T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ NDE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK TEZİ Hazırlayan ÖZGÜR ÜTÜK Tez Danışmanı PINAR BAŞPINAR Ankara Temmuz 2010

2 ONAY SAYFASI

3 DOĞRULUK BEYANI Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Sınavı çerçevesinde sunduğum bu çalışmayı, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yol ve yardıma başvurmaksızın yazdığımı, yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlardan her seferin gönderme yaparak yararlandığımı belirtir, bunu onurumla doğrularım.... /... /... Özgür ÜTÜK i

4 ÖZGEÇMİŞ 1983 yılında Bursa da doğdu yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nden şeref derecesiyle mezun oldu. Aynı yıl ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü nde yüksek lisans öğrenimine başladı ve yüksek lisans öğrenimini 2009 yılının Ağustos ayında tamamladı yılının Nisan ayında Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı nda Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı süresi boyunca Türkiye-Avrupa Birliği müzakereleri kapsamında, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Yargı ve Temel Haklar ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasıllarında yürütülen çalışmalarda görev aldı. Yazar İngilizce bilmektedir. ii

5 İÇİNDEKİLER DOĞRULUK BEYANI... i ÖZGEÇMİŞ... ii İÇİNDEKİLER... iii KISALTMALAR... v GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ORGANİZE SUÇLAR VE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI 1.1. ORGANİZE SUÇLAR VE SUÇ ÖRGÜTLERİ Organize Suçun Tanımı Organize Suç Örgütleri: Nitelikleri ve Faaliyet Alanları SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI Tanımı Aşamaları Yöntemleri ORGANİZE SUÇLAR VE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI İLE ULUSLARARASI MÜCADELE Birleşmiş Milletler Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Avrupa Konseyi Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) INTERPOL Egmont Grubu Wolfsberg Grubu Basel Komitesi Diğer Girişimler İKİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ VE ORGANİZE SUÇLAR 2.1. ORGANİZE SUÇLAR VE AVRUPA AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE POLİTİKASI İlk Girişimler Maastricht Antlaşması (Avrupa Birliği Antlaşması) Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planı Amsterdam Antlaşması /733/JHA Sayılı Konsey Ortak Eylemi Viyana Eylem Planı Tampere Zirvesi Organize Suçlarla Mücadele Milenyum Strateji Belgesi Avrupa Güvenlik Stratejisi iii

6 Hague Programı /841/JHA Sayılı Konsey Kararı Lizbon Antlaşması Diğer Önemli Belgeler Avrupa-Akdeniz Ortaklığı (Barcelona Süreci) Avrupa Komşuluk Politikası ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NDE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI /308/EEC SAYILI KONSEY DİREKTİFİ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE EYLEM PLANI /699/JHA SAYILI KONSEY ORTAK EYLEMİ TAMPERE ZİRVESİ /642/JHA SAYILI KONSEY KARARI /500/JHA SAYILI KONSEY ÇERÇEVE KARARI /97/EC SAYILI KONSEY DİREKTİFİ /60/EC SAYILI DİREKTİF /845/JHA SAYILI KONSEY KARARI DİĞER GİRİŞİMLER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE DE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ 4.1. ORGANİZE SUÇLAR VE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI İLE MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE KATILIM MÜZAKERELERİ Tam Üyelik Yolunda Temel Belgeler Katılım Ortaklığı Belgeleri İlerleme Raporları Ulusal Programlar ve Türkiye nin AB Müktesebatına Uyum Programı MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNEN NOKTA No lu Adalet, Özgürlük, Güvenlik Faslı No lu Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı TÜRKİYE DE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI İLE MÜCADELEDE MEVCUT DURUM BEŞİNCİ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE GELECEĞE YÖNELİK ADIMLAR SONUÇ KAYNAKÇA iv

7 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği ABD Amerika Birleşik Devletleri ARO Malvarlığı Takip Bürosu (Asset Recovery Office) BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BM Birleşmiş Milletler ECU Avrupa Para Birimi (European Currency Unit) ENP Avrupa Komşuluk Politikası (European Neighbourhood Policy) ESW Egmont Güvenli Ağı (Egmont Secure Web) EUROMED Avrupa-Akdeniz Ortaklığı (Euro-Mediterranian Partnership) EUROPOL Avrupa Polis Teşkilatı (European Police Office) FATF Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force) FBI Federal Soruşturma Bürosu (Federal Bureau of Investigation) FOPAC Suçtan Kaynaklanan Gelirleri İzleme Grubu (Fonds Provenant d Activities Crimenelles) HAK Hükümetlerarası Konferans IAIS Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (International Association of Insurance Supervisors) IMF Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) IMoLIN Karapara Aklamaya Karşı Uluslararası Bilgi Ağı (International Money Laundering Information Network) INTERPOL Uluslararası Polis Teşkilatı (International Police Organization) ILO Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor Organization) IOSC Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu Örgütü (International Organization of Securities Commission) KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MASAK Mali Suçları Araştırma Kurulu NCIS Ulusal Suç ve İstihbarat Servisi (National Criminal and Intelligence Service) v

8 OECD OGSP PTT SASMUS SPK TADOC TCK TREVI UNODC Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organization for Economic Cooperation and Development) Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Posta ve Telgraf Teşkilatı Sınıraşan Suçlarla Mücadele Sözleşmesi Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (Turkish International Academy Against Drugs and Organized Crime) Türk Ceza Kanunu Terörizm, Radikalizm, Ekstremizm, Şiddet (Terrorism, Radicalism, Extremizm, Violence) Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (United Nations Office on Drugs and Crime) vi

9 GİRİŞ Son yıllarda ülkelerin karşılaştıkları önemli güvenlik sorunları arasında uyuşturucu ticareti ve çeşitli kaçakçılık türleri gibi organize suçlar ön plana çıkmaktadır. Soğuk Savaş sonrasında hız kazanan küreselleşme süreci ile birlikte yukarıda sayılan yasadışı faaliyetler sınıraşan bir niteliğe bürünerek birçok devleti ilgilendiren bir sorun halini almıştır. Bu durum ise uluslararası işbirliğini zorunlu hale getirmiştir. Bu çerçevede, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere birçok uluslararası kuruluş bünyesinde organize suçlarla mücadeleye yönelik olarak çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Avrupa Birliği ne (AB) üye ülkeler sahip oldukları gelir düzeyi nedeniyle uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere birçok organize suç türü bakımından hedef konumda bulunmaktadırlar. Afganistan ve Latin Amerika da üretilen uyuşturucu maddeler birçok farklı rotadan Avrupa ya transfer edilmektedir. Ayrıca, Asyalı ve Afrikalı birçok yasadışı göçmenin hedefinde AB ülkelerine ulaşmak yer almaktadır. Bu bağlamda, uyuşturucu maddelerin ve yasadışı göçmenlerin geldikleri ülkeler kadar, AB ye sınır komşusu olan ve yasadışı göçmenlerin ve maddelerin geçiş yaptıkları transit ülkeler de organize suçlarla mücadelede AB açısından büyük önem arz etmektedir. Öte yandan Avrupa suç piyasasında Avrupalı organize suç örgütlerinin yanı sıra, komşu coğrafyalardan ve dünyanın çeşitli bölgelerinden suç şebekelerinin faaliyet göstermesi, AB nin organize suç örgütleri ile mücadelesinde başta sınır komşuları olmak üzere birçok ülke ile işbirliği yapmasını gerektirmektedir. Ulusal ve uluslararası güvenliğe yönelik önemli bir tehdit haline gelen organize suç örgütlerinin temel amacı, yasadışı faaliyetler yoluyla ekonomik çıkar elde etmektir. Ancak, bu faaliyetlerden elde edilen gelirler çok yüksek meblağlarda olup, genellikle nakit formundadır. Bu durum ise güvenlik güçlerinin 1

10 dikkatini çekmeden bu gelirlerin harcanmasını ve gizlenmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenden ötürü, organize suç örgütleri, yasadışı faaliyetlerden elde ettikleri karaparayı, kaynağını gizlemek ve yasal sisteme dahil etmek amacıyla aklama olarak nitelendirilen bir takım işlemlerden geçirmektedir. Bu çerçevede, karapara aklama ile mücadele gerek organize suç örgütlerince işlenen ve öncül suç olarak nitelendirilen suçların tespit edilmesi ve cezalandırılması, gerekse organize suç örgütlerinin gelir kaynaklarından mahrum bırakılması ve öncül suçların işleniş amaçlarının ortadan kaldırılması bakımından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, karapara aklamanın önlenmesi çerçevesinde yapılan çalışmalar ile organize suç örgütlerinin finans ağlarının tespit edilmesi, organize suç örgütlerinin çökertilmesi bağlamında önemli bir istihbarat kaynağıdır. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik alanı yaratmayı hedefleyen AB açısından organize suçlarla ve karapara aklanması ile mücadele öncelikli alanlar arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, AB açısından önemli bir güvenlik sorunu oluşturan organize suçlar ve suç gelirlerinin aklanması, Üye Devletlerin hükümet ve devlet başkanlarının katıldığı Zirvelerde ele alınmış, organize suçlar ve karapara aklama ile etkili bir mücadele yürütülmesi amacıyla çeşitli strateji belgeleri hazırlanarak, AB müktesebatında Üye Devletler açısından bağlayıcı nitelikte birçok düzenleme yapılmıştır. Yürütülen bu faaliyetlerde organize suçlar ve karapara aklama ile mücadelenin dış boyutu da dikkate alınarak, AB açısından önemli konumda olan ülkelere yönelik çalışmalara da yer verilmiştir. AB ile tam üyelik müzakerelerini sürdüren Türkiye, Asya ve Avrupa yı birbirine bağlayan köprü konumu ile başta uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı gibi sınıraşan suçlar olmak üzere AB nin organize suçlar ile mücadele politikasında büyük önem arz etmektedir. Öte yandan, günümüzde organize suç örgütleri ile mücadele sadece kolluk kuvvetleri ve adli makamlar ile yürütülmemekte, organize suç örgütlerinin finans ağlarına yönelik çeşitli çalışmalar da yapılmaktadır. Bu bağlamda, suç gelirlerinin aklanması ile mücadele suç örgütlerinin temel amacı olan ekonomik çıkarlardan mahrum bırakılmasına ve para trafiğinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlamaktadır. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere, aklama ile mücadele sınıraşan bir konu olması nedeniyle uluslararası işbirliğini 2

11 gerektirmektedir. Bu çerçevede, AB açısından organize suçlarla mücadelede Türkiye nin suç gelirlerinin aklanması ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi kritik bu konudur. Türkiye de, 2005 yılında AB ye katılım müzakerelerinin başlaması ile suç gelirlerinin aklanması ile mücadelede AB müktesebatına uyum ve idari kapasitenin güçlendirilmesine yönelik olarak çeşitli yasal ve idari düzenlemeler yapılmıştır. Müzakere süreci öncesi dönem ile karşılaştırıldığında Türkiye aklama ile mücadelede önemli yol katetmekle birlikte Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan İlerleme Raporlarında belirtildiği üzere AB müktesebatına henüz tam uyum sağlamış olmayıp atılması gereken bazı adımlar bulunmaktadır. Bu çalışmada, AB nin güvenlik açısından öncelikleri arasında yer alan organize suçlar ile suç gelirlerinin aklanması arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak, AB de suç gelirlerinin aklanması ile mücadele kapsamında gelinen noktaya ve Birliğe üyelik müzakereleri sürecinde Türkiye de bu alanda yapılmakta ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin özlü bir değerlendirme sunmak amaçlanmaktadır. Tezde ayrıca, küresel bir sorun haline gelen suç gelirlerinin aklanması ile mücadelede yapılan uluslararası düzenlemelerin etkinliğinin nasıl artırılabileceği, bu kapsamda oldukça önemli bir ekonomik ve siyasi birlik olan AB nin ne gibi bir rol üstlenmesi gerektiği, nasıl katkı sağlayabileceği ve AB ye katılım müzakerelerini sürdüren Türkiye nin bu süreçte nasıl bir yol izlemesi gerektiği sorularına yanıt aranacaktır. Bu çerçevede, tezin ilk bölümünde, organize suç ve suç gelirlerinin aklanması olguları incelenecektir. Bu kapsamda, ilk olarak uluslararası metinlere ve yapılan akademik çalışmalara atıfta bulunularak organize suçun ve organize suç örgütlerinin tanımı yapılacak ve organize suç örgütlerinin özelliklerine ve faaliyet alanlarına değinilecektir. Organize suç kavramının açıklanmasının ardından, organize suç örgütleri açısından büyük öneme sahip aklama konusu ele alınacaktır. Bu bölümde, aklama suçunun tanımı verilerek, aşamaları ve yöntemleri incelenecektir. Son olarak organize suçlar ve aklama ile mücadele alanında Birleşmiş Milletler, Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task 3

12 Force-FATF), Avrupa Konseyi, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF) başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun çalışmalarına yer verilecektir. İkinci bölümde AB de organize suçun boyutuna, organize suçlara ilişkin tehdit değerlendirmelerine ve Birlik bünyesinde organize suçla mücadeleye yönelik çalışmalara yer verilecektir. Avrupa Polis Teşkilatı nın (EUROPOL) organize suçlara ilişkin raporları çerçevesinde, organize suçun AB de ulaştığı boyutlar ortaya konarak, AB nin organize suçlarla mücadele politikasını belirleyen temel belgeler incelenecektir. Üçüncü bölümde, AB müktesebatında suç gelirlerinin aklanmasına yönelik Zirve kararları, tüzük, direktif, tebliğ ve çerçeve kararı gibi düzenlemeler incelenerek AB nin bu alandaki politikası ortaya konulacaktır. Dördüncü bölümde ise, organize suçlarla ve suç gelirlerinin aklanması ile mücadele kapsamında Türkiye nin AB ile müzakere süreci ele alınacaktır. Organize suçlarla mücadelenin ele alındığı 24 No lu Adalet, Özgürlük ve Güvenlik faslının ve suç gelirlerinin aklanması ile mücadelenin ele alındığı 4 No lu Sermayenin Serbest Dolaşımı faslının ilgili bölümlerine odaklanılarak, Türkiye nin, organize suçlarla mücadelenin en önemli yapıtaşlarından biri olan suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin politikaları hakkında bir değerlendirme sunulacaktır. Beşinci bölümde ise organize suçlarla mücadelenin temel bileşenlerinden olan suç gelirlerinin aklanması ile mücadele kapsamında, çeşitli uluslararası kuruluşlar bünyesinde yapılan çalışmaların ve AB nin karapara aklama ile mücadele politikalarının bir değerlendirmesi yapılarak, bu politikaların daha da etkin hale getirilmesi amacıyla ne gibi adımlar atılabileceğine ilişkin çeşitli önerilerde bulunulacak ve AB ye tam üyeliği hedefleyen Türkiye nin bu süreçte ne gibi çalışmalar yapması gerektiği tartışılacaktır. yapılacaktır. Sonuç bölümünde ise, tezin bölümleri ile ilgili genel bir değerlendirme 4

13 BİRİNCİ BÖLÜM ORGANİZE SUÇLAR VE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI Bu bölümde son yıllarda, ülkelerin tehdit değerlendirmelerinde ön sıralarda yer alan organize suç ve suç örgütleri ile yasadışı faaliyetler neticesinde elde edilen karaparanın kaynağının gizlenmesi ve yasal sisteme dahil edilmesi olarak nitelendirilen aklama kavramı ele alınacaktır ORGANİZE SUÇLAR VE SUÇ ÖRGÜTLERİ 1990 ların başında Soğuk Savaş ın sona ermesi ve küreselleşme sürecinin hız kazanması ile birlikte ülkelerin tehdit algılamaları değişmeye başlamış ve yeni güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Daha önce bir iç güvenlik sorunu olarak ele alınan organize suç örgütleri, oluşan yeni uluslararası sistemde sınıraşan uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, organ-doku ticareti, silah, nükleer madde ve tarihi eser kaçakçılığı gibi faaliyetler sonucunda uluslararası güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu bölümde, ulusal ve uluslararası güvenliğe yönelik önemli bir tehdit haline gelen organize suçun çeşitli tanımlarına yer verilerek, organize suç örgütlerinin özelliklerine ve küresel düzeyde faal olan çeşitli suç örgütlerinin faaliyet alanlarına değinilecektir Organize Suçun Tanımı Günümüzde organize suç kavramı yoğun bir şekilde kullanılmasına rağmen, henüz üzerinde uzlaşılmış bir tanımı bulunmamaktadır. Genellikle, uyuşturucu, silah, nükleer madde, insan ticareti gibi yüksek gelir sağlayan ve belirli bir organizasyon tarafından işlenen suçlar, organize suç olarak nitelendirilmektedir. Organize suç kavramı ilk olarak 1920 li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri nde (ABD) kullanılmaya başlanmasına rağmen tanımı ilk kez

14 yılında Amerikan Kongresi tarafından yapılmıştır. 1 Kongre, kumar, fuhuş, tefecilik, uyuşturucu kaçakçılığı, haraç ve diğer yasadışı faaliyetlere karışan üst seviyede teşkilatlanmış ve disiplinli bir oluşumun üyelerinin yasadışı faaliyetleri organize suç faaliyeti olarak tanımlamaktadır. 2 Kanada hükümeti ise suçun temel amacına ve etkilerine atıfta bulunarak organize suç kavramını, iki veya daha fazla kişiden oluşan bir grup tarafından ekonomik çıkar elde etmek amacıyla gerçekleştirilen ve ekonomik, sosyal ve güvenlik perspektiflerinden ciddi negatif etkileri olan faaliyetler olarak tanımlamaktadır. 3 Alman Federal Polisi ne göre organize suç, belirli bir grup insanın belirli bir süre için yasadışı eylemlerde işbirliği yapmaya karar verip görev dağılımı yaparak kısa sürede büyük karlar elde etmeyi amaçlayan suç biçimidir. 4 Akademik literatürde ise ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyon oluşturarak yasalara aykırı biçimde, haksız menfaat veya yüksek kazanç sağlamak amacıyla, ekonomik veya idari yapıyı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, ele geçiren ve ortaya çıkarılması için uzun süreli hassas çalışma gerektiren suçlar organize suç olarak değerlendirilmektedir. 5 Yukarıda verilen tanımlardan anlaşılacağı üzere, belirli bir yapılanma tarafından haksız menfaat elde etmek amacıyla işlenen suçlar organize suç kapsamında ele alınmaktadır. Diğer bir ifade ile organize suçu diğer suçlardan ayıran temel özellik, organize suç örgütü adı verilen ve temel bazı özellikleri bulunan belirli yapılanmalar dahilinde işlenen suçlar olmasıdır. 1 Ömer Ersoy, Organize Suç Olgusu ve Ulusal Mücadele Konsepti, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitütüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2005, s D. Lyman Micheal ve Garry Potter, Organized Crime, 2., Prentice Hall, New Jersey, 2000, s.15 3 Frank Madsen, Transnational Organized Crime, Routledge, London, 2009, s Ömer Ersoy, Sosyolojik Açıdan Organize Suçu Anlamaya Yönelik Çabalar, Avrasya Dosyası, Cilt 12, Sayı 3, 2006, s Yavuz Kahya ve Necmettin Özerkmen, Bir Gulyabani: Organize Suç Örgütleri Mafya, Adalet Yayınevi, Ankara, 2007, s.24 6

15 Organize Suç Örgütleri: Nitelikleri ve Faaliyet Alanları Organize suç örgütleri, ekonomik çıkar elde etmek amacıyla belirli bir hiyerarşi içerisinde suç işleyen yapılanmalar olarak tanımlanabilir. Benzer şekilde, ABD Federal Soruşturma Bürosu na (Federal Bureau of Investigation-FBI) göre belirli bir yapıya sahip ve temel amacı yasadışı faaliyetlerde bulunarak maddi çıkar elde etmeyi amaçlayan birliktelik ler organize suç örgütüdür. 6 İngiltere Ulusal Suç ve İstihbarat Servisi (National Crime and Intelligence Service-NCIS) ise daha kapsamlı bir tanımlamaya gitmekte ve üç veya daha fazla kişiden oluşan, süreklilik arz eden, üyeleri gelir veya güç elde etmeyi hedefleyen ve bu amaç doğrultusunda ciddi suç faaliyetlerine karışan oluşum ları organize suç örgütü olarak değerlendirmektedir. 7 Fransız Ceza Kanunu nda en az 5 yıl cezayı gerektiren bir ya da daha fazla cürümü işlemek maksadıyla, bir ya da daha fazla maddi fiillerle ortaya çıkan herhangi bir gizli ittifak yada grup organize suç örgütü olarak tanımlanmaktadır. 8 Türk hukuk sisteminde ise organize suç kavramına ilişkin düzenleme 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nda (TCK) yapılmıştır. TCK nın 220. maddesinde organize suç örgütlerine ilişkin olarak kapsamlı bir tanım getirilmemekte ancak örgütün varlığı için üye sayısının en az üç olması gerekir ifadesine yer verilmektedir. 9 Ulusal polis teşkilatları arasında işbirliğini ve bilgi akışını geliştirmek amacıyla kurulmuş olan Uluslararası Polis Teşkilatı nın (INTERPOL) tanımında organize suç faaliyetlerinin uluslararası boyutuna dikkat çekilmekte ve organize suç örgütleri, temel amacı ekonomik kar elde etmek olan ve ulusal sınırlarla bağlı olmaksızın sürekli olarak yasadışı faaliyetlerde bulunan birden fazla insanın bir araya geldiği topluluk olarak tanımlanmaktadır ( ) 7 Emmanouela Mylonaki, The Manipulation of Organised Crime by Terrorists: Legal and Factual Perspectives, International Criminal Law Review, Cilt 2, 2002, Hollanda, s Ö.Ersoy, 2005, s Sayılı Türk Ceza Kanunu, Resmi Gazete Tarih/Sayı: / F. Madsen, 2009, s.16 7

16 Avrupa Konseyi tarafından 2004 yılında yapılan organize suç örgütü tanımında bu oluşumlar tarafından kullanılan metotlara ve mali çıkar elde etme amacına da dikkat çekilerek doğrudan veya dolaylı olarak mali veya diğer maddi çıkarlar elde etmek amacıyla üç ya da daha fazla kişiden oluşan, uzun süreden beri var olan ve korkutma, şiddet, yolsuzluk gibi metotları kullanarak birlikte planlanmış ciddi suçlar işleme amacı güden oluşumlar organize suç örgütü olarak tanımlanmaktadır. 11 Organize suçlar ile mücadelede temel belge niteliğinde olan Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi nin (SASMUS) 2. maddesinde organize suç örgütü; doğrudan veya dolaylı olarak mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek amacıyla belli bir süreden beri varolan ve bu sözleşmede belirtilen bir veya daha fazla ağır suç veya yasadışı eylemi gerçekleştirmek amacıyla birlikte hareket eden, üç veya daha fazla kişiden oluşan yapılanmış bir grup olarak tanımlanmaktadır. 12 Söz konusu maddede bahsi geçen ağır suç kavramı ise en az 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılan suçları kapsamaktadır. BM Sözleşmesi nde yer alan tanıma benzer bir tanım da AB tarafından yapılmıştır. Buna göre organize suç örgütü 4 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası ile cezalandırılabilecek suçları işlemek amacıyla ikiden fazla kişi tarafından uzun süreli olarak oluşturulmuş birliktelik olarak tanımlamaktadır. 13 SASMUS ile getirilen kapsamlı tanımdan sonra AB daha dar kapsamlı organize suç örgütü tanımını genişletme ihtiyacı hissetmiş ve 2001 yılında Avrupa Komisyonu ve EUROPOL tarafından hazırlanan bir raporda bir oluşumun organize suç örgütü kategorisinde değerlendirilebilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre bir organize suç örgütünün temel özellikleri şunlardır: ikiden fazla kişinin işbirliği, süreklilik, ağır suç kapsamına giren faaliyetler, ekonomik çıkar ve/veya güç elde etme. 11 Council of Europe, Crime Analysis: Organised Crime-Best Practice Survey No.4, Strasbourg, 2002, s.6 12 United Nations, Convention against Transnational Organized Crime, Palermo, Council of the European Union, Joint action of 21 December 1998 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on making it a criminal offence to participate in a criminal organisation in the Member States of the European Union, 98/733/JHA, Official Journal L351, Brussels,

17 Söz konusu rapora göre, bu 4 temel özelliğin yanı sıra; üyeler arasında görev dağılımı, disiplin, uluslararası düzeyde faaliyet gösterme, şiddet kullanımı, ticari işletmelerin kullanılması, karapara aklama faaliyetleri, siyaset, bürokrasi, medya, yargı ve iş dünyasına nüfuz edebilme özelliklerinden en az ikisinin varlığı gereklidir. 14 Benzer bir yaklaşım Avrupa Konseyi tarafından da benimsenmiş olup, bir oluşumun organize suç örgütü kapsamında değerlendirilebilmesi için Avrupa Komisyonu ve EUROPOL tarafından belirlenen nitelikler aynı şekilde kabul edilmiştir. 15 Organize suç örgütlerine ilişkin birçok akademik çalışması bulunan Abadinsky de organize suç örgütlerini tanımlamak için bir takım kriterler belirlemiştir. Buna göre organize suç örgütleri; ideolojik değildir; hiyerarşiktir, süreklilik arz ederler, iş bölümüne ve fonksiyonel uzmanlaşmaya dayanır, belirli kural ve usullerle yönetilir, şiddete ve rüşvete başvurur ve monopol oluşturmayı amaçlar. 16 Ulusal ve uluslararası kuruşların ve akademik çevrelerin yaptıkları çalışmaları ışığında organize suç örgütlerinin özellikleri kısaca şu şekilde açıklanabilir: Ekonomik Çıkar Elde Etmeyi Amaçlarlar: Organize suç örgütleri azami düzeyde kar elde edebilmek amacıyla yasadışı faaliyetlerde bulunurlar. Bu noktada, organize suç örgütleri, ideolojik temele dayanan ve politik hedefleri olan terör örgütlerinden ayrılırlar. Organize suç örgütleri ekonomik çıkar güdüsüyle hareket ederken, terör örgütleri için yasal ve yasadışı faaliyetlerden elde edilen kazançlar, politik amaçlarına ulaşmada bir araç görevi görür European Commission, Joint Report from Commission Services and Europol- Towards an European Strategy to Prevent Organised Crime, Commission Staff Working Paper, SEC (2001) 433, Brussels, 2001, s Council of Europe, Organized Crime Situation Report 2004, Strasbourg, 2004, s Howard Abadinsky, Organized Crime, Thomas Learning, United States, 1999, s.1 17 Özgür Ütük, International Fight against the Financing of Terrorism, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2009, s

18 Mevcut Yapı ile Çatışmazlar, Nüfuz Etmeye Çalışırlar: Organize suç ile, siyasi, ekonomik ve finansal sistem arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. Wright ın belirttiği üzere organize suç örgütleri faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütmek ve suçtan elde ettikleri gelirleri kullanılabilir fonlara çevirmek için mali piyasalara ihtiyaç duymaktadır. Bu sebepten ötürü, terör örgütlerinin aksine organize suç örgütleri mevcut yapıyı hedef almamakta, sistem içerisinde çıkar elde etmeyi hedeflemektedirler. 18 Ancak, sistem içerisinde faaliyet gösteren organize suç örgütleri bir süre sonra sisteme zarar vermeye başlamaktadır. Kullandıkları, baskı, şantaj, tehdit ve rüşvet gibi yöntemler demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve devlet otoritesine ciddi zararlar vermekte ve toplumun devlete ve yargı mekanizmasına güvenini azaltmaktadır. Ayrıca, Shelley in ifade ettiği gibi zaman içerisinde güçlenen organize suç örgütleri devlet yönetimine nüfuz etmekte ve hatta yönetimi kontrol eder hale gelmektedirler. 19 Bu duruma örnek olarak, devlet mekanizması ile organize suç örgütlerinin çok yoğun ilişkiler içerisinde oldukları, İtalya ve Kolombiya verilebilir. Uzmanlaşma ve İşbölümü: Karlılığı çok yüksek olan uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı vb. sınıraşan boyutu da bulunan suçlar, uzmanlaşma ve işbölümü gerektirmektedir. Örneğin, uyuşturucu maddenin üretimi, saklanması, farklı bir şehre veya ülkeye transferi ve müşteri bulunması uyuşturucu ticaretinin farklı aşamalarını oluşturmakta ve bu aşamaların her biri o konuda uzmanlaşmış örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ise uzmanlık gerektiren bir diğer alan olup, örgütün aklayıcıları tarafından gerçekleştirilmektedir. Lilley in belirttiği gibi uzmanlaşma ve işbölümü sayesinde uluslararası çapta faaliyet gösteren suç örgütleri, birçok uluslararası şirket gibi oldukça iyi örgütlenmiş, iyi bir finansman ağına sahip ve teknolojiyi yakından takip eden yapılar haline gelmiştir Alan Wright, Organised Crime, Willan Publishing, Devon, United Kingdom, 2006, s Louise Shelley, Transnational Organized Crime: An Imminent Threat to the Nation State, Journal of International Affairs, Cilt 48 Sayı 2, 1995, s Peter Lilley, Dirty Dealing: The Untold Truth about Global Money Laundering, International Crime and Terrorism, Koagan Page, Londra, 2006, s.6 10

19 Şiddet Kullanımı ve Rüşvet: Şiddet kullanımı organize suç örgütlerinin en tipik özelliklerinden birisidir. Organize suç örgütleri hem üçüncü kişilere karşı hem de örgüt içerisinde disiplini sağlamak amacıyla örgüt üyelerine karşı şiddet kullanımına başvurmaktadır. Ayrıca, organize suç örgütleri rekabet içerisinde oldukları diğer örgütlerle anlaşmazlıklarında ve pazar paylaşımı mücadelelerinde şiddete başvurmaktadır. Rüşvet ise organize suç örgütleri tarafından siyaset, bürokrasi, ekonomi, adalet ve medya dünyasına nüfuz etmede, kolluk kuvvetlerinin takibinden ve mahkûmiyetlerden kurtulmada ve özellikle medya cephesinden gelmesi muhtemel sosyal baskıları engellemede yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ticari İşletmelerin Kullanılması: Organize suç örgütleri, yasadışı yollardan elde ettikleri geliri aklamak amacıyla ticari işletmelerden faydalanmaktadırlar. Bunun yanı sıra oldukça yüksek meblağlarda harcama yapan organize suç örgütü üyeleri, dikkat çekmemek amacıyla işadamı görüntüsünü kullanmaktadırlar. Bu sayede ayrıca, toplum nezdinde önemli bir itibar da edinilmesi hedeflenmektedir. Ticari işletmelerin organize suç örgütleri tarafından kullanılmasının diğer bir sebebi de bazı yasadışı faaliyetlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktır. Örneğin, uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütleri yasal taşıma şirketleri vasıtasıyla sevkiyatlarını gerçekleştirebilmektedirler. 21 Suç Gelirlerinin Aklanması: Organize suç örgütleri açısından elde edilen yasadışı gelirlerin yasal sisteme dahil edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu sayede, elde edilen karaparanın kaynağı gizlenmekte ve öncül suç tabir edilen gelir getirici yasadışı faaliyetten uzaklaşılmaktadır. Ayrıca, aklama ile suç gelirlerinin müsaderesinin önüne geçilebilmekte ve yasal görünüm altında daha kolay bir şekilde kullanılabilmektedir. Organize suç örgütleri yasal görüntü kazandırdıkları suç gelirlerini, faaliyetlerini daha da artırmak ve etki alanlarını geliştirmek amacıyla kullanmaktadırlar. Bu çerçevede, organize suç örgütlerini vücuda, parayı vücut için gerekli kana benzeten Aykın ın ifade ettiği üzere para 21 Hasan Aykın, Dünyanın ( ) nci Büyük Endüstrisi Organize Suç Örgütleri ve Kara Para Aklama, Yaklaşım Dergisi, Ankara, Sayı , Ağustos-Eylül 2007, s.7 11

20 organize suç örgütleri için kan gibidir ve aklama bu sürecin kalbidir. Böylece temiz kan sağlıklı ve zinde kalması için tüm vücuda pompalanır. 22 Teknolojiden Yararlanırlar: Organize suç örgütleri, teknoloji alanında kaydedilen gelişmelerin sağladığı imkanlardan azami ölçüde faydalanmaktadırlar. Özellikle uyuşturucu kaçakçılığında, son yıllarda internet üzerinden yapılan satışlarda büyük artış yaşanmıştır. Ayrıca, sanal ortamda yapılan dolandırıcılık, kişisel bilgilerin ve kredi kartı bilgilerinin çalınması, fikri mülkiyet haklarının ihlali, çocuk pornosu ve beyaz kadın ticareti organize suç örgütlerinin teknolojiyi kullanarak gerçekleştirdiği yasadışı faaliyetlerin başında gelmektedir. 23 Öte yandan, teknolojik gelişmeler organize suç örgütlerine örgüt üyeleri arasında güvenli iletişimin sağlanması bağlamında önemli avantajlar sağlamaktadır. Organize suç örgütleri teknolojiden suç gelirlerini aklamada da yoğun bir şekilde faydalanmaktadırlar. İnternet bankacılığı, smart kartlar ve elektronik para bu kapsamda organize suç örgütlerinin kullandığı yöntemler arasında yer almaktadır. 24 Uluslararası Çapta Faaliyet Gösterirler: Günümüzde organize suç örgütlerinin faaliyetleri arasında uyuşturucu ticareti, göçmen, silah ve sigara kaçakçılığı gibi uluslararası suçlar yer almaktadır. Bu faaliyetlerin bir kısmı dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren Çinli, İtalyan, Rus ve Latin Amerikalı suç örgütleri tarafından yürütülmektedir. 25 Öte yandan, yukarıda sayılan suçlar sadece bir ülkede faaliyet gösteren organize suç örgütlerinin ortak çalışması ile de gerçekleştirilmektedir. Örneğin, Afganistan da üretilen uyuşturucu batıya doğru ilerlerken geçtiği ülkelerdeki organize suç örgütleri tarafından bir diğerine transferi gerçekleştirilmekte ve ülke içindeki dağıtımı da yerel suç grupları tarafından yapılmaktadır. Benzer, süreçler göçmen, silah ve sigara kaçakçılığı başta olmak üzere diğer suçlarda da yaşanmaktadır. Bu 22 a.g.m., s.6 23 Ersin Yalçın, Sınıraşan Organize Suçlarla Mücadelede Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007, s Patrick Moulette, Money Laundering: Staying Ahead of the Latest Trends, OECD Observer, Sayı: 220, Paris, 2000, ( ) 25 Emrah Özdemir, Sınıraşan Örgütlü Suç Gruplarının Uluslararası Güvenliğe Etkilerinin Kolombiya ve İtalya Örnekleri Üzerinden Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006, s

AKLAMA VE TERÖRÜN FÝNANSMANI ÝLE MÜCADELENÝN KÜRESEL BOYUTU

AKLAMA VE TERÖRÜN FÝNANSMANI ÝLE MÜCADELENÝN KÜRESEL BOYUTU Yayýn No:2010/406 AKLAMA VE TERÖRÜN FÝNANSMANI ÝLE MÜCADELENÝN KÜRESEL BOYUTU Hasan AYKIN Ankara, 2010 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELENİN

Detaylı

KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BOYUT

KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BOYUT T.C. POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI POLİSLİK ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BOYUT YÜKSEK LİSANS TEZİ Dül DANZANJAMTS Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ( CEZA HUKUKU ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ( CEZA HUKUKU ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ( CEZA HUKUKU ) ANABİLİM DALI TÜRK HUKUKUNDA KARAPARANIN AKLANMASI SUÇLARI VE ÖNLEYİCİ DÜZENLEMELER YÜKSEK LİSANS TEZİ FEYYAZ YONCALIK ANKARA-2008

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Önemi: Türk Bankacılık Sisteminde İyi Uygulama Kılavuzu

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Önemi: Türk Bankacılık Sisteminde İyi Uygulama Kılavuzu Bankacılar Dergisi, Sayı 54, 2005 Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Önemi: Türk Bankacılık Sisteminde İyi Uygulama Kılavuzu MASAK-TBB Çalışma Grubu Bankalarımız tarafından

Detaylı

AKLAMA SUÇU - ÖNCÜL SUÇ İLİŞKİSİ

AKLAMA SUÇU - ÖNCÜL SUÇ İLİŞKİSİ AKLAMA SUÇU - ÖNCÜL SUÇ İLİŞKİSİ Hasan AYKIN Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcsı Yayım Yeri ve Tarihi: Yaklaşım Dergisi, Nisan 2007 I- GİRİŞ Karapara 1 aklama kavramı literatüre 20.

Detaylı

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ*

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* Bir Olgu Olarak Yolsuzluk: Nedenler, Etkiler ve Çözüm Önerileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bu kitap, Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) Dokuz Özel Tavsiyesi

Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) Dokuz Özel Tavsiyesi Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 10 Giriş Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) Dokuz Özel Tavsiyesi Oktay Üstün * Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF), 1989 yılında Paris te toplanan

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINDA BİR ARAÇ OLARAK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN KULLANILMASI Murat KAYA Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINDA BİR ARAÇ OLARAK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN KULLANILMASI Murat KAYA Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINDA BİR ARAÇ OLARAK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN KULLANILMASI Murat KAYA Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı I.Giriş Günümüz dünyasında, her geçen gün kapsamı ve türleri gelişen

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak

Detaylı

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Birliği İstanbul-24 Eylül 2010 Karapara/Su /Suç Geliri Genel

Detaylı

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI İçindekiler BÖLÜM I GİRİŞ 4 1.1. AMAÇ 4 1.2. KAPSAM 4 1.3.

Detaylı

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARINDA GÖRÜLEN ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE DEKİ SERMAYE PİYASALARININ UYUMU * Cansel SEYMEN OSKAY ** İsa ALTINIŞIK *** Yavuz ÇAKMAK **** Abstract Financial markets,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

Ayşe Seda KOYUNCU 102612020. Galma JAHIC, MA

Ayşe Seda KOYUNCU 102612020. Galma JAHIC, MA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE POLİTİKALARI Ayşe Seda KOYUNCU 102612020 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNSAN HAKLARI HUKUKU) Galma JAHIC, MA 2006 1

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Şule Özge UZUNÇAKMAK TEK PAZAR VE REKABET DAİRESİ Mayıs 2004

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI UZMANLIK TEZİ Sevin SEVİNÇ ÜNSAL Ankara - 2007 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.....i

Detaylı

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı.

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı. Ekim - Aralık 2012 KPMG Gündem Sinem Cantürk Hakan Güzeloğlu Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel Cihan Doğrayan Duygu Avcı Göktürk Tamay Finansal Hizmetler Bölümü 15 KPMG Gündem Ekim - Aralık 2012 BDDK dan

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ULUSLARARASI ALANDA YAŞANAN SORUNLAR

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ULUSLARARASI ALANDA YAŞANAN SORUNLAR ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ULUSLARARASI ALANDA YAŞANAN SORUNLAR İbrahim ORGAN * iorgan@pau.edu.tr Fatih ÇAVDAR fatihcavdar@trakya.edu.tr Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK : NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ*

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK : NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK : NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* RAPORUN YAZIMINDA GÖREV ALAN UZMANLAR R. Bülent TARHAN Başbakanlık Başmüfettişi Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA Bilkent Üniversitesi

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2603 - ÖİK: 614 KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2812 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI Yüksek Lisans Tezi İlknur KAYACIK

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı