EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ"

Transkript

1 EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

2

3

4 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir) VARLIKLAR Cari Dönem Geçmiş Dönem Dipnot Referansı Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Toplam Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar İştirakler Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenen Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar Toplam Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır.

5 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir) KAYNAKLAR Cari Dönem Geçmiş Dönem Dipnot Referansı Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler Kısa Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Ticari Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Uzun Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 32 - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 32 ( ) Dönem Net Karı/Zararı ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynaklar TOPLAM KAYNAKLAR Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır.

6 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ TARİHLİ KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir) KAR VEYA ZARAR KISMI Dipnot Referansı Cari Dönem Geçmiş Dönem Hasılat Satışların Maliyeti (-) 33 ( ) ( ) BRÜT KAR Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (51.847) (2.457) Pazarlama Giderleri (-) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 36 ( ) ( ) ESAS FAALİYET KARI Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 38 ( ) (2.700) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 37 ( ) ( ) FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) 39 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri Dönem Vergi Gideri/Geliri Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri DÖNEM KARI / (ZARARI) ( ) Dönem Kar / Zararının Dağılımı - Kontrol Gücü Olmayan Paylar ( ) - Ana Ortaklık Payları ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİR Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar ( ) Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplara ilişkin vergi etkisi 40 ( ) Maddi duran varlıklar değer artış fonundaki değişim Maddi duran varlıklar değer artış fonundaki değişime ilişkin vergi gideri 40 ( ) - DİĞER KAPSAMLI GELİR ( ) TOPLAM KAPSAMLI GELİR ( ) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - Kontrol Gücü Olmayan Paylar ( ) - Ana Ortaklık Payları ( ) Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır.

7 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ TARİHLİ KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir) Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Duran varlık birikmiş yeniden değerleme Yeniden Değerleme ve artışları/(azalışları) Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Geçmiş Yıllar Karları/Zararları Dönem Net Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Toplamı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar Toplamı 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla bakiyeler Geçmiş yıl karı /(zararına) transfer ( ) Toplam kapsamlı gelir ( ) - - ( ) ( ) ( ) ( ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler ( ) Geçmiş yıl karı /(zararına) transfer ( ) Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedeklere aktarım ( ) Şesan konsolidasyon etkisi ( ) - ( ) - ( ) Efesan Demir'in Ferro'nun iştirakinden çıkması Duran varlık yemiden değerleme artışları Duran varlık yeniden değerleme artışları vergi etkisi - - ( ) ( ) - ( ) Toplam kapsamlı gelir Aralık 2014 itibariyle bakiyeler ( ) Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır.

8 EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET 6 A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ TARİHLİ KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir) Dipnot Referansı Cari Dönem Geçmiş Dönem A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLAR Dönem Kârı/Zararı ( ) Dönem Net Kârı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler - Amortisman ve itfa payı giderleri Sabit kıymet çıkışlarına ilişkin amortisman ve itfa payı gideri ( ) ( ) - Alacak ve borç reeskontu ( ) - Şüpheli alacaklar karşılığı Kredi faiz tahakkuku 8 ( ) Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler 42 ( ) ( ) - Gerçekleşmemiş kur farkı gideri Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler - Kıdem tazminatı karşılığı ( ) - İzin karşılığı İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler: - Stoklardaki değişim 14 ( ) ( ) - Ticari alacaklardaki artış/azalış 11 ( ) ( ) - Faaliyetle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalış ( ) - Ticari borçlardaki artış/azalış Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalış ( ) - Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler Toplam Düzeltmeler ( ) Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları: - Vergi ödemeleri/iadeleri 42 - ( ) İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri / (Çıkışları) ( ) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI ( ) ( ) - Bağlı ortaklık ve iştiraklere ilişkin nakit girişleri Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit girişleri / çıkışları,(net) ( ) ( ) - Şerefiye Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit Çıkışları ( ) ( ) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Efesan Demir'in Ferro'nun iştirakinden çıkması Duran varlık yeniden değerleme artışları Şesan konsolidasyon etkisi ( ) - - Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B+C) ( ) ( ) Dönem başı nakit ve nakit benzerleri Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri Ekli dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçalarıdır.

9 EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU KONSOLİDE KAR VE ZARAR TABLOSU VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR NOT 1 GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... NOT 2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... NOT 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ... NOT 4 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR... NOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA... NOT 6 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ... NOT 7 FİNANSAL YATIRIMLAR... NOT 8 FİNANSAL BORÇLAR... NOT 9 DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 10 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI... NOT 11 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR... NOT 12 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR... NOT 13 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR... NOT 14 STOKLAR... NOT 15 CANLI VARLIKLAR.... NOT 16 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER..... NOT 17 CARİ DÖNEM VERGİSİYLE İLGİLİ VARLIKLAR VE BORÇLAR... NOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER... NOT 19 MADDİ DURAN VARLIKLAR... NOT 20 HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABİLİTASYON FONLARINDAN KAYNAKLANAN PAYLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR... NOT 21 ÜYELERİN KOOPERATİF İŞLETMELERDEKİ HİSSELERİ VE BENZERİ FİNANSAL ARAÇLAR... NOT 22 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR... NOT 23 ŞEREFİYE... NOT 24 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ... NOT 25 İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALAR... NOT 26 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI... NOT 27 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR... NOT 28 TAAHHÜTLER... NOT 29 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR... NOT 30 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER... NOT 31 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER... NOT 32 SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ... NOT 33 HASILAT.... NOT 34 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ... NOT 35 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ... NOT 36 ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE GİDERLER... NOT 37 ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENE YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ ZARARLARINDAN PAYLAR... NOT 38 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER... NOT 39 FİNANSMAN GELİRLERİ / GİDERLERİ... NOT 40 DİĞER KAPSAMLI GELİR UNSURLARININ ANALİZİ... NOT 41 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER... NOT 42 GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)... NOT 43 PAY BAŞINA KAZANÇ... NOT 44 PAY BAZLI ÖDEMELER... NOT 45 SİGORTA SÖZLEŞMELERİ... NOT 46 TÜREV ARAÇLAR... NOT 47 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ... NOT 48 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR... NOT 49 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR...

10 1. GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Efesan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Efesan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul merkezli olup, 1985 yılında kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır. Çalışma konusu sac, hurda demir, kütük demir ve inşaat demiri üretimi ve satışıdır. Ana faaliyet konusu olan kütük demirden haddeleme yapılarak üretilen inşaat demiri üretimi tarihinde durdurulmuş olup, soğuk çekme yöntemiyle çelik hasır, etriye, kolonluk inşaat demiri ve proje bazlı butik üretimler devam etmektedir. Şirket ISO 9001 kalite belgesine sahiptir. Efesan Demir üretim tesisleri m 2 açık alan ve m 2 kapalı alan üzerine kurulmuştur. Efesan Demir in yıllık üretim kapasitesi ton çelik hasır, ton inşaat demiri kesim ve büküm, ton filmaşin soğuk çekmedir. Efesan Demir in itibarıyla personel sayısı 143 kişidir (2013: 119) ve 2013 tarihleri itibarıyla Efesan Demir in sermaye sahipleri ve sermaye oranları aşağıdaki gibidir: % % Kadir Efe , ,56 Serap Kalaylı , ,64 Turan Efe , ,89 Alper Kalaylı , ,68 Arzu Efe Ferro Döküm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş ,96 Efektif Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş , ,27 Ödenmiş Sermaye Efesan Demir in konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları aşağdaki gibidir: - Ferro Döküm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (Ferro Döküm) - Şesan Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şesan) (Efesan Demir, tarihinde Şesan a %49,74 oranında doğrudan, %16,53 oranında dolaylı olarak iştirak etmiş ve 2014 yılında ilk kez konsolidasyona dahil edilmiştir.) Özkaynak yöntemi ile konsolidasyona dahil edilen şirketler: - Efektif Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. (Efektif Gayrimenkul)

11 1. GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) Ferro Döküm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. 2 Ferro Döküm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. İstanbul merkezli olup, üretim tesisleri Gebze, Kocaeli dedir. Çalışma konusu ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne yöneliktir yılında yapılan kapasite artırımı yatırımı ile birlikte üretim kapasitesi yıllık tondur. Ferro Döküm ün itibarıyla personel sayısı 553 kişidir ( : 508) ve 2013 tarihleri itibarıyla Ferro Döküm ün sermaye sahipleri ve sermaye oranları aşağıdaki gibidir: % % Kadir Efe , ,49 Serap Kalaylı Turan Efe Efesan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş , ,63 Efektif Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş , ,88 Sermaye Ödenmemiş Sermaye ( ) - Ödenmiş Sermaye

12 1. GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) Şesan Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3 Şesan Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şesan ) 1980 yılında İstanbul Levent te otomotiv sanayisi için CNC-işleme, pres, bükme, kaynak ve montaj parçalarına yönelik üretim gerçekleştirme amacıyla kurulmuştur. Şirket Kocaeli Çayırova da bulunan TAYSAD organize sanayi bölgesinde m 2 alan üzerine kurulu m 2 kapalı alanı bulunan yeni bir fabrika inşa ettirmiş ve 2003 yılında yeni fabrikada üretime devam etmiştir yılında Şirket in %50,25 hissesi Efesan Grup tarafından satın alınmıştır. Şirket yapmakta olduğu sac pres işini yıllar itibarıyla azaltarak talaşlı imalat alanında faaliyetlerini genişletmiştir. Şirket önümüzdeki yıllarda talaşlı imalat alanında büyümeyi hedeflemektedir. Şesan nın 31 Aralık 2014 itibarıyla personel sayısı 160 kişidir (2013: 150) ve 2013 tarihleri itibarıyla Şesan nın sermaye sahipleri ve sermaye oranları aşağıdaki gibidir: % % Efesan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş , Efektif Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş , ,75 Kadir Efe , ,50 Turan Efe Alper Kalaylı Serap Kalaylı Şeref Karakaş ,75 Selin Karakaş ,00 Nesrin Karakaş ,00 Yener Eran ,00 Hakkı Yıldız ,00 Ödenmiş Sermaye

13 1. GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) Efektif Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. 4 Efektif Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş yılında İstanbul da kurulmuştur. Efektif Gayrimenkul ün iştigal konusu, getiri potansiyeli yüksek inşaat projeleri gerçekleştirmektir. Efektif Gayrimenkul, Kağıthane bölgesinde 3 blok 62 adet konuttan oluşan Blox Haliç I ile 4 blok 92 adet konuttan oluşan Blox Haliç II projelerini 2011 yılı içerisinde tamamlamıştır yılında Blox Haliç Siteleri Projeleri kapsamında Grup şirketlerine ait olan m 2 arsa üzerinde toplam 52 adet konutluk proje ile aynı lokasyonda 3.projesini hayata geçirmeyi planlamaktadır. Ayrıca Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesinde m2 alan üzerinde 178 adet bağımsız bölümden oluşan yeni bir projeye başlanacaktır. Söz konusu projenin inşaat yapı ruhsatı alınmış olup 2015 yılı sonlarına doğru projenin başlaması planlanmaktadır. Efektif Gayrimenkul ün 31 Aralık 2014 itibarıyla personel sayısı 9 kişidir (2013: 12) ve 2013 itibarıyla Efektif Gayrimenkul ün sermaye sahipleri ve sermaye oranları aşağıdaki gibidir: % % Efesan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş , ,91 Kadir Efe , ,73 Turan Efe , ,68 Serap Kalaylı , ,73 Alper Kalaylı , ,95 Ödenmiş Sermaye

14 2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1. Sunuma ilişkin temel esaslar Uygulanan muhasebe standartları ve TMS ye uygunluk beyanı 5 Grup, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Konsolide Finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Karşılaştırmalı Bilgiler Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un cari dönem konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tablolann sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır. Finansal tabloların onaylanması: Şirket in tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal durum tabloları ekleriyle birlikte Yönetim Kurulu tarafından tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu finansal tablolar Genel Kurul tarafından onaylanması sonucunda kesinleşecektir. TMS'ye Uygunluk Beyanı İlişikteki finansal tablolar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ( TMS/TFRS ) esas alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca finansal tablolar ve dipnotları KGK tarafından tarihli duyurusu ile kamuya açıklanan formatlara uygun olarak sunulmuştur Geçerli ve raporlama para birimi Grup un konsolide finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Grup un finansal durumu ve faaliyet sonucu, Grup un geçerli para birimi olan ve finansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

15 2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.2. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar 6 Bir muhasebe politikası değiştirildiğinde, finansal tablolarda sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin toplam düzeltme tutarı bir sonraki dönem birikmiş karlara alınır. Önceki dönemlere ilişkin diğer bilgiler de yeniden düzenlenir. Muhasebe politikalarındaki değişikliklerin cari döneme, önceki dönemlere veya birbirini izleyen dönemlerin faaliyet sonuçlarına etkisi olduğunda; değişikliğin nedenleri, cari döneme ve önceki dönemlere ilişkin düzeltme tutarı, sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin düzeltme tutarları ve karşılaştırmalı bilginin yeniden düzenlendiği ya da aşırı bir maliyet gerektirdiği için bu uygulamanın yapılmadığı kamuya açıklanır Konsolidasyon esasları Konsolide finansal tablolar ana ortaklık Efesan Demir ile Şirket in doğrudan veya müştereken kontrol ettiği ya da yönetiminde önemli bir etkiye sahip olduğu şirketleri içerir. Konsolidasyon kapsamına dâhil edilen şirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, KGK Finansal Raporlama Standartları na uygunluk ve tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından, gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıştır. Bağlı ortaklıkların faaliyet sonuçları satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde dâhil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır. Bağlı ortaklıklar, kontrolün Şirket e geçtiği tarihten itibaren konsolide edilmeye başlanmıştır ve kontrolün Şirket ten çıkması ile konsolide edilme işlemi son bulmaktadır. Bağlı ortaklıklar, Grup un genellikle hissedarlığının yanısıra oy hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olduğu ve mali ve işletme politikalarını Grup un menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder. Bağlı Ortaklıklar a ait bilançolar ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş olup Grup ve Bağlı Ortaklıklar ın sahip olduğu payların kayıtlı iştirak değerleri, ilgili özkaynaklar ile karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Grup ile Bağlı Ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon işlemi sırasında netleştirilmiştir. Grup un sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar ve gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir. Bağlı ortaklıkların net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dışı paya sahip hissedarların payları, konsolide bilanço ve gelir tablosunda azınlık payları olarak gösterilmektedir. Bazı Aile üyeleri ve bu Aile üyeleri tarafından kontrol edilen şirketler bir kısım bağlı ortaklıkların sermayesinde pay sahibidirler. Konsolide finansal tablolarda bu Aile üyelerinin ve şirketlerin payları azınlık payları olarak sınıflandırılmış ve Grup un net varlıklarına ve karına dahil edilmemiştir. Konsolide edilen bir bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı paya düşen birikmiş zararları, söz konusu bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı özsermaye tutarını aşabilir. Bu durumda, birikmiş zarar ve ana ortaklık dışı paya düşecek daha sonraki cari yıl zararları, ana ortaklık dışı pay ile ilişkilendirilir.

16 2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.3. Konsolidasyon esasları (devamı) 7 Özkaynak yöntemine göre, iştirak yatırımı, başlangıçta elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilir. Edinme tarihinden sonra ise, yatırımcının yatırım yapılan işletmenin kâr veya zararındaki payı yatırımın defter değeri artırılarak ya da azaltılarak finansal tablolara yansıtılır. Yatırımcının yatırım yapılan işletmenin kâr veya zararından alacağı pay, yatırımcının kâr veya zararı olarak muhasebeleştirilir. Yatırım yapılan bir işletmeden alınan dağıtımlar (kâr payı vb.) yatırımın defter değerini azaltır. Yatırım yapılan işletmenin defter değerinin, işletmenin diğer kapsamlı kârındaki değişikliklerden yatırımcıya düşen pay oranında düzeltilmesi gerekebilir ve tarihleri itibarıyla Ana Ortaklık nezdinde konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ve bu ortaklıklardaki etkin hisse oranları aşağıdaki gibidir: Sermaye içindeki etkin hisse oranı (%) Bağlı Ortaklık Ferro Döküm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. 88,63 88,63 2..Şesan Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş. 66,27-3. Efektif Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. (*) 36,91 36,91 (*) Özkaynaktan pay verme yöntemi kullanılarak konsolidasyona dahil edilmiştir İşletmenin sürekliliği Grup konsolide finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti İlişkili kuruluşlar İlişikteki konsolide finansal tablolar açısından, Grup un önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ilişkili kuruluşlar olarak düşünülmüş ve dikkate alınmıştır (Dipnot 10). Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzerleri, kasadaki nakit varlıkları, banka mevduatlarını ve tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip olan, vadesi 3 ay veya daha kısa süreli olan yatırımları içermektedir. Ters repo anlaşmaları dahilinde yapılan ödemeler de nakit ve nakit benzerlerine dahil edilir. Bu varlıkların kayıtlı defter değeri rayiç değerlerine yakındır.

17 2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 8 Ticari alacaklar ve şüpheli alacak karşılığı Alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar tahakkuk etmemiş finansman gelirlerinden netleştirilmiş olarak gösterilirler. Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri sonrası ticari alacaklar, orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, maliyet değerleri üzerinden gösterilmiştir. Tahsil imkanının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. Söz konusu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasını takiben, değer düşüklüğüne uğrayan alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan değer düşüklüğü karşılığından düşülerek, diğer gelirlere kaydedilir. Stoklar Stoklar ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre elde etme maliyetinin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Net gerçekleşebilir değer, tamamlanma ve satış maliyetleri çıkarıldıktan sonra, olağan iş akışında tahmin edilebilen satış fiyatıdır. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye İşletme satın alımları, TFRS 3 kapsamında, satın alım yöntemi kullanılarak, muhasebeleştirilir. Bir işletme birleşmesinde transfer edilen bedel, gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür; transfer edilen bedel, edinen işletme tarafından transfer edilen varlıkların birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerlerinin, edinen işletme tarafından edinilen işletmenin önceki sahiplerine karşı üstlenilen borçların ve edinen işletme tarafından çıkarılan özkaynak paylarının toplamı olarak hesaplanır. Satın alıma ilişkin maliyetler genellikle oluştukları anda gider olarak muhasebeleştirilir.

18 2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye (devamı) 9 TFRS 3 e ilişkin finansal tablolara alınan şerefiye, satın alım için transfer edilen bedelin, satın alınan işletmedeki varsa kontrol gücü olmayan payların ve varsa, aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin daha önceden elinde bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak paylarının gerçeğe uygun değeri toplamının, satın alınan işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarını aşan tutar olarak hesaplanır. Yeniden değerlendirme sonrasında satın alınan işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarının, devredilen satın alma bedelinin, satın alınan işletmedeki kontrol gücü olmayan payların ve, varsa, satın alma öncesinde satın alınan işletmedeki payların gerçeğe uygun değeri toplamını aşması durumunda, bu tutar pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazanç olarak doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Değer düşüklüğü testi için şerefiye, nakit üreten birimlere dağıtılır. Dağıtım, şerefiyenin oluştuğu işletme birleşmesinden fayda sağlaması beklenen nakit üreten birimlere veya nakit üreten birim gruplarına yapılır. Şerefiye nin dağıtıldığı her bir birim veya birim grubu işletme ici yönetsel amaçlarla, şerefiyenin izlendiği işletmenin en küçük varlık grubudur. Şerefiye faaliyet bölümleri bazında takip edilir. Şerefiyedeki değer düşüklüğü gözden geçirmeleri yılda bir kez veya olay veya şartlardaki değişikliklerin değer düşüklüğü ihtimalini işaret ettiği durumlarda daha sık yapılmaktadır. Şerefiyenin defter değeri kullanım değeri ve satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinin büyük olanı olan geri kazanılabilir değer ile karşılaştırılır. Herhangi bir değer düşüklüğü durumunda zarar derhal muhasebeleştirilir ve takip eden dönemde geri çevrilmez. Grup tarafından kontrol edilen işletmeler arasında gerçekleşen yasal birleşmeler TFRS 3 kapsamında değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla, bu tür birleşmelerde şerefiye hesaplanmamaktadır. Ayrıca, yasal birleşmelerde taraflar arasında ortaya çıkan işlemler konsolide finansal tabloların hazırlanması esnasında düzeltme işlemlerine tabi tutulur. Şerefiye tarihli mali tablolarda, SPK Lisansı na sahip Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporlarına göre maddi duran varlıklar içerisinde yer alan arsa ve binalara dağıtılarak yansıtılmıştır. Ticari borçlar Ticari borçlar, olağan faaliyetler içerisinde tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin yapılması gereken ödemeleri ifade etmektedir. Ticari borçlar, ilk olarak gerçeğe uygun değerinden ve müteakip dönemlerde etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülürler. İştirakler İştirakler elde etme maliyeti ile değerlendirilmiştir.

19 2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırım amaçlı gayrimenkuller Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme raporu ile yönetimin en iyi tahminlerine dayanılarak rayiç bedelleriyle gösterilmiştir. Maddi duran varlıklar ve amortismanlar Maddi duran varlıklar (arsa ve binalar hariç) maliyet değerleri üzerinden gösterilmektedir. Amortisman payları normal amortisman yöntemi uygulamak suretiyle, ortalama ekonomik ömürleri esas alınarak hesaplanmaktadır tarihli mali tablolarda, SPK Lisansı na sahip Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Asal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporlarına arsa ve binalar yeniden değerlenmiştir. Amortisman oranları maddi duran varlıkların yaklaşık ekonomik ömürlerine göre tespit edilmiş olup aşağıda belirtilmiştir: Yıl Yer altı ve yerüstü düzenleri 50 Binalar 50 Özel maliyetler 10 Tesis, makine ve cihazlar 10 Taşıtlar 20 Demirbaşlar 10 Diğer maddi duran varlıklar 10 Maddi olmayan varlıklar ve itfa payları Maddi olmayan varlıklar, tanımlanabilir olması, ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunması ve gelecekte elde edilmesi beklenen bir ekonomik faydanın varlığı kriterlerine göre mali tablolara alınmaktadır. Maddi olmayan varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve varsa kalıcı değer kayıpları düşürülerek ifade edilmişlerdir. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilmektedirler. Maddi olmayan varlıklar iktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Maddi olmayan varlıkların faydalı ömürleri aşağıdaki gibidir: Yıl Haklar 3 Diğer maddi olmayan varlıklar 5

20 2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Varlıklarda değer düşüklüğü Grup, şerefiye dışındaki tüm maddi ve maddi olmayan duran varlıklan için, her bilanço tarihinde söz konusu varlığa ilişkin değer düşüklüğü olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Söz konusu uyarıların olması veya taşınan değerlerin gerçekleşebilir değeri aşması durumunda varlıklar gerçekleşebilir değerlerine indirgenmektedir. Varlıkların taşıdıkları değer, gerçekleşebilir değeri aştığında değer düşüklüğü karşılık gideri gelir tablosuna yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, varlığın net satış fiyatı ve kullanımdaki net defter değerinden yüksek olanıdır. Paraya çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir kıymet için, belirlenemiyorsa kıymetin dahil olduğu nakit akımı sağlayan grup için tahmin edilir. Ancak, değer düşüklüğü karşılığının ters çevrilmesi sonucu varlığın taşınan değerinde meydana gelen artış, bu varlığa geçmiş yıllarda hiç değer düşüklüğü ayrılmamış olması halinde belirlenecek değerini aşmaması koşuluyla kayda alınmaktadır. Maddi varlıkların gerçekleşebilir değeri net satış fiyatı veya kullanımdaki değerinden büyük olanıdır. Kullanım değeri bulunurken, gelecekteki nakit akışları, cari piyasa koşullarındaki paranın zaman değeri ve bu varlığa özel riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak iskonto edilmektedir. Bağımsız olarak büyük bir nakit girişi sağlamayan bir varlığın geçekleşebilir değeri varlığın ait olduğu nakit girişi sağlayan birim tarafından belirlenmektedir. Maddi varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan taşınan bedelindeki değer düşüklüğü ilk olarak özsermayedeki yeniden değerleme fonundan netlenerek borç olarak kaydedilir, daha sonra toplam değer düşüklüğünden kalan bir tutar varsa gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. Finansal varlıklar Grup finansal varlıkları ile ilgili sınıflandırma işlemini ilgili varlıkların edinilmesi sırasında yapmakta olup düzenli bir şekilde gözden geçirmektedir. "Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar", piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar sağlama amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan finansal varlıklardır. İlgili finansal varlıklar, bilançoya, ilk kayda alımları ve kayda alınmalarını takip eden dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmektedir. Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir. "Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar", vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan krediler ve alacaklar dışında kalan türev olmayan finansal varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedel üzerinden değerlenmektedir.

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014, 31 ARALIK 2013 ve 2012 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Özel Bağımsız Denetim'den Özel Bağımsız Denetim'den Özel

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇO...

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Dipnot Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları

Detaylı

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ara hesap dönemine ait denetlenmemiş özet finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER... SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR veya ZARA ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Detaylı

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu 1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu İntegral Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket veya İntegral Menkul ) 30.03.2010 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Şirket merkezi Büyükdere

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı