VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ"

Transkript

1 VERİ NEDİR? Dağınık bilgi kümesidir. VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ Veri, anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur. Dr. Mehmet AKSARAYLI VERİTABANI NEDİR? Birbiri ile ilişkili veriler topluluğudur. Daha detaylı bir tanımla; veriyi yönetmek ve sunmak için kullanılan tablolar, formlar, veri erişim sayfaları, sorgular ve raporlardan oluşan nesneler topluluğudur. Veritabanı sadece veriler yığınını değil, bunlar arasındaki ilişkiyi de inceler. VERİTABANININ FAYDALARI Veri tekrarları ortadan kaldırılır ya da en aza indirilir. Bellek alanı israfı önlenir. Standart bir sorgu dili kullanmak mümkündür. Veri bütünlüğünün bozulması önlenir. VERİTABANININ RİSKLERİ Kurulum ve bakımı klasik dosya sisteminden pahalıdır. Sistem içinde bazı bileşenler iyi tasarlanmazsa sistem bir bütün olarak başarısızlığa uğrayabilir. VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? (DATABASE MANAGEMENT SYSTEM) Bir veri tabanı oluşturup üzerinde çeşitli işlemler yapılmasını sağlayan programlar topluluğudur. 1

2 İLİŞKİSEL VERİ TABANI NEDİR? Veritabanı uygulamaları iki temel türe ayrılabilir. Düz-dosya veritabanları İlişkisel (relational) veritabanları DÜZ-DOSYA VERİTABANI NEDİR? Bu tür programlarda tüm veritabanı tek bir tabloya sığdırılmalıdır. Bu, birkaç kayıtta ortak olan herhangi bir bilginin her kayıtta tekrarlanacağı anlamına gelir. Word ve Excel bu tür programlara örnektir. DÜZ-DOSYA VERİTABANI NEDİR? İLİŞKİSEL VERİTABANI NEDİR? No Ad Ali Veli Ahmet Soyad Pak Sal Ver Sınıf adı El işi El işi El işi Eğitmen Can canay Can canay Can canay Bu tür veri tabanında bir çok farklı tablo kullanılır ve tablolar arasında ilişkiler oluşturulur. Bir ilişki, bir tabloya, başka bir başka bir tablodaki kaydı bağlanmamızı sağlar. Bu şekilde veriler daha az yer kaplar ve güncelleme kolaylaşır. 4 Mehmet Kaç Elektrik Ayşe ufak Veli Kap Elektrik Ayşe ufak RDMS (RELATINAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM) VERİTABANI YÖNETİCİSİ İlişkisel veritabanı özelliği olan veritabanı yönetim sistemleridir. Mıcrosoft Access, Mıcrosoft SQL Server, Oracle, IBM DB2 en çok kullanılanlarıdır. Veritabanı üzerinde her türlü yetkiye sahip olan kişidir. Veritabanının tasarımı, üzerinde yapılacak değişikler, kullanıcılara gerekli izinlerin verilmesi gibi işleri yapmakla yükümlüdür. 2

3 VERİTABANI BİLEŞENLERİ Tablolar Formlar Veri erişim sayfaları Sorgular Raporlar TABLO NEDİR? Bir veritabanında verilerin saklandığı nesnelerdir. Bir veri tabanında bir veya daha fazla tablo olabilir. Örneğin BİLKUR isimli veritabanında kurslar, kursiyerler ve eğitmenler isimli 3 adet tablo olabilir. TABLO Her sütün, bir bilgi kategorisi olan bir alanı temsil eder. Her satır ise bir öğe için bilgi saklayan kayıttan oluşur. NO AD ALİ VELİ SOYAD ORTAK BOZUK TEL FAX VERİ TÜRLERİ Tablonun alan isimleri belirlendikten sonra, her bir alanın içerdiği veri türününü de belirtilmesi gerekir. Veri türü metin, not, sayı,tarih/saat, para birimi, otomatik sayı, evet/hayır, ole nesnesi veya köprü olabilir. METİN En fazla 255 karakterlik alfasayısal karakterlerdir. Örneğin personel adı, soyadı... Böyle alanlar üzerinde doğrudan doğruya matematiksel işlemler yapılamaz. NOT Bazen tablo içinde uzun açıklamalar yapmak gerekebilir. Bu tür alanlara karakter uzunluğunda veri kaydedilebilir. 3

4 SAYI Sayısal değerler için kullanılır. Byte, tamsayı, uzun tamsayı, çift ve tek duyarlıklı tanımları yapılabilir. TARİH/SAAT Bellekte 8 byte lık yer kaplar ve tarih/saat bilgisi içerir. PARA BİRİMİ Özellikle büyük parasal geğerlerin kullanıldığı alanlardır. Sayının tamsayı kısmı en fazla 15, ondalıklı kısmı en fazla 4 karakter olabilir. OTOMATİK SAYI Böyle veri türüne sahip alanlar, tabloya yeni bir kayıt eklendiğinde, access tarafından otomatik olarak üretilen sıralı ya da rastlantısal dedeğere sahip olurlar. Bu alanda belirtilen sayısal değer tektir ve ayrı kayıtlarda birbirinin aynı olamaz. BOLEAN (EVET/HAYIR ) 1 byte lık uzunluğa sahip bu alanlar evet veya hayır biçimindeki verilerin saklanması için kullanılır. OLE NESNESİ Eğer tablo alanlarında resim, ses veya grafik gibi ole nesnelerinin saklanması sözkonusu ise bu tanımlama yapılır. Bu alanın büyüklüğü en fazla 1 gb olabilir. 4

5 KÖPRÜ (HİPERLİNK) Bu veri türü ile herhangi bir web sitesinin adresi saklanır. ALAN BOYUTU Veri türlerini içeren alanlarda bazı özel tanımlamalar yapılabilir. Byte, Integer, Long Integer bunlardan birkaçıdır. BYTE arası pozitif tamsayıları saklar. Bellekte 1 Byte yer kaplar. INTEGER (TAMSAYI) 2 byte lık işaretli tamsayı tipidir ile arasında bir değer alabilir. LONG (UZUN TAMSAYI) 4 byte lık işaretli tamsayı tipidir ile arasında bir değer alabilir. DİKKAT!!!! BYTE, INTEGER ve LONG tipindeki değişkenlere ondalık sayı atanırsa, sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır. Dim i as integer i=4.3 i=4 olarak atanır i=4.5 i=5 olarak atanır i=4.6 i=5 olarak atanır. 5

6 SINGLE (TEK) 4 Byte lık ondalık sayı tipidir. (+/-) e38 ile (+/-) e-45 arasında değer alabilir. Ondalık olarak en fazla 7 hane saklayabilir. DOUBLE (ÇİFT) 8 byte lık ondalık sayı tipidir. (+/-) e308 ile (+/-) e-324 arasında değer alabilir. Ondalık olarak en fazla 7 hane saklayabilir. CURRENCY 8 Byte lık ondalık sayı tipidir. Ancak sayının ondalık kısmı 4 basamaktan fazla olamaz. Bu tip, daha çok para hesapları ve virgülden sonraki hassasiyeti önemsiz olan işlemler için kullanılır. CURRENCY ile arasında değer alabilir. Dim i as currency i= i= i= i= olarak atanır. DECIMAL (ONDALIK) 14 BYTE LIK VERİ TİPİDİR. BU TİPİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ,SAYIDAKİ BÜTÜN BASAMAKLARIN TUTULMASIDIR. BU VERİ TÜRÜ 28 ONDALİK KARAKTER SAKLAYABİLİR. INPUT MASK (MASKE) Verilerin belirli kurallara uymasını sağlayan kısıtlamalardır. Örneğin bir alana sadece sayısal değerlerin girilmesi zorlanabilir. 6

7 INPUT MASK (MASKE) SORGULAR Maskenin oluşturulmasında bazı özel işeretlerden yararlanılır.?:a-z arası alfabetik karakter. L: a-z arası alfabetik karakter.* #:0-9 arası rakam veya boşluk. + Ve kullanılabilir. 0:0-9 arası rakam.+ Ve girilmez.* 9: 0-9 arası rakam veya boşluk. *giriş zorunlu SORGU NEDİR? Veritabanı sistemi içinde yer alan tablolardaki verilerin isteğe uygun olarak seçilerek, belirli bir düzen içinde sunulmasıdır. FORMLAR FORMLAR Access veritabanı sisteminde uygulama geliştirirken, yapılması gerekecek işlemlerden biri de kullanıcı arayüzünün, yani formların oluşturulmasıdır. Formlar, program ile kullanıcı arasında bilgi iletişimini, yani etkileşimi sağlayan ortamlardır. FORM Her form bir veritabanı nesnesidir. Formların oluşturulması ve formlara girilen verilerin veritabanına kaydedilmesi için uygun tanımların yapılması gerekir. 7

8 ÖZELLİKLER PENCERESİ Araç çubuğunda PROPERTIES butonuna tıklayarak formla ilgili özellikleri belirleyebileceğimiz özellikler penceresi açılır. Bu pencereden nesnenin her türlü özelliği değiştirilebilir. ÖZELLİKLER PENCERESİ Bu pencerede özellikler 5 gruba ayrılmıştır. Format:nesnelerin biçimlendirilmesi ile ilgili özellikleri barındırır. Data:formun ilişkide olduğu verileri ve kaynağını belirler. Olay:nesnelere bağlı olayları tanımlar. Other: yukarıda sayılanların dışındaki özellikleri barındırır. All: tüm özellikler görülür. OLAYLARIN KULLANIMI Nesneler üzerinde herhangi bir işlem yapıldığında bir olay gerçekleşir. Örneğin bir düğmeye tıklanması bir olaydır. Metin kutusunun değiştirilmesi bir olaydır. BİR NESNE İÇİN OLAYIN TANIMLANMASI Nesne seçilir. Özellikler penceresinde EVENT tabına gelinir. İlgili olay seçilip üç noktalı butona tıklanır ve CHOOSE BUILDER penceresi açılır. Buradaki seçeneklerden biri ile olay tamamlanır. BUILDER Bu pencereden ilgili olaya ifade, makro veya kod yazılabilir. BUILDER\EXPRESSION BUILDER Buradan bir takım komutların ve fonksiyonların gerçekleşmesi sağlanır. Bunlar VISUAL BASIC komut ve fonksiyonlarıdır. 8

9 BUILDER\MACRO BUILDER Bazı işlemleri otomatik hale getirmek için makrolar kullanılır. BUILDER da MACRO BUILDER seçilir. Macro ya isim verilir. Komutlar/fonksiyonlar ve özellikleri belirlenir. BUILDER\CODE BUILDER VB kodları kullanılarak olaylara kod yazılır. TABLO ALANLARININ FORM ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMESİ Veritabanında formlar menüsüne gelin ve NEW komutunu verin. DESIGN VIEW ı ve altta ilgili tabloyu seçin. Yeni form açılır. VIEW\FIELD LIST komutu ile tablo alanlarını görün. İlgili alınları forma sürükleyin. BİRDEN FAZLA TABLOYA DAYALI FORMLAR Daha önce oluşturulan form tasarım penceresinde açılır. Diğer tabloda bulunan alanın da form içine dahil edilmesi gerekir. Bunun için önce form seçilir, özellikler penceresi açılır. özellikler penceresinde RECORD SOURCE alanını ilgili tablo eklenmelidir. üç noktalı butona tıklanır. Çıkan uyarı penceresi onaylanır. 9

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM LİSELER İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM LİSELER İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 9 LİSELER İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz.

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz. 1. Sütun (Alan) 2. Sütun (Alan) 3. Sütun (Alan) 4. Sütun (Alan) 5. Sütun (Alan) Veritabanlarının Temel Bileşenleri Tablo (Table) Veritabanın en önemli bileşenidir. Veri tabanının diğer bileşenlerinin bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Kod Kavramı Sub End Sub  Olay (Event) Kavramı Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına

Detaylı

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL)

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) KAPAK SAYFASI Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Şinasi KAYA

Detaylı

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayar ortamında Veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklere göre dosyalama

Detaylı

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ Visual Studio.NET, günümüzün en gelişmiş yazılım geliştirme ortamıdır. Visual Studio.NET kullanıcılarına, tüm yazılım geliştirme dilleri için ortak bir geliştirme platformu

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA 2015 Adana Ders İzlencemiz Hafta Konular 1 Tanışma, Bilgilendirme, Terim ve Kavramlar (Veri, Bilgi, Veri tabanı, SQL vb..) 2 Veri, Veri Modelleri, Veri Tabanı,

Detaylı

Dosya Organizasyonu ve Veritabanı

Dosya Organizasyonu ve Veritabanı Dosya Organizasyonu ve Veritabanı Dosya Organizasyonu Dosya (file) aynı yapıya sahip ve birbirleri ile ilişki içerisinde olan kayıtlar (records) topluluğudur. Bir kayıt içindeki ayrı ayrı veri parçalarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ SİSTEM MODÜLÜ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Uygulama Bu doküman ile, Netsis İnsan Kaynakları Paketinin temel

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ İLE VERİ TABANI İŞLEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Sistem İşletmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Rol Tanımları...

Detaylı

Access 2000, bütün Windows 95/98 programları gibi çeşikli yollarla başlatılabilir.

Access 2000, bütün Windows 95/98 programları gibi çeşikli yollarla başlatılabilir. Eğer bana bilgisayar kullanımını haklı gösterecek tek bir şey şey derseniz, hemen Veritabanı derim. Veri-işlem. Ve ister telefon defterinizi oluşturun, ister firmanızın demirbaş envanterini tutun, Microsoft

Detaylı

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI. Veritabanı tanımı; Veritabanlarının Özellikleri. Veritabanı. Dosyalar ve veri tabanları

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI. Veritabanı tanımı; Veritabanlarının Özellikleri. Veritabanı. Dosyalar ve veri tabanları VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI Veritabanı, birbirleriyle ilişkili verilerin hızlı ve verimli bir şekilde ulaşılmasına olanak verecek biçimde saklanmasıyla oluşan kayıtlar topluluğudur. 1 Dr. Mehmet

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK 2012 SYS SİSTEM YÖNETİMİ 1.SYST00 Sistem İşlemleri Resim-1 Bu uygulama CANIAS sisteminde bulunan tüm işlemleri görüntülemek ve herhangi bir uygulama

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2012

GO Plus Banka LOGO Mart 2012 GO Plus Banka LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi...

Detaylı

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 VERĠ TABANI YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ Temel Veri Tabanı Kavramları Veri Nedir? Bilgi ve veri kavramı bazen birbiri ile karıģtırılmaktadır. Bilgi (information) ve veri ifadeleri çeģitli açılardan açıklanabilir.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR 481BB0037 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BILG101 Bilgisayara Giriş

BILG101 Bilgisayara Giriş BILG101 Bilgisayara Giriş Ünite 6: Kelime İşlemciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Giriş Bu ünitede, Bilgisayar ortamında

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları Terimler Gözden Geçirme Sınava Hazırlık İçin İngilizce Sorular Diğer Kaynaklar Üniteyi tamamlayan okuyucu; SQL ve Transact- SQL dilinin tarihini tanımlar. Transact-SQL

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ

AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ 210360 Alper AKKAYA 210397 Altan Kerim İLHAN 210320 Semih KAÇAR Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı