BİLİŞSEL BECERİLER VE DİL GELİŞİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİŞSEL BECERİLER VE DİL GELİŞİMİ"

Transkript

1 TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ KONFERANSI İstanbul, 13 Haziran 2015 BİLİŞSEL BECERİLER VE DİL GELİŞİMİ Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi Arasında Ne Tür Bir İlişki Vardır? Kutlay Yağmur, Tilburg Üniversitesi, Hollanda 0

2 Sunum Planı 1. Bilişsel gelişim ve dil arasındaki ilişki. 2. Türkçe programının genel değerlendirmesi. 3. Ulusal ve uluslararası uygulamalardaki durum. 4. Türkçe Programı ve ÜDDS kavrayışı arasındaki ilişki. 5. Sonuç. 1

3 21. Yüzyıl Becerileri Çağımız bilgi çağıdır ve geçmişe kıyasla bilginin hacmi katlanarak artmaktadır. İnsanoğlunun oluşturduğu bilgi dağarcığı çok hızlı bir şekilde büyüyor. Günümüz koşullarında her beş yılda bir mevcut bilgi ikiye katlanmaktadır. Arthur Costa ya (2001) göre 2020 yılı ve sonrasında mevcut bilgi her 73 günde bir ikiye katlanacaktır. Ezbere dayalı sistemler bu yüzyıla ayak uyduramayacaktır. Eğitim programları bilgi çağının gereklerine uygun olarak üst düzey düşünme süreçlerinin geliştirilmesine odaklanmalıdır. 2

4 DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ İLİŞKİSİ Birçok ülkenin eğitim sisteminde daha hâlâ 1950 li ve 60 lı yıllarda geliştirilen kuramlar esas alınmaktadır yılında yenilediğimiz Eğitim Programı da Piaget nin Yapısalcılık kuramı üzerine inşa edilmiştir. Son 30 yıl içinde sinir-dilbilim alanında çok ciddi ilerlemeler kaydedildi. Artık insan beyninin dili nasıl işlemlediğini çok daha iyi biliyoruz. Beynin hangi bölgelerinde ne tür etkinlikler gerçekleştiriliyor ve beyin nasıl öğreniyor konusuna çok daha tutarlı yanıtlar verebiliyoruz. 3

5 DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ İLİŞKİSİ Bebeklerin konuşmaya başlamadan önce iletişim kurabildiklerini biliyoruz. Düşünme becerisi ve bilişsel işlemler, konuşma becerisi geliştirilmeden çok önce de var. Yapılan araştırmalar öğrenmenin duyusalalgısal girdi ile başladığını ve beynin her türlü girdi (işitsel, görsel, tensel vb.) arasında ilişki kurmaya programlandığını gösteriyor. 4

6 DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ İLİŞKİSİ İnsan beyni işitsel ve görsel girdiler arasında kurduğu ilişkileri düzenleyerek zihinsel desenler (şablonlar) oluşturuyor. Düzenlenen bu girdiler farklı nitelik ve özellikleriyle tanınabilir bilişsel desenler olarak beyinde sınıflandırılıyor. Zihinsel olarak oluşturulan bu desenler de kavramların temelini oluşturuyor. Dil bu kavramları simgeleyen bir araç olarak ortaya çıkıyor. Sınıflandırma ve ilişkilendirme becerisi, dil becerisi gelişmeden önce, bilişsel bir beceri olarak öğrenme sürecinin temelinde yer alıyor. 5

7 DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ İLİŞKİSİ Orta beyinde sınıflandırılan şablonlar belli özelliklerine göre kavramlar olarak tanımlanır. Beynin ön lobu, orta beynin takip ve sınıflandırma işlemine hafıza, odaklanma ve dikkat işlevleriyle düzenli olarak geri dönüt verir. Bir takım özelliklerine göre sınıflandırılan ve sayıca çok artan bu kavramlar kortekse yüklenir. Semantik bir ilişkiye göre düzenlenmiş olan bu nosyonlara kavram adını veriyoruz. 6

8 DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ İLİŞKİSİ Kavramlar üç önemli boyut içermektedir; ilk olarak, derin yapılarında bir biriyle semantik ilişki içinde olan desenleri temsil ederler; ikinci olarak, zaman içerisinde sürekli dönüşüm içindedirler, eski ve yeni desenleri bir biriyle ilişkilendirerek yeniden yapılandırırlar böylece daha soyut kavram ve düşüncelerin oluşmasını sağlarlar. İşte bu aşamada öğrenme işlemi neuro-semantic bilişsel bir sürece dönüşür. 7

9 DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ İLİŞKİSİ Korteksteki hücreler aktif hale gelince düşünme süreci başlar. Bu sistem içinde 1 trilyondan fazla hücre olduğunu ve tanımaya ve taşımaya yarayan yüzlerce milyar nöron ve ayna hücre olduğunu da bilmemizde fayda var. Yani insan beyni MUHTEŞEM bir organdır. Bu hücreler sürekli olarak bilgi taşırlar, gelen iletileri tanırlar, sınıflandırırlar, yeniyi eskiyle ilişkilendirirler ve yeni bilgiyi oluştururlar. Anlamsal olarak kendine has özellikleriyle ayırt edilen her bir anlamsal birim bir kavramdır. Düşüncenin ve bilişsel işlemlemenin temelinde bu kavramlar vardır. 8

10 DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ İLİŞKİSİ Derin yapıdaki düşünce ve kavramları dil temsil eder. Kavram gelişimi ve dil gelişimi arasında karşılıklı gelişim ilkesine bağlı bir ilişki vardır. Dil ne kadar fazla kullanılırsa kavram gelişimi o kadar derinleşir. Dil, oluşturulan düşünce ve kavramların aktarımı için beynin yarattığı ileri düzeyde SİMGESEL bir sistemdir. Bilişsel sistemde olmayan hiçbir beceri ve düşünce dil tarafından aktarılamaz. Dolayısıyla kullanılan dil bir insanın ne kadar iyi ve etkili düşündüğünün de bir göstergesidir. Dilin yapısı ve işlevleri arasında da bir ayrım yapmak gerekir. Dilin yapısı yüzey yapılarla ilgilidir. Dilin işlevleri ise kavramlarla ve düşüncelerle ilgilidir. 9

11 DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ İLİŞKİSİ Özetlersek, bilişsel becerilerin dil becerilerinden daha önce var olduğunu ve özellikle sınıflandırma ve ilişkilendirme gibi zihinsel süreçlerin kavramlaştırma sürecinin temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Sınıflandırma yaparken kıyaslamanın da mutlaka kullanılması gereken bir bilişsel süreç olduğunu da vurgulamamız gerekir. Dil ile bilişsel gelişim arasındaki ilişkiyi çok kısa bir şekilde özetledikten sonra şimdi Türkçe Programına ve özelliklerine dönmemizde fayda var. 10

12 DİL ÖĞRETİMİNDE GENEL VURGU Dilin Öğrenimi Dilin günlük iletişimsel amaçlar için kullanımını öğrenmek Eğitim ve bilimsel amaçlar doğrultusunda öğrenim Dilin bireştirme, çözümleme, kıyaslama, sınıflandırma, sorgulama, yorumlama gibi üst düzey düşünsel süreçleri kapsayan işlevlerini öğrenmek 11

13 DİL ÖĞRETİMİNDE GENEL VURGU Dil Kanalıyla Öğrenim Dili bilgi işlemleme amacıyla kullanmak Dili bilgi edinme ve oluşturma amacıyla kullanmak Eğitim programlarına ulaşabilmek amacıyla kullanmak 12

14 DİL ÖĞRETİMİNDE GENEL VURGU Dil Hakkında Öğrenim Dilin yapısı hakkında bilgi edinmek Dilin işlevleri hakkında bilgi edinmek Dilin toplumsal işlevi ve kullanımı hakkında bilgi edinmek 13

15 Eğitimde Başarı Bilişsel becerilerin eğitim yoluyla gelişimini tartışmadan önce genel bir çerçeveden yola çıkmakta fayda var: Eğitim programları farklı paydaşlardan oluşan bir bütündür. Öğretim programı, ders kitapları, öğretmen yetiştiren fakülteler, okul, veli, öğretmen, ve öğrenci özellikleri eğitim-öğretim etkinliklerinin niteliğini belirler. 14

16 Eğitimde Başarı Sadece ders araç gereçleri öğrencilerin öğrenmesini gerçekleştirmeye yetmezler. Eğitim programı, öğretmen, okulun bulunduğu sosyal çevre, sınıfın fiziksel özellikleri, öğrencilerin dilsel ve kültürel özellikleri, annebabanın eğitim ve ilgi düzeyi vb. gibi onlarca farklı etken öğrencinin eğitimdeki başarısına etki etmektedir. 15

17 Eğitimde Başarı Eğitim-öğretim etkinliklerinin niteliğini belirleyen en önemli unsur, tutarlı ve nitelikli bir Öğretim Programıdır. Öğrencinin eğitim programında belirlenen hedeflere ne oranda ulaştığını ölçen ve öğrencinin gelişimini değerlendiren ölçmedeğerlendirme programı ise eğitim-öğretim sürecinin en önemli yapı taşlarındandır 16

18 Eğitimde Başarı Eğitim Programına İlişkin Kazanımlar Programın Uygulanması Ölçme-Değerlendirme Uygulaması D Ö N Ü T T E M E L L İ 17

19 ÜDDS ve Kazanımlar Kazanımlar üst düzey düşünme süreçlerini hedefler nitelikte olmalıdır. Hazırlanan ders kitapları da bu süreçleri etkili bir şekilde işlemeli ve öğrenciye hedeflenen becerileri kazandırmalıdır. Eğer ders kitapları eksik ve kusurlu hazırlanırsa hem öğretmen hem de öğrenci bu durumdan zarar görecektir. Deneyimli öğretmenler bir şekilde telafi yolu bulurlar ama deneyimsizler çok zorlanacaktır. 18

20 Ulusal Uygulamalar Sonuçta, nitelikli ve tutarlı olmayan bir Öğretim Programının kahrını öğrenciler, öğretmenler, ölçme-değerlendirme uzmanları ve veliler çekmektedir. ODTÜ de ölçme-değerlendirme faaliyetleri yürüten bir kuruluşla yürüttüğümüz bir çalışmadan aktaracağım kazanımlara ulaşılma oranlarına ilişkin bulgular aydınlatıcı olacak. 19

21 Alan : TÜRKÇE (5. Sınıf) Alt Alan : OKUMA Yeterlik Düzeyi Sembol Puan Aralığı Yeterlik Tanımı 1. Düzey Okuduğu metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminde bulunur. Metin içindeki bilgilerden yola çıkarak sözcükleri anlamlandırır. Metin içinde açıkça verilen detaylı öğeleri ayırt eder, süreçleri takip eder. Metinde açıkça verilen bilgilere dayanarak olay ve durumları ilişkilendirir. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel tümceleri ayırt eder. Doğrudan ifadelerle yazılan metnin temasını bulur. 2. Düzey Verilen metne dayanarak sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamları konusunda çıkarımda bulunur. Metin içinde verilen bilgilerle metin dışı durumları ilişkilendirir. Okuduğu metnin konusunu belirler. Metin içinde doğrudan verilmeyen bilgilere dayanarak sınıflandırma yapar. Okuduğu metinde önem belirten ifadeleri ayırt eder. Betimleyen ifadeler içeren metinlerdeki ilişkileri bulur. Uzun okuma metninde açıkça verilen detaylı öğeleri ayırt ederek kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl ve niçin sorularına yanıt verir. 3. Düzey Uzun ve detaylı bilgilerin verildiği okuma metninde öznel ve nesnel ifadeleri ayırt eder. Uzun okuma metnindeki doğrudan açıklanmayan bilgileri kullanarak kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl ve niçin sorularına yanıt verir. Metin içindeki bilgileri kullanarak metinde geçen sözcüklerin anlamlarını tahmin eder. Metin içinde kapalı ifadelerle verilen ilişkileri kurar. Metin içinde verilen bilgilere dayanarak karşılaştırma yapar. Okuduğu metinde açıkça yazılmamış ifadelerden yola çıkarak metnin konusunu belirler. 4. Düzey 283 ve üstü Okuduğu metinde kapalı tümcelerle açıklanan durumlara ilişkin olarak en çok ve en az vurgulanan fikirleri, düşünceleri, olayları, durumları ayırt eder. Metin içi öğeleri karşılaştırır. Metinde verilen bilgilerle görselleri eşleştirir. Karşılaştırmalı metinlerin ana fikrini bulur. Dolaylı ifadelerle yazılmış bir metne anlamlı başlık bulur. Yorum içeren okuma metninde metnin ana mesajını bulur. Okuduğu metinde önem ifade eden tümceleri ayırt eder. Metni özetleyen ifadeleri bulur. Okuduğu metnin içeriğine yönelik değerlendirme yapar. 20

22 Türkçe Okuma Alt Alanı Gelişim Grafiği 21

23 Türkçe Dinleme Alt Alanı Gelişim Grafiği 22

24 Ulaşılamayan Okuma Kazanımları (5.sınıf) Okuduğu metinde kapalı tümcelerle açıklanan durumlara ilişkin olarak en çok ve en az vurgulanan fikirleri, düşünceleri, olayları, durumları ayırt eder. Metin içi öğeleri karşılaştırır. Metinde verilen bilgilerle görselleri eşleştirir. Karşılaştırmalı metinlerin ana fikrini bulur. Dolaylı ifadelerle yazılmış bir metne anlamlı başlık bulur. Yorum içeren okuma metninde metnin ana mesajını yazar. Okuduğu metinde önem ifade eden tümceleri ayırt eder. Metni özetleyen ifadeleri yazar. Okuduğu metnin içeriğine yönelik değerlendirme yapar. Devlet okullarının % 1 i, özel okulların % 7 si ulaşıyor. 23

25 Uluslararası Uygulamalar Ulusal düzeyde yapılan TEOG gibi sınavlarda sistemin koşulları içinde bir yarış olmaktadır. Ancak Türk öğrencilerinin gerçek gelişimini uluslararası değerlendirmelerde daha iyi görüyoruz. PISA, PIRLS ve TIMSS gibi uluslararası değerlendirme sonuçlarına baktığımızda Türkiye nin en alttan kaçıncı olduğunu merak ediyoruz! 24

26 PIRLS Uygulaması BECERİ DİLİMLERİ En üst düzey (625) Yüksek düzey (550) BİLİŞSEL İŞLEMLER Öğrencileri simgesel dil kullanımını yorumlayabilir, karmaşık bilgileri ayırt edebilir ve metnin diğer öğeleriyle ilişkilendirerek yorumlayabilir. Metindeki karakterlerin duygu ve düşünceleriyle ilgili yorum yapabilmek için metnin farklı bölümlerinde sunulmuş düşünceleri ilişkilendirip bütünleştirebilir. Öğrenciler metinsel öğeleri tanıyabilir, dolaylı ve karmaşık bir şekilde sunulmuş soyut bilgilerden çıkarımlarda bulunabilir ve ana düşünceyi saptayıp açıklamalar sunabilmek için farklı bilgileri bütünleştirebilir. Orta (475) Düşük (400) Öğrenciler metnin genel kurgusunu ve ana olayları saptayabilir; metinden doğrudan çıkarımlarda bulunabilir ve metnin farklı bölümleri arasında bağlantılar kurmaya başlayabilir. Öğrenciler öyküleyici ve bilgilendirici metinlerde açıkça sunulmuş ayrıntıları bulabilir. 25

27 PIRLS 2001 Uygulaması Sonuçları Ülke Edebi amaçlı okuma deneyimi Bilgiyi elde etme ve kullanma İsveç Hollanda Bulgaristan Uluslararası Ortalama Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye

28 PIRLS 2001 Beceri Dilimleri Dağılımı Ülke En üst %10 Yüksek Orta Dilim En Alt dilim İngiltere Hollanda Bulgaristan Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye Fas

29 PISA Uygulamasında Düzeyler 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey 4. Düzey 5. Düzey Metinde açıkça verilmiş olan bilgiyi bulur. Metnin ana fikri hakkında izlenim edinmek için paragraf başlıklarından yararlanabilir. Yazarın amacına ilişkin çıkarımlar yapmak için metin içi unsurlardan sentezler yapar. Bir grafik ya da tablodaki iki bilgiyi birleştirir. Bir metindeki bilgiler arasındaki ilişkiyi bulur ve bu bilgiyi tanımlar. Birçok ölçütü bir arada gözeterek kıyaslama yapar ve bilgiyi kategorilere ayırır. Örtülü anlam içeren metinlerde birkaç paragraf arasındaki dilbilimsel ve tematik bağlantıları görebilir. Metne dayalı yüksek düzeyli çıkarımlardan yararlanarak aşina olmadığı bir bağlamdaki kategorileri anlar ve bunlardan yararlanır. Bir alana özel bilgiler üzerinde eleştirel bir değerlendirme yapar ya da hipotezlere ulaşır. İfade yapısı açık olmayan metinleri analiz eder. 28

30 2012 PISA MATEMATİK SONUÇLARI 29

31 2012 PISA FEN SONUÇLARI? 30

32 2012 PISA OKUMA SONUÇLARI Türkiye 1-3 = %81,2 Türkiye 4-6 = %18,9 Çin 4-6 = %60,8 31

33 PISA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PISA sonuçlarına göre Türk öğrencilerin üst düzey düşünme süreçlerine ulaşma oranları çok düşüktür. Olası nedenler: 1.Türkçe öğretim programının yapısı! 2. Kullanılan ders araç ve gereçlerinin üst düzey düşünme süreçlerini destekler nitelikte olmaması! 3. Öğretmenlerin çağdaş dil öğretim programlarına uygun olarak yetiştirilmemesi! 4. Öğrencilerin PISA türü uygulamalara yabancı olması! 32

34 TÜRKÇE PROGRAMININ YAPISI Öğrenci merkezli Yeni Türkçe Öğretim Programı eskisine kıyasla daha uygundur. Programın felsefesi ve yapısı bilimsel temeller üzerine kurulmuştur. Öğretim Programı üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesini ağırlıklı olarak hedeflemiştir. Sarmal yapı çerçevesinde düşünme süreçleri farklı sınıflar boyunca tekrarlanmış ve gelişimin takibine olanak verilmiştir. 33

35 TÜRKÇE PROGRAMININ YAPISI ANCAK: Amaç ve niyet çok olumlu iken eğitim programlarının bazı temel taşları ihmal edilmiştir. Becerilerin gelişiminin ölçme ve değerlendirilmesi sınıf öğretmenine bırakılırken; uygun yöntem ve araçlar da sunulmamıştır. 34

36 TÜRKÇE PROGRAMININ YAPISI Eğitim Programının niyeti ve kuramsal çerçevesi ne kadar nitelikli olursa olsun, Program doğrultusunda hazırlanan ders araç ve gereçleri, Sınıf içi uygulamalar, Öğretmenlerin programı özümseme ve benimseme düzeyleri, Ölçme-değerlendirme uygulamaları, Öğrencilerin belirlenen kazanımlara ulaşma oranı, programın başarısını belirler. 35

37 TÜRKÇE PROGRAMI VE BİLİŞSEL BECERİLER Etkili bir şekilde sorunun kökenine inebilmek için KAZANIM kavramının Türkçe programında nasıl ele alındığına bakmak gerekir. 36

38 TÜRKÇE PROGRAMI VE BİLİŞSEL BECERİLER 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 3. Yazısına uygun başlık belirler. 4. Olayları, oluş sırasına göre yazar. 5. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 6. Yazılarında ana fikre yer verir. 7. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. 8. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 12. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. 13. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 14. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. 15. Özet çıkarır. 16. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. 17. Sorular yazar. 37

39

40

41 Türkçe Programında Kazanımların Belirsizliği Kazanım etkinlik arasındaki uyumsuzluğu bir yana bıraksak bile verilen etkinlik belirtilen amaç ve geliştirilmesi gereken becerilerle örtüşmemektedir. En önemli sorun da Programın tamamında yazma işlemi süreç olarak algılanmamakta ve bir anda ortaya çıkacak olan bir ürün olarak görülmektedir. Nitekim bu etkinlikte de gerekli düzeltmeler yapılarak yazılara son şekli verilir aşamasından önce belirtilen aşamaların tamamı ön hazırlığa ilişkindir. Program yazarları yazma aşamasına ilişkin hiçbir somut öneride bulunmamaktadırlar. 40

42 Türkçe Programında Kazanımların Eksikliği 41

43 Türkçe Programında Kazanımların Eksikliği 42

44 Türkçe Programında Kazanımların Eksikliği 43

45 Türkçe Programında Kazanımların Belirsizliği Türkçe Programındaki kazanımları incelediğimizde hem ders kitabı yazarlarının hem de Programı yürütmekle sorumlu öğretmenlerin etkili yönlendirilemediklerini görmekteyiz. Program yazarları kazanım ifadeleri ve dilek arasındaki farkı çok iyi ayırt edememektedirler. Kazanımlar yazılırken konu ve geliştirilmesi gereken bilişsel beceriler arasındaki fark da ortaya konamamıştır. 44

46 Türkçe Programında Kazanımların Belirsizliği Düşünme süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması yerine bir birinden kopuk süreçlerin kazanım olarak ifade edilmesi en temel sorundur. ÜDDS Türkçe Programının ilk bölümünde yani kuramsal tartışma kısmında belli oranda ele alındığı halde, uygulama örneklerinde ve ders kitaplarında ciddi belirsizlikler içermektedir. Üst düzey düşünme süreçlerinin Türkçe Programı yazarları tarafından pek kavranamadığının vurgulanmasında fayda vardır. 45

47 Türkçe Programında Kazanımların Belirsizliği Kazanım ifadeleri incelendiğinde birçok kazanımın somut ölçütlerden yoksun olduğu görülmektedir Türkçe Programında sunulan kazanım, etkinlik ve örnek soru uyumunun sağlanamaması öğretmenleri yanlış yönlendirmekte ve kavram kargaşasına yol açmaktadır Edinilmesi beklenen beceriler açısından kazanım ifadeleri mutlaka somut ölçütler içermelidir. 46

48 Kazanım Evet Hayır Fikri yok 1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır 4. Okuduklarını zihninde canlandırır 5. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur 6. Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur 7. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar 8. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder 9. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır 10. Sorgulayıcı okur 11. Gazete ve dergi okur 12. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar 13. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir 14. Duygu düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar 15. Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar 47

49 Kazanım Evet Hayır Fikri yok 1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır 53% 32% 15% 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder 76% 9% 15% 3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır 62% 29% 9% 4. Okuduklarını zihninde canlandırır 50% 50% 0% 5. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur 38% 50% 12% 6. Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur 35% 56% 9% 7. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar 71% 18% 12% 8. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder 62% 26% 12% 9. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır 35% 56% 9% 10. Sorgulayıcı okur 41% 35% 24% 11. Gazete ve dergi okur 62% 32% 6% 12. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar 68% 29% 3% 13. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir 56% 29% 15% 14. Duygu düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar 74% 18% 9% 15. Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar 26% 65% 9% 48

50 Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Metinlerle İletilen Değerlerin Dağılımı İşlenen Değer Sıklık (%) İşlenen Değer Sıklık (%) Adil olma 2.08 Hoşgörü 2.08 Aile birliği 0 Misafirperverlik 0 Bağımsızlık 4.16 Özgürlük 4.16 Barış 0 Sağlığa önem verme 0 Bilimsellik 0 Saygı Çalışkanlık 4.16 Sevgi Dayanışma 4.16 Sorumluluk 2.08 Duyarlılık 6.25 Temizlik 2.08 Dürüstlük 2.08 Vatanseverlik 12.5 Estetik 2.08 Yardımseverlik 8.33 Kaynak: Şen (2008: 772) sadece MEB Türkçe kitabındaki dağılım alınmıştır. 49

51 Sonuç Türkiye nin PISA, TIMSS ve PIRLS gibi uluslararası uygulamalardan çok düşük sonuçlar alması tesadüfi değildir. Uluslararası uygulamalardaki üst düzey düşünme süreçlerine bakıldığında Türk öğrencilerin bu becerileri mevcut Türkçe Programıyla geliştirmesi hiçbir zaman olası değildir. Program etkili olmayınca, ders araç-gereçleri, öğretim süreci ve ölçme-değerlendirme etkinlikleri de eksik kalmaktadır. 50

52 Sonuç Türkçe Programı öğretmenlere rehberlik etme özelliğinden çok uzaktır. Kendi içinde tutarsızlıklar ve hatalar barındıran Türkçe Öğretim Programı öğretmenleri yanlış yönlendirmektedir. 21. Yüzyıl koşullarına ayak uydurabilmek için hemen yarın Eğitim Programlarımız yeniden yapılandırılmalıdır. Aksi halde bu çarpık yapıda öğrenciler ve öğretmenler kurban edilmeye devam edilecektir. 51

53 İLGİNİZ VE DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 52

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... I PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE

Detaylı

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 651-673 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2003-2006 Pisa Okuma

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i İÇİNDEKİLER 1. Siyasal ve eğitimsel bağlamda diller için

Detaylı

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI»

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Amerikan Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics-NCTM) (2000)'ne göre, matematik programlarının

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL SEMPOZYUM EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (03-04 NİSAN 2008) Harp Akademileri

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU GİRİŞ Arş. Gör. Ferhat ENSAR * Emmek, emer gibi görünmek anlamına gelen sor- fiil kökünden türeyen soru sözcüğü

Detaylı

Görsel Okuma Eğitimi. Visual Reading Education

Görsel Okuma Eğitimi. Visual Reading Education Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, s. 1 17, Yaz 2013 BARTIN - TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 1, p. 1 17, Summer 2013

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı