T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ"

Transkript

1 T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ 1. AMAÇ: 1.1. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi nin kurumsal web sitesinin, güncel tasarım kriterlerine uygun şekilde ve yeni nesil teknolojilerle uyumlu bir içerik yönetim sistemi ile hazırlanarak bir portal niteliğine kavuşturulması, 1.2. Hazırlanacak web portalları için sürdürülebilir teknik destek sağlanması. İhtiyaçlar doğrultusunda kolay ve hızlı geliştirme imkanının sağlanması, 1.3. Belediye gündemine 1arallel olarak site genelinde içeriğin belediyenin farklı birimleri tarafından kolaylıkla güncellenmesi, 1.4. Hedef kitlelerin talebine uygun şekilde özgün içerik hazırlanması, yayınlanması, 1.5. Balıkesir in ulusal ve uluslararası ölçekte tarihi, kültürel ve turistik yönlerini, ekonomik yönden sahip olduğu potansiyelini ve kentteki iş fırsatlarını görsel unsurlara da önem ve öncelik verilerek (Balıkesir Şehir Portalı) ndan etkin şekilde yayınlanması ve kent ekonomisine katkı sağlanması, 1.6. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi nin çoklu ortam yayın altyapısını oluşturulması; video, ses veya canlı görüntülerin internet üzerinden yayınlanması ve izleyicilerle interaktif iletişim kurulması, 1.7. Vatandaşlarımıza bütünleşik kamu hizmetlerinin sunulması, kullanıcı dostu tasarım ve zengin içerikle portalların ziyaretçi sayısının ve trafiğinin arttırılması, 1.8. İçerik Yönetim Sistemi ile Arama Motoru Uyumlu sayfalar hazırlanması, yayınlanması. Sosyal medya entegrasyonu ile geniş kitlelerle sürekli temasta olunması, gibi hususlar amaçlanmaktadır. 2. ĠġĠN KONUSU: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi nin resmi web portalı ve Balıkesir şehir portalının teknik altyapısının kurulması, tasarım, içerik üretimi, bakım ve desteğinin sağlanması için gereken tüm hizmetlerin en etkin ve verimli bir şekilde yaptırılmasıdır. 3. KAPSAM: 3.1. Ġçerik Yönetim Sistemi (CMS): Web sitelerinin hazırlanmasında ve sonrasında web sitelerinin yönetiminde kullanılmak için yüklenici tarafından daha önceden geliştirilmiş olan yazılım Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi Web Sitesi (www.balikesir.bel.tr): İçerik Yönetim Sistemi (CMS) altyapısı kullanılarak güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi web portalının Türkçe ve İngilizce dillerinde, her platformda düzgün ekran çözünürlüğüne sahip tasarım standartlarında yeniden hazırlanarak yayına açılması Balıkesir ġehir Portalı (www.balikesir.com.tr): İçerik Yönetim Sistemi (CMS) altyapısı kullanılarak güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde Balıkesir şehri için Türkçe

2 ve İngilizce dillerinde, her platformda düzgün ekran çözünürlüğüne sahip tasarım standartlarında yayına açılması. 4. TANIMLAR: catchpa: Resimli güvenlik kodu. İnternette herhangi bir siteye üye olurken karşımıza çıkan, karalamalar içindeki "w3h8llk" gibi kodlardır. www (World Wide Web, Dünya Çapında Ağ, kısaca ww veya web): Örümcek ağları gibi birbiriyle bağlantılı sayfalardan, İnternet üzerinde çalışan ve "www" ile başlayan adreslerdeki sayfaların görüntülenmesini sağlayan servistir. Browser:Web üzerindeki dokümanların transfer edilip görüntülenmesini sağlayan, HTML kodlarını yorumlayıp ekranda gösteren programlardır. Portal:Internet veya intranet bilgi ve uygulama kaynaklarına kolay ve hızlı erişmek üzere tasarlanmış başlangıç noktası, giriş kapılarıdır. İçeriğe bağlı olarak kullanıcılara farklı bilgi ve etkileşim noktaları (e-posta, anlık mesajlaşma, sohbet, tartışma grupları, güncel haberler gibi) içerirler. Ġçerik Yönetim Sistemi (CMS):Sistemin alt yapısını sağlayan ve dinamik olarak içeriklerin yönetilmesini sağlayan kodlar bütünü. IIS : Web sayfalarının yayınlanmasını ve web uygulamalarının çalışmasını sağlayan, istemcilerden HTTP ve FTP üzerinden gelen talepleri Microsoft Windows sunucu tabanlı işletim sistemlerinde karşılayan birim Internet Information Services (IIS) dir. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol): Basit dizin erişim protokolü. TCP/IP üzerinde çalışan dizin servislerini sorgulama ve değiştirme amacıyla kullanılan uygulama katmanı protokolü. Responsive Design: Bir tasarımın her platformda düzgün/ölçeklenebilir olması, ekran çözünürlüğüne göre reaksiyon vermesidir. 5. KISALTMALAR: Ġdare: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yüklenici: İşi yapmayı üzerine alan firma. 6. ĠÇERĠK YÖNETĠM SĠSTEMĠ GENEL ÖZELLĠKLERĠ (CMS): 6.1. Yönetici ve Editör Rolleri: Aşağıdaki yetkileri olan türde yönetici atamaları yapılabilmelidir. Genel Yönetici: Bir alan adı altında yayınlanan web sitesine ilişkin tüm işlemleri yapabilen tam yetkili yönetici. Site Editörü: Web sitesine ilişkin içeriklerin tümünü yönetebilecek tam yetkili editör. Kategori Editörü: Atandığı kategoriye ilişkin içerikleri yönetebilecek editör Kategoriler: Siteye sınırsız sayıda kategori ve alt kategori eklenebilmelidir. Kategori sayfalarında kendi kategorisine dahil alt sayfalar listelenebilmelidir Arama Motorları Optimizasyonu: Sitedeki tüm sayfaların içerikleri ve görseller arama motorlarının kolayca tarayabileceği ve indexleyebileceği şekilde olmalıdır Ġçerik GiriĢ Editörü:HTML editör kullanılmalıdır. Editör içinde font standardını sağlamak için editörün text olarak yapıştır özelliği, editörün içine direk adres göstermeksizin bilgisayardan resim yükleme özelliği, link oluştururken bilgisayardan

3 dosya yükleme özelliği olmalıdır. Editörün içine eklenen resim sitede piksel olarak istenilen ölçüye otomatik olarak küçültülebilmelidir Güvenlik Kodu:Tüm yönetici girişlerinde, form gönderimlerinde, bülten üyeliklerinde bir catchpa güvenlik kodu girilmeden işlem yapılmamalıdır Yedekleme: Site yöneticisi gerektiğinde verileri download yöntemi ile yedekleyebilmelidir Site Optimizasyonu: Sitede kullanılmayan resim ve dosyaların kontrolü yapılarak silinmesi sağlanmalıdır Arama Motoru: Sistem kendi içinde arama motoru içermelidir Haber ve Duyurular: İçerik Yönetim Sistemi panelinde haber ve duyuru üyelikleri yönetimi modülü olmalıdır Kullanıcı Tanımlamaları: İçerik Yönetim Sistemi ile web sitesi kullanımı için kullanıcılar tanımlanabilmeli, yetkilendirilebilmeli ve istenirse şifreleme yöntemi ile bu yetkilerin kısıtları belirlenebilmelidir Site, içerik ve şablon sayfalarının yönetimi ve yapılacak işlemler kod yazmaksızın gerçekleştirilebilmelidir Veri tabanı tablolarına yeni alanlar eklemek için teknik operasyona gerek olmadan İçerik Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilmelidir İçerik Yönetim Sistemi kullanıcılarının içerikler üzerinde yaptıkları düzenlemeler geçmişe dönüş olarak görülebilmeli, eski versiyona İçerik Yönetim Sistemi ile dönülebilmelidir İçerikler üzerinde iş akışı tanımlanabilmeli, bir içerik girişi yapıldığında ilgili amir kullanıcının onayına sunulduktan sonra canlıya geçmesi sağlanabilmelidir İçerik Yönetim Sistemi kullanıcıları sitedeki verileri Excel, CSV ve JSON formatlarında indirebilmelidirler Yönetim paneline girmeye gerek kalmaksızın sitenin içeriği siteyi gezerken düzenlenebilmelidir LDAP sunucusu ile kullanıcı yönetimi yapılabilmelidir İçerik Yönetim Sistemi birden çok web sitesinin yönetimine imkân vermelidir. Çoklu dil desteğine sahip olmalıdır İçerik Yönetim Sistemi(CMS) ile sayfalarda kullanılacak içeriklerin yönetilmesi, değiştirilmesi yapılabilmelidir. Bu işlem veritabanı üzerinden el ile değil CMS üzerinden yapılabilmelidir Sistem özellikleri İçerik Yönetim Sistemi üzerinden uyarlanabilmelidir İçerik Yönetim Sistemi üzerinden anket, form ve iletişim gibi giriş ekranları örneklerinin daha önce gerçekleştirmiş olması gerekmektedir Output Cache yapısı sunmalıdır. Sayfaya ziyaretçi girdiğinde veri tabanı bağlantısı yapmadan site çalışabilmelidir Çok sunuculu ortamda çalışmaya uygun olmalıdır Sınırsız sayıda alt sayfa eklenebilmelidir Yeni bir sayfa eklemek için teknik işleme gerek olmadan CMS ile bunu yapmak mümkün olmalı.

4 6.26. Sistem rol bazlı yetkilendirme sunmalıdır. CMS ile roller oluşturulabilmeli, altına kullanıcılar eklenebilmelidir Sitenin hangi kısımlarının hangi roller tarafından değiştirilebileceği ayarlanabilmelidir Silme yetkisi sınırlandırılabilmelidir Sistemsel ayarların yapıldığı bir modül olmalıdır. Teknik işleme gerek olmadan CMS ekranlarından değiştirilebilmelidir Dosyaları hem diske hem de veri tabanına depolama imkânı sunmalıdır Resimleri otomatik boyutlandırma, filigran basma imkânı sunmalıdır Eklenti özelliği olmalıdır. Tüm sisteme müdahalede bulunmadan sitenin bir yerindeki yazılımda güncelleme yapılabilmeli, sadece ilgili bölüm güncellenebilir olmalıdır. Örneğin, sitedeki anket sayfalarının yazılımı güncellenirken diğer kısımların DLL dosyalarına müdahale olmamalıdır. O dosyaların tarihleri aynı kalmalıdır. Eklentilerin yüklemesi ve güncellemesi CMS ekranlarından yapılabilmelidir CMS in dahili loglama (günlük) özelliği olmalı, kullanıcıların yaptığı düzenlemeler loglanmalı, logları kimlerin göreceği yetkilendirilebilmelidir SQL yazmadan, JSON ile sistemden veri çekilebilmelidir İş takip özelliği olmalıdır. Kullanıcılar kendilerinde bekleyen işlerin listesini görebilmelidirler Memcached ile entegre olmalıdır. Site içeriğinin Memcached üzerinde tutulmasına imkân vermelidir E-İşlemler/E-Belediye bölümünde ayrıca geliştirim yapılmayacak, sadece belediye otomasyonunun dışarıya açılan kısımlarına link verilecektir Site içeriklerine sadece yönetim panelinden değil ilgili içerik sayfasını düzenleme şeklinde de erişilebilmelidir Önizleme imkanı sunmalıdır. İçerikler canlıya alınmadan önce, özel bir adresten önizlenebilmelidir. Bu adreste içerikler yayına verilmiş gibi görülebilmelidir. 7. ĠÇERĠK YÖNETĠM SĠSTEMĠ TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ: Dinamik içerik yönetim sistemi uygulamasının sahip olması gereken teknik özellikler şunlar olmalıdır: 7.1. Yazılım dili olarak.net 4.5 kullanılması Veritabanı olarak SQL Server kullanılması Veritabanın performansını artırmak için indexleme yöntemine gidilmesi Sitenin görme engelliler için W3C-WCAG standardını desteklemesi Yazılımın kaynak kodlarının talep edildiğinde yüklenici tarafından teslim edilebilir durumda olması Sayfaların W3C HTML standardına uygun hazırlanması, online kontrollerde hatasız sonuç çıkması Web Sayfasının Firefox, Internet Explorer 8 ve üzeri, Google Chrome, Apple Safari tarayıcıların güncel sürümlerinde sorunsuz çalışması.

5 7.8. Madde 7.7 de belirtilen tarayıcılara uygun CSS hazırlanması ve tek bir CSS dosyasının ortak kullanılması Sayfaların mümkün olduğunca düşük dosya boyuta sahip olması, yüklenme süresinin kısa olması Bilgisayarlarda yüklü olmayan eklentiler nedeniyle sayfaların görüntülenememe yerine web sitesi ziyaretçilerini eklentiyi kurmaları için yönlendirmesi Sayfanın gerek ana yapısında gerekse yönetim panelinde yüksek performansın sağlanması Yazılım kodlarının düzenli yazılması Bir kodlama standardına sahip olması Yazılımın SOA (Service Oriented Architecture: Servis Odaklı Mimari) iş birimlerine sahip olması, iş birimlerinin farklı sunuculara kurulabilmesi Yazılımın çok katmanlı bir yapıya sahip olması ve katmanlar arasındaki iş bölümlerinin açık olması Farklı teknolojilerle (Java, Microsoft vb.) rahatlıkla entegre olabilecek yetenekte olması Yazılımın yönetilebilir bir ön bellek yönetimi (cache management) yapısı olması Güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmak ve dosya yönetim istikrarının sağlanabilmesi için veritabanı (database) yoluyla saklanabilir ve yönetilebilir olması XSLT şablon teknolojisi ile uyumlu çalısması. 8. TASARIM ÖZELLĠKLERĠ: 5.1. Belediye Resmi Web Portalı ve Balıkesir Şehir Portalı için hazırlanacak tasarım idareye sunulacak, tasarım onay verildikten sonra içerik yönetim sistemine uygulanacaktır İçerik Yönetim Sistemine bağlanacak ve yeniden yapılacak tasarımlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi web sitesine ait olacaktır Tasarımlar mobil cihazlarda etkin kullanıcı deneyimi sunmak için Responsive Design teknolojisi ile hazırlanacaktır. PC ve tablet cihazlar için ortak bir tasarım, akıllı telefonlar için ise o çözünürlüklere uygun ayrı bir tasarım yapılacaktır Web siteleri sade, kullanıcı dostu ve navigasyonu kolay olacak şekilde tasarlanacaktır. 9. ĠÇERĠK MODÜLLERĠ VE KAPSAMI: Yüklenici tarafından hazırlanan ve İdare tarafından onaylanan ayrıntılı site haritasına göre içeriklerin hazırlanması ve yayına verilmesini sağlamak üzere dinamik içerik yönetim sistemi üzerinde aşağıdaki uygulama modülleri geliştirilecektir. Modüllerde oluşacak hataların ve arızaların tümü yüklenici tarafından 1 (bir) yıl süre ile giderilecektir Organizasyon ġeması Modülü: Belediye Başkanı, ilgili birimler ve yöneticilerin şema üzerinden ziyaretçilere gösterimi yapılacaktır. Tamamen dinamik yapıya sahip olacaktır. Şema üzerinde birime ve/veya kişiye tıklandığında ilgili bilgilerin getirilmesi sağlanacaktır. Admin panelinden bu bilgiler kolayca değiştirebilecektir E-Yayın Modülü: Ġdarenin yayımlarının dergi formatında siteden yayınlanmasını sağlayacaktır.

6 9.3. E-Rehber Modülü: Belediye sınırları içinde bulunan kurum ve kuruluşların adres, telefon, , web adresi, Google haritası, kurumun sektörü gibi bilgilerin sisteme giriş yapan kişi tarafından girişi sağlanacaktır Haber, Duyuru ve Basın Bülteni Modülü: Hazırlanan haber, duyuru ve basın bülteni gibi içeriklerin kolay bir kullanımla hazırlanması, içeriğe kolayca resim, video, dosya eklemesi yapılması ve gerekirse düzeltme, silme işlemi yapılması imkanı veren modüldür Anket Hazırlama ve Yayımlama Modülü: Anket Modülünde, anket başlığı ve seçenekleri admin tarafından eklenecektir. Anketin güvenli sonuçlar vermesi için yazılımda IP kontrolü ve çerez kontrolü yapılması gerekmektedir. Anket sonuçları oy veren kişi sayısı/oranı grafik olarak gösterilecektir Görsel Galeri Modülü: Foto galeri, içeriklere eklenen resimler gibi bölümlerin daha aktif kullanılmasını sağlayacak modüldür. Resimler tek yada topluca yüklenebilecektir. Yüklenen resimler sistem tarafından 3 farklı şekilde kayıt edilecektir (Orijinal boyut, galeri boyutu ve küçük resim boyutu). Bu sayede sitenin açılma hızı ve performansı artacaktır. Eklenen resimlerde sıralama, silme, düzeltme işlemleri de yapılabilecektir. Resimlerin ziyaretçilerin gördüğü kısımda hem içeriklerde hem de Foto Galeri bölümlerinde resimlerin görüntülenmesinde jquery tekniği kullanılacaktır. Kullanıcı isterse resimleri slayt olarak izleyebilecektir Ġhale Modülü: Belediyenin yapmış olduğu ihalelerin girişinin ve ziyaretçilere gösterildiği kısımdır. Belediyenin istediği formatta giriş yapılabilecek modül olacaktır. Site ziyaretçileri tarihe göre ihalenin ne zaman yapılacağını, ihalenin durumunu kolayca görebilecek formatta hazırlanacaktır Video Modülü: İçeriğe yada Video Galerisine video eklemeye olanak sağlayacaktır. Eklenecek videolar FLV formatında olacaktır. Eklenen videolar site ziyaretçileri tarafından kolayca izlenebilecektir Site Ziyaretçi Ġstatistikleri Modülü: Bu modül ziyaretçilerin siteye giriş çıkışlarını, ne kadar süre ile sitede kaldıklarını, günlük, haftalık, aylık kaç kişi siteyi ziyaret etmiş, hangi il/ülkeden ziyaret edilmiş gibi istatistiklerin Google Analytics sistemi ile tutulmasını sağlayacaktır Banner Yönetimi Modülü: Site yönetim panelinden ziyaretçilerin görebileceği bannerleri Adminin kolayca ekleyebileceği bir yapıda olmalıdır. Admin ekleyeceği bannerleri flaş (SWF) formatında ekleyecektir Site Ġçi Arama Modülü: Site içeriğinde arama yapılabilmesi için hazırlanacak modüldür. Modül, arama yapılan kelime ile ilgili sonuçları raporlayacaktır Site Haritası Modülü: Web sayfasında bulunan başlıkların tümünün yer aldığı ve başlığa tıklanınca ilgili bölüme gitmesini sağlayacak linklerin de eklendiği modüldür RSS Modülü: Rss beslemelerinin sitede güncellenen veya ilave edilen içeriklerin takip edilmesini sağlayacak modüldür Doküman Yönetim Modülü:Bu modülde Belediyenin kurumsal kimlik çalışması dokümanları, Emlak beyanname formları, başkanın resimleri gibi dokümanların yer aldığı ve bu dokümanları site ziyaretçisi kolayca alabileceği bir sistemin olması modülüdür Etiketleme modülü: Bu Modül sayesinde eklenen içerikler birbirleri ile ilişkilendirilecek. Eklenen bir içeriğin altında yer alacak olan etiketleme bölümü ile

7 içerikteki bilgilerle alakalı kelimeler girişi için bölüm olacaktır. Girilen etiketler site ziyaretçisi tarafından tıklandığında etiketle ilgili sonuçları görebilecektir ĠliĢkilendirme Modülü: Etiketleme modülünden farklı olarak eklenen içerik başkan ile müdürlükle, mahalle ile ilişkilendirilecektir. Bu sayede bir içerik her müdürlük için ayrı ayrı girilmeyecek ve bilgi kirliliği önlenmiş olacaktır. Site ziyaretçisi Başkan menüsüne tıkladığında başkanla ilgili içerikleri görebilecektir Bilgi Edinme Modülü:Yasa gereği 15 gün içinde cevap verilmesi zorunlu olan formların site üzerinden alınması için yasaya uygun form hazırlanacaktır. Site ziyaretçisi bu formu doldurduğunda hem ile istenilen birime gönderilecek hem de Yönetim Panelinde arşivlenecektir. Yönetim panelinde Bilgi Edinme formları ile ilgili personel için özel olarak hazırlanacak bir yazılım olacaktır. Raporlama yapabilecek, cevap verilmeyen mesajları, yeni mesajları, cevap verilen mesajları görebilecek, süresi dolmak üzere olan mesajların uyarısını verecek bir modül olacaktır Bilgi Edinme DıĢında Kalan Formlar :Bu modülde bilgi edinme dışındaki formların (Başkana mesaj formu, Beyaz Masa istek, şikâyet Formu vb. gibi formlar) Belediyenin iç ağında kullandığı programa entegre olacaktır Etkinlik Takvimi Modülü: Bu modülde belediye tarafından yapılacak etkinliklerin önce etkinlik bilgisi girilecek ardından da etkinlik tarih ve saatleri, yerleri seçilecek bir sistem olacaktır. Admin bu bilgileri kolayca girebilecektir E-Belediye Modülü:Bu modül de Belediyenin kullandığı portala link verilecektir Nöbetçi Eczane Modülü:Belediye sınırları içinde yer alan eczanelerin nöbetçi oldukları zamanları gösterecek modüldür Duyurular Modülü:Belediyenin yaptığı duyuruların site ziyaretçilerine gösterileceği modüldür Basında Belediye Modülü:Belediye ile ilgili çıkan yazılı ve görsel içeriklerin arşivlendiği bölümdür. Bu modülde XML yoluyla Belediyenin çalıştığı ajanstan alınan bilgilerin işlenerek sitede gösterilmesi sağlayacaktır Faaliyet Raporu Modülü:Belediyenin yaptığı faaliyetlerin toplandığı yayınların siteye ekleneceği bölümdür Meclis Gündemi Modülü :Mecliste alınan karaların, yapılacak toplantıların yayımlanacağı modüldür KiĢi/ Personel Modülü:Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler, Meclis Üyeleri gibi kişilerin eklenip site ziyaretçilerine gösterildiği modüldür Birimler Modülü:Bu modülde idarenin organizasyon şemasında yer alan tüm pozisyonların (başkanlıklar müdürlükler, yöneticileri, müdürlüğün verdiği hizmetler, müdürlük faaliyetleri ve haberleri gibi bilgilerin) yer aldığı bölümdür Kullanıcı Yönetimi Modülü:Siteye içerik/bilgi girişi yapacak personelin bölümüdür. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılacaktır. Her kullanıcı adına açılan hesapta kendine ait bilgileri görebilecektir. Sitenin bir de Tüm yetkilere sahip Admini olacaktır. Admin alt kullanıcıları ekleyip onlara yetki verebilecektir Site GiriĢ güvenlik Modülü:Yönetim Paneline giriş yapanların IP adresleri ve giriş saatleri kayıt edilecektir. Böylece oluşabilecek sorunların çözümü için yardımcı bilgiler toplanmış olacaktır Banner Destek Modülü :Banner yönetiminin yapılmasını sağlayan uygulamadır.

8 9.31. Mobil Uyumluluk :Web portallar responsive design özelliğine sahip olacak Çevre Ölçüm Verileri Yayın Modülü:Hava, su, deniz suyu vb. çevre verilerinin yayınlanmasını sağlayan uygulamadır TV Arayüzü:Tvlerin ekranında slayt şeklinde bilgiler gelmesi için bir arayüz yapılacaktır. Bu arayüzde Belediyeden haberler, projeler, duyurular; güncel önemli haberler, gibi bilgiler yer alacaktır. 10. ĠÇERĠK HAZIRLAMA HĠZMETLERĠ: Web sitesine içerik oluşturabilecek olan her türlü bilgi, haber, belge, fotoğraf ve benzeri dokümanın ilgili haber kaynaklarından temin edilmesi ile ilgili hizmetler idare tarafından ya da idare tarafından belirlenen esaslara göre yüklenici firma tarafından yürütülecektir. Yüklenici, öncelikle aşağıda yer alan temel haber kaynaklarından somut bir belgeye dayandırarak temin edeceği ve doğruluğu teyit edilmiş haber, veri ve bilgiyi web sitesinde yayımlayacaktır Eski Sitedeki Bilgilerin Aktarılması: Var olan sitedeki içeriklerin idare tarafından uygun bulunanları yeni siteye girilecektir. Siteye veri girişi yükleniciye aittir Ġç Bilgi Kaynakları: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi nin organizasyonunda yer alan tüm birimler verdiği hizmet türüne göre faaliyetleri ile ilgili yayınlanması uygun bulunan içerikleri sayısal ortamda yükleniciye verilecektir Diğer Kaynaklar: Kamu ve özel sektör kuruluşlarının resmi açıklamaları, basın bültenleri, periyodik raporları (Basılı olarak/cd ortamında veya Resmi Web Sitesi) idare tarafından temin edilerek yükleniciye teslim edilecektir Yurtiçi ve YurtdıĢı Web Siteleri: Ulusal ve/veya Uluslararası Kuruluşların Resmi Web Sitelerinde yayınlanan ve yeniden yayınlanmasında sakınca olmayan her türlü içerik idare tarafından temin edilerek yükleniciye teslim edilecektir Özgün Ġçerik Temini: Yüklenici tarafından özgün olarak hazırlanan ve/veya telifi ödenmek suretiyle temin edilerek idareye ait sitelerde yayınlanan içeriklerdir. 11. ANADOLU AJANSI (AA) HABERLERĠNE ABONELĠK: Yüklenici, Balıkesir ile ilgili günlük haberlerin İdareye ait portallarda AA rumuzu ile yayınlanabilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerli olmak üzere abonelik sözleşmesi yapacak ve buna ilişkin giderleri karşılayacaktır. Anadolu Ajansı tarafından ilgili haberlere erişimi sağlayan kullanıcı bilgileri ve şifre kapalı bir zarf içerisinde İdareye teslim edilecektir. 12. BALIKESĠR 360 SANAL ġehġr TURU: Yüklenici, Balıkesir in tarihi eserleri ve karakteristik özellik taşıyan mekanlarının iç veya dış görüntülerinin bilgisayar ve internet ortamında interaktif olarak yukarı ve aşağı ve sağa sola olmak üzere 360 'lik bir açı ile izlenmesini sağlayan bir uygulamayı hazırlayarak Balıkesir Şehir Portalı ndan yayımlayacaktır. Sanal Şehir Turu için yüklenici Balıkesir Merkez de 100 farklı noktada çekim yapılacaktır. Çekim noktaları idare ile yüklenicinin ortak çalışması ile belirlenecektir. Google Earth üzerinden 360 derece mekanlara ulaşılacak.tüm işletim sistemlerinde ve tüm browserlar ile (IE, Firefox, Safari, Opera, Google Chrome) ile Player yüklü olmayan sistemlerde (iphone, ipad vs.) sorunsuz çalışacaktır. 13. REKLAM ALANLARININ YÖNETĠMĠ: Bu şartname kapsamındaki Web Portallarda çeşitli alanların reklam ve tanıtım amaçlı olarak kullanılması, yayınlanacak reklamların içeriği, süresi, hukuki ve mali

9 uygulamaları ile ilgili tüm hususlar idarenin sorumluluğu altındadır. Yüklenici firma, idarenin izni olmaksızın web sitesinin reklam alanlarında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimleri ile ilgili olmayan veya İdare tarafından yayınlanması yazılı olarak istenmemiş olan hiçbir reklam veya duyuruyu yayınlayamaz. Yüklenici, idarenin isteğine göre reklâm uygulama alanları ile ilgili düzenlemeleri yapacaktır. 14. TELĠF HAKKI ve YAYINLA ĠLGĠLĠ HUKUKĠ DÜZENLEMELER: Yüklenici, web portalların içeriklerini aşağıdaki hususlara uygun olarak hazırlamak ve/veya hazırlatmakla yükümlüdür. Web portalların içerik yönetim süreçlerinin tamamen idareye teslim edilmesinden sonra oluşturulacak içeriklerle ilgili sorumluluk idareye ait olacaktır Yeniden Yayım Yasağı:Yüklenici, bu şartname kapsamında içerik yönetimini üstlendiği web sitelerimizde yayınlanacak her türlü içeriğin, 5187 Sayılı Basın Kanununun "Yeniden Yayım"a ilişkin yasak ve bu yasaklara uymayanlar için öngörülen cezaları düzenleyen 24. Maddesine aykırı hareket etmeden yayımlayacaktır Telif Hakkı: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na aykırı olarak ilgili kişi, kurum veya kuruluşun önceden yazılı onayı olmadan veya bedeli ödenmek suretiyle yayın hakkı alınmadan herhangi bir içerik veya fotoğraf web sitelerimizde yayınlanmayacaktır. 15. ÇEVĠRĠ ĠġLERĠ: Yüklenici tarafından hazırlanan ve belediye portalı ile Balıkesir Şehir Portalında yayınlanması idarece uygun bulunan Türkçe içeriklerin, İngilizce sitelerde yayınlanması gerekli görülen bölümlerin çevirilerini idare yapacaktır. 16. ĠNSAN KAYNAKLARI ve ĠġĠN YAPILACAĞI YER: Yüklenici, bu şartname kapsamında yer alan hizmetleri zamanında ve istenilen kalitede gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda uzman personeli kendi işyerinde çalıştıracaktır. İş süreçlerine göre fiilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi nde yapılması gereken işler için gerekli nitelikte ve sayıda uzman yüklenici tarafından sağlanacaktır. Bu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan ulaşım araçlarının temini, otel, yemek, iletişim, posta, kurye, kargo vb. her türlü gider yükleniciye aittir. 17. SUNUCU TEMĠNĠ ve BARINDIRMA: Web ve veri tabanı sunucularının barındırılması idareye ait olacaktır. İdarenin sunucu değişikliği yapması halinde mevcut sitelerin yayınına ara verilmeden, yeni web sunuculara transfer edilerek hizmete alınması, idarenin bildiriminden itibaren 7 gün içinde yüklenici tarafından sağlanacaktır. 18. VERĠ GÜVENLĠĞĠ, GÜNCELLEME ve YEDEKLEME ĠġLEMLERĠ: Web portallarının tamamen kurularak idareye teslimi esnasında, içerik yönetim sistemini kullanacak yetkili personel için tanımlanan şifreler ve özel teknik bilgiler, yüklenici tarafından yetkililere imza karşılığında verilecektir. Bu bilgiler ve yürütülecek çalışmalar süresince belediye bünyesinde elde edilen tüm bilgi ve dokümanlar üçüncü kişiler nezdinde kesinlikle gizli tutulacaktır. 19. EĞĠTĠM DESTEĞĠ: Web Sitesinin içerik güncelleme hizmetlerinin bütünüyle idare tarafından sürdürülmesi için idarenin görevlendireceği personellere içerik yönetim sistemi, modüllerin kullanımı ve içerik hazırlama teknikleri konusunda yüklenici tarafından

10 toplam en az 30 saat eğitim verilecektir. Eğitimin takvimini idare ile yüklenici birlikte belirleyecektir. 20. SUNUCUNUN ve SĠTE TRAFĠĞĠNĠN ĠZLENMESĠ: Yüklenici, her iki portalın (sitenin) web trafiğinin çok ayrıntılı şekilde izlenmesini sağlayarak, anlık, günlük, haftalık ve aylık olarak mukayeseli raporları idareye sunacak veya bu periyotlarda izlenmesi için idareye gerekli kullanım bilgilerini verecektir. Ayrıca, sunucunun her an aktif olup olmadığını, bağımsız bir kuruluşa kontrol ettirerek düzenli raporlanmasını sağlayacaktır. 21. REKLAM ALANLARININ YÖNETĠMĠ: Web portallarda çeşitli alanların reklam ve tanıtım amaçlı olarak kullanılması, yayınlanacak reklamların içeriği, süresi, hukuki ve mali uygulamaları ile ilgili tüm hususlar idarenin sorumluluğu altında olacaktır. Yüklenici, idarenin izni olmaksızın web sitesinin reklam alanlarında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimleri ile ilgili olmayan veya idare tarafından yayınlanması yazılı olarak istenmemiş olan hiçbir reklam veya duyuruyu yayınlamayacaktır. Yüklenici, idarenin isteğine göre reklâm uygulama alanları ile ilgili düzenlemeleri yapacaktır. 22. UYGULAMA ESASLARI VE STANDARTLAR Yüklenici, bu şartname kapsamındaki işleri aşağıda belirtilen genelgelerdeki esaslara ve uluslar arası standartlara göre yapacak; yeni gelişmeleri ve değişiklikleri izleyerek idarenin bilgisi ve onayı dâhilinde uygulayacaktır. Standartların uygulanma zorunluluğu bu şartname kapsamına girmeyen belediye otomasyonuna ait e-belediye uygulamalarına ait sayfaları kapsamayacaktır Genelgeler: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/4 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre, adresinde yayımlanan Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi nin güncel sürümü tarih Sayılı Başbakanlık Genelgesi ekinde yer alan Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu W3C Standartları: Başta HTML, XML ve CSS olmak üzere, sayfalara erişim, birleşik belge formatları, web programları ve script ler ile web sayfalarının dinamik bir şekilde erişim ve içerik güncellemesinin yapılabilmesi, uluslararası ortak bilgisayar dillerinin kullanımı, sayfalarda kullanılan grafik türleri, çoklu ortam dosyaları, patent hakları ve gizlilik hakları gibi konularda bir yönetim merkezi konumunda bulunan World Wide Web Consortium (W3C) karar ve önerileri izlenecek ve uygulanacaktır EriĢilebilirlik ve CSS : Bu şartname kapsamındaki Web sitelerinin, engelli ziyaretçiler tarafından da erişilebilir olması için en az Priority 1 kriterlerine uyacak şekilde WCAG 1.0 ve Section 508 erişilebilirlik standartlarına göre geliştirilmesi gerekmektedir. Mevcut web siteleri ile yapılacak ek ve değişikliklerin, WCAG checklist formatına ve diğer standartlara uygunluğunu gösteren bir rapor hazırlanarak idareye verilecektir. 23. PROJE GEREKSĠNĠMLERĠ: Uygulamalar, IIS üzerinde çalışmak üzere hazırlanacaktır. Buna bağlı olarak, HTML, ASP,.NET teknolojileri kullanılacaktır.

11 23.2. Teklif edilen web yazılımı projesinin fiyatına, önerilen Ġçerik Yönetim Yazılımı dışında işletim sistemi ve MS-SQL veri tabanı yazılım fiyatları dahil edilmeyecektir. İdare, gerekli yazılımların lisansını kendisi sağlayacaktır Yüklenici web sitesinin kullanıcı erişim yetkilendirilmesi ile ilgili konuları çözümleme ve tasarım çalışmaları sırasında idare yetkilileri ile beraber karar verecektir Ana bilgiler sunucu üzerinde bulunacak, istemciler, sunucuya ulaşarak bilgi alışı, veri girişi, güncelleme işlemleri yapılacaktır. Sistem kaynaklarının etkin kullanımı, yönlendirilmesi, yetkilendirme türü işlemler sunucu tarafından yapılacaktır. 24. GENEL ġartlar: Teklif edilen sistem internet browserları üzerinde (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari) sorunsuz olarak çalışacaktır Teklif edilen sistem günümüz teknolojisine uygun ve gelecekteki gelişmelere uyumluluk sağlayacak şekilde olacaktır Teklif edilen tüm yazılım birimleri Windows 1254 ve ISO numaralı Türkçe karakter seti standartını sağlayacaktır Portal yazılımı ve yönetimi tamamen web tabanlı mimariye uygun olacaktır Veri güvenliği yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Ancak idarenin web sayfasının yönetim panelini kullanan kullanıcı yönetim paneline giriş adres, kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri 3. şahıslara paylaşmasından doğabilecek veri güvenlik sorunları idarenin sorumluluğunda olacaktır Yüklenici, bu şartname kapsamında yer alan tüm yazılım uygulamalarında ortaya çıkan sorun ve arızalar ile mevzuattan kaynaklanan değişiklik istekleri ve idarenin talep edeceği yeni uygulamaları bedeli karşılığında üretme hususunda 5 yıl süreyle hizmet vermeyi taahhüt edecektir İçerik Yönetim Sistemi nin yüklenici tarafından geliştirilen yerli bir ürün olması tercih edilecektir. Yüklenici ürün ile ilgili tescilli marka belgesini veya ürün arge kapsamında geliştirilmişse TUBITAK veya KOSGEB belgesini sunacaktır Yüklenici, İçerik Yönetim Sistemi ile web sitelerinin açık kaynak kodlarını idareye teslim edecektir. İdare, herhangi bir sebeple doğrudan veya dolaylı olarak kaynak kodlarını kısmen veya tamamen 3. şahıslarla paylaşmayacak yada kullandırtmayacaktır. 25. GĠZLĠLĠK ve BEYAN TAAHHÜDÜ Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra idare yöneticisi, personeli ve danışmanları da dahil olmak üzere her türlü temsilcisinden aldığı her türlü yazılı veya sözlü bilgiyi (gizli olduğu açıkça ifade edilen veya edilmeyen) gizli bilgi olarak kabul edecektir Yüklenici, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirirken idare tarafından kendilerine beyan ve/veya teslim edilen veya faaliyet alanları içerisinde bulunup ta idarenin bilgisi ve onayı haricinde edinebileceği her türlü sözlü veya yazılı bilgi, doküman, veri veya know-how'ı ("bilgi") gizli addedeceklerini, Gizli Bilgi'yi hiç bir şekilde ifşa etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt edecektir.

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ Bu şartname 2 (iki) bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölüm, www.bakka.org.tr adresinde yayında

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti alımı yapılacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti alımı yapılacaktır. 30.06.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/13679 KONU : Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

Nitrat Direktifinin Uygulanması için Teknik Yardım Projesi

Nitrat Direktifinin Uygulanması için Teknik Yardım Projesi Katılım Öncesi Yardım (IPA)Aracı kapsamında Türkiye 2007 Ulusal Programı İşbu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir Nitrat Direktifinin Uygulanması için Teknik Yardım Projesi VEiY: Gereklilik

Detaylı

WWW.ANTALYABAROSU.ORG.TR. İNTERNET SİTESİ KODLAMA ESER ŞÖZLEŞMESİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ (2. taslaktır)

WWW.ANTALYABAROSU.ORG.TR. İNTERNET SİTESİ KODLAMA ESER ŞÖZLEŞMESİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ (2. taslaktır) WWWANTALYABAROSUORGTR İNTERNET SİTESİ KODLAMA ESER ŞÖZLEŞMESİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ (2 taslaktır) 1 Taraflar a İş Sahibi Antalya Barosu Başkanlığı - Meltem mahallesi, Muratpaşa/Antalya b Yazılımcı: 2 Hukuki

Detaylı

TRT Web Portalleri Tasarımı ve İçerik Yönetimi Yazılımı. Taslak Teknik Şartnamesi

TRT Web Portalleri Tasarımı ve İçerik Yönetimi Yazılımı. Taslak Teknik Şartnamesi TRT Web Portalleri Tasarımı ve İçerik Yönetimi Yazılımı Taslak Teknik Şartnamesi İşin Konusu: TRT web portallarının tasarımının yapılması ve bu tasarımların ihtiyaç duyduğu tüm materyalleri düzenleyen

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazı İşleri TEKNİK DONANIM» Network Altyapısının Oluşturulması» Bilgisayar ve Yedek Aksamların Temini» Yedekleme ve Bilgi Güvenliği» Yeni Teknolojilere Adaptasyonun Sağlanması ASKER AİLE YARDIMI KALEMİ

Detaylı

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Performans Denetimi Raporu e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Haziran-2006 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

Bu Rehberle ilgili sorularınız ve güncelleştirme önerilerinizi e-posta ile lütfen birliktecalis@kalkinma.gov.tr adresine iletiniz.

Bu Rehberle ilgili sorularınız ve güncelleştirme önerilerinizi e-posta ile lütfen birliktecalis@kalkinma.gov.tr adresine iletiniz. KASIM 011 Bu Rehberle ilgili sorularınız ve güncelleştirme önerilerinizi e-posta ile lütfen birliktecalis@kalkinma.gov.tr adresine iletiniz. Bu dokümana http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinden erişebilirsiniz.

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ PRODÜKSİYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ www.turkishmineral.com 1-TEKNİK ŞARTNAME: A TEMEL PRODÜKSİYON ÇALIŞMASI: Bu şartname, İstanbul Maden İhracatçıları

Detaylı

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA...

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA... İÇİNDEKİLER 1- PROJENİN HEDEFİ... 1 a) Proje Nasıl Ortaya Çıktı ve Başlatıldı?... 1 b) Projenin Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri... 11 2-KULLANILAN KAYNAKLAR... 14 a) Bilişim Teknolojileri... 14 b) İnsan

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Yeni Nesil WiFi Kullanıcı Yönetimi ve 5651 Sayılı Yasa 1 Çözümü Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log

Detaylı

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ ÖZEL ġartname İçindekiler 1 KONU 3 2 KAPSAM 3 3 TANIMLAR 3 4 GENEL HUSUSLAR 4 5 KABUL SĠSTEMĠ 5 5.1 WEB Portal 5 5.1.1

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME 1. İş Tanımı: Uzaktan

Detaylı

2.1 2.1. Sitenin İsimlendirilmesi

2.1 2.1. Sitenin İsimlendirilmesi GENEL ÖZELLİKLER 2 İnternet sitesi içeriklerinin, hedef kitle tarafından etkin ve doğru bir şekilde kullanılabilmesi, internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin kullanıcılar tarafından kolay ve hızlı

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT ve SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (21.03.2009 dan 21.03.2011 tarihine kadar) RUHSAT VE SİCİL 1- AVUKATLIK RUHSATNAME

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı TASLAK ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI (Taslak EBYS Talimatı) Hazırlayan: Fatih AYDOĞAN Melih ÇİNKAYA Erhan MERZİFON 1

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/4397 KONU : DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM İŞİ SON BAŞVURU TARİHİ : 07.03.2012 Çarşamba Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda detaylı olarak açıklanan

Detaylı