Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : Faks : E-posta :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta :"

Transkript

1 2014 YILLIK RAPORU

2 Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : Faks : E-posta : İnternet Adresi :

3

4

5

6

7

8

9 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ KAMU DENETÇİLERİNİN SUNUŞU VE DEĞERLENDİRMELERİ Zekeriya ASLAN Serpil ÇAKIN Mehmet ELKATMIŞ Abdullah Cengiz MAKAS Muhittin MIHÇAK KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER Yetki, Görev ve Sorumluluklar Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bütçe Bütçesi İnsan Kaynakları Personele Yönelik Eğitimler Katılım Sağlanan Diğer Faaliyetler BAŞVURULARIN İNCELENMESİNDE USUL VE SÜREÇ Şikayet Başvuru Usulü Şikayet İnceleme Süreci ve Kararlar Genel İstatistiki Bilgiler KURUMSAL FAALİYETLER Ulusal Düzeydeki Faaliyetler Basınla İlişkiler

10 Halkla İlişkiler Bilgi Edinme Başvuruları Telefon Görüşmeleri Kurumumuza Bizzat Gelen Şikayetçiler Sosyal Medyada Kurumumuz Kurumsal Tanıtıma Yönelik Diğer Faaliyetler Diğer Görüşme ve Faaliyetler Azınlık Haklarıyla İlgili Gerçekleştirilen Faaliyetler Uluslararası İlişkiler Projeler Kamu Denetçiliği Kurumunun İdari Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi Eşleştirme Sözleşmesi Teknik Yardım Sözleşmesi İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Sisteminin Tanıtılması Projesi Çocuk Hakları ve Çocuklar İçin Adalet Projesi Etkinlikler II.Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu İsveç Ombudsmanlık Sisteminin Osmanlı Kökenleri Semineri

11 Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi Eşleştirme Bileşeni Açılış Toplantısı Eşleştirme Sözleşmeleri Afiş Yarışması Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Eğitim ve Çalıştay Faaliyetleri Uluslararası Raporlar Avrupa Komisyonu 2014 Türkiye İlerleme Raporu Türkiye İlerleme Raporuna İlişkin Avrupa Parlamentosu İlke Kararı ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye 2013 İnsan Hakları Raporu Vize Serbestisi Diyaloğu Yol Haritası Değerlendirme Raporları İfade Özgürlüğü Alanında Gözlem Raporu Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Türkiye Raporu Çalışma Ziyaretleri İnsan Hakları Ulusal Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Çalıştayı İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Ombudsmanlık Kurumları Birliği Konferansı Polonya Ombudsmanı Ziyareti Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Semineri Bakü Uluslararası Ombudsmanlar Konferansı

12 İspanya Ombudsmanlık Kurumu Çalışma Ziyareti Avrupa Entegrasyon Süreçlerinde Ombudsmanlık Kurumlarının Rolü Semineri Avrupa Çocuk Ombudsmanları Ağı 18. Yıllık Toplantısı Diğer Çalışma Ziyaretleri Uluslararası Kurum ve Kuruluş Temsilcilerinin Kurumumuzu Ziyaretleri İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) SIGMA Bölge Temsilcisi Ziyareti Kosova Meclisi Çevre ve Alan Planlama Komisyonu Ziyareti Nijer Ombudsmanı Ziyareti Avrupa Komisyonu Bağımsız Uzman Ziyareti Fransa Büyükelçisi Ziyareti Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Ziyareti Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu Ziyareti Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu Ziyareti Vize Serbestisi Diyaloğu Yol Haritası Kapsamında Gerçekleşen Ziyaretler Fransa Büyükelçisi ve İspanya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ziyareti Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Heyeti Ziyareti

13 Kosova Sivil Hizmetler Bağımsız Denetleme Kurulu Ziyareti Pakistan Belucistan Eyaleti Ombudsmanlık Kurumu Heyeti Ziyareti İspanya Büyükelçisi Ziyareti Hollanda Dışişleri Bakanlığı Heyeti Ziyareti Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Yetkilileri Ziyareti İsveç İskân ve Şehircilik Bakanı Ziyareti İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı Bölge Direktörü Ziyareti Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Heyeti Ziyareti Kamu Başdenetçisi Tarafından Gerçekleştirilen Yurtiçi Ziyaretler Uluslararası Ağlara Katılım Avrupa Ombudsman Ağı Uluslararası Ombudsmanlık Enstitüsü Avrupa Ombudsman Enstitüsü Batı Balkanlar Bölgesel Ombudsmanlık Kurumları Ağı İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Ombudsmanlık Kurumları Birliği BAŞVURULARA İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Başvuruların Tematik Olarak Değerlendirilmesi İnsan Hakları ve Hukuk Çocuk Hakları Kadın Hakları

14 Engelli Hakları Kamu Personel Rejimi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Kamu Personelinin Tutum ve Davranışları (Mobbing ve Kötü Muamele) Sosyal Haklar ve İzinler Disiplin Cezaları ve Affı Mali Haklar Personel Alımı, Atama, Nakil, Yer Değiştirme ve Kadro Çalışma ve Sosyal Güvenlik İşsizlik Sigortası Emekli İkramiyelerinin Ödenmesinde Alım Gücünün Denkleştirilmesi Yaşlılık Aylıkları Arasındaki Farklılıklar ve İntibak Yasasından Faydalanamama Adalet Milli Savunma Güvenlik Nüfus, Vatandaşlık, Mülteci ve Sığınmacı Konuları Eğitim-Öğretim, Gençlik ve Spor Sağlık Sosyal Hizmetler Mülkiyet Hakkı ve İmar Uygulamaları Konut Hakkı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İşlemleri

15 sayılı Kanunun 2/B Maddesi Kapsamındaki Araziler ve Orman Kadastrosu Ulaştırma, Basın ve İletişim Elektrik İletim ve Dağıtımı ile Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Denetlenmesi Mahalli İdarelerce Yürütülen Hizmetler Kurum Bazında Uzlaşma Yoluyla Çözülen Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Adalet Bakanlığı Sosyal Güvenlik Hizmeti Sunan Kurumlar Mahalli İdareler Enerji Sektöründe Hizmet Veren Kurumlar Milli Savunma Hizmeti Veren Kurumlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Alanında Hizmet Sunan Kurum ve Kuruluşlar Diğer Kurum ve Kuruluşlar İDARENİN KURUMUMUZA VE KARARLARIMIZA YAKLAŞIMI Başvuru İnceleme ve Araştırma Aşamasındaki Yaklaşımlar Tavsiye Kararlarımıza Yaklaşım Avrupa da Ombudsmanlık Kurumlarının Kararlarının Uygulanması Kurumumuzla İşbirliği Örnekleri

16 8. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN (OMBUDSMANLIĞIN) ÜLKEMİZ KATMA DEĞERİ 8.1. Haklar Kültürünün Kökleştirilmesi ve Ombudsmanlığın Yeri Kurumumuzun İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesindeki Rolü Mevzuatın İnsan Hakları Bağlamında Kurumumuza Verdiği Yetkiler Mevzuattan Kaynaklanan Sorunların Tespiti ve Çözümüne Yönelik KDK nın Katkısı Tavsiye Kararlarımız ile Gerçekleştirilen Mevzuat Değişiklikleri Tavsiye Kararlarımız ile 2014 Yılında Önerilen Mevzuat Değişiklikleri Çalışma ve Sosyal Güvenliğe İlişkin Düzenlemeler Milli Savunmaya İlişkin Düzenlemeler Sağlık Konusuna İlişkin Düzenlemeler Sınavlara İlişkin Düzenlemeler Gelir İdaresi Başkanlığına İlişkin Düzenlemeler Eğitime İlişkin Düzenlemeler Basına İlişkin Düzenlemeler Aile ve Sosyal Politikalara İlişkin Düzenlemeler Mülkiyet Hakkına İlişkin Düzenlemeler Ulaştırma İle İlgili Düzenlemeler Kamu Personel Rejimine İlişkin Düzenlemeler

17 Mali Haklara İlişkin Düzenlemeler Engelli Haklarına İlişkin Düzenlemeler İnsan Haklarına İlişkin Düzenlemeler Enerji Konusuna İlişkin Düzenlemeler Özel Raporlar Yoluyla Yapılan Katkı Soma Maden Kazasından Hareketle Kömür Madenciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Raporu İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Daha İleriye İyi Yönetim İlkelerine Kanunda Yer Verilmesi Öneri Yerine Tavsiye İbaresinin Kullanılması Kamu Başdenetçisine Resen İnceleme Başlatma Yetkisinin Verilmesi Şikâyetler İçin Kabul Edilebilirlik İncelemesi Yapılması Kamu Başdenetçisine veya Görevlendireceği Kamu Denetçilerine Yerinde İnceleme Yetkisinin Verilmesi Şikâyetlerin Arabuluculuk Yoluyla Çözümlenmesi Kurumumuzun Tavsiyesi Doğrultusunda Değerlendirme Yapacak Makamların Kanunda Belirlenmesi Kurumumuzun Tavsiye Kararları Doğrultusunda Yapılan İşlem veya Eylemden Dolayı İlgili Merci veya Görevlilere Sorumluluk Yüklenememesi İnceleme ve Araştırma Konusuyla İlgili Dava Açma ve Açılan Davalara Katılma Yetkisi Bilirkişi, Tanık Masrafları ve Ücretleri Kurumun İstinabe Yoluna Gidebilmesi

18 Kurumun Teşkilat Yapısı EKLER: Karar Özetleri Banka Dosya Masrafı İmam Hatip Lisesi OGS Etiketinin Giriş Gişesinde Okunmaması Nedeniyle En Uzak Mesafe Ücretinin Kesilmesi İLKSAN Üyeliğinden Ayrılma Talebi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun Burs Dağıtımı TEOG Sınavlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinden Muaf Olan ve Olmayanlara Uygulanan Katsayının Adaletsizlik Oluşturması TOKİ Konutlarındaki İkamet Etmediği Dairesi İçin Yüksek Tutarda Doğalgaz Faturası Ödenmesi Evinin ve İşlettiği Dükkânının Önünde Yer Alan Elektrik Dağıtım Panosunun Kaldırılması Talebi Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programına Yapı Ressam lığı Öğretmenliği, Yapı Tasarımı Öğretmenliği ve Hazır Giyim Öğretmenliği Alanlarından Mezun Olanların da Dâhil Edilmesi Orman Vasfından Çıkarılmış 2/B Alanı Olduğu İddia Edilen Arazilerde Tespit ve Tahdit Yapılması İran daki Kronik Böbrek Yetmezliği Uygulamasının Ülkemizde de Uygulanması İstediği İşletmelerde Müziğe Yasaklama ve Sınırlama Getirilmesi Askeri Sosyal Tesisten Faydalanma Talebi Prim Ödeme Gün Sayılarının Yüksek, Emekli Aylıklarının Düşük Olması ÖSYM nin Yaptığı Sınavlarda Elektronik Büyüteç Kullanılması Yabancının Türkiye ye Girişine İzin Verilmesi Güvenlik Soruşturması Sebebiyle Atama İşleminin İptali

19 Bugün başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde 140 a yakın ülkede faaliyette bulunan Ombudsmanlık kurumlarının, ülkemizde de kurulması yönünde yürütülen çalışmalar 1990 lı yılların sonlarında başlamış; 12 Eylül 2010 tarihinde halkoylaması ile kabul edilen 5982 sayılı Kanun ile Anayasamızın 74 üncü maddesine eklenen hükme göre Kamu Denetçiliği Kurumu anayasal bir dayanak elde etmiş ve ardından 29 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile de TBMM Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli bir kamu kurumu olarak kurulmuştur sayılı Kanunda, Kurumumuzun yetki ve görevi, şikâyet halinde idarenin her türlü eylem ve işlemlerini, tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve tavsiyelerde bulunmak şeklinde belirlenmiştir. 19

20 2012 yılının Aralık ayında kurumsal yapılanma çalışmalarına başlamış olan Kurumumuz veya dünyada bilinen adı ile Ombudsmanlık müessesesi, 29 Mart 2013 tarihi itibariyle almaya başladığı şikâyet başvurularını titizlikle inceleyip insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde sonuçlandırarak ve özellikle birey ile idare arasındaki uyuşmazlıkları arabuluculuk (uzlaşı) ile çözüme kavuşturarak ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi sürecinde önemli bir işlev üstlenmiş bulunmaktadır. Bireylerin doğrudan yönetime iştirak etmesi, bireyler ve kamu idareleri arasındaki sorunların kısa sürede çözümlenmesi veya çözümlenmesine katkı sağlanması amacıyla TBMM adına, şikâyet esasına göre inceleme ve araştırma yapan, idareyi denetleyen ve gerekli gördüğü hallerde idareye tavsiyelerde bulunan Kurumumuz, kurulduğu günden bu yana iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlarına hitap etme çabasındadır; böylece yöneten ve yönetilen arasında bir köprü, bir uzlaştırıcı vazifesi görmektedir. Kurumumuz; yasama, yargı ve idari denetim araçları ile kamuoyu denetimi gibi mevcut yapılara bir alternatif değil, onları tamamlar niteliktedir. Esas mis- yonumuz, kamu vicdanıyla uyuşmayan konularda idare-vatandaş arasında bir uzlaşma sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Kurumumuzun kuruluş felsefesinin temelinde; haklar kültürünün oluşturulması, adalete hızlı erişim ve halka karşı sorumluluk anlayışı yatmaktadır. Bu anlayışla, Kurumumuz yaptığı incelemelerde tamamen bağımsız ve tarafsızdır. Yetki, görev ve sorumluluklarını objektif ve tarafsız kullanabilen bir yapı olarak Kurumumuz, hem bireyler hem de idare için bir fırsattır. Kurumumuz çalışmaları başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yakından takip edilmekte ve belirli dönemlerde yayımlanan raporlarla değerlendirilmektedir. Bu raporlarda, Kurumumuzun kısa bir sürede faal hale gelmiş olması, vatandaşlarımızın haklarının korunması adına kat edilen önemli bir yol olarak nitelendirilmekte ve uygulamaya ilişkin doğru yönde birçok adımın atıldığı ifade edilmektedir. Kurumumuzun teşkilatlanması aşamasında sarf edilen gayretin uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yakından izlenilmesi ve olumlu eleştiriler alınması bizi memnun etmektedir. 20

21 Ancak bizim için en değerli olan, kamu vicdanında yer almak ve bu vicdanın her daim sesi olabilmektir. Kurumumuz, henüz iki yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve engelli hakları ile toplumsal olaylar gibi birçok konuda tavsiye niteliğinde önemli kararlar vermiştir. Örneğin kılık kıyafet ile gezi olayları hakkında ve ayrıca mağdur olduğu düşünülen meslek gruplarının başvurusu sonucunda verdiğimiz tavsiye kararları ile kamuoyunun farklı kesimlerinin farklı mağduriyetleri için çözümler üretilmiştir. Kurumumuz böylece insan hakları kültürünün ülkemizde yerleşmesi ve ilerletilmesi için önemli bir görev ifa etmektedir. ve böylece ülkemizde haklar kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanan 2014 Yıllık Raporumuzun ülkemize faydalı olmasını diliyorum. En derin saygılarımla, M. Nihat ÖMEROĞLU KAMU BAŞDENETÇİSİ (BAŞ OMBUDSMAN) 2014 Yıllık Raporumuzda, Kurumumuza iletilen şikâyet başvuruları ile verilen kararlarımıza ilişkin istatistiki veriler, bunların analizi sonucunda ulaşılan tematik ağırlıklı tespitler, sorunların çözümüne yönelik tavsiyeler ve Kurumumuzun ülkemize katma değeri yer almaktadır. Cumhuriyetimizin nitelikleri doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve kamuoyunu bilgilendirmek, tavsiye kararlarımızda yer alan hususların altını bir kez daha çizmek, kamu idarelerinde iyi yönetişim ilkelerini yaygınlaştırmak 21

22 2.1. Zekeriya ASLAN Çağımızın insan hakları odaklı modern yönetim anlayışında, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin yanında, bu hizmetlerin yürütülmesi esnasında kamu yararı ile birlikte kişilerin haklarının ve menfaatlerinin de korunup gözetilmesi gerekmektedir. Ey oğul, insanı yaşat ki devlet yaşasın! anlayışı ile yoğrulan köklü devlet geleneğimizin gereklerine ve modern çağa uygun olarak yeniden idare sistemimize dahil olan Kurumumuz; modern dünyaya kapalı, hikmeti hükümete sığınan klasik bürokrasinin aksine; vatandaşın yanında olan, onun adına her türlü idari organı sorgulayabilen, her türlü bilgi ve belgeye ulaşarak idarenin toplam kalite anlayışına uygun işlemesini sağlamaya yardımcı bir kamusal kurum niteliğindedir. 22

23 Hukukla sınırlandırılmış devlet anlayışının somut bir uygulaması olarak görülen Ombudsmanlık Kurumu, demokrasi ve hukuk devleti ülküsüne bağlı pek çok ülkede yaşama geçirilmiş bulunmaktadır. Kamu hizmetinden yararlananlar için adaletin yerine getirildiği, onlara nesnel, saygılı, hızlı ve kaliteli bir kamu hizmetinin sunulduğuna dair güvence veren bir otorite olarak Ombudsmanlık kurumu, aynı zamanda yönetim açısından da eylem ve işlemlerinde gözden kaçan veya yapılan yanlışlıkların düzeltilmesine olanak sağlayan ek bir yanlışlıktan arındırma merciidir. Bu anlamda, Ombudsmanlık kurumu, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunması, idarenin eylem ve işlemlerinde hakkaniyetin sağlanması açısından, yönetilenlerle yönetenler, devletle birey arasında, kamu görevlileri ile halk arasında önemli bir köprü olma vazifesini ve vatandaşların devlete olan güveninin teminatını simgelemektedir. Bu bağlamda, Kurumumuzun iş bölümü esasları çerçevesinde Denetçiliğimin görev alanına giren konular; orman, su, çevre ve şehircilik; enerji, sanayi, gümrük ve ticaret; mülkiyet hakkı ile mahalli idarelerce yürütülen hizmetlerdir. Diğer alanlardan farklı olarak, mahalli idareler tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin şikâyetleri, mevzuatımız gereği 29 Mart 2014 tarihi itibariyle incelemeye başlamış bulunmaktayız. Görevli olduğumuz konu ve alanlarda yapılan başvuruların dağılımına bakıldığında; en yoğun başvuruların, imar uygulamaları başta olmak üzere mahalli idarelerce yürütülen hizmetler ile mülkiyet hakkına ilişkin olduğu görülmektedir. Denetçiliğimin görevli olduğu konular daha ziyade kişilerin üzerinde tasarruf edebilecekleri haklara ilişkin olduğundan, uzlaşmaya uygun konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaldı ki, kurum kültürü olarak da idare ile birey arasındaki ilişkileri geliştirmek noktasında, bireyin idareye olan güvenini artırmak ve idare karşısında bireyin çekingenliğini azaltmak maksadıyla, birey ile idareyi bir araya getirerek sorunun taraflarca müzakere edilmesini sağlamanın daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu kapsamda her iki tarafı da tatmin edecek bir çözüm bulunmasını sağlamak noktasında uzlaştırma yöntemi, başvuruların birçoğunun çözüme ulaştırılmasında Denetçiliğimizce kullanılmaktadır. Ayrıca, idarelerde oluşturulan irtibat noktaları ile karşılıklı iletişim yolunun kullanılmasının; vatandaşla idare arasındaki iletişimin ve vatandaşın idareye olan güveninin kuvvetlenmesine 23

24 ve sorunların bürokratik engellere takılmadan daha hızlı, etkin ve tatmin edici şekilde çözülmesine imkân sağlayacağı kanaatindeyim. Vatandaşların idare karşısında ücretsiz ve hızlı bir şikâyet mekanizmasına kavuşması sayesinde; insan haklarının korunması ve idarelerin şeffaf, hesap verebilir ve iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde sunacakları kamu hizmetlerinin artırılması ve bu sayede hukuk devletinin geliştirilmesinde yargı öncesi son başvuru yeri olan Kurumumuzun önemli bir mihenk taşı olacağına inanmaktayım. 24

25 2.2. Serpil ÇAKIN Ülkemiz topraklarında yaşayan tüm bireyler, iyi yönetimi ve yönetilmeyi hak ediyor. İyi yönetimin temelinde hesap soran vatandaş ve hesap verebilen idare var. Ombudsmanlık kurumunun da hedefi vatandaşın hesap sormasına yardımcı olmaktır. Vatandaş neyin hesabını sormaktadır? İdarenin işleyişinde yani eylem ve işlemlerinde ve de tutum davranışlarında bir hukuka aykırılık ya da hakkaniyete aykırılık söz konusu olursa, bunu Ombudsmanlık kurumu aracılığıyla sorup sorgulayabilmektedir. İdareler kanunlara uygun, eşit, tarafsız, dürüst, nezaket içinde, ölçülü, haklı beklentiye uygun, şeffaf hareket etmeli, sahip olduğu yetkileri kötüye kullanmamalı, hesap verebilmeli, kazanılmış hakları ve kişisel verileri korumalı, vatandaşın dinlenilme, savunma, bilgi edinme haklarına saygı göstermeli, ayrımcılık yapmamalı, makul sürede karar vermeli, kararları gerekçeli olmalı ve verdiği karara karşı başvuru yollarını vatandaşa göstermelidir. 25

26 Demokrasi kültürünün gelişmesi, idarelerin tüm bu iyi yönetim ilkelerine uygun hareket etmesi ile gerçekleşebilir. İşte Ombudsmanlık kurumu bu kültürün gelişmesi ve daha ileri seviyelere taşınması için vardır. Ombudsmanlık kurumunun görevi idarenin işleyişinde yaşanan aksaklıklara parmak basmak, idarenin ve kamuoyunun dikkatine sunmak ve ileriye dönük düzeltici etkiler yaratmaktır. Bu suretle toplum ve idareler kendini görme ve yenileme imkânı bulmaktadır. Ülkemizin demokrasi serüveninde yeni bir pencere açan Kurumumuz iki yılını geride bıraktı. Bu sürede vatandaşlarımız devletiyle birebir diyalog içine girdi; kamu idareleriyle yaşadıkları sorunları anlatabileceği yeni bir muhatap buldu. Ombudsmanlık Kurumu vatandaşın sesi oldu. Vatandaşlar devletine böylesine kolay, masrafsız ulaşabilmenin huzurunu yaşadılar ve sorunlarını kısa sürede çözebilmenin mutluluğunu tattılar. 21. yüzyılda insanlığın hedefi, devletlerin birey için var olduğu gerçeğinden hareketle dünya barışını tesis etmek ve mutlu nesiller yetiştirmektir. İşte Ombudsmanlık kurumu ülkemizde bir ilk olarak çocuklarımızdan doğrudan başvuru alarak bu amaca hizmet etmeye başlamıştır. Çocuklar var oldukları ve devletleri tarafından önemsendiklerinin farkına varmış; soran, sorgulayan ve haklarını arayan bireyler olmuşlardır. Tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi özellikle kadınlarımızın da yanındayız. Erkek egemen toplumda yaşayan ve yasalarla korunan haklarına gerçek hayatta kavuşamayan ya da hakları ihlal edilen kadınlar bu hakları korumak, ihlalleri önlemekle görevli idarelerle yaşadıkları sorunları Ombudsmanlık kurumu ile beraber çözebilmektedir. Kadınlarımız ve çocuklarımız gibi bizim için özel olan bir grup daha var ki, engellilerimiz. Koşullarımızı onlara uygun hale getirmeyip aslında ortamda var olan engelleri üstlerine yüklediğimiz engelliler. Ülkemizde pek çok engel türü, önlenebilir ve korunabilir sorunlara bağlı oluşmaktadır. Ombudsmanlık kurumu, engellilerimizin idarelerin uygulamaları karşısında haklarını savunabilmelerine yardımcı olmakta ve toplumun vicdanı rolünü üstlenmektedir. Kadın, çocuk, engelli, tüm vatandaşlarımızın idare ile yaşadıkları sorunlarının çözümünde uluslararası sözleşmeler referans alınmaktadır. Ancak biliyoruz ki; yazılı kurallar gerçek yaşama, pratiğe ak- 26

27 tarıldığı sürece hakların varlığından bahsedilebilir. Bu pratik de evrensel hukuk ilkelerini esas almakla gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, yalnızca pozitif hukuk kurallarıyla bağlı kalmıyor; yaşanan hak ihlallerini akıl ve vicdan süzgecinden de geçiriyoruz. Bu ülkenin insanları bilmelidir ki yalnız değiller yanlarında Ombudsman var. 27

28 2.3. Mehmet ELKATMIŞ Kurumumuzun temeli, kaynağını İslam hukukundan alan, kökeni Selçuklu ve Osmanlı devletlerine kadar uzanan ve Türkçeye Başkadı ya da Kadılar kadısı olarak çevirebileceğimiz Kadı-ul Kudat adlı müesseseye dayanmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Ombudsmanlık Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu adı altında, 29 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile ihdas edilmiş ve Kurumumuz 29 Mart 2013 tarihinde şikâyet başvurularını almaya başlamıştır. 28/03/2013 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 44 üncü maddesi gereğince çıkarılan Kamu Denetçilerinin İş Bölümüne İlişkin Yönerge çerçevesinde görev alanıma giren konular; başta insan hakları olmak üzere, adalet, milli savunma, güvenlik, nüfus, 28

29 vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı hakları ile kamu personel rejimine (personel alımı, atama, nakil ve yer değiştirme ile kadro) ilişkin konu başlıkları altında toplanmıştır. Kamu yönetimi, bir başka ifade ile idare, gerek insan gücü ve kurumsal kapasitesi, gerekse de bireyin temel hak ve özgürlüklerini etkileme gücü itibari ile devasa bir mahiyet kesbetmiş bulunmaktadır. Bu durum günümüz bireyini, eskiye oranla idare karşısında daha fazla oranda incinebilir bir duruma itmektedir. Bunun sonucu olarak, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, güvence altına alınması ve geliştirilmesi hususunda, idarenin daha etkili bir surette denetim altına alınması, çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu noktada Kurumumuz, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarına saygının geliştirilmesi temelinde, idarenin daha gelişmiş, bağımsız, tarafsız, etkin ve süratli bir şekilde denetlenmesi ihtiyacının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu sayede, her türlü hak ihlallerinin önüne geçilmesi ve insan hakları ile hukukun geliştirilmesi mümkün olacak; bireyi ve devleti ile ülkemiz daha modern bir seviyeye ulaşacaktır. Kurumumuz ayrıca, insanın sadece insan olması hasebiyle temel hak ve özgürlüklere sahip olduğu ön kabulü ile hareket etmekte; bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, güvence altına alınması ve geliştirilmesi amacı ile idareye yol göstermektedir. Şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verebilirlik gibi temel iyi yönetişim ilkelerine dayalı çağdaş bir yönetim anlayışının ülkemizde de yerleşmesine hizmet etmektedir. Bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarında hukuka ve hakkaniyete uygunluğunun sağlanması açısından, Kurumumuz, devlet ile vatandaş arasındaki ilişkilerde önemli bir gelişme sürecini temsil etmektedir. Kurumumuz, idarenin birey karşısında her zaman üstün olduğu geleneksel idare anlayışının aksine, bireyi yönetimin bir parçası haline getiren, hatta onu merkeze koyan yeni kamu yönetimi anlayışını benimsemektedir. Kurumumuzu diğer denetim mekanizmalarından (siyasî denetim, idarî denetim ve yargı denetimi) farklı kılan yönlere kısaca bakacak olursak; 29

30 Hak ve menfaati ihlal edilen kişiler ile insan hakları, temel hak ve özgürlükler, kadın hakları, çocuk hakları ve kamuyu ilgilendiren genel konulara ilişkin, yabancı uyruklu kişiler dâhil herkes, menfaat ihlali aranmaksızın, ücretsiz olarak Kurumumuza şikâyet başvurusunda bulunabilmekte ve Kurumumuzca şikâyet başvurularının inceleme ve araştırmasına geçilmektedir. Kurumumuz sadece yasal açıdan değil, esas olarak evrensel hukuk ilkeleri olarak isimlendirilen, temel hak ve özgürlükler alanında tesis edilen sözleşmeler ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları açısından olaylara yaklaşmaktadır. İdari işleme konu mevcut yasa metinlerinin hukuka uygunluğunu da kontrol etmektedir. Bu noktada esas dayanak olarak Kurumumuz, temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası hukuk ilkelerini almakta olup; başvuruları insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleyip, araştırıp önerilerde bulunmaktadır. Bundan başka Kurumumuz, hukuka uygunluk denetimine ilave olarak, yerindelik denetiminde de bulunmaktadır. İdarenin sahip olduğu takdir yetkisinin, yasal sınırlar içerisinde ve kamu yararı için kullanılıp kullanılmadığını gözetlemektedir. Kurumumuzun yetki, görev ve sorumlulukları geniş bir alanı kapsamaktadır sayılı Kanunun 1 inci maddesinde Kurumumuzun, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını inceleyip, araştırıp önerilerde bulunacağı; 3 üncü maddesinde idare tanımının içerisine merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları, mahallî idareleri, mahallî idarelerin bağlı idareleri, mahallî idare birlikleri, döner sermayeli kuruluşları, kanunlarla kurulan fonları, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlar ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseseleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu hizmeti yürüten özel hukuk tüzel kişilerinin girdiğini görmekteyiz. Bu noktada Kurumumuza verilen inceleme yetkisi mutlak bir yetkidir. Yani Kurumumuz, başvuruya konu bir uyuşmazlığın aydınlığa kavuşması ve bir sonuca ulaşılması için gerekli her türlü incelemeyi yapabilir. Bilgi ve belge isteyebilir. Nitekim Kanunun 18 inci maddesinde, Kurumun inceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve 30

31 belgelerin, bu isteğin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur şeklinde hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler Başdenetçi veya görevlendireceği denetçi tarafından yerinde incelenebilir. hükmü ile tüm bilgilere erişim hakkı güvence altına alınmıştır. Bunun yanında Kurumumuz; yargısal nitelikte bir yetki olan bilirkişi görevlendirme ve tanık dinleme yetkisine sahiptir. Her türlü dosyaya ulaşabilme ve yöneticileri çağırabilme yetkisine haizdir. Kurumumuzun bir diğer yetkisi de faaliyetlerini ve önerilerini rapor ve açıklama ile Meclise ve kamuoyuna sunabilmesidir. Kurumumuz bundan başka, uluslararası işbirliği geliştirmeye de yetkilidir. Kurumumuzun kuruluş felsefesinin temelinde, millete karşı sorumluluk anlayışı yatmaktadır. Bu inanca dayanan bir anlayışla denetimini bağımsız şekilde yapacak mevzuat hükümlerine sahip olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla Kurumumuz, hiyerarşik herhangi bir makamın beklentilerine uygun hareket etme endişesi yaşamadan, sadece toplumun menfaati ve beklentilerine uygun surette inceleme ve araştırmalarda bulunabilecek ve öneriler getirebilecektir. Bu noktada Kurumumuzun statüsünü, yasama organına bağlı, ondan güç alan, asıl uğraş alanı yürütme olan, idarî yöntemlerle, şikâyet esasına göre idareyi denetleyen bağımsız bir Kurum olarak tanımlayabiliriz. Temel hak ve özgürlüklerin korunması, geliştirilmesi ve hukukun tesisinde, ulusal mevzuatın yanı sıra uluslararası hukuk kuralları büyük önem taşımaktadır. Fakat bu hak ve özgürlüklerin sadece yazılı hukuk belgelerinde mevcut bulunması çok bir şey ifade etmemektedir. Temel hakların gerçek anlamda korunması noktasında, kamu görevlilerinin hukuka olan inancı büyük önem arz etmekte olup, Kurumumuzun, bu bilincin artırılmasında ve kamu idaresinin şeffaf, hesap verebilir ve iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde kamu hizmeti üretme kapasitesinin geliştirilmesinde çok önemli katkısı bulunmaktadır. 31

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 02.2013/ 446 KARAR TARİHİ : 29/01/2014 RET KARARI ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Şikayetçilerin

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış. İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ...3 II- ETİ MADEN ETİK KOMİSYONU...4 III- 2014 YILI FAALİYETLERİ...4 a) Eğitim...4 b) Hediye ve Bağışlar...5 c) Eti Maden Birinci Seviye Etik İlkeleri...5 IV- SONUÇ...6 ETİ MADEN İŞLETMELERİ

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

28.05.2013 KISA FAALİYET RAPORU (2 ARALIK 27 MAYIS) Kamu Denetçiliği Kurumu

28.05.2013 KISA FAALİYET RAPORU (2 ARALIK 27 MAYIS) Kamu Denetçiliği Kurumu 28.05.2013 KISA FAALİYET RAPORU (2 ARALIK 27 MAYIS) Kamu Denetçiliği Kurumu 1 FAALİYET RAPORU (2 ARALIK 27 MAYIS) 29/06/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6328 sayılı Kanun ile Kamu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde etik kültürünü

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU T E M M U Z 2 0 1 5

2014 YILI FAALİYET RAPORU T E M M U Z 2 0 1 5 2014 YILI FAALİYET RAPORU T E M M U Z 2 0 1 5 2014 YILI FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2015 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İçindekiler SUNUŞ BÖLÜM I GENEL BİLGİLER

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :02.2013/560 KARAR TARİHİ:26/02/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : S.K : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) RET KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) RET KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :2015/5538 KARAR TARİHİ :04/05/2016 tarih ŞİKAYETÇİ : RET KARARI ŞİKAYETÇİ VEKİLİ : - ŞİKAYET EDİLEN İDARE : 1- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü (Re"sen)

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Konak Belediyesi,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYETİN KONUSU : Telefon Şirketi abonesi olduktan 4 gün

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 01.2013/513 KARAR TARİHİ : 12/02/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : A.S. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU :

Detaylı

Kamu Denetçiliği Kurumu Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır.

Kamu Denetçiliği Kurumu Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER Sunuş 9 Bölüm I Genel Bilgiler 13 A. Misyon ve Vizyon 13 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 13 C. İdareye İlişkin

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA ŞİKÂYET BAŞVURULARI İLE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER NELERDİR? ŞİKÂYET BAŞVURUSU NEDİR?

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA ŞİKÂYET BAŞVURULARI İLE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER NELERDİR? ŞİKÂYET BAŞVURUSU NEDİR? KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA ŞİKÂYET BAŞVURULARI İLE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER NELERDİR? ŞİKÂYET BAŞVURUSU NEDİR? Şikâyet başvurusu; idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışları neticesinde

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı