KIBRIS TAKİ GURBETLERİN GİZLİ DİLİ *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIBRIS TAKİ GURBETLERİN GİZLİ DİLİ *"

Transkript

1 1399 KIBRIS TAKİ GURBETLERİN GİZLİ DİLİ * ÖZTÜRK, Rıdvan TÜRKİYE/TУРЦИЯ ÖZET Çoğunluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan ve kendilerine Gurbet denilen küçük bir topluluk bulunmaktadır. Genel algılamaya uygun olarak Çingene diye de bilinen bu topluluğun kendi aralarında kullandığı gizli bir dili vardır. Türkçenin dilbilgisi kuralları içinde şekillenen bu dilin farklılığı, genel itibariyle kelime hazinesindeki farklardan oluşmaktadır. Bu yazıda Gurbetler ve onların gizli dillerinden bahsedilerek örnekler verilme yoluna gidilecektir. Anahtar Kelimeler: Gurbet, Ole, Abdal, Kıbrıs ağzı, gizli dil, sözlük. ABSTRACT Secret Language of Gurbets in Cyprus There is a small community whose majority live in borders the TRNC and who are called Gurbet. There is a secret language which use among themselves of this community who is known as Çingene by the common sight. The differentiation of this language which was taked from inside the rules of Turkish gramer is the differencesof vocabulary in general. In this article, we will give examples by being mention Gurbets and their secret language. Key Words: Gurbet, Ole, Abdal, Cyprus Turkish accent, secret language, dictionary. GİRİŞ Zamanımızda yaşayan insanların yarıdan fazlasının iki dilli olduğu bilinmektedir. İnsanların birden fazla dil sahibi olmasının bir takım toplumsal ve siyasî sebepleri bulunmaktadır. Farklı etnik kökenlerden gelenlerin bir arada yaşamak durumunda olması onların birbirlerinin dillerini öğrenmelerini gerekli kılmıştır. Coğrafya birliği, siyasi ve idari birlik, ekonomik kaygılar vb. sebepler hep ötekinin dilini öğrenmeyi beraberinde getirmiştir. Bu tabii akışın yanı sıra bir de bazı insanların kendilerini ötekinden daha ayrı göstermek için var olan ortak dile şekil veya anlam bakımından müdahale ederek dili kendine has hale getirip özelleştirdiği de görülmektedir. Var olan dil yapılarını sürdürmek veya * Gurbetler le ilgili malzemenin derlenmesinde ve anket uygulanmasında yardımlarını gördüğüm Doğu Akdeniz Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı eski öğrencilerinden Fehime Ilgın, Sunay Dilek, Halil Reyhanlı ve Asiye Öznaçar a teşekkür ediyorum (RÖ).

2 1400 var olan bir dili kendi içinde özel yapılara büründürmek toplum dilbiliminde görülebilen özelliklerdendir. Türkiye de şimdiye kadar yapılan birçok çalışmada Kalaycı dili, Geygel Yörüklerinin dili, Kuzeydoğu Anadolu göçerlerinin dili, Eskişehir ve Düzce Abdallarının dili, Yozgat Abdalları, Erkilet çerçilerinin dili, Tahtacıların ve Çepnilerin dili gibi bazı gizli diller üzerine çalışmalar yapılmıştır (Demir, Kaymaz). Bizim burada ele aldığımız Gurbetlerin dili Kıbrıs ta kullanılmakta olan gizli bir dildir. 1. Çingeneler ve Gurbetîler Hindistan kökenli bir halk olduğu kabul edilen Çingeneler, dünyanın birçok yerine dağılmış bir durumda hayatlarını devam ettirmektedirler. Genel itibariyle yaşadıkları bölgeye uyum sağlamakla birlikte kendilerine özgü konumlarını da koruyabilmişlerdir. Yaşadıkları coğrafyalarda o bölge halkının dilinden ve kültüründen etkilenmekle beraber o bölge halkı ile bütünleşememenin tabii sonucu olarak komün hayatı yaşayan ve kendilerine ait dil, meslek ve hayat tarzı olan bir iç topluluk görünümünde olmuşlardır. Değişik bölgelerde farklı adlarla bilinmektedirler. İspanya da ve güney Fransa da calé (siyahlar), Finlandiya da kale, Almanya da sinti ve Fransa da manuş gibi (Fraser, 17) değişik adlar ile adlandırılmışlardır. Çingeneler V-XI. yüzyıllar arasında farklı dalgalarla Hindistan dan İran a gelmiştir. Bu göç hareketini batı ve güney doğu yönlerine olmak üzere İran da ikiye ayrılması sonucunda Çingene şivelerinde ses ayrışması olduğu John Sampson tarafından tespit edilmiştir. Buna göre J. Sampson, güney doğu koluna ayrılanları Ben Çingeneleri ve batıdakileri ise Phen Çingeneleri diye iki gruba ayırmaktadır. Bu iki gruptan güney doğu koluna; Filistin deki Navarlar (tekili Nuri) kuzey Suriye ve İran daki Gurbetiler, küçük Asya daki (Anadolu), Transkafkasya daki ve İran daki Karaçiler ve Mısır ve Libya daki Halebiler dâhildir. (Öskan, 77) Gurbetiler, ismi Afganistan dan başlayıp Balkan yarımadası üzerinden batı Avrupa ülkelerine varıncaya kadar yayılmıştır. Arap menşeli bir kelime olarak görülmektedir Hindistan da yaşayan en küçük Çingene gurubu olan Banjaralar, Gurbetiler le irtibatlandırılmaktadır. Banjaralar kendilerini Ghor ve yabancıları da Kor olarak ifade etmektedirler. (Öskan, 5-6) 2. Kıbrıs taki Gurbetler a. Yerleşim ve Nüfus Kıbrıs ta yaşayan Gurbetlerin Çingenelerle ve onların alt grubu olarak gösterilen Gurbetiler ile etnik bağının olup olmadığı tam olarak bilinmemekle birlikte, toplum tarafından Çingene olarak algılanmaktadırlar. Kıbrıs ta bu insanlara Gurbet ten başka ole, gori, fellah, fello, gullufi-çilinciri ve cingane de denilmektedir. Ancak onlar kendilerini Gurbet olarak

3 1401 adlandırmaktadırlar. Birbirlerine hitap ederken ole dedikleri için ole adı ile de anılmaktadırlar. Halk arasındaki rivayetlere göre Kıbrıs Türkler tarafından fethedildikten kısa bir süre sonra, 1500 lü yılların sonlarına doğru adaya göç etmişler. Gurbetlerin çoğunluğu daha önce Limasol, Baf, İskele ve Larnaka bölgelerinde yaşarken, 1974 ten sonra Kuzeye göç etmişler. Mesela, Güzelyurt ta yaşayanlar kendilerinin Limasol dan geldiklerini söylemektedirler. Kıbrıs ın kuzeyinde genellikle; Güzelyurt (Omorfo), İskele, Yeniboğaziçi, Gazimagusa (Larnaka yolu) da, güneyinde ise Baf, Larnaka ve Limasol da yaşamaktadırlar. Bir kısmı da İngiltere ye yerleşmişler. Çoğunluğu Kıbrıs ın kuzeyinde olmak kaydıyla sayıları yaklaşık olarak 4-5 bin kişi olarak tahmin edilmektedir. b. Sosyal Durumları Kuzey Kıbrıs ta yaşayanlar kendilerini etnik köken bakımından Türk olarak nitelendirmekteler. Kendinizi hangi milletten (Rum, Türk, Lüzinyen, Venedikli, Arap vb.) görüyorsunuz sorusuna Tabii ki Türk üz. şeklinde cevap vermektedirler. Bu durum Rumlar tarafından da böyle algılanmaktadır. Rum film yapımcısı Adonis Florides ile yapılan bir söyleşide bu durum açıkça görülmektedir: Çok kültürlü bir şehirdir Leymosun, en fazla sayıda Kıbrıslı Türkün yaşadığı yerdir örneğin, kadar Kıbrıslı Türk Leymosun da yaşar... Kıbrıslı Türklere bugün çingene diyorlar ama daha önce böyle demezlerdi, daha önce Gullufi-çilinciri derlerdi, bu Kıbrıs a özgü bir sözcük, çilingir yani... Bazan da gurbet diyoruz onlara..gurbetler de burada yaşıyor çünkü... Leymosun un Türk Bölgesi ne gittiğinizde ki buraya tüm Leymosunlular Arnavutya der, tüm bu farklı kültürlerden insanları görebilirsiniz. Çok ilginçtir... Kıbrıslı Türkler yaşar orada, çingeneler yaşar, yabancı göçmenler yaşar, Kıbrıslı Rum göçmenler hemen onların yanında yaşar... Kimi zaman gurbetler arasında bir kavga çıkar mesela, çok ilginçtir! Tüm bunlar Leymosun un kimliğini oluşturur ve bu da benim çok hoşuma giden yönüdür şehrin. (Adonis) Kişi isimleri bakımından da yine Türk toplumunda kullanılan isimleri kullanmaktadırlar. En çok kullandıkları isimler şunlardır: Ayten, Hayriye, Ayşe, Fatma, Cemile, Rahme, Hüseyin, Ali, Mehmet, Mustafa, Naci vb. Gurbetlerin erkekleri Akbaş, Kıssali, Lastik Aziz, Mindo Hüseyin, Cumali, Mitto, Çipsi, Kalaycı, Hamude gibi lakapları; kadınları ise, Şamma, Fatmaya, Fatturi gibi lakapları kullanmaktadırlar. Gurbetler birbirlerine bağlıdırlar. Bir yerde trafik kazası olsa Kıbrıs taki hemen hemen bütün Gurbetler arabaya atlayıp kaza yerine giderler. Orada toplanırlar. Kazalar gibi düğün ve cenazeleri de çok kalabalık olur, Yaşayış tarzları biraz farklı olmakla birlikte, âdetleri Kıbrıs Türk toplumunun âdetleri gibidir. Eskiden görücü usulüyle evlenirler, nişanlılar birbirlerini hiç görmezlermiş. Baf ta iken sekiz gün sekiz gece düğün yaparlarmış.

4 1402 Genellikle esmer tenlidirler. Eskiden kalaycılık yaparlarmış. Günümüzde daha çok bakkallık, manavlık vb. serbest ticaretle uğraşıyorlar. İçlerinde müzisyenlikle de uğraşanlar var. Kıbrıs ın narenciye, portakal, patates, zeytin, harnup (keçiboynuzu) zamanlarında, nerede o iş varsa, oraya giderler. Bunları (bazen izinsiz olarak) toplayıp satarlar. Gurbetler yaptıkları işlere uygun olması bakımından birkaç kişi yerine kişi kadar binebilsinler diye genellikle arkası açık araba kullanırlar. c. Dil c.1. Genel Durum Gurbetlerin % 80 inden fazlası okuma yazma bilirler. Bu oranın % ı üniversite mezunudur. İki bölge arasındaki geliş gidişlerin açılmasından sonra Rum tarafına çalışmaya gidiyorlar. Gençler Türkiye Türkçesi ne uygun konuşuyorlar, ölçünlü dile uygun yeni kelimeler daha çok gençler arasında ortaya çıkıyor. Dil olarak Kıbrıs ağzıyla Türkçe konuşmaktadırlar. Yaşlı olanlar adadaki bütün Türk unsurlar arasında olduğu gibi Türkçenin yanı sıra Rumca da bilirler. Kuzey Kıbrıs ta Gurbetlerin anadili Türkçedir. Lakin bu insanlar, Kıbrıs ağzını kullananların da anlamasını istemedikleri, kendi aralarında anlaşma vasıtası olarak gizli bir dil kullanmaktadırlar. Bu gizli dili yaşlılar daha iyi bilmektedir. Olece de denilen gizli dilin genel Türkçe bünyesinde ele alınması gerekmektedir. Zira dilbilgisi özellikleri bakımından ve genel söz varlığı açısından Türkçenin kurallarına uygundur. Bu çalışmada genel itibariyle Kıbrıs Türk ağzı ile ortak olan kelimeler ve şekiller verilmeyip, Gurbetlere has gibi görülen kelimeler ve şekiller verilmeye çalışılmıştır. Kıbrıs Türk ağzı ile şekil bakımından ortak görünen kelimelerin bazıları anlam bakımından farklıdır. Bu kelimeler, asıl anlamlarına yakın olmakla birlikte, anlaşılmayı zorlaştıracak şekilde farklı bir anlam yüklenmişlerdir. c. 2. Kelime Kadrosu Gurbetlerin gizli diline ait 115 kelime tespit edilmiştir. Bu kelimelerin kökenleri farklılık göstermektedir. Genel itibariyle Türkçede kullanılan kelimeler dikkat çekmektedir. aba kız kardeş, ata oğul, avuç el, ebe nine, anneanne, babaanne, güveyi güveyi, damat, sıçan fare, yeğen: amcaoğlu, dayıoğlu. teyzeoğlu gibi ölçünlü dildeki telaffuzlara uygun kelimelerin yanı sıra; aşına- almak, bayna- vermek, fısna- sıçmak, genna- gelmek, genabla gelin abla, yımrık yumruk gibi telaffuzlara Kıbrıs ağzına göre veya Gurbetlerin kendi ses özelliklerine göre değiştirdikleri Türkçe asıllı kelimeler görülmektedir. Yine Arapça ve Farsça asıllı olup da Türkçeleşmiş kelimeler de bir yekûn tutmaktadır. abı baba, dest el, gadef bardak, kese cüzdan, kırsi masa, sandalye, surat yüz vb. Bunlardan başka bazı kelimelerin de Rumca ile benzerlikleri dikkat çekmektedir: angoni torun (< engoni), afayı bunu (<afto

5 1403 bu ), cidiye keçi (<gidi keçi, eya keçi ), geder eşek <gedaros eşek ), rati akşam (<vrodi akşam ) vb. c.3. Kelime Teşkili Yeni kelimeler, Türkçe eklerle türetilmekte veya Türkçe nin birleşik kelime oluşturma ilkelerine göre oluşturulmaktadır: cav göz, cav-lık gözlük ; çükkel köpek, çükkel-cik köpek yavrusu ; çebe-ci güzel konuşan ; nımısla- uyumak ; çelle-ş-me- susmak, konuşmamak ; genabla (<gelin abla) gelin, gelin abla. Yeni kelimeleri oluştururken bilinen kelimelerin arasına ekler getirilmek suretiyle eski kelimeyi ilk bakışta tanınmaz hale getirme yolu da izlenmektedir. Fiillerin yüklem olarak kullanıldığında rastlanan bu yapının bazı örnekleri şunlardır. Kakaladım kalktım (<kalk-ala-dım), yapalamaycaydın yapmayacaktın (<yap-ala-ma-y-acak-tın, olalamaz olmaz (<ol-ala-maz), gideledim gittim (<git-ele-dim), bıraladım bıraktım (<bırak-la-dım) vb. Gurbetlerin dili bu özellik bakımından Doğu Anadolu göçerlerinin diline benzemektedir: durnella- durmak (<dur-nella-), sarella- sarmak (<sar-nella), illik olalamiyer doymuyor (<illik ol-ala.mi-yer) (krş. Acar 12, 15) c.4. Kelimelerin Tasnifi Gurbetlerden yapılan derlemelerde belirlenen kelimeleri kendi aralarında akrabalık adları, organ adları, zaman adları, gıda adları, eşya adları, sıfatlar ve fiil adları diye tasnif edebiliriz. Dikkat edilirse Gurbetlerin kendilerine özgü kelimeleri gündelik hayatla ilgili kelimeler olup kişinin temel ihtiyaçlarına yöneliktir. Bu gruplamalardan hareketle Gurbetlerin sosyal hayatlarına yönelik bazı tespitler yapmak da mümkündür. Gurbetler arasında yukarıda verdiğimiz bilgilere de uygun olarak aile arası ilişkilerin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Çekirdek aileden daha geniş bir çerçevede ailevi yapılanmanın olduğunu torun, genabla, ebe, yeğen gibi kelimelerden anlıyoruz. Dilin temel söz varlığını ortaya koymak ve bunların kaynaklarına daha rahat inmek için Gurbetlerin kelimelerini söz varlığı açısından aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz: c.4.1. Akrabalık Adları aba: kız kardeş, abı: baba, angoni: torun, ata: oğul, cıvır: kız, ebe: nine, anneanne, babaanne, edi: ana, genabla: gelin, gelin abla, güveyi: damat, hırdaş: ağabey, kız kardeş, meriya: kadın, karı, nera: erkek, neriya: koca, palım: erkek kardeş, şah: çocuk, yeğen: amcaoğlu, dayıoğlu. teyzeoğlu c.4.2. Organ Adları avuç: el, bici: göğüs, cav: göz, cilye: karın, çangın: ayak, dest: el, gıyla: erkek cinsel organ, hurle: göt, ıtbısı: kulak, paze,: burun,

6 1404 pınt: kadın cinsel organı, poze: burun, pülçük: saç, surat: yüz, şoro: baş(kafa), şu: diş, yımrık: yumruk, zahır: ağız c.4.3. Zaman Adları dohur: öğle, rati: akşam, roti: ikindi, roti: gece c.4.5. Hayvan Adları beygir: at, cıdıye: keçi, cici: keçi, çükkel: köpek, çükkelcik: köpek yavrusu, geder: eşek, ımbrışık: tavuk, sıçan: fare c.4.6. Gıda Maddeleri Adları bırdan: portakal, pani: su, perez: ekmek, kilar: hellim, tahal: kahve c.4.7. Eşya Adları brotsa: çatal, caruk: tabak, cavlık: gözlük, çuri: bıçak, çakı, dariya: kapı, dariya: ağaç, dukke: ev, elfep: yatak, gadef: bardak, ısbık: elbise, kese: cüzdan, kırsi: sandalye, masa, kotor: para, könçek: pantolon, pane: sele, tırak: ayakkabı, tiryak: potin, tomofil: otomobil c.4.8. Sıfatlar çebeci: güzel konuşan, iskef: güzel, natfa: çirkin (tatsız), vordo: aptal c.4.9. Fiil Adları aşına: almak, bayna: vermek, çabılfım: yatmak, çaharım: gitmek, çelle: sormak, çelleş: konuşmak, söylemek, çelleşme: susmak, gardile: çalmak, garret: gezmek, genna: gelmek, halan: gitmek, habedi: sevmek, hayla: koymak, kay: yemek, mımısla: uyumak, mukalama: susmak, negle: dövmek, vurmak, nımısla: uyumak, pengile: kırmak, pırçı: acıkmak, piyne: içmek, yuva: yıkamak, zanı: görmek, bakmak c.5. Söz Dizimi c.5.1. Çekim Ekli Yapılar Söz dizimin temel unsurlarından olan çekim ekleri, tamamen Türkçenin kurallarına uygundur. Gerek ad durum eklerinde olsun, gerekse iyelik eklerinde olsun bu uygunluk söz konusudur: el-im-i dest-im-i elimi yüzümü, dest-ing-de senin elinde, dest-i-n-e eline, şağ-nan çocuk ile, tufan-ı sigarayı, afa-y-ı bunu, dukke-y-e eve, mekteb-e okula, okul-dan okuldan vb. Yüklemi oluşturan isim veya fiil çekiminde kullanılan yapılar veya kip kullanımları Türkçe yapılar ve kip kullanımlarıdır. Metinlerimizde geçen örneklere baktığımızda gerek basit kip çekiminde, gerekse birleşik kip çekiminde bu uygunluk açıkça görülmektedir:

7 1405 Yüklem İsmi Örnekleri var-dı vardı, delik delik(tir), işkefdi güzeldi, pır kotor çok pahalı Basit Kipli Yüklem Örnekleri yuv-du-m yıkadım, gennamadı gelmedi ; çelle-r-im söylerim, ağrı-r ağrıyor, olalamaz olamaz ; aşınla-yım alayım, kirişle-yim vereyim, gaysın girsin. Birleşik Kipli Yüklem Örnekleri çelleş-iyor-du-m konuşuyordum, hallan-ıyor-du-n gidiyordun, yapalamay-cay-dı-n (<yapalama-y-acak-i-di-n) yapmayacaktın, yapmamalısın, heyedele-mez-sa-m yapamazsam vb. c.5.2. Yüklemine göre Cümleler Söz dizimi açısından ele aldığımızda da, Gurbetlerin konuştuğu gizli dilin Türkçe söz dizimine uygun olduğu görülür. Konuşma dili olduğu için uzun cümleler kurmak yerine, kısa cümlelerle meram anlatımına gidilmektedir. Ölçünlü dile uygun düzgün cümlelerin kullanımı azdır. Bu düzgün cümleler de kısa cümlelerden oluşmaktadır. Destingde hey vardı Elinde bir çanta vardı Elimi destimi yuvdum Elimi yüzümü yıkadım Afayı yapalamaycaydın Bunu böyle yapmamalısın İşkef şarkı çellerim. Güzel şarkı söylerim Özne + tamlayıcılar + yüklem sıralanışına uygun cümleler den ziyade, Kıbrıs ağzına da uygun gelecek şekilde yüklemin daha öne çekildiği devrik cümle kuruluşları yaygındır: Ben zanıdım seni Ben seni gördüm. Bu rati genna bizi Akşam bize gelmelisin. Pır zamandan beri zanırım afayı Çoktan beri tanırım bu kişiyi. Cümleler uzadıkça fiilimsilerden faydalanılmakta, zarf-fiilli cümleler devreye girmektedir. Zarf-fiili şekillerden en çok i-ken li yapılar dikkat çekmektedir. ken zarf fiil eki ölçünlü dille aykırı biçimde, Kıbrıs ağzındaki gibi kalınlık incelik uyumuna uygun olarak kullanılmaktadır. i-ken zarffiilli kullanışların yanı sıra, az ölçüde de olsa başka zarffiilli kullanışlara da rastlanmaktadır. Fiilimsilerle kurulan cümleler düzgün veya devrik cümle dizilişinde de olabilmektedir: Nımıslarkan tez kakaladım Uyurken hemen kalktım. Gennarkan okuldan zanıdım seni Okuldan dönerken seni gördüm.

8 1406 Hallanırkandan nımıslarım Uykum geldiğinde hemen yatarım. Çok piyneyince tufanı şorum ağrır. Çok içince sigarayı başım ağrır Fiilimsilerle uzun cümleler kurulmakla birlikte, bağlı kısa cümleler tercih edilmektedir. Cümlede normalde fiilimsilerle bağlanabilecek yapıların kısa bağlı cümleler hâlinde de ifade edilebildiği görülmektedir. Bu da aslında Gurbet dilinin bir konuşma dili olması ile doğrudan ilgilidir: Çelledim cıvıra lo da gennamadı. Söyledim kıza da gelmedi Dün gideledim tırak aşınlayım pır kotor. Dün gittim ayakkabı alayım çok pahalı (para) Dukkeye genadım ornusladım kaydım. Eve gelir gelmez (gelince) sofraya oturdum Kısa cümleli bağlı yapıların yanı sıra, Türkçenin normal birleşik cümle yapısı olan şartlı birleşik cümleler de kullanılabilmektedir: Afayı heyedelemezsan hiç bir tışlak olalamaz. Bunu yapmazsam, başarılı olamam. SONUÇ Gurbetlerin adaya gelişleri, ötekilerin onları algılamaları ve Gurbetlerin aidiyet hissi değerlendirildiğinde, onları kimlik bakımından Türk olgusu içinde ele almak gerekmektedir. Adadaki Türk toplumunun hayat tarzından daha farklı ve kendilerine özgü bir tarzları olduğu için farklı görülmüşlerdir. Bu farklı görülmenin sonucu olarak da, genelin olumlu görmediği Gurbet, Gori, fellah, Çigane gibi aslında birbirleri ile alakası olmayan, değişik grup adları ile tanımlanma yoluna gidilmişlerdir. Dil bakımından Kırşehir Abdalları (Günşen) ve Artvin-Kars ile Erzurum civarında yaşayan göçebeler (Acar) ile bağlarının olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye deki Çingene diye adlandırılan grupların dilleri ile ortaklıktan ziyade Abdal/Aptal diye adlandırılanların gizli dilleri ile uyum göstermektedir. Daha önce yayımlanmış gizli dil söz varlıklarına göre Gurbetce ile Hazeynce arasında 3 kelime [dest, kitir (kotor), tomo (tomoıfil)), Kaymaz 22-46]; Kalaycı dili arasında 1 kelime [çiçe (cici), Kaymaz, 61-76]; Geygel Yörüklerinin dili arasında 5 kelime [bayına, cıvır, cav (şag), geder, tırıt (tırak), Kaymaz 83-90]; Çepni gizli dili arasında 5 kelime [çedi (cıdiye), geder, halan, ıraç (ırdaş), tufan Kaymaz ] ve Erkilet gizli dili arasında 2 kelime [gıdor (kotor), tıfan (tufan), Kaymaz ] ortaktır. Gurbetlere ait kelimelerin 22 tanesi Kırşehir bölgesindeki Abdalların gizli dili Teberce (Günşen) ile ortak kelimedir. Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde

9 1407 (Artvin-Kars ve Erzurum ) göçerlerin dilinin kelime hazinesi ile ilgili bir sözlük yayımlanmadığı için net bir şey söylemek mümkün değilse de, daha önce yayımlanan metin örneklerinden hareketle (Acar) benzerliklerin az sayılamayacak derecede olduğunu söyleyebiliriz: Krş: aşınla-/aşına- almak, cükel/çükkel köpek, cerle-/çele- söylemek, duriye/dariya kapı, düke/dukke ev, genle-/ genna- gelmek, halan-/halan- gitmek, urşla-/ornusla- oturmak vb. Kırşehir, Kaman, Hacıbektaş ve Keskin yöresindeki Teberlerin dili ile Kahramanmaraş, Eskişehir, Düzce, Konya vb. yörelerde yaşayan Abdalların dilinin ortaklığına (Günşen 1339), Kıbrıs taki Gurbetlerin gizli dilini de eklemek gerekecektir. Her ne kadar halk dilinde aynı anlamda birbirinin yerine kullanılıyor ise de, Çingene ve Abdal kelimelerinin aslında ayrı kavramlar olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Bu bağlamda Gurbetlerin dilini değerlendirecek olursak, Abdalların dil örneklerine uygun olduğunu söylemek daha doğru olur. Türkiye Çingenelerinin diline ait bazı örneklerin verildiği çalışmada (Öskan, 80-86) geçen 41 Çingene kelimesinin sadece üç tanesi Gurbetlerde de görülmektedir: Gurbet Çingene Anlamı Panı bay (<paniya) Su şoro şoro Kafa tırak çirak Ayakkabı Türkiye deki gerek Abdal gizli dili ile ilgili kelimeler, gerekse Çingene gizli dili ile ilgili kelimeler tam olarak yayımlanırsa bu rakamlarda kısmî bir değişmenin olacağı açıksa da geneli değiştirecek bir nitelikte olmayacağı aşikârdır. Türkiye deki Çingeneler üzerine en kapsamlı araştırma olan Öskan ın çalışmasında Abdallar ı Türkiye deki Çingenelere benzer gruplar içinde değerlendirmekte ve Yaptığımız araştırmalar esnasında Abdalların çingene olmadıkları kanaatine ulaştık Aslında Abdallar mevzusu başlı başına ayrı bir araştırma konusudur. diyerek (Öskan, 36) bu farklılığı bir başka yönden de ortaya koymaktadır. Gurbetler esas itibarıyla Türkçeyi ana dili olarak kullanmaktadırlar. Kıbrıs taki diğer Türkler gibi onlar da ölçünlü dilden farklı olarak Kıbrıs Türk ağzına uygun olarak konuşmaktadırlar. Ancak benimsedikleri hayat tarzından kaynaklanan kendi içlerinde düzenledikleri bir gizli dile de sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu gizli dilde başka dillerden geçen veya kaynağı tam anlaşılamayan kelimeler olsa da genel çerçeve itibarıyla Türkçeden başka bir ad ile adlandırmak mümkün değildir. Metin Örnekleri: Cümleler Ben zanıdım seni. Ben gördüm seni.

10 1408 Hallanıyordun mektebe. // hallandım okula. Okula gidiyordun. // Gittim okula Destingde hey vardı. Elinde bir çanta vardı. Bir şağnan çelleşiyordun//şahınan çelleşiyordum. Bir çocuk ile konuşuyordun // Çocuk ile konuşuyordum. Bu sabah erken kakaladım. // Nımıslarkan tez kakaladım. Bu sabah erken kalktım // Uyurken hemen kalktım. Elimi destimi yuvdum. Elimi yüzümü yıkadım. Gennarkan okuldan zanıdım seni Okuldan dönerken seni gördüm. Dukkeye genadım ornusladım kaydım. Eve gelir gelmez sofraya oturdu (oturdum, yedim). Hallanırkandan nımıslarım. Uykum geldiğinde hemen yatarım. Afayı yapalamaycaydın Bunu böyle yapmamalısın. Bu rati genna bizi. Akşam bize gelmelisin. Afayı heyedelemezsan hiç bir tışlak olalamaz. Bunu yapmazsam, başarılı olamam Pır zamandan beri zanırım afayı. Çoktan beri tanırım bu kişiyi. Dukkeden gennadım kulube tahıl peynedim. Evden gittim kulübe kahve içtim. Çelledim cıvıra lo da gennamadı. Söyledim kıza gelmedi. Benim bir cıvır vardı dırva cellerdi. Benim bir kız vardı, yalan söylerdi Bıraladım genni. Bıraktım kendini (onu). Irdasımın dukkeye hallandım nımıslar lo. Kardeşimin evine gittim uyur Geçen gün Türkiyeye hallandım işkefdi. Geçen gün Türkiye ye gittim güzeldi İşkef şarkı çellerim. Güzel şarkı söylerim Çok piyneyince tufanı şorum ağrır. Çok içince sigarayı başım ağrır. Dün gideledim tırak aşınlayım pır kotor. Dün gittim ayakkabı alayım çok pahalı (para). Bugun dadırav buyradım. Bugün de çok para verdim.

11 1409 Küfürler Destine kirişleyim bu guburu. Eline vereyim eline.arağı Geder gıylasının şorosu gaysın sana. Eşek.arağının kafası girsin sana Hurleni gıylayım..ötünü.ikeyim. Pıntını gıylayım..mını.ikeyim. Hurlesi delik.ötü delik. Zahrınga sıçayım. // fısnayım Ağzına sıçayım, fıslayayım. Gurbetlerin Söz Varlığı, Kelimeler A Aba: Kızkardeş Abı: Baba Afayı: Bunu Angoni: Torun Aşına-: Almak Ata: Oğul Avuç: El B Bayna-: Vermek Beygir: At Bırala-: Bırakmak Bırdan: Portakal Bici: Göğüs Brotsa: Çatal Buyra-: Vermek C Caruk: Tabak Cav: Göz Cavlık: Gözlük Cıdıye: Keçi Cıvır: Kız Cici: Keçi Cilye: Karın Ç Çabılfım-: Yatmak Çaharım-: Gitmek Çangın: Ayak Çebeci: Güzel konuşan Çelle-: Sormak Çelleş-: Konuşmak, söylemek Çelleşme-: Susmak Çuri: Bıçak, çakı Çükkel: Köpek Çükkelcik: Köpek yavrusu D Dariya: Kapı Dariya: Ağaç Dest: El Dırva: yalan Dohur: Öğle Dukke: Ev

12 1410 E Ebe: Nine, anneanne, babaanne Edi: Ana Elfep: Yatak Etmali: Polis F Fısna-:.ıçmak G Gadef: Bardak Gardile-: Çalmak Garret-: Gezmek Gay: Kaymak, girmek Geder: Eşek Genabla: Gelin, gelin abla Genna-: Gelmek Gıyla:.arak Gıyla-:.ikmek Gidele: Gitmek Gubur:.arak Güveyi: Damat H Habedi-: Sevmek Halan-: Gitmek Hayla-: Koymak Hey: Çanta Heydeleme-: Yapamamak Hırdaş: Ağabey, kızkardeş Hurle:.öt I Imbrışık: Tavuk Irdaş: Kardeş Isbık: Elbise Itbısı: Kulak İ İskef: Güzel K Kakala-: Kalkmak Kay-: Yemek Kese: Cüzdan Kırsi: Sandalye, masa Kilar: Hellim Kirişle-: vermek, tutturmak Kotor: Para, pahalı Könçek: Pantolon M Meriya: Kadın, karı Mımısla-: Uyumak Mukalama-: Susmak N Natfa: Çirkin, tatsız Negle-: Vurmak, dövmek Nera: Erkek Neriya: Koca Nımısla-: Uyumak O Ornusla-: Oturmak

13 1411 P Palım: Erkek kardeş Pane: Sele Pani: Su Paze: Burun, Pengile-: Kırmak Perez: Ekmek Pınt: Kadın cinsel organı Pır: Çok Pırçı-: Acıkmak Piyne-, penye-: İçmek Poze: Burun Pülçük: Saç R Rati: Akşam, İkindi, gece S Shit: Bok Sıçan: Fare Surat: Yüz KAYNAKÇA Ş Şag, şah: Çocuk Şoro: Baş, kafa Şu: Diş T Tahal: Kahve Tırak: Ayakkabı Tışlak: Başarılı Tiryak: Potin Tomofil: Otomobil Tufan: Sigara V Vordo: Aptal Y Yapalama-: Yapamamak Yeğen: Amcaoğlu, dayıoğlu, teyzeoğlu, Yımrık: Yumruk Yuva-: Yıkamak Z Zanı-: Görmek, bakmak Zahır: Ağız a. Eserler Acar, Turgut, (1985), Doğu Anadolu da Yaşayan Gizli Bir Meslek Dilinin Yapısı ile Türkçe nin Benzerlikleri, Beşinci Milletler Arası Türkoloji Kongresi İstanbul, 23-28Eylül 1985 Tebliğler 1. Türk Dili, Cilt: 1, İstanbul, s Adonis,http://www.stwing.upenn.edu/~durduran/hamambocu/authors/ svg/svg11_3_2002.html, Demir, Nurettin (2002), Türkiye de Özel Diller, Yeni Türkiye 43, Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı 1, Ankara, s

14 1412 Fraser, Angus, (2005), Avrupa Halkları Çingeneler, (Çev.: İlkin İnanç), İstanbul, 320 s. Günşen, Ahmet, (2004), Kırşehir, Hacıbektaş, Kaman ve Keskin Yöresi Abdallarının Gizli Dilleri: Teberce, V. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I, Eylül 2004, Ankara, s Kaymaz, Zeki, (2003), Türkiyedeki Gizli Diller Üzerine Bir Araştırma, İzmir, 157s. Öskan, Ali Rafet, (1998), Türkiye Çingeneleri Üzerine Bir Araştırma, Erzurum, (Doçentlik Tezi).(bkz.: Türkiye Çingeneleri, Ankara, 2000) b. Kaynak Şahıslar Hüseyin Bülbül, 60 yaşında Gurbet, Güzelyurt ta ikamet ediyor ( ) Salih Gurşuniler, 85 yaşında İskele de ikamet ediyor (2001). Müzisyenlikle uğraşıyor. Gurbet. Hayriye Gurşuniler, yaş arasında. İskele de ikamet ediyor. Gurbet (2001). İbrahim Gurşuniler, 24 yaşında İskele de ikamet ediyor (2001). Müzisyenlikle uğraşıyor. Gurbet. Olgun Özdoğal, 43 yaşında, Güzelyurt ta ikamet ediyor. (Gurbet değil). İsmail Sayım, 40 yaşında, Güzelyurt ta ikamet ediyor (Gurbet değil). Zemzem Şenli, 65 yaşında Leymasun dan gelmiş, Güzelyurt ta ikamet ediyor Gurbet (2001).

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27 Türk dünyasının batı kanadında, Balkanlar da konuşulan Türk ağızları, konuşan nüfus ve yaygınlık bakımlarından Türk yazı dillerinin en büyüğü olan Türkiye Türkçesinin ağızlarıdırlar. Balkan Türkleri, bu

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET ADI SOYADI: SINIF: TARIH:.. 1. A: Adın ne? B:. a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 2. Senin adın ne? a) Benim adım Sana b) Senin adım Sana

Detaylı

2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin Sonuçları

2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin Sonuçları 2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin Sonuçları (İkinci Aşama Veriler, 14 Şubat, 2007) 2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin sonuçlarına ilişkin ilk veriler, 1 Şubat tarihinde basına açıklanmış ve ikinci aşamada

Detaylı

ANLATIM BOZUKLUKLARI

ANLATIM BOZUKLUKLARI ANLATIM BOZUKLUKLARI 1. Dün beklenmedik bir sürprizle karşılaştık. Gereksiz Sözcük Kullanımı 2. Yoğun sis sayesinde kaza yapmışlar. Sözcüğü Yanlış Anlamda Kullanma 3. Trafik kazasında yaralananlara başınız

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : 3464 Teorik : Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER TÜRK DİLİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. S. EKER 1 Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin millî ve zengin olması millî

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KADIN VE AİLE ARAŞTIRMASI 2014 HANEHALKI SORU KAĞIDI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KADIN VE AİLE ARAŞTIRMASI 2014 HANEHALKI SORU KAĞIDI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KADIN VE AİLE ARAŞTIRMASI 2014 HANEHALKI SORU KAĞIDI TANITIM BİLGİLERİ KÜME NO... İL HANE NO... İLÇE 5 BÖLGE... BUCAK 12 BÖLGE... KÖY YERLEŞİM

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin)

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) Birnci vize 1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) a)... su b)... otel c)... kahve ç)... çay d)... yemek e)... boylu f)... adam g)... kız

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ 1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile teşkil ederler. Dünya dilleri bu şekilde çeşitli dil ailelerine ayrılırlar. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com)

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) 25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) Merhaba. Bugünkü konumuz simple present tense; yani namı değer geniş zaman. İngilizcedeki zamanların içinde en çok kuralları

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

Uzun Bir Köpek Hakkında Kısa Bir Öykü. Henry Winker. İllüstrasyonlar: Scott Garrett. Çeviri: Bengü Ayfer

Uzun Bir Köpek Hakkında Kısa Bir Öykü. Henry Winker. İllüstrasyonlar: Scott Garrett. Çeviri: Bengü Ayfer Uzun Bir Köpek Hakkında Kısa Bir Öykü Henry Winker İllüstrasyonlar: Scott Garrett Çeviri: Bengü Ayfer 4 GİRİŞ Bu sendeki kitaplar Dyslexie adındaki yazı fontu kullanılarak tasarlandı. Kendi de bir disleksik

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

(December 23, 2014, Tuesday) SECONDARY PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test

(December 23, 2014, Tuesday) SECONDARY PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test (December 23, 2014, Tuesday) GRADE SECONDARY PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM General Revision Test Instructions 1. This exam consists of 50 multiple-choice test questions. 2. Three incorrect answers

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ KISA ÖZET www.kolayaof.com

Detaylı

Halk dansları hareket ve müzik olmak üzere iki ayrı öğeden oluşmuş bir bütündür. "Düzgün ve birbirine benzeyen ritmik hareketlerin uyumlu bir biçimde

Halk dansları hareket ve müzik olmak üzere iki ayrı öğeden oluşmuş bir bütündür. Düzgün ve birbirine benzeyen ritmik hareketlerin uyumlu bir biçimde Halk dansları hareket ve müzik olmak üzere iki ayrı öğeden oluşmuş bir bütündür. "Düzgün ve birbirine benzeyen ritmik hareketlerin uyumlu bir biçimde ortaya konulmasından oluşan oyun", nadiren müzik eşliği

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

Araştırma Notu 17/209

Araştırma Notu 17/209 Araştırma Notu 17/209 21 Nisan 2017 7 MİLYON 200 BİN ÇOCUK MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Seyfettin Gürsel * Gökçe Uysal ve Selin Köksal Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2015 yılında

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır. Kişi

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler) FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER)

TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler) FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER) FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER) 1 Fiilden türer. Fiilimsi eki alır. Cümle içinde isim, sıfat, zarf görevinde kullanılır. Fiil + Fiilimsi eki : Fiilimsi 2 Örnek: Havaların iyi gidişine aldanıp çiçek açan ağaçlar

Detaylı

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 471-475 RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE ABOUT RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK Ahmet DEMİRTAŞ * Resim 1: Kitaba ait kapak görüntüsü Çizmecilik /

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

Ahi Teşkilatı XIII.y.y. nın ilk yarısından XIX.y.y. ın ikinci yarısına dek Anadolu da, Balkanlar da ve Kırım da yaşamış olan Türk halkının, sanat ve

Ahi Teşkilatı XIII.y.y. nın ilk yarısından XIX.y.y. ın ikinci yarısına dek Anadolu da, Balkanlar da ve Kırım da yaşamış olan Türk halkının, sanat ve AHİLİK Ahi Teşkilatı XIII.y.y. nın ilk yarısından XIX.y.y. ın ikinci yarısına dek Anadolu da, Balkanlar da ve Kırım da yaşamış olan Türk halkının, sanat ve meslek alanında yetişmelerini, ahlaki yönden

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE

GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE 1 ^^^^ ISBN: 978-960-98925-6-8 Gön^RJSEYlN ISBN: 978-960-98925-6-8 BAKEŞ YAYINLARI 8 Kitabın Adı Gümülcine Türk Ağzındaki Batı Kaynaklı Kelimeler Yazar Gönül Hüseyin Aktaş Kapak

Detaylı

Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1

Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1 Diyalog 2014/2: 110-114 Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1 Umut Balcı, Batman Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 10. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 10. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI Ekim 26-30 Ekim 9-23 Ekim 2-6 Ekim 05-09 205-206 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 0. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI Konular Kazanımlar No Adı 2 Mazi, Muzari, Emir: Tekil

Detaylı

A) servis B) seyis C) başarı. 7. k,u,k,a,l Yukarıdaki harflerin hepsi kullanılarak aşağıdaki sözcüklerden. Al Semender

A) servis B) seyis C) başarı. 7. k,u,k,a,l Yukarıdaki harflerin hepsi kullanılarak aşağıdaki sözcüklerden. Al Semender TÜRKÇE 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde üç tane sesli harf yoktur? A) maymun B) selam C) çiçeklik 5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte dğerlerinden önce gelir? A) servis B) seyis C) başarı Al

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER GİRİŞ Afrika ve Afrikalılar 13 BİRİNCİ KİTAP Bir Yuruba Efsanesi: Dünyanın Yaratılışı 23 Küçük Tanrı Obatala, Beş Parmaklı Beyaz Horoz ve Kara Kaplan 23 Kara Kaplan'la Beş Parmaklı Beyaz Horoz

Detaylı

DESTANLAR VE MASALLAR. Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK. Masal. Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez

DESTANLAR VE MASALLAR. Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK. Masal. Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez DESTANLAR VE MASALLAR Masal samed Behrengi Küçük Kara Balık Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez Yayın

Detaylı

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir.

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir. ZAMİR (ADIL) Kitapları dolabın diğer rafına koyalım. Bunları dolabın diğer rafına koyalım. Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcükleri inceleyelim: ilk cümlede "kitap" sözcüğü bir varlığı kar şıladığından

Detaylı

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz. Mail: info@zirve-tercume.com. info@zirvetercume.com. info@ispanyolcatercuman.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz. Mail: info@zirve-tercume.com. info@zirvetercume.com. info@ispanyolcatercuman. İspanyolca öğrenmek isteyen değerli arkadaşlar; Zirve tercüme, İspanyolca öğrenmek ya da mevcut İspanyolcasını geliştirmek isteyen arkadaşlara, İspanyol dili edebiyatı mezunu, Arjantin / Buenos Aires te

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: A2 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA 1 KARADENİZ TURU Metin Bey: Merhaba! Görevli: Merhaba efendim, buyurun! Nasıl yardımcı.(1)? Metin Bey: Ben bu yaz ailem ile bir tura çıkmak istiyorum. Bana

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

TURKISH DIAGNOSTIC TEST TURKISH DEPARTMENT

TURKISH DIAGNOSTIC TEST TURKISH DEPARTMENT TURKISH DIAGNOSTIC TEST BY TURKISH DEPARTMENT This examination is designed to measure your mastery of the Turkish language. The test is multiple choices based and is there for diagnostic purposes to assess

Detaylı

Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269.

Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269. Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269. Birçok dilde olduğu gibi Türkçede de kelimeler isim ve fiil olarak iki temel gruba ayrılır. Diğer kelime

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

KUZEY KIBRISTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

KUZEY KIBRISTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI «Öngörülen birleşik Kıbrısta işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği» 18 Eylül 2015, MERİT Hotel Lefkoşa Halil Erdim Maden Mühendisi TAŞOVA koordinatörü Kuzey Kıbrıs ta İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 1 Mart

Detaylı

Anlatım bozukluklarını anlama ve yapıya dayalı bozukluklar olmak üzere iki grupta toplayabiliriz:

Anlatım bozukluklarını anlama ve yapıya dayalı bozukluklar olmak üzere iki grupta toplayabiliriz: ANLATIM BOZUKLUKLARI Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca mümkün olduğunca gereksiz

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

AK PARTi Genel Başkan Yardımcıları Haluk İpek ile Hüseyin Tanrıverdi nin birlikte düzenledikleri bas

AK PARTi Genel Başkan Yardımcıları Haluk İpek ile Hüseyin Tanrıverdi nin birlikte düzenledikleri bas AK PARTi Genel Başkan Yardımcıları Haluk İpek ile Hüseyin Tanrıverdi nin birlikte düzenledikleri bas Haziran 24, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkan Yardımcıları Haluk İpek ile Hüseyin Tanrıverdi'nin birlikte

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA V DKB353 5 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3

KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3 KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3 Attila Hancıoğlu ve Banu Akadlı Ergöçmen Bu bölümde, Türkiye de kadınların durumuna ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bölümde yer alan bilgiler, üreme

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012 PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) ANKARA 2012 BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan

Detaylı

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE YÜKLEM Cümlede işi, oluşu, durumu bildiren öğeye yüklem denir. Diğer öğeleri bulmak için bütün sorular yükleme yöneltilir. Dilimizde her türlü sözcük ve söz öbeği yüklem

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2005 tarihinde uygulanan

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Dal - mış - ım. Dal - mış - sın. Dal - mış. Dal - mış - ız. Dal - mış - sınız. Dal - mış - lar. Alış - (ı)yor - um. Alış - (ı)yor - sun.

Dal - mış - ım. Dal - mış - sın. Dal - mış. Dal - mış - ız. Dal - mış - sınız. Dal - mış - lar. Alış - (ı)yor - um. Alış - (ı)yor - sun. EYLEM ve EYLEMSİ FİİL (EYLEM) İsimler varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir. Fiiller ise hareketleri, oluşları, durumları karşılar. Fiiller genel olarak mastar hâlinde ifade edilir. Mastar hâlinde

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

SEL FELAKETİNE YÖNELİK ACİL YARDIM PROJESİ-AFGANİSTAN

SEL FELAKETİNE YÖNELİK ACİL YARDIM PROJESİ-AFGANİSTAN SEL FELAKETİNE YÖNELİK ACİL YARDIM PROJESİ-AFGANİSTAN İHH Projeler Birimi Nisan 2014 PROJENİN KONUSU Bu proje Afganistan ın üç şehrinde, Badğis, Serpul ve Cevizcan, büyük hasara sebep olan sel felaketinde

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

FİİLİMSİLER. a)isim FİİL(MASTARLAR):Fiillere getirilen (MA y IŞ MAK) ekleriyle türetilen sözcüklere isim fiil denir.

FİİLİMSİLER. a)isim FİİL(MASTARLAR):Fiillere getirilen (MA y IŞ MAK) ekleriyle türetilen sözcüklere isim fiil denir. FİİLİMSİLER Fiillere getirilen, özel eklerle türetilen cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler üçe ayrılır. a)isim FİİL(MASTARLAR):Fiillere getirilen (MA y

Detaylı

Evlat Edinilen Çocuğa Multidisipliner Yaklaşım: Vaka Örnekleri Üzerinden Evlat Edinme. Psikolog Reyhan Bahçivan-Saydam

Evlat Edinilen Çocuğa Multidisipliner Yaklaşım: Vaka Örnekleri Üzerinden Evlat Edinme. Psikolog Reyhan Bahçivan-Saydam Evlat Edinilen Çocuğa Multidisipliner Yaklaşım: Vaka Örnekleri Üzerinden Evlat Edinme Psikolog Reyhan Bahçivan-Saydam Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu na göre 2008 yılı sonu itibariyle evlatt edindirilen

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi. Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için kullandığımız işaretlere NOKTALAMA İŞARETLERİ deriz. Nokta (. ) 1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız. Annem

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı

Yüklemin anlamını zaman, durum, yön, miktar, tarz, vasıta, şart, sebep, birliktelik yönlerinden tamamlayan kelimeler ve kelime gruplarıdır.

Yüklemin anlamını zaman, durum, yön, miktar, tarz, vasıta, şart, sebep, birliktelik yönlerinden tamamlayan kelimeler ve kelime gruplarıdır. Zarf Tümleci / Edat Tümleci Tanımı Yüklemin anlamını zaman, durum, yön, miktar, tarz, vasıta, şart, sebep, birliktelik yönlerinden tamamlayan kelimeler ve kelime gruplarıdır. *Edat tümleci (edatlı tümleç)

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

*Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası, orası,

*Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası, orası, ZAMİRLER Kişi (Şahıs) Zamirleri *ben, sen, o,biz, siz, onlar Not: Ek alabilirler: bana, sana, bize, ondan, onları İşaret Zamirleri *Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, oraya, burası, şurası,

Detaylı

Konu: Kadim Diller ve Yazılar. İran da Ön-Türkler

Konu: Kadim Diller ve Yazılar. İran da Ön-Türkler Konu: Kadim Diller ve Yazılar Yazı: 74 İran da Ön-Türkler Doç. Dr. Haluk BERKMEN Milattan binlerce yıl önce Ön-Türk toplumlarının dağ keçisini kutsal kabul ettiklerini ve binlerce dağ keçisi figürünü Altay

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT YAZ SUMMER 2011 SAYI NUMBER 2 SAYFA PAGE 29-40 KAŞ (ANTALYA) AĞZI ŞEKİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Mehmet Dursun ERDEM * Ramazan BÖLÜK ÖZET Türk dilinin ses yapısını anlamak, sadece yazı dilini incelemekle mümkün

Detaylı