FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER (17678 adet kelime)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER (17678 adet kelime)"

Transkript

1 FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER (17678 adet kelime) -a, -e ağlata ağlata ağlaya ağlaya bağrışa çağrışa ballandıra ballandıra basıla bata çıka bayıla bayıla bile bile boğa? boğula boğula böğüre böğüre büke büke çekin çekine çepçevre çepeçevre çevre çıtırdata çıtırdata devre (II) dış çevre diye dize doya doya döke döke döke saça döne döne eğe (I) esneye esneye esneye gerine evire çevire evre -acak, -ecek acınacak acınılacak açacak alacak alacak verecek çalacak çekecek çıkacak çizecek delecek -alak, -elek asalak çökelek dış asalak ezile büzüle foşurdata foşurdata gece geçe gele gere gere gerine gerine gide gide gitgide göre göstere göstere güle güle hıçkıra hıçkıra hoplaya zıplaya içlene içlene istemeye istemeye ite kaka kala kala kala kana kana kese (II) kısa kıya kızıl yara kona göçe oya oynaya oynaya öve öve özene bezene rastgele diyecek doğacak ekecek gelecek giyecek içecek kıracak koyacak olacak oldu olacak iç asalak tam asalak yapalak salına salına sallana sallana sapa sarsıla sarsıla serpe serpe sığa sora sora süre süzüle süzüle tıka basa titrete titrete tozuta tozuta utana sıkıla uzana uzana varagele vere verile yalan yalana yamala yamala yana yakıla yana yana yansıta yansıta yara yarı gece yazıla yekine yekine yıkıla yıkıla yuvarlana yuvarlana zıplaya zıplaya zorlaya zorlaya olmayacak oturacak salacak sıkacak silecek tutacak verecek yakacak yiyecek yarım asalak yatalak 1

2 -alga, -elge bitelge çizelge -agan, -egen, -ağan, -eğen burağan dış gezegen durağan evegen geleğen gezegen gezeğen -amak, -emek basama basamak basamak -an, -en abdestbozan açan açıklanan açıklayan adı geçen ağaçdelen ağaçkakan ağaçkesen ağrıkesen ahmakıslatan alan alaybozan arabozan ayıboğan ayıran bağboğan bağkesen bakan baldırpatlatan baldırsokan başbakan belirten belirtilen benzeşen beslenen bezen bileşen bilinen bilinmeyen birleşen çökelge göçelge gideğen güleğen iç gezegen iveğen kayağan küçük gezegen küseğen kaçamak tutamak boğazkesen bozuk düzen böcekkapan bölen bölünen buzkıran büken bütünleyen cankurtaran çağlayan çakalboğan çalıştıran çarpan çarpılan çeki düzen çeviren çıkan çobanaldatan çoğaltan çöğçatan dalan dalgakıran dalkıran dalkurutan damardaraltan demirkapan dışbeslenen dilbasan domalan doyuran konalga olağan ötleğen pişeğen süreğen sütleğen yatağan düzen eksilen eren eriten etyaran evcikkıran fındıkkıran filizkıran geçen gelen gelen geçen gelen giden gelinboğan geren gideren alan gökdelen göktırmalayan gösteren gösterilen günebakan ısıalan ısıveren ıslak sıçan ışıkkesen işveren itboğan izdüşüren kaba düzen kalan kaldıran 2

3 kankurutan kapan kaplan boğan kara düzen kardelen kargabüken kargadelen karnından konuşan kayan kayışkıran kazıkazan kendigelen kesen kesişen kılkapan kılkıran kıran kiralayan kireçyeren koparan kör alan kör sıçan köygöçüren kulağakaçan kumkazan kurtboğan kurulu düzen kuyrukkakan kuyruksallayan kuyruksüren -anak, -enek boğanak çağanak çalgı çağanak dayanak düzenek geçenek gelenek -arak, -erek küldöken malkıran mantardoğuran mayabozan naldöken ordubozan ortak çarpan ortak tam bölen ortakbölen oyunbozan öksüzdoyuran öksüzsevindiren öncel düzen özbeslenen özveren palandöken pasveren pirekıran reklâmveren resmî olmayan sabankıran saçkıran saçma sapan saçuzatan sahipkıran samankapan sıçan sıkı düzen silisseven sinekkapan genel yetenek görenek gözenek itenek kesenek olanak örtenek sinekyutan sosyal düzen süreduran süregelen süreölçen tam bölen tamamlanan tamlayan tapan topatan toplanan tozkoparan uçkurutan uyaran uzgören üçlü alan varan yanaşık düzen yayımlayan yediveren yelkesen yelkıran yelveren yelyutan yeregeçen yıldırımkıran yolgeçen yolkesen zincirkıran zindandelen sağanak seçenek takanak tutanak yazanak yetenek diyerek giderek tutarak -ası, -esi kahrolası kör olası -av, -ev ek görev görev işlev olası oldum olası ödev saylav sınav şaşılası yaşanası son görev söylev sözlü sınav 3

4 türev vatanî görev yazılı sınav -ay, -ey deney dışbükey dolay düşey -ca, -ce ana düşünce art düşünce beğence bilimsel düşünce çekince dinlence dokunca -cak, -cek bakıncak beşik salıncak çöğüncek -cık, -cik, -cük emcik gülücük kabarcık -ç (-aç, -eç, -ıç, -iç, -uç, -üç) akaç aldanç alıç ana sayaç avunç ayıraç ayıraç ayraç ayrıç ayrıç bağlaç bakaç belirteç boşaltaç büyülteç büyüteç çekiç çıkmalı tümleç dikeç doğaç dokunaç dolaylı tümleç gölge olay içbükey olay onay dönence düşünce eğlence güvence imrence inanca izlence erincek kayık salıncak koruncak karakabarcık kıvırcık öpücük donduraç döneç döveç duraç düz tümleç edatlı tümleç eğiç elektrikli basaç emeç estireç gereç güleç ilgeçli tümleç imleç indükleç ineç kakıç kaldıraç kalıç kalmalı tümleç kavraç kaynaç sosyal olay uzay yapay yatay kapanca övünce öykünce sakınca söylence salıncak tapıncak toparlacık kökteş tümleç köşeli ayraç kurutaç ortak tümleç öveç püskürteç sarkaç sıralaç süreç tıkaç toplaç tutaç tutturaç tümleç ulaç uyarlaç üfleç üreteç vuraç yansıtaç yay ayraç yoğunlaç 4

5 yönelmeli tümleç yönelteç yükselteç yürüteç -dı, -di, -du, -dü alındı bakındı beğendi bindi ciğerdeldi dedikodu fırdöndü gecekondu girdi gündöndü günindi hünkârbeğendi imambayıldı ivedi? karyağdı karyağdı kediyaladı mirasyedi mumsöndü sındı sinekkaydı şıpsevdi taygeldi türedi uydu yapma uydu -dık, -dik, duk, -dük; -tık, -tik, -tuk, -tük beklenmedik bildik bilindik -ecen bilecen evecen -ga, -ge açık bölge açısal bölge art bölge bildirge bilge bölge büyük dalga çevirge çizge çok kısa dalga dalga dalga dalga değiştirge dikdörtgensel bölge dizge duraklı dalga duyarga -gaç, -geç, -kaç, -keç çevirgeç çifte kıskaç değiştirgeç delgeç kıskaç bilinmedik olmadık tanıdık gülecen ivecen gösterge iç bölge kaçırga kapalı bölge kararlı dalga karesel bölge kavurga kemiksi bölge kırsal bölge kısa dalga korunga küçük dalga mikrodalga müstahkem bölge orta dalga oyulga ölü dalga pişirgeç püskürgeç solungaç süzgeç tutturgaç ummadık umulmadık sevecen önerge örge pilot bölge serbest bölge sıyırga sömürge süpürge tampon bölge tarafsız bölge tropikal bölge uzun dalga üçgensel bölge yasak bölge yeni dalga yorga yönerge utangaç üşengeç yüzgeç 5

6 -gan, -gen, -kan, -ken akışkan alıngan alışkan atılgan ayırgan bağırgan bağırtkan belirtken bileşken bitişken bulaşkan buyurgan bükülgen büyütken büzgen çağırtkan çalışkan çekingen çekişken çelişken çığırtkan darılgan değişken devingen devitken didişken direngen direşken doğurgan dökülgen dövülgen dövüşken -gı, -gi, -gu, -gü, -kı, -ki, -ku, -kü açkı algı alışkı altıncı duygu ana çizgi asıl vurgu askı atkı baskı batkı belgi belirgi beslengi bezgi bıçkı biçki bilgi bilim kurgu duygan edilgen ergen erigen etken ettirgen evirgen ezilgen geçirgen girişken ısırgan ışığan iğrengen iletken ilişken indirgen kapılgan kavlağan? (çınar ağacı) kaygan kemirgen kırılgan kırıtkan konuşkan korugan kudurgan oldurgan osurgan örgen övüngen özengen sakıngan saldırgan bingi bitki bölüngü bulgu burgu bürgü büzgü cırcır delgi coşku çalgı çalkı çatışkı çatkı çelgi çelişki çevirgi çıngı çizgi sarılgan sataşkan savaşkan savurgan sepken sergen sıçırgan sıkılgan sırıtkan soğurgan soğutkan sokulgan somurtkan sorutkan sömürgen sulu sepken sürüngen takılgan unutkan utangan uyuşkan üretken üşengen vuruşkan yalıtkan yapışkan yarı geçirgen yarı iletken yaşatkan yetingen yılışkan çözgü dalgı delgi dergi dingi dirim kurgu dizgi doğurgu dolaylı vergi dolaysız vergi dolgu doygu döngü durgu duygu düşkü düz baskı düzgü 6

7 edilgi eğik çizgi elektronik çalgı ergi etki etli bitki fenerli burgu gergi gevşek vurgu görgü görüngü gözleği iç salgı içki iletki ilişki ipek baskı itki ivgi kaba kurgu kapan duygu kargı karşıt duygu katkı kaygı kesin bilgi keski kılcal etki kılgı kırık çizgi kırkı kırmızı çizgi kısa çizgi kısır döngü kıskı kıygı -gıç, -giç, -guç, -güç aldangıç atlangıç başlangıç bilgiç kişiler arası ilişki kurgu müterakki vergi nakdî vergi nefesli çalgı olgu oyma baskı ön bilgi ön içki ön vurgu örgü övgü öz saygı pirinç örgü polargı (Fr., İng. + T.) salgı sanki sapkı sargı saygı seçki sergi sevgi sezgi sınırsız yetki sıra saygı silgi sonurgu sorgu sosyal ilişki sosyal olgu sövgü sungu susku sürgü süzgü çalgıç dalgıç delgiç ezgiç tam algı taş baskı taş dolgu tel örgü tepki terki tonlu vurgu toplumsal ilişki tropikal bitki tutku uzun çizgi üflemeli çalgı üzgü vargı vasıtalı vergi vasıtasız vergi vergi vurgu vurmalı çalgı yağlı bitki yaklaşık bilgi yan etki yangı yanılgı yankı yaygı yazgı yengi yenilgi yergi yetki yılgı yülgü zorgu kazgıç patlangıç silgiç tepeli dalgıç -gın, -gin, -gun, -gün, -kın, -kin, -kun, -kün algın alışkın angın aşkın aygın aygın baygın azgın baskın batkın baygın baygın baygın belirgin bezgin bıçkın bıkkın bilgin bitkin bozgun bungun caygın coşkun çalgın çapkın? (çap-:koşturmak) çatkın çekkin çökkün çözgün 7

8 dalgın değgin değişkin dili yatkın dingin dizgin doludizgin doygun durgun duygun düşkün düzgün edilgin eli yatkın ergin erişkin etkin ezgin geçkin gelişkin gerçeğe uygun gergin gezgin girgin göçkün gözü keskin ısırgın ışınetkin içkin -gıt, -güt aygıt -ı, -i, -u, -ü abartı abstre sayı açı? ağartı ağı ağız dalaşı ağlatı ağrı sızı alt yapı alt yazı ana yapı anırtı anlatı apayrı araştırı aritmetik dizi artı artı sayı asal sayı ilişkin ingin işe uygun kaçkın kaygın keskin kılgın kırgın kıygın kızgın koygun küskün küskün küskün olgun ongun ölgün pişkin sağlığa uygun salgın sapkın sargın saygın seçkin semirgin sergin sıkkın sıngın singin solgun sızgıt ası asılı aşırı aşırı aşırı duyu aşırı taşırı aşırtı ayartı ayıltı ayırtı ayrı ayrılı bacaklı yazı bağırtı basılı başarı başkaldırı başvuru başyazı sorgun soygun suskun sürgün süzgün şaşkın şaşkın şaşkın şişkin taşkın tepkin tutkun upuygun usangın uygun üzgün vurgun yalgın yangın yatkın yaygın yetişkin yetkin yıkkın yılgın yılgın yılgın yorgun yorgun yorgun belirti benzeti besi örü beş duyu bildiri bini bir dolu bir koşu boşaltı bölü buru buyuru bükülü bürülü celî yazı çağırı çağırtı çağrılı çakılı 8

9 çatı çeki çektiri çeviri çevri çevrili çevriyazı çığırtı çıkartı çırpını çırpını çift sayı çitili? çizi çizili çökelti çözelti danışma kurulu değini deli dolu denetim kurulu denetleme kurulu denizaşırı deyi dış gezi dikili dil dalaşı dinleti diri örtü disiplin kurulu dizi dizili doğu dolu donatı dopdolu dupduru duru duyu duyuru dürtü dürü dürülü düz yazı düzelti eğik yazı eğlendiri ekili eksi sayı eleştiri engelli koşu eş yükselti fışkırtı gensoru geometrik dizi gerçek sayı gerili getiri gezi göçeri göçü gömülü görü gösteri götürü göveri güdü güldürü günaşırı güneydoğu güzel duyu hayat dolu haykırı haykırtı hoşgörü ıhı içgüdü içtepi ikinci yarı ileti ilk gösteri ilk sezi ilk yarı iri yarı iti kabartı kanı kara yazı karartı karmaşık sayı kat sayı kazı kesirli sayı kıpı kışkırtı kızartı konuşu koşu kurulu kuzeydoğu küsü küsülü morartı negatif sayı ondalık sayı onur kurulu Orta Doğu öğreti ölçülü ölçülü biçili ölü ölü açı ölü örtü ön belirti ön deyi öneri öngörü önsezi örtü örtülü örü örülü öz eleştiri öz yapı özel sayı özeni özveri pişi pozitif sayı pusu püskürtü rasyonel sayı resim yazı saçı sağduyu sağgörü sağı sağlık kurulu saklı yazı saldırı sanal sayı sandık kurulu sanı sarartı satı savunu sayı seçi seçiciler kurulu sepi sepili (sepile-) serili sevi sezi sıkı sıkı sınırlı sayı sınırsız sayı sızı silki sokulu soru soruşturma kurulu sosyal yapı soyut sayı sömürü söyleşi 9

10 söz dalaşı sözlü soru sunu sürü sürü sürü takılı tam sayı tanı tapı taralı tartı teftiş kurulu tek sayı temel sayı tepi tını toparlak sayı toplumsal yapı tutu -ıcı, -ici, -ucu, -ücü abartıcı acıyıcı açıcı açıklayıcı ağlatıcı ağlayıcı ağrı kesici akıcı akışkanlaştırıcı aktarıcı alçaltıcı aldatıcı algılayıcı alıcı alt yazılayıcı ara bozucu ara bulucu araştırıcı arayıcı arıtıcı aşıcı ateşleyici atıcı avutucu ayartıcı aydınlatıcı ayırıcı bağdaştırıcı bağışlayıcı bağlayıcı bakıcı baltalayıcı bantlayıcı tutulu tüm sayı uğraşı uyarı Uzak Dağı uzlaşı uzlaştırma kurulu uzun koşu ürperti üst yapı veri vuru yağı Yakın Doğu yalama yazı yanıltı yapı yaratı yargıcılar kurulu basıcı baş döndürücü başlayıcı başvurucu batıcı bayıltıcı belirleyici belletici benzetici besleyici beygir gücü bezdirici bezeyici bıktırıcı biçici bileştirici bileyici bilici binici birleştirici bobin kırıcı boğucu borucu boyayıcı bölücü buğulaştırıcı buharlayıcı bulandırıcı bulaşıcı bulucu bunaltıcı buyurucu bükücü yarı yasama kurulu yatı yatık yazı yayılı yazı yazı kurulu yeni yazı yeşerti yeter sayı yeti yığılı yılaşırı yönetim kurulu yumulu yuvarlak sayı yükselti yüreği dolu yürütme kurulu bütünleyici büyücü büyüleyici can sıkıcı canlandırıcı caydırıcı coşturucu çağırıcı çağrıcı çakacı çakıcı çalı kakıcı çalıştırıcı çanak yalayıcı çarpıcı çatı kaplayıcı çekici çekiştirici çektirici çeldirici çıldırtıcı çırpıcı çivici çivileyici çizici çoğaltıcı çökertici çözücü çözümleyici dağıtıcı dalgalandırıcı dalgalı akım üretici dalıcı 10

11 damıtıcı daraltıcı değişici değiştirici delici denetici denetleyici dengeleyici denkleştirici derin dondurucu derin soğutucu derleyici desteleyici devindirici dikici dileyici dinlendirici dinleyici diriltici doğrucu doğurucu dokuyucu dolandırıcı dondurucu doyurucu döngel orucu dönüştürücü döşeyici durucu duyurucu düşündürücü düşünücü düzenleyici ebrucu eğitici eğlendirici ekici elektrik üretici elektrikli ısıtıcı emici eritici esirgeyici etkileyici ezici ferahlatıcı fışkırtıcı frenleyici geçici geçirici geçiştirici geliştirici gerçek üstücü gerginleştirici gerici (germek fiilinden) gerileyici gevşetici gezgin satıcı giderici gidici giydirici göçücü göçürücü gök tırmalayıcı gönderici görücü görüntüleyici gösterici gözetici gözetleyici gözleyici gücendirici gücü güçlendirici güdücü güldürücü günücü gürültücü hafifletici havalandırıcı hazır yiyici hoşgörücü ısırıcı ısıtıcı ıslatıcı ışınlayıcı iç ısıtıcı içici iğneleyici ilerleyici ilgi çekici inandırıcı inceleyici inceltici incitici indirgeyici ip ucu irkiltici isteklendirici iş gücü itici izleyici kaldırıcı kalıcı kandırıcı karıştırıcı karşılayıcı kaydedici kayırıcı kaytarıcı kazıcı kemirici kesici kırıcı kısıtlayıcı kışkırtıcı kıyıcı kiralayıcı konuşucu korkutucu korucu koruyucu köprücü köpürtücü körükleyici köşe dönücü kötüleyici kudurtucu kum koyucu kurtarıcı kuru temizleyici kurucu kuruntucu kurutucu kusturucu kutucu kuvvetlendirici kuyucu mineralleştirici mortucu mumlayıcı muştucu nefes kesici nemlendirici niceleyici odaklayıcı okşayıcı okuyucu onarıcı ovucu oyalayıcı oyun kurucu ozonlayıcı öfkelendirici öğretici öğürtücü öğütücü öksürtücü öldürücü ön seçici önleyici örgücü örücü ötücü övgücü övündürücü 11

12 12 öykücü özentici paralayıcı parçalayıcı parlatıcı partici patlayıcı pişirici piyasa kurucu polarıcı pusucu püskürtücü randevucu renklendirici resimleyici sağaltıcı sağıcı sağlayıcı saldırıcı salgılayıcı sanayici saptayıcı saptırıcı sarıcı sarsıcı satıcı savlayıcı savunucu sayıcı seçici sepici sertleştirici sevici sevindirici sıçrayıcı sıkıcı sıkıştırıcı sıralayıcı sızıcı sidik söktürücü siktirici silici sinirlendirici soğurucu soğutucu sokucu solucan düşürücü soluk kesici son kullanıcı soruşturucu sömürücü söndürücü sövgücü sözlendirici sucu sulandırıcı sunucu susturucu süprüntücü sürükleyici süsleyici süzücü şaşırtıcı tamamlayıcı tanıtıcı tansiyon düşürücü tapucu tarayıcı tartıcı taşıyıcı tatlandırıcı temizleyici terletici tertipleyici testici tınlatıcı tırmanıcı tiksindirici turşucu tutucu tüketici türetici türkücü uçucu ufalayıcı uğurlayıcı ulayıcı usandırıcı utandırıcı uyarıcı uyarlayıcı uygulayıcı uyuşturucu uyutucu uzlaşıcı uzlaştırıcı üfleyici ülkücü üretici ürkütücü ürpertici üşütücü ütücü üzücü verici vurucu yaban havucu yağlayıcı yağmurlayıcı yakıcı yalayıcı yalıtıcı yanıcı yanıltıcı yankesici yansıtıcı yapıcı yapışıcı yapıştırıcı yaratıcı yarıcı yasa koyucu yasaklayıcı yaşartıcı yaşatıcı yatıştırıcı yatıştırıcı yayındırıcı yazıcı yerici yetiştirici yıkayıcı yıkıcı yıpratıcı yırtıcı yiyici yoğaltıcı yongalayıcı yorucu yönetici yönleyici yumuşatıcı yutucu yüklenici yükleyici yürütücü yüze gülücü yüzücü zorlayıcı -k, (-ak, -ek) adak ağ yatak ağır aksak ağzı gevşek akak aksak

13 anlak apışak arka sokak atak avlak bağlanak banak barınak basak bastırak batak bellek beserek beslek bezek bıçak bıtırak bilyeli yatak binek bişek bitek boğak bozlak budak bulak bunak cascavlak cavlak cırlak cırtlak çala kürek çalkak çatak çatlak çekek çelek çemrek çengüçağanak çıkak çıkmaz sokak çınlak çiğnek çimek çökek dalak dalyarak dayak dayanak denek dış bellek dış kapak dilek dillek dingildek dişbudak dişlek dolak dolmuş uçak dönek döşek durak eğlek ek ödenek elek erek esnek fıkırdak fırıldak fırlak fingirdek fokurdak geçek genel ölçek geniş ölçek gerilek gevrek gevşek güdek gürlek güzlek harlak haşlak hortlak ıpıslak ıslak ışılak ışıldak ışkırlak iç bellek iç kapak içerlek ikili yatak ilerlek istek işlek izlek kaçak kakırdak kapak kara batak kara gevrek kavlak kavrak kayak kaydırak kaynak kendi beslek kesek kıkırdak kıpırdak kıskıvrak kışlak kıvrak kıyak kokak konak korkak korunak koyak kurak (kuru-) kürek orta yaylak orta yuvarlak otlak oturak oymak oymak oynak ödenek ölçek ön yaylak örtülü ödenek övünek öz kaynak özel ulak parlak patlak pırıldak pırlak (pırla-) pırtlak pişek pörtlek saçak salkım saçak sapak sarsak sarsak sarsak sarsak sursak savsak sığınak sızak siyek sokak sulak sulu zırtlak sunak susak sürek süzek takınak tapınak tarak tepkili uçak tırtıllı bıçak titrek toparlak 13

14 tostoparlak tutak tuzlak tünek uçak uğrak ulak uyak ürkek ürkek ürkek -k (-ık, -ik, -uk, -ük) açık açık saçık açık seçik ağarık ağzı açık ağzı bozuk akidesi bozuk akordu bozuk aksanı bozuk aksırık aksırık alık salık alışık almaşık anlaşık apışık apışık ardışık arınık artık asık atık ayarı bozuk ayık ayrık ayrışık bağdaşık bağışık bağlaşık bağlılaşık bağrı yanık bahtı açık bakışık barışık basık bastırık başı açık başıbozuk batık batırık beli bükük benzeşik yalak yamak yapak yarak yarım uyak yatak yaylak yedek yetişek yığınak bıçık bileşik birleşik bitik bitişik boğuk boğuk boğuk boğunuk boynu bükük bozarık bozbulanık bozuk bozuşuk bölük bölük bölük bulanık bulaşık bumburuşuk burnu büyük buruk buruk buruk buruşuk busbulanık buyruk bükük bürük büyük büzük büzüşük cebi delik cırlayık cıvık çağlayık çakışık çalık çapraşık çatık çatışık çekik çekinik çelişik çenesi düşük yumuşak yunak yusyuvarlak yutak yuvarlak yüksek yaylak yürük aksak zırlak zırtlak çevrik çıkık çizik çizik çökük çözük çürük dağınık ışık dağıtık damarı bozuk damıtık danışık dayanışık değişik deli bozuk delik delik deşik derişik deşik devrik dışa dönük dışık dili bozuk dili tutuk dillek dolaşık donuk donuk donuk dökük dönük duruk düşük düzenleşik eksik artık eli açık emik (I) esik esrik eşlenik evreşik? ezik ezik büzük fışkırık 14

15 fiili bozuk geberik geriye dönük girişik giyinik göçük gömük gözü açık gücenik halka dönük hapşırık hıçkırık ısırık ışık içe dönük içe kapanık içerik ilişik inik ipi çürük ipi kırık it kopuk kabarık kaçık kalbi kırık kalık kalkık kanı bozuk kanık kapanık kapısı açık karasal oluşuk karık karışık karmakarışık karmaşık karnıyarık kasık katık katışık kavruk kayık kaynaşık kazık kesik kesik kesik kıçı kırık kırık kırık dökük kırışık kırmızı çürük kısık kıyık (I) kızarık kızışık kokuşuk konuk kopuk kubbeli delik kuduruk kulağı delik kuru öksürük künyesi bozuk mayası bozuk niyeti bozuk noktalı delik oluşuk osuruk oyuk öksürük öksürük tıksırık ölük örük paçası düşük parça bölük perdesi sıyrık perdesi yırtık pişik pusarık püskürük saçık sağ açık salık sanık sapı silik sapık sarık sarkık sarmaşık sarsık satılık savruk seçik ses soluk sığınık sıkışık sınık sırıtık sırnaşık sıvışık sıyırık somurtuk sıyrık silik sinik (I) sofrası açık sol açık soluk sökük sönük süngüsü düşük sürtük sütü bozuk süzük şımarık tabanı yarık tanık tanışık tepik tezkiyesi bozuk tıkanık tıksırık toplanık tutuk tuturuk (tuttur-) tükenik tükürük tüyü bozuk uğru açık uğuru açık uyanık uyduruk uyur uyanık uyuşuk uyuşuk uyuşuk üfürük üşütük vuruk yakışık yaklaşık yalancı tanık yanaşık yanık yapışık yaraşık yaratık yarık yatık yayık yayınık yenik yerleşik yeşil ışık yığışık yıkık yıkık dökük yıldızı düşük yılışık yılışık yılışık yırtık yıvışık yitik yolu açık yoluk yontuk yumuk 15

16 yülük yüreği delik -kal yüreği yanık yürük yüzü asık ince tutkal plâstik tutkal tutkal -l, (-al, -el) çatal çökel doğal -l (-ıl, -il, -ul, -ül) alt kurul atıl çekül etkin okul flüorışıl fosforışıl gazışıl genel kurul ışıl ışıl -lı, -ılı, -ili, -ulu, -ülü dayalı dayalı döşeli döşeli göreli -m (-am, -em, -ım, -im, -um, -üm) açık oturum açık öğretim açık sayım açılım açım açınım akım aktarım alçak kavuşum alım alım satım alt bölüm alt takım anlam anlatım ara seçim arıtım aritmetik işlem artım artırım asım dönel dural eleştirel ilkokul kardeş okul karma okul kurul okul ortaokul özel kurul özel okul sarkıl gözü kapalı hoşgörülü kapalı kulağı tıkalı asım takım aşçak gerilim aşım aşınım aşırı bellem atılım atım atım ayırım ayrı basım ayrım ayrışım bağdaşım bağlam bağlanım bağlaşım bağlılaşım bakım bakışım basım bastırım kural sanal üç çatal seçici kurul sepil sepil sepil tartıl taşıl teknik okul yarkurul yüksek okul öngörülü sağgörülü tıkalı üstü kapalı başkalaşım belirlenim bellem benzeşim benzetim bırakım biçem biçim biçim biçim bildirişim bileşim bilgi işlem bilim bilişim bindirim bireşim birikim biriktirim birleşik oturum birleşim birtakım 16

17 bitim bitirim boğum boğum boğum boşalım boşaltım bozum bölüm bölüşüm bunalım buram buram büklüm büküm bürüm canlandırım cebirsel deyim çağırım çağrım çağrışım çakım çarpım çekim çelim çevirim çevrim çıkarım çizim çoğaltım çöküm çözülüm çözüm dağılım dağıtım dayanım değim değişim değişinim değiştirim deneyim denklem derlem devinim devrim devşirim deyim dış alım dış başkalaşım dış satım dışa vurum didişim diferansiyel denklem dikim dilim dilinim direnim dizim dizim dizim doğram doğram doğram doğrulum doğum dokum dokunum dolam dolanım dolaşım dolum donam donanım donatım dorukçu yaklaşım doyum döküm dönüm dönüştürüm dönüşüm dört işlem döşem durum duygulanım duyum duyurum dürüm dürüm dürüm dürüm dürüm düşey eylem düşünüm düşürüm düzeltim düzem düzenleşim düzlem düzüm düzüm edim edinim eğik düzlem eğilim eğim eğitbilim eğitim ek eylem ek oylum ekim eklem eleştirim erim erim erim erişim esim eş anlam eş biçim eş güdüm eş yapım eşlem etkileşim etkin öğretim evirtim evrim eylem eytişim ezim ezim ezim ezim faturalı yaşam fotoakım geciktirim geçim geçinim geçirim geçişim gelişim geliştirim genel görünüm geometrik çizim gereksinim gerektirim gerilim getirim girim girişim giyim gizlem gizli oturum göçüm görsel işitsel çağrışım görsel işitsel eğitim görüm görünüm gösterim götürüm gözetim gözlem güdüm güne doğrulum hayal bilim hazır giyim hizmet içi eğitim hüküm ıklım tıklım (tıkıl-) ışığa doğrulum ışığa göçüm ışık göçüm ışıtım iç başkalaşım içim içitim 17

18 iki büklüm ikiz anlam iletim iletişim ilköğrenim ilköğretim imgelem ince ayrım ince kesim indirim iri kıyım istem istenmeyen durum işitim işlem işleyim izlem izlenim kaldırım kalım kalıtım kapalı oturum kaplam kapsam karışım karma eğitim karşı devrim karşı düşürüm karşı gelim karşı olum katılım katım kavram kavuşum kayıtım kazanım kazım kesim kestirim kırım kırınım kırıtım kırkım kısaltım kısım kısmî seçim kıvrım kıvrım kıvrım kıyım konum korunum koşum köskötürüm kötürüm kullanım kuram kurtarım kurum kümeleşim lisansüstü eğitim mahallî seçim meslek içi eğitim millî eğitim neme yönelim olumlu eylem olumsuz eylem oluşum onarım onum orta öğrenim orta öğretim ortak yapım ortak yönetim ortak yüklem oturum oylum oynatım oyum öğrenim öğretim ölçüm ölü doğum ölü yatırım ölüm ölüm kalım ön alım ön bilim ön oluşum ön seçim ön uyum önce bilim önlem örgün eğitim örüm öz devinim öz öğrenim öz yaşam öz yönetim özel girişim özel kesim özel yaşam özlem pabucu yarım paralel akım paylaşım pişim pişirim pozitif bilim sağaltım sağım sağistem sağlıklı yaşam sakınım salınım salkı salkım salkım saptanım sarım sarsım satım savaşım sayım seçim seferî durum serim sevim sıkım sıkıyönetim sindirim sivil yönetim sokum solunum sorulu görünüm sorum sosyal bilim sosyal oluşum sosyal yaşam soya çekim söküm sönüm söylem spot alım spot satım sun î solunum sunum suvarım süklüm püklüm sürdürüm süredurum sürüm sürüm sürüm süzüm süzüm tadım takım tanım tanıtım tartım tasar çizim taşım tek biçim teknik eğitim teknik öğretim temel eğitim temel öğretim tıkım 18

19 tıklım tıklım (tıkıl-) tınlaşım? tıpkıbasım tıpkıçekim ticarî tüketim titrem titreşim toplam toplu çalışım toplu durum toplumsal bilim toplumsal bunalım tutam tutam tutam tutulum tutum tüketim tümden gelim tüme varım tümel kavram uçum uçurum ulam ulam ulam ulaşım uyarım uygulayım uylaşım uyum uyuşum uz iletişim uza duyum uzam uzanım uzatım -ma, -me abanma abanozlaşma abartılma abartma abideleşme abideleştirme abrama acarlaşma acayipleşme acayipleştirme aceleleştirme acemileşme Acemleşme Acemleştirme acıkılma acıkma acıktırma üleştirim ünlem ürem üretim üstlenim üstün yapım varsayım veri işlem verim yakım yaklaşım yalım yalın durum yalıtım yankılanım yansılanım yansıtım yapay solunum yapım yaptırım yaratım yardımcı eylem yarım yarışım yaş kesim yaşam yatım yatırım yaygın eğitim yaygın öğretim yayım yayınım yaylım yere doğrulum yere yönelim acılanma acılaşma acılaştırma acıma acındırma acınılma acınma acıtma açık artırma açık duruşma açık düşme açık eksiltme açık önerme açıklama açıklanma açıklaşma açıklaştırma yerel yönetim yerinden yönetim yerleşim yetişim yetiştirim yığışım yıkım yıldırım yırtım yitim yiyim yoğaltım yoğrum yoğurum yorum yönelim yöneltim yönetim yönetim yöneylem yudum yudum yudum yücelim yüklem yüksek gerilim yüksek öğrenim yüksek öğretim yükselim yüküm yürütüm zor alım zorunlu öğrenim zulüm açıklatma açılama açılma açımlama açımlanma açındırma açınma açınsama açısal ivme açısal sapma açkılama açkılanma açkılatma açma ad çekme ad çektirme adaklama 19

20 20 adaklanma adanma adatma addedilme addetme addolunma adımlama adîleşme adîleştirme adlandırılma adlandırma adlanma adlaşma adlaştırma afacanlaşma afallama afallaşma afallaştırma afallatma affedilme affetme affettirme affeyleme affolunma afişleme aforozlama afsunlama afsunlanma afyonlama afyonlanma agulama ağaç kaplama ağaç oyma ağaçlama ağaçlandırılma ağaçlandırma ağaçlanma ağaçlaşma ağalanma ağarma ağartılma ağartma ağdalanma ağdalaşma ağdalaştırma ağdırma ağılama ağılandırma ağılanma ağılaşma ağıllanma ağınma ağırlama ağırlanma ağırlaşma ağırlaştırma ağırlatma ağırsama ağırşaklanma ağıtlama ağızdan dolma ağızlama ağızlaşma ağlama ağlanma ağlaşma ağlatma ağma ağrıma ağrıtma aharlama ahdetme ahenkleştirme ahırlama ahitleşme ahlama ahmaklaşma ahmaklaştırma ahzetme ak basma akaçlama akaçlatma akasma akçılaşma akçıllanma akçöpleme akdedilme akdetme akıllandırılma akıllanma akılsallaştırma akışkanlaşma akışkanlaştırma akışma akıtma aklama aklanma aklaşma aklaştırma akma akortlama akortlanma akortlatma akortsuzlaştırma aksama aksatma aksetme aksettirme aksırma aksırtma aksilenme aksileşme akşamlama akşamlatma aktarılma aktarma aktartma aktif taşıma aktifleşme aktifleştirme al basma alacalama alacalandırma alacalanma alafrangalaşma alafrangalaştırma alâkalandırma alâkalanma alalama alaşımlama alaturkalaşma alaturkalaştırma alazlama alazlanma alçak kabartma alçaklaşma alçaklaştırma alçalma alçaltma alçılama alçılanma alçılatma aldanma aldatılma aldatma aldırma aldırtma alenîleşme alevlendirme alevlenme alfabetik sıralama algılama algılanma algılatma alıklaşma alıkonulma alıkoyma alınma alıntılama alışılma alışma alıştırma alkışlama alkışlanma allama

21 21 allanma allaşma alma Almanlaşma Almanlaştırma alt yazılama altın kaplama altınlaşma altlama amaçlama amaçlanma ambalâjlama ambarda kurutma ambarlama amerikalılaşma amonyaklama ana sözleşme anaçlaşma anadan doğma anaforlama anarşistleşme andırışma andırma anıklama anıklaşma anılaşma anılma anımsama anımsanma anımsatma anırma anırtma anıştırma anıtlaşma anıtlaştırılma anıtlaştırma anlama anlamdırma anlamsızlaşma anlamsızlaştırma anlaşılma anlaşma anlaştırma anlatılma anlatma anlattırma anma anormalleşme ansıma antlaşma antlaşma aparma apazlama apışma apıştırma apreleme apseleşme aptallaşma ara bulma arabeskleşme araklama aralama aralanma aralatma arama arama tarama aranılma aranma Arapçalaştırma Araplaşma Araplaştırma araştırılma araştırma aratma ardaklanma ardılma argaçlama arıklama arıklaşma arıklatma arılama arılanma arılaşma arılaştırma arındırma arınma arıtma arızalanma arkalama arkalanma arlanma Arnavutlaşma arpalama arsızlaşma arşınlama arşivleme artakalma artıklama artırılma artırma artma arzulama asabîleşme asaleten atama asaleten atanma asfaltlama asfaltlanma asılanma asılma asileşme askerîleşme askerîleştirme asma asrîleşme astar kaplama astarlama astarlanma astarlatma astırma aş erme aşağılama aşağılanma aşağılaşma aşağılatma aşağısama aşama aşılama aşılanma aşılatma aşılma aşındırma aşınma aşırı doyma aşırı erime aşırılma aşırma aşma aştırma ataklaşma atama atanma ateşleme ateşlendirme ateşlenme ateşletme atfetme atılma atışma atıştırma atkılama atlama atlanılma atlanma atlatma atma attırma avareleşme avlama avlanma avlatma Avrupalılaşma avuçlama avundurma avunma avurtlama

22 22 avutma avutulma ayaklama ayaklandırma ayaklanma ayarlama ayarlanma ayarlatma ayartılma ayartma ayazlama ayazlandırma ayazlanma ayazlatma aydınlanma aydınlatılma aydınlatma ayıklama ayıklanma ayıklatma ayılma ayıltma ayıplama ayıplanma ayırma ayırtma aykırı katmanlaşma aykırılama aykırılaşma aylama aylanma ayma ayranlaşma ayrılanma ayrılaşma ayrılışma ayrılma ayrımlama ayrımlaşma ayrımsama ayrışma ayrıştırma aytışma azalma azaltma azarlama azarlanma azarlatma azdırılma azdırma azgınlaşma azımsama azışma azıştırma azıtma azledilme azlletme azlolunma azma azmanlaşma azmetme azotlama babacanlaşma babalanma badanalama badanalanma badanalatma badikleme badikleşme bağdalama bağdama bağdaşıklaştırma bağdaşılma bağdaşma bağdaştırma bağımlama bağımlaşma bağımsızlaşma bağımsızlaştırma bağırma bağırtma bağışlama bağışlanma bağışlatma bağıtlanma bağıtlaşma bağlaçlı tamlama bağlama bağlanma bağlaşma bağlılaşma bağnazlaşma bağrışma bağrıştırma baharatlandırma bahsetme bahşetme bakakalma bakılma bakınma bakırlaşma bakışma bakma baktırma balabanlaşma balama balçıklaşma balıklama balıklandırma balkıma ballandırma ballanma baltalama balyalama balyalanma balyozlama balyozlanma bançolaşma bandajlama bandajlatma bandırma bangırdama banlama banma bantlama barbarlaşma barındırma barınma barışma barıştırma barikatlama baritli yıkama barizleşme barsama basıklaştırma basılma basınçlama basırgama basırganma basitleşme basitleştirme basma basmakalıplaşma bastırılma bastırma baş kaldırma başaklama başaklanma başarılma başarma başkalaşma başkalaştırma başlama başlanılma başlanma başlatılma başlatma başvurdurma başvurma başvurulma batılılaşma batılılaştırma batırılma batırma batma

TÜRKÇE TIP DİLİ KILAVUZU

TÜRKÇE TIP DİLİ KILAVUZU TÜRKÇE TIP DİLİ KILAVUZU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Dili Kurulu 14 Mart 2006 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Dili Kurulu Bütün hakları saklıdır. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe,

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU

KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU KARDİYOLOJİ (YÜREK BİLİMİ) TÜRKÇE TERİMLER KILAVUZU TKD üyelerinin önerileriyle genişletip güncelleyenler: Prof. Dr. Esmeray Acartürk - Prof. Dr. Vedat Sansoy (Tamamlandıktan sonra Türk Dil Kurumu Tıp

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

AKATALPA. Ekim 2013 - Sayı 166 Aylık Şiir ve Eleştiri Dergisi ISSN 1305-7685. Mehmet Mümtaz TUZCU. Mahir KARAYAZI KENDİMİ ZOR TUTUYORUM

AKATALPA. Ekim 2013 - Sayı 166 Aylık Şiir ve Eleştiri Dergisi ISSN 1305-7685. Mehmet Mümtaz TUZCU. Mahir KARAYAZI KENDİMİ ZOR TUTUYORUM AKATALPA Ekim 2013 - Sayı 166 Aylık Şiir ve Eleştiri Dergisi ISSN 1305-7685 Mehmet Mümtaz TUZCU HİN ŞARKININ GARBINA BİR ALÜFTE GÜFTE SEÇMİŞ KİME NE Neden ılgar şarkıma, neden mızrapta caygir Dandik sandık

Detaylı

DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL TÜRKÇE

DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL TÜRKÇE Kanbilimciler için DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL TÜRKÇE Prof. Dr. Yücel TANGÜN Kanbilimciler için DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL TÜRKÇE Prof. Dr. Yücel TANGÜN Kanbilimciler için DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL

Detaylı

SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN tmmob makina mühendisleri odası istanbul şubesi 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN SAĞLIKLI SAĞLIKLI ve ve GÜVENLİ YAŞAM GÜVENLİ YAŞAM tmmob makina mühendisleri odası

Detaylı

İlk Yardım. aep. www. www. gov.tr. Yusuf Fikret UMUR. İlk Yardım. Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR

İlk Yardım. aep. www. www. gov.tr. Yusuf Fikret UMUR. İlk Yardım. Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR Yusuf Fikret UMUR Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Fikret Umur Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

Bu nedenle erkek bebek sahibi olan tüm ana babalar, dayanılmaz bir tedirginlik içinde kıvranıp duruyorlardı.

Bu nedenle erkek bebek sahibi olan tüm ana babalar, dayanılmaz bir tedirginlik içinde kıvranıp duruyorlardı. İleri Görüşlüler Ülkesi'nin doğumevlerinde, birdenbire gizemli olaylar görülmeye başlamıştı. Erkek bebeklerden «bazıları» doğumdan kısa bir süre sonra, ortadan yok oluyorlardı. Ana babalar, korku içindeydiler.

Detaylı

1200-Qarşılıqlı Sözler-TDK. Qarşılıqlı Sözler TDK

1200-Qarşılıqlı Sözler-TDK. Qarşılıqlı Sözler TDK 1200 Qarşılıqlı Sözler TDK 1 absürt komedi absürt ad hoc group adaptör adisyon agreman agresif air-conditioned air-conditioner ajitasyon ajitatör ajite etmek ajite olmak akreditasyon akredite akreditif

Detaylı

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Parayla Satılmaz. Mustafa ÇETİN www aep gov.tr www agoivl.etr Mustafa Çetin Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan

Detaylı

i,, Eğitim TURK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI

i,, Eğitim TURK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI i,, ve Eğitim 15 TURK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI ÇOCUK VE EĞİTİM TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ III. EĞİTİM TOPLANTISI 25-26 E k im 1979 ŞAFAK MATBAASI, ANKARA 1980 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ NO: 3 Tayına Hazırlayan:

Detaylı

yürüyemezlik 1.dışa çekim 2.uzaklaştırma 1.dışaçeken 2. uzaklaştırıcı 1.sapmış 2. normal dışı göz kapağı yokluğu 1. düşürtücü 2.

yürüyemezlik 1.dışa çekim 2.uzaklaştırma 1.dışaçeken 2. uzaklaştırıcı 1.sapmış 2. normal dışı göz kapağı yokluğu 1. düşürtücü 2. abazi abdomen abdominal abdominokardiyak refleks abdüksiyon abdüktör aberan aberasyon ablaktasyon ablasyon ablatio placenta ablefaron abondan abortif abortus abortus imminens abortus insipiens abraki abraziv

Detaylı

HAYDAR DÜMEN HER YÖNÜYLE VAGİNİSMUS

HAYDAR DÜMEN HER YÖNÜYLE VAGİNİSMUS HAYDAR DÜMEN HER YÖNÜYLE VAGİNİSMUS 1 Her Yönüyle Vaginismus 2010, İnkılâp Kitabevi Yayın Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sertifika No: 10614 Bu kitabın her türlü yayın hakları Fikir ve Sanat Eserleri Yasası gereğince

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

AKATALPA. Nisan 2012 - Sayı 148 Aylık Şiir ve Eleştiri Dergisi ISSN 1305-7685. Cihan OĞUZ. Mehmet Can DOĞAN BUZDA YÜRÜMEK FACEBOOK ŞİİRLERİ

AKATALPA. Nisan 2012 - Sayı 148 Aylık Şiir ve Eleştiri Dergisi ISSN 1305-7685. Cihan OĞUZ. Mehmet Can DOĞAN BUZDA YÜRÜMEK FACEBOOK ŞİİRLERİ AKATALPA Nisan 2012 - Sayı 148 Aylık Şiir ve Eleştiri Dergisi ISSN 1305-7685 BUZDA YÜRÜMEK Mehmet Can DOĞAN Celâl Hafifbilek ile Ahmet Tüzün ün getirdiği İki tanıdığın öldüğünü duyunca Öğrenmek için tam

Detaylı

Dr. Doğan KAYA SÖZLÜK DESTANLAR

Dr. Doğan KAYA SÖZLÜK DESTANLAR Dr. Doğan KAYA SÖZLÜK DESTANLAR Dr. Doğan KAYA SÖZLÜK DESTANLAR I. Baskı: 2011 Baskı yeri: Ankara ISBN: 978-605-88751-3-5 Kapak Tasarımı: Yayınevi Sahibi: Erol MAHİROĞULLARI AdreS. Paşa Camii Altı Nu:

Detaylı

1. Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok hızlıdır. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8

1. Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok hızlıdır. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 1. Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok hızlıdır. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 2. Bedenin boy ve ağırlık yönünden artışı, organların belli bir düzeye gelinceye kadar geçirdikleri biçim, hacim ve ağırlıkla

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Sözlü. ve Yazılı Anlatım. Ünite 1-13

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Sözlü. ve Yazılı Anlatım. Ünite 1-13 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Sözlü ve Yazılı Anlatım Ünite 1-13 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1073 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-23062012-1-1163-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-3 Türk Dili ve Edebiyatı Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 85 dakikadır.

Detaylı

HUKUKÇU ŞAİRLER ŞİİR SEÇKİSİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

HUKUKÇU ŞAİRLER ŞİİR SEÇKİSİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ HUKUKÇU ŞAİRLER ŞİİR SEÇKİSİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 212 Hukukçu Şairler Şiir Seçkisi Türkiye Barolar Birliği Birinci Baskı: Nisan 2012, Ankara Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

Jack London _ Ademden Önce LONDON 76 yılında John iffıth Chaney tyla Amerika'da San Francisco'da doğan Jack London, annesi tarafından büyütüldü,

Jack London _ Ademden Önce LONDON 76 yılında John iffıth Chaney tyla Amerika'da San Francisco'da doğan Jack London, annesi tarafından büyütüldü, Jack London _ Ademden Önce LONDON 76 yılında John iffıth Chaney tyla Amerika'da San Francisco'da doğan Jack London, annesi tarafından büyütüldü, London soyadını annesinin ikinci eşinden aldı. Çocukluğu

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EMİN Denetleyenler: Mr. Sena ARİF ŞEŞUM Başkan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlığı ve tasarım: Osman EMİN Yayımlayan: Makedonya

Detaylı

absürt komedi: saçma komedi.

absürt komedi: saçma komedi. absürt: Fransızca absürde (saçma, zırva, anlamsız). Kelimenin karşılıkları dilimizde zaten vardır: saçma, anlamsız. Örnek: Modacılar bu anlamsız (saçma) tasarımlardan para kazanmayı beklemiyorlar. absürt

Detaylı

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER 4ANLAM YÖNÜNDEN ünite SÖZCÜKLER ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER KALIPLAŞMIŞ SÖZ GRUPLARI ANLAM DEĞİŞMELERİ

Detaylı

GOA. Ferrari'sini Satan Bilge ROBIN S. SHARMA

GOA. Ferrari'sini Satan Bilge ROBIN S. SHARMA GOA Ferrari'sini Satan Bilge ROBIN S. SHARMA FERRARİ'SİNİ SATAN BİLGE kitabı üzerine övgüler "Ferrari'sini Satan Bilge bir hazine; gerçek başarı ve mutluluk için zarif ve güçlü bir formül. Robin S. Sharma

Detaylı

AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI

AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI ETF Deniz balıkçılığı sektörünün sosyal paydaşlarının girişimi, AB nin ortak finansmanıyla / Eylül 2008 Bu el kitabı :... e aittir

Detaylı

İstanbul(d)a Erişim: Bir Yorum

İstanbul(d)a Erişim: Bir Yorum 2011 İstanbul(d)a Erişim: Bir Yorum Zikrullah Kırmızı İSTANBUL(D)A ERİŞMEK: BİR YORUM Çünkü bu ülkenin düşünce hayatı, deyiş yerindeyse eğer, kavram özürlü Kavramları kullanmaktan yana bir sıkıntımız ya

Detaylı