Haber kaynaklarıyla maddi ilişkiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haber kaynaklarıyla maddi ilişkiler"

Transkript

1 Haber kaynaklarıyla maddi ilişkiler Burcu Sümer Habercinin para ya da değeri az veya çok olsun hediye karşılığı bilgi satın alması ya da haber yapması doğru mudur? Habercilik mesleğini gerçekleştirirken kişi ve kurumlarla kurulan maddi ilişkilerin sınırı ne olmalıdır? Bu sınır yasayla mı belirlenmelidir, yoksa özdenetim yeterli midir? Bu sorular aslında toplumsal sonuçları açısından birbiriyle ilişkili ama habercilik mesleğine ilişkin süreçler açısından farklılaşan iki ayrı durumu tartışmamızı gerektiriyor. İlk durumda haberci, habere konu ya da taraf olan kişilerin maddi karşılığı olan bir çıkar sağlamalarının önünü açarken; ikinci durumda ise habercinin yaptığı haber karşılığında bir çıkar sağlaması söz konusu. Habercilerin haber yapmak için para karşılığı bilgi satın almaları elbette ki yeni bir durum değil. İngilizce checkbook journalism (çek defteri gazeteciliği) olarak adlandırılan bu habercilik faaliyetinin ilk örneği olarak, Amerikan The New York Times gazetesinin 1912 yılında, Kuzey Atlantik Denizi nde batan ve tarihe en büyük deniz felaketlerinden biri olarak geçen Titanic gemisinin telsiz operatörü ile 1000 $ karşılığı röportaj yapması gösterilmektedir. Çek defteri gazeteciliği birçok ülkede yaygın bir faaliyet olmakla birlikte, özellikle Amerika ve İngiltere de meydana gelen vakalar habercilik sektörünün değişen yapısına ve bu alanın nasıl düzenleneceğine ilişkin tartışmaları yaygınlaştırması açısından oldukça ilginçtir. Televizyon haberciliğinde etik sorunlar < 205

2 Para karşılığı bilgi satın almak habercilik mesleğinde eski ve yaygın bir pratik olmakla beraber, aslında habercilerin kendileri tarafından da eleştirilmektedir. İndiana Üniversitesi Gazetecilik Okulu tarafından ilki 1971 yılında gerçekleştirilen ve 1982, 1992 ve 2002 yıllarında güncellenen araştırma, 1982 yılında Amerikalı gazetecilerin %27 sinin para karşılığı bilgi satın almayı makul kabul edilebilir görürken, bu oranın 2002 yılında %17.3 e gerilediğini göstermektedir (Weaver vd., 2003). Ne var ki, konunun bu kadar tartışılır hale gelmesi, 1980 lerde gerçekleşti ve 1990 lara gelindiğinde artık bu faaliyetin ya yasa ya da özdenetim yoluyla sınırlandırılması için çeşitli girişimler ortaya çıkmaya başladı lerde televizyon sektöründe artan rekabet, Avrupa da kamu hizmeti yayıncılığı tekellerinin kırılması, eğlence endüstrisinin değişen yapısı, izleyicilerin farklılaşan içerik talepleri gibi etmenler kısa bir süre içerisinde habercilik sektörünü de etkilemeye başladı. Bu etkinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak, dünyanın en çok tanınan medya patronlarından biri olan Rupert Murdoch ın 1986 yılında Amerikan Fox kanalında yayına başlattığı A Current Affair adlı televizyon programı gösterilmektedir. Bu program tabloid haber magazin türünün ilk örneğiydi ve ele aldığı konular (suç, seks ve dedikodu) itibariyle Amerika da kısa sürede bir gecede 90 milyon izleyiciyi ekran başında tutabilecek popülerliğe ulaştı (Consalvo, 2009). Programın başarısı, kopyalarının da ardı ardına ortaya çıkmasına neden oldu. Bu programların temel özelliği, haber ve magazin arasındaki ayrımı bulanıklaştırmalarıydı. Tabloid ve sansasyonel içeriğe olan izleyici talebinin artması ile birlikte çek defteri gazeteciliği vakalarının öteki ucunda gittikçe artan bir şekilde ihanet, dedikodu ve suç içeren olaylara taraf ya da tanık olmuş kişilerin bulunması bir tesadüf değil. Habercilerin haber yapmak için taraflara ya da tanıklara para teklif etmelerinin habercilik mesleği açısından sorunlu olmasının temel nedeni, bunun haberin doğruluğu ilkesine zarar verecek bir faaliyet olarak görülmesidir. Söz konusu olayın tanıkları ya da tarafları kendi hikâyelerini daha yüksek ücretlerle gazetelere/televizyonlara satabilmek için gerçekleri saptırabilir ya da abartabilirler. Böylesi bir yanlış temsil, olayla ilgili olarak açılacak ya da devam etmekte olan dava sürecini 206 > Televizyon haberciliğinde etik

3 de olumsuz etkileyecektir. Bu durum en iyi bilinen örneklerinden biri 1990 larda, Amerika da eski futbol yıldızı ve aktör O.J. Simpson ın karısını ve karısının bir arkadaşını öldürmekle suçlandığı davanın görülmesi sürecinde yaşanmıştır (Sharkey, 1994). Tabloid televizyonun en değerli malzemesi haline gelen O.J. Simpson Davası nda, hikâyelerini çeşitli yayın organlarına satan tarafların tanıklıkları geçersiz sayılmış ve California Mahkemesi bu furyanın önünü kesmek için önlem almak zorunda kalmıştır. Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe giren yasayla beraber, bir suça tanık olan kişilerin sahip oldukları bilgi karşılığında muhabirlerden para almaları ya da başka bir çıkar sağlamaları suç sayılmıştır. O. J. Simpson Davası sürecinde, tabloid basının ve televizyonun tavrı nedeniyle çek defteri gazeteciliğinin kamuya mal olmuş benzer davalardaki olası yıkıcı etkilerine karşı önlem almak için geliştirilen yasal düzenlemeler, televizyonculuğun nasıl düzenlenmesiyle ilgili önemli bir tartışmayı ateşlemiştir. Bu, temelde, para ya da çıkar karşılığı haber satın alma faaliyetinin yasayla mı yoksa medyanın öz-denetimi yoluyla mı düzenlenmesi gerektiğine ilişkin bir tartışmadır. Öz-denetimi savunanlar, bu tür faaliyetlere ilişkin yasal düzenlemelerin kişilerin ve basının ifade özgürlüğünü garanti altına alan Amerikan Anayasası Birinci Değişiklik Maddesi yle ters düştüğünü savunmuşlardır (Denniston, 1995). Yasal düzenlemeyi savunanlar ise, çek defteri gazeteciliğinin özellikle suçlu ve hükümlüler ile herhangi bir davaya tanık olarak bilgisine başvurulan kişilere yönelik olduğu durumlarda, doğrudan hukukun işleyişine zarar veren bir faaliyete dönüştüğünü ve bu nedenle yasalar aracılığıyla düzenlenmesi gerektiğini söylemektedir. Amerika daki tartışmalara benzer bir şekilde, çek defteri gazeteciliği vakalarının en çok tartışma yarattığı ülkelerden biri olan İngiltere de de, bu faaliyetin medyanın özdenetimi yoluyla düzenlenmesi gerektiğine ilişkin bir tavır olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye de Basın Konseyi ne eş değer sayılabilecek İngiliz Basın Şikâyetler Komisyonu (Press Complaints Commission, PCC), ceza davası tanıklarına ve/veya suçlulara yapılacak ödemeleri basının uymakla yükümlü olduğu meslek ilkeleri kılavuzunda düzenlemiştir (15. ve 16. ilkeler). Komisyon, her iki durumda da kişilere bilgileri karşılığı ödeme yapılmasını yasaklamakla birlikte, Televizyon haberciliğinde etik sorunlar < 207

4 bu kişilerin sahip olduğu bilginin açığa çıkartılmasında bir kamu yararı bulunduğu ve ödeme yapılmadan bunun mümkün olmadığı durumlara bir istisna getirmiştir. Dolayısıyla, çek defteri gazeteciliğinin hangi koşullarda meşru sayılabileceğine ilişkin tartışma, diğer birçok etik sorunda da olduğu gibi, kamu yararının nasıl tarif edilmesi gerektiğine ilişkin tartışmadan bağımsız değildir. İngiliz basın meslek ilkeleri kılavuzunda, ifade özgürlüğünün gözetilmesi gereken her durumda bir kamu yararı olduğu belirtilmekle birlikte, özellikle üç durumda kamu yararının açıkça bulunduğu saptanmaktadır: (1) Suçun ya da önemli bir uygunsuzluğun tespit edildiği ya da açığa çıkartıldığı (ifşa edildiği) durumlar; (2) Kamu sağlığının ve güvenliğin korunması; (3) Kamunun bir kişi ya da kuruluşun faaliyeti ya da demeciyle yanlış yönlendirilmesinin engellenmesi. İngiliz Basın Şikâyetleri Komisyonu, gazetelerin kamu yararı gözettikleri iddiasıyla ilgili basın ilkelerine uymadıkları durumlarda, gazetelerin editörlerinden bu iddiayı ispatlayacak ayrıntılı görüş istemektedir. Özellikle 16 yaşından küçük çocukların taraf oldukları olaylarda komisyonun daha katı davrandığı bilinmektedir. İngiltere de yayıncılık alanını düzenlemekle yükümlü kuruluş olan OF- COM da, benzer bir şekilde, yayıncıların haber yapmak için ceza davası tanıklarına ve/veya suçlulara ödeme yapmalarına sınırlama getirmektedir. Buradaki istisnai durum da basın sektörü ile aynıdır: ancak kamu yararının açık olduğu durumlarda para karşılığı haber yapılabilir. Çek defteri gazeteciliği ile ilgili bir diğer sorun da, tabloid medya ile yaygın medyanın etkileşimi değerlendirildiğinde ortaya çıkmaktadır. Yasa ya da özdenetim yoluyla düzenlensin, para karşılığı haber yapma faaliyetine getirilen sınırlamaları ihlal eden çoğu zaman tabloid medya olmakla beraber, medya sektöründeki rekabet yaygın medyanın habercilik faaliyetlerini de etkilemektedir. Yaygın medya, tabloid medyanın para karşılığı yaptığı haberleri haber yaparak faaliyeti üstü örtük bir biçimde desteklemektedir. Consalvo nun (2009) röntgenci gazetecilik (peeping tom journalism) olarak adlandırdığı bu habercilik anlayışıyla, yaygın medya tabloidlerin yazıp çizdiklerini onları mahreç göstererek aktarmakta ve hatta eleştirmekte ama sonuçta aynı haberi farklı paketleyerek hiçbir risk almadan izleyiciye ulaştırmaktadır. Dolayısıyla, 208 > Televizyon haberciliğinde etik

5 kendini farklı konumlandırdığını iddia eden medya kuruşlarının rekabeti, habere ulaşma yöntemlerini farklılaştırsa da her iki durumda da doğruluğu sorgulamaya açık bir haber gazetelere ya da ekrana taşınmaktadır. Yazının başında da belirtildiği gibi, habercilik mesleğini gerekçeleştirirken kişi ve kurumlarla kurulan maddi ilişkiler sadece para karşılığı bilgi toplamakla sınırlı değildir. Para karşılığı haber yapmak da bu bağlamda tartışılması gereken bir konudur. Burada haberciye yapacakları haber karşılığı para teklif edenlerin, sadece şirketler olduğu düşünülmemelidir, resmi kuruluşların ve hatta hükümetlerin de para karşılığı haber yaptırdıkları bilinmektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri nde Bush yönetiminin, yılları arasında on Güney Floridalı yayıncıya Fidel Castro aleyhinde yayın yapmaları için para ödediği ortaya çıkmıştır (New York Times, 09 Eylül 2006). Yine Amerikan ordusunun Irak ta görev yapan yerel gazetecilere, kendilerinin yazdıkları ve Irak ta Amerikan ordusunun imajını düzeltmeyi hedefleyen haberleri kendi adlarıyla yayınlamaları karşılığında para ödedikleri de bilinmektedir (LA Times, 30 Kasım 2005). Buradaki her iki durumda da habercinin resmi propaganda çarkının bir parçası olduğu görülmektedir. Haber kaynaklarıyla maddi ilişkiler konusunda tartışılması gereken son bir konu da, gazetecilerin haber ilişkisi içerisinde bulundukları kaynaklardan hediye kabul edip edemeyecekleri konusudur. Avrupa ve Amerika da birçok medya kuruluşu, konser biletlerinden iş yemeği tekliflerine kadar nelerin hediye olarak kabul edilip nelerin edilemeyeceğini ayrıntısıyla belirlemiştir. Burada son derece göreli olmakla birlikte gazetecilerden göz önünde bulundurmaları istenilen ölçüt hediyenin değerinin kabul edilebilir olmasıdır. Gazetecilerin şüpheye düştükleri durumlarda da konuyu haber müdürleri ya da editörleri ile tartışmaları istenmektedir. Gazetecilerin hediye kabul edip edemeyecekleri ile ilgili olarak son derece çarpıcı bir tartışma da Türkiye de ilk kez Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Şubat 2008 de gerçekleştirdiği Katar ziyareti sırasında, Katar Emiri Al Thani nin geziye katılan gazetecilere 5000$ değerinde kol saati Televizyon haberciliğinde etik sorunlar < 209

6 hediye etmesinin ardından yaşandı. Türkiye de medya kuruluşlarının bu tür konularda çalışanlarına yol gösterecek yazılı ilkeleri bulunmadığı için, bu tartışma kısa süre içerisinde gazetecilerin köşe yazılarıyla birbirleriyle atıştıkları bir krize dönüştü (Hürriyet, 8 Şubat 2008). Sonuçta geziye katılan gazetecilerin çoğu, bu hediyeyi gazetecilik etiğine aykırı buldukları için iade etme kararı aldı. Ancak, söz konusu gezinin masraflarının da Katar Emiri tarafından karşılandığı düşünüldüğünde, hediye konusu, tartışmanın sadece bir boyutunu oluşturuyordu. Dolayısıyla bu olay aslında, Türkiye de gazetecilerin haber kaynaklarıyla ilişkilerinin detaylıca tartışılması açısından önemliydi, ancak bu tartışma daha ilkesel bir zemine taşınamadı. Kaynakça Denniston, Lyle (1995). Making Checkbook Journalism a Crime. American Journalism Review, Nisan Erişim Tarihi: Hürriyet, 5 bin dolarlık saat krizi. 08 Şubat Erişim Tarihi: Los Angeles Times, U.S. military covertly pays to run stories in Iraqi press. 30 Aralık Erişim Tarihi: Mia Consalvo (2009). Tabloid Television. St. James Encyclopedia of Pop Culture. Erişim Tarihi: New York Times, U.S. Paid 10 Journalists for Anti-Castro Reports. 09 Eylül 2008, Erişim Tarihi: Sharkey, E. Jacqueline (1994). Interviews For Sale. American Journalism Review, Eylül Erişim Tarihi: Weaver, David vd. (2003). The American Journalist Survey: The Face and Mind of the American Journalist. Poynteronline, 10 Nisan Erişim Tarihi: > Televizyon haberciliğinde etik

Kendinizi bir gazeteci olarak- her yerde ve her zaman tanıtmalı mısınız? Ne zaman gizli kamera kullanabilirsiniz?

Kendinizi bir gazeteci olarak- her yerde ve her zaman tanıtmalı mısınız? Ne zaman gizli kamera kullanabilirsiniz? Medya etiği Hubb Evers Medyada çalışan insanlar, özellikle gazeteciler ve program yapımcıları gündelik işlerinde çoğunlukla ahlâki ikilemlerle karşılaşırlar. Bu ikilemler genellikle gazetecinin kendisine

Detaylı

Dijitalleşen dünyada fikri mülkiyet ve telif; hak mı haksızlık mı?

Dijitalleşen dünyada fikri mülkiyet ve telif; hak mı haksızlık mı? 20 Aralık 2012 Dijitalleşen dünyada fikri mülkiyet ve telif; hak mı haksızlık mı? Medya Derneği ve Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile 08 20 Aralık 2012 Panele katkı sağlayanlar Medya Derneği ve Kadir

Detaylı

İşyeriDavranış Kuralları

İşyeriDavranış Kuralları İşyeriDavranış Kuralları 1 AlanKrause nin mesajı MWH Global, Inc. sürekli değişim içinde olan bir şirkettir. Böyle bir dinamizm ile bulunduğumuz sektörde tutarlılık içinde güven veren itibarlı bir şirket

Detaylı

Türk Hukukunda Cumhurbaşkanı Adaylarının Seçim Hesaplarının Denetimi

Türk Hukukunda Cumhurbaşkanı Adaylarının Seçim Hesaplarının Denetimi Türk Hukukunda Cumhurbaşkanı Adaylarının Seçim Hesaplarının Denetimi Yrd. Doç. Dr. Özlem Çelik * Özet Demokratik bir sistemde adayların politikalarını halka duyurabilmeleri ve en önemlisi de seçim dönemlerinde

Detaylı

İktidarın Çarkında Medya: Türkiye de Medya Bağımsızlığı ve Özgürlüğü Önündeki Siyasi, Yasal ve Ekonomik Engeller

İktidarın Çarkında Medya: Türkiye de Medya Bağımsızlığı ve Özgürlüğü Önündeki Siyasi, Yasal ve Ekonomik Engeller Demokratİkleşme Programı Medya Raporları Serİsİ - 3 İktidarın Çarkında Medya: Türkiye de Medya Bağımsızlığı ve Özgürlüğü Önündeki Siyasi, Yasal ve Ekonomik Engeller Dilek Kurban Ceren Sözeri DEMOCRATİKLEŞME

Detaylı

Medyada Etik Söylem ve Medya Etiğini Biçimleyen Temel Belirleyiciler Üzerine Bir Değerlendirme

Medyada Etik Söylem ve Medya Etiğini Biçimleyen Temel Belirleyiciler Üzerine Bir Değerlendirme Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006 1 Medyada Etik Söylem ve Medya Etiğini Biçimleyen Temel Belirleyiciler Üzerine Bir Değerlendirme Ayhan Oğuz ÜNLÜER 1 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Detaylı

Adalete Erişimde Yeni Bir Yol: Pro Bono

Adalete Erişimde Yeni Bir Yol: Pro Bono Adalete Erişimde Yeni Bir Yol: Pro Bono Mesleki Sorumluluk Olarak Ücretsiz Hukuki Hizmet DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI İdil Elveriş TESEV SUNUŞU Türkiye de insan hakkı ihlallerine uğrayanların adalete erişiminin

Detaylı

Türkiye nin ilk ve tek bilişim ve hukuk dergisinin 2008/3 (8.sayı) sayısıyla tekrar karşınızdayız.

Türkiye nin ilk ve tek bilişim ve hukuk dergisinin 2008/3 (8.sayı) sayısıyla tekrar karşınızdayız. Editörden Dergimizin bu sayıdaki özel konusu İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi Türkiye nin ilk ve tek dergisinin 2008/3 (8.sayı) sayısıyla tekrar karşınızdayız. sunan Turk.İnternet.com sitesi kurucusu

Detaylı

BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU

BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON ve SİNEMA ANABİLİM DALI BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU Yüksek Lisans Tezi Aytaç Yıldız Ankara-2003 T.C. ANKARA

Detaylı

Dr. Yaman AKDENİZ & Dr. Kerem ALTIPARMAK KASIM 2008

Dr. Yaman AKDENİZ & Dr. Kerem ALTIPARMAK KASIM 2008 İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır Türkiye'de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme Dr. Yaman AKDENİZ & Dr. Kerem ALTIPARMAK KASIM 2008 Bu Çalışma İnsan Hakları

Detaylı

REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK

REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Farklı Düşünüyoruz Bir Arada Çözüyoruz. ANALiZ RAPORU NO:4 SİYASETİN VE SEÇİM KAMPANYALARININ FİNANSMANI: REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya 2 ANALiZ RAPORU NO:4 3 ANALiZ

Detaylı

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ

Detaylı

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları Gates İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları 01 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa I. İŞYERİNDE DAVRANIŞ AHLAKI İLKELERİ... 1 II. YASALARA UYGUNLUK... 1 A. Genel çerçeve... 1 B. Devlet Memurları ve Devlet Kurumlarıyla

Detaylı

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME Murat Volkan Dülger GĐRĐŞ Đnsanlık, 20. yüzyılda, bilimin ve teknolojinin hemen her alanında

Detaylı

NEREYE KADAR?.. makaleler. Av. Gonca TURGUTOĞLU*

NEREYE KADAR?.. makaleler. Av. Gonca TURGUTOĞLU* NEREYE KADAR?.. Av. * Bireysel ve toplumsal olarak ruh sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen şiddet unsuru, yaşamın her alanında karşımıza çıkan, toplumsal yaşantımızın göz ardı edilemez öğelerinden biri

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ SİYASİ KRİTERLER Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 2010 yılı İlerleme Raporu

Detaylı

DEĞER. yaratmanın cinsiyeti YOK! sektöründe. Bilişim. 5651 tepkileri. Bilişim. terimleri. Başkent Başkan adaylarının BT vaatleri.

DEĞER. yaratmanın cinsiyeti YOK! sektöründe. Bilişim. 5651 tepkileri. Bilişim. terimleri. Başkent Başkan adaylarının BT vaatleri. TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 42 SAYI 163 MART 2014 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ Bilişim sektöründe DEĞER yaratmanın cinsiyeti YOK! Seçime 1 kala Başkent Başkan adaylarının BT vaatleri 5651 tepkileri Türkçe

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

İnternet haberciliği: Yeni etik sorunlar mı?

İnternet haberciliği: Yeni etik sorunlar mı? İnternet haberciliği: Yeni etik sorunlar mı? Hubb Evers İnternet gazeteciliği yeni etik sorunlar üretir mi? Ya da bu yeni tür, gazeteciliğin meslek etiğine ilişkin mevcut soruları elektronik olarak yeniden

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR Erciyes İletişim 2009 TEMMUZ Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR Yazı İşleri Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKDAĞ Yazı

Detaylı

YABANCI DEVLETİN YARGI BAĞIŞIKLIĞI

YABANCI DEVLETİN YARGI BAĞIŞIKLIĞI makaleler Rona AYBAY YARGITAY İÇTİHATLARINA GÖRE YABANCI DEVLETİN YARGI BAĞIŞIKLIĞI Rona AYBAY * Giriş Yabancı devletin yargı bağışıklığı kamusal anlamdaki Uluslararası Hukuk ile Uluslararası Özel Hukuk

Detaylı

AİHS NİN 10. MADDESİ IŞIĞINDA NEFRET İÇERİKLİ VE IRKÇI NİTELİKLİ DÜŞÜNCE AÇIKLAMALARI *

AİHS NİN 10. MADDESİ IŞIĞINDA NEFRET İÇERİKLİ VE IRKÇI NİTELİKLİ DÜŞÜNCE AÇIKLAMALARI * AİHS NİN 10. MADDESİ IŞIĞINDA NEFRET İÇERİKLİ VE IRKÇI NİTELİKLİ DÜŞÜNCE AÇIKLAMALARI * Elif KÜZECİ * Giriş Çalışmamızın konusunu oluşturan nefret içerikli ve ırkçı nitelikli ifadeler kanımızca, düşünceyi

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 SETA RAPOR S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 İkisi de çaresiz... TÜRK BASININDA DIŞ HABERCİLİK MÜCAHİT KÜÇÜKYILMAZ

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA Mayıs 2009 Türk Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması Ömer Faruk Gençkaya Muhammet

Detaylı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1 Av. Haluk İnanıcı 1983 yılından beri telif hukuku, 1987 yılından beri bilgisayar yazılım hukuku içinde olan, bu alanda ilk örnekleri arasında yer alan

Detaylı

İş Yönetim Etiği Kodu

İş Yönetim Etiği Kodu İş Yönetim Etiği Kodu Dünyanın Her Yerinde Dürüst ve Güvenilir Olmak GERÇEK Şey DOĞRU Yol Etik davranın. Dürüst olun. Yasalara uyun. Koda uyun. Güvenilir olun. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA Nisan 2009

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖRTÜLÜ REKLAMLAR ve UYGULAMADAKİ DURUM* 1

TÜRKİYE DE ÖRTÜLÜ REKLAMLAR ve UYGULAMADAKİ DURUM* 1 TÜRKİYE DE ÖRTÜLÜ REKLAMLAR ve UYGULAMADAKİ DURUM* 1 Av. Uğur Aktekin** 2 Av. Başak Gürbüz*** 3 Reklam hukukunun temel prensiplerinden biri, yayınlandığı mecra ne olursa olsun, bir reklamın reklam olduğunun

Detaylı

TÜRKİYE: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TAM ZAMANI

TÜRKİYE: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TAM ZAMANI TÜRKİYE: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TAM ZAMANI Uluslararası Amnesty International Af Örgütü dünya is a çapında global movement 150 den fazla of ülke more ve than bölgede 3 million 3 milyon supporters, üyesi, destekçisi

Detaylı

SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ

SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ Metin Özhan Kurumsal Finansman Bu çalışmanın hazırlanmasında bana yol gösteren değerli hocam Sayın Dr.

Detaylı