Tracey Emin in Günümüz Sanat ndaki Yeri Ve lerinin De erlendirilmesi. The Place of Tracey Emin in the Contemporary Art and Analayzing of Her Works

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tracey Emin in Günümüz Sanat ndaki Yeri Ve lerinin De erlendirilmesi. The Place of Tracey Emin in the Contemporary Art and Analayzing of Her Works"

Transkript

1 Çankr Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2010) Tracey Emin in Günümüz Sanatndaki Yeri Ve lerinin Deerlendirilmesi Ayegül TÜRK a, Nuray AKKOL b a Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarm Fakültesi b Çankr Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özet Kbrs kökenli ngiliz Tracey Emin 1990 l yllarda uluslar aras sanat pazarlarnda ve ortamlarnda sansasyonel çalmalaryla saygnlk kazanm ve stanbul da da sergi açm bir sanatçdr. Özel yaamn bir sanat objesi gibi kullanan feminist sanatç Emin, enstalasyon alanna cinsellik tabusu, özel yaamn mahremiyeti konularyla hem sanatsal hem de felsefi açdan katklar getirmitir. Bu makalede en önemli iki çalmas Yatam ve Arasnda Uyuduum Herkes kullanlan mecazlar açsndan incelenmektedir. Anahtar Kelimeler: Tracey Emin, özel alan, enstalasyon, feminizm, Kavramsal Sanat, Güncel Sanat The Place of Tracey Emin in the Contemporary Art and Analayzing of Her Works Abstract Cypriot orgin English artist Tracey Emin is respected her sansational works and exhibitions by the international art markets and circles in 1990 s and she also opened an exhibition in stanbul. Feminst artist Tracey Emin who used herself private life as an art object has contributed to the in the installation field, by expressing taboo of sexuality and secrecy of private life in artistical and philosophical way.. In this article, the most important two works of hers, " My Bed" and "Everyone I sleep between ," have been examined in terms of metaphors used. Key Words: Tracey Emin, private space, installation, feminism, Conceptual Art, Contemporary Art

2 Tracey Emin in Hayat Ve Sanat 1963 doumlu olan sanatç Tracey Emin, Londra da domu, çocukluu ve ilk gençlii ngiltere nin güney dousunda bulunan Margate de geçmitir. Kbrsl bir Türk olan babasna göre, sanatçnn büyük büyük babas, Osmanl mparatorluu zamannda Sudan'dan gelmi siyah bir köledir. Babasnn annesi ise tipik bir Akdenizlidir ve muhtemelen Yunanistan'dan gelmitir. Emin in annesinin ise ngilizdir. Baka bir kadnla evli olan babas Enver Emin, sanatçnn annesiyle hiç evlenmemitir. Çocukluu, zengin olan babasnn iflasna kadar Margate deki International Hotel de martlarak geçer. lk intihar giriiminden kendisini kurtaran ikizi Paul ile her zaman çok yakndr. Annesinin siyah derisi ve evli bir adamla birlikte yaamas çevredekiler ve okuldakiler için her zaman alay konusu olmutur. Tracey, küçük yata yoksullukla birlikte, sosyo-ekonomik düzeyi düük bir çevrede acmasz kiilerle cinsel deneyimler yaar. Yalnzlk, paraszlk, yaam zorlatran geleneksel deerlerle ve kapitalizmin kirli yüzüyle hesaplaarak büyür, çok ac çeker. Fakat yazd Yaban Vatan kitabnda beni böylesine bamsz yetitirdikleri için aileme teekkür ederim diye yazar. Bamszlk duygusu, sanatçnn hayatta ve sanatta cesur olmasna, yaamn kötü yönlerini ilerine gerçekçi bir biçimde yanstmasn salar. Yaamndan yola çkarak sanat üreten Tracey Emin de tpk Frida Kahlo gibi otobiyografik sanatçdr. Çalmalarnda sürekli olarak çok kültürlü yann ve özel yaamn yan yana getirerek sanatsal üretimlerini gerçekletirir. Sanatç, Kbrsl Türk olan babas sayesinde baz çalmalarnda Türkiye, Kbrs ve Türkçe ile olan yakn ilikilerini de ele almtr. Tracey Emin ilerini kendi yaam ile ilikilendirerek yaptndan Kbrs Türk Cumhuriyeti kökenli Britanyal bir sanatç olarak kabul edilir. Sanatç, eitimini Medway College of Design'da moda, Maidstone Art College'da resim, Royal College of Art'da özgün bask ve Birkbeck te de felsefe okuyarak tamamlamtr. Tracey Emin, literatürde Genç Britanyal Sanatçlar(YBA) arasnda büyük üne kavuan Damien Hirst, Sarah Lucas, Chapman Kardeler, Rachel Whiteread, Chris Ofili, Glenn Brown gibi önemli sanatçlar arasnda yer alr. Ayrca ngiltere'deki modern sanatn çlgn kz" olarak da ünlenmitir. Britart ekibi olarak da adlandrlan bu sanatçlar, Kavramsal Sanat ve enstalasyonla ilgilenmilerdir ve izleyiciyi "oke eden" taktikleriyle dikkat çekerler. Kullandklar malzemeler arasnda günlük hayattan eyalar, çöp ve atk malzemeler hatta hayvan ölüleri bile vardr. 106

3 Tracey Emin, 1994 ylnda Londra nn en önemli galerilerin biri olan The White Cube Gallery de ilk kiisel sergisini açar. Eletirmenler bu sergi için tipik bir otobiyografik sergi nitelemesini kullanrlar ylnda 5. Uluslararas stanbul Bienali ne katlan Tracey Emin in Saying Good-bye to Those You Love (Sevdiklerinize Hoçakal Detmek) adl neon ii Haydarpaa Tren stasyonu nda ve bir performansn içeren videosu da Pera Palas`ta sergilenmitir. Ancak Tracey Emin in adn duyurmas 1997 ylnda Charles Saatchi tarafndan satn alnp, Royal Academy of London'da düzenlenen Sensation isimli sergide Everyone I Have Ever Slept With adl çalmasnn yer almas sonucunda mümkün olabilmitir (Resim-1). Uluslar aras öhret ise My Bed(Yatam) adl iiyle gelir ylnda, Turner Priz ödülüne My Bed le aday gösterilir. ve Tate Museum bu çalmay satn alarak kendisine bir mekan ayrr (Baarr 2009:11) li yllar sanatç için çok daha parlak geçer. Küratör olarak da çeitli sergilere imza atan Tracey Emin, 2007 ylnda David Hockney, Peter Blake, Anthony Caro ve Alison Wilding gibi sanatçlarn da arasnda bulunduu Royal Academy of Arts'n akademisyenler kadrosuna katlr. Ayn yl 53. Venedik Bienali nde Britanya'y temsil eder. Emin halen Britanya'da yaamakta ve çalmaktadr ylnda sanatç Türkiye'deki ilk kiisel sergisini stanbul Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi'nde açar. Tracey stanbul'da balkl sergi, 1990'l yllarda genç ngiliz sanatç fenomeni olarak kabul edildikten sonra sk sk gerçekletirdii stanbul ziyaretlerinin bir uzants olarak görülür. Tracey Emin stanbul'da" adl sergi bir tür köklere dönüü ifade eder. Kendi hayatn izleyiciyle paylar. Bu sergi stanbul'a, Türk kültürüne, babasna ve baba oca Kbrs'a dair ilerinin küçük bir toplam gibidir. Farkl kökenlerden gelen ailesi için Tracey Emin in babas öyle demektedir: Tüm dünyann sular bir araya geliyor. Her bir deniz parças bir dier deniz parçasna karyor. Bir baka topraa, bir baka ulusa karyor, tpk kan gibi... Herkesin kan birbirine ilintileniyor; aslnda herkes birbiriyle ilintili. Bu nedenle, insanlarn neden hâlâ kavga ettiklerini anlayamyorum." (Erciyes, Tracey Emin in Günümüz Sanatndaki Yeri Tracey Emin in yaptlarnda kapitalist sistem içinde yalnzlk, intihar, tüketilme gibi ele ald konular kadnlara yüklenen kurban rolüyle deil, kimseye aldrmadan utanmadan ifade eder. Sanatç, British Young Artists 107

4 (BYA) adn alan yapbozum sanatçlarndan biri olarak, ayn zamanda sanat çevrelerinde Britart olarak bilinen çada akmnn öncüleriyle birlikte, sanatsal tercihleri ve sivri sözleriyle sansasyonel olmutur. Emin, sanat hakkndaki düüncelerini öyle anlatr: Benim için sanatç olmak sadece güzel bir ey yapmak veya insanlarn sizin srtnz okamalar svazlamalar deildir. Mesaj iletmek ve iletiim içindir (Akt.Grosenick 2001:48-51). Sanat gerçein yeniden inas olarak gören Tracey Emin, güncel sanatn kulland görsel dillerden olan çizimler, enstalasyonlar, super-8 filmler, fotoraflar, kuma ve iplik ii dikiler, aplike battaniyeler, neon tüpler gibi çeitli alternatif malzemelerle yaptlarn gerçekletirir. Emin, çalmalarndaki yaz temelli ilerini diki ve kuma birletirmeleri olarak bilinen, Yirminci Yüz Yln sonlarnda pek çok feminist sanatçnn kulland pachwork yöntemiyle yani diki ve nakla ya da multimedya veya neon klaryla oluturur. Patchwork (yamal bohça) kadnlarn yapt el ii olduundan, Emin in ilerinde özellikle kullanlarak kadnlarn dünyasna vurgu yaplmtr. (Resim-2). Bu çalmalarda geçen sözcüklerden de anlalaca gibi sanatç iirsel bir dil kullanr. You Forgot To Kiss My Soul (Ruhumu Öpmeyi Unuttun), I Need Art Like I Need God (Sanata, Tanr'ya htiyacm Olduu Gibi htiyacm Var), With you I want to live (Seninle Yaamak stiyorum) gibi ilerine koyduu isimler edebi tatlar tar. (Resim-3). Sanatç gerçein kendisini sanat nesnesi olarak gördüünden yapt ileri genellikle belgesel olarak niteler. Video çalmalarndan biri olan Emin & Emin 1996 ylnda babas ve kendisinin Kbrs`ta çekilen görüntülerinden olutuundan dolay yaamnn bir belgesidir. Belgeselletirme olarak adlandrabileceimiz bu durum, yaamn gizli yanlarndaki duvarlar tümüyle ortadan kaldrarak sanatçy, sevgililerini ve birlikte olduu insanlarn isimlerini deifre etmeye kadar götürür. Toplumun bir tabu olarak gördüü tecavüz, namus, cinsellik gibi konular kendi yaam ve anlarn merkeze alarak izleyiciyi rahatsz edecek biçimde sergiler. Everyone I have Ever Slept ( ) ( Yllar Arasnda Uyuduum Herkes (Resim-1) isimli iinde, erkek arkadalarnn, ailesinin ve kürtajla aldrd iki fetüsünün isimleri de vardr. simlerin çadr içinde yer almas göçebelii çartrarak onun gerçek yaamna gönderme yapar. 108

5 çinde yaad sistemi de sorgulayan sra d sanatç Tracey Emin, 2004 ylnda ilk defa açk politik mesajlar içeren bir çalma ortaya koyar. Bu çalma Hate and Power Can Be a Terrible Thing (Nefret Ve Güç Korkunç Bir ey Olabilir) ismini tamaktadr. Çalma, üzerinde yazlar olan bir battaniye ile Margaret Thatcher n Falklands Sava nedeniyle bir sava suçlusu olduunu anlatr. Eski ngiliz babakannn ismi geçmese de, battaniyenin üzerinde "Seni Vahi Acmasz " gibi küfürler vardr. Türkiye de açt sergisinde yer alan Sometimes The Dress is Worth more Money Than The Money (Bazen Elbise Paradan Daha Çok Para Eder, ) adl video çalmasnda Türkiye den ald gelinlii ve gelinlik üzerine takt paralarla ykntlar arasndan koar (Resim-4). Sanki düün yerinden kaçan bir gelin gibidir. Gelin, kurbanl anmsatan koyun ölüsünü geçerek yoluna devam eder. Sonuçta kurban simgesi, kaçma eylemi, evlilik kurumuna gönderme yapan bir eletiri içerir. Genelde elbiseler statünün ve cinsel kimliin bir göstergesidir; asker üniformas, hemire apkas, örenci parkas belirli bir kimlie gönderme yapar. Bu nedenle gücü ederinden daha fazladr. Elbiseler yalnzca örtünmek için deil insann mesleini, ait olduu gurubun ideolojik eilimini ve cinsiyetini aça çkarr. Emin, baka bir video çalmasnda (Emin&Emin ) babasyla kendisini Kbrs ta, denizde dalgalarn köpükleriyle oynarken gösterir. Baarr a göre (2009:16), videoda, Emin muhtemelen en çok sevdii ve tek bal olduu kii olan babas ile birliktedir. Baba Emin in srt kameraya dönüktür ve ngiliz aksanl Türkçesiyle Üsküdar a Giderken (Katibim) arksn söylemektedir. Baarr ( 2009:16), bu çalmann, sanatçnn çok kültürlü kimlii, çocukluu ve birincil ilikilerinin naif ve iirsel özetini izleyiciye sunduunu yazar. Emin in sansasyonel davranlarnn altnda yatan nedenlerden biri de ilerinin daha çok ses getirmesini istemesidir. Wu (2005:264), bu sansasyonel davranlara ve kendini pazarlama anlayna farkl bir eletiri getirir. Çada sanatn, özellikle de avangard tezahürlerinin genellikle hakim sisteme isyan ettii düünülür; ama bu etkinliklerle çada sanat, o sistem içersinde batan çkarc bir ticari çekicilik kazanyor. Sanatlarn Regan-Thatcer döneminde örenen, hatta bazlar ilk olarak bu dönemde ünlenen günümüz sanatç kuann baz harika çocuklarnn (Jeff Koons, Damien Hirst ve Tracey Emin ilk akla gelenleri) kendini pazarlama ve imaj tasarm alanlarnda bu kadar becerikli olmalarna belki de amamak gerek Emin, bir TV programnda özel yaamyla ilgili müstehcen beyanatlar verebilir, öte yandan suskun, cinsellikten söz etmeyen geleneksel kadn 109

6 bakn ve klielerini kart eylemlerle yapbozuma uratarak felsefi bir söylem de oluturabilir. Sanatçnn çalmalarnn çounda yer alan cinsel söylem, onun gerçeklik dünyasnda en çok nelere younlatn gösterir. Söz konusu söylem iki yönlü okumaya açktr: Cinsel kimliini, kadn bir kurban olarak gören ahlaka kar savunmak veya / ve Wu nun iddia ettii gibi ksa yoldan öhreti yakalamak. Emin, Yirminci Yüzyl Sanatnn sonlarnda ortaya çkan güncel sanat içinde deerlendirilir. Kahraman (2005:10) söz konusu dönem için unlar söyler: ( ) 20. yüzyln sanatlarnda patlayan cinsellik, aslnda akln bir sorgulamasdr denebilir ve o yaptlarn tümü bunu, dorudan cinselliin kendisini sorgulayarak gerçekletirir. Bu tam anlamda bir yön deiikliidir Daha önceki dönemlerde sanat, cinsellii estetize ederek yüceltirken 20. yüzyln sanat cinsellii ve cinsel ahlak sorgular. Emin ise cinsellii dorudan bedensel bir gerçeklie dönütürür. Böylece cinsellii acmasz, kat gerçeklik anlay içinde ama dürüst bir tutumla ele alr. Feminist kuramclarn ele aldklar, erkek iktidarnn kadn cinsel anlamda nesneletirmesi konusu, feminist bir sanatç olan Tracey Emin in kadnlara öretilen utangaçlk, sklganlk perdesini kaldrmasyla görünür hale gelir. Kral artk çplaktr. Ünlü ngiliz sanatçs Emin, herkesin bilip üzerine konuamad sorunlar cesurca ve kendini acndrmadan hatta küstahça anlatr. Hayat sanat haline getiren bu sanatsal tavr, kadnn cinsel rolü üzerine yeniden düünmemizi salar. Yaamn anlatt kitab Yaban Vatan, bir otobiyografik anlatmdan çok, sanki sanatsal çalmalarnn bir parçasdr. Kitabn derdi, ne bir sanatçnn nasl yetitiini anlatmak ne de Tracey nin yaptlarn daha iyi anlamamz salamaktr. Kitapta sanatçnn çocukluundan beri içinde birikip katmerleen duygular da vurulur. Emin in ileri, kapitalist erkek eemen sistem içinde ezilen kadnn rolüne bir bakaldr olup, günümüzde kapitalizmin talep ettii bütün bu sapkn yaplanmalar ile hesaplamadr. Tracey Emin in lerinin Çözümlenmesi My Bed (Yatam) 1999 ylnda Turner Ödülüne aday gösterilen ve Tate Modern de sergilenen My Bed (Yatam) adl çalma Tracey Emin in en çok yank 110

7 uyandran ilerinden biridir. Bir galeri mekânnda en doal haliyle dank bir yatak sergilemeye sunulmutur. Sanatç ilikileri nedeniyle yaad ar bir depresyon dönemindeki yatan olduu gibi sergiye tamtr. Dank yatak; kirli çaraflar, kan lekeli çamarlar, atlm izmaritleri ve bo içki ieleri ile birlikte sergilenir. Hatta yatak görünümü o kadar bilindik ve sradan haldedir ki galeri temizliinden sorumlu kadn içinin yata düzeltmesi ve etraf temizlemeye çalmas bir parodi yaratr. Burada sanatsal eylem ile yaam arasndaki çizginin son derece inceldii hatta yok olduu söylenebilir. Yaam ve sanat arasndaki uçurumu ilk fark eden Emin deildir. Temsilden söz konusu uçurumun kapanmasna yönelik çalmalara yönelen 20 Yüz Yl sanat, bu paradigma deiiklii için kesintisiz bir çaba harcamtr. Dada sanatçlar, Fluxus Hareketi,Vücut Sanat, Performans Sanat uçurumu kapatmaya yönelik çalmlardr. John Cage yaamdan farkl olmayan ama yaamn içinden bir eylem olan sanat anlayn ilk savunanlardandr (Germaner 1997:22 ). Sanatç yaptn olutururken hazr nesneden farkl olarak, gerçekten kullanlm hazr nesneleri kullanr. Emin ve Duchamp arasndaki fark Emin in kullanlm hazr nesneye yapm yaanmlk duygusunu kefetmesidir. Akay (1990:202) bu dönütürme sürecine ilikin unlar yazar: Belirli bir ilevi olan bir objeyi alp, baka bir objeye dönütürüyorsunuz. Yani daha önceki ilevinden soyup, ona yeni bir ilev yüklüyorsunuz. Ya da ilevini aynen koruyup bir sanat objesi haline getiriyorsunuz. ster objeyi eski ilevi ile koruyun, ister korumayn; bu bir sanat objesidir dediiniz anda, onun kimlii deimi demektir. Heidegger, Sanat Eserinin Kökeni makalesinde, sanat eseri için gerçein sergilenmesi yorumunu yapar. Sanatç Emin de gerçek yaantlarna dayal gerçei sergilemitir. Wolff, Yatam adl çalma ile gerçein yeniden sunumu arasndaki ba öyle kurar: Yatam enstalâsyonunda gerçekliin yeniden sunumu gerçein aynas gibi deerlendirmek mümkündür. Marherey, Lenin ve Tolstoy hakkndaki makalelerini tartrken dedii gibi edebiyatn gerçeklii olduu gibi yanstan bir ayna olmas halinde, daha çok krlm bir ayna olabilecei benzetmesini yapar (Wolff 2000:66). Bu sergileme srasnda ise bir nesneyi ya da yaanty balamndan ayrma düüncesini uygular. Sanat objesi olmayan ama sanat objesi olarak sunulan bir objeyle izleyiciyi karlatrr. Bu karlamann tarihsel kökeni Marcel Duchamp a dayanr. Marcel Duchamp Pisuar sergiledikten sonra sanatçnn tek ve biricik olarak yaratt sanat yapt kavram tahtndan edilmitir. Bunun yerine bir düünce ürünü olarak sanat yapt kavram ortaya çkmtr. Yatam da bir düünce ürünü olarak sanat yapt 111

8 kategorisinde deerlendirilir. Tracey Emin in Yatam çalmasndaki dönüümü öyle açklayabiliriz: Yatan sanat objesi olmadan önceki anlam ya da ilevi, sanat objesi tanmn alnca tümüyle deiir. Yatak, sanat nesnesi olduktan sonra yeni ve farkl anlamlar yanstmaya balar. Ancak bu iki varolu sürekli olarak birbirlerinin yerine geçer. Akay (1990:201) söz konusu yerine geçme eylemi için öyle demektedir: Örnein Marcel Duchamp n pisuar bir müzede karnza çktnda size kesinlikle ieme eylemini anmsatacak; ya da bir tuvalette ayn pisuar, bir sanat objesi olarak görünecektir. Emin in yata galeride sergilenmeye baladnda artk yatak odasndaki yatak deildir. Yerinden edilmi yatak, Akay n (1997:186) dedii gibi yersiz yurtsuzlatrlmtr. Üzerine her izleyicinin yükleyecei mecazlar tamaya balar. Özel yaama ait simgeler tüm kadnlara ve insanlara gönderme yapar. Sanatç yaptlarn olutururken d dünyadaki nesne ve durumlar gerçein bir parças ve belgesi olarak sunar. Tracey Emin in cinsel deneyimleriyle ilgili yalnzlk ve krlganl duyumsatan ileri en yaln ve samimi çalmalardr. Yaptlarnda küçük bir kz çocuu iken karanlk sokaklarda urad tecavüze, kokumu apartman dairelerinde yaad sarholuklara, mutsuzluk kayna cinsel alkanlklarna, olumsuz cinsel yaamna, travmatik kürtaj deneyimlerine, en derin korku ve tutkularna ve hayata tutunma çabalarna ileri aracl ile tanklk ederiz. Sanatçnn yaamndaki trajediler de sanat nesnelerinin anlamn zenginletirir. Baka bir açdan bakacak olursak, yatak, yatma eylemi, yatak odas, genellikle gizli, kapal ve karanlk alanlarn eylemleridir. Yatak odasndaki ilikiler insan eylemleri içinde en gizli ve gözden uzak olarak gerçekleenlerdir. Orada yaananlar her ne olursa olsun darya anlatlmaz, gösterilmez, içeride tutulur, saklanr. Örnein, dou kültürlerinde eve gelen misafire ev sahibinin yatak odas açlmaz. Yasaktr, yasaklanmtr. Çünkü oras mahrem alandr. Baka bir göze açlmaz, izin yoktur. Sanatç ise çalmasnda cinsellik yüklü kendi yatan izleyiciye sunarak cinselliin kkrtc alanna, girilemez alanna girer ve onlarla bu alan paylar. Özel alann kamuya açlmas, izleyiciye gösterilmesi, sanatsal ifadenin snrlarnn oldukça zorlanmasdr. Enstalasyon; klasik anlamda resim, heykel gibi sanatsal disiplinlerin ifade olanaklarnn yerine, gerçek mekanda, gerçek nesnelerle izleyiciye yeni okuma olanaklar sunar l yllarda sanat dünyasn kartran ve sanatç Tracey Emin inin de aralarnda bulunduu Britart akmnn sanat allmaycsn oke etme anlaynn etkisi yadsnamaz. 112

9 Sanatç ar depresyon geçirirken yatt yata izleyiciye açarken, izleyici sanatçnn yaantsna dair ipuçlarn toplar, birletirir. Yatak izleyiciyi bir röntgenci konumuna düürür. Yatan içinde tad özel yaama ait mahrem bilgiler izleyiciyi kaps açk bir yatak odasnn içine sokar gibidir. Sanki izleyicinin bakalarndan saklad, koruduu özel yaam anlarn kamuya açar yani tabu oluturma sistemine bir bomba koyar. Temiz ve ideal sanlan yok eder. Yatam yasak, kirli ve karanlkta olandr. Saklanan cinsellikteki sorunlar aça çkarlmtr. Üstelik bu mecaz herhangi bir beden gösterilmeden yaplr. Yatak sadece bir imge olup tüm kkrtcl ile düündürür ve geleneksel olan ters yüz eder. zleyici, yatan dankl, kirlilii ve yerde bulunan nesnelerin çeitliliinden sanatçnn kiilii hakknda bir röntgenci gibi bilgi toplar. Bu bilgi toplama eylemi sanatçnn sunduu göstergelerle mümkün olur. zleyici bu göstergeleri alglarken kendi yaantlarn, ahlakn ve snrlarn gözden geçirir. Yeniden izler, bakar, kefeder. Sanatçyla empati kurmaya çalr. Baka bir açdan bakldnda ise küçük bir anahtar deliinden bakan röntgencinin alaca haz da çalmann mecazlar arasnda düünülmütür. Belki kap aralndan kendi yaamna bakma frsat içindedir. zleyicinin burada yaad dier bir olaslk ise özel alann kamuya açlmasyla ortaya çkan legallemedir. Sanatçnn umduu karlama belki de budur: Tabular üzerine bir tartma balatmak, izleyicinin fark ettii mecazlar konusunda yeniden düünmesini salamak. Foster, günümüz sanatnda dk, iddet, sado mazoist cinsellik gibi konulara almlaycsnn ilgisinin nedenleri üzerine dururken unlar söyler: Bugün neden travmayla büyüleniyor, irençlie gptayla bakyorsunuz.? uras kesin ki, bunun nedeni sanat ve kuramda yatyor. Daha önce iaret edildii gibi, gerçekçiliin geleneksel alglan kadar kültürün metinselci modeli de tatmin edici deildir. Sanki postyapsalc modernsizimde bastrlan gerçek, travmatik haliyle geri döner. (Foster 2009:208) Gerçekten de Emin in Yatam adl çalmas izleyiciler ve sanat dünyas tarafndan merak, kzgnlk, övgü ve aknlkla yüceltilmitir. Yerde atl duran tüketilmi ve atk haline gelmi yaam birikintileri bir taraftan da zamann izini de gösterir: Depresyon nedeniyle uzun süredir toplanmam, temizlenmemi yatak odas. Zamann kaydedilmi hali olarak karmza çkar. Bir kavram sanatçs olan Daniel Buren ve Tracey Emin ileri arasnda bakma ve alglama açsndan bir benzerlik kurulabilir. Buren 1960 l yllarda 8,7 cm geniliindeki düey paralel bantlar, çizgileri sokaklarda, meydanlar- 113

10 da, galerilerin duvarlarnda sergiler. Buren in yaptlarna (Resim-5). bakarken izleyici bir resim karsnda deil, yalnzca çizgilerle oluturulmu yüzeyle kar karyadr. Buren in sanatn tasarlad dönemde düey paralel bantlarla yaplan soyut resim tarzn, baz eletirmenler evrende yaplm en mükemmel soyutlamalardan biri sayarlar. Buren söz konusu çizgileri galeri ve müze mekanndan çkararak sradan, dekoratif hatta fark edilmeyen bir tasarma indirgemitir. Galeri ve müze duvarlarnn dnda duran bu çizgiler için izleyicinin ustalk, denge, soyutlama becerisi renk seçimi konusunda hayranlk duymad açktr (Germaner 1997:52, Giderer 2000:78-79). Yatam enstalâsyonunda izleyicinin tutumu Buren in ilerine bakma ve alglama biçimine benzer. Emin Buren in tersine sradan ama ahlaki açdan yüceltilmi ve tabulatrlm bir nesneyi galeri mekanna tayarak sfra indirgemitir. Duygularn da yanstlmas, yaptta sanatç kiiliini yanstan izler ve iaretlerin bulunmas 1960 lara gelinene kadar mutlak oland. Bu tarihten sonra izleyicinin sanat yapt ile özdeleyim kuraca bir basaman yok edilmesiyle özdeleyim denilen eski alkanlk izleyicinin elinden alnmak istenmitir. Bunun nedeni gerçekliin yalnzca sanatçnn alglad ey olmamasndan kaynaklanmaktadr. Emin, Yatam adl enstalasyonla hem özdeleyim aracn kullanr hem de izleyiciyi son derece gizli, üzerine çok az düünülmü, yasaklanm bir alann içinde kendisiyle ba baa, çaresiz ve akn brakr. Sanatçnn yaadklar masum, temiz deildir ve bu yüzden çalmalarn süslemeden, sevimli hale getirmeden sunar. Everyone I Have Slept With ( Arasnda Uyuduum Herkes) Sanatçnn Royal Academy de düzenledii Sensation (Sansasyon) adl sergide yer alan Yllar Arasnda Yattm Herkes isimli çalmas, birlikte uyuduu herkesin adn nakla (patchwork) iledii mavi bir çadrdan oluur (Resim -1). Kamp çadr olarak kullanlan bir çadr galeri mekânnda sergileyen sanatç, çadr içindekileri saklayan kapal bir form olarak kullanmtr. Mekân içinde(galeri) yeni bir mekân(çadr) algs yaratan çalma, içine girilebilen ve çklabilen, hareketlilie uygun bir yapdr. Çadrn göçebelii çartran ilevi ve ayn zamanda kapal oluu bedenle ilintilidir. Özel yaamn kamuya açt Yatam adl çalmadan sonra, Yllar Arasnda Uyuduum Herkes sanatçnn dier önemli iidir. Çadrn içinde büyük harflerle naklad yllar arasnda cinsel iliki 114

11 kurduu birçok arkadann, çocukken tacizine urad akrabalarnn, ikiz kardeinin ismi ve kürtajla aldrd iki fetüsün isimleri yer almaktadr. Birlikte olduu insanlar çadr içinde deifre ettii bu çalmasnda isimler darda deildir, içeride oldukça büyük puntolarla yer almtr. Metaforik bir nesne olarak çadr, örtük biçimde sanatçnn bedenidir. Hayatna giren insanlar kendisinde nasl kalc izler braktysa ve tüm yaamn kapladysa; çadrn içinde büyük harflerle dikerek sabitledii isimleri çadrda kalclatrm ve ötekine yani izleyiciye sunmutur. Çadr imgesine dönecek olursak; çadr karanlk ormanda ya da dada sizi her türlü tehlikeden koruyan önemli bir snaktr. Bu snakta olas tehlikelere kar korunur, saklanabilirsiniz, uyuyabilirsiniz ama bir ev kadar tekin deildir. Daha çok dary çartrr. Baka bir bak açs ile çadr göçme eyleminin sembolüdür. Çadr, kurulduu yerde hzla ev ve yerleme duygusu yaatr. Son derece pratik bir yaam gerecidir. stediiniz yere istediiniz zaman götürme pratiklii ile aidiyet ve yerleme kavramlarn esnetir. Sanatçnn yaamn özetleyen çadr imgesi, bedenin göçerliine, aidiyetsizlik ve köksüzlüe gönderme yaparak çoklu anlamlara sahiptir. Sanatçnn kökeni de çadr formunu tercih etmesinde belirleyici olmutur. Sudan dan Anadolu ya getirilen kölelere dayanan soyundan yola çkarak göçebeliin sembolü olarak düünülen çadr, Emin in geçmiine yapt bir atftr Yllar Arasnda Uyuduum Herkes çalmasna bakldnda, ele ald yer yine bir yatak odas mekandr. Arkadalarnn, ikizinin, belki iki kürtajla aldrd ceninlerin isimlerini çadra yazmas sorun olmayacaktr ama cinsel iliki kurduu kiilerin isimlerinin orada olmas dikkat çekmi, çalmaya sansasyonellik ve kkrtclk kazandrmtr. Çünkü sanatçnn yaamna baktmzda, yoksulluk, kapitalist sistemden kaynaklanan insan ilikilerindeki çürümülük ve erkek egemen toplumun getirdii iktidar basksndan dolay yaadklar kötüdür. Dolaysyla çadra yazlm erkek sevgililerin isimleri sahiplerinin tepkisini çeker. Tepkinin nedeni yaananlarn karanlkta kalmas isteidir. Ama Emin isimleri yazarak özel olarak kabul edilen bu alann bilgisini kamuya açar. Böylece gizli özel alan, kamusala çkarak sorgulanmaya, konuulmaya balar. Özel alann kamusala çkmas noktasnda gizli kalmasna allm olann deifre edilmesi ileri zorlatrr. Kamusal özel alan ve özel alan ayrmn Bora (1998: 64), öyle açklar: Kamusal alan özel alan ayrm, tüm bir düünce tarihinin üzerine oturduu bir kaç yap tandan biri. ki ayr alan varsa bu iki alanda iki ayr kurallar seti uygulanacaktr, dolays ile iki ayr iktidar biçimi ve iki ayr iktidar odann 115

12 varsaylmas gerekir-özel alan dierkâmln, vericiliin, duygularn, kabullenilmi bir eitsizliin, informal ilikilerin; kamu alan ise adaletin, rasyonalitenin, eitliin, formal ilikilerin alan. ktidar oda birinde baba, ötekinde devlet, birinde doal yasalar geçerli, ötekinin de insanlarn yapt yasalar Sanatç, bir dönem hayatnda giren insanlar tuhaf bir korumaya alarak çadrnda tekinsiz bir yan oluturur. Hem deifre eder, hem de koruyucu bir alan içinde tutar. Çadrn içinde isimleri yazl insanlarn srlar ortaya çkmtr. Kapal olan alan içinde sanatçnn geçmii vardr. zleyiciyi bir kez daha sanatçnn bireysel tarihi karlar. Söz konusu bireysel tarih, daha çok eletiri içerir. Emin, gerçein negatif tarafn vurgulayp onu yazl bir forma dönütürerek ve Yllar Arasnda Uyuduum Herkes ibaresini kullanarak eletirel bir tavr içinde olmutur. Sanatn aslnda tamamen kendini merkeze alarak kuran sanatç yaadklarn, hissettiklerini ve onu derinden etkileyen her eyi izleyiciye göstererek yaamn sanatsal bir nesne haline dönütürür. Yaadklarn sanatsal üretime dönütürürken izleyiciyi alldk sanatsal bak biçimlerinden dar çkmas için zorlamtr. zleyici belli bir dönem hayatna giren insanlar bilmek ister mi? Ya da kürtajla aldrd fetüsün isimlerini? Ya da onu taciz eden akrabalarnn isimlerini? Bir sanatçnn kendi özel yaamn tümüyle kamu önünde sergilemesi ne anlama gelir? Sanatnn konusu kendi yaam olan Tracey Emin bunu tüm srlarn aça çkartarak yapar. Bunu yaparken kendi sanatsal dilini yaratr ve izleyici oka sokar. Atakan(1998:56) kavram ve balam hakknda öyle yazar: Kii belli bir sözcüün simgeledii kavram, kulland balamdan anlar. Buradan yola çkarak, herhangi bir kimlik, fatura, ya da bir diplomada geçen bir isimle karlatmzda belgelerin türünden balayarak bir takm çkarmlarda bulunuruz; Emin in çadrndaki isimler ise sanatçnn yaam ve dier çalmalar konusunda bilgilendiimizde anlam kazanmaya balarlar. Emin, sanatsal eylemleriyle hem izleyiciyi hem de bir biçimde yaamna girmi insanlar etkiler. Joseph Kosuth un 1965 ylnda sergiledii Bir ve Üç skemle iinde. zleyiciye sandalyenin üç hali de sunulur. Sandalye fotoraf, sandalyenin sözlükteki tanm ve gerçek bir eya olarak sandalye. Germaner e (1997:51) göre Kosuth un yöneldii sanatta nesne, linguistik tanmlamann yerini alr ve d dünya ile ortak olarak önerilmi kavramlarn yapamayaca kadar çok sayda ve dorudan iliki kurar. Burada sanatç sanat ve dil arasndaki balanty gösterir. Uyumak sözcüü kendi bana farkl anlamlar tar ve farkl eylemlerle kardetir. Tracey Emin in kulland yazl ifade düünceyi 116

13 görselletirir ancak kullanlma biçimi kaligrafik ve estetik bir kayg tamaz. Jestsel bir uygulamaya veya soyut izlere dönümez. Emin in iinde ad geçen bu isimler yaptn ismi ve dier bilgilerle ilikilendiinde anlaml hale gelir. Sanatçnn çadrnda yazl isimler kiilerin karakterini göstermezler, yalnzca insan isimleridir ama belirli bir zaman içinde birlikte uyuduum insanlar ibaresi isimlerin anlamn tümüyle deitirir. Çadr nesnesi, sanatçnn yaam öyküsü, dier sanatsal çalmalar ve çadrn ünlü bir galeride sergilenmesi isimlerin iin anlamn çoaltr. Sanatç da çadrn içinde baka bir tanmlama alan yaratmayarak yalnzca dilin anlatm gücünü kullanyor gibi görünse de sansasyon, dier alanlardan gelen bilgilerle ortaya çkar. Sonuç Günümüzde kadn sanatçlar, otobiyografik sanatla, özel yaam kamusal alana tayarak yaadklar sorunlar daha görünür hale getirmektedirler. Yaam sanatnn konusu olurken; geleneksel sanat yapt ve sanatç kavramlar da tersyüz edilmektedir. Aktivist olan Tracey Emin asl olan hayattr anlayndan yola çkar. Bu ilerinde sarsntl ve sra d bir yaam ayn nitelikte bir sanatsal üretime dönüür. Emin in çalmalar ile karlaan izleyicinin sradan ve normal olarak kabul ettii ile sra d ve anormal olannn snrlar arasnda bir aknlk yaad söylenebilir. Bu süreçte sanatç, görünür olmak için sansasyonel olma durumunu seçerek ciddi riskler alr. Tracey Emin bireysel mitolojisi, yaam ve sanat arasndaki snrlar eritirken, hem yapt hem de yaptn alglanmas süreciyle izleyiciyi oke eder. Yaam hakknda bildiklerimizi yapbozuma uratarak yeniden kurar.günümüzde pek çok kadn sanatç, Emin in açt yoldan ilerleyerek, erkek egemen toplumlarn kadnlara uyguladklar iktidar mekanizmalarn sorgulayan sanat çalmalar üretmeyi sürdürmektedirler. Erkeklerin kadn sanatçlar hiçleyerek yazd sanat tarihinde bile artk kadnlarn yapt sanat gerçek yerini almaya balamtr. 117

14 KAYNAKLAR AKAY, Ali. Kvrmlar, Balam Yaynevi, 1990, stanbul. AKAY, Ali. Postmodern Görüntü, Balam Yaynevi, 1997, stanbul. BORA, Aksu. Kamusal Alan /Özel Alan: Mahrumiyet-Özgürleme kileminin Ötesi, 20.Yüzyln Sonunda Kadnlar ve Gelecek, TODA Yaynlar,1998, Ankara. ATAKAN, Nancy. Araylar Resimde ve Heykelde Alternatif Akmlar, Yap Kredi Yaynevi, 1998, stanbul. BAARIR, Gülgün. Dolaysla Sanat, Scala Yaynclk, 2009, stanbul. EMIN, Tracey. Yaban Vatan, çev.: Tery Erbe, Mehmet Öznur, Popcore Yaynclk, 2007, stanbul. ERCYES, Cem. Bu Serginin Tamam Türk, (2004) /haber.php? haberno= FOSTER, Hal. Gerçein Geri Dönüü, Ayrnt Yaynlar, 2009, stanbul. GERMANER, Semra Sonras Sanat Akmlar, Eilimler, Gruplar, Sanatçlar, Kabalc Yaynevi, 1997, stanbul. GiDERER, Hakk Engin. Resmin Sonu, Ütopya Yaynevi, 2003, Ankara GROSENICK, Uta. Women Artist In The 20th And 21st Century: The Tyranny of Intimacy, Taschen Press, 2001, Italy KAHRAMAN, Hasan Bülent. Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteleri, Yap Kredi Yaynevi, 1995, stanbul. KAHRAMAN, Hasan Bülent. Cinsellik Görsellik Pornografi, Agora Kitapl, 2005, stanbul. Tracey Emin Biography, (3 Ekim 2010) 01 Austos <http://www.traceyemin.co.uk/tracey-emin-biography.html> 118

15 WOLFF, Janet. Sanatn Toplumsal Üretimi, çev.: Ayegül Demir, Özne Yaynevi, 2000, stanbul. WU, Chin-Tao. Kültürün Özelletirilmesi: 1980'ler Sonrasnda irketlerin Sanata Müdahalesi, çev.: Esin Soanclar, letiim Yaynlar, 2005, stanbul. 119

16 RESMLER Resim. 1- Tracey Emin, " Arasnda Yattm Herkes Aplik çadr, yatak,k, 122 x 245cm. Resim. 2 - Tracey Emin, Tracey Emin in Hotel International, Aplik yorgan 101 1/8 x 94 1/2 in. (257 x 240) cm. Resim. 3- Tracey Emin, Seninle Yaamak stiyorum, Neon, kablo. h:30xw:29xd:2.2in / h:76.2xw:73.7x d:5.6cm. Resim.-4 Tracey Emin, Bazen Elbise Paradan Daha Deerlidir, Video enstalasyon, 4 min. Resim.-5, Daniel Buren, simsiz 1974, tuval üzerine akrilik. h: 184 x w: 132 cm h: 72.4 x w: 52.

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

HEDEGGER N VAROLUÇU ONTOLOJS Öykü H. ERGÜL

HEDEGGER N VAROLUÇU ONTOLOJS Öykü H. ERGÜL HEDEGGER N VAROLUÇU ONTOLOJS Öykü H. ERGÜL Heidegger, Katolik bir ailedendir. Uzun bir süre Cizvitlerin manast"r"nda kalm"#, oradan ç"kt"ktan sonra Freiburg da felsefe ö)renimi görmü#tür. Rickert in yan"nda

Detaylı

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest.

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest. )! $L$KK$+.M SLAM HUKUKUNDA AHKAMIN DE M ÜZER ZERNE BAZI DÜÜNC ÜNCELER LER* Doç.Dr.Ferhat KOCA ** #&& 8N&9&:; @ ( & & ' $ 3& " &(& "3 $ 9# ( ( 3 &(& "3 & " 8 &$ ( $ # (&& ( & ( 3 3 ( # ( 0& R # & ( 0&

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE LGL GÖRÜLER

CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE LGL GÖRÜLER CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE VE SLAM HUKUKU LE LG LGL GÖRÜLER LER Dr. Hasan Hacak / $&0 )" '&2 >$#2" - ($&## " %$&#$%$#&)&#$&'&#":%$& #$%"#(+&"+(+$&&"%#$%'( 5)'&##$&$"(#((."$&$%"% &"+&"?"&#@($$&+$($&"?"&#@'&

Detaylı

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR AFRKADA HER GÜN BR ANTLOP UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AV OLACAINI BLR Bu nedenle

Detaylı

CANSTAN DA KTDARIN HEM ÖDÜLÜ HEM BEDEL OLARAK ERKEKLK MANHOOD IN CANSTAN BOTH AS THE REWARD AND THE COST OF POWER Pelin ASLAN

CANSTAN DA KTDARIN HEM ÖDÜLÜ HEM BEDEL OLARAK ERKEKLK MANHOOD IN CANSTAN BOTH AS THE REWARD AND THE COST OF POWER Pelin ASLAN CANSTAN DA KTDARIN HEM ÖDÜLÜ HEM BEDEL OLARAK ERKEKLK MANHOOD IN CANSTAN BOTH AS THE REWARD AND THE COST OF POWER Pelin ASLAN Öz Yarım kalmı bir Yusuf Atılgan romanı olan Canistan; dostluun, hesaplamanın,

Detaylı

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan Türkiye de Yal Bakcs Moldavyal Kadnlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri Dr. smail Tufan çerik ÇERK... 2 ABSTRACT... 3 GR... 4 1. ARATIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR... 4 1.1 KONUYLA LKL TEORK VE AMPRK

Detaylı

BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL *

BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL * BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL * Öz Her yönüyle dil, gösteren ve gösterilenden meydana gelen göstergelerden olumu bir sistemdir. Göstergeyi

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses

SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses Çevirmen, Osmanl Devleti nden günümüze, Türkiye de yaadmz bütün dönüümlerin balca kahraman, kesinlikle ant dikilmesi gereken bir figür. Küçük Kaynarca Antlamas ndan Lozan

Detaylı

Walter Benjamin in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: Aura, Öykü Anlatıcısı ve Flâneur

Walter Benjamin in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: Aura, Öykü Anlatıcısı ve Flâneur Walter Benjamin in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: Aura, Öykü Anlatıcısı ve Flâneur Culture Industry with the Concepts of Walter Benjamin: Aura, Storyteller and Flâneur Bilgen Aydın SEVM Özet Yirminci

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi hakemli bir dergidir.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi hakemli bir dergidir. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi hakemli bir dergidir. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT YAZILARI DERGİSİ / 2012 KASIM / SAYI: 27 Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM?

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? KTAP NCELEMES ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? Prof. Dr. Mehmet Emin AY Ahmet ERKOÇ Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din E!itimi Bilim Dal/ Giri Mehmet Emin Ay /n kaleme ald/!/ ve

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

YABANCI KELMELERE KARILIKLAR

YABANCI KELMELERE KARILIKLAR YABANCI KELMELERE KARILIKLAR absürt : Franszca absurde (saçma, zrva, anlamsz). Kelimenin karlklar dilimizde zaten vardr: saçma, anlamsz. Örnek: Modaclar bu anlamsz (saçma) tasarmlardan para kazanmay beklemiyorlar.

Detaylı

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE THE REFLECTION OF EASTERN AND WESTERN MEDIAS S CONSUMER PROFILE DIFFERANCES TO BRAND IDENTITY: THE CASE OF AL JAZEERA

Detaylı

- 92 - *Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Yabancı Diller Eitimi Bölümü Öretim Üyesi.

- 92 - *Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Yabancı Diller Eitimi Bölümü Öretim Üyesi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÜLTEN DAYIOLU NUN TUNA DAN UÇAN KU

Detaylı