Sait TÜZEL a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sait TÜZEL a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. DOI: /estp İngiltere, Kanada, ABD ve Avustralya Ana Dili Öğretim Programlarının Medya Okuryazarlığı Bağlamında İncelenmesi ve Türkçe Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi * Sait TÜZEL a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öz Medya okuryazarlığı eğitiminde müstakil ders yaklaşımı ve ilişkilendirme yaklaşımı olmak üzere iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Müstakil ders yaklaşımında, medya okuryazarlığı eğitimi, tıpkı matematik, sosyal bilgiler gibi ayrı bir ders olarak eğitim sisteminin içerisinde yer alır. İlişkilendirme yaklaşımında ise, medya okuryazarlığına ilişkin aktiviteler ve kazanımlar, mevcut bir dersin içerisine entegre edilir. Medya araçlarının ve iletilerinin toplum yaşamında 1990 lı yıllardan itibaren etkisini arttırmasıyla birlikte gelişmiş ülkelerin medya okuryazarlığı eğitiminde ilişkilendirme yaklaşımını benimsemeye başladıkları görülmektedir. Bu ülkelerde medya okuryazarlığının ilişkilendirildiği başlıca ders ise ana dili eğitimi dersleri olmaktadır. Çalışmada, medya okuryazarlığı öğretim konusunda lider olarak gösterilen İngiltere, Kanada (Onatario Eyaleti), ABD ve Avustralya ana dili öğretim programlarının medya okuryazarlığı eğitimiyle ilişkilendirme durumlarının tespit edilerek medya okuryazarlığı ile ana dili derslerinin ilişkilendirilmesinde ortaya çıkan ortak temaların belirlenmesi amaçlanmıştır. İlgili ülkelerin ana dili öğretim programlarına ait toplam 487 sayfa doküman ve 497 adet kazanım, doküman incelemesi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada veri analizi yöntemi olarak içerik analizi kullanılmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak ülkeler bazında analiz gerçekleştirilmiş ardından da ülkelerin ana dili öğretim programlarındaki medya okuryazarlığı kazanımlarının oluşturduğu ortak temalar ortaya konulmuştur. Veri analizinde MAXQDA adlı nitel veri analizi programından yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, incelenen öğretim programlarında medya okuryazarlığı eğitimine yönelik kazanım ve etkinliklerin önemli görülebilecek bir düzeyde (%37,2) yer aldığı görülmüştür. Medya okuryazarlığı ile ilişkili kazanımların yaklaşık 3 te 2 lik kısmı medya okuryazarlığının anlama boyutuyla ilişkiliyken kalan kısmı üretim boyutuyla ilişkilidir. Anlama boyutunda yer alan kazanımlar; metnin teknik yapısını anlama, metni sorgulama, metinde yer alan bilgi ve görüşleri ayırt etme ve medya iletilerinin diğer insanlar üzerindeki etkisi üzerine düşünme olmak üzere 4 ana tema altında yer alan 21 alt tema şeklinde ortaya konulmuştur. Üretim boyutunda yer alan kazanımlar ise; içerik oluşturma, üretimde teknik bilgiyi kullanma, ortak üretim ve etkileşim ve ürettiği iletiyi değerlendirme olmak üzere 4 ana tema altında 14 alt tema şeklinde ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler Amerika Birleşik Devletleri, Ana Dili Öğretim Programları, Avustralya, İngiltere, Kanada, Medya Okuryazarlığı Eğitimi, Türkçe Eğitimi. * Bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı nda 2012 yılında tamamlanan İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Derslerinde Medya Okuryazarlığı Eğitimi: Bir Eylem Araştırması başlıklı doktora tezinden elde edilen verilerin bir kısmı kullanılarak üretilmiştir. a Dr. Sait TÜZEL Türkçe Eğitimi alanında yardımcı doçenttir. Çalışma alanları arasında medya okuryazarlığı, görsel okuryazarlık ve çok katmanlı okuryazarlık eğitimi ile okuma eğitimi yer almaktadır. İletişim: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Çanakkale. Elektronik posta: Tel:

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Türkiye de medya okuryazarlığının eğitim sistemine dâhil edilmesine yönelik ilk adım, İlköğretim Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı nın tarihinde MEB Talim ve Terbiye Kurulu nda görüşülerek kabul edilmesiyle atılmıştır (RTÜK, 2007). Ancak İngiltere, Kanada, ABD, Avustralya gibi ülkelerde konunun eğitim sistemlerine dâhil edilmesinin geçmişi 1930 lu yıllara kadar dayanmaktadır (Buckingham, 2009; Hobbs ve Jensen, 2009; Namita, 2010). Bu ülkelerde medya okuryazarlığının uzun süredir eğitim sistemlerinin içerisinde yer alıyor olması, uygulama çeşitliliğini beraberinde getirmiştir. Durum böyle olunca, bu ülkelerin uygulamaları, Türkiye gibi medya okuryazarlığı eğitimine yeni başlayan ülkeler için çeşitli deneyimler sunmaktadır. Bu çalışmada, İngiltere, Kanada (Ontario Eyaleti), ABD ve Avustralya ana dili öğretim programlarında yer alan kazanımlar medya okuryazarlığı açısından incelenerek oluşturdukları ortak temalar tespit edilmeye çalışılacaktır. Uluslararası alan yazında, medya okuryazarlığının eğitim sitemleri içerisine nasıl yerleştirilebileceği konusunda çeşitli çalışmalar yapıldığı görülmektedir (Considine, 1990; Duncan, 1989; Kahn ve Master, 1992; Melamed, 1989; Scharrer, 2003; Tuggle, Sneed ve Wulmeyer, 1999). Bu çalışmalardan ve ülkelerin uygulamalarından hareketle, medya okuryazarlığının eğitim sistemlerine dâhil edilmesi konusunda (1) müstakil ders yaklaşımı ve (2) mevcut bir dersin programıyla ilişkilendirme yaklaşımı olmak üzere iki tip uygulamanın olduğunun söylenmesi mümkündür. Müstakil Ders Yaklaşımı Adından anlaşılacağı üzere bu yaklaşımda medya okuryazarlığının eğitim sistemi içerisine ayrı bir ders olarak eklenmesi söz konusudur. Tıpkı matematik, fen bilgisi, müzik derslerinde olduğu gibi medya okuryazarlığı eğitimine yönelik uygulamaların da eğitim sistemi içerisine yerleştirilecek ayrı bir ders ile verilmesinin gerekliliği savunulmaktadır (Hobbs, 1998, s. 25). Medya okuryazarlığına ait ayrı bir öğretim programı, öğretmen ve ders vardır. Kress (1992, s. 200), bu yaklaşımı savunan eğitimcilerin, medya okuryazarlığı ayrı bir ders olarak eğitim sisteminde yer almadığı sürece az ya da çok diğer derslerle ilişkili bir biçimde; ancak kendi başına değer verilmeden, diğer konuların kıyısında kalacağı düşüncesinde olduklarını dile getirmektedir. Kısacası konunun özerk bir yapıda verildiği takdirde tam manasıyla hedefine ulaşabileceğini düşünmektedirler. Hobbs (1998, s. 25) da benzer bir bakış açısıyla medya okuryazarlığının, eğitim sistemi içerisinde ayrı bir ders olarak yer almamasının yeterince önemsenmeyerek ihmal edilmesine neden olacağına dikkat çekmektedir. Medya okuryazarlığının amaçlarının, diğer derslerin amaçları içerisinde yok olabileceğini vurgulamaktadır. Kısacası müstakil ders yaklaşımını savunanlara göre, medya okuryazarlığı, eğitim sistemi içerisinde ayrı bir ders olarak yer almadığı müddetçe diğer derslerin amaç ve kazanımları arasında eriyecek, bu durumda dersin amaçlarına tam olarak ulaşılamamasıyla sonuçlanacaktır. Bu açıklamalar bağlamında Türkiye de uygulanan medya okuryazarlığı öğretim modeline bakıldığında, müstakil ders yaklaşımının benimsendiği görülmektedir. Seçmeli olarak tanımlanan ve haftada iki saatten oluşan bu ders, Medya Okuryazarlığı adını taşımaktadır (RTÜK, 2007). Kamuoyunda olarak bilenen eğitim sisteminde de dersin 2006 da uygulamaya konulan yapısı korunmuştur. Yeni eğitim sisteminde de Medya Okuryazarlığı dersi, öğrencilerin 7 veya 8. sınıflarda bir defaya mahsus seçebilecekleri, haftada iki saat olarak planlanmış müstakil bir ders yapısındadır. İlişkilendirme Yaklaşımı Medya okuryazarlığının eğitim sistemleri içerisinde konumlandırılmasına yönelik ortaya konulan diğer yaklaşım ise medya okuryazarlığı eğitimine yönelik kazanım ve etkinliklerin eğitim sistemi içerisinde yer alan belirli derslerle ilişkilendirilerek verilmesidir. Hobbs (1998, s. 25), bu yaklaşımın, medya metinlerinin analizi ve üretimi etkinliklerinin üstünkörü geçiştirilmesi riskini taşımakla birlikte, temel eğitim seviyesinde yer alan bütün öğrencilerin medya eleştirisi ve üretimi etkinlikleriyle tanışma potansiyelini bünyesinde barındırması açısından önemli görülebileceğini dile getirmektedir. Erstad (1997) ve Kress (1992) ise böyle bir yaklaşımın derslerde kullanılan metinlerin birer sorgulama nesnesi olarak ele alınması adına farklı branşlardan öğretmenlere önemli fırsatlar sunduğunu dile getirmektedirler. Bu yaklaşımın medya okuryazarlığı becerilerinin belirli bir bağlam doğrultusunda ele alınması avantajına sahip olduğu belirtilmektedir (Richards, 1992). Bu yaklaşım, etkinlikleri gerçekleştiren öğretmenlerin gerekli niteliklere sahip olmamaları durumunda, analiz, değerlendirme ve üretim faaliyetlerini sıradanlaştırsa bile; öğrencilerin medya çözümlemesi ve üretimi etkinlikleriyle birçok farklı disiplinin içerisinde karşılaşması potansiyelini taşımaktadır (Hobbs, 1998, s. 26). Diğer taraftan bu yaklaşım, müstakil 2292

3 TÜZEL / İngiltere, Kanada, ABD ve Avustralya Ana Dili Öğretim Programlarının Medya Okuryazarlığı Bağlamında... medya okuryazarlığı dersi yaklaşımına da tamamen karşı çıkmamaktadır. Medya okuryazarlığı dersi belli sınıflarda seçmeli olarak yer alsa da, bu dersi diğer derslerle ilişkilendirmek ve her dersin önemli bir bileşeni olarak ele almak mümkündür (Altun, 2005). Başta İngiltere, ABD, Avustralya ve Kanada gibi ülkeler olmak üzere birçok ülkede, ilişkilendirme yaklaşımının özellikle 1990 lı yıllardan itibaren medya araçlarının günlük yaşamı etkin bir biçimde kuşatmasıyla birlikte tercih edilmeye başlandığı görülmektedir (Buckingham ve Domaille, 2009). Bu ülkelerde, medya okuryazarlığı başta ana dili öğretimi, sosyal bilgiler öğretimi, vatandaşlık eğitimi ve sağlık eğitimi dersleri ile ilişkilendirilerek verilmektedir (Bazalgette 1991; Buckingham 2009, s. 93; Goodwyn, 1992; Goodwyn ve Branson, 2005, s. 103; Hart ve Hicks, 2001; Hobbs, 2006, s. 100; Taylor, 2002). İlişkilendirme yaklaşımı, ülkemizde medya okuryazarlığı eğitimi hususunda ortaya çıkan birçok soruna ilişkin güçlü çözüm önerileri sunmaktadır. Medya okuryazarlığının diğer derslerle ilişkilendirilmesiyle birlikte, branş öğretmenleri konuyu kendi dersi ve uzmanlığı açısından işleyebilecek, (öğretmen sorunu), temel eğitim kademelerindeki bütün öğrencilerin medya okuryazarlığı becerileri geliştirilebilecek (dersin seçmeli olmasından kaynaklanan sınırlı sayıda öğrencinin dersi alabilmesi sorunu) ve medya okuryazarlığı etkinliklerinin belirli bir bağlam kazanmasıyla birlikte eleştirel analizin ilgili derslerin tamamına yayılması mümkün olabilecektir. Ancak yukarıda da değinildiği üzere ilişkilendirme yaklaşımının birtakım sınırlılıkları barındırdığını savunanlar da bulunmaktadır. Bu görüşü savunanlar ilişkilendirme yaklaşımında, medya okuryazarlığı becerilerinin diğer derslerle ilişkili ancak hiçbir zaman tek başına öneme sahip olamayacağını öne sürmektedirler. Oysaki medya okuryazarlığının eğitim sistemi içerisinde yer alan ana dili eğitimi, sosyal bilgiler, vatandaşlık eğitimi gibi derslerle ilişkilendirilmesi medya okuryazarlığı becerilerinin birçok derste geliştirilmesi ve zamana yayılması avantajına sahiptir. Örneğin müstakil ders yaklaşımında, medya okuryazarlığı dersini yürüten öğretmenin niteliği sınıfın tamamının medya okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesinde tek etkenken ilişkilendirme yaklaşımında ana dili, sosyal bilgiler, sağlık eğitimi vs. öğretmenlerin nitelikleri etkili olacaktır. Bu durum, ilgili derslerin öğretmenlerinin birbirlerinin eksikliklerini tamamlama fırsatını ortaya çıkaracaktır. Elbette müstakil ders yaklaşımının da derinlemesine analiz ve medya okuryazarlığı becerilerini merkeze alma gibi birtakım avantajları vardır. Ancak bu noktada bilinmesi gereken ilişkilendirme ve müstakil ders yaklaşımlarının birbirlerinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğudur. Yani etrafı yazılı, görsel ve işitsel iletilerle sarılmış XXI. yüzyıl bireylerinin eğitiminde aynı anda her iki yaklaşımında benimsenebileceğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Araştırmanın Amacı Bu araştırmada, medya okuryazarlığı öğretim konusunda lider olarak gösterilen İngiltere, Kanada (Ontario Eyaleti), ABD ve Avustralya nın ana dili öğretim programlarının medya okuryazarlığı eğitimiyle ilişkilendirme durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için şu sorulara cevap aranmıştır: (i) İngiltere, Kanada (Onatario Eyaleti), ABD ve Avustralya ana dili öğretim programlarında medya okuryazarlığı eğitimiyle ilişkili kazanımlar nelerdir? (ii) İngiltere, Kanada (Onatario Eyaleti), ABD ve Avustralya ana dili öğretim programlarında medya okuryazarlığına yer verilme oranı ne düzeydedir? (iii) İngiltere, Kanada (Onatario Eyaleti), ABD ve Avustralya ana dili öğretim programlarında medya okuryazarlığı eğitimiyle ilişkili olarak yer alan kazanımlar hangi ortak temalar altında toplanabilir? Yöntem Araştırmanın Modeli Çalışmada yazılı doküman özelliği gösteren öğretim programlarının medya okuryazarlığı bağlamında incelenmesi amaçlandığından nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yaklaşımı kullanılmıştır. İnceleme Nesneleri Araştırmada, İngiltere, Kanada (Ontario Eyaleti), ABD ve Avustralya nın 2012 yılı itibariyle uyguladıkları ana dili öğretim programlarında yer alan 6-8. sınıf kazanımları incelenmiştir. Programların yayın yılları, sayfa sayıları ve kazanım sayıları Tablo 1 de sunulmuştur. Bu ülkelerin incelenme nedenleri, birçok çalışmada medya okuryazarlığı öğretiminde lider olarak tanımlanmalarıdır (Abreu, 2007; Fedorov, 2003, 2008; Pungente, Duncan ve Andersen, 2005; Shibata, 2002). Patton (2002), araştırmacıların yeni bir uygulamayı veya bir yeniliği tanıtmak istedikleri zaman uygulamanın yapıldığı veya yeniliğin olduğu bir dizi durum arasından en tipik bir veya birkaç tanesini tespit ederek çalışabileceklerini belirtmektedir. Tipik Durum örneklemesi olarak adlandırılan bu yön- 2293

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 1. İnceleme Nesneleri ve Özellikleri Ülke İncelenen Belge Adı Yayın Yılı Sayfa Sayısı Kazanım Sayısı ABD Common Core Standards For English Language Arts: Standards for English Language Arts 6-12 Kanada (Ontario) The Ontario Curriculum Grades 1-8: Language (Revised Edition) İngiltere The Framework for Secondary English: Overview and Learning Objectives Avustralya The Australian Curriculum for English (Version 2) temin, incelenecek ana dili öğretim programlarının belirlenmesi için uygun olduğu düşünülmüştür. Zira bu çalışmada medya okuryazarlığı konusunda lider olarak gösterilen ülkelerin (tipik örneklerin) belirlenmesi ve bu ülkelerin ana dili öğretim programlarının analiz edilmesi söz konusudur. Veri Toplama Aracı İlgili öğretim programlarına yönelik veri analizi, Medya Okuryazarlığı Kontrol Listesi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı, Medya Okuryazarlığı Kontrol Listesi ni hazırlarken genel olarak Buckingham ın (2009) Media Education: Literacy Learning and Contemporary Culture, Potter ın (2011) Media Literacy ve Masterman ın (2006) Teaching the Media adlı eserlerinden yararlanmakla birlikte çeşitli makale, kitap ve öğretim programlarına da (Abreu, 2007; Burn ve Durran, 2007; Goodman, 2005; Hart ve Hicks, 2001; Tobias, 2005; UNESCO, 2008) başvurmuştur. Diğer yandan veri toplama aracına ilişkin uzman görüşü de alınmıştır. Medya Okuryazarlığı Kontrol Listesi taslak metni, medya okuryazarlığı alanında uzman 2 araştırmacıya gösterilerek getirilen öneriler doğrultusunda son hali verilmiştir. İçerik analizi sürecinde, ortaya çıkan yeni durumlar karşısında, listeye yeni kodlar eklenerek analize devam edilmiştir. Böylece analiz sürecinin bir yandan alan yazına ilişkin kapsam geçerliği sağlanırken diğer yandan da ortaya çıkan yeni durumların göz ardı edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Verilerin Analizi: Araştırmanın İşlem Adımları Öğretim programlarından elde edilen verilerin kodlanması, temaların bulunması, temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanmasında MAXQDA adlı nitel veri analizi programından yararlanılmıştır. Analize tabi tutulan veri setinin oldukça geniş olmasından dolayı içerik analizinin gerçekleştirilmesinde bu programdan yararlanılması uygun görülmüştür. Ayrıca bu yolla, veri analiz sürecinin daha açık ve sistematik hale getirilmesi de amaçlanmıştır (Creswell, 2008, s. 165). Veri analiz sürecinde izlenen işlem adımlarını 2 ana başlık altında ele almak mümkündür. Aşağıda sırası ile bu işlem adımları hakkında bilgi verilmektedir: Adım 1: Öğretim programlarına yönelik doküman taraması gerçekleştirilirken ilk olarak var veya yok tekniğinden yararlanılmıştır. Bu teknik, incelenen dokümanda istenen unsur varsa 1 yoksa 0 olarak kodlanması pratiğine dayalıdır. Bu yolla öğretim programlarında tanımlanan her bir kazanım incelenmiştir. Medya okuryazarlığı öğretim ile ilişkili görülenlere 1 kodu verilerek içerik analizine hazır hale getirilmiş; ilişkisiz görülenlere ise 0 kodu verilerek analiz sürecinin dışında bırakılmıştır. Adım 2: Medya okuryazarlığı ile ilişkili bulunan kazanımların tespit edilerek ayrı bir belgede toplanmasının ardından araştırmanın veri analiz süreci başlamıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu kapsamda içerik analizinde öncelikle toplanan veriler kavramsallaştırılır, daha sonra ortaya çıkan kavramlar mantıklı bir şekilde düzenlenir ve buna göre temalar oluşturulur. İçerik analizinde, mevcut metinlerin nicel ve nitel boyutlarından hareketle, mevcut olmayan yani bilinmeyen sosyal gerçeğin bazı boyut ve kesitlerine yönelik birtakım bulguların elde edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın bu kısmına ilişkin verilerin analizi üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalar; (a) verilerin kodlanması, (b) temaların bulunması ve (c) kodların ve temaların düzenlenmesi şeklindedir. Aşağıda her bir aşamada yapılan işlemler betimlenmiştir: Verilerin Kodlanması: İçerik analizinin ilk kısmına, doküman incelemesi sonucunda medya okuryazarlığı ile ilişkili bulunan kazanımların MAXQDA adlı nitel veri analizi programına aktarılmasıyla başlanmıştır. Bu aşamada, araştırmacı tarafından her bir ülkenin kazanımlarına ilişkin veriler ayrı ayrı belgeler (documents) şeklinde MAXQDA ya yüklenmiştir. Bu şekilde MAXQDA da ABD, İngiltere, Kanada (Ontario) ve Avustralya ya ait 4 farklı 2294

5 TÜZEL / İngiltere, Kanada, ABD ve Avustralya Ana Dili Öğretim Programlarının Medya Okuryazarlığı Bağlamında... belge (document) oluşturulmuştur. Ardından bu belgelerin her birinde yer alan kazanımlar, Medya Okuryazarlığı Kontrol Listesi doğrultusunda anlama ve üretme olmak üzere iki ana koda (main code) ayrılmıştır. Böylece, her bir ülkenin ana dili öğretim programlarında yer alan medya okuryazarlığı kazanımları, anlama ve üretme boyutuyla birbirinde ayrı kategoriler haline getirilmiştir. Bu aşamada eld edilen veriler araştırmanın birinci ve ikinci problem durumuna yönelik kullanılmıştır. Temaların Bulunması: Kodlama işleminin tamamlanmasının ardından, ortaya çıkan kodlardan yola çıkarak verileri genel düzeyde açıklayabilecek ve kodları belirli kategoriler altında toplayabilecek yapılar, yani temalar bulunmuştur. Temaların bulunması için MAXQDA ya işlenen tüm alt kodlar programın sunduğu kod haritası (maxmaps) özelliği kullanılarak birleştirilmiştir. Böylece 4 ülkenin ana dili öğretim programlarında medya okuryazarlığı öğretim ile ilişkili bulunan tüm kazanımların; alt kodları, ana kodları ve temaları bir araya getirilmiştir. Bu aşamada elde edilen veriler araştırmanın üçüncü problem durumuna yönelik kullanılmıştır. Verilerin kodlara ve temalar göre düzenlenmesi ve tanımlanması: Tematik kodlama aşamasının ardından verilerin ortaya çıkan kodlara ve temalara göre düzenlenmesi aşamasına geçilmiştir. İlk aşamadaki ayrıntılı kodlama ve ikinci aşamadaki tematik kodlama sonucunda araştırmacı, topladığı verileri amacı doğrultusunda düzenleyebileceği bir sistem oluşturmuştur. MAXQDA nın kod haritası özelliği ile oluşturulan bu nihaî temalar, çalışma grubunda yer alan ülklerdeki ana dili öğretim programlarında, medya okuryazarlığı öğretimyle ilişkilendirilen kazanımların altında yer alacağı temaların ortaya konulmasını sağlamıştır. Geçerlik ve Güvenirlik Güvenirlik: İçerik analizi sürecinde kodlamanın güvenirliğini sağlamak için Medya Okuryazarlığı Kontrol Listesi ne başvurulmuştur. Ancak bu aşamada yalnızca kodlamanın güvenirliğine yönelik önlem alınmasıyla yetinilmemiş; kodlayıcı güvenirliğine de önem verilmiştir. Bu doğrultuda tekrarlanabilirliğin sağlanması adına doküman taramasının başlangıcında medya okuryazarlığı öğretim ile ilişkili kazanımlar tespit edilirken yardımcı araştırmacıya başvurulmuştur. Araştırmacının ve yardımcı araştırmacının birbirlerinden bağımsız olarak gerçekleştirdikleri incelemeler sonucunda medya okuryazarlığı öğretim ile ilişkili gördükleri kazanımlar karşılaştırılmıştır. Birbirlerinden farklı olarak ele aldıkları kazanımlar üzerinde tartışılmış ve ortak karar doğrultusunda ilişkili kazanımların tespiti gerçekleştirilmiştir. Kesinliğin sağlanması adına içerik analizi sürecinde, aynı kodlayıcının aynı metni farklı zamanlarda aynı şekilde kodlayıp kodlamadığına bakılmıştır. Kodlama işlemi 4 haftalık bir periyodda, 3 kez MAXQDA ya yüklenmiştir. İkinci kodlama tamamlandıktan sonra, ilk kodlamayla ikinci kodlama karşılaştırılarak aralarındaki tutarsızlıklar giderilmiştir. 2 hafta sonra 3. kodlama gerçekleştirilerek tutarlı hale getirilen önceki metinle karşılaştırılarak kodlamalara son hali verilmiştir. Analizlerde Miles ve Huberman (1994, s. 64) tarafından ortaya konulan güvenirlik formülü kullanılmıştır: Görüş Birliği Güvenilirlik = Görüş Ayrılığı + Görüş Birliği Bu formülün uygulanmasıyla elde edilen sonucun en az %70 düzeyinde bir güvenilirlik yüzdesine sahip olması gerekir (Miles ve Huberman, 1994, s. 65). Bu orana ulaşılamadığı durumlarda araştırmacı, Türkçe Öğretiminden 2 eğitim bilimleri alanından 1 olmak üzere toplam 3 uzmanın görüş ve önerileri doğrultusunda yeniden kodlama yapma yoluna girmiştir. Böylece kodlama farklılıklarının asgarî düzeye indirilmesi amaçlanmıştır. İlk kodlamanın ardından güvenirlik yüzdesi %62 çıkarken ikinci kodlamanın ardından %68; üçüncü kodlamanın ardından ise %76 çıkmıştır. Geçerlik: Diğer veri analizi yaklaşımlarında olduğu gibi içerik analizi yaklaşımında da farklı geçerlik stratejilerinden bahsedilmektedir. Bilgin (2000) İçerik geçerliği, tahmin geçerliği, karşılaştırma geçerliği ve yorum geçerliği olmak üzere dört farklı geçerlik stratejisi ortaya koymaktadır (s. 14). Araştırmada geçerliği sağlamak adına, içerik geçerliği, tahmin geçerliği ve karşılaştırma geçerliği stratejilerinden yararlanılmıştır. Öncelikle, yapılan kodlamalar medya okuryazarlığı öğretimi ve Türkçe öğretimi alan yazınlarıyla karşılşatırılarak analizin, içerik geçerliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Diğer yandan ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada (Ontario Eyaleti) nın ana dili öğretim programlarına yönelik kodlamalar önce ayrı ayrı yapılmış ardından da bu kaynaklar birbirleriyle karşılaştırılarak karşılaştırma geçerliği nin sağlanması amaçlanmıştır. Araştırmanın tahmin geçerliğini arttırmak için araştırma süreci ve bu süreçte yapılanlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu anlamda araştırmada kullanılan desen, inceleme nesneleri, veri toplama aracı, veri toplama süreci ve analizi ayrıntılı bir biçimde tanımlanmıştır. 2295

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Bulgular ve Yorum Ana Dili Öğretim Programlarında Medya Okuryazarlığı Eğitimine Yönelik Tanımlanan Kazanımlar ve Oranları Bu başlık altında, araştırmanın birinci ve ikinci alt problemlerine cevap aranmaktadır. Avustralya, İngiltere, Kanada (Ontario Eyaleti) ve ABD ana dili öğretim programlarında medya okuryazarlığıyla ilişkili kazanımlara ve bu kazanımların oranlarına yer verilmektedir. Analiz sırasında, kazanımların medya okuryazarlığı öğretimiyle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği konusunda karar verilirken yalnızca kazanımlar değil kazanımla ilgili olarak tanımlanan etkinlik örnekleri ve açıklamalar da göz önünde bulundurulmuştur. Bu nedenle, tablolar incelendiğinde bazı kazanımlar ilk bakışta medya okuryazarlığı eğitimiyle ilişkisiz görülebilir. Ancak bu tip durumlarda, ilişkilendirmenin programın genel bağlamı içinde bir değerlendirme yapılarak ortaya konduğunun göz önünde bulundurulması gerekir. Kanada (Ontario Eyaleti): 6-8. sınıflara yönelik olarak Ontario Eyaletinde kullanılan ana dili öğretim programı (Ontario Ministery of Education, 2006) 2006 yılından bu yana çeşitli defalar gözden geçirilerek günümüze kadar uygulanmaya devam etmiştir. Öğretim programı, 4 temel öğrenme alanı etrafında örgütlenmiştir: (1) Sözlü İletişim, (2) Okuma, (3) Yazma ve (4) Medya Okuryazarlığı. Medya Okuryazarlığı adı altında müstakil bir öğrenme alanına yer verilmiş olması incelenen diğer ülkelerle kıyaslandığında önemli bir farklılık oluşturmaktadır. 8. sınıfın sonuna geldiklerinde medya okuryazarlığı öğrenme alanının öğrencilerde ortaya çıkarmayı hedeflediği 4 temel yeterlilik programda şu şekilde ifade edilmiştir: (i) Çeşitli medya metinleri karşısında anlayış geliştirebilme. (ii) Medya metinlerinin oluşturulduğu birtakım formları tanıma ve anlamın üretilmesi için ne tür kuralların ve tekniklerin kullanıldığını açıklayabilme. (iii) Farklı amaç ve alıcılara yönelik uygun teknik ve formlardan yararlanarak çeşitli medya metinleri oluşturabilme (iv) Medya metinlerini anlama ve oluşturmada, en yararlı bulunan stratejiler üzerinde düşünme ve medya metinleri üretme ve anlamada kendilerine yardımcı olacak stratejileri belirleyebilme (Ontario Ministry of Education, 2006, s. 14). Bu yeterlikliklerin öğrencilerin hayatları boyunca sık sık karşılaşacakları medya metinlerini anlamada, oluşturmada ve onlara eleştirel yorumlar getirmede rehberlik edeceği belirtilmektedir. Bu yeterlilikleri kazanan bireylerin, görüntülerin (hareketli ya da durağan) seslerin ve kelimelerin bağımsız ya da birleşik olarak nasıl anlam üretmek için kullanıldığını anlayabilecekleri vurgulanmaktadır (Ontario Ministry of Education, 2006, s. 14). Tablo 2 de Ontario Eyaleti ana dili öğretimi programında, medya okuryazarlığı öğrenme alanı altında tanımlanan kazanımlara yer verilmektedir. Tablo 2. Ontario Eyaleti: Medya Okuryazarlığıyla İlişkili Görülen Kazanımlar Medya Metinlerini Anlayabilme Çeşitli medya metinlerinin, amaçlarını gerçekleştirmek için izleyici kitlesine nasıl hitap ettiğini açıklayabilir. Yoruma açık ve örtülü iletileri delil olarak kullanarak aşamalı olarak karmaşıklaşan ve zorlaşan medya metinlerini yorumlayabilir. Medya metinlerinin sunuluş biçiminin etkililiğini değerlendirebilir; Medya metinlerinde yer alan fikirlerin, enformasyonun, temaların, görüşlerin, sorunların ve/veya deneyimlerin arınmışlığını değerlendirebilir. Farklı alıcıların (cinsiyet, yaş, milliyet, yüksek/düşük gelir düzey) çeşitli medya metinleri karşısında neden farklı tepkileri (Basılı ya da elektronik ortamdaki dergide yer alan tartışmaya yol açan bir makalenin belirli bir yaş, cinsiyet, etnik kültür ya da sosyo-ekonomik grubun üyeleri tarafından algılanışına ilişkin tahminlerde bulunma ve bunun nedenleri üzerinde akıl yürütme) olduğunu açıklayabilir. Farklı medya metinlerinin farklı bakış açılarını yansıttığını ve bazı medya metinlerinin çoklu bakış açılarını yansıttığını anlayıp açıklayabilir. Çeşitli medya metinlerini kimlerin ürettiğini, bu üretimin içerdiği ticarî, ideolojik, kültürel ve/veya sanatsal nedenleri ve perspektifleri tanımlayabilir. Kullanılan Teknik ve Kuralları Tanımlayabilme Birbirinden bağımsız çeşitli medya formlarının nasıl birleştirilebileceğini, güçlendirilebileceğini ve/veya anlamının zenginleştirilebileceğini açıklayabilir. Birbirinden farklı medya formlarında kullanılan yerleşmiş kuralları ve teknikleri tanımlayabilir; bunların seyirciyi etkilemeye ve kendine çekmeye nasıl yardımcı olduğunu açıklayabilir. Çeşitli Türden Medya İletileri Üretebilme Oluşturmayı planladığı medya metninde kullandığı konuyu seçme nedenini açıklayabilir (örneğin: bir sınıfın yerel ebeveyn grupları, şirketler veya hizmet kuruluşlarının düzenlediği bağış toplama kampanyasına hitap eden reklam afişi hazırlaması.) ve hedeflediği izleyici kitlesi üzerindeki olası etkilerini ve/ veya ilgi çekiciliğini tanımlayabilir. Oluşturmayı planladığı medya metninde kullanacağı medya formunun amaçlarına ve izleyiciye uygunluğunu belirleyebilir (örneğin: mezuniyet töreninde sergilenmek üzere sınıfıyla ya da dönemiyle ilgili bir multimedya sunumu gerçekleştirme) ve neden böyle bir tercih yaptığını açıklayabilir. Oluşturmayı planladığı medya metnine yönelik belirlediği forma uygun olarak kullanacağı kuralları ve teknikleri belirleyebilir; kendi mesajını iletmek için kullandığı kuralları ve teknikleri açıklayabilir. Belirli bir amaç ve hedef kitleyi yönelik, birtakım teknik karmaşıklık gerektiren form, kural ve teknikleri kullanarak çeşitli medya metinleri oluşturabilir. Üst Bilişsel Anlama Becerilerini Kullanabilme Medya metinleri oluştururken ve duygularını yansıtırken hangi stratejileri en yararlı bulduğunu tanımlayabilir; medya izleyicisi,/dinleyicisi/üreticisi olarak bu stratejinin diğer stratejileri geliştirmeye nasıl yardımcı olabileceğini açıklayabilir. Medya metinleri oluştururken ve duygularını yansıtırken dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinden nasıl yardım aldığını açıklayabilir. Kaynak: Ontario Ministry of Education, 2006, s

7 TÜZEL / İngiltere, Kanada, ABD ve Avustralya Ana Dili Öğretim Programlarının Medya Okuryazarlığı Bağlamında... Tablo 2 de görüldüğü üzere, Medya Okuryazarlığı öğrenme alanı altında toplam 14 adet kazanım yer almaktadır. Bu kazanımlar; (1) çeşitli medya iletilerini anlayabilme, (2) iletiler oluşturulurken kullanılan teknik ve kuralları belirleyebilme, (3) medya iletisi üretebilme ve (4) medya iletileri karşısında üst bilişsel (metacognitive) anlama becerilerini kullanabilme olarak dört grupta toplanabilir. Tablo 3 te Ontario Eyaleti ana dili öğretim programında öğrenme alanlarına bazında tanımlanan kazanımların sayısal dağılımları ve oranları gösterilmektedir. Tablo 3 te görüldüğü üzere Ontario Eyaleti ana dili öğretim programında, 225 kazanım yer almaktadır. Kazanımların öğrenme alanlarına dağılımına ilişkin bir inceleme yapıldığında Yazma öğrenme alanına ait 75 (%33); Okuma öğrenme alanına ait 54 (%24); Sözlü İletişim öğrenme alnına ait 54 (%24) ve Medya Okuryazarlığı öğrenme alanına ait ise 42 (%19) adet kazanım tanımlandığı görülmektedir. Tablo 3. Ontario Eyaleti: Medya Okuryazarlığı ile İlişkili Kazanımların Öğrenme Alanlarına Dağılımı Kazanım Kazanım Oranları Okuma 54 %24 Yazma 75 %33 Sözlü İletişim 54 %24 Medya Okuryazarlığı 42 %19 Toplam 225 %100 Avustralya: Avustralya da ana dili öğretim programı, (1) Dil, (2) Edebiyat ve (3) Okuryazarlık olmak üzere 3 öğrenme alanı etrafında organize edilmiştir. Kazanımlar; bu öğrenme alanları altında, okul öncesinden 11. sınıfa kadar ayrı ayrı belirlenmiştir (Australian Curriculum, Assesment and Reporting Authority [ACA- RA], 2011). Medya okuryazarlığı eğitimine yönelik kazanımların, programda tanımlanan üç öğrenme alanıyla da ilişkilendirildiği görülmektedir. Öğretim programında, 6-8. sınıfa yönelik olarak toplam 93 adet kazanım yer almaktadır. Tablo 4 te medya okuryazarlığı ile ilişkili görülen bu kazanımlara yer verilmektedir. Tablo 4. Avustralya: Medya Okuryazarlığıyla İlişkili Görülen Kazanımlar DİL Dilin ve önyargıların nesnel ve öznel kullanımlarını anlayabilir. Yazarların ikna ediciliği, etkililiği ve belirli bir estetik görünümü elde edebilmek için metinlerin yapısıyla ve dil özellikleriyle nasıl oynadığını anlayabilir. Somut ve ikna edici metinlerde yer alan rakamlar, tablolar, diyagramlar, haritalar ve grafikler gibi analitik görüntülerin sözel bilgi anlayışımıza nasıl katkıda bulunduğunu tespit edip açıklayabilir. Dilin değişen dünyayı yansıtmak için sürekli değişim halinde olduğunu anlayarak iletişim kurmada ve kendini ifade etmede yeni teknolojileri kullanabilir. Metin yapılarına ilişkin işaretlere ve okuyucuya rehberlik edecek araçlara dayanan (örneğin: genel taslak, başlangıçsonuç paragrafları ve cümleleri, indeksler ya da site haritaları, çevrimiçi metinlere yönelik navigasyonları (breadcrumb trails) karmaşık metin bağdaşıklıklarını (text cohorence) anlayabilir. Görsel metinlerin (odak, açı ve sosyal mesafe) çeşitli tercihler yoluyla nasıl üretildiğini anlayabilir. Bir metinde ironi, mecaz ve taklit etme yoluyla oluşturulan farklı anlam katmanlarının ikna etmede nasıl kullanıldığını anlayabilir. Çeşitli medya ortamlarının da dâhil olduğu ikna edici metinlerdeki dil özelliklerini ve metin yapılarını analiz edebilir. Görsel ve çok katmanlı metinlerde çeşitli anlam odakları oluşturabilmek için diğer metin ya da görsellerin nasıl kullandığını anlayabilir. EDEBİYAT Edebiyat metinlerindeki karakterler, olaylar ve kurmaca ile ilgili fikirler ve görüşler üzerinde derinlemesine düşünebilir; diğer insanlar ile farklı ve benzer olan düşünceleri belirleyerek haklı olan bakış açısını ortaya koyabilir. Karakter oluşturmak için kullanılan dil ve görüntüler ile duygu ve düşünceleri etkilemek için kullanılan farklı tiplerdeki metinleri karşılaştırabilir. Film ya da tiyatroda dramatik bir etki üretmek için dilin farklı ögelerinin (müzik, görseller vb.) anlar, yorumlar ve tartışabilir; Edebi metin oluştururken metin yapıları, dil özellikleri ve bunların etkileri üzerinde denemeler yapabilir (ritim, ses efektleri, monologlar, modeller, navigasyon, renkler, kamera açıları vb. kullanılması). Bir toplumdaki belirli bir grubu yansıtmaya yönelik olarak hazırlanmış metinlerdeki kelime ve görsellerin nasıl birleştirildiğini anlayabilir ve açıklayabilir. Yansıtılan grup üyelerinin metin karşısında nasıl bir tavır takınabileceğini sorgulayabilir. Metinlerde yansıtılan kültürleri, insanların bireysel özelliklerini ve dünyaya ilişkin farklı bakış açılarını tanımlayıp açıklayabilir. Belirli amaçlar ve etkiler için diğer metinlerdeki dil özellikleri ve metin yapılarından yararlanarak edebî metinler oluşturabilir. Yeni metinler oluşturmak için görsel seçenekler ve çeşitli dil kombinasyonlarını içeren farklı dil biçimlerini kullanmayı deneyebilir. OKURYAZARLIK Çeşitli medya metinleri de dâhil olmak üzere farklı yaklaşımların etkilerini açıklayan, fikirleri ve olayları değişik şekillerde sunan metinleri karşılaştırabilir. Belirli bir dinleyici gruba ve amaca uygun içeriği hazırlarken çok katmanlı unsurları seçip sıralayarak sunumların planlamasını, prova edilmesini ve izleyicilere aktarılmasını gerçekleştirebilir. Özellikle medya metinlerinin de dâhil olduğu çeşitli metinlerle ilgili teknolojik yenilenmenin etkilerini analiz edip açıklayabilir. Bir metnin amacına ulaşmasında metin yapıları ve dil özelliklerinin bir arada nasıl çalıştığını analiz edebilir. Çeşitli medya metinlerinin ve dijital metinlerin de dâhil olduğu metinsel kaynakları karşılaştırırken bu metinlerin içerdiği bilgileri ve fikirleri, yorumlamada ve analiz etmede anlama stratejilerini kullanabilir. Yazarların okuyucuları etkilemek için başvurduğu stratejileri analiz edebilir. Dijital kaynakları, görüntüleri, dil özelliklerini ve metin yapılarını, amaç ve hedef kitleye uygun olarak planlı, basılı, görüntülü, bilgilendirici ve ikna edici metinlerde kullanabilir. 2297

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İleri Okuma Ve Yazma I YDI 107 1.Yarıyıl 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya Metin Yazarlığı PR 427 Güz 0 3 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

Hızlı İstatistikler Anket 'İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Program Çıktıları Anketi' Sonuçlar.

Hızlı İstatistikler Anket 'İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Program Çıktıları Anketi' Sonuçlar. Sonuçlar Anket 634425 Bu sorgudaki kayıt sayısı: 39 Anketteki toplam kayıt: 39 Toplama göre yüzde: 100.00% sayfa 1 / 31 Q1 için alan özeti Edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çok sayıda yazar, akım

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Anlama ve Yazma Becerileri

Anlama ve Yazma Becerileri Anlama ve Yazma Becerileri Bahar ÜRKMEZ Sınıf Öğretmeni baharurkmez@terakki.org.tr Serdar ÖZMEN Sınıf Öğretmeni serdarozmen@terakki.org.tr Anlama ve Yazma Becerileri Sizin de bildiğiniz gibi ülkemizde

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Proje Geliştirme ve Yönetim Sistemleri 7 2+2 3 7 Ön Koşul Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

Mimarlık Araştırmaları (MMR 612) Ders Detayları

Mimarlık Araştırmaları (MMR 612) Ders Detayları Mimarlık Araştırmaları (MMR 612) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mimarlık Araştırmaları MMR 612 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Problem çözme durumları öğretmen tarafından modellenmeli ve öğrenciler uygun sorular yardımı ile yönlendirilmelidir. Bir problem çözüldükten sonra,

Problem çözme durumları öğretmen tarafından modellenmeli ve öğrenciler uygun sorular yardımı ile yönlendirilmelidir. Bir problem çözüldükten sonra, Problem Çözme Problem Çözme Problem çözme esasen tüm öğrenme alanlarında pekiştirilen ve diğer beceriler ile ilişki hâlinde olan temel bir beceridir. Matematik öğretiminde problem çözme becerisine atfedilen

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar 30.10.2012 21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar GENEL DEĞERLER Okuma dünyaya açılan penceredir. Okuma öğrenme, kişisel gelişim ve zevk için temel beceridir. Öğrencilerin bütün içeriklerde ve formatlarda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE: BÖLÜM: ANABİLİM DALI: PROGRAM: Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Lisans PROGRAM DERSLERİ VE ÇIKTILARI BAĞLANTI MATRİKSİ PROGRAM DERSLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Çeviri Ekibi /5 Çeviri Önsözü / 6 Şekiller Listesi / 8 Tablolar listesi / 9 Ayrıntılı İçerik / 10

İÇİNDEKİLER. Çeviri Ekibi /5 Çeviri Önsözü / 6 Şekiller Listesi / 8 Tablolar listesi / 9 Ayrıntılı İçerik / 10 İÇİNDEKİLER Çeviri Ekibi /5 Çeviri Önsözü / 6 Şekiller Listesi / 8 Tablolar listesi / 9 Ayrıntılı İçerik / 10 1. Bölüm: Karma Yöntem Araştırmalarının Doğası / 1 2. Bölüm: Karma Yöntem Araştırmalarının

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri AÇIKLAMALAR: İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için belirlenen program yeterlilikleri 20 tane olup tablo 1 de verilmiştir. İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

Seçmeli () Ders Detayları

Seçmeli () Ders Detayları Seçmeli () Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seçmeli Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi Ders Verilme Şekli

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

TYYÇ-MD (TIP EĞİTİMİ) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-MD (TIP EĞİTİMİ) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ BİLGİ -Kuramsal -Olgusal Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. YÖK TYYÇ YÜKSEK LİSANS EQF-LLL : 7.

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları)

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SAHA ARAŞTIRMA METOD VE TEKNİKLERİ Ders No : 0020090021 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1 İÇİNDEKİLER Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii K I S I M I... 1 Ortamı hazırlamak... 1 B Ö L Ü M 1... 3 Giriş... 3 Gerçek dünya araştırması nedir?... 3

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Okuma Becerileri1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Okuma Becerileri1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İleri Okuma Becerileri1 YDA 207 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ (1-8 SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARI

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ (1-8 SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARI BTE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ (1-8 SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARI 1. Çevremdeki Bilgiler 2. Bilgisayarım 3. Renkli Dünyam 4. Yazmaya BaĢlıyorum 1.BASAMAK

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir?

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? 2012 2013 Öğretim-Öğrenim Yılı Öğrenci Kılavuzu 1 BAĞIMSIZ DİL ÖĞRENCİSİ KİMDİR?* (1) KENDİNİ İYİ TANIR: Dil öğrenimiyle ilgili olarak kendi davranıştutum-yaklaşım-düşünce

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Bölüm 14. NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ VE NİTEL VERİ ANALİZİ Sait Gürbüz - Faruk Şahin

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Bölüm 14. NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ VE NİTEL VERİ ANALİZİ Sait Gürbüz - Faruk Şahin Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Bölüm 14 NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ VE NİTEL VERİ ANALİZİ Sait Gürbüz - Faruk Şahin Öğrenim Kazanımları Bu bölümü okuyup anladığınızda; 1. Nitel araştırmanın ne anlama

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Gazetecilik I PR 491 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR KASIM EKİM EYLÜL HAFTA KUŞAK: DÜZEN KUŞAĞI ODAK NOKTASI : BİRİMDEN BÜTÜNE ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak 2.Teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını

Detaylı

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I PR 421 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar.

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Lisans düzeyi yeterliliklerine

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐME 500* Seminer 0 2 6 Zorunlu ĐME 501 Eğitimde

Detaylı

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ BECERĠLER BĠLGĠ BĠLGĠ BECERĠLER TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ--TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ (Mimarlık ve Yapı) 1. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Erken Çocukluk Döneminde Program Geliştirme TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı