ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME YAPILACAK BİRİM : TARİH - SAAT :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME YAPILACAK BİRİM : TARİH - SAAT : 06.05."

Transkript

1 Revizyon Dikey Boyut Bölüm No Standart No Değerlendirme Ölçütü Puan Sonuç ÖZ DEĞERLENDİRME YAPILACAK BİRİM : TARİH - SAAT : DENETÇİLER İMZA İzzer SELLER Nurhan DOĞRU Ersin ŞAHİN İzzet SELLER T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU DENETİM KONULARI Doküman No : YÖN.FRM.29 Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No : Sayfa No : :00 STANDARTLAR Açıklama YÖNETİM HİZMETLERİ KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 E Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir. E Kalite yönetim biriminin çalışma ofisi olmalıdır. E Kalite yönetim birimi; E o HKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalı, E o Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını E o Öz değerlendirmeleri yönetmeli, E o Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmeli, E o HKS çerçevesinde hazırlanan; E Yazılı düzenlemeleri kontrol etmeli, E Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmeli, E o Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmeli, E o HKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır. E HKS nin uygulanmasına yönelik bölüm kalite sorumluları belirlenmelidir. 15 E Sorumlular kalite yönetim direktörü ile koordineli çalışmalıdır. E Bölüm hedeflerine ilişkin analizler sorumlular tarafından yapılmalı ve kalite E Sorumlular bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmelidir. E HKS kapsamında hedefler belirlenmelidir. 15 E Hedefler üst yönetim, bölüm yöneticilerinin ve bölüm kalite sorumlularının E Hedeflere ilişkin dönemsel değerlendirmeler yapılmalıdır. E HKS ye ilişkin öz değerlendirme yapılmalıdır. 20 E Her dönem en az bir öz değerlendirme yapılmalıdır. E Öz değerlendirme kalite yönetim biriminin yönetiminde yapılmalı, E o Öz değerlendirme tüm HKS bölümlerini kapsamalı, E o Öz değerlendirme planı hazırlanmalı, E Öz değerlendirme takvimi hazırlanmalı, E Öz değerlendirme ile ilgili ekip/ekipler belirlenmeli, E Öz değerlendirme takvimi hakkında bölümler önceden bilgilendirilmelidir. E Öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar kalite yönetim birimi E Hastane yönetimi, hizmet sunumuna yönelik tüm bölüm sorumluları ile 15 E Bölüm bazında belirlenen hedefler ve öz değerlendirme sonuçları E Değerlendirme toplantıları her dönem en az bir kez yapılmalıdır. E HKS'de yer alan yazılı düzenlemelere yönelik düzenleme bulunmalıdır. 10 E Yazılı düzenlemelerin formatı belirlenmeli, E o Yazılı düzenlemeler belirlenmiş bir kodlama sistemine göre tanımlanmalı, E o Yazılı düzenlemenin adı, E o Yürürlük tarihi, E o Revizyon numarası ve revizyon tarihi bulunmalıdır. E Yazılı düzenlemeler, ilgili bölüm tarafından hazırlanmalıdır. E Yazılı düzenlemeler güncel olmalı, E o Bir önceki versiyon uygulamadan kaldırılmalıdır. E Yazılı düzenlemeler kalite yönetim direktörü tarafından kontrol edilmelidir. E Yazılı düzenlemeler üst yönetim tarafından onaylanmalıdır. E Yazılı düzenlemeler intranet ortamında ve/veya basılı kontrollü kopya olarak E o Yazılı düzenlemelere ilgili bölüm tarafından ulaşılabilmeli, E Basılı kontrollü kopyalar asılmamalıdır. E Dış kaynaklı dokümanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. 10 E 10

2 Dış kaynaklı dokümanlar belirlenmelidir. E Dış kaynaklı dokümanlar güncel olmalı, E o Güncelliğin nasıl sağlanacağı belirlenmelidir. E Panolara asılan dokümanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. 10 E Panolar için alanlar belirlenmelidir. E Panolara asılabilecek dokümanlar tanımlanmalı, E o Tanımlanan dokümanlar belirlenen alanlar dışına asılmamalı, E o Panolar ve asılı dokümanlar görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde E Dokümanların asılma kuralları belirlenmeli, E o Yayınlanacak dokümanlara nasıl onay verileceği, E o Dokümanların ne kadar süre asılı kalacağı belirlenmelidir. E İlaç ve kitlerin muhafaza edildiği buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmalıdır. 10 E Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır. E Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15 E HBTC nin kullanıldığı bölümlerde sorumlular belirlenmelidir. E HBTC nin envanteri tutulmalıdır. E HBTC nin bakımı ve temizliği yapılmalıdır. E HBTC için kalibrasyon ve kalite kontrol testleri çalışılmalı ve kayıt altına E o Kalite kontrol sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde düzeltici E HBTC yi kullanacak çalışanlara; E o Çalışılacak testlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde dikkat E o Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi, E o Cihazın temizliği ve bakımı hakkında eğitim verilmelidir. E HBTC'de çalışılmış olan tüm test sonuçları, hasta dosyasına kayıt edilmelidir. E Hastaneye ve hastane içindeki bölümlere ulaşımı kolaylaştırıcı düzenlemeler 10 E Hastane dışında hastaneye ulaşımı sağlayacak yönlendirme işaretleri E Hastane krokileri bulunmalı, E o Bina girişlerinde ana hizmet birimlerini gösteren genel krokiler, E o Kat girişleri veya asansör çıkışlarında ise kat krokileri bulunmalıdır. E Yönlendirme işaretleri bulunmalı, E o Yönlendirme işaretleri okunabilir ve işlevsel olmalıdır. E Hastalara hizmet verilen alanlar iletişime açık bir şekilde düzenlenmelidir. 15 E Sonuç alma, numune kabul, kayıt, halkla ilişkiler hizmet noktalarında hasta ve E Hastanenin internet ortamında tanıtımına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 10 E Hastanenin web sayfası olmalıdır. Web sayfasında asgari; E o Hastaneye ulaşım ve hastane iletişim bilgileri, E o Hastanenin hizmet verdiği bölüm ve branşlar, E o Hekimlere ait uzmanlık dalları ve varsa uzmanlık dalına ilişkin spesifik ilgi E o Randevu alma bilgileri, E o Tetkik sonuçlarına ulaşım alanı, E o Çalışanların, hastaların ve yakınlarının görüşlerini bildirebileceği alanlar, E o Ziyaret saatleri ve ziyaretçilerin uyması gereken kurallar, E o Refakatçilerin uyması gereken kurallar, E o Anlaşmalı oldukları kurum bilgileri bulunmalıdır. E Web sayfasında yer alan bilgiler güncel olmalıdır. E Komite toplantılarının yönetimine ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır. 10 E Katılımcılar toplantı öncesi bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme; E o Toplantı yöneticisi ve katılımcılarını, E o Toplantı gündemi ve süresini, E o Toplantı yeri ve zamanını kapsamalıdır. E Toplantıya dair kayıtlar tutulmalıdır. E Hasta Güvenliği Komitesi bulunmalıdır. 20 E Hasta Güvenliği Komitesinde; E o Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite E Komitenin görev alanı asgari; E o Hastaların doğru kimliklendirilmesi, E o Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması, E o Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması, E o Transfüzyon güvenliğinin sağlanması, E o Radyasyon güvenliğinin sağlanması, E o Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması, E o Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması, E o Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır. E Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır. E Düzenli aralıklarla toplanmalıdır. E Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir. E Çalışan güvenliği komitesi bulunmalıdır. 20 E Çalışan Güvenliği Komitesinde; E o Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite E Komitenin görev tanımı asgari; E o Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması, E o Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması, E o Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması. E o Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması, E o Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması, E o Sağlık taramalarının yapılması konularını kapsamalıdır. E Düzenli aralıklarla toplanmalıdır. E Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır. E Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir. E Eğitim Komitesi bulunmalıdır. 20 E Eğitim Komitesinde; E o Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite E Komite; E o Hizmet kalite standartları eğitimi, E o Hizmet içi eğitimler, E

3 o Uyum eğitimleri, E o Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır. E Komite, düzenli aralıklarla toplanmalıdır. E Tesis güvenliği komitesi bulunmalıdır. 20 E Tesis Güvenliği Komitesinde; E o Tıbbi, idari ve hemşire hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite E Komitenin görev tanımı asgari; E o Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi, E o Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması, E o Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması, E o Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları, E o Atık yönetimi çalışmaları, E o Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve E o Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır. E Düzenli aralıklarla toplanmalıdır. E Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır. E Güvenlik raporlama sistemine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 20 E Güvenlik raporlama sistemi kurulmalıdır. E o Olay bildirimleri kalite yönetim birimine yapılmalı, E o Kalite yönetim birimi olay bildirimlerini değerlendirerek ilgili komitelere E o Komiteler olay bildirimi ile ilgili kök neden analizi yapmalı, E o Düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalı, E o Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçları ve yapılan faaliyetler kalite yönetim E Bildirimi yapılacak olaylar asgari; E o İlaç güvenliği, E o Transfüzyon güvenliği, E o Cerrahi güvenlik, E o Hastaların düşmesi, E o Kesici-delici alet yaralanmaları, E o Kan ve vücut sıvıları ile temas konularını kapsamalıdır. E Bildirimi yapılan olaylar ile ilgili gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetler E Güvenlik raporlama sistemine yönelik eğitimler verilmelidir. E Hasta kimliğinin doğrulanmasına ilişkin yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5 E Yazılı düzenleme; E o Hastaya hangi renk kimlik tanımlayıcının kullanılacağı, E o Kimlik tanımlayıcının hangi durumlarda değiştirileceği, E o Hasta ve ailesinin kimlik tanımlayıcılar konusunda nasıl bilgilendirileceği, E o Hasta kimliğinin nasıl doğrulanacağı konularını kapsamalıdır. E Hasta kimliğinin doğrulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 20 E Yatışı yapılan her hastada beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır. E o Alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalı, E o Kimlik tanımlayıcı barkotlu olmalı, E o Kimlik tanımlayıcıda; protokol numarası, hasta adı soyadı, doğum tarihi E Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır. E Psikiyatri klinik hastaları için kullanılacak kimlik tanımlayıcısı hastane tarafından E Doğum sırasında kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi kimlik tanımlayıcı E o Aynı seri numaralı anne-bebek kimlik tanımlayıcısı kullanılmalı, E o Annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı bebeğin cinsiyetine göre belirlenen kimlik E o Bebeğin kimlik tanımlayıcısında; annenin adı-soyadı, bebeğin doğum tarihi E Sağlık çalışanları, kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin E İlaç yönetimine yönelik yazılı bir düzenleme bulunmalıdır. 5 E Yazılı düzenleme; E o Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimini, E o Hastanın yatış sürecinde kullanmaya devam edeceği ilaçların yönetimini, E o Hastanın taburcu olduktan sonraki süreçte kullanacağı ilaçların yönetimini, E o Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların yönetimini, E o İlaç güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri, E o İlaç güvenliği ile ilgili hataların gerçekleşmesi durumunda yapılacakları, E o İlaçla ilgili istenmeyen reaksiyon geliştiğinde yapılacakları kapsamalıdır. E Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimine ilişkin düzenleme 15 E Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından teslim alınmalıdır. E Teslim alınan ilaçların miat kontrolü yapılmalı, E Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hekimi tarafından kontrol edilmelidir. E Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından uygulanmalıdır. E İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15 E İlaçlar, kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanmalı, E o Kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı bilgileri bulunmalıdır. E Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanmalı, E o Tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını ve dozunu, uygulama şeklini E Hemşire hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna kaydetmelidir. E İlaçlar hastaya hemşire tarafından uygulanmalı, E o Stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemşire gözetiminde olmalıdır. E İlaçların karışmasını engellemeye yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15 E İlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır. E Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların listeleri hazırlanmalı, E o Listeler kullanım alanında bulunmalıdır. E Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleşimi E Pediatrik dozda kullanılacak ilaçlara yönelik tedbirler alınmalıdır. 15 E Pediatrik dozdaki ilaçların listeleri ilgili bölümde bulunmalıdır. E Pediatrik dozdaki ilaçların dolaplardaki yerleşimi diğer ilaçlardan ayrı raflarda E Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların kilograma göre dozları listelenmeli, E o Listeler ilgili bölümde bulunmalıdır. E Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. 10 E Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli alanlarda bulundurulmalıdır. E Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların devir teslimi yapılmalıdır. Devir teslim E

4 o İlacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı, E o İlacın kullanıldığı tarih, E o İlacı kimin uyguladığı, E o Kime kaç adet ilaç teslim edildiği, E Teslim alan ve teslim edenlerin imzaları bulunmalıdır. E Advers Etki Bildirimi ile ilgili düzenleme yapılmalıdır. 15 E Farmakovijilans sorumlusu belirlenmelidir. E Sorumlunun adı, iletişim bilgileri ve mesleki özgeçmişi Türkiye Farmakovijilans E Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler farmakovijilans sorumlusuna E Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler 15 gün içinde TÜFAM a elektronik E Akılcı ilaç kullanımının sağlanmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır. 10 E Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sorumlu bir ekip oluşturulmalıdır. E Ekipte; yönetimden bir temsilci, hekim ve eczacı yer almalıdır. E Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili olarak; E o Hastane politikası belirlenmeli, E o Faaliyetler planlanmalı ve uygulanmalıdır. E Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastalarda farkındalık oluşturulmasına yönelik 10 E Hastalar ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmelidir. E Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda akılcı ilaç kullanımına yönelik broşür, E Yatan hasta eğitimlerinde, akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgilendirme E Sözel istem uygulamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15 E Sözel istem uygulama sürecinde; E o İstem, istemi alan kişi tarafından yazılmalı, E o Yazan kişi tarafından yazılı istem geri okunmalı, E Gerektiğinde verilen ilacın adı kodlama yöntemi ile tekrar edilmeli, E o İstemi veren kişi tarafından istemin doğruluğu sözel olarak onaylanmalıdır. E Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına E Sözel istem uygulaması hakkında hemşire ve hekimlere eğitim verilmelidir. E Transfüzyon sürecine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5 E Yazılı düzenleme; E o Kan ve/veya kan ürünü isteminin yapılması, E o Kimlik doğrulaması, E o Çapraz karşılaştırma test sonucunun kontrolü, E o Vital bulguların izlenmesi, E o Transfüzyon reaksiyonu durumunda yapılması gerekenleri kapsamalıdır. E Kan ve/veya kan ürünleri için istem formu doldurulmalıdır. 10 E Kan ve/veya kan ürünleri istem formunda; E o Hastanın; E Adı ve soyadı, E Protokol numarası, E Tedavi gördüğü bölüm, E Tanısı, E Kan grubu, E Transfüzyon endikasyonu, E o Hastaya daha önce transfüzyon yapılıp yapılmadığı, E o Hasta kadın ise daha önce doğum yapıp yapmadığı, E o Kan ve/veya kan ürününün istem gerekçesi, E o Hazırlanacak kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı, E o Planlanan veriliş süresi, E o Hekim kaşesi ve imzası yer almalıdır. E Transfüzyon sürecinin güvenliğini sağlamaya yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15 E Transfüzyon öncesi, çapraz karşılaştırma test sonucu ile hasta bilgileri iki sağlık E Transfüzyondan hemen önce, iki sağlık çalışanı tarafından; E o Hastanın kimliği, E o Kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı, E o Ürünün planlanan veriliş süresi doğrulanmalıdır. E Transfüzyonun ilk 15 dakikası sağlık çalışanı tarafından gözlenmelidir. E Transfüzyon boyunca her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenmelidir. E Hastaların güvenli transferine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. 5 E Yazılı düzenleme asgari; E o Hastaların bölümlere transferini, E o Hastane dışına transferini, E o Yatan hasta ve acil servis hastalarının transferini, E o Özellikli hastaların transferini, E Yeni doğan, ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz ve psikiyatri hastalarının E o Hastaların transferinde dikkat edilecek hususları, E o Transferde kullanılacak araçların uygunluğunu ve kullanımını, E o Transferde yer alacak çalışanın tanımlanmasını kapsamalıdır. E Hastanın güvenli transferi sağlanmalıdır. 15 E Yatan hastaların düşme riski değerlendirmesine yönelik yazılı düzenleme 5 E Yazılı düzenleme; E o Düşme risk faktörlerini, E o Düşme riskinin değerlendirilmesini, E o Risk düzeyine göre alınması gereken önlemleri kapsamalıdır. E Yatan hastaların düşmelerinin önlenmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 20 E Yatan hasta, bölüme kabulünde düşme riski yönünden değerlendirilmeli, E o Değerlendirme, hastane tarafından belirlenen bir ölçekle yapılmalı, E o Hastanın klinik durumuna göre düşme riski değerlendirmesi tekrarlanmalıdır. E Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine yönelik önlemler E o Düşme riski olan hastalar dört yapraklı yonca figürü ile tanımlanmalı ve bu E Yatan hastalarda düşme olayı gerçekleştiğinde kalite yönetim birimine bildirim E o Olay ile ilgili gerekli düzeltici önleyici çalışmalar başlatılmalıdır. E Yatan hastalarda hareket kısıtlamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 10 E Hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilmeli, E o Hareket kısıtlama kararı tedavi planında yer almalı, E

5 o Tedavi planında; E Uygulamanın başladığı tarih ve saat, E Uygulamanın hangi aralıklarla kontrol edileceği, E Uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilmelidir. E Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir gözden geçirilmelidir. E Yatan hasta eğitimlerine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. 10 E Yazılı düzenleme eğitimlerin; E o Hangi hasta grubuna hangi eğitimlerin verileceği, E o Hangi sıklıkla verileceği, E o Kimler tarafından verileceği, E o Nasıl kayıt altına alınacağı konularını kapsamalıdır. E Yatan hastalara, tedavi sürecinde eğitim verilmelidir. 10 E Bu eğitim; E o Kullanacağı ilaçlar, tıbbi cihazlar, beslenmeleri, egzersizleri, kontrol zamanı ve E o El hijyeni, E o Sigara kullanan hastalara sigarayı bırakma tavsiye eğitimi konularını E Hastalara verilen eğitimlere ilişkin kayıtlar hasta dosyasında bulunmalıdır. E Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır. 10 E Tanıtım kartları; E o Standart bir tasarımda ve fotoğraflı olmalı, E o Çalışanın adı, soyadı ve unvan bilgilerini içermelidir. E Tanıtım kartları çalışma süresince takılmalıdır. E Çalışan güvenliği açısından düzenlemeler yapılmalıdır. 20 E Bölüm bazında risk değerlendirmesi yapılmalı, E o Risk değerlendirmesi asgari; radyasyon, gürültü, tehlikeli maddeler E Bölüm bazında tespit edilen risklere yönelik çalışan güvenliği için koruyucu E Çalışanların maruz kaldığı olaylar kayıt altına alınmalı, E o Gerekli düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır. E Çalışanların sağlık taramaları yapılmalıdır. 20 E Sağlık tarama programı hazırlanmalı, E o Program, bölüm bazında belirlenen riskler ve uzman hekimlerin görüşleri E Sağlık tarama sonuçları ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir. E Çalışanlar sonuçları hakkında bilgilendirilmeli, E o Sağlık taraması sonuçlarına ilişkin bilgi güvenliği sağlanmalıdır. E Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. 15 E Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir. E Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır. E Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir. E Çalışanlara yönelik uyum eğitimleri düzenlenmelidir. 10 E Göreve yeni başlayan her çalışana; E o Genel uyum eğitimi, E o Bölüm uyum eğitimi verilmelidir. E Genel uyum eğitim sorumlusu belirlenmelidir. E Meslek bazında her bölüm için uyum eğitimi sorumluları belirlenmelidir. E Genel ve bölüm uyum eğitimleri için rehber hazırlanmalıdır. E o Rehber, meslek bazında hazırlanmalıdır. E Mavi kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 20 E Mavi kod yönetimi ile ilgili; E o Uyarı sistemi oluşturulmalı, E o Sorumlular belirlenmelidir. Sorumlular; E Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetlerinden birer temsilci bulunmalı, E Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonunu yapmalı, E Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmalıdır. E o Her vardiya için ekipler belirlenmeli, E o Uygulamalarda kullanılmak üzere acil müdahale seti bulunmalı, E Acil müdahale setinin miat ve kritik stok seviyeleri takip edilmelidir. E Mavi kod uygulamalarını yapmak üzere; E o Her ekipte; en az bir hekim, bir sağlık çalışanı bulunmalı, E Hekim ve sağlık çalışanı CPR eğitimi almış olmalıdır. E Mavi kod ekibi en geç üç dakika içerisinde olay yerine ulaşmalıdır. E Yapılan müdahale ile ilgili kayıtlar tutulmalı, E o Müdahale edilen kişiye ait bilgiler, E o Yapılan uygulama, E o Müdahalenin yeri, E o Çağrının yapıldığı zaman, E o Ekibin olay yerine ulaşma zamanı, E o Müdahalenin sonucu, E o Müdahale ekibinde yer alanların bilgilerini kapsamalı, E o Kayıtlar kalite yönetim birimine gönderilmelidir. E Mavi kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalı, E o Tatbikatta ne kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutulmalıdır. E Çalışanlara mavi kod ile ilgili eğitim verilmelidir. E Pembe kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 20 E Pembe kod yönetimi ile ilgili; E o Uyarı sistemi oluşturulmalı, E o Sorumlular belirlenmelidir. Sorumlular; E İdari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, teknik servis E Pembe kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonunu yapmalıdır. E o Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır. E Pembe kod uygulamaları ile ilgili kayıtlar tutulmalı, E o Olaya maruz kalan kişiye ait bilgiler, E o Olayın gerçekleştiği bölüm, E o Başlangıç-bitiş zamanı, E o Olayın sonucu ile ilgili bilgileri kapsamalı, E o Kayıtlar kalite yönetim birimine gönderilmelidir. E

6 Pembe kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalıdır. E Çalışanlara pembe kod ile ilgili eğitim verilmelidir. E Beyaz kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 20 E Beyaz kod yönetimi ile ilgili; E o Uyarı sistemi oluşturulmalı, E o Sorumlular belirlenmelidir. Sorumlular; E Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci, psikolog veya E Yapılan beyaz kod müdahalesi ile ilgili kayıtlar tutulmalı, E o Olayın olduğu tarih ve saat, E o Olayın olduğu yer, E o Olay anında yapılan iş, E o Olayın başlama nedeni, E o Olayın oluş şekli, E o Olayda varsa kullanılan nesne, E o Olayda çevrede oluşan olumsuzluklar, E o Olaya karışanların yaş, cinsiyetleri, varsa kişisel bilgileri, E o Olayı görenlerin kişisel ve iletişim bilgilerini kapsamalı, E o Kayıtlar kalite yönetim birimine gönderilmelidir. E Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalıdır. E Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır. E Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli destek sağlanmalıdır. E Çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim verilmelidir. E Organ bağışına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15 E Organ bağış birimi oluşturulmalı, E o Birim, sorumlu ile hasta yakınının karşılıklı oturabileceği şekilde düzenlenmiş E Organ bağış birimi sorumluları belirlenmelidir. E Beyin ölümü yönetim süreci için yazılı bir düzenleme bulunmalıdır. Yazılı E o Sorumluların günde en az iki kez yoğun bakım ünitelerine vizit yapması, E o Vizitlerde potansiyel donörlerin belirlenmesi, E o Belirlenen potansiyel donörlerin izlenmesi, E o Gerektiğinde beyin ölümü tespit komisyonunun toplanmasının sağlanması, E o Tespit edilen beyin ölümlerinin bölge koordinasyon merkezine bildirilmesi E Belirlenen donörlerin yakınları ile aile görüşmesi yapılmalıdır. E Acil müdahale seti bulunmalıdır. 15 E Sağlık hizmeti sunum alanlarında acil müdahale seti bulunmalıdır. E Bölümler acil müdahale setinde bulunması gereken ilaç, malzeme ve cihazları E İlaç ve malzemelerin minimum ve maksimum stok seviyeleri belirlenmelidir. E Minimum ve maksimum stok seviyeleri takip edilmelidir. E İlaç ve malzemelerin miat takibi yapılmalıdır. E Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15 E Tesis güvenliği komitesi altında tıbbi cihaz yönetiminden sorumlu bir ekip E Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır. E Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan E o Plan dahilinde cihazların ölçme, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır. E Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır. Etikette; E o Kalibrasyonu yapan firmanın adı, E o Kalibrasyon tarihi, E o Geçerlilik süresi, E o Sertifika numarası bulunmalıdır. E Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15 E Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır. E Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir. E Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir. E Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir. E o Kontrol aralıkları, E o Kontrol sorumluları belirlenmelidir. E Temizlik hizmetlerine yönelik eğitim düzenlenmelidir. 10 E Temizlik hizmetlerinde çalışanlara yönelik eğitim programı hazırlanmalıdır. E Eğitimde; E o Genel alanların temizlik kuralları, E o Belirlenen risk düzeyine göre alanların temizlik kuralları, E o Temizlik maddelerinin kullanım özellikleri, E o Çalışanlar arası iletişim, E o Hasta ve hasta yakınları ile iletişim konuları yer almalıdır. E Temizlik personeline her dönem en az bir kez eğitim verilmelidir. E Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15 E Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışarı doğru açılmalıdır. H KAPILAR İÇE AÇILIYOR Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır. E Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı, E o Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır. E Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, E o Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır. E Hasta hakları birimi bulunmalıdır. 10 E Hasta Hakları Birimi poliklinik hastalarının ulaşabileceği bir yerde bulunmalıdır. E Birim sorumlusu belirlenmelidir. E Hasta memnuniyeti anketleri uygulanmalıdır. 15 E Hasta memnuniyeti anketi, asgari Bakanlık tarafından yayınlanan anket E Anketler belirlenen periyotlarda yapılmalıdır. E Anketleri uygulayacak kişiler belirlenmelidir. E Anket sonuçları değerlendirilmeli, E o Sonuçların değerlendirilmesi sürecine üst yönetim katılmalı, E o Anket sonuçlarına göre gerekli çalışmalar başlatılmalıdır. E Çalışan memnuniyeti anketleri uygulanmalıdır. 15 E Çalışan memnuniyeti anketi, asgari Bakanlık tarafından yayınlanan anket E Anketler belirlenen periyotlarda yapılmalıdır. E

7 Anketleri uygulayacak kişiler belirlenmelidir. E Anket sonuçları değerlendirilmeli, E o Sonuçların değerlendirilmesi sürecine üst yönetim katılmalı, E o Anket sonuçlarına göre gerekli çalışmalar başlatılmalıdır. E Hasta ve yakınlarının görüşleri alınmalı ve değerlendirilmelidir. 15 E Sağlık hizmeti sunulan tüm bölümlerde hasta ve yakınlarının görüşlerini E o Görüşler internet üzerinden de bildirilebilmelidir. E Hasta ve yakınlarının görüşleri değerlendirilmelidir. E o Değerlendirmelerde kalite yönetim direktörü, hasta hakları temsilcisi ve E o Görüşler her ay değerlendirilmeli, E o Gerektiğinde iyileştirme faaliyeti başlatılmalıdır. E o Gerektiğinde görüş bildiren hasta veya yakınına geri bildirimde E Çalışanların görüşleri alınmalı ve değerlendirilmelidir. 15 E Çalışanların görüşlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır, E o Görüşler intranet üzerinden de bildirilebilmelidir. E Çalışanların görüşleri değerlendirilmelidir. E o Değerlendirmelerde, Kalite yönetim direktörü, çalışan güvenliği komitesinden E o Görüşler her ay değerlendirilmeli, E o Gerektiğinde iyileştirme faaliyeti başlatılmalıdır. E Engelli kişiler için işlevsel düzenlemeler bulunmalıdır. 20 E Otopark alanı, lavabo, tuvalet ve banyolar engelli kişilerin kullanımına yönelik E Engelli kişiler için çıkış rampaları ve tutunma barları bulunmalıdır. E Engelli kişilerin sağlık hizmeti almaları ile ilgili olarak; E o Öncelikli kayıt yaptırmaları, E o Poliklinik alanlarında öncelikli oturabilmeleri, E o Öncelikli muayeneleri sağlanmalıdır. E Hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınmasına yönelik düzenleme 20 E Hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınmasına yönelik yazılı düzenleme E o Bilgilendirilmesi yapılacak riskli girişimsel işlemleri, E o Riskli girişimsel işlemler öncesinde bilgilendirmenin ve rıza alınmasının; E o Nasıl yapılacağını, E o Kim tarafından yapılacağını içermelidir. E Bilgilendirme ve rıza alınması ile ilgili süreçte; E o İşlemin kim tarafından yapılacağı, E o İşlemden beklenen faydaları, E o İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar, E o Varsa işlemin alternatifleri, E o İşlemin riskleri-komplikasyonları, E o İşlemin tahmini süresi, E o Hastanın adı, soyadı ve imzası, E o İşlemi uygulayacak hekimin adı, soyadı, unvanı ve imzası, E o Rızanın alındığı tarih ve saat bulunmalıdır. E Riskli girişimsel işlemler öncesinde hasta bilgilendirilmeli ve rızası alınmalıdır. 20 E Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunmalıdır. 10 E Hasta ziyaretlerine ilişkin planlama yapılmalıdır. 10 E Planlamada ziyaret gün ve saatleri belirlenmelidir. E Ziyaretçilerin uyması gereken kurallar belirlenmelidir. E Özellikli bölümlere hasta ziyaretine ilişkin özel düzenlemeler belirlenmelidir. E Hasta yatakları kullanıma hazır olmalıdır. 10 E Çarşaf, nevresim ve yastık kılıfları temiz ve ütülü olmalıdır. E Çarşaf, nevresim ve yastık kılıfı her gün ve gerektiğinde değiştirilmelidir. E Hastanın, yakınının ve çalışanların dini inançlarına yönelik düzenleme 10 E Komuta kontrol merkezine bilgi aktarımına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15 E Komuta kontrol merkezine yoğun bakım ve klinik bazında; E o Boş yatak sayısı, E o Boş küvöz sayısı, E o Boş ventilatör sayısı, E o Online bildirilmelidir. E Laboratuvara gönderilecek örneklere yönelik düzenleme yapılmalıdır. 10 E Örnekler için bölüm bazında örnek toplama alanı belirlenmelidir. E o Örnekler düzenli bir şekilde muhafaza edilmelidir. E

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhane girişinde çalışanlar için giyinme odası bulunmalıdır. Doğum öncesi izlem ve doğum işlemi tek kişilik odalarda yapılmalıdır. Doğum öncesi izlem, doğum

Detaylı

Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır. Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır. Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunmalıdır. Hasta odalarında lavabo, banyo ve tuvalet bulunmalıdır. Yatak başı bağlantılı

Detaylı

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır.

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitelerinin giriş-çıkış kuralları belirlenmelidir. Tüm yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir

Detaylı

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir.

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere hasta

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hastane dışında acil servise ulaşımı kolaylaştırıcı yönlendirici işaretler bulunmalıdır. Acil servis

Detaylı

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: - Rev. No: 00 TARİH:../ /20 Sayfa No: 1/9 00 01 HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir.

Detaylı

Psikiyatri klinik/servislerine yönelik fiziki düzenleme bulunmalıdır.

Psikiyatri klinik/servislerine yönelik fiziki düzenleme bulunmalıdır. Psikiyatri klinik/servislerine yönelik fiziki düzenleme bulunmalıdır. Rehabilitasyon alanları bulunmalıdır. Sigara içen hastalar için sigara içme alanı bulunmalıdır. Ziyaret için ayrı bir alan bulunmalıdır.

Detaylı

SHKS EĞİTİMLERİ 00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15 00 01 01 10 01 HBTC nin kullanıldığı bölümlerde

SHKS EĞİTİMLERİ 00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15 00 01 01 10 01 HBTC nin kullanıldığı bölümlerde SHKS EĞİTİMLERİ 00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15 00 01 01 10 01 HBTC nin kullanıldığı bölümlerde sorumlular belirlenmelidir. 00 01 01 10 02 HBTC nin envanteri

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ

KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ 00 01 KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ 00 01 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 940 00 01 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 01 Kalite yönetim direktörü

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI YAYIN TARİHİ: 12/06/2013 PROSEDÜR NO: 071 REV NO: REV TARİHİ: SIRA ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI DEĞERLENDİRME ACİL SERVİS CİHAZ YÖNETİM SORULARI 4

Detaylı

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır.

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. ECZANE HİZMETLERİ Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. Eczanenin işleyişine yönelik yazılı düzenleme

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

POLİKLİNİK HİZMETLERİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birime yönelik düzenleme bulunmalıdır. Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birim bulunmalıdır. Bu birimde, bölümde hizmet veren hekimlerin listesi

Detaylı

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanların Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) lisansı bulunmalıdır. Radyasyon yayan

Detaylı

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Engelli hastalar için düzenleme yapılmalı, o Hasta koltuğu başlığı (tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı,

Detaylı

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

HKS METODOLOJİSİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

HKS METODOLOJİSİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HKS METODOLOJİSİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum planı Boyutlandırma Standartların hazırlanması Pilot çalışma Kodlama sistemi Puanlama sistemi Puansal dağılım Sonuç BOYUTLANDIRMA

Detaylı

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ www.derinceadsm.gov.tr BÖLÜM SORUMLULARI Yönetim Hizmetleri Demet YENİGÜN EROL Ahmet DEMRİ Meryem MUMCUUĞLU Kalite Yönetim Direktörü İdari ve Mali

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ SIRA NO HEDEF YAPILACAK UYGULAMA İŞLEM SORUMLUSU 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Hastaların doğru Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; Bilgi işlem merkezi kimliklendirilmesi Hasta adı soyadı, Hasta

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ

KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ 00 01 KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ 00 01 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 660 00 01 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 01 Kalite yönetim direktörü

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİK PLANI

AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİK PLANI Sayfa No: 8/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Güvenliği Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; ların doğru adı soyadı, Kayıt/Kabül

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

1.Düşme nedir? Düşme;şiddetli vurma ya da maksatlı hareketlerin dışında, ani, kontrol edilemeyen, istemsiz bir şekilde vücudun bir yerden başka bir

1.Düşme nedir? Düşme;şiddetli vurma ya da maksatlı hareketlerin dışında, ani, kontrol edilemeyen, istemsiz bir şekilde vücudun bir yerden başka bir HASTA DÜŞMELERİ 1.Düşme nedir? Düşme;şiddetli vurma ya da maksatlı hareketlerin dışında, ani, kontrol edilemeyen, istemsiz bir şekilde vücudun bir yerden başka bir yere ya da nesnelere doğru hareket etmesi

Detaylı

BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI Başhekim Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Pratisyen Hekim HİZMET FAALİYETLERİ VE İŞLEYİŞİ Hekimlerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının

Detaylı

YÖNETİM HİZMETLERİ. Değerlendirme Ölçütü Puan STANDARTLAR

YÖNETİM HİZMETLERİ. Değerlendirme Ölçütü Puan STANDARTLAR YÖNETİM HİZMETLERİ 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir. 00 01 01 02 Kalite yönetim biriminin çalışma ofisi olmalıdır.

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ VE RAPORU T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI S. Ali GÜL Yönetim Temsilcisi Yardımcısı Biyokimya Uzm. Rüksan ANARAT Yönetim Temsilcisi HASTANE KALİTE STANDARTLARI Dünyada çeşitli ülke örnekleri incelendiğinde, sağlık

Detaylı

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI). KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. SHKS (Sağlık Hizmet Kalite Standartları) zorunlu dokümanları oluşturuldu.

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

2012 YILI HASTA GÜVENLİĞİ PLANI

2012 YILI HASTA GÜVENLİĞİ PLANI 2012 YILI HASTA GÜVENLİĞİ PLANI DOKÜMAN NO YÖN.PL.03 YAYIN TARİHİ 06.08.2013 REVİZYON NO 0 REVİZYON TARİHİ 0 SAYFA NO 1/10 Sıra Hedefi Planlanan Faaliyetler Sorumlu Uygulama İzleme Yöntemi 1 Hasta Kimlik

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI 2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI Eğitim Konusu Eğitimi Veren Birim/Kişi KATILIMCI Eğitim Süresi Eğitim Tarihi Eğitim Yeri Panik Değerler & Panik Değer Bildirimi Laboratuvar Birim Sorumlusu

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PLAN

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PLAN SIRA NO 1 Hasta kimliğinin belirlenmesinde doğabilecek hataların en aza indirilmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA Hasta kimlik bilekliğinin kullanılması Bakım, tedavi veya hizmet sağlarken hastayı

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ kalite kriterleri Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları

SHKS-HASTANE SETİ kalite kriterleri Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları SHKS-HASTANE SETİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa dayalı ek

Detaylı

İÇ DENETİM SORU PLANI

İÇ DENETİM SORU PLANI Sayfa No 1 / 32 Değerlendirilen Bölüm: Görüşülen Kişi: 680 PUAN YÖNETİM HİZMETLERİ E H 1 00 01 KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ 2 00 01 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 3 00 01 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır.

Detaylı

K.T.Ü. FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ FARABİ HASTANESİ EĞİTİM PLANI

K.T.Ü. FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ FARABİ HASTANESİ EĞİTİM PLANI EĞİTİM PLANI HKS EĞİTİM KONULARI ANLATILACAK KONU AYRINTILARI 3 Kimlik tanımlayıcıların kullanımı Hasta kimliğinin doğrulanmasına yönelik çalışmalar Kimlik tanımlayıcılar Barkotlu kimlik tanımlayıcılar

Detaylı

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları SHKS-ADSM/ADSH SETİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa dayalı ek

Detaylı

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ Güvenlik Raporlama Sistemi Güvenlik raporlama sistemi; Hastanelerde meydana gelen olaylardan ders çıkartmak ve benzer olayların bir daha yaşanmasını engellemek amacıyla oluşturulan

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİNİN TANITIMI GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİNİN TANITIMI Güvenlik raporlama sisteminin amacı; Hastanelerde meydana gelen

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak. 2. KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama

Detaylı

Hasta Güvenliği Eğitimleri

Hasta Güvenliği Eğitimleri Sıra No (A) Eğitim Konusu Hasta Güvenliği Eğitimleri T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ARTVİN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ARTVİN DEVLET HASTANESİ Doküman No: YÖN.PL.25

Detaylı

HASTA BAKIM HİZMETLERİ

HASTA BAKIM HİZMETLERİ HASTA BAKIM HİZMETLERİ Hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır. Hastanın bölüme kabulünde hasta/hasta yakını; o Kahvaltı ve yemek saatleri, o Hasta ve yakınının uyması gereken kuralları, o

Detaylı

SHKS-İL AMBULANS SERVİSİ SETİ

SHKS-İL AMBULANS SERVİSİ SETİ SHKS-İL AMBULANS SERVİSİ SETİ Kodlama Sistemi Sağlık Hizmet Kalite Standartları İl Ambulans Servisi (İAS); süreçleri farklı açılardan sistematik bir şekilde ele alan, uygulayıcılara yol gösterici özellik

Detaylı

ADI- SOYADI ÜNVAN KOMİTENİN ASGARİ GÖREV ALANI

ADI- SOYADI ÜNVAN KOMİTENİN ASGARİ GÖREV ALANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ezine Devlet Hastanesi KOMİTE VE EKİPLER KOD:KY.YD.01 Yayın Tarihi:04.01.2016 Revizyon Tarihi:00

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA PLANI FORMU

HASTA GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA PLANI FORMU DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF Hasta kimliğinin belirlenmesinde doğabilecek hataların en aza indirilmesi Hastanın kimliğinin doğrulanması İlaç kulanım

Detaylı

ISBN: 978-975-590-379-8. Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011

ISBN: 978-975-590-379-8. Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011 ADSM ISBN: 978-975-590-379-8 Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011 Bu kitabın her türlü yayın hakkı Performans Yönetimi ve Kalite

Detaylı

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI 1.AMAÇ: Hastanesindeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış aralıklarla yapılan toplantıların

Detaylı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı Emriye GEÇER Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı İlaç Güvenliği Sözel İstem Uygulamaları Advers Etki Bildirimi Tıbbi Sarf Malzemede Beklenmeyen Etkiler ve Hatalı

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU YÖNETİM HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu Yayın

Detaylı

Mayıs 2012. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü

Mayıs 2012. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Mayıs 2012 Koordinasyon Toplantısı 24.05.2012 2012 Yılı 1. Dönem HKS Değerlendirmeleri 24.05.2012 2011 Yılı 2. Dönem HKS Değerlendirmeleri Değerlendirmeye Dahil Olan Bölümler: Standart Sayısı Puanı HKS

Detaylı

Dök.No: EĞT.PL.04 Yayın Trh:01/04/2013 Rev.Trh:17/01/2014 Rev.No: 1 Sayfa No:1/12

Dök.No: EĞT.PL.04 Yayın Trh:01/04/2013 Rev.Trh:17/01/2014 Rev.No: 1 Sayfa No:1/12 Dök.No: EĞT.PL.04 Yayın Trh:01/04/2013 Rev.Trh:17/01/2014 Rev.No: 1 Sayfa No:1/12 1 Hasta Karşılama Yönlendirme Modül Eğitimi EĞİTİ M Ocak 2 Hasta taşıma personeli modül eğitimi Ocak 3 Triyaj Ocak 4 5

Detaylı

EĞİTİMİN PLANLANAN TARİHİ

EĞİTİMİN PLANLANAN TARİHİ 2015 PLANI İN KONUSU İN Cİ GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI Hizmet İçi Toplantı Salonu 05/01/2015 1 Saat İlgili CERRAHİ GÜVENLİK + PRE-OP HAZIRLIK Hizmet İçi Toplantı Salonu 09/01/2015 1 Saat İlgili BASI YARASINI

Detaylı

ISBN: 978-975-590-368-2. Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011

ISBN: 978-975-590-368-2. Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011 ISBN: 978-975-590-368-2 Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011 Bu kitabın her türlü yayın hakkı Performans Yönetimi ve Kalite

Detaylı

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92 01.0.011 REVİZYON 0 REVİZYON Sayfa 1 / 9 SÖKE ADSM 015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Sıra No Konusu in İçeriği Tarih Şekli Yer ci Süre Hedef Kitle 1. Tüberküloz Hastalığı Ve Korunma

Detaylı

1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ

1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ KALİTE YÖNETİMİ 1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ Aydın ve çevresindeki hizmet verdiğimiz bireylere dünya standartları seviyesinde çağın gerektirdiği güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmetini

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ GASTROENTEROLOJI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak.

Detaylı

2015 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI. YÖN. PL.24 Yayın Tarihi: 18.01.2013 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: 00 Sayfa No: 1/9

2015 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI. YÖN. PL.24 Yayın Tarihi: 18.01.2013 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: 00 Sayfa No: 1/9 OCAK-2015 YÖN. PL.24 Yayın Tarihi: 18.01.2013 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: 00 Sayfa No: 1/9 SIRA NO DÖNEM EĞİTİMİN KONUSU KATILIMCILAR EĞİTİMCİ EĞİTİM YERİ VE SUNUM MATERYALİ EĞİTİM TARİHİ EĞİTİM SÜRESİ

Detaylı

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları SHKS-ADSM/ADSH SETİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa dayalı ek

Detaylı

ISBN: 978-975-590-368-2. Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011

ISBN: 978-975-590-368-2. Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011 ISBN: 978-975-590-368-2 Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011 Bu kitabın her türlü yayın hakkı Performans Yönetimi ve Kalite

Detaylı

SIK SORULANLAR. Günlük gözlem notlarına hastanın durumu ile ilgili notlar yazması yeterlidir.

SIK SORULANLAR. Günlük gözlem notlarına hastanın durumu ile ilgili notlar yazması yeterlidir. SIK SORULANLAR 00.01.02.05.00 Hasta/hasta yakınları hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hekim tarafından bilgilendirilmelidir. Bu maddeyi karşılamak için hekimlerin ne yapması lazım? Günlük

Detaylı

SHKS- ADSM KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ

SHKS- ADSM KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ SHKS ADSM Sayfa 1/9 SHKS- ADSM KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ Revizyon Dikey Boyut Bölüm No Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR 01 01 KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ 01 01 01 YÖNETİM HİZMETLERİ

Detaylı

SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ SAYFA NO 1/5 1.AMAÇ: Sağlık hizmetlerimizin sunumu sırasında hastalarımıza zarar verilmesini önlemek amacıyla hastanemiz ve çalışanlarımız tarafından alınması gereken önlemlerin belirlenmesidir. 2. KAPSAM:

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik kamu, üniversite ve özel sektör ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik kamu, üniversite ve özel sektör ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını kapsar. 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ YÖN.PR.21 15.01.2014 0 1/6 1.0 AMAÇ: Orhaneli İlçe Devlet Hastanesinde çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017 2 Hafta Ilgili Birim Sözel Anlatım,Uygulamalar Birim Dokümanları 1 Gün Toplantı Salonu Projektör+ Bilgisayar Yönte m Değ. i Gereçle Sayfa No: 1 / in Adı in Konusu ci Amaç/Hedef Hedef Grup Ayda 1 Kere Olmak

Detaylı

2016 EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN EĞİTİM VERİLECEK GRUBUN NİTELİĞİ EĞİTİMCİ PLANLANAN TARİHİ EĞİTİMİN KONUSU MATERYALİ

2016 EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN EĞİTİM VERİLECEK GRUBUN NİTELİĞİ EĞİTİMCİ PLANLANAN TARİHİ EĞİTİMİN KONUSU MATERYALİ 2016 PLANI İN KONUSU İN Cİ GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI Hizmet İçi Toplantı Salonu 05/01/2016 1 Saat İlgili CERRAHİ GÜVENLİK + PRE-OP HAZIRLIK Hizmet İçi Toplantı Salonu 09/01/2016 1 Saat İlgili BASI YARASINI

Detaylı

2014 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI. YÖN. PL.24 Yayın Tarihi: 18.01.2013 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: 00 Sayfa No: 1/16

2014 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI. YÖN. PL.24 Yayın Tarihi: 18.01.2013 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: 00 Sayfa No: 1/16 OCAK-2014 YÖN. PL.24 Yayın Tarihi: 18.01.2013 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: 00 Sayfa No: 1/16 SIRA NO 1 2 DÖNEM EĞİTİMİN KONUSU KATILIMCILAR EĞİTİMCİ HASTA BAŞI TEST CİHAZI TEMİZLİĞİ VE BAKIMI HASTALARIN

Detaylı

EĞİTİM PLANI 2016 YILI

EĞİTİM PLANI 2016 YILI KODU: KEY02.PL.01 YAYIN TARİHİ: 13.09.2015 REVİZYON NO:- REVİZYON TARİHİ: - SAYFA: 1 / 5 Sıra No SKS Kod No Eğitimin Konusu Çalışan Hasta/Yakını 1 KKY02.01 2 KDY01.08 3 KGR03 Çekirdek 4 KAD06.01 5 KAD08.04

Detaylı

HKS Hizmet Kalite Standartları KALĐTE. Yönetim. Çalışan. Mesleki Örgütler. Hasta. HKS ile Acil Tıp Uzmanlarının Đlişkisi 15.10.

HKS Hizmet Kalite Standartları KALĐTE. Yönetim. Çalışan. Mesleki Örgütler. Hasta. HKS ile Acil Tıp Uzmanlarının Đlişkisi 15.10. KALĐTE HKS ile Acil Tıp Uzmanlarının Đlişkisi Çalışan Yönetim Tıbbi Mik. Uzmanı Serap SÜZÜK Kalite Standartları Geliştirme Şube Müdürü 2011, Antalya Hasta Mesleki Örgütler Kaliteye bulduğumuz BAHANELER?

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI amaç ve hedefi Tarihi veren kişi e katılacaklar i Yöntemi aşamaları yeri süresi i içerik içi gerekli meteryal Etkinlik değerlendirme yöntem Enfeksiyon önlenmesi Olası Enfeksiyonları önleyerek Tedavi sürecini

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU: KLN.PR.04 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1.AMAÇ:

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI OCAK 1 Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküman Kodu YÖN.PL.02 Yürürlük Tarihi 02.01.2012 Revizyon Tarihi

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.27.01 GÖZ HASTALIKLARI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.27.01 GÖZ HASTALIKLARI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ GÖZ HASTALIKLARI SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

2014 YILI SHKS EĞİTİM PLANI. Revizyon No 00 1/22 ACİL SERVİS NO EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİM SORUMLUSU EĞİTİMCİ TARİH

2014 YILI SHKS EĞİTİM PLANI. Revizyon No 00 1/22 ACİL SERVİS NO EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİM SORUMLUSU EĞİTİMCİ TARİH / ACİL SERVİS Tıbbi atık yönetimi Riskli alan eğitimleri Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşmayı önleme Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması Hastanın güvenli transferi Düşmelerden kaynaklanan risklerin

Detaylı

GÜVENLİ İLAÇ UYGULAMALARI. EMRİYE GEÇER Beyin ve Sinir Cer. Servis Sorumlu Hemşiresi

GÜVENLİ İLAÇ UYGULAMALARI. EMRİYE GEÇER Beyin ve Sinir Cer. Servis Sorumlu Hemşiresi GÜVENLİ İLAÇ UYGULAMALARI EMRİYE GEÇER Beyin ve Sinir Cer. Servis Sorumlu Hemşiresi GİRİŞ Tüm sağlık çalışanları ve hastane yöneticileri olarak içinde bulunduğumuz olumsuz koşullar nedeniyle yaptığımız

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI Doküman No EY.PL.01 Yayın 01.10.2015 Revizyon No 00 Revizyon 00 Sayfa 1 in Adı Enfeksiyon önlenmesi in Amaç ve Olası Enfeksiyonları önleyerek Tedavi sürecini kısaltmak 08.01.2016 i Hemşiresi e Çalışanlar

Detaylı

ISBN: Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011

ISBN: Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011 ISBN: 978-975-590-368-2 Yazarlar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara 2011 Bu kitabın her türlü yayın hakkı Performans Yönetimi ve Kalite

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI YÖN.PL.03 04.05.2009 1 / 5 OCAK Riskli Birimlerde Temizlik Ve Dezenfeksiyon Riskli Birim Temizlik Şirket (29) OCAK Mutfak Eğitimi Besin Kalitesi/Yiyecek Satın Alma Ve Kontrol Yöntemleri Gıda Mühendisi

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1.0 AMAÇ:... 2 2.0 KAPSAM:... 2 3.0 SORUMLULAR:... 2 4.0 TANIMLAR... 2 5.0.UYGULAMA:... 2 5.1 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA HANGİ BİRİMLERDE YAPILIR?... 2 5.2 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA

Detaylı

BELGİN ALPSOY EĞİTİM HEMŞ. GÖKHAN GÜDÜR SOS.ÇALIŞ. BELGİN ALPSOY EĞİTİM HEMŞ. GÖKHAN GÜDÜR SOS.ÇALIŞ

BELGİN ALPSOY EĞİTİM HEMŞ. GÖKHAN GÜDÜR SOS.ÇALIŞ. BELGİN ALPSOY EĞİTİM HEMŞ. GÖKHAN GÜDÜR SOS.ÇALIŞ ŞUBAT -2015 OCAK-2015 SIRA NO DÖNEM EĞİTİMİN KONUSU KATILIMCILAR EĞİTİMCİ EĞİTİM YERİ VE SUNUM MATERYALİ EĞİTİM TARİHİ EĞİTİM SÜRESİ 1 2 3 ETİK VE HASTA HAKLARI ETİK VE HASTA HAKLARI ETİK VE HASTA HAKLARI

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

ÖZEL ÜNYE ÇAKIRTEPE HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

ÖZEL ÜNYE ÇAKIRTEPE HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküman : PL 008 Yayın Tarihi:06.01.2010 Revizyon : 04 Revizyon Tarihi:.02. Sayfa : 1/11 1 HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ Düşme riski değerlendirme ölçeklerini öğrenerek ve uygularak hasta bakım kalitesini

Detaylı

BOZOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ 2016 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM YILLIK PLANI

BOZOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ 2016 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM YILLIK PLANI BOZOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ 2016 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM YILLIK PLANI TARİH 05.01.2016 SÜRE 2 SAAT PLANLANAN KİŞİ SAYISI EĞİTİMİN KONUSU - ALT KONUSU EĞİTİMİN YÖNTEMİ 12.01.2016 Hasta Memnuniyeti EĞİTİMCİ/UNVAN

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİ TALİMATI

HASTA GÜVENLİĞİ TALİMATI KOD:TL.90 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:01.03.2013 REV.NO:01 SAYFA :1/7 1. AMAÇ: Sağlık hizmetlerimizin sunumu sırasında hastalarımıza zarar verilmesini önlemek amacıyla hastanemiz ve çalışanlarımız tarafından

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 12.09.2013 0 0 1 / 5 AMAÇ Hastanemizde, çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve

Detaylı

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI NO KONU EĞİTİM VERECEK KİŞİ EĞİTİME KATILACAK PERSONEL TARİH / SÜRE YÖNTEM 1 Adli Vakalardan Örnek Alımı Laboratuvar Teknisyenleri 2 Verem Hastalığı (TBC) Uzm. Dr. Aylin CİCİMEN 3 El Hijyeni (Endikasyonları,

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI EĞİTİM VERİLECEK BİRİM : SERVİSLER, Y.B.,AMELİYATHANE, ACİL SERVİS, DOĞUM SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI

YILLIK EĞİTİM PLANI EĞİTİM VERİLECEK BİRİM : SERVİSLER, Y.B.,AMELİYATHANE, ACİL SERVİS, DOĞUM SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI KOD YÖN.LS.04 YAY.TRH. 8/1/2012 REV.TRH. REV.NO HBTC KULLANIMI VE BAKIMI HASTALARIN DOĞRU KİMLİKLENDİRİLMESİ TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN ÇALIŞANLAR ARASI ETKİLİ İLETİŞİM ORTAMININ GÜVENLİ İLAÇ UYGULAMALARININ

Detaylı

Koordinasyon Toplantısı 29.06.2011

Koordinasyon Toplantısı 29.06.2011 Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Kapsamında 01.07.2011 tarihinden itibaren Yapılması Gerekenler Koordinasyon Toplantısı 29.06.2011 İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Sunum Planı Sağlıkta Performans

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KOD.YÖN.PR.02 YAYIN TRH.MAYIS 2010 REV.TRH.EYLÜL 2012 REV.NO.2 SAYFA NO.1/7

HASTA GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KOD.YÖN.PR.02 YAYIN TRH.MAYIS 2010 REV.TRH.EYLÜL 2012 REV.NO.2 SAYFA NO.1/7 KOD.YÖN.PR.02 YAYIN TRH.MAYIS 2010 REV.TRH.EYLÜL 2012 REV.NO.2 SAYFA NO.1/7 1. AMAÇ, sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesine

Detaylı