FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER (17678 adet kelime)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER (17678 adet kelime)"

Transkript

1 FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER (17678 adet kelime) -a, -e ağlata ağlata ağlaya ağlaya bağrışa çağrışa ballandıra ballandıra basıla bata çıka bayıla bayıla bile bile boğa? boğula boğula böğüre böğüre büke büke çekin çekine çepçevre çepeçevre çevre çıtırdata çıtırdata devre (II) dış çevre diye dize doya doya döke döke döke saça döne döne eğe (I) esneye esneye esneye gerine evire çevire evre -acak, -ecek acınacak acınılacak açacak alacak alacak verecek çalacak çekecek çıkacak çizecek delecek -alak, -elek asalak çökelek dış asalak ezile büzüle foşurdata foşurdata gece geçe gele gere gere gerine gerine gide gide gitgide göre göstere göstere güle güle hıçkıra hıçkıra hoplaya zıplaya içlene içlene istemeye istemeye ite kaka kala kala kala kana kana kese (II) kısa kıya kızıl yara kona göçe oya oynaya oynaya öve öve özene bezene rastgele diyecek doğacak ekecek gelecek giyecek içecek kıracak koyacak olacak oldu olacak iç asalak tam asalak yapalak salına salına sallana sallana sapa sarsıla sarsıla serpe serpe sığa sora sora süre süzüle süzüle tıka basa titrete titrete tozuta tozuta utana sıkıla uzana uzana varagele vere verile yalan yalana yamala yamala yana yakıla yana yana yansıta yansıta yara yarı gece yazıla yekine yekine yıkıla yıkıla yuvarlana yuvarlana zıplaya zıplaya zorlaya zorlaya olmayacak oturacak salacak sıkacak silecek tutacak verecek yakacak yiyecek yarım asalak yatalak 1

2 -alga, -elge bitelge çizelge -agan, -egen, -ağan, -eğen burağan dış gezegen durağan evegen geleğen gezegen gezeğen -amak, -emek basama basamak basamak -an, -en abdestbozan açan açıklanan açıklayan adı geçen ağaçdelen ağaçkakan ağaçkesen ağrıkesen ahmakıslatan alan alaybozan arabozan ayıboğan ayıran bağboğan bağkesen bakan baldırpatlatan baldırsokan başbakan belirten belirtilen benzeşen beslenen bezen bileşen bilinen bilinmeyen birleşen çökelge göçelge gideğen güleğen iç gezegen iveğen kayağan küçük gezegen küseğen kaçamak tutamak boğazkesen bozuk düzen böcekkapan bölen bölünen buzkıran büken bütünleyen cankurtaran çağlayan çakalboğan çalıştıran çarpan çarpılan çeki düzen çeviren çıkan çobanaldatan çoğaltan çöğçatan dalan dalgakıran dalkıran dalkurutan damardaraltan demirkapan dışbeslenen dilbasan domalan doyuran konalga olağan ötleğen pişeğen süreğen sütleğen yatağan düzen eksilen eren eriten etyaran evcikkıran fındıkkıran filizkıran geçen gelen gelen geçen gelen giden gelinboğan geren gideren alan gökdelen göktırmalayan gösteren gösterilen günebakan ısıalan ısıveren ıslak sıçan ışıkkesen işveren itboğan izdüşüren kaba düzen kalan kaldıran 2

3 kankurutan kapan kaplan boğan kara düzen kardelen kargabüken kargadelen karnından konuşan kayan kayışkıran kazıkazan kendigelen kesen kesişen kılkapan kılkıran kıran kiralayan kireçyeren koparan kör alan kör sıçan köygöçüren kulağakaçan kumkazan kurtboğan kurulu düzen kuyrukkakan kuyruksallayan kuyruksüren -anak, -enek boğanak çağanak çalgı çağanak dayanak düzenek geçenek gelenek -arak, -erek küldöken malkıran mantardoğuran mayabozan naldöken ordubozan ortak çarpan ortak tam bölen ortakbölen oyunbozan öksüzdoyuran öksüzsevindiren öncel düzen özbeslenen özveren palandöken pasveren pirekıran reklâmveren resmî olmayan sabankıran saçkıran saçma sapan saçuzatan sahipkıran samankapan sıçan sıkı düzen silisseven sinekkapan genel yetenek görenek gözenek itenek kesenek olanak örtenek sinekyutan sosyal düzen süreduran süregelen süreölçen tam bölen tamamlanan tamlayan tapan topatan toplanan tozkoparan uçkurutan uyaran uzgören üçlü alan varan yanaşık düzen yayımlayan yediveren yelkesen yelkıran yelveren yelyutan yeregeçen yıldırımkıran yolgeçen yolkesen zincirkıran zindandelen sağanak seçenek takanak tutanak yazanak yetenek diyerek giderek tutarak -ası, -esi kahrolası kör olası -av, -ev ek görev görev işlev olası oldum olası ödev saylav sınav şaşılası yaşanası son görev söylev sözlü sınav 3

4 türev vatanî görev yazılı sınav -ay, -ey deney dışbükey dolay düşey -ca, -ce ana düşünce art düşünce beğence bilimsel düşünce çekince dinlence dokunca -cak, -cek bakıncak beşik salıncak çöğüncek -cık, -cik, -cük emcik gülücük kabarcık -ç (-aç, -eç, -ıç, -iç, -uç, -üç) akaç aldanç alıç ana sayaç avunç ayıraç ayıraç ayraç ayrıç ayrıç bağlaç bakaç belirteç boşaltaç büyülteç büyüteç çekiç çıkmalı tümleç dikeç doğaç dokunaç dolaylı tümleç gölge olay içbükey olay onay dönence düşünce eğlence güvence imrence inanca izlence erincek kayık salıncak koruncak karakabarcık kıvırcık öpücük donduraç döneç döveç duraç düz tümleç edatlı tümleç eğiç elektrikli basaç emeç estireç gereç güleç ilgeçli tümleç imleç indükleç ineç kakıç kaldıraç kalıç kalmalı tümleç kavraç kaynaç sosyal olay uzay yapay yatay kapanca övünce öykünce sakınca söylence salıncak tapıncak toparlacık kökteş tümleç köşeli ayraç kurutaç ortak tümleç öveç püskürteç sarkaç sıralaç süreç tıkaç toplaç tutaç tutturaç tümleç ulaç uyarlaç üfleç üreteç vuraç yansıtaç yay ayraç yoğunlaç 4

5 yönelmeli tümleç yönelteç yükselteç yürüteç -dı, -di, -du, -dü alındı bakındı beğendi bindi ciğerdeldi dedikodu fırdöndü gecekondu girdi gündöndü günindi hünkârbeğendi imambayıldı ivedi? karyağdı karyağdı kediyaladı mirasyedi mumsöndü sındı sinekkaydı şıpsevdi taygeldi türedi uydu yapma uydu -dık, -dik, duk, -dük; -tık, -tik, -tuk, -tük beklenmedik bildik bilindik -ecen bilecen evecen -ga, -ge açık bölge açısal bölge art bölge bildirge bilge bölge büyük dalga çevirge çizge çok kısa dalga dalga dalga dalga değiştirge dikdörtgensel bölge dizge duraklı dalga duyarga -gaç, -geç, -kaç, -keç çevirgeç çifte kıskaç değiştirgeç delgeç kıskaç bilinmedik olmadık tanıdık gülecen ivecen gösterge iç bölge kaçırga kapalı bölge kararlı dalga karesel bölge kavurga kemiksi bölge kırsal bölge kısa dalga korunga küçük dalga mikrodalga müstahkem bölge orta dalga oyulga ölü dalga pişirgeç püskürgeç solungaç süzgeç tutturgaç ummadık umulmadık sevecen önerge örge pilot bölge serbest bölge sıyırga sömürge süpürge tampon bölge tarafsız bölge tropikal bölge uzun dalga üçgensel bölge yasak bölge yeni dalga yorga yönerge utangaç üşengeç yüzgeç 5

6 -gan, -gen, -kan, -ken akışkan alıngan alışkan atılgan ayırgan bağırgan bağırtkan belirtken bileşken bitişken bulaşkan buyurgan bükülgen büyütken büzgen çağırtkan çalışkan çekingen çekişken çelişken çığırtkan darılgan değişken devingen devitken didişken direngen direşken doğurgan dökülgen dövülgen dövüşken -gı, -gi, -gu, -gü, -kı, -ki, -ku, -kü açkı algı alışkı altıncı duygu ana çizgi asıl vurgu askı atkı baskı batkı belgi belirgi beslengi bezgi bıçkı biçki bilgi bilim kurgu duygan edilgen ergen erigen etken ettirgen evirgen ezilgen geçirgen girişken ısırgan ışığan iğrengen iletken ilişken indirgen kapılgan kavlağan? (çınar ağacı) kaygan kemirgen kırılgan kırıtkan konuşkan korugan kudurgan oldurgan osurgan örgen övüngen özengen sakıngan saldırgan bingi bitki bölüngü bulgu burgu bürgü büzgü cırcır delgi coşku çalgı çalkı çatışkı çatkı çelgi çelişki çevirgi çıngı çizgi sarılgan sataşkan savaşkan savurgan sepken sergen sıçırgan sıkılgan sırıtkan soğurgan soğutkan sokulgan somurtkan sorutkan sömürgen sulu sepken sürüngen takılgan unutkan utangan uyuşkan üretken üşengen vuruşkan yalıtkan yapışkan yarı geçirgen yarı iletken yaşatkan yetingen yılışkan çözgü dalgı delgi dergi dingi dirim kurgu dizgi doğurgu dolaylı vergi dolaysız vergi dolgu doygu döngü durgu duygu düşkü düz baskı düzgü 6

7 edilgi eğik çizgi elektronik çalgı ergi etki etli bitki fenerli burgu gergi gevşek vurgu görgü görüngü gözleği iç salgı içki iletki ilişki ipek baskı itki ivgi kaba kurgu kapan duygu kargı karşıt duygu katkı kaygı kesin bilgi keski kılcal etki kılgı kırık çizgi kırkı kırmızı çizgi kısa çizgi kısır döngü kıskı kıygı -gıç, -giç, -guç, -güç aldangıç atlangıç başlangıç bilgiç kişiler arası ilişki kurgu müterakki vergi nakdî vergi nefesli çalgı olgu oyma baskı ön bilgi ön içki ön vurgu örgü övgü öz saygı pirinç örgü polargı (Fr., İng. + T.) salgı sanki sapkı sargı saygı seçki sergi sevgi sezgi sınırsız yetki sıra saygı silgi sonurgu sorgu sosyal ilişki sosyal olgu sövgü sungu susku sürgü süzgü çalgıç dalgıç delgiç ezgiç tam algı taş baskı taş dolgu tel örgü tepki terki tonlu vurgu toplumsal ilişki tropikal bitki tutku uzun çizgi üflemeli çalgı üzgü vargı vasıtalı vergi vasıtasız vergi vergi vurgu vurmalı çalgı yağlı bitki yaklaşık bilgi yan etki yangı yanılgı yankı yaygı yazgı yengi yenilgi yergi yetki yılgı yülgü zorgu kazgıç patlangıç silgiç tepeli dalgıç -gın, -gin, -gun, -gün, -kın, -kin, -kun, -kün algın alışkın angın aşkın aygın aygın baygın azgın baskın batkın baygın baygın baygın belirgin bezgin bıçkın bıkkın bilgin bitkin bozgun bungun caygın coşkun çalgın çapkın? (çap-:koşturmak) çatkın çekkin çökkün çözgün 7

8 dalgın değgin değişkin dili yatkın dingin dizgin doludizgin doygun durgun duygun düşkün düzgün edilgin eli yatkın ergin erişkin etkin ezgin geçkin gelişkin gerçeğe uygun gergin gezgin girgin göçkün gözü keskin ısırgın ışınetkin içkin -gıt, -güt aygıt -ı, -i, -u, -ü abartı abstre sayı açı? ağartı ağı ağız dalaşı ağlatı ağrı sızı alt yapı alt yazı ana yapı anırtı anlatı apayrı araştırı aritmetik dizi artı artı sayı asal sayı ilişkin ingin işe uygun kaçkın kaygın keskin kılgın kırgın kıygın kızgın koygun küskün küskün küskün olgun ongun ölgün pişkin sağlığa uygun salgın sapkın sargın saygın seçkin semirgin sergin sıkkın sıngın singin solgun sızgıt ası asılı aşırı aşırı aşırı duyu aşırı taşırı aşırtı ayartı ayıltı ayırtı ayrı ayrılı bacaklı yazı bağırtı basılı başarı başkaldırı başvuru başyazı sorgun soygun suskun sürgün süzgün şaşkın şaşkın şaşkın şişkin taşkın tepkin tutkun upuygun usangın uygun üzgün vurgun yalgın yangın yatkın yaygın yetişkin yetkin yıkkın yılgın yılgın yılgın yorgun yorgun yorgun belirti benzeti besi örü beş duyu bildiri bini bir dolu bir koşu boşaltı bölü buru buyuru bükülü bürülü celî yazı çağırı çağırtı çağrılı çakılı 8

9 çatı çeki çektiri çeviri çevri çevrili çevriyazı çığırtı çıkartı çırpını çırpını çift sayı çitili? çizi çizili çökelti çözelti danışma kurulu değini deli dolu denetim kurulu denetleme kurulu denizaşırı deyi dış gezi dikili dil dalaşı dinleti diri örtü disiplin kurulu dizi dizili doğu dolu donatı dopdolu dupduru duru duyu duyuru dürtü dürü dürülü düz yazı düzelti eğik yazı eğlendiri ekili eksi sayı eleştiri engelli koşu eş yükselti fışkırtı gensoru geometrik dizi gerçek sayı gerili getiri gezi göçeri göçü gömülü görü gösteri götürü göveri güdü güldürü günaşırı güneydoğu güzel duyu hayat dolu haykırı haykırtı hoşgörü ıhı içgüdü içtepi ikinci yarı ileti ilk gösteri ilk sezi ilk yarı iri yarı iti kabartı kanı kara yazı karartı karmaşık sayı kat sayı kazı kesirli sayı kıpı kışkırtı kızartı konuşu koşu kurulu kuzeydoğu küsü küsülü morartı negatif sayı ondalık sayı onur kurulu Orta Doğu öğreti ölçülü ölçülü biçili ölü ölü açı ölü örtü ön belirti ön deyi öneri öngörü önsezi örtü örtülü örü örülü öz eleştiri öz yapı özel sayı özeni özveri pişi pozitif sayı pusu püskürtü rasyonel sayı resim yazı saçı sağduyu sağgörü sağı sağlık kurulu saklı yazı saldırı sanal sayı sandık kurulu sanı sarartı satı savunu sayı seçi seçiciler kurulu sepi sepili (sepile-) serili sevi sezi sıkı sıkı sınırlı sayı sınırsız sayı sızı silki sokulu soru soruşturma kurulu sosyal yapı soyut sayı sömürü söyleşi 9

10 söz dalaşı sözlü soru sunu sürü sürü sürü takılı tam sayı tanı tapı taralı tartı teftiş kurulu tek sayı temel sayı tepi tını toparlak sayı toplumsal yapı tutu -ıcı, -ici, -ucu, -ücü abartıcı acıyıcı açıcı açıklayıcı ağlatıcı ağlayıcı ağrı kesici akıcı akışkanlaştırıcı aktarıcı alçaltıcı aldatıcı algılayıcı alıcı alt yazılayıcı ara bozucu ara bulucu araştırıcı arayıcı arıtıcı aşıcı ateşleyici atıcı avutucu ayartıcı aydınlatıcı ayırıcı bağdaştırıcı bağışlayıcı bağlayıcı bakıcı baltalayıcı bantlayıcı tutulu tüm sayı uğraşı uyarı Uzak Dağı uzlaşı uzlaştırma kurulu uzun koşu ürperti üst yapı veri vuru yağı Yakın Doğu yalama yazı yanıltı yapı yaratı yargıcılar kurulu basıcı baş döndürücü başlayıcı başvurucu batıcı bayıltıcı belirleyici belletici benzetici besleyici beygir gücü bezdirici bezeyici bıktırıcı biçici bileştirici bileyici bilici binici birleştirici bobin kırıcı boğucu borucu boyayıcı bölücü buğulaştırıcı buharlayıcı bulandırıcı bulaşıcı bulucu bunaltıcı buyurucu bükücü yarı yasama kurulu yatı yatık yazı yayılı yazı yazı kurulu yeni yazı yeşerti yeter sayı yeti yığılı yılaşırı yönetim kurulu yumulu yuvarlak sayı yükselti yüreği dolu yürütme kurulu bütünleyici büyücü büyüleyici can sıkıcı canlandırıcı caydırıcı coşturucu çağırıcı çağrıcı çakacı çakıcı çalı kakıcı çalıştırıcı çanak yalayıcı çarpıcı çatı kaplayıcı çekici çekiştirici çektirici çeldirici çıldırtıcı çırpıcı çivici çivileyici çizici çoğaltıcı çökertici çözücü çözümleyici dağıtıcı dalgalandırıcı dalgalı akım üretici dalıcı 10

11 damıtıcı daraltıcı değişici değiştirici delici denetici denetleyici dengeleyici denkleştirici derin dondurucu derin soğutucu derleyici desteleyici devindirici dikici dileyici dinlendirici dinleyici diriltici doğrucu doğurucu dokuyucu dolandırıcı dondurucu doyurucu döngel orucu dönüştürücü döşeyici durucu duyurucu düşündürücü düşünücü düzenleyici ebrucu eğitici eğlendirici ekici elektrik üretici elektrikli ısıtıcı emici eritici esirgeyici etkileyici ezici ferahlatıcı fışkırtıcı frenleyici geçici geçirici geçiştirici geliştirici gerçek üstücü gerginleştirici gerici (germek fiilinden) gerileyici gevşetici gezgin satıcı giderici gidici giydirici göçücü göçürücü gök tırmalayıcı gönderici görücü görüntüleyici gösterici gözetici gözetleyici gözleyici gücendirici gücü güçlendirici güdücü güldürücü günücü gürültücü hafifletici havalandırıcı hazır yiyici hoşgörücü ısırıcı ısıtıcı ıslatıcı ışınlayıcı iç ısıtıcı içici iğneleyici ilerleyici ilgi çekici inandırıcı inceleyici inceltici incitici indirgeyici ip ucu irkiltici isteklendirici iş gücü itici izleyici kaldırıcı kalıcı kandırıcı karıştırıcı karşılayıcı kaydedici kayırıcı kaytarıcı kazıcı kemirici kesici kırıcı kısıtlayıcı kışkırtıcı kıyıcı kiralayıcı konuşucu korkutucu korucu koruyucu köprücü köpürtücü körükleyici köşe dönücü kötüleyici kudurtucu kum koyucu kurtarıcı kuru temizleyici kurucu kuruntucu kurutucu kusturucu kutucu kuvvetlendirici kuyucu mineralleştirici mortucu mumlayıcı muştucu nefes kesici nemlendirici niceleyici odaklayıcı okşayıcı okuyucu onarıcı ovucu oyalayıcı oyun kurucu ozonlayıcı öfkelendirici öğretici öğürtücü öğütücü öksürtücü öldürücü ön seçici önleyici örgücü örücü ötücü övgücü övündürücü 11

12 12 öykücü özentici paralayıcı parçalayıcı parlatıcı partici patlayıcı pişirici piyasa kurucu polarıcı pusucu püskürtücü randevucu renklendirici resimleyici sağaltıcı sağıcı sağlayıcı saldırıcı salgılayıcı sanayici saptayıcı saptırıcı sarıcı sarsıcı satıcı savlayıcı savunucu sayıcı seçici sepici sertleştirici sevici sevindirici sıçrayıcı sıkıcı sıkıştırıcı sıralayıcı sızıcı sidik söktürücü siktirici silici sinirlendirici soğurucu soğutucu sokucu solucan düşürücü soluk kesici son kullanıcı soruşturucu sömürücü söndürücü sövgücü sözlendirici sucu sulandırıcı sunucu susturucu süprüntücü sürükleyici süsleyici süzücü şaşırtıcı tamamlayıcı tanıtıcı tansiyon düşürücü tapucu tarayıcı tartıcı taşıyıcı tatlandırıcı temizleyici terletici tertipleyici testici tınlatıcı tırmanıcı tiksindirici turşucu tutucu tüketici türetici türkücü uçucu ufalayıcı uğurlayıcı ulayıcı usandırıcı utandırıcı uyarıcı uyarlayıcı uygulayıcı uyuşturucu uyutucu uzlaşıcı uzlaştırıcı üfleyici ülkücü üretici ürkütücü ürpertici üşütücü ütücü üzücü verici vurucu yaban havucu yağlayıcı yağmurlayıcı yakıcı yalayıcı yalıtıcı yanıcı yanıltıcı yankesici yansıtıcı yapıcı yapışıcı yapıştırıcı yaratıcı yarıcı yasa koyucu yasaklayıcı yaşartıcı yaşatıcı yatıştırıcı yatıştırıcı yayındırıcı yazıcı yerici yetiştirici yıkayıcı yıkıcı yıpratıcı yırtıcı yiyici yoğaltıcı yongalayıcı yorucu yönetici yönleyici yumuşatıcı yutucu yüklenici yükleyici yürütücü yüze gülücü yüzücü zorlayıcı -k, (-ak, -ek) adak ağ yatak ağır aksak ağzı gevşek akak aksak

13 anlak apışak arka sokak atak avlak bağlanak banak barınak basak bastırak batak bellek beserek beslek bezek bıçak bıtırak bilyeli yatak binek bişek bitek boğak bozlak budak bulak bunak cascavlak cavlak cırlak cırtlak çala kürek çalkak çatak çatlak çekek çelek çemrek çengüçağanak çıkak çıkmaz sokak çınlak çiğnek çimek çökek dalak dalyarak dayak dayanak denek dış bellek dış kapak dilek dillek dingildek dişbudak dişlek dolak dolmuş uçak dönek döşek durak eğlek ek ödenek elek erek esnek fıkırdak fırıldak fırlak fingirdek fokurdak geçek genel ölçek geniş ölçek gerilek gevrek gevşek güdek gürlek güzlek harlak haşlak hortlak ıpıslak ıslak ışılak ışıldak ışkırlak iç bellek iç kapak içerlek ikili yatak ilerlek istek işlek izlek kaçak kakırdak kapak kara batak kara gevrek kavlak kavrak kayak kaydırak kaynak kendi beslek kesek kıkırdak kıpırdak kıskıvrak kışlak kıvrak kıyak kokak konak korkak korunak koyak kurak (kuru-) kürek orta yaylak orta yuvarlak otlak oturak oymak oymak oynak ödenek ölçek ön yaylak örtülü ödenek övünek öz kaynak özel ulak parlak patlak pırıldak pırlak (pırla-) pırtlak pişek pörtlek saçak salkım saçak sapak sarsak sarsak sarsak sarsak sursak savsak sığınak sızak siyek sokak sulak sulu zırtlak sunak susak sürek süzek takınak tapınak tarak tepkili uçak tırtıllı bıçak titrek toparlak 13

14 tostoparlak tutak tuzlak tünek uçak uğrak ulak uyak ürkek ürkek ürkek -k (-ık, -ik, -uk, -ük) açık açık saçık açık seçik ağarık ağzı açık ağzı bozuk akidesi bozuk akordu bozuk aksanı bozuk aksırık aksırık alık salık alışık almaşık anlaşık apışık apışık ardışık arınık artık asık atık ayarı bozuk ayık ayrık ayrışık bağdaşık bağışık bağlaşık bağlılaşık bağrı yanık bahtı açık bakışık barışık basık bastırık başı açık başıbozuk batık batırık beli bükük benzeşik yalak yamak yapak yarak yarım uyak yatak yaylak yedek yetişek yığınak bıçık bileşik birleşik bitik bitişik boğuk boğuk boğuk boğunuk boynu bükük bozarık bozbulanık bozuk bozuşuk bölük bölük bölük bulanık bulaşık bumburuşuk burnu büyük buruk buruk buruk buruşuk busbulanık buyruk bükük bürük büyük büzük büzüşük cebi delik cırlayık cıvık çağlayık çakışık çalık çapraşık çatık çatışık çekik çekinik çelişik çenesi düşük yumuşak yunak yusyuvarlak yutak yuvarlak yüksek yaylak yürük aksak zırlak zırtlak çevrik çıkık çizik çizik çökük çözük çürük dağınık ışık dağıtık damarı bozuk damıtık danışık dayanışık değişik deli bozuk delik delik deşik derişik deşik devrik dışa dönük dışık dili bozuk dili tutuk dillek dolaşık donuk donuk donuk dökük dönük duruk düşük düzenleşik eksik artık eli açık emik (I) esik esrik eşlenik evreşik? ezik ezik büzük fışkırık 14

15 fiili bozuk geberik geriye dönük girişik giyinik göçük gömük gözü açık gücenik halka dönük hapşırık hıçkırık ısırık ışık içe dönük içe kapanık içerik ilişik inik ipi çürük ipi kırık it kopuk kabarık kaçık kalbi kırık kalık kalkık kanı bozuk kanık kapanık kapısı açık karasal oluşuk karık karışık karmakarışık karmaşık karnıyarık kasık katık katışık kavruk kayık kaynaşık kazık kesik kesik kesik kıçı kırık kırık kırık dökük kırışık kırmızı çürük kısık kıyık (I) kızarık kızışık kokuşuk konuk kopuk kubbeli delik kuduruk kulağı delik kuru öksürük künyesi bozuk mayası bozuk niyeti bozuk noktalı delik oluşuk osuruk oyuk öksürük öksürük tıksırık ölük örük paçası düşük parça bölük perdesi sıyrık perdesi yırtık pişik pusarık püskürük saçık sağ açık salık sanık sapı silik sapık sarık sarkık sarmaşık sarsık satılık savruk seçik ses soluk sığınık sıkışık sınık sırıtık sırnaşık sıvışık sıyırık somurtuk sıyrık silik sinik (I) sofrası açık sol açık soluk sökük sönük süngüsü düşük sürtük sütü bozuk süzük şımarık tabanı yarık tanık tanışık tepik tezkiyesi bozuk tıkanık tıksırık toplanık tutuk tuturuk (tuttur-) tükenik tükürük tüyü bozuk uğru açık uğuru açık uyanık uyduruk uyur uyanık uyuşuk uyuşuk uyuşuk üfürük üşütük vuruk yakışık yaklaşık yalancı tanık yanaşık yanık yapışık yaraşık yaratık yarık yatık yayık yayınık yenik yerleşik yeşil ışık yığışık yıkık yıkık dökük yıldızı düşük yılışık yılışık yılışık yırtık yıvışık yitik yolu açık yoluk yontuk yumuk 15

16 yülük yüreği delik -kal yüreği yanık yürük yüzü asık ince tutkal plâstik tutkal tutkal -l, (-al, -el) çatal çökel doğal -l (-ıl, -il, -ul, -ül) alt kurul atıl çekül etkin okul flüorışıl fosforışıl gazışıl genel kurul ışıl ışıl -lı, -ılı, -ili, -ulu, -ülü dayalı dayalı döşeli döşeli göreli -m (-am, -em, -ım, -im, -um, -üm) açık oturum açık öğretim açık sayım açılım açım açınım akım aktarım alçak kavuşum alım alım satım alt bölüm alt takım anlam anlatım ara seçim arıtım aritmetik işlem artım artırım asım dönel dural eleştirel ilkokul kardeş okul karma okul kurul okul ortaokul özel kurul özel okul sarkıl gözü kapalı hoşgörülü kapalı kulağı tıkalı asım takım aşçak gerilim aşım aşınım aşırı bellem atılım atım atım ayırım ayrı basım ayrım ayrışım bağdaşım bağlam bağlanım bağlaşım bağlılaşım bakım bakışım basım bastırım kural sanal üç çatal seçici kurul sepil sepil sepil tartıl taşıl teknik okul yarkurul yüksek okul öngörülü sağgörülü tıkalı üstü kapalı başkalaşım belirlenim bellem benzeşim benzetim bırakım biçem biçim biçim biçim bildirişim bileşim bilgi işlem bilim bilişim bindirim bireşim birikim biriktirim birleşik oturum birleşim birtakım 16

17 bitim bitirim boğum boğum boğum boşalım boşaltım bozum bölüm bölüşüm bunalım buram buram büklüm büküm bürüm canlandırım cebirsel deyim çağırım çağrım çağrışım çakım çarpım çekim çelim çevirim çevrim çıkarım çizim çoğaltım çöküm çözülüm çözüm dağılım dağıtım dayanım değim değişim değişinim değiştirim deneyim denklem derlem devinim devrim devşirim deyim dış alım dış başkalaşım dış satım dışa vurum didişim diferansiyel denklem dikim dilim dilinim direnim dizim dizim dizim doğram doğram doğram doğrulum doğum dokum dokunum dolam dolanım dolaşım dolum donam donanım donatım dorukçu yaklaşım doyum döküm dönüm dönüştürüm dönüşüm dört işlem döşem durum duygulanım duyum duyurum dürüm dürüm dürüm dürüm dürüm düşey eylem düşünüm düşürüm düzeltim düzem düzenleşim düzlem düzüm düzüm edim edinim eğik düzlem eğilim eğim eğitbilim eğitim ek eylem ek oylum ekim eklem eleştirim erim erim erim erişim esim eş anlam eş biçim eş güdüm eş yapım eşlem etkileşim etkin öğretim evirtim evrim eylem eytişim ezim ezim ezim ezim faturalı yaşam fotoakım geciktirim geçim geçinim geçirim geçişim gelişim geliştirim genel görünüm geometrik çizim gereksinim gerektirim gerilim getirim girim girişim giyim gizlem gizli oturum göçüm görsel işitsel çağrışım görsel işitsel eğitim görüm görünüm gösterim götürüm gözetim gözlem güdüm güne doğrulum hayal bilim hazır giyim hizmet içi eğitim hüküm ıklım tıklım (tıkıl-) ışığa doğrulum ışığa göçüm ışık göçüm ışıtım iç başkalaşım içim içitim 17

18 iki büklüm ikiz anlam iletim iletişim ilköğrenim ilköğretim imgelem ince ayrım ince kesim indirim iri kıyım istem istenmeyen durum işitim işlem işleyim izlem izlenim kaldırım kalım kalıtım kapalı oturum kaplam kapsam karışım karma eğitim karşı devrim karşı düşürüm karşı gelim karşı olum katılım katım kavram kavuşum kayıtım kazanım kazım kesim kestirim kırım kırınım kırıtım kırkım kısaltım kısım kısmî seçim kıvrım kıvrım kıvrım kıyım konum korunum koşum köskötürüm kötürüm kullanım kuram kurtarım kurum kümeleşim lisansüstü eğitim mahallî seçim meslek içi eğitim millî eğitim neme yönelim olumlu eylem olumsuz eylem oluşum onarım onum orta öğrenim orta öğretim ortak yapım ortak yönetim ortak yüklem oturum oylum oynatım oyum öğrenim öğretim ölçüm ölü doğum ölü yatırım ölüm ölüm kalım ön alım ön bilim ön oluşum ön seçim ön uyum önce bilim önlem örgün eğitim örüm öz devinim öz öğrenim öz yaşam öz yönetim özel girişim özel kesim özel yaşam özlem pabucu yarım paralel akım paylaşım pişim pişirim pozitif bilim sağaltım sağım sağistem sağlıklı yaşam sakınım salınım salkı salkım salkım saptanım sarım sarsım satım savaşım sayım seçim seferî durum serim sevim sıkım sıkıyönetim sindirim sivil yönetim sokum solunum sorulu görünüm sorum sosyal bilim sosyal oluşum sosyal yaşam soya çekim söküm sönüm söylem spot alım spot satım sun î solunum sunum suvarım süklüm püklüm sürdürüm süredurum sürüm sürüm sürüm süzüm süzüm tadım takım tanım tanıtım tartım tasar çizim taşım tek biçim teknik eğitim teknik öğretim temel eğitim temel öğretim tıkım 18

19 tıklım tıklım (tıkıl-) tınlaşım? tıpkıbasım tıpkıçekim ticarî tüketim titrem titreşim toplam toplu çalışım toplu durum toplumsal bilim toplumsal bunalım tutam tutam tutam tutulum tutum tüketim tümden gelim tüme varım tümel kavram uçum uçurum ulam ulam ulam ulaşım uyarım uygulayım uylaşım uyum uyuşum uz iletişim uza duyum uzam uzanım uzatım -ma, -me abanma abanozlaşma abartılma abartma abideleşme abideleştirme abrama acarlaşma acayipleşme acayipleştirme aceleleştirme acemileşme Acemleşme Acemleştirme acıkılma acıkma acıktırma üleştirim ünlem ürem üretim üstlenim üstün yapım varsayım veri işlem verim yakım yaklaşım yalım yalın durum yalıtım yankılanım yansılanım yansıtım yapay solunum yapım yaptırım yaratım yardımcı eylem yarım yarışım yaş kesim yaşam yatım yatırım yaygın eğitim yaygın öğretim yayım yayınım yaylım yere doğrulum yere yönelim acılanma acılaşma acılaştırma acıma acındırma acınılma acınma acıtma açık artırma açık duruşma açık düşme açık eksiltme açık önerme açıklama açıklanma açıklaşma açıklaştırma yerel yönetim yerinden yönetim yerleşim yetişim yetiştirim yığışım yıkım yıldırım yırtım yitim yiyim yoğaltım yoğrum yoğurum yorum yönelim yöneltim yönetim yönetim yöneylem yudum yudum yudum yücelim yüklem yüksek gerilim yüksek öğrenim yüksek öğretim yükselim yüküm yürütüm zor alım zorunlu öğrenim zulüm açıklatma açılama açılma açımlama açımlanma açındırma açınma açınsama açısal ivme açısal sapma açkılama açkılanma açkılatma açma ad çekme ad çektirme adaklama 19

20 20 adaklanma adanma adatma addedilme addetme addolunma adımlama adîleşme adîleştirme adlandırılma adlandırma adlanma adlaşma adlaştırma afacanlaşma afallama afallaşma afallaştırma afallatma affedilme affetme affettirme affeyleme affolunma afişleme aforozlama afsunlama afsunlanma afyonlama afyonlanma agulama ağaç kaplama ağaç oyma ağaçlama ağaçlandırılma ağaçlandırma ağaçlanma ağaçlaşma ağalanma ağarma ağartılma ağartma ağdalanma ağdalaşma ağdalaştırma ağdırma ağılama ağılandırma ağılanma ağılaşma ağıllanma ağınma ağırlama ağırlanma ağırlaşma ağırlaştırma ağırlatma ağırsama ağırşaklanma ağıtlama ağızdan dolma ağızlama ağızlaşma ağlama ağlanma ağlaşma ağlatma ağma ağrıma ağrıtma aharlama ahdetme ahenkleştirme ahırlama ahitleşme ahlama ahmaklaşma ahmaklaştırma ahzetme ak basma akaçlama akaçlatma akasma akçılaşma akçıllanma akçöpleme akdedilme akdetme akıllandırılma akıllanma akılsallaştırma akışkanlaşma akışkanlaştırma akışma akıtma aklama aklanma aklaşma aklaştırma akma akortlama akortlanma akortlatma akortsuzlaştırma aksama aksatma aksetme aksettirme aksırma aksırtma aksilenme aksileşme akşamlama akşamlatma aktarılma aktarma aktartma aktif taşıma aktifleşme aktifleştirme al basma alacalama alacalandırma alacalanma alafrangalaşma alafrangalaştırma alâkalandırma alâkalanma alalama alaşımlama alaturkalaşma alaturkalaştırma alazlama alazlanma alçak kabartma alçaklaşma alçaklaştırma alçalma alçaltma alçılama alçılanma alçılatma aldanma aldatılma aldatma aldırma aldırtma alenîleşme alevlendirme alevlenme alfabetik sıralama algılama algılanma algılatma alıklaşma alıkonulma alıkoyma alınma alıntılama alışılma alışma alıştırma alkışlama alkışlanma allama

21 21 allanma allaşma alma Almanlaşma Almanlaştırma alt yazılama altın kaplama altınlaşma altlama amaçlama amaçlanma ambalâjlama ambarda kurutma ambarlama amerikalılaşma amonyaklama ana sözleşme anaçlaşma anadan doğma anaforlama anarşistleşme andırışma andırma anıklama anıklaşma anılaşma anılma anımsama anımsanma anımsatma anırma anırtma anıştırma anıtlaşma anıtlaştırılma anıtlaştırma anlama anlamdırma anlamsızlaşma anlamsızlaştırma anlaşılma anlaşma anlaştırma anlatılma anlatma anlattırma anma anormalleşme ansıma antlaşma antlaşma aparma apazlama apışma apıştırma apreleme apseleşme aptallaşma ara bulma arabeskleşme araklama aralama aralanma aralatma arama arama tarama aranılma aranma Arapçalaştırma Araplaşma Araplaştırma araştırılma araştırma aratma ardaklanma ardılma argaçlama arıklama arıklaşma arıklatma arılama arılanma arılaşma arılaştırma arındırma arınma arıtma arızalanma arkalama arkalanma arlanma Arnavutlaşma arpalama arsızlaşma arşınlama arşivleme artakalma artıklama artırılma artırma artma arzulama asabîleşme asaleten atama asaleten atanma asfaltlama asfaltlanma asılanma asılma asileşme askerîleşme askerîleştirme asma asrîleşme astar kaplama astarlama astarlanma astarlatma astırma aş erme aşağılama aşağılanma aşağılaşma aşağılatma aşağısama aşama aşılama aşılanma aşılatma aşılma aşındırma aşınma aşırı doyma aşırı erime aşırılma aşırma aşma aştırma ataklaşma atama atanma ateşleme ateşlendirme ateşlenme ateşletme atfetme atılma atışma atıştırma atkılama atlama atlanılma atlanma atlatma atma attırma avareleşme avlama avlanma avlatma Avrupalılaşma avuçlama avundurma avunma avurtlama

22 22 avutma avutulma ayaklama ayaklandırma ayaklanma ayarlama ayarlanma ayarlatma ayartılma ayartma ayazlama ayazlandırma ayazlanma ayazlatma aydınlanma aydınlatılma aydınlatma ayıklama ayıklanma ayıklatma ayılma ayıltma ayıplama ayıplanma ayırma ayırtma aykırı katmanlaşma aykırılama aykırılaşma aylama aylanma ayma ayranlaşma ayrılanma ayrılaşma ayrılışma ayrılma ayrımlama ayrımlaşma ayrımsama ayrışma ayrıştırma aytışma azalma azaltma azarlama azarlanma azarlatma azdırılma azdırma azgınlaşma azımsama azışma azıştırma azıtma azledilme azlletme azlolunma azma azmanlaşma azmetme azotlama babacanlaşma babalanma badanalama badanalanma badanalatma badikleme badikleşme bağdalama bağdama bağdaşıklaştırma bağdaşılma bağdaşma bağdaştırma bağımlama bağımlaşma bağımsızlaşma bağımsızlaştırma bağırma bağırtma bağışlama bağışlanma bağışlatma bağıtlanma bağıtlaşma bağlaçlı tamlama bağlama bağlanma bağlaşma bağlılaşma bağnazlaşma bağrışma bağrıştırma baharatlandırma bahsetme bahşetme bakakalma bakılma bakınma bakırlaşma bakışma bakma baktırma balabanlaşma balama balçıklaşma balıklama balıklandırma balkıma ballandırma ballanma baltalama balyalama balyalanma balyozlama balyozlanma bançolaşma bandajlama bandajlatma bandırma bangırdama banlama banma bantlama barbarlaşma barındırma barınma barışma barıştırma barikatlama baritli yıkama barizleşme barsama basıklaştırma basılma basınçlama basırgama basırganma basitleşme basitleştirme basma basmakalıplaşma bastırılma bastırma baş kaldırma başaklama başaklanma başarılma başarma başkalaşma başkalaştırma başlama başlanılma başlanma başlatılma başlatma başvurdurma başvurma başvurulma batılılaşma batılılaştırma batırılma batırma batma

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI 11.Hafta Yapım Ekleri ve Uygulaması Fiilden İsim Yapma Ekleri Sıfat Fiil Ekleri Fiilden Fiil Yapma Ekleri Zarf Fiil Ekleri Fiilden İsim Yapma Ekleri Fiil

Detaylı

ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri)

ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri) ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri) 1. Doğru postür Ayaklar omuz genişliğinde açık, dizler hafif bükük, pelvis arkada, omurga düz, omuzlar dışarıda baş yukarıda dik olarak ayakta dur 2. Abdominal

Detaylı

GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI...

GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI... 11 Bayrak Yarışı I... 12 Bayrak Yarışı II... 14 Bayrak Yarışı III... 16 Mekik Koşusu... 18 Numaralı Koşu Oyunu... 20 Alçak Çıkıştan Koşu...

Detaylı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Atık Kod Listesi

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Atık Kod Listesi 1. Büyük ev eşyaları a) Büyük soğutucu cihazlar b) Buzdolapları c) Dondurucular ç)gıdaların soğutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diğer büyük cihazlar Tehlikeli tehlikesiz Açıklama 16 02

Detaylı

Soru Konu Doğru Yanlış Boş

Soru Konu Doğru Yanlış Boş YGS - MATEMATİK DENEME- A Soru Konu Doğru Yanlış Boş Okek Bölünebilme % % Okek Denklemi % % % % % % % % Aralarında Asal Sayıların Obebi % % Bölen Sayısı % % % % % % % % % % % % % % % Reel Sayılar % % %

Detaylı

Besin Glikoz Zeytin Yağ. Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat. Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı. Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta

Besin Glikoz Zeytin Yağ. Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat. Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı. Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta SİNDİRİM SİSTEMİ KARBONHİDRAT PROTEİN Besin Glikoz Zeytin Yağ Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta Enzim Şeker Enerji Aminoasit YAĞ VİTAMİN

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482465 ISBN NUMARASI: 65482465! ISBN NUMARASI:

Detaylı

ÖNSÖZ... IX 1. 10 12 13 10 14 2. 15 15 3. 20 20 24 27 28 29 30 30 33 34 36 39 40 41 42 III

ÖNSÖZ... IX 1. 10 12 13 10 14 2. 15 15 3. 20 20 24 27 28 29 30 30 33 34 36 39 40 41 42 III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX 1. Çocuklara Zarar Veren Anne-Baba Davranışları...1 Aşırı Koruyuculuk ve Kısıtlayıcılık...2 Reddetme; Maskelenmiş Mahrumiyet...4 Aşırı Hoşgörü ve Şımartma...5 Aşırı Beklentiler...6

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

Yazarlar hakkında Editör hakkında Teşekkür

Yazarlar hakkında Editör hakkında Teşekkür İÇİNDEKİLER Yazarlar hakkında Editör hakkında Teşekkür XIII XIV XV Giriş 1 Kitabın amaçları 1 Öğretmen katkısı 2 Araştırma katkısı 2 Yansıma için bir ara 3 Sınıf etkinlikleri 3 Terminoloji üzerine bir

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

Soru Konu Doğru Yanlış Boş

Soru Konu Doğru Yanlış Boş YGS - MATEMATİK DENEME- A Soru Konu Doğru Yanlış Boş Okek Bölünebilme % % Obeb Problemleri % % % Obeb - Okek % % Basit ve Bileşik Kesirler % % Okek Denklemi % % Paydaları Eşitlenemeyen Kesirler % % Okek

Detaylı

BOYUN VE OMUZ SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLER

BOYUN VE OMUZ SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLER Yrd. Doç. Dr. GÜVEN ÇITAK Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı BOYUN VE OMUZ SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLER BOYUN VE OMUZ EGZERSİZLERİ www.guvencitak.com EGZERSİZLERE YÖNELİK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR Uyarı:

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-4/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a

A y ş e y i m a s a s ı k a p ı n a y e d i ş e r a l t ı ş a r a r a b a y a KAYNAŞTIRMA HARFLERİ SES OLAYLARI Y a Ş a S ı N k a y n a ş t ı k. KAYNAŞTIRMA HARFLERİ Ünlüyle biten bir kelimenin sonuna durum eki ya da üleştirme eki gelirse araya kaynaştırma sesleri girer. A y ş e

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ Halkalı solucanlar çift cinsiyetli olmalarına rağmen döllenme kendi kendine değil, iki ayrı

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri K O C A E L İ ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri 1 Plastik Şekillendirme Yöntemlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2012-2013 Güz Yarıyılı

Detaylı

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri 1 Plastik Şekillendirme Yöntemlerine Giriş Doç. Dr. Ersoy Erişir 2017-2018 Güz Yarıyılı 1. Plastik

Detaylı

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM İNDEKS A A-B-C, 6 Acil taşıma yöntemleri, 55 Acil tedavi, 3,4 Açık kırık, 177 Akciğer, 41 Akrep sokması, 213 Altın beşik Dört elle altın beşik, 62 Üç elle altın beşik, 64 İki elle altın beşik, 66 Ana damara

Detaylı

Adresleme Yöntemleri MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. İşlenenin Yeri. Örnek MİB Buyruk Yapısı. İvedi Adresleme. Adresleme Yöntemleri. Bellek. Kütükler.

Adresleme Yöntemleri MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. İşlenenin Yeri. Örnek MİB Buyruk Yapısı. İvedi Adresleme. Adresleme Yöntemleri. Bellek. Kütükler. Adresleme Yöntemleri MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ Doç. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü http://ninova.itu.edu.tr/tr/dersler/bilgisayar-bilisim-fakultesi/0/blg-/ Getirme Çevrimi Yürütme Çevrimi Çözme İşlenen Yürütme

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF YILLIK PLANI ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teşkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFİKLE İLGİLİ KURULUŞLAR VE GÖREVLERİ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimede ve Kelime Gruplarında - I (Gerçek, Mecaz, Yan ve Terim Kelimede ve Kelime Gruplarında - II 02 (İkilemeler, Ad Aktarması, Dolaylama, Yansıma Kelimeler) 03 Kelimede ve Kelime Gruplarında

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Fabl Masal Hikaye Roman Tiyatro Şiir Konferans Açık Oturum Sempozyum Forum Münazara Bilimsel Yazılar Sanat Metinleri Sözlü Anlatım

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

Yapısal Jeoloji. 2. Bölüm: Gevrek deformasyon ve faylanma

Yapısal Jeoloji. 2. Bölüm: Gevrek deformasyon ve faylanma MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal Jeoloji 2. Bölüm: Gevrek deformasyon ve faylanma Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI 1 Planlama Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam 2 Cümlede Anlam 3 4 Metin Yorumu Yazım Kuralları ktalama İşaretleri 6 Kelime Yapısı 7 Sözcük Türleri ve Tamlama 6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir?

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? 1) 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? A) Genetik yapısı aynı hücreler oluşur. B) Tür içi çeşitliliğin ortaya çıkmasını sağlar. C) Eşeyli üreme için

Detaylı

II.Ünite: KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

II.Ünite: KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) II.Ünite: KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM, TERİM - Kavramlar Arası İlişkiler - İçlem - kaplam ilişkisi - Beş tümel - Tanım B. ÖNERMELER - Önermeler Arası İlişkiler C. ÇIKARIM Ve Türleri - Kıyas

Detaylı

PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? ANNELER GÜNÜ TRAFİK VE TAŞITLAR DÜNYA SÜT GÜNÜ MÜZELER HAFTASI 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Taşıtların özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını

Detaylı

a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın.

a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın. BEL EGZERSİZLERİ 1) GERME HAREKETLERİ: a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın. Aynı pozisyonda, kollan

Detaylı

7. SINIF TATİL PROGRAMI

7. SINIF TATİL PROGRAMI 23 Ocak 2017 - Pazartesi HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Öznel Nesnel Anlatım ATATÜRK / Mustafa Kemal in Oğlu / Zarflar HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Türkiye de Engelli Olmak / Sayıların Yazılışı 1. ÜNİTE /

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER İNSAN VE KULLANICI GEREKSİNMELERİ İnsan gereksinmeleri: insanların fizyolojik, toplumsal ve psikolojik açılardan rahatsızlık duymadan yaşamlarını sürdürebilmelerine

Detaylı

Çizim Yapma. Renk. Boyama

Çizim Yapma. Renk. Boyama Çalışma Alanı Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler Çalışma alanını özelleştirme Araçlar Araç galerileri Güvenli Mod Dilimleme ve kesme aracı galerisi Birden çok çalışma yüzeyi oluşturma Çökmeden sonra

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM

KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM . İKİLEMELER Bir sözün etkisini artır ak a a ıyla iki söz üğü kalıplaş ası yoluyla oluşa sözlerdir. İlk akışta güçlü kuvvetli iri gözüküyor. Yaptığı ı ya lış olduğu

Detaylı

MacBook Güç Kablosu 5-Pin MagSafe Bağlayıcı ve Kablo Değişimi

MacBook Güç Kablosu 5-Pin MagSafe Bağlayıcı ve Kablo Değişimi MacBook Güç Kablosu 5-Pin MagSafe Bağlayıcı ve Kablo Değişimi MacBook için güç tuğla bağlayan kablosu zarar görmüşse, bunu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Yazan: Pierre Merineau GİRİŞ MacBook artık

Detaylı

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES 41 Üniversite Hazırlık Programı - Türkçe TÜRKÇE 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 5 5 4 4 3 4 02 Cümlede Anlam (Kavramlar) 4 4 4 4 4 4 03 Cümle Yorumu 6 6 4 4 4 4 04 Anlatım Türleri 2 2 2 2 2 2 05 Paragrafta

Detaylı

KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI

KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir. KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI

Detaylı

1.2. ARAŞTIRMA PROFİLİ

1.2. ARAŞTIRMA PROFİLİ IÇINDEKILER ÖNSÖZ VII BÖLÜM I: SIKIŞMA VE SIKIŞTIRMA 1 1.1. KURAMSAL DURUŞ: SIKIŞTIRILMIŞ VE SIKIŞTIRICI BİR YAŞAM BİÇİMİ OLARAK OKUL 3 1.1.1. Sıkışma ve Sıkıştırma 3 1.1.2. Eğitim, Programlama ve Sıkıştırma

Detaylı

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel Farklılıklar ÜNİTE 1 Duygular ve Düşünceler Duygu ve Düşüncelere Saygı Kronolojik Sıra Resmî Kimlik Belgeleri Sözlü Tarih Yöntemi Aile Tarihi Millî Kültür Ögeleri

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU EK-5 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU İşletme Sahibinin adı/soyadı Adresi Tel/Fax İşletme No İşletmenin

Detaylı

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen BÖLÜM 11 AHŞAP Ahşap İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden olan ahşap, canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli, heterojen ve anizotrop bir yapı malzemesidir. Ahşap 2 Ahşabın Yapıda Kullanım Alanları

Detaylı

matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme

matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme çöz kazan matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü geometri 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Kenan Osmanoğlu, Kerem Köker KPSS

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Mantık Kurallarının Elektrik Devrelerine Uygulanması... 14

İÇİNDEKİLER. Mantık Kurallarının Elektrik Devrelerine Uygulanması... 14 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM MANTIK Giriş... 1 Genel Olarak Mantık... 1 Mantığın Tarihçesi ve Modern Mantığın Doğuşu... 1 Mantık Öğretimin Önemi ve Amacı... 2 Önerme... 3 VE İşlemi (Birlikte Evetleme, Mantıksal

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Kaynak Hataları Çizelgesi

Kaynak Hataları Çizelgesi Kaynak Hataları Çizelgesi Referans No Tanıtım ve Açıklama Resimli İzahı 1 2 3 Grup No: 1 Çatlaklar 100 Çatlaklar Soğuma veya gerilmelerin etkisiyle ortaya çıkabilen katı halde bir mevzii kopma olarak meydana

Detaylı

Z Series /RZ Serisi Hızlı Referans Kılavuzu

Z Series /RZ Serisi Hızlı Referans Kılavuzu Z Series /RZ Serisi Hızlı Referans Kılavuzu Bu kılavuz yazıcınızın günlük kullanımında yardımcı olması için hazırlanmıştır. Daha detaylı bilgi için Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun. İçindekiler Dış Görünüm...........................................................

Detaylı

SONDAJ TEKNİĞİ GENEL TARAMA SORULARI

SONDAJ TEKNİĞİ GENEL TARAMA SORULARI SONDAJ TEKNİĞİ GENEL TARAMA SORULARI 1) Aşağıdakilerden hangisi sondajı tanımlayan özelliklerden biri değildir. (a) Özel bir takım araç gereçlerin kullanılması (b) Her türlü katı ortamda açılabilir olması

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA

Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Yazar Ad 125 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beş ergin insandan dördü bel ağrısı yaşamaktadır. İşyerinizde, dışarda veya evde yaptığınız işler, hareketler belinizi ağrıtabilir. Bulaşık yıkama, evi süpürme,

Detaylı

G & G CM16 Karabina Airsoft Yeniden. Yazan: 101 Tech USA. ifixit CC BY-NC-SA tr.ifixit.com Sayfa 1/ 10

G & G CM16 Karabina Airsoft Yeniden. Yazan: 101 Tech USA. ifixit CC BY-NC-SA tr.ifixit.com Sayfa 1/ 10 G & G CM16 Karabina Airsoft Yeniden Yazan: 101 Tech USA ifixit CC BY-NC-SA tr.ifixit.com Sayfa 1/ 10 Adım 1 G & G Savaş Makinesi 16 Carbine Yeniden ilk ön uç kaydırarak seçici plakasını yeniden yükleyin.

Detaylı

A. BENZETİŞİM. Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 3.

A. BENZETİŞİM. Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 3. A. BENZETİŞİM Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 1 Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde EL - ELDİVEN arasındaki ilişkiye

Detaylı

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu www.makrodedektor.com Kullanım Kılavuzu Cihazın Tanıtımı 360 Algılama Ucu Kontrol Ünitesi Açma / Kapama Titreşim / Ses & LED LED Aydınlatma Ses Çıkışı Hassasiyet Ayarı Pil Yuvası IP Koruma Sınıfı IP67

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu .. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kaba Değerlendirme Formu Öğrenci Adı-Soyadı: Değerlendirme Tarihi: Sınıfı: Değerlendiren: AMAÇLAR +/- AÇIKLAMA 1. Ellerini yıkar. 2. Ellerini kurular. 3. Yüzünü yıkar. 4.

Detaylı

Ö nemli Güvenlik Bilgileri

Ö nemli Güvenlik Bilgileri Ö NEMLİ BİSİKLETİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KILAVUZU İYİCE OKUYUNUZ! Ö nemli Güvenlik Bilgileri Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.bu kılavuzu iyice okuyunuz ve her zaman yanınızda bulundurunuz.

Detaylı

8. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

8. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 8. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 İÇİNDEKİLER Bölüm I: İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 A. İLK YARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...1 1. İlk Yardım ve Acil Bakımın Özellikleri...2 B. KORUMA...12 1. Olay Yerinin Değerlendirilmesi...12 2. Olay

Detaylı

Rpldp Ratum AYSFI. Utarit İ7fil. \dumdl. hafif bölmeler detaylar \ "üniiiiıı. yapı-endüstri merkezi yayınları

Rpldp Ratum AYSFI. Utarit İ7fil. \dumdl. hafif bölmeler detaylar \ üniiiiıı. yapı-endüstri merkezi yayınları Utarit İ7fil Rpldp Ratum AYSFI > \dumdl 1 hafif bölmeler detaylar \ s. \ i* "üniiiiıı yapı-endüstri merkezi yayınları 2 KAVRAM-GELİSME Kapının Evrimsel Süreci KAPININ İŞLEVLERİ (GEÇİŞ-KORUMA-YAUTIM) Kapının

Detaylı

DERS KONU SORU DERS KONU SORU

DERS KONU SORU DERS KONU SORU SAYISAL (FM) 1. HAFTA 2. HAFTA MATEMATİK Temel kavramlar MATEMATİK Bölünebilme EBOB-EKOK GEOMETRİ Temel kavramlar- GEOMETRİ Doğruda Açı Doğruda Açı FİZİK Optik (gölge- renk) FİZİK Optik (aynalar Kırılma)

Detaylı

DEĞİŞİM ve YENİLİKÇİ DÜŞÜNCE. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi

DEĞİŞİM ve YENİLİKÇİ DÜŞÜNCE. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi DEĞİŞİM ve YENİLİKÇİ DÜŞÜNCE Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2 Değişim 3 4 MÖ. 80.000 5 MÖ. 40.000 6 MÖ. 40.000 7 MÖ. 40.000 8 MÖ. 40.000 9 MÖ. 30.000 10 MÖ. 25.000 11

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları Pancar tohumları büyüklükleri ve çimlenme yetenekleri farklı tohumlardır. İri tohumlar fazla embriyolu olup çimlenme yüzdeleri yüksektir. Küçük tohumlar ise tek embriyolu olup çimlenme yetenekleri düşüktür.

Detaylı

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Kasım 2016 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına

Detaylı

Geçen hafta neler öğrendik?

Geçen hafta neler öğrendik? Geçen hafta neler öğrendik? Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları ve Araştırma Sonuçları BDÖ NELERDEN OLUŞUR??? Öğretim Yazılımları

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3 YAŞ GRUBU NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI KONULARIMIZ: *Taşıtlar(kara taşıtları) *Taşıtlar(deniz taşıtları)

Detaylı

I S I T M A S T A N D A R T L A R I

I S I T M A S T A N D A R T L A R I I S I T M A S T A N D A R T L A R I TS 2736 16.06.1977 Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C'den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri TS 4662 24.12.1985 Gemi Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisat Projeleri

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK YGS TEMEL MATEMATİK DERSİN ADI : TEMEL MATEMATİK--YGS 1 Doğal Sayılar ve Tamsayılar 9 4 3 3 3 3 3 3 2 Basamak Kavramı ve Taban Aritmetiği 7 2 2 1 1 1 1 1 3 Bölme ve Bölünebilme Kuralları 7 4 2 1 2 1 2

Detaylı

Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var.

Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var. Neden CHERY Traktör? İhtiyaç varsa, çözüm de var. Marka Tarihi CHERY Industry Group, 16 yılın imalatçı deneyimini barındırıyor. TOP1 Çin taşıt imalatçısı TOP2 Çin traktör imalatçısı TOP3 Çin biçerdöver

Detaylı

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir.

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir. 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖRNEK 8.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyadı : No: Sınıf: Resimdeki türlerin bazı hücrelerindeki kromozom sayılarını yazınız. (4x2p) Aşağıda mitoz bölünme

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ 2015 MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtlar konusunda neler bildiğimizi akıl haritasında resimledik. Trafik kurallarını ve işaretlerini öğrendik.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? 7. Sınıf Tarama Testi 3 1 1. Aşağıda kil erden hangisi eş sesli (sesteş) bir kelime değildir? A) An B) Büyük C) Boz D) Dil 2. Başarılı bir konuşma, her şeyden önce dinleyicilerin seviyesine, ilgi ve beğenilerine

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ I. İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...3 A. İLKYARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...3 1. İlkyardımın Tanımı...3 2. Acil Tedavinin Tanımı...3 3. İlkyardım ve

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem Ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

AL-5000 ÇALIŞMA İSTASYONU KULLANMA KILAVUZU

AL-5000 ÇALIŞMA İSTASYONU KULLANMA KILAVUZU AL-5000 ÇALIŞMA İSTASYONU KULLANMA KILAVUZU 1 ÖNEMLİ BİLGİLER - LÜTFEN OKUYUNUZ.. Herhangi bir egzersiz proğramına başlamadan önce doktorunuza danışınız.doktorunuzu mevcut form seviyenizi değerlendirip

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN. MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Anneler Günü Gösterimizi ailelerimize sunduk. *Gösteri sonrasında harika çocuklar Partisi

Detaylı

İŞYERİ EGZERSİZLERİ. Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR

İŞYERİ EGZERSİZLERİ. Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR İŞYERİ EGZERSİZLERİ Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR EGZERSİZLERİ Günümüzde, özellikle endüstriyel toplumlarda aktif olmayan yaşam şekli, ergonomik olmayan çalışma koşulları ve İŞYERİEGZERSİZLERİ

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ. Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ. Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Sosyal psikoloji - Sağlık ilişkisi Sağlıkla ilgili sorunları anlaşılması ya da çözülmesinde uygulanabilecek sosyal

Detaylı

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Haziran 2017 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına

Detaylı

Adresleme Yöntemleri MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. Örnek MİB ile Adresleme. Adresleme Yöntemleri. Doğal Adresleme. İvedi Adresleme

Adresleme Yöntemleri MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. Örnek MİB ile Adresleme. Adresleme Yöntemleri. Doğal Adresleme. İvedi Adresleme Adresleme Yöntemleri MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü www.cs.itu.edu.tr/~gunduz/courses/mikroisl/ İşlenenin nerde olacağını belirtmek için kullanılır. Buyruk çözme aşamasında adresleme

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Dikim Makinaları 2 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME

Detaylı

Bölüm 1. İletişimin ve Psikolojinin Gelişimi... 19

Bölüm 1. İletişimin ve Psikolojinin Gelişimi... 19 5 İÇİNDEKİLER Önsöz... 13 Giriş... 17 Bölüm 1. İletişimin ve Psikolojinin Gelişimi... 19 İletişimin gelişimi... 21 Psikolojinin Gelişimi... 23 Yapısalcılık ve işlevselcilik... 25 Psikodinamik bakış açısı...

Detaylı