Tracey Emin in Günümüz Sanat ndaki Yeri Ve lerinin De erlendirilmesi. The Place of Tracey Emin in the Contemporary Art and Analayzing of Her Works

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tracey Emin in Günümüz Sanat ndaki Yeri Ve lerinin De erlendirilmesi. The Place of Tracey Emin in the Contemporary Art and Analayzing of Her Works"

Transkript

1 Çankr Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2010) Tracey Emin in Günümüz Sanatndaki Yeri Ve lerinin Deerlendirilmesi Ayegül TÜRK a, Nuray AKKOL b a Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarm Fakültesi b Çankr Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özet Kbrs kökenli ngiliz Tracey Emin 1990 l yllarda uluslar aras sanat pazarlarnda ve ortamlarnda sansasyonel çalmalaryla saygnlk kazanm ve stanbul da da sergi açm bir sanatçdr. Özel yaamn bir sanat objesi gibi kullanan feminist sanatç Emin, enstalasyon alanna cinsellik tabusu, özel yaamn mahremiyeti konularyla hem sanatsal hem de felsefi açdan katklar getirmitir. Bu makalede en önemli iki çalmas Yatam ve Arasnda Uyuduum Herkes kullanlan mecazlar açsndan incelenmektedir. Anahtar Kelimeler: Tracey Emin, özel alan, enstalasyon, feminizm, Kavramsal Sanat, Güncel Sanat The Place of Tracey Emin in the Contemporary Art and Analayzing of Her Works Abstract Cypriot orgin English artist Tracey Emin is respected her sansational works and exhibitions by the international art markets and circles in 1990 s and she also opened an exhibition in stanbul. Feminst artist Tracey Emin who used herself private life as an art object has contributed to the in the installation field, by expressing taboo of sexuality and secrecy of private life in artistical and philosophical way.. In this article, the most important two works of hers, " My Bed" and "Everyone I sleep between ," have been examined in terms of metaphors used. Key Words: Tracey Emin, private space, installation, feminism, Conceptual Art, Contemporary Art

2 Tracey Emin in Hayat Ve Sanat 1963 doumlu olan sanatç Tracey Emin, Londra da domu, çocukluu ve ilk gençlii ngiltere nin güney dousunda bulunan Margate de geçmitir. Kbrsl bir Türk olan babasna göre, sanatçnn büyük büyük babas, Osmanl mparatorluu zamannda Sudan'dan gelmi siyah bir köledir. Babasnn annesi ise tipik bir Akdenizlidir ve muhtemelen Yunanistan'dan gelmitir. Emin in annesinin ise ngilizdir. Baka bir kadnla evli olan babas Enver Emin, sanatçnn annesiyle hiç evlenmemitir. Çocukluu, zengin olan babasnn iflasna kadar Margate deki International Hotel de martlarak geçer. lk intihar giriiminden kendisini kurtaran ikizi Paul ile her zaman çok yakndr. Annesinin siyah derisi ve evli bir adamla birlikte yaamas çevredekiler ve okuldakiler için her zaman alay konusu olmutur. Tracey, küçük yata yoksullukla birlikte, sosyo-ekonomik düzeyi düük bir çevrede acmasz kiilerle cinsel deneyimler yaar. Yalnzlk, paraszlk, yaam zorlatran geleneksel deerlerle ve kapitalizmin kirli yüzüyle hesaplaarak büyür, çok ac çeker. Fakat yazd Yaban Vatan kitabnda beni böylesine bamsz yetitirdikleri için aileme teekkür ederim diye yazar. Bamszlk duygusu, sanatçnn hayatta ve sanatta cesur olmasna, yaamn kötü yönlerini ilerine gerçekçi bir biçimde yanstmasn salar. Yaamndan yola çkarak sanat üreten Tracey Emin de tpk Frida Kahlo gibi otobiyografik sanatçdr. Çalmalarnda sürekli olarak çok kültürlü yann ve özel yaamn yan yana getirerek sanatsal üretimlerini gerçekletirir. Sanatç, Kbrsl Türk olan babas sayesinde baz çalmalarnda Türkiye, Kbrs ve Türkçe ile olan yakn ilikilerini de ele almtr. Tracey Emin ilerini kendi yaam ile ilikilendirerek yaptndan Kbrs Türk Cumhuriyeti kökenli Britanyal bir sanatç olarak kabul edilir. Sanatç, eitimini Medway College of Design'da moda, Maidstone Art College'da resim, Royal College of Art'da özgün bask ve Birkbeck te de felsefe okuyarak tamamlamtr. Tracey Emin, literatürde Genç Britanyal Sanatçlar(YBA) arasnda büyük üne kavuan Damien Hirst, Sarah Lucas, Chapman Kardeler, Rachel Whiteread, Chris Ofili, Glenn Brown gibi önemli sanatçlar arasnda yer alr. Ayrca ngiltere'deki modern sanatn çlgn kz" olarak da ünlenmitir. Britart ekibi olarak da adlandrlan bu sanatçlar, Kavramsal Sanat ve enstalasyonla ilgilenmilerdir ve izleyiciyi "oke eden" taktikleriyle dikkat çekerler. Kullandklar malzemeler arasnda günlük hayattan eyalar, çöp ve atk malzemeler hatta hayvan ölüleri bile vardr. 106

3 Tracey Emin, 1994 ylnda Londra nn en önemli galerilerin biri olan The White Cube Gallery de ilk kiisel sergisini açar. Eletirmenler bu sergi için tipik bir otobiyografik sergi nitelemesini kullanrlar ylnda 5. Uluslararas stanbul Bienali ne katlan Tracey Emin in Saying Good-bye to Those You Love (Sevdiklerinize Hoçakal Detmek) adl neon ii Haydarpaa Tren stasyonu nda ve bir performansn içeren videosu da Pera Palas`ta sergilenmitir. Ancak Tracey Emin in adn duyurmas 1997 ylnda Charles Saatchi tarafndan satn alnp, Royal Academy of London'da düzenlenen Sensation isimli sergide Everyone I Have Ever Slept With adl çalmasnn yer almas sonucunda mümkün olabilmitir (Resim-1). Uluslar aras öhret ise My Bed(Yatam) adl iiyle gelir ylnda, Turner Priz ödülüne My Bed le aday gösterilir. ve Tate Museum bu çalmay satn alarak kendisine bir mekan ayrr (Baarr 2009:11) li yllar sanatç için çok daha parlak geçer. Küratör olarak da çeitli sergilere imza atan Tracey Emin, 2007 ylnda David Hockney, Peter Blake, Anthony Caro ve Alison Wilding gibi sanatçlarn da arasnda bulunduu Royal Academy of Arts'n akademisyenler kadrosuna katlr. Ayn yl 53. Venedik Bienali nde Britanya'y temsil eder. Emin halen Britanya'da yaamakta ve çalmaktadr ylnda sanatç Türkiye'deki ilk kiisel sergisini stanbul Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi'nde açar. Tracey stanbul'da balkl sergi, 1990'l yllarda genç ngiliz sanatç fenomeni olarak kabul edildikten sonra sk sk gerçekletirdii stanbul ziyaretlerinin bir uzants olarak görülür. Tracey Emin stanbul'da" adl sergi bir tür köklere dönüü ifade eder. Kendi hayatn izleyiciyle paylar. Bu sergi stanbul'a, Türk kültürüne, babasna ve baba oca Kbrs'a dair ilerinin küçük bir toplam gibidir. Farkl kökenlerden gelen ailesi için Tracey Emin in babas öyle demektedir: Tüm dünyann sular bir araya geliyor. Her bir deniz parças bir dier deniz parçasna karyor. Bir baka topraa, bir baka ulusa karyor, tpk kan gibi... Herkesin kan birbirine ilintileniyor; aslnda herkes birbiriyle ilintili. Bu nedenle, insanlarn neden hâlâ kavga ettiklerini anlayamyorum." (Erciyes, Tracey Emin in Günümüz Sanatndaki Yeri Tracey Emin in yaptlarnda kapitalist sistem içinde yalnzlk, intihar, tüketilme gibi ele ald konular kadnlara yüklenen kurban rolüyle deil, kimseye aldrmadan utanmadan ifade eder. Sanatç, British Young Artists 107

4 (BYA) adn alan yapbozum sanatçlarndan biri olarak, ayn zamanda sanat çevrelerinde Britart olarak bilinen çada akmnn öncüleriyle birlikte, sanatsal tercihleri ve sivri sözleriyle sansasyonel olmutur. Emin, sanat hakkndaki düüncelerini öyle anlatr: Benim için sanatç olmak sadece güzel bir ey yapmak veya insanlarn sizin srtnz okamalar svazlamalar deildir. Mesaj iletmek ve iletiim içindir (Akt.Grosenick 2001:48-51). Sanat gerçein yeniden inas olarak gören Tracey Emin, güncel sanatn kulland görsel dillerden olan çizimler, enstalasyonlar, super-8 filmler, fotoraflar, kuma ve iplik ii dikiler, aplike battaniyeler, neon tüpler gibi çeitli alternatif malzemelerle yaptlarn gerçekletirir. Emin, çalmalarndaki yaz temelli ilerini diki ve kuma birletirmeleri olarak bilinen, Yirminci Yüz Yln sonlarnda pek çok feminist sanatçnn kulland pachwork yöntemiyle yani diki ve nakla ya da multimedya veya neon klaryla oluturur. Patchwork (yamal bohça) kadnlarn yapt el ii olduundan, Emin in ilerinde özellikle kullanlarak kadnlarn dünyasna vurgu yaplmtr. (Resim-2). Bu çalmalarda geçen sözcüklerden de anlalaca gibi sanatç iirsel bir dil kullanr. You Forgot To Kiss My Soul (Ruhumu Öpmeyi Unuttun), I Need Art Like I Need God (Sanata, Tanr'ya htiyacm Olduu Gibi htiyacm Var), With you I want to live (Seninle Yaamak stiyorum) gibi ilerine koyduu isimler edebi tatlar tar. (Resim-3). Sanatç gerçein kendisini sanat nesnesi olarak gördüünden yapt ileri genellikle belgesel olarak niteler. Video çalmalarndan biri olan Emin & Emin 1996 ylnda babas ve kendisinin Kbrs`ta çekilen görüntülerinden olutuundan dolay yaamnn bir belgesidir. Belgeselletirme olarak adlandrabileceimiz bu durum, yaamn gizli yanlarndaki duvarlar tümüyle ortadan kaldrarak sanatçy, sevgililerini ve birlikte olduu insanlarn isimlerini deifre etmeye kadar götürür. Toplumun bir tabu olarak gördüü tecavüz, namus, cinsellik gibi konular kendi yaam ve anlarn merkeze alarak izleyiciyi rahatsz edecek biçimde sergiler. Everyone I have Ever Slept ( ) ( Yllar Arasnda Uyuduum Herkes (Resim-1) isimli iinde, erkek arkadalarnn, ailesinin ve kürtajla aldrd iki fetüsünün isimleri de vardr. simlerin çadr içinde yer almas göçebelii çartrarak onun gerçek yaamna gönderme yapar. 108

5 çinde yaad sistemi de sorgulayan sra d sanatç Tracey Emin, 2004 ylnda ilk defa açk politik mesajlar içeren bir çalma ortaya koyar. Bu çalma Hate and Power Can Be a Terrible Thing (Nefret Ve Güç Korkunç Bir ey Olabilir) ismini tamaktadr. Çalma, üzerinde yazlar olan bir battaniye ile Margaret Thatcher n Falklands Sava nedeniyle bir sava suçlusu olduunu anlatr. Eski ngiliz babakannn ismi geçmese de, battaniyenin üzerinde "Seni Vahi Acmasz " gibi küfürler vardr. Türkiye de açt sergisinde yer alan Sometimes The Dress is Worth more Money Than The Money (Bazen Elbise Paradan Daha Çok Para Eder, ) adl video çalmasnda Türkiye den ald gelinlii ve gelinlik üzerine takt paralarla ykntlar arasndan koar (Resim-4). Sanki düün yerinden kaçan bir gelin gibidir. Gelin, kurbanl anmsatan koyun ölüsünü geçerek yoluna devam eder. Sonuçta kurban simgesi, kaçma eylemi, evlilik kurumuna gönderme yapan bir eletiri içerir. Genelde elbiseler statünün ve cinsel kimliin bir göstergesidir; asker üniformas, hemire apkas, örenci parkas belirli bir kimlie gönderme yapar. Bu nedenle gücü ederinden daha fazladr. Elbiseler yalnzca örtünmek için deil insann mesleini, ait olduu gurubun ideolojik eilimini ve cinsiyetini aça çkarr. Emin, baka bir video çalmasnda (Emin&Emin ) babasyla kendisini Kbrs ta, denizde dalgalarn köpükleriyle oynarken gösterir. Baarr a göre (2009:16), videoda, Emin muhtemelen en çok sevdii ve tek bal olduu kii olan babas ile birliktedir. Baba Emin in srt kameraya dönüktür ve ngiliz aksanl Türkçesiyle Üsküdar a Giderken (Katibim) arksn söylemektedir. Baarr ( 2009:16), bu çalmann, sanatçnn çok kültürlü kimlii, çocukluu ve birincil ilikilerinin naif ve iirsel özetini izleyiciye sunduunu yazar. Emin in sansasyonel davranlarnn altnda yatan nedenlerden biri de ilerinin daha çok ses getirmesini istemesidir. Wu (2005:264), bu sansasyonel davranlara ve kendini pazarlama anlayna farkl bir eletiri getirir. Çada sanatn, özellikle de avangard tezahürlerinin genellikle hakim sisteme isyan ettii düünülür; ama bu etkinliklerle çada sanat, o sistem içersinde batan çkarc bir ticari çekicilik kazanyor. Sanatlarn Regan-Thatcer döneminde örenen, hatta bazlar ilk olarak bu dönemde ünlenen günümüz sanatç kuann baz harika çocuklarnn (Jeff Koons, Damien Hirst ve Tracey Emin ilk akla gelenleri) kendini pazarlama ve imaj tasarm alanlarnda bu kadar becerikli olmalarna belki de amamak gerek Emin, bir TV programnda özel yaamyla ilgili müstehcen beyanatlar verebilir, öte yandan suskun, cinsellikten söz etmeyen geleneksel kadn 109

6 bakn ve klielerini kart eylemlerle yapbozuma uratarak felsefi bir söylem de oluturabilir. Sanatçnn çalmalarnn çounda yer alan cinsel söylem, onun gerçeklik dünyasnda en çok nelere younlatn gösterir. Söz konusu söylem iki yönlü okumaya açktr: Cinsel kimliini, kadn bir kurban olarak gören ahlaka kar savunmak veya / ve Wu nun iddia ettii gibi ksa yoldan öhreti yakalamak. Emin, Yirminci Yüzyl Sanatnn sonlarnda ortaya çkan güncel sanat içinde deerlendirilir. Kahraman (2005:10) söz konusu dönem için unlar söyler: ( ) 20. yüzyln sanatlarnda patlayan cinsellik, aslnda akln bir sorgulamasdr denebilir ve o yaptlarn tümü bunu, dorudan cinselliin kendisini sorgulayarak gerçekletirir. Bu tam anlamda bir yön deiikliidir Daha önceki dönemlerde sanat, cinsellii estetize ederek yüceltirken 20. yüzyln sanat cinsellii ve cinsel ahlak sorgular. Emin ise cinsellii dorudan bedensel bir gerçeklie dönütürür. Böylece cinsellii acmasz, kat gerçeklik anlay içinde ama dürüst bir tutumla ele alr. Feminist kuramclarn ele aldklar, erkek iktidarnn kadn cinsel anlamda nesneletirmesi konusu, feminist bir sanatç olan Tracey Emin in kadnlara öretilen utangaçlk, sklganlk perdesini kaldrmasyla görünür hale gelir. Kral artk çplaktr. Ünlü ngiliz sanatçs Emin, herkesin bilip üzerine konuamad sorunlar cesurca ve kendini acndrmadan hatta küstahça anlatr. Hayat sanat haline getiren bu sanatsal tavr, kadnn cinsel rolü üzerine yeniden düünmemizi salar. Yaamn anlatt kitab Yaban Vatan, bir otobiyografik anlatmdan çok, sanki sanatsal çalmalarnn bir parçasdr. Kitabn derdi, ne bir sanatçnn nasl yetitiini anlatmak ne de Tracey nin yaptlarn daha iyi anlamamz salamaktr. Kitapta sanatçnn çocukluundan beri içinde birikip katmerleen duygular da vurulur. Emin in ileri, kapitalist erkek eemen sistem içinde ezilen kadnn rolüne bir bakaldr olup, günümüzde kapitalizmin talep ettii bütün bu sapkn yaplanmalar ile hesaplamadr. Tracey Emin in lerinin Çözümlenmesi My Bed (Yatam) 1999 ylnda Turner Ödülüne aday gösterilen ve Tate Modern de sergilenen My Bed (Yatam) adl çalma Tracey Emin in en çok yank 110

7 uyandran ilerinden biridir. Bir galeri mekânnda en doal haliyle dank bir yatak sergilemeye sunulmutur. Sanatç ilikileri nedeniyle yaad ar bir depresyon dönemindeki yatan olduu gibi sergiye tamtr. Dank yatak; kirli çaraflar, kan lekeli çamarlar, atlm izmaritleri ve bo içki ieleri ile birlikte sergilenir. Hatta yatak görünümü o kadar bilindik ve sradan haldedir ki galeri temizliinden sorumlu kadn içinin yata düzeltmesi ve etraf temizlemeye çalmas bir parodi yaratr. Burada sanatsal eylem ile yaam arasndaki çizginin son derece inceldii hatta yok olduu söylenebilir. Yaam ve sanat arasndaki uçurumu ilk fark eden Emin deildir. Temsilden söz konusu uçurumun kapanmasna yönelik çalmalara yönelen 20 Yüz Yl sanat, bu paradigma deiiklii için kesintisiz bir çaba harcamtr. Dada sanatçlar, Fluxus Hareketi,Vücut Sanat, Performans Sanat uçurumu kapatmaya yönelik çalmlardr. John Cage yaamdan farkl olmayan ama yaamn içinden bir eylem olan sanat anlayn ilk savunanlardandr (Germaner 1997:22 ). Sanatç yaptn olutururken hazr nesneden farkl olarak, gerçekten kullanlm hazr nesneleri kullanr. Emin ve Duchamp arasndaki fark Emin in kullanlm hazr nesneye yapm yaanmlk duygusunu kefetmesidir. Akay (1990:202) bu dönütürme sürecine ilikin unlar yazar: Belirli bir ilevi olan bir objeyi alp, baka bir objeye dönütürüyorsunuz. Yani daha önceki ilevinden soyup, ona yeni bir ilev yüklüyorsunuz. Ya da ilevini aynen koruyup bir sanat objesi haline getiriyorsunuz. ster objeyi eski ilevi ile koruyun, ister korumayn; bu bir sanat objesidir dediiniz anda, onun kimlii deimi demektir. Heidegger, Sanat Eserinin Kökeni makalesinde, sanat eseri için gerçein sergilenmesi yorumunu yapar. Sanatç Emin de gerçek yaantlarna dayal gerçei sergilemitir. Wolff, Yatam adl çalma ile gerçein yeniden sunumu arasndaki ba öyle kurar: Yatam enstalâsyonunda gerçekliin yeniden sunumu gerçein aynas gibi deerlendirmek mümkündür. Marherey, Lenin ve Tolstoy hakkndaki makalelerini tartrken dedii gibi edebiyatn gerçeklii olduu gibi yanstan bir ayna olmas halinde, daha çok krlm bir ayna olabilecei benzetmesini yapar (Wolff 2000:66). Bu sergileme srasnda ise bir nesneyi ya da yaanty balamndan ayrma düüncesini uygular. Sanat objesi olmayan ama sanat objesi olarak sunulan bir objeyle izleyiciyi karlatrr. Bu karlamann tarihsel kökeni Marcel Duchamp a dayanr. Marcel Duchamp Pisuar sergiledikten sonra sanatçnn tek ve biricik olarak yaratt sanat yapt kavram tahtndan edilmitir. Bunun yerine bir düünce ürünü olarak sanat yapt kavram ortaya çkmtr. Yatam da bir düünce ürünü olarak sanat yapt 111

8 kategorisinde deerlendirilir. Tracey Emin in Yatam çalmasndaki dönüümü öyle açklayabiliriz: Yatan sanat objesi olmadan önceki anlam ya da ilevi, sanat objesi tanmn alnca tümüyle deiir. Yatak, sanat nesnesi olduktan sonra yeni ve farkl anlamlar yanstmaya balar. Ancak bu iki varolu sürekli olarak birbirlerinin yerine geçer. Akay (1990:201) söz konusu yerine geçme eylemi için öyle demektedir: Örnein Marcel Duchamp n pisuar bir müzede karnza çktnda size kesinlikle ieme eylemini anmsatacak; ya da bir tuvalette ayn pisuar, bir sanat objesi olarak görünecektir. Emin in yata galeride sergilenmeye baladnda artk yatak odasndaki yatak deildir. Yerinden edilmi yatak, Akay n (1997:186) dedii gibi yersiz yurtsuzlatrlmtr. Üzerine her izleyicinin yükleyecei mecazlar tamaya balar. Özel yaama ait simgeler tüm kadnlara ve insanlara gönderme yapar. Sanatç yaptlarn olutururken d dünyadaki nesne ve durumlar gerçein bir parças ve belgesi olarak sunar. Tracey Emin in cinsel deneyimleriyle ilgili yalnzlk ve krlganl duyumsatan ileri en yaln ve samimi çalmalardr. Yaptlarnda küçük bir kz çocuu iken karanlk sokaklarda urad tecavüze, kokumu apartman dairelerinde yaad sarholuklara, mutsuzluk kayna cinsel alkanlklarna, olumsuz cinsel yaamna, travmatik kürtaj deneyimlerine, en derin korku ve tutkularna ve hayata tutunma çabalarna ileri aracl ile tanklk ederiz. Sanatçnn yaamndaki trajediler de sanat nesnelerinin anlamn zenginletirir. Baka bir açdan bakacak olursak, yatak, yatma eylemi, yatak odas, genellikle gizli, kapal ve karanlk alanlarn eylemleridir. Yatak odasndaki ilikiler insan eylemleri içinde en gizli ve gözden uzak olarak gerçekleenlerdir. Orada yaananlar her ne olursa olsun darya anlatlmaz, gösterilmez, içeride tutulur, saklanr. Örnein, dou kültürlerinde eve gelen misafire ev sahibinin yatak odas açlmaz. Yasaktr, yasaklanmtr. Çünkü oras mahrem alandr. Baka bir göze açlmaz, izin yoktur. Sanatç ise çalmasnda cinsellik yüklü kendi yatan izleyiciye sunarak cinselliin kkrtc alanna, girilemez alanna girer ve onlarla bu alan paylar. Özel alann kamuya açlmas, izleyiciye gösterilmesi, sanatsal ifadenin snrlarnn oldukça zorlanmasdr. Enstalasyon; klasik anlamda resim, heykel gibi sanatsal disiplinlerin ifade olanaklarnn yerine, gerçek mekanda, gerçek nesnelerle izleyiciye yeni okuma olanaklar sunar l yllarda sanat dünyasn kartran ve sanatç Tracey Emin inin de aralarnda bulunduu Britart akmnn sanat allmaycsn oke etme anlaynn etkisi yadsnamaz. 112

9 Sanatç ar depresyon geçirirken yatt yata izleyiciye açarken, izleyici sanatçnn yaantsna dair ipuçlarn toplar, birletirir. Yatak izleyiciyi bir röntgenci konumuna düürür. Yatan içinde tad özel yaama ait mahrem bilgiler izleyiciyi kaps açk bir yatak odasnn içine sokar gibidir. Sanki izleyicinin bakalarndan saklad, koruduu özel yaam anlarn kamuya açar yani tabu oluturma sistemine bir bomba koyar. Temiz ve ideal sanlan yok eder. Yatam yasak, kirli ve karanlkta olandr. Saklanan cinsellikteki sorunlar aça çkarlmtr. Üstelik bu mecaz herhangi bir beden gösterilmeden yaplr. Yatak sadece bir imge olup tüm kkrtcl ile düündürür ve geleneksel olan ters yüz eder. zleyici, yatan dankl, kirlilii ve yerde bulunan nesnelerin çeitliliinden sanatçnn kiilii hakknda bir röntgenci gibi bilgi toplar. Bu bilgi toplama eylemi sanatçnn sunduu göstergelerle mümkün olur. zleyici bu göstergeleri alglarken kendi yaantlarn, ahlakn ve snrlarn gözden geçirir. Yeniden izler, bakar, kefeder. Sanatçyla empati kurmaya çalr. Baka bir açdan bakldnda ise küçük bir anahtar deliinden bakan röntgencinin alaca haz da çalmann mecazlar arasnda düünülmütür. Belki kap aralndan kendi yaamna bakma frsat içindedir. zleyicinin burada yaad dier bir olaslk ise özel alann kamuya açlmasyla ortaya çkan legallemedir. Sanatçnn umduu karlama belki de budur: Tabular üzerine bir tartma balatmak, izleyicinin fark ettii mecazlar konusunda yeniden düünmesini salamak. Foster, günümüz sanatnda dk, iddet, sado mazoist cinsellik gibi konulara almlaycsnn ilgisinin nedenleri üzerine dururken unlar söyler: Bugün neden travmayla büyüleniyor, irençlie gptayla bakyorsunuz.? uras kesin ki, bunun nedeni sanat ve kuramda yatyor. Daha önce iaret edildii gibi, gerçekçiliin geleneksel alglan kadar kültürün metinselci modeli de tatmin edici deildir. Sanki postyapsalc modernsizimde bastrlan gerçek, travmatik haliyle geri döner. (Foster 2009:208) Gerçekten de Emin in Yatam adl çalmas izleyiciler ve sanat dünyas tarafndan merak, kzgnlk, övgü ve aknlkla yüceltilmitir. Yerde atl duran tüketilmi ve atk haline gelmi yaam birikintileri bir taraftan da zamann izini de gösterir: Depresyon nedeniyle uzun süredir toplanmam, temizlenmemi yatak odas. Zamann kaydedilmi hali olarak karmza çkar. Bir kavram sanatçs olan Daniel Buren ve Tracey Emin ileri arasnda bakma ve alglama açsndan bir benzerlik kurulabilir. Buren 1960 l yllarda 8,7 cm geniliindeki düey paralel bantlar, çizgileri sokaklarda, meydanlar- 113

10 da, galerilerin duvarlarnda sergiler. Buren in yaptlarna (Resim-5). bakarken izleyici bir resim karsnda deil, yalnzca çizgilerle oluturulmu yüzeyle kar karyadr. Buren in sanatn tasarlad dönemde düey paralel bantlarla yaplan soyut resim tarzn, baz eletirmenler evrende yaplm en mükemmel soyutlamalardan biri sayarlar. Buren söz konusu çizgileri galeri ve müze mekanndan çkararak sradan, dekoratif hatta fark edilmeyen bir tasarma indirgemitir. Galeri ve müze duvarlarnn dnda duran bu çizgiler için izleyicinin ustalk, denge, soyutlama becerisi renk seçimi konusunda hayranlk duymad açktr (Germaner 1997:52, Giderer 2000:78-79). Yatam enstalâsyonunda izleyicinin tutumu Buren in ilerine bakma ve alglama biçimine benzer. Emin Buren in tersine sradan ama ahlaki açdan yüceltilmi ve tabulatrlm bir nesneyi galeri mekanna tayarak sfra indirgemitir. Duygularn da yanstlmas, yaptta sanatç kiiliini yanstan izler ve iaretlerin bulunmas 1960 lara gelinene kadar mutlak oland. Bu tarihten sonra izleyicinin sanat yapt ile özdeleyim kuraca bir basaman yok edilmesiyle özdeleyim denilen eski alkanlk izleyicinin elinden alnmak istenmitir. Bunun nedeni gerçekliin yalnzca sanatçnn alglad ey olmamasndan kaynaklanmaktadr. Emin, Yatam adl enstalasyonla hem özdeleyim aracn kullanr hem de izleyiciyi son derece gizli, üzerine çok az düünülmü, yasaklanm bir alann içinde kendisiyle ba baa, çaresiz ve akn brakr. Sanatçnn yaadklar masum, temiz deildir ve bu yüzden çalmalarn süslemeden, sevimli hale getirmeden sunar. Everyone I Have Slept With ( Arasnda Uyuduum Herkes) Sanatçnn Royal Academy de düzenledii Sensation (Sansasyon) adl sergide yer alan Yllar Arasnda Yattm Herkes isimli çalmas, birlikte uyuduu herkesin adn nakla (patchwork) iledii mavi bir çadrdan oluur (Resim -1). Kamp çadr olarak kullanlan bir çadr galeri mekânnda sergileyen sanatç, çadr içindekileri saklayan kapal bir form olarak kullanmtr. Mekân içinde(galeri) yeni bir mekân(çadr) algs yaratan çalma, içine girilebilen ve çklabilen, hareketlilie uygun bir yapdr. Çadrn göçebelii çartran ilevi ve ayn zamanda kapal oluu bedenle ilintilidir. Özel yaamn kamuya açt Yatam adl çalmadan sonra, Yllar Arasnda Uyuduum Herkes sanatçnn dier önemli iidir. Çadrn içinde büyük harflerle naklad yllar arasnda cinsel iliki 114

11 kurduu birçok arkadann, çocukken tacizine urad akrabalarnn, ikiz kardeinin ismi ve kürtajla aldrd iki fetüsün isimleri yer almaktadr. Birlikte olduu insanlar çadr içinde deifre ettii bu çalmasnda isimler darda deildir, içeride oldukça büyük puntolarla yer almtr. Metaforik bir nesne olarak çadr, örtük biçimde sanatçnn bedenidir. Hayatna giren insanlar kendisinde nasl kalc izler braktysa ve tüm yaamn kapladysa; çadrn içinde büyük harflerle dikerek sabitledii isimleri çadrda kalclatrm ve ötekine yani izleyiciye sunmutur. Çadr imgesine dönecek olursak; çadr karanlk ormanda ya da dada sizi her türlü tehlikeden koruyan önemli bir snaktr. Bu snakta olas tehlikelere kar korunur, saklanabilirsiniz, uyuyabilirsiniz ama bir ev kadar tekin deildir. Daha çok dary çartrr. Baka bir bak açs ile çadr göçme eyleminin sembolüdür. Çadr, kurulduu yerde hzla ev ve yerleme duygusu yaatr. Son derece pratik bir yaam gerecidir. stediiniz yere istediiniz zaman götürme pratiklii ile aidiyet ve yerleme kavramlarn esnetir. Sanatçnn yaamn özetleyen çadr imgesi, bedenin göçerliine, aidiyetsizlik ve köksüzlüe gönderme yaparak çoklu anlamlara sahiptir. Sanatçnn kökeni de çadr formunu tercih etmesinde belirleyici olmutur. Sudan dan Anadolu ya getirilen kölelere dayanan soyundan yola çkarak göçebeliin sembolü olarak düünülen çadr, Emin in geçmiine yapt bir atftr Yllar Arasnda Uyuduum Herkes çalmasna bakldnda, ele ald yer yine bir yatak odas mekandr. Arkadalarnn, ikizinin, belki iki kürtajla aldrd ceninlerin isimlerini çadra yazmas sorun olmayacaktr ama cinsel iliki kurduu kiilerin isimlerinin orada olmas dikkat çekmi, çalmaya sansasyonellik ve kkrtclk kazandrmtr. Çünkü sanatçnn yaamna baktmzda, yoksulluk, kapitalist sistemden kaynaklanan insan ilikilerindeki çürümülük ve erkek egemen toplumun getirdii iktidar basksndan dolay yaadklar kötüdür. Dolaysyla çadra yazlm erkek sevgililerin isimleri sahiplerinin tepkisini çeker. Tepkinin nedeni yaananlarn karanlkta kalmas isteidir. Ama Emin isimleri yazarak özel olarak kabul edilen bu alann bilgisini kamuya açar. Böylece gizli özel alan, kamusala çkarak sorgulanmaya, konuulmaya balar. Özel alann kamusala çkmas noktasnda gizli kalmasna allm olann deifre edilmesi ileri zorlatrr. Kamusal özel alan ve özel alan ayrmn Bora (1998: 64), öyle açklar: Kamusal alan özel alan ayrm, tüm bir düünce tarihinin üzerine oturduu bir kaç yap tandan biri. ki ayr alan varsa bu iki alanda iki ayr kurallar seti uygulanacaktr, dolays ile iki ayr iktidar biçimi ve iki ayr iktidar odann 115

12 varsaylmas gerekir-özel alan dierkâmln, vericiliin, duygularn, kabullenilmi bir eitsizliin, informal ilikilerin; kamu alan ise adaletin, rasyonalitenin, eitliin, formal ilikilerin alan. ktidar oda birinde baba, ötekinde devlet, birinde doal yasalar geçerli, ötekinin de insanlarn yapt yasalar Sanatç, bir dönem hayatnda giren insanlar tuhaf bir korumaya alarak çadrnda tekinsiz bir yan oluturur. Hem deifre eder, hem de koruyucu bir alan içinde tutar. Çadrn içinde isimleri yazl insanlarn srlar ortaya çkmtr. Kapal olan alan içinde sanatçnn geçmii vardr. zleyiciyi bir kez daha sanatçnn bireysel tarihi karlar. Söz konusu bireysel tarih, daha çok eletiri içerir. Emin, gerçein negatif tarafn vurgulayp onu yazl bir forma dönütürerek ve Yllar Arasnda Uyuduum Herkes ibaresini kullanarak eletirel bir tavr içinde olmutur. Sanatn aslnda tamamen kendini merkeze alarak kuran sanatç yaadklarn, hissettiklerini ve onu derinden etkileyen her eyi izleyiciye göstererek yaamn sanatsal bir nesne haline dönütürür. Yaadklarn sanatsal üretime dönütürürken izleyiciyi alldk sanatsal bak biçimlerinden dar çkmas için zorlamtr. zleyici belli bir dönem hayatna giren insanlar bilmek ister mi? Ya da kürtajla aldrd fetüsün isimlerini? Ya da onu taciz eden akrabalarnn isimlerini? Bir sanatçnn kendi özel yaamn tümüyle kamu önünde sergilemesi ne anlama gelir? Sanatnn konusu kendi yaam olan Tracey Emin bunu tüm srlarn aça çkartarak yapar. Bunu yaparken kendi sanatsal dilini yaratr ve izleyici oka sokar. Atakan(1998:56) kavram ve balam hakknda öyle yazar: Kii belli bir sözcüün simgeledii kavram, kulland balamdan anlar. Buradan yola çkarak, herhangi bir kimlik, fatura, ya da bir diplomada geçen bir isimle karlatmzda belgelerin türünden balayarak bir takm çkarmlarda bulunuruz; Emin in çadrndaki isimler ise sanatçnn yaam ve dier çalmalar konusunda bilgilendiimizde anlam kazanmaya balarlar. Emin, sanatsal eylemleriyle hem izleyiciyi hem de bir biçimde yaamna girmi insanlar etkiler. Joseph Kosuth un 1965 ylnda sergiledii Bir ve Üç skemle iinde. zleyiciye sandalyenin üç hali de sunulur. Sandalye fotoraf, sandalyenin sözlükteki tanm ve gerçek bir eya olarak sandalye. Germaner e (1997:51) göre Kosuth un yöneldii sanatta nesne, linguistik tanmlamann yerini alr ve d dünya ile ortak olarak önerilmi kavramlarn yapamayaca kadar çok sayda ve dorudan iliki kurar. Burada sanatç sanat ve dil arasndaki balanty gösterir. Uyumak sözcüü kendi bana farkl anlamlar tar ve farkl eylemlerle kardetir. Tracey Emin in kulland yazl ifade düünceyi 116

13 görselletirir ancak kullanlma biçimi kaligrafik ve estetik bir kayg tamaz. Jestsel bir uygulamaya veya soyut izlere dönümez. Emin in iinde ad geçen bu isimler yaptn ismi ve dier bilgilerle ilikilendiinde anlaml hale gelir. Sanatçnn çadrnda yazl isimler kiilerin karakterini göstermezler, yalnzca insan isimleridir ama belirli bir zaman içinde birlikte uyuduum insanlar ibaresi isimlerin anlamn tümüyle deitirir. Çadr nesnesi, sanatçnn yaam öyküsü, dier sanatsal çalmalar ve çadrn ünlü bir galeride sergilenmesi isimlerin iin anlamn çoaltr. Sanatç da çadrn içinde baka bir tanmlama alan yaratmayarak yalnzca dilin anlatm gücünü kullanyor gibi görünse de sansasyon, dier alanlardan gelen bilgilerle ortaya çkar. Sonuç Günümüzde kadn sanatçlar, otobiyografik sanatla, özel yaam kamusal alana tayarak yaadklar sorunlar daha görünür hale getirmektedirler. Yaam sanatnn konusu olurken; geleneksel sanat yapt ve sanatç kavramlar da tersyüz edilmektedir. Aktivist olan Tracey Emin asl olan hayattr anlayndan yola çkar. Bu ilerinde sarsntl ve sra d bir yaam ayn nitelikte bir sanatsal üretime dönüür. Emin in çalmalar ile karlaan izleyicinin sradan ve normal olarak kabul ettii ile sra d ve anormal olannn snrlar arasnda bir aknlk yaad söylenebilir. Bu süreçte sanatç, görünür olmak için sansasyonel olma durumunu seçerek ciddi riskler alr. Tracey Emin bireysel mitolojisi, yaam ve sanat arasndaki snrlar eritirken, hem yapt hem de yaptn alglanmas süreciyle izleyiciyi oke eder. Yaam hakknda bildiklerimizi yapbozuma uratarak yeniden kurar.günümüzde pek çok kadn sanatç, Emin in açt yoldan ilerleyerek, erkek egemen toplumlarn kadnlara uyguladklar iktidar mekanizmalarn sorgulayan sanat çalmalar üretmeyi sürdürmektedirler. Erkeklerin kadn sanatçlar hiçleyerek yazd sanat tarihinde bile artk kadnlarn yapt sanat gerçek yerini almaya balamtr. 117

14 KAYNAKLAR AKAY, Ali. Kvrmlar, Balam Yaynevi, 1990, stanbul. AKAY, Ali. Postmodern Görüntü, Balam Yaynevi, 1997, stanbul. BORA, Aksu. Kamusal Alan /Özel Alan: Mahrumiyet-Özgürleme kileminin Ötesi, 20.Yüzyln Sonunda Kadnlar ve Gelecek, TODA Yaynlar,1998, Ankara. ATAKAN, Nancy. Araylar Resimde ve Heykelde Alternatif Akmlar, Yap Kredi Yaynevi, 1998, stanbul. BAARIR, Gülgün. Dolaysla Sanat, Scala Yaynclk, 2009, stanbul. EMIN, Tracey. Yaban Vatan, çev.: Tery Erbe, Mehmet Öznur, Popcore Yaynclk, 2007, stanbul. ERCYES, Cem. Bu Serginin Tamam Türk, (2004) /haber.php? haberno= FOSTER, Hal. Gerçein Geri Dönüü, Ayrnt Yaynlar, 2009, stanbul. GERMANER, Semra Sonras Sanat Akmlar, Eilimler, Gruplar, Sanatçlar, Kabalc Yaynevi, 1997, stanbul. GiDERER, Hakk Engin. Resmin Sonu, Ütopya Yaynevi, 2003, Ankara GROSENICK, Uta. Women Artist In The 20th And 21st Century: The Tyranny of Intimacy, Taschen Press, 2001, Italy KAHRAMAN, Hasan Bülent. Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteleri, Yap Kredi Yaynevi, 1995, stanbul. KAHRAMAN, Hasan Bülent. Cinsellik Görsellik Pornografi, Agora Kitapl, 2005, stanbul. Tracey Emin Biography, (3 Ekim 2010) 01 Austos <http://www.traceyemin.co.uk/tracey-emin-biography.html> 118

15 WOLFF, Janet. Sanatn Toplumsal Üretimi, çev.: Ayegül Demir, Özne Yaynevi, 2000, stanbul. WU, Chin-Tao. Kültürün Özelletirilmesi: 1980'ler Sonrasnda irketlerin Sanata Müdahalesi, çev.: Esin Soanclar, letiim Yaynlar, 2005, stanbul. 119

16 RESMLER Resim. 1- Tracey Emin, " Arasnda Yattm Herkes Aplik çadr, yatak,k, 122 x 245cm. Resim. 2 - Tracey Emin, Tracey Emin in Hotel International, Aplik yorgan 101 1/8 x 94 1/2 in. (257 x 240) cm. Resim. 3- Tracey Emin, Seninle Yaamak stiyorum, Neon, kablo. h:30xw:29xd:2.2in / h:76.2xw:73.7x d:5.6cm. Resim.-4 Tracey Emin, Bazen Elbise Paradan Daha Deerlidir, Video enstalasyon, 4 min. Resim.-5, Daniel Buren, simsiz 1974, tuval üzerine akrilik. h: 184 x w: 132 cm h: 72.4 x w: 52.

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Prof.Dr.Berna Musal Yard.Doç.Dr.Sema Özan DEÜ Tp Fakültesi Tp E itimi Anabilim Dal Sunum Çerçevesi Yetikinlerin

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik Otistik birey sosyal etkile?im, sözel ve sözel olmayan ileti?im, ilgi ve etkinliklerdeki s?n?rl?l??? erken çocukluk döneminde ortaya ç?kan ve bu özellikleri nedeniyle özel e?itim ile destek e?itim hizmetine

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek.

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek. Senkron Motorlara Yol Verme ekilleri Bir asenkron motora gerilim uygulandnda direkt olarak yol alr. Bunun için yardmc bir düzenee ihtiyaç yoktur. Senkron motorlar ise gerilim uygulandnda direkt olarak

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ . KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ Nermin YAVLAL-GEDK 20. yüzylda bir yandan en büyük vah!etlere, soykrmlara ve i!kencelere maruz kalan insanlk, di(er yandan nsan Haklar Evrensel Bildirgesi ni ilân ederek

Detaylı

HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi

HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi HEIDEGGER N VARLIK TARHYLE HESAPLAMASI Bulem Ermi Varoluçuluk, postyapsalclk ve postmodernizm üzerine kalc etkiler brakan ünlü Alman düünürü Heidegger, hayat boyunca varln anlam nedir? sorusuna cevap aram

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

PROFESYONELL K ve ET K. Vedat afak YAMI

PROFESYONELL K ve ET K. Vedat afak YAMI TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa:263272 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page:263272 PROFESYONELLKveETK VedatafakYAMI

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

Terapötik ileti imin bile enleri;

Terapötik ileti imin bile enleri; HASTA ve HASTA YAKINLARIYLA TERAPÖTK LETM letiim: "Kii ve çevresi arasnda iki yönlü ilikiyi ilgilendiren tüm aamalar" olarak tanmlanabilir. Terapotik letiim: Tedavi edici ya da tedaviye yardm eden, bir

Detaylı

S. KERKEGAARD ve J.P. SARTRE IN VAROLUÇULUK ANLAYILARININ KARILATIRILMASI

S. KERKEGAARD ve J.P. SARTRE IN VAROLUÇULUK ANLAYILARININ KARILATIRILMASI S. KERKEGAARD ve J.P. SARTRE IN VAROLUÇULUK ANLAYILARININ KARILATIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Felsefe Anabilim Dal. Sistematik Felsefe ve Mant.k Bilim Dal.

Detaylı

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir.

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir. Asenkron Motorun Bota Çalmas Bota çallan asenkron motorlar ebekeden bir güç çekerler. Bu çekilen güç, stator demir kayplar ile sürtünme ve vantilasyon kayplarn toplam verir. Bota çalan motorun devir say

Detaylı

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r?

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda' n?n ba?kenti Amsterdam' dan keskin fakat güzel, kücük Ekran... Hollanda, Orta Avrupa'da konumlanm??(ve burada yer alan), Sanayi, Ticaret

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Yeni Ülkeler isimli kategoride Bircok ülke hakk?nda (?uana kadar 30 kadar üke icin yaz?lar haz?rlad?k) bilgiler veriyoruz ve beraberinde o ülke hakk?nda

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi

ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi Bu belgede WorkCentre 7300 Serisi için Fiery A Denetleyicisi nin nasl yüklenecei ve kurulaca açklanmaktadr. A ortamnz ve çalma eklinize uygun admlar

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab ÜNAK 2010 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Alarda Bilgi Hizmetleri 7-9 Ekim 2010 Ondokuz Mays Üniversitesi, Samsun Bildiriler Kitab Yayna Hazrlayanlar Aytaç Yldzeli Tolga Çakmak Nevzat Özel Samsun, 2012 ÜNAK

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:5570 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:5570 ÖZELETMVEREHABLTASYONMERKEZLERNDEÇALIAN

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

GRMC VE YÖNETC KADINLARIN PROFLLER FARKLI MIDIR? Doç.Dr.Rana ÖZEN KUTANS * Ar.Gör.Sümeyra ALPASLAN **

GRMC VE YÖNETC KADINLARIN PROFLLER FARKLI MIDIR? Doç.Dr.Rana ÖZEN KUTANS * Ar.Gör.Sümeyra ALPASLAN ** GRMC VE YÖNETC KADINLARIN PROFLLER FARKLI MIDIR? Doç.Dr.Rana ÖZEN KUTANS * Ar.Gör.Sümeyra ALPASLAN ** ÖZET Bu çalmann amac, giriimci ve yönetici kadn profillerinin karlatrlmasdr. Üretim faktörlerini bir

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

29-Ekim Cumhuriyet Bayram1n1 Bolu/Mudurnu Halk1yla Co_kuyla Kutlad1k Gönderen : papatya54-01/11/2013 13:45

29-Ekim Cumhuriyet Bayram1n1 Bolu/Mudurnu Halk1yla Co_kuyla Kutlad1k Gönderen : papatya54-01/11/2013 13:45 29-Ekim Cumhuriyet Bayram1n1 Bolu/Mudurnu Halk1yla Co_kuyla Kutlad1k Gönderen : papatya54-01/11/2013 13:45 Cumhuriyet Bayram1n1n co_kusunu farkl1 bir yerde Mudurnu halk1 ile kutlad1k;y1llard1r tan1d11m

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

5E MODEL NE GÖRE HAZIRLANMI DERS PLANI. Fen ve Teknoloji. 6. S n f. Fiziksel De i im. 40 dakika

5E MODEL NE GÖRE HAZIRLANMI DERS PLANI. Fen ve Teknoloji. 6. S n f. Fiziksel De i im. 40 dakika 5E MODELNE GÖRE HAZIRLANMI DERS PLANI BÖLÜM 1 Dersin Ad: Snf: Ünitenin Ad/No: Konu: Önerilen Süre: Fen ve Teknoloji 6. Snf Maddenin Tanecikli Yaps/3. Ünite Fiziksel Deiim 40 dakika BÖLÜM 2 Örenci Kazanmlar:

Detaylı

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 40-51 (2006) Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Necla ahin Frat* ÖZET Bilinebilir olann sadece

Detaylı

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM A. Kadir Çüçen nsan haklar düüncesinin geliimini açklarken belli bir bak açsndan hareket edeceim. Benim konuya bak açm, yani insan haklar kavramnn tarihsel geliimini ortaya

Detaylı

SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK. #dogrusozluk

SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK. #dogrusozluk SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK Merhaba, Neredeyse her gün gazete ve TV lerde karşılaştığımız manşetler, haberler, diziler ve sinema filmleri bizi bu kitapçığı hazırlamaya yönlendirdi. Türkiye de

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net A Kuram ve Yöntem 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje

Detaylı

Sanat Alanında Teknolojinin Kullanımı ve Dijital Sanat Sanat teknoloji ilişkisi Dijital heykel Dijital enstalasyon Performans müzik ve ses sanatı

Sanat Alanında Teknolojinin Kullanımı ve Dijital Sanat Sanat teknoloji ilişkisi Dijital heykel Dijital enstalasyon Performans müzik ve ses sanatı REFİYE ENDEZ Sanat Alanında Teknolojinin Kullanımı ve Dijital Sanat Sanat teknoloji ilişkisi Dijital heykel Dijital enstalasyon Performans müzik ve ses sanatı Yazılım veri tabanları ve oyun sanatı Net

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. #ti. K#s#kl# Mah. Han#m Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çaml#ca - Üsküdar #stanbul/türkiye Mersis:0729002180800018 +90 216 481

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ Tamamı Çözümlü Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ 2004 SORULAR 2002 2001 2003 2005 2006 2007 Gelişim Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi Rehberlik Program Geliştirme Öğretim

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

Roni Margulies 21 Ekim 2009

Roni Margulies 21 Ekim 2009 Bir Hayat, Bir Şiir, İ ki Kent Roni Margulies 21 Ekim 2009 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0910.html OsmanlBankasAriv ve Arat rma Merkezi'nde yap lan konuma metni, arat rmac lar n kiisel kullan mlariçin

Detaylı

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr.

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Kurbanlar & Failler Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği Istanbul, 6 Nisan 2013 www.franz-ruppert.de 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Franz Ruppert 1 Kurbanlar ve Failler Tanımlar Hayatta Kalma Stratejileri

Detaylı

Toni Morrison dan Sevgiye Gassetvari Bir Bak

Toni Morrison dan Sevgiye Gassetvari Bir Bak Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 101-105 (2006) Toni Morrison dan Sevgiye Gassetvari Bir Bak Aydan Apaydn* ÖZET Toni Morrison nn son çkan roman Ak ta iki kadn karakterin aslnda

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara OSI AA Modeli Hazrlayan: Gürhan G KUZGUN OSI modeli Bilgisayar (dijital) alara larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa sistemleri geli'tiriyorlar ve satyorlard yorlard..

Detaylı

Bursa Anadolu Arabalar Müzesinde Bir Aratrma: Müzede Sanat Eitimi *

Bursa Anadolu Arabalar Müzesinde Bir Aratrma: Müzede Sanat Eitimi * Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Bursa Anadolu Arabalar Müzesinde Bir Aratrma: Müzede Sanat Eitimi * Gonca Erim Uluda Üniversitesi Eitim Fakültesi, Güzel Sanatlar

Detaylı

Ka?n?. Ses. Download: Ka?n?. Ses PDF ebook

Ka?n?. Ses. Download: Ka?n?. Ses PDF ebook Ka?n?. Ses Download: Ka?n?. Ses PDF ebook Ka?n?. Ses PDF - Are you searching for Ka?n?. Ses Books? Now, you will be happy that at this time Ka?n?. Ses PDF is available at our online library. With our complete

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

Milton FRIEDMAN Rose D.FRIEDMAN TOPLUMSAL YAAMIN VE DÜÜNCENN DÖNÜÜMÜ * Çeviri: Gülsün G.YAY

Milton FRIEDMAN Rose D.FRIEDMAN TOPLUMSAL YAAMIN VE DÜÜNCENN DÖNÜÜMÜ * Çeviri: Gülsün G.YAY Milton FRIEDMAN Rose D.FRIEDMAN TOPLUMSAL YAAMIN VE DÜÜNCENN DÖNÜÜMÜ * Çeviri: Gülsün G.YAY There is a tide in the affairs of men, Which taken at the Flood, leads on to fortune: Omitted all the voyage

Detaylı

PORTLAND ÇMENTOSUNUN JOSEPH ASPDIN TARAFINDAN CADI VE ÇMENTO ÜRETMNDE ASPDIN ALESNN ROLÜ

PORTLAND ÇMENTOSUNUN JOSEPH ASPDIN TARAFINDAN CADI VE ÇMENTO ÜRETMNDE ASPDIN ALESNN ROLÜ PORTLAND ÇMENTOSUNUN JOSEPH ASPDIN TARAFINDAN CADI VE ÇMENTO ÜRETMNDE ASPDIN ALESNN ROLÜ Invention of Portland Cemet by Joseph Aspdin and the Role of Aspdin Family in Cement Production Sinan T. ERDO+AN

Detaylı

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 EM ÖRETM YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU EKM Ekim aynda düzenlenen ilk toplantda, okulumuz öretmenlerine program hakknda bilgilendirme yapld. Okulumuzda,

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

Bölüm 4 Button 4.1 Button Nedir? Button (dü me), tkinter içinde bir snftr; ba³ka bir deyi³le bir widget'tir. Üstelik, Button, öteki GUI araç çantalarnn hemen hepsinde ayn ad ile var olan standart bir widget'tir.

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

L ETFAL E TM ARATIRMA HASTANES POLKLNKLERNE BAVURAN HASTALARLA YAPILAN ANKET ÇALIMASI LE HASTA-HEKM LETMNN NCELENMES

L ETFAL E TM ARATIRMA HASTANES POLKLNKLERNE BAVURAN HASTALARLA YAPILAN ANKET ÇALIMASI LE HASTA-HEKM LETMNN NCELENMES T.C L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES ALE HEKML KOORDNATÖRLÜÜ EF: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA L ETFAL E TM ARATIRMA HASTANES POLKLNKLERNE BAVURAN HASTALARLA YAPILAN ANKET ÇALIMASI LE HASTA-HEKM LETMNN NCELENMES

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

Küresel E ilimler ve Tarm

Küresel E ilimler ve Tarm Küresel E ilimler ve Tarm smail U URAL Yeni Asr TV Programcs ve Yeni Asr Gazetesi Yazar Prof Dr.Ünal Evcim Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarm Makineleri Bölümü Ö)retim Görevlisi Uygar U+AR Türk Traktör

Detaylı

An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi. #ehir: Diyarbak#r, Türkiye

An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi. #ehir: Diyarbak#r, Türkiye An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi #ehir: Diyarbak#r, Türkiye #n#a tarihi: Harput Kap#: 297/910; Mardin Kap#: 297/910; Melik#ah Burcu: 464-485 / 1072-1092; Urfa Kap#: 579/1183; Ulu Beden: 605/1209; Yedi Karde#

Detaylı

Ali YILDIZ. Deneyim. Intern Engineer - Siemens ali.yildiz@ieee.org. Intern Engineer at Siemens 2014 - #u Anda (bir y#ldan az)

Ali YILDIZ. Deneyim. Intern Engineer - Siemens ali.yildiz@ieee.org. Intern Engineer at Siemens 2014 - #u Anda (bir y#ldan az) Ali YILDIZ Intern Engineer - Siemens ali.yildiz@ieee.org Deneyim Intern Engineer at Siemens 2014 - #u Anda (bir y#ldan az) Giri#imcilik Elçisi at Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi Kas#m 2013 - #u Anda (10

Detaylı

DERS B R BEBEK DO DU

DERS B R BEBEK DO DU DERS BR BEBEK DODU Abbas, üç yanda bir çocuktu. O gün etrafndaki herkeste bir tela vard. Çünkü aileye yeni bir bebek katlmt. Aabeyi Abdullah n bir olu olmutu. Ne var ki Abdullah, bebek domadan birkaç ay

Detaylı

ANACHRONISMUS CAN BONOMO

ANACHRONISMUS CAN BONOMO ANACHRONISMUS CAN BONOMO Sade Kolektif, Türkiye de sanatın gelişimini destekleyen ve sanatçılara katkıda bulunmak isteyen, sanatçı kurum arasındaki dinamiği kolektif bir bakış açısıyla bir araya getiren,

Detaylı

LKÖRETM II. KADEMEDE ÜÇ BOYUTLU SANAT UYGULAMALARININ YARATICILIIN GELMESNE ETKS *

LKÖRETM II. KADEMEDE ÜÇ BOYUTLU SANAT UYGULAMALARININ YARATICILIIN GELMESNE ETKS * LKÖRETM II. KADEMEDE ÜÇ BOYUTLU SANAT UYGULAMALARININ YARATICILIIN GELMESNE ETKS * Özet / Abstract Özcan ÖZKARAKOÇ ** Sanata ilikin en önemli özellik, anlatmdr. Sanata dair deerlerin bireye kavratlmas

Detaylı