KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FINANSAL KRİZLER VE FİNANSAL DÜZENLEMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FINANSAL KRİZLER VE FİNANSAL DÜZENLEMELER"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FINANSAL KRİZLER VE FİNANSAL DÜZENLEMELER HAZIRLAYAN Prof. Dr. Turan YAY Doç. Dr. Gülsün GÜRKAN YAY Yrd. Doç. Dr. Ensar YILMAZ İSTANBUL

3 Bu eserin tüm telif haklan İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü kopyalanamaz, çogaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına aitttir. İstanbul Ticaret Odası'nın görüşlerini yansıtmaz. 1. BASKI ARALIK 2001 İSTANBUL ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Etüt ve Araştırma Şubesi Ticari Dokümantasyon Servisi'nden edinilebilir. Tel. : (212) / Faks: (212) E. Posta : dokümantasyon (cb tr-ito.com BASKI MEGA AJANS REKLAMCILIK MATBAACILIK FUAR HiZM. LTD. ŞTİ. Tel.: (212) Faks : (212)

4 ÖNSÖZ Hızla gelişen ulaşım ve iletişim teknolojileri, ticari ilişkilerin kıtalararası düzeyde yürütülmesini kolaylaştırmıştır. Bankacılık sisteminin dünya çapında hizmet sunabilecek bir etkinliğe ulaştığı, "Dünya Ticaret Örgütü" gibi kurumlaşmaları desteklediği düzen ortamında dünya ticareti hızla gelişirken sermaye ve teknoloji birikimleri de dünya çapında artan ölçüde hareketlilik kazanmıştır. Bugün globalleşme kavramıyla ifade edilen bu entegrasyon sürecinde para piyasalarının da ulusal hudutların ötesinde bütünleştiği görülmektedir. Mal ve hizmet akımları karşılığı olmayan sermaye hareketlerinin gelişmesi yeterli avantajların sağlanabilmesi şartıyla sermaye temini kolaylaştırmış, ancak para arzının kontrolünü ve sabit kuru esas alan ulusal istikrar politikalarını etkisiz kılmaya başlamıştır. Böylece avantaj üstünlükleri doğrultusunda kıt faktör olmaktan çıkan sermaye, ulusal para piyasalarının Merkez Bankası politikalarıyla kontrolünü zorlaştırırken, mali dengesizliklere çözüm aranmasının ertelenmesine de fırsat vermiştir. Bütün bu gelişmeler 90'lı yıllarda uluslararası düzeyde etkili olan mali krizlere yol açmış, para ve bankacılık sistemlerini düzenlemek ve parasal krizleri önlemek amacıyla yeni finansal düzenleme modelleri üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, içinde bulunduğumuz ortamda, dönemsel olarak krizlerin ne gibi farklılıklar taşıdığının incelendiği, finansal düzenleme modellerinin analiz edildiği, dünyadaki düzenleme uygulamalarının ele alındığı bu çalışmada, özellikle küreselleşme sonucu ortaya çıkan finansal krizlerin Türkiye"e olan etkilerinin ve Türk bankacılık sisteminin düzenleme yapısı ile bu konuyla ilgili kurumsal ve yasal çerçevenin de irdelendiği "Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Finansal Düzenlemeler" isimli çalışmanın üyelerimize ve tüm ilgililere faydalı olmasını diler, çalışmayı Odamız adına gerçekleştiren Prof. Dr. Turan Yay'a, Doç. Dr. Gülsün G. Yay'a ve Yrd. Doç. Dr. Ensar Yılmaz'a teşekkür ederiz. Prof. Dr. İsmail Özaslan Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi - 8 GİRİŞ.. 11 I. BOLUIVI İKTİSADİ KRİZLER GİRİŞ ESKİ VE YENİ TİP KRİZLER:1990 KRİZLERİNİN FARKLILIKLARI KRİZ TANIMLARI, MODELLERİ VE GÖSTERGELERİ Kriz Tanımları Krizleri Açıklayan Modeller Birinci Nesil ModeiierSürdürülemez Ekonomik Yapılar ve Yapısal Dengesizlikler İkinci Nesil Modeller(Self-fulfilling veya Escape Clause) Modeller Asya Krizini Açıklayan Modeller Yayılma/Sirayet (Contagion) Etkisi Modeli Krizlerde Dışsal Etkenlerin Rolü Krizlerin Göstergeleri 'LARDA YAŞANAN KRİZLER ERM Krizi ( ) Meksika Krizi ( ) Asya Krizi ( ) Rusya Krizi (Ağustos 1998) Brezilya Krizi (1999) TÜRKİYE KRİZİ Aralık 1999 İstikrar Programı 43 5

7 5. 2.Yaşanan İki Kriz Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Krizlerin Temel Nedenleri Makroekonomik Temeller Finansal Kesim/Bankacılık Kesiminin Sorunları Sabit Kura Dayalı İstikrar Programlarının Sorunları Sermaye Hareketlerinin Değişkenliği Sorunu Politik İstikrarsızlıklar SONUÇ 56 II. BÖLÜM FİNANSAL REGÜLASYONUN TEORİK ÇERÇEVESİ GİRİŞ FİNANSAL REGÜLASYONUN RASYONALİTESİ Piyasa Başarısızlıkları Politik Regülasyon Parasal Kontrol FİNANSAL REGÜLASYONA KARAR VERMEK FİNANSAL REGÜLASYONUN DİNAMİĞİ Regülasyon Etkileşimi Uluslararası Regülasyon SONUÇ 90

8 III. BOLUM BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REGÜLASYON, GÖZETİM VE DENETİM UYGULAMALARINDA GELİŞMELER GİRİŞ BASEL BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KOMİTESİ Basel Sermaye Uzlaşısı Yeni Sermaye Yeterliliği Çerçevesi Etkin Bankacılık Gözetim ve Denetiminin Temel İlkeleri ULUSLARARASI PARA FONU ve DÜNYA BANKASI: FİNANSAL SEKTÖR DEĞERLENDİRME PROGRAMI BANKACILIK KESİMİ REGÜLASYON, DENETİM VE GÖZETİM UYGULAMALARI Mevduat Sigortası Uygulamalan 116 IV. BÖLÜM TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ : REGÜLASYON YAPISI, SORUNLARI VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI GİRİŞ TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN REGÜLASYON YAPISI Merkez Bankası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Hazine Müsteşarlığı 13? 2.5. Türkiye Bankalar Birliği TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN YAPISI VE SORUNLARI 133

9 4. BANKACILIK SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 139 SONUÇ 152 EKLER 158 EK 1: Banka Krizlerinin Kronolojisi 158 EK 2 : Krizlerin Belirtileri ve Temel Göstergeleri 161 EK 3: Dünyada Bankacılık Sistemlerine İlişkin Temel Farklılıklar 162 EK 4: 4672 Sayılı Kanunla Değişik 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun Basle Komite'nin Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel İlkelerine Uyumu 167 KAYNAKÇA TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1.1: Gelişen Piyasalara Giden Özel Sektör Sermaye Akımları 18 Tablo l.2:asya'da Özel Sektöre Açılan Banka Kredileri (Yıllık % Artış), Tablo 1.3: Reel Döviz Kurları Tablo l.4:asya Ülkelerinde Cari İşlemler Açığı, Tablo 1.5: Geridönmeyen Borçların Toplam Borçlara Oranı Tablo 1.6: Makroekonomik Göstergeler ı 57 Tablo 1.7: Makroekonomik Göstergeler II 58 Tablo 1.8 : Çeşitli Ülkelerde Krizlerin Belirtileri 59 Tablo lll.1:finansal Sisteme İlişkin Uluslararası Standartlar...94 Tablo III. 2. A: Etkin Bankacılık Gözetim ve Denetiminin Temel İlkeleri Tablo III. 2. B: Etkin Bankacılık Gözetim ve Denetiminin Temel İlkeleri Tablo III. 2. C: Etkin Bankacılık Gözetim ve Denetiminin Temel İlkeleri Tablo III. 2. D: Etkin Bankacılık Gözetim ve Denetiminin Temel İlkeleri...103

10 Tablo lll.3:gelişen Piyasalarda İhtiyati Oranlar ve Kredi Kısıtlamaları Tablo III.4: İhtiyatlı Makro-Göstergeler 113 Tablo lll.5:açık Mevduat Sigortasına Sahip Ülkeler Tablo lll.6:seçilmiş Bazı Ülkelerin Mevduat Sigortası Maksimum Limiti ve Milli Gelirleri 118 Tablo III. 7 :Ortak-Sigorta Sistemine Sahip Ülkeler 120 Tablo III. 8:Riske Bağlı Primli Mevduat Sigortası Sistemleri 121 Tablo IV. 1: Türk Mali Sisteminin Regülasyon Yapısı 123 Tablo IV.2:Bankacılık Sektöründeki Gelişmelere İlişkin Bazı Göstergeleri33 Tablo IV.3:Bankacılık Sisteminin Finansal Büyüklüklerindeki Gelişmeler. 134 Tablo IV.4 Toplam Aktif Büyüklüğüne Göre Banka Sayısı 135 Tablo IV.5 [Kredilerin Takibe Dönüşme Oranları 135 Tablo IV.6: Kredilerin Türlerine Göre Dağılımı 136 Tablo IV.7:Dövize Endeksli Pozisyon Hariç Bilanço içi Yabancı Para Pozisyonu 136 Tablo IV.8:Döviz Pozisyonundaki Gelişmeler (TMSF Bankaları Hariç Özel Bankalar) 137 Tablo IV.9: Sermaye Yeterliliği Rasyosu 137 Tablo IV. 10 :Bankacılık Sisteminde Yapısal Bozulma 138 Tablo IV.11:Banka Reformlarının Sonuçları ve Maliyetleri 142 TablolV.12:BankaGilık Reformlarında Kullanılan Yeniden Yapılandırma Araçları ve Etkinlikleri 144 Tablo IV.13:TMSF Bankalarında Yaşanan Yeniden Yapılanma 146 Tablo IV.14:TMSF Bünyesine Devredilen Bankalar Listesi Tablo IV. 15 TMSF Bünyesindeki Bankaların Döviz Pozisyonundaki Gelişmeler 148 Tablo IV.16 Hazine Tarafından TMSF'na Verilen Özel Tertip Tahviller Tablo IV.17 :Fon Bankalarına Aktarılan Kaynak Tutarı 150

11

12 GİRİŞ Yirminci yüzyılın son çeyreğinde ulusal ve uluslar arası düzeyde parasal ve finansal sistemlerdeki gelişmelerin belirgin özelliklerini, çalışmamızın başlığı yansıtmaktadır: Küreselleşme, finansal krizler ve finansal regülasyon. 1970İİ yıllara kadar para ve mali sistemler denilince akla, ulusal düzeyde, merkez bankalarının kontrolünde (altın ve gümüş gibi değerli madenlerden çok merkez bankasının itibarına dayanan) bir para (fiat money) sistemi ve mevduat sahiplerini korumak, finansal piyasaların istikrarını sağlamak amacıyla oluşturulan bir mali güvenlik ağı (safety net) ile, uluslar arası düzeyde sabit döviz kuruna dayalı Bretton Woods sistemi, gelirdi. 1971'de Bretton Woods sabit döviz kuru sisteminin çökmesinden sonra, dünya yeni bir uluslar arası mali sisteme geçti: Bir yandan tüm dünyada esnek döviz kuru sisteminin benimsenmesi, diğer yandan ülkelerde giderek artan serbestleşme (deregulation) ve liberalizasyon girişimleri, önce dünya ticaret hacmine ardından da sermaye hareketlerine büyük bir ivme verdi. Sözkonusu bu gelişme bir yandan ulusal mali sistemlerde merkez bankalarının hakim gücünü kırarken, diğer yandan da finansal sistemlerin uluslar arası sermaye hareketleri karşısında kırılganlığını artırdı. Sermaye akımlarının uluslar arası düzeyde hareket imkanı kazanması, merkez bankalarını iki seçenekle karşı karşıya bıraktı:ya uluslar arası finansal sistemi yönlendirebilecek "büyük oyuncu" olmak, ya da kredibilitelenni koruyabilmek. Dünya, merkez bankalarının itibarlarını/kredibiltelerini koruyabilmelerinin, büyük ölçüde ülke finansal sistemlerini uluslar arası sermaye hareketlerinin yıkıcı etkilerinden koruyabilmelerine ve bu amaçla da sağlıklı ve etkin çalışan mali sistemlere sahip olunması gerektiği gerçeğini yaşayarak öğrendi i yıllardan itibaren finansal krizler gelişmiş ya da gelişmekte olan bir çok ülkeyi, bazen tekrar tekrar vurdu. Bu nedenle yirminci yüzyılın son çeyreği, finansal krizler dönemi olarak adlandırılır oldu. Gelişm^elerin doğal sonucu, ulusal mali sistemlerin sağlıklı, güvenilir ve etkin işlemesi, uluslar arası mali sistemin istikrarının sağlanması için, finansal sistemlerin nasıl (daha iyi) regüle edilebileceği tartışmasının gündeme gelmesiydi. Ülkelerin tek tek kendi regülasyon yapılarını restore etme çabaları, giderek uluslar arası düzeyde bu konuda çalışan bir dizi kuruluşun ortaya çıkmasına neden oldu. Son yıllarda artan küreselleşme ve beraberinde gelen finansal krizler ve bunlara karşı daha etkin regülasyon sisstemleri geliştirme tartışmalarının, tüm dünya için geleceğe yönelik üç seçenek ortaya koyduğunu söyleyebiliriz(klein, 1999):

13 Merkez Bankasının bağımsızlığını artırmayı, mevduat sigortası ve son kredi mercii geleneksel araçlarını destekleyecek ve çeşitli suistimalleri önleyecek regülasyon araç ve sistemlerini geliştirmeyi amaçlayan geleneksel piyasa-temelli bağımsız regülasyon seçeneği. Uluslar arası sermaye hareketlerinin yıkıcı etkisi ve bankaların regülasyonunda yaşanan sorunlar nedeniyle tekrar önplana çıkan kontrollara dönüş seçeneği. (Malezya ve Rusya'da sermaye hareketlerine getirilen kısıtlamalar, Çin ve Hindistan'da liberalizasyona geçişin yavaş ve kontrollü olması, Şili gibi bazı ülkelerde geçici uygulamalar) Paranın bir çok kuruluş tarafından çıkarıldığı, hiçbir emniyet ağının olmadığı, serbest bankacılığa dayanan 18. Ve 19. Yüzyıl Ingilteresinde uygulanan Laissez Faire finansal sistem, ya da güvenlik ağı(safety net) olmayan piyasa disiplini seçeneği. Bizim kişisel görüşümüz o dur ki, görünür gelecekte uluslar arası finansal sistemdeki gelişmeler, iki uç (serbest finansal sistem ve kontrollü finansal sistem) seçenektense, piyasa disiplinine ağırlık veren bağımsız regülasyon sistemi çerçevesinde gelişecektir. Çalışmamız bu bağlamda dört bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde, önce, yirminci yüzyılda kapitalist sistemin yaşadığı krizlerin özellikleri ele alınmakta ve 1990'lı yıllardaki krizlerin farklılıkları vurgulanmaktadır. Daha sonra 1990'lı yıllarda yaşanan finansal (para ve bankacılık) krizleri açıklayan teorik modeller incelenmektedir.. Bu modeller çerçevesinde Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan ERM (Exchange Rate Mechanism) Krizi(1992), Meksika Krizi (1994), Güney Doğu Asya Krizi (1997), Rusya Krizi(1998) ve Brezilya Krizi(1999), özellikleri vurgulanarak açıklanmaktadır. Bölüm, Türkiye'nin yaşadığı krizinin, uygulanan istikrar politikaları çerçevesinde ayrıntılı bir değerlendirilmesi ile son bulmaktadır. Çalışmanın İkinci bölümünde regülasyonun teorik analizi ele alınmakta ve nasıl ve niçin regülasyon? Sorularına yanıt aranmaktadır. Bu bağlamda, finansal piyasalara devletin müdahalesine ilişkin teorik gerekçeler (piyasa başarısızlıkları, politik regülasyon ve parasal kontol) ele alınmakta ve başarılı regülasyon için gerekli araçlar ve koşullar incelenmektedir. Ayrıca regülasyonun dinamiği başlığı altında regülasyon otoritesi, bankalar ve kullanılan regülasyon araçları arasındaki etkileşim ele alınmaktadır. Bölümde uluslararası regülasyona da değinilmektedir. Üçüncü bölümde, dünyada regülasyon uygulamalarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar değerlendirilmektedir. Özellikle uluslar arası regülasyonun standartları saptanmaya çalışılmakta ve Basel Komite ile IMF-Dünya Bankası'nın çalışmaları değerlendirilmektedir. Ayrıca

14 dünyada uygulanan regülasyon sistemleri ile mevduat sigortası uygulamaları ele alınmaktadır. Çalışmanın dördüncü bölümünde, Türk Bankacılık Sistemi'nin regülasyon yapısı ortaya konmakta, regülasyona dayanak oluşturan yasal çerçeve ve regülasyondan sorumlu kurumlar ele alınmaktadır. Ayrıca Türk Bankacılık Sistemi'nin son yıllardaki yapısal sorunları ve yaşanan krizi çerçevesinde Bankaların yeniden yapılandırılması ve regülasyonu konusundaki gelişmeler incelenmektedir. Çalışma boyunca bazen regülasyon bazen de düzenleme sözcüğü aynı anlama gelmek üzere kullanılmıştır. Bunun nedeni yazarların "düzenleme" sözcüğünün her zaman "regülasyon" sözcüğünün taşıdığı anlamı yansıtmadığı görüşüdür. Çalışmanın birinci bölümü Doç. Dr. Gülsün Gürkan Yay, ikinci bölümü Yard. Doç. Dr. Ensar Yılmaz tarafından kaleme alınmıştır. Üçüncü ve dördüncü bölümler Prof. Dr. Turan Yay tarafından yazılmıştır. Üçüncü bölümün 4.1. kısmını Yrd. Doç..Dr. Ensar Yılmaz yazmıştır. Yazarlar, "Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Finansal Düzenlemeler" adlı bu projenin hazırlanmasına olanak ve destek sağlayan, İstanbul Ticaret Odası ve Sayın Yöneticilerine teşekkürü bir borç bilirler. Prof. Dr.Turan Yay, Doç. Dr. Gülsün G. Yay, Yrd. Doç. Dr. Ensar Yılmaz İstanbul, 15 Eylül 2001

15

16 I. BÖLÜM İKTİSADİ KRİZLER 1. GİRİŞ 1990'larda Kapitalist dünyada üstüste yaşanan krizler, iktisat literatürünün en önemli konusunu ve ilgi alanını oluşturmaya başladı. Türkiye açısından da 2000 yılında yaşanan ve halen etkisinde bulunulan "kriz", en önemli tartışma ve gündem konusunu oluşturmaktadır. Aslında Kapitalist sistem ciddi ekonomik krizlerle tarihi boyunca sıklıkla karşılaşmıştır. Bunların en önemlisi, kuşkusuz 1929 Dünya Bunalımı'ydı. Etkileri ve sonuçları açısından,günümüzde bütün yaşananlara karşın, hala kapitalizmin en büyük krizi olma özelliğini sürdürmektedir Krizinin izlerinin silinmesinden ve uzunca bir dönem yaşanan istikrardan sonra, 1960'ların sonlarında başlayıp iki petrol kriziyle de ivme kazanan Bretton VVoods sonrası döneme ait 1970'ler ve 1980'lerdeki borç krizleri de, Dünya ekonomisi açısından ikinci önemli kriz dalgasını oluşturmuştur. 1990'ların başından beri üstüste yaşanan altı önemli krizden sonra, kapitalist sistem, yeniden krizlerin nedenlerini, ortak noktalarını, farklılıklarını ve çözümlerini tartışmaya odaklanmıştır. 1990'larda kriz kavramını bu kadar yaşamımızın içine sokan etken, dünya ölçeğinde yaygınlığının yanısıra, teknolojinin ve bu sayede medyanın krizleri en hızlı ve en etkili şekilde algılamamızı sağlaması olmuştur. Aslında yaşananlar, geçmişte yaşananlarla oldukça benzerdir. Ödemeler Dengesi krizleh de, bankacılık krizleri de geleneksel krizlerdir ve 1980 krizleri ile 1990'lardakl krizler cari açıklar, üretim ve bankacılık zafiyetleri gibi pek çok ortak kriz özelliklerini taşımaktadırlar (Kamin, 1999). Ancak koşullar farklıdır. Bu nedenle bildik krizler yeni boyutlar kazanıp farklılaşmış görünmektedir. Tarih tekerrür etse de, hiçbir zaman aynen tekrarlanmamaktadır. 1990larda yaşanan üç önemli değişiklik (bilgi teknolojisindeki buluş ve yenilikler; bunun finansal tekniklerde ve araçlarda sağladığı yenilikler; deregülasyon ve serbest sermaye hareketleri gibi liberalizasyon politikalarının yaygınlaşması ile yoğunlaşan globalleşme olgusu), yaşanan krizlere farklı boyutlar katmıştır. Özellikle bilgisayar ve bilgi teknolojisindeki yeniliklerin finansal araçlar ve finansal hizmetler üzerindeki etkisi, hiçbir alanda olmadığı kadar yoğun olmuş; haberleşme maliyetlerinin düşüşü, yeni finansal araçların (derivatives) olağanüstü boyutta artması, liberalizasyonla zaten artan sermaye akımlarının hızlanmasını kolaylaştırmıştır. Bu teknolojilerin sağladığı faydaların, krizleri yaygınlaştırmada da hızlandırıcı rolü vardır. Herhangi bir sıkıntı anında, mevduat sahipleri bilgisayar ve telefon yardımıyla hesaplarını çekebilmekte, 15

17 hızlı banka paniklerine/kaçışlara neden olabilmektedirler. Artık "sessiz" elektronik para kaçışları, "gürültülü" banka paniklerinin yerini almıştır (Kaufman, 1999). 2. ESKİ VE YENİ TİP KRİZLER:1990 KRİZLERİNİN FARKLILIKLARI Eski tip krizlerle 1990 krizleri arasında hızları, etki alanları, finansman araçları, ve üretilen politika önerileri açısından farklılıklar olduğu için, kapitalizmin yukarda belirttiğimiz üç önemli kriz dalgasını çeşitli açılardan karşılaştırmayı faydalı buluyoruz. Buna göre, 1990 ların özellikleri daha net ortaya çıkacaktır. /7/c farklılık, krizlerin etki alanlarının farkıdır. 1930'lartam bir global kriz olmuştu. Oysa 1970'li ve 1980'li yıllardaki krizler belli bölgeleri etkileyen (1970'lerde Güney Latin Amerika, 1980lerde Latin Amerika'nın tümü) krizlerdi. 1990'lardakiler ise bir ülke veya bölgeyle sınırlı olan, birbirlerine yayılsa da, izole edilmiş krizlerdir (Avrupa Birliği ülkeleri, Meksika veya Doğu Asya bölgesi gibi). Bu fark kısmen krizlerin yarattığı makroekonomik şokların şiddetiyle bağlantılı olmaktadır. 1930'larda yaşanan kriz global bir krizdi. Büyük depresyonla tüm gelişmiş ve az gelişmiş dünyada finansal ve reel piyasalar şiddetle çökmüştür. 1980'ler ve 1990'larda ise makroekonomik şoklar çok daha küçük olduğundan, krizler daha az geneldir. İkinci farklılık ise, bu üç dönemdeki krizlerin finansman biçimleri/ araçları arasındaki farklılıktır. Ticari krediler, sabit faizli tahviller, doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları her dönemde mevcut olsa da, sözü geçen dönemlerin her birinde ağırlık farklı ""inansal araç ve kurumlarda olmuştur. 1920'lerde öncelikle devlet tahvilleri, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olanlara doğru portföy sermaye akımının en önemli motoru olmuştur. Bu dönemin özelliği tahvil finansman dönemi olmasıdır. ABD bankaları ve finansal aracıları, uluslar arası piyasalarda tahvil ihraç etmek için şiddetli ataklarla bir rekabet yaratarak yabancı hükümet ve şirketlerle anlaşmalar yapmışlardır. Bu dönemde de finansal yenilik ve yatırım tröstleri hızla gelişmiştir (Eichengreen ve Fish!ow, 1998:38). Bu dönemdeki uluslar arası sermaye akımlarının12 büyük ülkenin GSYlH'sına oranı, %6 ya ulaşmıştır. Bu oran 1960'larda %1; 1990'larda %2' dir (Kaufman, 1999) ve 8Ü'lerde ise banka finansmanı ön plandadır ilk petrol şokunun en önemli etkilerinden biri, petrol ihracatçısı ülkelerde(opec) cari hesap fazlalarının oluşması ve bu ülkelerin, ülke içindeki politik sorunla

18 ithalatçı ülkeler de bu borçların önemli bir kısmını OPEC Ülkelerinden petrol ithal etmek için kullandılar. Özel sermaye akımlarının çoğu ticari bankalardan alınan sendikasyon kredileri biçimini aldı. Borçluların çoğu da ülkelerin kamu kesimleriydi (Bustelo, 2000). Bu borçlar, dolar cinsinden ve LİBOR olarak bilinen faize bağlı olarak dalgalanıyordu. En çok borçlu 15 ülkenin çoğu Latin Amerika ülkesiydi arasmda petrol ithal eden gelişmekte olan ülkelenn cari hesap açıkları 180 milyar $'ı bulmuştu. 1980'iere kadar tüm gelişmekte olan ülkelerin orta vadeli borçları 135 milyar $' dı (Bu miktar 1970'te sadece 4 milyar $' dı). Meksika ve Brezilya en fazla borçlu olan ülkeler olarak toplamın %37 'sini oluşturuyorlardı (Solomon, 1999). 1980'lerin başında, ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelenn enflasyona karşı uyguladığı aşırı sıkı para politikaları, bu ülkelerde likidite sıkıntısına, yüksek faizlere ve.^esesyona yol açarken, gelişmekte olan ülkelerde de borç krizlerine yol açtı. Çok yüksek seviyelere ulaşan faiz oranları (1978'de libor %9,2 iken 1981'de %16,7'ye yükselmişti) borçlu ülkelerin faiz maliyetlerini aşırı yükseltti (Solomon, 1999). Aynı zamanda, gelişmiş ülkelerdeki resesyon nedeniyle gelişen ülkelerin ihraç malları fiyatları ve ihracat gelirleri düşmeye başladı. Sonuç olarak, borçlu ülkelenn cari hesap açıkları hızla arttı ve bu ülkelerin borçlarını geri ödemeyi sürdürmeleri imkansız hale geldi (Ailen, 1994:111). En ağır borçlu 17 ülkenin faiz ödemeleri, 1978'de ihraç gelirlerinin ortalama %10'unu oluştururken 1982'de bu oran % 28 oldu. Ticari bankaların borç verme gönüllülüğünde azalma gündeme geldi. 1980'lerde Baker Planı ile borçlu ülkelerin yeniden borçlanabilirliğini sağlamak için, borçlarının miktarını azaltmak, mevcut borçların faiz oranlarını düşürmek gibi seçenekler sağlandı. Bunların yanı sıra borçlu ülkelere makro ekonomik politikalarını iyileştirmeleri ve yapısal reformlar (özelleştirme, deregülasyon, dış ticareti liberalize etme ve doğrudan yatırımları teşvik etme gibi) yapmaları öneriliyordu. Ticah banka borçlarının yeniden yapılanmasını sağlayan Brady Planı ile 1980lerin borç krizlerine nokta konuldu. 1980'lerin sonu ve daha çok 1990'larda hisse senedi finansmanı yaygınlaşmıştır (Tomita, 2000 :2). Özellikle ABD'de hayat sigortası şirketleri ve emeklilik fonlarının yaygınlaşmasıyla çeşitlenen uluslar arası portföy yatırımları, denetleme ve düzenlemeye ilişkin gevşemelerle hızlanmış; finansal piyasaların liberalizasyonu, ortak fonların büyümesi ve gelişmiş ülke (özellikle ABD) faiz oranlarının düşmesi de bu etkiyi arttırmıştır. Tıpkı 1920 ve 1970'lerde olduğu gibi. Merkezdeki faiz oranlarındaki düşüşler, bankaları ve ortak fon portföy yöneticilerini daha yüksek faizli Gelişmekte Olan Piyasalarda getiri aramaya yönlendirmiştir. 1990'da Latin Amerika'ya yönelmiş sermaye akımı, arasında ulaşılan doruk miktarını (24 milyar $) çok aşmış, 199rde 40 milyar $ 'de 54 milyar $, 1993'te 69 milyar $ ve 1994'te 42 milyar $'a ulaşmıştır (Eichengreen ve F!shlow,1998! /

19 :48). Gelişen piyasalara yönelen (özellikle Latin Amerika ve Doğu Asya ülkelerine) bu sermaye akımı patlamasının temel nedeni, sermaye ihraç eden ülkelerle ithal eden ülkeler arasındaki faiz oranlan farkı olmuştur. Bu önemli etkenin yanısıra, gelişen piyasalarda gerçekleştirilen makro ekonomik iyileşmeler ve yapısal reformlar da, sermaye akımını bu ülkelere çeken etkenler olmuşlardır. Sermaye akımının biçimi, genellikle alan ülkelenn politikalan kadar, yabancı banka ve yatırımcıların tercihlerine bağlıdır. 1990'lar boyunca doğrudan yatırımlar artmaya devam etse de, 1990'larda ortaya çıkan bütün krizlerden önce portföy yatırımları ve banka borçlarının payının şiddetle arttığı görülmektedir (Bkz. Tablo 1.1). Bu dönemde borçlananlar daha çok özel kesim ve daha az ölçüde de kamu kesimidir. Resmi borçlanmalar ciddi ölçüde azalmıştır (Kahler,1998:3). Krizler arasında üçüncü önemli farklılık, bu üç kriz döneminde kredi veren ülkelerin hükümetlennin ve multilateral kurumların müdahalelerindeki farklılıklardır. 1920lerde borç veren ülkelerin hükümetleh ve Merkez bankaları finansal sistemin istikrarı için çok sınırlı tepki vermiştir. Tersine 1980' lerde borç veren ülkelerin bankacılık sistemlerinin riski nedeniyle, gelişmiş ülkeler IMF' kanalıyla erken ve etkili bir müdahaleyi harekete geçirmiştir. 1990'lardaki müdahaleler de hem lider ülkeler hem de IMF kanalıyla gerçekleştirilmektedir. Tablo L 1: Gelişen Piyasalara Giden Özel Sektör Sermaye Akımları Tüm dünya Toplam özel-sektör 118,1 112,6 172,1 136,3 226,9 215,9 147,6 75,1 80,5 sermaye akımı Doğrudan yatırım Potföy yatırımı Diğer finansal 31,5 24,7 62,5 35,4 56,1 21,0 59,4 84,4 28,3 84,0 109,6-57,3 92,6 36,9 97,4 113,2 77,8 24,9 138,6 52,9-43,9 143,3 8,5-76,7 149,8 23,3-92,5 işlemler Asya Toplam özel-sektör 32,5 20,7 57,4 63,6 105,0 104,1-1,4-42,6-27,1 sermaye akımı Doğrudan yatırım Potföy yatırımı Diğer finansal 14,5 1,2 16,6 15,7 9,0-4,0 33,9 21,8 1,7 47,1 11,7 4,7 46,6 14,2 38,2 53,0 12,9 38,2 55,4 3,5-60,3 58,3-17,9-82,9 49,8-5,6-71,3 işlemler Etkilenen beş ülke Toplam özel-sektör 24,8 29,0 31,8 36,1 74,2 65,8-20,4-25,6-24,6 sermaye akımı Doğrudan yatırım Potföy yatırımı Diğer finansal 6,2 3,2 15,4 7,3 6,4 15,3 7,6 17,2 7,0 8,8 9,9 17,4 7,5 17,4 49,2 8,4 20,3 37,1 10,3 12,9-43,6 8,6-6,0-28,2 10,2 6,3-41,1 işlemler Latin Amerika Toplam özel-sektör 24,1 55,6 66,8 49,4 53,1 72,1 85,5. 70,0 54,1 sermaye akımı Doğrudan yatırım Portföy yatınmı Diğer finansal 11,3 14,7-2,0 13,9 30,3 11,4 13,4 44,0 9,4 23,1 66,7-40,4 24,7 3,0 25,5 39,5 41,0-8,4 53,1 19,2 13,2 işlemler 1 56,1 '14,7-0,8 63,6 10,6. -20,1

20 Geçiş ekonomileri Toplam özel-sektör -9,9 2,3 21,0 sermaye akımı 4,5 44,0 17,0 22,8 14,2 11,6 Doğrudan yatırım 2,4 4,2 6,0 5,4 13,6 13,7 19,7 21,0 23,5 Portföy yatırımı - 0,1 8,7 20,0 13,3 19,2 21,5 7,0 3,7 Diğer finansal -12,3-2,0 6,3-21,0 17,1-15,8-18,4-14,0-15,6 işlemler Notlar: 1)"Yükselen Piyasalar" gelişen ülkelerle geçiş ekonomilrini kapsamaktadır. 2) Etkilenen 5 ülke Endonezya; Güney Kore, Malezya; Filipinler ve Tayland'dır. 3) Diğer finansal işlemler, kısa ve uzun dönem ticari finasmanı, banka borçlarını ve mevduatları içermektedir. KAYNAK: World Economic Outlook, IMF, Mayıs 2000 Dönemler arasındaki dördüncü farklılık, borçlu ülkelerin kendi içlerinde krizlere gösterdikleri tepkilerdeki farklılıklardır. 1930'lerde tepki ithal ikamesi biçimini almıştır; 1980'lerde mali (fiscal) ayarlamalar; 1990'larda ise parasal ayarlamalar önem kazanmıştır: 1930'larda mal ve finansal piyasaların çökmesinden sonra sermaye ithal eden ülkeler, yabancı fonlar olmadan yaşamayı, yabancı piyasa ve sermaye bağımlılığını azaltmayı ve ithal ikamesi politikalarıyla dış yükümlülüklerini azaltmayı düşünmüşlerdir. 1980'lerde ise borçlanmaların durduğu dönemde bile, ihraç piyasaları varlığını sürdürdüğü için ithal ikamecilik artık cazip değildi. Fakat gelişmekte olan ülkelere borç verme şiddetle azaldığı için bu ülkeler, bütçelerini kısmayı kurumsallaştırmak zorunda kaldılar. Mali düzenlemeler, dış ayarlanmalar için temel araç oldu. 1990'larda ise, yabancı sermaye akımları daha çok özel ve yarı kamusal işletmelere yöneldiğinden ve hükümetler eskisi kadar yabancı fonları kullanmadıklarından, mali düzenleme gereği daha azalmıştır. Her ülke için aynı derecede olmamakla beraber, 1990'larda pek çok ülkede hükümetler bütçe açıklarını para arzını arttırarak finanse etme kolaycılığına kapılmamaya çalıştılar ve yabancı sermaye girişlerini sterilize etmek için sınırlı para politikalarına yöneldiler. Para politikası, makroiktisat politikalarının temel aletlehnden biri olurken. Merkez Bankaları da çok önemli roller üstlendilerbankalara yük getirdiği düşünüldüğü için yüksek zorunlu rezerv oranları düşürülerek açık piyasa işlemleri tercih edilen politika aracı oldu. Sermaye akımlarının serbestleştiği bir dünyada ülkeler hem bağımsız para politikasını, hem döviz politikasını hem de sermaye hareketlenni aynı anda düzenleyemedikleri (trilema) için çoğunlukla sterilizasyon politikalarına (açık piyasa işlemleri) veya revalüasyon (ya da sabit, yarı-sabit kur politikalarına) ya da az sayıda ülkenin baş vurduğu sermaye kontrolü politikalarına yöneldiler (Reinhart ve Reinhart, 1998:94-96). Özellikle, Bretton Woods sonrası ortaya çıkan çok sayıda ödemeler dengesi ve bankacılık krizleri bilinen ve benzerlik taşıyan krizlerdir. Ancak finansal kesimlerin müdahalelere tabi olduğu ve daha az liberal olduğu 'lerdeki eski tip krizlerde sorun daha çok ödemeler dengesine ilişkin görülmektedir. Yukarda belirttiğimiz koşullardaki değişimler, 1990'larda ödemeler dengesi ve bankacılık krizlerinin birbirlennden bağımsızlığını

21 ortadan kaldırmış, onları karşılıklı ilişkili hale getirmiştir. Bu bağlantı, hızlı yabancı sermaye girişiyle birlikte, deregüle edilmiş ülke içi finansal kesimin döviz cinsinden yükümlülüklerinin varlığı nedeniyle kurulmaktadır. Karşılıklı ilişkili bu "twin" krizler durumunda sorun karmaşıklaşmakta, krizlerden çıkış yolları da daha karmaşık ve maliyetli hale gelmektedir (Kruger, 2000 :39). Beşinci farklılık da, krizlerin çözümlenmesindeki farklılıklardır. Ödemeler dengesi krizinde geleneksel çözüm, devalüasyon ile para ve maliye politikalarının sıkılaştırılması iken, finansal krizlerdeki geleneksel çözüm ise, para arzını genişletip faiz oranlarını düşürmektir. Düşen faiz oranlan borçluların yükünü azaltıp yükümlülüklerini daha kolay yerine getirebilmelerini sağlar. Oysa devalüasyon ve yüksek faizler, bankaları (ve finansal kesimi ) daha da zayıflatır. Para arzının genişletilmesi ve düşük faizler ise, ödemeler dengesi krizlerini daha kötüleştirmektedir. 1990'larda "ikiz" krizleri yaşayan ülkeler bu ikilemle karşı karşıya gelmişlerdir. Bu ikilem nedeniyle optimal çözüm, ülkelerin şartlarına (iç paranın değerlenme derecesine, enflasyon oranına, iç ve dış borçlann hacmine, bankacılık ve finans kesiminin zayıflık derecesine) göre değişir. Paranın değerlenme derecesi ve iç borç hacmi ne kadar yüksekse, nispi olarak daha yüksek bir devalüasyon tercih edilebilirken; öncelikli sorunu yüksek enflasyon ve dış borçlar olan ülkelerde, sıkroara ve daha az devalüasyon daha makul görünmektedir. Ülkelerin iç yükümlülüklerinin vade yapısı da bu iki politika tercihini etkilemektedir (Krueger, 2000:40). 3. KRİZ TANIMLARI, IVIODELLE;^.İ. VE GÖSTERGELERİ 3.1. Kriz Tanımlan Yukarıdaki bölümde 20.yüzyılda farklı dönemlerde yaşanan krizleri anlatırken, "kriz" sözcüğünün birbirinden farklı ekonomik durumları ifade ettiğini gördük. 1990'lardan önce yaşanan krizlerin daha çok ödemeler dengesi ve dış borç krizleri olduğunu, arasındaki krizler içinde bankacılık krizlerinin sayısının çok az olduğunu, 1980 ortalarından itibaren bankacılık krizlerinin artıp 1990'!2rdan itibaren de krizlerin ikiz bir yapı kazandığını belirtmiştik. Bizim de içinde yaşadığımız kriz ortamını daha iyi anlayabilmemiz açısından, kriz kavramını tanımlayıp kavrama netlik getirmekte yarar var. Kriz tanımlarf çeşitli şekiüerde ayrımlanabiii.r Genellikle ödemeler dengesi ve döviz krizleri, Para (Currency) krizi olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca bankacılık ve finansal kesi.n krizleri ile dış borç krizleri vardır. Para krizleri, döviz kurunda ani bir hareket ve sermaye akımında keskin bir değişmeyi içerir. Para knzi, ülke parasının döviz olarak değeri üzerindeki spekülatif bir atağın bir devalüasyonla sonuçlanması halinde 20

İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ

İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 77-96. İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ Ömer YILMAZ * Alaattin KIZILTAN

Detaylı

BANKACILIK KRİZLERİ, NEDENLERİ VE EKONOMİK MALİYETLERİ

BANKACILIK KRİZLERİ, NEDENLERİ VE EKONOMİK MALİYETLERİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 22, Ocak-Haziran 2004, ss. 39-61. BANKACILIK KRİZLERİ, NEDENLERİ VE EKONOMİK MALİYETLERİ Halil ALTINTAŞ ÖZET Bankacılık krizlerinin

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI

TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Didar Büyüker İŞLER ISPARTA 2004

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KRİZDEN (2001) KRİZE (2008) BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNİN ANALİZİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan

Detaylı

Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri

Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan Orhan BİLGE Tez Danışmanı Dr. Selim COŞKUN Ankara Mayıs

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

KÜRESELLEŞEN EKONOMİLERDE YAŞANAN BANKACILIK KRİZLERİ NİN ANATOMİSİ

KÜRESELLEŞEN EKONOMİLERDE YAŞANAN BANKACILIK KRİZLERİ NİN ANATOMİSİ Yıl: 23 Sayı:83 Nisan 2009 59 KÜRESELLEŞEN EKONOMİLERDE YAŞANAN BANKACILIK KRİZLERİ NİN ANATOMİSİ Levent ÇİNKO * Rengin AK * ÖZET Son yıllarda küreselleşme ve bilgi teknolojisinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda,

Detaylı

ASKON EKONOMİ RAPORLARI

ASKON EKONOMİ RAPORLARI ASKON EKONOMİ RAPORLARI 17 ÇÖZÜM BAĞLAMINDA YÜKSELEN İMAJ VE BÜYÜYEN ÜMİTLER 2013 TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ 2012 DEĞERLENDİRMELERİ 2013 BEKLENTİLERİ Bu Araştırma Raporu ASKON, Anadolu Aslanları İşadamları

Detaylı

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE STRATEJİK RAPOR NO: 12, ARALIK 2005 TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE Dr. Güniz ODYAKMAZ TEKEBAŞ Ç NDEK LER SUNUŞ...3 ÖZET...4 TARİHİ SÜREÇTE FİNANSAL KÜRESELLEŞME...6

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR

FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXXII, Sayı/No. 1, 2013, pp. 239-260 FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR Özet Umut ÇAKMAK * Makalenin

Detaylı

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi 3 Eylül 21 Çalışma Tebliği (Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı ) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ÇALIŞMA TEBLİĞİ (Gözden

Detaylı

2001 KRİZİ, ÖNCESİ ve SONRASI : Makroekonomik ve Mali Bir Değerlendirme. Merih CELASUN. 1. Giriş

2001 KRİZİ, ÖNCESİ ve SONRASI : Makroekonomik ve Mali Bir Değerlendirme. Merih CELASUN. 1. Giriş 2001 KRİZİ, ÖNCESİ ve SONRASI : Makroekonomik ve Mali Bir Değerlendirme Merih CELASUN 1. Giriş Türkiye nin Şubat 2001 finansal krizi, beklenmedik ölçülerde bir ekonomik daralmayla sonuçlanmasının ötesinde,

Detaylı

GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE

GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Mart 2014 GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Ömer Tuğsal Doruk GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Ömer Tuğsal Doruk Yay n No: 300 stanbul, 2014 Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK ISTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK HAZIRLAYANLAR Proje Koordinatörü Prof. Dr. Esfender KORKMAZ Proje Grubu Üyeleri Doç. Dr. Tekin AKGEYİK Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif

Detaylı

FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ Oya GENÇAY Uzmanlık Yeterlilik Tezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

Gelişen Piyasa Ekonomilerinde Alternatif Para Politikası Stratejileri, Türkiye Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme

Gelişen Piyasa Ekonomilerinde Alternatif Para Politikası Stratejileri, Türkiye Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Gelişen Piyasa Ekonomilerinde Alternatif Para Politikası Stratejileri, Türkiye Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları.

Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları. Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları. Levinson, Marc Finansal Piyasalar Kılavuzu Guide to Financial Markets (5th ed.) Çeviri Editörü: İlhan

Detaylı