylanmasına karar verildi. 2. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi nin, şirketimizin 2012 Yılı ( ) Beşinci Tasfiye Dönemine ait Rapor Özeti,katılanların oybirliği ile onaylanmasına karar verildi. 3-Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI No:29 Sayılı Tebliği ne istinaden Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UMS/UFRS Konsolide Olmayan) uygun olarak düzenlenmiş 2012 yılı ( ) Beşinci Tasfiye Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Tasfiye Memuru Faaliyet Raporu,Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi nin Rapor Özeti ayrı ayrı oya kondu toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi. 4-Yönetim Kurulu Üyeleri, Tasfiye Memuru ve Murakıp (2012 Yılı ( ) ) Beşinci Tasfiye Dönemine ait Faaliyetlerinden ( her türlü işlem, muamele ve hesaplarından) dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya kondu toplantıya katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler 5-Şirketin 2012 yılında ( Beşinci Tasfiye Döneminde) çeşitli dernek ve vakıflara bağış ve yardımda bulunulmadığı da Genel Kurul un bilgisine sunulmuştur. Bağış ve yardımlar hakkında verilen bilgiler, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 6-Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sayın Burchard Friedrich Maria Graf Von Westerholt und Gysenberg, Andreas Fehren, Dietmar Franz Gratza, Jürgen Martin Hinteresch, ve Jürgen Wippel ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ Rüştü AKIN Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER: Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı...3 Yönetim Kurulu...4 Gündem...5 Dünden Bugüne...6 İdari Faaliyetler...7 Yatırım

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 0 ŞİRKET BİLGİLERİ Künye Sermaye Ödenmiş Sermaye : UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. : 42.000.000.-TL : 42.000.000.-TL Ortak Sayısı : 5.570 Kuruluş tarihi : 01.12.1997 Ticaret

Detaylı

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, G Ü N D E M 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. Faaliyet dönemine ait Bağımsız

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi I- GİRİŞ 2012, önceki yıla göre iyi sonuçlar aldığımız bir yıl oldu. Daha çok sayıdaki müşterimize, daha az çalışanımızla, daha çok ambalaj ürettik ve

Detaylı

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 15.07.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

973.552 261.419 10.702 20.659 31.361 88.510 3.031.767 2.617.204 1.112.121 304.427 31.699 3,65 3,21 0,14 0,86 6,31 0,03 0,03 0,09

973.552 261.419 10.702 20.659 31.361 88.510 3.031.767 2.617.204 1.112.121 304.427 31.699 3,65 3,21 0,14 0,86 6,31 0,03 0,03 0,09 Konsolide Göstergeler 2012 1.087.267 259.069 22.266 20.517 42.783 32.689 2012 3.480.072 2.906.890 1.178.746 439.515 77.323 2012 2,68 2,25 2012 0,16 0,84 5,07 2012 0,01 0,01 0,03 2011 973.552 261.419 10.702

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 18.05.2007 Cuma Tarihli GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Ekim 2014 1 GENEL BİLGİLER 1.1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Akyürek Pazarlama bir

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ÖDENMİŞ SERMAYESİ: 36.000.000.- TÜRK LİRASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU MERKEZİ Beylikbağı Mahallesi İstanbul Cad. No: 29 Gebze-Kocaeli Fabrika:Gebze-KOCAELİ PLASTİK

Detaylı

ORMA. ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ

ORMA. ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. GİRİŞ... 3 ŞİRKET BİLGİLERİ... 4 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU ve FAALİYET KONUSU...

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2013 yılı çalışmalarını

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj Genel Bilgiler ve 2012 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Denetçi Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sorumluluk Beyanı

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı