Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : Faks : E-posta :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta :"

Transkript

1 2014 YILLIK RAPORU

2 Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : Faks : E-posta : İnternet Adresi :

3

4

5

6

7

8

9 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ KAMU DENETÇİLERİNİN SUNUŞU VE DEĞERLENDİRMELERİ Zekeriya ASLAN Serpil ÇAKIN Mehmet ELKATMIŞ Abdullah Cengiz MAKAS Muhittin MIHÇAK KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER Yetki, Görev ve Sorumluluklar Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bütçe Bütçesi İnsan Kaynakları Personele Yönelik Eğitimler Katılım Sağlanan Diğer Faaliyetler BAŞVURULARIN İNCELENMESİNDE USUL VE SÜREÇ Şikayet Başvuru Usulü Şikayet İnceleme Süreci ve Kararlar Genel İstatistiki Bilgiler KURUMSAL FAALİYETLER Ulusal Düzeydeki Faaliyetler Basınla İlişkiler

10 Halkla İlişkiler Bilgi Edinme Başvuruları Telefon Görüşmeleri Kurumumuza Bizzat Gelen Şikayetçiler Sosyal Medyada Kurumumuz Kurumsal Tanıtıma Yönelik Diğer Faaliyetler Diğer Görüşme ve Faaliyetler Azınlık Haklarıyla İlgili Gerçekleştirilen Faaliyetler Uluslararası İlişkiler Projeler Kamu Denetçiliği Kurumunun İdari Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi Eşleştirme Sözleşmesi Teknik Yardım Sözleşmesi İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Sisteminin Tanıtılması Projesi Çocuk Hakları ve Çocuklar İçin Adalet Projesi Etkinlikler II.Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu İsveç Ombudsmanlık Sisteminin Osmanlı Kökenleri Semineri

11 Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi Eşleştirme Bileşeni Açılış Toplantısı Eşleştirme Sözleşmeleri Afiş Yarışması Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Eğitim ve Çalıştay Faaliyetleri Uluslararası Raporlar Avrupa Komisyonu 2014 Türkiye İlerleme Raporu Türkiye İlerleme Raporuna İlişkin Avrupa Parlamentosu İlke Kararı ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye 2013 İnsan Hakları Raporu Vize Serbestisi Diyaloğu Yol Haritası Değerlendirme Raporları İfade Özgürlüğü Alanında Gözlem Raporu Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Türkiye Raporu Çalışma Ziyaretleri İnsan Hakları Ulusal Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Çalıştayı İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Ombudsmanlık Kurumları Birliği Konferansı Polonya Ombudsmanı Ziyareti Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Semineri Bakü Uluslararası Ombudsmanlar Konferansı

12 İspanya Ombudsmanlık Kurumu Çalışma Ziyareti Avrupa Entegrasyon Süreçlerinde Ombudsmanlık Kurumlarının Rolü Semineri Avrupa Çocuk Ombudsmanları Ağı 18. Yıllık Toplantısı Diğer Çalışma Ziyaretleri Uluslararası Kurum ve Kuruluş Temsilcilerinin Kurumumuzu Ziyaretleri İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) SIGMA Bölge Temsilcisi Ziyareti Kosova Meclisi Çevre ve Alan Planlama Komisyonu Ziyareti Nijer Ombudsmanı Ziyareti Avrupa Komisyonu Bağımsız Uzman Ziyareti Fransa Büyükelçisi Ziyareti Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Ziyareti Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu Ziyareti Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu Ziyareti Vize Serbestisi Diyaloğu Yol Haritası Kapsamında Gerçekleşen Ziyaretler Fransa Büyükelçisi ve İspanya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ziyareti Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Heyeti Ziyareti

13 Kosova Sivil Hizmetler Bağımsız Denetleme Kurulu Ziyareti Pakistan Belucistan Eyaleti Ombudsmanlık Kurumu Heyeti Ziyareti İspanya Büyükelçisi Ziyareti Hollanda Dışişleri Bakanlığı Heyeti Ziyareti Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Yetkilileri Ziyareti İsveç İskân ve Şehircilik Bakanı Ziyareti İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı Bölge Direktörü Ziyareti Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Heyeti Ziyareti Kamu Başdenetçisi Tarafından Gerçekleştirilen Yurtiçi Ziyaretler Uluslararası Ağlara Katılım Avrupa Ombudsman Ağı Uluslararası Ombudsmanlık Enstitüsü Avrupa Ombudsman Enstitüsü Batı Balkanlar Bölgesel Ombudsmanlık Kurumları Ağı İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Ombudsmanlık Kurumları Birliği BAŞVURULARA İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Başvuruların Tematik Olarak Değerlendirilmesi İnsan Hakları ve Hukuk Çocuk Hakları Kadın Hakları

14 Engelli Hakları Kamu Personel Rejimi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Kamu Personelinin Tutum ve Davranışları (Mobbing ve Kötü Muamele) Sosyal Haklar ve İzinler Disiplin Cezaları ve Affı Mali Haklar Personel Alımı, Atama, Nakil, Yer Değiştirme ve Kadro Çalışma ve Sosyal Güvenlik İşsizlik Sigortası Emekli İkramiyelerinin Ödenmesinde Alım Gücünün Denkleştirilmesi Yaşlılık Aylıkları Arasındaki Farklılıklar ve İntibak Yasasından Faydalanamama Adalet Milli Savunma Güvenlik Nüfus, Vatandaşlık, Mülteci ve Sığınmacı Konuları Eğitim-Öğretim, Gençlik ve Spor Sağlık Sosyal Hizmetler Mülkiyet Hakkı ve İmar Uygulamaları Konut Hakkı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İşlemleri

15 sayılı Kanunun 2/B Maddesi Kapsamındaki Araziler ve Orman Kadastrosu Ulaştırma, Basın ve İletişim Elektrik İletim ve Dağıtımı ile Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Denetlenmesi Mahalli İdarelerce Yürütülen Hizmetler Kurum Bazında Uzlaşma Yoluyla Çözülen Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Adalet Bakanlığı Sosyal Güvenlik Hizmeti Sunan Kurumlar Mahalli İdareler Enerji Sektöründe Hizmet Veren Kurumlar Milli Savunma Hizmeti Veren Kurumlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Alanında Hizmet Sunan Kurum ve Kuruluşlar Diğer Kurum ve Kuruluşlar İDARENİN KURUMUMUZA VE KARARLARIMIZA YAKLAŞIMI Başvuru İnceleme ve Araştırma Aşamasındaki Yaklaşımlar Tavsiye Kararlarımıza Yaklaşım Avrupa da Ombudsmanlık Kurumlarının Kararlarının Uygulanması Kurumumuzla İşbirliği Örnekleri

16 8. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN (OMBUDSMANLIĞIN) ÜLKEMİZ KATMA DEĞERİ 8.1. Haklar Kültürünün Kökleştirilmesi ve Ombudsmanlığın Yeri Kurumumuzun İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesindeki Rolü Mevzuatın İnsan Hakları Bağlamında Kurumumuza Verdiği Yetkiler Mevzuattan Kaynaklanan Sorunların Tespiti ve Çözümüne Yönelik KDK nın Katkısı Tavsiye Kararlarımız ile Gerçekleştirilen Mevzuat Değişiklikleri Tavsiye Kararlarımız ile 2014 Yılında Önerilen Mevzuat Değişiklikleri Çalışma ve Sosyal Güvenliğe İlişkin Düzenlemeler Milli Savunmaya İlişkin Düzenlemeler Sağlık Konusuna İlişkin Düzenlemeler Sınavlara İlişkin Düzenlemeler Gelir İdaresi Başkanlığına İlişkin Düzenlemeler Eğitime İlişkin Düzenlemeler Basına İlişkin Düzenlemeler Aile ve Sosyal Politikalara İlişkin Düzenlemeler Mülkiyet Hakkına İlişkin Düzenlemeler Ulaştırma İle İlgili Düzenlemeler Kamu Personel Rejimine İlişkin Düzenlemeler

17 Mali Haklara İlişkin Düzenlemeler Engelli Haklarına İlişkin Düzenlemeler İnsan Haklarına İlişkin Düzenlemeler Enerji Konusuna İlişkin Düzenlemeler Özel Raporlar Yoluyla Yapılan Katkı Soma Maden Kazasından Hareketle Kömür Madenciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Raporu İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Daha İleriye İyi Yönetim İlkelerine Kanunda Yer Verilmesi Öneri Yerine Tavsiye İbaresinin Kullanılması Kamu Başdenetçisine Resen İnceleme Başlatma Yetkisinin Verilmesi Şikâyetler İçin Kabul Edilebilirlik İncelemesi Yapılması Kamu Başdenetçisine veya Görevlendireceği Kamu Denetçilerine Yerinde İnceleme Yetkisinin Verilmesi Şikâyetlerin Arabuluculuk Yoluyla Çözümlenmesi Kurumumuzun Tavsiyesi Doğrultusunda Değerlendirme Yapacak Makamların Kanunda Belirlenmesi Kurumumuzun Tavsiye Kararları Doğrultusunda Yapılan İşlem veya Eylemden Dolayı İlgili Merci veya Görevlilere Sorumluluk Yüklenememesi İnceleme ve Araştırma Konusuyla İlgili Dava Açma ve Açılan Davalara Katılma Yetkisi Bilirkişi, Tanık Masrafları ve Ücretleri Kurumun İstinabe Yoluna Gidebilmesi

18 Kurumun Teşkilat Yapısı EKLER: Karar Özetleri Banka Dosya Masrafı İmam Hatip Lisesi OGS Etiketinin Giriş Gişesinde Okunmaması Nedeniyle En Uzak Mesafe Ücretinin Kesilmesi İLKSAN Üyeliğinden Ayrılma Talebi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun Burs Dağıtımı TEOG Sınavlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinden Muaf Olan ve Olmayanlara Uygulanan Katsayının Adaletsizlik Oluşturması TOKİ Konutlarındaki İkamet Etmediği Dairesi İçin Yüksek Tutarda Doğalgaz Faturası Ödenmesi Evinin ve İşlettiği Dükkânının Önünde Yer Alan Elektrik Dağıtım Panosunun Kaldırılması Talebi Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programına Yapı Ressam lığı Öğretmenliği, Yapı Tasarımı Öğretmenliği ve Hazır Giyim Öğretmenliği Alanlarından Mezun Olanların da Dâhil Edilmesi Orman Vasfından Çıkarılmış 2/B Alanı Olduğu İddia Edilen Arazilerde Tespit ve Tahdit Yapılması İran daki Kronik Böbrek Yetmezliği Uygulamasının Ülkemizde de Uygulanması İstediği İşletmelerde Müziğe Yasaklama ve Sınırlama Getirilmesi Askeri Sosyal Tesisten Faydalanma Talebi Prim Ödeme Gün Sayılarının Yüksek, Emekli Aylıklarının Düşük Olması ÖSYM nin Yaptığı Sınavlarda Elektronik Büyüteç Kullanılması Yabancının Türkiye ye Girişine İzin Verilmesi Güvenlik Soruşturması Sebebiyle Atama İşleminin İptali

19 Bugün başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde 140 a yakın ülkede faaliyette bulunan Ombudsmanlık kurumlarının, ülkemizde de kurulması yönünde yürütülen çalışmalar 1990 lı yılların sonlarında başlamış; 12 Eylül 2010 tarihinde halkoylaması ile kabul edilen 5982 sayılı Kanun ile Anayasamızın 74 üncü maddesine eklenen hükme göre Kamu Denetçiliği Kurumu anayasal bir dayanak elde etmiş ve ardından 29 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile de TBMM Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli bir kamu kurumu olarak kurulmuştur sayılı Kanunda, Kurumumuzun yetki ve görevi, şikâyet halinde idarenin her türlü eylem ve işlemlerini, tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve tavsiyelerde bulunmak şeklinde belirlenmiştir. 19

20 2012 yılının Aralık ayında kurumsal yapılanma çalışmalarına başlamış olan Kurumumuz veya dünyada bilinen adı ile Ombudsmanlık müessesesi, 29 Mart 2013 tarihi itibariyle almaya başladığı şikâyet başvurularını titizlikle inceleyip insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde sonuçlandırarak ve özellikle birey ile idare arasındaki uyuşmazlıkları arabuluculuk (uzlaşı) ile çözüme kavuşturarak ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi sürecinde önemli bir işlev üstlenmiş bulunmaktadır. Bireylerin doğrudan yönetime iştirak etmesi, bireyler ve kamu idareleri arasındaki sorunların kısa sürede çözümlenmesi veya çözümlenmesine katkı sağlanması amacıyla TBMM adına, şikâyet esasına göre inceleme ve araştırma yapan, idareyi denetleyen ve gerekli gördüğü hallerde idareye tavsiyelerde bulunan Kurumumuz, kurulduğu günden bu yana iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlarına hitap etme çabasındadır; böylece yöneten ve yönetilen arasında bir köprü, bir uzlaştırıcı vazifesi görmektedir. Kurumumuz; yasama, yargı ve idari denetim araçları ile kamuoyu denetimi gibi mevcut yapılara bir alternatif değil, onları tamamlar niteliktedir. Esas mis- yonumuz, kamu vicdanıyla uyuşmayan konularda idare-vatandaş arasında bir uzlaşma sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Kurumumuzun kuruluş felsefesinin temelinde; haklar kültürünün oluşturulması, adalete hızlı erişim ve halka karşı sorumluluk anlayışı yatmaktadır. Bu anlayışla, Kurumumuz yaptığı incelemelerde tamamen bağımsız ve tarafsızdır. Yetki, görev ve sorumluluklarını objektif ve tarafsız kullanabilen bir yapı olarak Kurumumuz, hem bireyler hem de idare için bir fırsattır. Kurumumuz çalışmaları başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yakından takip edilmekte ve belirli dönemlerde yayımlanan raporlarla değerlendirilmektedir. Bu raporlarda, Kurumumuzun kısa bir sürede faal hale gelmiş olması, vatandaşlarımızın haklarının korunması adına kat edilen önemli bir yol olarak nitelendirilmekte ve uygulamaya ilişkin doğru yönde birçok adımın atıldığı ifade edilmektedir. Kurumumuzun teşkilatlanması aşamasında sarf edilen gayretin uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yakından izlenilmesi ve olumlu eleştiriler alınması bizi memnun etmektedir. 20

21 Ancak bizim için en değerli olan, kamu vicdanında yer almak ve bu vicdanın her daim sesi olabilmektir. Kurumumuz, henüz iki yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve engelli hakları ile toplumsal olaylar gibi birçok konuda tavsiye niteliğinde önemli kararlar vermiştir. Örneğin kılık kıyafet ile gezi olayları hakkında ve ayrıca mağdur olduğu düşünülen meslek gruplarının başvurusu sonucunda verdiğimiz tavsiye kararları ile kamuoyunun farklı kesimlerinin farklı mağduriyetleri için çözümler üretilmiştir. Kurumumuz böylece insan hakları kültürünün ülkemizde yerleşmesi ve ilerletilmesi için önemli bir görev ifa etmektedir. ve böylece ülkemizde haklar kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanan 2014 Yıllık Raporumuzun ülkemize faydalı olmasını diliyorum. En derin saygılarımla, M. Nihat ÖMEROĞLU KAMU BAŞDENETÇİSİ (BAŞ OMBUDSMAN) 2014 Yıllık Raporumuzda, Kurumumuza iletilen şikâyet başvuruları ile verilen kararlarımıza ilişkin istatistiki veriler, bunların analizi sonucunda ulaşılan tematik ağırlıklı tespitler, sorunların çözümüne yönelik tavsiyeler ve Kurumumuzun ülkemize katma değeri yer almaktadır. Cumhuriyetimizin nitelikleri doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve kamuoyunu bilgilendirmek, tavsiye kararlarımızda yer alan hususların altını bir kez daha çizmek, kamu idarelerinde iyi yönetişim ilkelerini yaygınlaştırmak 21

22 2.1. Zekeriya ASLAN Çağımızın insan hakları odaklı modern yönetim anlayışında, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin yanında, bu hizmetlerin yürütülmesi esnasında kamu yararı ile birlikte kişilerin haklarının ve menfaatlerinin de korunup gözetilmesi gerekmektedir. Ey oğul, insanı yaşat ki devlet yaşasın! anlayışı ile yoğrulan köklü devlet geleneğimizin gereklerine ve modern çağa uygun olarak yeniden idare sistemimize dahil olan Kurumumuz; modern dünyaya kapalı, hikmeti hükümete sığınan klasik bürokrasinin aksine; vatandaşın yanında olan, onun adına her türlü idari organı sorgulayabilen, her türlü bilgi ve belgeye ulaşarak idarenin toplam kalite anlayışına uygun işlemesini sağlamaya yardımcı bir kamusal kurum niteliğindedir. 22

23 Hukukla sınırlandırılmış devlet anlayışının somut bir uygulaması olarak görülen Ombudsmanlık Kurumu, demokrasi ve hukuk devleti ülküsüne bağlı pek çok ülkede yaşama geçirilmiş bulunmaktadır. Kamu hizmetinden yararlananlar için adaletin yerine getirildiği, onlara nesnel, saygılı, hızlı ve kaliteli bir kamu hizmetinin sunulduğuna dair güvence veren bir otorite olarak Ombudsmanlık kurumu, aynı zamanda yönetim açısından da eylem ve işlemlerinde gözden kaçan veya yapılan yanlışlıkların düzeltilmesine olanak sağlayan ek bir yanlışlıktan arındırma merciidir. Bu anlamda, Ombudsmanlık kurumu, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunması, idarenin eylem ve işlemlerinde hakkaniyetin sağlanması açısından, yönetilenlerle yönetenler, devletle birey arasında, kamu görevlileri ile halk arasında önemli bir köprü olma vazifesini ve vatandaşların devlete olan güveninin teminatını simgelemektedir. Bu bağlamda, Kurumumuzun iş bölümü esasları çerçevesinde Denetçiliğimin görev alanına giren konular; orman, su, çevre ve şehircilik; enerji, sanayi, gümrük ve ticaret; mülkiyet hakkı ile mahalli idarelerce yürütülen hizmetlerdir. Diğer alanlardan farklı olarak, mahalli idareler tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin şikâyetleri, mevzuatımız gereği 29 Mart 2014 tarihi itibariyle incelemeye başlamış bulunmaktayız. Görevli olduğumuz konu ve alanlarda yapılan başvuruların dağılımına bakıldığında; en yoğun başvuruların, imar uygulamaları başta olmak üzere mahalli idarelerce yürütülen hizmetler ile mülkiyet hakkına ilişkin olduğu görülmektedir. Denetçiliğimin görevli olduğu konular daha ziyade kişilerin üzerinde tasarruf edebilecekleri haklara ilişkin olduğundan, uzlaşmaya uygun konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaldı ki, kurum kültürü olarak da idare ile birey arasındaki ilişkileri geliştirmek noktasında, bireyin idareye olan güvenini artırmak ve idare karşısında bireyin çekingenliğini azaltmak maksadıyla, birey ile idareyi bir araya getirerek sorunun taraflarca müzakere edilmesini sağlamanın daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu kapsamda her iki tarafı da tatmin edecek bir çözüm bulunmasını sağlamak noktasında uzlaştırma yöntemi, başvuruların birçoğunun çözüme ulaştırılmasında Denetçiliğimizce kullanılmaktadır. Ayrıca, idarelerde oluşturulan irtibat noktaları ile karşılıklı iletişim yolunun kullanılmasının; vatandaşla idare arasındaki iletişimin ve vatandaşın idareye olan güveninin kuvvetlenmesine 23

24 ve sorunların bürokratik engellere takılmadan daha hızlı, etkin ve tatmin edici şekilde çözülmesine imkân sağlayacağı kanaatindeyim. Vatandaşların idare karşısında ücretsiz ve hızlı bir şikâyet mekanizmasına kavuşması sayesinde; insan haklarının korunması ve idarelerin şeffaf, hesap verebilir ve iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde sunacakları kamu hizmetlerinin artırılması ve bu sayede hukuk devletinin geliştirilmesinde yargı öncesi son başvuru yeri olan Kurumumuzun önemli bir mihenk taşı olacağına inanmaktayım. 24

25 2.2. Serpil ÇAKIN Ülkemiz topraklarında yaşayan tüm bireyler, iyi yönetimi ve yönetilmeyi hak ediyor. İyi yönetimin temelinde hesap soran vatandaş ve hesap verebilen idare var. Ombudsmanlık kurumunun da hedefi vatandaşın hesap sormasına yardımcı olmaktır. Vatandaş neyin hesabını sormaktadır? İdarenin işleyişinde yani eylem ve işlemlerinde ve de tutum davranışlarında bir hukuka aykırılık ya da hakkaniyete aykırılık söz konusu olursa, bunu Ombudsmanlık kurumu aracılığıyla sorup sorgulayabilmektedir. İdareler kanunlara uygun, eşit, tarafsız, dürüst, nezaket içinde, ölçülü, haklı beklentiye uygun, şeffaf hareket etmeli, sahip olduğu yetkileri kötüye kullanmamalı, hesap verebilmeli, kazanılmış hakları ve kişisel verileri korumalı, vatandaşın dinlenilme, savunma, bilgi edinme haklarına saygı göstermeli, ayrımcılık yapmamalı, makul sürede karar vermeli, kararları gerekçeli olmalı ve verdiği karara karşı başvuru yollarını vatandaşa göstermelidir. 25

26 Demokrasi kültürünün gelişmesi, idarelerin tüm bu iyi yönetim ilkelerine uygun hareket etmesi ile gerçekleşebilir. İşte Ombudsmanlık kurumu bu kültürün gelişmesi ve daha ileri seviyelere taşınması için vardır. Ombudsmanlık kurumunun görevi idarenin işleyişinde yaşanan aksaklıklara parmak basmak, idarenin ve kamuoyunun dikkatine sunmak ve ileriye dönük düzeltici etkiler yaratmaktır. Bu suretle toplum ve idareler kendini görme ve yenileme imkânı bulmaktadır. Ülkemizin demokrasi serüveninde yeni bir pencere açan Kurumumuz iki yılını geride bıraktı. Bu sürede vatandaşlarımız devletiyle birebir diyalog içine girdi; kamu idareleriyle yaşadıkları sorunları anlatabileceği yeni bir muhatap buldu. Ombudsmanlık Kurumu vatandaşın sesi oldu. Vatandaşlar devletine böylesine kolay, masrafsız ulaşabilmenin huzurunu yaşadılar ve sorunlarını kısa sürede çözebilmenin mutluluğunu tattılar. 21. yüzyılda insanlığın hedefi, devletlerin birey için var olduğu gerçeğinden hareketle dünya barışını tesis etmek ve mutlu nesiller yetiştirmektir. İşte Ombudsmanlık kurumu ülkemizde bir ilk olarak çocuklarımızdan doğrudan başvuru alarak bu amaca hizmet etmeye başlamıştır. Çocuklar var oldukları ve devletleri tarafından önemsendiklerinin farkına varmış; soran, sorgulayan ve haklarını arayan bireyler olmuşlardır. Tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi özellikle kadınlarımızın da yanındayız. Erkek egemen toplumda yaşayan ve yasalarla korunan haklarına gerçek hayatta kavuşamayan ya da hakları ihlal edilen kadınlar bu hakları korumak, ihlalleri önlemekle görevli idarelerle yaşadıkları sorunları Ombudsmanlık kurumu ile beraber çözebilmektedir. Kadınlarımız ve çocuklarımız gibi bizim için özel olan bir grup daha var ki, engellilerimiz. Koşullarımızı onlara uygun hale getirmeyip aslında ortamda var olan engelleri üstlerine yüklediğimiz engelliler. Ülkemizde pek çok engel türü, önlenebilir ve korunabilir sorunlara bağlı oluşmaktadır. Ombudsmanlık kurumu, engellilerimizin idarelerin uygulamaları karşısında haklarını savunabilmelerine yardımcı olmakta ve toplumun vicdanı rolünü üstlenmektedir. Kadın, çocuk, engelli, tüm vatandaşlarımızın idare ile yaşadıkları sorunlarının çözümünde uluslararası sözleşmeler referans alınmaktadır. Ancak biliyoruz ki; yazılı kurallar gerçek yaşama, pratiğe ak- 26

27 tarıldığı sürece hakların varlığından bahsedilebilir. Bu pratik de evrensel hukuk ilkelerini esas almakla gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, yalnızca pozitif hukuk kurallarıyla bağlı kalmıyor; yaşanan hak ihlallerini akıl ve vicdan süzgecinden de geçiriyoruz. Bu ülkenin insanları bilmelidir ki yalnız değiller yanlarında Ombudsman var. 27

28 2.3. Mehmet ELKATMIŞ Kurumumuzun temeli, kaynağını İslam hukukundan alan, kökeni Selçuklu ve Osmanlı devletlerine kadar uzanan ve Türkçeye Başkadı ya da Kadılar kadısı olarak çevirebileceğimiz Kadı-ul Kudat adlı müesseseye dayanmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Ombudsmanlık Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu adı altında, 29 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile ihdas edilmiş ve Kurumumuz 29 Mart 2013 tarihinde şikâyet başvurularını almaya başlamıştır. 28/03/2013 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 44 üncü maddesi gereğince çıkarılan Kamu Denetçilerinin İş Bölümüne İlişkin Yönerge çerçevesinde görev alanıma giren konular; başta insan hakları olmak üzere, adalet, milli savunma, güvenlik, nüfus, 28

29 vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı hakları ile kamu personel rejimine (personel alımı, atama, nakil ve yer değiştirme ile kadro) ilişkin konu başlıkları altında toplanmıştır. Kamu yönetimi, bir başka ifade ile idare, gerek insan gücü ve kurumsal kapasitesi, gerekse de bireyin temel hak ve özgürlüklerini etkileme gücü itibari ile devasa bir mahiyet kesbetmiş bulunmaktadır. Bu durum günümüz bireyini, eskiye oranla idare karşısında daha fazla oranda incinebilir bir duruma itmektedir. Bunun sonucu olarak, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, güvence altına alınması ve geliştirilmesi hususunda, idarenin daha etkili bir surette denetim altına alınması, çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu noktada Kurumumuz, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarına saygının geliştirilmesi temelinde, idarenin daha gelişmiş, bağımsız, tarafsız, etkin ve süratli bir şekilde denetlenmesi ihtiyacının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu sayede, her türlü hak ihlallerinin önüne geçilmesi ve insan hakları ile hukukun geliştirilmesi mümkün olacak; bireyi ve devleti ile ülkemiz daha modern bir seviyeye ulaşacaktır. Kurumumuz ayrıca, insanın sadece insan olması hasebiyle temel hak ve özgürlüklere sahip olduğu ön kabulü ile hareket etmekte; bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, güvence altına alınması ve geliştirilmesi amacı ile idareye yol göstermektedir. Şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verebilirlik gibi temel iyi yönetişim ilkelerine dayalı çağdaş bir yönetim anlayışının ülkemizde de yerleşmesine hizmet etmektedir. Bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarında hukuka ve hakkaniyete uygunluğunun sağlanması açısından, Kurumumuz, devlet ile vatandaş arasındaki ilişkilerde önemli bir gelişme sürecini temsil etmektedir. Kurumumuz, idarenin birey karşısında her zaman üstün olduğu geleneksel idare anlayışının aksine, bireyi yönetimin bir parçası haline getiren, hatta onu merkeze koyan yeni kamu yönetimi anlayışını benimsemektedir. Kurumumuzu diğer denetim mekanizmalarından (siyasî denetim, idarî denetim ve yargı denetimi) farklı kılan yönlere kısaca bakacak olursak; 29

30 Hak ve menfaati ihlal edilen kişiler ile insan hakları, temel hak ve özgürlükler, kadın hakları, çocuk hakları ve kamuyu ilgilendiren genel konulara ilişkin, yabancı uyruklu kişiler dâhil herkes, menfaat ihlali aranmaksızın, ücretsiz olarak Kurumumuza şikâyet başvurusunda bulunabilmekte ve Kurumumuzca şikâyet başvurularının inceleme ve araştırmasına geçilmektedir. Kurumumuz sadece yasal açıdan değil, esas olarak evrensel hukuk ilkeleri olarak isimlendirilen, temel hak ve özgürlükler alanında tesis edilen sözleşmeler ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları açısından olaylara yaklaşmaktadır. İdari işleme konu mevcut yasa metinlerinin hukuka uygunluğunu da kontrol etmektedir. Bu noktada esas dayanak olarak Kurumumuz, temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası hukuk ilkelerini almakta olup; başvuruları insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleyip, araştırıp önerilerde bulunmaktadır. Bundan başka Kurumumuz, hukuka uygunluk denetimine ilave olarak, yerindelik denetiminde de bulunmaktadır. İdarenin sahip olduğu takdir yetkisinin, yasal sınırlar içerisinde ve kamu yararı için kullanılıp kullanılmadığını gözetlemektedir. Kurumumuzun yetki, görev ve sorumlulukları geniş bir alanı kapsamaktadır sayılı Kanunun 1 inci maddesinde Kurumumuzun, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını inceleyip, araştırıp önerilerde bulunacağı; 3 üncü maddesinde idare tanımının içerisine merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları, mahallî idareleri, mahallî idarelerin bağlı idareleri, mahallî idare birlikleri, döner sermayeli kuruluşları, kanunlarla kurulan fonları, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlar ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseseleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu hizmeti yürüten özel hukuk tüzel kişilerinin girdiğini görmekteyiz. Bu noktada Kurumumuza verilen inceleme yetkisi mutlak bir yetkidir. Yani Kurumumuz, başvuruya konu bir uyuşmazlığın aydınlığa kavuşması ve bir sonuca ulaşılması için gerekli her türlü incelemeyi yapabilir. Bilgi ve belge isteyebilir. Nitekim Kanunun 18 inci maddesinde, Kurumun inceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve 30

31 belgelerin, bu isteğin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur şeklinde hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler Başdenetçi veya görevlendireceği denetçi tarafından yerinde incelenebilir. hükmü ile tüm bilgilere erişim hakkı güvence altına alınmıştır. Bunun yanında Kurumumuz; yargısal nitelikte bir yetki olan bilirkişi görevlendirme ve tanık dinleme yetkisine sahiptir. Her türlü dosyaya ulaşabilme ve yöneticileri çağırabilme yetkisine haizdir. Kurumumuzun bir diğer yetkisi de faaliyetlerini ve önerilerini rapor ve açıklama ile Meclise ve kamuoyuna sunabilmesidir. Kurumumuz bundan başka, uluslararası işbirliği geliştirmeye de yetkilidir. Kurumumuzun kuruluş felsefesinin temelinde, millete karşı sorumluluk anlayışı yatmaktadır. Bu inanca dayanan bir anlayışla denetimini bağımsız şekilde yapacak mevzuat hükümlerine sahip olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla Kurumumuz, hiyerarşik herhangi bir makamın beklentilerine uygun hareket etme endişesi yaşamadan, sadece toplumun menfaati ve beklentilerine uygun surette inceleme ve araştırmalarda bulunabilecek ve öneriler getirebilecektir. Bu noktada Kurumumuzun statüsünü, yasama organına bağlı, ondan güç alan, asıl uğraş alanı yürütme olan, idarî yöntemlerle, şikâyet esasına göre idareyi denetleyen bağımsız bir Kurum olarak tanımlayabiliriz. Temel hak ve özgürlüklerin korunması, geliştirilmesi ve hukukun tesisinde, ulusal mevzuatın yanı sıra uluslararası hukuk kuralları büyük önem taşımaktadır. Fakat bu hak ve özgürlüklerin sadece yazılı hukuk belgelerinde mevcut bulunması çok bir şey ifade etmemektedir. Temel hakların gerçek anlamda korunması noktasında, kamu görevlilerinin hukuka olan inancı büyük önem arz etmekte olup, Kurumumuzun, bu bilincin artırılmasında ve kamu idaresinin şeffaf, hesap verebilir ve iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde kamu hizmeti üretme kapasitesinin geliştirilmesinde çok önemli katkısı bulunmaktadır. 31

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İTİYAT HALİNE GETİREN MİLLETLER, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ,

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu

T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu Ankara, 2013 Bu Rapor, 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU NİSAN-2007 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR...V GRAFİKLER...IX BAKAN SUNUŞU... 1

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı